Dodaj do ulubionych

O śląskiej ortografii

21.07.04, 15:47
Temat jak najbardziej zgodny z nazwą tego forum, ale raczej dla nielicznych
zainteresowanych tu tematyką ściśle ortograficzną. Okazja jest rzadka,
zaznaczam, bo nieczęsto tworzy się ortografię od zera!

Szczerze mówiąc, sądzę, że jednolita śląska ortografia, jeśli powstanie,
będzie dziełem oddolnym, wypracowanym przez rzeszę ludzi stosujących ją w
praktyce. Nie będzie to raczej propozycja wymyślona przez ludzi uczonych,
podobnie jak żaden 'uczony' projekt ortografii polskiej nie przyjął się, za
to powstała mieszanka różnych propozycji. Niemniej zawsze możemy sobie
podywagować teoretycznie i przeprowadzić ćwiczenia praktyczne.

Przede wszystkim trzeba jednak zacząć od kwestii ideologicznych. Co ma dać
śląskiemu językowi własna ortografia? Czy nie wystarczy przyjęcie którejś z
trzech sąsiedzkich (polskiej, czeskiej czy niemieckiej)? Czy śląska
ortografia ma bardziej wiązać z sąsiadami - przez adaptację ich sposobu
pisania, czy rozdzielać - przez przyjęcie zupełnie odrębnej pisowni.

Po drugie, warto się zastanowić, czy śląska ortografia ma służyć do oddania
wymowy wszystkich śląskich gwar, czy jednej tylko. Innymi słowy, ma czy nie
ma być narzędziem tworzenia śląskiego języka narodowego.

W dalszej kolejności należy skupić się na kwestiach praktycznych. Komu ma
śląski szrajbong służyć? Czy będzie bardziej narzędziem działalności
wydawniczej, edukacyjnej i naukowej we własnej ziemi, czy środkiem
komunikacji Ślązaków z całego świata? Czy zatem powinien stosować czy całkiem
odrzucić znaki diakrytyczne? A może przyjąć rozwiązanie kompromisowe?

Jaboryginie, proszę o odpowiedź na te podstawowe pytania, a potem pomyślimy.

Pozdrawiam
Jazzek
Edytor zaawansowany
 • ardjuna 21.07.04, 18:04
  Wtrącam się mimochodem i w sposób nieuprawniony, bom z najzachodniejszego
  Pomorza, czyli z tzw. ziem odzyskanych, i wszelkie gwary są mi rzeczą obcą.
  Śląski rozumiem o tyle, o ile występują w nim słowa pochodzenia polskiego i
  niemieckiego, podobnie jak jidysz. Sądzę jednak, że skoro Ślązacy uważają się
  za narodową mniejszość (osobiście nie mam nic przeciwko temu), to przysługuje
  im także własna ortografia. Skoro jej nie mają - niechaj ją tworzą i sposobem
  Marksowskim :) przejmują do sąsiadów ewentualnie tylko to, co uważają za
  najlepsze. I na tym zamykam moją laicką mordę. :)
 • efedra 22.07.04, 01:36
  I jeszcze jeden laik - ja.
  Mysle, ze taka jednolita i obowiazujaca wszystkich piszacych po slasku Slazakow
  nigdy nie powstanie, bo kto ja niby ma zatwierdzic i uczynic obowiazujaca?
  Zauwazcie, ze ortografia goralska, z dlugimi przecie tradycjami, tez zmienia
  sie od autora do autora.
  Nawet w pisowni ksiedza Tischnera widze pewne roznice w stosunku do innych
  piszacych rdzennych gorali.
 • ja22ek 22.07.04, 08:29
  efedra napisała:

  >Mysle, ze taka jednolita i obowiazujaca wszystkich piszacych po slasku Slazakow
  > nigdy nie powstanie, bo kto ja niby ma zatwierdzic i uczynic obowiazujaca?

  Polakom nikt nie zatwierdzał i nie czynił obowiązującą ortografii przez
  kilkaset lat. A jednak takową posiadaliśmy (wyjąwszy kilka szczegółów).
  Pierwsza kodyfikacja spotkała się z oporem społecznym, a obecnie wygląda to
  jeszcze gorzej, bo - mimo zatwierdzania i czynienia - świadomość ortograficzna
  wyraźnie się degeneruje.

  J22
 • jaborygyn 22.07.05, 21:56
  Takih, "jednolitych" i "zatwierdzonych" uortografijoow Szloonzouki mjeli jurz
  pora - do terouzka!

  Boouy tyrz niy "zatwjerdzoone" i zakouzane - jak na tyn bajszpil - "guagolica".

  Tu sie zas' rozuazi uo kodyfikacyjo teroz'niejszygo Rzoondzynio.

  Dlo teroz'niejszyh Szloonzoukoow!

  Noo, ale coby tak boouo, trza by napoczoon'c' uode samego poczoontka Jynzyka!

  Noon's' sie go do niy kaj indzi, yno we zakouzany "guagolicy", bo we Niyj
  prziszua ku Noom za sprawoom Cyryla i Metodygo - dobro Nowina, Biblijo i inksze
  Rzykania.

  www.taraka.most.org.pl/jagodzinski/pismaslo.html

  Terouzki zwjoom jeji kancylaryjowy muster - "językiem staro-cerkiewno-
  słowiańskim, czasami starobułgarskim lub staromacedońskim".

  Tyla, co zdo Mi sie, irze dali je we mocy zakoz papjyrza Stefana V?
  Bez to tero pojmujecie, pojakymu tak ciynrzko je sie "przecis'" ze
  kodyfikacyjoom Naszygo Rzoondzynio?

  Przi sposobnos'ci Woom pouwjam, co tuplowane "oo", kjere tak radzi mouciy we
  internecowym szrajboongu goornouszloonzkigo kryjoula, szrajbujyma za i podle
  mustra s'w.Cyryla!

  Cytata ze spoomniany zajty:
  "Tymczasem jednak twierdzę, że głagolica jest oryginalnym tworem dwojga braci,
  zeslawizowanych Greków, a do jej powstania przyczyniła się jedynie idea pisma
  alfabetycznego, ale w żaden sposób nie da się wykazać jej bezpośredniego
  związku z innymi pismami alfabetycznymi. Ba, nawet pewne typowo greckie idee
  zastąpiono innymi. Mówię tu zwłaszcza o dźwięku u. Z przyczyn historycznych
  w języku greckim samogłoskę tę zapisywano (i zapisuje się nadal) na sposób
  francuski, tj. dwuznakiem ou. Cyryl jednak zastosował w głagolicy inną
  pisownię - dwie złączone litery o. Nawiasem mówiąc, nie wiemy, jaką wymowę
  miało wówczas słowiańskie u - jest ono bowiem pochodzenia dwugłoskowego i mogło
  być wymawiane faktycznie jako „pochylone” długie o (zwykłe o było w słowiańskim
  krótkie i zapewne bardzo szerokie, gdyż jeszcze może wiek wcześniej wymawiano
  je jak krótkie a). Być może ta oryginalność głagolicy była celowa. Cyryl, jako
  przeciwnik „herezji trójjęzycznej”, mógł celowo unikać podobieństwa liter
  słowiańskich do znanych mu alfabetów. Może właśnie dlatego pierwsza litera
  alfabetu - a - to stylizowany krzyż, symbol chrześcijaństwa."

  Cy by dziepjyro "uocieplynie" mjyndzy Roomoom i prawosuawnoom Cerkwjoom
  mjauo pocis' "sprawa" kodyfikacyje Naszygo Rzoondzynio ku przodkowi?

  Porzyjyma - uoboucyma!

  Przekouzano ikoona Matki Boski kazan'ski je pewnikym zignalym, coby tyrz i to
  wszyske mjeli na wzglyndzie?

 • edgar92 23.07.04, 09:08
  Trudno powiedzieć, czy może powstać jednolita śląska ortografia, ponieważ
  śląska gwara jest bardzo zróżnicowana. Inaczej mówi się w Pszczynie, inaczej w
  Raciborzu czy Jastrzębiu. Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn i Orzesza mówią
  podobnie jak rybniczanie, ale już na Opolszczyźnie różnice są wyraźne -
  przeglądałem kiedyś ciekawą książkę, w której były przykłady wymowy
  poszczególnych wyrazów w miejscowościach Opolszczyzny (co wieś, to inna bajka).

  Zapraszam do lektury tekstu o Rybniku:

  Fojermany i felgi
  Na prziwitanie lata zaczynajom sie wszyndy rostomajnte festyny i pikniki na
  świyżym lufcie. Ni ma chyba miejscowości na Śląsku, kaj by niy było na
  szlustydziyń jakigo ubawu. Kożdego roku nasi fojermany proszom mie tyż o pomoc
  przi prowadzyniu festynu.
  Festyn, żeby sie udoł i prziciongnył ludzi z cołkij wsi, musi być bogaty w
  rostoliczne atrakcje. Krom piwa, muzykantow, loteryje i inkszych szisbudow,
  muszą tyż być zabawy i konkursy. Tukej przipominajom mi sie te wszystki
  festyny, kere dycko miały miejsce nad stawami na Rudzie, tam, kaj dzisioj jest
  kompielisko. Był żech wtedy bajtlym i z mojimi rowniokami niy poradzili my sie
  doczekać na te wszystki konkursy, kere przi tyj sposobności sie odbywały. Czego
  to niy było – lotanie w miechach, spinanie sie po gładkim drągu po tytka
  szklokow na jego szpicy, wyścigi po sztyrech i tela inkszych rzeczy.
  Pamiyntom, wiela my mieli uciechy z takich konkursow i wspolnych zabaw, totyż
  od pora lot starom sie na fojermańskim festynie wynochwiać dzieciom rostoliczne
  zawody i konkursy.
  Nojprzod w udowaniu głosow zwierząt, do kerego zgłosiyło sie doś trocha synkow
  i dziołchow. Były głosy kokotow, krow, swiń, psow i kotow, ale wygroł synek,
  kerymu Wojtek było na miano i udowoł małupica. Musioł wygrać, bo jak zaczon
  małupica naśladować, to okoliczne psy tak zaczły ujadać, choby ich jaki duch
  Tarzana łobudziył.
  Nojwiynksze jednak zainteresowanie wzbudziył konkurs felgowy. Przipomniało mi
  sie, jak w latach piyńćdziesiątych my karowali po wsi starymi felgami z koła.
  Takim wykrziwionym hokiym sie ta felga pociskało, a tak sie to przijyno, że
  wszyńdzi było słychać bruszyni felgow. Butel przi tym był okropny, jak my
  cołkom chormijom miyndzy chałpami przejechali. Robili my miyndzy sobom wyścigi
  i pora klubow felgowych my we wsi mieli.
  Przinios żech na tyn festyn tako felga i hok z drotu, tak samo wykrziwiony jak
  jo go pamiyntom. Do konkursu zgłosiyły sie wszystkie synki i dziołchy, kere tyż
  chciały poprobować. Musioł żech im to nojprzod pokozać, co mi sie nawet po tela
  latach udało. No ja, godajom, że co sie człowiek roz nauczy, tego niy zapomni.
  Nojprzod dziołchy zaczły, ale im to nie wychodziło. Jednyj sie yno udało
  przejechać trzi metry tom felgom. Synki tyż z początku niy bardzo to umieli
  pochytać, ale kożdy dostoł trzi szanse. Rozchodziło sie o to, żeby jak najdalij
  tom felgom zajechać. Za trzeciom próbom nikerym udało sie przejechać doś wielki
  konsek, ale już nawrocić i nazod przijechać – niy bardzo.
  Nojwiynkszy śmiych jednak wzbudził we wszystkich wspomniany Wojtek. Jak za
  drugom próbom łapnył tyn knif i wysztartowoł, to wyjechoł poza ustalony teryn i
  sie nom z łoczow straciył. Dopiyro jak żech do cedzitka ryknył: „chytać
  złodzieja!”, to cołko banda synkow ruszyła za nim w pogoń.
  Dopiyro za jaki dziesiyńć minut przismyczyli go nazod z tom felgom, przi
  ogolnym śmiychu wszystkich zebranych ludzi.
  Synkom z Chwalyncic tak sie te bruszyni spodobało, że do samego ćmoka próbowali
  i jedyn drugimu ta felga z rąk wyrywoł. Pedzieli mi, że tyż założom we wsi klub
  felgowy, a jo im obiecoł, że na bezrok zrobiymy zawody w wyścigach felgowych.
 • jaborygyn 24.07.04, 23:38

  Kej Mje wouocie, to sie tu stawjoom!

  Bydziecie "ja22ek" kcieli Noom poomooc?

  Lebo sie ino z'dziebko poprzigloondac'?

  Niykjere prawjoom, co Jynzyk wtynczos powstowo, kej sie w niym suowo rymym
  wydowo?

  Bez to Woom powja, co downo zasie, poczoontek tego mooma uod douwna!

  I coby przikuod dac' Woom przed uocy, ta tu adresa mjyjcie se w zocy:

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=14038356&a=14278051
 • broneknotgeld 25.07.04, 13:01
  Niy bydzie z tym leko
  Syzyfa los czeko?

  Zaproszom wszyskich do Rudy Ślonski
  Tam tysioncami już lecom konski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • ja22ek 26.07.04, 11:02
  Witajcie Jaboryginie!

  Tak sobie miarkuję, że jeśli sami sobie nie pomożecie, to nikt wam nie pomoże.
  Ale radzić nad ortografią to ja zawsze chętny.

  Bronkowe rymy to sobie czytam już od dawna. Pytanie tylko, czy to jest (będzie)
  właśnie ten literacki język śląski. Żeby potem pretensji nie było ze Strzelc,
  Żor czy Gliwic, że tam u nich inaczej się gada.

  Pozdrowienia
  Jazzek
 • jaborygyn 28.07.04, 12:57

  Mje sie zdo, co niy jyny uo uortografiji trza tu prawic'.

  Gryfni ban'dzie, uo couki Goudce! Pra?
 • ala100 30.07.04, 11:35
  Czyż nieprawdaż?

  To jak odcisk palca. Wydaje mi się, że rozpoznaję osoby po sposobie zapisu,
  nawet gdy zmienią podpis.

  Taki stan rzeczy ma swoje zalety, więc może nie należy tworzyć otrografii
  jednolitej. Każdy Ślązak (i Ślązaczka) ma swoją - i dobrze!. Ala
 • jaborygyn 01.08.04, 17:50

  Kcieli by Wys'ta Nous zatoomizuwac'?
  Po pjekarskymu byda zapytuwac'. :-)

  Kej prawicie, co korzdygo po szrajboongu poznowoucie, to poznejcie:

  Przedmowa.

  Lood uodeszoou poounocy, wyros Goj. We niym pokozou sie gouy, guoowny, godny,
  gos'ny garuym i gamboom, w gnyp, w gauy, w gyry, giczouy szykowny Szloonzouk.

  Te paskudne "g" pode nougooma, je pjyrszoom koonstrukcyjoom s'wjadoomygo
  Szlyngzoka (błotny człowiek).

  Ze uogarnioonygo Pjykna i toonoow Natury, stworzoou Kultur, wert
  Poonbooczkowygo S'wjata. Bogajstwym swojym ciepje szajny do teroska.

  Jeji koloonny to:
  Szloonzko Goudka - Język poezji, śpiewny, pełen uczucia, liryzmu, emocji
  i delikatnego dowcipu. Wyrażany w lekkim, frywolnym, wręcz
  szopenowskim rytmie.
  Naszo Goudka - dźwiękiem natury. Pisany język chiński - odbiciem natury.
  Język polski staje sie piękny, wymawiany dopiero w rytmie
  Szloonzky Goudki. Przecudne polskie rytmy zniszczono fascynacją
  zachodnią rozwiązłością, utopieniem się w akademickiej tandecie
  i pogubienie w pustce współczesności.

  Charakterystyka językowa - wilcze "uy", dźwięczne "oo", oraz "oo" leśnej głuszy.
  Akcent - Stawiany na wyczuciu harmonii natury, myśli, uczucia, emocji.
  Poezja - obrzędy, folklor, śpiywki kościelne, modlitwy, wyrażenia,
  klechdy-baśnie, bajdy, kolędy, bery, wice, opowiadania.
  Artyzm - Odbicie ruchu drzew, krzewów, zboża, ognia, dymu ... w tańcu.
  Malowanie świata kolorami kwiatów, liści, trawy i słońca.
  Uobrozki rodzajowe z życia wzięte - z pracy, walki, zabawy,
  na granicy fantazji, magii. Misterium drzewa, kucie form
  niegeometrycznych. Chałupy, bożnice, kościółki, kapliczki, świątki,
  procesje, filmy, orkiestry dęte i pogrzebowe, kapele, odpusty,
  festyny, narzędzia, bryczki, choźliki, oprzęż, uogroodki, laubki.
  Podstawa społeczna - plebejskość, bieda, prostota, cierpliwość (od cierpienia),
  wyrozumiałość.
  Pozytywne cechy charakteru - szlachetność, dojrzałość, szczerość, wrażliwość,
  gościnność, obowiązkowość, rubaszny i dojrzały humor (żartowanie
  z siebie). Nie trzyma języka za zębami. Kiedyś uczynliwy.
  Stan upojenia - Pod biczem panującego, przekonania religijnego.
  Kobjyta - miłością do dzieci. Hop - w wypełnianiu obowiązków
  rodzinnych, w przyjaźni ze zwierzętami, przy smakowaniu piwa
  i gorzouki. Współcześnie - w obżarstwie.
  Źródła śląskiej osobowości - jajko, miech, wioonek, galouty, hoozyntryjgry,
  prostula, klachy, krzyż, świeca, katarynka, nocnik, lalka w wózku, koń
  na biegunach, ptaszek na patyku, latawiec, kara (wózek), karuzela,
  strzelnica (szizbuda), kufel piwa, wysiady (bjysiady), wyglądanie bez
  uokno, zza firany (bez szajbki).
  Rzemiosło - fachowość, pomysłowość, rzetelność.
  Rytmy - Z muzyki natury, z języka gadziny i zwierzyny, wynikające z funkcji
  pracy i zabawy (jazda bryczką, trzask bicza, siania, sanny ...).
  Rytm górski - z odgłosów odbitych (od) ściany, gór, skał - echo.
  Narracja - Otwartej duszy, od siebie - żródłem inszości Szloonzouka.
  Dynamika językowa - Poezja prostoty w skrócie oddechu i linii, zdania bez
  zbędnych upiększeń i rozwinięć, krzyk z ciągłej obawy i niepewności,
  swawola myśli porządnej (krzykiem - Zrobja co kca, a Ciebje to smola).
  Napisanie powieści w Szloonzky Goudce jest niemożliwe, bo dynamika to
  zbyt skrajna. Śląskie zdanie rozwinięte o zmiennej tematyce, wzbogaca
  sens i nadaje swoiste piękno {Booua`h z Niym na spacyrze, Uoon je po
  drugi Matce, zapoomua`h posypac' gadzinie).
  Akceptowana władza - Vojt, Farorz, Kapeloonek, Rehtoor, Dohtoor, Hebama,
  swoja Kobjyta, Majster (Sztajger), Kocynder, Kamrat, Żyd karcmorz,
  Artyst. Śląska Kultura odrzuca urzędników i polityków na styku
  z Cuowjekym.
  Chrystianzm - Poonbooczek, Mszo S'wjynto, Matko Bosko, S'wjynte, Patroony,
  Janioouy, sanktuaria, relikwie, cuda, uroczystości, pielgrzymki.
  Ekologiczni bogowie - pól, lasów, rzek, gór, jezior, stawów, pracy.
  Kult pogański - Bóg Perun (Pjeroon), Doombr (dąb), Goj (gaj), liść dębowy,
  źródło, krople wody, lipa (kobiecy).
  Wierzenia ludowe - straszydła, dobre duszki, skrzaty, latawice, topielice,
  zmory, mocnice, świetlice, mory, dziobuy, podciepy, srouy ...
  Sposób na życie - skromność, stateczność, bogobojność.
  Bycie - bezpośredniość, klachanie. W imię prawości, wtrącanie sie w nie swoje
  sprawy. Rozwiązywanie problemów na bieżąco, w cztery czy, na krziwe
  pyski. Kobjytka wykorzystuje każdą okazję, do popisania (się) swoją
  rozległą wiedzą, dokładając do tematu np. Uoona je po drugi Matce ... .
  A dyc' mjoou tygo dojs' (lat) ... . Ślązacy prawdopodobnie odrzucą
  ustawę o ochronie danych osobowych. Prziznowajoom sie natychmiast do
  błędu, o którym wszystkich informują, proponując właściwe rozwiązanie.
  Spojrzenie na naturę - pokorne, dostojne, dociekliwe.
  Inakszos' - orginalność. Wyróżnia (się) tym, rozpoznawalny w każdym innym
  środowisku.
  Wady - Szloonzouk niy znou swoji Kultury, niy poradzi sylabikowac' swoji Goudki.
  Za cenę utraty zdrowia, życia - buduje swój dom, nasz kościół, poświęca
  dla rodziny, realizuje swój zawód, posłanie, idee, pasje, hobby ... .
  Zarozumialstwo (Dziś wada, kiedyś prawo do dumy z osobistych osiągnięć).
  Nie uznaje przeprosin (Z ambicji bycia idealnym, lub słusznie uznając
  takie postanowienie za zbyt płytkie). Zowis'c' (Kiedyś wynikająca
  z ambicji bycia lepszym od innych). Sknerstwo (Ślad głęboko
  zakorzenionego przymusu oszczędzania, nawet w warunkach nędzy).
  Podrzyz'niani i przigadowani (zanikające). Zagubienie w niezrozumieniu
  istoty Boga, często ślepa wiara. Łatwizna przy przestrzeganiu prawd
  wiary (Dziś tani spryt, mający zabezpieczyć powołanie do nieba).
  Pazerność (Z bycia przygotowanym do wojny). Dzisiaj lenistwo myślowe
  (Wynikające z dobrobytu, bo Ślązak żył zawsze w biedzie). Strach przed
  odpowiedzialnością. Współcześnie - ślepe posłuszeństwo. Lizusostwo
  nauczycieli (Metodyka nauczania, odbierająca nauczycielom prawo do
  samodzielności, do rozwoju - wytępiła pedagogów. Tym samym uprościła
  dzieci, kalecząc ich dusze. Zastępując im myślenie, czy rozumienie -
  pamięcią, a akcentem gramatycznym pozbawiając piękna pisowni i wymowy).
  Żargon śląski - Wynikający z wpływów zewnętrznych, z nacisku cywilizacji
  przemysłowej i wojennej rozwiązłości. Wynikający z szowinizmu, wulgarny,
  pozbawiony poetyki język, lansowany przez media, związki, ruchy.
  Instynkt śląski - Obronny - do granic sztuczności, geometrii, gramatyki, do
  mechaniki poruszanej energią diabelską, do manowców i prostactwa myśli
  urzędniczej, bogackiej. Wyprowadza ze ślaskiej kultury pieniądz
  i ubustwo myśli.

  Ślązacy stworzyli swoją kulturę, czerpiąc z artyzmu natury, a z poezji dźwięków
  buszu i odgłosów tam życia - język.

  Każdy Ślązak rodzi (się) artystą i poetą, bo co przodkowie zabrali naturze,
  zapisali nam w genach. Zatym nie sztuka z nadania zostać śląskim twórcą, sztuką
  wyzwolone działanie ku Niego byciu.

  Szum, bulgot, ryk, pisk, plusk, syk, wysk, wycie, mlask, grzmot, gromot,
  trzask, jęk, chichot, gwar (gwara), zgrzyt - dźwięki natury.

  W najczystszej formie mogły (się) rozwinąć w Język jedynie w głęboko zamkniętej
  Puszczy Górnoślaskiej.

  A Ten przez dziesiątki wieków wymamiany, przekształcony w poezję śpiewaną,
  pielęgnowany, został przeniesiony do naszych czasów w duszach Szloonzoukoow.

  Powodowani nienawiścią, podstępem i głupotą targnęli (się) na Śląską Kulturę,
  na Jej Perły i Talenty.
 • jaborygyn 01.08.04, 17:55

  Jacyż oni śmiesznie mali w swej postępowej pozie.

  Szczery, uczciwy Szloonzouk, nie przistający kliki, do żadnej organizacji
  szowinistycznej, jest poniżany i ośmieszany.

  Oskarżam o Jego złe dziś wychowywanie.

  Język polski czyta sie i wymawia gramatycznie.

  Goudka Szloonzkou wyraż zawsze spontanicznie.

  Jeżeli nie lubisz zdobywać piękna, odłóż tę lekturę ...

  Naucz (się) czytać Goudka, to język Twojej duszy. Czytaj ją bardzo szybko,
  dokładnie akcentując. Potem coraz płynniej ... coraz głośniej, a zaczniesz
  pięknie mówić po śląsku ... i po polsku! • ala100 04.08.04, 14:28
  Jaborygynie, witajcie!

  jaborygyn napisał:

  > Kej prawicie, co korzdygo po szrajboongu poznowoucie, to poznejcie:

  Mam nadzieję, że to nie jest zagadka literacka, bo mało mam do czynienia z
  prozą artystyczną niestrukturalną. Najczęściej czytuję prozę o ściśle
  określonej strukturze, typu:

  -tekst
  -wzór
  -wzór
  ....
  -wzór
  -tekst
  -tabela
  -wykres
  -tekst

  i najnormalniej w świecie się na tym nie znam. Jednakowoż wygląda mi to
  na "potok świadomości" (czy jakoś tak...). Prawdziwe wołanie jaborygyna z głębi
  Górnośląskiej Puszczy. Na pewno robi to wrażenie.

  Rozumiem jednak, że Wam chodziło raczej o poznanie w sensie "biblijnym". Nie
  mam pojęcia, na ile charakterystyka Ślązaka podana przez Was, jest trafna, więc
  nie będę sie na ten temat wymądrzać, ale pewne rzeczy zwróciły moją uwagę.


  >
  > Przedmowa.
  >

  Jeśli to wszystko to przedmowa, co juz się cieszę na ciąg dalszy.

  > Lood uodeszoou poounocy, wyros Goj. We niym pokozou sie gouy, guoowny, godny,
  > gos'ny garuym i gamboom, w gnyp, w gauy, w gyry, giczouy szykowny Szloonzouk.
  > Te paskudne "g" pode nougooma, je pjyrszoom koonstrukcyjoom s'wjadoomygo
  > Szlyngzoka (błotny człowiek).

  Dlaczego paskudne? Mnie się podoba.

  Czy "Ślązak" rzeczywiście pochodzi od "Szlungzoka", czyli błotnego człowieka?
  Chodzi mi o to, czy jest to językoznawczo udowodnione, czy to może Wasza
  poetycka intuicja?

  >
  > Ze uogarnioonygo Pjykna i toonoow Natury, stworzoou Kultur, wert
  > Poonbooczkowygo S'wjata. Bogajstwym swojym ciepje szajny do teroska.
  >

  No - w tym Ślązacy i Polacy są jednacy. W przeświadczeniu, że są pod szczególną
  boską ochroną. Może nawet Ślązacy bardziej, sądząc po zdrobnieniu "Poonbooczek".

  > Przecudne polskie rytmy zniszczono fascynacją
  > zachodnią rozwiązłością,

  W tym się z Wami zgadzam. Przychodzi mi na myśl techno i hip-hop. Te rytmy
  rzeczywiście sprzyjają ujednoliceniu akcentu i rozpowszechnieniu się
  akcentowania na drugą sylabę od końca.

  > Akceptowana władza - ...
  > swoja Kobjyta,

  Ototo! Bardzo popieram!

  > Żargon śląski - Wynikający z wpływów zewnętrznych, z nacisku cywilizacji
  > przemysłowej i wojennej rozwiązłości. Wynikający z szowinizmu,
  wulgarny,
  >
  > pozbawiony poetyki język, lansowany przez media, związki, ruchy.

  Rozumiem, że ten żargon śląski to nie goudka. Czy możecie sprecyzować, co
  rozumiecie przez żargon śląski?

  >
  > Kcieli by Wys'ta Nous zatoomizuwac'?
  >

  Oj tam! No naprawdę Jaborygynie! W najprzyjaźniej usposobionych ludziach
  widzicie nieprzyjaciół! Na pewno ważną cechą Ślązaka-Jaborygyna jest
  podejrzliwość. Tak sobie tylko napisałam, na podstawie kilku obserwacji.

  Pozdrawiam. Ala
 • jaborygyn 06.08.04, 23:31
  Rozdział 1. "Świt myśli" - On. Dotknięcie istoty życia.

  S kajeh sloz, z czegom stou, z wjyrhu ciha? Brzaskym (1) z nogua yzze (2)
  koli, wszedny okroczyu den (3).
  Widne az'e rzgo, ciyroom gauy. To se blyszczy, to se dyszczy, rzecze rzec
  zdowauo (4). Dzzz z garuo, skoondziysz isto - wygrzebauo (5), sleciauo
  w posiouo? Rzar omusknoou spane - sprarzic', skoora byc' zdrec'? Soon'ce ad
  guowni, a pod, wi nogli (6). Stojem pogloondac'? A zdoonrzej ci Szlyngzok (7),
  bigaj(8). Poniesuo... Badyl ruzgoom, gynstwa smago, szlim w szuszcza ostympy.
  Plums - barzoua (9) rzoonduym tyku uzioomb. Plut - szlyng joou objoon, wen' ws'
  wdepien, oblepjens'.
  Szlyng mo czarym, mhu obuorze w kobjyrzec. Sadzic' nikaj, z utwy torfu
  rzyz'wje (10). Krejisz, suszysz, mjyniosz (11). Uogyn' tymu Poon, a gas truja.
  Gzoompy uniesesz plotwoom (12), a maz' co bulko - dyc' je kosz marym. Korzdzi
  stund uciyko, opary oziymka (13) zzieliuy. Trzimo go ino soon'ca urosue,
  z tynczy uwziynte, i mjesioonczka maha (14). Pa drehwy kriw (15). Pilic' mi
  salmy (16), kajs' w juua stumpac'. (...)

  (1) świadomość
  (2) iże
  (3) powszedni dzień
  (4) rzeka mówi
  (5) istota życia spod ziemi?
  (6) a co w dole pod słońcem, wiatr pogania
  (7) szlyng - błoto, lyng - tam rodził, zok - ktoś z oczami
  (8) bi - pędź, gaj - do bóstwa
  (9) błoto
  (10) życie
  (11) wymieniasz na płody rolne, narzędzia ...
  (12) błoto przejdziesz rakietą tenisową uwiazaną do stóp
  (13) człowieka
  (14) Księżyc - bóg, pierwotne szczęście. Ma-ha, posiada twarz wesołą
  (15) Żegnaj drehva kriv - moczary, co krzywe, niewygodne
  (16) pędzić do słomy, do wygody
  (17) Ju - okrzyk zachwytu, Ua - łaź, idź tam

  Mo cdn?
 • ala100 09.08.04, 14:15
  jaborygyn napisał:

  >
  > Mo cdn?

  Mo,mo... dostała więcej niż się spodziewała. Dziękuję.

  Jaborygynie! Witajcie!

  Przypisy zrozumiałam w całości, ale reszta pisana chyba staroślązczyzną, bo
  trudne.


  > Rozdział 1. "Świt myśli" - On. Dotknięcie istoty życia.
  >
  > S kajeh sloz, z czegom stou, z wjyrhu ciha? Brzaskym (1) z nogua yzze (2)
  > koli, wszedny okroczyu den (3).
  > Widne az'e rzgo, ciyroom gauy. To se blyszczy, to se dyszczy, rzecze rzec
  > zdowauo (4).

  Jaborygynie, zawsze tak ciężko wstajecie? Ach - rozumiem, to podmiot liryczny
  tak się męczy. Znaczy się - proza poetycka jakaś jednak.

  > Dzzz z garuo, skoondziysz isto - wygrzebauo (5), sleciauo
  > w posiouo?

  Skąd to isto się wygrzebało i posiało, bo nie zrozumiałam?

  >Rzar omusknoou spane - sprarzic', skoora byc' zdrec'? Soon'ce ad
  > guowni, a pod, wi nogli (6). Stojem pogloondac'? A zdoonrzej ci Szlyngzok
  (7),
  > bigaj(8). Poniesuo... Badyl ruzgoom, gynstwa smago, szlim w szuszcza ostympy.
  > Plums - barzoua (9) rzoonduym tyku uzioomb. Plut - szlyng joou objoon, wen'
  ws'
  >
  > wdepien, oblepjens'.
  > Szlyng mo czarym, mhu obuorze w kobjyrzec. Sadzic' nikaj, z utwy torfu
  > rzyz'wje (10). Krejisz, suszysz, mjyniosz (11). Uogyn' tymu Poon, a gas truja.
  > Gzoompy uniesesz plotwoom (12), a maz' co bulko - dyc' je kosz marym. Korzdzi
  > stund uciyko, opary oziymka (13) zzieliuy. Trzimo go ino soon'ca urosue,
  > z tynczy uwziynte, i mjesioonczka maha (14). Pa drehwy kriw (15). Pilic' mi
  > salmy (16), kajs' w juua stumpac'. (...)

  Chyba już mniej więcej wiem, skąd sie wziął Ślązak. A Ślązaczka?

  >
  > (1) świadomość
  > (2) iże
  > (3) powszedni dzień
  > (4) rzeka mówi
  > (5) istota życia spod ziemi?
  > (6) a co w dole pod słońcem, wiatr pogania
  > (7) szlyng - błoto, lyng - tam rodził, zok - ktoś z oczami
  > (8) bi - pędź, gaj - do bóstwa
  > (9) błoto
  > (10) życie
  > (11) wymieniasz na płody rolne, narzędzia ...
  > (12) błoto przejdziesz rakietą tenisową uwiazaną do stóp
  > (13) człowieka
  > (14) Księżyc - bóg, pierwotne szczęście. Ma-ha, posiada twarz wesołą
  > (15) Żegnaj drehva kriv - moczary, co krzywe, niewygodne
  > (16) pędzić do słomy, do wygody
  > (17) Ju - okrzyk zachwytu, Ua - łaź, idź tam

  Oj nie ufaj Ślązakowi, nie ufaj!

  Będzie cdn?

  Pozdrawaim. Ala
 • jaborygyn 09.08.04, 20:06
  cd. (...)

  Shroonic' w bale (54). Uode moij giry, z Graba (55) w misteryjoom.
  Z Peruna (56) rzyz'wa to uwziyne. Smynt garua strzodkym (57), gorz krywa
  szczecinoom, boki w zrymby uwioonzgu (58). Gira i giczou (59) tam ci
  w ulrzynie, te z gowym w dudua szczyrbjynie (60). Dyc', zarzeroom tam w uborah
  i niyboroki (61). Gac' pod urwoom (62), gynstwa s'cieny (63) druhym, a kraniec
  ci podlec w gnojec (64). Kwiciym to, lis'ciym, drzewua zdobym, uprzestroonne
  soon'ca wietrzym. Do tymu piykne borym i polym oblecynie.
  Sameh tego pynzlym (65), hocia tymu koranie. Kozikym rogu, morzic' (66) w zdoba.
  Z osikoom (67) se joom splecem (68).
  Rzer zdobnie mlaskym, joduo wroombkym strasznym, toorz pod nyebem pokooj (69).
  Korci klypym (70) w wertep, a nurz szyr oszuapjy (71), przeszly (72) owerz
  moondre. A tu ci zwarz, udrynka lokel siedua (73), w owioonzku trzimo (74).
  Smogesz? Boh stoboom (75).
  Baba uwioonrz tyuu, a obroomkjym uwarczy (76). Eji groza, s'mihu kuooncze (77).
  Kwycic' guowjym coukym (78), abo podug roorznic' (79)?
  Mo rzic', toorz doom we gnye (80) Marzi. Osika piknego ryjka? Nale, nale...
  toorz doom ij Moryjka! Jo zeh fela (81), to doom se Zegfela. Niy, Zefel barzy
  mi mordy i w pasy (82). Galotny (83) niy stracym w wirku (84), a ujmy
  przilepuoom wystyknie okudlic' (85). Z piyrwa urz nic niy ucedzisz (86), toorz
  w ciyklice, w brood, w niygoue s'mjele cis' nohym. (...)

  (54) kuczę, chatę zbudować
  (55) bóstwo, drzewo
  (56) bóg Piorun, z jego myśli
  (57) komin w środku
  (58) technika mocowania
  (59) Ręka i noga
  (60) muzyka, kultura
  (61) zajmują tam ubieraniem jedzenia i biedni przybysze
  (62) grobla, schronienie pod przepaścią
  (63) ściana lasu
  (64) a śmierdzący świat daleko
  (65) pynzlym, pędzi-zło, malowanie wtedy złem, później grzechem
  (66) mo-rzic', kobieta
  (67) dziecko co jeszcze sika
  (68) założę w rodzinę
  (69) pod niebem dostatek
  (70) nogami
  (71) cały świat poznam, szłapy ręce
  (72) przejrzę
  (73) łokieć, kontuzja
  (74) leczenie ogranicza
  (75) Pomożesz? Bóg z tobą
  (76) ba-brzydko, baba-Podwójny brak szacunku do żony. Ty-łu. Zastrasz ją trochę.
  (77) Jej groźby, jak śmiech łodygi.
  (78) chwycić, przewodzić rodzinie, głowami
  (79) dziel i rządź
  (80) imię
  (81) mocny jak belka
  (82) pasuje, pasy ozdobą
  (83) ga-lotny, w spodniach wygodnie, nie zamożny, zamożni chodzili bez spodni
  (84) nie zgubić w wirze życia
  (85) błędy zakryję
  (86) z przeszłości już nic nie wyciągniesz

  Mo cdn?
 • ala100 10.08.04, 12:17
  jaborygyn napisał:

  >
  > Mo cdn?

  Mo, mo...jeszcze jak mo!

  Jaborygynie! Witajcie!

  A jeśli ja się na Waszym tekscie nauczę śląskiego - korzystając z Waszych
  objaśnień? No tak nie może być! Przypisy powinny być dokładne!

  Napisaliście:

  >Gira i giczou (59)
  > (59) Ręka i noga

  Nieprawda! Noga i noga!

  Jeszcze jedno. Napisaliście:

  > Baba uwioonrz tyuu, a obroomkjym uwarczy (76).

  Pewnie, że warczą, jeśli je wiążecie! Ja bym gryzła.

  Będzie cdn?

  Pozdrawiam. Ala
 • jaborygyn 12.08.04, 21:15
  Wrzeszczycie tukej:

  "Gira i giczou (59)
  (59) Ręka i noga

  Nieprawda! Noga i noga!"

  I w coukos'ciy, reht moucie!

  Tyla, co Jou jyny podou`eh Woom te suowa za Autorym (cytata).

  Ale kej se pomedykujymy i spoomnymy, co Autor dowo Noom przede uoczy
  Szlyngzouka, kjery dziepjyro morzno stowo ze "partera", dz'wigo sie
  na zadniyh szuapah i napoczyno trzimac' "pjoon", to wszysko zaczyno grac',
  znaczy sie pasowac'.
  S'cic' "bigac'" mu prziszuo do teroska na sztyreh. Na szuapah!

  "S'wit mys'loow" tyczy sie pewnikym tyrz "pojyn'cio" szuapoow. U Autora tyrz.
  Dowo znac', co przednie kejsik banoom inakszy sie zwac'.
  I bez to jurz tukej morzno to naznaczoou?

  (Szuapa - 1. łapa (u zwierząt): Nasz pjes mo taky rube szuapy.
  2. por. - giyra, klepety; pogardliwie lub żartobliwie
  o nodze człowieka: Na moje szuapy niy poradza dostac' kupic'
  szczewikoow. Wez' stustoond (tustoond) ta szuapa.
  3. stopa czuowjeka: Tyn mooj Hop to mo tako wjelgo szuapa, rze niy
  poradzi se kupic' fuzekloow.

  Gira, gjyra, giry, gjyry por. szuapa, klepety, giczale - noga, nogi: Ta to
  mo gjyry jak rzyrafa. Skryj te twojy gjyry, bo robisz uostuda.

  Klepety, klapeta, por. gjyra, szuapa, giczale - duże nogi: Bjyda bydzie
  kupic' strzewiki na te twojy klepety.

  Giczale, giczele, giczouy, por. klepety, gjyra, szuapa w znacz. 2. - nogi
  w znaczeniu neutralnym lub pejoratywnym, pogardliwym.

  Giczou - kość: Podziwej sie, jaki giczou twooj Rex smyczy.)


  Widza, co na korzdius'ky suoowko Autora se dowoucie pozoor.

  Gratuljyruja Woom spostrzegawos'cie i akuratnos'cie we nauce szloonzkigo!
 • ala100 12.08.04, 21:52
  Jaborygynie! Witajcie!


  jaborygyn napisał:

  >
  > Widza, co na korzdius'ky suoowko Autora se dowoucie pozoor.

  Przeczytałam wszystko. Ze zrozumieniem chyba, bo przecież były przypisy.


  >
  > Gratuljyruja Woom spostrzegawos'cie i akuratnos'cie we nauce szloonzkigo!
  >


  Powiedzcież przecie mnie, biednej adeptce śląskiego, kto jest Autorem? Sama nie
  wymyślę. Widzę tylko, że tamten śląski jest trochę inny niż ten, którym teraz
  szkryflacie. Ala
 • jaborygyn 14.08.04, 21:20
  Padoucie:
  "Widzę tylko, że tamten śląski jest trochę inny niż ten, którym teraz
  szkryflacie."

  Musi byc' inakszy, kej dziepjyro dzisio wlezymy s' Niym we IX wjek?

  2. "Węgieł (174) - IX wiek. Rodzinna samoobrona i rozpychanie w powinowadztwie.
  Zbratanie języka z kulturą i odnotowanie Śląska.

  2.1. "Wen' drowa" - Barbara.

  Ktorze tam w kwioczen' (175) zgoonioone sapioom? Czudy? A skundy? Malike mi
  zdajoom dyhym. Dyc' uz'drzoom tynrz samoomsz pielesz co wyzbyli.
  Dyn kalupym (176), kasi rzyci zdrec' kwili (177), utoki (178) zgniez'dzic'.
  Aboc' im i w glinioku toplac', miast w szlyngu mamuny (179) zabyc'? Naiwnioki.
  Kaz'bys' stegno (180) niy deptou, wyrhne (181) cirzpcym (182) musiou
  nadrobjous'. Kupoom jako oondys', inedy ciszczej, dyrz sroomu (183) skrycie
  z siem niysli. Dzis'ko i nos lichota, we poou umrzyte z mozouu procna, lynzykym
  ziymni (184), zgniecoone plosa (185). Imac' swojis'cih (186). Sage przitwiyro
  oskubana guadka (187). We zgibane uostaniem, torz ku cu pilic' (188)?
  Nirzni (189) w co ino insza toplaki, a wija (190) nicwiela spros'ci. Zacino
  zuos'ciym, ogdybosz abysi jakisi ogar (191)?
  W szlyngu (192) staduo zegue broczym, gonszczu twoor strupym w podue. Spiek
  (193) wszyc'koc' w niwecz, w popioou, i tamci sadowisz w ohuap (194), tam czuda
  zabydle.


  (174) Kąt, zaułek
  (175) jęczą
  (176) pędzą galopem
  (177) przeżyć chwilę
  (178) schronienie
  (179) błoto bogactwa
  (180) ścieżka
  (181) porządek prawny
  (182) cierpienie, czytaj cir-zpiec
  (183) gdyż przegrani
  (184) z wyciągniętym językiem, zmęczeni
  (185) ziemi
  (186) swoji razem
  (187) nage przytwierdzo tu biednych
  (188) gdzie pędzić, od pilny
  (189) ci na dnie
  (190) wydarzenia ciebie
  (191) zdobędę choćby ogórek
  (192) bagno, Szlyngsk, Śląsk
  (193) częste wypalanie lasu
  (194) och łap

  Mo cdn?

 • ala100 17.08.04, 12:04
  jaborygyn napisał:

  >
  > Mo cdn?
  >

  Co by nie miała mieć! Rozumie się, że mo!

  Jaborygynie Witajcie!

  > Padoucie:
  > "Widzę tylko, że tamten śląski jest trochę inny niż ten, którym teraz
  > szkryflacie."
  >
  > Musi byc' inakszy, kej dziepjyro dzisio wlezymy s' Niym we IX wjek?
  >

  Będzie więc cdn. Fajnie, zobaczę jak sie to wszystko rozwijało. Ponieważ jednak
  unikam czytania długich tekstów z ekranu, a Wasze wymagają dużego skupienia,
  wydrukowałam sobie wszystko i czytam do poduszki. Albowiem nieprawdą jest, że
  rozumiem. Mało rozumiem. Chociaż są przypisy. Jak coś zrozumiem, to napiszę. Ala
 • jaborygyn 18.08.04, 20:50
  3. "Szlyngske krzepiny" - X wiek. Podział i kształtowanie zdobyczy.
  Z kultu wodza gwałt ... i próby zawracania.

  3.1 "Mag(a)da(ne)" Panna.

  Haupa w przyk porki (949) woua, durz w ciepnioony kamjyn' (950), zgrodzoone
  szpiczatym palym. Uogyn' (951) urz niy roga koontoow, postrzodka trzimany.
  Jas'n' uokym z strzewia uokyn zbjyrosz, oc'wjyrz (952) skoond wshood i pouednie.
  Mo sie mocno, hlywu niy roowno. Wokoong urz niy mjastka, o lidnym stadle,
  opolym stojym (953). Rood wros dumna. Hopoow tu rzoondza, w same my zbrojne. Na
  Paniy dali uorzym, toorz mizeri siyngoomy. Dobrou noom skoory zdziyrca.
  Madziary nos najehali, kopytnym niesyni panoszoom, grabjoom. Kasi zza goor
  nas'li. Siua ih, nale i w nos moc trwanio. Barzouoow wysuszyni, nory wys'lim,
  koon'ca niydole wtuani? Ostali skraja gynstwy, siyu zbjyroomy oparcia.
  Kwiciym, z wszegda s'pjywkym, mzykym, tanym, a i procym (955), i pjyn's'ciym
  (956) odurzyni, ostalim soboom. Zaciynrzne po uupy, po niywolnego arze spinali
  (957). Hropaty jym przoodzi (958). Koniska w nogue odhowane, w dyszka.
  Przedniymi to wygarnio, zadniymi odbijo. Srogi zwol nastou (959), cosi byc'
  z tym poczoon'c' i skozali ... na swawoli gard (960). Rzyc', igrac' i rzgac'
  hasle (961). Kupa naszih we rzoondku, a wszys'ka urrznyte (962). Nigdo pusto
  mahcic' (963), nigdo szkwara (964). (...)

  (949) szerokość dwóch długości
  (950) długość chałupy
  (951) piec, komin
  (952) drzwi
  (953) ludne, ok. 150 osób, kilka wsi
  (954) ród
  (955) pro-cym, pra-nie, pierwsza praca kobiety
  (956) w kwiatach, w zieleni, z muzyką, tańcem pracą i walką
  (957) szli w góry
  (958) dowódca szorstki w obyciu
  (959) absolutna wolność
  (960) kazali sobie stworzyć rozśpiewany, roztańczony gród
  (961) ha-wesołe, sle-szło, rozsyłane
  (962) zacięte
  (963) błyszczeć
  (964) rupiecie

  cd bydzie!
 • jaborygyn 05.12.04, 19:34
  Śląską poezję spotkałem niedawno. Było to na ławeczce na rynku w Mieście Er.
  Przysiadła się do mnie powabnie, kiedy obserwowałem tegoroczne maturzystki
  wracające z egzaminów. Pierwsza rozmowa była krótka i dotyczyła corocznego
  majowatego zauroczenia. Zdawałoby się, ze całe zajście było zupełnie
  przypadkowe. Kiedy jednak się zastanowić, to widać, że czekałem na nią, będąc
  już gotowy na rozmowę. Zatem już jest. I wszystko wskazuje na to, że zostanie
  na dłużej.

  Niniejszy tomik został napisany po polsku - co nie jest bez znaczenia, albowiem
  cała robota literacka przebiegała w strukturze tegoż języka. Jednakowoż każdy
  wiersz został wymyślony, jak i jakikolwiek inny tekst, który kiedykolwiek
  napisałem, po śląsku. Dlatego można przyjąć, że są to swego rodzaju
  tłumaczenia, które być może w tej wersji, jeżeli nie są lepsze od oryginału, to
  są trochę inne. Ideałem byłyby prawdopodobnie teksty zapisane po śląsku. Tak
  więc pierwsza fraza mogłaby brzmieć: "moja szlonsko poezja u kery kupuja
  wiersze do naszkryflania ..." Niestety nie zostały one napisane po śląsku
  z prostych powodów, ponieważ po pierwsze, do tej pory nie został on
  skodyfikowany, a po drugie, jako narzędzie literackie nie posiada niektórych
  terminów - szczególnie abstrakcyjnych - które mogłyby uchwycić pewne niuanse
  występujące w temperaturze wiersza. Lub być może - co jest najbardziej
  prawdopodobne - autorowi zabrakło umiejętności, bądź wyobraźni.

  Prezentowany zbiorek dopełniają teksty w języku czeskim i niemieckim. I należy
  zauważyć, że jest to dookreślenie szczególne i nieprzypadkowe, albowiem jest to
  nawiązanie do tych wszystkich smutków i radości, które z większym lub mniejszym
  powodzeniem próbowałem zawrzeć w poniższych wierszach.


  Krystian Gałuszka

  z tomiku "pomiędzy pocałunkiem anioła a zapachem wanilii"

  Ruda Śląska 2004


  Bandzie szloonzkou pooezyjo inicyjacyjoom dlo szkryflanygo Rzoondzynio (Goudki)?
 • a1a 06.12.04, 20:18
  jaborygyn napisał:


  >
  > Bandzie szloonzkou pooezyjo inicyjacyjoom dlo szkryflanygo Rzoondzynio (Goudki)
  > ?

  Jaborygynie, witajcie!

  A co to jest 'szkryflane Rzoondzynie'? I dlaczego to drugie dużą literą?

  Pozdrawiam. Ala
 • jaborygyn 07.12.04, 07:51
  Goorny Szloonzek je poukuodany wedle Prawidou "stary dymokracyje",
  kaj kourzdy moge rzoondzic'.

  Niy strahejcie sie!

  Rzoondzic', to tyla co goudac', prawic', uosprowjac' ...

  A szkryflane Rzoondzyni, to - pisany Język.

  Szrajbowany uode srogi litery, bo srogy to je dloo Nous zadaniy.
 • a1a 07.12.04, 15:17
  jaborygyn napisał:

  > Goorny Szloonzek je poukuodany wedle Prawidou "stary dymokracyje",
  > kaj kourzdy moge rzoondzic'.

  No, nie wiem... Normalnie to nazywa toto się anarchia... :)

  >
  > Niy strahejcie sie!
  >
  > Rzoondzic', to tyla co goudac', prawic', uosprowjac' ...

  Pewnie, trzeba mieć gadane, żeby rządzić, bo dobrze sie wypada w telewizji. To
  ważny element rządzenia nie tylko na Sląsku.

  A tak powaznie, jak po śląsku będzie 'rządzić'?

  >
  > A szkryflane Rzoondzyni, to - pisany Język.
  >
  > Szrajbowany uode srogi litery, bo srogy to je dloo Nous zadaniy.

  Wiem. A czy coś się zmieniło od Waszej poprzedniej tutaj bytności?

  Ala
 • jaborygyn 07.12.04, 21:33
  Rządzić, rozkazywać, to po Naszymu - reskyrowac'.


  Pytocie: "A czy coś się zmieniło od Waszej poprzedniej tutaj bytności?"

  Przeca uo tym tytua guosi.

  Zajyni My sie szloonzkoom Pooezyjoom:

  " Inny koncek moge wyglondać tak: (z rękopisu)

  X
  moja szlonsko poezyja
  u kery kupuja wiyrsze
  do naszkryflania
  stowo przi kożdym krziżu
  kole drogi
  i rzyko niy ino za poetow
  a litania je richtik
  kejby som anioł jom godoł
  rzyko krootko
  rzyko gynsto
  i tak ścisko wszystko dookoła
  że dobry Ponbooczek
  złazi wtedy z krziża
  i przitulo uod ni gowa
  do serca
  kej wszystko normalnieje
  jej pokosmane wosy
  halajom zlynkniony czos
  co by był jak zawsze
  jak czos "

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=16912215&a=18359309
 • a1a 08.12.04, 09:35
  Jaborygyne, witajcie!

  jaborygyn napisał:

  > Pytocie: "A czy coś się zmieniło od Waszej poprzedniej tutaj bytności?"
  >
  > Przeca uo tym tytua guosi.

  Czyli każdy Ślązak wierszami gada? :)

  No tak mi sie wydawało, bo za nic nie mogłam Was poprzednio zrozumieć. Ja
  inżynier jestem :(

  >
  > Zajyni My sie szloonzkoom Pooezyjoom:

  Czytałam, czytałam... ale fakt, że dawne wątki pasikonika i gronkanotgelda. Ja
  poezji oceniać sie nie podejmuję, ale to co wybraliście z 'alter galla' wydaje
  mi się dobre. Czy 'alter gall' to Krystian Gałuszka?

  >
  > " Inny koncek moge wyglondać tak: (z rękopisu)
  >
  > X
  > moja szlonsko poezyja
  > u kery kupuja wiyrsze
  > do naszkryflania
  > stowo przi kożdym krziżu
  > kole drogi
  > i rzyko niy ino za poetow
  > a litania je richtik
  > kejby som anioł jom godoł
  > rzyko krootko
  > rzyko gynsto
  > i tak ścisko wszystko dookoła
  > że dobry Ponbooczek
  > złazi wtedy z krziża
  > i przitulo uod ni gowa
  > do serca
  > kej wszystko normalnieje
  > jej pokosmane wosy
  > halajom zlynkniony czos
  > co by był jak zawsze
  > jak czos "
  >

  Co to znaczy 'halajom'?

  Pozdrawiam. Ala
 • jaborygyn 08.12.04, 10:29
  Uoon Ci to!

  Pooyjta, kjery jeszcze szkryflo po polsku, ale mys'li po goornoszloonzku.


  A co do halanio?

  Halac', to po Waszymu - głaskać.

  Niy mylcie ze hajoom, bo przi ni idzie nahytac' lebo uobcis'!

 • a1a 08.12.04, 20:02
  Jaborygynie,

  przyciągłam Anoonzę 'alter galla', bo powala wyglądem, no i chciałam zapytać
  Was, co to znaczy, że mu 'przaje'?

  ANONS

  Mariuszowi


  mój niemy język
  jest ciągle cieńszy i nikły
  jak skóra mej babci
  przed odejściem do nieba
  nie słyszę go już
  mimo że nieustannie do mnie wraca
  kiedy formułuję myśli
  pisząc lepszy czy gorszy wiersz
  albo kiedy stojąc w kolejce
  kobieta kupuje dwie żymły
  kołoczek i bryjtki wraca
  zaglądając mimochodem
  w moje pociemnaiłe oczy

  mój niemy język jest
  jak cień stojący
  po drugiej stronie słońca
  nie słyszę go już

  ale wiem
  że jest ze mną
  i przaje mi


  jaborygyn napisał:

  > A co do halanio?
  >
  > Halac', to po Waszymu - głaskać.
  >
  > Niy mylcie ze hajoom, bo przi ni idzie nahytac' lebo uobcis'!
  >

  Ale bo przi w hajoo to już idzie :)

  Pozdrawiam. Ala
 • jaborygyn 09.12.04, 08:58
  "Przaje Mi" idzie tuplikowac' roztomajcie.

  Tak jak polsky - "kocha mnie".

  Kej idzie na tyn przikuod uo Dziejcia, to swojym sie przaje mjyuos'nie, po
  rodzicielsku, a cudzym sie przaje po bratersku (lubi).

  Kobjyta kjero przaje swymu Hopu, mo Go rada.

  Tanty Yrmgardka Mi pszoli i pszajoom, bo`h uod ni`h dostowou za bajtla maszkyty
  i roztomajte gyszynki, a tero daruje Mi swoja Pamjyn'c'.

  Szuo by pejdziec', co przoonie tak jak kochanie moge mjec' roztomajto hica
  i moc.

  Ale zowdy wyciyko z Dobrocie i Bogajstwa ludzki Uosoby.
 • a1a 09.12.04, 11:31
  jaborygyn napisał:

  > "Przaje Mi" idzie tuplikowac' roztomajcie.
  >
  > Tak jak polsky - "kocha mnie".
  >
  > Kej idzie na tyn przikuod uo Dziejcia, to swojym sie przaje mjyuos'nie, po
  > rodzicielsku, a cudzym sie przaje po bratersku (lubi).
  >
  > Kobjyta kjero przaje swymu Hopu, mo Go rada.
  >
  > Tanty Yrmgardka Mi pszoli i pszajoom, bo`h uod ni`h dostowou za bajtla
  maszkyty
  >
  > i roztomajte gyszynki, a tero daruje Mi swoja Pamjyn'c'.
  >
  > Szuo by pejdziec', co przoonie tak jak kochanie moge mjec' roztomajto hica
  > i moc.
  >
  > Ale zowdy wyciyko z Dobrocie i Bogajstwa ludzki Uosoby.

  Dziękuję. Sama chyba bym nigdy na to nie wpadła, bo niby z kontekstu cos
  takiego wynika, ale słowo było całkowicie dla mnie nowe.

  Raczej wydawało mi się, że ta ostatnia linijka taka jest 'niedokończona', bo
  czytałam to tak: prza je mi... Coś w stylu: przecież jest to... :)

  Ciekawe skąd sie wzięło. Znaczy - etymologia jaka?

  Pozdrawiam. Ala
 • jaborygyn 10.12.04, 11:09
  Pewnos'cie niy moom, ale moog`eh bez swoje lata spomjarkowac' irze:

  Mjyndza Naszymi Ludz'ma barzi sie to suyszy jako - pszaje.

  Pooyjt, taky je Jego dobre Prawo, szkryflo - przaje.

  A przaje wywjood by niyjedyn uode - Przijouciel.

  Tyla co polski przyjaciel, to nie to samo co goornoszloonzki Przijouciel.

  Tyn uostatni, to - krewny.

  A Przijoucielstwo, to pokrewien'stwo.

  Na polskigo przyjaciela My prawjymy - Kamrat.
  Przyjaciółka - Kamratka.
  A przyjaźń - Kamractwo, przyjaźnić się - kamracic' sie.

  Szuo by pejdziec', Pooyjt wywjood "przaje mi" uode relacyje we pokrewjyn'stwje.
  (Ooumy do Niego - babcie do Poety).

  Wjynkszoom i szyrszoom kupkoom Naszyh Ludzioow, ze kjerymi soom My we dalszy
  relacyji niz'li Przijoucielstwo soom te, kjeryh mjyujymy.

  Kjerym pszajymy. I na tyh padoomy - Pszosiele.

  Wjynze ze krwje szuo by zwac' - Przijoucielstwym,
  a wjynze ze Mjyuos'ciy - Pszocielstwym.

  Bez to tyrz morzno szuo by pejdziec', co:

  przaje Mi - darzy uczuciem matczynym, ojcowskim, siostrzanym, rodzinnym, ...
  pszaje Mi - darzy miłością (ludzką, boską, bez związków krwi).

  Ale czy tak je po Prowdzie? Przisioongou niy banam! • ala100 19.01.05, 15:39
  Jaborygynie, witajcie!

  jaborygyn napisał:


  > Tyla co polski przyjaciel, to nie to samo co goornoszloonzki Przijouciel.
  >
  > Tyn uostatni, to - krewny.
  >
  > A Przijoucielstwo, to pokrewien'stwo.
  >
  > Na polskigo przyjaciela My prawjymy - Kamrat.
  > Przyjaciółka - Kamratka.
  > A przyjaźń - Kamractwo, przyjaźnić się - kamracic' sie.

  Dziękuje za wyjaśnienia.


  >Szuo by pejdziec', Pooyjt wywjood "przaje mi" uode relacyje we pokrewjyn'stwje.
  > (Ooumy do Niego - babcie do Poety).

  Tutaj nie bardzo rozumiem. Czy to "Ooumy do Niego" oznacza takie normalne "do",
  czy tworzy dopełniacz?  > przaje Mi - darzy uczuciem matczynym, ojcowskim, siostrzanym, rodzinnym, ...
  > pszaje Mi - darzy miłością (ludzką, boską, bez związków krwi).

  No - będą problemy z pisownią. :)


  >
  > Ale czy tak je po Prowdzie? Przisioongou niy banam!
  >

  Banam? Składam?

  Pozdrawiam. Ala
 • jaborygyn 20.01.05, 10:52
  Witejcie Ala100!

  Pejdziou`eh na uostatku:

  "Przisioongou niy banam!"

  A Wy pytouciy:

  "Banam? Składam?"

  "Banam" to tyla co po polsku "będę".

  A we coukos'ci: - "Przysięgał nie będę!"

 • dialektolog 08.12.04, 21:57
  a1a napisała:

  > A tak powaznie, jak po śląsku będzie 'rządzić'?
  >

  Reskiyrować?

  --
  Dialektolog
  Słownictwo gwarowe
 • jaborygyn 09.12.04, 09:03
  Gynau!

  Tyla, co Nasze Ludzie padajoom to twardzi: reskyrowac'.

  Ale " reskjyrowac' ", tyrz sie cynsto suyszy.
 • jaborygyn 22.12.04, 21:43
  Mój Śląsk jest niewidoczną stroną księżyca.
  Jego prawda pozostaje w cieniu, niewidzialna
  dla oślepłych jego cudzym światłem,
  kłamiącym w żywe oczy.

  Mój Śląsk jest mroczną stroną księżyca.
  Nikt, kto łaski pańskiej, okruszyny władzy oczekuje,
  spojrzeć tam się nie odważy.

  Jan Goczoł, Mój Śląsk (1991)
 • jaborygyn 26.12.04, 00:51
  Uoboczcie, jak Nasz zwrot "tak po Prowdzie", kjery i u Mje idzie noon's', stou
  sie terouzki modny we uokrys'lyniu, kjere urzywo prawje kourzdy Polouk pod
  postacioom - "tak naprawdę ...".

  Cy by Polouki na Nasz muster naczyni mjyniac' swoja Goudka?

  Naszy Rzoondzyni inspiracyjoom dlo teroz'niejszyh Poloukoow?

  Górnoślązacy, których z powodów politycznych zabrakło w "Ustawie
  o mniejszościach narodowych i etnicznych", a których w Spisie Powszechnym
  zaewidencjonowano przecież conajmniej 173 tysiące 200 osób wśród polskich
  obywateli, jednak znacząco i realnie oddziałują na zachowania językowe 40
  milionowego narodu.

  Bezosobowo?
 • jaborygyn 10.01.05, 12:43
  Kej weznymy i zagloondnymy na ta Robota podle mustra processowygo podyn's'cio,
  bardzo tero modernygo, to trza se tyrz zawczasu forsztelowac' jak te Naszy
  Rzoondzyniy (Goudaniy) ban'dziy kejsik wygloondac'?

  Za jakesik fynfzcig lout rymowanka na Gody bandziy wygloondaua morznou tak:

  When snow leci na trotuar
  And the children happy are,
  When kniouzdoowka on the street,
  And we all a grzooniec need,
  Then you know, te wydarzyni:
  Yes, it's Borze Narodzyni.
  All park-place soom jurz zajmniynty,
  People karycoom jak najynty,
  Tesco, Karfur, Hypernovo,
  Goroonczka przedzawauowo
  Shopping krizbaumowe things
  And the Christmas bell rings.
  Mother in the kitchen bakes
  Mocka, pjernik, karpje makes
  Daddy zas' w living cimmerze
  Hojinka postawi Cerze
  He is hanging boombki szklany,
  Where drabinoom he dostaniy...
  Finally rodzinka couko
  W living room'ie sie napotko
  Now sings the happy family
  "Oh, what a wonderful christmas tree"
  And in the house korzdyn pryndki
  Roz-packing swojy gyszynki.
  Mutter skukane finds pod hojinka
  Gorki z tefloonym i nowo szminka,
  Vater gets socks and new pilotka,
  Children bawidouka i shirts na przidouwka.
  Prezidynt speaks potym on TV,
  Wszysko around in harmony...
  ...podwjel Ci mother do kitchen niy poszua
  i srogi fire w piecu niy noon'dua.
  And so comes brave fojerwero,
  Na wszysko ready i bardzo siy staro
  And they bring very long szlauhy
  I drabiny swy dugauhny
  uotwarli vyntile i water arz hlupje,
  Christmas is tera pewnikym w .....
  Merry Christmas, merry Christmas,
  Hear the music, enjoy tyn czas,
  Dadosnyh Godoow, wysouyh S'wjoont,
  Merry Christmas, winszuja stoond...


  A morzno inakszy?
 • ardjuna 10.01.05, 13:30
  jaborygyn napisał:

  > uotwarli vyntile i water arz hlupje,
  > Christmas is tera pewnikym w .....

  Pięć kropek, pięć liter... Arszu? Assie? Kurde... Ryma, panie, nima :( hehe
 • jaborygyn 25.01.05, 12:53
  Lepi se idz'cie do goornoszloonzkigo zogroodka, to Woom gupje mys'li
  wywjetrzejoom!

  A jak uoon wygloondou, we z'dziebno inkszym mustrze (notacyji) Naszygo
  Rzoondzynio, wejzdrzijcie se nirzyj:

  Ślonsko zegrodka


  Człowiek łod downa chcioł być blisko prziyrody.
  Na łostatku nie wiadomo na wiela je nom teskno za piyrwej straconym rajem,
  skond nos Ponboczek wygnoł, a na wiela je w nos starodowno pragliwość przijścio
  nazot do lasa, kiery my sami łacno chynyli, a kiery dzisio sami dycko za fest
  rznymy.
  Momy sie dobrze tam kaj je paradiz, a z drugij strony je nom teskno za tymi
  gojami, kiere tukej piyrwej bywały.
  Taki też, kole naszych chałpow place łobiyromy na zegrodki.
  Swoja zegrodka, kiero mo być piykno, a jeszcze ku tymu mo dować pożytek, mo być
  trocha jak tyn paradiz, a trocha jak tyn goj.
  Zegrodka mo być jako to istne ustroni, a zaros potym tom paradnom siyniom przed
  chałpom, kiero gospodorzowi gańby nie prziniesie.
  Pierwej w zegrodkach gospodorz - siodłok a wszyjscy kierzy śnim pomiyszkiwali,
  chań poczywali w niedziele i świynta, a przi tym zegrodki były prziydomowymi
  warzywnikami, kaj flancki były rosły w karejkach, abo na żyłach, a krze i
  gałynzie w rajach, abo kej zogrodki były myjsze w rajkach, rajankach,
  rajeczkach.
  Zegrodki, sady, sadki dowały owoc kiery potym robotne ślonzoczki przerobiały na
  powidła, zofty, musy a inksze szpcyjały.
  Wiejsko zegrodka na Ślonsku Zielonym pasuje do przemian por roku w naszej
  czynści Europy.
  Piyrwej dycko zegrodki obsadzywane były szczepkami z lasa, abo flanckami kiere
  szło dostać z baumszule ode dwora, abo lecykandy szło też pomiynić ze
  somsiadami.
  Zegrodka miała potym dować wszysko to co było poczebne na beztydzień, a ku tymu
  jeszcze miała dować wszysko to co było poczebne ku świyntom kościelnym, i
  hromadnym.
  Bez to krom: grincojgu, zieliny, stromow, gałynzi i krzy owocowych, na
  zegrodkach specjalnie krziły się flace kiere dowały szmuk, a te potym trefiały
  ku ołtorzom przi rostomańtych łobrzyndach Kościelnych, abo ku kapliczkom i
  krziżom przi miedzach i drogach pojszczod pol.
  Na chwila wlezymy do takij zegrodki co by napatrzeć sie na rywiki, flora,
  kwiotki i zieli, bes kierych ani ważno uroczystość Kościelno, abo hromadno we
  wsi, ani jodło w niedziela a nabestydziyń nie byłyby tak pełne symboli
  swionzanych z ziymiom, a ku tymu miały w zocy szumność Ponboczkowych darow.

  www.szendera.com.pl/zgodki.doc
 • jaborygyn 14.01.05, 10:14
  Kej sie pytouciy, to trza Woom uodpedziec'. Za rajoom.

  Dzisioj uo:

  "Po drugie, warto się zastanowić, czy śląska ortografia ma służyć do oddania
  wymowy wszystkich śląskich gwar, czy jednej tylko. Innymi słowy, ma czy nie
  ma być narzędziem tworzenia śląskiego języka narodowego."

  To co Wy tukej zwjycie "śląskimi gwarami", dloo Nous Goornouszloonzoukoow
  coukym cousik inkszygo znacy.

  "Tyn to mo gwara" - padoomy wprowdziy niyrouz, ale idziy wtynczos uo to, irze
  kjerysik, uo kjerym je goudka, mo mocny gos.

  "Mówi donośnym głosem" - szuo by pejdziyc' po polskymu.

  Po ty gos'ny Goudce niyjedyn i Mje poradzi poznac', kym `eh je, tak jak
  i inkszyh z Naszyh Ludzioow.

  S'mjeja siy zouwdy na spoomniyni zdarzyni nade polskym morzym, kej zaniym`eh
  zdoonrzoou uotworzic' gamba, Soomsiadka ze jednygo tisza przi kjeroom my
  joudali fesper padali: " ... a to Pan ze Śląska?"

  Bez to niy bardzo mogam spokopic' uo cym Wy prawiciy, kej padouciy "śląskie
  gwary"?

  Wedle tyoryjoow Rehtoroow, inkszyh uczoonyh i Nous samyh, naszy Rzoondzyni
  (Goudka) przinoulerzy do kryoloow.
  Jynzykoow, kjere siy tworzoom kej Ludzioom roztomajtyh Nacyjoow prziuazi siy ze
  soboom dogoudac'.

  Wtynczos szuo by pejdziec', co mooma do czyniynio ze takoom procesoom, jak we
  uosprowce "Robinson Kruzoe", kaj Uoon soom i Pjyntaszek pokozouwali na
  roztomajte rzecy i wymouwjali je podle swojigo Jynzyka, i tak siy uczyli jejih
  Mjanoow.

  Tak pewnikym boouo jurz we douwnyh latah, kej Cyryl i Metody, coby byc' blirzy
  Nous, pociepli szrajboong Nowiny we Latinum, a naszykowali Joom przed Nous we
  cyrylicy, kjeryj muster boou barzi przidajny do szykowanio uozprouwki ze Nooma.

  Tak pewnikym boouo tyrz, kej prziszuo Noom sie stykac' ze inkszymi Nacyjooma,
  co ku Noom s'cioongauy. Uod kjeryh cosik My brali do Naszygo Rzoondzynio i co
  niykej i we jejih "gwarah" uod Nous uostouwauo.

  Przikuodym soom i teroz'niyjsze lata, kej to przibyue ku Noom uostatkym, nie ze
  swoji Wole, Polouki ze Kresoow Stary Polski, skirz koontaktoow z Nooma naczli
  przipasowywac' swooj polski Jynzyk ku lepszymu Go spokopjyniu bez Nous.

  Morzno taki, podrasowany Jynzyk inkszy Nacyje na potrzeba drugi idzie wtynczos
  zwac' "gwaroom Jynzyka"?

  Ale niy tyko siy to Naszyg Rzoondzynio!

  Uoone siy niy "naginauo ku drugym" jyny nabjyrauo do Sia, nowe cudze suowa.
  Tak boouo uostatkym na tyn przikuod ze coukoom kupoom tehnicnyh nazwoow, kjere
  prziszuy ku Noom za Wilusia ze mjymjeckigo lebo terouzki przikludzane soom ku
  Noom ze angolskigo.

  Na tymat gwaroow goornouszloonzkih Jynzyka polskigo niyjedne jurz naszkryflali
  polsky Uczoony. Majoom Je za abfale felernygo polskigo Jynzyka?

  Bez to bez lata ze takoom zarzartos'cioom Rehtoory po Szkouah prostowali
  te "goornouszloonzky gwary", coby siy stouwauy polskym Jynzykym we Goornym
  Szloonzku?

  Niywjela do terouzka Uoone zdziauauy, bo niy moguy pojoon'c', irze majoom do
  czyniynio ze kryolooma Goornouszloonzoukoow.

  Kryole goornouszloonzky same tyrz siy mjyndza soboom mjynioom roztomajtymi
  farbooma skirz tygo, co na roztomajtyh tajlah Goornygo Szloonzka mjeli My do
  czyniynio ze inkszymi Nacyjooma, we inkszy proporcyji i pod inkszoom pressoom.


  Na tymat Naszygo Rzoondzynio, wedle jynzykowygo zortowanio przinoulerznygo do
  kryoloow, jakosik polsky Rehtoory niy piszoom nic!

  A przeca i procesa przisposobjanio we Naszym Rzoondzyni suowoow uode Poloukoow
  tyrz je bardzo interesant.

  Ale My to poradzymy spokopic'. Polouki dali soom zapatrzoone ino we Sia!
 • jaborygyn 11.02.05, 13:28
  Przaja Ci, mooj Dziubecku!

  "Shodzi Mi suooneczko s pos'rodka niyba. Do Ciebje kohanku pisac' Mi trzeba.
  Niy z daleka, niy z bliska, niy z wysoka, niy z niska, niy z wjyrha,
  niy z doua, jyno z uojcowskigo stoua... I ty tyrz kohanku mys'li dycki uoo Mje,
  i niy spuszczej Twojih siwyh uoczkoow zy Mje... Zrobjoou`es' Mi w sercu mojym
  srogoo szrama. Tyj Mi rzodyn niy zagoji, jyno Twoja szczyros'c', kjejby sie Noom
  powroociooua Naszo pjyrszo Mjyuos'c'."
 • ala100 12.02.05, 19:11
  jaborygyn napisał:

  > Przaja Ci, mooj Dziubecku!
  >
  > "Shodzi Mi suooneczko s pos'rodka niyba. Do Ciebje kohanku pisac' Mi trzeba.
  > Niy z daleka, niy z bliska, niy z wysoka, niy z niska, niy z wjyrha,
  > niy z doua, jyno z uojcowskigo stoua... I ty tyrz kohanku mys'li dycki uoo Mje,
  > i niy spuszczej Twojih siwyh uoczkoow zy Mje... Zrobjoou`es' Mi w sercu mojym
  > srogoo szrama. Tyj Mi rzodyn niy zagoji, jyno Twoja szczyros'c', kjejby sie Noo
  > m
  > powroociooua Naszo pjyrszo Mjyuos'c'."

  Jaborygynie, witajcie!

  To już wiemy, jak Karolina miłość po śląsku wyznaje, no a jak to robią Karlusy?

  PS

  A tytuł taki po to, żeby sie mieć na baczności?
 • jaborygyn 14.02.05, 18:15
  W okazywaniu uczuć na Śląsku należy być delikatnym.

  Na "zolyty" chodzi się najwyżej rok, zawsze pod okiem rodziców, po roku chłopak
  musi się zdecydować.

  Określeń związanych z miłością było sporo:
  "Pszaja Ci!",
  "Jo Ci je bardzo rod?", czy
  "Ty rzes' je dloo Mje nojroztomjylszoom Dziouszkoom!".

  Potocznie mówi się: "Uokropnie je za Nioom gupi". I należy to potraktować
  ze śmiertelną powagą.

  Między "pszaja Ci" a "kocham cię" jest ogromna różnica.

  "Kocham cię" niejedna dziewczyna przeklęła, bo to się mówi czasem łatwo, bez
  zastanowienia.

  W "pszaja Ci" nie ma ani odrobiny zwątpienia.
  Jeśli chłopak pisał w liście "pszaja Ci Amelko", to był to wyraz prawdziwej
  miłości.

  Dla wielu mowa śląska jest "gruba", ale dla mnie w tej grubości jest coś
  swojskiego i miłego. W Ślązakach w ogóle jest niesamowicie wiele uczuciowości.

  Czasem to wygląda tak, jak opisuje Stefan Szymutko w swej książce "Nagrobek
  cioci Cili". Witał się ze swoją ciocią "Czes'c' Woom rubo Ooumo!", a ona
  odpowiadała: "Noo, poodz' sam ty Mooj giz'dzie". Ściskali się potem, bo się
  niesamowicie kochali.

  Ślązacy okazują uczucia w swoisty sposób.

  Osobom spoza Śląska trudno to zrozumieć.

  "Pszaja Ci" oznacza oddanie i wierność.
  Jest takie, że się natychmiast kogoś chce objąć i przytulić.

  Np. na pożegnanie, w liście Karlus pisał:
  "... A wjync dobranoc Mooj mjyuy Dziubeczku. Niyh Ci sie s'ni korzdo noc uoo
  Mje, arz do mjyuego naszego zoboczynio. Haloom Twoja roonczka. Posyuoom mocka
  kusikoow. Z Poonbooczkjym. Twooj mjyujooncy - A."
 • jaborygyn 18.02.05, 14:40
  "Ja22ek" padajoom:

  "Po drugie, warto się zastanowić, czy śląska ortografia ma służyć do oddania
  wymowy wszystkich śląskich gwar, czy jednej tylko."

  Jake "gwary" Karlusie? Jake "gwary"?

  Kreol goornouszloonzki!

  Nojs'wjyrzszo zwada we ty tyjmje, znod`eh we buhu
  "Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska"
  pod redakcyjoom Lecha M. Nijakowskigo.
  Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Towarzystwo Przyjaciół Śląska, Warszawa 2004

  Tam uode stroonicy 187 noon'dziecie se text Bogusława Wyderki
  "Język, dialekt czy kreol?".


  Górnośląskie kreole

  Na bazie poglądu o odrębności językowej Ślązaków zrodziła się teoria kreoli
  górnośląskich, która zdaniem jej autora, Tomasza Kamuselli (11), naukowo
  wyjaśnia i udowadnia językową odrębność i samodzielność Śląska (12).

  Budowanie modelu stosunków językowych na Śląsku rozpoczyna autor od krytyki
  polskich badań językoznawczych, których wyniki, podporządkowane
  nacjonalistycznym celom państwa polskiego, miały "uzasadnić inkorporację
  Górnoślązaków do narodu polskiego na gruncie ich przynależności językowej".

  Językoznawstwo, stosując fałszywe założenia metodologiczne i manipulując
  wynikami badań, propagowało mit odwiecznej polskości tego regionu.
  Językoznawstwo polskie nie było zdolne do obiektywnego opisu rzeczywistości,
  posługiwało się bowiem nieostrym terminem "gwara". Używanie owego pojęcia jest
  nadużyciem, ponieważ sugeruje jednolitość (homogeniczność) górnośląskich form
  językowych, innymi słowy kreole górnośląskie niesłusznie nazywa się gwarami
  śląskimi. Ponadto ten ostatni termin jest motywowany politycznie, ponieważ
  udowadnia, że "gwara" ta stanowi język staropolski lub "dialektalną" odmianę
  standardowego polskiego. Po tej dogłębnej diagnozie stanu dialektologii
  polskiej i jej metodologicznej mizeroty proponuje autor własne ujęcie
  metodologiczne, mianowicie: teorię wykształconą w latach siedemdziesiątych-
  osiemdziesiątych przez językoznawstwo światowe, która pozwoli "analizować
  górnośląskie formy językowe i uniezależnić proces takiej analizy od
  ideologicznych potrzeb nacjonalizmu". Ową nową światową teorią, w ramach której
  autor badał kształtowanie się stosunków językowych na Śląsku, stała się teoria
  tzw. języków kreolskich.

  (11) T.Kamusella, Kreol górnośląski, "Kultura i Społeczeństwo" 1998, nr 1,
  s.73-84.
  (12) Swoje poglądy wyłożył T.Kamusella również w innych publikacjach, zob. O
  formach językowych używanych na Górnym Śląsku w przeciągu dziejów, "Sprawy
  Polityczne" 2001, ne 5/11, s.124-147; Schlonzsko: Horni Slezsko, Oberschlesien,
  Górny Śląsk, Elbląg 2001.
 • jaborygyn 26.02.05, 10:42
  Szloonzko uortografijo jurz niydugo przidajno tyrz bydzie
  przi sprowjaniu po goornouszloonzku nahrihtoow we Televizyji:

  miasta.gazeta.pl/czestochowa/1,48725,2564001.html
  Wtynczos se gymitlih siyndymy przed telewizorym, podziwoomy i posuhoomy
  wjes'cioow ze S'wjata przi piwje.

  A piwo, poo naszymu - to bjyr!


  Bjyr - szloonzki trunek, na rados'cie i frasunek!


  Bjyr - to insztrumynt. Hoc' niy jak klawjyr.
  Do przibadanio Dziecek - je malcbjyr.

  Zas' przed Niywjasty - to niypojynte?
  Wszyske to wjedzoom. Stouwjajoom ... rzniynte!

  Na zima niykej i przed dziwokoow,
  do szopki lejoom trzi zorty sokoow.

  Coby kopf-szeloont byc' i sie zagrzoc',
  poua gorkigo trzeba se doloc'.

  Eht piwjorz cioongnie, zaniym na fleku,
  gorzke, klar, z rantym, coukym poleko.

  Bez to mu styknie na wszysko czasu.
  Zwada, uosprowka i kooncek szpasu.

  Po tym poznajoom Wous i tyh z Gruby!
  Zouwdy trefjoucie se ... do bjyrsztuby?

  z "pasikoonikowy" becki

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=16912215&a=21000940


  Toż we tym szczyńście - tela łostało
  Biyr jako downiyj se tu pijało
  Tako i dzisioj słepiymy chyntnie
  Niym w ślypkach ździybko zrobi sie myntnie

  Dyć fest pszoć Ślonzek nom to niy wadzi
  Bardzi swyj ziymi my som tyż radzi
  Ciyngym na szłapach tykej stojymy
  Silesia matkom - to zowdy wiymy.

  "broneknotgeld"


 • balamuce_kobiety 01.03.05, 15:32
  Post ciekawy, aczkolwiek wydaje mi się mało prawdopodobny w realizacji.
  Już mówię dlaczego.
  Skoro co dziesiąty (może nawet mniej) Polak w ogóle zna zasady narodowej
  ortografii i interpunkcji, to po co tworzyć, bądź co bądź, w tym
  kraju "kolejną" ortografię, którą mało kto będzie przestrzegał, a wśród "nie
  swoich" zupełnie niezrozumiała i nieprzydatna? Tylko jakiś miłośnik językowy!
 • efedra 01.03.05, 16:31
  balamuce_kobiety napisała:

  > ... to po co tworzyć ... "kolejną" ortografię, którą mało kto będzie
  przestrzegał

  KTOREJ ... bedzie przestrzegal, a nie KTORA.

  Wiesz, balamuce, my tu bardzo chetnie i milo witamy nowych ludzi, ale pod
  jednym warunkiem - ze nie sa zadufane w sobie i od progu nie pouczaja
  wszystkich naokolo. To, ze robisz bledy w kazdym swoim teksciku, to pol biedy -
  moze sie tu czegos nauczysz. Gorzej, ze zjadles wszystkie rozumy.
  pzdr,
  e.
 • efedra 02.03.05, 16:13
  efedra napisała:

  > ... my tu bardzo chetnie i milo witamy nowych ludzi, ale pod jednym warunkiem
  - ze nie sa zadufane w sobie i od progu nie pouczaja wszystkich naokolo.

  Napisalam "ludzi", a w dalszej czesci zdania myslalam "osoby" - dopiero teraz
  to zauwazylam. Kajam sie i wstydze, ale to przeoczenie.
 • jaborygyn 02.03.05, 14:02
  Widza, co niy yno Niywjastoom bamoon'cicie we gowah!

  Na poczoontek rzykna, co rzol Mi tyh Poloukoow, kjere niy znajoom swoji
  uortografije.

  Ale to je rezultata Jejih staranio i akuratnos'ci.

  Ze Nooma je coukym cosik inkszego. Noom to nigda niy boouo dane!

  Zbrziduo jurz Noom dukanie buhoow i cajtoongoow we cudzyh jynzykah i
  tuplikowaniy se ih na Nasze.

  Same Rzoondzyni po blisku tyrz jurz niy styknie, kej Nous inksze porozciepowali
  po coukym S'wjecie.

  Coby se pogoudac' ze drugym Goornoszloonzoukym, niykej trza ku Niymu to
  naszrajbowac'. Bez internec lebo sms-ym posuac'. I to tak, coby sie tyn istny
  moog forsztelowac' respoondynta i posuhac' melodyje Jego goudki!

  A to niy je taky ajnfah.
 • jaborygyn 17.03.05, 08:03
  Przeca to niy uo Wasz Kraj sie uozhodzi, yno Ziymjo goornouszloonzkih
  Aborygynoow!

  Naszy Rzoondzyni, Goudka cy Prawjyni, jak kcoom inksze.

  I to niy yno we goudce, ale przede wszym we szrajboongu. Internecowym tyrz.

  "Pasikoonik" na tyn przikuod mo take tuplikowaniy we ty zwadzie:


  "Kej to przed Dziejcia! Coby uod nula
  mooguy sie uczyc' po szloonzku fulac'!

  I przed Goroli co kcoom se dukac'
  ze buha tako, co do sie suhac'.

  Zas' "u" mo u Nous jurz swoje place,
  kej z'le cytane - erbuy by w glace.

  Cingi cy muki darmo jym douwac',
  kej z'le z szrajboongu banoom wymouwjac'.

  Polouki jedne u Sia "o" majoom,
  Goornoszloonzouki "tuploong" howajoom.

  I niy uominie tego jurz rzodyn,
  inacy boouo by - szkodyn godyn.

  Ale kej skirz Mje Wous wez'nie ora,
  kuknijcie s'lypjym se do Gregora.

  www.echoslonska.com/0304/GrzegorzWieczorek_Poradnikjynzykowy.htm

  Tam jeszcze inkszy muster noon'dziecie,
  na ta "bestyjo" - kjery niy znocie. "

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=423&w=14038356&a=21568360
 • jaborygyn 26.03.05, 10:41
  Rejestacyjo Goornouszloonzki Goudki.

  ISO 639 Request Form
  Request for new language code

  Name(s) of language (English):
  (Required)
  silesian

  Name(s) of language (French):
  silesien

  Reference where found:
  the language is in use at the area of Upper Silesia(Poland,Czech Republic) and
  at the German area

  Name(s) of language (indigenous):
  ślůnsko godka

  Reference where found:
  Biblioteka Śląska, Poland Katowice pl. Rady Europy 1

  Chose publications in silesian  1. Anegdoty, humoreski i żarty ludu śląskiego / gathered, selection
  performed and elaborated, Aleksander Widera; [ilustrations Ireneusz Botor]. –
  Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1983. – 273, [3] pages : ilustrations
  colored ; 21 cm. – (Silesiana)

  2. Boju, boju bojka : wybór baśni śląskich / gathered, elaborated and
  preface provided Dionizjusz Czubala, Marianna Czubalina, Aleksander Wilkoń ;
  [ilustrations Ewa Szwarc]. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987. – 376
  pages: ilustrations (inclusive colored) ; 21 cm. – (Silesiana)

  3. Buczyński Jerzy Bojdy ślónskie / Jerzy Buczyński. – [Zabrze] : Ruch
  Autonomii Śląska ; Narodowa Oficyna Śląska, 2004. – 162, [2] pages ; 21 cm

  4. Bugla Wiktor, Pod zajlbanom : wiersze gwarowe / Wiktor Bugla ; draws
  Kazimiera Drewniok]. – Racibórz : PPHU [Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
  Usługowe] „Baretex”, 2001. – 52 pages, ilustrations; 23 cm

  5. Całek Szczepan, Gwara górnośląska / elaborated Szczepan Całek. –
  Kraków : ASSiMiL Polska, cop. 2002. – 95 pages: ilustrations; 15 cm. – (Języki
  Obce w Podróży)

  6. Dzierżawa Bogdan, Z biegiem Rudy : opowiostki i beranie po śląsku /
  Bogdan Dzierżawa. – Chorzów : „Itatis”, 2002. – 219 pages: ilustrations; 22 cm

  7. Koszyk Szymon, Pogwarki opolskie : wesołe goudki i statecne łosprouwki
  jakotez róztomajte śpiywki ze strón łodrzańskich / elaborationSzymon Koszyk. –
  Katowice : Śląsk, 1959. – 151, [1] pages: ilustrations, errata. ; 25 cm. –
  (Biblioteczka Okręgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu; volume 1)

  8. Koszyk Szymon, Wyzwiska, przezwiska i dosadne wyrażenia Opolan / Szymon
  Koszyk. – Opole ; [brak wydawcy], 1956. – pages107-119, [1] ; 21 cm,
  ilustrations from Kwartalnika Opolskiego nr 1(5) z 1956 r.

  9. Lelonek Maria, Klachula Cila / Maria Lelonek ; ilustrations Kazimiera
  Drewniok. – Chorzów : „Itatis”, 2000. – 151, [3] pages: ilustrations 21 cm

  10. Ligoń Stanisław, Bery i bojki śląskie / Karlik z „Kocyndra”
  [nickname]. – Katowice : Skład Główny Księgarnia i Drukarnia Katolicka, Spółka
  Akc., 1931. – 2 tom volume; 20 cm volume1. – 219, [1] pages, [1] board
  volume 2. – 223 pages

  11. Ligoń Stanisław, Jako praca tako płaca : (inscenizacja warzywnicza z
  śląskiego ogródka) / gathered Stanisław Ligoń after pattern J. Banachowej. –
  Katowice : Śląska Izba Rolnicza, 1935. – 20 pages 20 cm

  12. Lysko Alojzy, Boże strony : rozprowki i wspominki spod Pszczyny /
  Alojzy Lysko; [ilustrations Józef Kłyk]. – Bojszowy : author publisher,2003. –
  145, [1] pages: ilustrations 29 c

  13. Lysko Alojzy, Duchy i duszki Bojszowskie : opowieści ludowe z Górnego
  Śląska / Alojzy Lysko; [ilustrations Roman Nyga]. – Bojszowy : Stowarzyszenie
  Miłośników Ziemi Rodzinnej „Korzyniec”: Urząd Gminy, 1992. – 167 pages, [12]
  pages, colored boards : ilustrations; 29 cm

  14. Lysko Alojzy, Klechdy pszczyńskie / Alojzy Lysko ; ilustrations.
  Ireneusz i Sonia Botorowie. – Łaziska Górne : Elektrownia Łaziska. Fundacja
  Pracownicza „Pro-Eko”, 1997. – 114, [2] pages: ilustrations;29 cm

  15. Łabońska Elżbieta, Ślónskie parszczynie / Elżbieta Łabońska. –
  Chorzów : „Itatis”, 2001. – 143 pages: ilustracje ilustrations; 21 cm

  16. Majowski Jan, Godki Hanika / Jan Majowski. – Mikołów : „Tolek”, 2002. –
  84 pages[3] pages: ilustrations; 21 cm

  17. Myszyńska Anna, Śląskie rozprawianie / Anna Myszyńska. – Biała
  Prudnicka : Bialskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe ; [Prudnicki Ośrodek
  Kultury, 1999]. – 198, [1] pages, [4] pages board : colored ilustrations; 24 cm

  18. Olesch Reinhold, Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt
  Annaberg / Reinhold Olesch. – Berlin : Osteuropa-Institut. – 24 cm. -
  (Veroffentlichungen der Abteilung für Slavische Sprachen und Literaturen des
  Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universitat Berlin ;
  17) volume 1. – 1958. – [8], XLVIII, 430 pages volume 2. – 1959. - [6], 248,
  [1] pages

  19. Paciok Rudolf, Fyrcok za briftryjgra czyli Część I (reedition) i część
  V (continuation) / Rudolf Paciok. – Żory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 1998. –
  373 pages; 21 cm cover’s title : Fyrcok za briftryjgra part1 i part5

  20. Paciok Rudolf, Fyrcok / Rudolf Paciok. Część 2. – Żory : Miejski
  Ośrodek Kultury, cop. 1994. – [4], 187 pages: ilustrations; 20 cm

  21. Paciok Rudolf, Giskana od Fyrcoka (Fyrcok część III i IV) / Rudolf
  Paciok. – Żory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 1996. – 248 pages: ilustrations;
  20 cm

  22. Paciok Rudolf, Pofyrcokowe skojarzynio czyli Fyrcok część 6 / Rudolf
  Paciok. – Chorzów : „Itatis”, 2001. – 284 pages: ilustrations; 21 cm

  23. Piegza Karol, Sękaci ludzie / Karol Piegza. – Ostrawa : Wydawnictwo
  Okręgowe, 1960. – 109, [3] pages; 21 cm

  24. Piegza Karol, Tam pod Kozubową : jabłonkowskie opowieści ludowe / Karol
  Piegza ; [introduction, epilogue, glossary and vocabularyDaniela Kadłubca}. –
  Ostrava : Profil, 1975. – 134, [5] pages: ilustrations; 21 cm

  25. Probosz Jerzy, Wesele górali istebniańskich : widowisko regionalne w
  czterech odsłonach / Jerzy Probosz ; [ilustrationsJan Wałach]. – Cieszyn :
  Towarzystwo Miłośników Regionu Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa : „Interfon”,
  [1999]. – 56 pages; ilustrations;21 cm

  26. Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I
  Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński/ [redactor Maria
  Broda et al.]. – Skoczów : Towarzystwo Miłośników Skoczowa, 1998. – 32 pages:
  ilustrations;21 cm

  27. Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I I
  Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński / [redaction
  Józef Drabina, Witold Kożdoń, Robert Orawski]. – Skoczów : Towarzystwo
  Miłośników Skoczowa, 1999. – 40 pages: ilustrations;21 cm

  28. Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in III
  Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński / [redaction
  Maria Broda et al.]. – Skoczów: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, 2001. – 40
  pages: ilustrations; 21 cm

  29. Rucki Jerzy, By uchronić od zapomnienia : zbiór wspomnień z młodości w
  gwarze zakątka istebniańskiego / Jerzy Rudzki. – [Cieszyn] : Macierz Ziemi
  Cieszyńskiej, [1998]. – 218, [2] pages: ilustrations ;24 cm

  30. Rucki Jerzy, Rymy znad Czadeczki / Jerzy Rucki ; selection and preface
  Edmund Rosner. – Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszynskiej, 1985. – 31 pages;17 cm

  31. Steuer Feliks, Ostatni gwojźdźaurz / F. Res [nickname, name of athor
  Feliks Steuer]. – Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowice : Księgarnia i
  Drukarnia Katolicka). – 16 pages pages; 20 cm

  32. Steuer Feliks, Z naszej źymjy ślunskej / F. Res [nickname]. –
  Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowice : Drukarnia Katolicka). – [2],
  19 pages; 20 cm

  33. Strzałka Brunon, Godki i bojki śląskie / Brunon Strzałka ; Opolskie
  Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe. – Opole : Instytut Ślą
 • jaborygyn 26.03.05, 10:43
  cd.


  33. Strzałka Brunon, Godki i bojki śląskie / Brunon Strzałka ; Opolskie
  Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe. – Opole : Instytut Śląski, 1976. – 245, [3]
  pages: errata ; 21 cm

  34. Śmiełowski Kazimierz, Kleklimanki ; opowieści ludowe ze Śląska
  Opolskiego / Kazimierz Śmiełowski ; Instytut Śląski w Opolu. – Katowice :
  Śląsk”, 1967. – 123, [1] pages; 29 cm

  35. Wadas Józef, Ślonskie fanzolynie Furgoła / Józef Wadas. – Chełm
  Śląski : Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 2004. – 98 pages, [4]
  colored boards ; 21 cm

  36. Wadas Józef, W chałupie u Szymlów czyli Chełmskie fulanie Furgoła /
  Józef Wadas. – [Katowice] : „Kopi”, 2000. – 167 pages; 20 cm

  37. Wawrosz Adam, Na śćmiywku /Adam Wawrosz. – Czeski Cieszyn : SLA [Sekcja
  Literacko-Artystyczna], 1959. – 105, [3] pages; 20 cm

  38. Wawrosz Adam, Z naszej nolepy / Adam Wawrosz. – Ostrawa : Profil,
  1970. – 108, [1] pages; 20 cm

  39. Zbiór piosnków ludowych na Górnym Śląsku z kolekcji Rozalii Morciszek /
  elaborated and preface provided Bernard Szczech ; Bractwo Myśli Bratniej
  Związku Górnośląskiego. – Katowice : Agencja Wydawnicza Łukasz Szczech, 2001. –
  27 pages 15 cm

  40. Zogała Ludwik, Wspominki niypoprawnego malkontynta / Ludwik Zogała. –
  Wyd. 2 (corrected and supplemented). – Hajduki Wielkie : Ludwik Zogała, 2001. –
  84 pages: ilustrations; 21 cm  Chose items with notes  41. Dygacz Adolf, Pieśni ludowe Śląska Opolskiego / choose and elaborated
  Adolf Dygacz, Józef Ligęza. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1954. –
  157, [2] pages: ilustrations, notes ; 24 cm

  42. Dygacz Adolf, Pieśni ludowe miasta Katowic : źródła i dokumentacja :
  [melodies and text] / Adolf Dygacz. – Katowice : Katowickie Towarzystwo
  Społeczno-Kulturalne, 1987. – 511, [1] pages, [24] pages boards (mainly
  colored): notes, ilustrations ; 25 cm

  43. Kobiela Ludwik, Gorejący skarb : widowisko śląskie w pięciu obrazach ze
  śpiewami i tańcami / Ludwik Kobiela ; music elaboration of Jana Rykały. –
  Katowice : Śląski Związek Teatrów Ludowych, 1938. – 148 pages; 19 cm. –
  (Biblioteka Sceniczna Śląskiego Związku Teatrów ludowych ; 1)

  44. Ligoń Stanisław, Wesele na Górnym Śląsku : widowisko ludowe w 4
  obrazach, 5 odsłonach ze śpiewami i tańcami / Stanisław Ligoń ; elaborated
  commonly with Al. Kubiczki i Bolesława Wallek-Walewskiego. – Katowice :
  impression of Sekcji Teatrów Ludowych Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego,
  1934. – 110, [2] pages, [9] colored boards : notes, ilustrations, (inclusive
  colored) ; 24 cm

  45. Lutosławski Witold, Tryptyk śląski na sopran i orkiestrę symfoniczną :
  notes / Witold Lutosławski; folk text. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
  1953. – 51 pages; 32 cm

  46. Makula Marian, „Pomsta” : libretto of musicall in silesian dialect,
  four acts inspired by „Zemsty” Aleksandra Fredry music Katarzyna Gaertner /
  Marian Makula. – Ruda Śląska : „Libellus”, 1998. – 97 pages: notes, portraits ;
  21 cm

  47. Makula Marian, „Zolyty” : libretto of musical in silesian dialect
  inspired by „Ożenku Mikołaja Gogola : phonetic spelling/ wrote Marian Makula ;
  music Grzegorz Spyra ; rys. Marek Polański. – Chorzów : „Itatis”, 2001. – 103
  pages: ilustrations, notes ; 21 cm

  48. Pańczyk –Pozdziej Maria, Pośpiewomy po naszymu : współczesny śpiewnik
  śląski / Maria Pańczyk-Pozdziej; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. –
  Katowice : WBP. – 36 pages: notes, 1 portrait; 21 cm ; author of music:
  Grzegorz Spyra

  Chose musical publications  49. Bayer’y – Splecione ręce – Katowice : „Kamerton”, 1999. – 1 sound tape –
  includes ; 1. Splecione ręce. 2. Nasze życie. 3. Słodko żoneczka. 4. Ulica
  Jodłowa. 5. Nasz brzdąc. 6. Kawaler. 7. Frelka z Bawarii. 8. Nienormalna. 9.
  balanga. 10. Stary zygor. 11. Och Basiu ! 12. Ola, Ola, la / texts B. Szula ;
  music Andrzej Skaźnik ; vocal B. Szula, A. Skaźnik, K. Myalski

  50. V [ piąty] przegląd piosenki dziecięcej „Śląskie śpiewanie”1998 –
  Piekary Śląskie, Silver -Ton, 1998. – 1 sound tape – includes 11 folk songs
  perfomed by prize winners

  51. Przysieczanki - Katowice : „Wydawnictwo Muzyczne „Accord”, 2000. – 1
  sound tape – includes: 1. Przed sieniom. 2. Drei weisse Birken. 3. Żyto złote.
  4. Z góry jedź. 5. Ma miła – myśliwy. 6. Kawaliry. 7. Du, du. 8. Wilkołak. 9.
  Hilda i Hans. 10. Karlus. 11. Na przysieckim stawie. 12. Kiecki wecki. 12. Das
  Försterhaus. 14. Opolskie dziołchy / folk texts and music; vocal – group

  52. Szlagiery „Gościńca Śląskiego” – Bytom : Promus, 1997. – 1 sound tape –
  includes: 1. Duszko ma / lirycs and musicMarceli Trojan; vocal Lucjan Czerny.
  2. Moplik / lirycs Krzysztof Hanke; music Grzegorz Spyra; vocal Kabaret „Rak”.
  3. Najważniejsze jest kochanie / lirycs Maria Pańczyk; music Grzegorz Spyra;
  sings the group „Antyki”. 4. Piwko, piweczko / Mirosław Jędrowski;
  vocal „Murckowskie Gwarki”. 5. Kochany Śląsk / lirycs Mirosław Szołtysek ;
  music Andrzej Skaźnik; vocal „Duo Trapery”. 6. Dychomy, dychomy / folk text
  and music,; vocal Duet Akordeonwy „Dwa”. 7. Lyj te piwo / lirycs Marian
  Makula; music Grzegorz Spyra; vocal Kabaret „Rak”. 8. Pośpiywejcie czasem w
  doma / lirycs Andrzej Potępa; music Grzygorz Spyra; sings the group „Antyki” 9.
  Tandym to jest koło / text and music Mirosław Jędrowski; vocal „Murckowskie
  Gwarki”. 10. Boluś i Boguś / lirycs Gerard Berkop; music Andrzej Skaźnik;
  vocal „Duo Trapery”. 11 Niedzieliczka / folk text and music,vocal Duet
  Akordeonowy „Dwa”. 12. Śląsko biesiada / folk text and music,vocal: Romuś Piwny

  53. Wróć do śląskiej ziemi – [Katowice] : „Kamerton”, 1999. – 1 sound tape
  includes:: 1. Emerytalne hopsa-sa. 2. Kochano naszo ołma.3. Opolskie dziołszki.
  4. Nie wstydza się uczuć. 5. Acik w NATO. 6. Wszystko przez tyn BraX. 7.
  Hajducko polka. 8. Pieniondze szczynścia nie dajom. 9. Mój somsiod. 10. Ida do
  chaty. 11. Wróc do śląskiej ziemi. 12. Hej, moja ziemio / texts Mirosław
  Jędrowski ; music and arrangement Mirosław Jędrowski i Stefan Rylko ; vocal :
  Bożena Jędrowska, Mirosław Jędrowski, Jolanta Krawczyk, Justyna Wiechoczek,
  Grażyna Poloczek

  Additional information (e.g., estimated number of speakers, official status,
  where spoken):
  50 000 people declared using of the language during census at the polish area
  in 2002.. Official status: result of the Census 2002. Estimated number of
  speakers is about 4 milion people. Language is in use in culture living, shows,
  songs, poems, theatre, books, radio (20% on the air of Radio Piekary - Piekary
  Radio Station) the press, commonly, in everyday using, in social living

  Request addition in (Note that ISO 639-1 is a subset of ISO 639-2):

  ISO 639-2 only

  ISO 639-1 and ISO 639-2

  Code suggestions (Note that there is no guarantee that these codes will be
  assigned):

  Alpha-3 code:
  (ISO 639-2)
  Alpha-2 code:
  (ISO 639-1)  Submitter of request

  Name:
  (Required)

  Związek Ludności Narodowości Śląskiej Union of People of Silesian Nationality

  Status of submitter in relation to language (e.g., Speaker of language;
  Academic/language teacher):
  The organisation of Silesian National Minority
 • jaborygyn 22.04.05, 11:23
  Przed tyh, co niy poradzoom sie doczkac' goornouszloonzki uortografije,
  podowoom adresa, kaj sie poradzoom uoswojic' ze szloonzkymi suooweczkooma
  szrajbowanymi polskymi literoom.

  www.g2.kiss.pl/pliki/gwara/index.html
  Uode czegosik trza napoczoon'c'? :-)
 • jaborygyn 30.04.05, 00:24
  Cy by sie mjauo pokouzac', co pjyrsze se z nioom poradzoom
  niywidoome Goornoszloonzouki?

  niewidomi-tychy.webpark.pl/gwara.htm
 • jaborygyn 10.05.05, 07:43
  "Na uogroodkah kwitnie flider
  przidou by sie nowy Reader.
  Intelligent byc' moog by Web,
  co wyproorznio korzdzius'ki ueb.

  My go bymy tu futrowac',
  inksze bydoom podsuhowac'.
  Toom metodoom niywidoome
  se "cytajoom" co wjadoome.

  W Magistracie tyrz tak bydzie.
  W Katowicah! Przi ty bjydzie?
  Z Naszy tajle, w Jejih kooncku,
  morzno bydzie hnet po szloonzku!?

  Wtynczos, korzdy co marudzioou,
  do kjerego rym sie wkludzioou,
  na tyn muster szrajbowany
  leko bydzie uodczytany!

  Cy nareszcie pojmnoom Prowda,
  co Nasz kryjoul to niy znojda?
  Wergcojg dany tyn ku Szkole
  rade mjeli by Gorole.

  Bo nareszcie, bez utropy
  niy trza bydzie robic' szopy.
  Kej by to na szagi podac',
  szuo by mówic', przed Nous ... godac' !

  Rewolucjo by to booua!
  Niy mjeli by Nous za woua.
  Tamte by Nous spokopjauy.
  Wszyske s'wjynty Pokooj mjauy!!!"

  z "pasikoonikowy" becki
 • jaborygyn 13.05.05, 13:05
  "Pasikoonikowy" wjyrsz prawi:
  - Toom metodoom niywidoome
  se "cytajoom" co wjadoome. -

  Goornoszloonzouki majoom patrzyniy niy jyny uo niywidoomyh, ale tyrz guho-
  niymyh!

  Bo sprawjyli przed Nih THETOS-a, kjery Naszo Godka poradzi jym "wymigac'"

  Tu se to mogecie poproobowac':

  sun.iinf.polsl.gliwice.pl/sign/
 • jaborygyn 14.05.05, 10:54
  Danka Kos z Mysłowic właśnie zdaje maturę w II LO im. Powstańców Śląskich
  w Mysłowicach.
  W ubiegłym roku zwyciężyła w konkursie gwary śląskiej organizowanym przez IV LO
  im. Curie-Skłodowskiej w Chorzowie. Chce studiować etnologię w Cieszynie.
  Na maturze ustnej z języka polskiego Danka wybrała temat prezentacji - "Cechy
  gwary śląskiej i ich odzwierciedlenie w życiu codziennym mieszkańców".

  -Znam gwarę i się nią interesuję, stąd ten temat. Przed komisją musiałam na
  przykład podać cechy gwarowe - tłumaczy maturzystka.
  -Wykorzystałam wiersze przełożone na gwarę, teksty folklorystyczne, książki
  i film dokumentalny. Myślę, że gdyby gwara była na maturze, to poradziłabym
  sobie z nią - uważa. (...)

  -Rzeczywiście kwestia pojawienia się śląskiego na maturze to bardzo odległa
  przyszłość - mowi Jerzy Gorzelik, zwolennik rejestracji narodowości śląskiej.
  -Może jednak sprawa kodyfikacji mowy śląskiej nabierze przyśpieszenia?
  -Nie sądzę, by gwara była jednym z przedmiotów na maturze dopóki nie zostanie
  zaliczona do grupy języków etnicznych. (...)

  Marek Sołtysek ma pomysł, by na maturze pojawił się dodatkowy przedmiot -
  kultura regionu. -Skoro można dzisiaj zdawać wiedzę o tańcu, której uczy się
  niewielu uczniów, to może warto zastanowić się nad wiedzą o kulturze regionu -
  proponuje M.Szołtysek.

  "Spotkania" 14-15 maj 2005 r.
  Dziennik Zachodni nr 111
 • jaborygyn 28.05.05, 10:59
  " Kej transparynta z wojewoodztwym "śląskiem",
  s'cic' prowodyry rosuy we kieleckiem?

  www.szs.org.pl/prawa/okno.php?id=110&sc=80lat2004
  I niy poomogoom za forhang niykjere,
  bo jejih "przikuod" rzoudnego niy bjere!

  www.szs.org.pl/prawa/okno.php?id=108&sc=80lat2004
  Co to kcoom wmoowic', irze szahy znane
  dziynka "powstanioom", co poonos' wygrane?

  Kej by tak boouo, na co taki auflauf?
  Jou jurz tam wola wzioon' se lepi Einlauf! "

  z "pasikoonikowy" becki
 • jaborygyn 16.06.05, 10:44
  Rodzi się nowy słownik

  Samouczek śląskiego

  Ponad 14 tysięcy haseł będzie zawierał polsko-śląski słownik, którego wydanie
  w najbliższym czasie planuje Ruch Autonomii Śląska.
  Publikacja ma służyć pomocą tym Ślązakom, którzy zapomnieli śląskiej godki
  i chcą sobie przypomnieć określenia oraz sformułowania, jakimi posługiwali się
  dziadowie.
  Działacze Ruchu chcą jeszcze przeprowadzić konsultacje z polonistami,
  bohemistami i germanistami. Ich zdaniem język śląski, którego istnienie
  kwestionują językoznawcy, to efekt współistnienia wielu kultur polskiej,
  niemieckiej, czeskiej. Planują wydanie słownika w około 2, a może 3 tysiącach
  egzemplarzy.
  Czy to dobry sposób budzenia śląskiej tożsamości? - Jeżeli słownik ma służyć
  udowodnieniu, że język śląski istnieje i stać się orężem walki politycznej,
  to sprzeciwiam się tej inicjatywie - mówi Piotr Spyra z Ruchu Obywatelskiego
  Polski Śląsk. - Jeśli jednak ma przypomnieć bogactwo śląskiej gwary, to nie mam
  nic przeciwko wydaniu takiego dzieła. Nie można zapominać, że śląska gwara
  należy do języka polskiego i ma wiele odmian. Inaczej mówi się w Zabrzu,
  a inaczej na Opolszczyźnie. Ciekawe, która z odmian wybiorą autorzy słownika
  jako podstawową?
  - Przez kilkanaście lat, wskutek sporów językoznawców, nie udało się wydać
  wielotomowego języka gwary śląskiej. Spory dotyczyły właśnie tego, którą gwarę
  uznać za wiodącą - mówi Jan Rzymełka, poseł PO, którego rodzina od 300 lat
  zamieszkuje Śląsk. - Gwara żyje przede wszystkim w języku mówionym. Także
  u mnie w rodzinie.

  Marian Pyrek w 1998 roku założył pierwszą stronę internetową, za pośrednictwem
  której Ślązacy z całego świata pisali maile gwarą. Można powiedzieć, że była to
  pierwsza nieoficjalna próba kodyfikacji języka, bez żadnych podtekstów
  politycznych, z myślą o zachowaniu tradycji i kultury. - Zorganizowaliśmy msze
  święte po śląsku, a nawet tłumaczenia fragmentów Ewangelii - mówi Pyrek, który
  oblicza, że śląskich maili przez sieć przeszło grubo ponad 50 tysięcy.
  Strona funkcjonuje nadal. Swego czasu był tam nawet dostępny słownik, który
  wyszukiwał gwarowe odpowiedniki słów literackiej polszczyzny.
  RAŚl poprzez stworzenie słownika chce udowodnić, że język śląski istnieje.
  Język śląski został przez tę organizację wpisany do Europejskiego Biura Języków
  Mniej Używanych. Ruch jest jednym z założycieli polskiego oddziału biura.
  Obecnie na rynku istnieją liczne publikacje dotyczące gwary śląskiej, a w Opolu
  jest właśnie drukowany wielotomowy słownik, będący kompendium wiedzy na temat
  śląskiej godki.

  AGATA PUSTUŁKA

  Dziennik Zachodni nr 138
  16 czerwca 2005 r.

  Podpis pod zdjęciem:
  Marian Pyrek założył pierwszą stronę internetową
  (www.gornyslask.pl/beranie/index.htm), za pośrednictwem której Ślązacy z całego
  świata mogą pisać maile gwarą.
 • dialektolog 17.06.05, 14:02
  jaborygyn napisał:

  > Rodzi się nowy słownik
  >
  > Samouczek śląskiego
  >
  > Ponad 14 tysięcy haseł będzie zawierał polsko-śląski słownik, którego wydanie
  > w najbliższym czasie planuje Ruch Autonomii Śląska.
  > Publikacja ma służyć pomocą tym Ślązakom, którzy zapomnieli śląskiej godki
  > i chcą sobie przypomnieć określenia oraz sformułowania, jakimi posługiwali
  się
  > dziadowie.
  > Działacze Ruchu chcą jeszcze przeprowadzić konsultacje z polonistami,
  > bohemistami i germanistami. Ich zdaniem język śląski, którego istnienie
  > kwestionują językoznawcy, to efekt współistnienia wielu kultur polskiej,
  > niemieckiej, czeskiej. Planują wydanie słownika w około 2, a może 3 tysiącach
  > egzemplarzy.

  [...]

  Bardzo jestem ciekaw.
  D.
 • jaborygyn 17.06.05, 20:01
  (...)
  W przeszłości, aż do lat 90tych ubiegłego wieku, ani Warszawa ani polscy
  językoznawcy nie mogli się pogodzić z myślą, że kaszubski to nie dialekt języka
  polskiego. W końcu wygrał rozsądek i wola samych Kaszubów – od kilku lat na
  maturach kaszubska młodzież zdaje egzamin z kaszubskiego jako języka
  ojczystego. Można się też odwołać do odleglejszej przeszłości. W 1863 rosyjski
  minister spraw wewnętrznych Petr Walujew oświadczył w swym piśmie do carskiego
  urzędu cenzury, że „język małoruski (tj. ukraiński) nie istniał, nie istnieje,
  i istnieć nie może, bo to dialekt języka rosyjskiego.” A jednak ukraiński to
  obecnie język urzędowy Ukrainy. Tak więc, głównie od samych Ślązaków zależy,
  czy będą na tyle uparci i zainteresowani sprawą, aby doprowadzić do oficjalnego
  uznania śląskiego jako odrębnego języka. A w demokratycznej Polsce, chyba nie
  będzie się stawiać tylu przeszkód formalnych i administracyjnych na drodze tego
  procesu tak jak to się działo w przypadku kaszubskiego w PRL, czy ukraińskiego
  w Imperium Rosyjskim?
  Podobno wielokulturowość to bogactwo postkomunistycznej Polski i zjednoczonej
  Europy. Czyż tak jak w przypadku Kaszubów nie można by przekuć językowo-
  narodowej odrębności Ślązaków w kolejną kulturalno-turystyczną atrakcję Polski,
  miast ją kontestować? (...)
 • jaborygyn 26.06.05, 21:47
  Dzwoon Annabergu - pjes'niczka we goornouszloonzkym kryjoulu:

  www.darek.phi.pl//tymczas/gora_anaberg.mp3
  Posuhejcie i se zas'pjywejcie z Nooma!
 • jaborygyn 28.06.05, 11:17
  Niykjere szkryflajoom uo goornouszloonzkym kryjoulu podle naukowego mustra:

  cadmus.iue.it/dspace/retrieve/1757/HEC03-01.pdf

 • jaborygyn 25.07.05, 14:37
  A tu i przed Poloukoow cos' po polsku moom!

  Hoc' z leksza jurz "wytyngnioone", ale gibko podoom:

  "Standaryzacja języka górnośląskiego oraz możliwe konsekwencje społeczne
  i polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego)"

  Tomasz Kamusella  Tu se to noondziecie:

  www.mlodziezgornoslaska.org/
 • jaborygyn 31.07.05, 13:00
  Soom tam tyrz sposobne bajszpile!

  Na tyn przikuod: "Fater ostali som w haupie".

  We szaufynstrze - "Texty po S'loonsku" na zajcie:
  www.mlodziezgornoslaska.org/
 • jaborygyn 17.08.05, 11:26
  Ku Mje Rehtoor tefjyli po pros'bje bez cufal, bez to przedowoom Jyh inkszym
  ze Jejih uostudoom:

  Szanowni Państwo!
  Byłbym bardzo wdzięczny Państwu za wskazanie tytułów periodyków prasowych
  w języku śląskim (laskim) lub zamieszczających pojedyncze teksty w tym
  języku.
  Prosiłbym także, o ile jest to możliwe, o podanie adresów interenetowych
  redakcji owych periodyków. Z góry serdecznie dziękuję.
  Łączę wyrazy szacunku --
  AK

  ------------------------------------------------------------------------
  Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  ul. Szrajbera 11
  10-007 Olsztyn
  Poland
  tel. ++48 698 997 626

 • jaborygyn 30.08.05, 11:30
  Totalny bojkot wyboröw bez Görnošlönzůköw!


  To by möguo byc' nojlepše před Nous wyn's'cie!

  Te co Jyh bandziy we welönku brahowac', söm značy sie -
  Norodym Görnůšlönzkym!

  Leke banöm mjec' rehnöngmajstry wtynčos rahowaniy.

  Tym baři, iře Görnošlönzůköw přeca we Polsce niy ma?!

  Niy ma tyř Jyh we polski Ustawje uo Myn'šůs'ciah!

  To skönd we welönek mjauy by sie narůz wziön'c' Jejih guose?

  Namůwjůcie Nůs Polůki do welönkowy šulerki?

  To niy je u Nůs w modzie!


  Cy by to boouy poczoontki literacki szloonzcyzny?
 • ardjuna 30.08.05, 11:34
  Widzę, Jaborygenie, że ortografia Waszego języka ewoluuje dość chyżo (od
  polityki abstrahuję).
 • jaborygyn 30.08.05, 12:56
  Przeca My zouwdy robotne boouy!

  Wolauy wszysko gibko zrobic', niz'li uo tym dugo prawic',
  a niy dej Poonbooczku skoranio, jesce szkryflac'. :-)

  Jak niy przimjyrzajoonc - Polouki.
 • ardjuna 31.08.05, 00:15
  jaborygyn napisał:

  > Przeca My zouwdy robotne boouy!

  Ano, boouy, Jaborygynie rostomiły, boouy... :)

  > Wolauy wszysko gibko zrobic', niz'li uo tym dugo prawic',
  > a niy dej Poonbooczku skoranio, jesce szkryflac'. :-)

  No i terozki, panocku, mocie zagwozdku ze swoim szkryflaniem (to mój własny
  volapük, nie przyjmuję krytyk).

  > Jak niy przimjyrzajoonc - Polouki.

  My Polouki takie już som - albo nos kochaj, albo rzuć (to drugie trudne będzie :)

 • jaborygyn 02.09.05, 01:47
  Jů we tym šukaniu po uömacku i uode malutkůście sposobnego mustra,
  podle kjerego šuo by pokůzać na papjöře to co möm w intusie, niyrůz řeh sie
  zastanůwjů jak by tyř to - co kole Sia suyša - překůzać nojgryfni?

  A při tym szporobliwje!

  I coby to böuo sposobne i přidajne před Dziejcia.
  Bo to Uönym je go potřa nojbaři.

  Ale coby tyř niy přepömnieć uo leciwyh, u kjeryh uocy juř niy te co pjyrwyj.

  Bez to tyř napočön`eh uode internecowygo šrajbönga, co to go sprawjöu Tadzik ze
  Florydy. www.republikasilesia.com/

  Tam uodciepniöne uostauy wszyske hocyki, kryski, pisli i inkše přidůwki.

  Bez to řeh pejdziů ździebko wyři, co ta "prowizorka" moge sie uostać do köńca,
  bo mo u Sia dobre ströny i wjela bogajstwöw.

  Přede wšym před školořy, kjere banöm jöm sie kciauy naumjeć.
  Brelůki, a nawet ślepůki, poradzöm jöm "namacać" bez breli.
  Je uöna tyř "tryndy" ze tym, co inkše (jak Polůki) dziepjyro šukajöm dlo
  swojigo Řöndzynio, coby böuo baři moderne.

  A co we teroźniejšym casie nojwožniejše, niy poradzöm ji dać rada řůdne
  šteröngi na drötah i přeciwnoście we kömpjutrah, při translacyjah, kömpresyjah,
  dekömpresyjah, ... i inkšyh roztomajtyh přeböckah.

  Podwjel co, zdowo Mi sie, iře je uöna sposobno do zapisowanio wszyskih
  uodmjanöw Našy Mowy?! Jak sie myla, dejcie znać!

  Tela, iře naškryflane tak texta zdajöm sie być porozwlykane i posiekane
  apostroföma (') i rozdzielůköma (`).

  Hocia wydowo sie, co niydugo juř řůdyn niy bandziy škryflů inakšy niźli ze
  tastatury kömpjutra, to gibci lebo niyskoři šlönzky Nůröd niy zapömni zawůać
  i upömnöńć sie uo literacki muster skodyfikowanego Řöndzynio!

  Tero mogymy přyńś do Wašego zapytanio!

  Je pora problyjmöw:

  Jak poskrůcać to, co juř poradzyma zapisůwać Tadzikowöm "prowizorköm"?

  Jake přijöńć do drukowanio znaki?

  Co ze Našy Tradycyje mjyndzy niyma naznaczyć jak stygmatöma?

  Tradycyjo napočua sie ze Nowinöm, přiniesiönöm bez Cyryla i Metodego,
  a přišykowanöm před Nůs we cyrylicy. I ze Řešöm Wjelgih Moravöw.

  Ze tradycyje Cyryla i Metodego wziynte uostauo tuplowane "oo", we literackym
  mustře skodyfikowanego Řöndzynio - "ö". Cy siyngać banyma tam po inksze znaki?
  Darmo tero zgadůwać.

  Tradycyjo Řeše Wjelgi Moravy, i niyskoři - Bohymje (Čehöw), uodcisnöńć by
  möguy - we přijyntym literackym mustře - niykjere znaki wziynte uod Nih.

  Spömna yno, co do terůzka föngujöm we Našy Gůdce Jejih suowa:
  - te co`h je před kwilköm uřöu: spömnieć, do terůzka, fönguje, przed kwilköm,
  - ale i inkše: kraiček, uömasta, dej pozör!, cesta, podziwej sie!, řikać,
  řiknöńć, poleku ...

  Darmo je "polonizować" přez zapisowanie we polskym slabikořu?

  "Darmo" - pewnikym tyř to je moravjůk (bohemjůk)?

  A "pewnikym", ... pewnikym tyř! :-)

  I jak tu z tego wylyź na "polski" grönt?

  Ciynřko, pra?


 • ja22ek 17.09.05, 21:15
  Jaboryginie, porezane słowa w internecowym szrajboongu to można "posklejać" jak
  się znaczek jaki zamiast apostrofu użyje. Na przykład 'x', który jest jak dla
  mnie prastarym błędem Rzymian, bo dwa dźwięki w sobie zawiera, a w piśmie
  alfabetycznym tylko jeden przystoi, pra?

  Gdybyście jeszcze nie szkryflali w tym czeskopodobnym szrajboongu 'ř' tam gdzie
  'ż' wypada, toby było całkiem gryfnie.

  J.
 • jaborygyn 18.09.05, 20:25
  Uo to Woom szuo?:

  Jů we tym šukaniu po uömacku i uode malutkůście sposobnego mustra,
  podle kjerego šuo by pokůzać na papjöře to co möm w intusie, niyrůz žeh sie
  zastanůwjů jak by tyž to - co kole Sia suyša - překůzać nojgryfni?

  A při tym szporobliwje!

  I coby to böuo sposobne i přidajne před Dziejcia.
  Bo to Uönym je go potřa nojbaři.

  Ale coby tyž niy přepömnieć uo leciwyh, u kjeryh uocy juž niy te co pjyrwyj.

  Bez to tyž napočön`eh uode internecowygo šrajbönga, co to go sprawjöu Tadzik ze
  Florydy. www.republikasilesia.com/

  Tam uodciepniöne uostauy wszyske hocyki, kryski, pisli i inkše přidůwki.

  Bez to žeh pejdziů ździebko wyži, co ta "prowizorka" moge sie uostać do köńca,
  bo mo u Sia dobre ströny i wjela bogajstwöw.

  Přede wšym před školořy, kjere banöm jöm sie kciauy naumjeć.
  Brelůki, a nawet ślepůki, poradzöm jöm "namacać" bez breli.
  Je uöna tyž "tryndy" ze tym, co inkše (jak Polůki) dziepjyro šukajöm dlo
  swojigo Řöndzynio, coby böuo baři moderne.

  A co we teroźniejšym casie nojwožniejše, niy poradzöm ji dać rada žůdne
  šteröngi na drötah i přeciwnoście we kömpjutrah, při translacyjah, kömpresyjah,
  dekömpresyjah, ... i inkšyh roztomajtyh přeböckah.

  Podwjel co, zdowo Mi sie, iže je uöna sposobno do zapisowanio wszyjskih
  uodmjanöw Našy Mowy?! Jak sie myla, dejcie znać!

  Tela, iže naškryflane tak texta zdajöm sie być porozwlykane i posiekane
  (pořezane) apostroföma (') i rozdzielůköma (`).

  Hocia wydowo sie, co niydugo juž žůdyn niy bandziy škryflů inakšy niźli ze
  tastatury kömpjutra, to gibci lebo niyskoři šlönzky Nůröd niy zapömni zawůać
  i upömnöńć sie uo literacki muster skodyfikowanego Řöndzynio!

  Tero mogymy přyńś do Wašego zapytanio!

  Je pora problyjmöw:

  Jak poskrůcać to, co juž poradzyma zapisůwać Tadzikowöm "prowizorköm"?

  Jake přijöńć do drukowanio znaki?

  Co ze Našy Tradycyje mjyndza niyma naznaczyć jak stygmatöma?

  Tradycyjo napočua sie ze Nowinöm, přiniesiönöm bez Cyryla i Metodego,
  a přišykůwanöm před Nůs we cyrylicy. I ze Řešöm Wjelgih Moravöw.

  Ze tradycyje Cyryla i Metodego wziynte uostauo tuplowane "oo", we
  kancelaryjůwym (literackym) mustře skodyfikowanego Řöndzynio - "ö". Cy siyngać
  banyma tam po inksze znaki? Darmo tero zgadůwać.

  Tradycyjo Řeše Wjelgi Moravy, i niyskoři - Bohymje (Čehöw), uodcisnöńć by
  möguy - we přijyntym kancelaryjůwym (literackym) mustře - niykjere znaki
  wziynte uod Nih.

  Spömna yno, co do terůzka föngujöm we Našy Gůdce Jejih suowa:
  - te co`h je před kwilköm užöu: spömnieć, do terůzka, fönguje, przed kwilköm,
  - ale i inkše: kraiček, uömasta, dej pozör!, cesta, podziwej sie!, řykać,
  řiknöńć, poleku ...

  Darmo je "polonizować" přez zapisowanie we polskym slabikořu, pra?

  "Darmo" - pewnikym tyž to je moravjůk (bohemjůk)?

  A "pewnikym", ... pewnikym tyž! :-)

  I jak tu z tego wylyź na "polski" grönt?

  Ciynžko, pra?
 • ja22ek 19.09.05, 09:38
  O to właśnie mi chodziło. Teraz widać szacunek dla tych, to przy czeskiej
  granicy rozróżniają 'rz' i 'ż', oraz szacunek dla historii słowa.

  Teraz przeczytałem jeszcze dokładniej Wasz tekst, i takie dodatkowe uwagi mi
  się nasunęły:

  - Użycie ů. Zdaje mi się, że stosujecie ten znak do oznaczenia dyftongu 'ou',
  czemu jestem z zasady przeciwny, jak to wyżej przy okazji iksa napisałem.
  Wcześniej sądziłem, że jest to raczej długie 'o', które u niektórych w 'ou'
  przechodzi, ale jak zobaczyłem w Waszym
  tekście "škryflů", "zawůać", "zastanůwjů", to już wiem o co chodzi.
  Przynajmniej w tych słowach to ja bym
  pisał "škryflou", "zawouać", "zastanůwjou", zważywszy na morfologię tych słów.
  Sami zresztą piszecie "sprawjöu", a nie "sprawjů". A najchętnie oczywiście bym
  widział wszędzie 'ou', jeśli tak się mówi.

  - Oznaczanie miękkości. Piszecie np. "přeciwnoście". A tu nie wiadomo, czy
  to 'ci' czytać jak 'ći' w 'cisnąć', czy jak 'ci' w 'cimer'. Nie lepiej by było
  te najbardziej miękkie głoski oznaczać zawsze tak samo: přećiwnośće, gibći,
  Dźejća, ńy, źdźebko? Akurat z polszczyzny wiem, że sprawa miękkości to chyba
  największa zaraza naszej ortografii, bo mamy kilka stopni miękkości (i wy
  też!), przechodzących w szumienie:
  - twarde (syn),
  - półmiękkie (sinus),
  - półmiękkie "mocne" (procesji),
  - miękkie (siny),
  - szumiące miękkie (Sziwa),
  - szumiące miękkie "mocne" (Czuwaszji - to chyba jedyne takie),
  - szumiące twarde (szyna).
  I warto by umieć je zapisać - najlepiej wszystkie, a co najmniej pięć.

  - Użycie 'h'. Podobno w niektórych odmianach waszej mowy jest różnica
  między 'ch' a 'h'. W takim razie albo zakażecie gadać inaczej, albo z szacunku
  dla mniejszości pozostawicie rozróżnienie (ale dzieci się będą pieklić :)

  Na koniec o skracaniu Tadzikowej prowizorki. Tam, gdzie mamy kilka miękkich
  spógłosek na kupie, można tylko po ostatniej kłaść znak miękkości, np. kuasc',
  radosc'. Podobnie z szumiącymi: Bydgoscz (tu gorzej, bo słowiański język
  poradzi wymówić i szcz, i szc, i scz).

  Jak Wam się widzi takie coś:
  >Jou we tym šukańu po uômacku i uode malutkouśće sposobnego mustra,
  >podle kjerego šuo by pokouzać na papjôře to co möm w intuśe, ńyrouz žech śe
  >zastanouwjou jak by tyž to - co kole Śa suyša - překouzać nojgryfńi?
  >
  >A při tym šporobliwje!
  >
  >I coby to bôuo sposobne i přidajne před Dźejća.
  >Bo to Uônym je go potřa nojbaři.
  >
  >Ale coby tyž ńy přepômńeć uo lećiwych, u kjerych uocy juž ńy te co pjyrwyj.
  >
  >Bez to tyž napočôn'ech uode internecowygo šrajbônga, co to go sprawjôu Tadźik
  >ze Florydy. www.republikasilesia.com/
  >
  >Tam uodćepńöne uostauy wšyske hocyki, kryski, pisli i inkše přidouwki.
  >
  >Bez to žech pejdźou źdźebko wyži, co ta "prowizorka" moge śe uostać do kôńca,
  >bo mo u Śa dobre strôny i wjela bogajstwôw.
  >
  >Přede wšym před školořy, kjere banôm jôm śe kćauy naumjeć.
  >Brelouki, a nawet ślepouki, poradzôm jôm "namacać" bez breli.
  >Je uôna tyž "tryndy" ze tym, co inkše (jak Polouki) dźepjyro šukajôm dlo
  >swojigo Řôndzyńo, coby bôuo baři moderne.
  >
  >A co we teroźńejšym čaśe nojwožńejše, ńy poradzôm ji dać rada žoudne
  >šterôngi na drôtach i přećiwnośće we kömpjutrach, při translacyjach,
  >kômpresyjach, dekômpresyjach, ... i inkšych roztomajtych přebôckach.
  >
  >Podwjel co, zdowo Mi śe, iže je uôna sposobno do zapisowańo wšyjskich
  >uodmjanôw Našy Mowy?! Jak śe myla, dejće znać!
  >
  >Tela, iže naškryflane tak teksta zdajôm śe być porozwlykane i pośekane
  >(pořezane) apostrofôma (') i rozdźeloukôma (`).
  >
  >Choća wydowo śe, co ńydugo juž žoudyn ńy bandźy škryflou inakšy ńiźli ze
  >tastatury kômpjutra, to gibći lebo ńyskoři šlônzky Nourôd ńy zapômńi zawouać
  >i upômnôńć śe uo literacki muster skodyfikowanego Řôndzyńo!
  >
  >Tero mogymy přyńś do Wašego zapytańo!
  >
  >Je pora problyjmôw:
  >
  >Jak poskroucać to, co juž poradzyma zapisouwać Tadźikowôm "prowizorkôm"?
  >
  >Jake přijôńć do drukowańo znaki?
  >
  >Co ze Našy Tradycyje mjyndza ńyma naznačyć jak stygmatôma?
  >
  >Tradycyjo napočua śe ze Nowinôm, přińeśônôm bez Cyryla i Metodego,
  >a přišykouwanôm před Nous we cyrylicy. I ze Řešôm Wjelgich Moravôw.
  >
  >Ze tradycyje Cyryla i Metodego wźynte uostauo tuplowane "oo", we
  >kancelaryjouwym (literackym) mustře skodyfikowanego Řôndzyńo - "ô". Čy śyngać
  >banyma tam po inkše znaki? Darmo tero zgadouwać.
  >
  >Tradycyjo Řeše Wjelgi Moravy, i ńyskoři - Bohymje (Čehôw), uodćisnôńć by
  >môguy - we přijyntym kancelaryjouwym (literackym) mustře - ńykjere znaki
  >wźynte uod Ńih.
  >
  >Spômna yno, co do terouzka fôngujôm we Našy Goudce Jejich suowa:
  >- te co'ch je před kwilkôm užôu: spômńeć, do terouzka, fônguje, před kwilkôm,
  >- ale i inkše: krajiček, uômasta, dej pozôr!, cesta, podźiwej śe!, řykać,
  >řiknôńć, poleku ...
  >
  >Darmo je "polońizować" přez zapisowańe we polskym slabikořu, pra?
  >
  >"Darmo" - pewńikym tyž to je moravjouk (bohemjouk)?
  >
  >A "pewńikym", ... pewńikym tyž! :-)
  >
  >I jak tu z tego wylyź na "polski" grônt?
  >
  >Ćynžko, pra?
 • jaborygyn 19.09.05, 12:35
  Trza pejdziejc', co je to szrajbnioone akuratnie!

  A przi tymu poleku niy trza Mi sie bydzie zastanouwjac', fto tyrz to sie za tym
  Mjoonym "ja22ek" skrywo?! (Trefjoony, utopjoony!) :-)

  Hocia szczyrze Woom sie prziznoom, irze korzdo texta naszkryflano
  po "szloonzku" poradza pojoon'c', cy by to boouo Tadzikowoom "prowizorkoom"
  cy hociaby i wedle Waszego mustra.

  Bo uobrozki dlo jego przedstouwjanio mogoom byc' roztomajte, ale melodyjo we
  uszah szumjoonco - je yno jedna!

  Kerysik zresztoom pejdziou, co do pojmowanio i spokoupjanio texta styknie jego
  cirka 80%-owo precyzyjo.

  Bez to tyrz sie zastanouwjoom, jak daleko trza zan's'c' ze tymi roztomajtymi
  zortooma "mjynkos'cioow", coby sie przi tymu wszyskymu Mode niy potracioouy?

  PS
  U Nous po soomsiedzku je jedyn istny, co to mo tooutynhala,
  a zwje sie Borzucki.
  Sproobowalibys'cie Jego Mjoono wypedziec' przi Niym bez "ż", lebo "rz" cuzamyn!
  Yno "r" i "z" - extra! Ale to trza wjedziec' ze suyszynio. Po soomsiedzku.
  Nadeszue Polouki cytajoom je tak jak je na szyldzie i kej sie uoo Niygo
  pytajoom, to Noom sie wtynczos zdo, co idzie uo kogosik coukym inkszygo
  i yno ruszoomy ramjoonooma ze z'dziwjynio. A sklep je za rogym!
 • ja22ek 19.09.05, 14:23
  Jaboryginie, właśnie z 'rz' mam do was pytanie. Kiedyś w polskim pisało się
  barzo, barziej. Ponieważ teraz się mówi bardzo, bardziej, to od zawsze
  sądziłem, że kiedyś się mówiło bar-zo, bar-ziej. A po śląsku widzę 'barziej'
  zapisane tak, jakby tam było 'ż'. To jak u was się mówi: bażo czy bar-zo? I
  dlaczego :)

  I jeszcze - mówicie 'czy' czy 'cy', bo u was cięgiem 'cy' widzę, ale nie wiem,
  czy to błąd, czy prawda.

  J.

  PS. Tooytynhala, jeruna, ładne słowo!
 • jaborygyn 19.09.05, 20:55
  "Cy`s' Mje przepoomniaua, cy Mi jurz niy pszajesz, cy co?!"

  Tak sie s'pjywo do terouzka we pjes'niczce.

  A "bażi" sie suho to, co Jou szkryfloom Tadzikowoom notacyjoom za barzi.

  Bardzo, bażi, nojbażi - tak to stopniujyma.

  Niykej sie tyrz suyszy "bar-zi". Ale to pewnikym jurz je ze inkszego placu O/S?

  PS
  Tooutynhala (tółtynhala), a niy "Tooytynhala" - od niem. tot (martwy, zmarły,
  nieżywy), tu - przechowalnia zwłok.
 • jaborygyn 20.09.05, 13:46
  Errata.

  Mjauo byc':
  Niykej sie tyrz suyszy "bar-źi".
 • jaborygyn 15.09.05, 10:33
  Napoczuo sie ze uoficijelooma i na fest, podug Roczniokowego mustra:

  Bliknijcie ino tukej, co miarkujom ludzia ze ślůnskij nacyje.
  Łod pora dniów mordujom sie ze tom szkartom.
  Możno Bozia łůnym do siůłów i moców coby złostatkować szkarta, abo kieryś
  Ślůnzok szrajbownik kůmpowych programów łůnych wesprze.

  republika.pl/zlns/
 • jaborygyn 17.09.05, 17:48
  Przikuod inkszego kancylaryjowygo szrajboonga, podle szwagrowego mustra z
  Laband:

  Žaba w břuchu

  Koždy z nos zno te učuće,
  Koždy mjoŭ roz přeca strach,
  Te w žoŭôntku śmjyšne kuće,
  W břuchu cośik robi krach.
  Kedyś jak’ś mjoŭ prowda pedźeć,
  Jak’eś škôćôŭ , bajtlym bôŭ,
  To’eś dźubek kônsek smućôŭ,
  Abo gowa w pjosek krôŭ.
  Dźiśoj chop žeś jes šykowny,
  Na ńydźela ancug moš,
  A sam juzaś strach će śćiśńe,
  Žaba w břuchu juzaś znoš.
  Ale rod žeś tfojyj žapce,
  Tyn maškytny stary froš,
  Ŭôn pokilo i poŭechce
  Tyž jak lipśće kuśik doš.
 • ja22ek 17.09.05, 21:17
  A tu ładnie żeście ptaszków, daszków i kresek naszkryflali, jedno 'ŭ' mi się nie
  bardzo widzi, jak 'v' jest do wykorzystania.
 • jaborygyn 22.09.05, 09:53
  " Do
  deputowanych Parlamentu Europejskiego
  Szanowni Państwo, jako Komitet Założycielski Związku Ludności Narodowości
  Śląskiej chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na problem dyskryminowania kilkuset
  tysięcy obywateli Unii Europejskiej przez władze Rzeczpospolitej Polskiej, nie
  tylko poprzez odmowę nadania im statusu mniejszości etnicznej, lecz nawet
  odmawiając prawa do zrzeszania się w celu obrony swej śląskiej tożsamości
  narodowej. Szokujący jest fakt, iż w XXI w. w środku Europy ma miejsce
  ignorowanie istnienia sporej, odrębnej grupy narodowościowej." (...)
 • jaborygyn 05.10.05, 11:25
  " (...)Aby mówić o patriotyźmie jego mieszkańców trzeba uwzględnić historyczne
  dzieje tej ziemi. Niemalże 600 lat byliśmy odłączeni od Korony - 200 lat
  należeliśmy do Moraw i Czech, ponad 200 lat do Austrii, prawie 200 lat do Prus.
  Te trzy okresy wywarły historycznie i kulturowo swoiste znamię w bardzo
  pozytywnym sensie. Obecne tu wartości tych trzech kultur zawsze usiłowały
  tworzyć pojednaną różnorodność, co było i jest niezmiernie ubogacające.
  Elementy niemieckie, które znajdują się w naszej kulturze, nie powinny dziś
  przeszkadzać autentycznemu Ślązakowi, tak samo jak elementy polskie - przed
  1945 r. Podobnie jest z kulturą morawską. Pod Raciborzem, na granicy
  z Morawami, ludzie po dziś dzień spowiadają się pomorawsku, podobnie jak tutaj,
  w wioskach podopolskich - w języku niemieckim. Na początku obecnego stulecia
  istniała na Śląsku możliwość sprawowania liturgii w czterech językach, tego nie
  było nigdzie. Obecnie liturgia może być tutaj sprawowana aż w sześciu językach.
  (...)

  www.list.media.pl/list-katolik-wiara-pl-298.htm
 • jaborygyn 11.10.05, 07:54
  "Coby na futer uzbjyrac' cosik,
  korzdyn douorzyc' mo aby grosik!

  A jesce lepi uod Ooumoow szprymy,
  to we Jynzyku bjydne niy bymy!

  We tym i wsparciy jurz ku Noom lejci,
  bo za to tero weznoom sie Dziejci!

  Napoczynajoom wszysko za rajoom.
  Przetuplikujoom, co Jym padajoom.

  A przekuodane ze cieszyn'skigo
  mo akuratnie byc' do ... polskigo.

  Rymowe gan'si douwno gangajoom,
  irze Szloonzouki swooj Jynzyk ... majoom!"


  z "pasikoonikowy" becki
 • jaborygyn 12.10.05, 07:58
  " Tero sie tym to zajyna Rada,
  kjero Noom powjy co Noom wypada!

  Cy sie mogymy, podnoszoonc uocka,
  zwroucac' we Goudce Ci do Poomboocka!

  A skoond Ci Uoone wjoom, rozguoszujoom,
  co TAM Jyh mowa lepi pojmujoom? "


  z "pasikoonikowy" becki
 • jaborygyn 20.10.05, 23:52
  Jak śe přôdźi škryflaűo?

  Űoglôndôm śe „Protokôlarz mjasta Woźńik” i pača, jak śe přôdźi na Ślônsku
  škryflaűo. A škryflaűo śe mašketńe. We XV-XVI wjeku bôű to taki jynzyk
  česko-ślônski (we Polsce česko-polski) skuli tego, co česko űortografja śe
  uštabilizowaűa gibćij űod polskij, a kupa ludźi, kere robjyli za pisařôw,
  kštaűćyűo śe we Čechach. Űod drugij poűowy XVI wjeku ślônsko űortografjo
  naśladowaűa wjyncyj űortografjo polsko. Co jes nojbařij ćekawe: we tych
  tekstach „c”, „č” i „ć” škryflo śe jednym znakym „cz”, a w ńykerych
  wčeśńyjšyxh tekstach čynsto zamjas „j” škryflo śe „g”. Škyflańy škryflańym, nô
  jak űôni wtynčos godali? Chćoű bych to sűyšeć, bo přeca we XVI wjeku to juž ńy
  bôűo dugich samogűoskôw, ino pochylône. "O" pochylône nôm űostaűo, nô wtynčos
  to śe ješče "a" pochylône rôžńyűo we ślônskim űod "o", a "e" - űod "y".

  Sam moće pora kônskôw.

  1488
  A s toho ma mi Pyotr Sly dawacz pyetdwadziesta grossa szirokeho y troge kur,
  trzy mandele gyagecz, oprusc roboty gyutra sprawacz, tim obiyzayem, iako gest
  starodawna sadzono na Lanech.

  1503
  Stala se smluwa przed panem Ssczepanem Kkamenczem, panem diedycznym, dwu
  bratru, Jana a Matiega, sinowe Mikolaya Zemana o ssoltistwo lhoczke.

  1538
  a on vtiekl se k vrzedouy; a mi strassi obeslaly smi wsseczku obecz; a tu smi
  zastawali vedle obiczege, a tam gsmi zastali v Stanislawa Ratayowa syna y
  gelysmi ho, a dalismi wsadyty do miestke kazny.

  1540
  A Krawvyecz ma dobrovolnye pvsczytz y lysth dacz. A yesly by kthory nyepyly
  chczyal po thych lyeczyech kvpycz, Krayczy bądzye thego blysszy, nyszly ynszy,
  krom przyrodzonego.

  1558
  My slyssicz slussna a dobrowolna zgode oyczawska y dupussczylychmy tho ym w
  kxiegy miessczke zapyssacz. Kthoryss tho Barthoss wyssey manowany zad y podal
  stathek zeczowy sswemu y dziewcze sswey, aby go wespolek poczywaly.

  1570
  Tento Jan Sediewey przedal Flauthowy dom, ktori lezi podle Kossczelnego
  zagrody, y zda mu przed vrzedem, tak yako sam dzierzal; a ma Flauthowi
  sluzicz, gemu y yego herbom, potomkom na wieczne czassy. A Flauth może s tim
  uczenicz yako chcze: dacz, darowacz, zamienicz y ku swemu vzittku lepssemu
  obroczicz yako mu bedze podobacz.

  1588
  a przed nami tenze Marczin dobrowolnie wyznal, yż wźial zadosczi od Jadwigi
  Gayki za kwarte roley, ktora leży wedle Kosczielnego roley z yednej, a
  Geczkowey roley z strony drugiey; ktorąm roląm wyszpisany Marczin
  przodmianowany Jadwidze przed nami zupelnym vrzedem dobrowolnie odewzdal.

  1594
  Y wiznal thenze tho Jan, ys oth bratha swego Woycziecha, bratha starszego, y
  wirzekl ssie, yze mu ssie dossicz stalo, thelko ssie spathku nie wirzeka.
  Telko ssobye Jan wimowiel, y thenze Woycziech mu dobrowolnye pozwoliel dwa
  zagony na ogrodzie na drugim staianyu od domu do yego smierczy, czo mu thenze
  Woycziech ma sprawycz tak, yako y sam ssobye, y gnoyem nawozicz.

  1598
  A yesliżeby się wydala, tedy yżby wtym statku zmeżem swym drugim gospodarowala
  bez sskody sierotkow, aże do zrostu ych; a yesliżeby ztraczali statek albo
  yako niedbaliwie nim ssafowali, tedy panowie poręczniczy z urzędowąm wolam
  mayąm statek podzielicz y matky odbycz rownym dzialem z dziatkamj. A statek
  samj opatrowacz do zrostu sierotkow.

 • jaborygyn 05.11.05, 18:03
  To booua jedna ze pjyrszyh, do pokosztowanio, rezultata "fedrowanio" czylodki
  goornouszloonzkyh kodyfikatoroow:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=33547
 • jaborygyn 12.11.05, 10:21
  A dzisioj inksze rezultata!

  Pjyrszy koomix po szloonzku, kjerego to se moge korzdyn sprawic' przed Sia lebo
  na gyszynk przed Istnyh.

  www.merlin.com.pl/frontend/towar/423489

  Tyh uopornyh lebo przeciwnyh Naszymu Rzoondzyniu, co jak sie to banoom
  poleku dukac', coby siy namys'loouy, jak dugo jescy mogoom Noma poniywjyjrac'?
  Prawoow uobywatelskih Nooma we Polsce broonic'?
  Szuapy wszyndy podstawjac' i wykopyrtywac' korzdo naszo inicyjatywa?
 • grabina76 22.02.09, 06:27
  mosz recht jo jest tysz ze slonska z okolicy Prudnik - Opolskie mieszkom
  momentalnie w Niemcach ale to co Ty piszesz rozumia bez zastaniowienia. Mowa
  slonska jest pszez wiele lat przez ruzne zabory zmienianon i tak sie ta gwara
  endwiklowala, jak rozumiesz. Ale jakotakej slonskiej pisowni nigdy nie bendzie.
  W Niemcach na pszyklad tesz jest wiencej gwar wie Bayer,Osi oder Reihnlender i
  tesz wszyscy piszom to samo
 • jaborygyn 18.10.05, 23:17
  Cy to, co tukej rzes'cie se do terouzka poslabikowali je podane do tygo
  rzoondzynio na rzywo?

  schlesien.nwgw.de/m/Pogodoomy_po_naszymu/Henryk_Konsek.mp3


 • ardjuna 18.10.05, 23:40
  Miód na ucho! A w dodatku da się zrozumieć (co o zapisie nie zawsze można
  powiedzieć :)
 • jaborygyn 19.10.05, 20:26
  Kej Woom sie to widzi, to Woous podleja jesce z'dziebko tym "mjodym":

  schlesien.nwgw.de/m/Pogodoomy_po_naszymu/Sally_Schaefer.mp3
  Bo trza Woom wjejdziec', co Szloonzouki rzyjoom po coukym S'wjecie.
  We Texasie uode iber hoondert fymfcig lout!
  I dali, jak suyhac', ... rzoondzoom.

  A szrajboong, kej bandziy fertih, gryntlih i akuratnie te rzoondzyniy pokorze,
  jak czorne na bjouym - na papjoorecku.


 • ardjuna 19.10.05, 23:20
  Śląszczyzna z lekkim nalotem anglosaskim też ma swój urok :)
  No i ten mrowiec niezwykle mi się podoba, bo mamy oto parę, której brakowało mrówce!
 • jaborygyn 20.10.05, 21:29
  W porze sie lepi uorze!

  Mrowcoom pewnikym tyrz?

  Ale jak by kej `s'cie mjeli byc' markotni, to se pus'cie i posuhejcie jak
  gryfnir gro "Wysouy Hanys":

  naszeradio.civ.pl/play.m3u
  Na razie yno uod pouednia.
 • jaborygyn 20.04.07, 18:52

  Jake je pjoontkowe parscyn'y?

  Wodz'ioonka!

  youtube.com/watch?v=xBTmAT8kL5A
 • jaborygyn 20.04.07, 22:51
  Przed tych, co kcóm zrobic' KARAOKOWE gracki przed Polokoow:

  Text we przijoc'elskym dloo N'ich szrajboonku:

  Pjeśniczka rapowano – „Ćiufa”
  na podstawie J. Tuwima
  napisał M. Makula

  Stoji se ćiufa wjynkszo niż szrank
  Stoji na glajzach, czorno jest blank
  Czorno, spocoono, jak boot na szłapje
  Łolyj i śmjyra z basa ji kapje
  Stoji i sapje, dycho i chepje
  A jeszcze hajcer woongel v pjec ćiepje
  Trzimje łopata jak śvjeder borkopf
  Uch jak tu gorko
  Puf jak tu gorko

  Wagoonoov ćiufje dokuplowali
  Ze roożnych spoołek, zwjoonzkoov, cyntrali
  I pełno bydła w kożdym wagoońie
  A w jednym świńie, w drugym soroońie
  A w trzećym śiedzoom wyrsze bańioki
  Śiedzoom i jedzoom tuste krupńioki
  V czvartym wagoońie same gorole
  Co przijechali na Śloonzk na kole
  I tak furgali po cugu ptice
  Aże łobśiedli nojlepsze zice
  Jedyn śe vkupjooł, drugi śe wżyńiooł
  I tak śe gorol na Śloonzku plyńiooł
  Dźiśioj gorole rzoondzoom już vszyńdźie
  V cugu, w roboćie i we urzyńdźie
  V pjoontym zaś capi z ńiypranych zokoov
  Smrodu tam pełno, pełno kurzokoov
  Sztoomli, sztrachecli, haśio i petoov
  Szoosty to krowjok, w ńiym fol maszketoov
  Wafle, boomboony i boomboońiyry
  V śioodmym zaś stojoom sztyry klawjyry
  W łoosmym szrank wjelki, a w ńiym skrzineczki
  Pudła, kartoony, w ńiych czorne teczki
  A we uostatńiym wjelke belery,
  Szpicle, agynty i sex-afery
  A v całym cugu gro melodyja
  Ojca Rydzyka z radja maryja

  I ńic v tym cugu do śmjychu i szpasu
  Po koontach leżoom kupy marasu
  I choćby prziszło tyśioonc sprzoontaczek
  Kożdo by mjała proszku sto paczek
  Kibel, odkurzacz, ajax i cif
  To ńiy domyjoom, taki to syf
  Taki to syf
  Taki to syf
  Łoroz gwizd, łoroz śvist
  Para buch, motor gruch
  Tak nagle buchnyła jak jucha do żył
  I cug śe kolybnooł do przodku i v tył
  I ruszooł poleku, pomału jak wooł
  Aż kofry zlećiały z regałoov na dooł
  Wichajstry już ćisnoom, telepje fest motor
  A koła turkocoom tak to to, tak to to
  Po glajzach śe kryncoom jak motor im gro
  A kaj to, a kaj to, tak cug noom kaj gno
  A czymu, poczymu i kajże tak pyńdźi
  A czymu s koomina smrood smyńdźi i smyndźi
  I bucho, tak bucho, smród bucho, buch, buch
  Bo motor jest stary i mocno już spuch
  Lecz para, kaj dźiura durch ćiśńie śe, tko
  I tłoki v cylindrach poćisko i pcho
  A tłoki vte, nazod, do goory i w dooł
  Łoonaczoom ta śiyła na ośie do kooł
  A koła jak koła łokroongłe i szlus
  I ćioongnoom tak przed śia tyn majdan, tyn wooz
  I kulki kulajoom v kuglagrach śe v koło
  A ludźie we cugu pukajoom śe v czoło
  I tak ta zabawa we kulki durch trvo
  Tak to to, tak to to, tak to to i to ...


  I melodyjo dlo Jejich "n'iyprofesijoonalnych" s'pjywokoov:

  www.makula.pl/index.php?t=txt/publikacja
 • jaborygyn 28.05.08, 14:43

  Ńy ma to jak śe vsuchać w pjykny klang godki starych Szlyjzjeroov
  i jejich pjyknego muzykowańo na ... szuamajach:

  www.tvs.pl/index.php?id_materialu=257
  :-)
 • jaborygyn 11.12.05, 15:47
  Wydobyte zza muru tajemnych prac kodyfikatorów:

  "Jeszcze inna wersja (zmiękczenia przez "x" jak proponował Jazzek; reszta
  w większości w formie proponowanej przez Hermanna):

  Zzaba w brzuchu

  Kozzdy z nos zno te uczucxe
  Kozzdy mjou roz przeca strach
  Te w zzouoondku sxmjyszne kucxe
  W brzuchu cosxik robi krach
  Kedysx jakesx mjou prowda pedziecx
  Jakesx szkucxoou, bajtlym boou
  To `esx dzxoobek koonsek smucxoou
  Abo gowa w pjosek kroou
  Dzxisxo chop zzesx je szykowny
  Na nxydzxela ancug mosz
  A sam juzasx strach cxe sxcxisxnxe
  Zzaba w brzuchu juzasx znosz
  Ale rod zzesx twojyj zzabce
  Tyn maszkytny stary frosz
  Oon pokilo i pouechce
  Tyzz jak lipsxcxe kusxik dosz

  Uff... Jakoś dotarłem do końca. Najgorzej wygląda "ściśnie": "sxcxisxnxe".
  Ufam, że zdołamy się do tego przyzwyczaić. To jedyne sensowne pozbycie się tych
  apostrofów."

 • jaborygyn 12.12.05, 19:32
  Na smak dowoom Woom sam kooncecek podle jednego ze mustroow kodyfikacyje:

  Chćôŭ bych sam připomńyć krótko historyja jedny řeźby ŭôd Tyodora
  Kalide "Bachantka na pantyře".
  Šwagjyr Kalidygo Franz Winckler dôŭ mu slecyńy coby mu zrobiôŭ kopja řeźby
  J.H.Danneckera "Arjadna na pantyře". Jak keryś ńy wjy jak ŭôna wyglôndo to
  moće sam bild.
  www.liebieghaus.de/images/sculptures/ariadne.gif
  A že synek bôŭ ślônski, to chćôŭ zmajstrować šwagrowi richtig pjykny gešyng.
  Znod śe urodliwo frelka do pozowańô i dôŭ sie do roboty. Tak śe Tyodor na
  swoja modelka zapatřôŭ že śe w nij borok zakochôŭ. A mjeli śe ku śebje ŭôba.
  Šafnyŭ naš majster dźeŭo žyća.
  www.gorny.slask.pl/fotki/bachantka.jpg
  Tym doŭ wjylgi hoŭd dźôŭšce keryj pšôŭ. Zapakowôŭ řeźba i posŭôŭ
  šwagrowi. Tyn jak ŭodynknôŭ křinka, to maŭo co hercšlagu niy dostôŭ. Na tamte
  časy tako ŭôdwažno i "sberyźno" štuka bôŭa ńy do pomyślyńo. Wnyrwjôŭ śe Franz
  jak pjerôn, zapakowôŭ ŭôbřidliwo figura
  i nazod Tyodorowi ŭôdesŭôŭ. Schowôŭ
  kajś artysta ta řeźba i zapômńôŭ ŭô nij na amynt. Myśla, co mu trocha gańba
  bôŭo skiš tyj côŭkij afery.
  Kalide ŭôřyniôŭ śe potym ze swojôm modylkôm, a mjeli dwje cery.
  Poradźyśont lot potym znodli we pywnicy
  w Katowicach zapakowano řeźba. A mjôŭ
  w testamynće Tyodor Kalide tako wola, coby ceře překozać marmurowy wizerunek
  ji matki. Późnij ale, dźyŭô znodŭô śe
  w muzyum w Berlińe.
  Přišôŭ čas wojny i ani luftschutzraum ńy pômôg. Hamerykôńskje fligry śćepli
  bômby na muzyum, co śe skôńčôŭo niydobře dlo "Bachantki na pantyře".
  www.gorny.slask.pl/fotki/bachantka2.jpg
  Dziśoj chyba dalij je kajś schowano we berlińskij pywnicy ŭošpecôno
  i zapômńôno.


  SILESIA SUPERIOR
  *FIDE NON ARMIS*
 • jaborygyn 23.12.05, 19:05
  Wšyskym, co sam na tym Forôm gűos zabjyrajôm, chćoű bych žyčyć radosnych
  Godôw: coby Wôm Pônboček bűogosűawjyli, coby'śće zdrowe bôűy, coby Wôm
  Dźećôntko přińôsűo pod kristbaűm take gyšynki, jake'śće se űobštalowali i coby
  Wôm močka i makôwki smakowaűy latoś, jak ješče ńigdy. A na Bezrok žyča
  nôm wšyskym, coby niy brahűo śyűôw do roboty nade kodyfikacyjôm ze pořytkym dlo
  našy Godki i dlo wšyskich Ślônzokôw, koždymu zaś z űosobna coby śe Mu wjôdűo
  jak nojlepi.

  Pozdrowjôm Wos wšyskich pjykńe

  Aborygyn
 • efedra 24.12.05, 00:44
  jaborygyn napisał:

  > Wšyskym, co sam na tym Forôm gűos zabjyrajôm, ... Pozdrowjôm Wos wšyskich
  pjykńe

  Drogi Jaborygynie!
  Choc sie nigdy do Ciebie nie odzywalam, czytam Twoje wypowiedzi, cieplo
  wspominajac czasy z akademika, gdzie dzielilam pokoj z dziewczyna z Bytomia i
  sluchalam jej slaskich opowiastek.
  Zycze Ci Wesolych Swiat, a w Nowym Roku spelnienia wszystkich zyczen,
  niezaleznie od tego, czy sie komus podobaja, czy tez nie.
  Pozdrowjôm Cie pjykńe
  e.
 • arana 24.12.05, 10:37
  jestem tu po raz pierwszy, ale przecież każda pora jest dobra, by zacząć i
  poznać coś nowego. Ze śląskiego języka znam tylko jedno słowo "psinco", więc
  wszystko przede mną.
  Też łączę życzenia.
 • ardjuna 24.12.05, 12:58
  Aborygynie miły, powodzenia w pracy nad Słowem Własnym, w której niechaj Wam
  pomaga Słowo Wcielone, amen.
 • jaborygyn 02.01.06, 14:03
  Jedne sie po szloonzku dziepjyro ucoom, a inkszy jurz szloonzky Jynzyk majoom
  za uoficyjalny, na roowni ze inkszyma ojropskyma Jynzykooma:

  zobacz.slask.pl/
 • jaborygyn 08.01.06, 20:26
  Kej je to koonkurs internecowygo szrajboonga goornouszloonzkigo Kryjoula,
  to Jego mjano moge mjec' tyrz internecowy muster:

  "K@NKURS JYNZYKA S'L@NSKIGO"!?
 • jaborygyn 04.02.06, 21:52
  Terozki, coby se ze szkryflaniym gibci radzic', siyngnoon' se mogymy po
  tastatura:

  www.gorny.slask.pl/testatura/
 • jaborygyn 23.01.06, 19:41
  Za pora dnioow pokorze sie buh:

  dr T. Kamuselli "Schlonzska mowa" staraniym Szloonzki Oficyny Norodowy.

 • jaborygyn 11.02.06, 07:26
  Znajomość języka angielskiego w urzędzie nie jest konieczna, ale gwarę trzeba
  znać. - Bo na wsi wiele ludzi, głównie starszych, mówi gwarą.

  katowice.naszemiasto.pl/wydarzenia/568104.html
 • jaborygyn 21.02.06, 09:23
  MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ŚLĄSK”
  Nr 2 (124) KOK XII LUTY 2006

  W Łączniku u księdza MANFREDA SŁABONIA

  Na Śląsku siejemy sercem.

  JAN COFAŁKA

  (...)

  Wielka pasja proboszcza

  Manfred Słaboń urodził się w 1941 roku w Staniszczach Wielkich, koło Strzelec
  Opolskich.
  Matka Adelajda – wywodzi się z rodu stolarzy z Dobrodzienia, jego ojciec
  Wiktor, syn wiekowego chłopa małorolnego został maszynistą kolejowym. Pracował
  w Parowozowni
  w Fosowskiem. Zawsze coś usprawniał i doskonalił w pracy. Surowy, ponoć, w
  robocie,
  w domu delikatniał. Dostrzegając skłonności małego Manfreda do fantazjowania
  oraz chodzenia własnymi drogami, powtarzał mu wielokrotnie: Synek rób i żyj
  tak, cobyś nom nie przyniósł wstydu. (...)

  Zrób to, zrób!

  Kiedy już wiedział czego chce i co go coraz mocniej wciąga. Kiedy zorientował
  się,
  w wyniku różnych samodzielnych studiów jak ogromne jest bogactwo gwar śląskich,
  a duża fara w Łączniku, od piwnicy po strych, coraz bardziej wypełniała się
  różnymi słownikami
  i książkami z nimi związanymi, pojechał do biskupa Alfonsa Nossola z pytaniem,
  co sądzi
  o podjęciu się przez niego, samodzielnie, przygotowania Słownika dialektów
  Śląska, czy może to robić? Bał się nieco, bowiem trwała budowa kościoła w
  Mosznej, liczył jednak na to, że biskup, sam posługując się piękną gwarą
  śląską, zrozumie czego chce się podjąć i do czego już od dawna gotował się.
  Sprzyjało mu też, że Kościół w dzisiejszych czasach, nie zabrania raczej
  księżom, którzy chcą się realizować także w innych pasjach i zainteresowaniach,
  niż tylko duszpasterstwo. Oczywiście pod warunkiem, że nie odbija się to na
  działalności duszpasterskiej, a może ją nawet wspomagać. Zrób to! – usłyszał od
  swego biskupa – zrób!
  Owo: Zrób to! zabrzmiało nie tylko jak przyzwolenie, lecz wręcz jako
  przykazanie. I robi to już ćwierć wieku. (...)

  W sierpniu 2005 roku, kiedy u niego byłem miał już zapisanych w komputerze 105
  tysięcy (słownie sto pięć tysięcy) haseł. Twierdzi, że całość planowanego
  słownika zawrze się w 120 tysiącach. Jego pogoda ducha, życzliwość do niego
  przeróżnych ludzi, których spotyka na drodze do celu oraz fakt, że sam dobrze
  czuje i posługuje się gwarą, pomaga mu w tej katorżniczej pracy, której
  poświęca każdą wolną chwilę, godziny przeznaczone na wypoczynek i wszystkie
  urlopy, w czasie których może odwiedzać kolejne regiony
  i „zagłębia gwarowe”, od Zgorzelca po Żywiecczyznę i jakże oryginalny gwarowo
  Śląsk Cieszyński. Pracę nad takim słownikiem, w naukowych instytutach, wykonują
  liczne zespoły ludzkie. On chce to zrobić sam. Nawiązał jednak kontakt z
  Uniwersytetem Opolskim
  i Instytutem Śląskim w Opolu gdzie grupa dialektologów pod redakcją prof.
  Bogusław Wyderki pracuje nad bardzo cennym akademickim „Słownikiem gwar
  śląskich”. (...)

  Pierwotnie, w zamiarze ks. Manfreda Słabonia, było stworzenie słownika gwar w
  obrębie mu bliskich wsi i miejscowości, teraz obejmuje nim cały historyczny
  Śląsk, od Zgorzelca po Żywiecczyznę, łącznie ze Śląskiem Cieszyńskim. Żartuje,
  że do siedemdziesiątki brakuje mu parę lat, więc zdąży go ukończyć, a potem
  niech się dzieje wola nieba.

  W okolicach Góry św. Anny, do niedawna jeszcze, rolnicy obsiewający swoje
  niezbyt urodzajne pola, kiedy kończyli, ziarnem zasiewali na polu kształt
  dużego ludzkiego serca zwieńczonego u góry krzyżem. Co by – jak powiada ksiądz
  Manfred Słaboń – ludzka dobroć wyrażona w tym zespolonym symbolu, w to pole
  przenikła. Z tego powstało powiedzenie, że na Śląsku sieje się sercem. Myślę,
  że to, co czyni ksiądz jest właśnie takim siewem.
  Szczęść Boże księże Manfredzie!
 • jaborygyn 01.03.06, 14:24
  Gryfnie processa tworzynio siy koontinuum goornouszloonzkih Kryjouloow
  wytuplikowali Tomasz Kamusella we tym buhu -
  "Schlonzska mowa. Język, Górny Śląsk i nacjonalizm".

  Na stroonicy dwadziosty drugi szkryflajoom Uooni:

  (...) "Proces kreolizacji wpływa na całość formy językowej, to znaczy na:
  słownictwo (wraz z frazeologią i morfologią), składnię, system fonetyczny oraz
  system semantyczny (wraz z fonologicznym), dlatego trudno jest w pełni ukazać
  różnorodność kontinuum kreoli bez użycia specjalistycznego zapisu fonetycznego,
  co jest niemożliwe bez dokonania dogłębnych badań językoznawczych. Ponadto
  informacyjny charakter tego artykułu nie pozwala na przeprowadzenie tego
  rodzaju egzemplifikacji.
  Z tego powodu poniższe przedstawienie kontinuum kreoli górnośląskich
  rozciągających się od standardowego języka niemieckiego do polskiego opiera się
  na cytatach ze źródeł drukowanych, które miały w tekstach literackich oddawać
  koloryt sytuacji językowej na Górnym Śląsku lub stanowią zapis etnograficzny
  tekstów oralnych. Tak więc przykłady są podane w oryginalnych grafiach -
  polskiej lub niemieckiej, a niekiedy mieszanej.

  0. Standardowy język niemiecki (Hochdeutsch).
  1.1. Über Dächer über Häuser, wie der Kater zu die Mäuser, also schleicht sich
  Antek hin zu dem Bett von Schwägerin. Bruderlibe.
  1.2. Du Hacher verfluchter, pieronnischer Bux.
  Powyższe przykłady można potraktować jako należące do prawie zupełnie
  zdekreolizowanego kreola lub do górnośląskiej grupy subdialektów niemieckich.
  2.1. Maryka űbern Reifen springt, was die pajacy ham mitgebringt.
  2.2. Sollt ich kapitulirowatsch (...) Tatulek hat Krieg gemachen.
  3.1. Mach dem kanarek mal die klotka auf, da kann er sich rein und raushopsać.
  3.2. Die Mamulka denkt sich w doma, was sich macht Soldaten, denkt sich, żre
  kapusta, kloski, trinkt sich Wein (...). Hab geschrieben Mutter gestern, hab
  kanon puzowatsch, is psiakrew kaput gegangen, muß go bezahlowatsch. (...)
  Sabioł szablą ganz alleine tausendzwölf turkusen.
  4.1. Alexander scho na wander, kupiou buty za trzy knuty.
  4.2. (...) Szlajfjyrze mieli ta łośka z bruskami zamontowano na inksztandze
  przi kole.
  5.1. Maryko ty stara kryko, ty mosz tyn pysk jak stary wertiko.
  5.2. A potym geburstag moł jego baba i bajtel.
  6.1. Za komuny szło nejwyżi pozaglondać na fajerwerki w telewizorze.
  6.2. (...) Dziołcha była piykno - no wiycie: krew a mleko, jak to padajom.
  Natomiast przykłady powyższe można potraktować jako należące do prawie zupełnie
  zdekreolizowanego kreola lub do górnośląskiej grupy subdialektów polskich (lub
  poprawniej zachodniosłowiańskich).
  0. Standardowy język polski.

  Z powodu braku miejsca i odpowiednich źródeł nie podaję tu egzemplifikacyjnego
  przedstawienia kontinuum kreoli ze Śląska Cieszyńskiego, których ramy
  releksykalizacyjne wykreślają następujące standardowe języki: czeski,
  niemiecki, i polski, a także, choć w niewielkim stopniu, słowacki.

  Co do użycia różnych kreoli z powyżej naszkicowanego kontinuum, można
  w uproszczeniu zaznaczyć, że podczas dominacji języka niemieckiego na Górnym
  Śląsku ciąg 0-1-2-3-(4) najczęściej występował na terenach zurbanizowanych,
  a ciąg (3)-4-5-6 na terenach wiejskich. Obecnie w dobie dominacji języka
  polskiego ciąg 1-2-3-(4) występuje zanikowo wśród starszej generacji
  aussiedlerów z Górnego Śląska i u nielicznych starszych mieszkańców miast
  dawnej Rejencji Oppeln (Opolska), którym udało się uniknąć wysiedlenia po
  1945 r. Natomiast ciąg (3)-4-5-6-0 można zaobserwować na terenach zamieszkanych
  przez niewysiedloną ludność górnośląską, z tym że starsi ludzie (którzy
  uczęszczali do szkół niemieckich) posługują się przeważnie pierwszą częścią
  tego ciągu (to znaczy (3)-4-5), a ich dzieci urodzone po 1945 r. drugą (5-6-0).

  Ponadto nie należy zapominać o dynamice używania kontinuum kreoli. Zazwyczaj po
  ukończeniu szkoły podstawowej i odbyciu służby w armii niemieckiej Górnoślązak
  potrafił posługiwać się całym kontinuum, np. w kontaktach z Niemcami używał
  ciągu (0)-1-2, z rodziną i sąsiadami 3-4-5-6, a z Polakami 5-6-(0). Jeżeli
  zdobył dalsze wykształcenie, to oczywiście rozmawiał w języku standardowym
  z Polakami i Niemcami pozostawiając sobie całość kontinuum kreoli na różnorodne
  kontakty z innymi Górnoślązakami. Jednak nabycie standardowego języka polskiego
  czy niemieckiego lub zawarcie związku małżeńskiego z osobą posługującą się
  takim językiem prowadziło do wzmacniania procesu dekreolizacji w stronę jednego
  z tych języków, co szczególnie uwidaczniało się i wciąż uwidacznia u dzieci
  z takich małżeństw." (...)

  Zdo Mi sie, co tyn kooncek buha wjelu z Nous ... wjela tuplikuje?! :-)

 • jaborygyn 28.03.06, 22:50
  Dla tradycjonalistów też coś mamy.
  Dr Tomasz Kamusella pozwolił nam opublikować swoje najnowsze mini-opowiadania
  pisane w j. śląskim (za co mu bardzo dziękujemy).

  Oto linki:
  Geldtak: mlodziezgornoslaska.org/b_30_sdp_kamusella_geldtak.htm
  Marika: mlodziezgornoslaska.org/b_30_sdp_kamusella_marika.htm
  Kamilki: mlodziezgornoslaska.org/b_30_sdp_kamusella_kamilki.htm
  Szrank: mlodziezgornoslaska.org/b_30_sdp_kamusella_szrank.htm

  Zapaszamy do lektury!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka