Dodaj do ulubionych

Pora tisiancy

24.07.07, 22:52
Mnieć tak pora tisiańcy markóf wink))

Kóntek na psisanie zdań z liczbami, może być ?
Edytor zaawansowany
 • rita100 24.07.07, 22:54
  Sójsiod kupsiuł na wesele córki tszi achtle (beczółki) pśiwa
 • rita100 24.07.07, 22:55
  Nosza potszta amtuje tilo do tszeci

  amtuje - urzeduje
 • rita100 24.07.07, 22:57
  Doł do gazyti anónks rze mo na pszedosz dwa krowi i jenygo konia.

  anónks - ogłoszenie
 • rita100 24.07.07, 22:58
  Kupsiuł na ałkciji psiańć klafrów drewna na łopołka.
 • rita100 26.07.07, 21:32
  Chodziuła łot jenygo do drugygo i szukała pokoju.
 • rita100 03.08.07, 21:41
  W jeni buchcie mowa trzi prosiokóf, w drugi pśiańć,
 • rita100 04.08.07, 21:06
  Pod każdam kszam bułi tlo tszi abo sztyri bulwi.
 • rita100 04.08.07, 21:09
  Jek atlarija zaczuła stszylać, to bómbi podałi jena po drugi.
 • rita100 10.08.07, 21:25
  Źidłi majó trzi abo sztyry caki (ząbki)
 • rita100 11.08.07, 21:49
  Na weselu capowali (toczyli) jedan achtelek psiwa po drugam.
  --
  A jek am sia w szpiglu łujrzała, to aż am na głos zaryczała " O Jenu jekom fejno".
  Warnija "Po naszamu" Edward Cyfus
 • rita100 12.08.07, 13:01
  Naszo matulka tkała dawni na dwa i sztyri cepi.
  --
  łusióndź sia, bo jek ci poziam doczemu jo wlozła to sia przewolisz !
 • rita100 13.08.07, 21:26
  Ale dziś gorónco, w chłodzie só dwadzieścia sztyri gradi.

  Warniacy na cień godajó chłód.
  --
  łusióndź sia, bo jek ci poziam doczemu jo wlozła to sia przewolisz !
 • rita100 16.08.07, 20:54
  W zima łuż ło godzinie szworti robzi sia ciamno.
  --
  Trzymoj sia Fizia, musisz sia wylizać. Pancia czka na Ciebzie dóma.
 • rita100 16.08.07, 21:59
  Mowa psiańć cieloków, trzi przedoła, a dwa łostaziwa no siebzie.
  --
  Trzymoj sia Fizia, musisz sia wylizać. Pancia czka na Ciebzie dóma.
 • rita100 19.08.07, 19:54
  Wipsiuł gorzała jenam cugam. Ciajsto to mozna lobaczić jek ludzie kupajó
  seteczke i tak jenam cugiem wypsijó i eszcze sia pytajó czi kaułcji ni ma za
  flaszeczka wink)))
 • rita100 28.08.07, 22:12
  dołożny - dość zamożny
  Dołożne gospodorze sprozajó sobzie maszini jena po drugi.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 22:09
  drobnik - wóz drabiniasty

  Woźili żito sztyróma drobnikami.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może psiwa chcesz? Tlo sia nie pociuroj w porteczki.
 • rita100 01.09.07, 21:34
  Załósz do dunola drugo pora koni, bo jena pora taki furi nie pocióngnie.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 22:16
  dwasta - dwieście

  Buło tam ze dwasta ludzi.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.09.07, 22:47
  dziobnąć jenego - golnąć sobie
  wypić kieliszek wódki
  Mój chłop nie psije ale w mnieście to ciasam jenygo sobzie dziobnie
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 06.09.07, 22:38
  eno, ano - jeno, tylko

  Z dwunostu jojków wilangło sia ano łosóm.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 21:53
  Nasz foter w tam roku bandzie mnioł sześdziesónt lot
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 22:07
  Jó mom jygurstog psóntygo fybłara.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:10
  Jedan trojok to dziesiańć fejników.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:20
  felować - brakować , dolegać

  Do dzieźańdziesiańciu lot felowało mu tilo pu roku.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 22:33
  Jekoś tak zaro po wojnie ściójgnół z konzitó i z trzóma dzieciukami zza Buga.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.09.07, 22:36
  fórszósować - płacić zaliczkę
  Fórszósowoł am kołodziejoźi sto psiandziesiónt marków na nowi wóz.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.09.07, 22:49
  Dołam sobzie zrobzić sześć fotografków.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:35
  W psiyrszi klasie łucziuł noju nołcziciyl, a tero w drugi klasie mowa frejlana.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:46
  Chłopi frisztikujó na polu, bo łuż ło psiónti pośli do roboti.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.10.07, 22:40
  Nasze gburi majó po sztyri, sześć a nawet po łosióm koni.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.10.07, 22:20
  Jena nosiuła woda, drugo polywała giskonam ksiotki.
  Jena czitała ksiójżke, drugo warziła łobzod

  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.10.07, 23:00
  dwa zdrowe łapy do roboty smile
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 25.10.07, 21:50
  grady - stopnie w termometrze
  Zrana buło aż dwadzieścia gradów mrozu.

  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.11.07, 23:19
  W naszi szkole łuczó dwa nołcziciele i jena guwernantka
  --
  Brumejza chodziuła mi w zambach jek taka zoga a pufoła am jek ta lokomotywa
  »¸¸.•*¨`•»uf jek gorónco uf»¸¸.•*¨`•»"
 • rita100 19.11.07, 22:58
  jeden, jena, jeno - jeden, jedna, jedno

  --
  »¸¸Ty sobzie łusiójdź, psiwko abo limónode popsij i pomyśl.•*»
  »¸¸.•*¨`•»" Bandzie lepsi. No toć jenaczy być ni może »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.11.07, 22:59
  jenego, jenej, jenamu.
  --
  »¸¸Ty sobzie łusiójdź, psiwko abo limónode popsij i pomyśl.•*»
  »¸¸.•*¨`•»" Bandzie lepsi. No toć jenaczy być ni może »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 25.11.07, 18:19
  kamela - wielbłąd.
  Jene kamele majó jedan gorb, a druge po dwa garbi.
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  To je nolepsze, choć roz a dobrze »¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 26.11.07, 13:17
  rita100 napisała:
  > kamela - wielbłąd.
  > Jene kamele majó jedan gorb, a druge po dwa garbi.

  Jó, bo jek mowa jedan gorb, to je błónd, a jek dwa garbi to je wielbłónd...


  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 16.12.07, 19:55
  kila - kilka
  Jek cótka Jegniyrza psrzichodzi do noju to matulka ji zawdi daje kila jojków,
  kawoł szpaku i kila fóntów pszani mónki.
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Spaziedlizie, rychtyczno łuczto »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.12.07, 19:56
  kilanaście - kilkanaście.
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Spaziedlizie, rychtyczno łuczto »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.12.07, 20:01
  kiloro - kilkoro

  Mnieli kiloro dzieci i wszistkie sia czegóś wiłucziłi, nostarszi jest ślusorzem,
  drugi psiekorzem, jedna dziwczina je krawczkó, a drugo mo sztela na potszcie.
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Spaziedlizie, rychtyczno łuczto »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 29.12.07, 19:08
  śli jeni do jenych

  "Kiedy my gnój trzenśli, cy śli na grabarku, albo w zimie śli jeni do jenych z
  kółkami, to my w ciung śpsiewali".
  --
  »¸.•*»Kołobrzeg-Kolberg
  Spaziedlizie, rychtyczno łuczto »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.04.08, 20:22
  kwadraniec, kwadranc - kwadrans

  Jest kwadraniec po jedenasti.
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.06.08, 20:56
  laga, loga - kolejka piwa lub wódki
  Łusiedlim na sila w karczmie i kożdi postaziuł po jeni ladze.
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.10.08, 21:17
  Majóntkarze na Warniji majó po tisiónc abo nawet ziancy morgów ziamni.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
  co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
 • rita100 09.11.08, 21:28
  meter - metr
  metr sześcienny.

  Jedan meter ma 36 colów.
  Kupsia jeszcze trzi mytri szczopów.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.11.08, 20:43
  miarka - kubek do miarki
  np jagodów, malin, grzybów.

  Kobzity przedawali na rynku jegodi po trzidzieści, a grzibi po dwadzieścia
  feników za mniorka.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.12.08, 18:55
  niejeden, niejedan, niejena, niejeno, niejeni
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.01.09, 20:42
  obstać - wytrwać, ostać się, utrzymywać się, złożyć pomyslnie egzamin

  Namodzioł mnie, żebich pożicziuł Bartlozi pora set marków, ale jo łobstoł-am
  przi swojam i nic mu nie doł-am.
  Kilu nie złożuło egzaminu, ale nosz chłopok łobstoł.
  --
  Wisi wisielec, siedzi siedzielec i prosi Boga, żeby tamten spadł.
  *·.¸*.¸*.¸*.¸*.¸*`'·.¸*słonina i kot*.¸*.¸*.¸*.¸*`'·.¸*
 • rita100 10.02.09, 22:31
  omanić - oszukać.
  Łomaniuł mnie ło dziesiańć marków
  --
  ¸¸.•*¨`•»Czasem szarpnie w sercu bunt
  Czasem dusza,gdzieś się rwie¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.02.09, 20:15
  osiom - osiem
  łosióm

  osiomdziesiąt - osiemdziesiąt
  łosiómdziesiónt

  osiomdziesiąty - osiemdziesiąty
  łosiómdziesiónty

  osiemnasty - łosiómnosti
  osiemnaście - łosiómnoście

  osiomset - osiemset
  łosiómset
  --
  ¸¸.•*¨`•»Czasem szarpnie w sercu bunt
  Czasem dusza,gdzieś się rwie¸¸.•*¨`•»
 • rita100 21.02.09, 22:43
  Mnieli dwa córki, łoba sia dobrze łożeniułi, jena mo buchaltera, a ta drugo
  łurzandnika sztrekowygo.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Czasem szarpnie w sercu bunt
  Czasem dusza,gdzieś się rwie¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.02.09, 18:45

  Na padołku mniyszkajó tilo dwa gospodarze, Bołkroźić i Kramkowski.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Czasem szarpnie w sercu bunt
  Czasem dusza,gdzieś się rwie¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.02.09, 17:06
  parka - para bliźniąt
  Noprzód mnieli dziywczinka, a potam łurodziuła jam sia porka chłopoców.
  Bernat kupsiuł sobzie porka truziów i mo tero z niami robota na całi dziań
  --
  ¸¸.•*¨`•»Czasem szarpnie w sercu bunt
  Czasem dusza,gdzieś się rwie¸¸.•*¨`•»
 • rita100 15.03.09, 20:22
  Z niygo to taki psiyrdka, nigdzi spokojnie posiedzić ni może, tilo zawdi loto z
  jenygo do drugygo kónta.
 • rita100 15.03.09, 20:51
  piędziesiąt - pięćdziesiąt
  psiańdziesiónt

  piędziesiąty - pięćdziesiąty
  psiandzesónti.
 • rita100 05.04.09, 20:40
  Podemknij sia trocha do mnie, tu je plac jeszcze no jeni łosoby.
 • rita100 08.07.09, 20:09

  Wsziści połusiodali na łofkach, tilo no poru nie buło mniejsca.
 • rita100 27.09.09, 22:18
  Kediś to nawet niejene stare babi brałi primki do gambi.
 • rita100 06.11.09, 20:23
  pycek - szczypta, odrobina, ułamek, mały kawałek
  Doj mi picek szokoladi.
 • rita100 14.11.09, 21:34
  Buła-am razu w karcznie i som am zidzioł, jek stozioł jena kolejka za drugó.
 • rita100 16.11.09, 21:15
  reja - rząd, szereg
  Łustazili sia wszisći w jeni reji
 • rita100 20.11.09, 21:25
  rozczwartować - roćwiartować
  rozczwortować
 • rita100 24.11.09, 21:05
  rozwić - rozwinąć
  rozzić
  Rozziła sznoptuszek i rachowała siuła jeszcze mo groszów
 • rita100 26.11.09, 20:40
  rychtować - odpowiednio ustawiać

  Wczoraj richtowoł-am zygarek, a dziś jidzie znów 5 minutów za pózno.
 • rita100 02.12.09, 20:43
  samojeden - sam jeden, jedyny
  Z jych szurków Robert samojedan łuczi sia w szkołach.
 • rita100 04.12.09, 20:40
  sietum, siytóm - siedem
  sietumnaście, sietumnasty, sietumdziesiąt, sietumdziesiónty itd
 • rita100 06.12.09, 18:41
  skietować - zalożyć kajdanki, skrępować łańcuchami

  Jek jam diślo sia złomała, sketowli łoba wozi razam i sztyróma koniami
  jekoś zajechali do domu.
  Policjanti prowadzili dwóch rejbrów razam sketowanych.
 • rita100 07.12.09, 20:57
  skrzeczek - płaksa, beksa
  Przestoń już skrzeczku, riczić i jić sia zabaziać z drugami dzieciami.
 • rita100 21.12.09, 21:21
  stmieniać - zmieniać, rozmieniać
  stmnianiać
  Czi możesz mi stmnianić dziesiańć marków na drobne ?
 • rita100 21.12.09, 21:24
  sto - stu,
  stodniowy, stoletni, stotysięczny
 • rita100 21.12.09, 21:50
  stóf - kubek blaszany objętości 1 litra do czerpania wody, miara ilościowa
  objętości 1 litra

  Stófam siangała po woda do sztungzi.
  Na rinku przedajó grzibi i jegodi na stófi.
 • rita100 28.12.09, 22:20
  sześdziesiąt - sześćdziesiąt
  sześdziesiąty - sześćdziesiąty
 • rita100 05.01.10, 19:44
  szterdziesty - czterdziesty
  szterdzieści, szternasty, szternaście, sztery itd
 • rita100 12.02.10, 20:56
  wyklepać się - coś zdradzić, przyznać się do czego
  Łón som sia wiklepoł, ze razam z drugami szurkami krod kruszki z Lubertowygo
  łogrodu.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.