Dodaj do ulubionych

Ciekawostki ze świata medycyny i nauki

20.06.06, 15:52
Zakładam nowy wątek na temat ciekawostek ze świata medycyny i nie tylko,
które mają odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do chorób nowotworowych.
Inspiracją tego jest artykuł z Newsweeka na temat "Jedzenie lekarstwem".
Obecnie jest tylko dostępny skrót artykułu on-line, ale zapewne można ten
ostatni numer dostać w kioskach lub za jakiś czas będzie dostępny na stronie
tej gazety. Moim zdaniem bardzo ciekawy i przede wszystkim obszerny artykuł,
który ma swoje odniesienie również no nowotworów oraz mitów i faktów różnych
pokarmów spożywanych w małych ilościach lub nadmiarze oraz płynące z tego
korzyści i zagrożenia. Autor zwraca uwagę, że rozwijąjąca się nowa gałąź
nauki nutrigenomika może stać zagrożeniem dla firm farmaceutycznych, ale też
zbawienna dla wielu ludzi w podtrzymaniu dobrej kondycji i zdrowia.
link newsweek.redakcja.pl/wydania/artykul.asp?Artykul=15430
pozdrawiam
Robert
Edytor zaawansowany
 • gontcha 30.07.06, 16:01
 • emgoro 24.02.07, 15:59
  Prąd elektryczny 1000 razy słabszy niż ten płynący w żarówce przez zaledwie 15
  minut wystarczy do zabicia komórek nowotworu - informuje "New Scientist."
  Jak wykazały badania prowadzone w Izraelu, prąd płynący między dwiema
  elektrodami potrafi zniszczyć guz nie uszakdzając sąsiadujących tkanek - w
  odróżnieniu od takich metod jak radioterapia. Jest to szczególnie ważne na
  przykład przy leczeniu raka prostaty, podczas którego często dochodzi do
  uszkodzenia cewki moczowej.

  W kwietniu co najmniej 10 pacjentów z rakiem prostaty zostanie poddanych
  pionierskiej terapii, opracowanej przez Borisa Rubinsky'ego z Uniwersytetu
  Hebrajskiego w Jerozolimie oraz jego kolegów z USA.

  Naukowcy ci wykazali, że u świń pole elektryczne o niewielkim natężeniu potrafi
  zniszczyć chorą tkankę. Pole otwiera mikroskopijne pory na powierzchni komórek.
  Jest to nieodwracalny proces, prowadzący w krótkim czasie do śmierci poddanej
  terapii chorej tkanki. Zdrowe komórki pozostają nietknięte, dlatego metoda nie
  uszkadza między innymi naczyń krwionośnych, ścian jelit czy tkanki łącznej.

  Podczas eksperymentów na uszkodzonych świńskich wątrobach naukowcom udało się
  zabić chore komórki, stosując impulsy o minimalnym natężeniu i napięciu 1,5 do
  2,5 kilovolta za pomocą dwóch elektrod o grubości 1 milimetra. Naczynia i
  przewody żółciowe, których pełno jest w wątrobie, pozostały nienaruszone, a
  regeneracja tkanek trwała dwa tygodnie - nie sześć miesięcy, jak przy innych
  terapiach.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1491637,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 25.02.07, 20:29
  Polska morfina - szansa na 1 mld dolarów rocznie
  "Rzeczpospolita": Polscy naukowcy chcą podbić światowy rynek leków
  przeciwbólowych. Opracowali zamiennik morfiny, który - w przeciwieństwie do
  niej - nie uzależnia. Gra toczy się o wysoką stawkę - miliard dolarów rocznie.
  - Nad przełomowym lekiem pracują naukowcy z warszawskiego Instytutu
  Farmaceutycznego. "Mamy ambicję, żeby wejść z tym specyfikiem na rynek
  światowy - nie ukrywa doktor Wiesław Szelejewski, dyrektor tej placówki.

  Eksperci instytutu rozwijają projekt profesora Andrzeja Lipkowskiego z
  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Wymyślił
  on kilkanaście lat temu substancję o nazwie difalina, ale brakowało mu
  pieniędzy na badania. Środki ma instytut, dostał je z budżetu. Dysponuje także
  instalacją do produkcji, której moce pozwoliłyby pokryć światowe
  zapotrzebowanie. "Rzeczpospolita" pisze, że wkrótce rozpoczną się badania
  kliniczne tej substancji na ludziach. Być może już za pięć lat trafi ona do
  sprzedaży. Ważne, że testy na zwierzętach wykazały, iż specyfik nie uzależnia,
  nie ma też tylu innych skutków ubocznych co morfina. Można go również stosować
  w mniejszych dawkach.

  Dziennik podkreśla, że wynalazek ma znaczenie nie tylko komercyjne. Na specyfik
  czekają specjaliści, którzy leczą osoby chore na nowotwory.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1492380,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 26.02.07, 17:22
  Tamoksyfen zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi z ekspresją receptorów
  estrogenowych nawet po wielu latach od rozpoczęcia profilaktyki.

  Autorzy brytyjscy opublikowali wyniki 20. letniej obserwacji kobiet, które
  uczestniczyły w tzw. badaniu Royal Marsden. Badanie to miało na celu ocenę
  wpływu stosowania tamoksyfenu na ryzyko wystąpienia raka piersi.

  Wcześniejsze wyniki tego badania (opublikowane po krótszym okresie obserwacji)
  razem z danymi pochodzącymi z innych randomizowanych prób klinicznych dowodzą,
  że tamoksyfen znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na inwazyjnego raka
  piersi. Jednakże dotychczas brak było danych na temat trwałości tego zjawiska w
  miarę upływu czasu od momentu rozpoczęcia profilaktyki. W omawianej pracy
  autorzy prezentują wyniki po 20 latach obserwacji (mediana = 13 lat).

  W badaniu Royal Marsden brało udział 2494 zdrowych kobiet, które otrzymywały
  tamoksyfen (20 mg/d) lub palcebo przez 8 lat. Pierwotnym punktem końcowym
  badania było rozpoznanie inwazyjnego raka piersi. Wtórnym punktem końcowym było
  rozpoznanie raka piersi z ekspresją receptorów estrogenowych (ER-pozytywnego).

  W analizie statystycznej uwzględniono dane dotyczące 2471 kobiet (1238 w grupie
  otrzymującej tamoksyfen oraz 1233 w grupie placebo). U 186 kobiet z tej grupy
  rozpoznano inwazyjnego raka piersi:
  82 przypadki w grupie tamoksyfenu i 104 przypadki w grupie placebo.
  Współczynnik ryzyka (HR) wystąpienia raka wynosił dla grupy tamoksyfenu 0,78
  [95% przedział ufności (95% CI): 0,58 – 1,04]. Omawiana róznica nie była
  statystycznie znamienna (p = 0,1).

  Spośród 181 raków w 139 przypadkach stwierdzono nowotwór ER-pozytywny: 53
  przypadki w grupie tamoksyfenu oraz 86 przypadków
  w grupie placebo. W zakresie omawianego parametru HR = 0,61 na korzyść
  tamoksyfenu (95% CI: 0,43 – 0,86). Tym razem omawiana różnica okazała się być
  statystycznie znamienną (p = 0,005). Co ciekawe, okazało się że różnica w
  częstości zachorowania na
  ER-pozytywnego raka piersi była nieznamienna w czasie 8 lat przyjmowania
  tamoksyfenu (30 przypadków wobec 39 przypadków w grupie placebo, HR = 0,77; 95%
  CI: 0,48 – 1,23; p = 0,3) natomiast w okresie po zakończeniu leczenia liczba
  przypadków tej postaci raka w grupie kobiet przyjmujących tamoksyfen była
  statystycznie znamiennie mniejsza (23 przypadki wobec 47 w grupie placebo, HR =
  0,48;
  95% CI = 0,29 – 0,79; p = 0,004).

  Śmiertelność niezależna od przyczyny była niemal identyczna w obu grupach (54
  zgony zarówno w grupie tamoksyfenu, jak i w grupie placebo, HR = 0,99; 95% CI:
  0,68 – 1,44; p = 0,95). Profil działań niepożądanych był podobny do opisanego
  poprzednio (po krótszym okresie obserwacji). Dzałania niepożądane w
  przeważającej części występowały w okresie przyjmowania tamoksyfenu.

  Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że statystycznie
  znamienne zmniejszenie ryzyka zachorowania na ER-pozytywnego raka piersi u
  kobiet stosujących tamoksyfen jest widoczne przede wszystkim po zakończeniu
  przyjmowania tego leku przez okres 8 lat. Zatem efekt przewencyjny tamoksyfenu
  utrzymuje się długo po zaprzestaniu przyjmowania tego leku.

  Źródło: Powles TJ, Ashley S, Tidy A, Smith IE, Dowsett M. Twenty-year follow-up
  of the Royal Marsden randomized, double-blinded tamoxifen breast cancer
  prevention trial. J Natl Cancer Inst. 2007; 99: 283-290.
  Journal of National Cancer Institute

  źródło eOnkologia.pl portal.onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=93
 • emgoro 26.02.07, 17:26
  Nieprawidłowa migracja komórek
  Współdziałanie efektów dwóch mutacji w genach Ras i p53 prowadzi do migracji
  komórek rakowych i ich przejścia w postać złośliwą - informuje najnowszy numer
  pisma "Nature Structural & Molecular Biology".
  Mingxuan Xia i Hartmut Land z University of Rochester Medical Center badali
  konsekwencje jednoczesnych mutacji w onkogenie Ras i genie supresorowym p53.

  Nowotwory powstają na skutek interakcji wielu mutacji zaburzających działanie
  białek. Jeżeli takie onkogeny jak Ras zostaną za sprawą mutacji nieprawidłowo
  aktywowane, prowadzą do rozwoju raka. Z kolei geny supresorowe nowotworów,
  takie jak p53, mają odwrotne działanie - ich zadaniem jest ochrona komórek
  przed nieprawidłowymi podziałami i wzrostem. Jednym z kluczowych zdarzeń w
  procesie przekształcania komórek w postać złośliwą jest nabycie zdolności do
  poruszania się, co pozwala komórkom guza na rozprzestrzenianie się i
  opuszczanie swojej oryginalnej lokalizacji.

  Głównym czynnikiem regulującym możliwości ruchu komórek jest białko Rho.
  Naukowcy odkryli, że jeżeli gen Ras jest aktywny, białko Rho przemieszcza się
  do swojego miejsca działania - błony komórkowej, ale nie umożliwia komórkom
  migracji. Ale jeżeli oprócz aktywacji Ras dojdzie do mutacji p53 i zmniejszenia
  jego aktywności, białka Rho aktywuje się w błonie komórkowej, co umożliwia
  komórkom poruszanie się.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1492783,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 27.02.07, 13:24
  Usunięcie jednej kopii genu PARP1 prowadzi do apoptozy komórek nowotworu
  piersi - donoszą naukowcy z USA na łamach pisma "Cell Death and
  Differentiation". Odkryta metoda stanowi alternatywę dla dotychczas stosowanych
  sposobów leczenia tego rodzaju raka.
  Z wcześniejszych badań wiadomo, że mutacja genu BRCA1 jest odpowiedzialna za
  około połowę dziedzicznych przypadków nowotworu sutka. Całkowite pozbawienie
  komórek ze zmutowanym BRCA1 genu PARP1 prowadzi do ich samobójstwa na drodze
  apoptozy. Na podstawie tych doniesień inhibitory enzymu PARP1 były uważane za
  obiecujące środki do leczenia raka sutka. Niemniej jednak opublikowano również
  wyniki badań, które wykazały, że całkowite pozbawienie myszy genu PARP1
  wywołuje u tych zwierząt raka piersi. Stąd też naukowcy i lekarze poważnie
  zastanawiali się nad bezpieczeństwem terapii z użyciem inhibitorów.

  Chu-Xia Deng z National Institute of Health wraz z zespołem odkryli, że
  pozbawienie komórek tylko jednej z dwóch kopii genu PARP1 jest wystarczające do
  wywołania apoptozy w mysich komórkach ze zmutowanym genem BRCA1.

  Zdaniem naukowców ich odkrycie oznacza, że leki prowadzące jedynie do
  częściowego zahamowania PARP1 będą mogły zostać skutecznie i bezpiecznie
  zastosowane w leczeniu raka piersi spowodowanego mutacją BRCA1.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1493135,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 28.02.07, 07:29
  Epoetyna-alfa skraca całkowity czas przeżycia pacjentów z zaawansowanym
  niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

  Autorzy z Kanady opublikowali wyniki analizy bezpieczeństwa stosowania epoetyny-
  alfa u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP).
  Okazało się, że stosowanie epoetyny-alfa w tej grupie pacjentów powoduje
  skrócenie całkowitego czasu przeżycia.

  Omawiana analiza bezpieczeństwa była przeprowadzona w ramach randomizowanego
  badania klinicznego wykonywanego metodą podwójnie ślepej próby. Celem tego
  badania była ocena wpływu epoetyny-alfa na jakość życia pacjentów z
  niedokrwistością w przebiegu zaawansowanego NDRP. Do udziału w badaniu
  planowano docelowo zakwalifikować 300 osób. Podstawowym kryterium włączenia do
  badania – obok rozpoznania zaawansowanego NDRP – było wyjściowe stężenie
  hemoglobiny poniżej 12,1 g/dl.

  Pacjenci byli losowo przydzielani do leczenia epoetyną-alfa lub otrzynywania
  placebo (1 raz w tygodniu s.c. przez 12 tygodni). Jako docelowe stężenie
  hemoglobiny przyjęto wartości 12 – 14 g/dl. Jakość życia oceniano w chwili
  rozpoczęcia leczenia oraz po 12 tygodniach terapii.

  Ze względu na doniesienia o prozakrzepowym działaniu epoetyny-alfa pochodzące z
  innych badań klinicznych zdecydowano o przeprowadzeniu nieplanowanej analizy
  bezpieczeństwa po randomizacji pierwszych 70 pacjentów (33 osoby w grupie
  erpoetyny-alfa i 37 osób w grupie placebo). Przeprowadzona analiza wykazała, że
  mediana całkowitego czasu przeżycia była statystycznie znamiennie krótsza w
  grupie epoetyny- alfa w porównaniu z grupą placebo (odpowiednio 63 dni
  i 129 dni; współczynnik ryzyka = 1,84; p = 0,04). Biorąc pod uwagę powyższy
  wynik zdecydowano o przerwaniu badania ze względu na bezpieczeństwo
  uczestniczących pacjentów. Zbyt mała liczba zrandomizowanych pacjentów nie
  pozwoliła na przeprowadzenie wiarygodnej analizy jakości życia, tym niemniej
  stwierdzono korzystny wpływ epoetyny-alfa na stężenie hemoglobiny.

  Przedstawione wyniki wskazują na konieczność ścisłego monitorowania
  bezpieczeństwa leczenia i długości całkowitego czasu przeżycia pacjentów
  biorących udział w prowadzonych obecnie badaniach z zastosowaniem epoetyny-alfa
  u pacjentów z niedokrwistością w przebiegu choroby nowtworowej.

  Źródło: Wright JR, Ung YC, Julian JA, Pritchard KI, Whelan TJ, Smith C,
  Szechtman B, Roa W, Mulroy L, Rudinskas L, Gagnon B, Okawara GS, Levine MN. J
  Clin Oncol. 20.02.2007 [Wczesna publikacja w formie elektronicznej
  wyprzedzająca wersję drukowaną.]
  Journal of Clinical Oncology

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=94
 • emgoro 01.03.07, 21:26
  Kolorowy test pozwala wykryć w wydychanym powietrzu substancje
  charakterystyczne dla raka płuc - informuje pismo "Thorax".
  Metodę opracowali naukowcy z Cleveland Clinic. Sensor wielkości małej monety
  jest tani i łatwy w użyciu. 36 małych kropeczek na czujniku zmienia kolor pod
  wpływem kontaktu z odpowiednimi związkami chemicznymi u 3/4 pacjentów z rakiem.

  Rak płuc często przebiega skrycie, a objawy w rodzaju przewlekłego kaszlu czy
  bólu w klatce piersiowej ujawniają się późno, gdy leczenie jest mało skuteczne.
  Od dawna było wiadomo, że u osób z rakiem płuc zmienia się skład wydychanego
  powietrza - zawiera charakterystyczne substancje lotne. Psy, których węch jest
  dużo bardziej czuły pod ludzkiego, potrafią wykryć te nietypowe substancje. Ich
  obecność i dokładną ilość pozwalają także ocenić precyzyjne metody naukowe - na
  przykład chromatografia gazowa czy spektrometria masowa. Ale spektrometria i
  chromatografia są metodami kosztownymi - wymagają skomplikowanej aparatury i
  wykwalifikowanego personelu. Natomiast nowy test daje szybkie wyniki, jest
  łatwy do interpretacji i tani. Podczas badań przeprowadzonych na 21 zdrowych
  osobach i 122 pacjentach z różnymi chorobami płuc (w tym 49 z rakiem) udało się
  precyzyjnie wykryć raka u mniej więcej 3/4 chorych - także u osób z ma lo
  zaawansowanymi postaciami choroby. Wydaje się że metoda pozwoli na wcześniejsze
  wykrywanie raka, co bardzo zwiększyłoby skuteczność leczenia.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1494238,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 02.03.07, 10:55
  kobiet, które regularnie zażywają intensywnego wysiłku fizycznego, rzadziej
  rozwija się rak piersi - donoszą naukowcy na łamach pisma "Archives of Internal
  Medicine".
  - "Powszechne jest twierdzenie, że na rozwój tej choroby kobieta nie ma
  właściwie żadnego wpływu - mówi autorka badania, dr Cher Dallal z University of
  Southern California. - My pokazaliśmy, że istnieje taki czynnik ryzyka, który
  każda z nas może kontrolować. Jest nim aktywność fizyczna.

  Naukowcy pod jej kierunkiem postanowili dokładnie określić, z jaką częstością i
  intensywnością należy ćwiczyć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka
  piersi. W tym celu przez kilka lat obserwowali grupę ponad 110 tys. kobiet,
  między 20 a 70 rokiem życia. Na początku eksperymentu pytano je o czas, jaki w
  codziennym życiu poświęcają umiarkowanej (np. spacery, gra w golfa i
  koszykówka) oraz intensywnej (np. aerobik, pływanie i bieganie) aktywności
  fizycznej. Sprawdzano także, czy występują u nich jakieś inne czynniki ryzyka,
  np. dodatni wywiad rodzinny lub terapia hormonalna.

  Pod koniec badania u 3242 pacjentek zdiagnozowano nowotwór piersi. Okazało się,
  że w życiu większości z nich rzadko gościł intensywny wysiłek fizyczny.

  Natomiast panie, które co najmniej pięć godzin w tygodniu poświęcały na
  wyczerpujące ćwiczenia, miały aż o 20-30 proc. niższe ryzyko zachorowania (w
  zależności od rodzaju raka). Jednocześnie zauważono, że ćwiczenia o
  umiarkowanym natężeniu, nawet regularne, nie wykazują podobnych właściwości.

  - Nasze wyniki są niezbitym dowodem na to, że intensywny wysiłek fizyczny pełni
  dużą rolę w ochronie przed rakiem piersi.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1494636,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 03.03.07, 10:16
  Wbrew obiegowej opinii, wzbogacanie diety w przeciwutleniacze niekoniecznie
  zapobiega chorobom. Wyniki badań duńskich naukowców świadczą o tym, że
  antyoksydanty, takie jak beta karoten, witamina A i witamina E, mogą zwiększać
  ryzyko śmierci - informuje najnowszy numer pisma "JAMA".
  Wiele osób stosuje antyoksydanty w nadziei, że poprawiają stan zdrowia i
  zapobiegają chorobom. Naukowcy z Kopenhagi przeprowadzili analizę dotychczas
  wykonanych badań i ich wyników i stwierdzili, że nie można jednoznacznie
  powiedzieć, czy suplementy te są dla naszego zdrowia korzystne czy szkodliwe.

  Badacze skupili się na analizie związku stosowania przeciwutleniaczy, takich
  jak beta karoten, witaminy A i E, selen i kwas askorbinowy (witamina C) z
  ogólną śmiertelnością dorosłych w badaniach klinicznych. Przy użyciu
  elektronicznych baz danych i historii pacjentów zgromadzili wyniki 68
  randomizowanych badań 232 606 uczestników i poddali je ponownej analizie.

  Okazało się, że stosowanie beta karotenu zwiększało ryzyko śmierci o 7 proc.,
  witaminy A o 16 proc., a witaminy E o 4 proc. Nie stwierdzono związku
  spożywania witaminy C i selenu z podwyższeniem ryzyka zgonu. Naukowcy informują
  jednak, że nie ma żadnych danych świadczących o pozytywnym wpływie witaminy C
  na długość życia przyjmujących ją osób.

  - Nasze odkrycie przeczy dotychczasowym doniesieniom na temat pozytywnego
  wpływu przeciwutleniaczy na zdrowie. Około 10 do 20 proc. populacji dorosłych w
  Ameryce Północnej i Europie stosuje takie suplementy diety, zatem ich wpływ na
  zdrowie publiczne może być znaczny, zwłaszcza że wszyscy jesteśmy poddawani
  działaniu agresywnego marketingu - tłumaczą autorzy pracy.

  Ich zdaniem jest kilka możliwych sposobów wytłumaczenia negatywnego wpływu
  antyoksydantów na ryzyko śmiertelności. Pomimo że stres oksydacyjny jest
  uważany za czynnik patogenny wielu przewlekłych chorób, może być również
  konsekwencją tych schorzeń. Przez eliminowanie wolnych rodników z naszego
  organizmu zaburzamy ważne mechanizmy obronne. Suplementy w postaci
  antyoksydantów są syntetyzowane sztucznie i nie są tak rygorystycznie
  kontrolowane jak inne lekarstwa, podkreślają naukowcy.

  - Musimy lepiej zrozumieć działanie przeciwutleniaczy w kontekście
  potencjalnych chorób - podsumowują autorzy pracy.

  ŹRÓDŁO Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1496608,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 06.03.07, 10:33
  Tamoksyfen zmniejsza ryzyko zachorowania na hormonozależnego raka piersi nawet
  po zakończeniu stosowania tego leku.

  Na łamach Journal of National Cancer Institute opublikowano wyniki długotrwałej
  obserwacji pacjentek biorących udział w badaniu klinicznym IBIS-I
  (International Breast Cancer Intervention Study). Okazało się, że zmniejszone
  ryzyko zachorowania na raka piersi z ekspresją receptorów estrogenowych (rak ER-
  pozytywny) utrzymuje się przez okres co najmniej 10 lat od momentu rozpoczęcia
  leczenia i przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia przyjmowania leku.

  Początkowe wyniki badania IBIS-I wykazały zmniejszenie o 31% względnego ryzyka
  zachorowania na ER-pozytywnego raka piersi u zdrowych kobiet przyjmujących
  tamoksyfen. Jednakże w czasie wykonywania analizy powyższych wyników czas
  obserwacji pacjentek był stosunkowo krótki, przez co uzyskana redukcja ryzyka
  ograniczała się do okresu przyjmowania leku. Celem omawianej pracy było
  określenie, czy zmniejszenie ryzyka zachorowania utrzymuje się po zaprzestaniu
  przyjmowania tamoksyfenu.

  Do udziału w badaniu IBIS-I zakwalifikowano 7145 zdrowych kobiet w wieku 35-70
  lat, u których stwierdzono zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi.
  Kobiety biorące udział w badaniu przyjmowały tamoksyfen (20 mg/d) lub placebo
  przez okres 5 lat. Pierwotnym punktem końcowym badania było zachorowanie na
  raka piersi, włączając w to przypadki raka przewodowego in situ i raka
  inwazyjnego. Względne ryzyko zachorowania było podstawowym parametrem
  statystycznym określanym w omawianym badaniu.

  Mediana czasu trwania obserwacji wyniosła 96 miesięcy. W tym czasie stwierdzono
  142 przypadki zachorowania na raka piersi w grupie 3579 kobiet przyjmujących
  tamoksyfen oraz 195 przypadków zachorowania wśród 3575 kobiet przyjmujących
  placebo, co przekłada się odpowiednio na 4,97 oraz 6,82 przypadków raka piersi
  w przeliczeniu na 1000 kobieto-lat. W omawianym przypadku ryzyko względne (RR)
  wyniosło 0,73 przy 95% przedziale ufności (95% CI) = 0,58 – 0,91. Omawiana
  różnica była statystycznie znamienna (p = 0,004). Zmniejszenie ryzyka
  zachorowania pod wpływem stosowania tamoksyfenu utrzymywało się zarówno w
  czasie przyjmowania leku, jak i w okresie do 10 lat od momentu randomizacji. Z
  kolei działania niepożądane tamoksyfenu występowały znacznie rzadziej w okresie
  po zakończeniu stosowania tego leku. Na przykład zakrzepica żył głębokich i
  zatorowość płucna występowała znamiennie częściej w grupie kobiet przyjmujących
  tamoksyfen w porównaniu z grupą placebo w okresie przyjmowania leku
  (odpowiednio 52 i 23 przypadki, RR = 2,26; 95% CI: 1,36 – 3,87), ale nie w
  czasie po zakończeniu jego stosowania (odpowiednio 16 i 14 przypadków, RR =
  1,14; 95% CI = 0,52 – 2,53).

  Tamoksyfen nie wpływał na ryzyko wystąpienia raka ER-negatywnego (35 przypadków
  w każdym z ramion badania, RR = 1,00; 95% CI: 0,61 – 1,65). Zmniejszenie ryzyka
  zachorowania dotyczyło inwazyjnego raka ER-pozytywnego – ryzyko względne było o
  34% mniejsze w grupie kobiet przyjmujących tamoksyfen (87 przypadków wobec 132
  przypadków w grupie placebo, RR = 0,66; 95% CI = 0,50 – 0,87).

  Autorzy omawianej pracy wnioskują, że redukcja ryzyka zachorowania na raka
  piersi pod wpływem tamoksyfenu przyjmowanego przez 5 lat utrzymuje się co
  najmniej przez okres 10 lat od momentu rozpoczęcia przyjmowania leku. Znaczna
  większość działań niepożądanych tamoksyfenu występuje natomiast w okresie jego
  stosowania.

  Źródło: Cuzick J, Forbes JF, Sestak I, Cawthorn S, Hamed H, Holli K, Howell A;
  International Breast Cancer Intervention Study I Investigators Related
  Articles, Long-term results of tamoxifen prophylaxis for breast cancer--96-
  month follow-up of the randomized IBIS-I trial. J Natl Cancer Inst. 2007; 99:
  272-282.
  Journal of National Cancer Institute

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=95
 • emgoro 06.03.07, 10:36
  Imanitib, pierwszy lek na raka zaprojektowany do specyficznego hamowania enzymu
  odpowiedzialnego za podziały komórek nowotworowych, powoduje również cofanie
  rozwoju różnych rodzajów guzów - donoszą naukowcy z Niemiec na łamach
  pisma "Leukemia".
  Imanitib działa poprzez indukowanie w komórkach guza procesu o nazwie
  autofagia, w którym białka i struktury komórkowe są niszczone wewnątrz komórki,
  co prowadzi do jej śmierci.

  Badania Hermanna Schaetzla i współpracowników z Technical University of Munich
  znajdą zastosowanie w leczeniu raka, a zwłaszcza przewlekłej białaczki
  szpikowej (CML). Imanitib podawany łącznie z innymi lekami wywołującymi
  autofagię szybko i skutecznie prowadzi do zahamowania rozwoju nowotworu.
  Naukowcy wykazali, że takie leczenie prowadzi do powstania na terenie komórek
  raka autofagosomów - struktur w których dochodzi do enzymatycznego trawienia
  białek i struktur komórkowych.

  Co ważne, badacze zaobserwowali takie działanie leku w liniach komórkowych
  pochodzących z różnych tkanek, co pozwala mieć nadzieję, że Imanitib będzie
  można stosować w leczeniu różnego rodzaju nowotworów.

  Autorzy wykazali również, że działanie leku jest zależne od zastosowanej dawki,
  co ma ważne znaczenie kliniczne.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1496954,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 06.03.07, 10:38
  Amerykańskim naukowcom udało się opracować technikę, dzięki której potrafią
  wytworzyć skupioną, laserową wiązkę promieni rentgenowskich przy niewielkim
  zapotrzebowaniu na prąd - donosi internetowe wydanie "Nature Physics".
  Dotychczasowe urządzenia tego typu wymagały zasilania przez instalacje
  rozmiarów boiska do piłki nożnej. Czyniło je to całkowicie niezdatnymi do
  użycia poza laboratorium.

  Prof. Margaret Murnane i prof. Henry Kapteyn z Uniwersytetu stanu Colorado
  opracowali laser, wytwarzający tzw. miękkie promieniowanie rentgenowskie przy
  stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na energię. Naukowcy sądzą, że ulepszenie
  urządzenia tak, by emitowało twarde promieniowanie rentgenowskie, używane np. w
  medycynie, jest tylko kwestią czasu.

  - Jeśli uda nam się to osiągnąć, będziemy w stanie poprawić rozdzielczość zdjęć
  rentgenowskich nawet tysiąckrotnie - mówi prof. Murnane. - Współczesne aparaty
  do prześwietleń nie potrafią na przykład wykryć niewielkich nowotworów, gdyż
  działają raczej jak żarówka, a nie laser - emitują promieniowanie w wielu
  kierunkach przestrzeni. Mając laser rentgenowski, możemy dostrzec dużo mniejsze
  obiekty - dodaje.

  Naukowcy zastosowali w urządzeniu atomy argonu - bardzo stabilnego pierwiastka
  chemicznego. Pobudzając atomy przy pomocy tradycyjnego lasera, udało im się
  zmusić je do emisji promieniowania rentgenowskiego. Dzięki dokładnej kontroli
  działania lasera, pobudzają oni atomy tylko w takich momentach, by promienie
  rentgenowskie pochodzące od różnych atomów wzajemnie się wzmacniały.

  - Przypomina to bujanie dziecka na huśtawce - wyjaśnia prof. Murnane. - Jeśli
  je popychasz w odpowiednim momencie, huśtawka buja się coraz wyżej, jeśli w
  złym - huśtawka staje. Udało nam się kontrolować urządzenie tak, by nie
  popychać "huśtawki" w złym momencie" - dodaje.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1496958,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 06.03.07, 10:39
  Precyzyjne oznaczanie komórek nowotworowych jest możliwe dzięki zmodyfikowanym
  magnetycznym nanocząstkom, połączonym z odpowiednio zaprojektowanymi
  przeciwciałami skierowanymi przeciwko określonym komórkom rakowym -
  informuje "Chemical Communications".
  Nanotechnologia umożliwia zupełnie nowe podejście naukowców do problemu
  zwalczania komórek nowotworowych, w tym również identyfikacji oraz precyzyjnego
  oznaczania zmienionych komórek rakowych.

  Jedną z metod umożliwiającą oddzielenie komórek rakowych od zdrowych, jest
  oznakowanie poszczególnych komórek nowotworowych magnetycznymi nanocząstkami
  połączonymi z przeciwciałami skierowanymi przeciwko określonym komórkom
  rakowym. Ta technika pozwala w prosty i dość szybki sposób określić badaczom, z
  jakim typem choroby nowotworowej mają do czynienia.

  Głównym problemem tej metody była niska wrażliwość (to jest ilość tworzących
  się specyficznych kompleksów magnetyczna nanocząstka- komórka rakowa), która
  wynikała z różnego, mało precyzyjnego połączenia się przeciwciała z nanocząstką.

  Naukowcy kanadyjscy z National Research Council of Canada, których prace
  koordynował dr Benoit Simard, opracowali metodę ułatwiającą łączenie
  przeciwciał z powierzchnią nanocząstek w ściśle określony, powtarzalny sposób.

  Badacze wykorzystali do tego celu małą cząsteczkę łącznikową, której zadaniem
  jest połączenie się z odpowiednim miejscem w strukturze przeciwciała.
  Zmieniając charakter cząsteczki łącznikowej naukowcy mogą zmieniać właściwości
  cząstek łączących się z komórkami nowotworowymi.

  W zależności od typu cząsteczki łącznikowej powstają nanocząsteczkowe sondy
  nowotworowe, które wyłapują od 60 do 85 procent komórek nowotworowych
  zawieszonych w badanej próbce.

  Jak zauważa dr Simard "rozwój nowoczesnych mikrochipowych platform
  analitycznych służących do wykrywania komórek rakowych ściśle związany jest z
  wrażliwością systemów detekcyjnych".

  Obecnie naukowcy pracują nad optymalizacją metody, by była ona równie skuteczna
  w płynach fizjologicznych (np. krwi) co w laboratoryjnych próbkach.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1496956,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:24
  Z uwagi, że wklejane we fragmentach ciekawostki ze świata medycyny i nauki z
  innych stron w internecie mają czasem swoją krótką żywotność i przestają być w
  którymś momencie niedostępne do odczytu postanowiliśmy z Moderatorem zmienić
  styl tych informacji i wklejać całe opracowania z podawaniem źródła skąd
  pochodzą (z jakich stron w sieci). Większośc dotychczasowych wątków zostanie
  niebawem przywrócona.
  pozdrawiam Robert
 • emgoro 21.07.06, 23:29
  Kwas foliowy może zapobiegać rozwojowi nowotworów i powodować reemisję choroby -
  donoszą włoscy naukowcy na łamach czasopisma "Cancer".

  Folian jest naturalnie występującą witaminą B (B9), znajdywaną w świeżych
  owocach i warzywach. Kwas foliowy, bardziej stabilna forma folianu, występuje w
  produktach spożywczych w bardzo zróżnicowanych ilościach. Bogatym witaminy B9
  są warzywa i owoce zawierające również duże ilości witaminy C np.: pomarańcze,
  brukselka, kapusta włoska oraz warzywa i owoce będące źródłem beta- karotenu,
  między innymi liście pietruszki, szpinak, cykoria, sałata, pomidory czy suche
  nasiona roślin strączkowych.

  Folian należy do grupy koenzymów, niezbędnych w wielu przemianach aminokwasów i
  kwasów nukleinowych, takich jak: synteza i naprawa DNA, oraz przekształcanie
  homocysteiny w metioninę. Homocysteina powstaje w organizmie na drodze
  przemiany aminokwasu obecnego w produktach pochodzenia zwierzęcego metioniny w
  inny - cysteinę. Folian oraz witaminy B6 i B12 umożliwiają przekształcenie
  metioniny w cysteinę, oraz homocysteiny w metioninę. Kiedy organizm nie ma
  witamin z grupy B, z metioniny zamiast cysteiny powstaje homocysteina, która
  uszkadza śródbłonek naczyń i przyspiesza tworzenie zakrzepów. Dlatego też osoby
  ze zwiększonymi poziomami homocysteiny są bardziej zagrożone miażdżycą.
  Aminokwas ten został uznany za niezależny czynnik ryzyka tej choroby.

  Grupa naukowców kierowanych przez Giovanniego Almadori, przeprowadziła badania
  z udziałem 43 pacjentów z objawami leukoplakii. Choroba ta, nazywana inaczej
  rogowaceniem białym, polega na przeroście nabłonka błon śluzowych jamy ustnej,
  ponadto nabłonek taki ma cechy nadmiernego rogowacenia. Leukoplakia uznawana
  jest za stan przedrakowy.

  Podczas badania pacjentom podawano trzy razy dziennie, przez sześć miesięcy po
  5 mg kwasu foliowego, co 30 dni sprawdzano stan zaawansowania choroby. Po
  zakończeniu leczenia, otrzymano następujące wyniki: u 12 pacjentów (28 proc.)
  nastąpiła całkowita reemisja, u 19 pacjentów (44 proc.) stwierdzono
  zmniejszenie o 50 proc. rozmiarów uszkodzenia błony śluzowej, natomiast u 12
  pacjentów nie nastąpiły żadne zmiany.

  Jednocześnie zaobserwowano wzrost poziomu kwasu foliowego we krwi i spadek
  poziomu homocysteiny, nie stwierdzając żadnych skutków ubocznych.

  Przeprowadzone badania wykazały związek pomiędzy niedoborem folianu, wzrostem
  poziomu homocysteiny a występowaniem nowotworów. Naukowcy sugerują, że
  przyjmowanie folianu może chronić przed powstawaniem nowotworów.
  żródło pochodzenia www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?
  subaction=showfull&id=1150789355&archive=&start_from=&ucat=5&&alone=
 • emgoro 21.07.06, 23:35
  Rusza bezpłatna infolinia onkologiczna
  Bezpłatna infolinia onkologiczna rusza w poniedziałek 19 czerwca po południu -
  informuje przedstawiciel Polskiej Unii Onkologii (PUO). Mogą się tam zwrócić o
  pomoc osoby chore na raka lub podejrzewający u siebie tę chorobę. Przy
  telefonie będą dyżurować doświadczeni lekarze onkolodzy. Odpowiedzą na pytania
  związane z profilaktyką, rozpoznaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Pod
  numer 0-800 49 34 94 można dzwonić od poniedziałku do czwartku w godzinach
  16.00- 22.00.

  Z infolinii mogą korzystać pacjenci walczący z rakiem, ich rodziny oraz osoby,
  które podejrzewają u siebie chorobę i nie wiedzą, gdzie szukać informacji lub
  boją się zgłosić po poradę lekarską.
  Zdaniem lekarzy, onkologiczna infolinia będzie szczególnie przydatna dla
  pacjentów z mniejszych miejscowości, którzy często nie wiedzą, dokąd zgłosić
  się po specjalistyczną poradę.

  "Potrzeba takiej linii jest ogromna" - mówi Dorota Jasińska z PUO. Jak
  informuje, trzy lata temu przez miesiąc funkcjonowała próbna infolinia. "Były
  trzy stanowiska, telefon dzwonił non stop. W najgorętszych godzinach na
  połączenie czekało trzydzieści osób" - dodaje.

  "To duże ułatwienie dla pacjentów. W Polsce jest ogromne zapotrzebowanie na
  informacje dotyczące choroby nowotworowej" – potwierdza prezes PUO, dr Janusz
  Meder. "Mam nadzieję, że telefoniczny kontakt z lekarzem specjalistą pomoże
  przełamać strach i zachęci niezdecydowanych do wizyty u onkologa" - zaznacza.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce, Anna Zdolińska
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=&news_id=10592&layout=2&page=text

 • emgoro 21.07.06, 23:38
  Przykrycie pacjenta ogrzanym kocem sprawia, że badania za pomocą tomografu
  komputerowego lub skanera PET są dokładniejsze - informuje serwis "EurekAlert".
  U mniej więcej 9 procent pacjentów z podejrzeniem nowotworu interpretację badań
  obrazowych utrudnia obecność brunatnej tkanki tłuszczowej. Brunatna tkanka
  tłuszczowa to specjalna odmiana tkanki łącznej wyspecjalizowana w wytwarzaniu
  ciepła - poprzez utlenianie kwasów tłuszczowych. U człowieka pojawia się na
  krótko przed urodzeniem i z wiekiem zanika, natomiast ma decydujące znaczenie
  dla zwierząt zapadających w sen zimowy.

  Niestety, sposób, w jaki brunatna tkanka tłuszczowa gromadzi znaczniki
  stosowane w diagnostyce nowotworów, może prowadzić do pomyłek. Lekarze błędnie
  uznają "wysepki" tkanki tłuszczowej za nowotwory - lub nowotwory są zakrywane
  przez brunatną tkankę tłuszczową. Szczególnie częste są takie kłopoty u osób,
  które przed badaniem piły kawę bądź były bardzo aktywne fizycznie.
  By zmniejszyć osadzanie się znaczników w tkance tłuszczowej, lekarze stosowali
  jak dotąd leki - beta-blokery lub diazepam. Jednak skuteczność tych środków
  wynosi tylko około 30 procent.

  Tymczasem, jak wykazali naukowcy z Saint Louis University, okrycie pacjenta
  ciepłym kocem przed rozpoczęciem badania jest dwukrotnie skuteczniejsze
  (redukuje wychwyt znaczników o 62 procent), a jednocześnie łatwe i tanie.
  Pacjenci nie są też narażeni na działania uboczne leków (na przykład po
  diazepamie nie można pić alkoholu ani prowadzić samochodu).

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1343777,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:40
  Kobiety z wysokim poziomem kadmu w moczu mają ponad dwukrotnie wyższe ryzyko
  zachorowania na raka piersi, niż rówieśniczki z niskim stężeniem tego metalu -
  wskazują amerykańskie badania.
  Choć kadm został wciągnięty na listę potencjalnych substancji rakotwórczych -
  m.in. przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, do tej pory nikt nie
  potwierdził jego związku z rakiem piersi w badaniach na ludziach, przypominają
  autorzy pracy na łamach pisma "Journal of the National Cancer Institute".

  Wcześniej udało się jedynie wykazać, że metal ten może wpływać na rozwój raka
  sutka u zwierząt laboratoryjnych, a ponadto jego obecność stwierdzano w
  tkankach gruczołu piersiowego.
  Najnowsze badania zespołu z Uniwersytetu Stanu Wisconsin w Madison polegały na
  porównaniu poziomu kadmu w moczu 246 pacjentek z rakiem piersi z jego stężeniem
  u 254 zdrowych kobiet (dobranych pod względem wieku). Zebrano też dane na temat
  innych czynników ryzyka raka piersi.

  Okazało się, że ryzyko zachorowania na raka piersi było niemal dwa razy wyższe
  u kobiet, u których stężenie kadmu w moczu przekraczało pewne normy, w
  porównaniu z rówieśniczkami.

  Na razie mechanizm rakotwórczego działania kadmu pozostaje niewyjaśniony.
  Istnieją jednak przesłanki, by sądzić, że imituje on działanie hormonów
  płciowych estrogenów, działając na te same receptory. Estrogeny pobudzają
  wzrost przeważającej części guzów piersi.

  Prowadząca badania dr Jane A. McElroy uważa, że jeśli wyniki jej zespołu
  zostaną potwierdzone w większej grupie kobiet, to trzeba będzie wprowadzić
  bardziej restrykcyjne zasady usuwania kadmu ze środowiska.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1345161,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:42
  Naukowcom udało się wreszcie rozwikłać, w jaki sposób azbest wywołuje złośliwy
  nowotwór opłucnej - tzw. międzybłoniak opłucnej.
  Zdaniem autorów artykułu na łamach pisma "Proceeding of the National Academy of
  Sciences", dzięki temu można będzie opracować lepsze metody prewencji
  międzybłoniaka u ludzi narażonych na działanie azbestu.

  Azbest, naturalnie występujący włóknisty minerał, jest uważany za główną
  przyczynę międzybłoniaka opłucnej. Ten groźny nowotwór jest dość rzadki -
  szacuje się, że dotyczy 1 na 120 tys. ludzi. Ponieważ nie daje typowych
  objawów, najczęściej wykrywa się go późno, gdy szanse na uratowanie pacjenta są
  bardzo małe. Rakotwórcze własności azbestu są powszechnie znane, a od lat 90.
  zakazano jego produkcji i użytkowania w wielu krajach świata.

  Dotychczas naukowcy nie wiedzieli, na jakiej zasadzie minerał ten wywołuje
  międzybłoniaka u ludzi. W przeciwieństwie do komórek opłucnej chomików i
  szczurów, komórki z opłucnej ludzi hodowane w laboratorium nie zmieniają się w
  nowotworowe pod wpływem azbestu, ale po prostu giną.

  Teraz badaczom z Loyola University w Chicago we współpracy z naukowcami z
  innych ośrodków USA udało się znaleźć wyjaśnienie tej zagadki.

  Ludzkie komórki opłucnej hodowane na szalkach pod wpływem azbestu produkują
  tzw. czynnik martwicy nowotworów alfa, TNF-alfa, jak również receptory, za
  pośrednictwem których białko to działa.

  Natomiast badacze dodawali TNF-alfa do hodowli komórek jeszcze przed ich
  kontaktem z azbestem. Okazało się, że dzięki temu liczba komórek, które
  przeżywały działanie minerału, znacznie rosła. TNF- alfa pobudzał bowiem
  produkcję innego białka - NF-kappaB, które blokuje apoptozę, czyli samobójczą
  śmierć komórek. W ten sposób komórki z usterkami genetycznymi wywołanymi przez
  azbest zamiast ginąć, zaczynają się dzielić i mogą dać początek nowotworowi,
  wyjaśniają autorzy pracy.

  Na podstawie tych obserwacji naukowcy zaproponowali model rozwoju
  międzybłoniaka opłucnej pod wpływem azbestu. Jak tłumaczą, wdychane włókienka
  azbestu powodują gromadzenie się w płucach i opłucnej komórek odporności o
  nazwie makrofagi. Komórki te produkują duże ilości TNF-alfa. W tym samym czasie
  zaczynają go wytwarzać również komórki opłucnej. TNF-alfa pobudza wydzielanie
  czynnika NF-kappaB, a ten z kolei blokuje apoptozę komórek, które z powodu
  uszkodzeń w DNA powinny zginąć. Zamiast tego mogą jednak dalej się dzielić i
  dać początek nowotworowi.

  Badacze uważają, że ich okrycie "podpowiada" sposoby, które pomogłyby
  zapobiegać międzybłoniakowi u osób narażonych na działanie azbestu. Jedną z
  proponowanych metod jest blokowanie TNF-alfa za pomocą eksperymentalnego leku o
  nazwie entanercept. Warto też sprawdzić skuteczność niesteroidowych leków
  przeciwzapalnych, wiadomo bowiem, że procesom zapalnym towarzyszy produkcja
  dużych ilości NF-kappaB, konkludują naukowcy.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1346051,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:43
  Jad izraelskiego żółtego skorpiona ma szczególne powinowactwo z komórkami
  nowotworu mózgu - glejaka - informuje serwis "EurekAlert".
  Naukowcy pracujący dla Transmolecular Corporation w Cambridge (stan
  Massachusetts) stworzyli radioaktywną wersję tej trucizny. Substancja o nazwie
  TN-601 jest sztucznym jadem skorpiona z dodatkiem izotopu jodu I-131 (ten sam
  krótko żyjący i silnie radioaktywny izotop, który skaził pół Europy po
  katastrofie w Czarnobylu).

  Dzięki połączeniu radioaktywności jodu 131 ze specyficznymi właściwościami jadu
  skorpiona, powstał środek, który trafia do zmienionych nowotworowo komórek i
  powoduje ich obumarcie z powodu napromieniowania. Jest on eksperymentalnie
  podawany pacjentom z glejakiem - nowotworem bardzo trudnym do leczenia. Zwykle
  glejak powoduje zgon już w pierwszym roku choroby.
  Chorzy dostają po prostu zastrzyk nowego leku w warunkach ambulatoryjnych - bez
  potrzeby chemioterapii czy też tradycyjnej radioterapii - a następnie trafiają
  do domu. Poziom promieniowania, na jaki narażeni są członkowie rodziny, nie
  jest wyższy niż przy leczeniu izotopami raka tarczycy. By radioaktywny jod nie
  trafiał do tarczycy, przed leczeniem pacjent dostaje sporą dawkę jodu
  niepromieniotwórczego (podobnie postąpiły po Czarnobylu polskie władze, podając
  milionom obywateli zawierający jod płyn Lugola).

  Wstępne wyniki wskazują na wydłużenie czasu przeżycia. Podczas planowanej
  drugiej fazy badań klinicznych mają być podane wyższe dawki TN-601.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1347390,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:46
  Dzięki badaniom nad poprawą jakości owoców opracowano obiecującą metodę
  hamowania rozrostu nowotworów - informuje pismo "Cancer".
  Naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie badali actibind, białko
  wytwarzane przez czarną pleśń Aspergillus niger. Actibind wiąże się z aktyną,
  głównym składnikiem struktur wewnątrzkomórkowych w organizmach roślin. Prowadzi
  to do zahamowania wzrostu komórek. Celem badań była poprawa jakości nektarynek
  i brzoskwiń.

  Okazało się jednak, że podobne do actibind białko RNaseT2 działa także na
  aktynę w wędrujących komórkach ludzkich i zwierzęcych, na przykład tych, które
  odpowiadają za tworzenie się nowych naczyń krwionośnych.
  Zbyt mały dopływ krwi izoluje guz od dopływu tlenu i substancji pokarmowych. W
  ten sposób w przypadku komórek raka jelita, piersi czy skóry udało się
  powstrzymać zarówno jego wzrost, jak i tworzenie się przerzutów, nie szkodząc
  zdrowym komórkom. Znaczne efekty uboczne należą do głównych wad tradycyjnych
  metod leczenia - na przykład radio- i chemioterapii.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1350916,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:48
  Sok z owoców granatowca może zapobiegać rozwojowi raka prostaty. Takie wnioski
  wyciągnęli z badań naukowcy ze stanowego Uniwersytetu w Kalifornii.
  Zdaniem amerykańskich onkologów granaty mogą tak skutecznie walczyć z rakiem
  prostaty, że choroba ta może osiągnąć znacznie mniejszy stopień śmiertelności
  wśród starszych mężczyzn.

  Śródziemnomorskie owoce zawierają bowiem mieszankę związków chemicznych
  minimalizujących uszkodzenia komórek, przez co mogą niwelować skutki choroby
  nowotworowej.
  Picie szklanki soku z granatów siedem razy w tygodniu może spowolnić rozwój
  raka prostaty prawie czterokrotnie, dowodzą badacze na łamach Gazety
  Klinicznych Badań nad Rakiem.

  Zdaniem innych naukowców, jeśli wyniki eksperymentów uda się potwierdzić, owoce
  granatnika mogą okazać się bardzo skutecznym lekarstwem we wczesnych stadiach
  rozwoju raka prostaty.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1349433,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:49
  Regularne przyjmowanie paracetamolu może zmniejszyć ryzyko raka jajnika niemal
  o jedną trzecią, ale lepiej nie przesadzać - informuje "British Journal of
  Clinical Pharmacology".
  Zespół naukowców z uniwersytetu w Atenach dokonał analizy ośmiu wcześniejszych
  badań nad środkami przeciwbólowymi, obejmujących ponad 746 000 kobiet z USA,
  Wielkiej Brytanii i Danii. Okazało się, że długotrwale przyjmowany paracetamol
  (około 30 tabletek na miesiąc) obniża ryzyko raka jajnika.

  Jednak naukowcy ostrzegli, że jednocześnie rośnie ryzyko niewydolności nerek i
  wątroby. Dlatego kierujący greckim zespołem dr Stefanos Bonovas zastrzega, że
  nie poleca kobietom profilaktycznego przyjmowania paracetamolu. Potrzebne są
  dalsze badania, zwłaszcza że nie wiadomo, w jaki sposób lek miałby zapobiegać
  rakowi.
  Rak jajnika nie jest zbyt częsty, ale śmiertelność pozostaje wysoka - mniej niż
  co trzecia chora przeżywa 5 lub więcej lat od postawienia diagnozy. Rak jajnika
  jest trudny do wykrycia, więc często daje o sobie znać gdy jest już bardzo
  zaawansowany

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1353099,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:50
  Fullereny (odmiana węgla), połączone z przeciwciałami, które selektywnie
  reagują z komórkami nowotworowymi, np. czerniaka, mogą dostarczać substancje
  lecznicze bezpośrednio do rakowych komórek we wnętrzu fullerenowej "węglowej
  klatki".
  "Odkrycie, iż rozpuszczalne w wodzie pochodne fullerenów swobodnie przenikają
  przez błonę komórkową spowodowało wzrost zainteresowania naukowców możliwością
  zastosowania "węglowych klatek" w medycynie" - mówi profesor Lon J. Wilson z
  Rice University (USA).

  Fullereny, będące obok diamentu i grafitu kolejną alotropową odmianą węgla,
  zbudowane są z kilkudziesięciu do kilkuset atomów węgla. Tworzą one zamkniętą
  kulę lub elipsoidę. Naukowcy współpracujący z prof. Wilsonem opracowali metodę
  chemicznego łączenia rozpuszczalnych w wodzie fullerenowych kulek (pochodnych
  fullerenu C60) z przeciwciałami, skierowanymi przeciw specyficznym komórkom
  nowotworowym.

  W badaniach wykorzystano przeciwciała ZME-018, które skierowane były przeciw
  komórkom czerniaka.

  "Fullereny mogą pełnić funkcję magazynów substancji chemicznych, np. leków
  stosowanych w terapii nowotworowej, które pozostają zamknięte do czasu, aż
  cząsteczka magazynująca - fulleren - dotrze do określonej komórki" - wyjaśnia
  prof. L. J. Wilson.

  Dzięki połączeniu przeciwciał z fullerenami, można precyzyjnie kierować
  węglowymi magazynami leków. W tej sytuacji dostarczane są one dokładnie w
  miejsce, które wymaga chemioterapii.

  Według naukowców, niemal 100 procent fullerenów połączonych z przeciwciałami
  łączy się z komórkami, przeciw którym skierowane są przeciwciała.

  "Wiele lat zajęło naukowcom opracowanie metody zamykania i
  otwierania "węglowych klatek", by móc w nich transportować różne substancje
  chemiczne. Teraz przyszła kolej na badania nad skutecznym dostarczeniem
  wypełnionych lekami fullerenów do wymagających leczenia komórek" - konkluduje
  prof. Lon J. Wilson z Rice University.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1353102,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:52
  Karagen, substancja zawarta w glonach morskich i od lat stosowana w przemyśle
  spożywczym, może chronić przed infekcją wirusową, która prowadzi do raka szyjki
  macicy - zaobserwowali naukowcy z USA.
  Artykuł na ten temat zamieszcza pismo "PLoS Pathogens".

  Karagen to substancja uzyskiwana z krasnorostów, tj. czerwonych glonów o nazwie
  chrząstnica kędzierzawa lub mech irlandzki (Chondrus crispus). Krasnorosty te
  można spotkać w północnych wodach Atlantyku, u skalistych wybrzeży Północnej
  Ameryki i Europy.
  Od lat karagen jest używany w przemyśle spożywczym i kosmetycznym jako
  zagęstnik - do tworzenia żeli i galaret. W związku z tym można go znaleźć w
  wielu produktach codziennego użytku, takich jak pasty do zębów lub jogurty.

  Z dotychczasowych badań wiadomo, że karagen blokuje wirusa HIV. Trwające
  aktualnie w Afryce testy na ponad pięciu tysiącach kobiet mają ostatecznie
  potwierdzić jego rolę w prewencji zakażeń HIV u ludzi.

  Najnowsze doświadczenia naukowców z National Cancer Institute w Bethesda (stan
  Maryland) ujawniły jednak, że substancja ta ma szersze działanie
  przeciwwirusowe. Hamuje bowiem ona rozwój infekcji spowodowanej ludzkim wirusem
  brodawczaka - HPV. Wirus ten przenosi się droga płciową i jest uważany za
  podstawową przyczynę raka szyjki macicy.

  "W testach in vitro sprawdziliśmy wiele substancji pod kątem ich zdolności do
  blokowania HPV. Karagen, niedrogi i powszechnie dostępny produkt, wykazał się
  wyjątkową skutecznością" - komentuje biorący udział w badaniach Douglas Lowy.
  Jak podkreślił, karagen skutecznie blokował rozwój infekcji HPV w stężeniach
  100 razy niższych niż najlepszy znany obecnie inhibitor tego wirusa.

  Dokładne analizy ujawniły, że substancja ta działa jak rodzaj "kontroli
  granicznej". Przyłączając się do białek wirusa, zapobiega jego wnikaniu do
  komórek nabłonka szyjki.

  Autorzy pracy uważają, że karagenan może się stać składnikiem tanich preparatów
  zapobiegających przenoszeniu zakażeń HPV drogą płciową. Takie preparaty do
  użytku zewnętrznego noszą nazwę mikrobicydów.

  Zastosowanie karagenu w prewencji raka szyjki macicy może być ułatwione przez
  fakt, że obecnie jest on składnikiem wielu żeli- nawilżaczy dopochwowych, a -
  jak wykazał zespół Lowy'ego - niektóre z tych ogólnodostępnych produktów
  skutecznie zapobiegały zakażeniu komórek szyjki macicy w probówce.

  Obecnie za bardzo obiecującą metodę zapobiegania infekcjom HPV, i co za tym
  idzie rakowi szyki, uważana jest szczepionka przeciwwirusowa, która zyskała już
  aprobatę Amerykańskiej Komisji ds. Żywności i Leków. Decyzja o zatwierdzeniu
  jej w krajach UE ma zapaść pod koniec roku 2006.

  Już teraz wiadomo jednak, że będzie ona kosztowna (kilkaset dolarów USA), a
  przez to niedostępna dla większości mieszkanek biednych krajów, w których
  ciągle zbyt wiele kobiet umiera na ten nowotwór. Podobnie jest zresztą w
  Polsce, która pod względem zachorowalności na raka szyjki i umieralności z jego
  powodu zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w Europie.

  "Karagen jest tani i łatwo dostępny. Został uznany za +generalnie bezpieczny+
  przez Amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków. Z tych powodów wprowadzenie do
  użytku mikrobicydów z karagenem nie musi być wcale sprawą dalekiej
  przyszłości" - komentuje kliniczna konsultantka Centrum Badań nad Rakiem w
  Londynie, Anne Szarewski. Jednak zanim do tego dojdzie, potrzebne będą szeroko
  zakrojone testy na pacjentach - zaznacza badaczka.

  Z najnowszych badań wynika też, że karagen może chronić przed zakażeniem innymi
  wirusami niż HIV i HPV. Naukowcy z zespołu Lowy'ego zaobserwowali, że hamuje on
  również infekcję wirusem opryszczki - HSV, ale w dawce 1000 razy wyższej niż w
  przypadku HPV.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1356767,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:54
  Nowo opracowane badanie krwi pomoże wcześniej wykrywać raka płuc niż jest to
  możliwe z użyciem metod radiografii, zarówno konwencjonalnej, jak i tomografii
  komputerowej - wynika z badań amerykańskich, które publikuje "Journal of
  Thoracic Oncology".
  Test, opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Stanu Kentucky, polega na
  wykrywaniu białek odporności produkowanych przez organizm w odpowiedzi na
  obecność raka płuc we wczesnym stadium rozwoju.

  Aby sprawdzić jego czułość i dokładność, naukowcy przebadali próbki krwi
  pobrane w grupie pacjentów leczonych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuc.
  Guzy z tej grupy stanowią większość, bo aż 75 do 80 proc. wszystkich przypadków
  raka płuc. Około 40 proc. pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym przeżywa 5 lat
  od momentu jego wykrycia. Okazało się, że czułość testu (tj. odsetek
  pozytywnych wyników wśród osób chorych) wyniosła 90 proc. Innymi słowy, test
  potwierdził obecność raka w 90 proc. przypadków. Co więcej, jego swoistość, tj.
  odsetek negatywnych wyników w grupie osób zdrowych, również była wysoka -
  uzyskano niewiele pozytywnych wyników u osób bez raka płuc.

  Zachęceni tymi wynikami naukowcy przebadali też próbki krwi kilkunastu
  pacjentów, które pobrano kilka lat przed wykryciem u nich guza płuc. Za pomocą
  testu udało się wykryć raka w 4 na 7 próbkach pobranych rok przed diagnozą oraz
  we wszystkich 18 próbkach pobranych 2, 3 lub 4 lata przed nią.

  Zdaniem naukowców, wyniki te wskazują, że rak płuc może rozwijać się u pacjenta
  przez ok. 3 do 5 lat zanim osiągnie rozmiary pozwalające go wykryć z użyciem
  metod radiograficznych.

  "Dlatego wykrywanie przeciwciał we krwi pacjenta może być doskonałym narzędziem
  do wczesnej diagnostyki tego raka, zwłaszcza jeśli połączy się je z innymi
  metodami diagnostycznymi" - komentują autorzy pracy.

  Rak płuc jest obecnie uważany za największego zabójcę wśród wszystkich
  nowotworów, gdyż przeważnie wykrywa się go w zbyt zaawansowanych i opornych na
  leczenie stadiach rozwoju. Jak wskazują dane Global Lung Cancer Coalition,
  każdego roku jest on wykrywany u 10 mln ludzi. Połowa wszystkich pacjentów
  umiera w ciągu roku od diagnozy.

  Obecnie w diagnostyce guzów płuc powszechnie stosuje się metody radiografii,
  ale dają one zbyt wysoki odsetek pozytywnych wyników u osób zdrowych.
  Potwierdzenie obecności raka płuc można uzyskać tylko w badaniu histologicznym
  jego fragmentu. W tym celu trzeba jednak wykonać badanie inwazyjne, np. biopsję
  aspiracyjną.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1357418,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:55
  Białko o nazwie proepitelina odgrywa kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się
  raka pęcherza moczowego - donosi najnowszy numer czasopisma "Cancer Research".
  Według szacunków Amerykańskiego Towarzystwa Badań Raka, w 2006 roku 61 420
  mieszkańców USA zachoruje na raka pęcherza moczowego, czyniąc go tym samym
  piątym pod względem częstości występowania rodzajem nowotworu w tym kraju.
  Szacuje się, że koło 13 060 pacjentów umrze z powodu tej groźnej choroby.
  Wcześnie wykryty nowotwór jest wyleczalny, choć często zdarzają się nawroty i
  przerzuty do innych narządów.

  Doktor Morrione i jego zespół z Jefferson Medical College i Jefferson's Kimmel
  Cancer Center badali rolę białka o nazwie proepitelina w powstawaniu raka
  pęcherza moczowego. Proepitelina pełni funkcję czynnika wzrostu nabłonka (tzw.
  epitelium) - warstwy komórek wyściełających powierzchnie narządów wewnętrznych.
  Podobnie jak inne czynniki wzrostu reguluje tempo namnażania się, różnicowania
  i migracji komórek. Podwyższony poziom tego białka jest wykrywany u pacjentów z
  nowotworami piersi, jajników i nerek.

  Naukowcy użyli do badań 5637 komórek pobranych z guzów pęcherza moczowego.
  Wykazali, że proepitelina pobudza migrację komórek nowotworowych pęcherza i
  stymuluje narastanie nowotworu. Dr Morrione sądzi, że białko to odgrywa podobną
  rolę w rozwoju guzów innych narządów. Jego zdaniem kolejnym krokiem będzie
  zbadanie czy proepitelina może być markerem przerzutów raka pęcherza.

  "Guzy pęcherza są trudne w leczeniu, ponieważ dają nawroty. Potrzebna jest
  nieinwazyjna metoda wczesnego wykrywania tych nowotworów" - mówi dr
  Morrione. "Fakt, że proepitelina nie pobudza silnie podziałów komórkowych ale
  stymuluje migrację i inwazyjność - dwie kluczowe cechy, prowadzące do
  powstawania przerzutów - sugeruje, że może być bardzo istotna dla przejścia z
  nieinwazyjnej do inwazyjnej postaci raka" - podsumowuje Morrione.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1358020,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.07.06, 23:57
  Radioterapia przypominająca - najskuteczniejsza w zapobieganiu nawrotom raka
  piersi
  Radioterapia przypominająca może być skutecznym sposobem na zapobieganie
  nawrotom raka piersi przez długie lata po operacji.

  Zdaniem ekspertów powinna być stosowana razem z zabiegiem chirurgicznym u
  pacjentem z prekursorowymi komórkami nowotworowymi. Naukowcy przeanalizowali
  dane 373 kobiet spełniających warunki zwiększające ryzyko wystąpienia nowotworu
  piersi i stwierdzili, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania nawrotom choroby
  była radioterapia całej piersi oraz następująca po niej radioterapia
  przypominająca.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  zdrowie.onet.pl/1346790,2056,,,,radioterapia_przypominajaca_najskuteczniejsza_w_zapobieganiu_nawrotom_raka_piersi,ciekawostki.html
 • emgoro 21.07.06, 23:58
  Radioterapia - niewskazana przy łagodnym nowotworze prostaty
  Z najnowszych badań wynika, że mężczyźni z mało zaawansowanym i łagodnym
  nowotworem prostaty nie potrzebują radykalnej terapii, która może wywoływać
  bardzo uciążliwe skutki uboczne.

  Analizy brytyjskiej fundacji Cancer Research dowodzą, że jedynie 1% mężczyzn w
  wieku 55-59 lat, u których wykryto łagodnego raka prostaty, umiera w ciągu 15
  lat od diagnozy. Jednocześnie wiadomo, że efekty uboczne radykalnej terapii
  antynowotworowej, czyli m.in. interwencji chirurgicznej i radioterapii, mogą
  być bardzo poważne. Rak prostaty to najczęściej wykrywana odmiana nowotworu
  wśród Brytyjczyków. Każdego roku wykrywa się prawie 32 tysiące nowych
  przypadków, a około 10 tysięcy pacjentów umiera. Obecnie chorobę tę leczy się
  przy pomocy radykalnych rozwiązań - usunięcia prostaty lub radioterapii -
  chociaż alternatywą jest również metoda obserwacji.

  Zdaniem ekspertów, radykalne metody leczenia są skuteczne jedynie u mężczyzn z
  agresywną odmianą nowotworu, wśród których bez radykalnej terapii na raka
  prostaty umiera aż 68% pacjentów.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  zdrowie.onet.pl/1345926,2056,,,,radioterapia_niewskazana_przy_lagodnym_nowotworze_prostaty,ciekawostki.html
 • emgoro 22.07.06, 00:01
  Imbir może być stosowany w leczeniu nowotworów jajników
  Naukowcy amerykańscy odkryli, że imbir może być stosowany w leczeniu nowotworów
  jajników.

  Testy prowadzone na uniwersytecie w Michigan wykazały, że popularna przyprawa
  niszczy komórki nowotworowe i zapobiega uodparnianiu się zagrożonych tkanek na
  kurację. U większości pacjentek z nowotworem jajników choroba utrwala się i
  powoduje, że organizm uodparnia się na standardową chemioterapię.

  Imbir, który do tej pory stosowano w medycynie w celu zapobiegania mdłościom
  oraz leczenia stanów zapalnych, zapobiega również procesowi uodparniania się
  komórek na chemioterapię.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  zdrowie.onet.pl/1330220,2056,,,,imbir_moze_byc_stosowany_w_leczeniu_nowotworow_jajnikow,ciekawostki.html
 • emgoro 22.07.06, 00:03
  Nikotyna blokuje działanie leków stosowanych w chemioterapii raka płuc, takich
  jak np. taksol - zaobserwowali naukowcy z USA.

  To odkrycie wskazuje, że leczenie raka płuc może nie dawać pożądanych efektów
  nawet u tych pacjentów, którzy rzucili palenie, ale stosują zastępcze produkty
  z nikotyną, np. w postaci gumy do żucia czy plasterków.

  Artykuł na ten temat zamieszcza pismo "Proceedings of the National Academy of
  Sciences".

  Zawarta w tytoniu nikotyna sama w sobie nie jest związkiem rakotwórczym.
  Naukowcy z H. Lee Moffitt Cancer Center i z Research Institute w Tampa
  (Florida) zaobserwowali jednak, że może ona wpływać na procesy biochemiczne,
  które pobudzają wzrost raka płuc i mogą przeszkadzać w jego leczeniu.

  Zespół kierowany przez Srikumara Chellappana analizował czy nikotyna może
  wpływać na skuteczność trzech leków stosowanych standardowo w chemioterapii
  raka płuc - jak gemcytabina, cisplatyna i taksol. Leki te wywołują apoptozę,
  tj. samobójstwo komórek nowotworowych.

  Okazało się, że dodatek nawet małych ilości nikotyny hamował zdolność tych
  leków do niszczenia komórek różnych nowotworów. Jak podkreślają naukowcy, efekt
  ten obserwowano przy takich ilościach nikotyny, jakie występują we krwi
  przeciętnego palacza.

  Nikotyna chroniła komórki raka przed samobójczą śmiercią pobudzając nadmiernie
  aktywność dwóch genów - genu surwiwiny oraz genu XIAP. Jednak, gdy naukowcy
  zablokowali obydwa geny, nikotyna traciła swą ochronną moc, a komórki raka
  ginęły.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  zdrowie.onet.pl/1327240,2056,,,,nikotyna_oslabia_skutecznosc_terapii_raka_pluc,ciekawostki.html
 • emgoro 22.07.06, 00:04
  Po kremach do opalania, wiceszef Komisji Europejskiej Guneter Verheugen
  przyjrzał się farbom do włosów i - w trosce o zdrowie konsumentów - zakazał
  używania w ich produkcji 22 substancji chemicznych.
  Zakaz, który dotyczy 22 substancji, zacznie obowiązywać 1 grudnia tego roku.
  Specjaliści - doradcy KE uznali, że długotrwałe stosowanie farb zawierających
  te substancje może spowodować raka pęcherza.

  Rzecznik komisarza Verheugena, odpowiedzialnego za przemysł, nie mógł wskazać
  na konferencji prasowej, w jakich produktach dokładnie mogą się obecnie
  znajdować te niebezpieczne związki. Wręcz przeciwnie - dał do zrozumienia, że
  duże i znane firmy farmaceutyczne już ich nie stosują, co potwierdza
  europejskie stowarzyszenie producentów kosmetyków. Komisja wprowadza więc
  zakaz "na wszelki wypadek", zwłaszcza wobec mniejszych firm.

  Aby podnieść wagę swojej decyzji, KE przypomniała w komunikacie prasowym, że w
  Europie aż 60 proc. kobiet i od 5 do 10 proc. mężczyzn farbuje włosy, średnio 6-
  8 razy w roku.

  Doradcy Komisji nie skończyli badań wszystkich substancji używanych w przemyśle
  farb do włosów. KE zapowiada więc, że w przyszłości może rozszerzyć "czarną
  listę".

  Listę zakazanych substancji oraz informację o prowadzonych testach można
  znaleźć na stronach internetowych KE.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1359574,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 22.07.06, 00:07
  Cząsteczki wirusa, "udekorowane" atomami gadolinu, pozwalają uzyskać
  dokładniejsze niż dotąd obrazy tkanek, na przykład drobnych ognisk
  nowotworowych - informuje pism "Nano Letters".

  Środki kontrastujące to substancje używane w radiologii, dzięki którym różnice
  między poszczególnymi rodzajami tkanek stają się wyraźniejsze, a na zdjęciach
  rentgenowskich lub uzyskiwanych za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego
  widać drobniejsze szczegóły.

  Jako środków kontrastujących w zwykłych badaniach rentgenowskich i tomografii
  komputerowej używa się zwykle organicznych związków jodu, w ultrasonografii -
  drobniutkich pęcherzyków gazu, zaś w przypadku rezonansu jądrowego - związków
  rzadkiego metalu, gadolinu. W tym ostatnim przypadku im większe są cząsteczki
  kontrastu, tym lepszy obraz.

  Naukowcy z New York University jako nośnikiem kontrastu posłużyli się wirusami.
  Ich białkowe cząsteczki są wyjątkowo duże i mają regularną budowę. Łatwo łączą
  się z wieloma rozmaitymi grupami chemicznymi.

  Wirusy, do których dołączono chelatowe związki gadolinu, podczas badania za
  pomocą rezonansu magnetycznego dały bardzo wyraźny sygnał. Gdyby na
  cząsteczkach wirusa umieścić specyficzne receptory dla określonych nowotworów,
  można by wykrywać także guzy bardzo małe, zbyt małe, by się uwidaczniały
  podczas obecnie dostępnych badań.

  źródło pochodzenia
  www.laboratoria.net/pl/modules.php?name=News&file=article&sid=2449
 • emgoro 22.07.06, 00:09
  Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała GARDASIL,
  pierwszą na świecie szczepionkę, zapobiegającą rakowi szyjki macicy oraz stanom
  przedrakowym szyjki macicy, pochwy i sromu powodowanym zakażeniem wirusami HPV
  (typ 16, 18).

  Podanie szczepionki zapobiega również powstawaniu brodawek płciowych oraz
  neoplazji szyjki macicy niskiego stopnia (CIN1) powodowanym zakażeniem HPV 6,
  11, 16, 18.

  Badania kliniczne wykazały 100% skuteczność szczepionki GARDASIL w zapobieganiu
  rakowi szyjki macicy, zmianom przednowotworowym typu CIN2/3, oraz zmianom
  przednowotworowym sromu i pochwy, powodowanym przez wirusy HPV 16 i 18 u osób
  którym podano szczepionkę. Amerykański koncern farmaceutyczny Merck & Co
  pracował nad szczepionką ok 10 lat. W badaniach II i III fazy wzięło udział
  ponad 20 tys. kobiet w wieku 16 – 26 lat. Badania kliniczne skuteczności
  szczepionki były prowadzone w 13 krajach, w tym również w Polsce.

  Prowadzone są dalsze badania, umożliwiające rozszerzenie wskazań i grup
  pacjentów. W Stanach Zjednoczonych szczepionka jest wskazana dla pacjentów od 9
  do 26 roku życia, ponieważ jej podanie zapobiega zakażeniom wirusem HPV. USA są
  drugim krajem na świecie w którym zarejestrowano GARDASIL. 1 czerwca 2006
  szczepionkę dopuszczono na rynek w Meksyku.

  "Wniosek o rejestrację szczepionki w Unii Europejskiej w tzw. procedurze
  centralnej został złożony w grudniu 2005 roku. Decyzja rejestracyjna
  spodziewana jest pod koniec 2006 roku. W przypadku pozytywnej decyzji,
  szczepionka ta pod nazwą SILGARD powinna być dostępna w polskich aptekach na
  początku 2007 roku." – mówi dyrektor medyczny MSD Polska Adam Czernik.

  Na świecie rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka
  kobiety i drugą, co do częstości przyczyną zgonów wśród kobiet z powodu raka.
  Globalnie, co roku notuje się ok. 500 000 nowych zachorowań , a około 240 000
  kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy. W Polsce zapada na ten typ raka
  ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera co roku ok. 2000. – to 5 Polek,
  każdego dnia.

  źródło pochodzenia www.niepelnosprawni.info/ledge/x/15691
 • emgoro 22.07.06, 00:12
  Odkryto gen zwiększający ryzyko raka piersi u Europejek
  Naukowcy odkryli kolejny gen związany z rakiem piersi, który poważnie zwiększa
  ryzyko tej choroby u części Europejek - podaje internetowe pismo Public Library
  of Science Medicine.

  Nowo odkryty gen współdziała z innymi, dobrze znanymi genami BRCA1 i BRCA2,
  zwiększając ryzyko raka piersi nawet o 80% - ogłosili naukowcy.
  U kobiet z określonymi mutacjami na obu tych genach ryzyko raka piersi jest
  niemal pewne - twierdzą prowadzący badania z islandzkiej firmy
  biofarmaceutycznej Decode Genetics.

  Nowy gen nazwano BARD1. Kobiety z wariantem tego właśnie genu, u których
  rozwinie się rak piersi, są ponadprzeciętnie zagrożone rozwojem raka także w
  drugiej piersi - stwierdziła Kari Stefansson z Decode.

  Skłonność do nowotworu piersi jest dziedziczna, choć bardzo często pojawia się
  także u kobiet, w których rodzinach choroba się wcześniej nie ujawniła. W
  rozwoju raka piersi gra rolę czynnik genetyczny (ma w tym udział kilka genów,
  nie tylko BRCA1 i BRCA2).

  Poznane dotąd mutacje genów BRCA1 i BRCA2 odpowiadają za jedynie ok. 3%
  wszystkich przypadków raka piersi. Eksperci próbują ustalić, jakie jeszcze geny
  współdziałają z tymi dwoma, zwiększając ryzyko choroby.

  Dotąd porównali 1090 kobiet z Islandii chorych na raka piersi i 703 zdrowych.
  Ryzykowną mutację genu BARD1 wykryto u 5,4 proc. pacjentek z rakiem piersi i u
  3,1% kobiet bez tej choroby. Oznacza to, że mutacja zwiększyła ryzyko choroby o
  80%.

  Samo posiadanie mutacji BARD1 nie było specjalnie niebezpieczne dla kobiet.
  Mimo tego naukowcy stwierdzili, że u pań z tą mutacją, i posiadających
  jednocześnie specyficzną mutację BRCA2, ryzyko raka piersi było "dramatyczne"
  (wyliczono, że w takim układzie ryzyko choroby rośnie niemal o 100%.).

  Naukowcy sugerują, że warto opracować test na wykrycie niebezpiecznej
  kombinacji zmutowanych genów. W czasie badań taką mutację BARD1 wykryto w
  rodzinach włoskich i fińskich, w których występowały przypadki nowotworów
  piersi i jajników. Nie znaleziono ich za to u Chinek, Japonek i kobiet
  czarnoskórych.

  "Wariant ten może występować jedynie u osób z europejskimi korzeniami, może
  przyczyniać się do większego obciążenia rakiem piersi, jaki obserwuje się w tej
  grupie" - stwierdzili badacze.

  Natomiast u osób pochodzących z Japonii i czarnoskórych Amerykanek wykryto inne
  warianty genu BARD1. Ich udział w pojawieniu się ryzyka choroby wciąż nie jest
  pewny - zastrzegli naukowcy.

  Rak piersi jest drugą, po nowotworze płuc, wiodącą przyczyną nowotworowych
  zgonów kobiet. Na świecie choruje na niego 1,2 mln pań i co roku umiera ich
  ponad 400 tys. - szacuje Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC). (mj)

  źródło pochodzenia
  wiadomosci.wp.pl/kat,18032,wid,8358194,wiadomosc.html?ticaid=12010
 • emgoro 22.07.06, 07:49
  Ze złośliwym nowotworem nerki można walczyć - wyniki testów nowych preparatów
  ogłosili właśnie specjaliści na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa
  Onkologii Klinicznej (ASCO).

  Nowotwory nerek są ciągle olbrzymim wyzwaniem dla medycyny - są niewrażliwe na
  radioterapię i chemioterapię. W Polsce co roku wykrywa się około 3,5 tys.
  nowych przypadków. Ponad połowa chorych umiera.

  Głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko zapadnięcia na nowotwór nerki jest
  palenie. Jeżeli nowotwór przeniesie się na inne organy, wtedy choroba jest już
  praktycznie nie do powstrzymania.

  Nowe leki testowano na chorych, u których nowotwór osiągnąłtakie właśnie wysoce
  zaawansowane stadium. Wyniki są zachęcające: chorzy, którzy brali nowatorskie
  leki, żyli dwa razy dłużej niż ci, których leczono w sposób standardowy, czyli
  zamiast pięciu - siedmiu miesięcy przeżywali jedenaście.

  Nowe leki na raka nerki to temsirolimus, sutent i nexavar. Należą one do tak
  zwanych terapii celowanych, które atakują raka, pozostawiając w spokoju zdrowe
  komórki. Temsirolimus blokuje działanie białka mTOR, odpowiadającego za
  podziały komórkowe i w ten sposób napędzającego rozwój guza. Podczas
  eksperymentu porównywano działanie nowych leków ze standardową terapią, za jaką
  uważa się interferon, medykament wzmacniający system odpornościowy.

  źródło pochodzenia www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?
  subaction=showfull&id=1149576870&archive=&start_from=&ucat=1&&alone=
 • emgoro 22.07.06, 07:55
  Gen, który przyczynia się do powstawania przerzutów raka, udało się
  zidentyfikować naukowcom brytyjskim. Odkrycie to może pomóc w opracowaniu
  nowych, skuteczniejszych metod leczenia chorych na raka - czytamy na łamach
  pisma "Cancer Research".

  Gen, o którym mowa, koduje białko nazywane w skrócie S100P. Należy ono do
  rodziny białek S100 i występuje powszechnie w różnych zdrowych tkankach, takich
  jak łożysko, śledziona, jelito grube, jajniki, prostata, płuca i serce. Jak
  wskazują badania, rola S100P polega na pobudzaniu migracji białych krwinek w
  całym organizmie.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu wykazali jednak, że obecność białka S100P
  w komórkach nowotworu złośliwego ułatwia im przemieszczanie się wraz z krwią do
  innych tkanek, czyli tworzenie przerzutów. "Raka, który daje przerzuty,
  znacznie trudniej jest leczyć niż guza pierwotnego, którego można z dobrym
  skutkiem usuwać chirurgicznie" - komentuje prowadzący najnowsze badania prof.
  Philip Rudland.

  Według badacza, przerzuty można obecnie leczyć wyłącznie z pomocą chemio- i
  radioterapii. Metody te mają jednak ograniczoną skuteczność i dużo działań
  ubocznych, bowiem oprócz chorych, nowotworowych komórek uszkadzają również
  tkanki zdrowe.

  Przerzuty raka są główną przyczyną zgonów pacjentów chorych na nowotwory
  złośliwe. Fundamentalną rolę w tym procesie odgrywają geny, podkreśla prof.
  Rudland. Poznanie ich może odegrać kluczową rolę w opracowaniu nowych metod
  walki z rakiem, takich, które pozwolą przedłużać życie pacjentów.

  Dotychczasowe badania w tej dziedzinie, prowadzone przez zespół prof. Rudlanda,
  zaowocowały odkryciem jeszcze trzech innych - poza genem S100P - genów, które
  przyczyniają się do przerzutów raka. Są to gen kodujący białko S100A4, gen
  osteopontyny oraz białka AGR2.

  "Kolejnym krokiem będzie opracowanie leków, które blokowałyby aktywność tych
  genów i na tej drodze powstrzymywały przerzuty komórek nowotworowych z guza
  pierwotnego do innych organów" - mówi prof. Rudland. Badacz liczy, że dzięki
  temu można by przedłużać życie osobom chorym na raka.

  źródło pochodzenia www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?
  subaction=showfull&id=1144080254&archive=&start_from=&ucat=1&&alone=
 • emgoro 24.07.06, 13:56
  Pęcherzyki gazu mogą blokować dopływ krwi do nowotworów lub ułatwiać
  doprowadzanie do tkanek leków - informuje "Journal of Biomechanical
  Engineering".
  Badania nad bąbelkami prowadzą naukowcy z University of Michigan. Proces
  blokowania dopływu krwi do guza nazywany jest embolizacją, a stosowanie do tego
  celu pęcherzyków gazu - emboloterapią. Obie nazwy pochodzą od greckiego
  słowa "embolos", oznaczającego czop. Ponieważ można precyzyjnie określić, gdzie
  formują się pęcherzyki, uszkodzenia zdrowych tkanek są minimalne. Biochemik dr
  Joseph Bull pracuje wraz z radiologiem, prof. Brianem Fowlkesem. Wcześniej w
  emboloterapii do blokowania przepływu używano korków zrobionych na przykład ze
  skrzepu krwi lub pewnego rodzaju żelu. W ich przypadku główna trudność polega
  na ograniczeniu uszkodzeń w innych tkankach. Pęcherzyki pozwalają na bardzo
  precyzyjne blokowanie, ponieważ do ich wytwarzania i kontrolowania może służyć
  skoncentrowana wiązka ultradźwięków.

  Planowana technika ma być według Bulla procesem dwuetapowym. Najpierw
  pacjentowi wstrzykuje się przegrzane mikrokapsułki z perfluorokarbonem, na tyle
  małe, że swobodnie przechodzą przez naczynia krwionośne.
  Lekarze mogą je obserwować za pomocą typowego aparatu USG - gdy osiągną miejsce
  przeznaczenia, są poddawane działaniu ultradźwięków o dużej energii.
  Ultradźwięki te działają jak pinezka na wypełniony wodą balon - otoczka
  kapsułek pęka, zaś perfluorokarbon rozpręża się, tworząc pęcherzyk gazu, o
  objętości mniej więcej 125 razy większej niż pierwotna kapsułka. Napotykając
  opór ścian naczynia, pęcherzyk gazu przyjmuje kształt kiełbaski. Dwie lub trzy
  porcje takich pęcherzyków mogą zamknąć przepływ krwi niemal całkowicie.
  Niedokrwiony guz obumiera.

  Szczególnie wartościowa może być nowa technika w leczeniu raka nerki czy raka
  wątrobowokomórkowego - najpospolitszego z raków wątroby (powoduje 1,25 miliona
  zgonów rocznie). Jego leczenie konwencjonalnymi metodami utrudnia towarzysząca
  mu zwykle marskość wątroby, poza tym jest odporny na promieniowanie i leki
  przeciwnowotworowe.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1360041,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 24.07.06, 15:39
  Naukowcy odkryli sposób na zmniejszenie ryzyka przerzutów nowotworowych do
  kości. Mamy już nawet potrzebne do tego lekarstwo.

  Wszystkiemu winna jest jedna cząsteczka białka produkowana w szpiku kostnym -
  dowodzą naukowcy z kanadyjsko-austriackiego zespołu onkologów. Cząsteczka nosi
  nazwę RANKL. - To białko, które przyciąga komórki rakowe - tłumaczy prof. Josef
  Penninger z Instytutu Biotechnologii Molekularnej Austriackiej Akademii Nauk,
  jeden z odkrywców tego mechanizmu. - RANKL znajduje się na kościach i gdy
  komórki nowotworowe krążą w organizmie, to właśnie ta cząsteczka nakłania je,
  by przykleiły się do tkanki kostnej - dodał naukowiec.

  Mechanizm działania RANKL i leku blokującego tę cząsteczkę przetestowano na
  zwierzętach. Myszom, u których wywołano raka skóry, podawano osteoprotegerynę
  (OPG) hamującą RANKL. - U zwierząt, którym podawano OPG,wystąpiło mniej
  przerzutów do kości niż u myszy nieleczonych - powiedziała D. Holstead Jones z
  Uniwersytetu Ontario, należąca do zespołu Penningera. Blokowanie RANKL nie
  ogranicza jednak atakowania przez nowotwór innych narządów. Opis eksperymentu
  zamieszcza najnowsze wydanie magazynu "Nature".

  Zwykle droga od testów laboratoryjnych na zwierzętach do zastosowania terapii u
  ludzi jest dość daleka. - Odkrycia bazujące na badaniach myszy powinny być
  bardzo ostrożnie przenoszone na to, co dotyczy człowieka - podkreśla prof.
  Penninger.

  Tym razem może być jednak inaczej - lek hamujący RANKL jest już bowiem
  opracowywany. W wypadku większości typów nowotworów piersi kobiet komórki
  rakowe mają receptor dla cząsteczki RANKL, dlatego - jak uważa prof. Penninger -
  pomysł na terapię sprawdzi się również u ludzi. - Nowe leki, inhibitory RANKL,
  są już w zaawansowanej fazie rozwoju - potwierdza Holstead Jones. - Nasz pomysł
  polega na tym, by ludzie z rakiem zagrażającym przerzutami do kości dostawali
  ten lek natychmiast po zdiagnozowaniu choroby - dodała.

  To właśnie przerzuty choroby nowotworowej - nie tylko zresztą do kości - są
  głównym problemem w leczeniu raka. Więcej pacjentów umiera z powodu przerzutów
  niż z powodu guzów, które dały im początek.

  Dziś lekarze w większości wypadków dają już sobie radę z usunięciem pierwszego,
  pierwotnego, ogniska choroby. Kłopoty pojawiają się jednak wtedy, gdy komórki
  rakowe trzeba tropić i niszczyć w całym organizmie. To właśnie jest powodem,
  dla którego specjaliści onkolodzy tak wielką wagę przykładają do wczesnego
  zdiagnozowania raka.

  Z badań wynika, że u ok. 70 proc. kobiet z zaawansowanym rakiem piersi dojdzie
  do przerzutuchoroby do kości. Dotyczy to również 84 proc. mężczyzn z rakiem
  prostaty. - Przerzuty raka do kości to ogromny problem - powiedział prof.
  Penninger. - Szacujemy, że co roku zdarza się to u ok. miliona pacjentów,
  szczególnie dotyczy to kobiet cierpiących na raka piersi - dodał.

  źródło pochodzenia www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?
  subaction=showfull&id=1143788653&archive=&start_from=&ucat=1&&alone=
 • emgoro 24.07.06, 15:41
  Im mniejszy guz nowotworowy w płucach, tym większa szansa, że nie doszło
  jeszcze do przerzutów - donoszą naukowcy na łamach najnowszego numeru "Archives
  of Internal Medicine".

  Nowotwory płuc należą do najczęstszych nowotworów w krajach wysokorozwiniętych.
  Ich powstawaniu sprzyja zanieczyszczenie środowiska oraz palenie papierosów.

  Nowotwory płuc są często bardzo złośliwe. Powodują szybki rozwój choroby i
  przerzuty. W przypadku złośliwej formy raka płuc szansa na wyleczenie jest
  szacowana tylko na ok. 10 procent< Nowotwory płuc na najwcześniejszym etapie
  rozwoju, to znaczy zanim dadzą przerzuty do innych narządów, dzieli się na
  stadium IA (guzy rakowe o średnicy mniejszej niż 30 milimetrów) oraz IB
  (średnica powyżej 30 milimetrów). Gruzy te można wykryć i zmierzyć za pomocą
  tomografii komputerowej, nieinwazyjnego i bardzo czułego badania obrazowego.

  W przypadku nowotworów płuc dających już objawy wiadomo, że im większe są guzy,
  tym większe prawdopodobieństwo, że dały już przerzuty. Jak dotąd nie było
  jednak dowodów na związek wielkości guza z jego złośliwością w przypadku bardzo
  wczesnych stadium nowotworu, kiedy rak nie daje jeszcze żadnych objawów.

  Grupa naukowców z nowojorskiego szpitala prezbiteriańskiego Weill Cornell
  Medical Center pod kierunkiem dr Claudii Henschke przebadała pod kątem
  obecności nowotworów płuc grupę 28689 kobiet i mężczyzn - pacjentów różnych
  szpitali w latach 1993-2004.

  W wyniku tej analizy u 464 pacjentów zdiagnozowano nie dającego jeszcze objawów
  klinicznych raka płuc, w 436 przypadkach - niedrobnokomórkowego raka płuc, w
  pozostałych 28 - jego postać drobnokomórkową.

  W przypadku pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc ryzyko wystąpienia
  przerzutów wzrastało wraz z wielkością guza. Podobnie było w przypadku
  drobnokomórkowego nowotworu.

  Dzięki wczesnemu wykrywaniu nowotworów płuc (np. za pomocą tomografii
  komputerowej lub innych metod obrazowych) oraz określeniu wielkości guzów
  nowotworowych, możliwe będzie dokładniejsze prognozowanie przeżycia, a co za
  tym idzie - włączenie najbardziej odpowiedniego leczenia tych nowotworów.
  Większość przypadków raka płuc wykrytych wcześnie (gdy jeszcze nie doszło do
  przerzutów komórek rakowych do węzłów chłonnych ani innych narządów) jest
  uleczalna, szczególnie w przypadku niewielkich guzów.

  źródło pochodzenia www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?
  subaction=showfull&id=1139993293&archive=&start_from=&ucat=1&&alone=
 • emgoro 24.07.06, 15:42
  Proste badanie moczu pomaga wykryć nawroty raka pęcherza w 99 proc. przypadków -
  informują naukowcy z USA na łamach pisma "Journal of the American Medical
  Association". Dzięki temu szanse pacjenta na wyleczenie znacznie rosną.

  Test nosi nazwę BladderChek i jest tak prosty jak test ciążowy. Do jego
  wykonania potrzeba zaledwie czterech kropli moczu pacjenta.

  Badanie polega na wykryciu w moczu podwyższonego poziomu białka macierzy
  jądrowej - NMP22, który zdradza obecność raka nawet w jego początkowych
  stadiach. Gdy test stwierdzi obecność raka pojawia się czerwona linia.

  Obecnie nie ma jednej skutecznej metody oceny ryzyka nawrotów raka pęcherza.
  Dlatego naukowcy stosują kombinację dwóch technik - cystoskopii i cytologii.

  Cystoskopia to minimalnie inwazyjne badanie pęcherza i cewki moczowej za pomocą
  wziernika. Nie pozwala jednak wykryć bardzo małych guzów, czy guzów zajmujących
  mięśniówkę pęcherza. Wyniki cystoskopii konfrontuje się więc często z wynikami
  cytologii, tj. obserwacji patologicznych zmian w komórkach izolowanych z moczu
  pacjenta.

  Analiza cytologiczna zajmuje jednak tydzień lub więcej i wymaga interpretacji
  specjalisty. Poza tym czułość metody zależy od rozmiarów i rodzaju guza.

  Natomiast wynik nowego testu lekarz lub pielęgniarka mogą poznać w ciągu 30-50
  minut, czyli zanim pacjent opuści gabinet. Ponadto, jego czułość jest większa
  niż czułość cytologii.

  Dowiodły tego badania w grupie 668 pacjentów, którzy w przeszłości byli leczeni
  na raka pęcherza. Od wszystkich pobrano próbki moczu do wykonania cytologii
  oraz testu BladderChek. Poddano ich również badaniu z użyciem wziernika.

  Okazało się, że cystoskopia wykryła nieco ponad 91 proc. przypadków nawrotu
  choroby nowotworowej. Gdy połączono ją z badaniem cytologicznym, czułość testu
  wzrosła do 94 proc. Natomiast kombinacja cystoskopii z testem BladderChek
  pozwoliła wykryć aż 99 proc. wszystkich przypadków nawrotu raka.

  Dzięki nowemu testowi udało się wykryć raka w 8 przypadkach, na 9 pominiętych w
  badaniu wziernikiem. Aż 7 z nich było groźnych. Dla porównania cytologia
  pozwoliła wykryć 3 z nich.

  "Z naszych badań wynika, że szybki, prosty test może zmniejszyć częstość
  wykonywania cystoskopii" - komentuje prowadzący badania prof. Barry Stein.
  Cystoskopia wprawdzie nie jest badaniem bolesnym, ale może być uciążliwa i
  krępująca dla pacjenta, dodaje badacz.

  Rak pęcherza moczowego dotyka głównie mężczyzn między 50. a 80. rokiem życia.
  Kobiety chorują na niego 3-4 razy rzadziej. Liczba zachorowań na ten nowotwór
  wzrosła wyraźnie w ostatnich dziesięcioleciach.

  Wiadomo, że chorobie sprzyja palenie tytoniu i kontakt z barwnikami anilinowymi
  oraz zawarta w niektórych preparatach przeciwbólowych fenacetyna. Typowy objaw
  zaawansowanego raka to krew w moczu, zwłaszcza z postaci skrzepów.

  źródło pochodzenia www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?
  subaction=showfull&id=1138280387&archive=&start_from=&ucat=1&&alone=
 • emgoro 24.07.06, 15:44
  Naukowcy odkryli nowy lek, który może być skuteczny w leczeniu przewlekłej
  białaczki szpikowej, donosi najnowszy numer "Nature Chemical Biology".

  Białaczka jest chorobą nowotworową atakującą komórki krwiotwórcze, głównie
  niedojrzałe limfocyty. Można ją leczyć stosując chemioterapię i niekiedy
  przeszczep szpiku.

  Wszystkie choroby nowotworowe wynikają z zaburzenia funkcjonowania i podziałów
  komórek. W komórkach nowotworowych dochodzi nie tylko do niekontrolowanego
  mnożenia się komórek, ale także do zmian w strukturze chromosomów. Najczęstszą
  odmianą białaczki występującą u dorosłych jest przewlekła białaczka szpikowa, w
  skrócie CML, stanowiąca około 15- 20 proc. wszystkich białaczek i rozwijająca
  się u osób po 40. roku życia.

  CML jest bardzo ciężkim nowotworem, niestety, najczęściej kończącymi się
  śmiercią. Ważną rolę w powstawaniu tej białaczki pełni onkogen BCR/ABL.

  Produkt genu BCR/ABL jest enzymem, który hamuje procesy naprawy DNA oraz
  apoptozy zmutowanych komórek szpiku kostnego, co prowadzi do nagromadzenia
  takich komórek. Organizm zostaje pozbawiony prawidłowych limfocytów i nie jest
  w stanie skutecznie walczyć z infekcjami.

  Na rynku dostępny jest lek o nazwie Gleevec, który hamuje działanie zmutowanego
  enzymu BCR/ABL. Jednak coraz częściej pojawiają się postacie nowotworu odporne
  na działanie tego chemioterapeutyku.

  Grupa naukowców z Instytutu Genomiki Fundacji Novartis z San Diego pod
  kierunkiem Nathanaela Graya odkryła nową klasę cząsteczek, w tym związek o
  nazwie GNF-2, które hamują produkcję enzymu BCR/ABL.

  Nowe cząsteczki są trujące dla komórek produkujących enzym BCR/ABL, ale nie
  niszczą normalnych komórek. Hamują więc one podziały komórek rakowych, nie
  niszcząc zdrowych komórek szpiku.

  Ponieważ mechanizm działania nowej klasy substancji jest inny niż Gleevecu,
  leki takie mogą być skuteczne w leczeniu opornych na działanie Gleevecu postaci
  przewlekłej białaczki szpikowej.

  źródło pochodzenia www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?
  subaction=showfull&id=1137659555&archive=&start_from=&ucat=1&&alone=
 • emgoro 25.07.06, 13:52
  Imatinib (Glivec, Gleevec), jeden z najskuteczniejszych leków
  przeciwnowotworowych, może być szkodliwy dla serca - informuje sieciowa wersja
  pisma "Nature Medicine".
  Glivec należy do nowej generacji leków wprowadzonych do użytku w ostatnich
  latach. Hamując działanie nieprawidłowej kinazy tyrozynowej - enzymu, dzięki
  któremu powstają i namnażają się komórki nowotworowe, pozwala skutecznie leczyć
  pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową.

  Dotąd uważano, że poza bólami kości, wymiotami i zmęczeniem nie powoduje on
  poważniejszych skutków ubocznych. Jak jednak wykazali naukowcy z Jefferson
  Medical College w Filadelfii, zarówno Glivec jak i podobne leki z grupy
  inhibitorów kinazy tyrozynowej mogą uszkadzać serce i prowadzić do
  niewydolności krążenia.
  Badania przeprowadzono na myszach oraz hodowanych w laboratorium komórkach
  ludzkiego mięśnia sercowego. Okazało się, że blokowany przez Glivec i podobne
  leki enzym - kinaza tyrozynowa - jest niezbędny dla dobrego funkcjonowania
  komórek mięśnia sercowego.

  U myszy dochodziło do uszkodzenia ważnych części komórek - endoplazmatycznego
  retikulum oraz mitochondriów. U niektórych pacjentów blokowanie kinazy może
  prowadzić do zaburzeń w pracy lewej komory serca, a nawet do niewydolności
  krążenia.

  Odkrycie nie podważa przydatności Glivecu w leczeniu przewlekłej białaczki
  szpikowej czy niektórych nowotworów układu pokarmowego, jednak lekarze będą
  musieli zwracać większą uwagę na stan układu krążenia swoich pacjentów.

  żródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1360745,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 26.07.06, 00:02
  Większość obserwacji dotyczących związku między dietą i nowotworami nadal nie
  ma charakteru rozstrzygającego. Gromadzi się jednak coraz więcej danych
  świadczących, że modyfikacja diety może zmniejszyć ryzyko wystąpienia
  nowotworów o jedną trzecią, a nawet dwie trzecie. Badania doświadczalne na
  zwierzętach dostarczają wiele dowodów na to, że dieta może wpływać występowanie
  nowotworów złośliwych. Wykazano, że wpływ ten może się realizować na wiele
  sposobów i wynikać nie tylko z wprowadzenia do ustroju kancerogenów czy
  substancji, z których mogą się one wytwarzać in vivo. Dieta może też wpływać na
  przemianę tych związków oraz reakcję ustroju na nie. Badania epidemiologiczne
  szukające korelacji między występowaniem nowotworów, a dietą pozwalają sądzić,
  że rodzaj diety, sposób żywienia, obecność substancji dodatkowych (takich jak
  konserwanty, barwniki, różnego rodzaju polepszacze smaku) mogą być czynnikami
  indukującymi rozwój lub wspomagającymi promocję różnych nowotworów.

  Przykłady

  Badania epidemiologiczne wykazały, że nadużywanie alkoholu sprzyja powstawaniu
  raka jamy ustnej, gardła, przełyku, górnej części krtani i odbytu. Odnośnie
  tego ostatniego przypadku stwierdzono, większą częstość występowania raka
  odbytu u piwoszy niż u osób nienadużywających tego trunku.
  Stwierdzono dodatnią korelację między rakiem przełyku, a wysokim spożyciem
  marynat (włączając marynowane i solone warzywa), spożywaniem używek i posiłków
  o zbyt wysokiej temperaturze oraz żywności zepsutej, spleśniałej (zawartość
  nitrozoamin).
  Pleśń pokrywająca przetwory owocowe i warzywne jest silnym kancerogenem, często
  szkoda jest wyrzucić pozornie dobry produkt, więc spożywa się go po usunięciu
  wierzchniej warstwy grzyba, niestety już w całym produkcie znajdują się
  produkowane przez pleśniaki aflatoksyny (bardzo silne kancerogeny), także
  zjadanie owoców po wykrojeniu nadgniłej części jest niebezpieczne, ponieważ
  toksyny grzyba (mogące mieć właściwości mutagenne) powodującego się psucie
  owocu również znajdują się w całej objętości owocu.
  Szczególnie w odniesieniu do raka pierwotnego wątroby uważa się, że powstaje on
  przy obecność w diecie aflatoksyn, dla których optymalne warunki do wytwarzania
  występują przy wysokiej temperaturze i dużej wilgotności najbardziej skażone
  mogą być produkty pochodzące z obszarów tropikalnych takie jak orzeszki ziemne,
  brazylijskie, pistacjowe, kukurydza, ryż, sorgo, pszenica żyto, zanieczyszczona
  pasza może być przyczyną skażenia mięsa i mleka metabolitami tych substancji.
  (występowanie endemiczne Kenia, indie).
  Zapadalność na raka żołądka wiąże się wg badań epidemiologicznych ze
  spożywaniem żywności wędzonej i konserwowanej za pomocą soli (sprzyja to
  rozwojowi atypowej flory bakteryjnej, biorącej udział w wytwarzaniu
  nitrozoamin. Te bardzo silne kancerogeny powstają w żołądku z azotynów i
  azotanów obecnych w różnych wędlinach (służące do ich konserwacji).
  Garbniki zawarte w herbacie, czerwonych winach mimo słabych właściwości
  mutagennych, przy dużym spożyciu tych napojów mogą stanowić zagrożenie dla
  zdrowia.
  W kawie, mocno palonej mogą znajdować się substancje smoliste o właściwościach
  mutagennych.
  Rakotwórcze WWA tworzą się podczas pieczenia mięsa na ruszcie, smażenia,
  wędzenia; ryby, skorupiaki wydobyte z zanieczyszczonej wody mogą być skażone
  przez chlorowane pochodne pestycydów, polichlorowanymi bifenylami i innymi
  zanieczyszeniami organicznymi o charakterze mutagennym.
  Wykazano zwiększony procent nowotworów u ludzi otyłych i ludzi odżywiających
  się wysokokalorycznie, szczególnie spożywających duże ilości tłuszczów , duża
  ilość tłuszczów w diecie może zwiększyć rozpuszczalność i pochłanianie
  lipofilnych (rozpuszczalnych w tłuszczach) substancji rakotwórczych. Dieta
  wysokotłuszczowa powoduje też nadmierną sekrecję soli kwasów tłuszczowych,
  uważanych w dużych stężeniach za czynniki rakotwórcze.
  Dieta wysokobiałkowa z kolei może zmieniać działanie enzymów wątrobowych
  metabolizujących substancje kancerogenne, może obniżać zdolność wątroby do
  detoksykacji i neutralizacji kancerogenów.
  Wykazano wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokobiałkowej na częstość
  występowania nowotworów przewodu pokarmowego. Na rozwój nowotworów wpływają
  również niedobory pokarmowe, szczególnie niedobory witamin A i C, ryboflawiny,
  kwasu nikotynowego, składników mineralnych takich jak magnez, wapń cynk
  molibden, selen oraz długotrwały niedobór białka w pożywieniu.
  Istnieją silne dowody, że spożywanie dużych ilości owoców i warzyw chroni przed
  nowotworami złośliwymi, najsilniejszy związek znaleziono w przypadku nowotworów
  układu oddechowego i pokarmowego.
  Włókno pokarmowe - wyniki badań dotyczące ochronnej roli błonnika w
  zapobieganiu raka jelita grubego są rozbieżne i nie mają charakteru
  rozstrzygającego. Nazwa włókna pokarmowe obejmuje wiele substancji, które mają
  różne działanie fizjologiczne. W większości badań nad rakiem jelita grubego nie
  stwierdzono ochronnej roli włókien zbożowych, efekt natomiast zaobserwowano w
  odniesieniu do włókien pochodzących z owoców i warzyw. Chociaż takie działanie
  może być związane z obecnością w warzywach i owocach innych substancji, dla
  których błonnik może być tylko wskaźnikiem ich spożycia.

  żródło pochodzenia
  zp.lo3.wroc.pl/~jojo/modules.php?name=News&file=article&sid=15&mode=&order=0&thold=0
 • emgoro 30.07.06, 15:45
  Wbrew obiegowej opinii, osoby o ciemnej karnacji są bardziej narażone na
  niszczące działanie promieni słonecznych oraz śmierć z powodu raka skóry, niż
  te o jasnej karnacji - ostrzegają naukowcy z Uniwersytetu w Cincinnati.
  Wprawdzie ludzie o ciemniejszej karnacji rzadziej chorują na raka skóry, jednak
  jeśli już się to zdarzy, choroba ma w ich przypadku dużo poważniejszy przebieg.
  Znacznie później udaje się ją także zdiagnozować.

  Amerykańscy badacze apelują do wszystkich tych, którzy uważają, że czekoladowy
  odcień skóry zabezpiecza ich przed nadmiarem słońca, by nie ulegali
  stereotypom. Oni także powinni pamiętać, że nadmiar kąpieli słonecznych jest
  niebezpieczny dla zdrowia. Dr Hugh Gloster przyznaje, że ciemna skóra,
  zawierająca więcej pigmentu, jest nieco bardziej odporna na promienie UV, a jej
  właściciele są zwykle bardziej zadowoleni z efektu opalenizny. Nie oznacza to
  jednak, że niszczące działanie słońca jej nie dotyczy.

  Rak skóry może rozwijać się różnie u ludzi różnych ras. W przypadku osób o
  jasnej skórze, zmiany wywołane chorobą pojawiają się zwykle w miejscach
  eksponowanych na słońcu, stąd łatwo je zauważyć.

  W przypadku ciemnej skóry zmiany te można w pierwszej kolejności zauważyć na
  tych partiach ciała, które nie mają wiele wspólnego ze słońcem – np. na
  stopach. Jest to jeden z powodów, dla których choroba bywa zbyt późno
  diagnozowana.

  Według lekarzy, używanie kremów chroniącym przed skutkami promieniowania UV
  jest niezbędne nawet w przypadku Afroamerykanów.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1363187,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 30.07.06, 15:46
  Jednoczesne stosowanie chemioterapii i radioterapii może znacznie zwiększyć
  szansę na przeżycie pacjentów po usunięciu raka trzustki - donosi najnowszy
  numer brytyjskiego czasopisma "Cancer".
  Rak trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów, co skłania
  naukowców na całym świecie do poszukiwania nowych metod leczenia, głównie w
  grupie terapii skojarzonych.

  Radioterapia jest metodą leczenia choroby nowotworowej oraz łagodzenia bólu
  związanego z powstawaniem przerzutów za pomocą promieniowania jonizującego.
  Chemioterapia polega na stosowaniu leków, które blokują podziały komórek i na
  tej drodze hamują wzrost guza. Ich wadą jest jednak to, że działają toksycznie
  na wszystkie często dzielące się komórki organizmu. Naukowcy z Francji
  przeprowadzili badanie wśród 46 pacjentów z zaawansowaną postacią raka
  trzustki. Uczestników przez sześć tygodni codziennie poddawano radioterapii,
  jednocześnie dwa razy w tygodniu otrzymywali gemcytabinę - lek o działaniu
  przeciwnowotworowym. W celu podtrzymania działania tego leku po zakończeniu
  terapii pacjenci otrzymali dwie dodatkowe dawki gemcytabiny.

  Po zastosowaniu terapii średnia długość życia pacjentów wynosiła ponad 18
  miesięcy, w porównaniu z 11 miesiącami w przypadku pacjentów, u których terapia
  łączona nie była stosowana.

  "Otrzymane wyniki są obiecujące, stosowanie jednocześnie chemioterapii i
  radioterapii wydłuża czas życia pacjentów z ostrą postacią nowotworu trzustki.
  Jednoczesne stosowanie radioterapii, pozwala na zmniejszenie dawki gemcytabiny,
  jest więc mniej toksyczne dla organizmu." - podsumowuje profesor Blackstock,
  główny autor pracy.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1362297,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 31.07.06, 22:58
  Wzrasta liczba dowodów na to, że odpowiednie odżywanie może zwiększyć
  efektywność leczenia raka. Niestety, niewielu pacjentów o tym wie
  Odpowiednia dieta pomaga w walce z rakiem, ale bardzo niewielu chorych
  otrzymuje porady, jak zmienić swój jadłospis. Nowe badania pokazują, jak ważne
  w zmaganiach z tą chorobą jest właściwe odżywianie się.
  Znaczenie zdrowego jedzenia w profilaktyce nowotworowej dostrzegają już niemal
  wszyscy. Światowy Fundusz Badań nad Rakiem (WCRF) poświęcił temu problemowi 650-
  stronicową „biblię” wypełnioną tysiącami wyników badań. A jeszcze do niedawna
  nikt nie zwracał uwagi na odpowiednią dietę.
  Coraz więcej jest dowodów na to, że sposób odżywiania się pacjenta może mieć
  wpływ na przebieg choroby. Nowy raport Funduszu, który ma ukazać się w
  przyszłym roku, po raz pierwszy będzie zawierał rozdział o żywieniu osób
  zmagających się z rakiem. Jak na razie te istotne informacje nie docierają
  jednak do samych zainteresowanych.

  Niedawna ankieta Bristol Cancer Help Center, pozarządowej organizacji znanej z
  holistycznego podejścia i promowania zdrowego żywienia w walce z nowotworami,
  pokazuje, że 83 procent pacjentów nie otrzymało od lekarzy żadnych wskazówek co
  do diety. 38 procent osób, które same zmieniły swój jadłospis w związku z
  chorobą, spotkało się z krytyczną lub niechętną reakcją ze strony doktora lub
  pielęgniarki.

  Niektórzy eksperci sądzą, że odpowiednie odżywianie się powinno być częścią
  leczenia nowotworów w takim samym stopniu, jak lekarstwa czy operacje. Dlaczego
  więc zwraca się na nie tak mało uwagi? Przyczyna leży po części w braku
  wiarygodnych badań. Ale równie ważnym powodem jest to, że – w odróżnieniu od
  farmaceutycznych rozwiązań – przemysł nie zarobi pieniędzy na terapii, której
  podstawę stanowi zdrowy rozsądek. Nie chodzi tu bowiem o żadne dziwaczne
  nowinki. Michael Gearin-Tosh, naukowiec z Oksfordu, był pewien, że uda mu się
  pokonać złośliwego szpiczaka za pomocą diety składającej się z soków warzywnych
  i surowego czosnku. Większość lekarzy była mocno sceptyczna (Gearin-Tosh zmarł
  w zeszłym roku wskutek zatrucia krwi). Bardziej przekonujące i rozsądne jest
  założenie, że utrzymanie wysokiego poziomu odżywiania i stałej wagi w trakcie
  oraz po kuracji może zwiększyć efektywność leczenia.
  „Codziennie obserwujemy, jak dzięki zdrowej diecie ludziom poprawia się
  samopoczucie fizyczne i psychiczne”– mówi Liz Butler, technolog żywienia w
  Bristol Center. Simon Cawthorn, konsultant ds. chirurgii piersi w szpitalu
  Frenchay w Bristolu idzie jeszcze dalej: „Są dowody na to, że pewne potrawy
  bardziej niż inne pomagają pacjentom w walce z rakiem i zmniejszają ryzyko
  nawrotu choroby”.

  Wyniki australijskich badań, opublikowane w 2003 roku w
  periodyku „International Journal Of Cancer”, wskazują, że kobiety z nowotworem
  jajnika, które jadły dużo warzyw, miały większą szansę na dłuższe przeżycie,
  podczas gdy pacjentki, które spożywały duże ilości nabiału, były bardziej
  narażone na przedwczesną śmierć.

  Analiza badań dotyczących raka piersi pokazuje, że w pięciu przypadkach na
  osiem wystąpił związek między zwiększonym spożyciem owoców i warzyw a wyższymi
  wskaźnikami przeżywalności. Ponadto ogłoszone w zeszłym roku wyniki dużej
  amerykańskiej próby 2437 kobiet po menopauzie we wczesnym stadium raka piersi
  dowodzą, że pacjentki, które oprócz konwencjonalnej terapii otrzymały także
  dietetyczne zalecenie ograniczenia spożycia tłuszczów, rzadziej doświadczały
  nawrotu choroby niż pacjentki, którym tego nie powiedziano. Różnica ta
  zaznaczyła się zwłaszcza w grupie kobiet, u których nowotwór piersi nie miał
  związku z zaburzeniami hormonalnymi. „To doniosłe odkrycie. Zmieni ono opinię
  świata medycyny – ocenia Richard Rainsbury, specjalista chirurgii piersi w
  Szpitalu Hrabstwa Hampshire w Winchester, który chciałby przeprowadzić podobne
  badania w Wielkiej Brytanii. – Do tej pory we wszystkich badaniach nad
  nowotworem piersi pytano kobiety, co jadały przed zachorowaniem. To była
  pierwsza próba ingerencyjna i na pewno trudno będzie środowisku zignorować te
  wyniki”.

  Przeprowadzenie eksperymentu polegającego na wpływaniu na sposób odżywiania
  nastręcza wiele trudności, twierdzi dietetyczka Barbara Parry z zespołu dra
  Rainsbury’ego. „Farmaceutyki generują ogromne pieniądze, które potem są
  inwestowane w badania. Przy interwencji dietetycznej nie tak łatwo jak w
  testach leków dostrzec przyczynę i skutek, a żadna firma nie czerpie z tego
  zysków – zauważa Parry. – Patenty przyznawane są rzadko, trudno więc zdobyć
  środki. Poza tym eksperymenty z dietą przynoszą efekty dopiero po dłuższym
  czasie, nawet po pięciu latach, podczas gdy wyniki testów leków są szybsze i
  bardziej efektowne”.

  Tylko radykałowie sugerowaliby porzucenie konwencjonalnej terapii nowotworów na
  rzecz samej diety. Dziwi jednak, że mimo poważnego wpływu choroby i jej
  leczenia na układ pokarmowy pacjenci nie otrzymują porad na temat odżywiania
  się. „Wskutek stresu, działania leków lub samej choroby może zanikać apetyt –
  twierdzi Liz Butler. – U trzech czwartych respondentów naszej ankiety po
  leczeniu zmieniła się waga ciała, ale tylko 15 procent otrzymało od swoich
  lekarzy wskazówki, jak osiągnąć optymalną masę. A badania pokazują, że przy
  nowotworach piersi nadwaga oznacza gorsze rokowania. Również niedożywienie to
  gorsze prognozy: skuteczność leków jest wtedy mniejsza, pojawia się więcej
  skutków ubocznych”.

  Wielu uczestników ankiety Bristol Center poszukiwało informacji o właściwym
  odżywianiu. „Znajdują je w książkach, czasopismach, u rodziny, przyjaciół, no i
  w internecie – mówi Butler. – Problem w tym, że spora część tych danych może
  być wątpliwej jakości”.

  Zdrowa dieta wspiera funkcje immunologiczne i regeneracyjne organizmu. Ma także
  dla pacjentów znaczenie psychologiczne – czują, że mogą coś dla siebie zrobić,
  nawet gdy ciężka choroba i leczenie zdają się wypełniać całe ich życie.
  Przeważająca część, 95 procent respondentów, wierzyła, że zdrowe odżywianie
  pełni ważną rolę w ich powrocie do zdrowia.

  U Janis Dear, wykładowczyni uniwersyteckiej z Tonbridge w Kent, w 2002 roku
  wykryto trzy złośliwe guzy piersi. Po wizycie w Bristol zaczęła jeść więcej
  owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych, ograniczyła zaś spożycie produktów
  przetworzonych. „Byłam pewna, że wcześniej odżywiałam się zdrowo, ale teraz
  wiem, że w mojej diecie były niedobory żywieniowe. Nie mam wątpliwości, iż moja
  reakcja na chemioterapię – którą lekarz określił jako »fenomenalną«, co
  znaczyło, że nie musiałam poddawać się mastektomii –wzięła się stąd, że
  zadbałam o duchowe, emocjonalne i żywieniowe potrzeby mojego organizmu. Dzięki
  temu pracował on na pełnych obrotach i mógł pokonać raka”.

  Co jeść, by wygrać z rakiem?

  * Bristol Center, opierając się na najnowszych badaniach, zaleca chorym na
  nowotwór jeść żywność organiczną, kiedy to tylko możliwe.

  * Należy spożywać duże ilości: produktów pełnoziarnistych, świeżych warzyw i
  owoców (8 do 10 razy dziennie), roślin strączkowych, orzechów i ziaren, ryb
  oleistych, bogatych w kwasy tłuszczowe Omega-3 (łosoś, makrela, węgorz, panga),
  ziół i przypraw, olejów roślinnych tłoczonych na zimno, soków i wody (1,5 do 2
  litrów dziennie).

  * W umiarkowanej ilości można jeść: drób i jajka (z naturalnych hodowli),
  niehodowlane białe ryby morskie (np. dorsz, flądra, halibut) oraz małe ryby
  oleiste (sardynki).

  * Trzeba ograniczyć do minimum: czerwone mięsa, mięsa wędzone, produkty
  konserwowane i solone, jedzenie grillowane i przypalone, artykuły przetworzone
  i mrożonki, kofeinę, alkohol, sól, tłuszcze trans i modyfikowane (margaryna,
  zupy w proszku, batony, fr
 • emgoro 03.08.06, 10:32
  Kwasy tłuszczowe zmniejszają tempo wzrostu raka prostaty
  Zwiększenie udziału kwasów tłuszczowych omega- 3 i zmniejszenie ilości kwasów
  omega-6 w diecie może redukować szybkość wzrostu raka prostaty - donoszą
  amerykańscy naukowcy na łamach pisma "Clinical Cancer Research".
  Kwasy tłuszczowe w zależności od budowy chemicznej można podzielić na nasycone
  i nienasycone. Nasycone kwasy tłuszczowe występują głównie w tłuszczach
  stałych, zwierzęcych, ich nadmiar podnosi poziom cholesterolu we krwi, zwiększa
  krzepliwość krwi i w efekcie może zwiększać ryzyko zawału serca bądź udaru.
  Natomiast nienasycone kwasy tłuszczowe, występujące głównie w olejach
  roślinnych oraz tłuszczu ryb i ssaków morskich, obniżają poziom trójglicerydów
  i "złego" cholesterolu we krwi, zapobiegają więc miażdżycy i chorobom układu
  krążenia.

  Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6 regulują wiele ważnych
  procesów zachodzących w organizmach żywych, np. rozwój układu nerwowego,
  odporność, prawidłowe funkcjonowanie skóry i innych tkanek. Ludzki organizm nie
  produkuje tych związków i dlatego są one niezbędnymi składnikami naszej diety.
  Kwasy tłuszczowe omega-6 znajdują się w ziarnach zbóż, kukurydzy, oleju
  krokoszowym, czerwonym mięsie i są wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi
  dominującymi w typowej zachodniej diecie. Bogatym źródłem zdecydowanie
  zdrowszych kwasów omega-3 są ryby morskie takie jak łosoś, tuńczyk czy sardynki.

  "Olej kukurydziany jest podstawą amerykańskiej diety. Stosując ją spożywa się
  do 20 razy więcej kwasów omega-6 niż omega-3" - mówi dr William Aronson,
  specjalista urolog, główny autor pracy. "Wyniki naszych badań wskazują, że
  spożywanie kwasów tłuszczowych w zdrowszych proporcjach może zmniejszać tempo
  wzrostu raka prostaty" - dodaje.

  Naukowcy przeprowadzili badania na specjalnym mysim modelu raka prostaty,
  naśladującym przypadek wrażliwego na hormony nowotworu u ludzi. Na czas trwania
  eksperymentu myszy podzielono na dwie grupy. Jedną karmiono dietą zawierającą
  20 proc. tłuszczy w zdrowych proporcjach kwasów omega-3 i omega-6 jeden do
  jednego. Druga grupa zwierząt była karmiona taką samą dietą, różniącą się tylko
  pochodzeniem tłuszczy - większość z nich stanowiły kwasy tłuszczowe omega-6.

  U myszy karmionych dietą o zdrowych proporcjach kwasów tłuszczowych tempo
  wzrostu komórek nowotworowych zmniejszyło się o 22 proc. a poziom antygenu
  swoistego dla prostaty PSA (markera raka prostaty) we krwi obniżył się aż o 77
  proc., w porównaniu do grupy zwierząt karmionej dietą o wysokiej zawartości
  kwasów omega-6.

  Według naukowców najbardziej prawdopodobnym mechanizmem zredukowania tempa
  wzrostu nowotworu w badanym modelu jest wzrost stężenia kwasów omega-3
  dokozaheksaenowego (DHA) i eikozapentaenowego (EPA) w obrębie guza prostaty i
  spadek stężenia kwasu omega-6 arachidonowego (AA).

  Trzy wymienione kwasy tłuszczowe są przekształcane przez enzymy nazywane
  cyklooksygenazami (COX-1 i COX-2) w prostaglandyny. Prostaglandyny są hormonami
  tkankowymi działającymi lokalnie, mogą działać prozapalnie i stymulować wzrost
  guza lub przeciwzapalnie hamując jego rozwój.

  Badacze odkryli, że poziom prozapalnej prostaglandyny PGE-2 był o 83 proc.
  niższy w obrębie nowotworu u myszy karmionych większą ilością kwasów omega-3, w
  porównaniu do grupy na diecie bogatej w kwasy omega-6. Sugeruje to, że
  podwyższenie poziomu kwasów DHA i EPA może prowadzić do powstawania większej
  ilości prostaglandyn działających przeciwzapalnie.

  "To jedno z pierwszych badań wykazujących, że zmiana diety wpływa na reakcje
  zapalną organizmu, która może odgrywać ważną rolę we wzroście nowotworu
  prostaty" - mówi Aronson.

  "Możliwe, że używając suplementów kwasów EPA i DHA przy jednoczesnym
  ograniczeniu kwasów omega-6 w diecie będziemy potrafili zapobiegać zachorowaniu
  na raka lub hamować rozwój raka prostaty u mężczyzn" - dodaje autor.

  Obecnie grupa dr Aronsona przeprowadza pierwsze badania kliniczne wpływu
  niskotłuszczowej diety oraz suplementów kwasów omega-3 na stan zdrowia mężczyzn
  po usunięciu raka prostaty.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1365106,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 03.08.06, 16:12
 • emgoro 03.08.06, 17:11
  Potrzebne jest leczenie wspomagające chorych na raka

  W Polsce powinno się powszechniej stosować leki wspomagające leczenie
  nowotworów. Poprawiłoby to jakość życia pacjentów poddawanych agresywnej
  terapii, której skutki uboczne są często nie mniej przykre, niż sam nowotwór –
  postulują onkolodzy.

  Chorych na nowotwór leczy się chirurgicznie oraz radioterapią,
  chemioterapią i immunoterapią. Niesie to jednak ze sobą wiele
  uszkodzeń organizmu. Pojawiają się np. uszkodzenia błony śluzowej
  przewodu pokarmowego, mdłości i wymioty. Jednym z najczęstszych
  powikłań po chemioterapii jest neutropenia (niedobór białych
  krwinek) i niedokrwistość (mogąca powodować dalsze, poważne
  komplikacje).

  "Niektórym z tych chorób, np. wtórnej niewydolności nerek,
  próbuje się częściowo zapobiegać. Powszechnie leczy się zakażenia
  bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Jednak leczenie towarzyszące
  leczeniu zasadniczemu jest wciąż za mało popularne" - podkreślała
  onkolog prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek z Akademii Medycznej w
  Warszawie podczas warszawskiego spotkania prasowego w czwartek 2 marca.

  Tymczasem agresywne leczenie nowotworu może się okazać dla
  chorego gorsze niż sama choroba.

  Jak wyjaśnia prekursor leczenia wspomagającego, wieloletni prezes
  Międzynarodowego Stowarzyszenia Leczenia Wspomagającego w Onkologii prof. Jean
  Klastersky, leczenie wspomagające przede wszystkim poprawia jakość życia,
  zwłaszcza osób nieuleczalnie chorych.

  W stosunku do nich, a jest to około połowa pacjentów onkologii,
  stosuje się tzw. leczenie paliatywne - przynoszące ulgę, a nie
  wyleczenie. W ich przypadku bardzo ważna jest nie tyle długość, co
  jakość życia.

  „Leki wspomagające są w Polsce dostępne, jednak w placówkach
  opieki medycznej - w praktyce - często nieobecne. To, że się po nie
  nie sięga to nie tylko kwestia braku pieniędzy, ale i
  nieświadomości lekarzy” - podkreśla Konsultant Krajowy w
  dziedzinie onkologii klinicznej, prof. Maciej Krzakowski.

  "Leki te powinni przepisywać nie onkolodzy, lecz lekarze
  pierwszego kontaktu. Tych zaś przez lata nie kształcono
  odpowiednio ani w temacie wczesnych objawów nowotworów, ani też
  leczenia powikłań im towarzyszących" - zauważa profesor.

  W czasie spotkania onkolodzy zasugerowali, że w Polsce powinno
  powstać stowarzyszenie zajmujące się leczeniem wspomagającym.
  "Potrzebne jest ono i pacjentom, których jakość życia mogłaby się
  znacznie poprawić, jak i lekarzom, którym często dopiero trzeba
  uświadomić problem znaczenia leczenia wspomagającego" - mówią
  eksperci.

  źródło pochodzenia Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?page=text&news_cat_id=134&news_id=7748&layout=6&place=Text01
 • emgoro 03.08.06, 19:58
  Jedzenie przetworzonych mięs zwiększa ryzyko zachorowania na raka żołądka -
  odkryli Szwedzi

  To efekt porównania 15 różnych badań dotyczących częstotliwości występowania
  raka żołądka. W sumie, analizy objęły aż 4,7 tys. osób i sięgają one aż 1966
  roku. - Nikt przed nami nie wykonał podobnego badania związków między jedzeniem
  przetworzonych mięs a rakiem - uważa Susanna Larsson z Karolinska Institutet,
  jedna z autorek analiz, których wyniki zamieszcza "Journal of the National
  Cancer Institute". - Nasze rezultaty pokazują ten związek bardzo wyraźnie -
  dodała Larsson.

  Szwedzi oszacowali wzrost ryzyka z naukową precyzją. Zwiększenie o 30 gramów
  dziennego spożycia przetworzonego mięsa równa się wzrostowi ryzyka zachorowania
  na raka żołądka od 15 do nawet 38 proc. Nie wiadomo jednak, co jest
  bezpośrednią przyczyną wzrostu zagrożenia nowotworem. Susanna Larsson sądzi, że
  może to być efekt wędzenia, dodawania soli i substancji konserwujących,
  przedłużających trwałość. - Kolejne badania wyjaśnią ten związek, a także
  pozwolą ocenić wpływ innych czynników - takich jak dieta czy obecność bakterii -
  uważa Larsson.

  Rak żołądka jest czwartym najczęściej występującym typem nowotworów na świecie.

  źródło pochodzenie
  www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?subaction=showfull&id=1154610861&archive=&start_from=&ucat=4&&alone=
 • emgoro 04.08.06, 09:10
  Azjatyckie grzyby mogą pomóc w terapii raka prostaty
  Wyciąg z grzybów stosowanych od stuleci w azjatyckiej medycynie ludowej może
  zwiększać skuteczność powszechnie stosowanego leku na raka prostaty - wskazują
  najnowsze badania amerykańskie.
  Informację na ten temat zamieszcza pismo "British Journal of Cancer".

  Chodzi tu o rosnącego w krajach wschodniej Azji grzyba z rodzaju czyreni, które
  pasożytują na pniach drzew. Phellinus linteus, bo tak brzmi jego łacińska
  nazwa, pasożytuje na morwach. Grzyb ten jest od stuleci stosowany w tradycyjnej
  medycynie w Chinach, Japonii i Korei, m.in. do wzmacniania ogólnej odporności.
  Wcześniejsze badania sugerowały, że ten gatunek grzybów może spowalniać wzrost
  niektórych nowotworów, przypomina prowadzący najnowsze badania dr Chang-Yan
  Chen z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Bostońskiego (stan Massachusetts).

  Naukowcy kierowani przez dr Chena badali przeciwnowotworowe własności wyciągu z
  P. linteus na hodowlach komórek raka prostaty. Ekstrakt został dostarczony
  przez południowo-koreańskiego naukowca, prof. Sung-Hoon Kima z Uniwersytetu
  Kyung Hee.

  W jednym z doświadczeń badacze dodawali go do pożywki hodowlanej razem z lekiem
  stosowanym najczęściej w chemioterapii raka prostaty - doksorubicyną.

  Jak zaznaczają, stężenie leku było zbyt niskie by mógł on niszczyć komórki
  nowotworu. Jednak po dodaniu wyciągu z grzybów skuteczność doksorubicyny w
  uszkadzaniu komórek raka znacznie rosła i była porównywalna z działaniem
  większych dawek. Jednocześnie lek nie szkodził zdrowym komórkom.

  Zdaniem autorów najnowszej pracy, rodzi to nadzieję, że w przyszłości w
  leczeniu raka prostaty możliwe będzie stosowanie niższych, niż obecnie, dawek
  doksorubicyny. Jest to o tyle ważne, że wysokie dawki tego leku mają ogólnie
  bardziej toksyczny wpływ na organizm i dają więcej niepożądanych skutków
  ubocznych.

  Jednak zanim wyciąg z P. linteus będzie można wykorzystać w praktyce medycznej,
  badacze muszą jeszcze potwierdzić, że efekty jego działania są długoterminowe.

  Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem w Lyonie, co roku na świecie
  wykrywa się 543 tys. nowych przypadków raka prostaty, a 200 tys. mężczyzn co
  roku umiera z jego powodu. Te statystyki powodują, że obecnie jest on na
  trzecim miejscu listy najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1365719,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 11.08.06, 19:06
  Późne popołudnie może być najgorszym czasem na operację. Niepożądane objawy
  pooperacyjne występują najczęściej u pacjentów operowanych po godz. 15.00 -
  informuje pismo "Quality and Safety in Health Care".
  Negatywne skutki towarzyszące narkozie lub następujące po niej to np. ból lub
  mdłości. Występują one najczęściej po operacjach wykonywanych późnym
  popołudniem - stwierdzili naukowcy z amerykańskiego Duke University.

  Analizowali oni bazę danych anestezjologicznych, dotyczącą ponad 90 tys.
  operacji, przeprowadzonych w centrum medycznym tej uczelni. Badaczy
  interesowały szczególnie niepożądane objawy po operacjach. Znaleźli 31
  przykładów ewidentnych błędów (jak podanie pacjentowi złej dawki środka
  znieczulającego) oraz 2.662 przykładów niepożądanych objawów w trakcie lub po
  operacji.

  Najczęściej niepożądane objawy występowały około godz. 15.00 - podkreśliła
  prowadząca badania dr Melanie Wright.

  U pacjenta operowanego od godz. 15.00 ryzyko mdłości i wymiotów, zakażenia ran
  lub innych dolegliwości było trzy razy większe, niż gdy operację zaczęto o
  godz. 8.00.

  Oprócz poooperacyjnych mdłości, innym często wymienianym problemem było
  niedostateczne łagodzenie bólu pacjentów podczas i po operacji.

  Według autorów badań, może być wiele przyczyn takiego popołudniowego załamania.
  Rolę może grać np. zmęczenie lekarzy po całym dniu pracy bądź przypadające na
  ten czas zmiany dyżurów personelu.

  Możliwe także, że pod koniec dnia pacjenci są bardziej podatni na ból i
  mdłości, np. po całodziennej głodówce, albo w efekcie stresu z powodu czekania
  na moment "pójścia pod nóż".

  Naukowcy stwierdzili także, że po południu częściej niż zwykle zdarzały się
  także "opóźnienia administracyjne" (oczekiwanie na wyniki badań laboratoryjnych
  czy spóźnienia lekarzy). To, jak spekulują, także mogło się przyczyniać do
  zwiększenia ryzyka problemów związanych z narkozą.

  W kolejnym badaniu naukowcy planują analizę każdego elementu operacji. Chcą
  ustalić procedury, różniące operacje poranne od popołudniowych.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1369792,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 16.08.06, 22:56
  Udało się potwierdzić, że guz weneryczny występujący u psów, ma naturę zakaźną
  i przenosi się między zwierzętami za pośrednictwem swoich komórek - informują
  badacze brytyjscy.
  Autorzy artykułu na łamach pisma "Cell" wykazali też, że nowotwór ten pojawił
  się około 200 lat temu, prawdopodobnie u wilka szarego lub starożytnej rasy
  psów. Następnie niczym pasożyt rozprzestrzenił się w populacji psów na całym
  świecie.

  Chodzi tu o mięsaka Stickera (CTVT), zwanego też zakaźnym guzem wenerycznym
  psów, między którymi przenosi się najczęściej drogą płciową. Zdarza się jednak,
  że zwierzęta zarażają się komórkami CTVT w trakcie lizania, gryzienia, a nawet
  obwąchiwania obszarów zajętych przez nowotwór u innego psa. Około 30 lat temu
  zrodziło się podejrzenie, że mięsak Stickera przenosi się za pośrednictwem
  swoich własnych komórek. Ale w dotychczasowych badaniach nie udało się wyjaśnić
  na czym dokładnie polega zakaźna natura tego nowotworu. Kilka prac sugerowało
  np., że może on być wywoływany przez wirusa.

  Aby określić pochodzenie CTVT zespół Robina Weissa z Londyńskiego Collegium
  Uniwersyteckiego wykorzystał do badań metody stosowane w medycynie sądowej.
  Przeprowadził mianowicie analizy genetyczne na komórkach nowotworowych i
  próbkach krwi pobranych od 16 nie spokrewnionych, cierpiących na CTVT psów z
  krajów na 5 kontynentach (m.in. z Włoch, Indii, Kenii, Brazylii, USA, Turcji,
  Hiszpanii).

  Posługując się kilkoma genetycznymi cechami (tzw. markerami) badacze wykazali,
  że DNA z komórek nowotworu i z komórek psiej krwi wyraźnie się różni. Oznacza
  to, że komórki mięsaka nie wywodzą się z komórek psich, tłumaczy biorący udział
  w badaniach weterynarz Claudio Murgia.

  Dalsze badania genetyczne ujawniły, że geny CTVT mają więcej wspólnego z genami
  wilka szarego, niż z psimi. Zdaniem autorów, sugeruje to, że zakaźny mięsak
  CTVT mógł pojawić się po raz pierwszy ok. 200 lat temu u wilka, bądź u blisko
  spokrewnionej z nim starożytnej wschodnio-azjatyckiej razy psa. Innymi słowy,
  współczesne CTVT wywodzą się z jednej komórki nowotworowej, są niejako jej
  klonami.

  "Wygląda na to, że CTVT opuszczając swojego pierwotnego gospodarza szybko stał
  się pasożytem przenoszącym się z psa na psa, aż skolonizował światową populację
  tych zwierząt" - komentuje Wiess. Jak tłumaczą naukowcy tak skuteczne
  rozprzestrzenianie się CTVT było możliwe dzięki temu, że komórki nowotworu
  nabyły przystosowań, które pozwalają im umknąć przed atakiem układu odporności
  psów. W przeciwnym razie, byłyby szybko rozpoznawane przez komórki odporności i
  niszczone.

  Co ciekawe, u większości psów zakażonych CTVT kilka miesięcy później nowotwór
  przestaje rosnąć i zmniejsza się aż w końcu całkiem zanika. Być może układ
  odporności dopiero po czasie zaczyna na niego reagować i lepiej sobie z nim
  radzi, spekulują naukowcy. Z drugiej strony taka, paradoksalnie zjawisko to
  jest dla nowotworu korzystne. Gdyby CTVT zbyt szybko zabijał psy, to nie byłby
  w stanie rozprzestrzenić się na cały świat. Gdy gospodarz żyje dłużej, szanse,
  że przekaże komórki nowotworu dalej rosną, wyjaśniają badacze.

  Zdaniem badaczy, mimo nietypowej natury CTVT, najnowsze odkrycie może pomóc
  lepiej zrozumieć pewne cechy ludzkich nowotworów, jak również zakaźną naturę
  nowotworu dziesiątkującego populację diabłów tasmańskich w Australii. "Na razie
  nie ma na to dowodów, ale obydwa te nowotwory wydają się być bardzo podobne" -
  zaznaczają naukowcy.

  Praca ta rodzi również poważne obawy o losy dzikich i zagrożonych gatunków
  psowatych. Jeśli nowotwór przeniesie się na ich przedstawicieli, to populacje
  te mogą w krótkim czasie wyginąć.

  Wprawdzie u ludzi trudno badać zakaźną naturę nowotworów, istnieje jednak
  prawdopodobieństwo, że do podobnych przypadków może dochodzić u osób z
  osłabionym układem odporności, np. po przeszczepie organów czy cierpiących na
  AIDS

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1369471,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 16.08.06, 22:57
  Skanując geny można zidentyfikować szczególnie agresywne odmiany raka płuc i
  zadecydować, którzy pacjenci oprócz operacji powinni dostać także
  chemioterapię - informuje "New England Journal of Medicine".
  Naukowcy z Duke University Medical Center w USA przyjrzeli się genetycznemu
  profilowi niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC). Stanowi on cztery piąte
  wszystkich przypadków płuc. Jak się okazało, guzy, które powodują nawroty
  choroby, zasadniczo się różnią pod względem genetycznym od tych, które nie
  powodują takich problemów.

  Obecny system oceny zawansowania raka płuc nie jest dokładny - opiera się na
  pomiarze wielkości guza i wykazaniu - lub nie - przerzutów do innych narządów.
  Jeśli pacjent ma guza o średnicy 2,9 centymetra, jest tylko operowany, jeśli
  średnica guza sięga 3,1 centymetra - dostaje również chemioterapię. Po
  operacyjnym usunięciu guza u około 30 procent osób z najmniej zaawansowanym
  rakiem dochodzi do nawrotu choroby. Jeśli będzie wiadomo, komu podać dodatkowo
  chemioterapię, ogromnie wzrośnie liczba wyleczonych przy możliwych do
  poniesienia kosztach leczenia.

  Test ma wkrótce wejść w etap prób klinicznych w USA i Kanadzie. Zaangażowanych
  jest 50 centrów klinicznych i około 12 000 pacjentów. Wyniki powinny zostać
  udostępnione za mniej więcej dwa lata.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1369472,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 16.08.06, 23:05
  Pałeczka okrężnicy, bakteria wchodząca w skład flory bakteryjnej jelita grubego
  człowieka, może odgrywać rolę w rozwoju raka jelit - wynika z najnowszych
  niemiecko- francuskich badań. Informację na ten temat zamieszcza
  tygodnik "Science".
  Pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) powszechnie występują w ludzkich
  jelitach, jako element naturalnej flory bakteryjnej. Są to bakterie
  nieszkodliwe dla ludzi (tzw. komensale).

  Z drugiej strony, nieszkodliwe w jelicie E. coli, mogą wywoływać różne
  schorzenia gdy zainfekują inne narządy. Są na przykład jedną z najczęstszych
  przyczyn zakażeń układu moczowego, mogą powodować niebezpieczne infekcje
  otrzewnej, ogólnoustrojowe zakażenie zwane sepsą, zapalenia płuc lub zapalenie
  opon mózgowych u noworodków. Poza tym, wśród szczepów jelitowych E. coli
  znajdują się również takie, które wywołują zatrucia pokarmowe, czasem bardzo
  poważne. Te właściwości chorobotwórcze są związane z zestawem substancji
  produkowanych przez bakterie; od działania tych substancji zależy bowiem, czy
  zakażona bakterią komórka będzie się dalej dzielić, czy zginie.

  Teraz badacze Uniwersytetu w Wuerzburgu i Uniwersytetu w Tybindze wraz z
  kolegami z Narodowego Instytutu Nauk Rolniczych (INRA) w Tuluzie odkryli, że
  niektóre bakterie E. coli posiadają grupę genów, nazwanych umownie "wyspą pks".
  Geny te pozwalają bakteriom produkować związki, które podnoszą ryzyko raka
  okrężnicy.

  Analiza kilkudziesięciu szczepów E. coli wykazała, że "wyspa pks" jest obecna u
  bakterii należących do tzw. grupy B2. Zalicza się tu zarówno szczepy
  chorobotwórcze, powodujące zapalenie opon mózgowych lub układu moczowego, jak i
  nieszkodliwe szczepy jelitowe - w tym szczep określany jako Nissle 1917.
  Wykorzystywany jest on do leczenia schorzeń jelit, w tym choroby Crohna lub
  wrzodziejącego zapalenia okrężnicy.

  Komórki E. coli posiadające "wyspę pks" powodowały zahamowanie podziałów i
  nienaturalne powiększanie się ludzkich komórek oraz ich jąder w hodowli. Gdy
  badacze usuwali "wyspę pks", bakterie nie powodowały już patologicznych zmian w
  komórkach ludzkich, natomiast laboratoryjne szczepy E. coli nabywały takiej
  zdolności dopiero gdy wprowadzono im tę grupę genów.

  Jak wyjaśniają autorzy pracy, w genach z "wyspy pks" zapisane są enzymy, które
  biorą udział w produkcji związków poliketydowo- peptydowych, toksycznych dla
  komórek. Doświadczenia prowadzone na komórkach ludzkich pozwoliły naukowcom
  uściślić, że związki te powodują uszkodzenia DNA (pęknięcia w podwójnej nici
  DNA) i w ten sposób blokują podziały komórkowe.

  Zdaniem naukowców, jest to prawdopodobnie strategia, która pozwala bakteriom
  przedłużyć okres kolonizacji nabłonka jelitowego - dzięki zablokowaniu
  podziałów wymiana warstwy nabłonka na nową opóźnia się. Ale takie zmiany w DNA
  zwiększają ryzyko procesów nowotworowych i mogą prowadzić do rozwoju raka
  jelita grubego. Jak zaznaczają badacze, o tym czy dany szczep E. coli
  posiadający wyspę pks jest szkodliwy, czy neutralny, decydują różne czynniki, w
  tym ilości produkowanych toksyn.

  Co ciekawe, do związków poliketydowo-peptydowych zalicza się wiele substancji o
  właściwościach leczniczych, np. antybiotyki, związki przeciwnowotworowe lub
  immunosupresyjne. Dlatego naukowcy liczą, że dzięki technikom inżynierii
  genetycznej można będzie w przyszłości zaprząc enzymy E. coli do biosyntezy
  tych leczniczych substancji.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1369473,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 16.08.06, 23:06
  Roślina, z której starożytni Celtowie pozyskiwali niebieski barwnik służący im
  do malowania się przed bitwą, jest bogatym źródłem związku, pomocnego w walce z
  rakiem piersi - informuje "Journal of the Science of Food and Agriculture".
  Roślina ta to urzet barwierski (Isatis tinctoria), należąca do tej samej
  rodziny co kapusta, kalafior i brokuły. Urzet w przeszłości był uprawiany dla
  niebieskiego barwnika, podobnego do indygo.

  Jak wykazał zespół Stefanii Galletti z uniwersytetu w Bolonii, urzet zawiera co
  najmniej 20 razy więcej cennego związku zwanego glukobrassicyną niż brokuły. Co
  więcej, zawartość glukobrassicyny w tej roślinie można jeszcze bardziej
  podnieść, uszkadzając jej liście. Pobudza to wydzielanie glukobrassicyny, co
  jest swoistym mechanizmem obronnym; w ten sposób urzet próbuje się bronić,
  ponieważ substancja ta zabija niektóre szkodniki. Już wcześniej zauważono, że
  jedzenie warzyw obfitujących w glukobrassicynę zmniejsza ryzyko nowotworów.

  Glukobrassicyna może znaleźć zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu nowotworów,
  zwłaszcza raka piersi, ponieważ oczyszcza organizm z substancji rakotwórczych -
  w tym pochodnych estrogenu lub związków wdychanych przez palaczy.

  Na razie urzet ułatwi naukowcom tańsze i łatwiejsze pozyskanie odpowiednich
  ilości glukobrassicyny do prowadzenia badań nad jej ochronnymi właściwościami.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1370897,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 17.08.06, 20:49
  Gliwice: Pionierska operacja rekonstrukcji kości udowej
  Pierwszą w Europie i jedną z niewielu w świecie operacji rekonstrukcji kości
  udowej zniszczonej przez nowotwór przeprowadził w lipcu zespół chirurgii
  rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej w Centrum Onkologii - Instytucie w
  Gliwicach.
  Poinformował o tym dyrektor placówki prof. Bogusław Maciejewski. Dzięki
  operacji 21-letni pacjent zachował nogę, obecnie pomyślnie przechodzi
  rehabilitację.

  Mężczyzna chorował na złośliwego mięsaka kości udowej, który naciekał
  otaczające mięśnie. Zgodnie z obowiązującymi standardami terapeutycznymi
  groziła mu amputacja całej kończyny.
  Rozległy zabieg rekonstrukcji kości trwał ponad 12 godzin. Uczestniczyło w nim
  6 chirurgów onkologów i ortopedów. Po wycięciu nowotworu wraz ze zniszczoną na
  długości 21 cm kością udową oraz mięśniami i naczyniami oraz sprawdzeniu w
  ponad 20 badaniach histopatologicznych, czy nie pozostawiono żadnych komórek
  nowotworowych, przystąpiono do rekonstrukcji.

  Wykorzystano materiał tkankowy z banku kostnego oraz kość strzałkową z podudzia
  pacjenta wraz z mięśniami i naczyniami krwionośnymi. Odtworzono całkowicie
  struktury kostne, mięśniowe i naczyniowe. Obecnie pacjent jest re abilitowany w
  Reptach Śląskich i obserwuje się znaczną poprawę w chodzeniu.

  W Instytucie w Gliwicach przeprowadzono dotychczas ponad 150 operacji
  rekonstrukcyjnych, głównie zaawansowanych raków podstawy czaszki, twarzoczaszki
  oraz piersi.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1372117,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 26.01.07, 22:02
  Imbir, znany z blokowania stanów zapalnych i łagodzenia nudności, może stać się
  składnikiem leku na raka jajnika - wskazują najnowsze badania amerykańskie, o
  których informuje serwis internetowy EurekAlert.
  Najnowsze doświadczenia zostały przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu
  Stanu Michigan na komórkach raka jajnika hodowanych w laboratorium. Do pożywki
  hodowlanej dodawano im imbiru.
  Badacze wykorzystali w tym celu sproszkowany imbir, podobny do tego, który
  można kupić w sklepach spożywczych, ale znacznie lepiej oczyszczony.
  Okazało się, że ta popularna przyprawa niszczyła różne komórki raka jajnika
  użyte w doświadczeniu równie skutecznie, a nawet lepiej niż cisplatyna - lek
  używany standardowo w terapii tego nowotworu.
  Co więcej, imbir zwalczał komórki nowotworu na dwa sposoby - bądź pobudzał je
  do samobójczej śmierci, tzw. apoptozy, bądź do samostrawienia, tzw. autofagii.
  Zdaniem naukowców, ta cecha utrudni komórkom raka jajnika rozwinięcie oporności
  na terapię z użyciem imbiru.

  źródło PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?news_cat_id=118&news_id=8739&layout=2&page=text&place=Lead01

  Imbir, znany z blokowania stanów zapalnych i łagodzenia nudności, może stać się
  składnikiem leku na raka jajnika - wskazują najnowsze badania amerykańskie, o
  których informuje serwis internetowy EurekAlert.
  Najnowsze doświadczenia zostały przeprowadzone przez naukowców z
  Uniwersytetu Stanu Michigan na komórkach raka jajnika hodowanych w
  laboratorium. Do pożywki hodowlanej dodawano im imbiru.
  Badacze wykorzystali w tym celu sproszkowany imbir, podobny do
  tego, który można kupić w sklepach spożywczych, ale znacznie
  lepiej oczyszczony.
  Okazało się, że ta popularna przyprawa niszczyła różne komórki
  raka jajnika użyte w doświadczeniu równie skutecznie, a nawet
  lepiej niż cisplatyna - lek używany standardowo w terapii tego
  nowotworu.
  Co więcej, imbir zwalczał komórki nowotworu na dwa sposoby -
  bądź pobudzał je do samobójczej śmierci, tzw. apoptozy, bądź do
  samostrawienia, tzw. autofagii. Zdaniem naukowców, ta cecha
  utrudni komórkom raka jajnika rozwinięcie oporności na terapię z
  użyciem imbiru.
  "Rak jajnika ma tendencję do częstych nawrotów i w miarę leczenia
  bardzo często traci wrażliwość na standardową chemioterapię, która
  wywołuje apoptozę. W takim wypadku imbir mógłby jednak zachować
  swoją skuteczność i zniszczyć komórki rakowe na drodze autofagii" -
  wyjaśnia prowadząca badania dr J. Rebecca Liu.
  Inną zaletą imbiru jest to, że spożywanie go nie wywołuje żadnych
  znanych skutków ubocznych i będzie go można podawać łatwo w
  postaci kapsułek, dodają badacze.
  Jak podejrzewają, imbir może hamować wzrost raka jajnika dzięki
  swojej zdolności do łagodzenia stanów zapalnych, które biorą
  udział w rozwoju nowotworów.
  Badacze podkreślają zarazem, że wyniki ich badań są wstępne i
  wymagają jeszcze potwierdzenia w przyszłych doświadczeniach -
  m.in. na zwierzętach.
  Aktualnie naukowcy z zespołu dr Liu sprawdzają też możliwość
  wykorzystania imbiru w łagodzeniu nudności towarzyszących
  chemioterapii oraz z prewencji raka jelita grubego. Dotychczasowe
  wyniki tych badań są obiecujące.
  Naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań na dorocznym
  spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem. (PAP)

  źródło www.studentka.pl/serwis.php?&s=10&pok=6443&l=40&id=20016
 • emgoro 28.01.07, 17:25
  Błonnik spożywany przez kobiety przed menopauzą może dwukrotnie zmniejszyć
  ryzyko raka piersi - informuje "International Journal of Epidemiology."
  Badania obejmujące 35 000 kobiet w wieku od 35 do 69 lat przeprowadzili w ciągu
  siedmiu lat naukowcy z University of Leeds. Badane pracowicie wypełniały
  ankietę z 217 punktami. Były wśród nich między innymi całkowite wegetarianki
  oraz osoby nie jedzące czerwonego mięsa.

  W okresie obserwacji rak piersi rozwinął się u 257 kobiet przed menopauzą
  Okazało się, że dieta zawierająca 30 gramów błonnika dziennie zmniejsza ryzyko
  raka piersi o połowę w porównaniu ze spożywaniem 20 gramów dziennie. Częściej
  zapadały na raka kobiety, których dieta obfitowała w białka, a była uboga w
  błonnik i witaminę C. Jednak podobnych prawidłowości nie obserwowano w
  przypadku kobiet po menopauzie (zachorowało 350 z nich). Zdaniem autorów
  błonnik wpływa na metabolizm żeńskiego poziomu - estrogenu. Po menopauzie
  poziom estrogenu się obniża.

  Błonnik to substancja zawarta w produktach roślinnych. By spożyć 30 gramów
  błonnika dziennie, wystarczy zjeść na śniadanie pełnoziarniste płatki zbożowe,
  przestawić się na pełnoziarniste pieczywo i jeść owoce oraz warzywa pięć razy
  dziennie.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1473387,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 28.01.07, 17:27
  Dzięki nowoczesnym lekom jesteśmy w stanie znacznie przedłużyć życie osób
  chorych na przerzutowego raka nerki - donoszą naukowcy na łamach
  styczniowego "New England Journal of Medicine".
  Jednym z autorów opublikowanych tam badań jest Polak - prof. Cezary Szczylik,
  kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii
  Medycznej w Warszawie.

  Te niezwykłe leki to sorafenib i sunitinib. Ich badaniem zajęły się dwie grupy
  naukowców. Jedna z nich porównywała skuteczność sunitinibu i interferonu alfa u
  osób z przerzutowym rakiem nerki, druga oceniała efektywność sorafenibu u
  pacjentów z zaawansowanym jasnokomórkowym rakiem nerki.

  ŚMIERTELNE ŻNIWO

  Rak nerki jest groźną chorobą, dotykającą najczęściej osób powyżej 50. roku
  życia. Dwukrotnie częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Do najczęstszych
  jego objawów, występujących w zaawansowanym stadium choroby, należą: krwiomocz,
  ból w okolicy lędźwiowej, brak apetytu i utrata wagi oraz utrzymujący się stan
  podgorączkowy. Natomiast w fazie początkowej choroba przebiega bezobjawowo.
  Przyczyna choroby wciąż pozostaje nieznana. Naukowcy uważają jednak, że mogą
  być za nią odpowiedzialne zarówno czynniki genetyczne, jak i palenie tytoniu.

  Jedną z czterech odmian raka nerki jest nowotwór jasnokomórkowy. To dominująca
  forma tej choroby - występuje w ponad 70 proc. wszystkich przypadków. Jego
  nazwa pochodzi od tego, że pod mikroskopem widoczny jest w postaci komórek o
  jasnej cytoplazmie.

  "Rakiem przerzutowym nazywamy natomiast taki nowotwór, którego komórki migrują
  z miejsca pierwotnego (czyli nerki) do innych obszarów organizmu - tłumaczy
  prof. Cezary Szczylik. - W tym przypadku najczęściej występują przerzuty są do
  płuc, kości, ośrodkowego układu nerwowego i wątroby".

  Szacuje się, że przerzutowa forma choroby występuje nawet u ponad połowy
  przypadków. "W Polsce sytuacja jest wyjątkowo zła. Rak nerki, jak zresztą
  większość innych nowotworów, wykrywany jest bardzo późno, najczęściej w
  momencie, gdy doszło już do przerzutów" - mówi Szczylik.

  "Można by temu zapobiec poprzez rozpowszechnienie corocznych badań kontrolnych,
  np. USG jamy brzusznej. Jednak polscy lekarze pierwszego kontaktu nie mają
  pieniędzy na przeprowadzanie takich badań i po prostu ich nie zlecają". Dla
  porównania - w krajach Unii Europejskiej zdecydowana większość przypadków
  choroby wykrywana jest we wczesnym stadium, co zwiększa szanse na wyleczenie.

  Średni czas przeżycia chorych z przerzutowym rakiem nerki wynosi od trzech
  miesięcy do jednego roku, a prawdopodobieństwo przeżycia dwóch lat to niecałe
  10 proc. "Najgorsza sytuacja jest u osób w zaawansowanym stadium choroby i
  niedobrymi czynnikami rokowniczymi. Rzadko kiedy przeżywają one trzy do sześciu
  miesięcy".

  NOWE LEKI - NOWA NADZIEJA

  Podstawową metodą walki z chorobą jest chirurgiczne usunięcie nerki. Jednak
  jest to skuteczne jedynie w nowotworach wcześnie wykrytych. Kiedy dojdzie do
  przerzutów, operacja nie wystarcza. Konieczna jest terapia farmakologiczna.
  Dotychczas większości pacjentów podawano interferon alfa lub interleukinę 2.
  Jednak są one efektywne jedynie u pacjentów z niskimi czynnikami ryzyka.

  Nową nadzieją dla chorych są dwa leki nowej generacji - sorafenib i
  sunitinib. "Ich nowatorskość polega na tym, że są to tzw. leki celowane.
  Uderzają tylko i wyłącznie w komórki określonego typu nowotworu, nie
  uszkadzając zdrowych tkanek organizmu, co ma miejsce w przypadku standardowej
  chemioterapii - wyjaśnia Szczylik. - W raku nerki powodują one zaburzenie
  mechanizmów przekazywania sygnałów komórkowych, przez co nowotwór nie może się
  rozwijać. Oprócz tego sorafenib hamuje również proces angiogenezy, czyli
  uniemożliwia doprowadzenie do guza odżywiających go naczyń krwionośnych".

  Pierwsze z opisanych w "New England Journal of Medicine" badań, objęło 750
  pacjentów cierpiących na przerzutowego raka nerki. Części z nich przez cztery
  tygodnie podawano sunitinibem, pozostałym interferonem alfa. Okazało się, że
  czas wolny od choroby był znacznie dłuższy w grupie pacjentów leczonych
  sunitinibem i wynosił 11 miesięcy. U osób przyjmujących interferon było to
  jedynie pięć miesięcy. Naukowcy zauważyli też, że stosowanie sunitinibu, nie
  tylko zapobiega progresji nowotworu, ale też polepsza odpowiedź chorego na
  leczenie oraz poprawia ogólną jakość życia (w porównaniu do osób leczonych
  interferonem).

  W drugim eksperymencie udział wzięło 903 pacjentów z jasnokomórkowym rakiem
  nerki, u których zawiodły standardowo stosowane metody leczenia. Połowie z nich
  podawano sorafenib, połowie placebo. Okazało się, że stosowanie sorafenibu
  przynosiło znaczne korzyści. Średni czas wolny od progresji w grupie pacjentów
  nim leczonych wyniósł bowiem 5,5 miesiąca, a u uczestników przyjmujący placebo
  niecałe trzy miesiące.

  "Nie zaobserwowaliśmy też żadnych groźnych dla zdrowia skutków ubocznych,
  wynikających ze stosowania tych leków. Jedyne niepożądane objawy wystąpiły w
  postaci zmian skórnych i męczliwości - mówi Szczylik. - Jednak wyraźnie widać,
  że są one bez porównania mniej szkodliwe od standardowej chemioterapii, która
  często uszkadza układ krwiotwórczy, co zagraża zdrowiu i życiu pacjenta".

  Sorafenib oraz sunitinib są przeszły już fazę testów klinicznych i zostały
  dopuszczone do użycia. Z powodzeniem stosuje się je u chorych w wielu krajach.
  Jednak nie w Polsce. "U nas leki te nie podlegają refundacji. To wyklucza
  możliwość przepisywania ich pacjentom i ogranicza ich szanse na przeżycie" -
  mówi Szczylik. Wielu tysiącom chorych pozostaje na razie czekanie i nadzieja.
  Koszt miesięcznej kuracji omawianymi lekami to około cztery tysiące euro. W
  większości krajów Unii Europejskiej są państwo zwraca pieniądze za ich
  stosowanie.

  "Nasze badania pokazują, że zarówno sorafenib, jak i sunitinib mają działanie
  wielokierunkowe. Dlatego uważamy, że mogą okazać się skuteczne w walce z
  nowotworami innych narządów. Prawdopodobnie kolejne badania potwierdzą te
  przypuszczenia. Natomiast już dziś wiadomo, że są one skuteczne np. w terapii
  raka wątrobowokomórkowego" - podsumowuje prof. Szczylik.

  Każdego roku w Polsce raka jasnokomórkowego rozpoznaje się u prawie czterech
  tysięcy osób. Ponad dwa tysiące z nich umiera.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1473379,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 30.01.07, 10:14
  Liczne rodzeństwo sprzyja zachorowaniu na raka żołądka

  Posiadanie licznego starszego rodzeństwa podnosi ryzyko raka żołądka związanego
  z bakteriami Helicobacter pylori - wykazały najnowsze badania amerykańskie.
  Artykuł na ten temat zamieściło internetowe wydanie pisma "Public Library of
  Science Medicine".
  Bakterie H. pylori mają spiralny kształt, a siedliskiem ich życia jest śluzówka
  ludzkiego żołądka, gdzie mogą przetrwać wiele lat. H. pylori stanowią główną
  przyczynę wrzodów żołądka i znacznie podnoszą ryzyko raka tego narządu. Są
  przenoszone drogą pokarmową między ludźmi - np. poprzez ślinę czy kontakt z
  ludzkimi odchodami.

  Zgodnie z szacunkami ok. połowa mieszkańców świata jest zakażona H. pylori, ale
  nie wszyscy zachorują na wrzody czy raka. Dlatego naukowcy od wielu lat próbują
  ustalić jakie dodatkowe czynniki decydują o predyspozycjach do tych schorzeń.

  Informacje do najnowszych analiz zostały zebrane w grupie prawie 7,5 tys.
  Amerykanów pochodzenia japońskiego, mieszkających na Hawajach. Wszyscy wzięli
  udział w zakrojonych na wiele lat badaniach dotyczących chorób serca i układu
  krążenia oraz starzenia się. Program ten rozpoczął się w roku 1965.

  Stan zdrowia pacjentów śledzono przez 28 lat. W tym okresie na raka żołądka
  zachorowało 261 osób.

  Okazało się, że mężczyźni, którzy posiadali w żołądku H. pylori i mieli liczne
  rodzeństwo (7 lub więcej) byli ponad dwa razy bardziej narażeni na raka żołądka
  niż mężczyźni, którzy byli zakażeni tymi bakteriami, ale posiadali od 1 do 3
  braci lub sióstr. Największe ryzyko tego nowotworu mieli pacjenci z
  wielodzietnych rodzin, zakażeni szczególnie groźnymi szczepami H. pylori (które
  produkują białko cagA). Wydaje się, że szczególnie narażone na ten nowotwór
  jest młodsze rodzeństwo z licznych rodzin, podkreślają naukowcy.

  Zdaniem prowadzącego badania dr Martina J. Blasera, z badań tych wynika, że
  struktura rodziny wyraźnie wpływa na ryzyko raka żołądka. "Być może młodsze
  dzieci z dużych rodzin zakażają się H. pylori od starszego rodzeństwa w
  okresie, gdy ich układ odporności nie jest jeszcze wystarczająco dobrze
  rozwinięty i sprawny w zwalczaniu infekcji" - komentuje badacz. Rozwój infekcji
  ułatwia fakt, że bakterie już zdążyły się przystosować do osoby zbliżonej pod
  względem genetycznym, tj. starszego brata lub siostry. Gdyby pochodziły od
  osoby obcej organizm miałby więcej szans by je zwalczyć.

  "Dlatego zakażenie się we wczesnym dzieciństwie bakteriami zaadaptowanymi pod
  względem genetycznym podnosi ryzyko zachorowania na raka żołądka 50 czy 70 lat
  później" - podkreśla dr Blaser.

  Badacz jest dobrze znany ze swoich badań nad bakterią H. pylori. Razem ze
  współpracownikami wykazał on jej związek z rakiem żołądka, zidentyfikował geny
  kluczowe dla jej własności chorobotwórczych (zwłaszcza gen cagA) i dostarczył
  dowodów na to, że głównym źródłem zakażenia tą bakterią są członkowie rodziny.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1474374,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 30.01.07, 10:16
  O blisko 30 proc. wzrosła w ciągu dwóch lat liczba zachorowań na nowotwory
  złośliwe w województwie śląskim.
  W 2003 r. hospitalizowano z tego powodu 46,9 tys. osób, a w 2005 roku już 60,5
  tys. pacjentów - poinformowało w poniedziałek Śląskie Centrum Zdrowia
  Publicznego w Katowicach.

  Kobiety najczęściej chorują na nowotwory narządów płciowych oraz sutka,
  mężczyźni - narządów oddechowych i klatki piersiowej, a także układu moczowego
  oraz gruczołu krokowego. Wśród występujących z podobną częstotliwością u obu
  płci nowotworów narządów trawiennych dominują: rak jelita grubego, odbytnicy
  oraz żołądka.

  Polska na tle Europy należy do krajów o średniej zachorowalności na nowotwory
  złośliwe, jednak liczba nowych zachorowań, szczególnie na nowotwory złośliwe
  piersi, stale rośnie.

  W 2003 r. w Polsce odnotowano blisko 178 tys. hospitalizowanych z powodu
  nowotworów złośliwych, natomiast w 2005 r. było ich już ponad 183 tys.

  Liczba zgonów z powodu nowotworów w województwie śląskim kształtuje się na
  podobnym poziomie jak w całym kraju i wynosi 25 proc. dla Polski oraz 26 proc.
  dla województwa śląskiego.

  "Bardzo ważna jest wiedza o czynnikach mających wpływ na stan zdrowia, takich
  jak: palenie, nadużywanie alkoholu, sposób odżywania oraz uprawianie sportu.
  Prowadząc zdrowy tryb życia można uniknąć pewnych rodzajów raka i poprawić
  ogólny stan zdrowia" - powiedział dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia
  Publicznego w Katowicach, Ryszard Majer.

  Przypomniał, że niezwykle ważne jest również wczesne wykrycie choroby, co daje
  większą szansę na jej wyleczenie. "Niestety, jak szacują nasi konsultanci
  wojewódzcy, mamy niedobory lekarzy specjalistów uczestniczących w diagnozowaniu
  i leczeniu chorób nowotworowych. Obecnie w województwie śląskim pracuje tylko
  22 onkologów i 33 patomorfologów. Największe deficyty notujemy w regionach:
  rybnickim, częstochowskim i bielskim" - dodał Majer.

  Z kolei według konsultanta wojewódzkiego ds. patomorfologii, dr hab. Andrzeja
  Gabriela, najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie zespołów szybkiej
  diagnostyki onkologicznej z udziałem radiologa, patomorfologa i onkologa oraz
  średniego personelu medycznego: laborantki, statystyka medycznego i
  pielęgniarki.

  "Praca takich zespołów skróciłaby czas potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu
  do dwóch dni. To z kolei umożliwiłoby szybką kwalifikację i wybór metody
  leczenia onkologicznego w ciągu kolejnych dwóch dni" - uważa dr Gabriel, który
  przedłożył wojewodzie śląskiemu taki projekt.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1474899,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 30.01.07, 10:18
  Liczba zachorowań na raka piersi w Polsce stale rośnie; w ciągu kolejnych
  dziesięciu lat może się nawet podwoić - ostrzegali członkowie Polskiego
  Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi (PTBRP).
  Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi powstało w 2005 r. Jego głównym
  celem jest popularyzowanie wiedzy na temat choroby, opracowywanie programów
  nauczania dla osób zawodowo związanych z leczeniem raka piersi oraz zachęcanie
  polskich naukowców do podejmowania badań poświęconych temu zagadnieniu. W skład
  organizacji wchodzą lekarze różnych specjalności, biolodzy molekularni,
  psycholodzy i socjolodzy związani z tematyką raka piersi.

  W Polsce notuje się ponad 10 tys. nowych zachorowań na raka piersi rocznie, z
  czego sto przypadków to mężczyźni. "Mimo że nowotwory stanowią drugą przyczynę
  zgonów w naszym kraju, mamy jedynie ok. tysiąca specjalistów w dziedzinie
  onkologii" - mówił prezes PTBRP i kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i
  Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, doc. Tadeusz
  Pieńkowski.

  Jednym z kluczowych zadań Towarzystwa jest w tej sytuacji prowadzenie
  działalności edukacyjnej. Jego członkowie zamierzają wydawać periodyki i
  materiały informacyjne dla pacjentów i dla specjalistów. Będą organizować
  ogólnopolskie zjazdy i konferencje szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz
  lokalne spotkania grup roboczych, służące wymianie doświadczeń. Już teraz z
  inicjatywy Towarzystwa prowadzone są warsztaty szkolące pielęgniarki, zajmujące
  się wyłącznie chorymi na raka piersi, tzw. "breast nurses".

  Według specjalistów, terapia raka piersi jest wyjątkowo trudna. Polega bowiem
  na skojarzonym leczeniu chirurgicznym oraz chemio- i radioterapii, które
  zapewniają jedynie nieliczne placówki medyczne. "Brak dostępu do najnowszych
  osiągnięć medycyny oraz późna wykrywalność choroby powodują, że ponad 90 proc.
  jej przypadków w Polsce nadal leczy się metodą radykalną, polegającą na
  usunięciu piersi - mówi Pieńkowski. - W krajach Unii Europejskiej
  nieporównywalnie częściej stosuje się leczenie oszczędzające, z zachowaniem obu
  piersi".

  Pieńkowski zaznaczył, że niezwykle ważne jest podniesienie poziomu badań
  klinicznych w Polsce. Jego zdaniem, należy zachęcać rodzimych naukowców do
  zajmowania się badaniami nad rakiem piersi, które mogą doprowadzić do
  opracowania nowych, skutecznych metod leczenia oraz wycofania z użycia terapii
  nieefektywnych.

  "Niestety, w Polsce o standardzie leczenia wciąż w dużej mierze decyduje adres
  zamieszkania - ocenił dr Zoran Stojcev, ordynator Oddziału Chirurgii
  Onkologicznej i Chorób Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
  Słupsku. - W Warszawie poziom leczenia pacjentek jest porównywalny z
  europejskim. Jednak wszystkie inne krajowe ośrodki pozostają daleko w tyle.
  Zadaniem Towarzystwa będzie więc podjęcie działań prowadzących do wyrównania
  szans wszystkich kobiet, poprzez tworzenie dużych, specjalistycznych centrów
  onkologicznych we wszystkich miastach Polski, których nie zastąpią zwykłe
  oddziały szpitalne".

  "Naszym najważniejszym celem jest zmniejszenie poziomu lęku przed tą chorobą
  oraz zwrócenie większej uwagi na indywidualne potrzeby pacjenta" - podsumowuje
  rzeczniczka Centrum Onkologii w Warszawie i członek Towarzystwa, Barbara
  Czerska.

  Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi współpracuje z licznymi
  krajowymi i zagranicznymi organizacjami onkologicznymi, w tym ze
  Stowarzyszeniem Amazonek, zrzeszającym kobiety po amputacji piersi. Jest
  członkiem International Scientific Society.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1474892,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 30.01.07, 10:23
  Antracykliny, mitoksantron, radioterapia i czynnik wzrostu kolonii
  granulocytarnych (G-CSF) zwiększają ryzyko wystąpienia ostrej białaczki
  szpikowej u pacjentek leczonych z powodu raka piersi.

  Badacze z Francji opublikowali wyniki populacyjnej analizy czynników
  zwiększających ryzyko wystąpienia ostrej białaczki szpikowej (AML) lub zespołu
  mielodysplastycznego (MDS) u pacjentek leczonych z powodu raka piersi. Okazało
  się, że ryzyko rozwoju AML lub MDS wzrasta po zastosowaniu inhibitorów
  topoizomerazy II (antracykliny i mitoksantron), radioterapii lub G-CSF.

  Analiza objęła 182 kobiety leczone z powodu raka piersi, u których rozpoznano
  AML lub MDS. Grupę odniesienia stanowiły 534 pacjentki,
  u których poza rakiem piersi nie stwierdzono żadnej z wymienionych chorób. Obie
  grupy były porównywalne pod względem stopnia zaawansowania choroby,
  zastosowanego leczenia oraz rodzinnej historii chorób nowotworowych.

  Zastosowanie inhibitorów topoizomerazy II znacząco zwiększało ryzyko
  wystąpienia AML lub MDS, przy czym mitoksantron powodował dużo większy wzrost
  ryzyka w porównaniu z antracyklinami Ryzyko względne (RR) wraz z 95%
  przedziałem ufności (95% CI) wyniosło: dla mitoksantronu - RR = 15,6; 95% CI:
  7,1 – 34,2; dla antracyklin -
  RR = 2,7; 95% CI: 1,7 – 4,5. Zastosowanie radioterapii również zwiększało
  ryzyko wystąpienia AML lub MDS – RR = 3,9; 95% CI: 1,4 – 10,8. Zwraca uwagę
  fakt, że stosowanie G-CSF także powodowało zwiększenie ryzyka wystąpienia
  wymienionych chorób – RR = 6,3;
  95% CI: 1,9 – 21. Podobne wyniki uzyskano przy oddzielnej analizie przypadków
  wystąpienia AML i MDS.

  Powyższe wyniki muszą być brane pod uwagę przy rozważaniu zastosowania
  mitoksantronu nie tylko u pacjentek z rakiem piersi, ale również u osób
  leczonych z powodu innych nowotworów. Ponadto omawiana praca sugeruje
  konieczność monitorowania odległych działań niepożądanych G-CSF

  Źródło: Le Deley MC, Suzan F, Cutuli B, Delaloge S, Shamsaldin A, Linassier C,
  Clisant S, de Vathaire F, Fenaux P, Hill C. Anthracyclines, mitoxantrone,
  radiotherapy, and granulocyte colony-stimulating factor: risk factors for
  leukemia and myelodysplastic syndrome after breast cancer. J Clin Oncol. 2007;
  25: 292-300.
  Journal of Clinical Oncology

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=81
 • emgoro 30.01.07, 20:32
  Lekarze stworzyli lek niszczący komórki nowotworowe

  W laboratoriach kanadyjskiego University of Alberta powstał preparat, który
  zasługuje na miano farmakologicznego cudu - pisze DZIENNIK. Nie dość, że
  skutecznie niszczy komórki rakowe, to kosztuje ułamek tego, co inne preparaty.
  O przełomowym odkryciu zza Atlantyku informuje najnowszy numer pisma "Cancer
  Cell".

  O przełomowym odkryciu zza Atlantyku informuje najnowszy numer pisma "Cancer
  Cell". Wszystko zaczęło się w latach 30. XX w. Niemiecki lekarz i fizjolog Otto
  Warburg postawił tezę, że komórki rakowe to efekt zaburzeń metabolizmu zdrowych
  komórek. Odkrył on, że - w odróżnieniu od zdrowych - komórki nowotworu nie
  oddychają tlenem, ale czerpią energię z rozkładu glukozy.

  To mało wydajny sposób oddychania, z którego korzystają m.in. bakterie
  beztlenowe (stąd też ich nazwa) oraz… komórki mięśniowe sportowców próbujących
  resztkami sił dobiec do mety. Warburg twierdził, że zmiana sposobu oddychania z
  tlenowego na beztlenowe jest przyczyną nowotworzenia tkanek. Niestety,
  większość ówczesnych badaczy była innego zdania i o odkryciach niemieckiego
  lekarza zapomniano.

  Kilkadziesiąt lat później dr Evagelos Michelakis z University of Alberta
  przypomniał naukowcom o teorii Warburga. Badacz chciał sprawdzić, co stanie się
  z komórką raka, gdy znów zacznie oddychać ona tlenem. Michelakis postanowił
  nakłonić ją do tego z pomocą kwasu dichlorooctowego (DCA).

  "To prosty, bezwonny związek chemiczny, od lat używany w leczeniu chorób
  związanych z niewydolnością mitochondriów" - wyjaśnia dr Michelakis. Działanie
  kwasu polega na pobudzaniu mitochondriów do intensywniejszej pracy i wzmożonego
  spalania tlenu. Do tej pory nikt jednak nie próbował wskrzesić tych procesów w
  komórkach raka, gdyż uważano, że ich mitochondria są zniszczone i niezdolne do
  pracy.

  Kanadyjski uczony przetestował działanie DCA na trzymanych w laboratoriach
  hodowlach komórek nowotworu. "Były to komórki raka piersi, płuc oraz mózgu" -
  wymienia autor eksperymentu.

  Postanowił także sprawdzić działanie preparatu in-vivo na żywych szczurach
  cierpiących na ludzkie nowotwory. DCA podawano im wraz z codzienną porcją wody.

  Wyniki tego prostego doświadczenia okazały się rewelacyjne. Kwas DCA zadziałał
  na mitochondria komórek rakowych. "Okazało się, że wcale nie są zniszczone, a
  jedynie uśpione czy wyłączone" - wyjaśnia dr Michelakis. Gdy komórki raka znów
  zaczęły oddychać tlenem, wróciła im jeszcze jedna ważna umiejętność zdrowych
  komórek - apoptoza.

  "To zdolność uszkodzonej i niepoprawnie działającej komórki do
  samounicestwienia. Jej brak uniemożliwia organizmowi definitywne rozprawianie
  się z nowotworem" - tłumaczy badacz.

  Zarówno w hodowlach komórkowych, jak i organizmach gryzoni doszło do
  powstrzymania rozwoju choroby oraz szybkiego zmniejszania się i obumierania
  istniejących guzów. DCA było skuteczne bez względu na odmianę nowotworu i w
  żaden sposób nie naruszało zdrowych tkanek.

  Uczony stwierdził, że komórki wyłączają swoje mitochondria, gdy nie mają
  dostępu do tlenu i muszą szukać innego źródła energii. Tak właśnie robią także
  te, które znajdują się w centrum łagodnego guza. Im więcej komórek przejdzie na
  beztlenowy sposób oddychania, tym bardziej złośliwy jest nowotwór. "Badania
  Michelakisa pokazują, jak możemy powstrzymać rozwój nowotworu, zniszczyć go lub
  uczynić podatnym na działanie innych leków" - zauważa dr Dario Altieri,
  dyrektor Centrum Raka w Worcester przy University of Massachusetts, komentujący
  dokonania kanadyjskich lekarzy. Jak podkreślają eksperci, DCA jest dość
  bezpiecznym preparatem, a uboczne skutki jego stosowania są dobrze znane.

  Zanim DCA wejdzie do powszechnego użytku, konieczne będzie przeprowadzenie prób
  klinicznych z udziałem chorych pacjentów. Ponieważ jednak kwas nie został
  opatentowany, leki na bazie tej substancji może produkować dosłownie każdy. To
  nie na rękę koncernom farmaceutycznym, których polityka polega na produkcji
  leków unikalnych, strzeżonych patentami. Problem polega na tym, że tylko takie
  firmy stać na przeprowadzenie kosztownych testów klinicznych z udziałem tysięcy
  ochotników.

  Na szczęście jest jeszcze szansa rozwiązania tej patowej sytuacji i nadzieja,
  iż lek Michelakisa szybko trafi do rąk chorych. Na skutek wielkiego
  zainteresowania, jakie wzbudziły odkrycia kanadyjskiego naukowca, finansowaniem
  badań zajmą się być może prywatni filantropi oraz publiczne instytucje opieki
  zdrowotnej (m.in. kanadyjski National Cancer Institute). Co ważne, każdy z nas
  może pomóc w dokończeniu badań nad nowym lekiem - szczegóły dotyczące tego, jak
  to zrobić, znaleźć można na stronie University of Alberta.

  źródło Dziennik.pl
  www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&ShowArticleId=29855
 • emgoro 30.01.07, 20:46
  To prawdziwa rewolucja, która daje nadzieję milionom chorych ludzi! Koreańscy
  naukowcy do walki z nowotworami zaprzęgli wirusy. Udało im się je tak
  przerobić, że zabijają tylko te komórki, które zaatakował rak. A zdrowym nie
  robią krzywdy! - donosi "Fakt".


  skalpel chirurga, chemioterapia, radioterapia - to znane sposoby walki z
  nowotworami, ale nie zawsze skuteczne. bo niszczą także zdrowe komórki
  człowieka. ale naukowcy wynaleźli nową metodę. zwalczą nowotwór wirusami.

  "to szansa dla chorych" - ekscytuje się prof. jan steffen z centrum onkologii w
  warszawie.

  nad nową metodą pracują specjaliści z korei południowej. wykryli oni, że
  wirusy, które zwykle atakują człowieka, mogą atakować dotknięte nowotworem
  tkanki. i można je do tego zmusić. trzeba im tylko zmienić łańcuch dna -
  przeprogramować go tak, by atakował tylko chore komórki!

  naukowcy wprowadzili im gen ludzkiej relaksyny - jednego z hormonów.
  zmutowanego wirusa wstrzyknęli do organizmu. i wtedy stał się cud - wirus
  zahamował wzrost guzów i zlikwidował powstawanie przerzutów. zaczął niszczyć
  białko komórek rakowych.

  w efekcie komórki nowotworowe zaczęły umierać, a zdrowe żyły nadal! na razie
  ten eksperyment przeprowadzono na myszach, ale wyniki są obiecujące. po takim
  leczeniu zniknęło 90 proc. komórek raka w mózgu, wątrobie i płucach badanych
  myszy. "wierzymy, że znaleźliśmy sposób na raka!" - mówi yun chae-ok z
  uniwersytetu yonsei w seulu.

  źródło Dziennik.pl
  www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&ShowArticleId=20707
 • emgoro 31.01.07, 16:50
  Gemcytabina znacząco poprawia wyniki chirurgicznego leczenia raka trzustki.

  Rezultaty wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego fazy III, które
  opublikowano na łamach Journal of American Medical Association wskazują na
  poprawę wyników operacyjnego leczenia raka trzustki poprzez zastosowanie
  gemcytabiny jako chemioterapii uzupełniającej.

  Do udziału w badaniu zakwalifikowano 368 pacjentów leczonych pomiędzy lipcem
  1998 i grudniem 2004 w 88 ośrodkach onkologicznych w Niemczech i Austrii.
  Pacjenci podlegali leczeniu operacyjnemu, przy czym warunkiem kwalifikacji do
  udziału w badaniu było wykonanie makroskopowo radykalnej resekcji (cecha R0 lub
  R1 w badaniu histopatologicznym). Pacjenci byli losowo przydzielani do grupy
  podlegającej obserwacji (N = 175) lub do leczenia gemcytabiną (N = 179) Lek
  podawano w dniach 1, 8 i 15 w cyklach co 28 dni – łącznie 6 cykli.

  Ponad 80% pacjentów miało wykonaną resekcję radykalną (cecha R0). Mediana
  liczby cykli chemioterapii wyniosła 6 (zakres od 0 do 6). Działania niepożądane
  w stopniu 3-4 wg CTC były rzadkie, a jakość życia pacjentów nie różniła się
  znacząco między grupami. Mediana czasu trwania obserwacji wyniosła 53 miesiące.
  W tym czasie 133 pacjentów (74%) w grupie leczonej gemcytabiną, oraz 161
  pacjentów (92%) w grupie poddanej obserwacji rozwinęło wznowę choroby. Mediana
  czasu wolnego od choroby wyniosła 13,4 miesiąca w grupie leczonej gemcytabiną
  [95% przedział ufności (95% CI): 11,4-15,3) oraz 6,9 miesiąca w grupie poddanej
  obserwacji (95% CI: 6,1-7,8). Stwierdzona różnica była statystycznie znamienna
  (p < 0,001 w teście log-rank). Szacowany odsetek 3. i 5. letnich przeżyć
  wolnych od choroby wynosi odpowiednio 23,5% oraz 16,5% w grupie pacjentów
  otrzymujących gemcytabinę, oraz 7,5% i 5,5% w grupie poddanej obserwacji.
  Analiza podgrup pacjentów wykazała, że poprawa wyników leczenia po zastosowaniu
  gemcytabiny dotyczy zarówno osób z cechą R0, jak i tych, u których resekcja
  była nieradykalna (cecha R1). Całkowity czas przeżycia nie różnił się znacząco
  pomiędzy grupami. Jego mediana wyniosła 22,1 miesiąca (95% CI: 18,4-25,8) w
  grupie pacjentów leczonych gemcytabiną oraz 20,2 miesiąca (95% CI:
  17-23,4) w grupie poddanej obserwacji (p = 0,06 w teście log-rank). Szacowany
  odsetek przeżyć 3. i 5. letnich wynosi odpowiednio: dla grupy leconej
  gemcytabiną – 34% i 22,5%, a dla grupy poddanej obserwacji – 20,5% i 11,5%.

  Wyniki przedstawione w omawianej pracy pokazują, że gemcytabina stosowana jako
  leczenie uzupełniające zabieg operacyjny znacząco opóźnia wystąpienie nawrotu
  choroby u pacjentów z rakiem trzustki. Wyniki te stanowią przesłankę do
  stosowania gencytabiny w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z resekcyjnym
  rakiem trzustki.

  Źródło: Oettle H, Post S, Neuhaus P, Gellert K, Langrehr J, Ridwelski K,
  Schramm H, Fahlke J, Zuelke C, Burkart C, Gutberlet K, Kettner E, Schmalenberg
  H, Weigang-Koehler K, Bechstein WO, Niedergethmann M, Schmidt-Wolf I, Roll L,
  Doerken B, Riess H. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine vs observation in
  patients undergoing curative-intent resection of pancreatic cancer: a
  randomized controlled trial. JAMA 2007; 297: 267-277.

  Journal of American Medical Association

  źródło eOnkologia.pl portal onkologiczny
  www.eonkologia.pl/news.php?id=82
 • emgoro 31.01.07, 16:53
  Stuprocentowe soki owocowe i warzywne pomagają zmniejszyć ryzyko zachorowania
  na liczne nowotwory i choroby serca - donosi najnowszy numer
  pisma "International Journal of Food Science and Nutrition".
  Wniosek ten jest wynikiem badań, których celem było obalenie powszechnej
  opinii, że soki są mniej korzystne dla zdrowia niż nieprzetworzone owoce i
  warzywa. Naukowcy dowiedli w nich, że 100-procentowe soki mają właściwości
  bardzo zbliżone do jedzonych w całości owoców i warzyw. Tak samo jak one,
  zawierają bowiem dobroczynne dla organizmu antyoksydanty i błonnik.

  "Uznanie soków za gorszy rodzaj pożywienia jest całkowicie nieuzasadnione -
  mówi dr Sue Taylor z Juice Products Association. - Nasze badania dowodzą, że
  soki odgrywają ważną rolę w obniżaniu ryzyka rozmaitych schorzeń, zwłaszcza
  nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego. Uważamy, że powinny stać się
  nieodzowną częścią codziennej diety każdego z nas - zarówno dorosłego, jaki i
  dziecka".

  Taylor przypomina, że we wrześniu ubiegłego roku w "Journal of Medicine"
  opublikowano wyniki badań, które sugerowały, że soki owocowe i warzywne
  potrafią również zapobiegać zachorowaniu na Alzheimera. Ich autorzy dowiedli,
  że osoby wypijające tygodniowo minimum trzy kartony soku są o 76 proc. mniej
  zagrożeni chorobą Alzheimera niż ci, którzy w ciągu tygodnia spożywali niecały
  jeden karton.

  źródło Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1475524,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 03.08.06, 10:41
  Kontynuacja powyższego tematu

  Żyją dzięki skorpionom

  Nowatorska terapia lekiem opartym na jadzie skorpiona jest bezpieczna i
  skuteczna w walce z nowotworami mózgu - wynika z najnowszych badań
  amerykańskich specjalistów.

  Testy prowadzono na 18 pacjentach z wyjątkowo niebezpiecznym nowotworem -
  glejakiem. Chorzy ze zdiagnozowanym rakiem tego typu przeżywają średnio kilka
  miesięcy. W badanej grupie dwóch pacjentów nadal żyje - prawie trzy lata po
  rozpoczęciu kuracji! Wyniki tych badań będą opublikowane w najbliższym
  numerze "Journal of Clinical Oncology".

  O niezwykłej metodzie walki z glejakiem napisaliśmy 29 czerwca. Do redakcji
  zgłosiło się kilkanaście osób poszukujących informacji o tej terapii. Dla
  chorych na glejaka nowatorska metoda leczenia jest szansą na życie. - Testujemy
  substancję, która ma ogromny potencjał leczniczy dla osób, dla których obecnie
  nie ma żadnej skutecznej terapii - powiedział dr Adam Mamelak, neurochirurg
  prowadzący badania w Centrum Medycznym Cedars-Sinai w Los Angeles.

  Jak ten lek działa? Biotechnolodzy stworzyli syntetyczny odpowiednik cząsteczki
  występującej w jadzie skorpionów. Po wstrzyknięciu pacjentom przyłączają się
  one do komórek glejaka. Można do nich przyczepić lekarstwo - w badaniach
  dołączono radioaktywny jod, który ułatwia śledzenie cząsteczek w organizmie
  chorego, może też niszczyć nowotwór.

  - Czy to znaczy, że mamy cudowny lek? Na pewno nie - zastrzega dr Mamelak - ale
  dowiedliśmy, że jest to metoda bezpieczna i możemy kontynuować prace. - Trwają
  kolejne badania - tym razem na 54 pacjentach. Ich wyniki nie są jeszcze znane.

  Syntetyczną wersję jadu skorpiona opracowała firma Transmolecular Industries z
  Bostonu. Wśród innych potencjalnych leków uzyskanych od zwierząt znajdują się
  np. białko z jadu węża, które hamuje krwawienie, środek przeciwbólowy bazujący
  na jadzie morskiego ślimaka i trucizna lecząca cukrzycę. - Ewolucja pracowała
  nad tym przez pewien czas, więc sądzę, że zwierzęta mają parę rzeczy, z których
  możemy skorzystać - uważa Michael Egan, szef Transmolecular.

  źródlo pochodzenia
  www.dzieci.org.pl/sdsinew/news/news.php?subaction=showfull&id=1154431729&archive=&start_from=&ucat=1&&alone=

 • reloud2 18.08.06, 10:03
  Laurie Tarkan


  Na tropie złośliwych przerzutów


  Moment, w którym nowotwór zaczyna się szerzyć w organizmie, tworząc przerzuty,
  zawsze jest punktem zwrotnym choroby, który budzi największy strach.

  Bez przerzutów rak nie zyskałby takiego znaczenia w zbiorowej świadomości.
  Mniej niż 10 procent przypadków śmierci związanych z nowotworami powodowanych
  jest przez pierwotny guz. Za resztę odpowiadają przerzuty do ważnych dla życia
  narządów: płuc, kości czy mózgu.

  Chociaż chemioterapia i inne sposoby leczenia wydłużyły życie osób z
  przerzutami, nie opracowano żadnych specjalnych leków, które zatrzymywałyby ten
  proces. To dlatego, że aż do ostatnich lat przerzuty pozostawały czymś
  tajemniczym.

  - W ostatnich 30 latach nauczyliśmy się wszystkiego o identyfikacji genów,
  których mutacje zapoczątkowują guzy - mówi dr Joan Massague, kierownik programu
  biologii i genetyki raka w nowojorskim Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.
  Jak jednak dodaje, te postępy nie wyjaśniły procesu tworzenia się przerzutów.

  Obecnie wiedza na ich temat zaczyna się kumulować i jesteśmy coraz bliżej
  nowych terapii. - Można się wkrótce spodziewać jakiegoś przełomu - dodaje
  Massague.

  Dr Patricia S. Steeg, kierująca wydziałem nowotworów kobiet w laboratorium
  farmakologii molekularnej National Cancer Institute, patrzy w przyszłość z
  optymizmem. - Pierwsze preparaty są lub wkrótce będą we wczesnej fazie badań
  klinicznych. Jestem pełna entuzjazmu, znacznie bardziej, niż byłam pięć lat
  temu.

  Złożoność zagadnienia mogła zniechęcać do badań. - Aby doszło do przerzutów,
  komórki nowotworowe muszą ulec dziesiątkom zmian genetycznych – co kontrastuje
  z niewielką ich liczbą, wystarczającą zwykle do zapoczątkowania pierwotnego
  guza - wyjaśnia dr Massague. Jeszcze bardziej sprawę komplikuje fakt, że każdy
  rodzaj przerzutów – na przykład rak piersi szerzący się do płuca czy rak
  prostaty dający przerzuty do kości – jest genetycznie i molekularnie odmienny.
  (…)


  Naukowcy przez długi czas mieli tylko podstawową wiedzę na temat tego procesu.
  Niektórzy oceniali, że codziennie milion komórek nowotworowych odrywa się od
  guza o średnicy centymetra, z czego rozwija się zaledwie jedna na setki
  milionów. Gdyby nie zdarzało się to tak rzadko, rak byłby daleko bardziej
  zabójczy.

  Ponad 80 procent nowotworów wywodzi się z wewnętrznej wyściółki narządów. By
  stać się przerzutem, komórka nowotworowa musi zerwać więzi z innymi komórkami -
  uwolnić się, przebić przez tkankę łączną, zmienić kształt i wypuścić „nóżki”,
  które pomogą jej przejść poprzez zbitą tkankę.

  Po tej godnej iluzjonisty Harry’ego Houdini ucieczce, komórka przedostaje się
  poprzez naczynia włosowate do krwiobiegu, gdzie mogą ją rozerwać siły związane
  z krążeniem krwi albo też zaatakować białe krwinki.

  Jeśli złośliwa komórka to przetrwa, przywiera do maleńkiego naczynia
  włosowatego, dopóki w końcu nie przedostanie się do tkanki obcego narządu.

  W obcej tkance komórka nowotworowa, zwana teraz mikroprzerzutem, napotyka
  wrogie otoczenie. Na przykład wątroba jest obcym terytorium dla komórki raka
  piersi. Niektóre komórki obumierają natychmiast, inne giną po kilku podziałach.
  Są i takie, które pozostają w uśpieniu.

  Ocalałe komórki regenerują się i kolonizują otoczenie, stając się
  makroprzerzutem, który można wykryć testami diagnostycznymi. W miarę jak
  przerzut się powiększa, staje się zabójczy, przytłaczając normalne komórki i
  zaburzając funkcjonowanie narządu.

  W ostatnich latach naukowcy zaczęli badać wszystkie te etapy, aby
  zidentyfikować geny i ich molekularne produkty odpowiedzialne za opisane
  zmiany. Związane z tym odkrycia wzbudziły zainteresowanie specjalistów
  zajmujących się badaniami nad rakiem.

  Jedno z nich dotyczy krytycznej roli, jaką odgrywa w tworzeniu się przerzutów
  dotknięty inwazją narząd, czyli mikrośrodowisko.

  Nie jest to całkiem nowy pomysł. W roku 1889 brytyjski patolog Stephen Paget
  zaproponował „hipotezę ziarna i gleby”, według której rozwój komórki
  nowotworowej zależał od narządu, do którego trafiła.

  Obecnie wiemy, że narząd w pewnym stopniu musi stać się podatny na guz. Im
  lepsze środowisko stwarza, im mniej sprawia ono trudności, tym łatwiej przeżyć
  komórkom rakowym. Ta teoria częściowo wyjaśnia, dlaczego niektóre pierwotne
  nowotwory wolą się szerzyć w pewnych narządach. Na przykład rak piersi daje
  przerzuty do mózgu, wątroby, kości i płuc, rak prostaty woli kości, zaś raki
  jelita grubego często dają przerzuty do wątroby.

  - Przez długi czas byliśmy skupieni na ziarnie, a teraz zaczynamy lepiej
  rozumieć glebę i wzajemne oddziaływania pomiędzy glebą a ziarnem - mówi dr Lynn
  M. Matrisian, kierująca badaniami nad biologią nowotworów na Uniwersytecie
  Vanderbilt. – Najistotniejszą rzeczą będzie zrozumienie, co czyni określony
  narząd podatnym na przerzuty, a co temu przeszkadza.


  --
  Jak chcesz rośmieszyć Pana Boga -to powiedz mu o
  swoich planach...
 • emgoro 21.08.06, 15:43
  Robaki, które mają geny wydłużające czas ich życia, lepiej sobie radzą z
  nowotworami - informuje "Science".
  Mierzący około milimetra nicień (Caenorhabditis elegans) należy do ulubionych
  przez naukowców zwierząt laboratoryjnych. Znane są między innymi odmiany, która
  żyje znacznie dłużej niż typowe dla tego gatunku 2-3 tygodnie. Jak wykazał
  zespół Cynthii Kenyon z University of California w San Francisco te same
  mutacje, które wydłużają czas życia nicienia, wydają się pomagać mu również w
  walce z nowotworami.

  Mogłoby się wydawać, że geny zapobiegające rozwojowi nowotworów po prostu dają
  w ten sposób większe szanse na długowieczność. Jednak zależność nie jest tak
  oczywista. Geny, które przedłużają niektórym zwierzętom życie za pośrednictwem
  nie związanych z rakiem mechanizmów, także wydają się mieć szczególna zdolność
  do hamowania rozwoju nowotworów.
  W przypadku Caenorhabditis elegans wiadomo, że mutacje, które przedłużają
  życie, wpływają na takie procesy, jak przekazywanie sygnałów hormonalnych,
  odżywianie czy oddychanie. Hamując aktywność, na przykład genu daf-2, który
  wpływa na działanie insuliny, można wydłużyć życie robaka z 17 do 35 dni.

  Gdy naukowcy genetycznie zmienili robaki w ten sposób, że stały się podatne na
  nowotwory, zahamowanie działania daf-2 nadal pozwalało nicieniom żyć (mimo
  nowotworu) przez 35 dni, a powstające u nich guzy miały rozmiary o połowę
  mniejsze niż oczekiwane.

  Aby przeprowadzić badania, zespół naukowców najpierw wyłączył działanie genu
  tłumiącego rozwój nowotworów (gld-1). W rezultacie komórki ich gonad zaczynały
  się dzielić w niekontrolowany sposób, tworząc guzy. W typowych warunkach taki
  nowotwór rozrasta się błyskawicznie i skraca życie robaka do 9 dni. Tymczasem
  przy zablokowaniu daf-2 robaki żyły 35 dni... Podobnie było z innymi
  badanymi "genami długowieczności".

  W przypadku genu daf-2 sprawa nie jest zbyt zagadkowa. Naukowcy od dawna
  wiedzieli na przykład, że insulina pobudza wzrost nowotworów u szczurów, a gdy
  szczury chorują na cukrzycę i poziom insuliny spada, guzy rosną wolniej.
  Badanie byłoby więc jeszcze jednym dowodem wpływu insuliny na tworzenie się
  guzów - wyjaśnia David Kritchevsky z Wistar Institute w Filadelfii, który
  zajmuje się wpływem diety na raka.

  W przypadku robaków obniżony poziom insuliny wydaje się spowalniać dzielenie
  komórek i nasilać apoptozę - proces, w którym niektóre komórki - zwłaszcza
  nowotworowe - popełniają samobójstwo. Wydaje się, że komórki nowotworowe są
  szczególnie podatne na działanie "długowiecznych" mutacji w porównaniu ze
  zwykłymi komórkami. Poznanie tego mechanizmu mogłoby dostarczyć lepszych
  sposobów zwalczania nowotworów. Nie wykluczone, że leki wykorzystujące ten
  mechanizm miałyby nietypowy efekt uboczny - przedłużanie życia poza granicę,
  jaką dany pacjent osiągnąłby nawet nie chorując na raka.

  Być może uda się również wyjaśnić, dlaczego starość tak bardzo sprzyja
  nowotworom. Starzejące się w błyskawicznym tempie robaki są bardzo wygodnym
  modelem do takich badań, ale najprawdopodobniej trzeba będzie popracować na
  zwierzętach bardziej zbliżonych do człowieka - chociażby myszach.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1373010,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 21.08.06, 19:39
  Pierwszą w Polsce rekonstrukcję języka z odtworzeniem ruchomości i czucia tego
  organu przeprowadzono w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-
  Curie w Gliwicach.
  Operowano 23-letniego mężczyznę, cierpiącego na nowotwór języka. Przed operacją
  bardzo cierpiał i mówił z trudem. Lekarze musieli mu usunąć cały język wraz z
  nasadą, dno jamy ustnej i węzły chłonne. Materiał do rekonstrukcji pobrano z
  uda pacjenta.

  Podczas kilkugodzinnego zabiegu najpierw usunięto zaatakowane przez nowotwór
  organy, potem w badaniach histopatologicznych sprawdzono, czy nie pozostawiono
  żadnych komórek nowotworowych, a następnie z uda pacjenta pobrano płat tkanki -
  skóry, tkanki tłuszczowej i mięśni z nerwami i naczyniami krwionośnymi, który
  po odpowiednim wymodelowaniu zastąpił jego język.
  "Ten chory nie mógłby żyć bez rekonstrukcji, ponieważ ubytki byłyby za duże i
  nie mógłby korzystać z kluczowych dla życia funkcji" - powiedział dziennikarzom
  Adam Maciejewski z zespołu chirurgów rekonstrukcyjnych.

  Po operacji chorego czeka radioterapia, a potem rehabilitacja, również z
  logopedą. Będzie mógł poruszać językiem, będzie też odczuwał nim ból czy zmiany
  temperatury, nie da się natomiast przywrócić funkcji smaku.

  W zabiegu uczestniczył prof. Ron Yu z Centrum Raka im. Andersona w Houston w
  Stanach Zjednoczonych - jeden z najwybitniejszych chirurgów rekonstrukcyjnych
  na świecie. W ośrodku tym kształcili się lekarze z gliwickiego instytutu. W
  placówce tej w poniedziałek rozpoczęło się dwudniowe sympozjum, poświęcone
  postępom w skojarzonym leczeniu raka z udziałem lekarzy z całej Polski i gości
  zza granicy.

  Jak podkreślił prof. Yu, rekonstrukcja języka należy do najtrudniejszych
  operacji tego typu. "W porównaniu z tym zabiegiem rekonstrukcja piersi to rzecz
  bardzo prosta. Jest tak dlatego, że język pełni bardzo ważne funkcje -
  odpowiada za mówienie i połykanie. Po takiej operacji przynajmniej połowa
  pacjentów może jeść normalnie, mogą też dość dobrze mówić - na tyle dobrze, by
  rozumieli ich obcy ludzie, nie tylko rodzina" -powiedział PAP.

  To kolejna pionierska operacja, przeprowadzona w gliwickim Instytucie
  Onkologii. W lipcu 21-letniemu pacjentowi zrekonstruowano kość udową,
  zniszczoną przez nowotwór. Była to pierwsza w Europie i jedna z niewielu na
  świecie operacji tego typu.

  Mężczyzna chorował na złośliwego mięsaka kości udowej, który naciekał
  otaczające mięśnie. Zgodnie z obowiązującymi standardami terapeutycznymi
  groziła mu amputacja całej kończyny.

  Dzięki operacji pacjent zachował nogę, obecnie pomyślnie przechodzi
  rehabilitację. Do rekonstrukcji wykorzystano kość strzałki z drugiej nogi,
  zastosowano też płytę tytanową, stabilizującą zrekonstruowane udo.

  Od listopada 2001 r. w Instytucie Onkologii w Gliwicach przeprowadzono ponad
  300 operacji rekonstrukcji elementów głowy i szyi oraz ponad 50 rekonstrukcji
  piersi.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1373898,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 22.08.06, 19:35
  Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca kobiety do onkologicznych badań
  profilaktycznych. Pierwsze zaproszenia na badania zostały już wysłane - są to
  listy imienne, sms-y oraz informacje na ulotkach i plakatach.
  Fundusz ma sfinansować badania profilaktyczne dla około 10 milionów kobiet.

  "Mamy tu na myśli programy onkologiczne - profilaktykę raka szyjki macicy i
  raka piersi" - powiedziała we wtorek rzecznik NFZ Renata Furman na konferencji
  prasowej w Warszawie. Dodała, że Funduszowi zależy na szybkim dotarciu z
  informacją o badaniach do kobiet, szczególnie po 50. roku życia. Na stronie
  internetowej - www.nfz.gov.pl/profilaktyka - znajdują się informacje poświęcone
  programom profilaktycznym raka szyjki macicy i raka piersi. Jest tam lista
  zakładów opieki zdrowotnej, w których realizowane są bezpłatne badania w tym
  zakresie.

  Jak powiedziała naczelnik Wydziału Systemów Informatycznych NFZ Anna Wójcik, od
  1 sierpnia działa SIMP, czyli System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki.
  Ma on na celu przygotowanie bazy danych, będącej podstawą do wysyłki zaproszeń
  do kobiet na badania profilaktyczne. Do Systemu włączane są placówki
  realizujące badania - jak dotąd jest ich 16. Zaproszenia zostaną rozesłane na
  przełomie września i października.

  Ponadto kobiety po 50. roku życia są informowane za pomocą sms-ów o
  profilaktycznych badaniach mammograficznych i cytologicznych. W połowie czerwca
  NFZ uruchomił umożliwiający to program pilotażowy. "Wysłaliśmy 10 tys. sms-ów,
  otrzymaliśmy około 1 tys. zwrotnych odpowiedzi, z deklaracją o chęci wzięcia
  udziału w programie" - powiedziała Furman.

  Według NFZ w Polsce jest 2,5 mln kobiet, które powinny przejść badanie
  mammograficzne lub cytologiczne. Z danych Funduszu wynika, że rocznie ok. 11
  tys. osób zapomina o umówionych wizytach u lekarza, a 10-12 proc. wizyt jest
  anulowanych. W placówkach, gdzie wprowadzono sms-owy system przypominania o
  wizytach (np. w Centrum Zdrowia Matki Polki) liczba anulowanych wizyt spadła o
  9 tys. rocznie.

  Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi
  ok. 20 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje
  częściej po menopauzie; ryzyko wzrasta po 50. roku życia.

  Rak szyjki macicy jest drugim co do częstotliwości występowania, nowotworem u
  kobiet w naszym kraju - stanowi 10,7 proc. nowotworów. Szacuje się, że rocznie
  dotyka ok. 4 tys. Polek, a ok. 2 tys. umiera z tego powodu.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1374485,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 23.08.06, 12:22
  Przyszłość onkologii to protony i biologia molekularna
  Terapia protonowa, biologia molekularna, genetyka - to obszary, w których
  onkolodzy szukają obecnie lekarstwa na nowotwory.
  Kluczowe znaczenie ma jednak prewencja, czyli właściwy tryb życia i badania
  profilaktyczne - podkreślają uczestnicy sympozjum, które w poniedziałek
  rozpoczęło się w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w
  Gliwicach.

  W trakcie dwudniowego sympozjum, jego uczestnicy podsumowują 15- letnią
  współpracę między gliwickimi lekarzami i ich kolegami z Centrum Raka im.
  Andersona w Houston w Stanach Zjednoczonych - jednego z wiodących ośrodków w
  tej dziedzinie na świecie.
  Prof. James Cox zaprezentował m.in. centrum terapii protonowej, działające w
  ramach Centrum im. Andersona. Akcelerator protonowy waży aż 190 ton i zajmuje
  potężny pawilon.

  Terapia protonowa, gdzie nowotwór jest atakowany przez cząstki - protony -
  pozwala na niezwykłą precyzję w leczeniu, dzięki czemu maksymalnie oszczędza
  się zdrowe narządy. Ma to kluczowe znaczenie np. w przypadku nowotworów
  umieszczonych za gałką oczną.

  "To niezwykle droga metoda, odpowiednia tylko dla wąskiej grupy chorych. Dzięki
  Unii Europejskiej współpracujemy jednak z Niemcami i nasi chorzy mogą być
  leczeni w razie potrzeby w ośrodku w Dreźnie" - powiedział dyrektor Centrum
  Onkologii w Gliwicach prof. Bogusław Maciejewski.

  Jak podkreślił, inne nauki wykorzystywane ostatnio w onkologii - biologia
  molekularna i genetyka - wskazały z kolei na konieczność bardzo indywidualnego
  dobierania metod leczenia. "Nauczyły nas, że nie ma takiego samego nowotworu u
  dwóch pacjentów" - zaznaczył.

  W podejściu do leczenia nowotworów zmieniły się też standardy - kiedyś liczyło
  się przede wszystkim to, by pacjent przeżył. Teraz nie mniej ważny jest komfort
  jego życia, stąd m.in. dynamiczny rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej.

  Choć polscy lekarze, którzy odbyli staże w Centrum Raka w Houston porównując
  polskie i amerykańskie warunki pracy przywołują porównanie "malucha" i porsche,
  to amerykańscy lekarze są dobrego zdania o możliwościach leczenia nowotworów w
  Polsce.

  Prof. Ron Yu, chirurg rekonstrukcyjny, który kształcił młodych polskich lekarzy
  w Stanach Zjednoczonych podkreślił, że ośrodek w Gliwicach dysponuje bardzo
  dobrym sprzętem, salą operacyjną i wykwalifikowanymi lekarzami. "Operując tu
  czuję się jak u siebie" - powiedział PAP.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1374106,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 24.08.06, 12:48
  Utrata piersi, nogi, części twarzy - taki wyrok słyszą nieraz chorzy na
  nowotwory. Prawda, że najważniejsze jest, by przeżyć, ale kalectwo to wielkie
  obciążenie. Stąd szybki rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej. W Centrum Onkologii -
  Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, czołowym pod tym względem
  polskim ośrodku, przeprowadzono już ponad 350 rekonstrukcji. 22 sierpnia, przy
  okazji sympozjum poświęconego postępom w skojarzonym leczeniu nowotworów,
  spotkali się w Gliwicach pacjenci, którzy przeszli rekonstrukcje.

  21-letni Marek Wilczek, pierwszy pacjent, któremu zrekonstruowano kość udową,
  porusza się już sprawnie o kulach. We wrześniu ubiegłego roku, gdy zakończył
  służbę w wojsku, zaczęła go lekko boleć noga. "To nic takiego, odczepienie
  mięśnia od kości" - bagatelizowali lekarze. Szybko okazało się jednak, że to
  złośliwy mięsak kości udowej.

  Standardowe postępowanie w takiej sytuacji to amputacja całej nogi, aż po
  biodro. Wilczek się nie zgodził. "Trafiłem do instytutu w Gliwicach i okazało
  się, że mogę mieć rekonstrukcję. Nie miałem nic do stracenia" - wspomina.

  Lekarze wycięli nowotwór wraz ze zniszczoną na długości 21 cm kością udową. Do
  rekonstrukcji wykorzystali kość strzałkową z drugiej nogi. "Czekają mnie
  jeszcze trzy cykle chemioterapii, ale rodzina odetchnęła. Plany na przyszłość?
  Byle tylko być zdrowym" - mówi.

  Dla 20-letniej Ani Wilk informacja o tym, że ma nowotwór piersi była, jak mówi,
  nieciekawym prezentem na 17. urodziny. Pierś bolała ją podczas kąpieli, więc
  zgłosiła się do lekarza. Potem było USG, biopsja i diagnoza - nowotwór
  złośliwy. Trzy lata temu amputowano jej pierś. Rekonstrukcja była możliwa
  dopiero teraz, po trzech latach. Ania w zeszłym roku zdała maturę, teraz uczy
  się w studium kosmetycznym i myśli o otwarciu własnego salonu.

  Barbara Jonczyk z Radzionkowa jest wykładowcą akademickim. W jej przypadku
  rekonstrukcja piersi była możliwa od razu, podczas jednej operacji. "Radzę
  wszystkim kobietom, żeby prosiły lekarza o badanie piersi podczas wizyty, gdyż
  ginekolodzy rzadko to robią z własnej inicjatywy" - radzi.

  Guz u Anieli Twardzik pojawił się za okiem. Żeby się go pozbyć, trzeba było dwa
  lata temu usunąć oko i górną szczękę. Teraz nosi specjalne okulary z wbudowaną
  protezą oka. Materiał do rekonstrukcji twarzy pobrano jej z brzucha. "Najgorsze
  było dowiedzieć się o raku. Potem byłam już przygotowana na wszystko. Teraz
  cieszę się, że tak się to skończyło. Z każdym rokiem jest lepiej" - opowiada.

  Wszyscy pacjenci mówią, że znaleźli wsparcie w rodzinie i znajomych. "Gorzej
  bywa z dalszym otoczeniem. Chorzy nieraz mają problemy ze znalezieniem pracy,
  są jak naznaczeni. Nowotwór wciąż przeraża" - podkreśla dyrektor gliwickiego
  instytutu prof. Bogusław Maciejewski.

  Marek, Aniela, Barbara i Ania przyznają, że przeszli chwile załamania, ale
  nigdy się nie poddali. "Cały czas miałem wolę walki i wiarę, a wiara czyni
  cuda. Żyję i mam nogę" - podkreśla Marek Wilczek.

  PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka

  źródło pochodzenia Nauka w Polsce Serwis PAP
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=134&news_id=12315&layout=6&forum_id=4664&page=text
 • emgoro 26.08.06, 13:35
  Antymon, rakotwórczy pierwiastek chemiczny, dotąd wykryty w śladowych ilościach
  w wodzie przechowywanej w butelkach PET, odkryto również w sokach owocowych
  zamkniętych w plastikowych pojemnikach (PET).
  Stężenie pierwiastka wzrasta wraz z przedłużającym się czasem przechowywania
  soku - donosi "Journal of Analytical Atomic Spectrometry".

  Badania przeprowadzone przez doktora Spirosa Pergantisa z Uniwersytetu
  Kreteńskiego miały na celu określenie ilości oraz formy chemicznej antymonu
  zawartego w sokach owocowych zamkniętych w różnych opakowaniach.
  WHO - Światowa Organizacja Zdrowia, określiła antymon (Sb), jako substancję
  toksyczną i niebezpieczną dla ludzkiego zdrowia, gdy stężenie w próbce wody
  przekracza 20 mikrogramów/L. Regulacje amerykańskie i japońskie zalecają
  jeszcze niższe stężenie antymonu w wodzie - 6 mikrogramów/L (USA) i 2
  mikrogramy/L (Japonia).

  Wśród przebadanych próbek dr Pergantis, odkrył podniesiony poziom antymonu w
  sokach owocowych (cytrynowym i pomarańczowym) zarówno gazowanych, jak i
  niegazowanych, przechowywanych w butelkach PET (ang. PET - polyethylene
  terephthalate). Trójtlenek antymonu jest stosowany, jako katalizator przy
  produkcji polimeru PET.

  Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem najnowocześniejszej i
  superdokładnej aparatury badawczej (HPLC oraz ICP-MS). By wyniki były
  wiarygodne, każda z próbek analizowana była zarówno za pomocą jonowymiennej
  wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), jak i spektrometru masowego
  (ICP- MS).

  W przebadanych próbkach soku cytrynowego naukowcy wykryli obecność dwóch form
  antymonu - mniej toksycznej (V) - obecnej również w wodzie mineralnej
  przechowywanej w butelkach PET - oraz bardziej niebezpiecznej dla zdrowia
  formie Sb (III).

  Wyniki eksperymentów są dość zaskakujące, jak przyznają sami naukowcy, ponieważ
  poziom antymonu obecnego w sokach wzrasta znacząco z każdym dniem od
  przekroczenia daty przydatności produktu do spożycia. Takie zjawisko, według
  doktora Pergantisa wskazuje, iż większość analizowanego pierwiastka obecnego w
  soku pochodzi z pojemnika, w jakim był on przechowywany.

  Według naukowców antymon, który przedostaje się z butelki do soku, reaguje z
  substancjami zawartymi w cieczy (kwas cytrynowy) tworząc kompleksy o nie znanym
  wpływie na ludzkie zdrowie.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1376018,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 27.08.06, 12:15
  Stosowany do zwalczania wirusa HIV lek lopinavir może zapobiegać rakowi szyjki
  macicy - informuje pismo "Antiviral Therapy".
  Jak wykazały wstępne badania laboratoryjne, przeprowadzone przez naukowców z
  University of Manchester, obok HIV lopinavir zwalcza także wirusa HPV,
  odpowiedzialnego za raka szyjki macicy i selektywnie zabija zarażone nim
  komórki raka szyjki macicy. Pod wpływem lopinaviru wirus nie może usuwać z
  zarażonej komórki szkodliwych dla siebie białek.

  Lek stosowany jest zwykle w formie doustnej, jednak zdaniem autorów badań,
  nietrudno będzie otrzymać go w formie kremu lub pessarium do bezpośredniego
  stosowania na szyjkę macicy. Dzięki temu tysiące kobiet mogłyby uniknąć
  zabiegów chirurgicznych, stosowanych przy usuwaniu wczesnych postaci raka.
  Choć trwają prace nad szczepionkami przeciwko HPV, jednak będą one skuteczne
  tylko u osób, które jeszcze się nie zaraziły. Kobiety zarażone HPV muszą
  regularnie uczęszczać na wizyty kontrolne. Pierwsze niepokojące zmiany często
  ustępują, jednak gdy stają się bardziej zaawansowane, potrzebna jest operacja.

  Autorzy badań mają nadzieję, że lopinavir okaże się równie skuteczny podczas
  rozpoczynających się wkrótce badań klinicznych, co w warunkach laboratoryjnych.
  Jeśli tak się stanie, lek mógłby być stosowany przeciw rakowi szyjki już za
  kilka lat.

  Rak szyjki macicy zabija co roku 250 tys. kobiet na całym świecie, większość z
  nich w krajach rozwijających się. W Polsce rak szyjki macicy jest drugim co do
  częstotliwości występowania nowotworem u kobiet - stanowi 10,7 procent
  nowotworów. Szacuje się, że rocznie dotyka ok. 4 tys. Polek, a ok. 2 tys.
  umiera z tego powodu.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1376226,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 28.08.06, 11:48
  Nanocząstki złota, połączone z lekami przeciwnowotworowymi, których
  antynowotworowe działanie stymulowane jest światłem, skutecznie niszczą komórki
  rakowe.
  Co więcej, kompleksy nanocząstka-lek są o 50 proc. bardziej wydajne w walce z
  rakiem, niż nie połączone ze złotem cząsteczki leku - donosi "Photochemical &
  Photobiological Sciences".

  Badania nad nową metodą wykorzystującą najnowsze osiągnięcia nanotechnologii do
  walki z nowotworami prowadzone są w wielu laboratoriach na całym świecie.
  Zespół badawczy profesora Davida Russella z brytyjskiego University of East
  Anglia w Norwich opracował nową metodę walki z nowotworami za pomocą kompleksów
  nanocząstek złota połączonych z tradycyjnymi lekami zabijającymi komórki
  zrakowaciałe.

  Naukowcy przyłączyli do powierzchni drobinek złota o średnicy 2-4 nanometrów
  wrażliwą na światło ftalocjaninę (ang. phthalocyanine photosensitizer),
  należącą do grupy leków fotodynamicznej terapii (ang. photodynamic therapy -
  PDT).

  "Terapeutyczne działanie związków z grupy PDT jest znane od 25 lat, jednakże
  dopiero w połowie lat 90. terapia ta została oficjalnie zalegalizowana" -
  wyjaśnia prof. D. Russell.

  Niszczenie komórek rakowych za pomocą terapii PDT z wykorzystaniem ftalocjaniny
  polega na dostarczeniu do chorych komórek leku aktywowanego światłem oraz jego
  aktywacji, by produkował zabójczy dla komórek tlen singletowy (bardzo reaktywna
  i niebezpieczna nietrwała odmiana tlenu).

  Ponieważ nanocząstki złota połączone z ftalocjaniną niechętnie rozpuszczają się
  w środowisku wodnym (dominującym w żywych komórkach), niezbędna okazała się
  modyfikacja kompleksu za pomocą cząsteczki o cechach czynnika przeniesienia
  fazowego, zmieniającej właściwości na bardziej wodolubne (hydrofilowe).

  Po dostarczeniu leczniczych zmodyfikowanych nanocząstek do chorych komórek
  zmienione rakowo komórki zostały naświetlone światłem do długości fali 695 nm,
  co uruchamia terapię PDT.

  Powstały w ten sposób tlen singletowy atakuje DNA komórek, niszcząc je - co
  prowadzi do śmierci komórki.

  Przeprowadzając analizy porównawcze, naukowcy odkryli, iż kompleksy leku i
  nanocząstek złota są o 50 procent bardziej wydajne w produkcji śmiercionośnego
  tlenu singletowego, niż niezwiązana ftalocjanina.

  "Kolejnym etapem na drodze do opracowania skutecznej terapii przeciw
  nowotworowej dla ludzi, jest potwierdzenie dotąd eksperymentalnie otrzymanych
  wyników poprzez badania in vivo, w chorym organizmie" - konkluduje brytyjski
  nauk.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1376636,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 29.08.06, 09:27
  Spożywanie strączkowych, w tym głównie soi, chroni mężczyzn przed zachorowaniem
  na raka prostaty - twierdzą szwedzcy naukowcy.
  Prawie co drugi mężczyzna stosując dietę bogatą fitoestrogeny zawarte m.in. w
  produktach sojowych, wszystkich strączkowych i orzechach, może zmniejszyć
  związane z jego cechami genetycznymi ryzyko raka prostaty

  Chodzi o oddziaływanie wspomnianych fitoestrogenów - izoflawonoidów, roślinnych
  odpowiedników żeńskich hormonów płciowych - estrogenów. Fitoestrogeny od dawna
  stanowiły obiekt zainteresowania naukowców zajmujących się chorobami
  nowotworowymi, jako potencjalna sojusznik w walce przeciwko rakowi piersi oraz
  prostaty. Przełomem w tych badaniach było odkrycie dokonane w 1996 r. przez
  szwedzki zespół kierowany przez Jana-Ake Gustafssona. Udowodnili oni, że
  estrogen ma dwa receptory. Obok znanego i zwanego er-alfa, drugi nazwany przez
  odkrywców er-beta. Dalsze badania pokazały, że ten "nowy" receptor wpływa na
  antyrakowe oddziaływanie genu.

  Na początku 2006 r. badacze z Wydziału Epidemiologii i Biostatystyki Instytutu
  Karolińskiego donieśli, że bogata w fitoestrogeny dieta, oparta głównie na
  strączkowych, zmniejsza zagrożenie nowotworem prostaty nawet o 26 proc.

  Wynikało to z badań na temat składu pożywienia 1499 pacjentów, u których
  odkryto niedawno chorobę i 1130 zdrowych mężczyzn.

  Obecnie naukowcy posunęli się znów dalej w badaniach genu, który wytwarza
  niedawno poznany receptor er-beta i który wiąże się z fitoestrogenami. -
  "Pobraliśmy krew od prawie 2200 mężczyzn i analizowaliśmy gen er-beta" -
  tłumaczy Maria Hedelin, kierująca zespołem badawczym.

  Celem badań było znalezienie odmian występujących w tym genie u różnych
  osobników. Udało się wyróżnić cztery jego odmiany, a wśród nich wskazać jedną
  powodującą wzrost odporności na zachorowanie.

  "Jedynie ci, których geny wykazują tą szczególną odmianę i którzy w pożywieniu
  otrzymują dużą ilość fitoestrogenów, są według nas, aż o 60 proc mniej
  zagrożeni zachorowaniem na raka prostaty niż pozostali" - twierdzi Maria
  Hedelin.

  Odkrycie dokonane w Sztokholmie tłumaczy różnice w poziomie zachorowań na raka
  prostaty w różnych częściach świata. Azja jest w tej dziedzinie najmniej tym
  dotknięta, a USA i świat zachodni najbardziej. Wynika to właśnie z odmienności
  tradycyjnych diet. Ponadto, wyniki uzyskane przez zespół z Instytutu
  Karolińskiego, pomogą zapewne farmaceutycznym ośrodkom badawczym w pracy nad
  nowymi lekarstwami przeciwko nowotworom.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1377388,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 29.08.06, 09:30
  Syntetyczny związek "nakłania" komórki raka do samozniszczenia
  Małą syntetyczną cząsteczkę, która pomaga doprowadzić komórki raka do
  samobójstwa, zidentyfikowali badacze z USA i Korei Południowej.
  Zdaniem autorów pracy, którą zamieszcza internetowe wydanie pisma "Nature
  Chemical Biology", odkrycie to może zaowocować nowymi metodami leczenia raka,
  skrojonymi na potrzeby indywidualnego pacjenta.

  Jak tłumaczą badacze na łamach artykułu, większość żywych komórek zawiera
  białko o nazwie prokaspaza-3, które po aktywacji zmienia się w kaspazę-3, enzym
  inicjujący samobójczą śmierć komórek. Proces ten, nazywany apoptozą, jest
  ściśle zaprogramowany i uruchamiany w komórkach chorych czy uszkodzonych, po to
  by nie mogły się dalej dzielić i były eliminowane z organizmu. Jednak w
  komórkach nowotworowych ścieżka prowadząca do aktywacji prokaspazy- 3 jest
  uszkodzona, co w rezultacie pozwala im uniknąć zniszczenia i dalej się mnożyć.
  Teraz naukowcom z Uniwersytetu Stanu Illinois w Urbana-Champaign razem z
  kolegami z Seulskiego Narodowego Uniwersytetu udało się zidentyfikować mały
  syntetyczny związek, który bezpośrednio aktywuje prokaspazę-3 i uruchamia
  proces apoptozy. Cząsteczkę nazwano w skrócie PAC-1 (aktywujący prokaspazę
  czynnik 1).

  Można powiedzieć, że PAC-1 pomaga uruchomić maszynerię uszkodzoną w komórkach
  nowotworowych i w ten sposób "nakłania" je do samobójstwa, wyjaśnia biorący
  udział w badaniach prof. Paul J. Hergenrother.

  Badacze "wyłowili" PAC-1 spośród ponad 20 tys. odmiennych strukturalnie
  związków, w trakcie sprawdzania ich zdolności do aktywacji prokaspazy-3 i co za
  tym idzie do niszczenia raka. Przeciwnowotworowe własności PAC-1 wykazano w
  testach na hodowlach komórek nowotworowych oraz na trzech szczepach myszy
  predysponowanych do rozwoju raka. Związek niszczył też komórki nowotworów
  złośliwych pobranych od 23.

  Okazało się, że też im więcej prokaspazy-3 zawierały komórki nowotworowe, tym
  mniejsze stężenie PAC-1 było potrzebne by je uśmiercić.

  "To oznacza, że w przyszłości pacjentów chorych na raka można będzie
  klasyfikować do leczenia z użyciem PAC-1 na podstawie ilości prokaspazy-3 w
  komórkach ich guza" - komentuje prof. Hergenrother.

  Ostatnio naukowcy coraz częściej podkreślają, że takie zindywidualizowane
  podejście do chorego jest przyszłością onkologii i całej medycyny. Dzięki niemu
  można będzie m.in. uniknąć szpikowania pacjentów nieskutecznymi w ich przypadku
  lekami oraz ograniczyć uboczne skutki terapii.

  Autorzy najnowszej pracy uważają, że PAC-1 to tylko pierwszy z całej grupy
  nieodkrytych jeszcze związków, które są zdolne uruchamiać apoptozę w komórkach
  nowotworowych.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1377385,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 01.09.06, 09:32
  Między medycyną klasyczną i niekonwencjonalną jest szeroki pas „ziemi
  niczyjej". Właśnie tam biolodzy, we współpracy z farmakologami, szukają
  naturalnych substancji przeciwrakowych i próbują odkryć mechanizmy ich
  działania. W Zakładzie Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego warszawskiej
  Akademii Medycznej 15 lat temu rozpoczęto prace nad selolem, preparatem o
  szczególnych właściwościach antyrakowych.

  UZASADNIONE NADZIEJE

  „Selol jest mieszaniną pierwszych w świecie seleninotrójglicerydów, otrzymanych
  na bazie oleju słonecznikowego” – informuje dr Piotr Suchocki z Zakładu Analizy
  Leków AM. Jak wyjaśnia, jest to jeden z nielicznych organicznych związków
  selenu zawierający ów pierwiastek na czwartym stopniu utlenienia - Se(IV). Do
  trójglicerydów selen został wbudowany w wyniku reakcji estryfikacji.

  ZABÓJCZY DLA RAKA, BEZPIECZNY DLA ORGANIZMU

  „Selol atakuje wszystkie istotne życiowo mechanizmy metabolizmu komórek
  nowotworowych” – wyjaśnia Suchocki. Komórki nowotworowe są bezbronne wobec
  wolnych rodników, które stanowią „oręż” selolu. Badania wykazały, że komórki
  nowotworowe, poddane wpływowi selolu, nie uruchamiają nawet podstawowych
  mechanizmów obrony przed wolnymi rodnikami. Oznacza to, że nie zwiększają
  produkcji glutationu (GSH) (tripeptyd, wystepuje we wszystkich komórkach, pełni
  funkcję ochronną dla wielu enzymów i biologicznie czynnych białek - PAP).
  Tymczasem komórki zdrowe reagują w sposób odwrotny. Jak podaje Suchocki,
  produkcja GSH w mitochondriach wątroby szczurów, po podaniu selolu, rośnie
  nawet szesnastokrotnie. Zdrowe komórki są więc całkowicie bezpieczne.

  GENEZA W KOSMOSIE?

  Mechanizm działania selolu na komórki nowotworowe jest wielokierunkowy.
  Dlatego, zdaniem twórców preparatu, trudno go dokładnie opisać. Wieloletnie
  prace badawcze pozwoliły jednak ustalić sporo istotnych kwestii. Suchocki
  tłumaczy, że ogromna ilość glutationu, wyprodukowana przez zdrowe komórki,
  powoduje redukcję Se4+ do Se2- (selenki). Równocześnie wytwarza się
  selenodiglutation, jeden z najsilniejszych naturalnych stymulatorów apoptozy
  komórek nowotworowych. Selenki reagują z seryną, wymieniając jej grupę -OH na -
  SeH. Tak powstaje selenocysteina, która wbudowuje się specyficznie do centrów
  aktywnych selenoenzymów. Selenoenzymy naprawiają uszkodzenia błony komórkowej i
  DNA w zdrowych komórkach oraz likwidują niekontrolowany nadmiar wolnych
  rodników.

  Tak to brzmi w języku chemika. Suchocki stara się jednak "przetłumaczyć"
  naukowe wyjaśnienie, aby było zrozumiałe dla laika. Stosuje ciekawą
  analogię. „Należy przypuszczać, że selol wykorzystuje mechanizm, dzięki któremu
  kilka miliardów lat temu mogło przetrwać życie na Ziemi, bombardowanej
  promieniowaniem kosmicznym i UV” - mówi.

  SELEN URUCHAMIA PROCES SAMOWYLECZENIA?

  Nowotwory są likwidowane przy pomocy zdrowych komórek. W ten sposób, w ogromnym
  skrócie, podsumować można mechanizm działania selolu. Czy mowa zatem o
  samowyleczeniu? „Niewykluczone, że tak” – ocenia dr Suchocki. „Należy tylko
  dostarczyć organizmowi selenu – pierwiastka naturalnie występującego w glebie.
  Obecnie w Polsce selen występuje w śladowych ilościach, ale miliony lat temu
  było go wielokrotnie więcej” - dodaje.

  Jak wynika z badań, selen jest jednak pierwiastkiem bardzo toksycznym. Suchocki
  podaje, że dopuszczalna maksymalna dzienna dawka selenu(IV) dla dorosłego
  człowieka wynosi około 200 mg (0,2 mg). „Selol jest wielokrotnie mniej
  toksyczny i można go podawać w dawkach setki razy większych, nawet przez
  kilkanaście lat, bez jakichkolwiek skutków ubocznych” – zapewnia.

  SUBSTANCJA JEDYNA W SWOIM RODZAJU

  Selol nie ma swoich odpowiedników w lecznictwie. Zdaniem Suchockiego, można go
  porównywać jedynie z seleninem sodowym, który również zawiera Se(IV), ale jest
  związkiem nieorganicznym, bardzo toksycznym. Selenin sodowy jest dostępny w
  aptekach w postaci tabletek. Ze względu na swoją szkodliwość może być stosowany
  tylko w profilaktyce, w dawkach nie przekraczających 0,2 mg dziennie.

  Onkologom wiadomo, że do zlikwidowania bardzo zaawansowanego nowotworu potrzeba
  od 1,5 do 3,2 mg Se(IV) na kilogram masy ciała chorego. „Jest to dawka
  niewyobrażalna, jeśli chodzi o zastosowanie seleninu sodowego, ale całkiem
  niewielka w przypadku selolu” – porównuje Suchocki. Podkreśla, że stosowanie
  tak dużych dawek selolu, nawet przez wiele miesięcy, nie powoduje skutków
  ubocznych.

  WYSOKI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA BADAŃ

  Prace nad preparatem są bardzo zaawansowane. „Znajdujemy się w końcowej fazie
  badań przedklinicznych” – informuje Suchocki. „Przechodzimy do testów na
  zwierzętach z wszczepionymi nowotworami” - zapowiada. Członkowie zespołu Piotra
  Suchockiego współpracują z najlepszymi specjalistami w dziedzinie medycyny i
  biologii, m.in. z prof. Mieczysławem Kurasiem z Zakładu Morfogenezy Roślin
  Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i dr Grażyną Hoser z Centrum
  Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zespół biologów, biorących
  udział w pracach nad istotą i molekularnym podłożem działania selolu, podziela
  optymizm Suchockiego. „Selol to jeden z najlepszych preparatów cytostatycznych,
  które dotychczas badaliśmy” – mówi prof. Kuraś.

  Z powodów etycznych oraz ze względu na niewielką ilość gotowego selolu Zespół
  Analizy Leków AM nie prowadzi badań na ludziach. Z tych samych przyczyn
  preparaty wytwarzane w wąskich kręgach uczelnianych nie są szeroko dostępne.
  Jednak w przypadkach bardzo ciężkich, gdy w grę nie wchodziło jakiekolwiek inne
  leczenie (terminalne stadia choroby nowotworowej), selol bywa wydawany
  pacjentom. Warunkiem udostępnienia preparatu jest pisemna prośba lekarza
  onkologa bezpośrednio opiekującego się chorym. Badacze wymagają również
  udokumentowania stanu chorego wynikami badań wykonanych w szpitalu.

  DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE

  Selol jest najskuteczniejszy w przypadku raka prostaty, nawet z przerzutami do
  kości. Suchocki mówi o kilkudziesięciu przypadkach całkowitego wyleczenia, co
  stanowi 100 proc. wyleczonych spośród osób poddanych eksperymentalnej terapii
  (po 2 latach leczenia). Równie imponujące są efekty leczenia gwiaździaka
  (Astrocytoma) - 5 przypadków, również 100 proc. wyleczeń. Skuteczność w
  przypadku nowotworów wątroby, płuc, piersi, szyjki macicy, jelita grubego i
  trzustki jest znacznie mniejsza i wynosi od 65 proc. do około 80 proc. wyleczeń
  po pięcioletniej terapii.

  Jak widać, liczba osób, które zdecydowały się na leczenie selolem, jest zbyt
  mała, aby można było stawiać tezy o jego przełomowym znaczeniu w onkologii. Z
  drugiej strony, wyniki terapii są zbyt optymistyczne, by nie przywiązywać do
  nich wagi.

  Z obserwacji prowadzonej przez ekspertów z AM wynika, że gdy chory narząd
  jeszcze funkcjonuje, można go uratować. „Wszystko zależy od dawki” – mówi
  Suchocki. „Nigdy jednak nie przekraczaliśmy dawki 3,2 mg selolu na kilogram
  masy ciała. To bardzo niewiele jak na możliwości selolu” - dodaje.

  Najbardziej zaawansowane są prace nad odmianą selolu, która likwiduje białaczki
  i czerniaka. Jest skuteczniejsza w zwalczaniu nowotworów chemioopornych niż
  podatnych na chemię. Preparat ten znajduje się już w fazie badań
  farmakologicznych i farmakokinetycznych.

  SELOL MA DUŻE MOŻLIWOŚCI – LEKARZE WCIĄŻ NIE

  Ze względu na znikome rozmiary produkcji i fakt, że jako lek selol nie został
  jeszcze zarejestrowany, jego stosowanie jest bardzo ograniczone. Na podawanie
  preparatu decydują się jedynie lekarze z kilku Klinik Onkologicznych, które
  współpracują z AM. Kliniki te występowały do Komisji Etycznych o zgodę na
  terapię selolem w wyjątkowych, skrajnych przypadkach choroby nowotworowej.

  W ocenie
 • emgoro 01.09.06, 10:03
  Jednym ze sposobów na walkę z rakiem są szczepionki mające zachęcić układ
  odpornościowy chorego do skuteczniejszego niszczenia złośliwych komórek

  W ponad 150 ośrodkach na świecie trwają obecnie badania nad szczepionkami m.in.
  na raka piersi, żołądka, jelita grubego i białaczkę. Duża część tych programów
  dotyczy również czerniaka.

  Prototyp takiej szczepionki stworzył w 2004 r. David Berd z Thomas Jefferson
  University w Filadelfii. Wykorzystał on komórki nowotworowe pobrane od
  pacjentów. Wszystkie najpierw unieszkodliwiono, by nie dawały przerzutów, a
  następnie połowę oznaczono chemicznie, by układ odpornościowy mógł je łatwiej
  rozpoznać.

  Skuteczność szczepionki sprawdzono na 20 osobach z zaawansowanym czerniakiem.
  Pozytywną odpowiedź stwierdzono u ośmiu spośród dziesięciu chorych, którzy
  dostali oznaczone komórki, i sześciu spośród dziesięciu chorych, którym podano
  komórki nieoznaczone. U jednego z pacjentów guz, który powstał już w wyniku
  przerzutu, zmalał o połowę. Najprawdopodobniej białe krwinki zachęcone do
  działania przez szczepionkę wniknęły do niego i zniszczyły większą część jego
  komórek.

  źródło pochodzenia Gazeta.pl
  serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34138,3587712.html
 • emgoro 01.09.06, 11:59
  nie wkleił sie cały artykuł - poniżej dokończenie

  W ocenie Suchockiego są duże szanse na wpisanie selolu do oficjalnego katalogu
  leków. Na przeszkodzie naukowcom stają bariery ekonomiczne. Z uwagi na bardzo
  niewielkie możliwości finansowe kilkunastu zespołów badawczych w Polsce proces
  rejestracyjny bardzo się wydłuża. Być może przydałoby się wsparcie ośrodków
  zagranicznych. „Chcemy jednak zrobić wszystko, aby selol pozostał polskim
  preparatem” – tłumaczy Suchocki.

  BARIERY FINANSOWE

  Polskie firmy farmaceutyczne deklarują zainteresowanie selolem. Jak informuje
  Suchocki, wymagają jednak dowodów jego skuteczności. „Nie mamy pieniędzy, aby
  rozpocząć kosztowne badania kliniczne. Walczymy o każdy grosz. Na szczęście
  selol broni się sam, ratując życie, i nie pozwala, aby instytucje
  odpowiedzialne za finansowanie badań o nim zapomniały” - pociesza.

  Badaczom udało się zgromadzić niewielkie sumy. Duże ma tu Fundacja Profilaktyka
  i Zwalczanie Nowotworów w Radomiu, kierowana przez mgr inż. Mieczysława
  Grabowskiego. Pomoc jednak jest bardzo niewielka w stosunku do potrzeb - zespół
  naukowy AM zdobywa zaledwie środki na produkcję selolu do badań.

  VILCACORA – NADZIEJE ROZBUDZONE

  Zwolennicy medycyny naturalnej obiecywali już przełom w walce z nowotworami.
  Miał się on dokonać za sprawą południowoamerykańskiej rośliny o nazwie
  Vilcacora (Uncaria tomentosa). Walory terapeutyczne tej rośliny od lat stanowią
  jednak obiekt kontrowersji. Przedstawiciele medycyny niekonwencjonalnej
  zalecają ją chorym, dając tak potrzebną nadzieję w sytuacjach, kiedy metody
  chirurgiczne, chemio- i radioterapia zawodzi. Za ich racją przemawiają liczne
  potwierdzone efekty terapii vilcacorą – efekty pozytywne, wyrażone nie tylko
  przedłużeniem życia, ale niejednokrotnie całkowitym wyleczeniem. Nie istnieją
  wszakże żadne badania, ujmujące te efekty w liczbach. Nie prowadzi się
  statystyk na ten temat. Dlatego medycyna klasyczna prezentuje przeciwstawne
  stanowisko. Lekarze, którzy nie znajdują podstaw do stosowania
  niezarejestrowanego preparatu, przepisują go (o ile w ogóle) jedynie w
  terminalnych stadiach choroby.

  VILCACORA POD MIKROSKOPEM

  W Polsce badaniami nad vilcacorą zajmuje się m.in. zespół naukowców Wydziału
  Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem profesora Mieczysława
  Kurasia. „Badania prowadzone w wielu światowych laboratoriach, w tym w
  Zakładzie Morfogenezy Roślin UW, zmierzają do ustalenia mechanizmu działania i
  oceny skuteczności Vilcacory, a także do poznania ewentualnych ubocznych
  skutków jej stosowania” – mówi Kuraś.

  Dotychczasowe analizy, wykonane przy współpracy z prof. Gulewiczem z Instytutu
  Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu pozwoliły na wstępne ustalenie różnych
  wariantów składu chemicznego preparatów i określenie standardów przygotowania
  szeregu preparatów o różnym zastosowaniu, w zależności od typu i stadium
  zaawansowania nowotworu. Stwierdzono zróżnicowane oddziaływanie tych preparatów
  na komórki rakowe (w stosunku do komórek kontrolnych) oraz immunomodulacyjne
  ich działanie w zależności od stosowanej koncentracji”.

  „Należy jednak pamiętać, że od odkrycia substancji biologicznie aktywnej do
  leku jest bardzo daleka droga” – mówi długoletni współpracownik Kurasia, dr
  Suchocki.

  Jak ocenia Kuraś, wyniki laboratoryjne rysują optymistyczne perspektywy
  wykorzystania preparatów Vilcacory (samej lub w połączeniu z innymi naturalnymi
  produktami) do badań klinicznych, a w dalszej konsekwencji dla możliwości ich
  zastosowania w terapii przeciwrakowej. Do tego jednak, aby vilcacora trafiła na
  listę dostępnych w Polsce leków, potrzeba zintensyfikowania badań oraz większej
  integracji i wzajemnego zrozumienia środowisk naukowych i lekarskich.

  UKŁON W STRONĘ NATURY

  Leki chemiczne nie działają specyficznie na komórki nowotworowe. Doprowadzają
  do wyniszczenia wszystkich, szczególnie odpornościowych komórek organizmu.
  Natomiast najnowsze nadzieje, leki nowej generacji, są trudno dostępne ze
  względu na koszt leczenia. Metody genetyczne czy fotodynamiczne ciągle
  pozostają w fazie dopracowywania, klinicznych badań i planów. Stąd coraz
  wyraźniejsza tendencja (także w środowiskach akademickich) powrotu do medycyny
  naturalnej (niekonwencjonalnej), tak popularnej w USA, w Kanadzie, czy w
  krajach Europy Zachodniej.

  W Polsce medycyna naturalna wciąż jeszcze jest na marginesie nauk medycznych.
  Zdaniem prof. Kurasia, mamy duże braki i zaległości w stosunku do krajów wysoko
  uprzemysłowionych, gdzie medycyna naturalna zyskała sobie pełną akceptację i
  jest w pełni skorelowana z klasyczną gałęzią tej nauki.

  ***

  Prof. dr hab. Mieczysław Kuraś przyczynił się do pogłębienia wiedzy o
  naturalnych, cytostatycznych i cytotoksycznych substancjach
  przeciwnowotworowych. Prowadził badania dotyczące struktury i fizjologii
  komórki, a szczególnie regulacji podziałów i wzrostu komórek pozostających w
  bezpośrednim związku z indukcją nowotworów. Zidentyfikował szereg preparatów o
  bardzo skutecznym działaniu antymitotycznym, które aktualnie testowane są już
  na nowotworowych liniach komórkowych oraz indukowanych bądź pasażowanych
  formach nowotworów.

  Obecnie jego zespół wraz z prof. Alicją Zobel z Uniwersytetu w Peterborough
  (Kanada) przygotowuje do opatentowania przeciwnowotworowe działanie kumaryny
  (alfabenzopyronu). Przedmiotem wspólnych analiz i opracowań jest również
  synergistyczne działanie kilku preparatów w stosunku do mutagennego Taxoteru®.

  Wyniki tych badań, a przede wszystkim ich użyteczność, obok wybitnych osiągnięć
  z zakresu strukturalnej determinacji rozwoju roślin oraz wieloletnich sukcesów
  dydaktycznych, zaowocowały przyznaniem profesorowi Kurasiowi 16 listopada 2005
  roku Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  żródło pochodzenia Gazeta.pl - Nauka
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=249&news_id=7002&layout=6&forum_id=1933&page=text
 • emgoro 01.09.06, 10:01
  Doklejam pełny tekst z uwagi , jak wskazano na początku przy założeniu wątku za
  jakis czas ta wiadomośc może byc już niedostępna w sieci.

  wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3587711.html
  Po raz pierwszy naukowcom udało się zmienić geny komórek układu odpornościowego
  tak, że te podjęły skuteczną walkę z nowotworem
  Zespół badaczy z USA za pomocą inżynierii genetycznej przekształcił komórki
  ludzkiego układu odpornościowego w wyspecjalizowanych zabójców czerniaka -
  jednego z najbardziej złośliwych nowotworów. Zmienione komórki są w stanie
  przetrwać w ludzkim organizmie i zniszczyć duży guz nowotworowy. Szczegóły
  odkrycia publikuje dzisiejsze "Science".

  Najlepszą obroną jest atak

  Organizm człowieka jest bezustannie atakowany przez różnego rodzaju bakterie,
  wirusy, pasożyty czy grzyby. Na szczęście natura wyposażyła nas w wiele
  mechanizmów obrony przed nimi. Pierwszą barierą jest skóra, ale gdy zarazkom
  uda się ją pokonać, do działania przystępuje nasz najważniejszy ochroniarz -
  układ odpornościowy. Czasami musi on jednak stanąć do walki nie tylko z
  intruzami z zewnątrz, ale również ze zbuntowanymi komórkami ciała, w którym
  pracuje - z nowotworem.

  Skąd się biorą komórki nowotworowe? To wciąż zagadka. Wiemy jedynie, że w
  którymś momencie komórki, np. krwi, skóry czy nerki, zamiast dzielić się i
  umierać w wyznaczonym rytmie, zaczynają mnożyć się bez żadnej kontroli,
  formować guzy i - co najgorsze - tworzyć przerzuty.

  Część naukowców jest przekonana, że podczas całego życia człowieka do takiej
  sytuacji dochodzi wiele razy. To, że w większości przypadków z wariujących
  komórek nie rozwija się poważna choroba, to zasługa właśnie układu
  odpornościowego, który jest w stanie je rozpoznać i błyskawicznie zniszczyć.
  Nie zawsze się to jednak udaje. Choroba atakuje wtedy organizm z niszczycielską
  siłą.

  Jednym z pomysłów na walkę z nowotworem jest wzmocnienie układu
  odpornościowego, tak by radził sobie nie tylko wtedy, gdy złośliwych komórek
  jest kilka lub kilkadziesiąt, ale też w sytuacji, gdy choroba jest w
  zaawansowanym stadium.

  Steven Rosenberg z amerykańskiego National Cancer Institute jest jednym z
  pierwszych, którzy teorię postanowili wcielić w życie.

  Nowa kasta wojowników

  Rosenberg wraz z zespołem skupił się na tzw. limfocytach typu T - jednym z
  kluczowych elementów układu odpornościowego. To one rozpoznają i atakują obce
  dla naszego organizmu komórki, w tym także te nowotworowe.

  Uczeni postanowili wykorzystać naturalne zdolności limfocytów do tworzenia
  nowej kasty swoistych antyrakowych wojowników, którzy będą w stanie szybko
  zlokalizować i zniszczyć złośliwe komórki.

  Na powierzchni każdego limfocytu T znajdują się receptory - białka rozpoznające
  tzw. antygeny, cząsteczki obecne na komórkach - także nowotworowych. Od
  materiału genetycznego danego limfocytu zależy, jaki typ antygenu rozpoznają
  jego receptory. Tak więc niektóre limfocyty T zawierają geny, które umożliwiają
  im przyczepianie się do komórek czerniaka, inne z kolei są w stanie rozpoznawać
  komórki raka płuc czy piersi.

  Ocaleni przez wirusy

  Rosenberg pobrał pewną liczbę limfocytów T z organizmów 17 osób chorych na
  zaawansowanego (dającego już przerzuty) czerniaka. Następnie za pomocą wirusów
  wprowadził do nich geny odpowiedzialne za tworzenie się receptorów
  rozpoznających czerniaka.

  Używając tych "zbrojonych" komórek, naukowcy starali się nakierować układ
  odpornościowy pacjentów na wzmożoną walkę z nowotworem.

  Okazało się, że ulepszone przez badaczy limfocyty na dobre zadomowiły się w
  organizmach 15 pacjentów. W ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia leczenia
  zmienione komórki stanowiły już 10 proc. wszystkich limfocytów T krążących we
  krwi chorych.

  Szczególnie dobrze na pionierską terapię zareagowało dwóch mężczyzn (w ich krwi
  było najwięcej nowych limfocytów). Guzy znikły, a po półtora roku oficjalnie
  uznano ich za zdrowych. Naukowcy szukają teraz sposobu na to, by tak wspaniałe
  wyniki leczenia udało się osiągnąć większości chorych.

  - Po raz pierwszy pokazaliśmy, że manipulując genami limfocytów, można
  zahamować, a nawet cofnąć rozwój guza nowotworowego u ludzi - podsumowuje swoje
  badania Rosenberg. Naukowiec jest przekonany, że będzie w stanie wyprodukować
  limfocyty zdolne atakować również komórki np. raka piersi, płuc czy wątroby. -
  Już zidentyfikowaliśmy receptory odpowiedzialne za ich rozpoznawanie - dodaje
  amerykański uczony.

  oraz jeszcze serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,3588293.html

  Mamy nową broń na choroby nowotworowe - ogłosili w dzisiejszym "Science"
  naukowcy z USA. Udowodnili, że manipulując ludzkimi genami, można zniszczyć
  rozwijający się w organizmie złośliwy guz. To pierwszy taki przypadek w
  historii.
  Zespół badaczy kierowany przez Stevena Rosenberga z amerykańskiego Narodowego
  Instytutu Raka zajął się czerniakiem - jednym z najgroźniejszych nowotworów (w
  Polsce czerniak atakuje prawie 2 tys. osób rocznie, umiera ok. tysiąca).

  Rosenbergowi udało się przekształcić komórki układu odpornościowego w zabójców
  wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu i atakowaniu czerniaka. Dwóch z leczonej
  nowatorską metodą grupy pacjentów pomimo zaawansowanego stadium choroby i
  obecności przerzutów wróciło całkowicie do zdrowia. To nie koniec. Badacze
  zapowiadają, że są na dobrej drodze do stworzenia antyrakowych wojowników
  potrafiących skutecznie walczyć również z innymi nowotworami: rakiem płuca,
  piersi czy wątroby.

  - Od lat liczymy, że terapia genowa zadziała. Wygląda na to, że tym razem
  rzeczywiście się udało - powiedział "Gazecie" prof. Andrzej Mackiewiecz,
  czołowy polski specjalista zajmujący się czerniakiem. - Jednak na otrąbienie
  zwycięstwa nad rakiem jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Musimy poczekać, aż
  inni powtórzą wyniki badań Rosenberga i większa liczba chorych odpowie na
  leczenie.

  źródło pochodzenia Gazeta.pl
 • emgoro 01.09.06, 11:47
  W uzupełnieniu tego wątku jeszcze z portalu Onet.pl

  Sensacyjne doniesienie ws. terapii genowej
  Świat obiegło sensacyjne doniesienie - terapia genowa uwolniła od złośliwego
  nowotworu dwóch pacjentów, którym konwencjonalne metody leczenia nie dawały
  szans.
  O tym sukcesie poinformował w najnowszym wydaniu pisma "Science" dr Steve
  Rosenberg z amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka.

  Dwaj mężczyźni nie zmarli na czerniaka dzięki nowatorskiej metodzie leczenia,
  polegającej na wykorzystaniu genetycznie zmodyfikowanych wersji ich własnych
  komórek - krwinek białych. Naukowcy przestrzegają przed nadmiernym optymizmem -
  Mark Oringer i Thomas M. byli jedynymi z grupy 17 pacjentów, u których ta
  terapia genetyczna poskutkowała w stu procentach; u pozostałych zaobserwowano
  zmniejszenie się guzów.

  Niemniej jednak - jak powiedział dyrektor Instytutu dr John Niederhuber -
  pojawiła się szansa nowatorskiego leczenia czerniaka, a w przyszłości zapewne
  innych złośliwych nowotworów - piersi, odbytnicy, płuc, wątroby. Doktor
  Rosenberg podkreślił, że inżynierię genetyczną udało się wykorzystać w leczeniu
  po raz pierwszy.

  Zespół doktora Rosenberga wykorzystał do walki z rakiem układ odpornościowy
  pacjentów; dzięki genetycznym modyfikacjom ich krwinki białe uzyskały większe
  zdolności rozpoznawania i likwidowania guzów.

  Wkrótce mają się rozpocząć próby kliniczne z pacjentami, chorymi na inne
  rodzaje raka. Dr Rosenberg na razie nie ujawnia, jaki konkretnie nowotwór
  zamierza zaatakować.

  57-letni Mark Origer, jeden z dwóch całkowicie wyleczonych pacjentów,
  opowiedział o swoich doświadczeniach brytyjskiemu dziennikowi "Telegraph"
  (wydanie piątkowe). Przed tygodniem lekarze przekazali mu najlepszą z możliwych
  wiadomości - jego organizm jest absolutnie wolny od raka. A miał czerniaka, i
  to z przerzutami na wątrobę.

  Terapię genową rozpoczęto u niego w grudniu 2004 roku, po fiasku chemoterapii i
  leczenia operacyjnego; w styczniu 2005 roku jego guzy zmniejszyły się o połowę.
  We wrześniu uczestniczył w ślubie córki.

  U Marka Origera i Thomasa M. choroba nie powróciła od 18 miesięcy.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1379340,16,item.html
 • emgoro 02.09.06, 07:48
  W ciągu najbliższych lat pojawią się nowe szczepionki, które będą miały wpływ
  na poprawę naszego zdrowia. Są to szczepionki m.in. przeciwko nowotworom płuc i
  prostaty.
  Naukowcy apelują, by korzystać z takiej formy profilaktyki zdrowotnej.

  "W przygotowaniu są szczepionki przeciwko rakowi płuc, prostaty. Będą to bardzo
  drogie szczepionki. Jednak jeśli nie zapłacimy tej ceny, szczepionek nie
  będzie" - podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie ekspert
  ds. szczepień w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prof. Heinz-Josef Schmitt.
  Według niego, jednym ze sposobów na pokrycie kosztów produkcji nowych
  szczepionek mogą być dotacje rządowe.

  "Szczepienia ochronne umożliwiają całkowite wyeliminowanie chorób - tak, jak
  było w przypadku ospy prawdziwej czy obecnie z chorobą Heinego-Medina. Poza tym
  bardzo redukują liczbę powikłań i zgonów oraz powodują oszczędności dla systemu
  ochrony zdrowia i dla społeczeństwa" - zaznaczył Schmitt. Zaleca on np.
  szczepienie się przeciwko krztuścowi co 10 lat.

  Zdaniem prof. Jacka Wysockiego z Akademii Medycznej w Poznaniu, szczepieniom
  przeciwko grypie szczególnie powinny poddawać się dzieci i osoby starsze.
  Według niego, u znacznej części społeczeństwa funkcjonuje mit, że szczepienie
  to powinno chronić przed każdym przeziębieniem i że uodporniać należy przede
  wszystkim osoby pracujące.

  "Konieczne jest upowszechnienie wiedzy na temat grup szczególnego ryzyka
  powikłań grypowych, a także zwrócenie uwagi na fakt, że szczepienia można
  prowadzić w okresie od września do grudnia, a jeśli szczepionka jest dostępna,
  także w styczniu" -powiedział prof. Wysocki.

  Prof. Claude Hannoun z paryskiego Instytutu Pasteura podkreślał, że szczepienie
  przeciwko grypie zapobiega samej chorobie, ciężkiemu jej przebiegowi oraz
  niektórym jej powikłaniom, np. zapaleniu płuc.

  Obecnie w Polsce odbywają się szczepienia: obowiązkowe dzieci i młodzieży
  (uporządkowane według wieku), obowiązkowe dla osób narażonych w sposób
  szczególny na zakażenie (np. personelu medycznego) - finansowane z budżetu
  Ministerstwa Zdrowia oraz szczepienia zalecane, których koszty pokrywają osoby
  zaszczepiające się.

  Zdaniem prof. Wysockiego, w Polsce szczególnie zalecane są szczepienia
  przeciwko m.in. wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, grypie, ospie wietrznej
  czy odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1379611,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 02.09.06, 14:13
  Jak lek na raka pomaga wirusowi zwalczać guzy mózgu
  Lek stosowany w chemioterapii nowotworów pomaga zmienionemu wirusowi opryszczki
  niszczyć nieuleczalne obecnie guzy mózgu - zaobserwowali badacze amerykańscy.
  Artykuł na ten temat zamieszcza pismo "Proceedings of the National Academy of
  Sciences".

  W ostatniej dekadzie pojawiło się kilka eksperymentalnych metod leczenia raka
  wykorzystujących zmodyfikowane wirusy. Testy wirusowych terapii raka prowadzone
  np. na pacjentach z rakiem trzustki czy płuc wykazały, że są one bezpieczne.
  Zdaniem autorów najnowszej pracy, bezpieczeństwo to wynika m.in. z faktu, że
  wirusy w nich wykorzystywane są bardzo osłabione i pozbawione własności
  chorobotwórczych. Z drugiej strony, te właśnie cechy mogą zagrozić skuteczności
  terapii. Przykładem jest tu użycie zmodyfikowanego wirusa opryszczki w terapii
  nieuleczalnych obecnie u ludzi guzów mózgu. Wirus przechodzi obecnie intensywne
  testy na zwierzętach. Jest on wstrzykiwany bezpośrednio do guza, gdzie wnika
  wyłącznie do komórek nowotworowych i niszczy je. Badania wykazały jednak, że w
  kilku godzin później do guza napływają komórki odporności predysponowane do
  walki z infekcjami. Zwalczając wirusa komórki te obniżają skuteczność terapii.

  Teraz okazuje się, że lek od lat stosowany w chemioterapii raka - cyklofosamid
  może na krótko osłabić aktywność tych komórek, a przez to dać wirusowi szansę
  na powielenie się i zniszczenie większego fragmentu guza.

  Najnowsze badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Stanu Ohio.
  Analizowali oni wycinki z mózgów szczurów, którym z powodu guza wstrzykiwano
  leczniczego wirusa. Część gryzoni otrzymała jednocześnie cyklofosfamid.

  Jak zaobserwowali naukowcy, już w 6 godzin po zastrzyku do guza zaczęły
  wędrować liczne komórki odporności stanowiące pierwszą linię obrony przed
  infekcjami - tzw. naturalni zabójcy (komórki NK) i makrofagi oraz komórek
  odporności tkanki nerwowej - tzw. mikrogleju.

  W rezultacie, w miejscu guza liczba makrofagów na przykład uległa potrojeniu.
  Zupełnie inaczej było u zwierząt, którym podano cyklofosfamid - liczba
  makrofagów wzrosła u nich tylko o połowę.

  Jak wykazały dalsze doświadczenia, cyklofosfamid działa hamując w komórkach
  odporności produkcję związku sygnałowego o nazwie interferon gamma (IFN gamma),
  którego rolą jest "przyciąganie" komórek odporności do miejsca infekcji.

  W mózgach szczurów, którym wstrzykiwano wirusa, ale nie podawano cyklofosfamidu
  poziom IFN gamma rósł 10-krotnie po 6 godzinach i 120-krotnie po 72 godzinach.
  Natomiast zwierzęta, którym podano lek miały tylko niewielki wzrost stężenia
  IFN gamma z mózgu.

  Badacze wykazali też, że w guzach mózgu u myszy niezdolnych do wytwarzania IFN
  gamma leczniczy wirus powielał się znacznie skuteczniej, niż w u zwykłych myszy.

  "Nasze badania wykazały, że z użyciem cyklofosfamidu możemy zahamować działanie
  wcześnie reagujących na infekcje komórek odporności, a przez to poprawić
  zdolność wirusa HSV do niszczenia guzów mózgu" - komentuje prowadzący badania
  prof. Antonio Chiocca.

  Dzięki tej metodzie, można będzie zablokować wybrane komórki odporności na
  bardzo krótki okres czasu, bez potrzeby stosowania ogólnej immunosupresji.

  Jak zaznaczają autorzy pracy, póki co wirus i lek nie mogą być jednak stosowane
  u pacjentów.

  Zanim do tego dojdzie metoda ta wymaga jeszcze dopracowania, a później będzie
  jeszcze musiała przejść kliniczne testy oceniające jej bezpieczeństwo i
  skuteczność.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1379280,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 03.09.06, 13:45
  Osoby narażone na regularny kontakt z ołowiem, np. w pracy, mają o 50 proc.
  większe ryzyko zgonu z powodu guza mózgu - informują naukowcy z USA na łamach
  pisma "International Journal of Cancer".
  Do takich wniosków doszli badacze z University of Rochester, którzy
  wykorzystali dane na temat przyczyn zgonu oraz ekspozycji na ołów związanej z
  wykonywanym zawodem wśród 317 968 osób, które w latach 1979-81 dostarczyły
  informacji o miejscu zatrudnienia do Amerykańskiego Biura ds. Spisu Ludności.

  Każdy zawód oceniano pod względem prawdopodobieństwa kontaktu z ołowiem oraz
  intensywności tego kontaktu. Na przykład, osoby obsługujące stacje benzynowe w
  latach 70. i wczesnych latach 80., gdy stosowano jeszcze benzynę z ołowiem,
  zaliczono do grupy o wysokim ryzyku narażenia na ten metal, ale ich bezpośredni
  kontakt z ołowiem oceniono na średni. Za zawody o potencjalnie największym
  kontakcie z ołowiem uznano malarzy, ze względu na obecność tego pierwiastka w
  farbach oraz mechaników samochodowych, narażonych na niego podczas spawania,
  naprawy chłodnic, kontaktu z bateriami akumulatorowymi, ze smarami i farbami.

  W ciągu 9 lat naukowcy odnotowali w badanej grupie 119 przypadków zgonu z
  powodu guza mózgu. Analiza ujawniła, że osoby najbardziej narażone w pracy na
  kontakt z ołowiem miały o 50 proc. większe ryzyko zgonu z tej przyczyny niż
  osoby nie mające styczności z tym pierwiastkiem.

  Naukowcy ciągle za mało wiedzą na temat przyczyn rozwoju guzów mózgu, a jedynym
  dobrze udokumentowanym czynnikiem ryzyka tych nowotworów jest promieniowanie,
  przypomina prowadzący badania dr Edwin van Wijngaarden. "Dlatego badania tego
  rodzaju są tak ważne, nawet jeśli pozwolą zrozumieć przyczyny tylko 1-2 proc.
  wszystkich przypadków nowotworów mózgu" - podkreśla badacz.

  Naukowcy od lat podejrzewają, że ołów jest pierwiastkiem rakotwórczym, zdolnym
  pokonywać barierę krew-mózg, przypomina. Dlatego tkanka nerwowa mózgu może być
  szczególnie wrażliwa na jego toksyczne działanie.

  Ostatnio prace nad toksycznością ołowiu dotyczą głównie dzieci. Obecnie
  naukowcy wiedzą już, że kontakt z ołowiem może u młodych osób wywoływać ostre
  choroby i zaburzenia zachowania, ale ciągle za mało wiadomo na temat odległych
  skutków działania tego pierwiastka, podkreśla dr van Wijngaarden.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1379306,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 04.09.06, 11:11
  Zawarte w nasieniu prostaglandyny mogą pobudzać wzrost nowotworów szyjki
  macicy - informuje "Journal of Endocrinology and Human Reproduction".
  Prostaglandyny występują w naturalnych warunkach w komórkach wyściełających
  wnętrze macicy - biorą one udział w cyklicznych procesach regulacyjnych.
  Stężenie prostaglandyn w nasieniu jest jednak 1000 razy wyższe.

  Jak wynika z badań naukowców z Medical Research Council, wysoki poziom
  prostaglandyn pobudza wzrost nowotworów - ich komórki mają na powierzchni
  receptory dla prostaglandyn. Zdaniem autorów badań, partnerzy kobiet chorych na
  te nowotwory (lub nimi zagrożonych) powinni używać prezerwatyw. Z drugiej
  strony - leki blokujące działanie prostaglandyn mogłyby się okazać skuteczne w
  leczeniu nowotworów.

  Komentujący artykuł eksperci zauważają, że w przypadku zagrożonych rakiem
  kobiet ważniejsze jest regularne wykonywanie badań wymazów z szyjki macicy niż
  zabezpieczanie się przed nasieniem.

  Najczęstsza przyczyna raka szyjki macicy to wirus ludzkiego brodawczaka,
  przenoszący się drogą płciową. Nowotwór ten należy do najczęstszych wśród
  kobiet poniżej 35. roku życia.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1379946,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 08.09.06, 20:34
  Trzy geny, których mutacje są odpowiedzialne za rozwój niektórych typów raka
  piersi, zidentyfikował zespół prof. Jana Lubińskiego z Międzynarodowego Centrum
  Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
  Wyniki swoich badań naukowcy zaprezentowali na odbywającej się w poniedziałek w
  Lund (Szwecja) konferencji naukowej, poświęconej wykrywaniu raka piersi.

  Jak wyjaśnił PAP Gronwald, zidentyfikowanie tych genów stanowi ogromny przełom,
  ponieważ pozwala wykryć predyspozycje do zachorowania na raka piersi u kobiet,
  w których rodzinie nie było przypadków tej choroby.
  "Część nowotworów jest uwarunkowana genetycznie. Wśród nich mogą być takie,
  które są uwarunkowane jednogenowo lub wielogenowo. Jeżeli mamy do czynienia z
  uwarunkowaniem jednogenowym, zmiana w obrębie jednego genu sprawia, że ryzyko
  wystąpienia choroby jest bardzo wysokie. Natomiast w przypadku uwarunkowań
  wielogenowych zmiana w jednym genie w bardzo małym stopniu podnosi ryzyko
  zachorowania, potrzebne są zmiany w konkretnej kombinacji genów" - tłumaczył
  Gronwald.

  W związku z tym w rodzinie osoby, która ma predyspozycje do zachorowania na
  raka piersi, zakodowane w trzech genach, mogło nie być przypadków tej choroby.
  Dzieje się tak dlatego, że część zmutowanych genów odziedziczyła ona po jednym
  z rodziców, resztę po drugim.

  "Osoby, u których wywiad rodzinny wskazuje na skłonność do raka piersi, objęte
  są dodatkową profilaktyką. Częściej muszą się badać pod tym kątem. Dzięki
  odkryciu kombinacji trzech genów, odpowiedzialnych za skłonność do rozwoju
  nowotworu, będzie można zidentyfikować także te pacjentki, u których ryzyko
  jest wysokie, ale wywiad rodzinny na to nie wskazuje" - podkreślił lekarz.

  Do odkrycia doszło dzięki badaniom kilkunastu wyselekcjonowanych genów u około
  2 tys. kobiet z rakami piersi i 3 tys. zdrowych osób z grupy kontrolnej.
  Wykazały one, że nagromadzenie u jednej osoby kilku szczególnych zmian niskiego
  ryzyka w genach BRCA2, CHEK 2 i/lub CY1B1 związane jest z wysokim, sięgającym
  30 proc. ryzykiem zachorowania na raka piersi.

  "Zidentyfikowane układy genetyczne występują w Polsce u około 100 tys. kobiet i
  są one przyczyną ponad 2 proc. wszystkich zachorowań na raka piersi (kilkaset
  przypadków rocznie). Około 40 proc. tych raków rozwija się w młodym wieku" -
  poinformował Gronwald.

  Dodał, że w przyszłości będą prowadzone badania nad zidentyfikowaniem innych
  kombinacji genów, odpowiedzialnych za ryzyko rozwoju innych typów raka piersi,
  a także np. raka jajników.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1399653,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 09.09.06, 10:33
  Prawie 10 proc. kobiet może zachorować na raka piersi w ciągu swojego życia. Co
  roku w Polsce umiera z tego powodu ok. 5 tys. pacjentek.
  Wczesne wykrycie choroby daje dużą szansę całkowitego wyleczenia - przypomniał
  w czwartek mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii, dr hab.
  Tadeusz Pieńkowski na konferencji prasowej w Warszawie.

  Według przedstawionych na konferencji danych WHO, każdego roku w krajach
  rozwiniętych wykrywa się 580 tys. nowych przypadków nowotworów piersi, ok. 370
  pacjentek umiera z tego powodu. W Polsce rak piersi jest najczęstszym
  nowotworem złośliwym u kobiet i najczęstszą przyczyną zgonów z powodu
  nowotworów w naszym kraju. Na raka sutka mogą chorować także mężczyźni, chociaż
  takich przypadków jest sto razy mniej niż zachorowań kobiet. "Wszystkie kobiety
  powinny poddawać się regularnie badaniom. Połowa pacjentek we wczesnym stadium
  raka piersi może być wyleczona dzięki szybkiemu zastosowaniu leczenia" -
  powiedziała prowadząca konferencję dr Barbara Czerska z Polskiego Towarzystwa
  do Badań nad Rakiem Piersi.

  Wczesne leczenie, jak podkreślają onkolodzy, ma kluczowe znaczenie, ponieważ
  nie jest możliwe całkowite wyleczenie już rozwiniętej choroby. Tylko nieliczne
  znane leki są w stanie przedłużyć życie osoby z zaawansowanym nowotworem piersi.

  Najczęściej leczy się raka piersi przez chirurgiczne usunięcie guza w
  połączeniu z naświetlaniem lub chemioterapią. W przypadku niektórych rodzajów
  raka skuteczna jest też terapia hormonalna.

  Aby odpowiednio wcześnie wykryć nowotwór, wszystkim kobietom po 20 roku życia
  zalecane jest badanie lekarskie piersi co trzy lata. Po ukończeniu 40 roku
  życia należy co dwa lata wykonywać badania mammografem, po ukończeniu 50 lat -
  co roku. Bezpłatna mammografia przysługuje w Polsce każdej kobiecie,
  niezależnie od wieku, co dwa lata.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1400101,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 12.09.06, 07:37
  Jedzenie mandarynek może zmniejszać ryzyko raka wątroby i innych poważnych
  chorób - wynika z japońskich badań.
  Jak wykazało przeprowadzone na 1073 osobach badanie w japońskim mieście
  Mikkabi, jedzenie mandarynek poprawiło wskaźniki związane z ryzykiem miażdżycy
  i cukrzycy typu II.

  Z kolei naukowcy z uniwersytetu w Kioto badali 30 pacjentów z przewlekłym
  wirusowym zapaleniem wątroby, którzy przez rok codziennie pili sok
  mandarynkowy. W tym czasie żaden z nich nie zachorował na raka. Natomiast w
  kontrolnej, niepijącej soku grupie 45 osób zachorowało 8,9 procenta pacjentów.
  Działanie ochronne mają przede wszystkim zawarte w tych owocach karotenoidy,
  którym zawdzięczają swój mandarynkowy kolor. Planowana jest dalsza obserwacja
  pacjentów z Kioto, a także przeprowadzenie badań na większej grupie pacjentów.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1401378,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 13.09.06, 10:40
  Rozpowszechnienie wiedzy o chłoniaku, jego objawach i sposobach leczenia, to
  cele kampanii społecznej "Chłoniak - nowotwór, który można pokonać. Zbadaj
  się!". W piątek przypada Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach.

  Kampanię przygotowało Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki "Sowie
  Oczy" grupujące osoby chore, ozdrowieńców, oraz ich rodziny i bliskich.
  Chłoniaki to grupa nowotworów układu limfatycznego. Rozróżnia się dwa typy
  zachorowań: chłoniaki Hodgkina (ziarnica), oraz chłoniaki nieziarnicze. W
  Polsce zapada na tę chorobę co roku 8 tys. osób, według danych Światowej
  Organizacji Zdrowia zachorowalność rośnie o 4 proc. rośnie.

  Jak mówi prof. Andrzej Lange, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji
  Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, współcześnie chłoniaki są
  wyleczalne. Ważne jest jednak, aby pacjent został szybko i prawidłowo
  zdiagnozowany.

  "Pamiętam, jako młody lekarz miałem pacjentkę, 16-letnią dziewczynę. Miała ona
  objawy - płyn w płucach, duszności. Okazało się, że była to ziarnica. Wtedy
  oznaczało to szybkie rozstanie się z życiem. Teraz, po 30 latach, taka diagnoza
  nie jest już równoznaczna z wyrokiem śmierci. Co więcej, ziarnica złośliwa jest
  prototypem uleczalności nowotworów" - powiedział we wtorek Lange.

  Jak zaznaczył lekarz, wpływ na wzrost zachorowalności na chłoniaki ma
  pojawienie się wirusów osłabiających odporność, z wirusem HIV na czele, oraz
  innych czynników sprzyjających, środków ochrony roślin, oraz farb do włosów.

  Objawy towarzyszące rozwojowi chłoniaków, to powiększone węzły chłonne,
  gorączka i nocne pocenie się, osłabienie, spadek wady i świąd. Organizatorzy
  kampanii apelują, aby każdy, kto wykrył u siebie podobne symptomy, szybko
  zgłosił się do lekarza. Przykładem źle diagnozowanej osoby jest Marta
  Świerczyńska ze stowarzyszenia "Sowie Oczy".

  "Na początku leczono mnie na grzybicę i gronkowca. To zostało zaleczone, ale
  choroba rozwijała się dalej. Byłam w ciąży, gdy chłoniaka wykrył u mnie
  ginekolog. Przyjęłam chemię, urodziła zdrowe dziecko i dokończyłam terapię" -
  opowiadała Świerczyńska.

  Stowarzyszenie przyjęło nazwę "Sowie Oczy", ponieważ jest to potoczna nazwa
  jakiej histopatolodzy używają do określenia komórek ziarniczych w węzłach
  chłonnych.

  Rozpowszechnienie wiedzy o chłoniaku, jego objawach i sposobach leczenia, to
  cele kampanii społecznej "Chłoniak - nowotwór, który można pokonać. Zbadaj
  się!". W piątek przypada Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach.

  Kampanię przygotowało Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki "Sowie
  Oczy" grupujące osoby chore, ozdrowieńców, oraz ich rodziny i bliskich.
  Chłoniaki to grupa nowotworów układu limfatycznego. Rozróżnia się dwa typy
  zachorowań: chłoniaki Hodgkina (ziarnica), oraz chłoniaki nieziarnicze. W
  Polsce zapada na tę chorobę co roku 8 tys. osób, według danych Światowej
  Organizacji Zdrowia zachorowalność rośnie o 4 proc. rośnie.

  Jak mówi prof. Andrzej Lange, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji
  Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, współcześnie chłoniaki są
  wyleczalne. Ważne jest jednak, aby pacjent został szybko i prawidłowo
  zdiagnozowany.

  "Pamiętam, jako młody lekarz miałem pacjentkę, 16-letnią dziewczynę. Miała ona
  objawy - płyn w płucach, duszności. Okazało się, że była to ziarnica. Wtedy
  oznaczało to szybkie rozstanie się z życiem. Teraz, po 30 latach, taka diagnoza
  nie jest już równoznaczna z wyrokiem śmierci. Co więcej, ziarnica złośliwa jest
  prototypem uleczalności nowotworów" - powiedział we wtorek Lange.

  Jak zaznaczył lekarz, wpływ na wzrost zachorowalności na chłoniaki ma
  pojawienie się wirusów osłabiających odporność, z wirusem HIV na czele, oraz
  innych czynników sprzyjających, środków ochrony roślin, oraz farb do włosów.

  Objawy towarzyszące rozwojowi chłoniaków, to powiększone węzły chłonne,
  gorączka i nocne pocenie się, osłabienie, spadek wady i świąd. Organizatorzy
  kampanii apelują, aby każdy, kto wykrył u siebie podobne symptomy, szybko
  zgłosił się do lekarza. Przykładem źle diagnozowanej osoby jest Marta
  Świerczyńska ze stowarzyszenia "Sowie Oczy".

  "Na początku leczono mnie na grzybicę i gronkowca. To zostało zaleczone, ale
  choroba rozwijała się dalej. Byłam w ciąży, gdy chłoniaka wykrył u mnie
  ginekolog. Przyjęłam chemię, urodziła zdrowe dziecko i dokończyłam terapię" -
  opowiadała Świerczyńska.

  Stowarzyszenie przyjęło nazwę "Sowie Oczy", ponieważ jest to potoczna nazwa
  jakiej histopatolodzy używają do określenia komórek ziarniczych w węzłach
  chłonnych.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1401875,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 16.09.06, 09:55
  Onkolodzy: Chłoniak jest groźny, bo mało znany
  15 września - Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach
  Objawy chłoniaka są mało charakterystyczne, a poziom wiedzy na jego temat -
  niski. Dlatego wiele osób dowiaduje się, że ma nowotwór zbyt późno, aby można
  je było uratować - alarmują onkolodzy. Jak informuje kierownik Kliniki
  Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii w Warszawie dr Janusz Meder,
  chłoniaki to grupa nowotworów występujących coraz częściej; w Polsce rejestruje
  się co roku 6 tys. nowych zachorowań.

  Niestety, jak podkreśla onkolog, objawy chłoniaka mogą przypominać objawy
  innych, mniej groźnych chorób: to powiększone węzły chłonne, zmęczenie i
  duszności po wysiłku, utrata wagi. "Może wystąpić podwyższona temperatura
  ciała, obfite pocenie się, zwłaszcza w nocy, swędzenie skóry" - tłumaczy Meder.
  Dlatego zanim rozpoznany zostanie nowotwór, wielu pacjentów leczonych jest na
  infekcje. Specjalista podkreśla, że jeżeli takie objawy utrzymują się przez
  dwa, trzy tygodnie, a antybiotyki nie pomagają, pacjent sam powinien zgłosić
  się do onkologa.

  "Aby zweryfikować podejrzenie chłoniaka, trzeba wykonać rentgen klatki
  piersiowej i zbadać stan węzłów chłonnych w śródpiersiu. Potrzebna jest też
  morfologia krwi i USG jamy brzusznej" - mówi Meder. Jak zaznacza, konieczne
  jest indywidualne ustalenie strategii dalszych badań w specjalistycznym ośrodku
  onkologicznym, których w kraju jest stosunkowo dużo.

  "Tam już są odpowiednie standardy postępowania. Lekarze rozpoczynają stawianie
  diagnozy od wycięcia węzła chłonnego i zbadania go, aby ustalić rodzaj
  chłoniaka. Od tego zależy dalsze diagnozowanie i leczenie" - mówi lekarz.
  Diagnoza powinna być postawiona jak najszybciej, a leczenie należy rozpocząć
  natychmiast. Jak ostrzega onkolog, niektóre rodzaje chłoniaka, nie leczone,
  mogą doprowadzić do śmierci chorego w ciągu kilku miesięcy.

  Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Wspierającego Chorych na Chłoniaki "Sowie
  Oczy" Paweł Moszumański, diagnoza chłoniaka nie jest wyrokiem. "To choroba,
  przez którą można przejść i wyzdrowieć. Chcemy, żeby ludzie nie bali się badać,
  nie lekceważyli niepokojących objawów" - tłumaczy.

  Moszumański zdradza, że sam wygrał walkę z chłoniakiem. Zanim się dowiedział,
  na co jest chory, wcale nie łączył swoich dolegliwości z ewentualnym nowotworem.

  "Cieszyłem się, że chudnę. Żona zawsze mi powtarzała, że mam za dużo ciała.
  Pociłem się w nocy, ale mnie to nie martwiło; bo była zima i mieszkanie mocno
  ogrzewano. Swędzenie? To pewnie mydło. Wszystko można sobie wytłumaczyć" -
  opowiada.

  Kiedy jednak wystąpiły dodatkowe objawy - kaszel i gorączka - zgłosił się do
  lekarza. Ten zaczął go leczyć na zapalenie górnych dróg oddechowych. Kuracja
  nie skutkowała, ale przyczyny dalej nie można było odkryć. "Podejrzenie
  chłoniaka pojawiło się dopiero kiedy zacząłem pluć krwią" - relacjonował
  Moszumański.

  Dlatego, jak mówi, założył stowarzyszenie, które działa od roku - wspiera
  chorych na chłoniaki i prowadzi kampanie informacyjne mające na celu poprawę
  stanu wiedzy społeczeństwa na temat tej choroby.

  PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

  źródło pochodzenia Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=14&news_id=12897&layout=12&forum_id=4941&page=text
 • emgoro 16.09.06, 15:33
  Wiązka fotonów, precyzyjnie nakierowana na nowotwór, przenika przez skórę i
  niszczy raka nie naruszając zdrowych komórek.
  O najnowocześniejszych osiągnięciach fizyki jądrowej wspomagających medycynę
  mówił w sobotę w Warszawie dr hab. Zygmunt Szeliński z wydziału fizyki
  Uniwersytetu Warszawskiego.

  Jak podkreślił ekspert podczas wykładu wygłoszonego w ramach X Festiwalu Nauki,
  stosowanie w medycynie akceleratorów ciężkich jonów, a zwłaszcza jonów węgla,
  to przyszłość onkologii.
  W Polsce terapię akceleratorową stosuje obecnie 80 ośrodków w całym kraju;
  przechodzi ją rocznie około 50 tys. pacjentów. Stosowane są tam jednak
  akceleratory elektronowe. "Urządzenia te kierują wiązkę elektronów przez skórę
  pacjenta do tkanki nowotworowej. Niestety, wadą tej metody jest silne
  naświetlenie, a tym samym zniszczenie obszaru zdrowej tkanki w kanale
  wejściowym wiązki i znaczne naświetlenie obszaru za nowotworem" - wyjaśnia
  Szeliński.

  Jak tłumaczy, w przypadku nowotworów ulokowanych z dala od znaczących organów -
  jak nowotwory płuc - nie stanowi to problemu. Jednak przy nowotworach głowy,
  szyi lub prostaty terapia ta może wywołać tak znaczne skutki uboczne, że
  niekiedy jest wręcz wykluczona.

  "Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zastosowania akceleratorów ciężkich
  jonów, a zwłaszcza jonów węgla. Dzięki temu osiąga się bardzo dobre rezultaty
  terapeutyczne" - podkreślił Szeliński. Jak wyjaśnił, nowotwór jest wówczas
  naświetlany jonami o ładunku dodatnim, które są masywniejsze od elektronów. Co
  ważne, tzw. depozyt dawki jest najmniejszy przy powierzchni skóry, po czym
  rośnie - w miarę, jak wyhamowujące cząstki tracą energię.

  "Obecnie potrafimy już sterować wiązką fotonów tak precyzyjnie, że
  promieniowanie dociera wyłącznie do obszaru nowotworu, bez naruszania zdrowych
  komórek. Nowoczesna technologia pozwala nawet na skorelowanie pracy komputerów,
  sterujących polem magnetycznym, z ruchami towarzyszącymi oddychaniu" - zapewnia
  Szeliński.

  Najnowsze osiągnięcia fizyki jądrowej pozwalają niszczyć nowotwory, nie
  uszkadzając nerwów. Przy nowotworach mózgu terapia hydronowa - ciężkimi jonami -
  może być alternatywą dla metod klasycznych, w tym chirurgii. Co istotne dla
  pacjenta, pozwala ona na zredukowanie liczby naświetlań średnio z 20 (przy
  klasycznych akceleratorach elektronowych) nawet do pięciu.

  Terapię protonami i jonami węgla prowadzi już kilka ośrodków onkologicznych na
  świecie. Wiodącą pozycję zajmuje pod tym względem Japonia, gdzie onkologia
  rozwinęła się po atakach na Hiroshimę i Nagasaki. W Europie również realizowany
  jest program budowy sieci akceleratorów klinicznych nowego typu, np. działa już
  ośrodek w Darmstadt w Niemczech. Eksperymentalną terapię i badania o
  charakterze ogólnym prowadzą tam również polscy fizycy.

  Do końca 2007 roku mają powstać akceleratory jonowe w Heidelbergu (Niemcy) i w
  Pavii (Włochy), w 2009 roku ma skończyć się budowa akceleratora w Wiedniu
  (Austria), a rok później - w Lyonie (Francja); finalizowany jest projekt
  ośrodka w Sztokholmie (Szwecja).

  Według Szelińskiego, doświadczenia ośrodków pilotażowych na świecie dowodzą
  ogromnej skuteczności tego rodzaju terapii. "Polscy fizycy i lekarze są już
  gotowi do obsługi nowoczesnych ośrodków terapii nowotworów" - deklaruje
  Szeliński.

  "Mamy też gotową technologię. Średni czas budowy akceleratora i kliniki
  onkologicznej wynosi pięć lat; koszt to ok. 300 milionów złotych" - szacuje
  naukowiec. Jak podkreśla, eksploatacja takiego ośrodka jest wprawdzie bardzo
  droga, a koszt budowy niemały, ale warto rozważyć zalety tej
  inwestycji. "Decyzja o tym, czy Polacy będą mieli dostęp do
  najnowocześniejszych metod walki z nowotworami leży w gestii parlamentu. Na
  razie polscy eksperci pracują za granicą" - podsumowuje fizyk.

  Warszawskie spotkania z nauką obejmą ponad 500 imprez. Do 24 września ponad 100
  naukowców zaprezentuje warszawiakom swoje dokonania i zainteresowania badawcze.
  Wykłady, pokazy, warsztaty i prezentacje odbędą się nie tylko w laboratoriach i
  aulach wyższych uczelni lub instytutów naukowych, ale również w muzeach,
  parkach, obserwatoriach i pod gołym niebem.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1404056,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 27.09.06, 11:38
  Przebycie przez mężczyznę rzeżączki, bakteryjnej choroby wenerycznej, podnosi
  ryzyko raka prostaty w przyszłości - zaobserwowali naukowcy z USA.
  Artykuł zamieszczony na łamach pisma "Journal of Urology" dostarcza kolejnych
  dowodów na to, że choroby przenoszone drogą płciową mogą przyczyniać się do
  rozwoju raka prostaty.

  Już wcześniejsze obserwacje, prowadzone wśród białych mężczyzn sugerowały, że
  taki związek istnieje. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Stanu
  Michigan w Ann Arbor objęły ponad 800 Afro- Amerykanów płci męskiej, którzy są
  bardziej niż biali mężczyźni narażeni na raka prostaty. Wiek pacjentów wahał
  się od 40 do 79 lat.
  Okazało się, że mężczyźni, którzy w przeszłości chorowali na rzeżączkę, byli o
  78 proc. bardziej narażeni na raka prostaty niż panowie, którzy nie mieli
  rzeżączki ani żadnych innych chorób wenerycznych.

  Co więcej, u mężczyzn, którzy mieli największą liczbę partnerek seksualnych w
  ciągu życia - 25 lub więcej - ryzyko to było niemal trzy razy wyższe niż u
  pacjentów z małą liczbą partnerek.

  Jak spekulują autorzy pracy, być może przewlekłe stany zapalne gruczołu
  krokowego, wywołane zakażeniem dwoinką rzeżączki, stanowią dobre podłoże do
  rozwoju procesów nowotworowych.

  Jeśli przyszłe badania potwierdzą związek rzeżączki z ryzykiem raka prostaty,
  można będzie rozpocząć prace nad nowymi metodami prewencji tego nowotworu -
  uważa kierująca zespołem naukowców dr Aruna V. Sarma. ?"Jest to o tyle istotne,
  że obecnie znamy niewiele takich czynników ryzyka raka prostaty, na które
  możemy mieć wpływ" - konkluduje badaczka.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1408981,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 28.09.06, 10:17
  O uruchomieniu ogólnopolskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy -
  poinformował prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego prof. Marek
  Spaczyński.
  Ma zachęcić Polki do dbania o siebie oraz zmienić zatrważające statystyki
  umieralności z powodu tego nowotworu. Główną częścią programu - pod nazwą
  Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - są badania
  profilaktyczne, które mogą objąć ok. 9 mln kobiet. Zaproszenia na indywidualne
  bezpłatne konsultacje wysyła Narodowy Fundusz Zdrowia.

  "Bezpłatne skierowanie na badania cytologiczne dostaną wszystkie Polki w wieku
  od 25 do 59 lat, które w ciągu trzech ostatnich lat nie robiły takiego badania
  finansowanego przez NFZ" - zapewniał prof. Spaczyński.
  Pacjentka, która dostanie zaproszenie może zadzwonić do wybranego - wskazanego
  na zaproszeniu ośrodka, który wykona darmowe badanie. W przypadku wykrycia
  nieprawidłowości pacjentki będą kierowane na dalsze specjalistyczne badania lub
  leczenie.

  "Rak szyjki macicy to choroba, której można skutecznie zapobiegać. Tymczasem
  ten nowotwór każdego dnia zabija w Polsce 5 kobiet. To musi się zmienić.
  Recepta jest prosta - regularne wizyty u ginekologa, coroczne badania
  cytologiczne, które są najskuteczniejszymi metodami wykrycia choroby, a w
  przyszłości - szczepienia" - powiedział prof. Marek Spaczyński.

  Według statystyk Polska jest krajem o największej liczbie zachorowań i śmierci
  z powodu raka szyjki macicy w Unii Europejskiej. Dlatego profilaktyka raka
  szyjki macicy stała się jednym z ministerialnych priorytetów w ochronie
  zdrowia. Do 2014 roku organizatorzy akcji chcieliby aby zachorowalność na
  inwazyjnego raka szyjki macicy spadła o 50 proc. Oprócz PTG program organizują
  Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

  "Można skutecznie budować świadomość zagrożenia rakiem szyjki macicy, ale
  niezbędne jest współdziałanie wielu środowisk: organizacji rządowych i
  pozarządowych - organizacji kobiecych, stowarzyszeń pacjentów, środowisk
  katolickich, środowiska medycznego, mediów, a także partnerów komercyjnych i
  pracodawców." - dodał prof. Spaczyński.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1409555,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 30.09.06, 09:12
  Dzięki nowej metodzie badania, można będzie badać właściwości guzów mózgu nie
  używając igły do biopsji - informuje "New Scientist".
  Badania takie jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny pozwalają
  wprawdzie rozpoznać guz mózgu, ale aby rozpoznać rodzaj nowotworu i jego
  złośliwość, zwykle potrzebna jest jeszcze biopsja, czyli pobranie fragmentu
  tkanki. Wbijanie igły w mózg jest nie tylko nieprzyjemne dla pacjenta, ale
  także niebezpieczne - może prowadzić do komplikacji takich jak udar mózgu lub
  paraliż. Mimo zachowania wszelkich reguł sztuki medycznej, takie powikłania
  zdarzają się w około 2 procentach przypadków.

  Zespół Johna Griffithsa z brytyjskiego Cambridge Research Institute wykorzystał
  skaner MRI do analizy chemicznej guza. Niektóre substancje są zawarte w
  nowotworach w większym stężeniu niż w normalnej tkance, wahają się także w
  poszczególnych rodzajach guzów. Dokładną ich analizę umożliwia technika
  spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS), oparta na charakterystycznym
  rezonansie poszczególnych cząsteczek w silnym polu magnetycznym.

  Naukowcy skompletowali bazę, zawierającą charakterystyczne cechy 91
  najczęstszych rodzajów nowotworów mózgu. Opracowali też oprogramowanie, które
  potrafi rozpoznać typ i stopień zawansowania poszczególnych nowotworów z
  dokładnością sięgającą 93 procent.

  Dalsze parce powinny jeszcze podnieść dokładność diagnozy. Być może metoda ta
  znajdzie zastosowanie także w rozpoznawaniu innych nowotworów, na przykład
  chłoniaków.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1411132,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 03.10.06, 11:49
  Mało znany antybiotyk o nazwie siomycyna A działa przeciwnowotworowo, hamując
  ekspresję genu niezbędnego dla rozwoju raka.
  Wyniki badań naukowców z University of Illinois at Chicago College of Medicine
  opublikowano w najnowszym numerze pisma "Cancer Research".

  Główny autor badania, Andrei Gartel, mikrobiolog i immunolog, tłumaczy, że
  badany gen FoxM1 jest bardzo aktywny w komórkach większości nowotworów. Jest
  odpowiedzialny za włączanie ekspresji genów niezbędnych do podziałów komórki
  (proliferacji) i wyłączania tych genów, które je hamują. Jak wiadomo
  niekontrolowana proliferacja jest główną cechą charakterystyczną komórek
  nowotworowych.
  Na potrzeby badania naukowcy opracowali nowy system do identyfikacji małych
  cząsteczek, które hamują działanie białek włączających i wyłączających geny.
  Przy użyciu tego systemu odkryli, że antybiotyk o nazwie siomycyna A działa
  specyficznie na FoxM1 nie wpływając na żadne inne białka komórki.

  W następnych doświadczeniach wykonanych na hodowlach komórek, badacze wykazali,
  że siomycyna A indukowała samobójstwo (apoptozę) komórek nowotworowych, ale nie
  normalnych prawidłowych komórek w hodowli.

  Gartel mówi, że nowa technika oferuje naukowcom szybki sposób identyfikacji
  substancji, które wpływają na onkogeny - geny, których aktywacja powoduje
  rozwój nowotworu. Pierwszym związkiem odkrytym w ten sposób jest siomycyna A,
  substancja bardzo obiecująca ponieważ nie jest toksyczna.

  Teraz lek musi przejść dalsze badania laboratoryjne z użyciem innych rodzajów
  komórek i wstępne testy na zwierzętach zanim będzie można rozpocząć badania
  kliniczne.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1411972,16,item.html
 • krepona 03.10.06, 23:38
  sisomycyna... siomycyna to nie istnieje
 • kk1962 04.10.06, 09:07
  Istnieje.
  Wstukaj w gugla "sisomycin".
  Czy pomaga na raka, to osobna sprawa.
  A tak na marginesie, to daunorubicyna, doksorubicyna tez antybiotyki.
 • emgoro 05.10.06, 07:53
  Według naukowców z University of Newcastle w Wielkiej Brytanii aspiryna
  wykazuje właściwości antynowotworowe - donosi październikowy numer
  pisma "FASEB".
  Znana od bardzo dawna i powszechnie stosowana podczas przeziębienia czy grypy
  aspiryna działa przeciwzapalnie między innymi poprzez hamowanie aktywności
  enzymów o nazwie cyklooksygenazy. Brytyjscy naukowcy opisali kolejny mechanizm
  działania aspiryny podczas stanu zapalnego i choroby nowotworowej.

  W swoich badaniach dowiedli, że aspiryna działa na cząsteczkę sygnałową o
  nazwie NFkappaB, która jest zaangażowana między innymi w powstawanie nowych
  naczyń krwionośnych.
  Okazało się, że lek hamuje powstawanie naczyń krwionośnych odżywiających
  rozwijającego się guza. Proces ten nazywany angiogenezą jest niezbędny do
  wzrostu nowotworu.

  Co więcej, naukowcy zaobserwowali, że aspiryna działa na ten proces zależnie od
  stosowanej dawki leku.

  Autorzy pracy piszą, że ich odkrycie potwierdziło wcześniejsze sugestie, jako
  że przeciwzapalne działanie aspiryny wiąże się z jej wpływem na NfkappaB. Teraz
  naukowcy będą mogli dowiedzieć się, jak sygnał przekazywany przez tę cząsteczkę
  (a hamowany przez aspirynę) wpływa na proces zapalny i biologię rozwoju
  nowotworu. Celem tych badań będzie opracowanie skutecznej terapii
  przeciwnowotworowej.

  "Aspiryna zawsze była uważana za »cudowne lekarstwo«. To badanie uświadamia
  nam, że stale uczymy się, na jak wiele sposobów działa ten niesamowity lek" -
  komentuje nowe odkrycie Gerald Weissmann z pisma "FASEB".

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1413188,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 06.10.06, 09:29
  Leczenie chemoterapią zmienia przepływ krwi i metabolizm mózgu, a zmiany są
  wykrywalne nawet 10 lat po zakończeniu terapii. Mogą one powodować u pacjentów
  uczucie niejasności myśli, trudności w skupieniu uwagi i zapominanie.
  Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z David Geffen School of
  Medicine na uniwerytecie w Los Angeles i opublikowane w internetowej wersji
  pisma "Breast Cancer Research and Treatment".

  Chemioterapię stosuje się w walce z rakiem, w celu uniknięcia powstawania
  przerzutów, najczęściej łącznie z leczeniem operacyjnym. Niestety, niszczone są
  zarówno komórki guza, jak i zdrowe normalne komórki organizmu.

  Pacjenci, którzy dzięki chemioterapii przeżyli chorobę nowotworową, mają po
  leczeniu bardzo osłabiony organizm. Jedną z przypadłości, na którą się skarżą,
  jest uczucie roztargnienia i trudności w zapamiętywaniu faktów.

  Naukowcy nazwali ten zespół zaburzeń "chemo brain" - mózgiem po chemioterapii.

  Odkrycie naukowców z USA może pomóc w zrozumieniu zaburzeń w procesie
  formowania myśli i powody roztargnienia męczącego wielu pacjentów po
  chemioterapii.

  "Nasze badania po raz pierwszy wykazały, że pacjenci cierpiący na tego typu
  zaburzenia poznawcze mają specyficznie zmieniony metabolizm mózgu" - mówi autor
  pracy, profesor farmakologii, Daniel Silverman.

  Co roku diagnozuje się 211 000 przypadków raka piersi, jest to najczęściej
  występujący nowotwór u kobiet. Eksperci podejrzewają, że przynajmniej 25 proc.
  pacjentek leczonych chemioterapią cierpi na objawy "mózgu po chemioterapii".

  Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych na University of Minnesota wskazują, że
  problem ten może dotyczyć aż 82 proc. pacjentek.

  Silverman i współpracownicy przy użyciu pozytonowej emisyjnej tomografii
  komputerowej (PET) badali mózgi 21 kobiet, 5 do 10 lat po operacyjnym usunięciu
  guzów piersi. U 16 z nich stosowano dodatkowo chemoterapię (w okresie
  okołooperacyjnym), żeby uniknąć nawrotu choroby. W czasie badania uczestniczki
  poproszono o wykonanie serii ćwiczeń na pamięć krótkotrwałą.

  Dzięki technice PET naukowcy otrzymali obrazy przepływu krwi w mózgu badanych
  kobiet podczas ćwiczeń pamięciowych i odpoczynku. Porównali 16 obrazów mózgu
  kobiet po chemioterapii i 5 tych, które tylko operowano z 13 obrazami mózgu
  kobiet, które nie miały ani raka piersi, ani chemioterapii.

  Okazało się, że w mózgach kobiet po chemioterapii metabolizm w bardzo ważnym
  dla procesów poznawczych regionie kory czołowej był spowolniony.

  "Odkryliśmy, że im wolniejszy był metabolizm podczas odpoczynku mózgu
  pacjentki, tym więcej miała ona trudności w rozwiązywaniu testów pamięciowych" -
  mówi Silverman.

  Podczas rozwiązywania testów przepływ krwi w korze czołowej i drugim rejonie
  mózgu tzw. móżdżku u pacjentek po chemioterapii gwałtownie wzrastał, co
  świadczy o nagłym, skokowym zwiększeniu aktywności tych samych obszarów mózgu,
  które w czasie odpoczynku były bardzo mało aktywne.

  "W efekcie mózgi tych kobiet, żeby przywołać tę samą informację, pracowały
  zdecydowanie ciężej niż mózgi kobiet nie poddawanych nigdy chemoterapii" -
  tłumaczy autor pracy.

  Co więcej naukowcy odkryli, że kobiety, które oprócz chemioterapii były leczone
  hormonalnie, miały dodatkowo zmiany w tzw. zwojach podstawy mózgu - rejonie
  koordynującym myślenie i działanie. Średnio zaobserwowano u nich
  ośmioprocentowy spadek metabolizmu w tym rejonie podczas odpoczynku mózgu.

  Naukowcy piszą, że ich odkrycie dowodzi, że technika PET może być z powodzeniem
  stosowana do monitorowania zmian wywołanych przez chemioterapię u pacjentów z
  nowotworami. Badacze podsumowują, że do tej pory nie wiadomo, co powoduje
  efekt "chemo brain" - mózgu po chemioterapii. Podkreślają, że niezbędne są
  dalsze badania w celu odkrycia jego przyczyn oraz modyfikacji leków stosowanych
  w chemioterapii, tak żeby im zapobiegać.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1413864,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 08.10.06, 16:48
  Leki, które blokują enzym znany ze swego udziału w powikłaniach cukrzycy, mogą
  też hamować rozwój raka jelita grubego, najczęstszego z nowotworów - wskazują
  badania amerykańskie. Artykuł na ten temat zamieściło pismo "Cancer Research".
  Chodzi tu o tzw. reduktazę aldozy - enzym, który bierze udział w
  metabolizowaniu glukozy w sytuacji, gdy jest jej za dużo, jak u cukrzyków.

  Zgodnie z wynikami badań, reduktaza aldozy odgrywa ważną rolę w powstawaniu
  takich powikłań cukrzycy, jak retinopatia czy nefropatia cukrzycowa. Dlatego
  obecnie inhibitory tego enzymu są testowane pod kątem ich wykorzystania w
  leczeniu cukrzycy. Chorzy na tę chorobę mają zwiększone ryzyko raka
  okrężnicy.Naukowcy z oddziałów Uniwersytetu Stanu Teksas w Galveston i w
  Arlington analizowali udział reduktazy aldozy w rozwoju raka jelita grubego.
  Najpierw komórki raka okrężnicy hodowane w laboratorium poddawali działaniu
  czynników wzrostu, które wywołują reakcje zapalne i pobudzają komórki raka do
  niekontrolowanego powielania się. Coraz więcej ostatnich badań wskazuje, że
  stany zapalne odgrywają ważną rolę w rozwoju nowotworów.

  Następnie naukowcy hamowali w komórkach raka aktywność reduktazy aldozy za
  pomocą różnych związków lub manipulacji genetycznych. Dzięki temu zastopowali
  rozwój zapalenia i powstrzymali wzrost komórek raka.

  Tak dobre wyniki zachęciły naukowców do przeprowadzenia testów na myszach,
  którym pod skórę przeszczepiono ludzkie komórki raka okrężnicy. Badano szczep
  określany jako nagie myszy. Z powodu modyfikacji genetycznych są one nie tylko
  łyse, ale też mają niedorozwinięty układ odporności. W rezultacie
  przeszczepiane im komórki nowotworowe nie są skutecznie rozpoznawane i
  zwalczane przez komórki odporności, co prowadzi do szybkiego wzrostu nowotworu.

  U części myszy naukowcy blokowali aktywność genu reduktazy aldozy tak, że enzym
  ten w ogóle nie powstawał. "Okazało się, że dzięki tej metodzie byliśmy w
  stanie całkowicie zahamować rozwój raka jelita grubego u myszy" - komentuje
  biorący udział w badaniach prof. Satish K. Srivastava. Nie zaobserwowano
  żadnych skutków ubocznych tej terapii. Natomiast u myszy nieleczonych nowotwory
  rozrastały się w niekontrolowany sposób.

  Zdaniem prof. Srivastavy, w przyszłości inhibitory tego enzymu można by podawać
  pacjentom po chirurgicznym wycięciu raka okrężnicy po to, by zahamować podziały
  jakichkolwiek pozostałych po operacji komórek rakowych.

  Jeśli badania na ludziach będą równie zachęcające co na myszach, to leki
  hamujące reduktazę aldozy można będzie stosunkowo szybko wprowadzić do leczenia
  raka jelita grubego u ludzi, zaznaczają naukowcy. Jeden z nich przechodzi
  bowiem w USA końcowe testy w grupie pacjentów chorych na cukrzycę, a w Japonii
  lek ten jest już nawet zatwierdzony do długoterminowego leczenia cukrzycy.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1414450,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 09.10.06, 23:30
  Przełomowe odkrycie, które być może pozwoli stworzyć uniwersalny lek na
  wszystkie nowotwory, zostało dokonane niemal 100 lat temu. Świat nauki
  przegapił je i dopiero ostatnio zaczął doceniać jego wagę.
  Mało kto słyszał o Theodorze Boverim. A to może właśnie jego wnikliwe
  spostrzeżenia na temat raka uratują kiedyś życie wielu z nas. Szanse są na tyle
  duże, że nawet wśród powściągliwych zazwyczaj naukowców zapanowało ożywienie. -
  Wszystkie czasopisma fachowe cytują ostatnio Boveriego, rozprawia się o nim na
  konferencjach naukowych - mówi Peter Sorger, biolog z Massachusetts Institute
  of Technology, zajmujący się badaniami onkologicznymi.
  Uznanie osiągnięć naukowych przyszło dla Boveriego o wiele za późno. Zmarł w
  1915 roku. Rok wcześniej zauważył i napisał, że w komórkach nowotworowych widać
  pod mikroskopem zaburzenia w układzie chromosomów. Chromosomy, fragmenty DNA o
  kształcie zbliżonym do litery x, występują niemal w każdej komórce ciała. I to
  w nich mieści się owe 25 tysięcy genów, tworzących w sumie przepis na
  człowieka. Theodor Boveri doszedł do wniosku, że rak zaczyna się od jednej
  komórki, w której materiał chromosomowy ulega przypadkowemu poplątaniu, a
  efektem tego są jej niemożliwe do opanowania podziały.
  źródło pochodzenia Newsweek Polska
  newsweek.redakcja.pl/wydania/artykul.asp?Artykul=16635
  Pełny tekst artykułu w najnowszym Newsweek Polska
 • emgoro 10.10.06, 21:03
  Naukowcy potrafią już tworzyć moduły sztucznego życia i budować struktury,
  które wielkością i właściwościami przypominają włókna, błony, receptory lub
  komórki żywych organizmów. Nanocząstki, takie jak fulereny, mogą spowodować
  przełom w terapii nowotworów, ponieważ potrafią transportować leki bezpośrednio
  do komórek rakowych. "Współczesna robotyka wkracza w świat mikrocząstek" –
  uważa prof. Mariusz Olszewski z Politechniki Warszawskiej.
  O mikrorobotach, użytecznych nie tylko w medycynie, naukowiec mówił podczas X
  Festiwalu Nauki w Warszawie.

  Na potwierdzenie swojej tezy profesor zaprezentował słuchaczom mikroroboty
  medyczne wielkości rzędu mikrometrów. "Buduje się również roboty latające
  wielkości owadów, które mają pomagać człowiekowi w rolnictwie: w zapylaniu
  roślin, w walce ze szkodnikami" – mówi Olszewski.

  Jak wyjaśnia, droga do stworzenia "sztucznego człowieka" prowadzi przez budowę
  poszczególnych organów. "Potrafimy zbudować sztuczny nos, sztuczne gruczoły
  wydzielania wewnętrznego, sztuczne ucho, nad którego doskonaleniem pracuje
  m.in. prof. Henryk Skarżyński z Akademii Medycznej w Warszawie" – opowiada. Na
  całym świecie trwają badania nad sztucznym okiem. Zdaniem profesora, wiele już
  osiągnięto. "Umiemy budować urządzenia umożliwiające niewidomym widzenie
  kanałowe. Dzięki nim człowiek odróżnia barwy jasne od ciemnych i może
  bezpiecznie poruszać się w otoczeniu" – tłumaczy.

  Olszewski podkreśla znaczenie badań nad neuromechanizmem, czyli wywoływaniem
  ruchu przez bodźce powstające w mózgu. Jak wyjaśnia, dzięki eksperymentom
  przeprowadzonym na zwierzętach wiadomo już, że w mózgu da się wyodrębnić
  okolice odpowiedzialne za ruch poszczególnych części ciała. Okazuje się, że
  wystarczy myśl o wykonaniu ruchu, żeby bodziec mógł dotrzeć do wybranego organu
  zwierzęcia.

  "Odkrycie to ma przełomowe znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Już wkrótce
  pojawią się wózki inwalidzkie, którymi osoba sparaliżowana będzie mogła
  sterować poprzez myśl" – uważa profesor.

  źródło pochodzenia PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=145&news_id=13472&layout=6&forum_id=5313&page=text
 • emgoro 10.10.06, 21:07
  Medyczny Nobel może przyczynić się do postępu w leczeniu wielu chorób
  Odkrycia tegorocznych Noblistów mogą się znacznie przyczynić do leczenia wielu
  chorób dziedzicznych i schorzeń do tej pory nieuleczalnych, takich jak
  nowotwory, choroby neurodegeneracyjne i autoimmunologiczne. "Będzie można też
  chronić ludzi, zwierzęta lub rośliny przed groźnymi wirusami" - uważa doc.
  Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

  "Dzięki badaniom i odkryciom tegorocznych laureatów poznano fundamentalny
  mechanizm kontroli przepływu informacji genetycznej" - podkreśla Komisja
  Noblowska wyjaśniając zasługi tegorocznych laureatów. Nagrodę w dziedzinie
  medycyny i fizjologii otrzymali w poniedziałek 2 października dwaj Amerykanie,
  Andrew Z. Fire i Craig C. Mello za odkrycie "zjawiska interferencji RNA -
  polegające na wyłączaniu genów za pomocą dwuniciowych fragmentów RNA".
  Współpraca obu naukowców zaowocowała odkryciem mechanizmu, który pozwala
  wyłączać aktywność genów w komórkach.

  Zjawisko interferencji RNA występuje u roślin, zwierząt i ludzi.

  "To mechanizm naturalnie funkcjonujący w komórce, będący częścią systemu
  regulacji aktywności genów i ochrony komórki przed niektórymi wirusami.
  Amerykańskim badaczom udało się tym samym podejrzeć, w jaki sposób funkcjonuje
  komórka i wykorzystać to zjawisko" - mówi biochemik, prof. Jan Barciszewski z
  Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

  "Początkowo wykorzystywano je w badaniach podstawowych dla badania funkcji
  genów, a następnie zaczęto dostrzegać możliwości zastosowania go w medycynie.
  To tylko tyle i aż tyle" - dodaje.

  "Interferencja RNA jest terapią genową drugiej generacji, drugim skrzydłem
  biotechnologii molekularnej" - zaznacza zajmujący się biochemią roślin prof.
  prof. Jerzy Buchowicz z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

  "Środowisko naukowe spodziewało się Nobla dla Fire'a i Mello; ich odkrycia
  doprowadziły do przełomu w nauce, zarówno w medycynie, jak i w badaniach nad
  roślinami" - ocenia biolog molekularny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
  Poznaniu, prof. Artur Jarmołowski.

  W Polsce metodę interferencji RNA wykorzystuje się w badaniach nad guzami
  mózgu. Prowadzi je kierowana przez prof. Stanisława Nowaka w Klinika
  Neurochirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu we współpracy z poznańskim
  zespołem prof. Barciszewskiego.

  47-letni Andrew Z. Fire pracuje na Massachusetts Institute of Technology w
  Cambridge oraz na Stanford University w Kalifornii. W młodości był wybitnie
  uzdolnionym matematykiem, jednak całą swoją energię poświęcił na zgłębianie
  tajemnic genetyki.

  Prowadzone w Cambridge w Wielkiej Brytanii doświadczenia na nicieniu
  Caenorhabditis elegans zaowocowały odkryciem zjawiska interferencji RNA. Razem
  z drugim tegorocznym laureatem Nobla z medycyny Fire opisał je w 1998 roku na
  łamach tygodnika "Nature".

  Z kolei 46-letni Craig C. Mello jest zatrudniony na Harvard University w
  Bostonie i University of Massachusetts School of Medicine w Worcester.

  Obecnie w swoim laboratorium Mello kontynuuje nie tylko badania nad
  interferencją RNA, ale i swoje starsze prace nad różnicowaniem się i
  komunikacją komórek zarodka na najwcześniejszych etapach jego rozwoju. Do tej
  pory udało mu się m.in. dowieść, że położenie komórki w zarodku może decydować
  o tym, w jaki rodzaj tkanki ostatecznie z niej powstanie. Badacz zidentyfikował
  też wiele genów, które wpływają na losy komórek zarodków C. elegans.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=J10&news_cat_id=91&news_id=13313&layout=0&forum_id=5154&page=text
 • emgoro 12.10.06, 13:49
  Gen odpowiada za oporność raka płuc na chemioterapię
  Nadmierna aktywność genu, który odpowiada za oczyszczanie komórek z toksyn,
  może w wielu przypadkach odpowiadać za oporność raka płuc na chemioterapię -
  wskazują badania amerykańskie, o których poinformowało pismo "PLoS Medicine".
  Naukowcy z Medycznych Instytutów Johnsa Hopkinsa prowadzili badania na
  komórkach raka piersi hodowanych długo w laboratorium - tzw. liniach
  komórkowych oraz na pobranych od pacjentów komórkach niedrobnokomórkowego raka
  płuc i zdrowych komórkach płuc.

  Badania pozwoliły stwierdzić, że w wielu próbkach raka jak i w komórkach
  nowotworowych hodowanych w laboratorium nazbyt aktywny jest gen, który
  odpowiada za proces detoksykacji komórek. Chodzi tu o gen NRF2, którego
  naturalną rolą jest chronić komórki przed zanieczyszczeniami chemicznymi ze
  środowiska, np. z dymu papierosowego, czy spalin samochodowych. NRF2 koduje
  białko, które uruchamia produkcję enzymów i innych cząsteczek wymiatających
  zanieczyszczenia na zewnątrz komórek.
  Okazało się jednak, że w komórkach raka płuc opornego na chemioterapię
  aktywność NRF2 osiąga granice szaleństwa. W efekcie komórki te pompują na
  zewnątrz wszystkie niebezpieczne dla siebie toksyny, również leki stosowane w
  chemioterapii.

  W części komórek za nadaktywność NRF2 odpowiedzialne były mutacje w genie
  KEAP1, który ma za zadanie hamować białko zapisane w NRF2. W innych komórkach
  brakowało nawet jednej z kopii KEAP1. Z kolei, w zdrowych komórkach płuc
  pobranych od tych samych pacjentów naukowcy nie wykryli tego typu zmian.

  Badaczom udało się też ustalić, że komórki raka z mutacjami w KEAP1 są bardziej
  odporne na działanie chemioterapii niż zdrowe komórki płuc.

  "Z naszych badań wynika, że komórki raka płuc wykorzystują aktywność genu NRF2,
  aby obronić się przed toksycznym działaniem chemioterapii" - komentuje biorący
  udział w badaniach dr Shyam Biswal.

  Zdaniem badacza, blokowanie tego genu lub zapisanego w nim białka mogłoby
  poprawić efektywność leków standardowo wykorzystywanych w chemioterapii raka
  płuc, zwłaszcza związków platyny.

  W najbliższej przyszłości naukowcy planują potwierdzić wyniki tych badań na
  większej liczbie próbek raka płuc. Chcą również poszukiwać leków, które
  hamowałyby aktywność genu NRF2 lub zapisanego w nim białka i w ten sposób
  zwiększały wrażliwość komórek raka na leki chemioterapeutyczne.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1416502,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 13.10.06, 10:17
  Ból neuropatyczny potrafi trwać latami. Nie wybiera ofiar i nie poddaje się
  klasycznemu leczeniu przeciwbólowemu. Razem z niemieckimi kolegami pracujemy
  nad nowym podejściem terapeutycznym do tego rodzaju bólu" – mówi prof. Barbara
  Przewłocka z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, polski koordynator
  międzynarodowych badań nad przeciwbólowym działaniem endomorfin.
  FUNKCJE BÓLU

  Przewłocka tłumaczy, że ostry ból niejednokrotnie ratuje życie, ostrzegając
  przed czynnikami uszkadzającymi tkanki. Czasem pojawia się pomimo braku
  widocznych bodźców. Ból o charakterze przewlekłym powstaje w wyniku stanów
  zapalnych, uszkodzenia układu nerwowego, wskutek wypadku lub choroby. Występuje
  z pewnym opóźnieniem, co utrudnia dokładną lokalizację i miejsce uszkodzenia, a
  czasem też jego przyczynę.

  Często ból zapalny i neuropatyczny nakładają się na siebie, dając obraz trudny
  do leczenia. Tym, co je odróżnia, jest odmienna reakcja na morfinę. W bólu
  zapalnym jej działanie jest silniejsze, natomiast w neuropatycznym – słabsze.
  Terapia bólu neuropatycznego stale pozostawia wiele do życzenia.

  SKOMPLIKOWANE CIERPIENIE

  Żeby organizm odczuwał ból, natura musiała stworzyć skomplikowany nerwowy szlak
  nocyceptywny (nocere – z łac. szkodzić), przewodzący bodźce z obwodu do
  ośrodkowego układu nerwowego. Jak tłumaczy Przewłocka, szlak ten zbudowany jest
  z wolnych zakończeń nerwowych rejestrujących szkodliwe czynniki oraz nerwów
  przenoszących informację bólową z tkanek obwodowych do rdzenia kręgowego i
  kolejno do struktur mózgu.

  "Cały ten układ nie dość, że jest skomplikowany, to jeszcze bardzo dynamiczny.
  Oprócz szlaków przewodzenia bodźców bólowych działają w nim liczne mechanizmy
  ich hamowania, ograniczające siłę bólu i czas jego trwania" – wyjaśnia
  profesor.

  "Czasem ból nasila się, choć szkodliwy bodziec przestał już działać, a
  uszkodzone tkanki dawno się zagoiły. Dochodzi do bólu przewlekłego. Jednym z
  jego rodzajów jest ból neuropatyczny, którego przyczyną są uszkodzenia w
  układzie nerwowym, prowadzące do zmian struktury i funkcjonowania dróg
  bólowych" - mówi Przewłocka.

  Ból neuropatyczny może przybierać różne formy. Często opisywany jest przez
  chorych jako piekący, kłujący, także podobny do tego, który towarzyszy
  drażnieniu prądem elektrycznym. Jego nasilenie czasem ogranicza się do lekkiej
  przeczulicy, czasem zaś przechodzi w skrajną allodynię, czyli stan, w którym
  trudną do zniesienia dolegliwość wywołują czynniki tak łagodne, jak na przykład
  dotknięcie włosem.

  Zdaniem Przewłockiej, przyczyn takiego stanu może być wiele, np. wypadkowe lub
  jatrogenne uszkodzenie nerwów (częste u kobiet po mastektomii), naciekanie
  układu nerwowego przez nowotwór, półpasiec, neuropatie (np. cukrzycową).

  SKĄD SIĘ BIERZE BÓL

  Jak tłumaczy naukowiec, w wyniku uszkodzenia neuronu w jego otoczeniu dochodzi
  do uwalniania substancji prozapalnych, które aktywują drogi bólowe. Dodatkowo
  następuje rozkrzewianie uszkodzonego neuronu (jak przyciętego drzewa). W
  błonach komórkowych "odrostów" gromadzą się kanały sodowe, odpowiedzialne za
  przewodzenie bólu. Miejsca te stają się ogniskami samopodtrzymującej się
  aktywacji szlaku bólowego. Podobne zmiany obserwuje się też na wyższych
  piętrach układu nerwowego.

  "W naszych badaniach stosujemy modele obu rodzajów bólu, zapalnego i
  neuropatycznego, aby potencjalne działanie proponowanych substancji leczniczych
  wykorzystać w różnych rodzajach bólu. Porównując wyniki badań uzyskane na tych
  modelach możemy wnioskować o mechanizmach rozwoju bólu przewlekłego" – mówi
  Przewłocka.

  PROBLEMY DŁUGOTRWAŁEJ TERAPII

  W przypadku bólów ostrych najskuteczniejsze są leki opioidowe, np. morfina. Jak
  wyjaśnia profesor, lek wraz z krwią trafia do odpowiednich receptorów układu
  nerwowego. Łącząc się z nimi wywołuje szereg procesów wewnątrz komórki
  nerwowej, prowadzących do hamowania aktywności neuronu, a co za tym idzie - do
  hamowania przekazu bodźca do mózgu. Morfina działa na receptory zwane
  opioidowymi, a szczególnie na tzw. receptor typu m. Działając na te receptory w
  mózgu, wywołuje jednak dokuczliwe, a czasem niebezpieczne dla zdrowia skutki
  niepożądane.

  Przewłocka zaznacza, że w tym miejscu rodzi się problem z leczeniem bólów
  neuropatycznych. Okazuje się bowiem, że bóle neuropatyczne w większości
  przypadków nie poddają się leczeniu opioidami. Aby je zwalczyć, potrzeba
  znacznie większych dawek leku niż w przypadku leczenia bólu ostrego (np.
  bezpośrednio po operacji lub wypadku). Zwiększenie dawki leku podwyższa jednak
  ryzyko działań niepożądanych.

  "Jak tu przez wiele lat trwania takiego bólu podawać choremu znaczne ilości
  leku działającego poprzez receptory opioidowe?" – zastanawia się
  neurofarmakolog. Jej zdaniem, chorym trzeba zaproponować leczenie powodujące
  minimalne skutki niepożądane. Przewlekłe stany zapalne, takie jak np.
  artretyczne zapalenia stawów, też trwają latami, dlatego trzeba znaleźć
  bezpieczną możliwość dla stosowania przynoszących ulgę leków.

  W NATURZE SIŁA

  Według Przewłockiej, dobrym punktem wyjścia do poszukiwań metody terapeutycznej
  jest pytanie o rolę receptorów opioidowych w naszym organizmie.

  "Natura nie tworzyła ich miliony lat temu po to, by współcześni lekarze mieli
  zwalczać ból morfiną" - przypuszcza profesor. Tłumaczy, że wraz z tymi
  receptorami powstały ich naturalne ligandy, czyli występujące w naszych
  organizmach cząsteczki zdolne do ich aktywacji. Są nimi endorfiny, zróżnicowana
  grupa endogennych peptydów opioidowych, wykazujących działanie przeciwbólowe.

  "Człowiek w szoku powypadkowym bólu nie czuje. Przeciwbólowe działanie
  akupunktury też wydaje się być uwarunkowane wydzielaniem endorfin. Przykładów
  jest więcej i dowodzą one skuteczności wewnętrznych mechanizmów
  przeciwbólowych" – zauważa neurofarmakolog.

  Dodaje, że do zwalczania bólów neuropatycznych dobrze byłoby zatrudnić
  endogenne peptydy opioidowe. To endomorfiny które, w odróżnieniu od endorfin,
  są bardzo selektywne w stosunku do receptora, na który działa morfina.

  Wstępne badania wykazały, że w modelach zwierzęcych siła ich działania nie
  słabnie - w odróżnieniu od morfiny, której dawkę należy podnieść, aby uzyskać
  efekt terapeutyczny w bólu neuropatycznym.

  ENDOMORFINY DZIAŁAJĄ LOKALNIE

  "Działaniem lokalnym endomorfin w bólu przewlekłym zajmujemy się wraz z
  zespołem dr Haliny Machelskiej z Klinik für Anaesthesiologie und Operative
  Intensivmedizin, Charité-Universitätsmedizin w Berlinie" – mówi specjalistka.

  "Okazało się, ze endomorfiny znacznie lepiej radzą sobie z bólem
  neuropatycznym, niż morfina. Chorym podawać można niższe dawki leku, a to
  zmniejsza ryzyko działań niepożądanych" – tłumaczy Przewłocka. Podkreśla, że
  podawanie endomorfin nie jest jednak takie proste, ponieważ nie przechodzą one
  z krwi do mózgu.

  "W przypadku bólu neuropatycznego, kiedy dolegliwości bólowe dotyczą dużych
  obszarów skóry, można wykorzystać receptory opioidowe, występujące na nerwach
  obwodowych. Najprostszym rozwiązaniem byłyby maści, żele, spreje lub płukanki
  zawierające endomorfiny podwane wprost na miejsce powstawania bólu" – podkreśla
  specjalistka.

  Działając lokalnie na nerwy obwodowe wielokrotnie zmniejsza się ryzyko
  działania ośrodkowego, a tym samym pojawienie się działań niepożądanych,
  charakterystycznych dla stosowanej obwodowo morfiny. Peptydowa budowa
  endomorfin sprawia również, iż najsilniej działają one dokładnie tam, gdzie je
  zaaplikowano. Bardzo małe jest ryzyko migracji leku, na przykład do ośrodkowego
  układu nerwowego.

  PERSPEKTYWY TERAPEUTYCZNE

  Jedną zalet endomorfin, jako potencjalnych czynników terapeutycznych, jest ich
  prosta budowa. Substancje te produkuje z pominięciem metod biotechnologicznych,
  lek mógłby więc być niedrogi. Prosta budowa endomorfin rodzi
 • emgoro 19.10.06, 23:43
  Dokończenie tematu

  PERSPEKTYWY TERAPEUTYCZNE

  Jedną zalet endomorfin, jako potencjalnych czynników terapeutycznych, jest ich
  prosta budowa. Substancje te produkuje z pominięciem metod biotechnologicznych,
  lek mógłby więc być niedrogi. Prosta budowa endomorfin rodzi też pewne
  problemy. Wprowadzona do organizmu substancja w ciągu kilkunastu minut ulega
  rozkładowi i przestaje działać.

  "Z tym problemem już się uporaliśmy. Współpracujący z nami chemicy
  zmodyfikowali cząsteczki w ten sposób, że ich trwałość w organizmie zwierząt
  wydłużyła się do ok. 2 godzin. Sądzimy, że u ludzi przetrwają jeszcze dłużej.
  Poza tym możliwe są dalsze modyfikacje" – uważa neurofarmakolog.

  Szacuje się, że problem przewlekłego bólu dotyczy 0,5-2 proc. społeczeństwa.
  Polsko-niemiecki zespół nie obiecuje spektakularnych efektów prowadzonych prac.
  Badania mają charakter podstawowy i służą pogłębieniu wiedzy na temat
  potencjalnych zastosowań endomorfin.

  "Sądzę jednak, że w przyszłości działające w ten sposób leki mają szansę trafić
  na apteczne półki" – nie kryje nadziei prof. Barbara Przewłocka.

  źródło pochodzenia PAP – Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=91&news_id=13500&layout=0&forum_id=5341&page=text
 • emgoro 19.10.06, 23:46
  Wstrząsający raport onkologów dla Ministerstwa Zdrowia: pacjenci w Polsce
  umierają, bo nie mają dostępu do leczenia. Jeśli szpitale nie będą mieć nowego
  sprzętu, sytuacja jeszcze się pogorszy, bo coraz więcej osób zapada na
  nowotwory - pisze "Rzeczpospolita".
  Zdaniem autorów raportu, sytuacja jest dramatyczna. Brakuje sprzętu, więc
  chorzy czekają w kilkumiesięcznych kolejkach do leczenia radioterapeutycznego.
  Gdy już się na nie dostaną, nie mają gwarancji, że naświetlanie będzie dla nich
  bezpieczne.

  Z raportu przygotowanego dla Ministerstwa Zdrowia przez Centrum Onkologii w
  Krakowie wynika, że prawie jedna piąta urządzeń do radioterapii nadaje się do
  natychmiastowej wymiany - jest przestarzała albo wyeksploatowana. Awaria
  takiego sprzętu może skończyć się tragicznie - przekonały się o tym pacjentki z
  Białegostoku, dotkliwie poparzone w czasie radioterapii.

  Osoby, które mają za sobą leczenie choroby nowotworowej, opowiadają, że
  zdarzało się, iż po rozpoczęciu naświetlań psuł się sprzęt i trzeba było czekać
  na jego naprawienie kilka tygodni. - Pacjenci dobrze wiedzą, że przy leczeniu
  nowotworu nie wolno czekać, liczy się każdy dzień - mówi Elżbieta Kozik,
  szefowa Klubu Amazonek w Warszawie, stowarzyszenia kobiet po amputacji piersi.


  Onkolodzy biją na alarm. "Pacjenci, którzy potrzebują naświetlania, czekają na
  dostęp do radioterapii po dwa, trzy miesiące" - pisze w raporcie prof. Marian
  Reinfuss z Centrum Onkologii.

  Z raportu Centrum wynika, że pod koniec ubiegłego roku w Polsce było 55 w pełni
  sprawnych urządzeń, dwa razy mniej, niż być powinno. Tymczasem w najbliższych
  latach w Polsce, według danych Organizacji Europejskich Instytutów Raka (OEIC),
  radioterapia będzie niezbędna co roku dla nawet 100 tysięcy chorych. Teraz ma
  szansę z niej skorzystać niespełna 60 tysięcy pacjentów.YY

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=134&news_id=13621&layout=6&forum_id=5461&page=text

 • emgoro 19.10.06, 23:48
  Witamina D może w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu raka piersi,
  uważają naukowcy brytyjscy. Wyniki ich badań, opublikowane na łamach
  pisma "Journal of Clinical Pathology", sugerują, że może ona spowalniać wzrost
  nowotworu.
  Naukowcy z Imperial College w Londynie doszli do takich wniosków po zbadaniu
  poziomu witaminy D w surowicy krwi 279 kobiet chorych na inwazyjnego raka
  piersi. U większości pacjentek (204 kobiety) choroba była w początkowych
  stadiach, u reszty natomiast stwierdzono zaawansowanego raka.

  Okazało się, że kobiety z mało zaawansowanym rakiem poziom witaminy D był
  wyższy, niż u kobiet w zaawansowanym stadium choroby. Na razie naukowcy nie
  znają dokładnej przyczyny tych różnic, nie mają też pewności czy niższy poziom
  witaminy D u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi jest przyczyną czy też
  skutkiem rozwoju nowotworu. Jednak biorąc pod uwagę wyniki innych badań,
  podejrzewają, że obniżone stężenie witaminy D we krwi może przyspieszać rozwój
  raka do bardziej zaawansowanych stadiów.

  Doświadczenia na hodowlach komórkowych wykazały, że witamina D hamuje podziały
  komórek raka i nasila ich obumieranie. Z kolei prawidłowy poziom witaminy D w
  organizmie powiązano z niższym ryzykiem zachorowania na raka piersi.

  Z badań wynika też, że witamina D wzmaga bądź hamuje aktywność różnych genów,
  które mogą odgrywać rolę w rozwoju nowotworów. Przykładem genu, którego
  aktywność rośnie pod wpływem witaminy D, jest p21, kontrolujący podziały
  komórek.

  W przyszłości naukowcy chcą lepiej zrozumieć rolę witaminy D we wzroście raka
  piersi. Ich zdaniem może to pomóc w zwiększeniu skuteczności leczenia tego
  nowotworu.

  Najbogatszym źródłem witaminy D są jaja i tłuste ryby. Związek ten produkują
  też w dużych ilościach komórki skóry wystawione na działanie promieni
  słonecznych.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1420092,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 20.10.06, 10:18
  Substancje zawarte w pestkach winogron wyraźnie hamują wzrost raka jelita
  grubego, wykazali naukowcy z USA w badaniach na hodowlach komórkowych i
  myszach. Artykuł na ten temat zamieszcza pismo "Clinical Cancer Research".
  Skórka i pestki czerwonych winogron zawierają duże ilości proantocyjanów -
  związków z grupy flawonoidów, które są silnymi przeciwutleniaczami i zwalczają
  toksyczne dla komórek wolne rodniki. Dlatego produkty z winogron, w których
  wykorzystuje się również ich skórkę czy pestki, jak np. czerwone wino, są znane
  ze swego korzystnego wpływu na zdrowie, zwłaszcza na układ krążenia i serce.

  O przeciwnowotworowych własnościach wyciągu z pestek winogronowych naukowcy pod
  kierunkiem prof. Rajesha Agarwala z Uniwersytetu Stanu Kolorado w Denver po raz
  pierwszy poinformowali w 1999 r. Ówczesne badania dotyczyły raka skóry. Później
  udało im się potwierdzić, że ekstrakt ten spowalnia również wzrost raka
  prostaty.
  W najnowszych badaniach naukowcy testowali wyciąg na ludzkich komórkach raka
  okrężnicy hodowanych w laboratorium. Rak ten jest drugim co do częstości
  występowania nowotworem złośliwym wśród mieszkańców krajów dobrze rozwiniętych.

  Badania ujawniły, że im większa była dawka i czas działania wyciągu, tym
  silniej hamował on wzrost raka. W najlepszym wypadku liczba żywych komórek
  nowotworu obniżyła się o 92 proc.

  Naukowcy stwierdzili, że pod wpływem ekstraktu w komórkach raka rósł poziom
  białka Cip1/p21, które kontroluje podziały komórkowe. Już po 12 godzinach
  stężenie białka było wyższe o ponad 150 razy od stężenia wyjściowego.

  Jak wyjaśniają autorzy pracy, jedną z cech komórek raka jest to, że tracą one
  naturalną kontrolę nad swoim cyklem życiowym i zaczynają się w szalonym tempie
  dzielić i powielać. Odpowiadają za to zaburzenia w poziomie białek
  kontrolujących cykl, takich jak Cip1/p21. Aktywność Cip1/p21
  powoduje "zamrożenie" komórek w stadium przed podziałem. Następstwem tego jest
  często śmierć komórki nowotworowej na drodze tzw. apoptozy.

  Na koniec naukowcy przetestowali wyciąg z winogronowych pestek na myszach,
  którym przeszczepiono komórki ludzkiego raka okrężnicy w zaawansowanym stadium
  rozwoju. Jednocześnie z przeszczepem część gryzoni otrzymała doustnie
  pojedynczą dawkę badanego ekstraktu. Po 8 tygodniach okazało się, że objętość
  guzów u tych myszy była mniejsza średnio o 44 proc., niż u zwierząt, które nie
  otrzymały ekstraktu, tzw. kontrolnych. Choć dawka, którą zastosowano była
  bardzo duża nie zaobserwowano żadnych toksycznych efektów działania preparatu.

  Podobnie jak w przypadku hodowli komórkowych, wyciąg z pestek winogron
  powodował, że w komórkach guzów rosnących u gryzoni podnosił się poziom białka
  Cip1/p21.

  Naukowcy planują teraz określić najniższą skuteczną u myszy dawkę ekstraktu,
  jak również najwyższą z możliwych i zarazem nietoksyczną dawkę. Liczą, że
  pomoże to w przyszłości wdrożyć ich odkrycie do praktyki medycznej.

  Obecnie w sprzedaży komercyjnej są suplementy diety zawierające wyciąg z pestek
  winogron. "Nasze wyniki nie oznaczają jednak, że ludzie powinni teraz rzucić
  się do sklepów po te preparaty. To mogłoby być niebezpieczne, gdyż na razie nie
  wiemy nawet jaka dawka dałaby pacjentom korzyści zdrowotne, nie powodując
  zarazem niepożądanych skutków ubocznych" - komentuje prof. Agarwal.

  Jak podkreśla naukowiec, na razie wartością tych badań jest wykazanie, że
  ekstrakt z pestek winogronowych może hamować wzrost raka oraz odkrycie
  mechanizmu jego działania. Ale zanim wyciąg ten można będzie stosować w
  leczeniu chorych na raka czy w prewencji chorób nowotworowych, trzeba wykonać
  znacznie więcej testów.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1420340,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 20.10.06, 12:25
  W Polsce rośnie liczba zachorowań na raka jelita grubego - to obecnie trzeci co
  do częstości występowania nowotwór u kobiet, a drugi u mężczyzn. A możliwości
  diagnozowania go są coraz lepsze - dostępne są już m.in. domowe testy na
  obecność krwi w stolcu.
  W Polsce rocznie zapada na tę chorobę ponad 11 tys. osób, umiera 8,5 tys. Trwa
  obecnie ogólnopolska kampania edukacyjna "Rak jelita grubego - badam się i
  leczę". "Przekonujemy, że to choroba jak każda inna, że wstyd nie może
  powstrzymać nas od zadbania o własne zdrowie" - powiedział na czwartkowej
  konferencji prasowej w Katowicach Ryszard Lisek z Polskiego Towarzystwa Opieki
  nad Chorymi ze Stomią (stomia to stan po wycięciu chorego jelita, z
  wyprowadzeniem jego zdrowego odcinka na zewnątrz - czyli tzw. sztuczny odbyt).

  Każda osoba powyżej 50. roku życia powinna przynajmniej raz na 10 lat poddać
  się badaniom diagnostycznym. Jeśli na raka jelita grubego chorował ktoś w
  rodzinie, na badanie należy się zdecydować znacznie wcześniej.
  Choroba początkowo nie daje żadnych objawów, dlatego tak ważne są badania
  profilaktyczne. W bardziej zaawansowanym stadium objawami są: krwawienie z
  odbytu lub krew w kale, zaburzenia rytmu wypróżnień, nieuzasadniona utrata masy
  ciała, mdłości, bóle i poczucie napięcia w brzuchu, możliwa jest też anemia.

  "Test na krew utajoną w kale można kupić w każdej aptece i zrobić w warunkach
  domowych. Dostępne są testy kilku producentów, nie są drogie, a ich dokładność
  jest zbliżona do tych wykonywanych w laboratorium" - powiedział ordynator
  oddziału onkologii Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach dr Wojciech
  Poborski.

  Jak podkreślił, ważna jest też postawa lekarzy pierwszego kontaktu -
  przeciętnie lekarz rodzinny może w swojej praktyce zetknąć się z dwoma takimi
  przypadkami rocznie. "Konieczne jest też rozwianie obaw pacjentów przed
  przeprowadzaniem badań profilaktycznych - chowanie głowy w piasek, częsta w
  Polsce postawa, to droga donikąd" - podkreślił dr Poborski.

  Rozwojowi raka jelita grubego sprzyja dieta, charakterystyczna dla rozwiniętych
  krajów kultury zachodniej - dużo czerwonego mięsa i wysoko przetworzonych
  pokarmów, mało błonnika. Dlatego, by się ustrzec choroby, lekarze oprócz
  urozmaiconej diety zalecają ograniczenie alkoholu, rezygnację z palenia
  papierosów, aktywność fizyczną, przyjmowanie witamin C, D i E, znormalizowanie
  wagi ciała.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1421215,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 20.10.06, 12:28
  Bakteria Helicobacter pylori zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu w dolnym odcinku
  żołądka, ale może z kolei zmniejszać ryzyko jego występowania w miejscu
  połączenia żołądka z przełykiem - donosi "Journal of the National Cancer
  Institute".
  Helicobacter pylori to bakteria gnieżdżąca się w błonie śluzowej żołądka.
  Występuje u 70-80 proc. populacji i odpowiada za większość przypadków choroby
  wrzodowej żołądka i 90 proc. przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy.
  Zakażenie tą bakterią może mieć też wpływ na rozwój nowotworów żołądka.

  Nowotwory żołądka rozwijają się najczęściej w miejscu połączenia przełyku z
  żołądkiem oraz w jego niższych częściach.
  Grupa naukowców kierowana przez Farin Kamangar z National Cancer Institute in
  Bethesda w USA wraz z kolegami z Finlandii przeprowadziła badania na 234
  pacjentach z nowotworami żołądka. Badano obecność przeciwciał skierowanych
  przeciwko H. pylori we krwi pacjentów. Obecność przeciwciał świadczy o
  przebytej infekcji wywołanej przez bakterie.

  Naukowcy stwierdzili, że u pacjentów, którzy przeszli infekcję wywołaną H.
  pylori, ryzyko występowania nowotworów dalszych odcinków żołądka jest większe
  niż u reszty populacji, natomiast ryzyko raka części wpustowej żołądka jest
  mniejsze.

  "Podejmując próby zapobiegania rozwoju nowotworów należy wziąć pod uwagę wpływ
  H. pylori na zmniejszenie ryzyka powstawania raka przełyku oraz części
  wpustowej żołądka" - komentują wyniki kolegów Olaf Syren i William J. Blot z
  Karolinska Institutet.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1421216,16,1,0,120,686,item.html


 • emgoro 20.10.06, 12:33
  Pracownicy z fabryk komputerów częściej niż umierają z powodu nowotworu -
  wykazały obszerne analizy ponad 30 tys. zgonów pracowników zatrudnionych w
  amerykańskich fabrykach IBM od lat 70. Wyniki opublikowało pismo "Environmental
  Health".
  Pracownicy fabryk IBM umierali na nowotwory, w tym - mózgu, nerek lub piersi
  oraz chłoniaka nieziarnistego - częściej niż reszta populacji - stwierdził
  Richard Clapp z Boston University School of Public Health (USA).

  Dane, którymi dysponował, nie pozwoliły mu związać tych zgonów z działaniem
  związków chemicznych lub substancji toksycznych, z którymi na co dzień stykają
  się pracownicy fabryk. Clapp badał przypadki zgonów wśród wszystkich robotników
  fabryki IBM, którzy przepracowali w niej co najmniej pięć lat w okresie 1969-
  2001. Przeanalizował przyczyny śmierci 31 tys. 941 robotników i porównał je z
  przyczynami zgonów wśród ogółu Amerykanów w tym samym czasie.

  Dane uzyskał od IBM w ramach procesu przeciwko tej firmie w Kalifornii. Badania
  przeprowadził na zamówienie strony skarżącej.

  Wyniki analiz Clappa świadczą o podwyższonej śmiertelności wskutek kilku typów
  nowotworów. Dotyczy to zwłaszcza robotników zatrudnionych w kilku konkretnych
  fabrykach - w stanach Kalifornia, Minnesota, Nowy Jork i Vermont.

  Wyraźnie więcej niż norma było też zgonów z powodu nowotworu mózgu i
  ośrodkowego układu nerwowego. W niektórych grupach pracowników stwierdzano
  także ponadprzeciętną liczbę przypadków raka nerek, chłoniaka nieziarnistego i
  nowotworu piersi.

  To nie pierwsze badanie związku śmiertelności i pracy przy produkcji
  komputerów, lecz - jak do tej pory - najobszerniejsze.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1420344,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 20.10.06, 15:32
  Ruszyła ogólnoeuropejska akcja, której celem jest zagwarantowanie pacjentom w
  państwach Unii Europejskiej dostępu do najnowszych metod leczenia nowotworów.
  Wprowadzenie jednolitej unijnej strategii walki z rakiem to główny cel
  uruchomionej w Brukseli inicjatywy o nazwie "Cancer United".

  W ciągu półtora roku organizatorzy chcą zgromadzić milion podpisów pod petycją
  domagającą się działania ze strony Parlamentu Europejskiego, Komisji
  Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej.

  Organizatorzy akcji wzywają te instytucje do stworzenia ogólnoeuropejskiej
  strategii w zakresie chorób nowotworowych oraz do wystosowania do wszystkich
  państw członkowskich zaleceń dotyczących wdrożenia kompleksowych planów
  zwalczania chorób nowotworowych, które obejmują:

  szczegółowe programy mające na celu usprawnienie organizacji usług, w tym
  zapewnienie odpowiedniego poziomu zasobów, implementację sieci opieki oraz
  kompleksowych rejestrów przypadków raka na poziomie danego kraju;
  większy nacisk na jakość, w tym informowanie pacjentów, wykorzystanie zespołów
  interdyscyplinarnych, specjalistyczne szkolenie oraz stały rozwój zawodowy
  wszystkich pracowników i gwarancja jakości dla wszystkich aspektów opieki, od
  diagnozy aż po kontrolę;
  większy nacisk na działania zapobiegawcze, w tym zwiększenie świadomości
  społeczeństwa w zakresie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia oraz
  wdrożenie krajowych programów monitorujących;
  nieustanne działania mające na celu zwiększenie skuteczności leczenia, w tym
  programy badań klinicznych oraz ogłaszanie i wdrażanie rezultatów tych
  programów, wykorzystanie nowych technologii, przegląd założeń już istniejących
  krajowych strategii walki z rakiem oraz monitorowanie wyników zmian w praktyce.
  Nowotwory dotykają każdą rodzinę w Europie - co minutę trzy rodziny tracą
  bliską osobę z powodu raka. Co roku około 1,7 miliona osób w Europie umiera w
  wyniku tej choroby. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia liczba nowych
  zachorowań w krajach Unii Europejskiej do 2015 roku wzrośnie o ok. 11%. Średnio
  co drugi chory na raka umiera.

  Zachorowalność na raka i skuteczność leczenia w naszej części Europy niestety
  niekorzystnie odbiega od standardów starej UE. Potwierdzają to wyniki badań
  Eurocare-3 oraz analiz przeprowadzonych przez Karolinska Institutet. Według
  tych ostatnich w Polsce na walkę z rakiem przeznacza się 34 euro na osobę
  rocznie. To ponad trzykrotnie mniej niż średnia unijna i sześciokrotnie mniej
  niż w Norwegii.

  Ruchem "Cancer United" kieruje prof. prof. John Smyth - prezes Federacji
  Europejskich Stowarzyszeń Raka, zajmujący się onkologią na uniwersytecie w
  Edynburgu. W zamierzeniu akcja ma objąć nie tylko kraje UE, ale też Bułgarię i
  Rumunię. Zakończenie akcji zaplanowano na rok 2008.

  W akcję zaangażowali się politycy, specjaliści onkolodzy, organizacje pacjentów
  oraz przemysł farmaceutyczny Ten ostatni fakt wzbudził jednak wątpliwości
  niektórych członków Parlamentu Europejskiego i części onkologów. Organizatorzy
  zapewniają, że kampania jest przezroczysta pod względem finansowania.

  źródło pochodzenia www.mp.pl/kurier/?aid=29734
 • emgoro 20.10.06, 15:38
  Nowe wytyczne badań kontrolnych chorych na raka jelita grubego
  Wstęp

  Już po raz kolejny American Society of Clinical Oncology (ASCO) na
  łamach "Journal of Clinical Oncology" wydało w 2005 roku zalecenia dotyczące
  nowych zasad badań kontrolnych chorych na raka jelita grubego leczonych
  pierwotnie operacyjnie. W kilkuletnim okresie, jaki upłynął od poprzedniego
  wydania zaleceń w 1999 roku, opublikowano wyniki badań z randomizacją oraz
  metaanaliz, które zmieniły dotychczasowe poglądy. Na podstawie trzech
  metaanaliz i sześciu badań klinicznych z randomizacją oceniających wartość
  badań kontrolnych, a także na podstawie innych badań III fazy, grupa ekspertów
  z ASCO uaktualniła wytyczne dotyczące badań kontrolnych chorych na raka jelita
  grubego.

  Zalecenia

  American Society of Clinical Oncology wyodrębniło cztery elementy badań
  kontrolnych: wywiad i badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne, badania
  obrazowe i badania endoskopowe. Wytyczne ASCO nie dotyczą chorych w pierwszym
  stopniu zaawansowania ze względu na bardzo małe ryzyko wznowy. Należy
  podkreślić, że zalecenia te dotyczą chorych, których stan zdrowia pozwala na
  radykalne wycięcie wznowy miejscowej lub radykalne leczenie operacyjne zmian
  przerzutowych. Rekomendacje ASCO zostały podsumowane w tabeli.

  Tabela. Schemat badań kontrolnych chorych po radykalnym leczeniu raka jelita
  grubego według zaleceń ASCO (dotyczy chorych na raka w II i III stopniu
  zaawansowania, których stan ogólny umożliwia przeprowadzenie resekcji
  przerzutów lub wznowy miejscowej)

  Rodzaj badania Częstość wykonywania
  wywiad i badanie przedmiotowe w okresie 1.-3. r. obserwacji co 3-6 mies.
  w okresie 4.-5. r. obserwacji co 6 mies.
  oznaczenie stężenia CEA co 3 mies. przynajmniej przez 3 pierwsze lata
  obserwacji
  TK brzucha w okresie 1.-3. r. obserwacji co 12 mies.
  TK klatki piersiowej w okresie 1.-3. r. obserwacji co 12 mies.
  TK miednicy do rozważenia u chorych na raka odbytnicy (zwłaszcza nieleczonych
  napromienianiem)
  kolonoskopia I - przed operacją lub zaraz po
  II - w 3. r. obserwacji
  kolejne badania - co 5 lat
  w przypadku stwierdzenia polipów badania wykonuje się co roku
  rektosigmoidoskopia w okresie 1.-5. r. obserwacji co 6 mies. u chorych
  niepoddawanych radioterapii w obszarze miednicy
  nie zaleca się wykonywania morfologii krwi obwodowej
  badań biochemicznych krwi oceniających czynność wątroby
  testu na obecność krwi utajonej w kale
  konwencjonalnego badania radiologicznego klatki piersiowej - zamiast tego
  badania wykonuje się TK klatki piersiowej


  TK - tomografia komputerowa; CEA (carcinoembryonic antigen) - antygen rakowo-
  płodowy  --------------------------------------------------------------------------------

  Wywiad i badanie przedmiotowe

  Ze względu na fakt, że 85% wznów pojawia się w ciągu pierwszych 3 lat po
  operacji, badania kontrolne powinny odbywać się w tym czasie co 3-6 miesięcy, a
  następnie - w 4. i 5. roku - co 6 miesięcy.

  Badania laboratoryjne

  Poza oceną stężenia antygenu rakowo-płodowego (carcinoembryonic antigen - CEA)
  co 3 miesiące, ASCO nie zaleca wykonywania innych badań. Należy pamiętać, że
  stosowanie chemioterapii opartej na 5-fluorouracylu może fałszywie zawyżać
  stężenie CEA. Dlatego nie należy oznaczać stężenia tego antygenu do czasu
  zakończenia adiuwantowej chemioterapii. Nie zaleca się wykonywania morfologii i
  badań biochemicznych krwi ani testów na obecność krwi utajonej w kale.
  Badania obrazowe

  Najważniejsza zmiana w porównaniu z poprzednimi rekomendacjami pojawiła się w
  zaleceniach dotyczących badań obrazowych. Eksperci ASCO zalecają wykonywanie u
  chorych z grupy dużego ryzyka co roku, przez 3 kolejne lata: tomografii
  komputerowej (TK) klatki piersiowej i brzucha oraz dodatkowo TK miednicy u
  chorych na raka odbytnicy, którzy nie byli poddawani napromienianiu.

  Badania endoskopowe

  U każdego chorego, u którego rozpoznano raka jelita grubego, należy wykonać
  badanie kolonoskopowe przed leczeniem operacyjnym lub bezpośrednio po nim w
  celu wykrycia ewentualnych synchronicznych raków lub gruczolaków. Jeżeli
  badanie to nie wykazuje nieprawidłowości, następna kolonoskopia jest zalecana w
  3. roku obserwacji, a następnie co 5 lat. W przypadku obecności polipów zaleca
  się wykonywanie kolonoskopii co roku w czasie utrzymywania się zmian. Natomiast
  u chorych na raka odbytnicy, którzy nie zostali poddani radioterapii, wskazana
  jest rektosigmoidoskopia co 6 miesięcy przez kolejne 5 lat. Nie ma potrzeby
  częstszego wykonywania badań endoskopowych.

  Opracowali lek. Agnieszka Faron-Pasek,
  lek. Katarzyna Janowska i dr hab. med. Krzysztof Bujko

  Istnieją dwa główne schematy postępowania po radykalnym leczeniu chorych na
  nowotwory złośliwe. Według pierwszego, choremu zaleca się, aby w przypadku
  pojawienia się dolegliwości zgłosił się na badanie; według drugiego, badania
  kontrolne wyznacza się w regularnych odstępach czasu. Regularne badania są
  celowe jedynie wówczas, gdy zwiększają szansę na długoletnie przeżycie. Warunek
  ten jest spełniony, kiedy wykrycie nawrotu miejscowego lub przerzutów odległych
  w formie przedklinicznej stwarza większe prawdopodobieństwo skutecznego
  leczenia. Ważnym aspektem regularnych badań kontrolnych jest ich wymiar
  ekonomiczny - prowadzenie ich znacząco zwiększa koszty, gdyż liczba badań
  przedmiotowych i dodatkowych w skali całej populacji jest bardzo duża.
  Tymczasem tylko w nielicznych przypadkach badania te wykrywają nowotwór w jego
  formie przedklinicznej. Również skuteczne leczenie prowadzące do trwałego
  wyleczenia udaje się wdrożyć tylko u niektórych chorych z tej grupy. Z tych
  powodów wskazania dotyczące badań kontrolnych powinny być oparte na mocnych
  danych z badań klinicznych i na analizie zależności koszt-efekt.
  W Polsce rak jelita grubego zajmuje drugie miejsce co do częstości występowania
  i przyczyn umieralności z powodu nowotworów. W 2003 roku zarejestrowano 13 000
  nowych zachorowań i 9000 zgonów.[1] Skala tych liczb wskazuje jak ważny jest
  problem badań kontrolnych, zarówno w jego aspekcie klinicznym, jak i
  ekonomicznym. Zmiana poglądów na temat efektywności badań kontrolnych dotyczy
  głównie skuteczności chirurgicznego leczenia chorych z subklinicznym nawrotem
  nowotworu. Okazało się, że leczenie to jest bardziej skuteczne niż dotąd
  uważano. W konsekwencji, w nowych wytycznych zalecane są badania obrazowe
  wykrywające bezobjawowy nawrót raka. Zalecenia dotyczące częstości badań
  kontrolnych, badań laboratoryjnych i endoskopowych nie różnią się od tych
  zaproponowanych w 1999 roku.

  Grupa ekspertów z ASCO dokonała analizy współczesnych danych dotyczących
  skuteczności badań kontrolnych wykonywanych u chorych na raka jelita grubego.
  Jedna z metaanaliz przeprowadzona przez kanadyjski zespół Figueredo i wsp.[2]
  opierała się na sześciu badaniach z randomizacją obejmujących 1679 chorych.

  W jednej grupie zastosowano intensywny program badań kontrolnych polegający
  najczęściej na regularnym wykonywaniu TK brzucha i oznaczaniu stężenia CEA. W
  drugiej grupie prowadzono mniej intensywnie badania kontrolne lub chorzy
  zgłaszali się do lekarza tylko w przypadku wystąpienia dolegliwości. Badacze
  stwierdzili, że tylko dwa badania kliniczne wykazały istotne statystycznie
  zwiększenie odsetka przeżyć w grupie poddanej intensywnym badaniom kontrolnym.
  Niemniej, metaanaliza wszystkich badań wykazała zdecydowane zwiększenie
  odsetków przeżyć tych chorych, którzy byli częściej i bardziej intensywnie
  badani; ryzyko względne (relative risk - RR) zgonu wyniosło w tej grupie 0,80
  (95% przedział ufności [confidence interval - CI]: 0,70-0,91; p = 0,0008).
  Zmniejszenie ryzyka zgonu spowodowało poprawę wskaźnika przeżyć 5-letnich o 7%
  (95% CI: 3-12; p = 0,002). Liczba obserwowanych wznów była taka sama w obu
  grupach, niezależnie od programu badań kontrolnych. Jednak b
 • emgoro 20.10.06, 15:40
  ciąg dalszy: Nowe wytyczne badań kontrolnych chorych na raka jelita grubego

  Jednak bezobjawowe wznowy zdecydowanie częściej wykrywano u chorych badanych
  intensywnie, co owocowało częstszym leczeniem operacyjnym i większym odsetkiem
  przeżycia odległego. Wykazano, że wykonywanie oznaczenia stężenia CEA i oceny
  wątroby za pomocą badań obrazowych znacząco wpływało na poprawę odsetków
  przeżycia. Dwie kolejne metaanalizy wykonane przez Renehana i wsp.[3] oraz
  Jeffery'ego i wsp.[4], przeprowadzone na podstawie tych samych badań z
  randomizacją, potwierdzają wyniki uzyskane przez zespół kanadyjski. Dodatkowo
  metaanaliza przeprowadzona przez Renehana i wsp.[3] wykazała, że intensywne
  badania kontrolne wiążą się ze znamiennym zwiększeniem częstości wykrywania
  izolowanych wznów miejscowych (RR: 1,61; 95% CI: 1,12-2,32; p = 0,011).
  Ponadto, w grupie chorych poddanych intensywnym badaniom kontrolnym
  zaobserwowano niewielką, nieistotną statystycznie poprawę w zakresie
  wykrywalności przerzutów w wątrobie.

  Opisane w 2004 roku przez Chau i wsp.[5] badanie z randomizacją obejmujące 530
  chorych dodatkowo ilustruje zagadnienie intensywnych badań kontrolnych. Wyniki
  tego badania zostały opublikowane już po wykonaniu wspomnianych metaanaliz.
  Oceniano wpływ wykonywania kontrolnej TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy
  oraz oznaczania stężenia CEA na wskaźnik odległego przeżycia chorych. W trakcie
  trwającej średnio 5,6 roku obserwacji wykryto podczas rutynowo wykonywanych
  badań (TK i oznaczanie stężenia CEA) 90% bezobjawowych wznów, co przełożyło się
  na większą liczbę operacji. W grupie poddanej intensywnym badaniom kontrolnym
  wycięto przerzuty z płuc lub wątroby u 23,8% chorych, podczas gdy w grupie, w
  której nawrót rozpoznano tylko na podstawie objawów u 3,1%. Operacyjne
  usunięcie przerzutów znamiennie wpłynęło na poprawę odsetków przeżycia w
  porównaniu z grupą chorych nieoperownych (p < 0,001).

  Innym przykładem skuteczności leczenia chorych, u których doszło do nawrotu
  raka jest wieloośrodkowe retrospektywne badanie kohortowe 1247 chorych
  przeprowadzone w Ameryce Północnej w latach 90. XX wieku.[6] Nawrót choroby
  stwierdzono u 44% chorych. Do leczenia operacyjnego zakwalifikowano 41%.
  Radykalne usunięcie wznowy wykonano u 20%. U 28 osób wycięto przerzuty
  umiejscowione w wątrobie, osiągając u 32% z nich 5-letnie przeżycie bez objawów
  choroby. U 20 chorych wycięto przerzuty w płucach, uzyskując 5-letnie przeżycie
  bez objawów nowotworu u 27%. Podobne odsetki wieloletnich przeżyć przedstawili
  Tepper i wsp.[7], analizując skuteczność operacji w przypadku nawrotów
  miejscowych i przerzutów odległych raka odbytnicy ograniczonych do jednego
  narządu w grupie liczącej 500 chorych. Większość nawrotów umiejscowiona była (z
  porównywalną częstością) w: wątrobie, płucu lub w miednicy. U około 1/3 chorych
  dokonano wycięcia zmian nawrotowych. Odsetki 5-letnich przeżyć chorych po
  wycięciu przerzutów w wątrobie i płucach wyniosły odpowiednio: 31 i 33% w
  porównaniu z 6 i 5% u chorych nieoperowanych. Gorsze wyniki uzyskano po
  operacji z powodu nawrotu miejscowego - odnotowano 5-letnie przeżycie u 20%
  chorych.

  Wieloletnie przeżycia uzyskiwane u znacznego odsetka chorych po wycięciu
  przerzutów w wątrobie i płucach zmieniły pogląd na postępowanie z chorymi z
  odległymi przerzutami raka jelita grubego. Wyniki badań dowiodły, że pojedyncze
  przerzuty tego nowotworu w jednym narządzie nie oznaczają zawsze subklinicznego
  rozsiewu w innych narządach. Tak więc możliwe jest radykalne leczenie tych
  chorych. Intensywny program badań kontrolnych ma na celu zwiększenie szansy
  chorych na przeprowadzenie tego leczenia. Częstość wizyt kontrolnych może być
  ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta. Uwzględniając wiek, wyniki badania
  histopatologicznego, liczbę usuniętych węzłów chłonnych oraz stopień
  zaawansowania, należy oszacować indywidualne ryzyko pojawienia się wznowy i od
  niego uzależnić częstość badań kontrolnych. Pomocny jest przy tym kalkulator
  potencjalnego ryzyka wznowy dostępny na stronie internetowej.[8]

  Zalecenia amerykańskie można także próbować zastosować w naszym kraju, mimo
  niskich nakładów na służbę zdrowia. Należałoby rozważyć możliwość zastąpienia
  TK wątroby badaniem ultrasonograficznym, pamiętając jednak, że USG jest mniej
  czuła niż TK - czułość wykrywania zmian przerzutowych w wątrobie wynosi dla TK
  67%, a dla USG 43%. Wykonanie poza TK lub USG oceny stężenia CEA zwiększa
  szansę wykrycia przerzutów. Chociaż ASCO zaleca coroczne wykonywanie TK klatki
  piersiowej, rezygnując tym samym z konwencjonalnego badania radiologicznego
  klatki piersiowej, to jednak w piśmiennictwie jest znacznie mniej danych
  potwierdzających słuszność tego stanowiska. Nie ma dowodów, że kontrolna TK
  częściej niż konwencjonalne badanie radiologiczne klatki piersiowej prowadzi do
  wycięcia bezobjawowych przerzutów w płucach. Należy zaznaczyć, że w żadnym z
  badań objętych 3 metaanalizami, na które powołują się eksperci z ASCO, nie
  wykonywano TK klatki piersiowej. W grupach o intensywnym schemacie badań
  kontrolnych standardowo zalecano konwencjonalne badanie radiologiczne klatki
  piersiowej przynajmniej raz w roku. Biorąc pod uwagę wysoki koszt TK klatki
  piersiowej, ryzyko powikłań związane z koniecznością podania dożylnego środka
  cieniującego oraz jego mniejszą dostępność, włączenie tego badania do zestawu
  obowiązkowych badań kontrolnych jest kontrowersyjne.

  lek. Agnieszka Faron-Pasek
  z Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii Instytutu
  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  oraz lek. Katarzyna Janowska
  z Zakładu Teleradioterapii Centrum Onkologii Instytutu
  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  i dr hab. med. Krzysztof Bujko
  Kierownik Zakładu Teleradioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii
  Skłodowskiej-Curie w Warszawie

  źródło pochdzenia www.mp.pl/artykuly/?aid=29345
 • emgoro 20.10.06, 15:43
  Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych na nowotwory
  złośliwe - przegląd systematyczny

  Wprowadzenie

  Niedożywienie jest stanem często spotykanym u chorych na nowotwory złośliwe.
  Częstość występowania tego stanu różni się w zależności od umiejscowienia guza,
  stopnia zaawansowania nowotworu, sposobu leczenia oraz metod użytych do
  rozpoznania niedożywienia. Częstość niedożywienia wynosi od 9% u chorych na
  nowotwory układu moczowego do 85% u chorych na raka trzustki.

  Niedożywienie i zmniejszenie masy ciała u chorych na nowotwór złośliwy może być
  wynikiem ograniczenia przyjmowania pokarmu spowodowanego wieloma czynnikami, do
  których można zaliczyć:
  1) ogólnoustrojowe skutki choroby (np. brak apetytu, wzmożenie metabolizmu,
  zmiana odczuwania smaku i zapachu, nudności, wymioty i dolegliwości bólowe);
  2) objawy związane z miejscowym wzrostem guza (np. ból w trakcie połykania
  [odynophagia], utrudnione połykanie [dysphagia], niedrożność przewodu
  pokarmowego, wczesne uczucie sytości, upośledzone wchłanianie składników
  pokarmowych);
  3) czynniki psychogenne (np. lęk, depresja, niepokój); oraz
  4) działania niepożądane leczenia.

  U większości chorych na zaawansowany nowotwór złośliwy dochodzi do zmniejszenia
  masy ciała, u niektórych rozwija się wyniszczenie związane z nowotworem
  złośliwym (kacheksja) polegające na niezależnej od woli utracie masy ciała.
  Kacheksja w przebiegu choroby nowotworowej stanowi wieloczynnikowy zespół
  uwarunkowany rozrostem nowotworu, odpowiedzią organizmu na stan chorobowy oraz
  skutkami podejmowanego leczenia. W przebiegu kacheksji stwierdza się zaburzenia
  metabolizmu, brak apetytu, wczesne uczucie sytości, ograniczenie spożywania
  pokarmu, zmniejszenie beztłuszczowej masy ciała, osłabienie mięśni, obrzęki,
  zmęczenie, upośledzenie czynności układu odpornościowego oraz trudności z
  zachowaniem koncentracji i podzielności uwagi.

  Do następstw niedożywienia u chorych na nowotwory złośliwe zalicza się:
  pogorszenie jakości życia, ograniczenie skuteczności chemioterapii, zwiększenie
  ryzyka toksyczności związanej z chemioterapią, zmniejszenie wydolności
  fizycznej, upośledzenie czynności mięśni, zwiększenie ryzyka powikłań
  pooperacyjnych, wydłużenie okresu hospitalizacji, zwiększenie częstości
  konsultacji lekarskich i liczby wypisywanych recept oraz skrócenie czasu
  przeżycia.

  Z powyższych powodów u niedożywionych osób chorych na nowotwory złośliwe
  wskazane jest wdrożenie leczenia żywieniowego przy użyciu preparatów odżywczych
  podawanych doustnie (oral nutritional supplements - ONS) lub żywienie przy
  użyciu zgłębnika dojelitowego (enteral tube feeding - ETF). Choć w
  piśmiennictwie można napotkać doniesienia na temat badań przeglądowych z
  analizą skuteczności dojelitowego leczenia żywieniowego, to brakuje formalnego
  przeglądu systematycznego z metaanalizą określającą skuteczność ONS i ETF u
  chorych na raka w zależności od rodzaju wdrożonego leczenia (w porównaniu z
  grupą, w której stosuje się postępowanie rutynowe). Jeśli u chorych na nowotwór
  złośliwy doustna podaż pokarmu jest niewystarczająca lub utrudniona, można
  wdrożyć ETF. Jeżeli tolerancja żywienia za pomocą zgłębnika nosowo-żołądkowego
  jest zła (np. u chorych po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej),
  można wybrać opcję żywienia poprzez zgłębnik wprowadzony poza odźwiernik - w
  takim przypadku można również wziąć pod uwagę zastosowanie żywienia
  pozajelitowego (parenteral nutrition - PN).

  Metodą niedawno wprowadzoną w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe o różnym
  umiejscowieniu jest podaż kwasu eikozapentaenowego (eicosapentaenoic acid -
  EPA), który jest omega-3 wielonienasyconym kwasem tłuszczowym o długim łańcuchu
  (występującym u niektórych ryb obfitujących w tkankę tłuszczową). Kwas
  eikozapentaenowy może modulować odpowiedź zapalną, która - wpływając na
  przemiany metaboliczne - prowadzi do zmniejszenia masy ciała i zaniku mięśni
  chorych na nowotwory złośliwe. Wykazano, że podaż EPA u tych chorych osłabia
  proces wytwarzania cytokin prozapalnych (np. interleukina 6 [IL-6], IL-1 i
  czynnik martwicy nowotworu [tumor necrosis factor - TNF]) oraz spowalnia tempo
  progresji odpowiedzi związanej z białkami ostrej fazy, np. z białkiem C-
  reaktywnym (C-reactive protein - CRP). Stwierdzono również, że EPA wykazuje
  wielotorowe działanie przeciwnowotworowe. Uważa się, że podawanie EPA wiąże się
  z zatrzymaniem utraty lub zwiększeniem masy ciała oraz wydłużeniem okresu
  przeżycia. Nie dokonano jednak do chwili obecnej żadnego przeglądu
  systematycznego, który by dotyczył powyższych zagadnień.

  U chorych na nowotwory złośliwe EPA podaje się w postaci kapsułek, można
  również stosować ONS lub ETF wzbogacone w ten składnik. Baracos opublikował
  badanie przeglądowe, w którym zebrał wnioski z doniesień dotyczących podaży
  EPA, jednak nie miało ono charakteru przeglądu systematycznego, nie dokonano w
  nim bowiem oddzielnej analizy badań prowadzonych z podażą kapsułek EPA i badań
  z podażą diet wzbogaconych w EPA, nie przeprowadzono również metaanalizy.

  Aby całościowo przeanalizować skuteczność leczenia żywieniowego chorych na
  nowotwory złośliwe postanowiono dokonać przeglądu systematycznego dostępnego
  piśmiennictwa. W przeglądzie określano wpływ poszczególnych metod leczenia
  żywieniowego (porównując: żywienie dojelitowe doustne lub za pomocą zgłębnika
  vs. postępowanie rutynowe; podaż EPA w kapsułkach lub w postaci wzbogaconych
  ONS lub ETF vs. postępowanie rutynowe; ETF vs. PN) na poprawę wyników leczenia
  chorych na nowotwory złośliwe poddawanych radio- bądź chemioterapii (oraz
  ewentualnie przeszczepowi szpiku kostnego), zabiegowi operacyjnemu lub leczeniu
  paliatywnemu.

  Metody

  Przegląd zaplanowano i przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Cochrane
  Collaboration, UK National Health Service Centre for Reviews and Dissemination
  oraz Quorum.
  Potencjalnie istotne badania wyodrębniono, przeszukując elektroniczne bazy
  danych: Medline, Cochrane, Turning Research Into Practice, Clinical Evidence,
  National Electronic Library for Health oraz National Service Frameworks. Przy
  wyszukiwaniu zastosowano następujące słowa kluczowe: fish oil*, epa,
  eicosapentaen*, icosapentaen*, omega-3, omega3, n-3 fatty acid*, n 3 fatty
  acid, neoplasm, cancer*, carcinoma, lymphoma, leukaemia, tumour*, tumor*,
  malignan*, nutrition*, nutrie*, enteral*, supplement*, sip, feed, formula*,
  liquid, tube, nasogastric, nasojejunal, gastrostomy, jejunostomy oraz clinical
  trial. Przeanalizowano piśmiennictwo wyodrębnionych badań oraz nawiązano
  kontakt z ekspertami w danej dziedzinie w celu wyszukania innych doniesień.

  Zakwalifikowano badania obejmujące dorosłych chorych, dotyczące oceny stanu
  odżywienia (chorzy odżywieni prawidłowo lub niedożywieni), bez względu na
  rodzaj i stopień zaawansowania nowotworu złośliwego lub zastosowane metody
  leczenia, oraz to, czy leczenie wdrażano w szpitalu, w ambulatorium, czy też w
  warunkach domowych. Wykluczono doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach.
  Zakwalifikowano badania, w ramach których oceniano następujące punkty końcowe:
  podaż diety; wyniki badań antropometrycznych; śmiertelność; czas trwania
  hospitalizacji; powikłania; jakość życia lub wydolność fizyczna; wyniki badań
  laboratoryjnych (liczba leukocytów, stężenie transferyny i albuminy w osoczu,
  liczba leukocytów CD3(+) oraz stężenie cytokin prozapalnych).
  Do przeglądu kwalifikowano jedynie pełne doniesienia (wykluczono streszczenia).
  W trakcie doboru priorytetowo traktowano badania z randomizacją (randomised
  controlled trial - RCT), choć dopuszczano również kliniczne badania z grupą
  kontrolną bez randomizacji (controlled clinical trial - CCT) oraz badania
  kliniczne przed-po (clinical trial - CT). Wykluczano natomiast badania
  obserwacyjne (np. badania kohortowe, opisy przypadków).

  Jeden z bad
 • emgoro 20.10.06, 15:45
  ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  Jeden z badaczy dokonywał - za pomocą dwóch metod - oceny jakości
  poszczególnych badań. Wyniki tej oceny weryfikował następnie drugi oceniający.
  Pierwszą metodą oceny była sześciostopniowa skala Quality of Evidence Quality
  Assessment (Agency for Health Care and Policy Research). Drugą była metoda,
  którą opisali Jadad i wsp.

  W przypadku każdej z metod leczenia (operacyjne, chemio- lub radioterapia,
  paliatywne) przeprowadzono analizę porównawczą:
  1) leczenie żywieniowe (ONS lub ETF) vs. postępowanie rutynowe (brak leczenia
  żywieniowego);
  2) podaż EPA (kapsułki EPA, ONS lub ETF wzbogacone w ten składnik) vs.
  postępowanie rutynowe;
  3) ETF vs. PN.
  Zaplanowano przeprowadzenie odrębnych analiz w zależności od rodzaju nowotworu
  złośliwego, miejsca pobytu chorych w trakcie badania oraz stanu odżywienia
  (chorzy niedożywieni vs. chorzy prawidłowo odżywieni).

  Wyniki

  Ustalona strategia wyszukiwania pozwoliła na wyodrębnienie 6845 badań. Spośród
  tej liczby 122 badania uznano wstępnie za potencjalnie istotne. Przyjęte
  wcześniej kryteria dopuszczenia spełniły 62 publikacje. Pozostałe 60 doniesień
  odrzucono z różnych powodów. Niektóre z nich nie dotyczyły badań oryginalnych;
  w niektórych zastosowano niewłaściwą interwencję żywieniową lub w ogóle jej nie
  stosowano. Wykluczono również badania opublikowane tylko w postaci streszczeń
  oraz te doniesienia, które nie były przetłumaczone na język angielski.

  Opis publikacji uwzględnionych w przeglądzie

  Do przeglądu zakwalifikowano 17 badań przeprowadzonych z udziałem chorych
  poddawanych chemio- lub radioterapii, w tym: 8 RCT i 6 CCT porównujących
  leczenie żywieniowe z postępowaniem rutynowym, 2 RCT porównujące podaż EPA (w
  postaci kapsułek) z postępowaniem rutynowym oraz 1 RCT porównujące ETF z PN. W
  większości badań (12) chorych żywiono za pomocą ONS, w 5 badaniach stosowano
  ETF. Badania te objęły chorych na nowotwory złośliwe o rozmaitych lokalizacjach
  (głowa i szyja, brzuch i miednica, płuco, sutek, przewód pokarmowy, białaczka).
  Trzy badania przeprowadzono w grupie chorych poddanych przeszczepieniu szpiku
  kostnego.

  Do przeglądu włączono 27 badań obejmujących chorych po leczeniu operacyjnym, w
  tym: 9 RCT oraz 1 badanie z grupą kontrolną bez randomizacji, w których
  porównywano leczenie żywieniowe z postępowaniem rutynowym; 3 RCT porównujące
  stosowanie EPA (w postaci kapsułek lub diety wzbogaconej w ten składnik) z
  postępowaniem rutynowym oraz 15 RCT porównujących ETF z PN. W 1 badaniu
  porównywano leczenie żywieniowe z postępowaniem rutynowym, jak również ETF z
  PN. W większości doniesień (23) analizowano skuteczność ETF, jedynie 4 badania
  dotyczyły ONS lub jednoczesnego stosowania obu metod. Większość badań (24)
  obejmowała chorych na raka przewodu pokarmowego, pozostałe przeprowadzono wśród
  chorych na raka głowy i szyi oraz wątroby.

  Do przeglądu zakwalifikowano 11 badań przeprowadzonych w grupie chorych
  leczonych paliatywnie, w tym: 10 badań (RCT lub CCT) porównujących stosowanie
  EPA (w postaci kapsułek lub diety wzbogaconej w ten składnik) z postępowaniem
  rutynowym oraz 1 CCT porównujące ETF z postępowaniem rutynowym. W żadnym
  badaniu obejmującym chorych leczonych paliatywnie nie porównywano ETF z PN.
  Omawiane badania objęły chorych na nowotwory złośliwe o różnorodnej
  lokalizacji, z przewagą nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.
  Siedem publikacji, które spełniały kryteria dopuszczenia do przeglądu, nie było
  bezpośrednio związanych tematycznie z badanym zagadnieniem, dlatego nie zostały
  one objęte analizą.

  Zakwalifikowane do przeglądu badania obejmowały chorych na nowotwory złośliwe o
  bardzo zróżnicowanej lokalizacji i różnych stopniach zaawansowania. Generalnie
  w badaniach zgromadzono bardzo niewiele danych na temat stopnia zaawansowania i
  sposobu potwierdzania rozpoznania nowotworu złośliwego. Brak dostatecznej
  ilości danych uniemożliwił przeprowadzenie odrębnych analiz w zależności od
  rodzaju nowotworu złośliwego, miejsca pobytu chorych w trakcie badania oraz
  stanu odżywienia (chorzy niedożywieni vs. chorzy prawidłowo odżywieni).
  Większość analizowanych badań (47) stanowiły RCT o najwyższym (I) stopniu
  jakości, jednak metodologia poszczególnych RCT została generalnie słabo opisana
  i zaplanowana. Jedynie 7 doniesień uzyskało najwyższą ocenę (5) według skali
  Jadada. Większość RCT (n = 27) uzyskała 2 punkty.

  Przeglądem objęto również 9 badań klinicznych z grupą kontrolną, które uzyskały
  2 punkty zgodnie ze skalą Quality of Evidence, oraz 6 badań klinicznych, które
  uzyskały 4 punkty według tej skali.

  Chorzy poddawani radio- lub chemioterapii oraz chorzy po przeszczepieniu szpiku
  kostnego

  Leczenie żywieniowe vs. postępowanie rutynowe

  Aby porównać wyniki leczenia żywieniowego z wynikami leczenia chorych, u
  których stosowano standardową dietę w zakresie całkowitej wartości
  energetycznej przyjmowanych pokarmów, dokonano łącznej analizy danych
  pochodzących z 3 RCT, które objęły chorych napromienianych z powodu nowotworów
  złośliwych o różnej lokalizacji, u których stosowano ONS przez okres 6-70 dni.
  Przeprowadzona metaanaliza wykazała, że wartość energetyczna przyjmowanych
  pokarmów była znacząco większa u chorych, którym podawano ONS w porównaniu z
  grupą chorych otrzymujących standardową dietę. W innym RCT, obejmującym
  poddawanych radioterapii chorych na nowotwory złośliwe jamy brzusznej i
  miednicy mniejszej, nie stwierdzono znamiennej różnicy w wynikach między grupą
  żywionych za pomocą ONS a grupą otrzymujących standardową dietę. Badanie to nie
  zostało uwzględnione w metaanalizie ze względu na brak spójności w zakresie
  sposobu przedstawiania wyników.

  Dwa badania kliniczne z grupą kontrolną bez randomizacji również potwierdziły
  poprawę podaży kalorii u chorych na nowotwór złośliwy poddawanych leczeniu
  (radio- lub chemioterapii), u których zastosowano ONS lub ETF.

  Leczenie żywieniowe może również prowadzić do zwiększenia podaży białek, jednak
  badania poświęcone temu zagadnieniu nie spełniały kryteriów włączenia do
  metaanalizy. Jedno z RCT, w którym analizowano wyniki stosowania ONS przez
  okres 70 dni u objętych radioterapią chorych na nowotwory złośliwe głowy i
  szyi, wykazało znacząco większą podaż białek w grupie leczonych żywieniowo w
  porównaniu z grupą, w której stosowano standardową dietę. Wyniki innego RCT -
  przeprowadzonego w grupie chorych po radioterapii - były trudne do
  interpretacji z powodu znaczących różnic w zakresie podaży białek przed
  badaniem. Jednak w innym badaniu klinicznym z grupą kontrolną, w grupie chorych
  na nowotwór złośliwy (w I lub II stopniu zaawansowania choroby) poddawanych
  radioterapii, u których stosowano ONS przez 4 tygodnie, autorzy wskazywali
  znaczące zwiększenie podaży białek w porównaniu z grupą kontrolną przy
  jednoczesnym zachowanym poziomie podaży białek w pokarmach.

  W jednym z RCT uzyskano znaczące zwiększenie masy ciała u poddawanych
  radioterapii chorych otrzymujących ONS w porównaniu z grupą, w której stosowano
  dietę standardową. Podobne wyniki zaobserwowane w innym RCT nie zostały poddane
  analizie statystycznej. W innych RCT nie potwierdzono znaczącego wpływu ONS na
  chorych po radio- lub chemioterapii z powodu nowotworów złośliwych o różnej
  lokalizacji.

  O znaczących korzyściach (w postaci ograniczenia utraty masy ciała) związanych
  z podażą ONS - w porównaniu ze stosowaniem jedynie diety standardowej -
  przekonują prowadzący CCT obejmujące chorych na raka płuca poddawanych
  napromienianiu. Korzyści te odnotowano również po wdrożeniu ONS lub ETF u
  chorych na nowotwór złośliwy w fazie rozsiewu, po chemio- lub radioterapii, zaś
  po zastosowaniu ETF także u chorych na raka przełyku objętych radio- lub
  chemioterapią
 • emgoro 20.10.06, 15:46
  ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  O znaczących korzyściach (w postaci ograniczenia utraty masy ciała) związanych
  z podażą ONS - w porównaniu ze stosowaniem jedynie diety standardowej -
  przekonują prowadzący CCT obejmujące chorych na raka płuca poddawanych
  napromienianiu. Korzyści te odnotowano również po wdrożeniu ONS lub ETF u
  chorych na nowotwór złośliwy w fazie rozsiewu, po chemio- lub radioterapii, zaś
  po zastosowaniu ETF także u chorych na raka przełyku objętych radio- lub
  chemioterapią oraz u chorych na białaczkę poddawanych chemioterapii. Analiza w
  podgrupach, obejmująca jedynie chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi, nie
  wykazała istotnych statystycznie korzyści związanych ze stosowaniem ONS w
  porównaniu z żywieniem standardowym.

  Autorzy jednego z RCT - poświęconego stosowaniu ONS u chorych poddawanych
  napromienianiu - donoszą, że u osób otrzymujących standardową dietę stwierdzono
  znaczące zmniejszenie liczby leukocytów w porównaniu ze stanem sprzed badania,
  natomiast liczba leukocytów u chorych przyjmujących ONS nie uległa zmianie. Z
  kolei CCT nie potwierdziło istotnej różnicy w zakresie liczby leukocytów u
  chorych na raka przełyku poddanych radioterapii i żywionych przez zgłębnik
  nosowo-żołądkowy w porównaniu z grupą żywionych standardowo.

  W RCT obejmującym poddawanych radioterapii chorych na raka przełyku, żywionych
  poprzez jejunostomię, nie zaobserwowano znaczącego wpływu leczenia żywieniowego
  na stężenie transferyny w osoczu. Również w innym RCT, którego autorzy
  analizowali wpływ ONS na chorych na raka sutka, poddawanych chemioterapii, nie
  wykazano różnic w stężeniu transferyny u chorych leczonych żywieniowo w
  porównaniu z grupą kontrolną. Powyższe badania nie zostały jednak
  zakwalifikowane do metaanalizy.

  Aby określić wpływ leczenia żywieniowego na stężenie albuminy w osoczu,
  zestawiono dane z dwóch RCT (jedno z nich przeprowadzono u poddawanych
  radioterapii chorych na nowotwory złośliwe miednicy; drugie objęło chore na
  raka sutka poddane chemioterapii) i jednego CCT (w grupie osób żywionych przez
  zgłębnik nosowo-żołądkowy chorych na raka przełyku i poddawanych
  napromienianiu). Metaanaliza nie wykazała znaczącego wpływu leczenia
  żywieniowego na wyniki leczenia. Autorzy innego RCT (które nie zostało
  zakwalifikowane do metaanalizy z powodu graficznego przedstawienia wyników),
  przeprowadzonego wśród chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi, donoszą o
  zmniejszeniu stężenia albuminy w grupie kontrolnej, natomiast w grupie ONS nie
  odnotowano znaczących zmian w tym zakresie. Nie było statystycznych różnic
  między obydwiema grupami.

  Metaanaliza danych z czterech RCT (obejmujących poddawanych chemio- lub
  radioterapii chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu, u których
  zastosowano ONS) oraz jednego CCT (przeprowadzonego w grupie poddawanych
  radioterapii chorych na raka przełyku, u których wdrożono trwające 32 dni
  żywienie przez zgłębnik nosowo-żołądkowy) nie wykazała znaczącego wpływu
  leczenia żywieniowego na śmiertelność w porównaniu z postępowaniem rutynowym.

  Dwa RCT (przeprowadzone w grupie objętych napromienianiem chorych na nowotwór
  złośliwy o różnym umiejscowieniu, z wdrożonym ONS trwającym 21-70 dni) nie
  potwierdziły znaczącego wpływu leczenia żywieniowego na liczbę chorych, u
  których stwierdzono całkowitą remisję choroby.

  W jednym z przeprowadzonych CCT, obejmującym żywionych przez 21 dni za pomocą
  ETF chorych na białaczkę, odnotowano zbliżony odsetek powikłań infekcyjnych w
  grupie osób leczonych żywieniowo i w grupie żywionych standardowo. Wyniki
  innych badań były trudne do interpretacji z powodu braku danych z grup
  kontrolnych.

  Podaż kwasu eikozapentaenowego vs. brak podaży (postępowanie rutynowe)

  W badaniach obejmujących chorych z suplementacją EPA poddawanych radio- lub
  chemioterapii nie notowano danych dotyczących parametrów żywieniowych i
  pomiarów antropometrycznych. W dwóch badaniach, obejmujących chorych po
  przeszczepieniu szpiku kostnego, którym podawano EPA lub ester etylowy EPA,
  wykazano znamienne zmniejszenie stężenia TNF-alfa, interferonu-gamma,
  leukotrienu B4, IL-10, tromboksanu A2 i prostaglandyny I2 w porównaniu z grupą
  chorych otrzymujących standardową dietę. Nie odnotowano znamiennych różnic w
  stężeniu CRP pomiędzy grupą chorych po przeszczepieniu szpiku kostnego
  przyjmujących przez około 200 dni kapsułki EPA a grupą kontrolną (leczonych
  rutynowo).

  W jednym RCT, przeprowadzonym wśród chorych po przeszczepieniu szpiku kostnego,
  którzy otrzymywali EPA przez około 200 dni, stwierdzono znamiennie mniejszą
  śmiertelność (0%) w porównaniu z chorymi, u których zastosowano postępowanie
  rutynowe (brak suplementacji) (50%).

  Dwa RCT, w których przez około 200 dni podawano chorym po przeszczepieniu
  szpiku kostnego EPA lub ester etylowy EPA wskazały znamienne zmniejszenie
  częstości powikłań w porównaniu z grupą chorych, u których zastosowano
  postępowanie rutynowe. Stwierdzono zmniejszenie częstości (50% w grupie z
  suplementacją EPA vs. 63% w grupie bez suplementacji) i nasilenia objawów
  choroby "przeszczep przeciw gospodarzowi" (graft vs. host disease).

  Żywienie za pomocą zgłębnika dojelitowego vs. żywienie pozajelitowe

  W grupie chorych po przeszczepieniu szpiku kostnego z wdrożonym częściowym PN
  lub żywionych za pomocą zgłębnika nosowo-żołądkowego nie odnotowano znaczących
  różnic w zakresie: masy ciała, częstości powikłań zakaźnych, stężenia
  transferyny i albumin w osoczu oraz liczby leukocytów.

  Chorzy leczeni operacyjnie

  Leczenie żywieniowe vs. postępowanie rutynowe

  Zgodnie z wynikami niektórych RCT leczenie żywieniowe może zwiększać podaż
  kalorii u chorych poddawanych leczeniu operacyjnemu z powodu nowotworu
  złośliwego. Chorzy na raka przełyku otrzymywali w okresie pooperacyjnym ETF (z
  wykorzystaniem zgłębników nosowo-czczych) o wartości energetycznej 2232 kcal/d,
  natomiast chorzy leczeni standardowo 0 kcal/d ze względu na ścisłą dietę. U
  chorych na raka głowy i szyi lub przełyku, żywionych w warunkach domowych za
  pomocą ETF (w 80% przy wykorzystaniu zgłębników nosowo-żołądkowych), odnotowano
  podaż 2100 kcal/d. W innym RCT przeprowadzonym u operowanych z powodu raka
  przełyku chorych, żywionych za pomocą zgłębnika nosowo-jelitowego, dzienna
  podaż białek wyniosła 83 g (vs. 0 g/d w przypadku chorych leczonych standardowo
  ze względu na ścisłą dietę).

  Zgodnie z tymi RCT stosowanie ETF w okresie przed- i pooperacyjnym nie wpłynęło
  na masę ciała chorych ani na wyniki pomiarów antropometrycznych.

  Inne RCT, które objęło chorych na raka przełyku, żywionych w okresie
  pooperacyjnym przez 7 dni za pomocą zgłębnika nosowo-czczego, wykazało, że w
  przypadku chorych otrzymujących preparaty odżywcze znacząco zwiększyła się
  liczba leukocytów, natomiast w grupie chorych, u których wdrożono postępowanie
  rutynowe, liczba ta nie uległa istotnej zmianie.

  Doustne i dojelitowe stosowanie preparatów żywieniowych nie wpłynęło znacząco
  na wartości innych parametrów laboratoryjnych u chorych po zabiegach
  operacyjnych. Dotyczyło to stężenia transferyny i albuminy w osoczu, stężenia
  CRP i IL-6 oraz liczby komórek CD3(+).

  W czterech RCT, w których oceniano stan chorych na nowotwór złośliwy - zarówno
  przed operacją, jak i po niej - podano odsetki zgonów w poszczególnych grupach.
  Prowadzenie w okresie przedoperacyjnym leczenia żywieniowego (ETF lub ONS) nie
  wpłynęło znacząco na śmiertelność chorych. Wyłączenie z metaanalizy danych
  dotyczących okresu przedoperacyjnego nie wpłynęło na wyniki końcowe. Aby
  określić wpływ leczenia żywieniowego na długość okresu hospitalizacji, dokonano
  metaanalizy danych pochodzących z dwóch RCT obejmujących chorych na nowotwory
  złośliwe przewodu pokarmowego, u których w cią
 • emgoro 20.10.06, 15:48
  ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  W czterech RCT, w których oceniano stan chorych na nowotwór złośliwy - zarówno
  przed operacją, jak i po niej - podano odsetki zgonów w poszczególnych grupach.
  Prowadzenie w okresie przedoperacyjnym leczenia żywieniowego (ETF lub ONS) nie
  wpłynęło znacząco na śmiertelność chorych. Wyłączenie z metaanalizy danych
  dotyczących okresu przedoperacyjnego nie wpłynęło na wyniki końcowe. Aby
  określić wpływ leczenia żywieniowego na długość okresu hospitalizacji, dokonano
  metaanalizy danych pochodzących z dwóch RCT obejmujących chorych na nowotwory
  złośliwe przewodu pokarmowego, u których w ciągu 7 dni po operacji stosowano
  ETF (za pomocą zgłębnika nosowo-czczego lub jejunostomii). Nie było znaczącej
  różnicy w zakresie wyników w porównaniu z grupą kontrolną. Włączenie do
  metaanalizy danych z dwóch RCT dotyczących chorych na raka głowy i szyi oraz
  jelita grubego w okresie przedoperacyjnym nie wpłynęło na ogólny wynik.

  Trzy RCT, w których analizowano wpływ leczenia żywieniowego na występowanie w
  okresie okołooperacyjnym powikłań infekcyjnych u chorych na nowotwory złośliwe,
  zostały włączone do metaanalizy. Dwa z nich dotyczyły chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego w okresie pooperacyjnym, jedno natomiast - chorych na raka
  jelita grubego w okresie przedoperacyjnym. Nie odnotowano znaczącej różnicy w
  zakresie częstości powikłań zakaźnych pomiędzy grupą chorych leczonych
  żywieniowo a grupą objętych postępowaniem rutynowym. Uwzględnienie dla potrzeb
  metaanalizy jedynie badań dotyczących chorych żywionych za pomocą ETF przez 7-
  10 dni po operacji również nie wykazało istotnych statystycznie różnic.

  Dane dotyczące jakości życia chorych leczonych żywieniowo okazały się
  niewystarczające do przeprowadzenia metaanalizy. Jedno z RCT, w którym - za
  pomocą kwestionariuszy standardowych oraz dobieranych w zależności od rodzaju
  choroby - analizowano wyniki uzyskane u chorych na nowotwory złośliwe głowy i
  szyi, żywionych przez zgłębnik nosowo-żołądkowy w okresie 7-10 dni przed
  operacją, wykazało znamienną poprawę w zakresie stanu fizycznego, samopoczucia
  psychicznego oraz zmniejszenie duszności. W innym RCT, w którym analizowano
  wyniki uzyskane w grupie chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi, żywionych
  w okresie 9 dni przed zabiegiem przez zgłębnik nosowo-żołądkowy w warunkach
  domowych, autorzy stwierdzili zwiększenie siły chwytu obu rąk. Jedno z badań
  klinicznych, obejmujące poddawanych zabiegowi operacyjnemu lub radioterapii
  chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi lub raka przełyku, u których przez
  28 dni stosowano ETF, wykazało znamienną poprawę stanu ogólnego.

  Chorzy z suplementacją EPA (w postaci kapsułek lub pokarmów wzbogaconych o ten
  składnik) vs. chorzy bez suplementacji EPA (postępowanie rutynowe, dieta
  standardowa lub PN)

  Metaanaliza danych z dwóch RCT, w których u chorych na raka przewodu
  pokarmowego przez 7 dni po operacji stosowano ETF wzbogacone w rybie tłuszcze,
  nie wykazała znaczących różnic w zakresie całkowitej podaży energetycznej ani
  białkowej w porównaniu z grupą chorych, u których wdrożono standardowe ETF.

  W RCT analizującym wyniki uzyskane wśród chorych, którym w okresie przed- i
  pooperacyjnym podawano EPA, odnotowano znamienne zmniejszenie stężenia CRP (w
  3. dniu po zabiegu operacyjnym) oraz IL-6 (po 2 h od operacji) w porównaniu z
  chorymi żywionymi pozajelitowo.

  Śmiertelność chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, żywionych w ciągu 7 dni
  po leczeniu operacyjnym za pomocą ETF wzbogaconego w rybie oleje, była podobna
  do śmiertelności w grupie chorych, u których stosowano standardowe ETF. W RCT
  przeprowadzonym z udziałem chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, których w
  okresie pooperacyjnym żywiono pokarmami wzbogaconymi w rybie tłuszcze, wykazano
  znamienne zmniejszenie (o 40%) liczby dni, w których występowały zaburzenia ze
  strony przewodu pokarmowego oraz znamienne zmniejszenie (o 50%) całkowitej
  liczby dolegliwości związanych z przewodem pokarmowym w porównaniu z grupą
  kontrolną.

  W metaanalizie danych pochodzących z dwóch RCT, obejmujących chorych na
  nowotwory przewodu pokarmowego, u których w okresie 7 dni po leczeniu
  operacyjnym stosowano ETF wzbogacone w rybie tłuszcze, nie stwierdzono
  znaczących różnic w zakresie częstości powikłań zakaźnych w porównaniu z grupą
  standardowego ETF.

  Żywienie za pomocą zgłębnika dojelitowego vs. żywienie pozajelitowe

  W siedmiu RCT, porównujących grupy chorych żywionych równokalorycznymi dietami
  podawanymi za pomocą zgłębnika do- lub pozajelitowo, nie odnotowano
  statystycznie istotnych różnic w zakresie całkowitej wartości energetycznej
  przyjmowanych pokarmów. Większość badań dotyczy leczenia żywieniowego w okresie
  pooperacyjnym chorych na nowotwory przewodu pokarmowego; w jednym badaniu
  analizowano prowadzenie leczenia żywieniowego w okresie przedoperacyjnym. U
  objętych analizą chorych stosowano różne drogi podawania pokarmu (przez
  zgłębnik nosowo-żołądkowy, zgłębnik nosowo-jelitowy, przez jejuno- lub
  gastrostomię).

  W trzech RCT analizujących całkowitą podaż białka lub azotu nie stwierdzono
  znamiennych różnic między chorymi żywionymi (przez zgłębnik lub pozajelitowo)
  dietami o takiej samej zawartości azotu. W badaniach tych leczenie żywieniowe
  prowadzono u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego po zabiegu operacyjnym.
  Jedno z nich przeprowadzono wśród chorych żywionych przez jejunostomię, w
  pozostałych doniesieniach nie podano informacji na temat sposobu podawania
  pokarmu.

  W dwóch RCT nie stwierdzono znaczących różnic pod względem masy ciała pomiędzy
  chorymi żywionymi przez zgłębnik dojelitowy a grupą PN.

  Analizy stężenia transferyny w osoczu dokonano w 5 RCT; w żadnym z nich nie
  stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy chorymi, u których stosowano ETF, a
  grupą PN. Badania te obejmowały leczenie żywieniowe w okresie pooperacyjnym u
  chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, raka wątroby oraz poddawanych
  radioterapii chorych na raka przełyku. Jedynie dwa spośród tych badań
  dopuszczono do metaanalizy. Nie wykazano znamiennej różnicy stężenia
  transferyny w osoczu pomiędzy grupą ETF a grupą PN; w analizowanych przypadkach
  pokarmy podawano przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, nosowo-jelitowy oraz poprzez
  jejunostomię.

  Autorzy większości badań, w tym również RCT, nie odnotowali znamiennej różnicy
  w zakresie stężenia albuminy w osoczu wśród: leczonych żywieniowo w okresie
  pooperacyjnym chorych na raka przewodu pokarmowego, chorych na raka przełyku
  żywionych w okresie przedoperacyjnym oraz chorych na raka przełyku poddawanych
  radioterapii. W jednym z RCT, z analizą leczenia żywieniowego u chorych na raka
  żołądka w okresie pooperacyjnym, stwierdzono znamienne zwiększenie stężenia
  albuminy w osoczu przy podaży ETF (39 g/l) w porównaniu z chorymi żywionymi
  jednocześnie za pomocą zgłębnika oraz drogą pozajelitową (32 g/l).

  Metaanaliza danych pochodzących z dwóch RCT, oceniających leczenie żywieniowe w
  okresie pooperacyjnym u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, nie wykazała
  znaczących różnic w liczbie limfocytów CD3(+) pomiędzy grupą osób leczonych z
  ETF a grupą PN. Metaanaliza danych z dwóch RCT, przeprowadzonych w grupie
  chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, leczonych żywieniowo w okresie
  pooperacyjnym, nie zaowocowała stwierdzeniem znaczących różnic w zakresie
  stężenia CRP pomiędzy grupą ETF a grupą PN. Podobne wyniki uzyskano w innym
  RCT. Jednak w dwóch kolejnych RCT stwierdzono znacząco mniejsze stężenie CRP w
  grupie ETF w porównaniu z grupą PN. Ze względu na niespójność danych lub
  przedstawienie ich jedynie w postaci graficznej badania te nie zostały
  zakwalifikowane do metaanalizy.

  Tylko w jednym RCT poddawano ocenie liczbę leukocyt
 • emgoro 20.10.06, 15:49
  ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  Tylko w jednym RCT poddawano ocenie liczbę leukocytów u chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego leczonych żywieniowo w okresie pooperacyjnym. W badaniu
  tym odnotowano znamiennie większą ogólną liczbę leukocytów u chorych żywionych
  pozajelitowo w porównaniu z grupą żywionych przez zgłębnik (nosowo-dwunastniczy
  lub nosowo-czczy). Nie wykazano natomiast znaczących różnic w zakresie stężeń
  TNF-alfa, IL-1 ani IL-6. W innych badaniach również nie stwierdzono różnic w
  zakresie stężeń IL-6.

  Metaanaliza danych zebranych w trakcie siedmiu RCT, w których poddano ocenie
  leczenie żywieniowe prowadzone w okresie pooperacyjnym u chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego, nie wykazała znamiennej różnicy w zakresie śmiertelności
  pomiędzy grupą ETF a grupą PN. Włączenie do metaanalizy RCT, obejmującego
  chorych leczonych żywieniowo przez 3-4 tygodni przed operacją, nie wpłynęło na
  jej wyniki.

  Metaanaliza danych z ośmiu RCT - przeprowadzonych w grupie leczonych żywieniowo
  w okresie pooperacyjnym chorych na nowotwory przewodu pokarmowego - wykazała,
  że okres hospitalizacji osób żywionych przez zgłębnik (nosowo-dwunastniczy,
  nosowo-żołądkowy, nosowo-czczy lub przez jejunostomię) był znamiennie krótszy
  (o 1,72 dnia) w porównaniu z grupą PN. Podobne wnioski, niepoparte jednak
  danymi, wyciągnięto na podstawie innego RCT. W kolejnym badaniu nie stwierdzono
  skrócenia okresu hospitalizacji chorych na raka górnego odcinka przewodu
  pokarmowego żywionych w okresie pooperacyjnym za pomocą zgłębnika nosowo-
  czczego; badanie to nie zostało jednak włączone do metaanalizy ze względu na
  niespójność przedstawionych danych.

  W metaanalizie danych z czterech RCT, obejmujących chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego leczonych żywieniowo w okresie poope- racyjnym, wykazano
  znaczące zmniejszenie częstości powikłań u chorych żywionych przez zgłębnik
  (nosowo-czczy, nosowo-żołądkowy lub przez jejunostomię) w porównaniu z grupą
  PN. Szczególnie zmniejszyła się częstość powikłań infekcyjnych. Metaanaliza
  danych z jedenastu RCT, dotyczących leczenia żywieniowego w okresie
  pooperacyjnym u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego oraz chorych na raka
  wątroby, pozwoliła wnioskować o znamiennym zmniejszeniu częstości powikłań
  infekcyjnych w grupie ETF w porównaniu z grupą PN. Objęcie metaanalizą RCT,
  przeprowadzonego w grupie chorych na raka przełyku żywionych w okresie
  przedoperacyjnym za pomocą zgłębnika wprowadzonego do gastrostomii, nie
  spowodowało zmiany jej wyników.

  Metaanaliza danych z dwóch RCT, przeprowadzonych w grupie chorych na nowotwory
  przewodu pokarmowego, wykazała znacząco mniejszą częstość występowania sepsy u
  chorych żywionych w okresie pooperacyjnym przez zgłębnik nosowo-czczy lub
  jejunostomię w porównaniu z grupą PN. Podobny wynik uzyskano w innym RCT
  dotyczącym leczenia żywieniowego (poprzez jejunostomię) w okresie pooperacyjnym
  u chorych na raka trzustki. Z kolei w badaniu przeprowadzonym wśród chorych na
  raka żołądka lub raka trzustki, żywionych w okresie pooperacyjnym przez
  zgłębnik nosowo-żołądkowy bądź jejunostomię, uzyskano wyniki odwrotne. Różnice
  te nie były jednak istotne statystycznie, a powyższych badań nie włączono do
  metaanalizy.

  Chorzy leczeni paliatywnie

  Leczenie żywieniowe vs. postępowanie rutynowe

  W badaniu klinicznym z grupą kontrolną nie stwierdzono znaczącego wpływu ETF na
  masę ciała chorych leczonych paliatywnie. Jednak to samo badanie wykazało
  znamienne zwiększenie bezwzględnej liczby leukocytów CD3(+) u chorych z grupy
  ETF w porównaniu z grupą żywionych rutynowo. Inne wyniki (np. stężenie albuminy
  w osoczu) były trudne do interpretacji ze względu na brak danych z grupy
  kontrolnej.

  Podaż EPA vs. postępowanie rutynowe

  Autorzy jednego z RCT zaobserwowali znaczące zwiększenie całkowitej podaży
  kalorii w grupie leczonych paliatywnie chorych na raka trzustki otrzymujących
  przez 8 tygodni ONS wzbogacone w EPA, podczas gdy u chorych żywionych
  standardowo całkowita podaż kalorii nie uległa zmianie. Wyniki te uzyskano mimo
  niezdowalającego stosowania się chorych do zaleceń lekarskich (przyjęcie przez
  chorych jedynie 70% zaplanowanej ilości EPA oraz niższe od spodziewanych
  stężenie EPA w osoczu). Inne RCT, przeprowadzone w grupie leczonych paliatywnie
  chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu, nie
  potwierdziło znaczącego wpływu 14-dniowego przyjmowania kapsułek oleju rybiego
  na całkowitą podaż energetyczną ani na apetyt, w porównaniu z osobami
  przyjmującymi placebo. Jednak również w tym badaniu stwierdzono słabe
  stosowanie się chorych do zaleceń lekarskich - spożycie EPA u większości
  chorych było o połowę mniejsze od przewidywanego (1,8 g zamiast 3,2 g EPA
  dziennie). Ponadto czas trwania żywienia był krótki (14 dni). W niektórych
  innych badaniach wykazano, że podaż oleju rybiego lub EPA u chorych leczonych
  paliatywnie wiązała się ze zwiększeniem podaży energetycznej lub poprawą
  apetytu.

  Autorzy jednego z RCT odnotowali znamienne zwiększenie (w porównaniu ze stanem
  wyjściowym) podaży białka w grupie leczonych paliatywnie chorych na raka
  trzustki, u których przez 8 tygodni stosowano ONS zawierające EPA; natomiast
  podaż białka u chorych otrzymujących dietę standardową nie uległa w tym czasie
  zmianie.

  Przeprowadzone wśród leczonych paliatywnie chorych na raka trzustki RCT
  wykazało, że zwiększenie beztłuszczowej masy ciała (mierzonej metodą impedancji
  bioelektrycznej) było znacząco większe w grupie otrzymujących ONS wzbogacone w
  EPA w porównaniu z grupą żywionych standardową mieszanką, mimo iż w obu grupach
  odnotowano znaczące zwiększenie wartości tego parametru. Autorzy tego badania
  donoszą również o znamiennej, pozytywnej korelacji pomiędzy przyjmowaniem ONS
  wzbogaconych w EPA a zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała. Inne RCT,
  obejmujące chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu,
  nie potwierdziło wpływu 14-dniowego przyjmowania kapsułek z olejem rybim na
  beztłuszczową masę ciała, mierzoną metodą impedancji bioelektrycznej. Jednak w
  niektórych badaniach klinicznych, dotyczących leczonych paliatywnie chorych na
  raka trzustki, którym przez 3-7 tygodni podawano ONS wzbogacone w EPA,
  odnotowano znaczące zwiększenie beztłuszczowej masy ciała (o 0,75-2,00 kg),
  mierzonej metodą impedancji bioelektrycznej, przy braku znaczącej zmiany
  bezwzględnej masy tłuszczu.

  W kolejnym RCT, którym objęto tracących na wadze chorych na raka trzustki
  leczonych paliatywnie, stwierdzono, że zarówno w grupie chorych żywionych przez
  8 tygodni ONS wzbogaconymi w EPA, jak i w grupie osób żywionych mieszanką
  standardową, utrata masy ciała w stosunku do stanu sprzed badania była podobna.
  Negatywny wpływ na wyniki tego badania miało słabe dostosowywanie się chorych
  do zaleceń lekarskich. Jednak autorzy odnotowali znamiennie pozytywne
  sprzężenie między przyjmowaniem ONS wzbogaconych w EPA a zwiększeniem masy
  ciała. Podobnie w innym RCT, przeprowadzonym w grupie tracących na wadze,
  poddawanych leczeniu paliatywnemu chorych na zaawansowany nowotwór złośliwy o
  różnym umiejscowieniu, nie wykazano znaczącego wpływu 14-dniowego podawania
  kapsułek z olejem rybim na masę ciała. Jednakże RCT obejmujące leczonych
  paliatywnie chorych na zaawansowany nowotwór złośliwy, którym przez 14 dni
  podawano kapsułki z olejem rybim, potwierdziło bezpośrednią zależność między
  zmianą masy ciała a stężeniem EPA w osoczu.

  Autorzy niektórych badań klinicznych donoszą o zwiększeniu, normalizacji lub
  zahamowaniu utraty masy ciała u chorych, którym podawano kapsułki z olejem
  rybim lub ester etylowy EPA. Wyniki te są jednak mało spójne i nie dotyczą
  wszystkich badanych chorych. Niemniej jednak w przypadku wykazujących ut
 • emgoro 20.10.06, 15:51
  ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  Autorzy niektórych badań klinicznych donoszą o zwiększeniu, normalizacji lub
  zahamowaniu utraty masy ciała u chorych, którym podawano kapsułki z olejem
  rybim lub ester etylowy EPA. Wyniki te są jednak mało spójne i nie dotyczą
  wszystkich badanych chorych. Niemniej jednak w przypadku wykazujących utratę
  masy ciała chorych, którzy otrzymywali kapsułki EPA przez co najmniej 30 dni,
  zaobserwowano korelację między zmianą masy ciała a długością okresu stosowania
  EPA. Wyniki innych badań były trudniejsze do interpretacji z powodu braku
  danych z grupy kontrolnej.

  W jednym z RCT nie wykazano znaczącego wpływu stosowania przez okres 40 dni
  kapsułek z olejem rybim na bezwzględną oraz względną (rozumianą jako odsetek
  wszystkich limfocytów) liczbę limfocytów CD3(+) u leczonych paliatywnie chorych
  z przerzutami litego nowotworu złośliwego. Dwa inne badania, w których oceniano
  stężenie CRP, były trudne do interpretacji z powodu braku danych z grupy
  kontrolnej.

  Dwa RCT, w których stwierdzono wydłużenie okresu przeżycia chorych, nie zostały
  zakwalifikowane do metaanalizy. W jednym z RCT odnotowano wydłużenie mediany
  przeżycia (142 dni) u leczonych paliatywnie chorych na raka trzustki
  otrzymujących przez 8 tygodni doustne preparaty odżywcze wzbogacone w EPA w
  porównaniu z grupą kontrolną, w której stosowano dietę standardową (128 dni).
  Kolejne RCT potwierdziło znaczące wydłużenie - w porównaniu z grupą chorych
  otrzymujących placebo - czasu przeżycia w grupie leczonych paliatywnie chorych
  na zaawansowanego raka trzustki, którzy przez 40 dni przyjmowali kapsułki z
  olejem rybim zawierające EPA. Autorzy badania porównującego wyniki leczenia
  chorych prawidłowo odżywionych i niedożywionych donoszą o dłuższym czasie
  przeżycia tych pierwszych.

  W jednym z RCT nie stwierdzono znaczących różnic jakości życia pomiędzy
  leczonymi paliatywnie chorymi na raka trzustki otrzymującymi przez 8 tygodni
  doustne preparaty odżywcze wzbogacone w EPA a grupą kontrolną, w której
  stosowano mieszankę standardową. W innym badaniu stwierdzono jednak, że jakość
  życia korelowała dodatnio z podażą EPA. W RCT obejmującym chorych na raka
  trzustki odnotowano znaczące zwiększenie poziomu aktywności fizycznej w
  porównaniu do stanu wyjściowego zarówno w grupie osób otrzymujących przez 8
  tygodni ONS wzbogacone w EPA, jak i w grupie chorych żywionych standardowo;
  różnica wyników uzyskanych w obu grupach nie była jednak istotna statystycznie.
  Jedno z RCT, którym objęto chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe o różnym
  umiejscowieniu, wykazało jedynie nieznaczny wpływ stosowania ONS wzbogaconych w
  EPA na ogólny stan zdrowia.

  W jednym z RCT uzyskano poprawę wydolności fizycznej według skali Karnofsky'ego
  u leczonych paliatywnie chorych na lite nowotwory złośliwe z rozpoznanymi
  przerzutami, którzy przyjmowali przez 40 dni kapsułki z olejem rybim. Z kolei w
  innym RCT, przeprowadzonym u leczonych paliatywnie chorych na zaawansowane
  nowotwory złośliwe, nie wykazano zmian wydolności fizycznej według skali
  Karnofsky'ego w grupie chorych otrzymujących przez 14 dni kapsułki z olejem
  rybim. Stwierdzono natomiast pogorszenie wydolności fizycznej w grupie
  kontrolnej. Znaczące polepszenie stanu ogólnego (wg skali Karnofsky'ego)
  zaobserwowano w badaniu klinicznym obejmującym leczonych paliatywnie chorych na
  raka trzustki, u których przez 7 tygodni stosowano ONS wzbogacone w EPA. W
  innych badaniach potwierdzono natomiast jedynie nieznaczny wpływ podaży EPA na
  stopień odczuwanego zmęczenia i samopoczucie chorych oraz na stan czynnościowy
  oceniany z użyciem skali Edmonton i skali wydolności fizycznej WHO.

  Omówienie

  Panuje pogląd, że leczenie żywieniowe w postaci ETF lub ONS u chorych na
  nowotwory złośliwe poddawanych zabiegom operacyjnym, chemio- i radioterapii
  powoduje zwiększenie całkowitej podaży składników pokarmowych. Metaanaliza
  danych pochodzących z trzech RCT wykazała znaczące zwiększenie całkowitej
  podaży energetycznej u poddawanych radioterapii chorych otrzymujących ONS w
  porównaniu z grupą kontrolną, w której stosowano żywienie standardowe.
  Zwiększeniu podaży energetycznej związanej z przyjmowaniem ONS lub ETF
  towarzyszy zwiększenie podaży mikroskładników odżywczych zawartych w odżywkach.
  Autorzy jednego z badań donoszą o zwiększeniu podaży niektórych składników
  odżywczych (w tym witaminy C i kwasu foliowego) w grupie ONS. Zgodnie z
  wynikami niektórych badań dotyczących różnych chorób stosowanie preparatów
  żywieniowych generalnie nie wiąże się z ograniczeniem podaży pokarmów.

  Ograniczenie przyjmowania pokarmu stanowi główną przyczynę niedożywienia,
  dlatego zwiększenie podaży substancji pokarmowych u chorych na nowotwory
  złośliwe za pomocą ONS lub ETF może zmniejszać niedożywienie lub zapobiegać
  jego wystąpieniu. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań stosowanie ONS i
  ETF zwiększa podaż substancji odżywczych, dlatego u chorych leczonych
  żywieniowo można się również spodziewać zwiększenia masy ciała. Choć niektóre
  badania obejmujące chorych poddawanych chemio-, radioterapii, operacjom lub
  leczeniu paliatywnemu, u których zastosowano ONS lub ETF, zawierają pewne dane
  na temat zmian masy ciała chorych, to uzyskane wyniki były zróżnicowane, nie
  stwierdzono również jednolitego wpływu leczenia żywieniowego na masę ciała.
  Duże zróżnicowanie chorych objętych badaniami, odmienności dotyczące czasu
  trwania leczenia żywieniowego, ilości stosowanych mieszanek, ich walorów
  smakowych, zróżnicowane stosowanie się chorych do zaleceń lekarskich oraz
  obecność innych czynników zakłócających utrudniają interpretację danych. W
  przypadku wielu analizowanych czynników (śmiertelność, częstość powikłań,
  odpowiedź na leczenie) wyniki w obrębie grup poddawanych interwencji i grup
  kontrolnych nie różniły się między sobą.

  Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego przeglądu odrębne metaanalizy, w których
  oceniano wyniki uzyskane u chorych poddawanych operacji albo chemio- lub
  radioterapii, wykazały brak znaczącego wpływu stosowania ETF czy ONS na
  śmiertelność, długość czasu hospitalizacji i częstość powikłań infekcyjnych.
  Wyniki te można częściowo wyjaśnić wadami projektów badań, w tym np. małą
  liczbą chorych, zróżnicowanym okresem trwania leczenia żywieniowego, oraz
  niezadowalającym stosowaniem się chorych do zaleceń lekarskich. Ponadto do
  wielu badań, w których analizowano wpływ stosowania ONS i ETF, kwalifikowano
  chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu, różnych stopniach
  zaawansowania i różniących się pod względem wdrożonego leczenia, więc grupy
  chorych cechowały się znaczą niejednorodnością, co uniemożliwia lub utrudnia
  analizę. Natomiast pewne badania obejmujące bardziej jednorodne grupy chorych
  operowanych z powodu nowotworu złośliwego (najczęściej nowotworu przewodu
  pokarmowego) potwierdzają korzyści kliniczne związane ze stosowaniem ETF w
  porównaniu z PN. W badaniach tych żywienie prowadzono zwykle za pomocą
  zgłębnika wprowadzonego do jelita czczego i zazwyczaj do 3.-4. doby po operacji
  uzyskiwano planowaną podaż pokarmu (odpowiednik 20-25 kcal/kg/d).
  Przeprowadzone w oparciu o te badania metaanalizy potwierdziły znaczące
  skrócenie okresu hospitalizacji (o 1,72 dnia) chorych żywionych w okresie
  pooperacyjnym przez zgłębnik dojelitowy w porównaniu z grupą chorych, u których
  wdrożono PN. Ponadto, mimo że nie odnotowano znamiennych różnic pod względem
  śmiertelności, to częstość powikłań oraz liczba przypadków sepsy była znacząco
  mniejsza u chorych żywionych za pomocą ETF niż w grupie PN.

  Zróżnicowane wyniki leczenia wynikają być może ze zmiennej odpowiedzi zapalnej
  i odpornościowej, jednak dane na temat tych procesów okazały się niepełne; nie
  wykazano znaczących różnic w za
 • emgoro 20.10.06, 15:52
  ciąg dalszy Leczenie żywieniowe oraz podaż kwasu eikozapentaenowego u chorych
  na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny

  Zróżnicowane wyniki leczenia wynikają być może ze zmiennej odpowiedzi zapalnej
  i odpornościowej, jednak dane na temat tych procesów okazały się niepełne; nie
  wykazano znaczących różnic w zakresie stężenia markerów (np. transferyny czy
  białek ostrej fazy w osoczu oraz liczby limfocytów CD3(+)). Nie stwierdzono
  również znamiennych różnic w zakresie podaży pokarmu i masy ciała pomiędzy
  chorymi żywionymi do- i pozajelitowo. Rozwijająca się niekiedy u chorych
  żywionych pozajelitowo sepsa, związana z obecnością cewnika naczyniowego, może
  się przyczyniać do zwiększenia częstości powikłań septycznych i innych u
  chorych z tej grupy.

  Również inne czynniki mogą utrudniać interpretację wyników badań; np. w celu
  zapewnienia izoenergetycznej podaży pokarmu u części chorych z ETF stosowano we
  wczesnym okresie pooperacyjnym także PN. W innych przypadkach ocena
  indywidualnego wpływu poszczególnych składników pokarmowych (węglowodanów,
  tłuszczów i białek) na końcowe wyniki leczenia nie była możliwa. Oceniane
  badania generalnie nie uwzględniały stanu odżywienia chorych i - mimo że w
  niektórych spośród nich niedożywienie chorych (oraz zmniejszenie masy ciała)
  stwierdzano często - nie przeprowadzono analizy danych w podgrupach. Niektóre
  doniesienia nie zawierały informacji na temat wyjściowego stanu odżywienia. Z
  praktycznego punktu widzenia wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych
  metaanaliz stanowią racjonalny argument przemawiający za stosowaniem - jeżeli
  tylko jest to możliwe - ETF preferencyjnie w stosunku do PN.

  Niektóre badania dotyczyły podawania kapsułek z olejem rybim (lub pokarmów
  wzbogaconych w ten składnik) chorym na nowotwory złośliwe poddawanych
  przeszczepieniu szpiku kostnego, operacji lub leczeniu paliatywnemu. U chorych
  objętych tymi badaniami dzienna podaż EPA wynosiła 1,8-4,0 g, czyli znacznie
  więcej niż dzienna podaż EPA w standardowej diecie. W niektórych grupach
  otrzymujących kapsułki EPA (np. chorzy po przeszczepieniu szpiku kostnego)
  stwierdzono znamienne zmniejszenie śmiertelności oraz częstości powikłań,
  wykazano też poprawę parametrów stanu zapalnego; omawiane badanie zostało
  jednak zakończone przed planowanym terminem ze względu na znamienne różnice w
  zakresie śmiertelności między analizowanymi grupami. W innych grupach (np.
  chorych operowanych) nie odnotowano korzyści klinicznych związanych ze
  stosowaniem ETF wzbogaconego w EPA. Co więcej, w wielu badaniach stwierdzono
  niespójny wpływ leczenia żywieniowego na podaż pokarmu, masę ciała chorych oraz
  wyniki leczenia (np. śmiertelność, częstość powikłań).

  W przypadku badań obejmujących leczonych paliatywnie chorych na zaawansowane
  nowotwory złośliwe, którym podawano pokarmy wzbogacone w EPA, istnieje
  możliwość, że znaczne zaawansowanie procesu nowotworowego maskuje korzystny
  wpływ oleju rybiego. Dlatego wykonanie badań w grupie chorych na nowotwory
  złośliwe o mniejszym stopniu zaawansowania poddawanych różnym metodom
  leczniczym byłoby cenne, ponieważ umożliwiłoby porównanie wyników leczenia
  żywieniowego u chorych z różnym stopniem zaawansowania procesu nowotworowego.
  Innym wyjaśnieniem braku korzystnego wpływu ONS wzbogaconych w EPA jest zmienne
  i generalnie słabe dostosowanie się chorych do zaleceń lekarskich. Taka
  sytuacja zaistniała w jednym z badań, dlatego badacze (Fearon i wsp.)
  przeprowadzili analizę wyników w zależności od przyjętej dawki EPA. Wykonana
  analiza wykazała zależność między ilością spożytego pokarmu płynnego
  wzbogaconego w EPA a przyrostem całkowitej masy ciała, beztłuszczowej masy
  ciała oraz poprawą jakości życia. W przypadku grupy kontrolnej, w której
  stosowano żywienie standardowe, nie odnotowano takiej zależności. Jednak wyniki
  tego badania powstały w oparciu o analizę wykonaną post hoc, dlatego w celu ich
  potwierdzenia konieczne jest dokonanie oceny prospektywnej. Dane na temat
  dostosowania się chorych do zaleceń lekarskich oraz podaży kapsułek EPA (lub
  pokarmów wzbogaconych w EPA) nie zostały w innych badaniach przedstawione w
  sposób zadowalający. Niedostatecznie oceniono również zależność wyników
  stosowania EPA od stanu odżywienia chorych na nowotwory złośliwe. Dlatego
  istotne z punktu widzenia analizy porównawczej byłoby przeprowadzenie dalszych
  badań w grupie chorych na nowotwory złośliwe o niższym stopniu zaawansowania
  poddawanych różnym metodom leczniczym. Zmienny okres prowadzenia leczenia
  żywieniowego, szczególnie krótki u chorych operowanych, stanowi kolejny czynnik
  mogący wpływać na małą skuteczność ONS wzbogaconego w EPA. Według niektórych
  autorów wystąpienie efektu metabolicznego zależy od czasu stosowania EPA. Burns
  i wsp. wykazali zależność niektórych ocenianych parametrów (np. masy ciała) od
  czasu trwania podaży EPA.

  Wnioski

  Dojelitowe leczenie żywieniowe (doustne lub przy użyciu zgłębnika) może - w
  porównaniu z żywieniem standardowym - zmniejszać stan niedożywienia u chorych
  na nowotwory złośliwe, choć jego wpływ na poprawę wyników leczenia
  (zmniejszenie śmiertelności) jest słabo udokumentowany. Ocena skuteczności
  klinicznej stosowania ONS i ETF w zależności od rodzaju nowotworu złośliwego
  oraz wybranego sposobu leczenia wymaga przeprowadzenia dalszych badań.
  Metaanalizy - obejmujące wyniki leczenia chorych na nowotwory złośliwe
  poddawanych zabiegom chirurgicznym w zakresie przewodu pokarmowego - wykazują
  skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie częstości powikłań w grupie
  leczonych żywieniowo za pomocą ETF w porównaniu z chorymi żywionymi
  pozajelitowo. Pomimo pewnych korzyści klinicznych związanych ze stosowaniem EPA
  (przyjmowanego w postaci kapsułek lub jako dodatku do spożywanej diety)
  konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu potwierdzenia tych
  wyników.

  Opracował lek. Jacek Kurcz
  Konsultował prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
  p.o. Kierownika Zakładu Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu AM w
  Warszawie

  źródło pochodzenia www.mp.pl/artykuly/?aid=28901
 • emgoro 23.10.06, 20:14
  Polacy pracują nad praktycznym wykorzystaniem zjawiska interferencji
  RNA. "Technologia RNA może być niezwykle skuteczna w walce z nowotworami" -
  twierdzi dr Monika Lamparska-Przybysz z laboratorium Celon Pharma. Firma, jako
  jedyna w naszym kraju, rozpoczęła prace nad wdrożeniem technologii opartej na
  odkryciu, za które amerykańscy naukowcy otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla.
  NATURALNA OCHRONA KOMORKI

  Zjawisko interferencji RNA występuje u roślin, zwierząt i ludzi. Jest to
  mechanizm naturalnie funkcjonujący w komórce, będący częścią systemu regulacji
  aktywności genów oraz ochrony komórki przed niektórymi wirusami. Interferencja
  RNA jest terapią genową drugiej generacji, drugim skrzydłem biotechnologii
  molekularnej.

  Za odkrycie "zjawiska interferencji RNA, które polega na wyłączaniu genów za
  pomocą krótkich, dwuniciowych fragmentów RNA", tegoroczną Nagrodę Nobla w
  dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymali dwaj Amerykanie, Andrew Z. Fire i
  Craig C. Mello. Amerykańskim badaczom udało się podejrzeć w jaki sposób
  funkcjonuje komórka i wykorzystać to zjawisko. Początkowo wykorzystywano je w
  badaniach podstawowych dla badania funkcji genów, a następnie zaczęto
  dostrzegać możliwości zastosowania go w medycynie.

  SZANSA DLA NIEULECZALNIE CHORYCH

  "W naszych badaniach probujemy wykorzystać naturalny mechanizm, który zachodzi
  w każdym żywym organizmie i +wykorzystać go jako potencjalne narzędzie w walce
  z chorobami+" - mowi kierownik działu biologii molekularnej Celon Pharma dr
  Lamparska-Przybysz.

  "Próbujemy wyciszać aktywność niektórych genów, które mogą być zaangażowane w
  szkodliwe dla komórek procesy, m.in. procesy nowotworowe. Znosząc efekt
  działania tych genów, działamy terapeutycznie. Jesteśmy w stanie bądź zahamować
  rozwój nowotworu, bądź spowodować, że jest on eliminowany z organizmu" –
  wyjaśnia. Jej zdaniem, daje to szanse na leczenie tych typów nowotworów, które
  do te pory są nieuleczalne.

  Według dr Lamparskiej-Przybysz, dzięki technolorii RNA można potencjalnie
  oddziaływać na dowolny gen, który nas interesuje i który uważamy za
  niekorzystny w danym typie nowotworów. Jak tlumaczy badaczka, leki, które
  obecnie się stosuje w chemioterapii działają na wszystkie komórki. Nowy lek
  będzie działał selektywnie na miejsca chorobowo zmienione, oszczędzając zdrowe
  tkanki.

  NA LEK TRZEBA JESZCZE POCZEKAĆ

  Doktor dodaje, że prace są obecnie na etapie badań przedklinicznych. "Mamy już
  kilka potencjalnych genów, które chcielibyśmy wyciszyć, jako narzędzie
  terapeutyczne. W przyszłym roku rozpoczniemy pierwsze badania na zwierzętach".
  Według niej pierwsze te leki nowej generacji mogłyby się pojawić za 5-10 lat.

  Celon Pharma jest jedną z kilkunastu firm, które 19 i 20 października wzięły
  udział w targach Biotechnologii i Biobiznesu „Bio-Forum” w Łodzi. Założeniem
  imprezy jest prezentacja projektów naukowo-badawczych realizowanych w
  placówkach naukowych, głównie z zakresu biotechnologii i ochrony zdrowia.
  Ponadto zapoznać się można na nich z ofertami dotyczącymi najnowszej aparatury
  i metod badawczych.JAW

  źródło pochodzenia PAP- Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=91&news_id=13728&layout=0&forum_id=5567&page=text
 • emgoro 24.10.06, 17:02
  Wczesne wykrycie raka płuc gwarantuje dłuższe życie

  Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną "Rak płuca. Wczesne wykrycie = dłuższe życie"
  zainaugurowano we wtorek 24 października w Warszawie. Eksperci przekonują, że
  chorobę tę można dziś leczyć, o ile nie zlekceważymy niepokojących objawów.

  Rak płuca jest najbardziej zabójczy wśród nowotworów złośliwych. "Co tydzień
  umiera na niego 400 Polaków. To jakby rozbiły się dwa samoloty" - podkreśla
  konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej prof. Tadeusz
  Orłowski.
  W skali roku nowotwór ten zabija prawie 20 tys. Polaków. "To więcej zgonów niż
  z powodu wszystkich innych nowotworów" - zaznacza Orłowski.

  Tak wysoka śmiertelność wynika w dużej mierze z tego, że raka wykrywa się zbyt
  późno, gdy nie można już zastosować leczenia chirurgicznego, dającego
  największe szanse na zahamowanie lub znaczne opóźnienie rozwoju choroby. "Raka
  wykrywa się zbyt późno u ponad 80 proc. chorych" - alarmuje prof. Orłowski i
  ostrzega, że choroba rozwija się w sposób nieprzewidywalny. Już w ciągu roku
  może spowodować w organizmie zmiany niemożliwe do wyleczenia.

  "Szanse przeżycia są za to spore w pierwszym stadium zaawansowania choroby" -
  mówi prof. Jan Skokowski, prezes Stowarzyszenia Ludzi Wyleczonych z Raka Płuca,
  inicjatora kampanii. Dlatego tak ważne jest, aby osoby z grupy ryzyka jak
  najwcześniej zgłosiły się do lekarza pierwszego kontaktu, który zleca
  podstawowe badania diagnostyczne - zdjęcie RTG klatki piersiowej oraz
  tomografię komputerową. Na tej podstawie może skierować na konsultacje u
  specjalistów. Ci zlecają kolejne badania, aby potwierdzić lub wykluczyć raka
  płuc.

  W grupie ryzyka choroby są przede wszystkim palacze - czynni i bierni. Stanowią
  oni 95 proc. chorych z rakiem płuca. Dlatego przeciwdziałanie chorobie to
  przede wszystkim zapobieganie i walka z nałogiem" - podkreśla prof. Orłowski.

  Na rozwój raka płuc bardziej niż przeciętnie narażeni są także ludzie po 40.
  roku życia, jedzący mało owoców i warzyw oraz mający w rodzinie chorych na
  nowotwór płuc. Im właśnie specjaliści zalecają szczególnie częste badania
  diagnostyczne.

  "Niepokoić powinien także uciążliwy lub zmieniający charakter kaszel, częste
  infekcje dróg oddechowych, duszności bez przyczyny, zmęczenie i brak energii,
  ból klatki piersiowej lub okolicy barku, niewyjaśniona utrata wagi' - wylicza
  prof. Skokowski.

  Organizatorzy kampanii opracowali ulotki informacyjne z listą pytań na temat
  objawów raka płuc, które w czasie wizyty powinien zadać pacjentowi lekarz
  pierwszego kontaktu. Ulotki trafią do lekarzy w całej Polsce.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce, Anna Zdolińska
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=13778&layout=0&forum_id=5617&page=text

 • emgoro 26.10.06, 07:31
  Tracąc tkankę tłuszczową można powstrzymać nowotwór.
  Spalanie tkanki tłuszczowej może hamować wzrost raka skóry - zaobserwowali
  naukowcy z USA.
  Ich praca, zamieszczona na łamach pisma "Proceedings of the National Academy of
  Sciences", pomoże w lepszym zrozumieniu związku pomiędzy dietą, otyłością a
  ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy.

  Z licznych dotychczasowych badań na zwierzętach i ludziach wynikało, że
  kaloryczna, tłusta dieta, jak również otyłość, mogą zwiększać predyspozycje do
  rozwoju raka różnych narządów. Jednak dokładny mechanizm odpowiedzialny za to
  nie został dobrze poznany.
  Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Stanu New Jersey w Rutgers
  przybliżają nas do zrozumienia tej zależności. Wynika z nich bowiem, że komórki
  tkanki tłuszczowej produkują związki, które pomagają przeżyć komórkom nowotworu.

  Doświadczenia prowadzono na myszach, które naświetlano promieniami UV B.
  Kontakt z tym promieniowaniem jest uważany za główną przyczynę różnych typów
  raka skóry (zarówno czerniaka, jak i innych).

  W rezultacie, u gryzoni rosły guzy skóry inne niż czerniak, albo też w
  komórkach skóry pojawiały się uszkodzenia DNA, mogące doprowadzić do wzrostu
  tych nowotworów. Jak zaobserwowali badacze, gryzonie, które posiadały więcej
  tkanki tłuszczowej miały większą liczbę guzów.

  Następnie, w klatkach niektórych myszy umieszczono kołowrotki, na których
  zwierzęta bardzo lubią biegać.

  Po 2 tygodniach myszy, które miały dostęp do kołowrotków i korzystały z nich
  (biegając średnio 3,2 km do 4,8 km dziennie) spaliły sporo tkanki tłuszczowej.

  Okazało się, że dzięki temu nasiliło się obumieranie komórek skóry z DNA
  uszkodzonym przez UVB. Komórki z uszkodzeniami w DNA giną w procesie
  samobójczej, programowanej śmierci - tzw. apoptozy.

  U gryzoni, które miały już raka skóry wywołanego promieniami UVB, apoptoza
  komórek nowotworowych również zachodziła częściej.

  Co ciekawe, gdy przed naświetlaniem UV myszom usunięto tkankę tłuszczową
  chirurgiczne, komórki z uszkodzonym DNA również częściej obumierały.

  Zdaniem autorów najnowszej pracy, odkrycie to wskazuje, że komórki tkanki
  tłuszczowej mogą wydzielać jakieś substancje hamujące apoptozę komórek z
  uszkodzonym DNA, które grożą rozwojem nowotworu. Wynika z tego również, że
  otyłość i związany z nią nadmiar tkanki tłuszczowej mogą zwiększać
  predyspozycje do raka skóry.

  W swoich wcześniejszych doświadczeniach naukowcy z Uniwersytetu Stanu New
  Jersey wykazali, że podawanie myszom kofeiny również hamuje wzrost raka skóry
  pod wpływem UVB. Jak wyjaśniają, kofeina nasilała aktywność ruchową gryzoni i
  na tej drodze mogła sprzyjać spalaniu tkanki tłuszczowej oraz hamować wzrost
  raka.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1422963,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 30.10.06, 17:12
  Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej mogą być pewnego dnia wykorzystane do
  odbudowy piersi u kobiet poddawanych mastektomii z powodu raka sutka - uważają
  naukowcy amerykańscy. Informację na ten temat podaje serwis
  internetowy "EurekAlert".
  Obecnie rekonstrukcja piersi u kobiet po mastektomii polega bądź na
  wszczepieniu implantu (silikonowego lub plastikowego wypełnionego roztworem
  soli fizjologicznej), bądź na przeszczepie tkanek z innego miejsca organizmu i
  odpowiednim uformowaniu ich.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburgu uważają, że lepsze od tych inwazyjnych
  metod byłoby wykorzystanie potencjału dorosłych komórek macierzystych
  izolowanych z tkanki tłuszczowej.
  Wykorzystanie komórek macierzystych do leczenia różnych schorzeń budzi wielkie
  nadzieje lekarzy i naukowców. Komórki te bowiem zachowują ogromny potencjał
  rozwojowy i pod wpływem odpowiednich sygnałów chemicznych mogą się
  przekształcać w komórki różnych tkanek. Najbardziej wszechstronne możliwości
  posiadają zarodkowe komórki macierzyste, ale coraz więcej badań dowodzi, że w
  wielu przypadkach można by je zastąpić komórkami macierzystymi obecnymi w
  różnych tkankach dorosłego organizmu.

  W 2001 roku naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburgu razem z kolegami z
  Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles poinformowali jako pierwsi, że
  dorosłe komórki macierzyste można pozyskiwać z tkanki tłuszczowej pacjentów.
  Prowadzone od tamtego czasu badania wskazują, że komórki te mogą się rozwijać
  nie tylko w komórki tłuszczowe, ale też w komórki tkanki kostnej, chrząstki,
  mięśni, naczyń krwionośnych czy w komórki nerwowe i że mogą być w przyszłości
  wykorzystane do naprawy serca po zawale, mózgu po udarze, czy leczenia urazów
  kości. Na razie nie testuje się ich jednak w badaniach klinicznych na
  pacjentach.

  Badacze z Pittsburga sprawdzają obecnie możliwość wykorzystania tych komórek do
  rekonstrukcji piersi. Doświadczenia są prowadzone na samicach szczurów.

  Do rekonstrukcji sutków wykorzystuje się komórki macierzyste z tkanki
  tłuszczowej pochodzącej od pacjentek z rakiem piersi. Są one najpierw osadzane
  na mikroskopijnych kuleczkach, których skład przypomina naturalne środowisko
  komórek wewnątrz organizmu i ma pobudzać procesy regeneracji tkanek.

  Komórki macierzyste łatwo przylegają do tych kuleczek i przekształcają się w
  dojrzałe komórki tkanki tłuszczowej. Takie struktury wszczepia się samicom pod
  skórę, co - jak wykazały wstępne badania - prowadzi do uformowania się wzgórka
  tkanki tłuszczowej.

  Zdaniem autorów badań, ta metoda rekonstrukcji piersi mogłaby być znacznie
  bardziej bezpieczna od obecnie stosowanych. Komórki do przeszczepu pozyskiwano
  by od samej pacjentki, np. z tkanki tłuszczowej na brzuchu, co minimalizuje
  ryzyko ich odrzucenia przez organizm. Jak przypominają naukowcy, z około pół
  kilograma tkanki tłuszczowej można uzyskać 200 mln komórek macierzystych, a z
  nich już po 2 tygodniach wyhodować 10 razy więcej komórek tłuszczowych.

  Jednak zanim metoda ta znajdzie zastosowanie w chirurgii rekonstrukcyjnej,
  naukowców czeka jeszcze wiele pracy. Między innymi trzeba jeszcze sprawdzić,
  czy komórki macierzyste przeszczepione w miejsce po usuniętej piersi nie będą
  pobudzały do wzrostu raka.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1425414,16,1,0,120,686,item.html
 • _lafirynda 31.10.06, 21:19
  Emgoro- doskonaly pomysl! popieram i dziekuje z calego serca, to wazna lektura
  pozdrawiam Ciebie i Gosie
 • emgoro 02.11.06, 13:14
  Można zmniejszyć ilość rakotwórczego akrylamidu we frytkach. Wystarczy przed
  smażeniem na oleju podgrzewać je w kuchence mikrofalowej - informuje
  pismo "Journal of the Science of Food and Agriculture".
  Odkrycie akrylamidu - związku, który najprawdopodobniej działa na ludzi
  rakotwórczo - wywołała falę badań różnych metod gotowania. Akrylamid tworzy się
  podczas smażenia oraz pieczenia w piekarniku, na ruszcie i grilu, gdzie
  jednocześnie panuje wysoka temperatura i mała wilgotność.

  Naukowcy z tureckiego Uniwersytetu w Mersin, kierowani przez Koray Palazoglu,
  doszli do wniosku, że ilość akrylamidu we frytkach można ograniczyć, skracając
  czas ich smażenia na oleju. W tym celu proponują wstępne przygotowanie surowych
  frytek w kuchence mikrofalowej.
  Badacze ci wykazali, że zastosowanie mikrofal przed smażeniem wyraźnie
  zmniejszyło ilość akrylamidu na powierzchni frytek.

  Gdy ziemniaki smażono na oleju w temperaturze odpowiednio 150, 170 i 190 st.
  C. - po wcześniejszym mikrofalowaniu - zawartość akrylamidu we frytce
  zmniejszyła się odpowiednio o 36 proc, 41 proc. i 60 proc. - informują naukowcy.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1427132,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 02.11.06, 13:17
  Polacy odkryli mutację genu, która zwiększa ryzyko raka prostaty

  Duży w ubytek w genie Chek2 aż dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka
  prostaty - dowodzą polskie badania opublikowane w najnowszym numerze
  pisma "Journal of Medical Genetics".
  Jak wyjaśnia PAP prowadzący badania, doktor Cezary Cybulski, w Polsce problem
  ten dotyczy około 200 tys. osób.

  Główną rolą genu Chek2 jest kierowanie naprawą uszkodzonych nici DNA przed
  każdym podziałem komórki. Mutacja w jego obrębie powoduje, że komórka dzieli
  się pomimo błędów w materiale genetycznym, co prowadzi do niekontrolowanego
  przyrostu komórek i prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko powstania nowotworów.
  W ciągu 6 lat doktor Cezary Cybulski, wraz z grupą naukowców z Międzynarodowego
  Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych, Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej
  Akademii Medycznej w Szczecinie, przebadał prawie 2 tysiące polskich mężczyzn,
  u których zdiagnozowano raka prostaty.

  Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy mają oni mutację w genie Chek2.

  Dla porównania przebadano 5500 zdrowych, losowo wybranych osób. U 24 zdrowych
  (czyli 0,4 proc.) i u 15 mężczyzn ze zdiagnozowaną chorobą (0,8 proc) zauważono
  ubytek w tym samym fragmencie genu Chek2 (dokładnie w 9 i 10 egzonie).

  Taką samą mutację miało również 4 spośród 249 mężczyzn z obciążonym wywiadem
  rodzinnym.

  W oparciu o uzyskane wyniki autorzy obliczyli, że omawiany ubytek prawie
  dwukrotnie zwiększa ryzyko rozwoju raka prostaty u mężczyzn w ogóle, natomiast
  u tych, w których rodzinie już wcześniej występowały przypadki choroby, aż
  czterokrotnie.

  Autorzy uważają, że mutacja genu Chek2 może być szeroko rozpowszechniona także
  wśród mężczyzn z innych regionów Europy Wschodniej takich, jak: Białoruś,
  Ukraina, kraje nadbałtyckie czy Bałkany. Widzą również potrzebę przeprowadzenia
  dalszych badań, które wykażą, w jakim stopniu odpowiada ona za rozwój nowotworu
  prostaty u przedstawicieli innych populacji, z innych rejonów świata.

  Naukowiec wyraża nadzieję, że świadomość, iż jesteśmy nosicielami mutacji
  predysponującej do nowotworu, spowoduje, że częściej i chętniej będziemy
  poddawać się badaniom kontrolnym. Zwiększy to szanse wczesnego wykrycia choroby
  i jej skutecznego zwalczenia.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1427131,16,1,0,120,686,item.html

 • emgoro 03.11.06, 06:32
  Tradycyjne leki przeciwnowotworowe to silne trucizny - są stosowane jako leki
  tylko dlatego, że w małych dawkach bardziej szkodzą nowotworowi niż choremu.
  Inaczej jest z terapią celowaną - w jej przypadku lek dociera do chorych
  komórek i nie niszczy zdrowych - tłumaczył podczas wtorkowej konferencji
  prasowej dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

  "Terapia celowana ma się do tradycyjnej chemio- czy radioterapii jak pocisk
  samosterujący do nalotów dywanowych" - podkreślił
  Leki do terapii celowanej to między innymi przeciwciała monoklonalne, które
  rozpoznają markery na powierzchni komórek, leki blokujące procesy zachodzące
  między błoną komórkową a jądrem komórki czy inhibitory angiogenezy, dzięki
  którym do guza nie wrastają naczynia krwionośne. Terapia genowa z użyciem genu
  p53 ma skłonić chore komórki do apoptozy czyli swoistego "samobójstwa".

  Trwają prace nad ponad 200 tego rodzaju preparatami. Ta różnorodność -
  wyjaśniał prof. Włodzimierz Olszewski, konsultant krajowy w dziedzinie
  patomorfologii, wynika z faktu, że każdy z preparat niszczy tylko określony typ
  nowotworu - np. raka piersi, którego komórki mają receptor typu 2. Tymczasem
  taki receptor występuje tylko u 20 procent osób chorujacych na raka piersi
  kobiet.

  Odpowiednie dobranie leków jest możliwe dzięki wyrafinowanym metodom
  diagnostycznym. Poznając właściwości biologiczne nowotworu można podać
  pacjentowi skuteczny lek lub zrezygnować z jego podawania, gdy z góry wiadomo,
  że byłoby to marnotrawieniem środków, które mogą uratować inną osobę.

  Niewątpliwa wadą terapii celowanej jest wysoki koszt - leczenie jednego
  pacjenta przez rok może kosztować od 60 do 180 tysięcy złotych rocznie -
  przyznano podczas konferencji.

  Jak wyjaśniał prof. Wiesław Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie
  hematologii, o ile w przypadku antybiotyków można leczyć większość infekcji za
  pomocą dostępnych środków, a tylko niektóre rzadkie szczepy wymagają
  wyszukanych i kosztownych preparatów, w onkologii jest odwrotnie - istnieją
  skuteczne leki na niektóre rzadkie nowotwory, zaś brakuje takich, które
  działałyby na wiele najpospolitszych.

  W większości wypadków terapia celowana tylko przedłuża życie pacjenta a nie
  prowadzi do całkowitego wyleczenia. Jednak pozwala prowadzić w miarę normalne
  życie. "Wiele osób, które mijamy na ulicy to chorzy na nowotwory. Znam
  profesora, który chemioterapii poddaje się w przerwach pomiędzy wykładami" -
  mówił prof. Olszewski.

  Wysokie koszty nowych leków są przyczyną ich ograniczonej dostępności. Po raz
  kolejny przedstawiciele Polskiej Unii Onkologii opowiedzieli się za przyznaniem
  decydującego głosu co do sposobu wydawania pieniędzy na lecznictwo
  specjalistom - konsultantom krajowym.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1427289,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 04.11.06, 12:16
  Test genetyczny, ułatwiający ratowanie życia osobom chorym na raka prostaty,
  opracowali szczecińscy naukowcy. Stało się to możliwe dzięki odkryciu przez
  nich genu, którego uszkodzenie jest podłożem tego raka. Dr Cezary Cybulski i
  naukowcy z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w
  Szczecinie odkryli w genie odpowiadającym za naprawę DNA (Chek2) duży ubytek,
  który sprzyja rozwojowi raka prostaty i prowadzi do utrwalenia niekorzystnych
  zmian w całej populacji komórek.

  Swoje odkrycie polscy naukowcy opisali na łamach prestiżowego pisma "Journal of
  Medical Genetics". Podkreślili przy tym, że wykryta delecja (mutacja polegająca
  na wypadnięciu pewnej liczby par zasad z łańcucha DNA) - obecna u około 200
  tysięcy polskich mężczyzn - dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór
  prostaty (natomiast aż czterokrotnie, gdy w rodzinie odnotowano już przypadek
  tej choroby) oraz odpowiada za wielonarządową predyspozycję do nowotworów.
  GEN, KTÓRY SPRAWDZA, CZY WSZYSTKO DZIAŁA

  Gen Chek2 odkryto kilka lat temu. Wkrótce okazało się, że odpowiada on za
  naprawę uszkodzonego DNA przed każdym podziałem komórki. Polscy badacze mają
  bardzo istotny wkład w badanie tego genu, ponieważ wykazali, że mutacje Chek2
  predysponują do zachorowania na nowotwory wielu narządów.

  "Białko, które ten gen koduje, nie jest co prawda bezpośrednio odpowiedzialne
  za wyszukiwanie uszkodzeń w nici DNA, ale bierze udział w przenoszeniu sygnałów
  w układzie naprawy materiału genetycznego. Gdy w komórce dojdzie do uszkodzenia
  DNA, pewne białka wykrywają to i zapoczątkowują kaskadę licznych protein, w tym
  produktu genu Chek2. Ten z kolei aktywuje regulatorowe białko p53 prowadzące do
  indukcji apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki) w zmutowanej komórce.
  Pobudza także inne geny, odpowiedzialne za zatrzymanie cyklu komórkowego. W
  efekcie nieprawidłowa komórka zostaje wyeliminowana” - wyjaśnia Cybulski.

  "Jeżeli jednak w genie Chek2 dojdzie do mutacji, zaburzony zostaje szlak
  sygnałowy umożliwiający naprawę DNA. Wadliwa komórka będzie dzielić się dalej,
  utrwalając niekorzystną zmianę” - dodaje.

  ZA MAŁO ZASAD W NICI DNA

  W oparciu o wyniki trwających kilka lat badań naukowcy stwierdzili, że omawiana
  delecja - występująca u ogromnej większości mężczyzn ze zdiagnozowanym rakiem
  prostaty - dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na tę chorobę. Ma ona
  podobny wpływ na rozwój raka piersi u kobiet, a także - prawdopodobnie - na
  rozwój nowotworów nerki i tarczycy.

  "Wcześniej wykazaliśmy, że w Polsce u około 5 proc. osób występuje jedna z
  trzech mutacji genu Chek2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T). U nosicieli
  którejkolwiek z nich występuje zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory
  prostaty, piersi, nerki, jelita grubego oraz tarczycy (publikacja w American
  Journal of Human Genetics 2004)" - mówi Cybulski.

  Duża delecja jest ostatnią wykrytą mutacją genu Chek2, polegającą na
  wypadnięciu ok. 5 tysięcy par zasad z nici DNA. "To zmiana o tyle istotna, że
  dotyczy egzonów 9 i 10, a więc rejonów niosących informację o strukturze
  kodowanego białka. Ustaliliśmy też, że delecja ta dwukrotnie zwiększa ryzyko
  zachorowania na raka prostaty i piersi, a jej związek z predyspozycją do innych
  nowotworów jest przedmiotem intensywnych badań" - dodaje naukowiec.

  Prawdopodobnie taka sama duża delecja, równie często, występuje w innych
  regionach Europy Wschodniej: Czechach, Słowacji, Białorusi, Ukrainie, krajach
  nadbałtyckich i Bałkanach. Według naukowców, jest to spowodowane tym, że nacje
  te pochodzą od wspólnego przodka, u którego dawno temu po raz pierwszy doszło
  do uszkodzenia genu Chek2. Przekazywane z pokolenia na pokolenie
  rozpowszechniło się na terenach, z których ów przodek pochodził.

  Częstość występowania omawianej mutacji w innych populacjach na świecie nie
  została jeszcze dokładnie określona.

  CENNE TESTY GENETYCZNE

  Człowiek, u którego za pomocą testu genetycznego zostanie wykryta mutacja w
  jakimś krytycznym genie, jest bardziej niż inni narażony na zwiększone ryzyko
  zachorowania na dany nowotwór.

  "Nie możemy jednak powiedzieć, że zachoruje on na 100 procent, ponieważ jedna
  mutacja nie wystarczy do powstania nowotworu; musi dojść do nagromadzenia
  szeregu niekorzystnych zmian. Odkryta przez nas delecja także jest jedynie
  podłożem, pierwszym etapem procesu powstawania schorzenia” - tłumaczy Cybulski.

  Na podstawie swoich odkryć dr Cezary Cybulski i prof. Jan Lubiński opracowali
  test genetyczny, służący do wykrywania wielonarządowej predyspozycji do
  nowotworów złośliwych. Test ten obejmuje badanie 4 mutacji genu Chek2 (w tym
  ostatnio wykrytej dużej delecji), które łącznie występują aż u sześciu procent
  Polaków, czyli u ponad dwóch milionów osób.

  Dzięki temu testowi możliwe jest określenie zwiększonego ryzyka zachorowania na
  kilka rodzajów raka: piersi, prostaty, nerki, tarczycy i jelita grubego. Test
  taki wykrywa, czy i na ile uszkodzony jest gen Chek2 u danego człowieka.
  Stwarza to szansę profilaktyki, odpowiedniej diagnozy, wcześniejszego wykrycia
  i skuteczniejszego leczenia chorób nowotworowych.

  WIEDZA RATUJĄCA ŻYCIE

  Guzy wcześnie wykryte, niedużych rozmiarów, nie dające przerzutów, często są
  całkowicie wyleczalne. Natomiast kiedy choroba jest już w stadium
  zaawansowanym, nawet najnowocześniejsze metody terapii okazują się
  nieskuteczne, a odsetek wyleczonych nie przekracza 10-30 procent.

  "Świadomość tego, że jesteśmy nosicielami mutacji predysponującej do nowotworu
  spowoduje, że częściej i chętniej będziemy poddawać się badaniom kontrolnym.
  Zwiększy to szanse wczesnego wykrycia choroby i jej skutecznego zwalczenia.
  Pozwoli też na dopasowanie optymalnych metod diagnostycznych dostosowanych do
  rodzaju nowotworu" - wyjaśnia naukowiec.

  "Wykryta mutacja mówi nie tylko o zwiększonym prawdopodobieństwie zachorowania
  na nowotwór, ale także pozwala dokładnie określić jego rodzaj” - dodaje. Dzięki
  temu możliwe jest dobranie najodpowiedniejszej metody diagnostycznej, jak np.
  rezonansu magnetycznego zamiast standardowego badania USG.

  Kobiety szczególnie zagrożone rakiem piersi (takie, u których występuje mutacja
  genu BRCA1 zwiększająca do 80 proc. ryzyko zachorowania na raka piersi lub
  jajnika) powinny być poddawane specyficznej profilaktyce oraz badaniom
  okresowym - co roku muszą one poddawać się USG oraz mammografii, a najlepiej
  badaniu rezonansem magnetycznym.

  U osób predysponowanych do zachorowania na raka jelita grubego, zaleca się
  wykonywanie kolonoskopii co dwa lata. Badanie to pozwala na wykrycie i
  usunięcie polipów jelita grubego, z których powstaje większość nowotworów
  złośliwych tego organu.

  "Właśnie dlatego, według mnie, wykonywanie testów genetycznych ma ogromny
  sens" - podsumowuje lekarz.

  "W dalekiej przyszłości testy takie będą wykrywały prawdopodobieństwo
  zachorowania nie tylko na nowotwory, ale także na wiele innych chorób.
  Dysponując zestawem różnych markerów można by wcześnie wykryć przypadki
  zachorowań i ocalić życie wielu osobom” - dodaje.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=J10&news_cat_id=91&news_id=14046&layout=0&forum_id=5786&page=text
 • emgoro 06.11.06, 09:48
  Uboczne efekty radioterapii groźniejsze dla palaczy
  Palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych skutków ubocznych,
  będących następstwem radioterapii zastosowanej do leczenia raka prostaty -
  ogłosili naukowcy podczas 48. spotkania American Society for Therapeutic
  Radiology and Oncology.
  O tym, że palenie obniża skuteczność leczenia wielu rodzajów nowotworów
  wiedziano już do dawna. Jednak teraz naukowcom z Fox Chase Cancer Center udało
  się wykazać jego niekorzystny wpływ na leczonych promieniowaniem jonizującym
  pacjentów z rakiem prostaty.

  Podjęli się oni sprawdzenia, czy palenie w powiązaniu z radioterapią zwiększa
  częstość występowania dolegliwości żołądkowo- jelitowych lub moczowo-płciowych.
  Przebadali 1194 pacjentów z nowotworem prostaty, którzy w latach 1991-2001
  leczeni byli Fox Chase Cancer Center za pomocą radioterapii konformalnej (3D-
  CRT). Z każdym z uczestników przeprowadzali dokładny wywiad, w którym określali
  czy jest on palaczem czynnym, eks-palaczem, czy osobą nigdy niepalącą.
  "Okazało się, że to aktywni palacze najczęściej skarżyli się na problemy
  żołądkowo-jelitowe takie, jak biegunka" - mówi kierujący badaniami dr Niraj
  Pahlajani.

  I kontynuuje: "Na szczęście nie stwierdziliśmy, aby niekorzystne działanie
  papierosów na układ pokarmowy i moczowopłciowy było długoterminowe. Jednak
  wyniki dobitnie pokazują, jak ważne jest zaprzestanie palenia papierosów przed
  rozpoczęciem radioterapii."

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1428188,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 07.11.06, 07:44
  Wiązka antyprotonów jest czterokrotnie bardziej wydajna w zabijaniu komórek
  rakowych niż dotąd stosowana w radioterapii wiązka protonów -
  informuje "Chemistry World".
  Badania nad antymaterią i jej zastosowaniem w medycynie prowadzone były przez
  międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez profesora Michaela Holzscheitera.

  Badano antyprotony - cząstki elementarne o charakterze antycząstek w stosunku
  do protonów (różniące się między innymi ładunkiem elektrycznym).
  Profesor Holzscheiter z laboratorium CERN (Szwajcaria, Genewa) od 2003 roku
  prowadził badania w ramach programu ACE (Antiproton Cell Experiment), którego
  celem było określenie wpływu antyprotonów na żywe komórki.

  Wynikiem tych badań jest między innymi odkrycie faktu, iż antymateria w postaci
  antyprotonów zwalcza czterokrotnie wydajniej komórki rakowe, niż dotąd
  stosowana radioterapia protonowa.

  Badania polegały na naświetlaniu skupioną wiązką antyprotonów tkanki zwierzęcej
  zawierającej komórki zmienione nowotworowo. Naświetlana tkanka została
  wcześniej zanurzona w żelatynie, której obecność miała symulować naturalne
  warunki panujące w żywym organizmie. Przeprowadzano testy laboratoryjne dla
  różnej głębokości zanurzenia chorej tkanki, co symuluje warunki panujące
  podczas leczniczej radioterapii.

  Jak twierdzą naukowcy otrzymane wyniki analiz są nadzwyczaj obiecujące, a duża
  skuteczność nowej metody zachęca do dalszych badań, w tym eksperymentów
  mających na celu dokładne porównanie skuteczności leczenia nowej metody, z
  innymi standardowymi technikami stosowanymi w radioterapii.

  Profesor Michael Holzscheiter przestrzega jednak, iż metoda ta, choć skuteczna
  w zabijaniu komórek nowotworowych w warunkach laboratoryjnych, może nigdy nie
  zostać wykorzystana do leczenia ludzi cierpiących na nowotwory.

  Główną przeszkodą (pomijając brak wiedzy na temat wpływu antycząstek na ludzkie
  zdrowie) może być fakt, iż aparat generujący antyprotony kosztuje około 500
  milionów dolarów!

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1429304,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 07.11.06, 14:59
  Zastosowanie pooperacyjnej radioterapii u chorych na raka płuc osób, u których
  doszło do zajęcia węzłów chłonnych środpiersia, aż dwukrotnie wydłuża czas
  przeżycia - ogłosili naukowcy.
  Omawiane badanie było częścią większego projektu - ANITA 1, który miał na celu
  określenie skuteczności pooperacyjnej chemioterapii u pacjentów z tego typu
  chorobą.

  Eksperymentem objęto 840 chorych na niedrobnokomórkowy nowotwór płuc. U 232
  spośród nich, jako uzupełnienie tradycyjnej metody leczenia po operacji
  usunięcia guza, zastosowano naświetlania promieniowaniem jonizującym.
  Okazało się, że u osób tych zacznie wydłużył się czas przeżycia po operacji.

  Naukowcy odkryli, że leczenie taką metodą może przynosić wiele korzyści.
  Pacjenci, którzy poddali się zarówno chemio-, jak i radioterapii, żyli średnio
  dwa lata dłużej niż chorzy przyjmujący samą chemioterapię.

  "Jako pierwsi podjęliśmy się oceny skuteczności pooperacyjnych naświetlań u
  osób z rakiem płuc" - mówi dr Jean-Yves Douillard, kierujący badaniami onkolog
  z Centre Rene Gauducheau w St. Herblain we Francji.

  "Otrzymane wyniki pokazują, że warto rozważyć wprowadzenie do powszechnego
  użytku takiej mieszanej terapii u pacjentów z niedrobnokomórkowym nowotworem
  płuc, u których zaatakowane zostały węzły chłonnymi śródpiersia. Należy
  oczywiście przeprowadzić dodatkowe badania, które potwierdzą naszą opinię,
  jednak uważamy, że odkrycie to przyczyni się do polepszenia rokowań wielu
  chorych" - konkluduje.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1429306,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 12.11.06, 12:57
  Szczepionka z komórek macierzystych w walce z rakiem
  Szczepionka wykorzystująca zarodkowe komórki macierzyste chroni myszy przed
  zachorowaniem na raka płuc - wykazali naukowcy z USA. Informację na ten temat
  podaje serwis internetowy EurekAlert.
  Jak podkreśla kierujący badaniami prof. John Eaton z Uniwersytetu w Louisville
  (stan Kentucky), pacjenci nie powinni spodziewać się, że mogą teraz spokojnie
  kontynuować palenie lub zacząć palić, bo zanim powstanie taka szczepionka,
  upłynie jeszcze wiele czasu. Na razie prace nad nią są ciągle w początkowej
  fazie, a poza tym, choć wiele razy już udało się powstrzymać rozwój raka u
  myszy, nie miało to przełożenia na praktykę medyczną.

  "Na razie jedno co mogę powiedzieć, to, że wyniki naszych badań są obiecujące i
  jeśli w przyszłości wszystko pójdzie dobrze, stworzoną przez nas szczepionkę
  można będzie stosować u osób szczególnie narażonych na raka płuc, takich jak
  palacze" - komentuje badacz. Jego zdaniem, ten rodzaj prewencji może też
  sprawdzić się u osób obciążonych rodzinnym ryzykiem różnych nowotworów, np. z
  genetycznymi predyspozycjami do raka piersi czy raka jelita grubego.
  Naukowcy z zespołu prof. Eatona testowali na myszach dwie szczepionki. Na jedną
  składały się zarodkowe komórki macierzyste, wyizolowane z mysich embrionów na
  wczesnym etapie ich rozwoju (w tzw. stadium blastocysty). W drugiej szczepionce
  oprócz tych komórek znalazły się też hodowane wcześniej w laboratorium komórki
  tkanki łącznej, tzw. fibroblasty, produkujące specyficzny czynnik wzrostu GM-
  CSF, wzmacniający reakcję układu odporności na komórki nowotworowe. W
  naturalnych warunkach związek ten wydzielają komórki odporności oraz komórki
  wyściełające wnętrze naczyń krwionośnych, tzw. komórki śródbłonka.

  Jak wyjaśnia prof. Eaton, fibroblasty użyte w doświadczeniu są często stosowane
  w hodowlach jako warstwa odżywiająca zarodkowe komórki macierzyste i
  utrzymująca je w stanie "wiecznej młodości".

  Myszom, którym podano jeden z dwóch wariantów szczepionki, przeszczepiano
  następnie komórki raka płuc bądź eksponowano je na toksyny wywołujące ten
  nowotwór (m.in. 3-metylocholantren).

  Okazało się, że szczepionka złożona z samych komórek zarodkowych zapobiegała
  rakowi płuc u 80 proc. myszy, którym przeszczepiano komórki tego nowotworu i u
  60 proc. gryzoni, które miały kontakt z rakotwórczymi związkami. Preparat
  złożony z komórek macierzystych i fibroblastów dawał lepsze wyniki i zapobiegał
  rakowi płuc u 100 proc. myszy z pierwszej grupy i 90 proc. myszy z grupy
  drugiej. Wszystkie nieszczepione gryzonie zachorowały na raka.

  Badacze podkreślają, że nawet jeśli u myszy szczepionych dochodziło do wzrostu
  guzów płuc, były one o 80-90 proc. mniejsze niż u myszy nieszczepionych.

  Zdaniem prof. Eatona, najbardziej obiecujące są w tym wypadku wyniki
  doświadczeń ze związkami rakotwórczymi, najbardziej zbliżonymi do rzeczywistego
  modelu rozwoju raka płuc.

  Naukowcy nie zaobserwowali, by szczepienie komórkami macierzystymi powodowało
  jakieś groźne skutki uboczne, np. choroby autoimmunologiczne czy spadek liczby
  macierzystych komórek krwi w szpiku kostnym dorosłych zwierząt.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1432206,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 13.11.06, 01:01
  Osoby jedzące duże ilości cukru są zagrożone rakiem trzustki;
  najniebezpieczniejsze - wg szwedzkich badań - jest częste picie wysoko
  słodzonych soków i napojów.
  Badania nad wpływem cukru na powstawanie nowotworów prowadzono w Instytucie
  Karolińskim w Sztokholmie od wielu lat i objęły one 80 tys. osób. Wyniki
  zostały opublikowane w listopadowym numerze naukowego pisma "The American
  Journal of Clinical Nutrition". Ponieważ są to pierwsze badania tego typu,
  konieczne jest jeszcze powtórzenie ich w różnej formie tak, aby uzyskane
  rezultaty mogły być uznane za naukowo pewne.

  Obecnie w oparciu o szwedzkie wyniki stwierdzono np., że osoby pijące co
  dziennie dwa lub więcej razy soki i napoje wysokosłodzone podlegają dwukrotnie
  większemu od innych ryzyku zachorowania na raka trzustki. A osoby, które piją w
  ciągu dnia pięć osłodzonych herbat lub kaw, zwiększają ryzyko zachorowania aż o
  70 proc.
  Wg naukowców z Instytutu Karolińskiego, przyczyną może być fakt, że pod wpływem
  dużej ilości cukru trzustka zmuszona jest do zwiększonej produkcji insuliny.
  Jest to jednak na razie tylko hipoteza; wymaga ona dalszych badań.

  Rak trzustki nie jest chorobą występującą często. Równocześnie jest jednym z
  najtrudniejszych do leczenia nowotworów. Najczęściej z powodu zbyt późnego
  rozpoznania choroby. W krajach wysokorozwiniętych tylko 3-4 proc. chorych żyje
  nadal w pięć lat po diagnozie.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1432223,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 14.11.06, 18:38
  "Emocje towarzyszące chorym na raka nie powinny być ukrywane. Kiedy ludzie
  cierpią, pozwólmy im to wyrazić" - mówi psychoonkolog z Centrum Onkologii w
  Warszawie, Mariola Kosowicz. Jej zdaniem, jedną z form takiego wyrazu jest
  właśnie sztuka. Do osób pragnących wyrazić swoje emocje związane z chorobą
  nowotworową adresowany jest konkurs artystyczny ogłoszony na warszawskiej
  Akademii Sztuk Pięknych.

  Konkurs "Rak - to wielka sztuka żyć od nowa" zainicjowany został przez trzy
  stowarzyszenia zajmujące się pacjentami z chorobami nowotworowymi: Federacja
  Stowarzyszeń Amazonki, Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią Pol-Ilko,
  Stowarzyszenie Wspierających Chorych na Chłoniaki - Sowie Oczy.

  Ma on na celu zaprezentowanie emocji pozytywnych i negatywnych, które odczuwają
  nie tylko sami chorzy na raka, ale też ich rodziny lub znajomi. Do konkursu
  może przystąpić każdy, nie jest on adresowany do profesjonalnych artystów.
  Autorzy fotografii, obrazów, rzeźb i innych dzieł plastycznych mogą zgłaszać
  swoje prace do końca stycznia 2007 r.

  EDUKACJI NIGDY DOŚĆ

  Według Krystyny Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, zrzeszających
  kobiety po amputacji piersi, walce z chorobą nowotworową towarzyszą bardzo
  silne emocje. Często są to uczucia niezrozumiałe nie tylko dla otoczenia chorej
  osoby, ale także dla niej samej.

  "Ja sama, kiedy 15 lat temu usłyszałam moją diagnozę, byłam przede wszystkim
  zła. Nie byłam zła na diagnozę, ale na to, że tak mało wiedziałam o raku piersi
  i nie miałam szansy wykryć mojej choroby wcześniej, mimo że rozwijała się we
  mnie już od kilku lat. Nie wiedziałam, co to jest mammografia, nie potrafiłam
  nawet wymówić słowa mastektomia" - wspominała Wechmann.

  "Pamiętam dzień, kiedy odebrałam protezę piersi. To była gumowa bryła, pełna
  oleistej cieczy. Kiedy przyniosłam ją do domu nie mogłam się powstrzymać i
  trzasnęłam tą bryłą o ścianę" - opowiadała.

  SZTUKA PRZYNOSI UKOJENIE

  "Nie starajmy się klepać przyjaciela czy krewnego po ramieniu i mówić:
  +Przestań już, wszystko będzie dobrze+" - tłumaczy Mariola Kosowicz.
  Psychoonkolog zapewnia, że za pomocą sztuki chory nie tylko przekazuje swoje
  obawy i nadzieje innym, ale też może sam je sobie uświadomić.

  Opinię tę podziela rektor ASP, prof. Ksawery Piwocki. "Sztuka daje twórcy
  możliwość wypowiedzenia się, zobrazowania problemu. Można w ten sposób pozbyć
  się negatywnych emocji lub je zidentyfikować. To pomaga później w walce ze
  źródłem tych emocji" - powiedział.

  Jak wyjaśnia prezes Polskiej Unii Onkologii, dr Janusz Meder, sztuka odgrywa
  bardzo ważną rolę w terapii. Z jego doświadczeń wynika, że pomaga ona łagodzić
  lęki i odzyskiwać równowagę psychiczną, co ma ogromny wpływ na postęp leczenia.

  "Ja robiłem w szpitalu eksperymenty, np. malowaliśmy ściany na przyjazne
  kolory - żółty i zielony. Pacjenci to bardzo chwalili, mówili, że czują się
  lepiej. Na oddziale puszczaliśmy też muzykę, z taśm, które nagrywałem w domu" -
  wspomina.

  Jego zdaniem, muzyka pomaga też pacjentom poddawanym radioterapii, którzy na
  czas zabiegu muszą pozostawać sami, zamknięci w bunkrze terapeutycznym.

  ***

  Konkurs artystyczny będzie trwał do końca stycznia 2007 r. Do tego czasu można
  nadsyłać prace. Każdy może wziąć udział w rywalizacji, bez względu na wiek.
  Najlepsze dzieła wybierze jury składające się z lekarzy, artystów i pacjentów.
  Podczas trwania konkursu prace będą sukcesywnie prezentowane w internecie ,
  gdzie każdy będzie mógł zagłosować na swojego faworyta. Po ogłoszeniu wyników,
  wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie na warszawskiej ASP. Chętni
  będą mogli kupić wybrane dzieła.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce,
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=137&news_id=14405&layout=6&forum_id=5989&page=text
 • emgoro 14.11.06, 18:49
  Szczegóły konkursu dla chetnych na stronie Akademii Sztuk Pięknych
  www.asp.waw.pl/asp/struktura/konkursy/index_new.html
  Chyba weźmiemi w tym udział z Gosią
  pozdrawiam Robert
 • margola22 15.11.06, 12:06
  teraz już wiem czemu w ostatnim czasie wzięłam się za malowanie, szkicowanie i
  tego typu prace "artystyczne"... fajny pomysł, dobra terapia.
  Pozdrawiam cieplutko
  margo
 • boca78 15.11.06, 15:28
  pisałam juz o tym w wątku o herceptynie, ale moze nie kazdy, kto byłby tym
  zainteresowany tam zagląda. Tycerb to ponoć nowy lek o właściwościach podobnych
  do herceptyny podawany w tabletkach, nie ma go go chyba jeszcze na polskim rynku
  a link do info wklejam ponizej (angielski)

  64.233.183.104/search?q=cache:BMW_VvaPT3oJ:www.pharmafocus.com/cda/focusH/1,2109,21-0-0-MAY_2006-focus_news_detail-0-437843,00.html+tycerb&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=2&client=firefox-a
 • emgoro 15.11.06, 16:16
  Choroby dziąseł podnoszą ryzyko zachorowania na raka trzustki, nawet u osób,
  które nigdy nie paliły - zaobserwowali naukowcy amerykańscy.
  Stany zapalne dziąseł są wywoływane przez bakterie żyjące w jamie ustnej. Ta z
  pozoru niegroźna dolegliwość może, zwłaszcza gdy jest przewlekła, prowadzić do
  rozwoju znacznie poważniejszego schorzenia, tj. paradontozy. Jest to choroba
  nie tylko dziąseł, ale również innych tkanek otaczających i podpierających
  zęby, jak np. ozębna czy cement korzeniowy. Stopniowo prowadzi ona do odsuwania
  się dziąseł od zębów, do ubytków kości z której wyrastają zęby i w końcu - do
  ich wypadania.

  Coraz więcej badań dowodzi, że paradontoza szkodzi naszemu zdrowiu również w
  inny sposób, np. zwiększa ryzyko chorób serca i może prowadzić do komplikacji
  ciąży. Teraz naukowcy z Harvard School of Public Health w Bostonie powiązali ją
  z kolejnym problemem zdrowotnym - rakiem trzustki. Badacze przeanalizowali dane
  medyczne zbierane przez 16 lat w grupie blisko 52 tys. lekarzy płci męskiej. Te
  długoterminowe badania zaplanowano po to by sprawdzić wpływ stylu życia na
  ryzyko różnych nowotworów i innych przewlekłych schorzeń.

  W okresie badań na raka trzustki zachorowało 216 osób. Jest to jeden z
  najgroźniejszych i zabójczych nowotworów. Głównie dlatego, że wykrywa się go
  późno, dopiero gdy daje przerzuty do innych narządów. Tylko 5 proc. chorych na
  raka trzustki przeżywa 5 lat od momentu wykrycia choroby.

  Po uwzględnieniu różnych czynników wpływających na ryzyko raka trzustki, takich
  jak palenie, cukrzyca, otyłość, nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej,
  naukowcy stwierdzili, że mężczyźni cierpiący na choroby dziąseł byli o 63 proc.
  bardziej narażeni na ten nowotwór, niż mężczyźni ze zdrowymi dziąsłami. Ryzyko
  to było nawet wyższe w przypadku osób, które miały problemy z dziąsłami, a
  nigdy nie paliły papierosów.

  Mężczyźni, którzy cierpieli na stany zapalne dziąseł i niedawno utracili ząb
  byli aż o 2,7 raza bardziej narażeni na raka trzustki, niż mężczyźni z drugiej
  grupy.

  "Te badania po raz pierwszy jasno dowodzą, że istnieje związek między chorobami
  dziąseł a wyższym ryzykiem raka trzustki" - komentują naukowcy.

  Autorzy badań nie wiedzą jeszcze jaki mechanizm za to odpowiada. Przypominają
  natomiast, że osoby z przewlekłymi stanami zapalnymi dziąseł mają większe
  ilości szkodliwych bakterii w jamie ustnej i układzie pokarmowym. Ponadto w ich
  organizmie powstają większe ilości rakotwórczych związków z grupy nitrozamin.
  Są one wytwarzane w żołądku m.in. z azotynów dodawanych do żywności jako
  konserwanty.

  Naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań na spotkaniu Amerykańskiego
  Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem (pt.: Frontiers in Cancer Prevention
  Research), które odbywa się w Bostonie.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1433694,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 17.11.06, 08:29
  Ryzyko nawrotów raka okrężnicy duże u osób otyłych
  Nawet po udanym leczeniu raka okrężnicy pacjenci bardzo otyli byli w większym
  stopniu narażeni na nawroty choroby i szybki zgon, niż pacjenci o prawidłowej
  wadze - wykazały badania opisane na łamach "Journal of the National Cancer
  Institute".
  Naukowcy z University of Chicago i University of Pittsburgh analizowali dane
  zebrane w grupie 4288 pacjentów z powodu raka jelita grubego. U chorych
  stwierdzono II bądź III stadium nowotworu. Dla każdego badanego obliczono
  wskaźnik masy ciała (BMI), który służy do oceny niedowagi, nadwagi i otyłości.
  Aby go wyliczyć, potrzebne są informacje na temat masy ciała i wzrostu.

  Ponad połowa pacjentów (54 proc.) miała nadwagę, a 5,5 proc. cierpiało na
  otyłość (BMI ponad 35). Niedowagę stwierdzono u 3 proc. badanych (BMI mniejsze
  niż 18,5). Naukowcy skupili się na ocenie związku między wskaźnikiem masy ciała
  a szansami pacjenta na długoterminowe przeżycie.

  Okazało się, że najbardziej narażeni na zgon byli pacjenci z obu końców skali
  BMI. Osoby bardzo otyłe miały o jedną trzecią większe prawdopodobieństwo zgonu
  z powodu nawrotu raka okrężnicy, w porównaniu z osobami ważącymi prawidłowo. Z
  kolei pacjenci z niedowagą byli dwukrotnie bardziej narażeni na zgon, ale
  głównie z powodu innych nowotworów, np. układu oddechowego oraz innych przyczyn.

  Na razie autorzy pracy nie potrafią wyjaśnić, jaki mechanizm odpowiada za
  związek otyłości z ryzykiem nawrotów raka okrężnicy. Na podstawie obserwacji
  innych badaczy można spekulować, że ważną rolę odgrywają tu zaburzenia w
  poziomie hormonów regulujących metabolizm, takich jak insulina i
  insulinopodobny czynnik wzrostu. Być może też inne problemy zdrowotne
  towarzyszące otyłości obniżają skuteczność leczenia raka.

  "Wyniki tych badań wskazują, że lekarze mogą w prosty sposób ocenić, który
  pacjent jest bardziej narażony na nawroty raka okrężnicy i dlatego wymaga
  częstszej kontroli stanu zdrowia" - podkreśla prowadzący badania dr James
  Dignam z University of Chicago.

  W przyszłości jego zespół zamierza wyjaśnić, dlaczego zbędne kilogramy mają tak
  zgubny wpływ na pacjentów leczonych z powodu raka okrężnicy. Badacze chcą też
  sprawdzić, czy modyfikacja diety i aktywność fizyczna mogą zwiększyć szanse
  tych chorych na przeżycie.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1434953,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 17.11.06, 08:32
  Szczepionka do walki z rakiem jelita grubego
  Brytyjska szczepionka pobudza układ odpornościowy pacjentów do walki z rakiem
  okrężnicy i odbytu - wskazują najnowsze badania brytyjskie. Artykuł na ten
  temat zamieszcza pismo "Clinical Cancer Research".
  Szczepionka opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Nottingham zawiera
  przeciwciało o mało mówiącej nazwie 105AD7. Ma ono strukturę podobną do białka
  CD55, które jest produkowane w nadmiarze w komórkach wielu nowotworów i chroni
  je przed atakiem komórek odporności. Zwiększoną syntezę CD55 obserwuje się aż w
  80 proc. przypadków raka okrężnicy.

  Przeciwciało ma pobudzać układ odpornościowy pacjenta do produkcji białych
  krwinek (limfocytów T i tzw. naturalnych zabójców - NK), które będą rozpoznawać
  komórki raka i niszczyć je. Badacze przetestowali szczepionkę na 28 pacjentach,
  u których guz pierwotny rozwinął się w okrężnicy i na 39 pacjentach z guzem
  pierwotnym w odbycie. Nowotwory były w różnych stadiach rozwoju.

  Szczepionkę zawierającą 100 mikrogramów przeciwciała podano tylko części
  pacjentów. Chorzy nieleczeni stanowili grupę kontrolną.

  Szczepienie wykonano przed chirurgicznym wycięciem guza, a później w 3, 6, 12
  tygodni po operacji. Następnie powtarzano je w 3-miesięcznych odstępach aż do
  upływu 2 lat.

  Testy krwi potwierdziły, że u większości, bo aż u 70 proc. pacjentów, dzięki
  szczepieniu wzrosła liczba komórek odpornościowych skutecznych w walce z
  nowotworami. Preparat pobudził też produkcję dwóch związków pomocnych w
  zwalczaniu raka, tj. TNF-alfa (czynnik martwicy nowotworów alfa) i GM-CSF
  (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów).
  Najsilniejszy efekt odnotowano po pierwszym szczepieniu oraz kilka miesięcy
  później po kolejnym podaniu szczepionki.

  Wyniki tych testów są bardzo obiecujące, autorzy pracy podkreślają jednak, że
  najnowsze badania nie były zaplanowane tak, by ocenić wpływ szczepionki na
  przeżycie pacjentów.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1434952,16,1,0,120,686,item.html
 • winner2006 17.11.06, 08:52
  CZERWONE MIESO PODNOSI RYZYKO RAKA PIERSI ZALEŻNEGO OD HORMONÓW

  Kobiety przed menopauzą, które jedzą dużo czerwonego mięsa mogą mieć
  podwyższone ryzyko zachorowania na raka piersi zależnego od hormonów - wskazują
  najnowsze badania amerykańskie.
  Artykuł na ten temat zamieszcza pismo "Archives of Internal Medicine".

  Do takich wniosków doszli badacze z Brigham and Women's Hospital oraz z Harvard
  Medical School w Bostonie, którzy przeanalizowali dane zebrane w grupie ponad
  90 659 amerykańskich pielęgniarek. Za pomocą ankiet naukowcy dowiedzieli się
  jak często kobiety spożywają 130 różnych pokarmów i napojów.
  W analizie uwzględniono tylko te pacjentki, które nie miały zdiagnozowanego
  raka i nie przeszły jeszcze menopauzy, czyli były w stosunkowo młodym wieku. Co
  dwa lata poddawano je badaniom kontrolnym na obecność raka piersi.

  Okazało się, że kobiety, które jadły największe ilości czerwonego mięsa - tj.
  więcej niż 1,5 porcji mięsa na dzień, były niemal dwukrotnie bardziej narażone
  na hormonozależnego raka piersi, niż kobiety spożywające najwyżej 3 porcje
  mięsa na tydzień.

  Hormonozależny rak piersi, to taki typ raka, którego wzrost jest pobudzany
  przez żeńskie hormony płciowe - estrogeny i progestageny. Jego komórki mogą
  odbierać sygnały od hormonów ponieważ posiadają dla nich odpowiednie receptory.

  Badacze nie zaobserwowali, by jedzenie czerwonego mięsa wpływało na ryzyko raka
  piersi niezależnego od hormonów, jak również na ogólne ryzyko raka piersi.

  Jak tłumaczą naukowcy, u podłoża zaobserwowanego związku może leżeć kilka
  biologicznych czynników. Po pierwsze, wcześniejsze badania wykazały, że w
  czerwonym, gotowanym lub inaczej przetworzonym mięsie obecne są rakotwórcze
  związki, które zwiększają ryzyko raka sutka u zwierząt laboratoryjnych.

  Poza tym, w USA, w przeciwieństwie do krajów UE, hodowcy ciągle mogą podawać
  bydłu hormony przyspieszające wzrost. Pozostałości tych hormonów w mięsie mogą
  również wpływać na wzrost hormonozależnego raka piersi. Do innych czynników
  ryzyka naukowcy zaliczają też obecny w mięsie tłuszcz zwierzęcy oraz formę
  występującego w nim żelaza.

  Zdaniem autorów pracy, najnowsze wyniki mogą odegrać ważną rolę w prewencji
  hormonozależnego raka piersi. Dieta jest bowiem czymś, co łatwo modyfikować,
  podkreślają.

  Źródło: PAP

 • emgoro 19.11.06, 15:23
  Sposób na przeżycie kobiet z rakiem jajnika
  Najkorzystniejszy wpływ na przeżycie pacjentek leczonych na raka jajnika ma -
  podawana bezpośrednio do jamy brzusznej (dootrzewnowo) - kombinacja pochodnych
  platyny i taksanów, wskazują analizy badaczy z Grecji, Wielkiej Brytanii i USA.
  Artykuł na ten temat zamieściło pismo "Journal of the National Cancer
  Institute".

  Podstawową metodą leczenia raka jajnika jest operacja chirurgiczna. Jednak w
  stadiach zaawansowanych, gdy dojdzie już do przerzutów niezbędne jest
  zastosowanie chemioterapii.
  Jak podkreśla kierujący badaniami dr John P. A. Ioannidis z Wydziału Medycyny
  Uniwersytetu Ioanninie (Grecja), w ciągu ostatnich 4 dekad odnotowano wyraźny
  postęp w chemioterapii raka jajnika. Odzwierciedleniem tego jest wydłużanie się
  czasu przeżycia kobiet z tym nowotworem na przestrzeni lat.

  Aby sprawdzić, w jakim stopniu różne metody chemioterapii przedłużają życie
  pacjentek, naukowcy pod kierunkiem dr Ioannidisa przeanalizowali wyniki
  leczenia 15609 kobiet z rakiem jajnika. Dane pochodziły z 60 różnych prac
  opublikowanych między 1971-2006 i dotyczyły różnych metod chemioterapii oraz
  ich wpływu na czas przeżycia pacjentek.

  Analiza ujawniła, że najkorzystniej na długość życia kobiet z rakiem jajnika
  wpływała kombinacja pochodnych platyny z taksanami (należy tu np. Taxol).
  Podawana dootrzewnowo kombinacja ta obniżała ryzyko zgonu o 55 proc. w
  porównaniu z terapiami, nie wykorzystującymi żadnego z dwóch leków. W przypadku
  innej metody podawania leków spadek ryzyka zgonu wynosił 42 proc. Natomiast
  chemioterapia wykorzystująca wyłącznie pochodne platyny obniżała ryzyko średnio
  o 40 proc., gdy leki podawano dootrzewnowo i średnio o 30 proc. w przypadku
  innej metody aplikacji leku.

  Jak przypominają autorzy pracy, duży postęp w leczeniu raka jajnika przyniosło
  wprowadzenie w latach 80. pochodnych platyny. Jednak największym jak dotąd
  przełomem w tej dziedzinie jest połączenie pochodnych platyny z taksanami,
  podkreślają.

  Rak jajnika jest najbardziej agresywnym kobiecym nowotworem. Z powodu tego
  nowotworu umiera więcej kobiet niż na raka piersi i raka macicy łącznie. W
  dużym stopniu przyczynia się do tego fakt, że rak jajnika ma mało
  charakterystyczne objawy i często jest wykrywany w zbyt zaawansowanym stadium,
  gdy daje już przerzuty.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1435610,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 20.11.06, 09:37
  Zmodyfikowany barwnik - boradiazaindacen, który pod wpływem światła funkcjonuje
  jako generator rodników tlenowych, może zostać wykorzystany w nowoczesnej
  fotodynamicznej terapii antynowotworowej (PDT), informuje "Chemical
  Communications".
  "Fotodynamiczna terapia antynowotworowa PDT (ang. photodynamic therapy) jest
  bezinwazyjną techniką zwalczania złośliwych nowotworów oraz związanego z
  wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej oka. Metoda ta jest szczególnie przydatna
  przy terapii nowotworów lekoopornych" - mówi profesor Engin U. Akkaya z
  tureckiego Technicznego Uniwersytetu Środkowowschodniego.

  PDT wykorzystuje światło w zakresie 650-800 nm (czerwony kolor), które nie
  absorbowane przez tkanki wnika głęboko w ich strukturę. Światło pochłaniane
  jest przez specjalne związki chemiczne np. barwniki ulegające w ten sposób
  aktywacji, dzięki czemu produkują dużą ilość reaktywnych form tlenu, rodników
  tlenowych w postaci tlenu singletowego. Rodniki te atakują komórki nowotworowe,
  niszcząc je i uśmiercając.
  Naukowcy współpracujący z prof. Akkayą z Instytutu Onkologii Hacettepe
  University w Ankarze (Turcja) odkryli nowe właściwości barwnika
  fluorescencyjnego boradiazaindacenu, który dzięki swym cechom fizykochemicznym
  może być skutecznie wykorzystywany w walce z chorobami nowotworowymi.

  Główną zaletą boradiazaindacenu jest fakt, iż związek ten jest rozpuszczalny w
  wodzie, co czyni go niemal idealną substancją dla fotodynamicznej terapii
  antynowotworowej.

  Zespół profesora Akkaya dodatkowo zmodyfikował chemicznie cząsteczki
  fluorescencyjnego barwnika, czyniąc go jeszcze łatwiej rozpuszczalnym w wodzie
  oraz zwiększając jego właściwości absorpcyjne światła czerwonego.

  Gdy zmodyfikowany barwnik przetestowano na komórkach nowotworowych, okazało
  się, iż wykazuje on bardzo silne właściwości cytotoksyczne - skutecznie niszczy
  komórki nowotworowe i to już przy bardzo niskich stężeniach.

  Według profesora Engina U. Akkaya boradiazaindacen o ulepszonych właściwościach
  fizykochemicznych i silnych cechach cytotokscycznych może stać się ważnym
  uzupełnieniem grupy znanych już barwników stosowanych w tego typu terapii
  antynowotworowej.
  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1435607,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 20.11.06, 17:15
  Skuteczniejsza profilaktyka raka piersi i jajnika - dzięki Polakom

  Kolejne kombinacje genetyczne odpowiedzialne za nowotwory piersi i jajnika
  odkryli polscy naukowcy z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii
  Medycznej w Szczecinie. Czynnikiem, który aż dwukrotnie zwiększa ryzyko raka u
  kobiet jest polimorfizm w genie kodującym enzym o nazwie MTHFR. Jeżeli mutacji
  w krytycznym genie BRCA1 nie towarzyszy polimorficzna zmiana w obrębie genu
  MTHFR można odstąpić od agresywnej profilaktyki - zabiegów usunięcia piersi,
  jajników lub jajowodów.
  NATURALNA OBRONA PRZED NOWOTWOREM

  Gen BCRA1 koduje białko zapobiegające rozwijaniu się w organizmie guzów
  nowotworowych. Dokładny mechanizm jego działania nie jest do końca wyjaśniony,
  wiadomo jednak, że kobiety posiadające uszkodzoną kopię tego genu mają znacznie
  zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi i jajnika.
  Wcześniejsze badania pokazują, że aż 80 proc. nosicielek mutacji w jego obrębie
  zachoruje na tego typu nowotwory.

  MTHFR, czyli reduktaza metylenotetrahydrofolianowa jest enzymem obecnym we
  wszystkich tkankach ludzkiego organizmu. Poprzez katalizowanie przemian różnych
  związków chemicznych bierze udział w syntezie nukleotydów i powstawaniu DNA, a
  także reguluje aktywność różnych innych genów – włącza je lub wyłącza. W
  zdrowej komórce istnieją bowiem geny zwane onkogenami, które powinny pozostawać
  nieaktywne. W innym wypadku powodują bardzo szybkie i niekontrolowane
  namnażanie komórek, co prowadzi do powstania nowotworu. Nieprawidłowo zbudowana
  lub uszkodzona reduktaza nie funkcjonuje poprawnie lub nie działa w ogóle. W
  efekcie geny, które powinny zostać wyłączone pozostają aktywne, co prowadzi do
  nowotworzenia.

  GROŹNE MUTACJE

  Gen reduktazy MTHFR jest bardzo charakterystyczny. Może on występować w różnych
  odmianach, to znaczy posiada wiele odmian polimorficznych. Polimorfizm genowy
  oznacza istnienie w populacji różnych wariantów danego genu, co powoduje, że
  pomiędzy poszczególnymi osobnikami istnieją różnice w budowie i działaniu
  kodowanego białka. Zarówno polimorfizm, jak i mutacja, polegają na zmianie
  jednego lub kilku nukleotydów w genie. Mutacje wiążą się jednak z bardzo dużym
  ryzykiem rozwoju choroby, natomiast zmiany polimorficzne często pozostają
  neutralne i rzadko powodują objawy kliniczne.

  W populacji ludzkiej wykryto kilka polimorfizmów MTHFR. Większość ma charakter
  obojętny dla zdrowia, jednak okazało się, że dwie z nich – C677T i A1298C –
  znacznie obniżają aktywność kodowanego enzymu, co może prowadzić do powstania
  nowotworu.

  Przypuszcza się, że omawiany polimorfizm może powodować również nowotwory
  innych narządów. Będzie to przedmiotem dalszych prac szczecińskich badaczy.

  POŁĄCZENIE CZYNNIKÓW RYZYKA

  "Występowanie różnych odmian genu MTHFR powoduje, że niektóre kobiety (będące
  jednocześnie nosicielkami zmutowanego genu BRCA1) są bardziej niż inne podatne
  na nowotwory piersi i jajnika" - mówi współautorka badania, dr Anna Jakubowska.

  Szczecińscy naukowcy odkryli to podczas eksperymentu, którego celem było
  zbadanie wpływu dwóch funkcjonalnych polimorfizmów (wariantów) genu MTHFR -
  C677T i A1298C - na ryzyko raka piersi i jajnika u polskich nosicielek mutacji
  w genie BRCA1. W przedsięwzięciu wzięło udział 319 pacjentek ze zdiagnozowanym
  nowotworem piersi, 146 z rakiem jajnika i 290 pań zdrowych, stanowiących grupę
  kontrolną.

  Okazało się, że jedna z form reduktazy (C677T) zwiększała ryzyko wystąpienia
  raka piersi i jajnika. Z kolei druga (A1298C) obniżała ryzyko zachorowania na
  raka sutka. To dowodzi, że funkcjonalny polimorfizm genu MTHFR wpływa na
  częstość zachorowań na te nowotwory u predysponowanych genetycznie kobiet –
  nosicielek mutacji BCRA1 - i może być jednym z czynników predysponujących do
  rozwoju raka. Naukowcy szacują, że polimorfizm MTHFR około dwukrotnie zwiększa
  ryzyko choroby. "Sama mutacja w BRCA1 to około 80 proc. ryzyko zachorowania na
  raka do 75 roku życia. Dodatkowa zmiana w MTHFR zwiększa je dwukrotnie, co w
  praktyce oznacza, że kobiety z obiema zmianami zachorują w młodszym wieku"–
  wyjaśnia Anna Jakubowska.

  MNIEJ PROFILAKTYCZNEGO OKALECZANIA

  Na reduktazę MTHFR szczecińscy naukowcy zwrócili uwagę, gdyż jest ona istotnym
  elementem cyklu komórkowego i systemu syntezy DNA, co każe przypuszczać, że
  może być zaangażowana w procesy nowotworowe. Jest ona przedmiotem badań wielu
  grup badaczy na całym świecie


  Odkrycie to ma istotne znaczenie dla chorych kobiet. Według literatury naukowej
  aż 60-80 proc. nosicielek mutacji w genie BRCA1 na pewno zachoruje na raka
  piersi lub jajnika. Pozostałe będą zdrowe mimo genetycznego obciążenia.

  "Dotychczas wszystkim nosicielkom mutacji w BRCA1 oferowano taką samą,
  agresywną profilaktykę, polegającą na profilaktycznych zabiegach operacyjnych
  np. usunięciu piersi, jajników lub jajowodów, jeszcze zanim doszło do rozwoju
  nowotworu" – wyjaśnia Jakubowska.

  "Nasze odkrycie ma szansę znacznie precyzyjniej określić, u których pacjentek z
  mutacją BRCA1 można odstąpić od operacji profilaktycznych" - dodaje.

  Jak tłumaczy Jakubowska, jeżeli test genetyczny wykaże, że pacjentka jest
  zarówno nosicielką mutacji w BRCA1, jak i niekorzystnego polimorfizmu, zalecona
  zostanie profilaktyczna operacja usunięcia zagrożonych narządów. Natomiast
  kobiety ze zmianami neutralnymi lub obniżającym ryzyko zachorowania na raka
  piersi czy jajnika, będą mogły skorzystać z innych form profilaktyki.

  Test genetyczny wykrywający nosicielstwo mutacji w genie BCRA1, naukowcy z
  Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej opracowali
  już wcześniej.

  źródło pochodzenia PAP - Nauka w Polsce
  www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=J10&news_cat_id=249&news_id=14599&layout=6&forum_id=6087&page=text

 • emgoro 21.11.06, 21:02
  Zmiany przednowotworowe w jelicie grubym występują u mężczyzn prawie dwa razy
  częściej niż u kobiet.
  Wykazały to polskie badania, prowadzone w ramach programu badań
  profilaktycznych - poinformowano na konferencji prasowej w Centrum Onkologii-
  Instytutu (COI) im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Polscy naukowcy jako pierwsi na świecie realizują program, polegający na
  kolonoskopowym badaniu przesiewowym tysięcy Polaków oraz na usystematyzowaniu i
  opracowaniu wyników - poinformował prof. Marek Nowacki, dyrektor centrum.
  Kolonoskopia jest metodą badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Umożliwia diagnozowanie różnych chorób jelita grubego, np. nowotworu
  złośliwego. W trakcie kolonoskopii można też pobierać wycinki błony śluzowej
  jelita grubego do badań i usuwać pojedyncze polipy.

  Do tej pory uważano, że na raka jelita grubego choruje tyle samo kobiet, co
  mężczyzn. Tymczasem Polacy udowodnili, że zmiany przednowotworowe w jelicie
  grubym są u mężczyzn prawie dwa razy częstsze niż u kobiet - poinformował
  kierujący projektem prof. Jarosław Reguła z Kliniki Gastroenterologii i
  Hepatologii COI.

  Oznacza to, że panowie powinni się badać wcześniej i częściej niż kobiety -
  podkreślali naukowcy.

  Badania przesiewowe pozwoliły wykryć raka jelita grubego u jednej osoby na
  każde 130 przebadanych. Wyniki badania każą podejrzewać, że u wielu osób bez
  objawów chorobowych rozwijają się groźne nieprawidłowości. Może je wykryć tylko
  kolonoskopia.

  Badania objęły ludzi po 50 roku życia, nie mających objawów choroby, spoza
  grupy ryzyka. Według planów do końca 2006 r. liczba zbadanych przekroczy sto
  tysięcy.

  Zakrojony na dziesięć lat program, finansowany z budżetu państwa, ruszył w 2000
  r. Obecnie uczestniczy w nim 85 ośrodków medycznych. Działania koordynuje
  Klinika Gastroenterologii w CO w Warszawie.

  Wyniki dotychczasowych prac prof. Reguła i jego współpracownicy opublikowali w
  prestiżowym piśmie medycznym "New England Journal of Medicine" z początku
  listopada. Zdaniem naukowców, dane te mogą prowadzić do istotnych zmian w
  systemie profilaktyki raka jelita grubego na całym świecie.

  Jak tłumaczyli na spotkaniu lekarze, rak jelita grubego powstaje z tzw. polipów
  gruczolaków przez 7-12 lat. "Lata mijają, nim polip zezłośliwieje. Natura dała
  nam taką szansę, trzeba z niej skorzystać" - powiedział prof. Eugeniusz Butruk.

  "Wyraźne objawy raka jelita grubego pojawiają się dość późno. Niepokoić powinno
  krwawienie z odbytu, zmiana rytmu wypróżnień, anemia i chudnięcie" - wyliczał
  prof. Butruk.

  Do czynników ryzyka raka jelita grubego należy wiek - powyżej 50- tki oraz
  przypadki tej choroby w rodzinie. Jeśli chodzi o profilaktykę, to co 10 lat
  kolonoskopię powinny powtarzać osoby, u których zmian rakowych nie wykryto,
  oraz co 5 lat (od 40 roku życia) ludzie z grupy ryzyka - sugerował prof. Butruk.

  Wśród populacji Europejczyków rak jelita grubego jest najczęstszym nowotworem -
  co roku atakuje 324 tys. osób. W Polsce ustępuje jedynie rakowi płuc. Na każde
  sto tysięcy Polaków co roku zapada na niego 30-35 tys. Mamy najgorszą w Europie
  przeżywalność. Pięć lat z tą chorobą przeżywa tylko jedna czwarta chorych -
  poinformował prof. Reguła.

  Na spotkaniu lekarze zachęcali do badań przesiewowych, kiedy nie ma jeszcze
  objawów mogących świadczyć o raku, ponieważ leczenie wcześnie wykrytego raka
  jelita grubego ma 95-procentową skuteczność. Informacje, jak to zrobić, można
  znaleźć na stronie www.coi.waw.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 546-30-10 i
  546- 30-80.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1437749,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 22.11.06, 13:12
  Kobiety żyjące w cieplejszych i bardziej nasłonecznionych regionach świata
  znacznie rzadziej chorują na raka jajnika, niż mieszkanki terenów o zimniejszym
  klimacie - zaobserwowali badacze amerykańscy.
  Artykuł na ten temat znajdzie się w grudniowym wydaniu pisma "American Journal
  of Preventive Medicine".

  Wynika z tego, zdaniem autorów najnowszej pracy, że ekspozycja na słońce i
  związana z tym produkcja witaminy D w organizmie odgrywają ważną rolę w
  prewencji raka jajnika.
  Jak komentuje prowadzący najnowsze badania dr Cedric F. Garland z Uniwersytetu
  Kalifornijskiego w San Diego, w przypadku tego nowotworu szczególnie ważne jest
  ustalenie czynników, które mu zapobiegają. Rak jajnika jest bowiem
  najgroźniejszym z kobiecych nowotworów złośliwych. Pochłania nawet więcej ofiar
  niż rak piersi i raki macicy razem wzięte. Główną przyczyną tego jest fakt, że
  nie daje on typowych objawów i jest wykrywany przeważnie w późnym stadium
  rozwoju, gdy szanse na wyleczenie są małe.

  Zespół dr. Garlanda analizował dane dotyczące zachorowań na raka jajnika w 175
  krajach i odnosił je do informacji na temat szerokości geograficznej, natężenia
  promieniowania UV i poziomu ozonu atmosferze (który wpływa na ilość UV
  docierającego na ziemię).

  Okazało się, że liczba przypadków raka jajnika była wyższa na obszarach
  leżących w większych szerokościach geograficznych na obydwu półkulach. Niższy
  odsetek zachorowań na ten nowotwór był związany również z większą ekspozycją na
  promienie UV i niższym poziomem ozonu atmosferycznego.

  Innym badaczom udało się wcześniej wykazać, że osoby żyjące w większych
  szerokościach geograficznych, gdzie ekspozycja na promienie słoneczne jest
  mniejsza w ciągu roku, częściej chorują na raka piersi i raka jelita grubego.

  Naukowcy podejrzewają, że za związek ten odpowiada witamina D, która powstaje w
  naszej skórze pod wpływem światła słonecznego. Osoby mające większy kontakt ze
  słońcem mają jej w organizmie więcej niż osoby żyjące w krajach mniej
  nasłonecznionych. Coraz więcej badań sugeruje też, że wysoki poziom witaminy D
  we krwi, a także zażywanie jej suplementów, obniża ryzyko raka. Całkiem
  niedawno opublikowano takie badania na temat raka trzustki. Z doświadczeń
  laboratoryjnych wynika również, że witamina ta hamuje podziały komórek
  nowotworowych.

  Dlatego dr Garland uważa, że umiarkowana ekspozycja na słońce i zażywanie
  preparatów z witaminą D może w pewnym stopniu chronić przed różnymi rodzajami
  raka.

  "Nikt nie zaleca kobietom wylegiwania się na słońcu całymi dniami ani
  przeprowadzania się do ciepłych krajów, by uniknąć raka jajnika" - komentuje dr
  Garland. Warto jednak wiedzieć, że osoba o ciemniejszej karnacji zapewni sobie
  wystarczające ilości witaminy D spędzając na słońcu 15 minut dziennie i
  eksponując 50 proc. powierzchni ciała. Osobom o jasnej karnacji wystarczy
  krótsza ekspozycja, natomiast osobom o ciemnej skórze potrzeba na to więcej
  czasu.

  Wiele osób ma za mały kontakt ze słońcem, dlatego dobrze jest regularnie
  stosować preparaty z witaminą D. Dzienne zapotrzebowanie na nią osób dorosłych
  wynosi 5 mikrogramów. W zbyt dużych dawkach witamina D może mieć jednak
  działanie toksyczne - prowadzi do wzrostu poziomu wapnia we krwi i może
  wywoływać nudności, utratę masy ciała, zmęczenie, zaburzenia pracy nerek.

  Jak podkreśla dr Garland, najnowsze badania jego zespołu wskazują jedynie na
  zależność między szerokością geograficzną, a częstością występowania raka
  jajnika, nie dowodzą natomiast bezpośredniego związku między tym nowotworem, a
  poziomem witaminy D w organizmie.

  Zdaniem badacza, między kobietami z krajów leżących na dużych i mniejszych
  szerokości geograficznych istnieje cała grupa różnic, które mogą kształtować tę
  zależność. To np. czynniki genetyczne, dotyczące stylu życia i życia
  seksualnego oraz poziom rozwoju kraju (kraje bardziej oddalone od równika są z
  reguły lepiej rozwinięte).

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1437214,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 23.11.06, 12:23
  Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej zaktualizowało zalecenia
  dotyczące zastosowania markerów nowotworowych w rakach przewodu pokarmowego.

  Na łamach Journal of Clinical Oncology opublikowano nowe zalecenia
  Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej dotyczące zastosowania markerów
  nowotworowych w rakach przewodu pokarmowego. Antygen rakowo-zarodkowy (CEA)
  pozostaje jedynym markerem rekomendowanym do stosowania w codziennej praktyce
  klinicznej u pacjentów z rakiem jelita grubego. W przypadku uogólnionego raka
  trzustki przydatne może być oznaczanie stężenia CA 19-9.

  Szczegółowe zalecenia dotyczące oznaczania stężenia CEA w surowicy u pacjentów
  z rakiem jelita grubego są następujące:
  1) CEA nie jest rekomendowany jako marker w badaniach przesiewowych.
  2) CEA może być oznaczany przed zabiegiem operacyjnym, jednakże nie ma
  wystarczającej liczby danych potwierdzających przydatność przedoperacyjnego
  stężenia CEA do planowania leczenia uzupełniającego.
  3) Ozaczanie stężenia CEA po zabiegu operacyjnym powinno być wykonywane u
  pacjentów z chorobą w II i III stopniu zaawansowania klinicznego, jeżeli dany
  pacjent jest kandydatem do chrurgicznego lub systemowego leczenia nawrotu
  choroby. Oznaczenia powinny być wykonywane co 3 miesiące przez co najmniej 3
  lata od leczenia pierwotnego. Stężenie CEA powyżej normy, które utrzymuje się w
  powtórzonym badaniu, jest wskazaniem do dalszej diagnostyki w kierunku nawrotu
  choroby, jednakże samo w sobie nie jest wystarczającym wskazaniem do
  podejmowania leczenia systemowego. Chemioterapia może powodować zwiększenie
  stęzenia CEA, zatem jego oznaczanie nie jest zalecane przed ukończeniem
  planowanego leczzenia uzupełniającego.
  4) CEA jest markerem z wyboru w monitorowniu skuteczności leczenia systemowego
  u pacjentów z uogólnionym rakiem jelita grubego. Pierwsze oznaczenie powinno
  być wykonane w chwili rozpoczęcia leczenia, a kolejne – co 1-3 miesiące.
  Utrzymujący się wzrost stężenia CEA w poprównaiu ze stężeniem wyjściowym jest
  wskaźnikiem nieskuteczności leczenia, nawet w przypadku braku dowodów na
  progresję choroby w badaniach obrazowych. Należy zachować ostrożność w
  interpretowaniu zwiększenia stężenia CEA w czasie pierwszych 4-6 tygodni
  leczenia, zwłaszcza w przypadku zastosowania oksaliplatyny, z powodu
  występowania wyników fałszywie dodatnich (wzrost stężenia pod wpływem
  chemioterapii, przy braku progresji choroby).

  Nie jest rekomendowane stosowanie w rutynowej praktyce klinicznej u pacjentów z
  rakiem jelita grubego następujących markerów nowotworowych:
  1) CA 19-9,
  2) Ploidia DNA i analiza proliferacji (% komórek w fazie S cyklu komórkowego)
  określane metodą cytometrii przepływowej,
  3) Ekspresja białka p53 lub obecość mutacji w genie TP53,
  4) Onkogen RAS,
  5) Syntaza tynidynowa, dehydrogenaza dihydropirymidynowa i fosforylaza
  tymidynowa,
  6) Niestabilność mikrosatelitów,
  7) Utrata heterozygotyczności (LOH) w obrębie długiego ramienia chromosomu 18
  (18q) lub białko DCC oznaczane immunohistochemicznie.

  Zalecenia dotyczące oznaczania stężenia CA 19-9 w surowicy u pacjentów z rakiem
  trzustki są następujące:
  1) CA 19-9 nie jest rekomendowany jako marker w badaniach przesiewowych.
  2) CA 19-9 jako samodzielny test nie jest rekomendowany do określania
  możliwości przeprowadzenia leczenia operacyjnego lub do przewidywania jego
  wyników.
  3) Zwiększenie stężenia CA 19-9 samo w sobie nie jest wystarczającym dowodem
  nawrotu choroby, jeżeli nawrót nie znajduje potwierdzenia w wynikach badań
  obrazowych i/lub biopsji.
  4) CA 19-9 może być użyteczny u pacjentów z chorobą lokalnie zaawansowaną lub
  uogólnioną. Pierwsze oznaczenie powinno być wykonane w chwili rozpoczęcia
  leczenia systemowego, a kolejne – co 1-3 miesiące. Jeżeli stężenie CA 19-9
  zwiększa się podczas leczenia, to istnieje podejrzenie progresji choroby, które
  jednakże wymaga potwierdzenia innymi metodami diagnostycznymi.

  Źródło: Locker GY, Hamilton S, Harris J, Jessup JM, Kemeny N, Macdonald JS,
  Somerfield MR, Hayes DF, Bast Jr RC. ASCO 2006 Update of Recommendations for
  the Use of Tumor Markers in Gastrointestinal Cancer. J Clin Oncol 24: 5313-
  5327.

  www.eonkologia.pl/news.php?id=49
 • emgoro 23.11.06, 12:29
  Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej uaktualniło zalecenia dotyczące
  obserwacji pacjentek po radykalnym leczeniu raka piersi.

  Na łamach listopadowego numeru Journal of Clinical Oncology opublikowano
  uaktualnione zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO)
  dotyczące obserwacji pacjentek po zakończeniu radykalnego leczenia raka piersi.
  Badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz mammografia pozostają podstawowymi
  metodami diagnostycznymi, które są rekomendowane dla tej grupy pacjentek.

  Na podstawie analizy informacji dostępnych w literaturze naukowej do marca 2006
  stwierdzono, że:
  1) Każda z pacjentek powinna być poddawana badaniu podmiotowemu i
  przedmiotowemu co 3-6 miesięcy w ciągu pierwszych 3 lat od leczenia
  pierwotnego, co 6-12 miesięcy po 4 i 5 latach od leczenia pierwotnego, a
  następnie co 12 miesięcy.
  2) Lekarz powinien udzielić pacjentce informacji na temat objawów nasuwających
  podejrzenie wznowy choroby (nowy guz, ból kości, ból w klatce piersiowej, ból
  brzucha, duszność, uporczywe bóle głowy) i wypytywać o te objawy podczas
  badania.
  3) Każda pacjentka powinna raz w miesiącu wykonywać samobadanie piersi.
  4) Pierwsza mammografia po leczeniu radykalnym powinna być wykonana 12 miesięcy
  po badaniu, ktore doprowadziło do wykrycia choroby, ale – w przypadku kobiet
  poddanych oszczędzającemu leczeniu chirurgicznemu – nie wcześniej niż 6
  miesięcy po zakończeniu radioterapii.
  5) Regularne badanie ginekologiczne powinno być wykonywane u wszystkich
  pacjentek. Kobiety przyjmujące tamoksyfen powinny być zachęcane do
  każdorazowego zgłaszania krwawienia z pochwy.
  6) Wskazania do objęcia pacjentki poradnictwem genetycznym obejmują:
  a. Rak jajnika u pacjentki lub którejkolwiek z krewnych pierwszego i drugiego
  stopnia pokrewieństwa.
  b. Wystąpienie raka piersi przed 50. rokiem życia u krewnej pierwszego stopnia.
  c. Rak piersi rozpoznany w dowolnym wieku u 2 lub większej liczby krewnych
  pierwszego lub drugiego stopnia.
  d. Obustronny rak piersi u pacjentki lub jej krewnej.
  e. Wystąpienie wśród krewnych pacjentki raka piersi u mężczyzny.
  f. Ponadto poradnictwem genetycznym powinny by objęte wszystkie Żydówki
  aszkenazyjskie.

  Na podstawie tych samych danych z literatury naukowej ustalono, że nie ma
  podstaw do rekomendowania w rutynowym postępowaniu następujących metod
  diagnostycznych:
  1) Morfologia krwi obwodowej i badania biochemiczne oceniające czynność wątroby.
  2) Badanie rtg klatki piersiowej, scyntygrafia kości, usg jamy brzusznej,
  tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna (PET), obrazowanie
  piersi metodą rezonansu magnetycznego.
  3) Oznaczanie stężenia markerów nowotworowych (CA 15-2, CA 27.29, CEA).

  Źródło: Khatcheressian JL, Wolff AC, Smith TJ, Grunfeld E, Muss HB, Vogel VG,
  Halberg F, Somerfield MR, Davidson NE. American Society of Clinical Oncology
  2006 Uptade of the Breast Cancer Follow-Up and Management Guidelines in the
  Adjuvant Setting. J Clin Oncol 2006; 24: 5091-5097.

  www.eonkologia.pl/news.php?id=48
 • emgoro 23.11.06, 18:38
  Antykoncepcja może zmniejszać ryzyko raka trzonu macicy
  Różne metody antykoncepcji, w tym doustne środki hormonalne oraz wkładki
  wewnątrzmaciczne, mogą zapewnić długotrwała ochronę przed rakiem trzonu macicy -
  potwierdzają najnowsze badania, o których informuje pismo "International
  Journal of Cancer".
  Do takich wniosków doszli naukowcy z zespołu dr Xiao Ou Shu z Vanderbilt
  University w Nashville (stan Tennessee). Przebadali oni 1204 Chinek z niedawno
  zdiagnozowanym rakiem błony śluzowej macicy (tzw. endometrium). Dla porównania,
  do badań zaprosili też 1212 zdrowych kobiet, dobranych do pacjentek chorych na
  raka pod względem wieku i innych cech.

  W obu grupach zebrano dane na temat stosowania różnych metod antykoncepcji, tj.
  doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz wkładek wewnątrzmacicznych
  Wkładki (inaczej zwane spiralami lub w skrócie IUD) to urządzenia zaliczane do
  mechanicznych metod antykoncepcji. Ich działanie polega na wywoływaniu takich
  zmian w błonie śluzowej macicy, które uniemożliwiają zagnieżdżenie się w niej
  zarodka (właśnie dlatego przez wiele osób metoda ta uważana jest nie za
  antykoncepcję, a za metodę wczesnoporonną).

  Okazało się, że ryzyko raka endometrium spadało w miarę stosowania
  antykoncepcji hormonalnej. Po 6 latach było niższe o 50 proc. w porównaniu z
  kobietami, które nie zażywały pigułek. Ten ochronny efekt utrzymywał się ciągle
  po 25 latach od odstawienia hormonów, a nawet dłużej.

  Używanie wkładek wczesnoporonnych obniżało prawdopodobieństwo zachorowania na
  raka endometrium o 47 proc., ale długość korzystania z tej metody nie wpływała
  na dalsze zmiany ryzyka. W analizie naukowcy uwzględnili inne znane czynniki
  podnoszące lub obniżające ryzyko raka endometrium.

  Jak spekulują autorzy pracy, hormonalne pigułki antykoncepcyjne mogą obniżać
  ryzyko raka endometrium ze względu na zawartość progestagenów, które hamują
  rozrost błony śluzowej macicy. Z kolei ochronny efekt wkładek może wynikać z
  faktu, że pobudzają one reakcje zapalne, w czasie których dochodzi do
  eliminacji komórek nieprawidłowych i zmienionych nowotworowo.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1438852,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 25.11.06, 22:12
  Do niedawna w przypadku nowotworu przewodu pokarmowego zwanego GIST pacjent
  miał szansę na przeżycie kilku miesięcy, teraz żyje wiele lat, a nowe leki i
  metody dawkowania mogą przynieść dalszą poprawę - powiedział prof. Włodzimierz
  Ruka.
  Profesor Ruka z warszawskiego Centrum Onkologii podczas konferencji prasowej
  poświęconej leczeniu GIST i towarzyszącej "okrągłemu stołowi" ekspertów.

  GIST to szczególny i dość rzadki rodzaj mięsaków - rozwija się z tkanki
  podścieliskowej przewodu pokarmowego. Jego komórki mają zbyt wiele receptorów
  dla czynnika wzrostu, związanych z enzymem - kinazą tyrozynową. Dzięki
  wprowadzeniu do leczenia imatinibu - blokera kinazy tyrozynowej, opracowanego z
  myślą o leczeniu białaczki - średni czas przeżycia sięga pięciu lat i może
  wzrosnąć. "To najbardziej spektakularny postęp w dziejach onkologii" -
  zaznaczył prof. Peter Reichardt z berlińskiego szpitala Charite, wybitny
  specjalista od GIST

  Niestety, choć imatinib niszczy 99 procent komórek nowotworowych, z niejasnych
  powodów nie daje trwałego wyleczenia. Wielkość guzów może się nie zmniejszać,
  natomiast zmienia się ich struktura - zamiast tkanki nowotworowej wypełnia je
  nieszkodliwa tkanka łączna. Dlatego do oceny postępu choroby niezbędna są
  badania, takie jak tomografia komputerowa.

  Pacjent musi dostawać lek przez cały czas - odstawienie imatinibu prowadzi do
  dalszego postępu choroby. Z czasem u niektórych pacjentów lek działa coraz
  słabiej lub przestaje działać, a komórki stają się na niego odporne albo rośnie
  tempo wydalania leku. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku może pomóc zwiększona
  z 400 do 800 miligramów dawka. Są też tacy, u których imatinib nie działa od
  początku - można ich rozpoznać zawczasu, dzięki stosunkowo niedrogim badaniom
  genetycznym mutacji genu c-kit, nad którymi pracuje prof. Maria Dębiec-Rychter
  z belgijskiego uniwersytetu w Leuven.

  Nie jest wykluczone, że pojawią się nowe leki o mechanizmie działania podobnym
  do imatinibu lub jego działanie zostanie wzmocnione jakimś chemioterapeutykiem -
  choć wcześniej chemioterapia była bezsilna wobec GIST.

  Żywym przykładem skuteczności nowoczesnych metod leczenia GIST był obecny na
  konferencji prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST, Stanisław Kulisz,
  który choruje od 5 lat.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1439614,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 27.11.06, 00:57
  Szczepienie przeciw HPV w profilaktyce raka szyjki macicy
  Rutynowe szczepienie dziewcząt i młodych kobiet przeciwko wirusowi HPV, który
  wywołuje raka szyjki macicy, zalecają polskie i międzynarodowe towarzystwa
  medyczne.
  Szczepienie to nie zwalnia jednak kobiet z obowiązku wykonywania cytologii -
  podkreślali eksperci na piątkowej konferencji prasowej w Warszawie.

  Przyczyną raka szyjki macicy są głównie określone typy wirusa brodawczaka
  ludzkiego (HPV), atakujące błony śluzowe narządów płciowych. To wirus bardzo
  rozpowszechniony. Przenosi się m.in. w czasie kontaktów seksualnych. Szacuje
  się, że w pewnym momencie życia zakaża się nim ponad połowa dorosłych.
  We wrześniu w Europie zarejestrowano szczepionkę przeciwko temu wirusowi.
  Podczas piątkowej konferencji prasowej ginekolodzy, wakcynolodzy i onkolodzy
  poinformowali, że rekomenduje się włączenie jej do kalendarza obowiązujących w
  Polsce szczepień ochronnych.

  Polskie towarzystwa medyczne zalecają rutynowe szczepienia dziewcząt i kobiet
  mających od 11 do 26 lat. Chodzi przede wszystkim o osoby jeszcze nie zakażone,
  które nie podjęły współżycia. Można szczepić nawet dziewięciolatki oraz
  chłopców w wieku 9-15 lat, ponieważ mężczyźni przenoszą wirusa.

  Szczepionka jest w stu proc. skuteczna wobec dwóch rakotwórczych typów wirusa
  HPV, które odpowiadają za około 80 proc. zachorowań na raka szyjki macicy -
  zapewniał wiceprezes Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, prof. Marek Sikorski.

  Szczepienie pozwala również zapobiec zakażeniu dwoma innymi typami wirusa HPV,
  które powodują powstanie m.in. trudnych w leczeniu brodawek płciowych. Z kolei
  u kobiet po leczeniu raka szyjki macicy szczepienie może zapobiegać nawrotom
  choroby.

  Szczepienie obejmuje trzy dawki. Całość kosztuje około 1500 zł. Prezes
  Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, prof. Sławomir Majewski powiedział, że w
  najbliższym czasie trudno będzie o refundację szczepionki. Jako jedno z
  potencjalnych źródeł finansowania szczepień ekspert wskazał realizowany w
  Polsce program zwalczania różnych typów nowotworów.

  Od chwili zakażenia wirusem, do rozwoju raka inwazyjnego, mija 5- 10 lat. To
  czas na tyle długi, by wykryć chorobę w stadium, w którym jest ona jeszcze w
  pełni uleczalna. Mimo tego w Polsce co roku na raka szyjki macicy zapada około
  czterech tysięcy kobiet. Dwa tysiące corocznie umiera, bo za późno
  zdiagnozowano u nich chorobę.

  Dlatego eksperci podkreślają wagę profilaktyki. Oprócz szczepień jest nią
  badanie cytologiczne, pozwalające na wczesne wykrycie groźnych zmian. "Ono
  ratuje życie. Tymczasem wiele Polek umiera, bo się na badanie nie zgłasza" -
  alarmował prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, prof. Jan
  Zieliński.

  Zagrożenie rakiem szyjki macicy dotyczy głównie niezamożnych i słabo
  wykształconych pań z małych miast i wsi. One najrzadziej zgłaszają się na
  badanie cytologiczne - nawet w odpowiedzi na imienne zaproszenie z ośrodka
  zdrowia, gdy mogą je wykonać za darmo.

  Możliwość zaszczepienia się przeciwko wirusowi HPV nie zmieni zasad prowadzenia
  badań cytologicznych - poinformował wiceprezes Polskiego Towarzystwa
  Ginekologicznego, dr hab. Tomasz Niemiec. Obecnie kobiety mogą je wykonać
  bezpłatnie co trzy lata.

  "Upowszechnienie szczepień powinno być uzupełnieniem tego programu" - dodał
  Niemiec.

  Kolejną metodą profilaktyki może być odwlekanie momentu rozpoczęcia współżycia
  oraz monogamia - sugerował prof. Sikorski. Wczesne rozpoczęcie współżycia i
  duża liczba partnerów seksualnych należą do czynników ryzyka rozwoju raka
  szyjki macicy - tłumaczył.

  Na konferencji poinformowano też, że na świecie trwają badania kliniczne oraz
  prace związane z rejestracją innej szczepionki na dwa typy rakotwórczego wirusa
  HPV. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie ona dostępna.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1439709,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 04.12.06, 07:17
  Białko bakterii beztlenowej pomaga wybiórczo niszczyć komórki nowotworowe w
  organizmie, oszczędzając przy tym zdrowe tkanki - wynika z najnowszych badań
  amerykańskich opisanych na łamach tygodnika "Science".
  Obecnie znanych jest wiele leków, które niszczą komórki nowotworowe i są
  stosowane w chemioterapii pacjentów chorych na raka. Problem w tym, że ich
  działanie jest mało specyficzne, to znaczy że przy okazji uśmiercają wiele
  zdrowych komórek, zwłaszcza szybko dzielących się, takich jak komórki szpiku
  czy mieszków włosowych. Powoduje to wiele nieprzyjemnych skutków ubocznych u
  pacjentów, a czasem wręcz przeszkadza w zastosowaniu terapii.

  Dlatego naukowcy od lat poszukują leków, które działałyby wyłącznie lub głównie
  na komórki nowotworowe, bądź metod, które pozwoliłyby dostarczać
  chemioterapeutyki bezpośrednio do komórek guza. W jednym i drugim przypadku
  można by uchronić zdrowe tkanki przed uszkodzeniami. Teraz badacze z Instytutu
  Medycznego Howarda Hughesa w Baltimore opracowali nową metodę wybiórczego
  niszczenia nowotworów. Wykorzystali przy tym liposomy - błoniaste pęcherzyki,
  oraz bakterie z rodzaju laseczek beztlenowych - Clostridium novyi-NT
  (spokrewnione m.in. z laseczkami wąglika).

  Te beztlenowe bakterie są znane z tego, że niszczą czerwone krwinki,
  uszkadzając ich błony komórkowe, zbudowane z lipidów. Jednocześnie są zdolne do
  zakażania niedotlenionych, położonych głęboko wewnątrz guza komórek
  nowotworowych.

  Liposomy są z kolei wykorzystywane jako nośniki różnych związków do wnętrza
  komórek, gdyż ich ścianki są zbudowane podobnie do błon komórkowych, co
  znacznie ułatwia transport.

  Naukowcy wstrzykiwali myszom z dużymi guzami najpierw formy przetrwalnikowe
  (tzw. spory) Clostridium novyi-NT, a następnie liposomy z lekiem stosowanym w
  chemioterapii - doksorubicyną. Zakładali, że liposomy będą łatwiej uwalniać lek
  w obrębie guzów, ze względu na obecność niszczącej ich ścianki Clostridium
  novyi-NT.

  Okazało się, że w ten sposób udało im się wyeliminować większość nowotworów u
  gryzoni.

  Autorzy pracy zidentyfikowali ponadto białko bakteryjne odpowiedzialne za
  uszkadzanie błon lipidowych komórek - tzw. liposomazę. Ich zdaniem enzym ten
  będzie można w przyszłości wykorzystać w leczeniu nowotworów.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1440568,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 04.12.06, 07:22
  Chemioterapia powoduje przejściowe zmniejszenie struktur mózgu odpowiedzialnych
  za pamięć i inne zdolności umysłowe - wynika z japońskich badań opublikowanych
  na łamach pisma "Cancer".
  Chemioterapia, czyli podawanie leków, które mają niszczyć komórki raka,
  znacznie przedłuża życie pacjentów z nowotworami oraz zwiększa ich szanse na
  wyleczenie. Niestety, chemioterapeutyki szkodzą też wielu zdrowym komórkom
  organizmu i mają niepożądane działanie - zarówno krótko- jak i długotrwałe. Do
  bezpośrednich skutków ubocznych chemioterapii zalicza się m.in. dolegliwości ze
  strony układu pokarmowego (mdłości i wymioty), obniżenie odporności oraz
  bolesne zapalenie śluzówek.

  Lekarze już od dawna wiedzą, że chorzy poddawani chemioterapii skarżą się też
  po pewnym czasie na kłopoty z pamięcią, z rozwiązywaniem zadań i osłabienie
  innych zdolności umysłowych. Do niedawna uważano jednak, że chemioterapia nie
  wpływa na mózg, gdyż jest on dobrze chroniony przed kontaktem z lekami dzięki
  szczelnej barierze krew-mózg.
  Dopiero badania kliniczne, prowadzone w ostatnim czasie, potwierdziły spadek
  funkcji poznawczych u osób przechodzących chemioterapię. Badania na zwierzętach
  z kolei ujawniły obecność zmian w mózgu i komórkach nerwowych wywołanych
  chemioterapeutykami.

  Do zbadania wpływu chemioterapii na ludzki mózg, naukowcy japońscy pracujący
  pod kierunkiem dr Masatoshi Inagaki z Instytutu Badawczego przy Narodowym
  Centrum Badań nad Rakiem w Tokio wykorzystali rezonans magnetyczny. Badali nim
  mózgi pacjentek leczonych z powodu raka piersi.

  Okazało się, że po roku u pacjentek z rakiem piersi poddawanych chemioterapii
  różne obszary mózgu związane z zapamiętywaniem, myśleniem analitycznym oraz
  innymi zdolnościami poznawczymi, były znacznie mniejsze niż u chorych nie
  leczonych chemioterapeutykami. Zmniejszoną objętość miały m.in. obszary kory
  przedczołowej, okolice hipokampa i zakrętu obręczy oraz okolice przedklinka (w
  płacie ciemieniowym).

  Ważne jest jednak to, że strukturalne zmiany w mózgu okazały się nietrwałe i po
  trzech latach od zakończenia chemioterapii nie było już po nich śladu.

  Zdaniem autorów najnowszej pracy, badania te wskazują, że przejściowe zmiany
  strukturalne w mózgu pacjentek były wywołane przez chemioterapię, a nie przez
  samą chorobę nowotworową.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1441138,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 04.12.06, 07:24
  Amerykańscy radiolodzy dowodzą, że syntetyczne środki kontrastujące,
  wykorzystywane do badań obrazujących, takich jak tomografia komputerowa, mogą
  zostać z powodzeniem zastąpione przez produkty mleczarskie.
  Zaskakujące wyniki badań przedstawili podczas dorocznego zjazdu Radiological
  Society of North America.

  "Udowodniliśmy, że mleko pozwala wzmocnić obrazu z tomografu tak samo, jak
  powszechnie stosowany kontrast" - mówi dr Lisa R. Shah- Patel, radiolog z
  nowojorskiego szpitala St. Luke's-Roosevelt.

  Badanie za pomocą tomografii komputerowej (CT) zawsze wymaga podania doustnego
  lub dożylnego środka cieniującego, tzw. kontrastu. Umożliwia on uzyskanie
  lepszego obrazu, np. wyraźne rozróżnienie światła jelita od tkanek miękkich.
  Podczas tomografii struktur układu żołądkowo-jelitowego często podaje się na
  raz kontrast doustny i dożylny. Jednak może to prowadzić do powstania przykrych
  dolegliwości brzusznych.

  Teraz okazało się, że podanie pacjentowi mleka ma taki sam efekt, jak podanie
  syntetycznego kontrastu - powoduje, że na monitorze komputera CT jego jama
  brzuszna jest ciemna, a ściany jelit pozostają jasne. Dzięki temu lekarz może
  szybko i dokładnie dostrzec potencjalne zmiany chorobowe.

  Podczas eksperymentu naukowcy przebadali za pomocą CT 179 dorosłych pacjentów,
  którym podano zarówno doustny, jak i dożylny środek kontrastujący. 62 z nich
  przyjęło kontrast o nazwie VoLumen, a 117 mleko. Okazało się, że 42 proc. osób,
  które spożyły syntetyczny kontrast, odczuwało dolegliwości w postaci wzdęcia,
  biegunki czy mdłości. Natomiast spośród uczestników pijących mleko zaledwie 23
  proc. skarżyło się na podobne dolegliwości.

  Jednocześnie zauważono, że mleko jest tak samo skutecznym środkiem cieniującym,
  jak kontrast syntetyczny. Parametry uzyskanych obrazów były bardzo podobne.
  Jedyną różnicą okazała się cena preparatów - dawka VoLumenu dla jednego
  pacjenta kosztuje 18 dolarów, podczas gdy porcja mleka 1,39 USD.

  "Wiele faktów przemawia za tym, żeby zastąpić powszechnie wykorzystywane środki
  kontrastujące zwykłym mlekiem. Pacjenci, a zwłaszcza dzieci, piją je chętniej
  niż nieznane im substancje. Również koszty są znacznie niższe" - mówi dr Shah-
  Patel.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1441788,16,1,0,120,686,item.html
 • emgoro 04.12.06, 07:32
  Enzym regulujący starzenie hamuje wzrost raka prostaty
  Enzym regulujący procesy starzenia hamuje wzrost raka prostaty - zaobserwowali
  badacze z USA. Artykuł na ten temat zamieszcza najnowsze wydanie
  pisma "Molecular and Cellular Biology".
  Autorzy pracy liczą, że wyniki ich badań pomogą w lepszym zrozumieniu
  mechanizmów rozwoju raka gruczołu krokowego i umożliwią opracowanie nowych
  metod jego terapii.

  Naukowcy z Uniwersytetu Tomasa Jeffersona w Filadelfii prowadzili badania na
  guzach prostaty, których komórki posiadały mutacje w genie kodującym receptor
  dla hormonów płciowych - androgenów, jak np. testosteron. Jak wiadomo,
  androgeny pobudzają podziały komórek raka gruczołu krokowego i jego wzrost
  działając właśnie na te receptory. Dlatego jedną z podstawowych metod leczenia
  guzów prostaty jest blokowanie produkcji androgenów w jądrach.

  Jednak gdy dojdzie do mutacji w genie receptora dla androgenów, terapia taka
  przestaje być skuteczna. Dzieje się tak, ponieważ zmutowane receptory są
  nadmiernie aktywne i pobudzają wzrost guza bez względu na stężenie hormonów
  męskich.

  Teraz badacze pod kierunkiem dra Richarda Pestella wykazali, że aktywność
  takich zmutowanych receptorów, a co za tym idzie wzrost guzów prostaty, jest
  blokowana przez białko zapisane w genie SIRT1.

  Należy ono do enzymów z rodziny sirtuin i odgrywa ważną rolę w procesach
  przemiany materii komórek oraz w procesach starzenia. Wcześniejsze badania na
  różnych zwierzętach laboratoryjnych wykazały m.in., że dieta o obniżonej
  kaloryczności przedłuża życie działając właśnie na SIRT1.

  Zdaniem autorów pracy, najnowsze odkrycie wskazuje, że leki wpływające na
  aktywność białka SIRT1 mogą pomóc w leczeniu pacjentów z rakiem prostaty.

  źródło pochodzenia Onet.pl
  wiadomosci.onet.pl/1443204,16,1,0,120,686,item.html

 • emgoro 04.12.06, 07:37
  Progesteron odgrywa ważną rolę w rozwoju dziedzicznego raka piersi, związanego
  z mutacjami w genie BRCA1 - zaobserwowali badacze z USA.
  Z badań opisanych na łamach tygodnika "Science" wynika też, że zablokowanie
  receptorów, za pomocą których progesteron działa na komórki, może obniżać
  ryzyko raka piersi u kobiet noszących te groźne mutacje.

  Mutacje w genie BRCA1 są znanym czynnikiem predysponującym kobiety do raka
  piersi i raka jajnika. U kobiet, które dziedziczą zmiany w tym genie, ryzyko
  guza piersi wynosi nawet 80 proc.
  Normalnie białko zapisane w BRCA1 bierze udział w procesach naprawy DNA oraz
  kontroli wzrostu komórek i na tej drodze powstrzymuje rozwój nowotworów.
  Dotyczy to zwłaszcza tkanek, których czynność jest regulowana przez hormony
  płciowe - estrogeny i progestageny (progesteron).

  Aby sprawdzić, dlaczego tak się dzieje, naukowcy pod kierunkiem Aleksandry
  Jovanovic Poole z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine przeprowadzili badania
  na zmienionych genetycznie myszach, którym wyłączono dwa geny - BRCA1 oraz p53.
  Jak wyjaśniają badacze, stan taki najlepiej imituje zmiany genetyczne u kobiet
  obciążonych dziedzicznym ryzykiem raka piersi - większość z nich ma również
  mutację w p53. Białko zapisane w tym genie jest głównym strażnikiem chroniącym
  komórki przed zmianami nowotworowymi.

  Okazało się, że komórki pobrane z gruczołu sutkowego zmutowanych gryzoni były
  wyjątkowo bogate w receptory dla progesteronu i dzieliły się zbyt intensywnie.
  Natomiast liczba receptorów estrogenowych była prawidłowa.

  Podawanie myszom związku blokującego receptory dla progesteronu (tzw.
  mifepristonu, obecnego m.in. w pigułce wczesnoporonnej - RU 486) zapobiegało
  lub znacznie opóźniało rozwój guzów sutka.

  Zdaniem autorów pracy, wyniki tych badań wskazują, że nowa metoda prewencji
  raka pie