25.08.07, 21:11
Tero bandó słózieczka na literka 'D' ze słożniczka Steffena
Edytor zaawansowany
 • rita100 25.08.07, 21:16
  dać - pozwolić, polecić, nakazać

  Doj mu trocha pozaboziać sia twojami zabowkami.
  Woter doł Reskamu poźiedzić, że łuż ziancy mu koni nie pożiczi, bo łod niego
  wrocajó zawdi spocóne.
 • rita100 25.08.07, 21:17
  daleczki - bardzo daleki

  Gdziś w daleczkam kraju żuła sobzie staro babulinka.
 • rita100 25.08.07, 21:24
  dampfer - parnik do gotowania ziemniaków dla trzody chlewnej; statek parowy

  Kożdi zainkszi gospodorz mo dampfer do kartoflów.
  Przejechalim sia dampfram po jeziorach mazurskych.
 • rita100 26.08.07, 20:04
  darować - trwać, przewlekać się

  Długo darowało asz wojna sia skónczuła.
  Nie ziam, co jam tak długo daruje, nie jodó i nie jodó.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:05
  dawić się, doźić sia - dławić się, dusić się

  Nie pogris dobrze jepka i zaczół sia doźić.
  Nie ściskoj mu sziji, bo sia łudoźi.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:13
  december, dycember - grudzień
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:22
  dech, dechu - dech, oddech

  Tak sia zmanczuł, że mu dechu zabrokło.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:23
  dega, dyga - szabla, broń sieczna, bagnet
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:24
  dejcug, dyjcug - pociąg pośpieszny

  Ludzie ze wsi dyjcugam nie jechali, bo buło za drogo.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:25
  deka - szmaciak

  Deki tkałi starsze kobzyti z poćiantych na paski flyków.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:26
  dekować - pokrywać (dach) pokrywać (klacz)

  Dawni ludzie dekowali dachi słómó, a tero muszó dekować dekówkó.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:34
  dekówka - dachówka

  Zietrz zrzuciuł z dachu pora dekówków.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:38
  denica, danica - długa deska używana jako spód drabiniastego wozu.

  Jek sia wozi zboże z pola, to na danici zawdi łostaje trocha źiorków.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:47
  deptać - ubijać nogami; o samcach ptaków, zapladniać, pompować powietrze do
  miechów organowych

  Trzeba dawać gójsioroziu trocha łowsu, bo łuż zaczino deptać gajsi.
  Hejnrich z dużó głowó nic nie robziuł, tilo deptoł łorgani i roznosuł telegrami.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:53
  dera, dyra - stara szmata, podniszczony koc, prześcieradło

  Te dyri łuż nie só suła worte, nolepsi przedoć to wszistko klatnikozi.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 26.08.07, 20:57
  derczyna - drezyna

  Kolejorze jodó ciasam derezynó po szinach.
  --
  Łuśóndzta porzóndnie i nie bujajta sia, bo eszcze sia przekopyrtnieta.
 • rita100 27.08.07, 20:56
  deszczka - mała deseczka

  Z tych deszczków zrobziwa sobzie wózek.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:04
  deszczowy - dżdżysty, słotny

  Mowa tygo roku deszczowo ziosna.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:05
  dęga, danga - pręga od uderzeniem batem, rózgą

  Nie pożicza mu ziancy konia, bo łod niego przichodzi zawdi z grubami dangami.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:09
  diabu, djobu, djobła - diabeł

  To chiba djobu toka zbrodnio wimiśluł.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:10
  diarium - gruby zeszyt

  Kożdi z łuczniów w wiszszi klaśe maśoł mnuć diarium; chto go ni mnioł, dostowoł
  ścinkó po rancach.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:11
  dłupać - dłubać

  Przestoń dłupać w nosie, bo bandziesz mnioł sochle.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:18
  dłużować - bronować pole wzdłuż

  Łojciec dziś dłużuje łoronka pod siyw.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:19
  dłużyć się - przykrzyć się

  Łuż mi sia dłużi na ti gościnie.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:20
  dobukać się - dopukać się

  Ni móg-am do niych sia dobukać, pewno nikogój nie ma w domu.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:25
  do ciemka, do camku - do ciemności, do zmroku

  Sieklim żito do camka
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:40
  docierać komu, dociyrać - dokuczać komu

  Ale mu doter, bo łuż łod downa mnioł na niygo chropka.
  Dociyroł mu, żebi wreście dług łotdoł.
  Tak mi dociyra, że musza łodejść gdziyś na bok.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:40
  do czego - dlaczemu, czemu

  Do czego tu znowuj przichodziś ?
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:42
  doczynek, doczinek - zachód, zabieg, ambaras, trud

  Mnielim gwołt doczinku, żebi sina wilózować z wojska.
  Budować nie banda, to wimogo za dużo doczinku.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 27.08.07, 21:45
  doczynkować się - zadawać sobie trud, trudzić się, zabiegać

  Doczinkowoł sia dużo, żebi dzieci wichować, a tera łóne ło niego nie dbajó.
  --
  Zitoj i paczanstuj sia bómbónam tilo łodz'ń z pazłotka
 • rita100 28.08.07, 21:31
  doganiać, dogonić - zapędzać do czegoś, zmuszać do czegoś

  Szurki bili eszcze małe, a jusz jiych dogoniali do roboti.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 28.08.07, 21:33
  dogarować, dogorować - dogotować

  Kartofle wnet dogorujó, zaro bandzie łobziod.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 28.08.07, 21:58
  dokomentny, dokomantni - dokladny, dokumentny

  Łón je w swoji robocie dokomantni.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 28.08.07, 22:06
  dolmeczer - tłumacz sądowy

  Wszistko co na sóndzie móziułam tłumaczuł dolmeczer.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 28.08.07, 22:07
  dołożny - dość zamożny, dość bogaty, nie mający kłopotów finansowych

  Dołożne gospodorze sprozajó sobzie maszini jena po drugi.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 28.08.07, 22:13
  doma - wdomu, u siebie

  Czi łojczulek jest doma ?
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:15
  doparzać, doparzyć komu - docinać, przygadywać, wygarniać komu prawdę

  Zaczół ze mnie kps'ić, ale wtedim mu doparzuł.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:16
  dopilać, dops'ilać, dops'ilić - doglądać, dopilnowywać, czuwać nad kim lub czym

  Jek wijoda, to ti dops'iluj dobrze kon'ie i krowi.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:20
  dopnąć, dopnóć - dopiąć
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:25
  dopuszczać, dopuścić - dać pokryć

  Dopuśc'ić krowa do bika.
  Dopuśc'ić szkapa do drigonta.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:28
  doreda - dorada
  doredzić - doradzić
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:29
  dorędzie, dorandzie - po ręką , w pogotowiu

  Mn'ioł akurat na doran'dziu grubo loga
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:32
  dorzeniały, dorzaniałi - dojrzały
  o zbożu , o owocach

  Kruszki só łuż dorzan'ałe.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:35
  dorzenić, dorza'nić - dojrzeć
  o zbożu, o owocach

  Żito łuż dicht dorzan'ało, w ponydz'ałek zaczn'ewa s'ec.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:36
  doskoknąć, dokoknónć - doskoczyć
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:37
  doszrubować - dośrubować
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:37
  dotchnąć, dotchnónć - dotknąć
  dotchnięcie, dotchnian'ce - dotknięcie
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:39
  dotrafić, dotras'ić - urtafić; dogodzić

  Dotrasiuł wbz'ić góść w samo fuga.
  Łón mu dotrasiuł swojó łopoziostkó.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 21:49
  dotrącać, dotróncać - dobijać, zadawać cios śmiertelny

  Z tygo cieloka łuż nic nie bandzie, musiwa go dotróncić.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może bómbóna chcesz ?
 • rita100 29.08.07, 22:00
  dowojować - dopiąć swego, wywalczyć coś, doprowadzić coś do skutku

  Kłóciuł sia i kłóciuł z łurzandam aż w kóncu dowojowoł sia tygo, co chcioł.
  Swojam łuporam dowojowoł
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może psiwa chcesz? Tlo sia nie pociuroj w porteczki.
 • rita100 29.08.07, 22:01
  drabant, drabont - wysoki, silny koń

