Dodaj do ulubionych

Kiedy wyrzucimy z polskiego niepotrzebne litery ?!

05.05.04, 14:57
Od razu powinniśmy zastąpić "ch" i "h" jednym "h" oraz "ó" i "u" jednym "u".
"Rz" i "ż" też na to czeka.
Kiedy wreszcie ktoś z tym zrobi porządek ?

Ile stresu przeżywają uczniowie ? Bez sensu.
Ile bez sensu obniżonych ocen ? Niech uczniowie uczą się istotnych rzeczy
zamiast głupot.
Ile energii idzie na zapamiętywanie tych różnic ? Przecież tego nie da się
niczym wytłumaczyć.
Uproszczenie h i u daje również ekonomiczne oszczędności w tempie pisania
tekstu, zamiast przyciskać dwa klawisze wystarczy jeden.

Czy znane są Pani inicjatywy społeczne zmierzające do uproszczenia pisowni w
podanym przeze mnie zakresie ?
Jakie są ewentualnie opinie autorytetów języka polskiego ?

Pozdrawiam wszystkich.
Piotr
Edytor zaawansowany
 • ja22ek 05.05.04, 15:47
  ...licznych użytkowników języka przygotowałem projekt ortografii eliminujący
  zbędne litery i pozwalający zapisać wszystkie teksty polskie w sposób
  umożliwiający prawidłową wymowę. A dla tradycjonalistów też coś mam...

  Zasady przyjąłem następujące:
  1. Tylko litery alfabetu angielskiego, ehem..., łacińskiego.
  2. Pisownia jest fonetyczno-morfologiczna
  3. Głoski podstawowe oznaczane są jedną literą:
  a e o u y
  v (ł, u niezgłoskotwórcze) j
  l m n r
  b p c q (dz) d t f w g k s z h.
  4. Dwie litery służą tylko jako modulanty: miękki znak - i, twardy znak - x.
  5. Głoski pozostałe oznaczane są dwuznakami, np. zi (ź) i zx (ż), ox (ą), a w
  szczególności iy (i). Żaden dwuznak nie tworzy (mam nadzieję :) zbitki głosek
  interpretowalnej w języku polskim.
  6. Dla tradycjonalistów dopuszczalne są dwuznaki: ch (wtedy 'h' jest
  dźwięczne), rx (= rz), lv (=ł)

  Przykładowe teksty:

  1....
  Od razu powiynniysimy zastompiyci "ch" i "h" jednym "h" oraz "ó" i "u"
  jednym "u".
  "Rz" i "ż" tezx na to cxeka.
  Kiedy wresxcie ktosi z tym zrobiy pozxondek ?

  Iyle stresu przezxywajox ucxniowie ? Bez sensu.
  Iyle bez sensu obniyzxonyh ocen ? Nieh ucxniowie ucxox sie iystotnyh zxecxy
  zamiast gvupot.
  Iyle energiy iyqie na zapamientywanie tyh ruzxniyc ? Psxeciezx tego nie da sie
  niycxym wytvumacxyci.
  Uprosxcxenie h iy u daje ruwniezx ekonomiycxne osxcxendnosiciy w tempie
  piysania tekstu, zamiast psxyciyskaci dwa klawiysxe wystarcxy jeden.

  Cxy znane sox Paniy iyniycjatywy spoveczne zmiezxajonce do uprosxcxenia
  piysowniy w podanym psxeze mnie zakresie ?
  Jakie sox ewentualnie opinie autorytetuw jexzyka polskiego ?

  Pozdrawiam wsxystkiyh.

  2....
  Komputerowy robak "Sasser" sparaliyzxowav usvugiy pocxtowe na Tajwanie iy w
  Hongkongu, iy najprawdopodobniej sxykuje sie do frontalnego ataku na komputery,
  kture w wielu krajach siwiata byvy wyvoncxone na cxas dvugiego majowego
  viykendu.

  "Sasser" - w odruzxnieniu od wienksxosiciy komputerowych wiyrusuw iy "robakuw" -
  nie wymaga otwarcia zavoncxniyka prxesvanego emajlem, zxeby zaraziyci komputer
  iy rozsyvaci sie dalej. W jego prxypadku do zarazxenia wystarcxa samo
  podvoncxenie komputera do Iynternetu. "Sasser" wykorxystuje kolejnox luke -
  tzw. qiure - w systemach operacyjnych Viyndovs.

  "Robak" to program komputerowy, ktury powiela sie w sieciach i mozxe - choci
  nie musiy - wyrxonqaci sxkody w atakowanych komputerach.

  Wiele zaatakowanych komputeruw "samocxynnie" wyvoncxa sie iy ponownie wvoncxa.
  Poza tym jednak, jak sie wydaje, "Sasser" nie robiy sxkud w zaatakowanych
  komputerach, nie iyngeruje w dane, nie prubuje krasici hasev iytp.

  Dotychcxas najbarqiej ucierpiav Tajwan. Jedna trxecia wsxystkiych placuwek
  pocxtowych na wyspie musiava w ponieqiavek przejsici na rencxne obsvugiywanie
  kliyjentuw. Tajwaniska pocxta zapewnia jednak, zxe dane kliyjentuw prxez cavy
  cxas sox dobrxe chronione. Normalnie qiavajox tezx bankomaty.

  W Hongkongu "Sasser" zaiynfekowav m.iyn. komputery w dwuch agendach rxondowych
  iy w kiylku sxpiytalach. Ruwniezx tam nie dosxvo - jak zapewniajox wvaqe - do
  kraqiezxy lub zniysxcxenia danych.

  Japoniczycy, Tajlandcxycy iy Hiyndusiy, kturxy siwientowaliy dvugiy majowy
  viykend, sox wzywaniy do iynstalowania najnowsxych wersjy oprogramowania
  antywiyrusowego oraz "vatek" (programuw naprawcxych dla systemuw operacyjnych
  Viyndovs) prxygotowanych prxez fiyrme Majkrosoft.

  W Evropie puvnocnej fiyniskiy bank Sampo w ponieqiavek na wsxelkiy wypadek
  zamknov swe odqiavy. Pracowniycy sxweqko-norwesko-fiyniskiej fiyrmy
  ubezpiecxeniowej Iyf otrxymaliy polecenie wyvoncxenia do odwovania swych
  komputeruw.

  "Sasser" w ponieqiavek zaatakowav niewielkox liczbe komputeruw w Komiysjy
  Evropejskiej - okovo 1200 na ogulnox liczbe 25 tys.

 • gatt.a 05.05.04, 20:54
  Ratunku!
 • ala100 05.05.04, 21:56
  Niyc iynnego, tylko wiyosna!

  Ale pomiyniyeniciye "ę", to juzx iydeologiyja. Ala

 • jacklosi 07.05.04, 10:47
  Ja rozumiem pominięcie ę, bo ę się chyba zupełnie nie wymawia jako e nosowe.
  Chyba że się mylę, ale jeśli to proszę o przykłady.
  JK
 • piotrpanek 07.05.04, 13:26
  jacklosi napisał:

  > Ja rozumiem pominięcie ę, bo ę się chyba zupełnie nie wymawia jako e nosowe.
  > Chyba że się mylę, ale jeśli to proszę o przykłady.

  Różnie to bywa u różnych ludzi, zwłaszcza reprezentujących różne dialekty i
  gwary, ale w standardzie ogólnopolskim coś na kształt nosowego e wymawia się
  przed frykatywami (głoskami szczelinowymi), przynajmniej s,z,sz,ż, i to nawet,
  gdy pisze się tam "en" (np. sens), choć pewnie niektórym udaje się tam zachować
  en. To polskie ę nie jest dokładnie nosowym e (jakie zdaje się występuje we
  francuskim), bo jest wymawiane asynchronicznie (niektórzy uważają, że można
  nazwać to dyftongiem, inni, że nie). Na początku jest praktycznie całkiem
  nienosowe e, na końcu nosowe niesylabiczne u. Zapisuje się to zwykle
  dwuznakiem "ew~", choć można zapisywać też "e~w~".
  Tak więc rzeczone przykłady: mężczyzna, męski, sensowny, węszyć, wężyk itp.
  --
  pzdr
  piotrek
  *****
  Troll to też stworzenie boże/że inaczej żyć nie może/że ci czasem głowę utnie/
  nie postępuj tak okrutnie...
 • stefan4 05.05.04, 22:05
  ja22ek:
  > 1. Tylko litery alfabetu angielskiego, ehem..., łacińskiego.

  Jednak angielskiego, chyba że masz na myśli łacinę średniowieczną, kuchenną lub
  medyczną. Spośród Twoich liter klasyczna łacina nie miała chyba: j u w y z
  (zamiast ,,u'' było ,,v'' występujące zarówno samogłoskowo jak spółgłoskowo,
  np. ,,vvlgaris''). Nie miała też rozróżnienia liter małych i dużych.

  Tak mi się wydaje, pewności nie mam.

  - Stefan
 • vatseq 06.05.04, 09:44
  Czy stąd nie wzięły się nazwy litery "W" w angielskim i francuskim (double U,
  double V)??

  vatseq
 • chomskybornagain1 08.05.04, 15:09
  autorowi pierwszego postu nie chodzilo o wyzbycie sie kresek i ogonkow ani tym
  bardziej o wprowadzenie pisowni fonetycznej, tylko o ujednolicenie trzech par
  liter ktore sprawiaja najwieksze problemy nie tylko uczniom. moze zapis typu
  "żeka", "hata" czy "curka" wyglada dziwacznie, ale to jest tylko kwestia
  przyzwyczajenia. To tak jak z denominacja pieniedzy, tez bylo dziwnie na poczatku.
  --
  sztukawojny.chinesefaucets.com
  poezjachinska.republika.pl
  taote.republika.pl
  chineseweb.w.interia.pl
 • 80662270a 10.05.04, 12:50
  Wreszcie ktoś normalny zrozumiał o co mi chodzi.
  Większość szuka argumentów popadając w skrajności i tworząc kretyńskie wyrazy
  wg zasad których nie proponuję.

  Argumenty w stylu "chodzi o to żeby było trudniej" uważam za debilizm, tak jak
  takie że szkoła jest po to żeby się cięzko uczyć.

  Szkoła jest po to żeby nam pomóc w późniejszym życiu, natomiast programy
  szkolne przygotowywane są przez "tradycjonalistów" którym bardziej zależy na
  szerzeniu tzw. "kultury", której nikt nie potrzebuje.
  W kapitalizmie za to co jest potrzebne się płaci i to pokazuje co jest
  potrzebne.
  Z budżetu finansowane są teatry które nie mogą na siebie zarobić bo nie
  potrzebuje ich wystarczająco dużo osób, baletmistrze domagają się
  wcześniejszych emerytur.
  Ja jestem przeciw finansowaniu teatrów dopóki na dworcach z głodu będa umierać
  ludzie.

  Ja się uczyłem w liceum 4 godziny tygodniowo języka polskiego i uważam że
  wolałbym czego innego, dzisiaj po prostu żałuję, że tak dużo.
  Wolałbym uczyć się zasad negocjacji, asertywności, funkcjonowania w grupie,
  zarządzania konfliktami, więcej o zapobieganiu powszechnych chorób i miliona
  innych rzeczy niż tak bezsensownych zasad jak np. to dlaczego gdzie pisać "ó" a
  gdzie "u". Szkoła marnuje młodym ludziom w dużej części najlepszy czas w ich
  życiu, a feudalny system między nauczycielami i uczniami prowadzi do wynaturzeń.
  Kiedy nauczyciele zaczną byc oceniani przez uczniów ?
  Kiedy wprowadzono ocenę nauczycieli na moich studiach dopiero nauczyciele
  zaczęli się starać i działać w interesie studentów.

  Mam gdzieś tradycjonalizm bez racjonalnych uzasadnień. Moja teza jest taka, ze
  trzeba robić to co ma sens.

  Ponowiam pytanie:
  jakie racjonalne argumenty przemawiają między różnicowaniem "ó" i "u" oraz "h"
  i "ch" ? Czas na zmiany.

  Czekam na pierwsze racjonalne uzasadnienie w dyskusji.
 • ala100 10.05.04, 14:55
  80662270a napisał:

  > Wreszcie ktoś normalny zrozumiał o co mi chodzi.

  Chomsky nie jest normalny. To językoznawca, a my dla niego jesteśmy jak te
  mikroby pod mikroskopem...

  > Szkoła jest po to żeby nam pomóc w późniejszym życiu, natomiast programy
  > szkolne przygotowywane są przez "tradycjonalistów" którym bardziej zależy na
  > szerzeniu tzw. "kultury", której nikt nie potrzebuje.

  Rozumiem, że na uproszczeniu pisowni nie poprzestaniemy? Będziemy upraszczać
  dalej?

  > W kapitalizmie za to co jest potrzebne się płaci i to pokazuje co jest
  > potrzebne.

  "Oj, naiwny, naiwny, naiwny! Jak dziecko we mgle"

  Nie pamiętam już jak długo szukam dla siebie butów. Mam tylko jedno wymaganie:
  zeby nie wyglądały jak czarne, spiczaste kajaki. Z wymagań cenowych już
  zrezygnowałam, albowiem jestem w rozpaczy. I co? I nic! Nie chcą moich
  pieniędzy.

  > Wolałbym uczyć się zasad negocjacji, asertywności, funkcjonowania w grupie,
  > zarządzania konfliktami, więcej o zapobieganiu powszechnych chorób i miliona
  > innych rzeczy niż tak bezsensownych zasad jak np. to dlaczego gdzie pisać "ó"
  a
  >
  > gdzie "u".

  Popatrzmy. Nauczyli cię zasad komunikowania się. Wypowiedasz się jasno,
  zrozumiale, poprawną polszczyzną. Idzie ciebie zrozumieć. Troszkę gorzej a
  asertywnością, rzeczywiście, ponieważ zamiast dyskutować używasz inwektyw w
  stosunku do oponentów. Jeśli przez zarządzanie konfliktami rozumiesz ich
  wzbudzanie, to - to umiesz. Miliona rzeczy musisz się nauczyć sam. Szkoła
  wyposażyła cię w stosowne narzędzia.


  > Szkoła marnuje młodym ludziom w dużej części najlepszy czas w ich
  > życiu,

  Ech, młodość!

  >
  > Mam gdzieś tradycjonalizm bez racjonalnych uzasadnień.

  Ekonomia? Politechnika? Zarządzanie i marketing?


  > Ponowiam pytanie:
  > jakie racjonalne argumenty przemawiają między różnicowaniem ....oraz "h"
  > i "ch" ? Czas na zmiany.

  Niestety! Wygląda na to, że tak. Kilka dni temu w którymś dzienniku TVNu
  widziałam taki podpis na ekranie : Janusz Steinchof.

  Według moich obserwacji, naturalne procesy językowe idą właśnie w tym kierunku:
  zastępowaniu "h" dwuznakiem "ch". A Ty co reformę proponujesz?

  Interesuje mnie też, czy potrafisz rozróżnić znaczenie " cha, cha, cha" i "ha,
  ha"?

  Pozdrawiam. Ala
 • 80662270a 10.05.04, 16:21
  Ty potrzebujesz swoich wyimaginowanych butów jak społeczeństwo teatru. Należysz
  do niszy dla której zaspokojenia potrzeb podejmowanie działań nie jest
  racjonalne. Będziesz nosić kajaki bo nikt nie jest zainteresowany produkowaniem
  dla Ciebie butów. Chyba że jakiś popier... minister będzie finansował tę
  produkcję tak jak teatry z pieniędzy wszystkich dla nielicznych.

  To skomentowałem, bo mnie rozbawiło.

  Ale to jest niebezpieczne:
  "Na pewno, nie może być łatwo, bo
  taka nauka bez wysiłku nie pobudza do rozwoju."
  Masz chyba okres.
  Ja pamiętam takich pseudo nauczycieli którzy dręczyli nas przez lata.

  Gdybyś była nauczycielką mojego syna to kopami w dupę wybiłbym Ci z głowy tę
  chorą i niebezpeczną społecznie Filozofię Trudu.
  Lepiej rób skłon co piąty krok bo to pobudza do rozwoju.

  Inwektywy to też słowa niosące dodatkowy ładunek znaczeniowy, bardzo mi
  pomagają w rozmowie z Tobą. Jest mniej tekstu.
 • ala100 10.05.04, 21:35
  80662270a napisał:

  > Masz chyba okres.

  Jaka przenikliwość!

  Mogę jeszcze mieć menopauzę. Mogę być niewyżyta, niedopieszczona i mógł mi nie
  dogodzić.

  Moge też pozastanawiać się nad Twoja skłonnością do inwektyw. Eeee, nie. To za
  łatwe.

  Ala
 • eridan 15.06.04, 17:17
  Racjonalnym i wystarczającym argumentem jest fakt, że taka wymiana
  uniemożliwiłaby swobodną wymianę inforamcji na piśmie. Przykład: "morze-może".
  Polski język czerpie z tradycji języka praindoeuropejskiego i prasłowiańskiego,
  dlatego taka pisownia rz, ż, h, ch, u, ó jest uzasadniona i historycznie i
  funkcjonalnie. Polecam dobre książki z zakresu historii języka polskiego.
  Dalsze roztrząsanie tej kwestii, to jak ponowne odkrywanie Ameryki. W chwili
  obecnej język polski posiada idealnie dostosowany alfabet do prowadzenia
  komunikacji pisemnej i rozumienia tekstu. Nie widzę żadnej potrzeby tworzenia
  nowych liter w polskim alfabecie. Te w zupełności wystarczą.
 • 80662270a 06.05.04, 08:15
  1. jako żart olewam, nie śmieszy mnie, bo zasady z ktorych wyprowadzona jest
  nowomowa przez ja22ek są kretyńskie, krążyły już takie teksty wiele lat temu

  2. jako przekaz między wierszami, że wprowadzenie zmian musi prowadzić do
  idiotyzmu stanowczo odrzucam
  niech ktoś spróbuje wytłumaczyć po co różnicujemy "ó" i "u", racjonalnych zasad
  nie ma, można by ujednolicenie wprowadzić z dnia na dzień

  Przyszedł mi do głowy kolejny argument, jak żart ale prawdziwy, może nie
  argument ale konsekwencja zmian języka.
  Tak jak Państwo zmienia przepisy podatkowe a firmy informatyczne przestawiają
  programy komputerowe na nowe tory i zmuszają konsumentów do upgrade'ów można by
  przyjąć że i taka zmiana napędzi koniunkturę.
  Druk nowych słowników, zmiana programów komputerowych, itp. to nowe miejsca
  pracy!:)
 • stefan4 06.05.04, 10:13
  80662270a:
  > 1. jako żart olewam, nie śmieszy mnie, bo zasady z ktorych wyprowadzona jest
  > nowomowa przez ja22ek są kretyńskie, krążyły już takie teksty wiele lat temu

  Tekst tekstowi nierówny. Ten akurat kretyński nie jest. To jest zabawa
  intelektualna.

  Mógłbyś ją może docenić, gdybyś sam spróbował zaproponować nowy język, albo nowe
  pismo, albo coś w ogóle nowego i spróbował w nim pogodzić różne pojawiające się
  sprzeczności. To, co napisał Ja22ek jest dosyć starannie przemyślane i tak
  dopracowane, żeby uniknąć wyjątków i dwuznaczności. Pewnie da się skrytykować z
  różnych punktów widzenia, ale jest spójne.

  A argumenty za i przeciw pisowni fonetycznej są stare i zużyte. Trudno się nimi
  bawić, bo już od nich muchy z nudów zasypiają na suficie i spadają do zupy.

  - Stefan
 • 80662270a 07.05.04, 08:58
  tekst jest dla mnie kretyński i zasady też
  nieistotne czy spójne i intelektualni przemyślane jeśli gówno dają w efekcie

  Nie wyjeżdżaj z zabawami intelektualnymi, tylko powiedz jakie są argumenty
  przeciw ujednoliceniu "ch" i "h" jednym "h" oraz "ó" i "u" jednym "u".

  Jeśli w tym temacie nawiążesz intelektualną rozmowę to oddam Ci pokłon.
  Nie wyobrażam sobie żeby był jakiś argument przeciw. Ale może ktoś wymyśli.
  Dlatego zadałem pytanie na forum.

  Trzeba zgłosic poprawkę do ustawy o języku z inicjatywy obywatelskiej i da się
  to załatwić. Podpisy można zbierać przez internet.

  Uważam, że ta zmiana bardzo by się przydała młodzieży szkolnej i nie tylko.

  Dlaczego nie dało się tego już dawno zrobić ???

  A Pani ekspert to chyba nie ma na forum.
  Może ma dyżur raz na kwartał.
 • piotrpanek 07.05.04, 09:55
  80662270a napisał:
  >
  > A Pani ekspert to chyba nie ma na forum.
  > Może ma dyżur raz na kwartał.

  Nie ujmując nic z kompetencji pani ekspert, to czy naprawdę jesteś tak naiwny,
  że jej zdanie uznałbyś za wiążące? A co, gdyby pojawiły się zdania pani
  ekspert, Miodka, Bralczyka, Markowskiego, Bańki - a każde odmienne? Nie jest to
  niemożliwe, bo ortografia jest kwestią umowy, a nie jakiejś objawionej lub
  naturalnej (naukowo badalnej) wiedzy, więc różni eksperci mogą mieć różne
  preferencje. Sam zresztą potwierdzasz jej umowność, proponując jej zmianę.

  --
  pzdr
  piotrek
  *****
  Troll to też stworzenie boże/że inaczej żyć nie może/że ci czasem głowę utnie/
  nie postępuj tak okrutnie...
 • stefan4 07.05.04, 10:50
  80662270a:
  > nieistotne czy spójne i intelektualni przemyślane jeśli gówno dają w efekcie
  [...]
  > Jeśli w tym temacie nawiążesz intelektualną rozmowę to oddam Ci pokłon.

  Nie cierpię, kiedy ludzie mi się kłaniają. Lepiej poczekaj na opinię Pani
  Ekspert.

  Miłego dnia

  - Stefan
 • jacklosi 07.05.04, 11:36
  O ile dobrze rozumiem Autora wątku, to on nie chce totalnej reformy
  zmierzającej do zapisu fonetycznego (czego próbą była ortografia ja22ka), ale
  li tylko eliminacji ó, ch i rz. No i co w tym zdrożnego? Ja nie mam argumentów
  na nie. Argumenty z zakresu etymologii, że coś się odmienia i wszystkie inne
  stosowane przez obrońców dotychczasowej ortografii są generalnie celne i
  słuszne, ale za argumentami przeciwnymi stoi ekonomia czasu i pieniądza.
  Żeby było jasne: ja nie jestem dyslektykiem.
  Jeżeli reforma taka zostałaby wprowadzona, miałbym na początku pewne trudności.
  Ale bym się przyzwyczaił.
  A poza tym to tylko zabawa intelektualna.
  JK
 • ala100 07.05.04, 18:08
  jacklosi napisał:

  > O ile dobrze rozumiem Autora wątku, to on nie chce totalnej reformy
  > zmierzającej do zapisu fonetycznego (czego próbą była ortografia ja22ka), ale
  > li tylko eliminacji ó, ch i rz. No i co w tym zdrożnego? Ja nie mam
  argumentów

  A ja mam:
  - mnie się nie podoba
  - młodzieży szkolnej należy stworzyć mniej liczne klasy i odciążyć plecaki, a
  nie reformować ortografię; i w ogóle dlaczego ma być łatwo? Ma być trudno! Bo
  inaczej nie będą się rozwijać! Zwoje im się nie pozwijają.
  - jak odróznię "cha,cha" od "ha, ha"?

  Ala
 • jacklosi 10.05.04, 15:05
  ala100 napisała:

  > jacklosi napisał:
  >
  > > O ile dobrze rozumiem Autora wątku, to on nie chce totalnej reformy
  > > zmierzającej do zapisu fonetycznego (czego próbą była ortografia ja22ka),
  > ale
  > > li tylko eliminacji ó, ch i rz. No i co w tym zdrożnego? Ja nie mam
  > argumentów
  >
  > A ja mam:
  > - mnie się nie podoba
  > - młodzieży szkolnej należy stworzyć mniej liczne klasy i odciążyć plecaki, a
  > nie reformować ortografię; i w ogóle dlaczego ma być łatwo? Ma być trudno! Bo
  > inaczej nie będą się rozwijać! Zwoje im się nie pozwijają.
  > - jak odróznię "cha,cha" od "ha, ha"?
  >
  > Ala

  Mięśnie można trenować na siłowni i z identycznym skutkiem ładując węgiel na
  wagon, z tym że to drugie jest nieco bardziej pożyteczne.
  Młodzieży szoklnej jest trudniej i bez ortografii, wystarczy im mejoza i gamety
  i orbitale. Tylko czy bezsensowne trudności uczą czegokolwiek poza ściąganiem
  na klasówkach?
  Odróżnienie "cha cha" od "ha ha" jest banalnie proste: to pierwsze występuje
  parami, to drugie raczej solo: "ha". Trudniej jest odróżnić "zamek" od "zamek".
  Pozdrawiam, JK
 • ala100 10.05.04, 15:27
  jacklosi napisał:


  > Mięśnie można trenować na siłowni i z identycznym skutkiem ładując węgiel na
  > wagon, z tym że to drugie jest nieco bardziej pożyteczne.

  Chociaż uważam, że za mało jest teraz pracy mało skomplikowanej, to do
  ładowania węgla proponuję jednak używać maszyn.


  > Młodzieży szoklnej jest trudniej i bez ortografii, wystarczy im mejoza i
  gamety
  >
  > i orbitale.

  Ortografii nie tykać. Gamety, mejozę i orbitale zostawić. Nadmierne szczegóły
  wyrzucić. Zwłaszcza z biologii.


  > Tylko czy bezsensowne trudności uczą czegokolwiek poza ściąganiem
  > na klasówkach?

  Nadmierna szczegółowość wymagań szkolnych wynika z nadmiernej szczegółowości
  wymagań egzaminacyjnych na studia wyższe, a to z kolei wynika jedynie z
  konieczności przeprowadzenia odsiewu. Najlepiej najmniejszym kosztem, czyli za
  pomoca testu. Żadna reforma szkolnictwa tego nie zmieni. Też bym wolała, żeby
  szkoła uczyła myśleć. Tymczasem - dobrze - jeśli nie oducza.

  Nie miałam na mysli trudności bezsensownych. Na pewno, nie może być łatwo, bo
  taka nauka bez wysiłku nie pobudza do rozwoju.


  > Odróżnienie "cha cha" od "ha ha" jest banalnie proste: to pierwsze występuje
  > parami, to drugie raczej solo: "ha".

  A co powiesz na częste internetowe "bu ha ha ha ha"?

  Ala
 • stefan4 10.05.04, 21:18
  ala100:
  > A co powiesz na częste internetowe "bu ha ha ha ha"?

  Ja nna to powiem: ,,buahahahaha!!

  Bo to chyba częściej trafia się w formie zaczynającej się od ,,bua'' niż od ,,bu''.

  - Stefan
 • jacklosi 11.05.04, 08:50
  ala100 napisała:


  >
  > A co powiesz na częste internetowe "bu ha ha ha ha"?
  >
  > Ala
  Że jest napisane z błędem ortograficznym.
  Co do reszty, to zdaję się na tego faceta z numerkami w pseudonimie. On jest
  może trochę mało grzeczny, ale ma rację.
  Pozdrawiam
  JK
 • zbigniew_ 12.05.04, 09:14
  jacklosi napisał:

  >.
  > Co do reszty, to zdaję się na tego faceta z numerkami w pseudonimie. On jest
  > może trochę mało grzeczny, ale ma rację.
  Ikonowicz?
 • jacklosi 14.05.04, 13:08
  80662270a
  JK
 • avarja 11.08.04, 10:38
  Zostawcie ten biedny polski język w spokoju!
 • efedra 11.08.04, 13:04
  avarja napisała:

  > Zostawcie ten biedny polski język w spokoju!

  No, to zjawil sie nam Cristoforo Colombo, jednym ruchem postawil jajko na stole
  i zwolnil nas wszystkich z bezuzytecznego paplania na forum. (patrz rowniez:
  wypowiedz Wielkiej Avarii "ale to forum jest gopie!")
  Teraz mozemy sie w wolnym czasie zajac sprawami przyjemnymi i pozytecznymi.
  Jaka ulga!
  pzdr,
  efedra
 • ja22ek 12.05.04, 08:14
  jacklosi napisał:

  > O ile dobrze rozumiem Autora wątku, to on nie chce totalnej reformy
  > zmierzającej do zapisu fonetycznego (czego próbą była ortografia ja22ka), ale
  > li tylko eliminacji ó, ch i rz.

  O, wypraszam sobie. Moje propozycje nie zmierzają do zapisu fonetycznego!
  Faktem jest, że pozwoliłem sobie na większą zgodność zapisu z wymową, ale dla
  tych, co lubią pisać zgodnie z zasadą etymologiczną (nie historyczną, bo od tej
  zasady musiałem w znacznym stopniu odejść) są także odpowiednie reguły
  (przypomnę chociażby 'lv' w miejsce 'v').


  > Argumenty z zakresu etymologii, że coś się odmienia i wszystkie inne
  > stosowane przez obrońców dotychczasowej ortografii są generalnie celne i
  > słuszne, ale za argumentami przeciwnymi stoi ekonomia czasu i pieniądza.

  Ciekawe, że mam akurat odmienne zdanie. To, że coś tam się odmienia, to nie
  jest celny argument. Jeśli zgadzamy się na wymianę a:e, o:e, o:puste, to także
  o:u jest dopuszczalne. W przypadku wymiany ż:r jest nieco gorzej, bo
  dotychczasowa pisownia jest jednak lepiej dopasowana. Najgorzej z 'h', bo kilka
  osób wymawia to dźwięcznie. Można jednak założyć, że jako osoby niszowe mogą
  zostać wyeliminowane, żeby nie przeszkadzać nam we wprowadzaniu powszechnej
  szczęśliwości ortograficznej.

  Natomiast ekonomia czasu i pieniądza bynajmniej nie stoi za propozycjami kolegi
  cyfrowego. Dlaczego - to temat na dobrą zabawę intelektualną.

  Szkoda, że autor wątku ograniczył się do najbardziej wyświechtanych propozycji,
  które krążą po internecie od kilkudziesięciu lat (i nawet już nie śmieszą).
  Zupełnie pominął coćby sprawę nibynosówek (czemuż nie piszemy norrrmalnie
  tromba), utożsamienia ł z u (Landau - o Landale), i mały - ale przezabawny -
  problem końcówki -i/-ii.

  Pozdrawiam
  Jazzek
 • ala100 07.05.04, 18:33
  80662270a napisał:

  > tekst jest dla mnie kretyński i zasady też
  > nieistotne czy spójne i intelektualni przemyślane jeśli gówno dają w efekcie
  >
  > Nie wyjeżdżaj z zabawami intelektualnymi, tylko powiedz jakie są argumenty
  > przeciw ujednoliceniu "ch" i "h" jednym "h" oraz "ó" i "u" jednym "u".

  Jesteś niekonsekwentny. Raczej powinienieś być wdzięczny, za tak szybki odzew.

  Argumenty przeciwko? Proszę bardzo: ja się nie zgadzam! Masz przed sobą beton.
  Nie mam zamiaru się przyzwyczajać do czegoś, co mi się nie podoba pod względem
  estetycznym. To argument pierwszy.

  Drugi. Należę do nielicznych wyjątków rozróżniających w wymowie "h" i "ch". I
  domagam się ochrony!

  Trzeci. Takie jak proponujesz ujednolicenie pisowni spowoduje jeszcze większe
  zamieszanie w głowach niewinnych dzieci. Bo jak wytłumaczysz dziatkom, że "ja
  mogę" pochodzi od "muc"?


  >
  > Trzeba zgłosic poprawkę do ustawy o języku z inicjatywy obywatelskiej i da
  się
  > to załatwić. Podpisy można zbierać przez internet.

  Nooo! Masz bardzo dużą szansę, że tę reformę przepchniesz przez następny sejm.
  To na pewno.

  Pozdrawiam. Ala
 • randybvain 07.05.04, 20:25
  Ja moge, ty morzesz, oni mogom, ja mogłem, on muk, muc... pomocy!
  rzonc moc muc wzmuc?
  --
  Aurë entuluva!
 • stefan4 08.05.04, 10:52
  randybvain napisał:

  > Ja moge, ty morzesz, oni mogom, ja mogłem, on muk, muc... pomocy!
  > rzonc moc muc wzmuc?

  Tam w oryginale było ,,muc zmuc''. One Ciem drenczom a Ty to drenczeńe mósisz zmuc.

  - Stefan
 • 80662270a 16.06.04, 07:57
  bo na razie nie widzę nic przeciwko
 • eridan 15.06.04, 17:25
  Ja ci odpowiem: strasznie nudzisz i cieszę się, że zapewne za mojego życia i
  moich dzieci żaden wariat nie przeforsuje takich pomysłów jak twoje.
 • to.ja.ida 14.08.04, 08:30
  To lepiej od razu wprowadzić pisownię fonetyczną. Ta - w przeciwieństwie do
  powyższego tworu - już jest przez niektórych (ale raczej z konieczności, niż z
  zamiłowania) stosowana.
  Co nie znaczy, że to popieram. Jeżeli o pisownię chodzi, jestem obrzydliwą
  tradycjonalistką.
 • randybvain 07.05.04, 20:39
  W większości znanych języków nie ma pisowni sciśle fonetycznej, a litery
  tworzące wyraz pełnią ta samą funkcję, co chiński ideogram. Człowiek, który
  nauczył się, że litery wschód oznaczją dźwięk fshut i odpowiednie zjawisko, nie
  musi już sobie zaprzątać głowy przyczynami i nielogicznościami. Jest tak i już.

  Moim zdaniem nastąpi w polskim dyferencjacja języka, tak jak w angielskim,
  gdzie obok form Are you going to push it through istnieje R U gonna push it
  thru. Im to chyba nie przeszkadza, a uczniowie mają twardszy orzech do
  zgryzienia. A co dopiero Irlandczycy z ich geimhreadh czytanym gi:ri: ? A
  Francuzi?
  Jestem przeciw tego typu jak wspomniane przez ciebie zmianom pisowni. Co
  więcej, przywróciłbym etymologiczną pisownię paru wyrazów, które ją zatraciły
  (brózda, rzebro, nóta, kłóć, próć, huligan). I żadne jęki zabiedzonych uczniów
  mnie nie wzruszą. Szkoła jest od tego, by się w niej uczyć. A jak się okazuje
  chyba trzeba zacząć naukę polskiego na takich samych zasadach jak angielskiego
  i niemieckiego, bo znajomość ortografii jest wśród dzisiejszej młodzieży
  poniżej krytyki, co widać szczególnie w Internecie.

  --
  Aurë entuluva!
 • randybvain 11.05.04, 02:50
  Po prostu: taki jest jezyk polski. Wystarczą durnowate reformy wymyślane przez
  profesorków lingwistów typu nakazy rozdzielania wyrazów tylko tak: roz-stawić,
  a nie rozs-tawić albo niegdysiejsze łączenie nie z imiesłowami zależnie od
  znaczenia. Jak komuś się nie podoba, to może sobie mówić i pisać w
  troglodyckim. w końcu, po co zmuszać biedną młodzież do uczenia się
  czegokolwiek poza yhy, jo, ziomal i kurwa. To jest wystarczający zasób
  słownictwa.

  BTW odnośnie marnowania społecznych pieniędzy na kulturę. Tu się zgadzam. Mam
  dużo znajomych wsrodowisku artystycznym i szlag mnie trafia, że ktoś finansuje
  im wystawy "instalacji" z paru drutów i puszek albo mazajów i bohomazów.
  To nie państwo ma być mecenasem pseudoartystów, ale tak jak ongiś, bogaci
  przedsiębiorcy. Wtedy może znowu sztuka zacznie być ładna, a skończy dziwna i
  epatująca:^|
  --
  Aurë entuluva!
 • zbigniew_ 12.05.04, 09:13
  Dobra tradycją tego forum było niewdawanie sie w pyskówki z tymi, którzy
  argumenty wzmacniają lub zastępują chamstwem.
  Proponuje wobec tego jak w tytule.
 • 80662270a 12.05.04, 19:10
  Tatuś jesteś, dobre rady ?
  Każdy dobrze wie kiedy chce coś powiedzieć a kiedy nie.

  Trzeba było olać fajfusie jak nie masz argumentów.
 • bm_ka 20.05.04, 12:00
  W Twoim szaleństwie zapewne jest metoda. Zgadzam się z Tobą, to niepotrzebnie
  zajmuje nam umysły i utrudnia posługiwanie się językiem pisanym nie tylko
  nam lecz przede ręcz uniemożliwia naukę naszego języka wszystkim obcokrajowcom
  aczkolwiek przyznaj że obecnie brak nam funduszy na tę poprawkę w alfabecie.
  Wybraź sobie choćby zmianę tablic
  z nazwami miejscowości, dokumentów wszelakich w których owa miejscowość jest
  wymieniona, tablic z nazwami urzędów, drukowanie nowych książek dla rosnącego
  pokolenia Polaków które już nie będzie znało starej pisowni ..itd..
  Być może stworzy to nowe miejsca pracy ale .. skąd wziąć pieniądze na start?
  pozdrawiam
 • bm_ka 20.05.04, 12:03
  'przede wszystkim wręcz uniemożliwia naukę naszego języka obcokrajowcom'
  Przepraszam za nieczytelny fragment, komputer mi coś przestawił w szyku! :-))
 • stefan4 20.05.04, 13:34
  bm_ka:
  > 'przede wszystkim wręcz uniemożliwia naukę naszego języka obcokrajowcom'

  Że uniemożliwia, to przesada. Wielu jednak dokonuje tej niemożliwości. W
  dodatku opanowują pismo o wiele łatwiej niż mowę. My też jakoś radzimy sobie z
  ortografią angielską, która jest o wiele bardziej surrealistyczna niż polska.

  - Stefan
 • jacklosi 20.05.04, 14:22
  Nie przesadzałbym. Przecież można wprowadzić okres przejściowy, w którym
  pisownia byłaby dowolna, wprowadzić obowiązek nowej pisowni tylko na nowych
  szyldach itp. Przecież gdyby trzymać się konsekwentnie Twoich obaw, to i
  wszystkie polskojęzyczne książki musiał(a)byś wyrzucić i zastąpić nowymi.
  Pozdrawiam, JK
 • 80662270a 25.05.04, 08:20
  wymiana praw jazdy trwa wiele lat
  taką zmianę w języku tez można rozłożyc w czasie zwłaszcza ze nie zmusisz ludzi
  do zapomnienia za pomocą ustawy

  kiedy była denominacja pieniędzy też już starych nie było a jeszcze przeliczało
  się w pamięci na stare zeby zrozumiec sens wartości towaru

  to nie jest problem moim zdaniem choć trzeba pozmieniać coś do czego się
  przyzwyczailiśmy za pommocą nauczycieli szkolnych katów

  A może ktoś dysponuje serwerem i mozliwościami na założenie petycji i zbieranie
  podpisów ?
 • stefan4 25.05.04, 10:33
  80662270a:
  > A może ktoś dysponuje serwerem i mozliwościami na założenie petycji i
  > zbieranie podpisów ?

  Oprócz serwera i możliwości ten ktoś musiałby jeszcze mieć chęć. Czemu o nią
  nie pytasz?

  - Stefan
 • 80662270a 25.05.04, 14:32
  Czy wyobrażasz sobie ofertę na "serwer i możliwości" bez chęci?
  Jakaś sprzeczność.

  To tak jak z prostytucją.
  Chociaż na pewno są takie co i chęć mają w ofercie oprócz serwera i możliwości.
 • 80662270a 15.06.04, 12:10
  Dzięki wspaniałemu koledze bedzie serwer, więc petycja bedzie do podpisu w
  internecie!
  trzeba przygotować propozycje konkretnie i skonsultowac je w różnych kręgach
  trochę czasu to zajmie

  kto ma jeszcze ochotę się trochę do tego przyłożyc?
  zapraszam do kontaktu i współpracy
  czekam na konstruktywne propozycje
  80662270a@gazeta.pl
  warto chyba pomóc dzieciom, bo dorosłym już chyba na niczym nie zależy
 • ala100 15.06.04, 13:43
  80662270a napisał:

  > Dzięki wspaniałemu koledze bedzie serwer, więc petycja bedzie do podpisu w
  > internecie!
  > trzeba przygotować propozycje konkretnie i skonsultowac je w różnych kręgach
  > trochę czasu to zajmie
  >
  > kto ma jeszcze ochotę się trochę do tego przyłożyc?
  > zapraszam do kontaktu i współpracy
  > czekam na konstruktywne propozycje
  > 80662270a@gazeta.pl
  > warto chyba pomóc dzieciom, bo dorosłym już chyba na niczym nie zależy

  Rozczuliłeś mnie, Panie Aktywisto!

  Ale podpis musi byc chyba albo własnoręczny, albo specjalny elektroniczny? No i
  pełne dane osobowe!

  Konstruktywną propozycję mam jedną: zmniejszenie liczebności klas do 15 osób. A
  zresztą, jeszcze jednę mam też: przywrócenie czteroletniego liceum.

  Pozdrawiam. Ala
 • stefan4 15.06.04, 14:14
  ala100:
  > Ale podpis musi byc chyba albo własnoręczny, albo specjalny elektroniczny?

  A mnie nurtuje inna wątpliwość: w jakiej ortografii będzie wyrażona sama
  petycja? Jeśli w klasycznej, to będzie stanowiła typowy przypadek contradictio
  in adiectio. Jeśli zaś w tej, o którą walczy, to czy będzie miała pełną moc
  urzędową? Jako że zmiana ortografii dotąd nie nastąpiła... Organizatorzy
  petycji powinni może zapewnić sobie pomoc papugi, czyli kauzyperdy.

  A może prawo dopuszcza petycje dwujęzyczne?

  - Stefan

  www.ipipan.gda.pl/~stefan/Irak
 • droga2 15.06.04, 16:54
  a wyobraz sobie ile by to kosztowało? Przedruk ksiązek, wymiana starych
  dokumentów na nowe... nie raczej nie, ale uwazam, że powinna być większa
  tolerancja na błedy ortograficzne. W koncu niekazdy jest chodzącym słownikiem.
  Jeden umie doskonale algebrę, a inny ortofrafie.
 • droga2 15.06.04, 16:56
  no jasne, i polowa zacznie się się martwić tym, ze kiedyś było Ó i jest
  przyzwyczajony odruchowo pisać Ó niż U
 • eridan 15.06.04, 17:07
  Jesteś wspaniały! A jak wtedy napiszesz takie zdanie: "Wiesz, kochanie, jest
  taka piękna pogoda, może pojedziemy nad morze? Odpowiedź: "Morze? Może...". Ja
  tam bym nie zmieniał. Każdy gimnazjalista powinien mieć ortografię opanowaną.
  Trzeba tylko dużo czytać i pisać. I jakoś sama wchodzi do głowy.
 • tani.net.pl 15.06.04, 19:43
  ciekawe bo moja polonistka zawsze mi stawiała 3= (trzy z dwoma, najniższy wtedy
  przepuszczający stopień) i komentowała: "treść dobra rażące błędy ortograficzne". I co z
  tego że znałem wszystkie zasady ortografii kiedy pisząc ich nie potrafiłem zastosować,
  tak więc same nie wchodzą do głowy, a takich par jak morze i może jes tak niewiele że
  można je olać i tyle :P
  --
  --

  -> Arkadiusz Stęplowski_________0000 CZŁOWIEK_____________;
  -> gg 5011000 -> gsm 694904653_0001 działacz REXE@w-wa.info.pl;
  -> mail arek.st@_tani_._net_._pl__0010 redaktor DMOZ.org________;
  -> JID esa@jabber.aster.pl_______0011 ch ó ż do kosza :>
 • eridan 16.06.04, 20:34
  Niestety, nie można. Tak naprawdę, to po prostu nie trzeba. Ten wątek
  o "upraszczaniu" ortografii jest jednak zbędny, bo żadne zmiany nie nastąpią.
 • tani.net.pl 19.06.04, 12:33
  język budują ludzie wystarczy by nagminnie wszyscy zaczeli stosowac rz zamiast
  ż i poo bólu nic go wtedy nie obroni :)
  bo musi sie on dopasować jakiś czas temu nie było kinderniespodzianki i to
  słowo z niczym sie nie kojarzylo a teraz przyznasz mi rację wiesz o czym piszę
  a znasz takie słowa jak klik myszką (czyli co bierzesz szarego gryzonia i
  walisz nim o podłogę?) nie to samo czeka ó rz nikt nie pamięta dwumlasku na
  urządzeniu wskazującym podpietym do mózgu elektronowego a y stosujesz często
  yam bedąc swiadom na ciele y umyśle nie. a you ?

  --
  --

  -> Arkadiusz Stęplowski_________0000 CZŁOWIEK______________;
  -> gg 5011000 -> gsm 694904653_0001 działacz REXE@w-wa.info.pl;
  -> mail arek.st@_tani_._net_._pl__0010 redaktor DMOZ.org________;
  -> JID esa@jabber.aster.pl_______0011 ch ó ż do kosza :
 • eridan 19.06.04, 20:13
  To zdanie szalenie mi się podoba: >>język budują ludzie wystarczy by nagminnie
  wszyscy zaczeli stosowac rz zamiast
  ż i poo bólu nic go wtedy nie obroni :)<<. Wystarczy, żeby ludzie nagminnie
  przestali używać papieru toaletowego i będziemy mieli więcej lasu. To nic, że
  d... będą śmierdziały. Jedna śmiała decyzja milionów świadomych ekologicznie
  obywateli i poo bólu. Zamiast papieru - trawa.
 • 80662270a 20.06.04, 09:31
  w wypowiedziach kolegi nie ma nic sensownego

  może rozdzielmy emocjonalny stosunek od kwestii uproszczenia ortografii
  Twoje subiektywne stanowisko i punkt widzenia wszyscy szanują
  i argumenty w kwestii papietu też przyjmujemy do wiadomości

  co się stanie jeśli uprościmy sobie życie i nie będziemy się uczyć głupot w
  którym wyrazie "ó" a w którym "u" ?

  argumenty by się przydały, sensowne
 • stefan4 20.06.04, 13:54
  80662270a:
  > co się stanie jeśli uprościmy sobie życie i nie będziemy się uczyć głupot w
  > którym wyrazie "ó" a w którym "u" ?

  Poza bałaganem, pewnie nic. Możemy też pozmieniać kształty liter i też nic
  złego. Albo zmienić ruch drogowy z prawostronnego na lewostronny. Albo
  zdetronizować orła a za godło przyjąć bociana. Albo zacząć zakrywać twarze a
  odkrywać pupy. To są wszystko konwencje, można je pozmieniać i oprócz
  zranionych przyzwyczajeń i bałaganu nic złego się nie stanie.

  80662270a:
  > argumenty by się przydały, sensowne

  No właśnie. Jeśli proponujesz zastąpić rozpowszechniony obyczaj swoim nowym
  pomysłem, do właśnie TY powinieneś podać dobre powody, żeby to zrobić. A ten
  wątek ma już ponad pół setki wpisów a ja żadnego SILNEGO argumentu nie
  zauważyłem.

  To, że uczniowie w szkole mają mieć labę, to jest ślad uzasadnienia, ale wiesz,
  laba uczniów nie jest najważniejszym problemem dorosłego społeczeństwa. Nie
  chciałbym Cię urazić, ale dziecko jest ważne tylko dla jego mamusi. Reszta
  świata prowadzi swoje sprawy nie bacząc na to, że jakieś dziecko ma trudności z
  nauczeniem się smarkania w chusteczkę, rozrózniania kolorów świateł na
  skrzyżowaniu i pisania ,,ó''.

  - Stefan

  P.S. Postuluję zniesienie dźwięku ,,r'', bo wiele dzieci ma problem z jego
  wymówieniem. Ja też nie potrafię i chyba się już nie nauczę. Póki co idę
  formułować petycję i macie albo podpisać, albo podać sensowne argumenty, po co
  Wam ten pasożyt w języku polskim.

  www.ipipan.gda.pl/~stefan/Irak
 • tani.net.pl 22.06.04, 13:32
  stefan4 napisał:

  > > argumenty by się przydały, sensowne
  >
  > No właśnie. Jeśli proponujesz zastąpić rozpowszechniony obyczaj swoim nowym
  > pomysłem, do właśnie TY powinieneś podać dobre powody, żeby to zrobić. A ten
  > wątek ma już ponad pół setki wpisów a ja żadnego SILNEGO argumentu nie
  > zauważyłem.

  postaram się coś wypocić

  1) w żadnym wyrazie nie słysze różnicy pomiedzy h i ch i nie znam takiego który
  by zmieniał znaczanie po zamianie ch na h
  2) w rzadnym wyrazie z rz i ż nie słysze różnicy w wymowie
  3) w żadnym wyrazie nie słyszę różnicy po mmiędzy u i ó i nie znam takiego
  który by zmieniał znaczanie po zamianie u na ó
  4) nie ma technicznych problemów ze zmianą nie trzeba tworzyć nowych znaków
  fonetyka też się nie zmieni (jeśli sie mylę prosze o poprawę) wystarczy
  uprościć zasady wszędzie rz wszędzie h wszędzie u


  Moja polonistka i polonistka ucząca moją córkę straciły wiele czasu na wbijanie
  nam do głowy zasad które w świetle powyższych stwierdzeń nic nie dają.
  O ile ja miałem wiele czasu w szkole na realizację programu, o tyle dziś dzieci
  sa przeładowywane wiedzą a żeczy istotne jak wysławianie się, formułowanie
  myśli, rozumienie tekstów pisanych konkurują z zakuwaniem zasad które nic nie
  dają. Jest to wystarczajacy powód by zrezygnować z tych literek. A co do dzieci
  powinny byc ważne dla wszystkich nie tylko dla matek to one są naszą
  przyszłością i tyle.

  Dodatkowo tak na boku literek ó i ż nie ma na klawiaturze a jak są to niestety
  niemam ukośnika :) bo klawiatura maszynistki go nie przewiduje ot taki
  uciążliwy drobiazg.

  --

  -> Arkadiusz Stęplowski_________0000 CZŁOWIEK______________;
  -> gg 5011000 -> gsm 694904653_0001 działacz REXE@w-wa.info.pl;
  -> mail arek.st@_tani_._net_._pl__0010 redaktor DMOZ.org________;
  -> JID esa@jabber.aster.pl_______0011 ch ó ż do kosza :
 • stefan4 22.06.04, 17:38
  tani.net.pl:
  > postaram się coś wypocić

  No, tym razem nareszcie jest o czym podyskutować. Najpierw drobiazgi:

  tani.net.pl:
  > 1) w żadnym wyrazie nie słysze różnicy pomiedzy h i ch

  Powiedz pełnym głosem (ale naprawdę pełnym a nie półgłosem i nie ze ściśniętego
  gardła) ,,Bohdan'' i ,,chemia''. Jeszcze nie słyszysz?

  tani.net.pl:
  > i nie znam takiego który by zmieniał znaczanie po zamianie ch na h

  ,,Hamulec'' służy do zatrzymywania pojazdu a ,,chamulec'' nie umie zachować się
  w towarzystwie.

  tani.net.pl:
  > 2) w rzadnym wyrazie z rz i ż nie słysze różnicy w wymowie

  Nie ma istotnie. Tym razem nie piszesz o braku zmiany znaczenia. Otóż takich
  zmian jest sporo; na przykład jak się skryjesz ,,w róże'', to się podrapiesz, a
  jak się skryjesz w ,,w rurze'', to Cię ktoś spłucze.

  tani.net.pl:
  > 3) w żadnym wyrazie nie słyszę różnicy po mmiędzy u i ó

  Nie ma różnic wymowy.

  tani.net.pl:
  > i nie znam takiego który by zmieniał znaczanie po zamianie u na ó

  Jeśli Twój ,,pokój'' nadaje się do nauki, to ,,pokuj'' jeszcze zasady ortografii
  a wtedy zapanuje ,,pokój'' na ziemi.


  Tylko że to żadne argumenty. Cały czas mówisz, że Twoje zmiany nie
  spowodowałyby katastrofy, a to jeszcze nie jest argument pozytywny. Czy mamy
  zmieniać tylko dlatego, że jakoś te zmianę dadzą się przeżyć?

  Proponujesz zmniejszenie redundancji (nadmiarowości) języka przez zlikwidowanie
  ,,ó'', ,,ch'' i ,,ż''. Przeżyć się to da, jednak zmniejszenie redundancji w
  języku pisanym może nam utrudnić porozumienie. Po usunięciu teksty zrobiłyby
  się krótsze a i tak możliwe do odcyfrowania -- ale mniej odporne na zakłócenia
  (błędy). Do tekstów komputerowych ROZMYŚLNIE wprowadza się całą masę
  redundancji na wszelkich poziomach przekształceń -- po to, żeby w razie czego
  dawało się naprawić błąd.

  Tekst pisany POWINIEN zawierać więcej redundancji niż mówiony, żeby skompensować
  brak dodatkowego kanału przekazu informacji: intonacji i gestykulacji. Dlatego
  uważam za naturalne, że pewne słowa mówią się tak samo a piszą się inaczej.
  Ogólna ilość redundancji sama dostosowała się do potrzeb i stanowi pewien
  kompromis między potrzebną niezawodnością a długością wypowiedzi, trudnościami
  nauczenia się i jeszcze kilkoma innymi rzeczami.

  To jest tylko szkic próby ogólnego wykazania, że wbrew temu, co Ty mówisz,
  nieostrożne majstrowanie przy ortografii może przynieść szkody w możliwości
  jednoznacznego porozumienia się. Być może nie na poziomie pojedynczych słów a
  na jakimś całkiem innym. Ale patrz niżej, bo ja kawałek tej tezy zaraz odwołam
  a resztę trochę uszczegółowię.


  tani.net.pl:
  > Moja polonistka i polonistka ucząca moją córkę straciły wiele czasu na
  > wbijanie nam do głowy zasad

  To jest jak dotąd JEDYNY argument pozytywny: zmieńmy ortografię, bo dzieci mają
  z nią trudności. Cała reszta Twojej argumentacji jest negatywna: zmieńmy
  ortografię, bo to niczego nie popsuje. Próbowałem wykazać, że może popsuć,
  natomiast ten jedyny argument pozytywny brzmi dla mnie niepoważnie -- tak jak
  propozycja zmiany dziesiątkowego układu liczenia na dwójkowy -- bo wtedy
  tabliczka mnożenia stałaby się o wiele prostsza (trzebaby tylko zapamiętać, że
  1x1 == 1 , a 0xCokolwiek == 0 ). Dzieci miałyby prostszą naukę, ale dorośli
  mieliby niewygodę w zapisywaniu liczb -- długość ich zapisu wzrosłaby wtedy
  mniej więcej 3.3 raza.

  tani.net.pl:
  > A co do dzieci powinny byc ważne dla wszystkich nie tylko dla matek to one są
  > naszą przyszłością i tyle.

  Będą równie dobrą przyszłością, jeśli nauczą się pisać.

  tani.net.pl:
  > Dodatkowo tak na boku literek ó i ż nie ma na klawiaturze a jak są to niestety
  > niemam ukośnika :) bo klawiatura maszynistki go nie przewiduje ot taki
  > uciążliwy drobiazg.

  Łatwiej jest zmienić Twoją osobistą klawiaturę niż zasady ortograficzne całego
  kraju. Mnie brak polskich literek nie przeszkadza a jak Ty masz ich za mało, to
  dodaj sobie kilka klawiszy.


  A teraz DYZKLEJMER (jak to będzie po polsku?): wcale nie uważam ortografii za
  świętą i nienaruszalną. Zmiany w języku dokonują się same i nie należy tego
  procesu zwalczać. Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żebyś Ty sobie w
  ramach tych zmian pisał ,,rzaden'' -- chociaż wolałbym, żebyś to robił
  konsekwentnie: albo zawsze ,,żaden'' albo zawsze ,,rzaden''. Jeśli pociągniesz
  za sobą innych, to kiedyś Twoja pisownia stanie się normą; jeśli nie
  pociągniesz, to będzie znaczyło, że są jakieś przeciwskazania. Nie mam też nic
  przeciwko zmianom pisowni zarządzanych ,,odgórnie'' po starannym przebadaniu
  możliwych konsekwencji takiej zmiany. Na przykład sądzę, że wprowadzona kilka
  lat temu łączna pisownia ,,nie'' z imiesłowami jest dobrze wcelowana i w końcu
  przyjmie się, chociaż mnie osobiście często razi z powodu starych przyzwyczajeń.

  Ale zdecydowanie sprzeciwiam się odgórnie zarządzanym zmianom ortografii bez
  starannego zbadania konsekwencji, tylko dlatego, że czyjeś dzieci chciałyby
  przewieźć się do dorosłości za pół ceny. Ten wątek zaczął się właśnie od
  propozycji zażądania od posłów, żeby wydali nowe prawo językowe. To jest dla
  mnie bzdura. Sprawy pisowni może kompetentnie ustalać kształtowany przez wieki
  ,,uzus'', albo specjaliści wiedzący wiele o języku. Na pewno nie mogą tego
  robić posłowie.

  - Stefan

  www.ipipan.gda.pl/~stefan/Irak
 • ala100 23.06.04, 16:19
  Chcę zrozumieć, co to jest redundancja.

  stefan4 napisał:

  > Proponujesz zmniejszenie redundancji (nadmiarowości) języka przez
  zlikwidowanie
  > ,,ó'', ,,ch'' i ,,ż''. Przeżyć się to da, jednak zmniejszenie redundancji w
  > języku pisanym może nam utrudnić porozumienie. Po usunięciu teksty zrobiłyby
  > się krótsze a i tak możliwe do odcyfrowania -- ale mniej odporne na zakłócenia
  > (błędy).

  Czy to chodzi o ilość i rozmaitość narzędzi językowych,


  > Do tekstów komputerowych ROZMYŚLNIE wprowadza się całą masę
  > redundancji na wszelkich poziomach przekształceń -- po to, żeby w razie czego
  > dawało się naprawić błąd.
  >

  czy o jakieś inne mechanizmy zabezpieczające?


  > Tekst pisany POWINIEN zawierać więcej redundancji niż mówiony, żeby
  skompensowa
  > ć
  > brak dodatkowego kanału przekazu informacji: intonacji i gestykulacji.

  Czy ortografia angielska jest taka pokręcona z powodu nadmiernej gestykulacji
  wyspiarzy?

  Przydałby się jakiś przykład.

  Pozdrawiam. Ala
 • stefan4 23.06.04, 18:12
  ala100:
  > Łoł!

  Prawda? Ja też czym dłużej patrzę na to dzieło tym bardziej łoł.

  ala100:
  > Chcę zrozumieć, co to jest redundancja.

  Dobra, to zrozum.

  ala100:
  > Czy to chodzi o ilość i rozmaitość narzędzi językowych

  Co to są narzędzia językowe? Mięśnie poruszające język w tak zwanej gębie?

  Redundancja jest na przykład wtedy gdy ten sam morał powtarzasz dwa razy różnymi
  słowami. Jeśli słuchacz uzna, że to oznacza to samo, to ma zaakceptować; jeśli
  uzna, że to są dwie różne wypowiedzi, to ma wyciągnąć wniosek, że się nie
  rozumiecie i ma zapytać o wyjaśnienie. Gdybyś to coś powiedziała tylko raz, to
  niezrozumienie pozostałoby niewykryte.

  Pozycyjny sposób zapisu liczb prawie nie ma redundancji, bo jak dostaniesz ode
  mnie liczbę 238, to nie wiesz czy nie chodziło o 328 tylko że niechcący
  przestawiły mi się cyferki (zgadywanka: dlaczego napisałem, że PRAWIE nie ma
  redundancji?). Języki zarówno komputerowe jak ludzkie mają masę redundancji:
  jelśi natew porąbie mnustfo błenduf, ot zrozumejsz. Wyrzucenie z języka rzeczy
  zbędnych spowoduje zmniejszenie redundancji -- a czy zbytnie zmniejszenie, to
  już jest rzecz dyskusyjna. W każdym razie nie jest tak, że czym mniej nadmiaru
  tym lepiej, bo wtedy wypowiedzi stają się mniej odporne na zakłócenia. Podlega
  dyskusji, gdzie jest optimum.

  ala100:
  > Czy ortografia angielska jest taka pokręcona z powodu nadmiernej gestykulacji
  > wyspiarzy?

  No, oni akurat mało gestykulują i mało mimikują. Starają się trzymać ,,stiff
  upper lip''.

  ala100:
  > Przydałby się jakiś przykład.

  Przykład na wyspiarza? Tony Blair może być?

  - Stefan

  www.ipipan.gda.pl/~stefan/Irak
 • efedra 23.06.04, 19:16
  Mnie sie tez zakrecilo w glowie od redundacji i siegnelam do slownika wyrazow
  obcych. Znalazlam wyjasnienie nieco inne niz podaje Stefan.
  Oto ono:
  Redundacja - nadmiar; w teorii informacji - pojecie okreslajace o ile mozna
  skrocic zakodowana wiadomosc przy przejsciu do najekonomiczniejszego sposobu
  zapisu.
  W interpretacji Stefana (tak jak to zrozumialam) jest to zroznicowanie
  wypowiedzi.
 • stefan4 23.06.04, 20:04
  efedra:
  > Mnie sie tez zakrecilo w glowie od redundacji i siegnelam do slownika wyrazow
  > obcych.

  No, to teraz doceniasz moją udrękę, gdy wbijano mi w głowę losy jakiegoś
  Juliusza Mackiewicza z Nowogródka na Białorusi, którego pęd do powstania
  narodowego powstrzymała przeszkoda dobrze zbudowana z puchu marnego. I za to
  mam go kochać. Przecież (w przeciwieństwie do teorii informacji) to się żadnej
  kupy nie trzymało! W dodatku nie było słownika wyrazów na tyle obcych, żeby te
  nieporozumienia wyjaśnić.

  efedra:
  > Znalazlam wyjasnienie nieco inne niz podaje Stefan. Oto ono: Redundacja -
  > nadmiar; w teorii informacji - pojecie okreslajace o ile mozna skrocic
  > zakodowana wiadomosc przy przejsciu do najekonomiczniejszego sposobu zapisu.

  Brawo słownik! -- o tym samym mówiłem, tylko innymi słowami. Nieczęsto się
  zdarza, żeby słowniki humanistyczne prawidłowo definiowały terminy techniczne.
  Jestem pełen uznania. Innym słowem: łoł.

  efedra:
  > W interpretacji Stefana (tak jak to zrozumialam) jest to zroznicowanie
  > wypowiedzi.

  Nie, pewnie coś źle wyjaśniałem.

  - Stefan

  www.ipipan.gda.pl/~stefan/Irak
 • tani.net.pl 27.06.04, 09:08
  co prawda nie kręcą mnie takie skomplikowane słowa jakich używasz i zapewne
  mógłbym zacząć w podobnym tonie tylko po co? nie zarzywam górnolotnych
  wypowiedzi nie potrzebuje ich (pewnie jestem prostakiem ale co mi tam skoro
  jestem szczęśliwy)

  być może mam coś z gardłem lub uszami bo chemie i bohdana odbieram tak samo :(
  i zapewne znowu z braku kwiecistości wypowiedzi lub umiłowania do krótkich form
  wyrazu powiem "ham nie umie ..." zamiast chamulec ;) ale to wszystko detale tak
  naprawdę chcę o czymś innym, poruszony został wątek inteligencji budowanej
  przez ortografię. YOŁ to naprawdę może działać i tak sobie myślę że praca
  wyobraźni wykonana przy rekonstruowaniu znaczenia twojego przykładowego zdania
  np.tego o ruże (oj coś niewyszlo z tą rórzą :P ) jest bardziej rozwojowa niż
  przypominanie sobie regółek (choć to zapewne lepiej działa na
  zapamiętywanie ;) ).

  przyjmuję argument że może być trudniej się porozummieć po kasacji jaką
  proponuję, ale to raczej bedzie doskwierac tym co się bawią słowami a nie tym
  co ich używaja (tak sądzę).

  jeśli chodzi o osobistą klawiaturę to mam standardową zapewne taką jak ty, i
  nie jest tu raczej możliwe dorobienie guziczków. w swojej wypowiedzi
  posługujesz się większością i ja skozystam z tego dobrodziejstwa moja osobista
  klawiatura jest większościowa ba nawet po polsku znormalizowana więc albo nie
  bedę miał ó na jednym klawiszu stosując układ programisty albo stosując PN-
  ileśtam nie będę miał ukośnika a niestety jest on niezbedny do pracy z
  komputerem i to by było na tyle odnośnie klawiatury.

  co do tego co p osły mogą wymyślić to sam się boję, ale nie wiem czy to nie
  było by lepsze niż gdy uczeni w piśmie bedą je naprawiać (uczeni ci niestety
  nie krążą po wioskach i nie słyszą jęku narodu) ustawa zaś wybitnie by
  przyśpieszyła wprowadzenie zmian.

  tak na koniec małe pytanie :-> masz jakiś jeszcze argument poza tym jednym o
  mozliwych problemach w rozumieniu dosłownym treści zdania? z przyjemnością bym
  sie z nim zapoznał ale chyba lepiej na priv... jest w stopce

  Pozdrawiam as  --

  -> Arkadiusz Stęplowski_________0000 CZŁOWIEK______________;
  -> gg 5011000 -> gsm 694904653_0001 działacz REXE@w-wa.info.pl;
  -> mail arek.st@_tani_._net_._pl__0010 redaktor DMOZ.org________;
  -> JID esa@jabber.aster.pl_______0011 ch ó ż do kosza :
 • jaborygyn 27.06.04, 15:00
  Mocie w coukos'ci reht!

  Do terouska dlo Szloonzoukoow niy boouo ze tym rzodny utropy.

  Ale teroski,kej Noom przihodzi kodyfikowac' Naszo Goudka, to uod jakigosik
  momynta skirz tego sie wadzymy.

  To, co mota przede uoczyma, to internecowy szrajboong szloonzkigo Jynzyka,
  kjery sprawjoou Tadzik ze Florydy.

  Spokopjoou Uoon, irze niy korzde szkryflani moge doleciec' do drugigo
  bez feleroow. Bez to uopar go na nojmyn'szy, morzebny kupce znakoow ASCCI.

  Czy to tak do koon'ca bydzie sie widziec' Szloonzoukoom, pokorze czas.

  Dloo Mje takjy szkryflani je bardzo przidajne i praktisz.

  Na rzodne norodowe szuapki uoone sie niy nadziywo. Nawet na polsky.

  Bez to, hocia przeleci do Hameryli tam i nazod, wroco we coukos'ci, niy
  zeszterowane.
 • eridan 23.06.04, 20:04
  Jeśli nie możesz doszukać się sensu w tak obrazowych porównaniach, jak moje, to
  trudno. Nie każdy musi być człowiekeim inteligentnym. Twoje subiektywne
  stanowisko na temat liter ó i u świadczy tylko chyba o jakichś ukrytych
  kompleksach. Należy się tylko cieszyć, że nikt administracyjnie nie wprowadzi
  zmian, których tak pragniesz. "Morze w tym rokó odpoczniesz nad możem ale to
  tylko Bug raczy wiedzieć, w karzdym razie, morzliwe jest, rze nad Bógiem też są
  piękne plarze". Pzdraviam.
 • ja22ek 24.06.04, 10:16
  Ktoś tu rzecze, że nie ma związku między ślęczeniem nad wkuwaniem ortografii a
  ogólnym poziomem intelektualnym. Że takie uzależnienie może istnieć, świadczyć
  się zdają listy laureatów nagrody Nobla z nauk ścisłych. Przeważają tam ludzie
  posługujący się językiem o nader skomplikowanej ortografii, sporo jest także
  reprezentantów pism ideograficznych i sylabicznych. Często taki laureat jest z
  pochodzenia ideograficzny, a posługuje się skomplikowaną ortografią wyspiarską.
  Natomiast przedstawicieli ortografii prostych (włoska, hiszpańska, polska) zbyt
  wielu tam nie ma.

  Pozdrawiam
  Jazzek
 • efedra 24.06.04, 14:22
  Zwiazku przyczynowego w tym efektownym przykladzie nie widac.

  ja22ek napisa3:

  > Ktoś tu rzecze, że nie ma związku między ślęczeniem nad wkuwaniem ortografii
  a
  > ogólnym poziomem intelektualnym. Że takie uzależnienie może istnieć,
  świadczyć
  > się zdają listy laureatów nagrody Nobla z nauk ścis3ych. Przeważają tam
  ludzie
  > pos3ugujący się językiem o nader skomplikowanej ortografii, sporo jest także
  > reprezentantów pism ideograficznych i sylabicznych. Często taki laureat jest
  z
  > pochodzenia ideograficzny, a pos3uguje się skomplikowaną ortografią
  wyspiarską.
  >
  > Natomiast przedstawicieli ortografii prostych (w3oska, hiszpańska, polska)
  zbyt
  >
  > wielu tam nie ma.
  >
  > Pozdrawiam
  > Jazzek
 • ja22ek 24.06.04, 17:06
  efedra napisała:

  > Zwiazku przyczynowego w tym efektownym przykladzie nie widac.

  Jeśli Ty nie widać, to napisz że to być Twoje własne zdanie. Bo może inni
  widać. Ja się nie upierać, że widać, ale można na ten temat snuć rozważania. W
  każdym razie ja nie być takiego kategorycznego zdania jak inicjator wątku, że
  nadmierny wysiłek umysłu szkodzi. Owszem, sądzę, że ćwiczenie umysłu w różnych
  rzeczach służy jego ogólnej sprawności.

  Poza tym widać, że coś nie w porządku z kodowaniem liter u Ciebie, bo widzę jak
  moje ełki zamieniają się w trójeczki. Z daleka piszesz?

  Pozdrawiać
  Jaccek
 • efedra 24.06.04, 18:28
  Najsmieszniejsze jest "podstolowie" (l z kreska).
  To brzmi jak apostolowie pod stolem.
 • efedra 24.06.04, 18:29
  Sorry, odpowiedzialam nie w tym watku. To mialo byc o podstolich.
 • stefan4 24.06.04, 19:32
  efedra:
  > Zwiazku przyczynowego w tym efektownym przykladzie nie widac.

  Zgodzilbym się z przedmówczynią, że PRZYCZYNOWEGO nie widać. Jeśli Ja22ek był
  poprawny metodologicznie, to wykazał korelację, czyli współwystępowanie. Może
  być
  (1) tak jak mówi, że trudna ortografia jest przyczyną zdobywania nobla, albo
  (2) na odwrót, że zdobycie nobla powoduje komplikację ortog... no nie, tak to
  chyba być nie może, albo
  (3) że oba zjawiska mogą mieć wspólną przyczynę, na przykład jakiś rodzaj
  lokalnie szalejącego wirusa albo miejscowe zanieczyszczenia powietrza
  powodują genialność naukową skutkującą noblami, ale jednocześnie
  upośledzają inteligencję ogólną, czego wynikiem jest wariacka ortografia.

  Praktyczna różnica między (1) a (3) jest taka, że

  -- jeżeli twierdzenie (1) jest prawdziwe, to należałoby zwalczać upraszczaczy
  ortografii jako szkodników społecznych,
  -- jeżeli twierdzenie (3) jest prawdziwe, to niech sobie upraszczają, a ona i
  tak się znowu pokomplikuje na terenach, gdzie ten wirus działa endemicznie.

  - Stefan

  www.ipipan.gda.pl/~stefan/Irak
 • zakrencik 14.07.04, 20:05
  To moze jeszcze pozbawimy niemieckiego umlautow (jakkolwiek to sie pisalo:P),
  laciny wszystkich kontrukcji, angielski ogolimy do 3 czasow a z hiszpanskiego
  zdejmniemy skcenty? Ale po co? W tym tkwi urok danego jezyka, ze ma swoje
  niedoskonalosci. Mi (uczniem jestem) nie przeszkadzaja dyktanda i nie chce by
  kiedys zdania w jezyku polskim brzialy: 'Mama isc kupic mi lód'. Przeciez te
  wszystkie formy, ta cala orografia rozwija nasza inteligencje. W koncu trzeba
  czasem pomyslec:P
  --
  ludu! dziewczyna jestem!
 • efedra 14.07.04, 20:23
  Sluchajcie, leniwi upraszczacze i "obroncy dzieci"!
  Oto glos mlodziezy.

  zakrencik napisała:

  > To moze jeszcze pozbawimy niemieckiego umlautow (jakkolwiek to sie pisalo:P),
  > laciny wszystkich kontrukcji, angielski ogolimy do 3 czasow a z hiszpanskiego
  > zdejmniemy skcenty? Ale po co? W tym tkwi urok danego jezyka, ze ma swoje
  > niedoskonalosci. Mi (uczniem jestem) nie przeszkadzaja dyktanda i nie chce by
  > kiedys zdania w jezyku polskim brzialy: 'Mama isc kupic mi lód'. Przeciez te
  > wszystkie formy, ta cala orografia rozwija nasza inteligencje. W koncu trzeba
  > czasem pomyslec:P
 • tani.net.pl 17.07.04, 10:48
  efedra napisała:

  > Sluchajcie, leniwi upraszczacze i "obroncy dzieci"!
  > Oto glos mlodziezy.

  Sluchamy sluchamy i widzimy że już zaczynasz akceptować brak ł :) (tego akurat
  ciężko zię pozbyć)

  Pozdrawiam as

  --

  -> Arkadiusz Stęplowski_________0000 CZŁOWIEK______________;
  -> gg 5011000 -> gsm 694904653_0001 działacz REXE@w-wa.info.pl;
 • tani.net.pl 17.07.04, 11:01
  zakrencik napisała:

  > To moze jeszcze pozbawimy niemieckiego umlautow (jakkolwiek to sie pisalo:P),

  to poza moim kręgiem zainteresowań :) niech u niemiaszków ktoś inny z tym walczy

  > Przeciez te
  > wszystkie formy, ta cala orografia rozwija nasza inteligencje. W koncu trzeba
  > czasem pomyslec:P

  tia też jestem za myśleniem :) a również za rozumieniem tekstu czytanego. moim
  skromnym zdaniem wątek ten dotyczy wywalenia polskich upierdliwych znaków które
  nic (lub jak inni twierdzą niewiele) wnosżą typu ó oraz u, ch wraz h, itd. a
  nie zmianom jakie sugerujesz. BTW (tak z angielska) pokaż mi gdzie jest miejsce
  na rozwój inteligencji przy automatycznym stosowaniu rególek które ktoś ci
  wpoił. tak sobie myślę że może [chlubny wyjątek przydatności ż padł] wedłóg
  Ciebie ciągłe powtarzanie 2+2=4 to też praca myślowa która powoduje rożwój tego
  mięśnia ;) ortografia owszem może pamięć wzmacniać, ale myślenia to już napewno
  nie :(


  pozdrawiam as

  --

  -> Arkadiusz Stęplowski_________0000 CZŁOWIEK______________;
  -> gg 5011000 -> gsm 694904653_0001 działacz REXE@w-wa.info.pl;
  -> mail arek.st@_tani_._net_._pl__0010 redaktor DMOZ.org________;
  -> JID esa@jabber.aster.pl_______0011 ch ó ż do kosza :
 • zakrencik 17.07.04, 12:34
  Przeciez nie kujesz sie wszystkich wyrazow na pamiec, a jedynie zasad. Zasady
  trzeba rozumiec i wiedziec, kiedy je zastosowac, a przy tym chyba trzeba troche
  pomyslec:)
  --
  ludu! dziewczyna jestem!
 • efedra 17.07.04, 14:36
  Ale do "o" z kreska masz jakis specjalny pociag - stosujesz je nawet tam, gdzie
  go nie ma (regoly, wedlog)
 • zakrencik 17.07.04, 18:54
  Jak wam nie pasuje polski to wyjedzcie sobie gdzies i mowcie po innemu. Ja
  lubie nasz jezyk i jestem z niego dumna! A co do wyrazow bez regol, przy
  takowych cwiczymy pamiec:)
  --
  ludu! dziewczyna jestem!
 • ja22ek 19.07.04, 15:37
  zakrencik napisała:

  > Jak wam nie pasuje polski to wyjedzcie sobie gdzies i mowcie po innemu.

  A nie nie, my tu złośliwie zostaniemy i będziemy muwidź po polskiemu :P

  > Ja lubie nasz jezyk i jestem z niego dumna!

  Język też lubię, ale co ma do tego ortografia? :)

  > A co do wyrazow bez regol, przy takowych cwiczymy pamiec:)

  W poprzedniej wypowiedzi pisałaś, że uczymy się tylko reguł, a teraz okazuje
  się, że są jakieś wyjątki :( Moim zdaniem, uczymy się na pamięć każdego wyrazu
  z osobna, a regułki są tylko dla tych, co nie mają pamięci wzrokowej. Im
  zresztą nic nie pomoże, i tak będą sadzić błędy (przy okazji, dlaczego
  przecinek przed 'i' w tym zdaniu jest właściwy?)

  Podobnie uczymy się odmiany każdego wyrazu z osobna, choć chętnie łapiemy
  analogie. Ale takie kurioza jak 'mazowiecki' musimy wkuć, a potem nawet ich nie
  zauważamy.

  Pozdrawiam entuzjastkę Zakrencik
  Jazzek
 • zakrencik 19.07.04, 15:52
  ja22ek napisał:
  > W poprzedniej wypowiedzi pisałaś, że uczymy się tylko reguł, a teraz okazuje
  > się, że są jakieś wyjątki :( Moim zdaniem, uczymy się na pamięć każdego
  wyrazu
  > z osobna, a regułki są tylko dla tych, co nie mają pamięci wzrokowej. Im
  > zresztą nic nie pomoże, i tak będą sadzić błędy (przy okazji, dlaczego
  > przecinek przed 'i' w tym zdaniu jest właściwy?)
  >
  > Podobnie uczymy się odmiany każdego wyrazu z osobna, choć chętnie łapiemy
  > analogie. Ale takie kurioza jak 'mazowiecki' musimy wkuć, a potem nawet ich
  nie
  >
  > zauważamy.
  >
  > Pozdrawiam entuzjastkę Zakrencik
  > Jazzek


  Ja jestem wzrokowcem, lecz nie kuje sie na pamiec wyrazow. Faktycznie
  przyzwyczajamy sie do pewnych form ale przeciez nie wyuczamy sie ich na pamiec!
  To przychodzi z czasem. I szczerze powiedziawszy, wole sie uczyc zasad, bo
  zawsze moga sie przydac.

  "Im zresztą nic nie pomoże, i tak będą sadzić błędy." - przecinek jest gdyz nie
  ma samego 'i' a jesy 'i tak' czyli nie wyraz tylko wyrazenie. Poza tym jest to
  zdanie wspolrzednie zlozone wynikowe, a w takowym zdania skladowe oddzielamy
  przecinkami:)

  --
  ludu! dziewczyna jestem!
 • tani.net.pl 10.08.04, 16:42
  fragment z wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2221779.html
  W reformie głównie chodzi o zastąpienie litery ß przez podwójne ss po krótkich
  samogłoskach, zmiany zasad pisania słów razem i oddzielnie, zmiany zasad
  dzielenia słów.


  niemiaszki też upraszczają :)

  pozdrawiam as
  --
  -> Arkadiusz Stęplowski_________0000 CZŁOWIEK______________;
  -> gg 5011000 -> gsm 694904653_0001 działacz REXE@w-wa.info.pl;
  -> mail arek.st@_tani_._net_._pl__0010 redaktor DMOZ.org________;
  -> JID esa@jabber.aster.pl_______0011 ch ó ż do kosza :
 • truten.zenobi 08.09.04, 21:46
  nie trzeba nic rozumieć i można uczyć. wystarczy tylko umieć pisać.
  gdyby tych znaczków nie było to co by robiły te szacowne panie od polskiego?
  trzeba by było nauczyć się argumentować i rozumieć argumentację innych a tak
  proszę nie trzeba nawet przeczytać ze zrozumieniem wystarczy znalezc 3 błędy i
  lufa! bez wysiłku i nikt nie podważy kompetencji.
  a swoją drogą to dziwne dla czego z ortografii czyni się najważniejszą
  umiejętność szkolną. dla czego inne dziedziny wiedzy, umiejętność logicznego
  myślenia, znajomośc praktycznych zastosowań, są traktowane jako drugorzędne
  bądź się ich wcale nie wymaga od uczniów. czyżby nauczyciele nie byli do tego
  dostatecznie przygotowani?
 • jaborygyn 19.09.04, 15:11
  Niykej nawet tego niy boouo trza, stykuo nawrzeszczec' na szloonzky Dziejcia co
  niy poradzioouy po polsku!
 • truten.zenobi 17.11.04, 15:32
 • a_la 17.11.04, 22:49
  :))

  A tak sobie zawołałam! Zawsze mnie to korciło.

  ala
 • czlowiek.z.szarego.tlumu 19.11.04, 17:13
  80662270a napisał:

  > Od razu powinniśmy zastąpić "ch" i "h" jednym "h" oraz "ó" i "u" jednym "u".
  > "Rz" i "ż" też na to czeka.
  > Kiedy wreszcie ktoś z tym zrobi porządek ?
  >
  > Ile stresu przeżywają uczniowie ? Bez sensu.
  > Ile bez sensu obniżonych ocen ? Niech uczniowie uczą się istotnych rzeczy
  > zamiast głupot.
  > Ile energii idzie na zapamiętywanie tych różnic ? Przecież tego nie da się
  > niczym wytłumaczyć.
  > Uproszczenie h i u daje również ekonomiczne oszczędności w tempie pisania
  > tekstu, zamiast przyciskać dwa klawisze wystarczy jeden.
  >
  > Czy znane są Pani inicjatywy społeczne zmierzające do uproszczenia pisowni w
  > podanym przeze mnie zakresie ?
  > Jakie są ewentualnie opinie autorytetów języka polskiego ?
  >
  > Pozdrawiam wszystkich.
  > Piotr
  Popieram nalezy przeprowadzic reforme jezyka polskiego i usunac niepotrzebne
  litery .Jedno u ,z,i w zupelnosci wystarczy .Tylko czy znajdzie sie odwazny ze
  by przeprowadzic ta reforme ?
 • a_la 19.11.04, 17:33
  czlowiek.z.szarego.tlumu napisał:

  > 80662270a napisał:
  >
  > > Od razu powinniśmy zastąpić "ch" i "h" jednym "h" oraz "ó" i "u" jednym "
  > u".
  > > "Rz" i "ż" też na to czeka.
  > > Kiedy wreszcie ktoś z tym zrobi porządek ?
  >

  > Popieram nalezy przeprowadzic reforme jezyka polskiego i usunac niepotrzebne
  > litery .Jedno u ,z,i w zupelnosci wystarczy .Tylko czy znajdzie sie odwazny
  ze
  > by przeprowadzic ta reforme ?

  No, jest Was przynajmniej dwóch :) Znaczy tworzy sie ekipa.

  ala


 • tani.net.pl 02.01.05, 14:24
  a_la napisała:


  >
  > No, jest Was przynajmniej dwóch :) Znaczy tworzy sie ekipa.
  >
  > ala
  >
  >
  jeszcze ja ja
  to już prawie stado :)
  noworocznie pozdrawiam as

  --
  -> Arkadiusz Stęplowski_________0000 CZŁOWIEK______________;
  -> gg 5011000 -> gsm 694904653_0001 działacz REXE@w-wa.info.pl;
  -> mail arek.st@_tani_._net_._pl__0010 redaktor DMOZ.org________;
  -> JID esa@jabber.aster.pl_______0011 ch ó ż do kosza :
 • jaborygyn 02.01.05, 22:55
  Dobrze wjycie Ala, co niymauo kupka Goornoszloonzoukoow praktisz tak kryklo.
  Na razie we internecowym szrajboongu Jynzyka Goornoszloonzkigo, a bandzie
  morzno tego za kwilka ze jakesik 173200 Naszyh Ludzioow!

  Podwjel co soomma My polskyma Uobywatelooma, hocia we Ustawje uo Myn'szos'ciah
  norodowyh i etnicnyh Nous Polouki niy ujyni.

  To, za cym sie niykjere z Wous tukej dziepjyro uopowjadajoom, My jurz douwno
  zrobjyli. Wyciepali ibryczne litery ze Polski.

  Cy bez to Nous we swojym Hajmacie niy poradzoom Polouki s'ciyrpjec'?
  Skirz tego Nous niy tolerujoom?
  Soom My za moderne?
 • ardjuna 03.01.05, 11:20
  Herr Szloonzouk, a kiedy Wy rzeczowniki piszecie wielką literą, kiedy małą?
  Jakiś reegel tu macie czy tak ad libitum, bo się nie mogę połapać?
 • jaborygyn 08.01.05, 15:19
  Prawiduo uo kere sie pytoucie, poradzicie noon's' tukej:

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=10650&w=18230490&a=18940812
  Pewnikym sie wedle niygo pokapujecie i wszysko spokopicie?

  PS
  Prosza Wous, ino niy Herr i niy Szloonzouk!

  Jak jurz, to - Karlusie Goornoszloonzouku. :-)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka