20.01.10, 19:41
Łówam bandó słoweczka na literka 'U'
Edytor zaawansowany
 • rita100 20.01.10, 19:41
  ubogasy - niebogaty
  Jygo brat to człoziek łubogasi, mo tilo jenygo konia i to lichygo.
 • rita100 20.01.10, 19:43
  ubzdrzyć sobie - uroić sobie, ubrdać sobie
  Co to znów łubzdrzułeś sobzie ? Czi miślisz, że wszisći zaro zrobzió to, co ti
  chcesz ?
 • rita100 20.01.10, 19:44
  uchajtać, uchajtnąć - uchlapać; uciąć zamaszyście
  Rzeźnik łuchajtnół kowoł połcia i doł go za darmo bziedni kobziycie.
  W tam błocie łuchajtałam sobzie kitel aż do kolon.
 • rita100 20.01.10, 19:49
  uchal - ucho, ucho zwierzęcia
  Nie stuloj tak łucholów, bo cia tu zaro trzepna.
 • rita100 20.01.10, 22:14
  uchlapać się - polać się wodą, zmoczyć sobie ubranie

  Zidzisz, łuchlapołeś sobzie przi studni cało łobleka.
 • rita100 20.01.10, 22:15
  uchlapać się - upoić się alkoholem
  Tak sia łuchlapoł w mnieście, ze razu lyść ni móg.
 • rita100 20.01.10, 22:20
  uciarać - ubrudzić, powalać
  Łuciorołeś sobzie jegodami gamba i wiglóndasz jek taki cigon.
  Wpod gźiś do błota i łuczoroł sobzie cało łobleka.
 • rita100 20.01.10, 22:23
  uciarać się - ubrudzić się, uwalać się
 • rita100 20.01.10, 22:24
  uciekaniec - uciekinier
  Jek Ruski sia zblirzali, gwołt łuciekańców z Mazur nocowało łu noju.
 • rita100 20.01.10, 22:25
  ucierzpić - ucierpieć
  Łón gwołt łucyrzpśiuł przed śniyrció.
 • rita100 20.01.10, 22:27
  uciesać - uczesać
 • rita100 20.01.10, 22:28
  uczba - nauka; nauczanie
  Jygo dzieci do łuczbi ni mojó głowi.
  Sin sójsiada je nauczicielam, ale mózi, ze łuczba to tyż nie je letki chlyb.
 • rita100 20.01.10, 22:31
  ud - udo
  Kernos zaciół baba w łud,
  baba mózi das war gut.
 • rita100 20.01.10, 22:32
  udać - oskarżyć, zaskarżyć
  Gróski łudali młodych, że jam nie dajó całi wimowi.
  Zambok łudoł Falka, że strzylo do zajonców.
 • rita100 20.01.10, 22:33
  udawić - udławić, udusić
  Psiszó w gazycie, że jekiś chłopok łudoziuł dziywczina.
 • rita100 20.01.10, 22:34
  udawić się - udławić się, udusić się
  Mnioł śniyrć tako nierspodzywano, jod kruszka i sia nió łodoziuł
 • rita100 21.01.10, 18:06
  uderty - oddarty, zerwany; chodzący luzem

  Chodzi w zaku z łudertami knaflami.
  Krowa je łuderto i poszła w pszanica.
 • rita100 21.01.10, 18:10
  udrzeć się - urwać się, zerwać sie
  Łuder mi sia ziyszok łod żakyta.
  Wszistkie krowi łuderuj sia z łubdzów.
 • rita100 21.01.10, 18:14
  udziakać - usiekać, rozbić na papkę

  Felka juz łudziakała rónkiel no krów.
  Na łobziod bandó dziś łudziakane kartofle.
 • rita100 21.01.10, 20:39
  udziułać - uciułać
 • rita100 21.01.10, 20:39
  ufarfonić - ubrudzić brodę tabaką zmieszaną ze śluzem
 • rita100 21.01.10, 20:40
  uficić - złapać, schwycić, złowić
  Morcin łuficiuł zieziórka.
 • rita100 21.01.10, 20:42
  ugąć, ugnąć - ugiąć
 • rita100 21.01.10, 20:42
  ugąć się, ugnąć się - ugiąć się
 • rita100 21.01.10, 20:44
  ugnić - odpaść, oderwać na skutek gnicia

  Jena gałójś łod naszi kruszki ługniuła.
 • rita100 21.01.10, 20:46
  ugnietać, ugnieść - ugniatać
 • rita100 21.01.10, 20:49
  ukarnić - utuczyć, ukarmić
  Łukornili trzi cieloki; dwa przedali a jenygo zarznyli no siebzie.
 • rita100 21.01.10, 20:54
  ukarnić się - utuczyć się, nakarmić się
  Te dwa zieprze już sia łukornili, możewa jych teroz przedać.
 • rita100 21.01.10, 20:58
  uklektać - uklepać, klepiąc urobić
  Łuklektałam dwanaście funcików masła.
 • rita100 21.01.10, 21:01
  ukluknąć - rozsiąść się jak kwoka, rozwalić się, siąść zajmując dużo miejsca.
 • rita100 21.01.10, 21:04
  uknować - uknuć
 • rita100 21.01.10, 21:05
  ukokentować - zadowolić, ukontentować
  Łónygo nicht nie łukokantuje, bo łón zawdi mo za mało.
 • rita100 21.01.10, 21:05
  ukokentować się - zadowolić się
  Łón sia łukokantuje i małó zopłató, jeżli tilo dostanie pora kiliszków gorzołki.
 • rita100 21.01.10, 21:06
  ukorunować - ukoronować
 • rita100 21.01.10, 21:07
  ukosić - skosić określoną ilość
  Dość koniczini łukosiuł-am no koni na noc.
 • rita100 21.01.10, 21:07
  ukować - ukuć
  Am sobzie sam łukowoł łok do bosoka.
 • rita100 21.01.10, 21:08
  ukradnąć - ukraść
  Bziank móziuł, ze Falk mu łukradnół pora cantberów żita.
 • rita100 21.01.10, 21:11
  ukuczyć się - sprzykrzuć się
  Już mi sia ta robota łukuczuła.
 • rita100 22.01.10, 17:51
  ukuć - ukłuć, użądlić
  Przi sztokowaniu żita Antóś nie chcónco łukuł Jonka zidłami w ranka.
  Pszczoła łukuła go w palec.
 • rita100 22.01.10, 17:54
  ukwaknąć się - rozsiąść się jak kwoka
  Łukwaknuła sia jek tako kluka.
  Tak sia tu łukwaknółeś, jekbi ta łowka buła tilo no ciebzie.
 • rita100 22.01.10, 17:56
  ulan - ułan
 • rita100 22.01.10, 17:57
  ulęgałka - przedojrzała gruszka, uleżała
 • rita100 22.01.10, 17:59
  ulster - jesionka, palto jesienne
 • rita100 22.01.10, 18:01
  ulżyć sobie - puścić bez żenady nagromadzone w przewodzie pokarmowym wiatry.
 • rita100 22.01.10, 20:10
  umerlak - człowiek schorzały, bliski śmierci
  Bziankofke mocno sia postarzeli, to już same łumerloki.
 • rita100 22.01.10, 20:10
  umerły - zmarły; martwy
  Dała na mszo swantó za łumerłych bratów i siostri.
  Jek wróciuła do domu, to chlop ji leżoł na ziamni łumerłi.
 • rita100 22.01.10, 20:12
  umór - wyczerpanie sił
  Bandziewa jutro siec pszenica aż do łumoru.
  Bez cało noc tancowali na umór.
 • rita100 22.01.10, 20:15
  umulać - umyć
 • rita100 22.01.10, 20:16
  umurzać, umurzyć - umorusać, ubrudzić
  Ale sobzie smołó te łobleke łumurzołeś.
 • rita100 22.01.10, 20:17
  umurzać się - umorusać się, ubrudzić się
  Gźie tak sia łumurzaliśta ?
  Mota pełno brudu na całi gambzie i nawet we włosach.
 • rita100 22.01.10, 20:21
  unargać - powalać, pochlapać, ubrudzić
  Łunorgoł sia jek świnia w błocie.
 • rita100 23.01.10, 20:57
  uniforma - uniform, mundur, przepisowy strój wojska, policji i róznych
  służby państwowej.
 • rita100 23.01.10, 20:58
  umterok - halka
 • rita100 23.01.10, 21:00
  upacać - upaćkać
 • rita100 23.01.10, 21:01
  upacać się - upaćkać się
  Cołyj yś sia łupaćkał łod tygo farbowanio.
 • rita100 23.01.10, 21:03
  upackać - upaćkać, ubrudzić, powalić
 • rita100 23.01.10, 21:04
  upackać się - upaćkać się
  Łupackołeś sia przi tam malowaniu jizbi
 • rita100 23.01.10, 21:06
  upadek - także strata, wyrwa w majątku.
  W tam roku mnielim zielgi łupodek, jedan kóń sia noma zmarnowoł i dwa
  krowi dostałi proch i zdechłi.
 • rita100 23.01.10, 21:08
  uperciuch - uparciuch
 • rita100 23.01.10, 21:09
  uperty - uparty, nieustępliwy
 • rita100 23.01.10, 21:10
  upilić - upilnować
 • rita100 23.01.10, 21:10
  upilować - upilnować
 • rita100 23.01.10, 21:11
  uredzić - uradzić, udźwignąć
  Łón tygo mniecha nie uradzi.
 • rita100 23.01.10, 21:13
  urejchować - uwędzić
  Łurejchowalim prazie całygo zieprza.
 • rita100 23.01.10, 21:15
  uretować - uratować
 • rita100 23.01.10, 21:16
  urmem - hurmem, tłumnie, gromadnie
  Jutro pojedziewa łurmam do roboti na polu.
 • rita100 23.01.10, 21:19
  urwich - urwis, łobuz
  łurzich
  Takiych łurzichów trzeba trocha poskrómnić.
 • rita100 23.01.10, 21:22
  urwichować - swawolić, dokazywać
  Łu niejenych nołuczicieli szurki gwołt łurzichujó.
 • rita100 23.01.10, 21:34
  urwisko - wielki urwis, straszny łobuz, nicpoń
  Z Brónowskygo to łurzisko, nołuczycieli go bzijó, a to nic nie pomogo.
 • rita100 23.01.10, 21:37
  ury-ury - głos przywołania gęsi
  uri-uri
 • rita100 23.01.10, 21:37
  uryżować - ukrochmalić
 • rita100 23.01.10, 21:37
  uryżyć - uryżować
 • rita100 24.01.10, 20:28
  urzenić - dojrzeć (o zbożu, owocach)
  Pszanica już łurzaniała, możewa jó jutro siec.
 • rita100 24.01.10, 20:34
  usadzić - utemperować kogo, dać komu nauczkę.
  Jo go wnetki łusadza, łón sia zaro łuspokoji.
 • rita100 24.01.10, 20:35
  usiąść się - usiąść
  łusiójść sia
 • rita100 24.01.10, 20:37
  usłuchać - usłyszeć
  Póznam zieczoram łusłuchoł-am jekiś krzik, wiszed-am na dwór, a tam leżoł
  Szafrina ze złamanó nogó.
 • rita100 24.01.10, 20:41
  ustać na czym - stanąć na czym
  Łustół na stole jek na kozanici i łupsiti zaczuł prazić kazonie.
 • rita100 24.01.10, 20:43
  ustanek - przystanek, przerwa
  Na łustonku czekało dziś gwołt ludzi.
  Co to dzecko tak bez łustanku riczi ?
 • rita100 24.01.10, 21:05
  ustatkować - uspokoić, utemperować
  Jek sia nie łuspokojita, to jo woju wnet łustatkuje.
 • rita100 24.01.10, 21:06
  ustatkować się - uspokoić się, utemperować się, przestać dokazywać
  Konie tak sia zlankłi, ze nie mogłi sia ustatkować.
  Tróncała sia po wsi i lotuła za chłopokami, a jek sia łożaniuła, to sia dicht
  łustatkowała.
 • rita100 24.01.10, 21:07
  łusterować - uspokoić , uciszyć
  Tak sia rozpłakoł, ze ni mogłam go łustyrować.
  Tego chłopoka nicht nie łustyruje, łón zawdi bandzie robziuł po swojamu.
 • rita100 24.01.10, 21:08
  usterować się - uspokoić się, przestać się awanturować
  W młodości to łón buł zadziorni, ale na starość sia łustyrował.
 • rita100 24.01.10, 22:41
  uszcześliwić - uszczęśliwić
  łuszcześlizić
 • rita100 24.01.10, 22:42
  uszparować - uciułać, zaoszczędzić
  łuszporować
 • rita100 24.01.10, 22:43
  usztaplować - nagromadzić, ułożyć w sągi
  Łusztaplowali sobzie drewków na cało zima.
 • rita100 24.01.10, 22:46
  usztrykować - udziać
  Łusztrikowałam mu na zima ciepłe źołnianne picie.
 • rita100 25.01.10, 20:56
  usztyftować - założyć, ufundować
  Szwanty Franciszek łusztiwtowoł zokon franciszkonów.
  Łukowski łusztiwtowoł baldach do nowygo kościoła.
 • rita100 25.01.10, 20:58
  uszykować - ustawić, przygotować; naprawić
  Wszistko łuszikowalim na wesele: kupsili pora achtelków psiwa, pora butelków
  gorzałki, cigarów pora kostków, zarznyli zieprza i jełozica.
  Musza łuszikować ta duża jizba, bu już pora dni ji nie sprzóntałam.
  Zamek nie chcioł sia zamikać, ale ślusarz go jekoś łuszikowoł.
 • rita100 25.01.10, 21:10
  uśćknąć - uszczknąć
 • rita100 25.01.10, 21:11
  uślinić - poślinić, zwilżać śliną
 • rita100 25.01.10, 21:12
  uślinić się - zaślinić się
  Łuśliniułeś sia jek prosioczek.
 • rita100 25.01.10, 21:13
  uśniech - uśmiech
 • rita100 25.01.10, 21:14
  uśniechać się - uśmiechac się
 • rita100 25.01.10, 21:15
  uśniechnięty - uśmiechnięty
 • rita100 25.01.10, 21:17
  uśnierzać - uspakajać, uśmierzać
 • rita100 25.01.10, 21:18
  uśnierzać się - uspokajać się
 • rita100 25.01.10, 21:19
  uśpić - znieczulić narkozą
  Do operacji go łuśpsili.
 • rita100 25.01.10, 21:22
  uśwęcić - uświęcić
 • rita100 25.01.10, 21:22
  utarz - ołtarz
  Nosz ksióndz łodpraziuł msza przi małm łutarzu.
 • rita100 25.01.10, 21:23
  utarzowy - ołtarzowy
 • rita100 25.01.10, 21:23
  utarzyk - ołtarzyk
  Nejene ludzie majó w domu łutorziki.
 • rita100 25.01.10, 21:24
  utchnąć - utknąć, ugrzęznąć
  Łutchnyli z furó w błocie.
 • rita100 25.01.10, 21:25
  utchwić - utkwić
  Pod paznokciam łutchsiuł mu źur.
 • rita100 26.01.10, 19:52
  utnąć - uciąć, ściąć
  Czamu łutnyliśta ta brzoza, co stojała dicht przi stodole ?
 • rita100 26.01.10, 19:53
  utrapiony - człowiek opętany przez złego ducha
  Do Gyczwałdu przijyżdzali ludzie łutrapsione, a ksiónc wigonioł z niych czarta.
 • rita100 26.01.10, 19:57
  utszta - uczta, przyjęcie
 • rita100 26.01.10, 19:57
  utsztować - ucztować
 • rita100 26.01.10, 19:58
  utścić - uczcić
  Łutścili go jek nolepszygo przijociela.
 • rita100 26.01.10, 19:59
  utściwy - uczciwy
 • rita100 26.01.10, 19:59
  uwarzyć - ugotować
  Kobziyta chłopozi łuwarzi, łopłucze go i wszistko mu prziszikuje.
 • rita100 26.01.10, 20:05
  uwrocie - skraj pola przy drodze, nad łąką, jeziorem itd
  Nech szurki podpasó krowi na łuwrociu.
 • rita100 26.01.10, 20:06
  uzagować - upiłować
 • rita100 26.01.10, 20:08
  uzreć - ugryźć, ukąsać
  Nie bój sia, tan psies cia nie łuzre.
 • rita100 27.01.10, 19:58
  użerać - ujadać
  Jek chto w noci do noju przichodzi, to psi tak łużyrajó, że wszistkich łobudzó.
 • rita100 27.01.10, 19:59
  użerać się, uzryć się - upijać się
  Jek buł plebiscyt, to mniemnieckie pachołki noprzód sia łużyrali, a potam śli
  dokuczać Polokom.
 • rita100 27.01.10, 20:00
  użerty - pijany do nieprzytomności
  Konie mu łuciekli i same pośli do domu, a łón leżoł przi drodze kele Heroda
  łużerti jek bela ze złomanó nogó.
 • rita100 27.01.10, 20:01
  używić - wyżywić, żywiąc utrzywmywać
  Jedan łojciec łużizi i dwanaście dzieci, a łóne nie potraszó łużizić jenygo
  starygo łojca.
 • rita100 27.01.10, 20:08
  używić się - utrzymać się, wyżywić się
  Z tygo małygo kowałka pola łużyżi sia cała familija.
  Te małe kozocke kóniki łużizió sia bile czam; łóne wcole łowsa nie brukujó.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka