19.07.07, 23:07
Tero bandó słóżieczka na literka 'b'
Edytor zaawansowany
 • rita100 19.07.07, 23:08
  bach - bachor
  niegrzeczne dziecko, niesforny dzieciak, bachor

  Wiprowoć te bachi na dwór, bo mi tlo pszeszkodzajó w robocie.

  ----
  łobaczta - wiprowoć psisze sia , a nie wyprowodź.
 • rita100 19.07.07, 23:09
  bacher, bachyr - puszka blaszana

  Kupsiuła całi bachyr marmulodi.
  Psziniyś bachyr ze smarugó do smarowanio woza.
 • rita100 19.07.07, 23:11
  bacherek, bachyrek - blaszany kubek
  garnuszek

  Pśili z bachyrkóf
  Przi stole siedźeli starsze i psili kawa, a dźeći jedli kuchi i pśili mlyko pszi
  mniejszam stoliku z bachyrkóf.

  pśili z bachyrkof psiwo
 • rita100 19.07.07, 23:13
  baczyć, boczić - pamiętać
  przypominać sobie (przybaczić, przibanczyć)

  Czi boczisz, jek dźodek sia radowoł, kedim do niego pszijechali ?

  ---------
  kiedim do niygo pszijechali łón sia radowoł
 • rita100 21.07.07, 20:31
  bady, bodi - uzdrowisko
  pobyt w uzdrowisku

  Do bodóf jeżdzó tilo ludźe bogate.
  Nasz ksiónc wijechoł na bodi.
 • rita100 21.07.07, 20:35
  bagienko, baganko - kałuża
  maleńki staw lub kałuża

  Na polu je małe baganko i tam poijwa nasze krowi f połudńe.
  Musiała bić w noci źelgo łulywa, bo na drodze só same baganka

  łobaczta, co możem dysz'cz nozywać łulywa i andzie fejn.
 • rita100 21.07.07, 20:36
  bagno - staw
  staw, sadzawka, trzęsawiska lub mokradła

  W naszam bagńe je pora karaśi.
 • rita100 21.07.07, 20:42
  bala - piłka do gry

  Bala fpadła dżećom do bagna
  Bala fpadła dzieciom do bagna
 • rita100 21.07.07, 20:48
  baldach - baldachim

  Na procesiji Bożygo Ćiała baldach ńeśli źanksze gospodrze abo jych sini.
 • rita100 21.07.07, 20:50
  balować, bolować - remont podłogi
  wykładać podłogę balami lub grubymi dylami. Tak wykładano stanowiska dla koni w
  stajni.

  Prazie fszisci bolujó stojń grubami bolami.

  ----------
  nie mylta sobzie z tańcami. Tralala baluje pewno podłoge balami
 • rita100 21.07.07, 21:11
  bałek, bołek - gruba deska
  gruba deska nośna podtrzymująca sufit

  Łociesane i dobrze łophyblowane bołki kładli na murach i na niych pszibźijali deski.
 • rita100 21.07.07, 21:12
  bałk, bołk - sufit
  sufit, pułap, powała

  Pot bołkam żisiała niedużio pitrolowo lampa.
 • rita100 21.07.07, 21:13
  bana, bona - kolej żelazna

  Całe żicie pracowoł pszi bonie.
  Robotniki źianci zarobżiajó na bonie ńisz gźiejańdźi.
 • rita100 21.07.07, 21:14
  bania - bania, dynia
  pękate naczynie blaszane, baniak; dynia.

  F komorce stojała bania s siamniannam łolejam.
  Dowńi pezdawali pitrola f psiańćo abo sześćolitrowych baniach.
  Banie (bańe) rosnó nolepśi gźiyś pot płotam na śńećach.

  no nie ziam, może tyż tak napsisać:
  Banie rosnó nolepsi gdziyś pod płotam na śnieciach.
 • rita100 21.07.07, 21:21
  banka - bank, kasa oszczędnościowa

  Na budowa domu wźiół-am pożiczka z banki.
  Mnioł na bance pora dobrych tiśianci.
 • rita100 21.07.07, 21:23
  bankiet, bankyt - przyjecie z okazji chrztu
  tylko w tym znaczeniu, przyjęcie z okazji chrztu dziecka, chrzciny

  Jek sia jam łurodziuł psiyrszi sin, wiprażili zielgi bankyt.
  Gwołt gośći zjechało sia na bankyt.
 • rita100 21.07.07, 21:23
  bankietować, bankytować - ucztować
  biesiadować tylko z okazji chrztu dziecka

  Gośćie bankytowali bes całe popołudnie asz do punoci.
 • rita100 21.07.07, 21:24
  banknota, banknóta - banknot

  Wipłaciuł my za zreboka samami banknótami.
 • rita100 21.07.07, 21:25
  banóf, bonóf - dworzec kolejowy

  Na bonosie buło jusz gwołt kobziyt, fszistke jechałi do mniasta z masłam.
 • rita100 21.07.07, 21:26
  baraszkować, baraszkowoć - pracować ospale
  robić coś od niechcenia, bałamucić się

  Do prawdziwi roboti łón sia nie weźnie, bes całi cias tilo baraszkuje.
 • rita100 21.07.07, 21:27
  barwik, borźik - barwinek (kwiatek)

  Do psiyrszi komuniji dziyfczinki fkłodałi na głowi źianki z merti abo z borźiku.
 • rita100 21.07.07, 21:28
  paczta jek je napsisane - dziewczoki - jek dżiyfczinki
  hehe, dżiyfczinki, dżiyfczinki
  Dżiyfczinki mnioły zionki z borżiku
 • rita100 21.07.07, 21:29
  barwikowy, borźikowi - barwinkowy
  upleciony z barwinku

  Zioneczek borzikowi tysz psionknie (psiónknie) wiglóndo.
 • rita100 21.07.07, 21:34
  bary - katafalk, mary

  Żarch z nieboszczikam złożili nopszut na barach, a po łotprożianiu źilijóf i
  mszi śfanti zanieśli na smantosz.
  --
  Nopszut, to mnie dziwi psisownia - nopszut, jenaczy to bandzie - na som pszut
  poziem co szia nabarzi dziwuja tamu.
 • rita100 21.07.07, 21:36
  barzo, barzi, nabarzi - bardzo, bardziej, najbardziej
  --
  barzo lejduja psiwo, barzi łod gorziałecki
  a dyć nobarzi lubzia lymoniadó z wkładkó wink))
 • rita100 21.07.07, 21:37
  bastlerka - majstrowanie
  amatorskie wykonanie przedmiotów z drewna

  Nasze chłopoki só zranczne do bastlerki.
 • rita100 21.07.07, 21:38
  bastlować - majstrować

  Co znóf bastlujesz ? Czi to mo bić dłutko ?
 • rita100 21.07.07, 21:39
  batrzelisko - biczysko
  trzonek bicza lub bata
  ---------
  batożysko - batrzelisko
 • rita100 21.07.07, 21:39
  bażyć sia - stroszyć się, jeżyć się, czapierzyć się, przyjmować postawę pewności
  siebie.

  Gulon bes łustonku sia bażi.
  Nasz psies zaro sia bażi, jek tilo łoboczi szandora (indora)
  Nerus bażi sia jek gulon i miśli, że fszistke rozumi pozjodoł wink)
 • rita100 21.07.07, 21:40
  bąbel, bómbel - wisior, sopel lodu

  Łopżiesiuła bómblami jek staro cigańica.
  Znowuj marznie, bo bómble ziszó na dachu.
 • rita100 21.07.07, 21:42
  bąbelek, bómbelek - wisiorek

  Na kermasie pszedawali rozmajite bómbelki i zabofki.
  --
  Jek jom buła maluśka to tyż łaziuła po kermasziach i kupała rozmaite wciórności
  i bómbelki i pśiszczónki i take pśiszczónce zabofki. Drugygo augusta zawdi buł
  kermasz w Zieliczcie i tamój tyż buły kranciołki czili 'karuzele' smile
 • rita100 21.07.07, 22:17
  bąk - giez

  Słónko dogrzywa a bónki tnó i nie dajó końom pokoju.
 • rita100 22.07.07, 10:55
  bebech - duży brzuch,brzuszyszko; bogacz, kułak brzuchacz lub niedbale ułożone
  pierzyny

  Kożdi majóntkosz mo dużi bebech.
  Na ferzamlóngu godali same bebechi.
  Łachmoni rozwolałi sia po kóntach, a na łożiu nie posłane bebechi.
  Tero só modne kaboti z dużiami bebechami (bifami)
 • rita100 22.07.07, 10:55
  bebechowaty - wydęty, bufiasty

  Mantel bebechowati leżioł na nij jek solok.
  Dżifczinka mniauła klejdzik z bebechowatami rankowami i psianknam kryzelkam.
 • rita100 22.07.07, 10:56
  bebeszyć - patroszyć, wyjmować wnętrzności

  Jek-am psziszła, Gajowy akurot bebeszuł śfińa.
 • rita100 22.07.07, 10:57
  beblać, bełtać - mieszać, macić

  Jydz jek sia noleźi, a nie bebloj zupi.
 • rita100 22.07.07, 10:58
  beblana, beblona - licha zupa
  mocno rozrzedzona karma dla świń, rzadka kartoflanka dla któw zaprawiona otrębami.

  Nie dali noma mniajsnygo łobziadu, ale postaźili samo beblona, dzie nie buło
  źidać żodni kartofli.
 • rita100 22.07.07, 10:59
  begiel, bygel - piernik, precel, marcepan

  Wuj z Łolstina pszisłoł noma na godi zabofki i cało paka byglóf.
 • rita100 22.07.07, 11:00
  bela - niemrawiec, safanduła
  mężczyzna lub kobieta nie umiejąca się znaleź w towarzystwie.

  Śiedzioł jek bela i bes całi czias ńic nie móżiuł.
  Tan bela niczegój dobrzie nie załotśi.
 • rita100 22.07.07, 11:01
  belauza, belołza - głuptas, trąba
  niemrawiec

  Naziwali go belołzó i móźili, rze razu do tszych porachować nie potraśi.
 • rita100 22.07.07, 11:02
  belon - brzuszysko, bogacz, kułak

  Wistaźiuł belon jek mńiamńiecki szandor.
  Bźiednamu zawdi zietsz (wiatr) w łoczi źieje, belonom ńigdi ńie dokuczi.
 • rita100 22.07.07, 11:03
  belonek - mały brzuszek dziecka

  Dobrzie sia woma tan małi chowo, patsz, jek łokróngłi mo belonek.
 • rita100 22.07.07, 11:03
  belowaty, belowati - niemrawy
  nie umiejący się znaleź w towarzystwie

  Żodno kobziyta go nie chce, bo łón taki belowati, dzie go postażisz, tam stoji i
  sia nie ruszi.
 • rita100 22.07.07, 11:04
  bełch - brzuch zwierzęcy

  Naszo śiwo krowa mo taki durzi bełch, chiba bandzie mniała dwa cieloki.
 • rita100 22.07.07, 11:05
  bełchacz, bełchocz - brzuchacz, bogacz, kułak

  Tan bełchocz móźiuł, że dopsyru ftedi bańdziewa głodować, jek bańdziewa jeść
  szczuri i miszi.
 • rita100 22.07.07, 11:06
  bełchaty - brzuchaty, pękaty

  Mózió, że krowi bełchate dajó nożianci mlyka.
  Dzie sia podzioł tan glińianni bełchati zbanek ?
 • rita100 22.07.07, 11:06
  bełczyć, bełczić - patroszyć, wyjmować wnętrzności

  Bełcził śfinie jek prowdziwi rzeźnik.
 • rita100 22.07.07, 11:07
  bełwan, bełwon - wielka fala morska

  Zietrzisko podnosiuło na morzu łogrómne bełwoni.
 • rita100 22.07.07, 11:08
  bencyna - benzyna

  Moje ołto je na bencyna
 • rita100 22.07.07, 11:09
  berda - tobół, tłumok

  Dawni f targowe dnie kobziyti szłi z berdami na plecach do mniasta.
 • rita100 22.07.07, 11:10
  best - bez (ksiot)

  Zakśćałi jusz besti
  A jek bandzie ?
  Pszekśćałi jusz besti
 • rita100 22.07.07, 11:17
  bestyja, bestijo - złośliwe zwierze
  diabeł, szatan

  Ta bestija pyzo i kójsze (o klaczy).
  Djobu bestija chodźi po śfecie i tilo patszi, kogo bi skuśić.
 • rita100 22.07.07, 11:18
  bestystwo, bestistfo - hołota, niesforna gromada
  szkodników

  Gulonóf chować nie banda, bo to bestistfo robźi tilo szkoda w zbożu.
  To te szurki bestistfo połoptróncali fszistke jepka w łogrodźe.
 • rita100 22.07.07, 11:19
  betdeka - narzuta, nakrycie na łóżko
 • rita100 22.07.07, 11:20
  betunia - petunia (ksiot)

  Skónd dostałaś take ładne betunie ?
 • rita100 22.07.07, 11:29
  bez, bes - przez

  Patszuł bes dórka do klucza.
  Leći pśies bez łozies, łógonam wiżijo, pewnie nieżunato ta marna bestijo.

  Pamnientata tó śpsiewnió ?

  Lecioł Maciek bez buraki, bez kapuste, bez ziemniali
  i tak se wywijoł gorzołeczkie popsijoł

  media.putfile.com/Lecial-Maciek-95
 • rita100 22.07.07, 22:06
  bezgłówek, besgłófek - poduszka pościelowa

  Łoże buło schludnie posłane, pśierzina i bedłófki bzioło powleczóne.
 • rita100 22.07.07, 22:07
  bęczyć, banczić - brzęczeć, huczeć, bzykać

  Łu noju maszinujó; maszina banczi łot samygo rana.
  Nie mók-am fcole spać, bo muchi cióngle banczałi mi nat głowó.
  Mucha bańczi i bańczi
 • rita100 22.07.07, 22:08
  bękarstwo, bankarstfo - rozkrzyczane dzieci

  Ni moga sobzie dać redi s tam bankarstfam, wrzeszczó i ksziczó łot rana do
  źieczora.
 • rita100 22.07.07, 22:09
  bękart, bankart - wrzakliwe dziecko
  rozkrzyczane (nie oznaczała ta nazwa dziecka nieślubnego)

  Łóni nie potrasió wichować sfojych bankartóf, pozwolajó jam na fszistko co tilo
  chcó.
 • rita100 24.07.07, 22:24
  białasy, bźołasi - biały, biezupełnie biały

  Płótno jest bziołase, ale tszeba go eszcze wibziylić na bziylinku.
 • rita100 24.07.07, 22:25
  białka, bziołka - żona, kobieta

  Moja bziołka wijechała na gośćina.
 • rita100 24.07.07, 22:27
  biblioteczny, bibliotyczni - biblioteczny
 • rita100 24.07.07, 22:27
  biblioteka, biblotyka, bibliotykorka, bibliotykarstfo, bibliotykosz

  Bibliotykosz podaje nnoma ksiójżke.
  W bibliotyce pracuja bibliotykosz.
  W bibliotyce só ksiójżki i cajtungi.
 • rita100 24.07.07, 22:28
  bidło, bźidło - ruchoma cześć krosna
  przybijająca przetykane czółenkiem nici.

  W ji ranku bźidło chodźi jek w zygerku.
 • rita100 24.07.07, 22:29
  bielawa, bźylawa - bielnik
  miejsce do bielenia bielizny

  Co pora godzin szła na bziylawa i giskanam polywała bziylizna.
 • rita100 24.07.07, 22:30
  bigiel, bigel - wieszak na ubrania

  Czamu nie poziesiułeś nowi łobleki na bigel ?
 • rita100 24.07.07, 22:31
  bijak, bźijok - ubijacz
  - ruchoma część krosen
  - górna ruchoma częśc cepów
  - ubijacz, stępor
  - awanturnik, zawsze gotowy do bijatyki.

  Bźidło i bźijok to jeno i to samo f krosnach.
  Łón ńigdy nie draszowou i nie rze razu, co to je bźijok.
  Robzió droga i łubźijajó kamnienie bźijokami.
 • rita100 24.07.07, 22:33
  bijak, bźijok - awanturnik

  Takygo bźijoka jek łón fszisci sia bojó.
 • rita100 24.07.07, 22:34
  bilget, bilgyt - bilet

  Bilgyt z Bźysola do Łolstina kosztowoł 60 fenikóf.
  Zapłaciuł sztrófa, że (rze) jechoł bez bilgytu.
 • rita100 24.07.07, 22:35
  bilgeter, bilgyter - bileciarz

  Eszcze buło psiańć mninut do łodjazdu cugu, ale bilgyter do łokanka jus nie
  psziszet.
 • rita100 25.07.07, 22:39
  binda - podwiązka utrzymująca wąsy

  Na noc fkładou binda na wójsi, żebi mu sia dobrze łułorzułi.
 • rita100 25.07.07, 22:40
  binder, bindri - wiązany krawat

  Dawni chłopoki nośili na sziji ślipse, a tera só modne bindri.
 • rita100 25.07.07, 22:41
  bintfada, bintfoda - sznurek, szpagat

  Poszukoj kawoł bintfodi do łopziójzanio pakyti.
 • rita100 25.07.07, 22:42
  bitować - oferować, proponować cenę

  Po fśi chodziuł jekiś dziot i bitowoł śfante łobroźiki, kożdi za tszi marki.
  Śuła bitowou ci rzeźnik za cieloka ?
 • rita100 25.07.07, 22:46
  biwak, biwat, biwakować - gra orkiestry na powitanie gości

  Jek gośće pszijyżdzali na wesele, to muzinkanti wichodźili pszet dóm i grali jam
  na biwak.

  Muzikanti co ślia biwakowali na pszijost gośći
 • rita100 25.07.07, 22:47
  bizon, bizón - łobuz, świntuch, drab, bezwstydnik.

  Kaszyruj sia, bizónie, jeżli ći sia tu nie podobo.
  Ti bizónie, bandziesz szczou pot kośćołam ?
 • rita100 25.07.07, 22:49
  bizon, bizón - rzemień abo klopejcz, bicz

  Jek sia nie łuspokojita, dostanieta bizonam.
 • rita100 25.07.07, 22:50
  blamerować, blamyrować - ośmieszać, kompromitować

  Łóna noju fszistkych blamyruje sfojam głupsiam godaniam.
 • rita100 25.07.07, 22:51
  blamerować się, blamyrować sia - kompromitować się
  ośmieszać się

  Ale sia zblamyrowou, bo zaczóu godać do tłumu i łod razu nie mók dali.
 • rita100 26.07.07, 21:27
  blaszak, blaszok - blaszane pudełko

  Śiangnij s polici blaszok s pszannó mónkó.
 • rita100 26.07.07, 21:28
  bleczeć o łowcy - beczeć

  Łozieca bleczy, pódź do nij.
 • rita100 26.07.07, 21:31
  blejba - miejsce schroniewnia
  ukojenia i spokoju

  W Łolstinie mom zawdi blejba łu moji siostri.
  Jek ji chop łumer, ni mnioła żodni blejbi: chodziuła łot jenygo do drugygo i
  szukała pokoju.
 • rita100 26.07.07, 21:33
  blejfeder, blejfyder, blejsztyft - ołówek

  Ludźe we fśi pśisali noźiancy bleijfydram, bo cziajsto tinti w domu ni mnieli.
 • rita100 26.07.07, 21:34
  blenda - obszycie , szlaczek, motyw dekoracyjny
  w stroju damskim a takża biała plama wokół oka końskiego

  Mnioła pśiankni klejdzik z wójskó blendó nat kryzelkam.
  Kupsiuł końia z bziołami nogami do kolon i z blendó na liwam łoku.
 • rita100 26.07.07, 21:38
  bles, blys - biała plama na czole konia, latarnia

  Jygo konie jus zdalo poznom po dużych blysach.

 • rita100 26.07.07, 21:40
  blumba, blómba - plomba

  Mnioł gwołt blombów w zambach
 • rita100 26.07.07, 21:41
  blumbować, blómbować - plombować

  Zambziorz blómbuja zamby , a jek nie blómbuja to drze zamby.
 • rita100 26.07.07, 21:42
  bluntop, blóntop - doniczka no kśiotki

  W dużi jizbzie stojałi na łoknach blóntopi z mertami i ksiotkami.
 • rita100 26.07.07, 21:44
  bobel - kał łowczy, kozi, zajęczy lub malec, karzeł

  Na drodze, dzie gnali łofce buło pełno bobli.
  Jych szurek fcole nie łurós, buł boblam i łostou boblam.
 • rita100 26.07.07, 21:49
  bobelek - take gózienećko
  maluśki bobel
 • rita100 27.07.07, 22:03
  bocianowe gniazdo, boćonowe gniozdo - suche gałązki odłamane z drzew, chrust

  Łuboge kobziyti chodziłi do lasu i zbzierałi bocianowe gniozdo na łopouka.
 • rita100 27.07.07, 22:08
  bogać, bogać tam - gdzież tam, ale skónd

  Czi nie ziedziou, że jusz uot downa szikowou sia na niego? - Bogać tam ziedziou.
 • rita100 27.07.07, 22:09
  bogastwo - bogactwo

  Gbur mnioł zielge bogostwo
 • rita100 27.07.07, 22:56
  bogosławić, bogosuaźić, bogosuoźiaistfo, bogosuoźóni

  Ksiundz fszistkich pogogosuaźiuł.
  Ksiundz dou bogosłoźiaństfo
 • rita100 27.07.07, 22:57
  boić się, bojić sia - bać się

  Łón ńigdi sia psóf nie bojou.
  Jó sia boja burziczki.
 • rita100 27.07.07, 23:02
  borgować, borgowoć - pożyczać komu lub od kogo

  Borgowouam mu 20 markóf.
  Borgowou dzie mók, ale nigdi nie łotdowou.
  Dobry zwiczoj ni pożiczoj wink
 • rita100 27.07.07, 23:03
  bot - łódka, czółno

  Pojydziewa botam do Naterkóf.
 • rita100 27.07.07, 23:04
  bón - bób, kawa ziarnista

  Ftam roku bón dobrze łobrodziuł.
  Kupsiułam ćfortka bónóf na śfanta.
 • freemason 27.07.07, 23:52
  Tyż tam mózio: kupiłam bonkawa na jużyna (podzieczorek)...
  Tlo na Warniji sia chiba raczyj godoło "kafyj"...
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 28.07.07, 23:01
  Chiba tok - kafyj, to lepsi bandzie i barzi zrozumniale.
 • rita100 28.07.07, 23:02
  bóner, bółner - froterka

  szczotka do froterowania
 • rita100 28.07.07, 23:03
  brak, brok - musieć, trzeba

  Czi brok ci sia łużyrać s tami robotnikami ?
 • rita100 28.07.07, 23:04
  Braka - poprzeczka z dwoma orczykami

  Założuł braka na cofnol i zaczuł zapszangać konie do woza.
 • rita100 28.07.07, 23:07
  bratfana, bratfona - brytfana

  Mniajso łupsieczóne w brytfonie lepsi smakuje nisz łuwarzóne w garku.
 • rita100 30.07.07, 22:39
  brążka, brójszka - prążek
  pasek na jakimś materiale

  Mniała pśiankni klejdzik w zielóne brójszki.
  Łóna mnioła klejdzik w czyrwone brójszki.
  Lepper mnioł szlipse w czyrwono-bziołe brójszki.
  Abo to buł binder (wiązany krawat)
 • rita100 30.07.07, 22:53
  brechsztanga - łom

  Brechsztangami wiwadźali kamnienie z drogi.
 • rita100 30.07.07, 22:54
  breda, bryda - brednia, bzdura, bujda, plotkarz

  Poźieduje take brydi , że aż słuchać sia nie chce.
  Poźieduje take brydi , rze asz słuchać ni jidzie.
  Tan stari bryda zawdi cóś głupśygo wimiśli.
 • rita100 30.07.07, 22:56
  breja - papka, gesta potrawa
  rozmokła glina, błoto

  Na zieczierzo mnieli breja s tukam.
  Po tam deszczu tako jest breja na polu, że s koniami tam wjechać ńi możewa.
 • rita100 31.07.07, 22:13
  brejdreszer - młockarnia

  Pszettam mnielim maszina do ksziwi słumi, ale tera kupsilim sobzie brejdreszer.
 • rita100 31.07.07, 22:14
  brele - łokulary

  Nie ziam dzie sia podziałi moje brele, a bez nych citać nie moga.
 • rita100 31.07.07, 22:15
  brelować - wpatrywać się

  Co tak brelujesz na mńe ? Ci miślisz, że jestem głupsia ?
 • rita100 31.07.07, 22:16
  bremza - hamulec
  Czajszke wozi só tera z bremzami.
  Jek śa w wagónie poćóngńe za bremza, to cug zara łostanie
 • rita100 31.07.07, 22:17
  bremzować - hamować
  Jek bandziesz jechoł z góri, to bremzuj, bo końe wozu ńe stszimajó.
 • rita100 31.07.07, 22:20
  bręga, branga - pregi na ciele, pasek na materiale

  Kóń mnioł grube brangi łot bata.
  Mńała bźiołi klejdzik w źelóne brangi.
 • rita100 31.07.07, 22:25
  browarnia, browarńo - browar

  W browarńi robzió pśiwo.
 • rita100 31.07.07, 22:26
  bruk - posadzka drewniana lub kamienna
  w stajni
  W naszi stońi konie stojó na bruku
 • rita100 31.07.07, 22:29
  brukować - potrzebować
  z negacją niepotrzebować, nie musieć

  Siuła goźdźi brukujesz ?
  Nie brukuja ći sia wisługuwać.
 • rita100 31.07.07, 22:31
  brukwia, bruksio - brukiew

  Bruksio sadzim w polu
 • rita100 31.07.07, 22:33
  brunaczka, brónoczka - gniada klacz

  Łoszczandzoj zrebno brónoczka.
 • rita100 02.08.07, 22:11
  brunak, brónok - gniady koń, gniadosz

  Nasz brónok lepśi ćóngnie nisz brónoczka.
 • rita100 02.08.07, 22:16
  brunatnasy, brónatnasi - brunatnawy z odcieniem brunatnym

  Tan koń je brónatnasi.
 • rita100 02.08.07, 22:19
  brustblat, brustblot - napierśnik, pas pociagowy

  Kóń ster (starł) sobzie pot brustblotam pśyrś.
 • rita100 02.08.07, 22:20
  brutka - narzeczona, panna młoda

  Jygo brutka pochodźi z Wogónga.
 • rita100 02.08.07, 22:20
  brutkan, brutkon - narzeczony, pan młody

  Łóna mo brutkona z Naterkóf
 • rita100 02.08.07, 22:21
  brwia, brźo - brew

  Nad łokam je brżo
 • rita100 02.08.07, 22:22
  bryfkarz, brifkasz - listonosz

  Jeszcze nie zidać brifkasza, pewnie mo gwołt listkóf do roznoszania.
 • rita100 02.08.07, 22:22
  bryfkasta, brifkasta - skrzynka pocztowa

  Briftryger codziań wibżyra listki z brifkasti.
 • rita100 02.08.07, 22:23
  bryfmarka, brifmarka - znaczek pocztowy

  Jeżli pudźieś na potszta, to kup pora brifmarkóf.
 • rita100 02.08.07, 22:24
  bryftryger, briftryger - listonosz

  Trasiułam we fśi briftrygera, ale na noju nic nie mnioł.
 • rita100 02.08.07, 22:25
  bryftregrować, briftrygrować - pełnić funkcję listonosza

  Kowalski jusz długe lata briftrygruje.
 • rita100 02.08.07, 22:26
  brytan, britan - wielki, silny pies

  Ksiónc Wijwot chodżuł zawdi na szpacyr z źelgam britonam.
 • rita100 03.08.07, 21:22
  brząkać, brzónka - dzwonić, dzwięk

  Stómpa pani stompa, kluczikami brzónka.
  Brzónkajó na nabożajstfo.
 • rita100 03.08.07, 21:22
  brzdąk, brzdónk - brzdąc

  Weś tygo brzdónka na szpacyr, niych sia trocha pszerzetszi.
 • rita100 03.08.07, 21:24
  brznieć, brzniyć - brzmieć

  Chrzónszcz brzni w tcinie
 • rita100 03.08.07, 21:27
  brzozak, brzozok - podgrzybek

  Nie zbźyrojta brzozokóf, bo łóne só czasam zdredne.
 • rita100 03.08.07, 21:29
  brzuchacz, brzuchocz - czł. z dużym brzuchem, bogacz, kułak

  Z brzuchoczami sia ńogdy nie dogodosz, łóni ło bźidokóf nie dbajó.
 • rita100 03.08.07, 21:30
  brzucho - brzuch

  Łón ma duże brzucho.
 • rita100 03.08.07, 21:31
  brzydak, brzidok - brzydal, czł. wstrętny, nieznośny.

  Kaszyruj sia, brzidoku, i źanci nie pszichoć.
 • rita100 03.08.07, 21:34
  brzydastwo, brzidastfo - brzydastwo, brud

  W komorze buło pełno brzidastfa.
 • rita100 03.08.07, 21:35
  buchać, buchnóńć - uderzyć, kłuć, zadawać cios ostrym narzędziem

  Krowa buchnóła go rogami.
  Jedan parobek buchnół drugygo nożam i go mocno skalyczuł.
 • rita100 03.08.07, 21:36
  buchta - zatoka, przegroda w chlewie lub w oborze

  W buchcie jyziora stojó boti.
  Popaś krowi w buchcie lasu.
  W jeni buchcie mowa prosiokóf, w drugi pśiańć.
 • rita100 03.08.07, 21:42
  buchtowoć - napychać, dużo podkładać do piece lub jeść z apetytem

  Buchtowoł klati do mniecha.
  Nie buchtuj tile do psieca, bo bandzie za gorónco.
  Krowi buchtujó saradela.
 • rita100 03.08.07, 21:48
  buda - stragan

  Na kermase buło nożianci budów z zabowkami.
 • rita100 03.08.07, 21:49
  budownia, budownio - budynek mieszkalny lub gospodarczy

  Zidać jekoś budownio, ale nie ziam, czi to budinek, czi szopa.
  Na tam grumsztiku só liche budownie.
 • rita100 03.08.07, 21:52
  bujać - huśtać, kołysać

  Bujoj mnie trocha na ti bujawce.
  Bujoj sia Fela bo łutro niydziela
 • rita100 04.08.07, 20:27
  bujać - huśtać, kołysać

  Bujoj mnie trocha na ti bujawce.
  Bujoj sia Fela bo łutro niydziela
 • rita100 04.08.07, 20:30
  bujofka - huśtawka
  kołysać się, chwiać się, uginać pod nogami

  Dzieci bujajó sia w łogrodzie na bujowce.
  Jek żietrz zieje, ściana sia bujo.
  Lód sia jeszcze trocha bujo pod nogami.
 • rita100 04.08.07, 20:47
  bukać - pukać

  Bukałam do dzwierzów, ale nicht mi nie roztworzuł.
 • rita100 04.08.07, 20:48
  bukać sia o owocach, królikach i zającach
  przejawić popęd płciowy, parzyć się.

  Zajónce bukajó sia na ziosna.
 • rita100 04.08.07, 21:00
  bukiel - guz, narośl, zgbrubienie na skórze

  Łod czego mosz tan bukiel na łusianie ?
 • rita100 04.08.07, 21:01
  buksy, buksi - spodnie, portki

  Francuskie żołniyrze nosili czerwóne buksi.
 • rita100 04.08.07, 21:01
  bulerka - lekki wóz z wygodnym siedzeniem na przodzie.

  Pojedziewa do mniasta tó nowó bulerkó.
 • rita100 04.08.07, 21:02
  bulwa - duży ziemniak, ziemniak pastewny

  Pod każdam kszam bułi tlo tszi abo sztyri bulwi.
 • rita100 04.08.07, 21:08
  bumba, bómba - bomba, pocisk altyreryjski

  Jek atlarija zaczuła stszylać, to bómbi podałi jena po drugi.
 • rita100 05.08.07, 21:40
  bumbać, bómbać - poruszyć wiszące przedmioty
 • rita100 05.08.07, 21:41
  bumbać sie, bómać sia - huśtać się

  Szurki bómbajó sia na prowoźie psziźiujzanam do gałajźi.
 • rita100 05.08.07, 21:47
  bumbardować, bómbardować - bombardować
 • rita100 05.08.07, 21:48
  bumbel, bómbel - wałęsanie, łazikowania

  Jutro jest niydziela, pódziewa po łobziedzie znóf na bómbel.
  Naszo dzifka to prowdziwi bómbel.
  Jek tilo może, to lyzie do fśi i włóczi sia s chłopokami.
 • rita100 05.08.07, 21:55
  bumblerka, bómblerka - wałęsanie, łazikowania, wagary, włóczenie się po zabawach.

  Szurki w niydziela bómblujó po fśi, a w domu nic robzić nie chcó.
 • rita100 05.08.07, 22:03
  bumbon, bómbón - cukierek

  Ciotka zawdi dźećom pszinosi z mniasta bómbóni.
 • rita100 05.08.07, 22:04
  buntować, bóntować - wymiotować

  Józef znóf bóntuje, pewno za dużo sia najot.
 • rita100 05.08.07, 22:11
  burek - krótkie wierzchnie nakrycie męskie z grubego materiału, czasem watowane
  lub podbite kożuchem, kapota.

  W zima do roboti nalepsi je burek
 • rita100 05.08.07, 22:19
  bursz - chłopiec na posiłki, ordynans

  Kożdi oficyr mo sfojygo bursza.
  Burszam naziwajó tyś chłopoka do posiłkóf.
 • rita100 05.08.07, 22:21
  busztynowy, busztinowi - bursztynowy

  busztinowi bómbelek (wisiorek) kupała dziewczinka na kiermasie.
 • rita100 05.08.07, 22:26
  butyka, butika - mały sklepik, wiejski kram

  Nowocian mnioł napszut butika z Zamajsdorsie, a potam kupsiuł sobzie karczma w
  Noglodach.
 • rita100 05.08.07, 22:26
  buzować - mocno palić w psiecu

  Nie buzuj tile, bo bandzie za gorónco.
 • rita100 05.08.07, 22:28
  byczak, biczok - byczek młody, mlody dorastający byk

  Wuj mo tero dzandi, bo pszedoł pora biczokóf.
 • rita100 05.08.07, 22:34
  byldować - kształcić

  Łóni só bogate, ale dźeći nie byldujó, bo łóne nie majó do tygo głowi.
 • rita100 05.08.07, 22:35
  byldować się - kształcić się

  Jedan jych sin bylduje sia f uńiwerzytyće f Królefcu, a drugi w gymnaziji w
  Łolstińe.
 • rita100 05.08.07, 22:36
  byldunek - wykształcenie, ogłada

  To je człoziek z byldunkam, mózió że je inżinjeram w jekiś fabrice.
  Łón ni mo żodnygo byldunku, nie źy nawet kogo i jek mo psziźitać.
 • rita100 05.08.07, 22:41
  bystrzeć, bistszyć - ożywiać się, zainteresować się

  Zaro bistszoł, jek łojczulek poźedoł, ze mu kupsi zygerek.
  Jek końe łoboczułi ołto, zaro bistszałi.
 • rita100 05.08.07, 22:42
  bystrzeć, bistszić - podjudzać, podpuszczać

  Antóś je spokojni, ale tan starszi zawdi bistszi go do złygo.
 • rita100 05.08.07, 22:43
  byszung, biszunk - pobocze drogi, rów przydrożny

  Ludźe potposajó krowi na biszubgach, choc to je zakozane.
 • rita100 05.08.07, 22:56
  bździć - smrodzić, zapaskudzić powietrze, ignorować

  Najot sia grochu i bździ bes łustanku.
  Bżdzia na jygo pomoc, som sobzie dom reda.
  Ńech godo co chce, a jo bźdźa na ńego.
 • rita100 05.08.07, 22:57
  bździel, bźdźyl - pierdziel

  Nie chca z ńam śedźić w jeni łafce, bo pszi takam bźdźylu ńi moga witszimać.
 • rita100 05.08.07, 23:00
  bździna - błahostka, drobnostka

  Pszińós tako bźdźina i miśli, ze to dużi podarunek.
  Takych bźdźin cole słuchać nie chca.
 • rita100 27.03.08, 21:55
  baldiakia, baldaka - zniedołężniały
  i do niczego
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 21:56
  bandziurka, bandurka - trzystrunowy instrument muzyczny, rodzaj lutni
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 21:57
  batlewisko - bat
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 21:57
  batrzelisko - bicz, bat
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 21:58
  bąbąksy - cukierki
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 21:58
  bebeszki - pościel, pierzyny
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 21:59
  bergman, berchman - górnik
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 21:59
  berne - może ogień ?
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:00
  biel - podmokła, bagnista łąka
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:00
  biele - gatunek grzybów
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:01
  blankowany - ogrodzony
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:05
  bleja - gatunek ryby
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:05
  bobek - nawóz koński
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:06
  bojnie - bogobojnie
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:07
  boluje - boli
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:07
  bombać - spadać (z drzewa)
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.03.08, 22:08
  borozinka -gajowy, borowy
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:17
  borzyć (burzyć) - robić coś z krzykiem
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:18
  burzuchny - krzykliwy, hałaśliwy
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:18
  bramica, bramnica - brama
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:19
  bronny, brony - brunatny koń
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:19
  broślaczek (brzuszlak) - kamizelka
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:23
  brzemiennik - ciężar
  od brzemię
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:23
  buksy, buksiki, bukeski, bukciaki - spodnie
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:25
  bula - byk
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:25
  bylki, byziecki - wołki
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:25
  bymben - dziecko (pogardliwie)
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:26
  bytować - ofiarować
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.03.08, 21:26
  bzisowowy - atłasowy
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:09
  bajerka - jasne piwo
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:09
  batalion - duża ilość czegoś
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:10
  batóg - bat
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:10
  bąbelek - wisiorek
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:11
  berda - płachta z zawartością związana pod szyją i niesiona na plecach
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:11
  bosa - o potrawie bez tłuszczu, bez omasty
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:13
  brdykać - wyzywać(kogoś)
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:15
  bredzić - gadać głupstwa
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:16
  brutkajstwo - państwo młodzi
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:35
  bywat - wiwat, toast
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka