Dodaj do ulubionych

Wschodniopruski Stonehenge

01.11.06, 20:23
Wschodniopruski Stonehenge

Pod takim tytułem zamieścił Artur Wołosz swoją recenzję z wydanej w
Niemczech, w 1999 roku, książki Jürgena Tietza ‘Das Tannenberg –
Nationaldenkmal’. Autor recenzji, historyk sztuki, nie ogranicza się jedynie
do opisania książki – sam też sporo pisze o Tannenbergu. A zaczyna od końca –
od zniszczenia tego pomnika upamiętniającego bitwę z I wojny światowej i
będącego później narodowym mauzoleum Niemiec.
‘Mauzoleum bitwy [...] zostało częściowo wysadzone w powietrze przez
wycofujących się Niemców, a reszty zniszczeń dopełnili „gospodarni” włodarze
tych ziem, wykorzystując je jako kamieniołom, obrobionych kamiennych ciosów,
by wykorzystać je do prac budowlanych w Olsztynie (Pomnik Wdzięczności Armii
Radzieckiej) i Warszawie (Dom Partii, Pałac Kultury i Nauki). Co jeszcze
pozostało – wykorzystali okoliczni mieszkańcy, którzy w wieloletnim trudzie i
znoju wznosili swoje nowe chlewiki, obórki i kurniki.’

Sic transit gloria mundi.
Ale to nic nowego – niejeden dom i ulica w Rzymie powstały z kamieni
wydobywanych z Koloseum wink
Edytor zaawansowany
 • tralala33 01.11.06, 20:23
  Wróćmy jednak do historii powstania tego pomnika, który jedynie kształtem
  gigantycznych pylonów ustawionych w krąg przypominał Stonehenge.
  „Od schyłku XIX wieku, a już zwłaszcza od 1920 roku, mieli Polacy swoją
  patetycznie obchodzoną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Przez kilka lat,
  corocznie latem, było to cierniem w niemieckim oku. Przeciwwagą ideologiczną
  stała się jedna z kluczowych bitew w Prusach Wschodnich w dniach 24-31 sierpnia
  1914 roku, gdy wojska dowodzone przez wówczas jeszcze generała Paula von
  Hindenburga i generała Ericha Ludendorffa oskrzydliły i pokonały wojska
  rosyjskie. Operacja ta kosztowała życie tysięcy walczących po obu stronach
  żołnierzy. W dziesiątą rocznicę tych wydarzeń, 31 sierpnia 1924 roku, zwycięscy
  położyli kamień węgielny pod mający powstać w tym miejscu pomnik.’
  W tym miejscu dowiadujemy się, co zawiera książka ‘Das Tannenberg –
  Nationaldenkmal’: „Jürgen Tietz przedstawia szczegółowo, w miarę dostępu do
  rozproszonych i fragmentarycznych materiałów źródłowych, przebieg konkursu,
  poszczególne etapy wznoszenia mauzoleum, finansowanie przedsięwzięcia,
  ikonografię architektury i wystroju, przebudowę na mauzoleum grobowe dla von
  Hindenburga w 1935 roku, a w końcu – jego społeczną recepcję.”
 • tralala33 01.11.06, 20:24
  Żeby dowiedzieć się, jak odbierali ten pomnik Niemcy (także ci wschodniopruscy)
  trzeba sięgnąć do monografii Tietza. Jak dodaje Artur Wołosz :’Książka Jürgena
  Tietza jest monografią wybitną. Nie bez powodu jej autor otrzymał w 1999 roku
  nagrodę Niemieckiej Rady Ochrony Pomników. Jest bez wątpienia warta nie tylko
  przybliżenia polskiemu czytelnikowi krótką notką, ale godną przetłumaczenia.”
  Żeby dowiedzieć się, co o tym pomniku myślał Melchior Wańkowicz – trzeba ruszyć
  za nim po tropach Smętka:
 • rita100 01.11.06, 20:54
  Dobrze Tralala, jak ty psiankny dałas wstęp. To jó teraz pomalusku zamieszcze
  Wańkowicza i jego łoczami bandziem zwiedzać Tanannberg, tak jek łón to zidział
  będąc tam łosobiście. Zaznaczam , że to będzie długa historia, emocjonalna,
  pisana z pietyzmem i polską duszą. Tak jek to zidzioł, nieukrywając swich
  emocji i rozważając wszystkie wydarzenia.
  Bardzo dziankuje Tralala.
 • rita100 01.11.06, 20:42
  Łoj, jak psianknie i cikawie zaczołaś tyn kóntek ło Tanannbergu.
  Poziem prowde, jó ło tam łobiekcie dopiero się nidawno doziedziałam , tak przy
  godaniu z Tralala. Ło czam łona goda , sa mysle. Co to je ten Tannnngerg ,
  ciajzko wymawiałam słowo. Taka fantazja mi sia wyobrażała.
  A tu sia łokazuje , że cosik buło, ale łuż ni ma.
  I jek cytołam , jekie to łogromne buło i co to buło... to sia dziwowałam.

  Ale tez niesamowita ta historia kamieni .
  Jak prosto z czarnego zrobić czerwone smile
 • tralala33 01.11.06, 20:50
  Szukałam jeszcze zdjęć Tannenberg Nationaldenkmal - parę jest tutaj
  info-poland.buffalo.edu/classroom/JM/monument.html
  Niespodziewanie zabawne jest to z krowami - tu idylliczny obrazek pasącego się
  bydełka, a z tyłu - monumentalne wieże.
 • rita100 01.11.06, 21:05
  TANNENBERG - DENKMAL I JEGO DZIEJE
  Pomysł uczczenia niemieckiego zwycięstwa urodził się w 1919 r., w piątą
  rocznicę bitwy. Inicjatorem budowy pomnika był Związek Weteranów Prowincji Prus
  Wschodnich. W 1924r. powstał komitet budowy pomnika, którym kierował gen. Hans
  Kahns. Początkowo planowano budowę pomnika w okolicach Miodówka, ale
  ostatecznie wybrano teren pomiedzy Królikowem, Sudwą i Olsztynkiem
  przeznaczając na ten cel 40 mórg ziemi. 31 sierpnia 1924r. w 10 rocznicę bitwy
  odbyła się uroczystośc wmurowania kamienia węgielnego. Brało w niej udział ok.
  60 tys. ludzi, głównie weteranów I wojny światowej. Wśród znaczących
  osobistości obecni byli: Hindenburg, Ludendorf, Mackensen, Scholtz, Francois,
  Below, Goltz, Seeckt. Kamień węgielny wmurował osobiście feldmarszałek P.
  Hindenburg. Ogłoszono konkurs na projekt pomnika bitwy pod Tannenbergiem.
  Wpłynęło nań ok. 400 prac, z których w 1925r. sąd konkursowy wybrał najlepsze.
  Pierwsze miejsce zajął projekt braci Waltera i Johannesa Krugerów architektów z
  Berlina. Następnie powołano do życia Ogólnoniemieckie Towarzystwo Pomnika Bitwy
  pod Tannenbergiem, które miało nadzorować prace budowlane. Budowa pomnika
  trwała w latach 1925-1927. Prace pro- wadziła specjalna firma zatrudniająca ok.
  200 robotników. Ogólne koszty budowy wyniosły ponad 250 tys. ówczesnych
  marek.Pomnik usytuowano w środku rozległej, otwartej przestrzeni na sztucznie
  usypanym wzgórzu, którego pozioma wysokość została spotęgowana tym, że wybrano
  wokół niego ziemię tworząc pierścieniowe wklęśnięcie. Wokół pomnika zachowano
  miemieckie i rosyjskie groby żołnierskie tworząc naturalny krajobraz dawnej
  bitwy. Pusty dotychczas teren pól uprawnych odpowiednio zadrzewiono sadząc
  m.in. ok. 1500 dużych dębów. W ten sposób powstał obecnie istniejący park przy
  ulicy 22 lipca.

  cdn
 • rita100 01.11.06, 21:06
  18 września 1927r. w 80 rocznicę urodzin Hindenburga nastąpiła uroczystość
  odsłonięcia (otwarcia) pomnika Tannenberg-Denkmal. Pomnik stanął na polanie
  równobocznego ośmiokąta, w połowie długości każdej ze ścian wznosiła się
  granitowa wieża wysokości 23 m o podstawie 9 m na 9 m, czyli 81 m kw. Przekątna
  dziedzińca liczyła 100 m, a pole powierzchni wnętrza - ok. 7800 m kw. (3/4 ha).
  Mur łączący poszczególne wieże, wykonany ze specjalnej cegły wznosił się na
  wysokość ok. 6 m, ściany były podwójne z arkadowymi podcieniami. Była to
  budowla ogromnych rozmiarów, przypominająca swym kształtem krzyżacki zamek, jej
  wygląd budził różne odczucia. Melchior Wańkowicz, który widział pomnik w latach
  30-tych, tak wyraził swoje wrażenia - "pomnik bitwy pod Tannenbergiem wyrósł z
  samej głębi niemieckiego ducha, duch pomnika gorzej niż żołdacki, bo
  dorobkiewiczowski, hohenzollernowski" Na środku dziedzińca znajdował się grób
  20 nieznanych żołnierzy niemieckich, poległych w czasie bitwy w 1914r. Na
  grobie stał drewniany krzyż wysokości 12 m, obity miedzianą blachą. Każda z
  ośmiu wież miała swoją określona funkcję. W wieży wejściowej znajdowało się
  pomieszczenie straży. Honorową wartę przy pomniku pełnił batalion z jednostki
  wojskowej w Ostródzie. Wieża druga miała być poświęcona wysiłkom narodu
  niemieckiego podczas I wojny światowej, ale nigdy jej nie ukończono. W latach
  1934 - 1935 przejściowo złożono w niej ciało Hindenburga. Trzecia wieża
  prezentowała historię Prus Wschodnich. Wieża czwarta (sztandarowa) zawierała
  kopie sztandarów jednostek walczących w 1914r., tablice pamiątkowe, symbole
  pułków niemieckich.
 • rita100 01.11.06, 21:07
  Piątą wieżę poświęcono Hindenburgowi. Po przebudowie w 1925r. urządzono w niej
  grobowiec feldmarszałka. Ciała Hindenburga i jego żony Gertrudy z domu Sperling
  zostały umieszczone w specjalnych sarkofagach z brązu w kopulastej komorze
  grobowej. Przy ścianie za sarkofagami stały dwa krzyże połączone ramionami, na
  których wypisano ulubione motta feldmarszałka: "Miłość jest wieczna" oraz "Bądź
  wiernym aż do śmierci". Na ścianie wisiał czarny pruski orzeł. Wejścia do
  krypty strzegły dwa 4-metrowe kamienne posągi żołnierzy wykonane przez
  rzeźbiarza Bronischa. W wieży nad grobowcem znajdowała się sala poświęcona
  Hindenburgowi. Stał tam 4-metrowy posąg przedstawiający stojącego
  feldmarszałka. Posąg ten wykonany przez rzeźbiarza prof. Friedricha Bagdonsa z
  Dortmundu został przetransportowany w październiku 1936 r. z Wunsiedel w
  Bawarii do Olsztynka. Ważył on 25 ton i był wykonany z ciemnozielonego porfiru.
  W szóstej wieży zwanej żołnierską umieszczono na ścianach mozaikę z
  różnokolorowych kamyczków. Mozaika przedstawiała bitwy stoczone na terenach
  Prus Wschodnich w czasie I wojny światowej, a na fryzach umieszczono sceny
  obrazujące dzieje jednego żołnierza - od pożegnania z domem aż po bohaterską
  śmierć w walce. Na górze znajdował się taras widokowy. Siódma wieża mieściła
  kaplicę i była poświęcona ofiarom I wojny światowej. W oknach wstawiono
  różnokolorowe witraże nawiązujące do wydarzeń wojennych. Na wyższych
  kondygnacjach znajdowały się pomieszczenia archiwum. Wieża ósma zwana wieżą
  dowódców - zawierała popiersia 15 generałów niemieckich biorących udział w
  walkach w sierpniu 1914 roku. Na terenie pomnika odbywały się corocznie
  wielkie manifestacje patriotyczne z udziałem tysięcy ludzi przybywających tutaj
  z całych Niemiec. Wokół pomnika powstała z biegiem lat cała infrastruktura
  turystyczna. W granice miasta Olsztynka włączono grunty wsi Sudwa, dzięki temu
  tereny pomnika znalazły się pod zarządem gminy miejskiej . Dawna szosa
  Olsztynek Ostróda została przerwana na obecnej ulicy 22 lipca, dalej biegła
  asfaltowa aleja przez park, która kończyła się niedaleko pomnika. W stronę
  Ostródy i Olsztyna poprowadzono obwodnicę omijającą tereny zabudowane
  Olsztynka. Na początku lat trzydziestych przystąpiono do rozbudowy i
  upiększania miasta. Zadbano o zieleń, zagospodarowano ogród miejski w kotlinie
  za kościołem ewangelickim, przed wieloma domami pojawiły się ogródki z kwiatami
  i krzewami. Urządzono aleję spacerową wiodącą do lasu miejskiego w kierunku
  sanatorium Ameryka. Na końcu alei powstał "Cmentarz Bohaterów" z pomnikiem ku
  czci żołnierzy poległych w 1914 r. Na terenach przyległych do pomnika
  wybudowano boisko, amfiteatr, gospodę tzw. Tannenbergkrug (na tym miejscu
  obecnie znajduje się Zajazd Mazurski) oraz specjalny budynek, w którym mieściła
  się świetlna mapa obrazująca przebieg bitwy pod Tannenbergiem. Konstruktor
  pracował pięć lat nad wykonaniem tej mapy
  cdn
 • rita100 01.11.06, 21:09
  Na budowie pomnika zyskał bardzo Olsztynek. Rynek i większość ulic otrzymałą
  lepszą nawierzchnię, ukończono kanalizację. W 1932 r. otwarto nową szkołę
  podstawową wg projektu prof. Krougera. Szkoła ta była traktowana jako wzór
  niemieckiej doskonałości budowlanej. Zmodernizowano zaopatrzenie miasta w wodę
  (nowa wieża ciśnień na terenie starego cmentarza) i energię elektryczną. W
  pobliżu jeziora Jemiołowo zbudowano młodzieżowy dom wycieczkowy na 160 miejsc,
  jeden z największych i najpiękniejszych w Prusach Wschodnich. W centrum miasta
  w budynku ratusza powstał nowoczesny hotel "Keiserhof" na 60 miejsc. Kolej
  zbudowała nowy funkcjonalny dworzec, który dobrze służy podróżnym do dnia
  dzisiejszego.
  Do Olsztynka przyjeżdżało coraz więcej ludzi aby obejrzeć Tannenberg - Denkmal.
  Pomnik ten nabrał nowego większego znaczenia po dojściu do władzy w Niemczech
  Adolfa Hitlera. Naziści uczynili z tego miejsca symbol chwały oręża
  niemieckiego. Już w sierpniu 1933 r. przybył tutaj Adolf Hitler jako kanclerz
  Rzeszy Niemieckiej. Odbyła się wtedy wielka impreza patriotyczna. Największą
  uroczystością w dziejach pomnika był pogrzeb prezydenta Rzeszy feldmarszałka
  Paula Hindenburga 7 sierpnia 1934 r. Ciało Hindenburga wbrew jego wcześniejszej
  woli, zostało przewiezione z Neudeck do Olsztynka i tutaj z udziałem
  najwyższych władz niemieckich i przedstawicielstw zagranicznych odbyły się
  uroczystości pogrzebowe. Przy dźwiękach dzwonów i huku salw armatnich złożono
  trumnę z feldmarszałkiem w jednej z wież. Hitler obecny na pogrzebie wygłosił
  mowę pożegnalną używając w teatralnym geście górnolotnych słów "Toter Feldherr,
  geh' ein in Walhall!" (Wodzu naczelny zmierzaj ku Walhalii). Życzenie Hitlera,
  aby pomnik tannenberski zamienić w mauzoleum Hindenburga, zostało spełnione.
  Wcześniej pomnik ten nie był nigdy przewidywany jako mauzoleum. Ani Hindenburg,
  ani projektanci budowli nigdy o takim jej przeznaczeniu nie myśleli. Po
  uroczystościach pogrzebowych sam Hitler nakreślił plany przebudowy pomnika.
  Cały dziedziniec obniżono o 2,5 metra, zlikwidowano wielki krzyż i mogiłę
  nieznanych żołnierzy na środku dziedzińca. Cały plac wyłożono kamiennymi
  płytami, do wież prowadziły kamienne schody, dziedziniec nabrał amfiteatralnego
  wyglądu. Również w tym czasie przebudowano 5 wieżę uwzględniając w niej
  grobowiec Hindenburga i jego żony. Specjalnym dekretem Hitler podniósł pomnik
  do rangi "Pomnika Chwały Rzeszy" (Reichsehrenmal Tannenberg). Był to jedyny
  pomnik na terenie Rzeszy, który otrzymał takie miano. Hitlerowcy osiągnęli swój
  cel. Tannenberg stał się symbolem, mitem, miejscem pielgrzymek dla tysięcy
  Niemców. Młodzież szkolna obowiązkowo wyjeżdżała na wycieczki do Olsztynka,
  rokrocznie spotykali się tutaj weterani pierwszej wojny światowej. Propaganda
  faszystowska robiła wszystko, aby rozpropagować to miejsce w całych Niemczech.
  Wydawano książki, przewodniki, tysiące widokówek, a nawet specjalne znaczki
  pocztowe z wizerunkiem pomnika - mauzoleum. W każdej miejscowości związanej w
  jakiś sposób z bitwą stawiano pomniki, fundowano tablice lub specjalne witraże
  w kościołach, czcząc w ten sposób zwycięstwo armii niemieckiej. Olsztynek
  również posiadał takie pamiątki. Na rynku obok kościoła ewangelickiego
  postawiono na wysokim postumencie pomnik z brązu przedstawiający pruskiego
  piechura z I wojny światowej, w kościele zaś był specjalny ołtarz. W mieście
  dwie ulice nazwano imieniem bohaterów bitwy 1914 r. (Hindenburgstrasse - obecna
  ulica Grunwaldzka i Goltzstrasse - obecna ulica Daszyńskiego). W 1939 r.
  przypadała 25 rocznica sławnej bitwy. Z tej okazji przygotowano zjazd weteranów
  I wojny światowej. Miała to być gigantyczna uroczystość. Na polach w pobliżu
  Królikowa tuż za murami pomnika pobudowano miasteczko zlotowe. Uroczystości
  jednak nie odbyły się, ponieważ wybuchła II wojna światowa. W pierwszych dniach
  września do baraków przypędzono polskich jeńców. W ten sposób powstał obóz
  jeniecki Stalag IBHohenstein, jeden z większych na terenie Prus Wschodnich.
  Przez obóz ten przeszło tysiące żołnierzy różnych narodowości, a ponad 50
  tysięcy zmarło wskutek chorób, głodu i złego traktowania. Najwięcej zmarło
  jeńców radzieckich, których Niemcy traktowali ze szczególnym okrucieństwem. Po
  obozie pozostał duży cmentarz na Sudwie.
  cdn
 • rita100 01.11.06, 21:22
  N adszedł rok 1945, do Prus Wschodnich dotarły wojska radzieckie. Niemcy,
  obawiając się profanacji ze strony Rosjan, postanowili wywieźć zwłoki
  Hindenburga i jego żony oraz całe wyposażenie mauzoleum, natomiast sam pomnik
  wysadził w powietrze. Zadanie to mieli wykonać żołnierze 299 dywizji piechoty
  przy VIIKorpusie Pancernym. 20 stycznia wywieziono zwłoki Hindenburga i jego
  żony oraz część eksponatów, które poprzez Królewiec trafiły do Niemiec.
  Feldmarszałek po długiej tułaczce znalazł wieczny spoczynek prawdopodobnie w
  katedrze w Marburgu. W nocy z 21 na 22 stycznia żołnierze niemieccy wysadzili
  wie?? wejściow? oraz wie?? Hindenburga. Reszty nie zdołali zniszczyć, zapewne z
  braku materiałów wybuchowych i czasu. Wkrótce po tym wydarzeniu do Olsztynka
  wkroczyły wojska radzieckie. Warto wiedzieć, że Rosjanie nakręcili film
  przedstawiający pomnik - mauzoleum w 1945r. Rosjanie pomnika nie niszczyli,
  zadowolili się spaleniem Olsztynka. Po wojnie okaleczony Tannenberg - Denkmal
  stał do 1949r, kiedy to zaczęła się faktyczna dewastacja budowli. Zerwano płyty
  granitowe z dziedzińca, częś? z nich posłużyła jako materiał budowlany przy
  wznoszeniu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz Domu Partii, część płyt
  uzyto przy budowie pomnika wdzięczności dla Armii Czerwonej w Olsztynie (tzw.
  szubienica wg projektu Xawerego Dunikowskiego). W tym roku prawdopodobnie
  nastąpiło wysadzenie części murów pomnika przez polskich saperów, podobno od
  wybuchu wyleciało mnóstwo szyb w domach w Olsztynku. Niszczenie pruskiego
  pomnika trwało przez wiele lat. Czyniono to w sposób planowy lub żywiołowy
  przez ludność okoliczną, która pozyskiwała tutaj materiał budowlany do
  wznoszenia chlewików, kurników i innych gospodarczych budynków. Na początku lat
  80-tych noszono się z zamiarem przeprowadzenia przez centrum Tannenbergu nowej
  obwodnicy koło Olsztynka. W związku z tym niszczono resztki murów a zagłębienia
  po dziedzińcu zaczęto zasypywać różnego rodzaju odpadami. Z budowy obwodnicy
  zrezygnowano, pod koniec lat 80-tych, postanowiono urządzić tutaj strzelnicę z
  broni małokalibrowej. Z pomnika pozostały jedynie fundamenty ukryte głęboko w
  ziemi i wzgórze z wgłębieniem w środku. Wszystko to jest zasypane różnego
  rodzaju materiałem i porośnięte krzewami i chwastami. Taki jest smutny koniec
  sławnego w całych Niemczech "Pomnika Chwały Rzeszy". Z innych obiektów
  towarzyszących pomnikowi też prawie nic nie pozostało. Tannenberg - Krug został
  spalony, a na jego miejscu wiele lat później wybudowano Zajazd Mazurski,
  wszystkie posągi z kamienia i brązu zostały rozkradzione bądź zniszczone,
  zachował się jedynie kamienny lew stojący obecnie na olsztyneckim rynku.
  Cmentarze i pojedyncze groby zdewastowano, pozostały jedynie zapadłe mogiły
  porośnięte trawą i zielskiem oraz zmurszałe, połamane krzyże. Nawet na miejscu
  dawnego obozu jenieckiego koło Królikowa pasą się krowy lub rosną zboża. Tylko
  park posadzony na chwałę niemieckich zwycięstw rozrósł się wspaniale i szumi
  cicho poległym, którzy tutaj znaleźli wieczny spoczynek.

  Andrzej Waluk
  olsztynek.com.pl/tannenberg/pomni2.htm
 • tralala33 02.11.06, 20:42
  Doskonały opis pomnika, chyba trudno o dokładniejszy. Teraz czekamy jeszcze na
  impresje Wańkowicza, a czas oczekiwania skrócimy sobie czytając, co na temat
  tanneberskiego Denkmalu napisał dziadek pewnego wnuka wink
 • tralala33 02.11.06, 20:44
  Na pola bitwy grunwaldzkiej trafił też pracownik olsztyńskiego konsulatu
  polskiego, Jędrzej Giertych. Szukał ducha tej dawnej rozprawy z Krzyżakami, z
  1410 roku, lecz i o tej drugiej bitwie, pod Tannenbergiem, nie zaboczył. Oto,
  co napisał o samym pomniku:
  "W pobliżu miasteczka Olsztynka (Hohenstein) pobudowany został olbrzymi pomnik
  drugiej bitwy grunwaldzkiej (Tannenbergdenkmal). Jest to obszerna budowla z
  dużym dziedzińcem pośrodku – złożona z wieńca masywnych wielkich baszt. Jest to
  budowla poświęcona poległym za Niemcy żołnierzom, ich ofiarności i bohaterstwu.
  W obliczu takiego pomnika nie miejsce na tanią ironję, biorącą sobie za cel zły
  smak pruski – niepodobna się jednak powstrzymać od obserwacji, że t. Zw.
  Nowoczesny styl w architekturze, odpowiedni może, gdy chodzi o więzienie lub
  browar, zawodzi gdy go stosować do dzieł, mających być wyrazem nie materjalnych
  potrzeb, lecz porywów ducha. – Niepodobna również przypomnieć sobie, że
  młodzież polska, zwiedzająca w pełnem zadumy skupieniu mauzoleum obrońców
  Lwowa, obchodzi się jakoś bez dania tamże na miejscu ujścia swym namiętnościom
  sportowym. U stóp pomnika bitwy grunwaldzkiej – niemal na grobach poległych
  żołnierzy – urządzono na użytek wycieczek młodzieży niemieckiej wielkie boisko
  sportowe."
 • tralala33 02.11.06, 20:45
  A jako że dziś Dzień Zaduszny, dodam jeszcze jeden akapit z tego felietonu - o
  żołnierskich grobach:
  "Groby poległych ... Widzi się je tutaj co krok, wszędzie: przy drogach, we
  wsiach. I wokół samego pomnika. Wiele jest między niemi grobów z prawosławnymi
  krzyzami – ze stereotypowym napisem ‘Hier ruhen 10, 30, 100 czy 3000 russische
  Kreiger’. Leżą w nich prawie wyłącznie polscy chłopi – bo to pułki z
  Kongresówki walczyły pod Grunwaldem, po stronie rosyjskiej.
  Po stronie niemieckiej, jak wynika z tablic pamiątkowych na pomniku, walczyły w
  ogromnej liczbie pułku poznańskie, pomorskie, warmijskie, mazurskie, śląskie.
  Polacy więc walczyli przeciw Polakom.
  Nie walczyli napróżno. Ta, co nie zginęła, wyrosła z ich krwi! " (J. Giertych)
 • rita100 02.11.06, 21:14
  Oj, tak, po obu stronach byli Polacy. Też o tym wspomina Wańkowicz.
  Ale o boisku sportowym nikt nie wspomina.
 • rita100 02.11.06, 21:15
  Melchior Wańkowicz "Na tropach Smętka"
  "U nas na wschodnich Kresach, niewiele wiedziano, kto zacz są Niemcy. Aż gdy
  skruszył się rozyjski front i nasunęła się ku nam potęga niewidziana i
  nieznana, kiedy i naszą Mińszczyznę ogarnęło ciężkie tchnienie Ober-Ostu, kiedy
  w błotne miasteczka Białejrusi wlewać sie zaczął wolny a niepowstrzymany pochód
  żołnierzy w wielkich stalowych hełmach, nakrapianych wapnem (było to zimą) -
  przycupnął nasz ubogi słowiański wschód i rozkazujący skrzek jednego
  niemieckiego żołnierza zdolny był rozproszyć największe zbiegowisko.
  Zdało się, że nie masz na tę ślepą, straszliwie powolną, straszliwie
  zorganizowaną i niechybną potęgę - żadnej ludzkiej mocy.
  Sądzę, że podobnie przed wiekami myśleli ci nasi przodkowie, którym po raz
  pierwszy przychodziło zmierzyć się z Niemcem.
  Więc myśl o oporze to była kategoria bohaterstwa, nie zaś obrachowanej walki.
  A nie były to jeno czcze rozmyślania. Po upadku caratu to był nasz wróg. Gdy
  bolszewicy się wycofali, nasze formacje wschodnie znalazły sie w obliczu
  konieczności zawarcia z Niemcami Freundschaft. Piłsudzki już wówczas siedział w
  Magdeburgu.
  cdn
 • rita100 02.11.06, 21:16
  Nie wiedzieliśmy co robić. Popełnialiśmy szereg rozpaczliwych odruchów. Na
  pociagu pancernym, w którym spędziłem noc, gdy Niemcy przyszli - ogromny Kępa,
  żołnierz stojący przy pociągu na warcie, wzburzył się gdy pierwszego Niemca
  zobaczył, złapał go w ogromne łapska, uniósł w gorę i trzasnął o peron, ze
  trzasnęła krew. Konającego Niemca wywieziona do szpitala. Komendant pociągu,
  poległ później por. Małagowski, wybiegł w szynelu, narzuconym na bieliznę, i
  bił szpicrutą przez pysk nie oddających mu nonorów Niemców. Za porucznikiem
  szedł patrol z najeżonymi bagnetami.
  Stary maszynista Dreczkowski był innego zdania o najściu Niemców. Zdawałoby
  się, że jako Poznaniak powinien najbardziej się ich bać. Tymczasem pykał sobie
  flegmatycznie swoją faję i zapewniał, ze 'Niemiec jest zaś głupi'.
  Teraz jadąc na pola Grunwaldu- Tannenberga, patrząc na już zdaleka wyłaniający
  sie pomnik - mauzoleum niemieckiej chwały, przypomniałem sobie tę niewzruszoną
  pewność naszego poczciwego starego, pewność pokoleń, nawarstwioną wiekami.
  I myślałem, jak też te dwie siły przełamywały sie na ogromnej przestrzeni
  wieków, od Grunwaldu po Tannenberg.
  cdn
 • rita100 03.11.06, 20:19
  "Długo stał skromny kamień na pamiatkę wiktorii grunwaldzkiej. Ale biło
  źródełko, z cudowną pono wodą. Woda straciła swe właściwości, gdy pewna pani
  przemyła nią oczy ślepego pieska. Tak chce podanie.
  A w pięćset lat po wiktorii pod Tannenbergiem strzelił w niebo masywny pean
  teutońskiej chwały. Wypiętrzyły sie mury bastionów potęznych. Wisi chwała
  teutońska z daleka nad zielonymi lasami.
  Pomnik bitwy tannenberskiej znałem dotychczas z widzenia i nie lubiłem go. Ten
  sam duch, co w potężnym pomniku berlińskim na pamiątkę zwycięstwa 1870 r.
  Przyszła inna epoka i uprościła linię budowy, rzekomo nawracając do wzorów
  starogermańskich. Duch pomnika pozostał ten sam : gorzej niż żołdacki, bo
  dorobkiewiczowski, Hohenzollernowski. Żaden Wittelsbach nie popełniłby czegoś
  podobnego.
  Do tych awersyj ogólnych przyłączyły się jeszcze powody specjalne, którymi były
  wspomnienia z dzieciństwa.
  Mielismy ogromną ksiązkę ilustrowaną pt. "Les etrangleurs du Bengal", w której
  był rysunek hinduskich wież milczenia; na ich murach składano trupy, którymi
  żywili się święte sępy. Bastiony tannenbergowskiego 'Denkmala' dziwnie mi
  przypominały te wieże.
  cdn
 • rita100 03.11.06, 20:19
  A jednak, kiedy zobaczyłem pomnik po raz już który, przekonałem sie, ze to, co
  z ducha danego narodu pochodzi, nigdy nie jest brzydkie, jak nigdy brzydka nie
  może być dusza żadnego narodu, jak piękną jest każda roślina, która swobodnie
  wyrosła z gruntu.
  Pomnik bitwy pod Tannenbergiem wyrósł z samej głębi niemieckiego ducha.
  Przed pomnikiem stoją liczne wycieczki młodzieży niemieckiej, karne, skupione,
  ze wzruszeniem na twarzy. Przyjechali lub przyszli tu setki kilometrów, od
  winnic nadreńskich poczynając, gdzie życie jest takie uśmiechnięte.
  Ale synowie tych krajów polegli w twardej walce.
  I młodzież ich pielgrzymuje sycić sie chwałą Ojczyzny, sycić się świadomością
  jej wielkości.
  W ogromnych bastionach, wysoko, od dołu po ginący gdzieś strop, wiszą sztandary
  pułków, biorących udział w tych wielkich dniach.
  Wkoło idą tablice - brąz, marmur - fundowane przez związki byłych sławnych
  pułków - swoim kolegom. Na tablicach - cyfry strat, daty bohaterstw, 59 p.p.
  (Deutsh-Eylau) stracił w ataku 28 oficerów i 1300 żołnierzy...
  Niemcy, zastygły pean bohaterskiej woli zwycięstwa.
  cdn
 • tralala33 03.11.06, 20:51
  Skoro ma być ciąg dalszy, to nie będę się wcinać, tylko gdzieś z boczku
  przyczepię wspomnienia olsztyńskiego nauczyciela, Joahnna Rittla.
 • rita100 04.11.06, 20:09
  "Poza murami pomnika, w polnej zieleni, równiutko i z pietyzmem ustawione
  krzyże drewniane, przekreslone ukośnie. Tu zostali złożeni żołnierze rosyjscy.
  Jak wielka rzeka zbiera w siebie strumienie, tak ten pomnik grunwaldzki
  wchłonął to wszystko, co niosą wyryte na tablicach z pisakowca, pomniki gminne.
  Wczytywałem się w nazwiska na nich - w większości polskie.
  W bitwach mazurskich brały udział przede wszystkim pułki mazurskie, pomorskie,
  poznańskie, śląskie, warmijskie.
  "A o szaty Jego rzucali kości..." Rzucane o losy tej ziemi, kości polskie
  równiutko legły i pod tymi drewnianymi krzyżami, i tam.... w Denkmalu.
  Historia potrząsła kubkiem do gry.
  Niemądry to sport śledzić wygrane rulety i znaczyć szpilką na tablicy numerków.
  Ale gra między narodami to nie jest ślepy hazard. Dlatego dzieje uczą.
  Jedźmy pod Sztymbark (Rudę), na pola Grunwaldu.
  I wracajmy potem tu.
  Spróbujmy - zrozumieć....
 • rita100 05.11.06, 12:35
  "Krzyżacy przez lat trzydzieści formalnie zmuszali do wojny pokojowo
  usposobionego Jagiełłę", pisze badacz niemiecki, Lotar Weber. Ale można by
  odwrócić to zdanie: to Jagiełło pośrednio zmuszał Krzyżaków do wojny. Od czasu
  zjazdu w Krewie narastało dzieło Unii. Program Leszka Białego, zawieruszony w
  walkach dzielnicowych, zatarły przez południowo-wschodnie zainteresowania
  Polski, nabierał sił i sławił się czymś tak potęznym na wschodzie Europy, że
  była ostatnia chwila przeciąć sytuację mieczem. Eksterminacyjna bowiem polityka
  krzyżacka nie mogła na drodze normalnego współzawodnictwa rokować sobie
  nadziei. Nigdy na tym wschodzie równorzędnie dwie koncepcje - polska i
  niemiecka - zmieścić sie nie mogły.
  Materializm dziejowy nauczył nas doszukiwać się w każdym zdarzeniu historycznym
  pobudek natury materialnej.
  Niewątpliwie legły one w osnowie dzieła Unii. Ale przecież zdumiewa w tym
  surowym średniowieczu głęboki ton, jakim są przepojone akty państwowe polskie,
  ta prymitywna bezkompromisowość, jakże daleka od krzyżackiej świadomości, że
  słowa są dane po to, aby taić prawdę. Z jakimże to wzburzeniem, ktore nie mogło
  być sztuką szczwanego dyplomaty, zarzucał Paweł Włodkowic, przedstawiciel
  Polski, Krzyżakom, że są oni gorsi od pogan; bo poganie grzeszą przeciw
  prawdzie, a Krzyżacy czynią najstraszliwszą rzecz - grzeszą przeciw miłości.
  Nie, to nie takie lub inne rozgrywki dorażne sprowadziły obie strony na pola
  Grunwaldu. Sprowadziła je, wciąż nie rozstrzygnięta, sprawa dziejowa.
  cdn
 • rita100 06.11.06, 20:53
  Nie, to nie takie lub inne rozgrywki doraźne sprowadziły obie strony na pola
  Grunwaldu. Sprowadziła je, wciąż nie rozstrzygnięta, sprawa dziejowa.
  Zbliżała sie Unia, a z nią prawie roszczenia Rzplitej do ziem pruskich jako do
  litewskiego spadku. Wszak to na pięc lat przed objęciem przez Jagiełłę tronu
  polskiego rozegrała sie wielka bitwa pod Rudą - na skutek żądań litewskich, aby
  im oddać obecne Prusy Wschodnie aż po prawy brzeg Łyny., a więc niemal całe.
  Zbliżała sie Unia, należało działać... Zakon rozpętał wielką akcję
  dyplomatyczną w Europie. Ruprecht, król rzymski, rozesła heroldów,
  rozpraszających "potwarze", rzucane na Zakon. Od dworu angielskiego, gdzie
  polscy wysłannicy prosili o niewspieranie Krzyżaków, nadeszła wiadomość, ze
  Henryk IV chętnie by sam pośpieszył z pomocą Zakonowi, gdyby się nie uwikłał w
  zatargi z Francją. Przekupiony za 40 000 zł król Zygmunt Węgierski zawiera w
  grudniu 1409 roku z Krzyżakami przymierze, mocą którego zobowiązał się "tak
  sprawą pokierować, aby się przed Bogiem i całym światem miało prawną i słuszną
  przyczynę do wojny". Książęta pomorscy otrzymali od Zakonu duże pożyczki.
  Wreszcie król Wacław czeski, powołany na sędziego polubownego, wziął od
  Krzyżaków
  60 000 zł i wydał wyrok, na mocy którego Krzyżacy otrzymali przypierającą do
  Grodna olbrzymia puszczę Sudawię, która wchodząc klinem między Mazowsze i
  Litwę, rozsadziła granicę państw, mających zawrzeć Unię.
  Polska zobowiązać się miala zawrzeć przymierze z Krzyżakami, mocą którego obie
  strony zobowiązały się nie dawać pomocy "poganom". Miało to wydać Litwę na łup
  krzyżacki. Ten wyrok zapadł w lutym. Odtąd wiedziano, ze bedzie wojna.
  cdn
 • rita100 07.11.06, 22:27
  "Zahuczało po dworach zachodnich. To już nie były te pierwsze wieki surowego i
  prawego średniowiecza. Po krucjatach krzyżowych buzowała się piana, nakipiała
  na pogrobowcach wypraw do Ziemi Świętej, na żądzy użycia dóbr i przepychu,
  ktoremu biedny kontynent europejski (wszak było to jeszcze przed odkryciem
  Ameryki i źródeł złota) skwapliwie otwierał drzwi, mniej jednak skwapliwie
  chudą kieszeń.
  "Tu z Niemiec przybywali wurzutki i nicponie - pisze o Prusach Wschodnich
  rektor uniwersytetu w Królewcu, dr Erich Caspar - z którymi familie
  arystokratyczne w Niemczech nie wiedziały, co zrobić, więc ich wyprawiły do
  Prus Wschodnich jak na sportowe wyprawy, na owe Litauerreisen, aby sobie
  reputację poprawili...
  W ten sposób rozpadłoby się państwo krzyżackie jak farsa i gdyby nie bitwa
  grunwaldzka, koniec Krzyzaków nie mógłby się udrapować w kostium Tragedii."
  Ale po stronie polskiej była świadomość tej wielkiej stawki, o ktorą idzie gra.
  Wtedy to, cytując za Długoszem, 'porzuciwszy na Węgrzech wszystkie dobra i
  majątki od Krola Zygmunta uzyskane, wzgardziwszy jego łaskami i szczodrymi
  obietnicami, opuścili go i przybyli do Władysława, Krola Polskiego, rycerze tej
  miary co Skarbek z Gór, co Dobiesław Puchała i Janusz Brzozogłowy, co Tomasz
  Kaliski i Wojciech Malski, co wreszcie dwaj Sulimczycy, dziedzice Garbowa,
  Zawisza Czarny i Jan Farurej".
  cdn
 • rita100 08.11.06, 20:44
  "Otton Laskowski, historyk bitwy grunwaldzkiej, pisze, że Jan Sumik, sprawujący
  przez lat szesnaście dowództwo w służbie sułtana, teraz zadowalał się
  stanowiskiem jednego z przedchorągwianych.
  Siły sojusznicze jeszcze nie połączonej Unią Litwy szły z pomocą. Krzyżacy
  myśleli, że Litwini uderzą z dywersją, jak zwykle, od swojej strony. Tymczasem
  król Jagiełło, mądry to i szczwany był król, każe im iść wzdłuż całej
  południowej granicy Prus Wschodnich i dołączyć do wojsk polskich w Czerwińsku.
  Krzyżacy na ubezpieczenia Ragnety, Pisza i innych punktów zużyli z górą 15 000
  wojska zamurowanego w garnizonach.
  Jagiełło tymczasem wynurza się pod Drwęcą, a widząc przeprawę pod Kurzętnikiem
  obsadzoną, zdązyli bowiem mu drogę Krzyżacy zabieżeć, nie myśli przejścia
  forsować, jeno sie cofa, postanawiając obejść Drwęcę powyżej jej zródeł. A że
  nie chce dać się flankować Krzyżakom od lewego skrzydła, robi głęboku łuk na
  wschód, odrywa się od nieprzyjaciela, zdobywa po drodze Dąbrówno i wynurza się
  na zachód od jeziora Łubień.
  I własnie wysiadamy na drodze Sztymbark-Ludwikowo, mając po lewej rece owo
  jezioro. Droga, na ktorej stoimy, wówczas również istniała. Teren , jak i
  obecnie, był niezalesiony. Falistość konfiguracji terenu żaden kataklizm nie
  zmienił. Komuś , kto przedtem przestudiował plan bitwy, teren się ożywia,
  zaludnia.
  Tu właśnie następuje niezapomniana gra sprytnego Jagiełły.
  Krzyżacy już czekali, gdy nasze wojska dopiero sie zbliżały. Wwywiązać je w
  walkę, nim reszta dociągnie, było to osłabić szanse."

  Napewno zastanawiacie się dlaczego Wańkowicz bawi sie w szczegóły bitwy pod
  Grunwaldem ? Nie pytajcie się, bo zrozumieć tą ziemię, zrozumieć istotę
  Tannenbergu trzeba siegnąć aż do średniowiecza.
 • rita100 09.11.06, 21:09
  "Tymczasem sztuka wojowania w średniowieczu bardzo jeszcze przypominała
  chłopskie bitki. Skoro się bitwa wywiązała, nikt już komendy nie słuchał.
  Dlatego bardzo trudno było mówić o jakimkolwiek planie.
  W tej epoce pełno jeszcze było romantyzmu rycerskiego, wymagającego rzucania
  się na wroga, bez liczenia jego liczby. Nie darmo opiewano bohaterskie potyczki
  z czarodziejem Merlinem i ze smokami.
  Toteż Mistrz Urlich von Jungingen liczył bardzo na naszą gorączkę. Pięćset lat
  temu widać równie silnie nam chodziło o pokazanie się, że znamy obyczaje Europy.
  Tedy Mistrz Jungingen wysunął niechybnych angielczyków procarzy, przemieszanych
  z kopijnikami na schwał, którzy zatknęli drzewce w ziemię. O ten ostrokół miała
  się wykrwawić polska horda, udająca rycerzy, ktora natychmiast, rzecz prosta,
  wda się w bitwę, skoro tylko ujrzy wroga.
  Ale król Jagiełło, chytry król, nie zna się na rycerskich ekiwokach. On chce
  mieć wszystkie siły w garści. Nie wypada tego powiedzieć świetnym polskim
  rycerzom, ktorzy zapewne nieco imponowali temu kudłatemu Litwinowi;
  zakrzyknęliby, że wprowadza cierpliwie chłopskie sposoby wojaczki, czyli że,
  mówiąc językiem współczesnym, chce postąpić niesportowo.
  Nie wypada tego powiedzieć, ale wypada się modlić i modlić się trzeba. Tego
  nikt nie może wzbronić, przeciwko temu nikt nie może szemrać."

  Oj, cięzki tekst napisał Wańkowicz, tak cięzko go zrozumieć w tym urywku.
 • rita100 10.11.06, 20:18
  "I oto po pierwszej mszy król rozpoczyna słuchanie mszy drugiej. Krzyżactwo
  zajęło pozycję przed drugą, parę stajań, tu właśnie, gdzie idziemy, posuwając
  sie ku Ludwikowu; po prawej ręce myśmy mieli ciężkozbrojne glidy rycerstwa
  krzyżackiego, po lewej, już z tej polskiej strony drogi, kopijników i procarzy.
  Ci ostatni urągliwie krzyczą, natrząsając sie z Polaków, rycerstwu z oburzenia
  ręce latać poczynają ku głowniom, a król ... poczyna słuchanie trzeciej mszy
  świętej.
  Wyskakuje niecierpliwy Witold z namiotu - dosyć mu już tych dewocyj - i pędzi
  ku swoim, ustawionym na prawy skrzydle.
  Król skończył słuchanie trzej mszy świętej, wyszedł przed namiot, rozejrzał się
  po okolicy, skonstatował, że nie wszystkie siły polskie jeszcze doszły... i
  przypomniał sobie, że przed bitwą warto jest dać pas rycerski nowym rycerzom.
  Pasuje ich tedy król, pasuje, aż i Krzyżaków poczynają brać diabli. Naciskają
  na Wielkiego Mistrza, by poczynać.
  Jest tam tych romantycznych zapaleńców do diabła i trochę - cała chorągiew św.
  Jerzego, złożona z rycerskich ochotników całego świata.
  Próbuje więc Urlich von Jungingen, wytrawny wódz, prowokacji: posyła dwa miecze
  Jabielle, aby się zaś nie bał, bo widać ma oręża zbyt mało.
  Oczy z wściekłości świcie królewskiej wyłażą, ale król nic - przyjmuje miecze w
  pokorze chcrześcijańskiej.
  Widzi wtedy Mistrz, że trzeba poczynać, ale ponieważ ustawił wojska w szyku
  defensywnym, więc cofa łuczników i kopijników za tylną linię (rzekomo ustępuje
  urągliwie Polakom dwa stajania).
  Ale na to czekał Jagiełło. Gdy sie złamały krzyżackie szeregi przy
  przegrupowaniu - daje znak. Straszliwy 'cuneus' polski, klin z chorągwią na
  czele, uderza."
  cdn
 • rita100 11.11.06, 21:07
  Straszne w swych skutkach musiało być to uderzenie, bo w żadnym z pozostałych
  dokumentów nie można znaleźć w dalszej akcji śladów tej piechoty. Zapewne
  zniesiono ją niemal doszczętnie.
  Bitwa zaczęta.
  O tu, gdzie stoimy własnie, przewionęły z dzikim wrzaskiem lekkie litewskie
  odziały. W puch je wzieły krzyżackie włócznie, cięzkie koncierze. Teraz walą
  przez drogę fryzyjskie ogiery, pędzą Litwinów, jadą im na karkach aż za wody
  jeziora, ktore widać z daleka. Wracają zziajani, półżywi cięzkozbrojni rycerze
  w pościgu pojedynczego, grupami, jak Bóg da, i tu ich chwyta z boku straszliwe
  uderzenie polskiego odwodu, który stał, nie wwiązując się w walkę.
  O tu, polem, na północ, pod Tannenberg, idzie wyborowy odwód Wielkiego Mistrza
  w sile 10 000 świetnego rycerstwa. Łuk to zbyt wielki, Polacy zdołali się
  przegrupować, ale przez chwilę szala się ważyła.
  I byłby tu dzień wielkiej chwały widział Jagiełłe w trumnie,
  ...Bo się w tej kurzawie
  Był zadumał i stanął w modlącej postawie
  Głowę odkrywszy, prosząc o spędzenie mroku,
  A przypadł nam ogromny czarny Krzyżak z boku,
  Dypold z Kiekierzyc... z kopią już dobrze czerwoną
  Prosto w strzemieniu na łeb króla nasadzoną.

  ktoremu, gdy rażony przez Oleśnickiego legł na ziemi, wedle relacji
  współczesnej "król uderzeniem kopi własnoręcznie głowę otworzyć raczył".
  Ale co to ? Na tyły odwodu ktoś uderza; to wracają rozgromieni Litwini.
  Krzyżacy otoczeni. O, tu !
  O, w tej kotlince, w tej ! "Tam - pisze to kronikarz - kotlinka wypełniła się
  po brzeg poległymi i potrzaskanymi włóczniami."
 • tralala33 11.11.06, 21:16
  Powoli, powolutku zmierza Wańkowicz do drugiej bitwy tannenberskiej no my sowam
  cierpsliwi smile
 • rita100 13.11.06, 21:00
  Tak , bo łon wszystko od poczóntku pokazuje, całe dzieje Tennangerga.

  "Cofają się, cofają. Gdybyśmy tak stali wówczas, jak stoimy, rumaki bojowe
  wprałyby nas w rów przydrożny zadami. Obsiadują ich, obsiadują. Już nie patrzą,
  że na pancerzach relikwie. Pękają pod toporami pancerze. Jeno Wielki Mistrz,
  wszystkim to wiadomo, ma na pancerzu relikwiarz z drzewem Krzyża Świętego, więc
  każdy się cofa.
  Ale Litwa z boków wyje i rwie się jak rozjuszone ogary. Gdy luka kolo Ulricha
  von Jungingen się robi, wlewa się w nią, Bogiem a prawdą powiedziawszy,
  pogańska jeszcze dzicz i wódz krzyżacki osuwa się, rażony litewską sulicą.
  Siadamy w auto, robimy objazd. Wzgórek stoi, drzewami porosły. Kamień miezy
  drzewami. To tu.
  Zdejmujemy kapelusze.
  Na kamieniu napis pełen niezwykłej, jak na Niemców, prostoty: "Tu zmarł w walce
  o niemieckie istnienie i niemieckie prawo Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen
  dn.14 lipca 1410 r. śmiercią bohatera." Powściągliwy tekst zawiera tylko jedno
  kłamstwo. Przecie nie o istnienie Niemiec toczyła się tu walka, ale o wolność
  Polski i Litwy.
 • rita100 14.11.06, 21:34
  "Minęło pięćset lat. Wiele się zmieniło od czasu bitwy grunwaldzkiej.
  Była ona nie tylko fizycznym, ale i moralnym zwycięstwem. Rozentuzjazmowany Jan
  Hus, rektor praskiego uniwersytetu pisał:
  "Legli od tylu mieczy, ktorymi usiłowali zastraszyć ludzi pokornych. Gdzie są
  miecze ?"
  Tezy krakowskie zwyciężyły. To bowiem Kraków, ktory przez usta swoich uczonych
  sformułował program Polski na wschodzie, program miłości, to Kraków stał się
  niejako symbolem. Z okrzykiem "Kraków !" ruszyło rycerstwo w boj pod Plowcami,
  z okrzykiem "Kraków!" rozpoczął się w 1361 r. bunt gdański przeciw Krzyżakom.
  Obecnie na soborze w Konstancji (1414 -1418) świecił Kraków swoje zwycięstwo.
  Sobór przyjął tezę, że na pogaństwo wpływać należy drogą pokojową.
  Ale od tego czasu dużo się zmieniło.
  cdn
 • rita100 14.11.06, 21:35
  23 sierpnia 1914r. nad Malborkiem zachodziło słońce. Po pracy całego dnia,
  wydawszy ostateczne rozkazy okrążenia Rosjan, wyszedł naczelny wódz operacji,
  urodzony w Poznaniu von Hindenburg, na przechadzkę.
  Przez pontonowy most na Nogacie nieprzerwanym potokiem szła masa niemieckich
  wygnańców.
  Szeroko się rozlały wojska rosyjskie. Zniszczono trzynaście miast, pięćset
  siedemdziesiąt dwie wsie, pięćset trzydzieści sześć dworów, ogółem spalono lub
  rozwalono pociskami armatnimi czterdzieści cztery tysiące budynków, splądrowano
  pięćdziesiąt tysięcy mieszkań, zamordowano dwa tysiące, wygnano do Rosji
  dziesięć tysięcy ludzi.
  ... W sztabie generalnym w wielkich mapach ściennych tkwiły cierpliwie łebki
  różnokolorowych szpilek.
  I wówczas (Hindengurg sam to stwierdził następnie) nad brzegiem Nogatu
  poprzysięgł sobie wódz naczelny Niemczyzny na wschodzie - wziąć na
  Słowiańszczyźnie odwet za Grunwald.
  Operacja, która się rozwinęła, rozwinęła sie na szerokim froncie stu z górą
  kilometrów. A przecież zażądał Hindenburg, aby bitwę nazwano - bitwą pod
  Tannenbergiem, jak się u Niemców bitwa pod Grunwaldem nazywała.
 • rita100 16.11.06, 20:29
  Z pola grunwaldzkiego, od kamienia Urlicha von Jungingena, przejeźdzamy tuż na
  wzgórze pod wsią Frogenau, z którego Hindenburg prowadził operację tych
  pamiętnych dni do końca sierpnia 1914 r.
  Krzyż tam stoi i mała ławeczka drewniana. Co rok w rocznicę bitwy przyjeżdzał
  pod krzyż starszy, cywilny pan i siadał w zadumie na tej ławeczce. Nikt ze
  świty nie śmiał przerwać rozmyślań feldmarszałka von Hindenburg, Prezydenta
  Rzeszy Niemieckiej, junkra ziemi wschodniopruskiej.
  Następnie stary pan jechał do karczmy w Ostrodzie, w której jadł ongiś Eisbeine
  w czasie decydujących przegrupowań, i zjadał taką samą porcję.
  Zanim podążymy w jego ślady, zanim wrócimy pod pomnik Tannenberga, w którego
  jednym z bastionów spocznie cialo zwycięskiego feldmarszałka, i zanim obejrzymy
  plastycznie przebieg tych operacji z 1914 roku, zajrzyjmy jeszcze do oberży w
  Rudzie, gdzie w honorowym alkierzyku wymyszkował Giertych, autor bardzo dobrej
  książki o Prusach Wschodnich, napis:

  Bei Tannenberg, bei Tannenberg
  Gross waren unsere Siege !

  Tak to sobie bez ceremonii poczciwy oberżysta uprościł te dziejowe zmagania.
  Ale napisu już nie ma. Książka Giertycha została przetłumaczona na niemiecki i
  jako rękopis rozesłana komu należy. Co należy, dotarło widać i do Rudy, i
  polecono laurkę zdjąć. Warto więc, żebyśmy, sąsiedzi wzajemnie i sobie pisywali.
  --
  Przypominam, że wspomnienia Wańkowicza są jak na żywo z okresu przedwojennego
  Prus Wschodnich.
  Tralala, popatrz jak się nam fajnie nałożyły wątki z książki J. Giertycha "Z
  północnego kordonu" i Wańkowicz wspomnina.
 • tralala33 16.11.06, 20:31
  Ale to w Rudzie czy Ostródzie było? Bo Giertych pisze o ostródzkiej gospodzie.
  I co oznaczał ten wieszyk?
 • rita100 16.11.06, 20:49
  tralala33 napisała:

  > Co jó klepie? To nie Giertych tlo Fenikowski po wojna psisał ło Ostródzie
  > forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=38446&w=43227181&a=52109747

  Ja to sprawdze, ale tez zauważyłam , ze tak napisał. Lecz nie zdziwowałam sia,
  łón tak ciajżko psisze, jekbyśmy znoli jajzyk niemniecki.
 • rita100 16.11.06, 22:33
  Pod Grunwaldem, pod Grunwaldem
  Wielkie byly nasze zwyciestwa!

  Ballest nam przetłumaczył
  Bei Tannenberg, bei Tannenberg
  Gross waren unsere Siege !

 • rita100 17.11.06, 21:19
  "Teraz wracamy pod pomnik Tannenberg. Stoi tam oddzielny budynek, wzniesiony
  dla mapy plastycznej świetlnej, nad której wykonaniem pracował wynalazca pięć
  lat.
  Każde trzy tysiące Niemców zostaje oznaczone białą, każde trzy tysiące Rosjan
  czerwoną lampką. Za mapą znajduje się skomplikowana maszyneria oraz sieć
  sześćdziesięciu kilometrów kabla elektrycznego.
  Z przekręceniem tastra poczyna maszyneria działać.
  Ogromny zegar elektroniczny, umieszczony w lewym górnym rogu mapy, wskazuje 27
  sierpnia. W tej chwili zaczęła się operacja. Mapa-ściana zasiana lampkami
  białymi i czerwonymi. Czerwone się panoszą, białe zapalają się gdzieś daleko na
  zachodzie.
  Wskazówka zegara się posuwa. Odmierzają się godziny i dnia. Równowiernie w
  terenie zapalają się i gasną coraz nowe lampki. Przewodnik potem mi wyjaśnił,
  jakie to nieskończone tysiące żarówek użyto dla tej mapy.
  Z sali nie widać tego pogłowia lampek. Widać tylko te, które w danej chwili się
  żarzą. Przed nami biegną długie rzędy zasłon, pierwszych, drugich, trzecich
  linij ognia i rezerw.
  W kotle zamkniętym, o średnicy 40 km, mrowią się niby w przedśmiertnym
  paroksyzmie resztki trzech korpusów rosyjskich. Te świetlne linie skręcają sie
  w paroksyzmach walki, obejmują się dookolnymi mackami i giną, gasną.....
  To formacje, które wybito lub wzięto do niewoli.
  Coraz mniej czerwonych lampek. Coraz niklej.
  Czterdzieści tysięcy Rosjan poległo.
  Dziewięćdziesiąt dwa tysiące wzięto do niewoli.
  Ze strony niemieckiej poległo dwanaście tysięcy.
  O godzinie czwartej rano dnia 31 sierpnia 1914 roku gaśnie ostatnia lampka
  gdzieś w okolicy Wielbarku. To pobity Samsonow, przedzierajac się przez gąszcze
  leśne z grupką kilku oficerów, bez sztabu, bez ordynansów, bez eskorty -
  strzela sobie w łeb. Dowódca XV, dowódca XIII korpusu - w niewoli ! W niewoli
  13 generałów.
  Koniec."
  cdn
 • rita100 18.11.06, 19:53
  "Odbudowano zniszczone wschodniopruskie ziemie kosztem dwóch miliardów marek,
  przeważnie materiałami, które wzięto z Polski. Wrócili niemieccy wygnańcy.
  Wzięta została pomsta na Słowiańszczyźnie.
  Bóg jednak, bardziej nieodgadniony monter dziejów niż twórca mapy o
  sześćdziesięciu kilometrach kabla, sprawił, iż z bitwy tanneberskiej wyrosła
  Polska Niepodległa.
  Czy myślał o tym stary feldmarszałek, siadając na ławeczce na wzgórzu Frogenau ?

  Wychodzimy z budynku "mapy plastycznej" i znowu przed nami wyrasta dumny masyw
  nowokrzyżackiego pomnika.
  Był górą Hermann von Salza, a potem los przeważył szalę Łokietkowi.
  Był górą Winrych von Kniprode, a potem Bóg dał zwycięstwo Jagielle.
  Był górą Wielki Kurfurst, gdy Polskę ze Szwedem zwojował, przecież hetman
  Gosiewski go starł.
  Był górą Hindenburg, a przecież jego zwycięstwo uwieńczyło wspaniałe
  zmartwychwstanie Polski.
  Był górą dla Niemców plebiscyt, są oni teraz górą w Prusach wschodnich...
  Nie, pomnik Tannenberga, pomnik z tych mas cegły, marmuru, brązu, spiżu, stali,
  pomnik niemieckiego programu na wschodzie nie jest zwornikiem na zawsze i
  ostatecznie już zamykającym epopeję.
  Epopeja ta trwa.
  Siadłem na trawie, myśląc o swoim kraju, ja człowiek mały pod cieniem
  olbrzymiego bastionu. Nikła trawa polna, weszła mi łaskawie chłodem miedzy
  palce. Ująłem ją tak, jak się wzięła w garść - razem ze wszystkimi zapachami
  tych ziół, ktore na niej kwitną. Podniosłem oczy na te masywy i roześmiałem się
  szczęśliwym, nietroskliwym śmiechem: wydały mi się kupą cegieł.
  Nie , bracie Dreczkowski, nie jest Niemiec głupi. To wieki naród.
  Jeno mu brak - serca do tej ziemi."
 • rita100 18.11.06, 19:53
  I tak zakończył Wańkowicz rozdział o Tannenbergu - wszysko pięknie , ładnie
  tylko serca brak dla tej ziemi.
  No jo ! To je prowda !
  Tylko, Tralala, nie wiem dlaczego Wańkowicz przywołał nazwisko Dereczkowski ?
 • tralala33 20.11.06, 21:05
  Dereczkowski - ciężka sprawa. Nic o nim nie wiem. A w przypisach w książce nic
  nie wyjaśniają?
 • tralala33 03.11.06, 20:51
  [Rękopis wspomnień olsztyńskiego nauczyciela Johanna Rittela został znaleziony
  w oddziale nidzickim Olsztyńskiego Archiwum Państwowego]

  Nasze zwycięstwo pod Tannenbergiem

  „Nie wiedzieliśmy jeszcze o zwycięstwie pod Tannenbergiem. Rankiem po
  wyzwoleniu poszedłem około godziny 10 do sklepu mięsnego Groβa, żeby kupić
  mięso dla moich pracowników w piekarniach i dokwaterowanych lokatorów. Było to
  prawdziwą sztuką. Po pierwsze mięsa było bardzo mało, po drugie usłyszałem, że
  pierwszeństwo ma wojsko. Odpowiedziałem na to: ‘Nie ma tu przecież wojska.’
  Ujrzałem w tym momencie niemieckiego oficera, który składał bardzo duże
  zamówienie. Brał udział w bitwie pod Tannenbergiem, jak się dowiedziałem.
  Podszedłem do niego i zapytałem: ‘panie poruczniku, jak zakończyła się bitwa?
  Zostaliśmy co prawda wyzwoleni spod okupacji Rosjan, ale zupełnie spokojni
  jeszcze nie jesteśmy.’ ‘Mogą być państwo zupełnie spokojni – odpowiedział –
  Rosjanie zostali pobici, właśnie przyjechałem z Olsztynka.’ Ucieszyłem się, ale
  jakoś trudno było mi w to uwierzyć. Przy Danehlu (księgarni na Zeppelinstrasse
  5) spotkałem pewnego sierżanta, zapytałem także jego, jak się rzeczy mają.
  Potwierdził to, co powiedział oficer. Obaj byli z tej samej kompanii, po
  stoczonej potyczce przyjechali autem do Olsztyna, żeby kupić dla kompanii mięso
  i chleb. Mogłem mu dać całą partię chleba, ponieważ od pewnego czasu piekliśmy
  go nawet na zapas.
  Tego dnia dowiedzieliśmy się dużo więcej o bitwie pod Tannenbergiem, zaraz w
  mieście pojawili się pierwsi jeńcy. Za nimi ciągnęły się przemarsze oddziałów,
  które Olsztyn po raz pierwszy widział w tak dużej liczbie i coraz więcej
  transportów wziętych do niewoli Rosjan, którzy jeszcze kilka dni temu wkraczali
  do Olsztyna jako zwycięscy. Marszałek von Hindenburg, który dowodził w bitwie
  pod Tannenbergiem, wybawił nas z rąk Rosjan i uwolnił całe Prusy Wschodnie od
  wroga.”


 • rita100 03.11.06, 20:57
  Ciekawe te wspomnienia,jak zywe , popatrz jak się wszyscy bali Rusków. A
  największymi bohaterami tej wojny to chyba byli piekarze olsztyńscy.
  Dokładaj spokojnie Tralala temat , ja się bedę przyklejac do do tamtych
  Wańkowicza i wyjdzie dobrze.
 • tralala33 04.11.06, 20:43
  Po tannebreskiej bitwie przez Olsztyn zaczęły się przetaczać kolejne transporty
  wziętych do niewoli Rosjan. od jednego z takich jeńców nasz olsztyński
  nauczyciel dostał ulotkę propagandową przygotowaną przez władze carskiej Rosji.
  oto jej treść:

  ‘Do Was Prusaków zwracamy się my, reprezentanci Rosji jako Herold zjednoczonej
  wielkiej Słowiańszczyzny tymi słowy rozsądku. Powstrzymajcie się, nierozumni,
  zanim będzie za późno. Rozejrzyjcie się wokół! W waszą stronę, wrogowie pokoju
  na świecie, ostrza swojej broni kieruje cały świat. Rosja, Francja, Anglia,
  Serbia, Czarnogóra, zmuszeni przez was do obrony Belgowie, a nawet Japonia,
  wszyscy chwytają za broń przeciwko Wam, jak dzicy Hunowie w obronie swoich
  krajów przed Waszym najazdem.

  Wasi sojusznicy, Włochy, odwrócili się od Was, nad Waszymi głowami unosi się
  groźba wielkich cierpień. Otacza Was i zgniata żelaznymi kajdanami słowiańska
  lawina ze wchodu, a z zachodu Francuzi zjednoczeni z Anglikami i Belgami.
  Zaślepiony gorliwością rząd niemiecki okłamuje własny naród, który już odczuwa
  śmiertelny strach.

  Jakie zwycięstwa stały się waszym udziałem? To spod Lüttich? Gdzie są te
  upragnione laury zwycięstwa nad Francją, gdzie rewolucja rosyjska i powstanie?
  Wszystko to utopia.

  Na zachodzie i wschodzie przegrywacie walka za walką, a wszystko to jest przed
  wami pilnie skrywane. Cała Rosja jak jeden mąż powstaje w obronie ogólnej
  kwestii słowiańskiej i nie złoży swego miecza, dopóki ta walka nie zostanie
  doprowadzona do końca. Przyniesiemy Wam pokój, który w przyszłości da Wam
  możliwość spokojnej, kulturalnej i produktywnej pracy. Złóżcie broń, bo obrona
  na nic się nie zda. Nie przelewajcie niepotrzebnie krwi.

  Rosjanin jest wspaniałomyślny i kocha pokój, nie będzie się mścił za Waszą
  barbarzyńską rzeź nad bezbronnym ludem pracującym w Kaliszu i Częstochowie.
  Walczymy przeciwko żołnierzom niemieckim, a nie przeciwko narodowi. Polacy
  żyjący w Niemczech są naszymi słowiańskimi braćmi. Pokojowo usposobionej
  ludności radzimy zachować się spokojnie i ugodowo, a roztoczymy nad nią nasze
  chroniące ramię. Złóżcie swą broń, którą siłą wcisnęło Wam w dłonie Wasze
  państwo. Poddajcie się, Rosjanie dobrze traktują jeńców i zgodnie z konwencjami
  obchodzą się z nimi dobrze. Jeniec przestaje być dla nas wrogiem, rannych nie
  zabijamy.’
 • tralala33 05.11.06, 18:40
  Kolejną odezwę do Prusaków skierował jeden z rosyjskich generałów. I tę
  przytacza w swoich pamiętnikach Johann Rittel:
  „Zwracam się do ludności Prus Wschodnich, która znajduje się pod okupacją
  moich wojsk. Nawołuję do powrotu z pola bitwy i opuszczenia lasów i kryjówek.
  Uczynię wszystko co mojej mocy, by z pomocą moich żołnierzy chronić Waszą
  własność, jest to jednak bardzo trudne do przeprowadzenia, gdy Was nie ma w
  domach.
  Dowodzący komendant II rosyjskiego korpusu armii – generał kawalerii
  Von Scheidmann”

 • rita100 05.11.06, 18:47
  Tralala, kompletnie nie rozumie tekstu - jak mozna być pod okupacją swoich
  wojsk ? Cy aby dobrze to psiszesz ?
  No i komendantem rosyjskim jest Von Scheidmann ?
  wink))
  Ło, jenu , jek jó tyj historii ni rozumia
 • tralala33 05.11.06, 18:50
  Jó też pierwy myślała co to buł mniemniecki generał, adyć łon buł w ruskiej
  armii tlo mniano mniał mniemnieckie.
 • rita100 05.11.06, 18:57
  Dziwne to , ja myslałam , że to jakaś anegdotka smile
  A to prawda smile
 • fedar 05.11.06, 21:55
  Nie ma w tym nic dziwnego. Z tgo co czytałem wynika, że w armii rosyjskiej służyło wielu oficerów o niemiecko brzmiących nazwiskach.
 • rita100 06.11.06, 20:53
  Jak to możliwe ?
 • fedar 07.11.06, 00:05
  Udało mi się znaleźć kilku dowódców rosyjskich spod Tannenberga o niemiecko brzmiących nazwiskach:
  - Paweł von Rennenkampf - generał, dowódca 1 Armii, pochodzenia niemieckiego, może potomek niemieckich kolonistów?
  - Scheideman - dowódca II korpusu armii Samsonowa
  - Martos - dowódca XV korpusu armii Samsonowa
  - Sirelius - dowódca I korpusu
  - Pflug - generał, dowódca 10 Armii
  - von den Brinken - dowódca XII Korpusu (4 brygady strzelców fińskich)
  Martosa i Sireliusa co do pochodzenia nie jestem pewien.
  Pozostali mogą być potomkami kolonistów niemieckich, nie udało mi się tego jednak ustalić.
 • tralala33 08.11.06, 20:48
  Paul von Rennenkampf to niewątpliwie jedna z pierwszoplanowych postaci
  biorących udział w ofensywie wojska cara Mikołaja na Prusy Wschodnie. Już
  wyjasniam, jak to się stało, że dowódca Pierwszej Armii Rosyjskiej nosił
  niemieckie nazwisko.

  Generał Paul von Rennenkampf był dowódca Pierwszej Armii Rosyjskiej (generał
  Samsonow dowodził Drugą Armią, która poniosła klęskę pod Tannenbergiem).
  Paul von Rennenkampf urodził się w Estonii w roku 1854. Pochodził ze
  szlacheckiej rodziny niemieckiej osiadłej w tym nadbałtyckim kraju, wówczas
  należącym do imperialnej Rosji. W wieku 19 lat wstąpił do Akademii Wojskowej w
  St. Petersburgu. W 1882 roku przydzielono go do Sztabu Generalnego Armii
  Rosyjskiej, a stopień generała-majora otrzymał w 1900 roku.
  Był dowódcą kawalerii w czasie Powstania Bokserów w Chinach a następnie brał
  udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Tam podobno doszło do konfliktu z
  generałem Samsonowem, oskarżającym go o nieudolność w dowodzeniu wojskiem.
  Ponoć doszło nawet do tego, że Samsonow spoliczkował Rennenkampfa, co
  oczywiście w tamtych czasach dla generała, w dodatku pochodzącego ze
  szlacheckiej rodziny było wielkim dyshonorem. Natknęłam się też na sugestię, że
  generałowie pobili się o kobietę – to jednak lepiej włożyć między plotki smile Ba,
  są historycy, którzy twierdzą, że tej sceny policzkowania na dworcu kolejowym w
  Mandżurii nigdy nie było i że jest to element czarnej legendy Rennenkampfa,
  która zrodziła się po przegranej bitwie tannenberskiej.
 • tralala33 08.11.06, 20:48
  Wkrótce jednak Rennenkampf miał okazję wykazać się sukcesami jako dowódca
  wojskowy – doskonale poradził sobie z tłumieniem rewolucyjnego powstania na
  Syberii w 1905.
  W chwili wybuchu I wojny światowej otrzymał dowództwo nad Pierwszą Armią, która
  wkroczyła na teren Prus Wschodnich. Jednak armia Rennenkampfa posuwała się
  bardzo wolno, i to mimo tego, że wojska niemieckie wpadły w panikę i nie
  broniły się skutecznie. Po klęsce Rosji w Prusach Wschodnich wysuwano pod
  adresem Rennenkampfa oskarżenia o zdradę (w końcu z pochodzenia był Niemcem)
  lub też świadomą niechęć do Samsonowa. Są jednak historycy, którzy twierdzą, że
  brak wsparcia Drugiej Armii przez wojska Rennenkampfa nie był główną przyczyną
  przegranej bitwy pod Tannenbergiem (lub wręcz był nieistotny) – iż faktycznie
  klęskę należy przypisać błędom popełnionym przez samego Samsonowa (złe
  rozpoznanie sił wroga, zła komunikacja z innymi dowódcami, zbyt pośpieszny
  marsz w głąb terytorium wroga, przez co wojska rosyjskie, które dotarły w
  okolice Olsztyna i Olsztynka były zmęczone i nieprzygotowane do bitwy).
  Tak czy inaczej, po rozbiciu armii Samsonowa, Hindenburg skierował swoje wojska
  przeciwko Rennenkampfowi, na Pojezierze Mazurskie. Tam zmusił Pierwszą Armię
  Rosyjską do wycofania się z terytorium Prus Wschodnich.
 • tralala33 08.11.06, 20:49
  Jeszcze w tym samym roku, w listopadzie 1914, Rennenkampf poniósł kolejną
  klęskę, tym razem pod Łodzią, i został zmuszony do złożenia dymisji. Osiadł na
  Krymie. W 1918 roku został ujęty przez bolszewików, którzy chcieli, by
  przyłączył się do rewolucji październikowej i wsparł ich wojska /może szkoda,
  że tego nie zrobił – miał dobrą rękę do klęsk militarnych wink /. Rennenkampf
  odmówił i po krótkim procesie został stracony. Ciekawe, jaki akt oskarżenia
  wysunięto przeciwko temu byłem oficerowi wojsk carskich – zdradę rewolucji
  bolszewickiej ???
 • rita100 08.11.06, 21:03
  Jaki ciekawy zyciorys Paul von Rennenkampf

  W 1918 roku został ujęty przez bolszewików, którzy chcieli, by
  > przyłączył się do rewolucji październikowej i wsparł ich wojska /może szkoda,
  > że tego nie zrobił – miał dobrą rękę do klęsk militarnych wink /

  A najbardziej ciekawa ta wstawka. Choc nie powinnam się śmiać przy tym
  znakomitym rycerzu, ale wstawka idealna.
  Wcale się nie dziwię , że panowie generalowie Samsonowicz i von Rennenkampf nie
  przypadli sobie do gustu, bo nazwiska nadzwyczaj prowokujące tak dla jednego i
  drugiego. Mogli sobie wzajemnie wymyślić przydomek , może lepiej by było, jak
  wśród Indian - sokole oko, a drugi tańczący z wilkami czy coś w tym rodzaju.
  Tralala, a są jakies zdjecia ich ? Ciekawe czy wzrokowo tez byli aż tak rózni.
  Ciekawą sytuację mieli Rosjanie. No i przegrali. Pewnie już w II wojnie
  światowej takiego klopotu z nazwiskami nie mieli. Mogli by się pogubić
  całkowicie w walce. wink
  Bardzo interesujące to jest.
 • rita100 08.11.06, 21:27
  No tak Samsonow ma brode i wąsy, a von Rennenkampf ma tlo wąsy podwiniete jek
  Hindenngurg. Tera sia nie dziwuja co mnieli tyż podobieństwo zewnętrzne jako
  niemieckie.

  A jek skońcył zycie Samsonow, bo grób jego je psiankny.
 • tralala33 08.11.06, 22:19
  O Jenu - to je ciekawa i straszna historia
  tinyurl.com/yh4lod
 • rita100 09.11.06, 21:17
  I przepadł skarb Samsonowa, ale pytanie czy napewno istniał, skoro zołmierze
  umierali z głodu.
  Tak czyli Samsonow się zastrzelił po klęsce.
 • tralala33 10.11.06, 21:01
  Siuła ludzi zierzy co ten skarb gdzieś w lasach nidzborskich schowany je i jego
  szukajó. Chtó zi, może najdo, jek wdowa po generale Samsonowie znalazła jego
  ciało, a też dugo szukała.
 • tralala33 10.11.06, 21:08
  Ten pomnik w lasach wielbarskich upamiętnia miejsce, gdzie zginął generał
  Samsonow, on sam, dzięki staraniom żony, został pochowany daleko stąd, w Rosji.
  magazynswiat.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1348&mode=thread&order=0&thold=0

  Wiadomość o śmierci dowódcy i klęsce 2 Armii dotarła 31 sierpnia wraz z grupą
  Wiałowa do Ostrołęki.

  Ponieważ zwłoki rosyjskich żołnierzy rozrzucone były na powierzchni
  kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, a wycofujący się oficerowie masowo
  pozbawiali się pagonów, Niemcom stosunkowo trudno było doszukać się zwłok
  szczególnie dla nich ważnych. Jednak już w pierwszych dniach września 1914 roku
  robotnicy leśni wykorzystywani do grzebania ofiar walk znaleźli ciało
  niezidentyfikowanego oficera z pięknie wykonaną i bogato zdobioną szablą oraz
  złotym bogato zdobionym zegarkiem z medalionem. Nie potrafili jednak dochować
  tajemnicy. W rok po tragicznej śmierci, żona generała, Maria Fiodorowna
  Samsonowa z pomocą Duńskiego Czerwonego Krzyża trafiła na coraz popularniejsze
  wśród mieszkańców Prus opowiadania o znalezisku i ... dotarła do owych
  robotników. Dzięki temu mogła z cała pewnością rozpoznać rzeczy męża,
  dowiedzieć się o miejscu jego pochówku, uzyskać zgodę władz na ekshumację i
  zabrać ciało męża do Rosji.
 • rita100 10.11.06, 21:25
  Faktycznie , aż mnie poruszyło by wybrać się na wyprawę w poszukiwanie skarbu.
  Własnie w tvn Władca Pierścieni idzie - coś z fantastyki.
  A czy nie biorą pod uwagę , ze mogli to znaleź sami Niemcy ?
  Gdzie jest skarb Samsonowa ? - to może być wyzwanie dla turystów.
  To będę miała nocke nieprzespaną ?
  Postępowanie zony mi sie podobało. Poszukiwała go nawet przez Czerwony Krzyż, z
  wiadomym skutkiem.
  No gdzie może być skarb Samsonowa ?
 • tralala33 10.11.06, 21:28
  Część skarbu armii Samsonowa wpadła naturalnie w ręce zwycięskich oddziałów
  niemieckich, ale gdzie zniknęła 'złota taczanka'? O tym dalej w tym linku:
  "Niemieckie dokumenty mówią o przejętych 22 sztandarach i 32 tysiącach rubli w
  złocie zdobytych wraz z kasami poszczególnych pułków. Bez wątpienia w ręce
  prywatne dostała się również znaczna ilość tak pieniędzy, jak i kosztowności
  należących do zabitych czy mniejszych jednostek. Co jednak stało się ze "złotą
  taczanką"? Jej poszukiwania trwają już dziewięć dziesiątków lat i, jak dotąd
  nie zostały zakończone sukcesem. Pierwsze wiadomości o skarbie stały się znane
  już na początku lat dwudziestych. Ten i ów z grzybiarzy co rusz znajdował garść
  lub dwie złotych monet. Wykorzystując te opowieści miejscowej ludności były
  carski generał Noskow ruszył na poszukiwania. Nie dały one jednak jakich
  oszałamiających rezultatów. Później w okolicach Wielbarka utworzony został
  poligon. W ramach ćwiczeń wzdłuż i wszerz przekopali go zarówno żołnierze
  Werhmachtu, jak i Ludowego Wojska Polskiego. Rezultaty ich poszukiwań były
  jednak dalekie od sukcesu, choć należy przyznać, że udało się m.in. znaleźć
  wykonany z najlepszego kruszcu szczerozłoty Krzyż Świętego Jerzego pochodzący z
  głowicy sztandaru 2 Armii. Nie powiodła się również podjęta w połowie lat
  sześćdziesiątych ekspedycja uzbrojonych w najnowsze zdobycze techniki
  poszukiwaczy z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, wraz z towarzyszącym
  im i pochodzącym z okolic Pułtuska byłym żołnierzem rozbitej armii, który - jak
  się wydawało - miał w ostatniej wyprawie powozić "złotą taczanką". Według jego
  zapewnień obciążony ponad miarę pojazd utknął w przegniłych belkach mostu. Nie
  mogąc jechać dalej postanowiono wykopać dół i tam umieścić tak poszukiwany
  dotąd metalowy pojemnik."
 • tralala33 10.11.06, 21:29
  I dalej:
  "Jest jeszcze inna wersja wydarzeń i ta wcale nie wydaje się być mniej
  prawdopodobną. Jednak jakoś nie chcą w nią uwierzyć ciągle jeszcze liczni
  poszukiwacze szczęścia. W jednych z opublikowanych w porewolucyjnej Rosji
  pamiętników świadek tamtych wydarzeń twierdził, iż kasa armii została
  rozdzielona pomiędzy znajdujących się do końca przy Samsonowie oficerów, którzy
  próbowali wraz z gotówką wydostać się z okrążenia. Nawet gdyby ta wersja
  okazała się ona prawdziwa to i tak nie wyjaśnia, co stało się ze złotymi i
  srebrnymi precjozami. Z drugiej strony trudno jest sobie jakoś wyobrazić by
  ścigani, zmęczeni, brudni i głodni oficerowie przedzierający się w dodatku
  przez mało sobie znane tereny potrafili w tajemnicy utrzymać fakt posiadania
  przez każdego nich co najmniej kilkukilogramowego skarbu. Dlatego też
  poszukiwacze wolą opierać się na relacjach innego z oficerów, który w swych
  memuarach twierdził, ż kasę 2 Armii zakopano w cieniu najdłuższego konara
  wielkiego dębu."
 • rita100 10.11.06, 21:43
  Tak , wzięto rózne wariacje , ale tez może być , że żona mogła wiedzieć.
  Sprawdzono jej stan majątku ?
 • tralala33 10.11.06, 21:45
  Dwa lata poźniej przyszła 'wielka październikowa" i zmiotła wszystkie majątki.
  Ale wątpię, żeby wdowa po generale Samsonowie mogła odnaleźć ten skarb i
  wywieźć go z terytoriuminnego kraju, w dodatku będącego w stanie wojny z Rosją.
  To aż dziw, że pozwolono jej przyjechać i szukać ciała męża.
 • rita100 11.11.06, 21:10
  > To aż dziw, że pozwolono jej przyjechać i szukać ciała męża

  No własnie, może jakos to potajemnie załatwiano.
  Czarna magia , pewnie i dla Rosjanów jest to zagadka.
 • rita100 16.11.06, 20:51
  Tez się dziwie, że pytałam się jak zginął Samsonowicz, kiedy dawno już
  przeczytałam o jego samobójstwie w lesie. Ale to nic, może ktoś czytający nie
  ziedzioł smile
 • rita100 04.10.07, 21:27
  schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=545
  Fedar tam był osobiście i odnalazł ten pomnik
  Tablica pamiątkowa na pomniku upamietniającym śmierć Samsonowa.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.11.06, 20:58
  Tak przy okazji tematu niemieckich nazwisk w wojskach rosyjskich to mamy
  generała Reinhold von Anrep.
  Wprawdzie chodzi o wojny napoleńskie ale...

  Tralala podała
  "Początkowo władze Morąga planowały zrekonstruowanie bitwy z 25 stycznia 1807
  roku (zakończonej zwycięstwem Francuzów), w której zginął rosyjski generał
  Reinhold von Anrep. Obelisk upamiętniający jego śmierć znajduje się w Jureckim
  Młynie. "
 • tralala33 11.11.06, 21:10
  O tanneberskim pomniku wspomina też urodzony w Piszu Gerd-Helmut Komossa, autor
  wspomnieniowej książki ‘Z Mazur nad Ren.’ Jako nastolatek mieszkał w Olsztynku
  i tak pisze o Tannenbergu:
  „W drodze do szkoły widziałem w pewnym oddaleniu pomnik-mauzoleum bitwy pod
  Tannenbergiem, przypominający o I wojnie światowej, będący ostatnim miejscem
  spoczynku feldmarszałka von Hindenburga oraz wielu niemieckich i rosyjskich
  żołnierzy. Czasem po szkole siadałem z blokiem rysunkowym na leżącym tam głazie
  i rysowałem: pomnik, pojedynczą wieżę, stojący przed nim dąb, krzak i inne
  rzeczy, które widziałem. Patrzyłem zawsze obrazami i każdy wycinek przyrody był
  dla mnie obrazem. Niekiedy patrzyłem przez dlonie, które trzymałem przed
  oczyma, używając ich jako ram, a wówczas wszystko widziałem w większym
  przybliżeniu. Tam też zapaliłem swojego pierwszego papierosa. Paskudne; nigdy
  więcej już tego nie zrobiłem."
 • tralala33 11.11.06, 21:11
  Gerd-Helmut Komossa, syn niemieckiego żołnierza, sam w niedługiej przyszłości
  miał zostać żołnierzem, może pewien wpływ na decyzję miał pomnik w Tannenbergu:
  "Pomnik bitwy pod Tannenbergiem miał dla mnie szczególne znaczenie. Przypominał
  o bitwie, ale była to też wskazówką, że zdolność do obrony jest tutaj, w
  pobliżu granicy kraju rzeczą konieczną. W końcu po I wojnie światowej Polacy
  chcieli zagarnąć całe Mazury, trzeba się przecież bronić!"
 • tralala33 11.11.06, 21:12
  Gdyby jednak nie wybrał kariery w armii, to być może zostałby architektem,
  pomnik interesował go też jako obiekt do wprawek w rysowaniu:
  "Miałem trudności z ujęciem całego pomnika na jednym obrazie. Był on za
  potężny, za bardzo rozbudowany, za szeroki. Na dodatek schodzenie w wieży do
  grobowca feldmarszałka, gdzie paliły się pochodnie, a żołnierze w stalowych
  hełmach prezentowali broń, gdzie fizycznie czuło się ciszę, nie sprawiało mi
  szczególnej przyjemności; ciężki, potężny sarkofag i flagi na zimnej białej
  ścianie. Już chętniej zostawałem na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Groby
  poległych żołnierzy nie robiły na mnie większego wrażenia. Było tam wiele
  grobów niemieckich żołnierzy, ale także, jak mówiłem, rosyjskich. Rosyjscy
  żołnierze spoczywali pod dziwnymi rosyjsko-ortodoksyjnymi krzyżami (z dwoma
  dodatkowymi ramionami: jednym u góry i jednym krótkim ukośnym u dołu), które
  znałem już z Wojnowa, z wycieczki odbytej w towarzystwie ojca do klasztoru
  filiponów.”

 • rita100 14.11.06, 21:34
  Świetne to napisane, ma się dzięki temu jakąś wizję.
  Ale zauważ , że zwiedzali tez filiponów, to była atrakcja jak pisze też
  Wańkowicz.
  Ja też będe miała obszerny opis od Małłka.
 • rita100 23.11.06, 20:11
  Piechocki pisze tak:
  "Feldmarszałek i prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg złozył w Olsztynie dwie
  oficjalne wizyty, w 1922 i 1924 roku. Był tu też kilkakrotnie przejazdem. Jak
  sie okazuje ostani raz 21 stycznia 1945 roku, w metalowej trumnie.
  Według oficjalnej po II wojnie światowej wersji, trumny ze zwłokami Hindengurga
  i jego żony Gertrudy zostały ewakułowane z mauzoleum wzniesionego w latach 1924-
  1927 czyli pod Tannenbergiem przez specjalny konwój Wehrmachtu. Miało to
  nastąpić w dramatycznych okolicznosciach w ostatniej chwili przed wkroczeniem
  na teren obiektu jednostek Armii Czerwonej.
  Zgodnie z ustaleniami niektórych badaczy dokonał tego 20 stycznia 1945 roku
  przy pomocy specjalnego oddziału Wehrmachtu syn feldmarszalka generał Oskar von
  Hindengurg. Inni utrzymują natomiast, że nastąpilo to dopiero w nocy z 20 na 21
  stycznia wskutek zabiegów wieloletniego kustosza mauzoleum Ernesta
  Stubenraucha, ktory trumny wyekspediował do Krolewca wojskową ciężarówką. Takie
  dane udało mi się zgromadzić w roku 1996. O jakiejkolwiek roli Olsztyna w wyżej
  przedstawionym kontekście oficjalne źródła wówczas nie wspomniały.
  Tymczasem ostatnio zupełnie przypadkowo natknąłem się...
  cdnj
  (będzie to relacja mieszkającego w Rees (Westfalia), ktora rzuca calkiem nowe
  światło..)
 • tralala33 23.11.06, 21:10
  A w której to książce Piechocki o tym pisze? Jakoś nie doczytałam. Ale mogę tez
  poczekać tu, w tym kóntku.
 • rita100 23.11.06, 21:19
  Magiczny Olsztyna. Cały rodział jest ło tam.
  Ale jutro bandzie dalsza czajść.
 • tralala33 23.11.06, 21:20
  No to poczkam, nie bande do ksiójżki patrzeć.
 • rita100 24.11.06, 19:49
  "Tymczasem ostatnio przypadkowo natknąłem się na spisaną w 1962 roku nieznaną,
  jednak w pełni wiarygodną, relację mieszkającego w Rees (Nadrenia Północna
  Westfalia) Paula Raffela, która rzuciła na sprawę całkiem nowe światło. Według
  niej opisywana akcja nie miała tak niezwykłego charakteru i przebiegu,
  przynajmniej na terenie Prus Wschodnich, jak to podawano, a sam transport tak
  ważnych person, jakimi byli Hindenburgowie, niczym nie odrózniał się od
  zwykłych transportów ewakuacyjnych, powszechnych w tamtych czasach. Jak się
  okazuje, wcale nie musiał przedzierać się on bezdrożami. Jego trasa prowadziła
  niczym nie zakamuflowanymi szlakami ucieczki Niemców na zachód. Swojego rodzaju
  sensację może jedynie stanowić to, że przebiegała ona przez Olsztyn.
  Nie wyróżniająca się spośród masy pojazdów wojskowa ciężarówka z przyczepą,
  wioząca dwie metalowe trumny i stertę zrolowanych sztandarów paradnych
  pochodzących z mauzoleum dotarła do miasta 21 stycznia 1945 roku przed
  południem szosą od strony Olsztynka. Nastepnie dzisiejszymi ulicami Warszawską,
  Grunwaldzką, Konopnickiej oraz Nowowiejskiego dotarła w okolice zamku i tam na
  placu koło willi Sperla nastąpił krótki postój. Dowodzący obsługującym
  transport ośmioma żołnierzami oficer w stopniu majora zabrał "na łebka" kilku
  cywilnych uciekinierów - kobiety z dziećmi.
  Cywile zostali umieszczeni przede wszystkim na okrytej pałatkami przyczepie zaś
  żołnierze i dwie kobiety w zadaszonym plandeką samochodzie ciężarowym. Z lewej
  strony ciężarówki znajdowało się kilka zamkniętych skrzyń. Z prawej strony
  natomiast stały dwie cynkowe trumny, jedna za drugą. Na podłodze piętrzyły się
  zwinięte sztandary. Z powodu braku miejsca obie kobiety usiadły na trumnach,
  opierając nogi o sterte sztandarów.
  cdn
 • rita100 24.11.06, 19:49
  Transport wyruszył w miejsca postoju około godziny dwunastej i dzisiejszymi
  ulicami Nowowiejskiego, 11 Listopada, Dąbrowszczaków, Partyzantów skierował się
  w stronę Barczewa. Dalej jechał traktem drogowym wiodącym przez Jeziorany,
  Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Pruską Iławę w kierunku Królewca. Jazda
  przebiegała bez incydentów. Tylko jeden raz na niebie pojawiły się radzieckie
  samoloty, ale pojazd w porę zdążył sie ukryć w lesie, przez który akurat wiodła
  droga ewakuacji i przeczekać niebezpieczeństwo.
  Spowalniany przez ciągnące na północ kolumny uciekinierów transport dotarł do
  Królewca około godziny dwudziestej, osiągając cel podróży. Koło dworca
  kolejowego, dowodzący oficer polecił cywilom opuścić pojazd, ktory odjechał
  następnie ze strzegącymi go żołnierzami do miejsca przeznaczenia.
  Dalsza droga sarkofagów ze zwłokami Hindenburgów prowadziła do królewskiego
  portu. Stamtąd na pokładzie krążownika Kriegsmarine "Emden" przetransportowano
  je drogą morską, a następnie samochodem do niezajętej jeszcze wówczas przez
  aliantów Turyngii. Po znacznych perypetiach trumny ze szczątkami Hindenburgów
  znalazły się wreszcie w roku 1946 w krypcie kościoła ewangielickiego pod
  wezwaniem św. Elżbiety w Marburgu (Hesja), gdzie pozostają do dziś.

  Stanisław Piechocki
  (Magiczny Olsztyn)
 • rita100 23.11.06, 21:22
  Dzianki Tralala, łoglóndam, jek na żywo, wszysciutko. To potrwa, bo łoglóndam
  na gorónco. Wspaniałe łobrazki , to łunikaty. A je gwołt , gwołt , rychtycznie
  i dokładnych łobrazecków.
 • rita100 05.01.07, 21:09
  Wycieczka, którą kierował Małłek ruszyła w stronę Hindenburgdenkmal. Tak ją
  opisuje sam Małłek:
  "Ruszyliśmy w stronę Hindenburgdnkmal, ktory składał się z długiego, wysokiego,
  momumentalnego muru z ośmioma potężnymi wieżami. W tych wieżach były wszystkie
  sztandary jednostek wojskowych, które brały udział w bitwie pod Tannenbergiem w
  sierpniu 1914 roku, figury wszystkich wyższych dowódców, imitacje broni itp. Mur
  otacza ogromny, wycementowany okrągły plac. w którego centrum znajdował się
  wysoki krzyż.
  Obejrzeliśmy również specjalną wnękę z sarkofagiem Hindengurga, zamkniętym
  żelaznym gitrem. Przed wnęką pełniło wartę honorową dwóch stojących w rozkroku i
  opartych o karabiny żołnierzy w hełmach. Zmieniali sie co pół godziny."
 • rita100 05.01.07, 21:10
  Owo straszne mauzoleum znajdowało się jakieś 500 metrów od szosy. Przy szosie
  założono ładny park z dobrze prosperującą karczmą o kioskiem z propagantowymi
  fotografiami oraz róznego typu pamiątkami. W domu obok była sala, w której
  wyświetlano słynną mapę bitwy pod Tannenbergiem. Niemcy zachęcali nas do
  obejrzenia tej mapy, ba, ale wstęp kosztował 50 fenigów. Marek nie mielismy, ale
  chcieliśmy obejrzeć tą mapę. Jeden z nich migiem zadzwonił do Ostródy i
  zezwolono wpuścić nas na salę za 50 gr polskich od osoby.
  Bractwo złożyło się natychmiast i dało mi pieniądze do reki."
  --
  Trochę mi to przypomina wycieczkę szkolną pod Grunwald - tez pole, też pamiatki
  można kupić, tez była sala z projekcją filmu Krzyżacy. Teraz to nie wiem jak jest.
 • rita100 08.01.07, 20:31
  "Zbliżyliśmy się do człowieka w mundurze SA, który obsługiwał mapę. Poznałem w
  nim swego znajomego, niejakiego Gotlieba (to bedzie chyba Bogusław). Przywitałem
  się z nim i zamieniliśmy kilka słów po polsku.
  - No, to prowadź nas, Gotlieb, na ten "andacht" i pokaż nam, co mozes !
  - Dobrze. Prosę wchodzić, bziałki w lewo, a chłopy na prawo ! - zakomenderował.
  Siedliśmy, a Gotlieb stanął na przedzie przed nami. Zebrał się w garść,
  pozdrowił nas oficjalnym ruchem i okrzykiem: "Heil Hitler". Wreszcie rozpoczął
  swą prelekcję po polsku zacinając od czasu do czasu z mazurska. Prelekcja trwała
  pół godziny. Podziękowałem mu w imieniu wszystkich, a on zapytał:
  - Aleśta mnie rozumnieli, cy nie ? Bo ja tak richtig po polsku nie gadam !
  - Dobrześmy cię zrozumieli, dobrześ zrobił ! - pochwaliłem go i oddałem mu
  pieniądze.
  Był niezmiernie zadowolony, a my też, bo nie trzeba było tłumacza.
  Mapa ruchoma przedstawiała przebieg bitwy pod Tannenbergiem z roku 1914 przy
  pomocy kolorowych światełek. Widać było zanik siły otoczonych armii rosyjskich
  nad mazurskimi jeziorami z ostatnim gasnącym punktem świetlnym pod Wielbarkiem.

  'andacht' - co to moze znaczyć ?
 • fedar 09.01.07, 13:14
  rita100 napisała:

  > 'andacht' - co to moze znaczyć ?

  He he, to słówko było użyte tu chyba ironicznie. Andacht to nabożeństwo.
 • rita100 09.01.07, 22:30
  Dzianki Fedar, znosz mniecki ?
  To by pasowało w stosunku do Tannenbergu.
 • fedar 09.01.07, 22:43
  Nie znam, skorzystałem ze słownika. To słówko rzeczywiście pasuje do Tannenberg Denkmal wink
 • rita100 11.01.07, 21:11
  "Potem nasze bractwo rzuciło się na kiosk z widokówkami i znowu ta sama kwestia
  - brak marek. Kiedy jednak zagadnąłem 'piankną frejlinę' po mazursku, zadzwoniła
  do Ostródy i efekt był natychmiastowy. Za polskie pieniądze sprzedawała nam
  widokówki.
  Następnie ruszyliśmy do Dąbrówna przez Frygnowo, bo musieli nam przecież Niemcy
  pokazać pagórek z głazem, skąd Hindenburg kierował bitwą tannenberską.
  Obejrzeliśmy ten olbrzymi głaz otoczony młodymi dębami z napisem gloryfikującym
  Hindenburga. Dziś jeszcze głaz ten leży na tym samym miejscu."

  Tak opisał wycieczkę do Tannenbergu Małłek w książce "Interudium mazurskie"
  wydaną w 1963 roku. Czy naprawdę jeszcze ten głaz Hindengurga tam leży ?
 • rita100 14.03.07, 21:37
  O Wańkowiczu ty słyszysz ?
  Ludzie szybko zapominają, oj, jak szybko.
  700 lat.....
  a tu po 60 latach......
 • rita100 15.03.07, 20:12
  Tannenberg i Kossert
  Andreas Kossert tez pisze w swojej książce "Mazury. Zapomniane południe Prus
  Wschodnich" o Tannenbergu.

  "Tannenberg - od dni sierpniowych 1914 roku nie było Niemca, ktoremu nazwa tej
  wioski nic by nie mówiła. Nazwa ta dotarła do wszystkich zakątków Niemiec. Autor
  przewodnika z 1936 roku opisuje napuszonym stylem i wielką doniosłoscią
  Tannenbergu, podkreślając, ze od tamtej chwili "dzieje świata w gigantycznym
  poruszeniu nadały wschodniopruskiemu południu całkowity nowy charakter. Bo też
  kierowanego do serca naszej ojczyzny wołania o odwiedzanie Mazur - wszak ten
  najbardziej niemiecki kraj lasów i jezior musi sie stać nekropolią
  najwspanialszego niemieckiego heroizmu, najważniejszym celem niemieckich
  pielgrzymek. Kto dzisiaj w ciemnym lesie śni nad grobami bohaterów spod
  Tannenbergu, ten w cudownym poczuciu nabędzie pewnosci, że pośród nieświadomego
  piękna historia tych uswięconych miejsc z największą pieczołowitością strzeże
  niemieckiego "chramu Śpiącej Królewny"
  Tannenberg to miejsce traktowane jako symbol niemieckiej przewagi i walki ze
  słowiańszczyzną to miejsce przyszłej Rzeszy Wielkoniemieckiej, która im się
  marzyła."

  Mazury.Zapomniane Południe Prus Wschodnich - Andreas Kossert - rok wydania 2004.
  ----------
  A my już wybiegamy do przodu, a pola Grunwaldu mają byc zamienione na ogródek
  rozrywkowy w/g planów aktualnych.
  "Stańczyk królewski"
 • rita100 19.03.07, 21:38
  Symbol niemieckiego zwycięstwa
  Kossert
  "A że oficjalnie miała w programie działalność kulturalną, żaden polityk rządu
  pruskiego czy niemieckiego nie odważył sie zamknąć jej dopływu pieniędzy. Nie
  ulega wątpliwości, że działalność związków niemieckoojczyźnianych po 1920 roku
  walnie się przyczyniła do wewnątrzpolitycznej kampanii oszczerstw.
  Także za zaognianie niemiecko-polskiego konfliktu wokół Mazur związki te ponoszą
  w niemałej wierze odpowiedzialność.
  Konkretnym przykładem jest tu instrumentalizacja bitwy tannenberską, która
  propaganda plebiscytowa wykreowała na symbol niemieckiego zwycięstwa na wschodzie.
  Triumf z 1914 roku miał być argumentem przeciwko polskim roszczeniomj do Prus
  Wschodnich. Na placu, na którym stanął później pomnik Tannengergu, już w 1919
  roku odbyła się uroczystość upamietniająca te bitwę, zainicjonowana przez
  związki ojczyźniane przed plebiscytem jako akcja antypolska. Jeszcze w tym samym
  roku zawiązało się Towarzystwo Narodowego Pomnika Tannenbergu.
  Po wygranym głosowaniu na Mazurach i Warmii narodowa prawica opiewała Tannenberg
  i plebiscyt z 11 lipca 1920 roku jako rozstrzygające zwycięstwa w walce z
  polskimi uroszczeniami.
  cdn
  Pruskie Powiernictwo żąda pół Lidzbarka Warmińskiego
 • rita100 09.12.07, 16:54
  A tak wyglondał, uostoł tlo na starich postkartach.

  Pomnik bitwy z 1914 roku zwanej pod Tannenbergiem - zburzony po 1945 roku. Na
  zdjęciu wrota do wieży Hindenburga, w której podzieniach złożono po śmierci w
  1934 roku ciało Hindenburga'a i jego żony. Obecnie w głównej aleji prowadzącej
  kiedyś do pomnika znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku (niem.
  Hohenstein).
  schlesien.nwgw.de/board/download.php?id=3721  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  To je nolepsze, choć roz a dobrze »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.01.08, 21:08
  "W czasie mego ówczesnego pobytu w domu rodzinnym w sierpniu 1934 roku
  zapowiedziane zostały uroczystości związane z przewiezieniem zwłok byłego
  marszałka polnego i prezydenta Rzeszy - Hindenburga, który zmarł w swoim majątku
  Neudeck obecnie Ogrodzieniec nieopodal Iławy w Prusach Wschodnich, gdzie
  wzniesiono pomnik-mauzoleum, na pamiątkę bitwy stoczonej tam w 1914 roku i
  nazywanej bitwą pod Tannenbergiem.
  Pomnik ten składał się z kilku wież, nazywanych imionasmi marszałków polnych z
  pierwszej wojny światowej. Połączone były wysokim obudowaniem z pomieszczeniami,
  w których przechowywano pamiątki z wojny, jak sztandary pułkowe, broń i tym
  podobne. Prochy marszałków miały być złożone pod wieżą, której nazwa odpowiadała
  nazwisku danego marszałka. Wewnątrz znajdował się duży dziedziniec z grobem
  nieznanych żołnierzy pośrodku, gdzie spoczywały szczątki 20 żołnierzy poległych
  podczas wspomnianej bitwy.

  Postanowiłem pojechać tam w dniu uroczystości pogrzebowych, aby się temu przyjrzeć."
  cdn
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Bukanie złotrowane, prosza zwóni滸¸.•*¨`•»
 • rita100 25.01.08, 21:47
  "Pomimo, ze Hindenburg po dojściu Hitlera do władzy był tylko marionetką w jego
  rękach, i pomimo oszukania go już na łożu śmierci, Hitler tej uroczystosci nadał
  charakter manifestacji patriotycznej, mającej okazać wdzięczność narodu
  niemieckiego marszałkowi i prezydentowi za jego zasługi. Toteż wprzągnięto w to
  cały aparat propagandowy. Przy olbrzymim nakładzie kosztów hitlerowcy starali się
  ściągnąć na ten dzień do Olsztynka wielkie rzesze ludzi. Poza tym Hitler chciał
  pozyskać dla swoich celów popularność, jaką cieszył się tutaj Hindenburg.
  Zwyczajne pociągi z Olsztyna do Olsztynka nie kursowały, bo tory zapełnione były
  specjalnymi transportami z Niemiec. Ze wszystkich stron Niemiec przyjechały
  przecież liczne delegacje i wycieczki. Obliczono, że wokół pomnika tego dnia
  znalazło się blisko 200 tysięcy osób."
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Bukanie złotrowane, prosza zwóni滸¸.•*¨`•»
 • rita100 26.01.08, 20:40
  "Ja dostałem się tam taksówką, ktora przywiozła mnie do Olsztynka, a stamtąd
  udałem się pieszo na miejsce. Po drodze spotkałem grupki ludzi zmierzajacych w
  tym samym kierunku. Było jeszcze kilka godzin do rozpoczęcia uroczystości. Idąc
  przez pola, natknąłem się w dwóch miejscach na zarośnięte masowe groby.
  Prawdopodobnie były to groby żołnierzy rosyjskich, bo cmentarz z żołnierzami
  niemieckimi poległymi znajdował się dalej i był stosunkowo dobrze utrzymany.
  Trumna ze zwłokami Hindenburga znajdowała się już w środku mauzoleum.
  Przywieziono ją wczesnym rankiem, w czasie, kiedy było tam jeszcze pusto.
  Do wnętrza mauzoleum nikogo nie wpuszczano. Znajdowała sie tam tylko kompania
  honorowa i zaproszeni goście, w tym dygnitarze hitlerowcy wyższej rangi i
  przedstawiciele obecnych państw. Samochody ich dojeżdzały do samego głównego
  wejscia, skąd po opuszczeniu ich przez pasażerów, skierowane zostały w bok,
  natomiast dla innych samochodów przeznaczone było duże pole, znajdujące się w
  oddali. Zgromadzona ludność stała dookoła pomnika, gdzie w pewnych odległościach
  umieszczone zostały głośniki."
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Bukanie złotrowane, prosza zwóni滸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.01.08, 10:27
  "Mniej więcej godzinę przed rozpoczęciem uroczystości nadjeżdzały pierwsze
  samochody dygnitarzy hitlerowskich i przedstawicieli państw obcych. Niektóre z
  nich były odkryte, bo ładna tego dnia była pogoda. Po obu stronach szosy z
  Olsztynka stały tłumy witających. Co jakiś czas ktoś rzucił hasło: "Der Fuhrer
  kommt" (Wódz nadjeźdza).
  A tymczasem Fuhrera jak nie było tak nie było. Przyjechał już Goering, Hess,
  Rosenberg, Ribbebtrop i inni. Zjawił się też już Prinz Auwi w mundurze
  hitlerowskim (książę August, syn cesarza Wilhelma II, który przystąpił do partii
  hitlerowskiej i nazwany był Prinzem Auwi). Po przyjeździe Goebelsa i Goeringa
  można się było spodziewać Hitlera. Zawiedli się jednak tak jego zwolennicy, jak
  i ciekawi, bo niespodziewanie rozległ się głos spikera, zapowiadający
  rozpoczęcie ceremonii pogrzebowych. Okazało się więc, ze Hitler nie postrzeżony
  przez nikogo, był już w środku. W jaki sposób tam się dostał, nikt się nie
  dowiedział. Nikt nie widział tam wjeżdzajacego. Ludzie snuli różne domysły na
  ten temat. Moim zdaniem przyjechał i wyjechał w krytym samochodzie, tak, ze nikt
  go nie dojrzał. Widocznie nie był pewny swojej ochrony."
  cdn
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Bukanie złotrowane, prosza zwóni滸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.01.08, 20:43
  Mowę pogrzebową wygłosił sam Hitler, który na zakończenie, wskazując na trumnę
  powiedział: "Geh ein in Wallhall" (Wejdź do Wallhalii*). Wówczas trumna
  przeniesiona została do pomieszczenia na patrerze wieży, do głównego wejścia
  pierwszej po prawie stronie. Następnie zapowiedziano odśpiewanie przez
  wszystkich pieśni żołnierskiej "Ich hat einen Kamerdden" (Miałem kolegę), która
  wypadła dość blado. Ja odsunąłem się na ten czas dyskretnie do tyłu, by z powodu
  niepodniesienia ręki w czasie odśpiewania nie narazić się na przykre dla mnie
  konsekwencji.
  Po zakończeniu uroczystości otwarte zostało dla publicznosci wejście prowadzące
  do środka mauzoleum. Skorzystałem również z tego i obejrzałem jego budowę i
  zbiory z pierwszej wojny światowej. Drzwi do komory, w której złożona została
  trumna ze zwłokami Hindenburga były otwarte, takze była widoczna od zewnątrz. Na
  dziedzińcu ułożone były w długich szeregach wieńce. Pomiędzy innymi również od
  rządu polskiego."

  * Wallhalle - w/g wierzeń pogańskich Prusów, miejsce do którego przechodziła
  dusza zmarłego.
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Bukanie złotrowane, prosza zwóni滸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.04.08, 22:48
  www.domwarminski.pl/content/view/648/840/
  "Tekst prezentowany poniżej został napisany przez p. Damiana Czerniewicza,
  dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie. Chcielibyśmy poprzez jego
  opublikowanie zapoczątkować szerszą dyskusję nad kontrowersyjną sprawą
  poszukiwań zabytków z użyciem wykrywaczy metali."
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • nereus1 23.04.08, 10:29
  W mojej ksiazsce chcialem w rozdz I Wojna Swiatowa umieszcic
  przedwojenne zdjecie pomnika, ale wydawca jako cenzor nie zyczyl
  tego.
 • rita100 13.10.08, 20:49
  A szkoda, przecież chodzą pocztówki pamiatkowe i zdjęcia na internecie. Dzięki
  nim mozemy sobie choć tą budowlę wyobrazić.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.10.08, 20:51
  A co pziyta na tan artykiel w "NIE" ?
  Psiyrwyj roz słysza nazwe:
  Cmentarz Niemieckich Orląt
  www.nie.com.pl/art8801.htm
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.10.08, 20:53
  Ja tak odpowiem smile

  Chcę, by surowość była tu mądra
  i badająca rzecz każdą do dna,
  łagodność, ale bez bielma w oku,
  chroniąca pokój.

  Wanda Karczewska
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.