  Dwa drabonti cióngnółi jygo karyta.
  Kobzyta wysoka jek drabont.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może psiwa chcesz? Tlo sia nie pociuroj w porteczki.
 • rita100 29.08.07, 22:05
  drabiasty, drobźasti - drabiniasty

  drabiowy, drobźowi - drabinowy
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może psiwa chcesz? Tlo sia nie pociuroj w porteczki.
 • rita100 29.08.07, 22:07
  drabnik, drobnik - wóz drabiniasty

  Woźili żito sztyróma drobnikami.
  --
  Jo żija bez kłopotu, a może psiwa chcesz? Tlo sia nie pociuroj w porteczki.
 • rita100 30.08.07, 21:33
  drabź, drapś - drabina
  i wóz drabiniasty

  Nie źandujta sia po drobzi, bo spadnieta.
  Zapszangnij konie do drobzów i pojedziewa po siano.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:34
  draka - klacz

  Jygo draki lecó jek zietrz
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:36
  drapać len - obrywać główki lnu

  Łuż łod samygo rana zaczylim drapać lan.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:37
  drapaka - miotła prymitywna z rózg brzozowych

  Sznyper robzi kosze i drapaki na przedosz.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:41
  draszba - młócka, młocenie

  Draszba to ciajsko robota
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:42
  draszować - młócić

  Teroz cepami nicht łuż nie draszuje, wsziści majó maszini do draszowanio.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:46
  drągi, dróngi - rusztowanie nad klepiskiem lub sąsiekiem
  Wimaszinujewa ta trocha jancznianiu z dróngów, żeby buło mniejsce no koniczinki.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:50
  drdza - rdza
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:51
  drdzeć, drdzyć - rdzewieć

  drdzewny, drdzywni - rdzewny
  Na deszczu źelazo chibko drdzeje.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 21:59
  drejszar, drejszor - pług, trójskibowiec
  Rźisko bandziewa szylować drejszoram.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 22:00
  drekslowć - obrabiać tokarką drewno, wyrabiać tokarką przedmioty z drewna

  Chto mo maszina, som sobzie dreksluje rozmajite rzeczi.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 22:04
  dresować - tresować

  Policijo mo dresowane psi.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 22:26
  drewnianny - drewniany
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 22:27
  drożdowy - drożdzowy
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 22:28
  drożdy - drożdze
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 22:33
  drożka - dorożka
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.08.07, 22:33
  drożkorz, droszkarz - dorożkarz
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 31.08.07, 20:27
  drucianny, drucianni - druciany
  wykonany z drutu

  Łogrodziuł sobzie całi łogród druciannam płotam
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:37
  drugi - inny

  Rób to, co do ciebzie noleżi, a nie patrz na drugych.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:38
  druknop - zatrzask, zacisk guzikowy

  Bluska mniała zapnianto na druknopi.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:41
  drygant, drigont - ogier, nie kastrowany koń
  Pojechoł ze szkapó do drigonta.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:44
  drykiel, drykel - klamka

  Ficiuł za drykel, ale dźwyrze bułi zamkniańte na klucz.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:47
  drzazga, drzozga - smolny kawałek drwna do rozpalenia ognia

  Nazorgowoł drzazgów do rospolania łognia na cało ziama.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:48
  drzażnić, drzożnić - drażnić , niepokoić

  Nie drzożnij dziecka, bo bandzie płakać.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:49
  drzeć się, drzyć sia - rwać sie do czegoś

  Nasz parobek drze sia do roboti
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:52
  dubelt - podwójnie

  Skómpi dubelt traci
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:55
  dubeltowy - podwójny
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 20:56
  dudlać - grać nieudolnie na instrumencie muzycznym

  Dudlo na skrzipkach bez łustonku, że aż łuszi trzeba zatikać
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:10
  dudłać - dłubać w czymś, majsterkować, robić coś powoli

  Łón zawdi cóś tam dudło.
  Dudło i dudło, a niczegój dobrze nie zrobzi.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:13
  dudłaj, dudłoj - kiepski rzemieślnik

  Do takygo dudłoja łuż ziancy nie puda z robotó.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:28
  duga - łom, zelazny lub drewniany drążek służący do wyważania lub podnoszenia
  ciężarów

  Dugami wiważali zielgi kamniań z ziamni.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:29
  dugować - wyważać, podnosić ciężar łomem
  Dugowali i dugowali, a kamnień wcole sia nie ruszoł.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:42
  draszki - ludzie zajmujący się młóceniem
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:31
  dulczyć - wpatrywać się, patrzeć

  Dulczisz na mnie jek na raroga.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:33
  dunal, dunol - hak zaczepowy na końcu dyszla

  Załósz do dunola drugo pora koni, bo jena pora taki furi nie pocióngnie.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:38
  dupek - walet w kartach

  W szkacie nowiszszami trófami só dupki
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:53
  dura, dóra - dziura, więzienie
  wulg. tyłek

  Łobocz tilo, masz dóra w rankozie.
  Za strzylanie do zajónców wsadzili go do dóri.
  Jek bandziesz jeszcze brojuł, dostaniesz po dórze.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:56
  durać - kłuć, uderzać spiczastym narzędziem

  Niechcóncy durnół go zidłam
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:58
  durawić, durazić - dziurawić
  durawy, dórawi - dziurawy

  Tan mniech je dórawi
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 21:59
  durka, dórka - dziurka

  Patrzuł bez dórka do klucza
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 22:13
  durnik, dórnik - dziurkownik
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 22:14
  duże - suma kościelna

  Na dużam falorz Hanowski mnioł psiankne polskie kozanie.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 22:15
  dwasta - dwieście

  Buło tam ze dwasta ludzi.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 22:17
  dychać - dyszeć, oddychać

  Kóń leżoł łuż jek zdechłi, ale eszcze dychoł
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 22:18
  dychawa - dychawica
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 22:22
  dycht - zupełnie, całkowicie
  dicht - gęsto, zwarcie

  Ło tam łuż dycht zaboczułam.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.09.07, 22:23
  dychtować - upychać

  Dychtujta dobrze, to cało kupka siana wejdzie do mniecha.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 21:56
  dychtowny - zwarty, gęsty, szczelny

  Tan sztow je dychtowny.
  Żołniyrze nosili woda no koni w kubełkach z dychtowanygo płótna.
  Z tygo kibla woda nie leci, łón je dichtowni.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 21:57
  dychtyk - mocny, solidny

  Zabrali sia dichtik do roboti i łociścili całe mniyszkanie.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:00
  dyktat - dyktando

  Dzisioj psisolim w szkole diktat
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:01
  dyla - długa deska, drewniana podłoga

  Podłoga zrobzióna buła z szyrokych dylów.
  Leżoł łuż łumerti na dylach
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:12
  dylować - wykładać podłogę dylami
  Nasz'e chłopy dylujó dziś podłogi.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:14
  dyru-dyru, dylu-dylu - dzwięk na skrzipkach
  Dylu-dylu deska,
  mnioła baba psieska....
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:15
  dysielka - dyszelek
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:16
  dyśla - dyszel
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:16
  dytrych - wytrych

  Złodzij ditrycham rostworzuł dźwyrze i wszed do mniyszkania.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:23
  dziakać - dziobać, uderzać dziobem; siekać , rozdrabniać

  Jek łusiod na ława, kluka, co siedziała na jojkach, dziaknóła go w noga.
  Dawni ludzie siekaczkam dziakali kapusta do kisiania.
  Drewnnianó łuszkó dziakała kartofle na łobziod.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:28
  dziamlać - żuć powoli, jeść niechętnie, bez apetytu

  Czi nie możesz jeść porzóndnie, a musisz tak dziamlać.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:31
  dzieciuk - dziecko

  Weź dzieciuka na ranka, niych tak nie płacze
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:33
  dziel, dziyl - pewna część , jakiś odłam
  Gwołt lostoło na ferzamlóngu, ale dziyl poszła do domu.
  Dziel... dziel - jedni.... drudzy.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.09.07, 22:35
  dzierzgać, dzyrzgać - dziergać, robić na drutach

  Całimi godzinami siedziała przi psiecu i dziyrzgała cwyterek no Marichni.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.09.07, 22:25
  dzierzgać sia, dzyrzgać sia - rzucać się, ciskać się, głosno się oburzyć

  Nie dziyrzgaj sia tak na niygo, bo łón wcole nie je taki niegodni.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.09.07, 22:30
  dziewa, dziywa - dziewucha, pog, o służącej

  To je paskudno dziywa, ło niczam nie miśli, tlo ło lotaniu.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.09.07, 22:32
  dziewczak, dziwczok - dziewczyna

  Kożdego zieczora dziwczoki polywajó ksiotki w łogrodzie.
  To je dobri dziywczok, chantni do wszistkego.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.09.07, 22:34
  dziewczynin, dziyczinin - należący do dziewczyny, będący własnością dziewczyny.

  To só dziywczinine roboti, chłopoki tygo robzić nie bandó.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.09.07, 22:36
  dziewka, dziywka - służąca, pomoc domowa

  W gospodarstsie dziywki majó gwołt roboti, bo robzió i w domu i na polu.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.09.07, 22:39
  dzięgi, dziangi - pieniądze

  To je człoziek bogati, mózió, że siydzi na dziangach.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.09.07, 22:41
  dzikasy - nieco płochliwy

  Konie só dzikase, trzimoj jych dobrze w lejczikach
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.09.07, 22:48
  dziki - płochliwy, nie oswojony

  dzika świnia - dzik
  dzika koza - sarna
  abo coś nie szczepione jak
  dzika kruszka, dzika jebłonka
  abo niejadalny, trujący
  dzika jagoda, dzika róża
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.09.07, 22:42
  dził-dził - wołanie na gajsi

  dziłki - pieszczotliwie gąsięta
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.09.07, 22:44
  dziobak, dziobok - narzędzie do dłubania niecek
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.09.07, 22:46
  dziobnąć jenego - golnąć sobie
  wypić kieliszek wódki

  Mój chłop nie psije ale w mnieście to ciasam jenygo sobzie dziobnie
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.09.07, 22:48
  dziukać - drzemać w pozycji siedzącej
  Dziadek siydzi na krześle i dziuko.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.09.07, 22:51
  dziułać - ciułać

  Suła psianiandzy łudziułołeś w ti skarbónca ?
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.09.07, 22:53
  dziwota - coś dziwnego, zwykle połączone z negacją

  Tak sobzie wychowoła dzieci; nie dziwota, ze tero ji nie słuchajó.
  --
  ...i po szluczku by sia melodyja przybaczuła »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.07, 21:22
  dźwerki, dzwyrki - furtka, drzwiczki
  Zamknij dźwyrki łot psieca.
  Dźwyrki łot łogrodu nie só zamknaiante.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.07, 21:26
  dźwerzany, dźwyrzani - futryna drzwi

  Szortuch zisi na dźwyrzanach dużi jizbi.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.07, 21:30
  dźwerze, dźwyrze - drzwi, wrota, brama

  Zamknijta dźwyrze, bo muchi wlatujó do jizby.
  Zawadziuł wozam ło dźwyrze łot podwórzo.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:05
  diko, dika - gruba
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:06
  doczynkować - starać się
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:06
  dogoda - wygoda
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:06
  do grżycha - do diabła
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:07
  dołęga - niedola, ciężkie życie
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:07
  domotor - domator
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:08
  dorować, durować - trwać, ciągnąć się
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:20
  dorzenić - dojrzeć
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:23
  do watra - do diabła
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:24
  drapaka - miotła
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:25
  drejfusek - taboret, stołeczek o trzech nogach
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:25
  drożyna, drózny wóz - pusty wóz
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:26
  drwio - drżą
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:26
  dryntzieje - drętwieje
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:27
  drzoszczki - drzazgi
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:27
  drżoźnić - drażnić
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:28
  dula - rodzaj gruszki
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:28
  duleczka - córeczka
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 20:28
  durch - zupełnie
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 21:30
  dwórnik - pracownik dworu
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 21:30
  dybzak - kieszeń
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 21:31
  dycht - zupełnie
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 21:31
  dyl - deska, kołek w płocie
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 21:32
  dziel - los
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 21:32
  dziujsło - dziąsło
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.04.08, 21:33
  dziywać (od dziać) - robić, czynić

  Co ti dziywisz ? wink)))
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka