Dodaj do ulubionych

Kupa (w odcinkach)

09.03.07, 04:48
Jak niektórzy z Was wiedzą zdarza mi się w życiu parać filozofią (polityczną). Niejedno już w tej
branży widziałem, przyznam jednak, że nigdy nie przypuszczałem, że można napisać - zupełnie
serio - filozoficzną rozprawę habilitacyjną o szeroko oraz dosłownie pojętym... przepraszam...
jedzeniu kupy.

Jako dowód wklejam w odcinkach recenzję tego czegoś napisaną przez znakomitego profesora UŁ
Marka Rosiaka. Polecam smile

--
Wrocław Bez Cenzury
Obserwuj wątek
  • no.logo Część pierwsza - wstęp 09.03.07, 04:49
   Żeby nie było, że łamię czyjeś prawa autorskie:

   Szanowni Adresaci,
   Za zgodą Autora udostępniam najszerzej jak mogę tekst recenzji napisanej
   przez prof. Marka Rosiaka z rozprawy habilitacyjnej (sic!) "sadyka" -
   koprofaga, dr. Bogdana Banasiaka. Unaocznia ona do jakiego dna dochodzi
   dzisiaj w Polsce "twórczość naukowa" i to honorowana stopniami
   akademickimi. Dodam, że z oburzeniem znakomitej większości Rady Wydziału
   Instytutu Filozofii na UŁ, gdzie cała rzecz się toczy, spotkał się...
   recenzent demaskujący brednie, któremu grozi proces dyscyplinarny (za
   "kalanie gniazda" itp.).
   Z poważaniem
   Jacek Bartyzel

   --
   Wrocław Bez Cenzurya
  • no.logo Re: Kupa (w odcinkach) 09.03.07, 04:50
   KUPA (BZDUR)
   Bogdan Banasiak, Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade,
   Wyd. UŁ, Łódź 2006 (Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego).
   W minionych epokach ci, którzy nie mieli w filozofii niczego ważnego do powiedzenia, z reguły
   zostawiali ją w spokoju. Wydaje się, że w dobie współczesnej, w której ? wbrew pozorom ? wzrost
   rozmaitości możliwych zajęć nie nadąża za wzrostem populacji, filozofia zaczyna przyciągać coraz
   więcej zadufanych w sobie dyletantów. Niektórzy usiłują sprzedać swoje amatorskie pomysły w postaci
   takiej czy innej ?filozofii? niszowej, od wegetarianizmu do feminizmu. Ci spośród nich, którym zupełnie
   brakuje pomysłu. co można by tu począć, ale mimo to bardzo chcieliby jakiś ślad swej bytności
   pozostawić, obwieszczają bez ceregieli, że nic począć się nie da, z tym jednak, że jest to wina nie ich,
   lecz filozofii.
   Dr Bogdan Banasiak podjął śmiałą próbę dialektycznej syntezy obu tych przeciwstawnych podejść. W
   swej ?filozofii? integralnej ekskrementalności ów ?światowej klasy znawca? ? jak sam o sobie, bez
   fałszywej pruderii, pisze ? kieruje uwagę na obszar, który choć może trudno nazwać dziewiczym, jest w
   każdym razie uczęszczany rzadko, rzec można ? jedynie za specjalną potrzebą. Efekty
   przeprowadzonych na tej osobliwej materii eksploracji zaiste zapierają dech, i to w dość dosłownym
   sensie. Gdyby potraktować je jako miarodajne dla stanu współczesnej refleksji filozoficznej,
   stanowiłyby wymarzony argument na rzecz (anty)tezy, że najwyższy już czas przestać traktować
   filozofię poważnie.
   Efekt mentalnych sekrecji kol. Banasiaka można poddać krytyce na różnych płaszczyznach. Po pierwsze
   i niejako odruchowo, można kwestionować wartość jego książki z powodów estetyczno-
   fizjologicznych. Opisy libertyńskich praktyk, zwłaszcza w rozdziale VII, mogą przyprawić nawet takiego
   czytelnika, który niejedno już w życiu jadał, o co najmniej czasową utratę apetytu. Obrzydliwości te
   służą wyłącznie epatowaniu, co autor określa jako ?naruszanie tabu?, ale już nie, jak to on również
   twierdzi, ?przewartościowaniu wartości?, czy wręcz ?obaleniu metafizyki obecności?. Podkreślam, że w
   danym razie nie chodzi o moralne oburzenie czytelnika, a jedynie o odruch analogiczny do zatkania
   nosa .
   Po drugie, można w pełni zasadnie oskarżyć autora o propagowanie przestępstwa. Nie rozważa się tu
   bowiem teoretycznych kwestii, lecz wzorem Marksa et consortes nawołuje do działania, w danym razie
   do tzw. ?ekscesywnej praktyki?. Wezwania te powtarzane są przez Banasiaka za jego idolem bez
   jakiegokolwiek krytycznego komentarza. Oczywiście, nikt przy zdrowych zmysłach tego wezwania nie
   podejmie, a nawet żaden ?naturalny zboczeniec? nie zaczerpnie stąd podniety do swych niecnych
   praktyk. Trzeba jednakże pamiętać, że filozoficzna tandeta ma szczególny urok dla osób o zachwianej
   psychice, a wśród takich ?Towarzystwo Miłośników Zbrodni? łatwo znajdzie adeptów, którym może
   przyjść do głowy, miast rzekomo zalecanej przez markiza ?teatralizacji fantazmatu?, jego jak
   najdosłowniejsza realizacja.
   --
   Wrocław Bez Cenzurya
  • no.logo Re: Kupa (w odcinkach) 09.03.07, 04:51
   Po trzecie, można w uzasadniony sposób powątpiewać, czy lektura wymagająca tak wielkiego
   samozaparcia (co przyznaje z dumą sam Banasiak) w ogóle zawiera jakiekolwiek spójne stanowisko, w
   szczególności metafizyczne. Trudno jest to stwierdzić podążając za tokiem wywodów autora, a nie
   zachęcają one raczej do sięgnięcia po teksty źródłowe. Po ? na ile to się dało ? starannym przeczytaniu
   omawianej książki dochodzę do wniosku, że Sade, jako nieodrodny arystokrata i zdeklarowany libertyn,
   uważał, iż wolno mu wszystko to, czego nie wolno jego ofiarom. Pogląd ten, choć zdrożny,
   przynajmniej z punktu widzenia moralności ?stadnej?, nie jest ani na jotę odkrywczy. Wydaje się też, że
   nie potrzeba było żmudnych wysiłków sadologów, aby go Sade?owi przypisać. Musiała sobie z takich
   przekonań zięcia doskonale zdawać sprawę już jego teściowa, zabiegająca o trwałe odizolowanie go od
   społeczeństwa, i władze kolejnych reżymów, które tym suplikacjom niezmiennie dawały posłuch. Sam
   pogląd, o którym mowa, jest dyskutowany ? jak powszechnie wiadomo ? już w Platońskich dialogach .
   Żadne nagromadzenie perwersji, których ofiarą padają zastępy niewinnych dziewic, nie wnosi tu nic
   więcej, stanowi bowiem jedynie szczególny przypadek ogólnej zasady. Można co prawda powiedzieć,
   że w naszym stuleciu pogląd ten, w postaci hasła ?śmierć frajerom?, zbłądził pod strzechy i że w tym
   jest pewne novum. O pomysł jego popularyzacji trudno byłoby jednakże podejrzewać markiza.
   Banasiak, zapewne świadom filozoficznej miałkości wypreparowanej tu tezy, usiłuje dorobić do niej
   okazałą teoretyczną nadbudowę. Ale jego opowieści o ?krytyce ontologiczno-epistemologicznych
   fundamentów? pozwolę sobie pozostawić bez merytorycznego komentarza.
   Krytyka merytorycznej zawartości jest najczęściej spotykanym punktem zaczepienia polemiki z autorem
   tekstu o naukowych ambicjach. Błędem byłoby jednak przyjęcie takiego punktu wyjścia jako
   uniwersalnej zasady. Błąd ten (obok wielu innych) popełnili najwyraźniej niektórzy zwolennicy książki, a
   zarazem koledzy autora, którzy podczas publicznej dyskusji nad nią stwierdzali, że brakło
   ?filozoficznych? zarzutów pod jej adresem. Zarzuty takie i szerzej ? wszelkie merytoryczne obiekcje
   można formułować pod warunkiem, że w inkryminowanym tekście da się je do czegoś odnieść. Jeśli
   ktoś zgłasza się na konkurs psich piękności z kozą, to trudno winić jurorów, że nie oceniają jej
   rodowodu ani ufryzowania brody. Z takim właśnie przypadkiem mamy tu, mutatis mutandis, do
   czynienia. Jest to godne uwagi, gdyż stanowi ? jak mi się zdaje ? popularną wśród autorów ?niszowych?
   strategię obronną (a może zaczepną).
   Twierdzę, że autor nie zadbał o dopełnienie elementarnych warunków intersubiektywnej zrozumiałości
   tego, co zdecydował przedstawić naukowej społeczności. Zapisany w takiej postaci tekst może
   stanowić interesujący dokument jego stanów psychicznych i z pewnością świadczy o tym, że autor jest,
   w przeciwieństwie do mnie, pisarstwem Sade?a zafascynowany. Gdyby jednak Rada Wydziału miała
   nadawać kandydatowi jus legendi na podstawie pamiętnika jego intymnych wzruszeń, to równie dobrze
   studenci mogliby domagać się wpisu w indeksie na podstawie stwierdzenia, że bardzo przejęli się
   nauką (co notabene nierzadko się słyszy). Aby poprzeć swoje twierdzenie, że w danym wypadku mamy
   do czynienia z tego rodzaju zasadniczym niedomogiem, wyliczam poniżej kilkadziesiąt różnych
   elementarnych błędów, jakie znalazłem w książce. Jest to lista daleka od kompletności ? uzupełnienie
   jej pozostawiam powołanym przez właściwe organa recenzentom pracy. Dla porządku zarzuty grupuję
   w trzech (prowizorycznych) kategoriach: najpierw wymieniam najgrubsze błędy natury syntaktycznej,
   takie jak jawne sprzeczności, czy wadliwie zbudowane rozumowania, następnie zestawiam błędy
   semantyczne polegające na używaniu terminów o nie dość ustalonym lub zupełnie niewiadomym
   znaczeniu, i wreszcie wyliczam błędy terminologiczne, polegające na zupełnie niewłaściwym użyciu
   określeń naukowych i filozoficznych.
   --
   Wrocław Bez Cenzurya
  • no.logo Re: Kupa (w odcinkach) 09.03.07, 04:52
   Błędy syntaktyczne:
   s. 43. Sade podobno, jak przystało na filozofa, ?poszukuje zasad?. Jednak zaraz czytamy, że
   ?kwestionuje fundamenty? i to nie takie czy inne, lecz fundamenty w ogóle (jest to tzw. ?ruch usuwania
   fundamentów?) .
   tamże. Z tego, że większość ludzi godnych szacunku jest filozofami (co zresztą na szczęście nie jest
   prawdą) nie wynika, że wszyscy filozofowie (a nawet tylko większość z nich) to ludzie godni szacunku.
   s. 106. ?Uwolnienie aktywności intelektualnej od tyrańskiego rozumu?. Książka Banasiaka niewątpliwie
   jest świadectwem zerwania pęt rozumu, ale jak może przy tym ocaleć intelekt?
   s. 193n. Idea Boga jest Sade?owi nieodzowna, ale ?sama myśl o Bogu czyni człowieka niewolnikiem?.
   Czy konsekwentny libertyn jest niewolnikiem? Gdzie jego integralna suwerenność?
   s. 203. Z idei pierwszej przyczyny jakoby nie wynika, że świat musi mieć swoją przyczynę (Banasiak). Z
   żadnej idei w ogóle nic nie wynika, ale chodzi tu zapewne o to, że nie wynika to z założenia o istnieniu
   pierwszej przyczyny rzeczywistości. Otóż wynika bezpośrednio i w sposób oczywisty.
   s. 252n. Przyczynowość to fikcja, ale wszystkie byty są rezultatem praw i procesów natury. Godzi się
   zwrócić uwagę, że fikcyjny rezultat nie jest rezultatem, podobnie jak niedoszły docent ? docentem.
   s. 259. ?Idea czystej destrukcji (owego Nic lub negacji) nigdy nie jest dana w doświadczeniu?, lecz
   ?może być tylko przedmiotem demonstracji?. Jeśli demonstracja oznacza tu dosłownie okazanie, to
   mamy możliwość doświadczenia, jeśli zaś dowód, to chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób można
   dowieść nicości.
   s. 303n. Empiryzm Sade?a ugruntowany jest w Naturze, którą się jednak (s. nast.) teoretycznie
   kwestionuje .
   Błędy semantyczne:
   s. 8 Jedną z większych filozoficznych zasług markiza ma być ?wykraczanie poza metafizykę
   obecności? poprzez ?teatralizację fantazmatu?. Konia z rzędem temu, kto w książce znajdzie
   wyjaśnienie, cóż to takiego ?metafizyka obecności? i na czym polega ?teatralizacja fantazmatu? (oba
   zwroty są żywcem przepisane z francuskich pisemek sławiących Sade?a, których autorzy także zapewne
   nie zadali sobie trudu ich wyjaśnienia).
   s. 44. W swoich próbach uzasadnienia, że Sade spełniał słownikowe definicje filozofa, Banasiak
   przytacza słownik Lalande?a, gdzie czytamy, iż filozofem jest ten, kto ?wiedzie samotny i spokojny
   żywot?. Skoro znaczącą część swego żywota Sade spędził w taki właśnie sposób, to jest filozofem,
   konkluduje nasz autor. Otóż mamy tu do czynienia z wielce zabawnym niedopowiedzeniem: Sade
   pędził spokojny żywot nie z własnej woli, ale jako pensjonariusz kolejnych zakładów karnych, a w
   końcu domu wariatów.
   s. 54. Na pytanie, czymże na litość Boską może być ?wewnątrztekstualny dowód libidinalnego ataku
   wywodu? i czy przypadkiem nie ma tu drukarskiego lapsusu, autor odrzekł szczerze, że nie jest w
   stanie tego na poczekaniu rozstrzygnąć. Ze strony sympatyzującego z autorem emerytowanego
   pracownika Instytutu Filozofii padła godna odnotowania uwaga, że przecież autor musiał zamieścić w
   pracy jakieś cytaty, by udowodnić, że zna literaturę.
   s. 55. Za zadanie pytania, co można mieć na myśli twierdząc, że ?bezgraniczna negacja jest zasadą
   każdego człowieka?, zostałem skarcony przez uczonego kolegę, piastującego zresztą ważną
   wydziałową funkcję. Jest to podobno fakt tak powszechnie znany, że jego nieznajomość kompromituje
   filozofa.
   s. 200. Uświadomiono mnie, że ?inneizm? to natywizm. Po co mówić ?welocyped?, gdy chcemy komuś
   oznajmić, że umiemy jeździć na rowerze? Twierdzę zresztą, że przytoczony termin w ogóle nie
   funkcjonuje w polskiej terminologii filozoficznej. O ile wiem, autor pracy naukowej nie ma obowiązku
   popisywania się znajomością obco brzmiących słów.
   s. 259. W rozważaniach okołoontologicznych, jakie prowadzi kol. Banasiak do spółki z de Sadem ,
   znajdujemy godne uwagi przypuszczenie, że ?przyczyny są być może nieskończenie odległe od
   skutków?.
   s. 260. Co to jest ?równa suma?? Nasuwa się skojarzenie z ?okrągłą sumką?, ale to chyba mylny trop.
   Błędy terminologiczne:
   s. 6. Niestrudzony w próbach uzasadnienia, że Sade był filozofem, autor wytacza najbardziej ? jego
   zdaniem ? przekonujący argument: ?Przede wszystkim jednak Sade uważał się za filozofa?. Myślę, że w
   miejscu, gdzie bohater kol. Banasiaka dokonał swego żywota nie brakowało takich, którzy uważali się
   za Napoleona albo i lepiej. W związku z tym argumentem warto odnotować głos pewnej pani profesor,
   której względy kultury osobistej nie pozwoliły co prawda przebrnąć przez obszerne niecenzuralne
   partie dzieła, gdzie referuje się poglądy Sade?a. Niemniej, osoba ta, wiedziona zapewne nieomylnym
   kobiecym wyczuciem, stwierdziła, że nie ma wątpliwości, iż był on filozofem. Błogosławieni, którzy nie
   widzieli, a uwierzyli!
   s. 52n. ?Klasyczne przedsięwzięcie filozoficzne? to podobno ?intencja zniesienia różnicy między
   podmiotem a przedmiotem?. Najbardziej konsekwentnym z tego typu klasycznych przedsięwzięć
   wydaje się być kanibalizm.
   s. 56. Konsekwencje ?śmierci Boga? wyznaczają horyzont, w jakim dziś myśli filozofia. Wąski horyzont
   myśli autora tej tezy wyznaczają poważne luki w jego erudycji.
   s. 57. Powtarzanie się to oznaka krytycyzmu. Każdy maniak byłby wtedy hiperkrytyczny.
   s. 58. Zaspokajanie ?głodu poznawczego? poprzez ?wynalezienie nowego języka?, ?nadanie każdemu
   słowu tysiąca znaczeń, wielości sensów?. Oto twórcze zastosowanie słynnego dialektycznego prawa
   przechodzenia ilości w jakość .
   s. 118. Libertynizm jest ?obłędem zmysłów?, ?zerwaniem wszelkich hamulców?, a zarazem ?zakłada
   postawę krytyczną?. Najwyraźniej nie wobec samego siebie. Może zresztą chodzi o to, że obłęd
   zmysłów prowadzi do stanu krytycznego? W to można uwierzyć.
   s. 193. Inwektywa jest w ustach Sade?a argumentem. A więc jedność tytułowego ?systemu? markiza ma
   charakter tzw. ?wiązanki??
   s. 203. ?Każda przyczyna ma swoją przyczynę?. Czyżby Sade był czytelnikiem Kanta? A może wpadł na
   to niezależnie? Najpewniej jednak na autorze zemściło się w ten sposób studiowanie historii filozofii po
   łebkach.
   s. 241. Filozoficzna doniosłość sodomii polega na tym, że stanowi ona zakwestionowanie Natury. Nie
   lepiej od razu się powiesić?
   s. 291. ?Sprzeczność między jednostkowością a ogólnością jest fundamentalna?. O co chodzi? Jeśli o to,
   że nic nie może być zarazem indywiduum i powszechnikiem, to równie fundamentalna jest sprzeczność
   między siedzeniem i leżeniem. Jeśli zaś o to, że podpadanie pod to samo universale rzekomo implikuje
   jednakowość, to mogą tak sądzić tylko niedowarzeni ontologowie, który jeszcze dotąd nie zdołali zejść
   z drzewa (Porfiriusza).
   s. 296. ?Podstawiać zmienne pod stałe? ? czy tym razem chodzi o naruszenie ?tabu logicz?nego?, które
   dopuszcza jedynie operację odwrotną?
   s. 305. ?Pożądanie jako doświadczenie źródłowe?. Czego ? samego siebie?
   s. 309. Przedmiot, który się jawi, nie jest przedmiotem, który jest postrzegany. Oto prekursorskie
   odkrycie, do którego, podobnie jak i do poprzedniego, nie dojrzała jeszcze XX-wieczna fenomenologia,
   a są podstawy sądzić, że i kolejnego stulecia na pojęcie takich rewelacji nie starczy.
   --
   Wrocław Bez Cenzurya
  • no.logo Koniec 09.03.07, 04:52
   Pozwolę sobie jeszcze zatrzymać się na kwestii rzekomego ?tabu ekskrementalnego?, którego
   naruszanie stanowi zdaniem Banasiaka szczytowe osiągnięcie libertynizmu. Gdy byliśmy w powijakach,
   mamusia zachwycała się na głos naszą kupką, gdy dorośliśmy ? lekarz niejeden raz indagował nas o
   stolec. Świadczy to ponad wszelką wątpliwość, że mówienie o ekskrementach nie jest obwarowane
   żadnym tabu. Termin ?gówniarz? i jemu podobne wulgaryzmy, funkcjonują w języku potocznym. Jednak
   szanujący się libertyn nie poprzestanie na mówieniu ? tu ?niezbędna jest praktyka? (mianowicie
   koprofagii). Gdyby autor, jako propagator libertynizmu, poddał się owej praktyce (a powstrzymanie się
   od niej byłoby poważną niekonsekwencją), wiedziałby, że na przeszkodzie nie stoi żaden mityczny
   zakaz, lecz bardzo niemiłe doznania zmysłowe grożące tak praktykującemu, jak i jego otoczeniu. Jeśli
   doda się do tego kompletny brak pożywności takiej strawy, otrzymamy proste wyjaśnienie, które
   pojmie każdy libertyn, o ile oczywiście nie pogrążył się akurat w krytycznym szale zmysłów. Twierdzić,
   że spożywanie odchodów jest aktem Nietzcheańskiego przewartościowania wartości może tylko
   zupełny ignorant, żeby nie powiedzieć ? imbecyl. Postulat Nietzschego miał wszak na uwadze
   zastąpienie wartości stadnych przez dostojne, a tu proponuje się istocie ludzkiej powrót już nawet nie
   do stanu zwierzęcego, ale wręcz owadziego. Wreszcie zauważmy, aby skończyć z tym cuchnącym
   tematem, że okoliczności związane z wydalaniem były niejednokrotnie poruszane w literaturze, i to
   bynajmniej nie tej z tylnej półki. Pisał o tym obszernie Rabelais, aluzje można znaleźć u Boya. Rzecz w
   tym, że byli to lekarze, którzy czynności te pojmowali bez niezdrowej fascynacji, a przede wszystkim
   ludzie obdarzeni nietuzinkowym poczuciem humoru, którego wśród miłośników markiza ani śladu.
   Na koniec można jeszcze zwrócić uwagę, że autor jest poważnie niedokształcony nie tylko w historii
   filozofii, ale i w metodologii ogólnej. Świadczy o tym jego zamie?szczona na pierwszej stronie jego
   wywodów deklaracja, że zamierza cytować jedynie tych autorów, których poglądy zbieżne są z jego
   własnymi . Wolno miłośnikom kontaktów z pozaziemską inteligencją cytować tylko autorytety z
   własnego kręgu. Jeśli jednak taką metodę badawczą przyjmuje autor publikacji mającej pretensję do
   naukowego charakteru, to dyskwalifikuje go to nieodwołalnie. Nie można pozwolić, by prawo
   obywatelstwa we wspólnocie uniwersyteckiej zdobyli wyznawcy ?innego dyskursu?. Kto, tak jak kol.
   Banasiak, jest miłośnikiem inności, niech założy ośrodek dla inteligentnych inaczej. W przeciwnym
   razie z idei uniwersytetu pozostanie jedynie wielość bez jednoczącego czynnika.
   Po przedarciu się przez taką kupę bzdur człowiek zadaje sobie pytanie, czy można powstanie jej
   wytłumaczyć w sposób nie uwłaczający inteligencji autora. Po dość długim namyśle dochodzę do
   wniosku, że być może, będąc libertynem, postanowił on zakpić sobie ze społeczności do której chce
   przeniknąć, niczym ów biskup, który po otrzymaniu sakry oświadczył, że jest ateistą. Przyznam, że
   dałoby się w tym dostrzec pewne poczucie humoru, którego tak brakuje w samym tekście
   przedłożonego nam dzieła.
   Marek Rosiak
   --
   Wrocław Bez Cenzurya
   • kotegaeshi1 Re: Koniec 09.03.07, 06:40
    Niezłe... Oto czym zajmują się luminarze oświaty... Ostatnio - podczas "podglądania" któregoś z odcinków "Kiepskich" zauważyłem wydrapaną na ścianie ich kibla filozoficzną sentencję: "W kupie siła". I właściwie to motto pasuje tu jak ulałsmile
    • hurysa1 Re: Pytanie 10.03.07, 10:05
     no.logo napisał:

     > > Czy mimo negatywnej recenzji habilitacja stała się faktem?
     >
     > Na razie jeszcze nie. Ale prof. Rosiak ma przerąbane.
     >

     Czy masz dostęp do pozostałych dwóch recenzji?
     --
     Salonik
     • hurysa1 Re: Pytanie 10.03.07, 10:20
      Nie mogę sobie wyrobić zdania na podstawie jednej recenzji. Procedurę
      habilitacyjną znam. Po to są trzy recenzje by wyeliminować pochopne sądy.
      Recenzja, którą przytoczyłeś nie trzyma się pewnych standardów, jest złośliwa i
      emocjonalna. Można ją było napisać inaczej.
      --
      Salonik
    • hurysa1 Szkoda 11.03.07, 14:31
     W ten sposób dyskusja staje się bezprzedmiotowa (książki o kupie nie kupię).
     Recenzja, którą wkleiłeś jest napisana źle, forma jest zbyt
     publicystyczna,.Stosunek recenzenta do recenzowanego obiektu zbyt osobisty, a
     sam początek wywodu wręcz skandaliczny (teza postawiona obraźliwie).
     Interesowałaby mnie recenzja zewnętrznego recenzenta (taki zgodnie z prawem musi
     być), nieuwikłanego w układy i układziki łódzkiej filozofii.
     --
     Salonik
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka