13.01.10, 11:39
Łowam bandó słóweczka na literka 'T'
Edytor zaawansowany
 • rita100 13.01.10, 18:17
  tafelwaga - bryczka
  Do kościoła to mi zawdi jydziewa tofelwogo, bo psiechtó je trocha za daleko.
 • rita100 13.01.10, 18:17
  tafla - tablica szkolna
  Nauczicziel psisoł krydó na tafli, a potam mi to pisalim na naszych tablicach.
 • rita100 13.01.10, 18:18
  tafla - łan, połać ziemi lub łąki
  Na majóntkach só jeszcze zielgie tofle nieścieczóni pszanici.
  Kupsiuł am dwa tofle siana na Pelnozie.
 • rita100 13.01.10, 18:20
  taflować - wykładać taflami, tafelkami lub płytkami
  Stecka do kościoła ksióndz kozoł witoflować. teroz łóna wiglóndo jek tretuar.
 • rita100 13.01.10, 18:23
  talalajstwo - rzeczy niepotrzebne, zawadzające , leżące w nieładzie
  Spsiuntnijta juz to talalajstwo, bo rozrzuciliśta te wasze rzeczi po całi jizbzie.
 • rita100 13.01.10, 18:24
  talatajstwo - talalajstwo
 • rita100 13.01.10, 18:25
  taler - talar, srebrna moneta, wartość trzech marek
  W kedajszych ciasach rachowalim wszistko na toleri, a tero to kożdi rachuje tilo
  na marki.

  A tero i marek niet smile
 • rita100 13.01.10, 18:25
  talerek - talarek
  - Zagroj mi Wojtku
  - Ni moga panie
  - Dom ci talarek i skrzipki na granie.
 • rita100 13.01.10, 18:26
  tambur - skórzane nakrycie w bryczce dla ochrony kolan przed deszczem lub zimnem.
  Jo tam gwołt nie zmók-am, bo na plecach mnioł-am grubo pelerina, a nogi
  schowoł-am pod tambór
 • rita100 13.01.10, 18:28
  tamój - wzmocnione tam
  Toć nie tutaj, ale tamój postow te kari.
 • rita100 13.01.10, 18:30
  tan - taniec
 • rita100 13.01.10, 20:03
  tancować - tańczyć
 • rita100 13.01.10, 20:03
  tancownik - tancerz
 • rita100 13.01.10, 20:09
  tancówka - potańcówka
 • rita100 13.01.10, 20:10
  taras - zaprawa murarska
  To je za chudi taras, trzeba do niygo dodać jeszcze trocha kalku
 • rita100 13.01.10, 20:13
  tarasować - zalepiać zaprawą murarską
  Te duri w murze trzeba buło tarasować, zebi mur sia wigłodziuł
 • rita100 13.01.10, 20:14
  targ - dzień spędu bydła i trzody chlewnej na sprzedaż

  Na psiantnostygo przipodo targ w Łolstinie.
  Kupsiuł sobzie na targu nowygo młodygo konia za sztyrista marków, a starygo
  przedoł za dwasta marków.
 • rita100 13.01.10, 20:15
  targać - wichrzyć, czochrać, szarpać, plątać

  Czamu targosz sobzie włosi, czi nie mozesz sia porzundnie łuciesać ?
  Nie targoj mi tych snurków, bo nie banda jych móg rozplóntać.
  Łón go targoł za włosi.
 • rita100 13.01.10, 20:23
  targać się - plątać się; szarpać się
  Przi tam maszinowaniu włosi sia targajó.
  Szurki targajó sia za włosi
 • rita100 13.01.10, 20:24
  targanka - resztki zboża zgrabionego na polu po zebraniu snopkow; targana słoma

  Wszistkie żito już mowa zzieziune, na polu łostała już tolo targonka.
  Prosto słóma łułożiwa w sójsieku, a targonka łostaziwa na dworzu.
 • rita100 13.01.10, 20:27
  taska - filiżanka
 • rita100 13.01.10, 20:28
  taś-taś - głos przywołania kaczek
 • rita100 13.01.10, 20:33
  tąpać, tąpnąć - tupać
  Jek zaczuł godać jekiś bełchacz, wszisći zaczli gzizdać i tómpać nogami
 • rita100 13.01.10, 20:35
  tchnąć - tknąć
 • rita100 14.01.10, 18:03
  tchwić - tkwić
  tchsić
  Łón nigdi ciasu ni mo, tlo zawdi tchsi w ti robocie
 • rita100 14.01.10, 18:12
  tedy wedy - czasem, od czasu do czasu
  Wuj przichodzi do noju tedi wedi
 • rita100 14.01.10, 18:18
  tej, tyj - herbata
 • rita100 14.01.10, 18:23
  tejlefla - łyżeczka do herbaty
  zamnieszoj tyj tyjlefto
 • rita100 14.01.10, 18:25
  ten, ta, to (tan) - zaimek wskazujący często występujący w funkcji rodzajnika.
  Wigóń te krowi Falka z naszi pszanici.
 • rita100 14.01.10, 18:29
  tepich - dywan
 • rita100 14.01.10, 18:30
  tera - teraz
 • rita100 14.01.10, 20:04
  terać - niszczyć, marnować, tracić, trownić
  Tó ciajszkó robotó tyro sobzie kónie.
  Nadarmo tyro tile psieniandzi na te procesi.
 • rita100 14.01.10, 20:04
  terać się - marnować się, poniewierać się
  Łu niego bidło sia tyro z głodu.
  W młodych latach tyroł sia na robotach w Zaksach i Westfaliach.
 • rita100 14.01.10, 20:06
  terasa - taras
 • rita100 14.01.10, 20:07
  terlica - przyrząd do czyszczenia lnu z paździerzy, cierlica, międlica
 • rita100 14.01.10, 20:08
  termin - dzień rozprawy sądowej
  Jutro do woju przijść ni moga, bo musza jechać do Łolstina na termnin.
 • rita100 14.01.10, 20:08
  tertaczek - mały tartak
 • rita100 14.01.10, 20:09
  tertacznik - właściciel tartaku
 • rita100 14.01.10, 20:09
  tertaczny - tartaczny
 • rita100 14.01.10, 20:09
  tertak - tartak
 • rita100 14.01.10, 20:10
  tęchlizna - stęchlizna
  Tan groch puchnie tajchliznó.
 • rita100 14.01.10, 20:28
  tęchnić, tęchnąć - psuć się, ulegać stęchliźnie
  Ta munka już taichnie
 • rita100 14.01.10, 20:31
  tletego - tyle tego, koniec na tym
  Nie becz, pudziesz do szkołi i tletygo.
 • rita100 14.01.10, 21:00
  tlo - tylko
 • rita100 14.01.10, 21:01
  tłoczyć - gnieść, uciskać, uwierać
  Te buti só niewigodne, tłoczó mnie w palce.
 • rita100 14.01.10, 21:01
  tłustasy - tłustawy, nieco tłusty
 • rita100 14.01.10, 21:05
  tnąć - ciąć, rąbać
  Jonek bez całi dziań tnół drewka
 • rita100 14.01.10, 21:07
  tniejszy - cieńszy, delikatniejszy
  Te goździe só za grube, prziniyś mi pora tniejszych.
 • rita100 14.01.10, 21:12
  toczyć - ostrzyć na toczydle
  Niedowno toczułeś tan nóż i znowój je taki tampi.
 • rita100 14.01.10, 21:13
  toć - wszak, wszakże, przecież
  Zawołoj Jochima na łobziod - Toć już go wołoł-am, ale łón nie przichodzi.
  Mozewa głośno ło tam mówizć, toć nicht noju nie słucho.
 • rita100 14.01.10, 21:15
  tomasz - tomasyna, sztuczny nawóz fosforowy
  Na mokre pola nolepsi sipać tómosz.
 • rita100 16.01.10, 14:42
  tombank - lada, bufet karczemny
  Stojeli przi tómbanku i popsijali psiwo.
 • rita100 16.01.10, 14:42
  topek - nocnik
  Posoć dziecko na topek.
 • rita100 16.01.10, 14:43
  torbeczka - torebeczka
 • rita100 16.01.10, 14:43
  torbka - torebka
 • rita100 16.01.10, 14:48
  torfak, torfal - człowiek zatabaczony
  Takygo torfoka nie chciałabich mniyć za chłopa
 • rita100 16.01.10, 14:49
  torfak - torfowisko
  Jedan Landzon mniyszko we wsi, a drugi na torfokach.
 • rita100 16.01.10, 14:49
  torfisko - torfowisko
 • rita100 16.01.10, 14:50
  torta - tort
 • rita100 16.01.10, 14:53
  tracht - trakt, szlak, główna droga wiodąca przez teren zalesiony
 • rita100 16.01.10, 14:53
  trachtament - poczęstunek; uczta, biesiada
 • rita100 16.01.10, 14:55
  trachtować - raczyć, ugaszaczać, częstować, trachtować
  Na weselu trachtowali noju zieprzozinu z kapustó, cielancinó i innami gichtami.
 • rita100 16.01.10, 14:57
  traczować - trzeć, piłować na deski
  Bez cołi dziań chłopi traczowali grube bale.
 • rita100 16.01.10, 19:13
  trafem - przypadkowo, niespodziewanie, nieprzewidzianie
  Trafam naloz-am tan mŁotek, chtóryga tak długo szukoł-am.
 • rita100 16.01.10, 19:22
  trafić - spotkać kogo, natnąć się na kogo
  Dziś trasiułam w mniescie Wironeckych.
 • rita100 16.01.10, 19:23
  trafny - dość duży, wcale nie mały
  Jam teroz jidzie, majó już trafne dzieci i łóne gwołt jam pomogajó w gospodarstzie.
  Łóni majó trafni kowoł pola i na niam dużo roboti.
 • rita100 16.01.10, 19:25
  trafunek - traf, przypadek, zdarzenie
  Mnioł taki trafunek, że łoboluł sia bez wistajónci kamniań i złomoł sobzie noga.
 • rita100 16.01.10, 19:40
  trafunkowo - przypadkiem, niespodziewanie
  Wicióngnół trafunkowo dobri los i wigroł maszinka do golanio.
 • rita100 16.01.10, 19:42
  tragi - nosze do noszenia ciężarów
  Na łónkach buło tak mokro, ze siano musielim winosić na tragach.
 • rita100 16.01.10, 19:42
  trampać - tupać nogami
  Chodźta trocha cciszi, a nie trampajta tak klocami.
 • rita100 16.01.10, 19:43
  trampać - ubijać
  Łu niych dzieci trampajó kapusta do kiszania nogami.
 • rita100 16.01.10, 19:48
  tramplać - trampać
 • rita100 16.01.10, 19:48
  tramplować - tramplać
 • rita100 16.01.10, 19:50
  trank - pomyje, odpady żywnościowe przeznaczone dla trzody chlewnej
  Tan trank łod pomiwonio łostow no świń.
  Nosze krowi dostajó codziań w zima po kuble tranku z kartoflów i łotrambów.
 • rita100 16.01.10, 19:53
  trąba - pog. fujara, niemrawiec, safanduła; twarz
  Tan trómba niczegój dobrze nie zrobzi.
  Jek sia narezczie nie łustyrujesz, dostaniesz po trómbzie.
 • rita100 16.01.10, 19:58
  trąbal - fujara, safanduła
  Wisłołeś tam takygo trómbola, chtori razu gambi roztworzić nie potrasi.
 • rita100 16.01.10, 19:59
  tracać się - obijać się, wałęsać się, włóczyć się po wsi
  Teroz to dziywki w niydziela wcole robzić nie chcó, tilo tróncajó sia po wsi i
  latajó za chłopokami.
 • rita100 16.01.10, 20:00
  trącaga - łazęga, powsinoga
  tróncaga
 • rita100 16.01.10, 20:04
  trącykij - trącaga
 • rita100 16.01.10, 20:04
  tref - trefl
  kolor w kartach
 • rita100 16.01.10, 20:05
  treger - dzwigar, belka stropowa
  Mularze wciungajó na muri tragi.
 • rita100 16.01.10, 20:06
  trejkotać - trajkotać
 • rita100 16.01.10, 20:07
  trempel - attyka
 • rita100 17.01.10, 13:38
  trepa - schody, stopień schodów
 • rita100 17.01.10, 13:40
  trepka - podnóżek
  Ciotka łusiadła przi psiecu na trepce i pozieduwała, jek ludzie żijó w Westfaliach.
 • rita100 17.01.10, 13:43
  tresa - naszywka, galon
  Mnioła śiwi klejt z różowami tresami.
 • rita100 17.01.10, 13:45
  treska - tresa
 • rita100 17.01.10, 13:46
  tretka - trepka, także stopka u kolowrotka uruchamiająca kołowrotek, przy
  nasiśnięciu nogą/
 • rita100 17.01.10, 13:46
  tretować - tratować, deptać
  Dzieciuki tretujó ksiotki.
 • rita100 17.01.10, 13:48
  tretuar - chodnik, trotuar
 • rita100 17.01.10, 13:52
  trocha - odrobina, szczypta, niewielka ilość

  Pożicz mi trocha psieniandzi.
  Łukruj mi trocha chlyba.
  Ni mom ani trocha soli.
 • rita100 17.01.10, 13:54
  trochę (trocha)-nieco; na chwileczkę; po trochu, w małych dawkach lub porcjach,
  w małych odstepach

  Zaczykoj na mnie trocha, jo zaro przida nazod.
  Łostoń trocha przi dziecku, jo tilo puda do studni po woda.
  Nie jec łod razu tak dużo, lepsi je jeść po trochu.
 • rita100 17.01.10, 13:55
  trojaczek - trojak
 • rita100 18.01.10, 20:19
  trojak - dziesięć feningów
  Łoblóg sia łodśwantnie, włożuł pora trojaków na kolekta do kesiani i poszed do
  kościoła.
 • rita100 18.01.10, 20:21
  tropa - kropla
  lekarstwo w płynie , lekarstwo przyjmowane kroplami.
  Musza znów wziójś tropi, bo mi cóś w zółóndku sia kranci.
 • rita100 18.01.10, 20:23
  tropelka - kropelka, kropeleczka
  Na licu psianknej dziywczini pokazałi sia tropelki łezków.
 • rita100 18.01.10, 20:24
  tropka - kropelka
 • rita100 18.01.10, 20:25
  tropla - tropa
 • rita100 18.01.10, 20:25
  troszeczka - odrobinka, maleńka ilość
  Tako troszeczka farini, to je no mnie za mało.
 • rita100 18.01.10, 20:27
  troszeczkę (troszeczka) - nieco, cokolwiek
  Toc doj dzieciom choc troszczeczka ciasu do zabazianió.
 • rita100 18.01.10, 20:27
  troszka - odrobina, mała ilość
 • rita100 18.01.10, 20:28
  troszkę (troszka)- nieco, na małą chwilę
 • rita100 18.01.10, 20:29
  trudla - kutasik
 • rita100 18.01.10, 20:30
  trudla - pomponik, frędzelka
 • rita100 18.01.10, 20:33
  truf - atut
  (w kartach)
 • rita100 18.01.10, 20:33
  trufować - wychodzić atutem
  (w kartach)
 • rita100 18.01.10, 20:34
  trut - trucizna
  Mi na szczuri nie brokujewa trutu, bo łu noju koti zagrizó kozdygo szczura.
 • rita100 18.01.10, 20:36
  truź - królik

  Nasze szurki tyż trzimajó truzie, ale z niami je gwołt roboti i zianci pozró niż
  jena krowa.
 • rita100 18.01.10, 20:50
  truź-truź - wołanie na kroliki
 • rita100 18.01.10, 20:51
  trychter - lejek
  Tobzie nawet trichtram nicht łoleju do głowi nie wleje.
 • rita100 18.01.10, 20:55
  trycka - część kołowrotka, małe kółeczko
 • rita100 18.01.10, 20:56
  tryfta - polna droga z poboczami porośniętymi trawą, gdzie podpasano bydło
  Pod zieczór szurki bzierzó krowi posajó jych na tryfcie.
 • rita100 18.01.10, 20:58
  tryskać, tryksnąć - lekko uderzać, lekko potrącać
  Jam Jonka nie bziuł, jo go tlo triksnuł-am.
 • rita100 18.01.10, 20:59
  trypać - ciec kropelkami
  Z dachu woda tripo mi na głowa.
 • rita100 18.01.10, 21:03
  trypel - krostka, wyprysk, pryszczyk

 • rita100 18.01.10, 21:06
  trypelek - krosteczka, mały wyprysk, mały pryszczek
 • rita100 18.01.10, 21:07
  trypelka - kropelka
 • rita100 18.01.10, 21:07
  trypla - kropla
 • rita100 18.01.10, 22:00
  tryplać - cieć kropelkami, kapać
  Z durawygo zbanka triplo woda.
 • rita100 19.01.10, 19:29
  trzask - wrzask, głośne krzyki

  Łuspokójta sia nareszcie i nie rupta tile trzasku.
  Łu niych buł dziś znowój zielgi trzask.
 • rita100 19.01.10, 19:30
  trzask - wrzask, głośne krzyki
  Łuspokójta sia nareszcie i nie rupta tile trzasku.
  Łu niych buł dziś znowój zielgi trzask.
 • rita100 19.01.10, 19:31
  trzaskawica - grzmot połączony z silnymi wyładowaniami
  Tako buła trzaskawica, ze aż strach buło wijść na dwór.
 • rita100 19.01.10, 19:32
  trzeć len - międlić len
  Wczoraj terlim bez całi dziań lan.
 • rita100 19.01.10, 19:35
  trznąć - oddać kał, tylko o drobiu i ptakach
  Ptok trznół Jóskozi z góri na kapelusz.
 • rita100 19.01.10, 19:37
  - płyta pieca kuchennego; palenisko piekarnika
  Na trzonie w kuchni stojało chiba psiańć dużych garków.
  Poszła do psiekarnika, wigarnuła popsiuł z trzonu i zaczuła wkładać blachi z
  chlebam.
 • rita100 19.01.10, 19:41
  trzos - kupa, posag, stos pieniędzy
  Jamu bzieda nie dokuczi, łón mo trzos momóni.
  Jygo wszistkie córki dostałi trzos.
 • rita100 19.01.10, 19:41
  tścić - czcić
 • rita100 19.01.10, 19:42
  tubacznica - kobieta zażywajaca tabaki
  Ni moga patrzić na tubacznice.
 • rita100 19.01.10, 19:46
  tunacznik - tabacznik, własciciel sklepu z tabaką
  Ji chłop to tangi tabacznik.
 • rita100 19.01.10, 19:47
  tubaka - tabaka
 • rita100 19.01.10, 19:47
  tubakiera - tabakiera
 • rita100 19.01.10, 19:48
  turma - wieża
  Z turmi naszygo kościoła zidać Guczwołd
 • rita100 19.01.10, 19:48
  turnować - gimnastykować
 • rita100 19.01.10, 19:49
  turyna - blaszany garnek, płaski z ługą rączką, rynka
  Te pora kartofli możesz zostazić w turinie.
 • rita100 19.01.10, 20:43
  tuta - torebka w kształcie stożka ze zwiniętego w rurkę papieru
  Ciotka prziziozła pełna tuta bómbónów.
 • rita100 19.01.10, 20:44
  tuteczka - torebeczka
  w kształcie stożka
 • rita100 19.01.10, 20:45
  tutka - tuta
 • rita100 19.01.10, 20:45
  tutkać - powoli pić
  Chcieć tutku - chcieć pić
 • rita100 19.01.10, 20:47
  twardasy - twardawy, triochę twardy
 • rita100 19.01.10, 20:48
  tycz - tyczka, żerdź
  Tan nicpóń długó ticzu zrzuciuł ptakom gniazdo
 • rita100 19.01.10, 20:51
  tygiel - żeliwny kocioł z dwoma uchami do gotowania
 • rita100 19.01.10, 20:54
  tygielek - mały kociołek
 • rita100 19.01.10, 20:55
  tykfon - duży niekształtny noc
 • rita100 19.01.10, 20:56
  tykwa - tykfon
 • rita100 19.01.10, 20:58
  tylo - tylko; lecz
  Łón ma tilo dwa kónie.
  Łón mu nic nie łodpoziedoł, tilo wziół kij i zamnyrzuł sia na niygo.
 • rita100 19.01.10, 21:02
  tyłek - tył
  W soli siedzioł łón dicht na tiłku ( w ostatnim rzędzie)
 • rita100 19.01.10, 21:04
  tyna - polowa dużej beczki używana do prania bielizny
  Na wsi ludzie płuczó bzielizna w tinach.
 • rita100 19.01.10, 21:06
  tynka - tyna
 • rita100 19.01.10, 21:07
  tynta - atrament
 • rita100 19.01.10, 21:07
  tyntenstyft - ołówek kopiowy
  Tygo psisma nie wigumujesz, bo łón jest napsiane tyntyensztyftam.
 • rita100 19.01.10, 21:08
  tyntorek - kałamarz
  W naszam tintorku nimo tinti
 • rita100 19.01.10, 21:10
  tyrarc - weterynarz
  Tiratc przijechoł i kozoł krowa zarznóńć.
 • rita100 20.01.10, 18:03
  tyrgart - ZOO, zwierzyniec, ogród zoologiczny
  Prawdziwygo tirgortu nigdi nie zidzioł-am ale zidzioł-am łobrazecki z tirgordu.
 • rita100 20.01.10, 18:03
  tyszar - stolarz
  W naszi wsi buło łod dawna dwóch tiszorów, a teroz przyciungnół jeszcze trzeci.
 • rita100 20.01.10, 18:05
  tyszarka - żona stolarza, stolarzowa; stolarstwo
 • rita100 20.01.10, 18:08
  tyszrstwo - stolarstwo
 • rita100 20.01.10, 18:09
  tyszarowa - córka stolarza
 • rita100 20.01.10, 18:09
  tyszarować - trudnić się stolarstwem
  Landzion juz długe lata tiszoruje
 • rita100 20.01.10, 18:11
  tyszarów - syn stolarza
  Tiszorów mi mówziuł, że chce wijechać za zawdi do Ameriki.
 • rita100 20.01.10, 18:13
  tytoł - nazwisko, godność
  Titoł jygo je Emke.
  Łurzandniki majó rozmajite titołi, jedan nazywa sia inspektor, drugi assesor i
  jeszcze tam inne.
 • rita100 20.01.10, 18:14
  tytołować - zwracać się do kogo wymieniając jego nazwisko, stanowisko
  Łón jest wiłuczunam gospodarzam, ale wsziści titułujó go szpektoram.
  To je nasz dobri znajómek, ale dzieci titołujó go zawdi wujkam.
 • rita100 20.01.10, 18:15
  tytołować się - mieć tytuł, oficjalny wynikający z zajmowanego stanowiska
  Łón mo tam nozianci do godanio i titołuje sia direktoram tygo łurzandu.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka