Dodaj do ulubionych

Szlachcic na sejmiku

13.12.06, 21:27
Szlachcic na sejmiku
Kóntek chtóry wyrychtuje dzianki Ol4 – tak am sobzie zowdy myślała co na
Warniji szlachty prazie nie buło, bo to ziemnia bziskupa i kosioła. I prowda
mom, no nie coła. Szlachty buło mało ziela no sejmikowanie buło jek w Polsce.
Bandzie ło czym pogodać i ło dzisiejszych ciasach pomyśleć.
O tym, ile było szlachty na Warniji psisze Stanisław Achremczyk:
‘Można ustalić, że na Warmii (na początku osiemnastego wieku) mieszkało 90
rodów szlacheckich, zatem osób szlacheckiego pochodzenia, nie licząc osób
stanu duchownego, było zaledwie około 540. W stosunku do ogółu mieszkańców
odsetek szlachty wynosił 0.6%’
Edytor zaawansowany
 • tralala33 13.12.06, 21:28
  Śród tych rodów szlacheckich buli rodzimi Prusowie!
  ‘Protoplastami szlachty warmińskiej były bogate rody pruskie, a także przybysze
  z Niemiec i Polski. Proces powstawania stanu szlacheckiego na Warmii uwidocznił
  się dopiero w połowie XV wieku, a bardzo widoczny stał się po 1525 roku.
  Szlachta na Warmii była szlachtą wasalną, całkowicie zależną od panów
  zwierzchnich – biskupa i kapituły.’
  Bogate rody pruskie – czyli jednak bałtyjscy Prusowie pozostali i, co więcej,
  odgrywali ważną rolę na Warmii.
  Rok 1525 to rok, w którym państwo Zakonu Pruskiego przestaje istnieć a powstaje
  protestanckie państwo Prusy Książęce, do którego katolicka Warmia nie należy.
 • rita100 13.12.06, 21:31
  A jednak szlachcice byli smile A tak mało o nich sia mózi.
 • tralala33 13.12.06, 21:38
  Bo też mało jich buło, tak mało co na sejmiki wramijskie bsiskupi wołali też
  mnieszczan. To sia szlachcicom nie lejdowało.
 • tralala33 13.12.06, 21:31
  Warnija mniała jedno ciekawe prawo:
  "W dominium warmińskim występowało zjawisko 'nobilitacji ziemi'. Posiadanie
  przez szlachcica włók chłopskich nie oznaczało wcale, że ziemia ta nabierała
  atrybutów szlacheckości. Natomiast wolny, wchodzący w posiadanie ziemi
  szlacheckiej, poprawiał swój status społeczny i z biegiem lat traktowano go jak
  szlachcica. Dla ludności chłopskiej była to jedna z dróg awansu społecznego,
  wykorzystana przez niektóre rodziny, na przykład Langów, Dromlerów,
  Schwenglów.'
 • tralala33 13.12.06, 21:37
  W pierwszej połowie XVIII w. miastem rządził burmistrz Dromler. Źródła
  historyczne nie podają, jak miał na imię ani jak długo władał miastem. Wiadomo
  jedynie, że był właścicielem dwóch karczm, w Bartągu i Kawkowie, oraz
  wynajmował ludziom cztery izby mieszkalne w swojej kamienicy. Jak podają
  kroniki, zmarł w 1740 roku.

  Czy już wtedy był 'uszlachcony'?
 • rita100 13.12.06, 22:27
  No nie wiem , o tej szlachcie warmińskiej nic nie wiemy. Jakos nie jest głosno
  o nich. Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie smile
 • tralala33 14.12.06, 20:42
  No jo, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Dla szlachty majątek ziemski
  był podstawą bytu. Jednak na Warmii ziemia, choć użytkowana przez szlachcica
  dożywotnio z prawem przekazania dzieciom i to zarówno w linii męskiej jak i
  żeńskiej, pozostawał własnością biskupa i kapituły. Szlachcic bez zgody obu
  panów zwierzchnich nie mógł ziemi ani sprzedać ani przekazać. Poza tym,
  szlachta warmińska zobowiązana była do składania przysięgi lennej (homagium)
  biskupom. Jak pisze profesro Achremczyk, przewidziano aż sześć typów tego
  ślubowania: ‘dla szlachty mieszkającej w dominium, poza granicami Warmii,
  ślubującej po polsku, po niemiecku, dla szlachty katolickiej i innowierczej.
  Zachowała się rota przysięgi składanej w 1682 oku biskupowi warmińskiemu
  Michałowi Radziejowskiemu w języku polskim. Zebrana w lidzbarskim zamku
  szlachta przysięgała:
  Ja ... obiecuję i przysięgam ... że będę posłusznym, wiernym i życzliwym Jego
  Książęcej Mości i kościoła Katedralnego Warmińskiego, ludziom, ziemię i dóbr
  według mojej powinności zdrowiem i przepomnożeniem bronić i zaszczycać
  dopomogę. O sławę i dobro Książęcia Jegomości według moich sił starać się,
  schedy przestrzegać będę i rady, które mi powierzone będą, tajemnie zachowam i
  wszystko to czynić i wykonać, co poczciwemu i dobremu poddanemu ku
  zwierzchności swojej według powinności należy. Wszystko wiernie i bez
  chytrości. Tak mi Panie Boże dopomóż i wszyscy święci Jego.’
 • tralala33 14.12.06, 20:42
  ‘Tym, którzy obowiązku złożenia przysięgi nie dopełnili, groziło nawet
  pozbawienie dóbr lennych. Przekonał się o tym niejaki Mikołaj Plutowski. Przez
  dziewięć lat odmawiał biskupowi Marcinowi Kromerowi złożenia homagium. Dopiero
  gdy zdenerwowany biskup pozbawił go dóbr ziemskich, Plutowski ukorzył się,
  złożył przysięgę i odzyskał posiadłości.’ (St. Achremczyk, 'Warmia')
 • rita100 14.12.06, 20:55
  A co z ksiązetami - łóni tyż buli ? To na Warniji jinne panowały warunki
  szlacheckie, może przez to bylo ich mało.
 • tralala33 14.12.06, 21:00
  Książetami byli warmińscy biskupi smile
 • rita100 14.12.06, 21:03
  tralala33 napisała:

  > Książetami byli warmińscy biskupi smile

  O rany, to też na Warnii jinne praktyki były niż w całej Polsce.
 • tralala33 14.12.06, 20:51
  Na Warmii, która była przede wszystkim krajem chłopskim, do czasów rozbiorów w
  rękach szlachty znajdowało się zaledwie 12% ziemi. (Janusz Jasiński)
 • tralala33 14.12.06, 21:00
  Bardziej znanymi rodami szlacheckimi w II poł. XVII w. byli: Guldensternowie,
  Hattyńscy, Stanisławscy, Gąsiorowscy, Bartschowie, Marquartowie, Demuthowie,
  Łączyńscy, Nyczowie, Oelsonowie, Nenchenowie, Troschkowie i inni. W
  komornictwie olsztyńskim w XVII w. mieszkało zaledwie kilkanaście rodzin
  szlacheckich. Najzamożniejsi byli Grzymałowie, do których należał Track, a
  wieku XVIII także Nikielkowo. Rodziny szlacheckie były na ogół powiązane ze
  sobą przez małżeństwa. Dóbr szlacheckich w krajobrazie warmińskim było
  niewiele, stąd też mało zachowało się szlacheckich dworków i pałaców. (Z
  Wikipedii).
  Cmentarz rodowy właścicieli majątku w Track – Belianów!
  www.rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=101&i=008&f=
  www.rowery.olsztyn.pl/photo.php?r=101&i=009&f=
 • rita100 14.12.06, 21:05
  Tralala, a przydomek von lub zu - to też świadczyło o szlachectwie. Czy
  szlachta niemiecka też jest w to wliczana ? I czy von lub zu też składali
  przysięgę ?
 • tralala33 14.12.06, 21:09
  Skoro przysięgę lenną można było składać także po niemiecku, więc widać, że na
  Warmii była też szlachta niemiecka. Bardzije mnie jednak zdziwiło, że poddanymi
  lennymi biskupa byli także innowiercy, protestanci i dla nich wyrychtowano inną
  przysięgę.
 • tralala33 18.12.06, 21:11
  O kilku najbogatszych rodach warmińskich czytamy:
  'W XVI stuleciu za najbogatszego uchodził starosta radzyński Hugo Dąbrowski,
  pan na 10 wsiach o obszarze 188 łanów. Na jego dobrach krolowa Anna Jageillonka
  ulokowala sumę 10 000 talarów. Roczny czynsz od tej kwoty wynosił 600 talarów.
  Po smierci starosty posiadłości jego uległy rozdrobnieniu, ale i tak Dąbrowscy
  zaliczali sie do najbogatszych. W drugiej połowie XVII wieku do znacznych dóbr
  ziemskich doszli Guldensternowie, Hattyńscy, Stanisławscy, Łączyńscy, Nyczowie,
  Marquartowie, Nenchenowie, Troschkowie i inni. Posiadłości szlacheckie nie
  stanowiły zwartych kompleksów dóbr i było ich niewiele. Stąd w warmińskim
  krajobrazie mało było szlacheckich dworów i pałaców.' (Achremczyk, 'Warmia')

  Coś mi się wydaje, że na zamku olsztyńskim wśród portretów można wypatrzeć
  przedstawicieli rodu Marquartów, ale muszę to sprawdzić.
 • tralala33 14.12.06, 21:14
  www.powiat-olsztynski.pl/t2/index.php?page=zab
  Pałace i dwory
  Warmia, w przeciwieństwie do innych terenów obecnej Polski, była regionem
  niebogatym. Przejawiało się w dość niskim statusie miejscowej szlachty.
  Szlachta warmińska była jednakże elitą tej ziemi, toteż starała się wznosić
  siedziby wyróżniające się spośród domów prostego chłopstwa.

  Dziedzictwo kulturowe
  Dawne pałace i dworki są na Warmii dość gęsto rozsiane, stanowią ważne
  dziedzictwo kulturowe, klasyczny ślad dobrej przeszłości ziemi warmińskiej.
  Wiele tych zabytków znajduje się obecnie w stanie niemal zupełnej ruiny. Wiele
  bezmyślnych, często celowych zniszczeń spowodowała Armia Czerwona po zajęciu
  Prus w 1945 roku, reszty dokonali szabrownicy w latach powojennych i
  późniejsza, rabunkowa eksploatacja w latach Polski Ludowej.

  W ostatnich latach część z dawnych dworków, będąca wcześniej w posiadaniu PGR-
  ów, przeszła w ręce prywatne, lub dostała się w posiadanie organizacji i
  stowarzyszeń. Wprawdzie nie wszyscy nowi właściciele wywiązują się z obowiązków
  remontowych - koszty są ogromne - to jednak wiele dworków i pałacyków jak dawna
  rezydencja biskupów warmińskich w Smolajnach, dworek w Tejstymach i Wójtówku -
  zostało odrestaurowanych.

  Dworek w Tejstymach możemy zobaczyć na stronie Domu Warmińskiego
  www.domwarminski.pl/content/view/104/213/
 • rita100 15.12.06, 20:39
  Tu znalazła wzmiankę z Piechockiego. To nawet magnatów też mieliśmy.
  Fabian III zu Dohna pochodził ze starego i rozgałęzionego, jednego z
  najpotęzniejszych na tych terenach, rodu magnackiego, ktory w czasach
  krzyżackich osiadł na podbitych terytoriach Prusów, obejmując we władanie
  rozległe latyfundia, poczatkowo tylko między Pasłekiem i Pieniężnem, a potem na
  obszarze całych Prys Książęcych oraz piastując tu wiele wysokich urzędów
  publicznych.
 • tralala33 15.12.06, 20:55
  Całych Prus Książęcych - i tu wyjaśnia się zagadka rodów magnackich. Prusy
  Książęce to ta część Państwa Krzyżackiego, która stała się lennem Albrechta
  Hohenzollerna po sekularyzacji zakonu i przejściu Hohenzollerna na
  protestantyzm. Tam faktycznie żyły wielkie rody magnackie, właściciele dużych
  majątków ziemskich. Na Warmii, która pozostała katolicka i znalazła się w
  Prusach Królewskich, tak bogatych szlachciców nie było, bo jedynym księciem
  mógł być biskup warmiński.
 • rita100 15.12.06, 21:01
  To i dobrze, bo sia nie martwili chto przejmie jich majątek. Tacy biskupi ni
  mnieli majątku własnego chyba ? Byli nominowani.
 • tralala33 15.12.06, 21:03
  W późniejszych latach szlachcice warmińscy zaczęli się dopominać większych
  praw. Tak pisze o tym profesor Achremczyk:
  'Gdy w XVII wieku napłynęło na Warmię sporo szlachty z Korony, podjęła ona
  starania uzyskania praw i przywilejów przysługujących stanowi szlacheckiemu w
  Rzeczpospolitej. U schyłku tego stulecia doszło z tego powodu do ostrego
  konfliktu między kapitułą a szlachtą komornictwa olsztyńskiego. Spór dotyczył
  kwestii podatkowych i propinacji. Wasale olsztyńscy odważyli się na sejmiku
  lidzbarskim skrytykować kapitułę i odmówić płacenia podatków. W sukurs
  szlachcie przyszedł biskup Jan Stanisław Zbąski, gdy kapituła wytoczyła proces
  oskarżając szlachtę między innymi o wystąpienie na sejmiku. Mimo wsparcia
  biskupa, szlachta musiała ustąpić i prosić o przebaczenie.'

  Szkoda, że tak ogólnikowo potraktował ten spór nasz historyk. Jak buntowała się
  szlachta, czy przestała płacić podatki? Gdzie i kiedy szlachcice olsztyńscy
  prosili o wybaczenie? Czy ten spór toczył się przed sądem? Jeśli tak, to jakim -
  biskupim w Lidzbarku, czy też może królewskim w Rzeczpospolitej?
 • rita100 15.12.06, 21:13
  I co się stało ,że aż prosili o wybaczenie. Coś im musiało grozić. Dziwne , ze
  szlachta warnijska nie miała takiej wolności jak w całej Rzeczypopolitej. To
  chyba bardzo zaszkodziło samej Warmii, nie mając rodów szlacheckich lub ich
  gnębiąc.
 • tralala33 17.12.06, 21:22
  Trafiłaś Rito w samo sedno - właśnie o słabości warmińskiej szlachty pisze
  Achremczyk
  ‘To, że szlachta na Warmii nie wywalczyła sobie zbyt wielkich przywilejów, może
  świadczyć o jej politycznej słabości, ale także o małej jej liczbie i
  niewielkiej zamożności. Rody szlacheckie nie doszły na Warmii do zbyt wielkiej
  fortuny czy politycznego znaczenia. Ze szlachty warmińskiej tylko nieliczni
  zrobili kareiry poza granicami dominium. Albrecht Zygmunt Stanisławski był
  ostatnim poczmistrzem generalnym Prus Wschodnich, a także honorowym saskim
  ministrem skarbu. Pod koniec życia osiadł w Prusach Książęcych, budując w
  Lipowinie doś okazały pałac. Jego ojciec, zostawszy szambelnam Jana II
  Sobieskiego, u boku króla szukał kariery wojskowej i politycznej, biorąc udział
  w wojnach z Turcją. Karierę wojskową osiągnął inny Warmiak, Jan Henryk Bartsch.
  Na wojnie z Turcją dosłużył się stopnia generała majora. Zmarł w 1718 roku w
  Kamieńcu Podolskim, jako dowódca tamtejszej twierdzy.’
 • rita100 17.12.06, 21:30
  Ale zauważ Tralala, że Sienkiewicz wspominał o szlachcicach rodu i z herbami
  ale Litewskimi i na Litwie bylo ich więcej. Warmia chyba była zamknieta w
  sobie, rządzona przez biskupstwo. Taka była historia samej Warmii.
  Szlachta nie miała zbytnio dobrego rozwoju. Ale za to Warmia ma to czego nie
  maja inne regiony - zamki krzyżackie.
 • rita100 18.12.06, 20:49
  Czy warnijski szlachecki ród to nie był ród Donimirskich ?
 • tralala33 18.12.06, 20:57
  Łoni na Powiślu siedzieli to nie buli warmijsko szlachta, no po wojnie
  hrabianka Donimirska mnieszkała w Łostynie dugie lata, psisała ło tam w swoich
  wspominkach.
 • rita100 18.12.06, 21:01
  No i po wojnie to i hrabiowie znikli. Teraz wracajó do swoich herbów.
  Czyli ni znojdziem duzo na Warniji ani szlachcica , ani hrabiów.
 • tralala33 29.12.06, 20:49
  ... nie zawsze było bogato sad
  Zachowały się inwentarze niektórych majątków szlacheckich. Przykładem ten
  pochodzący z 1679 roku opisujący stan majątkowy dworu należącego do Jana von
  Oelsena: ‘Dwór dakowką przykryty nie zarzucony. Są w niem izby na dole trzy z
  piecami i kominami, okna w nich poszarpane, drzwi z zamkami i wszystkiemi
  należytościami dobre. Piwnic dwoje po stronach, w nich mur, zwierzchu balami
  przykryte. Spiżarnia jedna i innych komórek bez pieców dwie, jedna z piecem nie
  narządzona.’ Jak komentuje Stanisław Achremczyk – dwór zatem nie był
  imponujący, a do tego zaniedbany. A tak oto prezentował się folwark należący do
  tego majątku: „Są stodoły z dachem słomanem nietem gorszem trzy z sąsiekami.
  Szopy przy nich trzy, z tych na jednem spichlerz porządny. W jednej stodole do
  młocenia żyta kop 19. Słomy owszany wymłócony kop 4. Szana może być wozów 19.
  Bydła w oborze rogatego sztuk 24, z tych krów czelnych 12, jałowych 16, czeląt
  przeszłorocznych 6. Wyszono na zimę żyta korcy 53. Chłopów dwa każdy ma parę
  koni łajdackich i parę wołów, krowę jedną. Budynki tych chłopów i stodoły
  łajdackie. Ogrodników, którzy mają dni naznaczone do roboty dworskiej trzech.
  Budynki u tych łajdackie. Strzelec co lasu pilnuje jeden.”

 • tralala33 29.12.06, 21:11
  bywa gorąca wink
  Pisze też Achremczyk, że warmińska szlachta często bywała ze sobą skoligacona
  przez małżeństwa. Może właśnie bliskie więzy rodzinne, a może niewielka liczba
  szlachty sprawiała, że rzadko dochodziło do sporów między przedstawicielami
  szlacheckich rodów. Choć i takie się zdarzały. Ponoć Nenchenowie z Klewek znani
  byli z awanturniczej natury. W 1654 roku dwóch z nich za burdy wywoływane na
  sejmikach zatrzymano w areszcie na zamku olsztyńskim. Jeden z nich, Jakub
  Nenchen, odwoływał się nawet do króla polskiego Jana Kazimierza, lecz
  bezskutecznie. Gdy w końcu opuścił areszt, najechał zbrojnie na młyn w
  Troszkowie. Za ten napad kapituła warmińska upomniała Jakuba Nenchena, grożąc
  mu – jak to określa Achremczyk – nie tylko aresztem. Jak myślicie – co gorszego
  mogło grozić krewkiemu Jakubowi – utrata dóbr szlacheckich, wygnanie z Warmii
  czy też utrata głowy? No i widzicie - już wtedy o Klewkach było głośno.
 • rita100 01.01.07, 17:16
  haha, fejnisty łopis. Można by nazwać łajdackim dworem wink)))
  Bardzo dokładny inwentarz dworu szlacheckiego Jana von Oelsena.

  Ale określenie łajdackie to jakby pisał ten inwentarz szlachcica gdzieś w
  karczmie smile
  fejniste to

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.