Czerniak - wątek przeniesiony Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
  • Czesc!!!
   Dzisiaj przeczytalam o nowej metodzie badania zaawansowania zlosliwego raka
   AJCC !!! slyszeliscie o czyms takim??? o co chodzi dokladnie??

   Dzieki za informacje!

   POzdrawiam! Morelka.
   • AJCC to American Joint Committee of Cancer. Nowe 'wytyczne' AJCC (z szóstego
    wydania) dotyczną zmian w sposobie klasyfikowania nowotworów (w tym czerniaka).
    Nie ma to nic wspólnego z nowymi metodami badań. Przynajmniej ja nie dotarłam
    do żadnych podobnych wiadomosci dotyczących AJCC.
    Pozdrawiam

    --
    mieux vaut tuer le diable
    que le diable no vous tue
    • Gontcha , mozesz nam to przyblizyc , te nowe klasyfikacje ?? czy to jest to co
     mysle a mianowicie coraz wieksza waga przywiazywana do breslowa i odchodzenie
     od Clarka ??
     • Moge...odchodzi się od skali Clarka (głębokość nacieku wg warstw skóry),
      wiekszą wagę przywiązuje się do akali Breslowa (grubość nacieku w mm). Nowe
      wytyczne idą w kierunku klasyfikacji TNM - kopiuje pod spodem dokładne
      wytyczne, ale po angielsku (niestety). Postaram sie znaleźć po polsku też.
      Pozdrawiam :)

      Clark's classification (level of invasion)
      Level I: Lesions involving only the epidermis (in situ melanoma); not an
      invasive lesion.
      Level II: Invasion of the papillary dermis but does not reach the papillary-
      reticular dermal interface.
      Level III: Invasion fills and expands the papillary dermis but does not
      penetrate the reticular dermis.
      Level IV: Invasion into the reticular dermis but not into the subcutaneous
      tissue.
      Level V: Invasion through the reticular dermis into the subcutaneous tissue.
      The American Joint Committee on Cancer (AJCC) has designated staging by TNM
      classification to define melanoma.[3]

      TNM definitions
      Primary tumor (T)
      TX: Primary tumor cannot be assessed (e.g., shave biopsy or regressed melanoma)
      T0: No evidence of primary tumor
      Tis: Melanoma in situ
      T1: Tumor ?1.0 mm in thickness with or without ulceration
      T1a: Tumor ?1.0 mm in thickness and Clark's level II or III with no ulceration
      T1b: Tumor ?1.0 mm in thickness and Clark's level IV or V or with ulceration
      T2: Tumor >1.0 mm but ?2.0 mm in thickness with or without ulceration
      T2a: Tumor >1.0 mm but ?2.0 mm in thickness with no ulceration
      T2b: Tumor >1.0 mm but ?2.0 mm in thickness and with ulceration
      T3: Tumor >2.0 mm but ?4 mm in thickness with or without ulceration
      T3a: Tumor >2.0 mm but ?4 mm in thickness with no ulceration
      T3b: Tumor >2.0 mm but ?4 mm in thickness with ulceration
      T4: Tumor >4.0 mm in thickness with or without ulceration
      T4a: Tumor >4.0 mm in thickness no ulceration
      T4b: Tumor >4.0 mm in thickness with ulceration
      Regional lymph nodes (N)
      NX: Regional lymph nodes cannot be assessed
      N0: No regional lymph node metastasis
      N1: Metastasis to one lymph node
      N1a: Clinically occult (microscopic) metastasis
      N1b: Clinically apparent (macroscopic) metastasis
      N2: Metastasis to 2 or 3 regional nodes or intralymphatic regional metastasis
      without nodal metastases
      N2a: Clinically occult (microscopic) metastasis
      N2b: Clinically apparent (macroscopic) metastasis
      N2c: Satellite or in-transit metastasis without nodal metastasis
      N3: Metastasis in >4 regional nodes, or matted lymph nodes, or in-transit
      metastasis or satellite(s) with metastatic regional node(s)
      Micrometastases are diagnosed after elective or sentinel lymphadenectomy;
      macrometastases are defined as clinically detectable lymph nodes metastases
      confirmed by therapeutic lymphadenectomy, or when any lymph node metastasis
      exhibits gross extracapsular extension.

      Distant Metastasis (M)
      MX: Distant metastasis cannot be assessed
      M0: No distant metastasis
      M1: Distant metastasis
      M1a: Metastasis to skin, subcutaneous tissues, or distant lymph nodes
      M1b: Metastasis to lung
      M1c: Metastasis to all other visceral sites or distant metastasis at any site
      associated with an elevated serum lactic dehydrogenase
      Clinical staging
      Clinical staging includes microstaging of the primary melanoma and clinical
      and/or radiologic evaluation for metastases. By convention, it should be
      assigned after complete excision of the primary melanoma with clinical
      assessment for regional and distant metastases.[3]

      AJCC stage groupings
      Stage 0
      Tis, N0, M0
      Stage IA
      T1a, N0, M0
      Stage IB
      T1b, N0, M0
      T2a, N0, M0
      Stage IIA
      T2b, N0, M0
      T3a, N0, M0
      Stage IIB
      T3b, N0, M0
      T4a, N0, M0
      Stage IIC
      T4b, N0, M0
      Stage III
      Any T, N1, M0
      Any T, N2, M0
      Any T, N3, M0
      Stage IV
      Any T, any N, M1
      Pathologic staging
      With the exception of clinical stage 0 or stage IA patients (who have a low
      risk of lymphatic involvement and do not require pathologic evaluation of their
      lymph nodes), pathologic staging includes microstaging of the primary melanoma
      and pathologic information about the regional lymph nodes after sentinel node
      biopsy and, if indicated, complete lymphadenectomy.[3]

      AJCC stage groupings
      Stage 0
      Tis, N0, M0
      Stage IA
      T1a, N0, M0
      Stage IB
      T1b, N0, M0
      T2a, N0, M0
      Stage IIA
      T2b, N0, M0
      T3a, N0, M0
      Stage IIB
      T3b, N0, M0
      T4a, N0, M0
      Stage IIC
      T4b, N0, M0
      Stage IIIA
      T1-4a, N1a, M0
      T1-4a, N2a, M0
      Stage IIIB
      T1-4b, N1a, M0
      T1-4b, N2a, M0
      T1-4a, N1b, M0
      T1-4a, N2b, M0
      T1-4a/b, N2c, M0
      Stage IIIC
      T1-4b, N1b, M0
      T1-4b, N2b, M0
      T1-4b, N2c, M0
      Any T, N3, M0
      Stage IV
      Any T, any N, M1

      --
      mieux vaut tuer le diable
      que le diable no vous tue
      • Artykuł ze strony 'Termedia': (tabel nie ma tutaj, bo są dostępne w wersji
       pdf...)

       The American Joint Committee on Cancer (AJCC) formalnie zatwierdził ostateczną
       wersję uaktualnionej klasyfikacji klinicznej i patologicznej czerniaka
       złośliwego skóry [1]. Oficjalnie będzie ona obowiązywać z chwilą publikacji 6.
       wydania Podręcznika Klasyfikacji Nowotworów (Cancer Staging Manual) w roku
       2002. Podstawą do opracowania klasyfikacji były rekomendacje Komitetu
       Klasyfikacji Czerniaka (Melanoma Staging Coommittee) AJCC opublikowane w roku
       2000 [2], wzbogacone komentarzami i dodatkowymi rekomendacjami onkologów oraz
       analizą 17 600 chorych, przeprowadzoną w 13 ośrodkach w USA w celu weryfikacji
       oryginalnej wersji [3]. Klasyfikacja została również zaaprobowana przez Komitet
       TNM UICC, WHO-Melanoma Program oraz EORTC Melanoma Group [4]. W tab. 1. (a-c)
       przedstawiono kategorie TNM, a w tab. 2. stopnie kliniczne i patologiczne
       czerniaka złośliwego skóry [1]. W tab. 3. podsumowano przeżycia chorych w
       zależności od kategorii TNM i stopnia zaawansowania choroby [1, 2]. W tab. 4.
       natomiast zestawiono różnice między poprzednią (1997) i nową (2002)
       klasyfikacją czerniaka [1].       KLASYFIKACJA ZMIANY
       PIERWOTNEJ (stopień I i II)       Podstawowym kryterium klasyfikacji T są: grubość zmiany pierwotnej (mm) oraz
       obecność owrzodzenia (oceniana histopatologicznie). Różnice między klasyfikacją
       kliniczną i patologiczną polegają na ocenie regionalnych węzłów chłonnych. W
       pierwszym przypadku jest to ocena kliniczna/radiologiczna, a w drugim
       mikroskopowa po całkowitej czy częściowej limfadenektomii.       Grubość zmiany pierwotnej


       W poprzedniej wersji klasyfikacji granica 0,75 mm służyła do rozgraniczenia
       czerniaka T1 i T2. Obecnie przyjmuje się granicę 1,0 mm (tzw. zmiana cienka),
       poniżej której czerniak rokuje pomyślnie. Jako T1 zdefiniowano czerniaka o
       grubości 1,0 mm i poniżej. Definicje T2-4 przedstawiono w tab. 1a., przeżycia w
       tab. 3.       Owrzodzenie


       Owrzodzenie czerniaka zdefiniowano jako brak nabłonka pokrywającego główną
       część zmiany pierwotnej w obrazie histopatologicznym. W ten sposób można
       wykluczyć uszkodzenie mechaniczne guza czy artefakty. Obecność owrzodzenie
       podnosi stopień klasyfikacji. Zmiany pierwotne z owrzodzeniem rokują znacznie
       gorzej. W poprzedniej wersji klasyfikacji nie uwzględniano tego czynnika (tab.
       1a., 2., 3.).       Poziom naciekania


       Poziom naciekania wg Clark'a w nowej klasyfikacji okazał się istotny tylko w
       przypadku czerniaków cienkich (≤1,0 mm). Stopień T1a określają 3 kryteria:
       grubość ≤1,0 mm, brak owrzodzenia i głębokość naciekania II lub III. Czerniaki
       o grubości ≤1,0 mm i poziomie IV lub V zaliczane są do grupy T1b.       Czerniak in-situ, czerniak nieokreślony
       i pierwotny czerniak mnogi


       Czerniaka in situ określa się jako Tis. Czerniak nieokreślony, np. w przypadku
       nieznanego ogniska pierwotnego lub gdy nie można ocenić guza pierwotnego,
       klasyfikuje się Tx. W przypadku wielu ognisk pierwotnych czerniaka skóry
       kategorię T określa się na podstawie najbardziej zaawansowanej zmiany.       Charakter wzrostu czerniaka


       Klasyfikacja TNM oparta jest głównie na bazie danych czerniaków typu szerzącego
       się powierzchniownie (superficial spreading) i typu guzkowego (nodular).
       Czerniaki o innych typach wzrostu, np.: czerniak w zmianie soczewicowatej
       (lentigo maligna melanoma), acral lentiginous melanoma czy czerniak
       desmoplastyczny, mogą mieć inną etiologię i rokowanie. Jednak obecnie przyjmuje
       się te same kryteria dla czerniaka o wszystkich typach wzrostu.       Grupy ryzyka (Stage Grouping)


       Chorzy z guzem pierwotnym, bez oznak (klinicznych i patologicznych) przerzutów
       do regionalnych węzłów chłonnych podzielono na dwa stopnie:
       I - wczesne stadium choroby z niskim stopniem ryzyka wystąpienia przerzutów i
       śmiertelności związanej z czerniakiem,
       II - z pośrednim ryzykiem przerzutów i śmiertelności (tab. 2.). W obrębie
       stopnia I wyodrębniono 2, a w obrębie stopnia II 3 podgrupy (tab. 2. i 3.).
       Problem z zakwalifikowaniem stanowili chorzy z czerniakiem T4bN0M0, obarczeni
       wysokim ryzykiem wystąpienia regionalnych i odległych przerzutów. Te grube
       czerniaki są biologicznie bardzo agresywne i wykazują podobną lub wyższą
       śmiertelność niż czerniaki z przerzutami do węzłów. W poprzedniej klasyfikacji
       chorych tych zaliczano do stopnia III ze względu na wysoką śmiertelność.
       Obecnie wyodrębniono dla nich kategorię IIC.       Kryteria oceny stopnia I i II czerniaka skóry (na potrzeby elektronicznych baz
       danych)


       Trzy kryteria stanowią podstawę klasyfikacji stopnia I i II: grubość guza (w
       milimetrach), obecność owrzodzenia (w obrazie mikroskopowym) oraz poziom
       naciekania (Clark). W przypadku biopsji czy całkowitego wycięcia guza
       pierwotnego bierze się pod uwagę maksymalną grubość. W nowej klasyfikacji TNM
       inne kryteria nie są brane pod uwagę. W przypadku np. stratyfikacji chorych na
       potrzeby badań klinicznych inne czynniki, takie jak: wiek, płeć, umiejscowienie
       zmiany pierwotnej, charakter wzrostu, regresja (jeśli występuje) powinny być
       uwzględniane w rejestrze nowotworów.       KLASYFIKACJA CZERNIAKA Z PRZERZUTAMI
       REGIONALNYMI (stopień III)


       Stopień III czerniaka obejmuje chorych z przerzutami do regionalnych węzłów
       chłonnych, z przerzutami satelitarnymi czy przerzutami in-transit (tab. 2.).
       Wraz z rozwojem techniki biopsji węzła wartownika zastosowano oddzielną
       klasyfikację dla chorych, u których diagnostykę prowadzono poprzez ocenę
       kliniczną/radiologiczną regionalnych węzłów chłonnych (klasyfikacja kliniczna)
       oraz dla chorych (klasyfikacja patologiczna), u których wykonano mapowanie
       limfatyczne z pobraniem węzła wartownika.       Klasyfikacja kliniczna przerzutów
       regionalnych       Klasyfikacja ta oparta jest na klinicznej/radiologicznej ocenie regionalnych
       węzłów chłonnych. Ocena ta jest trudna szczególnie ze względu na ocenę liczby
       zajętych węzłów. W związku z powyższym nie wyodrębniono podgrup w obrębie
       klinicznego stopnia III. Grupa ta obejmuje wszystkich chorych z klinicznie
       zajętymi węzłami oraz przerzutami satelitarnymi i in-transit.       Klasyfikacja patologiczna
       przerzutów regionalnych       Obejmuje następujące kryteria:
       1) liczbę przerzutowych węzłów,
       2) masę przerzutów w węzłach (mikroskopowe v. makroskopowe),
       3) obecność owrzodzenia guza pierwotnego,
       4) obecność satelitów czy przerzutów in-transit:
       a) liczbę przerzutowych węzłów (tab. 1b.). Kategoria N1 - 1 zajęty węzeł
       chłonny, N2 - 2-3 zajęte węzły, N3 - 4 lub więcej zajętych węzłów;
       b) mikroprzerzuty v. makroprzerzuty. Mikroprzerzutami określa się obecność
       komórek nowotworowych (stwierdzoną histopatologicznie) w węzłach chłonnych,
       które nie wykazywały klinicznych cech ich zajęcia. W przypadku klinicznych cech
       przerzutów do węzłów chłonnych, potwierdzonych histopatologicznie w materiale
       operacyjnym, mówimy o makroprzerzutach;
       c) owrzodzenie guza pierwotnego. Obecność tej cechy podnosi podgrupę
       klasyfikacji w obrębie stopnia III;
       d) obecność satelitów czy przerzutów in-transit. Kliniczne czy mikroskopowe
       przerzuty satelitarne oraz przerzuty in-transit rokują niepomyślnie. W związku
       z tym, że nie stwierdzono różnic przeżycia pomiędzy obiema grupami, chorych
       (bez zajętych węzłów) zaliczono do podgrupy N2c. Chorzy z przerzutami
       satelitarnymi, in-transit oraz zajętymi regionalnymi węzłami chłonnymi rokują
       jeszcze gorzej, zostali więc zaliczeni do podgrupy N3.       Grupy ryzyka (Stage Grouping)       W obrębie stopnia III klasyfikacji patologicznej wyróżniono 3 podgrupy: IIIA,
       IIIB i IIIC (tab. 2. i 3.). Do podgrupy IIIA należą chorzy z mikroprzerzutami
       do najwyżej 3 węzłów chłonnych bez owrzodzenia zmiany pierwotnej. Do stopnia
       IIIB zalicza się 3 podgrupy chorych o podobnym rokowaniu:
       1) 3 lub mniej mikroprzerzutów do regi
      • Artykuł zaczerpnięty ze strony 'TERMEDIA' - brak tabel, bo sa w pdf-ie tylko...

       The American Joint Committee on Cancer (AJCC) formalnie zatwierdził ostateczną
       wersję uaktualnionej klasyfikacji klinicznej i patologicznej czerniaka
       złośliwego skóry [1]. Oficjalnie będzie ona obowiązywać z chwilą publikacji 6.
       wydania Podręcznika Klasyfikacji Nowotworów (Cancer Staging Manual) w roku
       2002. Podstawą do opracowania klasyfikacji były rekomendacje Komitetu
       Klasyfikacji Czerniaka (Melanoma Staging Coommittee) AJCC opublikowane w roku
       2000 [2], wzbogacone komentarzami i dodatkowymi rekomendacjami onkologów oraz
       analizą 17 600 chorych, przeprowadzoną w 13 ośrodkach w USA w celu weryfikacji
       oryginalnej wersji [3]. Klasyfikacja została również zaaprobowana przez Komitet
       TNM UICC, WHO-Melanoma Program oraz EORTC Melanoma Group [4]. W tab. 1. (a-c)
       przedstawiono kategorie TNM, a w tab. 2. stopnie kliniczne i patologiczne
       czerniaka złośliwego skóry [1]. W tab. 3. podsumowano przeżycia chorych w
       zależności od kategorii TNM i stopnia zaawansowania choroby [1, 2]. W tab. 4.
       natomiast zestawiono różnice między poprzednią (1997) i nową (2002)
       klasyfikacją czerniaka [1].

       KLASYFIKACJA ZMIANY
       PIERWOTNEJ (stopień I i II)

       Podstawowym kryterium klasyfikacji T są: grubość zmiany pierwotnej (mm) oraz
       obecność owrzodzenia (oceniana histopatologicznie). Różnice między klasyfikacją
       kliniczną i patologiczną polegają na ocenie regionalnych węzłów chłonnych. W
       pierwszym przypadku jest to ocena kliniczna/radiologiczna, a w drugim
       mikroskopowa po całkowitej czy częściowej limfadenektomii.

       Grubość zmiany pierwotnej

       W poprzedniej wersji klasyfikacji granica 0,75 mm służyła do rozgraniczenia
       czerniaka T1 i T2. Obecnie przyjmuje się granicę 1,0 mm (tzw. zmiana cienka),
       poniżej której czerniak rokuje pomyślnie. Jako T1 zdefiniowano czerniaka o
       grubości 1,0 mm i poniżej. Definicje T2-4 przedstawiono w tab. 1a., przeżycia w
       tab. 3.

       Owrzodzenie

       Owrzodzenie czerniaka zdefiniowano jako brak nabłonka pokrywającego główną
       część zmiany pierwotnej w obrazie histopatologicznym. W ten sposób można
       wykluczyć uszkodzenie mechaniczne guza czy artefakty. Obecność owrzodzenie
       podnosi stopień klasyfikacji. Zmiany pierwotne z owrzodzeniem rokują znacznie
       gorzej. W poprzedniej wersji klasyfikacji nie uwzględniano tego czynnika (tab.
       1a., 2., 3.).

       Poziom naciekania

       Poziom naciekania wg Clark'a w nowej klasyfikacji okazał się istotny tylko w
       przypadku czerniaków cienkich (≤1,0 mm). Stopień T1a określają 3 kryteria:
       grubość ≤1,0 mm, brak owrzodzenia i głębokość naciekania II lub III. Czerniaki
       o grubości ≤1,0 mm i poziomie IV lub V zaliczane są do grupy T1b.

       Czerniak in-situ, czerniak nieokreślony
       i pierwotny czerniak mnogi

       Czerniaka in situ określa się jako Tis. Czerniak nieokreślony, np. w przypadku
       nieznanego ogniska pierwotnego lub gdy nie można ocenić guza pierwotnego,
       klasyfikuje się Tx. W przypadku wielu ognisk pierwotnych czerniaka skóry
       kategorię T określa się na podstawie najbardziej zaawansowanej zmiany.

       Charakter wzrostu czerniaka

       Klasyfikacja TNM oparta jest głównie na bazie danych czerniaków typu szerzącego
       się powierzchniownie (superficial spreading) i typu guzkowego (nodular).
       Czerniaki o innych typach wzrostu, np.: czerniak w zmianie soczewicowatej
       (lentigo maligna melanoma), acral lentiginous melanoma czy czerniak
       desmoplastyczny, mogą mieć inną etiologię i rokowanie. Jednak obecnie przyjmuje
       się te same kryteria dla czerniaka o wszystkich typach wzrostu.

       Grupy ryzyka (Stage Grouping)

       Chorzy z guzem pierwotnym, bez oznak (klinicznych i patologicznych) przerzutów
       do regionalnych węzłów chłonnych podzielono na dwa stopnie:
       I - wczesne stadium choroby z niskim stopniem ryzyka wystąpienia przerzutów i
       śmiertelności związanej z czerniakiem,
       II - z pośrednim ryzykiem przerzutów i śmiertelności (tab. 2.). W obrębie
       stopnia I wyodrębniono 2, a w obrębie stopnia II 3 podgrupy (tab. 2. i 3.).
       Problem z zakwalifikowaniem stanowili chorzy z czerniakiem T4bN0M0, obarczeni
       wysokim ryzykiem wystąpienia regionalnych i odległych przerzutów. Te grube
       czerniaki są biologicznie bardzo agresywne i wykazują podobną lub wyższą
       śmiertelność niż czerniaki z przerzutami do węzłów. W poprzedniej klasyfikacji
       chorych tych zaliczano do stopnia III ze względu na wysoką śmiertelność.
       Obecnie wyodrębniono dla nich kategorię IIC.

       Kryteria oceny stopnia I i II czerniaka skóry (na potrzeby elektronicznych baz
       danych)

       Trzy kryteria stanowią podstawę klasyfikacji stopnia I i II: grubość guza (w
       milimetrach), obecność owrzodzenia (w obrazie mikroskopowym) oraz poziom
       naciekania (Clark). W przypadku biopsji czy całkowitego wycięcia guza
       pierwotnego bierze się pod uwagę maksymalną grubość. W nowej klasyfikacji TNM
       inne kryteria nie są brane pod uwagę. W przypadku np. stratyfikacji chorych na
       potrzeby badań klinicznych inne czynniki, takie jak: wiek, płeć, umiejscowienie
       zmiany pierwotnej, charakter wzrostu, regresja (jeśli występuje) powinny być
       uwzględniane w rejestrze nowotworów.

       KLASYFIKACJA CZERNIAKA Z PRZERZUTAMI
       REGIONALNYMI (stopień III)

       Stopień III czerniaka obejmuje chorych z przerzutami do regionalnych węzłów
       chłonnych, z przerzutami satelitarnymi czy przerzutami in-transit (tab. 2.).
       Wraz z rozwojem techniki biopsji węzła wartownika zastosowano oddzielną
       klasyfikację dla chorych, u których diagnostykę prowadzono poprzez ocenę
       kliniczną/radiologiczną regionalnych węzłów chłonnych (klasyfikacja kliniczna)
       oraz dla chorych (klasyfikacja patologiczna), u których wykonano mapowanie
       limfatyczne z pobraniem węzła wartownika.

       Klasyfikacja kliniczna przerzutów
       regionalnych

       Klasyfikacja ta oparta jest na klinicznej/radiologicznej ocenie regionalnych
       węzłów chłonnych. Ocena ta jest trudna szczególnie ze względu na ocenę liczby
       zajętych węzłów. W związku z powyższym nie wyodrębniono podgrup w obrębie
       klinicznego stopnia III. Grupa ta obejmuje wszystkich chorych z klinicznie
       zajętymi węzłami oraz przerzutami satelitarnymi i in-transit.

       Klasyfikacja patologiczna
       przerzutów regionalnych

       Obejmuje następujące kryteria:
       1) liczbę przerzutowych węzłów,
       2) masę przerzutów w węzłach (mikroskopowe v. makroskopowe),
       3) obecność owrzodzenia guza pierwotnego,
       4) obecność satelitów czy przerzutów in-transit:
       a) liczbę przerzutowych węzłów (tab. 1b.). Kategoria N1 - 1 zajęty węzeł
       chłonny, N2 - 2-3 zajęte węzły, N3 - 4 lub więcej zajętych węzłów;
       b) mikroprzerzuty v. makroprzerzuty. Mikroprzerzutami określa się obecność
       komórek nowotworowych (stwierdzoną histopatologicznie) w węzłach chłonnych,
       które nie wykazywały klinicznych cech ich zajęcia. W przypadku klinicznych cech
       przerzutów do węzłów chłonnych, potwierdzonych histopatologicznie w materiale
       operacyjnym, mówimy o makroprzerzutach;
       c) owrzodzenie guza pierwotnego. Obecność tej cechy podnosi podgrupę
       klasyfikacji w obrębie stopnia III;
       d) obecność satelitów czy przerzutów in-transit. Kliniczne czy mikroskopowe
       przerzuty satelitarne oraz przerzuty in-transit rokują niepomyślnie. W związku
       z tym, że nie stwierdzono różnic przeżycia pomiędzy obiema grupami, chorych
       (bez zajętych węzłów) zaliczono do podgrupy N2c. Chorzy z przerzutami
       satelitarnymi, in-transit oraz zajętymi regionalnymi węzłami chłonnymi rokują
       jeszcze gorzej, zostali więc zaliczeni do podgrupy N3.

       Grupy ryzyka (Stage Grouping)

       W obrębie stopnia III klasyfikacji patologicznej wyróżniono 3 podgrupy: IIIA,
       IIIB i IIIC (tab. 2. i 3.). Do podgrupy IIIA należą chorzy z mikroprzerzutami
       do najwyżej 3 węzłów chłonnych bez owrzodzenia zmiany pierwotnej. Do stopnia
       IIIB zalicza się 3 podgrupy chorych o podobnym rokowaniu:
       1) 3 lub mniej mikroprzerzutów do regionalnych węzłów i owrzodzenie zmiany
       pierwotniej,
       2) 3 lub mniej makroprzerzutów
       • c.d....

        Grupy ryzyka (Stage Grouping)

        W obrębie stopnia III klasyfikacji patologicznej wyróżniono 3 podgrupy: IIIA,
        IIIB i IIIC (tab. 2. i 3.). Do podgrupy IIIA należą chorzy z mikroprzerzutami
        do najwyżej 3 węzłów chłonnych bez owrzodzenia zmiany pierwotnej. Do stopnia
        IIIB zalicza się 3 podgrupy chorych o podobnym rokowaniu:
        1) 3 lub mniej mikroprzerzutów do regionalnych węzłów i owrzodzenie zmiany
        pierwotniej,
        2) 3 lub mniej makroprzerzutów do regionalnych węzłów bez owrzodzenia zmiany
        pierwotnej,
        3) przerzuty satelitarne lub in-transit bez zajętych regionalnych lub odległych
        węzłów.

        Chorzy z patologicznym stopniem IIIC należą do jednej z podgrup:
        1) 4 lub więcej węzłów przerzutowych lub pakiet węzłów niezależnie od masy
        przerzutów czy owrzodzenia zmiany pierwotnej,
        2) od 1 do 3 makroskopowych przerzutów do węzłów oraz owrzodzenie zmiany
        pierwotnej,
        3) kombinacja przerzutów satelitarnych, in-transit oraz do węzłów chłonnych.

        Kryteria III stopnia klasyfikacji
        (na potrzeby elektronicznych
        baz danych)

        Kryteria obejmują: cechy zmiany pierwotnej podane powyżej, liczbę przerzutowych
        węzłów chłonnych podaną przez patologa (oraz liczbę przebadanych węzłów),
        obecność satelitów i przerzutów in-transit, intencje interwencji chirurgicznej
        (terapeutyczna limfadenektomia, elektywna limfadenektomia, biopsja węzła
        wartownika). Obecnie nie są wymagane wymiary przerzutowych węzłów. Wskazana
        jest natomiast ocena nacieku przerzutowego (ewentualnie pomiaru) w węźle
        wartowniku, dla celów dalszego grupowania w przyszłości.

        KLASYFIKACJA CZERNIAKA Z PRZERZUTAMI ODLEGŁYMI (stopień IV)

        U chorych z przerzutami odległymi na podstawie lokalizacji przerzutu i
        podwyższonego poziomu dehydrogenazy mleczanowej (LDH) wyróżniono 3 podgrupy w
        obrębie kategorii M: M1a, M1b i M1c (tab. 1c.). Jednoroczne przeżycia
        odnotowano dla 41-59 proc. chorych (tab. 3.).

        Lokalizacja przerzutu

        Chorych z przerzutami do skóry, tkanki podskórnej czy odległych węzłów
        chłonnych zaliczono do kategorii M1a. Rokują oni lepiej niż inni chorzy z
        odległymi przerzutami. Chorych z przerzutami do płuc zaliczono do kategorii
        M1b – rokują oni ogrzej niż chorzy kategorii M1a, ale lepiej niż pozostali.
        Chorych z przerzutami do innych narządów wewnętrznych przypisano do kategorii
        M1c, charakteryzującej się gorszym rokowaniem od powyższych podgrup.

        Podwyższony poziom LDH

        Podwyższony poziom LDH niezależnie od lokalizacji przerzutów odległych
        klasyfikuje chorych do kategorii M1c. Poziom LDH należy ocenić dwukrotnie w
        odstępie co najmniej 24 h.

        Liczba przerzutów

        W poprzednich wersjach klasyfikacji czerniaka skóry liczba przerzutów była
        istotnym czynnikiem rokowniczym. W obecnej wersji nie uwzględniono tej cechy ze
        względu na różnorodność metod diagnostycznych stosowanych do wykrywania
        przerzutów (począwszy od RTG na PET skończywszy). W przyszłości, gdy dojdzie do
        standaryzacji metod diagnostycznych, cecha ta będzie uwzględniona.

        Kryteria IV stopnia klasyfikacji
        (na potrzeby elektronicznych
        baz danych)

        Elektroniczne bazy powinny zawierać informacje dotyczące zmiany pierwotnej,
        przerzutów regionalnych oraz miejsce przerzutów odległych i poziom LDH (w
        normie v. podwyższony). Dodatkowe informacje powinny obejmować: liczbę
        przerzutów odległych, wiek, płeć.

        KOMENTARZ
        Zmiany wprowadzone w nowej klasyfikacji zestawiono w tab. 4. Najistotniejszą
        cechą, której dotychczas nie uwzględniano w klasyfikacjach jest owrzodzenie
        (histopatologiczne) zmiany pierwotnej. Cecha ta związana jest z agresywną
        postacią czerniaka, którą można określić jako niskozróżnicowaną lub
        zaawansowaną miejscowo.
        Wprowadzenie techniki biopsji węzła wartowniczego zmieniło nasze zrozumienie
        naturalnego przebiegu czerniaka złośliwego skóry. Informacje uzyskane w wyniku
        powyższego badania mają olbrzymi wpływ na klasyfikację czerniaka, planowanie
        leczenia i prowadzenie badań klinicznych. Doprowadziło to do rekomendacji przez
        AJCC, że wszyscy chorzy w stopniu T2N0M0, T3N0M0 oraz T4N0M0 powinni mieć
        wykonaną biopsję węzła wartowniczego przed zakwalifikowaniem do badań
        klinicznych.

        --
        mieux vaut tuer le diable
        que le diable no vous tue
        • Aniu. Od dłuższego czasu czytam wszystkie ( może prawie wszystkie) twoje posty.Jesteś bardzo dzielna i silna . Niesamowita osóbka, która zaraża swoim optymizmem i rozsądkiem .Dziękuję Ci , że jesteś i życzę jak naszybszego powrotu do zdrowia. Trzymam za ciebie baaaaaaaaaaaaaaaaardzo mocno kciuki!!!!!!!!
         • Dzięki Mania :))
          Twoje posty też czytam z uwagą i podziwiam zaangażowanie :)
          Ostatnimi czasy żyję trochę 'w napięciu', bo cały czas czekam na decyzję firmy
          odnośnie leku... akcja 'MabThera' trwa...
          Pozdrawiam ciepło i serdecznie :)))
          Anka

          --
          mieux vaut tuer le diable
          que le diable no vous tue
          • Aniu. Uda się. Mocno w to wierzę.Powodzenia!!!!!!!!!!!!
           • 'nie' dziekuję :) puk, puk, puk....w niemalowane

            Powinna być odpowiedź w przyszłym tygodniu. Mój lekarz nie chce
            zbytnio 'naciskać' na firmę, a to on załatwia sprawę nie ja.

            --
            mieux vaut tuer le diable
            que le diable no vous tue
            • Będę z niecierpliwością czekać na wiadomości.Zbieram całą swoją pozytywną energię i "przesyłam " do decydentów. Trzymaj się cieplutko!
      • no to ja jestem stageIA , docent Ruka napisał mi ze mniej niz 1 % ryzyka ,
       minelo 8 miesiecy ...., acha , jeszcze do tego lentigo , podobno to lepiej ...
       • No to gratuluję :)
        Ja 'stage' ciut wyższy i nodular melanoma, więc troszkę gorzej...
        Ale wkrótce minie 6 lat odkąd pozbyłam się czerniaka i myslę, ze raz na
        zawsze :)
        Pozdrawiam

        --
        mieux vaut tuer le diable
        que le diable no vous tue
        • no gratulowac to nie ma czego bo strach d... sciska czasami ale statystyki sa
         przychylne :)
         • Pościska i przestanie...z czasem :) Grunt, to mieć dobre nastawienie i wierzyć,
          że wszystko co złe już minęło i nie wróci. Kontrolować się i życ normalnie :)))
          Pozdrawiam ciepło,
          Anka

          --
          mieux vaut tuer le diable
          que le diable no vous tue
          • staram sie i faktycznie jest coraz lepiej , 6 lat to juz dlugo , chyba nic nie
           powinno sie stac , nie obrazisz sie o pytanie o wiek ?? tak z ciekawosci , ja
           mam 38 lat .
           • No pewnie, że się nie obraże :) Mam 34 lata.
            6 lat to długo, choc nie powiem, że były 'usłane różami' i dalej nie są.
            Przeszłam juz 'panike przerzutową' i dwie operacje wątroby (na szczęscie był to
            fałszywy alarm). Mam komplikacje po czerniaku (ku pocieszeniu i uspokojeniu dla
            innych: niezmiernie rzadkie). W poniedziałek zaczynam z tego powodu
            chemioterapię immunosupresyjną - moje komplikacje są spowodowane zaburzeniami
            autoimmunologicznymi po melanomie. Ale dam sobię z tym radę :) Nie może być
            inaczej, absolutnie:))) Mam 6-cio letniego synka...
            Pozdrawiam
            --
            mieux vaut tuer le diable
            que le diable no vous tue
       • Pisałam na innym wątku, ale powtórze co i jak tutaj...
        Na dzień dzisiejeszy chemioterapii immunosupresyjnej nie rozpoczynam. Sugestia
        z Bostonu przyniosła nowe rozwiązanie i nowy lek - znacznie bezpieczniejszy (w
        skutkach długofalowych vide potencjalna wznowa), niż Endoxan, czy Methotrexat.
        Ten specyfik to Rituximab (MabThera), czyli rekombinowane białko (terapia
        biologiczna). Jest tylko jeden....'malutki' problem... koszt terapii to... ok.
        30 tysięcy złotych (4 !! fiolki po 500 mg), a w moim przypadku nie jest to lek
        refundowany (tylko w chłoniakach). Mój lekarz stara sie załatwić ten lek
        bezpośrednio od producenta - do przetestowania na 'ciekawym przypadku'. Jest
        duża szansa na takie rozwiązanie, ale trzeba poczekac kilkanaście dni. Jeśli to
        nie wyjdzie, to być może uda sie wyprosic refundację przez NFZ. A jak nie... no
        to wtedy zobaczymy co dalej z tym wszystkim robić. Chemię immunosupresyjną
        można podać w każdej chwili, ale warto sie wstrzymać i poczekać. Wkurza mnie
        (co prawda) przedłużanie się tego wszystkiego, ale potencjalne korzyści są zbyt
        duże...
        Pozdrawiam,
        Anka

        --
        mieux vaut tuer le diable
        que le diable no vous tue
        • Witam !!!
         Bylam dzisiaj na kontroli i Pani Doktor mi powiedziala ze na nastepna mam
         przyjsc za pol roku... Przyznam ze troche mnie zaskoczyla bo wszyscy twierzda
         ze przez pierwsze dwa lata nalezy chodzic co 3 miesiace, dopiero po dwoch lata
         co pol roku !
         Co wy o tym sadzicie ????
         POzdrawiam goraco! Morelka.
         • Morelko,
          Standartowo się tak uważa. Natomiast lekarz prowadzący na podstawie wyników i
          stanu ogólnego pacjenta może ustalić własnie copółroczne kontrole wcześniej -
          to nie jest reguła 'sztywna' te terminy, poza tym (jak wiesz) są rózne stadia
          zaawansowania choroby i to też ma znaczenie przy późniejszych kontrolach. Od
          siebie mogę doradzić tyle, że jesli będzie Cię cokolwiek niepokoić to zawsze
          możesz do lekarza udać się wcześniej. Podstawowe badania krwi możesz robić co 3
          miesiące i nie musisz brać skierowania od onkologa, wystarczy od lekarza
          rodzinnego w przychodni. Natomiast co pół roku (przynajmniej na początku, czyli
          przez 3-4 lata) powinnaś robić 'wieksze' badania, tzn: USG jamy brzusznej i RTG
          płuc. Osobiście robie te badania prywatnie, przynajmniej USG - nie czekam i mam
          przynajmniej pewnośc, że badanie jest zrobione profesjonalnie i bardzo
          szczegółowo.
          Pozdrawiam ciepło,
          Anka

          --
          mieux vaut tuer le diable
          que le diable no vous tue
  • Witajcie kochani!
   Dzisiaj zauwazylam pod pacha na okolo 10 cm takie czerwono-brazowe kropeczki.
   To jest po drugiej stronie niz mialam czerniaka. Powiedzcie mi prosze czy to
   cos moze byc zwiazane z tym cholerstwem czerniakiem?????????
   Bylam dwa tygodnie temu na kontroli i wszystko bylo w porzadku, markery rowniez.

   Pozdrawoam goraco. Morelka
   • Morelko,
    Jeśli Cię to niepokoi to idź do medyka. Ale może to po prostu wysypka
    uczuleniowa, badź podrażnienie np. po goleniu?
    Jakie mialaś markery robione?

    Pozdrawiam,
    Anka

    --
    mieux vaut tuer le diable
    que le diable no vous tue
    • Czesc Gontcha!!!!
     Wiesz...chyba za szybko spanikowalam, bo dzisiaj juz prawie tego nie widac :)
     A moj maz mi uzmyslowil, ze moze to byc jakies podraznienie po wacie szklanej
     bo przed wczoraj ocieplalismy dach.......
     A ja ze swoja sklonnoscia do panikowania od razu myslalam o najgorszym, ale co
     zrobic....

     Markery mialam robione jak sie nie myle S100 - to sa czerniakowe, prawda?
     Dziekuje Ci ze zawsze moge liczy na Twoja reakcje :)

     POzdrawiam goraco !!!!!!!!
     MOrelka.
     • Hej Morelko,

      No widzisz :) Spokojnie, bo panika niepotrzebnie szarpie nerwy. Wata szklana
      może dość mocno podrażnić, a pod pachą skóra jest wrażliwa.
      S-100 to marker czerniak, glejak - zresztą jedyny 'czerniakowy', choć nie jest
      badaniem 'wyrokującym'. Ważniejsze są na pewno badania obrazowe (USG, RTG, TK).
      I własna czujność :)

      Ciepłe pozdrowionka,
      Anka


      --
      mieux vaut tuer le diable
      que le diable no vous tue
      • Hej!!!
       Dzieki ze podnosisz mnie na duchu :) Duzy buziak ode mnie !!!
       A panikara to ja jestem w 100% - i to nie tylko jezeli chodzi o choroby...!
       Nie mialam TK robionej i zastanawiam sie czy nie powinnam miec. POza tym ktos
       tu kiedys pisal ze mial robiona rowniez scyntografie kosci. Pytalam o to moja
       lekarke domowa ale powiedziala ze nie widzi takiej potrzeby. Wiec juz sama nie
       wiem....

       POzdrawiam Cie goraco !!!!!
       Ciesze sie ze tu jestes :)
       • Morelka,

        Nie ma potrzeby robienia TK , czy scyntygrafii. Miałaś czerniaka o niskim
        stopniu zaawansowania i badania typu: USG, RTG, krew, marker są wystarczające.
        Poza tym TK, czy scyntygrafia to są badania mające wpływ na organizm (dawka
        promieni X, czy też izotopy) - po co masz się tym obciążać?
        TK miałam robione dopiero wtedy, jak na USG wyszło, że jest coś na wątrobie.
        Scyntygrafię płuc miewam robioną, ale jestem po zatorowości, a to 'inna bajka'.
        Jeśli wystąpiłyby objawy sugerujące, że coś się może dziać, to wtedy badana
        szczegółowe jak najbardziej.
        Bez paniki i nerwów niepotrzebnych... daj sobie trochę luzu :) Naprawdę nie
        masz się zbytnio czym przejmować - czujność tak, ale bez przesady bo
        można 'oszaleć' - z czasem zdystansujesz się trochę od tego...
        Ciepło pozdrawiam,
        Anka

        --
        mieux vaut tuer le diable
        que le diable no vous tue
  • Witam
   Moja żona choruje na czerniaka od 3 lat w sierpniu usunięto guzek, który okazał się przerzutem po badaniu płuc i wątroby nie stwierdzono przerzutów do tych organów lekarze nie podjęli leczenia zalecili czekać w razie nowych guzków zaczną leczenie chemioterapią.
   Czy jest to możliwe ,że w ciągu jednej nocy na piersi wyrasta guzek wielkości ok. 2 cm .
   Jeszcze jedno pytanie czy chorzy na czerniaka nie mogą być leczeni rehabilitacją Stasia jest leczona na bóle kręgosłupa szyjnego i prawego przedramienia oprócz zastrzyków i leków przeciwbólowych lekarz rodzinny zalecił rehabilitacje, ale w wyznaczonym ośrodku odmówiono jakiegokolwiek leczenia twierdząc, ze przy czerniaku nie wolno nawet masażu
   Czy to prawda..
   Pozdrawiamy serdecznie Stasia i Romek
   • Witam!
    O ile dobrze rozumiem, to rehabilitacja zostala zalecona przez lekarza
    rodzinnego z powodu bolow kregoslupa i przedramienia i nie ma to zwiazku z
    czerniakiem. Natomiast nie wiem, gdzie byl zlokalizowany sam czerniak? Jesli nie
    byl umiejscowiony w tych okolicach to nie widze osobiscie przeszkod, ani w
    rehabilitacji, ani w masazach tych okolic. Ja mialam umiejscowiony czerniak na
    udzie i jednoczesnie (wczesniejsze) klopoty z dolna partia kregoslupa. Przeszlam
    dluga rehabilitacje, w tym masaze, nie tak dlugo po operacji i nie bylo zadnych
    przeciwwskazan. Natomiast masaze limfatyczne maja na celu pomoc w cyrkulacji
    odplywu chlonki i powinny byc przeprowadzane dosc ostroznie i zgodnie z
    odpowiednia instrukcja i nie maja nic wspolnego z masazami wykonywanymi z powodu
    klopotow z kregoslupem. A wiec jeszcze raz: gdzie byla umiejscowiona pierwotna
    zmiana (czyli czerniak) i skad usunieto w sierpniu guzek, ktory zostal
    stwierdzony "przerzutem"? Bardzo sie ciesze, ze nie stwierdzono przerzutow w
    plucach i watrobie.
    Napiszcie nieco wiecej, zawsze bedzie latwiej odpowiedziec bardziej konkretnie.
    Serdecznie pozdrawiam
    Malgorzata
    • Czesc!!!!
     Wiecie co....wlasnie mialam dzisiaj isc zrobic termin na rehabillitacje
     kregoslupa i przeczytalam wlasnie ze to niewskazane.....
     Ja mialam czerniaka na prawym barku a kregoslup to mnie praktycznie caly boli.
     Poradzcie co mam zrobic...isc czy nie isc bo juz sama nie wiem....

     POzdrawiam.
     • Morelko,
      To zalezy jakie zabiegi sa przewidziane. Jesli nie masz pewnosći spytaj
      onkologa prowadzącego co możesz z rehabilitacją zrobić - czasami rehabilitanci
      chcą też takiej zgody. Niektóre zabiegi są niewskazane (solux, diadynamik), ale
      o tym zdecyduje lekarz.
      Pozdrawiam,
      Anka

      --
      mieux vaut tuer le diable
      que le diable no vous tue
    • Witam
     Skierowanie dał lekarz pierwszego kontaktu.
     Pierwotny czerniak był na lewym podudziu
     od wewnętrznej strony po usunięciu po 1,5 roku
     wystąpił guzek w bliźnie wycięto go i zastosowano radioterapię.
     Po pół roku usunięto guzek na tym samym podudziu tylko wyżej
     Od strony wewnętrznej.
     Wczoraj żona wymacała guzek na lewej piersi w piątek jedziemy do onkologa
     I porozmawiamy o rehabilitacji.
     Pozdrawiamy i dziękujemy za odpowiedź Stasia i Romek
     • Cześć Romek :)
      Gdzie idziecie do onkologa? Do dr. Judy, czy dr. Balcerzak?
      Zapytajcie o rehabilitację, bo do części zabiegów ni ema przeciwskazań..np.
      masaże, gimnastyka - ale czasami jest potrzebna zgoda onkologa. Zabiegi takie
      jak solux, czy diadynamik raczej odpadają.
      Kontaktowaliście się z Prof. Mackiewiczem już?
      Podptajcie też o leczenie interferonem.
      Napiszę na priva więcej.
      Pozdrów Stasię serdecznie.
      Anka

      --
      mieux vaut tuer le diable
      que le diable no vous tue
      • Cześć Aniu
       Byliśmy dzisiaj u dr Balcerzak na ślężnej
       Stasia ma guzka wielkości 2 cm na lewej piersi do usunięcia
       Ambulatoryjnego.
       We wtorek ma dzwonić do dr w DCO by ustalić termin
       Jeżeli będzie możliwość to jeszcze w tym tygodniu w czwartek
       lub po Nowym Roku.
       Do profesora Mackiewicza dzwoniliśmy do końca tego roku nie
       rejestrują mamy dzwonić w styczniu.
       Co do rehabilitacji to pani dr nie widzi przeciwwskazań do leczenia
       masażem i ćwiczeniami ale na razie musimy czekać na wynik histopatologiczny.
       Co u ciebie jak się czujesz czy już jesteś leczona.
       Łączymy pozdrowienia Stasia i Roman


       • Hej Romku:)
        Oby ten guzek usunięto szybko. No i dobrze, że można ambulatoryjnie.
        Ja we wtorek będę w DCO, bo mam do pogadania a'propos mojego leczenia. Jeszcze
        się nie zaczęło, bo dalej nie ma odpowiedzi co do przyznania leku. Mamy ustalić
        co dalej z tym robić.
        Podpytajcie dr. Alicję o leczenie Stasi interferonem.
        No i jak widzisz - na rehabilitacji nie mieli racji - masaże i gimnastykę można
        spokojnie robić - oczywiście po zabiegu i hist.-pat. bo to teraz priorytetowe.
        Pozdrawiam ciepło Ciebie i Stasię.
        Anka
        --
        mieux vaut tuer le diable
        que le diable no vous tue
  • Podbijam wątek, bo ostatnio sporo pytań na temat czerniaka.

   --
   Mieux vaut tuer le diable
   que le diable no vous tue.
   Aequam memento rebus in arduis servare mentem !
(101-200)
przejdź do: 1-100 101-200 201-238

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.