Dodaj do ulubionych

Wiadomości z Warniji i Mazur (september'07)

07.09.07, 20:17
Tutaj bandziewa łumieszcać artikle z różnych gazetów i cajtunków,
poświencone lokalnym wydarzeniom. Bando to najczynściyj fragmenty
tłumaczone z literackiyj polszczyzny na "naszo gadke".

PS. Gdzie sia zapodział kontek Gajowygo "Prosto spod..."?
--
Дозволено цензурою.
Edytor zaawansowany
 • freemason 07.09.07, 20:30
  Na kuniec augusta latosiego roku, po rez pierszy w sistorii
  regirunku warnijsko–mazurskiego liczba bezrobotnych spadła poniżej
  100 tys. ludziów, a stopa bezrobocia poniżej 20 procentów.

  Ze wstępnych meldunków krejzowych arbejtsamtów wynika, co bezrobocie
  rejestrowane na koniec augusta wyniosło 99 494 osoby. W łodniesieniu
  do stanu z końca augusta łońskiego roku, je to mniyj ło 31 060 osób
  (23,8 procentów). Łod poczontków latosiygo roku, byzrobocie
  zmniejszyło sia ło 28 tys. łosób, tj. o 22 procentów.

  Najwyższy poziom bezrobocia łodnotowalim w februarze 2002 roku,
  kiedy to w ryjestrach amtów pracy sigurowało 184 209 byzrobotnych.
  Jeszcze w januarze 2004 roku buło ich 175 tysionców.

  Zmniyjszenie liczby łosób zarejestrowanych jeko ludzie bez pracy ma
  swoje łodzziyrciedlenie również w stopie byzrobocia.

  Za danymi GUS (Główny Amt Statystyczny w Warszazie) latoś na koniec
  jula, bezrobotni stanozili 19,4 procentów ludności zawodowo czynnej
  regirunku. Je to najniższy wskaźnik w historii rezionu. W porównaniu
  ze stopą bezrobocia z jula łońskiego roku, wskaźnik tyn łobniżył sia
  ło 4,8 pkt.

  Ziencyj najdzieta ło tu, w cajtunku łon-lajn:
  gazetaolsztynska.wm.pl/Spada-bezrobocie,30051
  --
  Дозволено цензурою.
 • freemason 13.09.07, 16:52
  13-lytni Marcin z taszy nauczycielki łukradł ziancyj jek 2 tys. zł.
  Buły łuczeń wszedł do szkolnego gabzinetu bez łokno.

  Kradzież mioła mniyjsce we wtorek w jednyj z rastemborskich szkół
  podstawowych. Buły łuczeń tyj szkoły wszedł bez łotwarte łokno do
  zali i z taszy nauczycielki łukradł 2250 zł. Psieniondze pochodziły
  ze składek łuczniów na łubezpieczenie i ksiojżki.

  Policjanty już nastympnego dnia łustalili sprawca i łodzyskali
  wciórkie psieniondze. 13-latek przyznał sia do kradzieży. Teraz ło
  jego losie zadecyduja sond familyjny i nieletnich.
  --
  Дозволено цензурою.
 • freemason 07.09.07, 20:47
  Agnes Trawny, co fodruje dwóch i pół mielyjona złotych
  (łodszkodowania) za mnienie, co kiedajś należało jej familii, w
  czwartek po rez psierszy pojaziła sia w sondzie. Łakurat na kuniec
  procesu. Do tyj pory ułnikała mediów, ale w czwartek łopoziedziała
  nama, co myśli ło tyj całej politycznej haji wokół jej łosoby.

  W czwartek w Sondzie Okryngowym w Łolsztynie zakończuł sia proces ło
  łodszkodowanie (entszedigunk) za działki przejynte i przedane bez
  gmina Jedwabno, co kiedajś należały rodzinie Agnes Trawny,
  łobywatelce (byrgerce) mnieckiej. Werdykt łusłyszymy bez dwie
  niedziele. Jeżli sond da jyj recht, bziałka dostanie 2,5 mielyjona
  złotych.

  Narty, położona nad jeziorem zieś w gminie Jedwabno, łod szmat
  miesionców je w cyntrum achtu, również polityków. - We wsi Narty
  łodbywa sia kolyjne polskie Wysterplatte. Polskie państwo znów nie
  przygotowało nas do ekspansji mnieckiej - łuderzał w najwyższe tony
  Mirosław Łorzechowski, co cuzamyn z innymi politykierami Ligi
  Polskich Familiów rozklebowuł w juni w Nartach bziało-czyrwone fany.

  Po nich, w juli, pojaził sia tam premier-minister Jarosław
  Kaczyński. - To, co tutaj należy do Polski, do Polaków, musi
  pozostać w naszych rynkach. Ci, którzy przejęli mienie w dobrej
  zierze, na skutek wyjazdu z Polski Mniemców, muszo buć zycher, co
  nic im nie zagraża - zapewniał premier-minister, godojonc z
  łobecnymi mnieszkańcami domu, co przed 1977 rokiem należał do
  familii Agnes Trawny.

  - Siedzimy jek na bombie - klagowuła sia premierowi-ministrowi
  Władysława Głowacka. Po tym, jak Obersond (Sond Najwyższy w
  Warszazie) przyznoł w 2005 Agnes Trawny recht do odziedziczonego po
  rodzicach domu i gospodarstwa, Głowackim łoraz druziej familii,
  Moskalików, brok sia wkrótce wyciongnońć (wyprowadzić). Tlo to nie
  je kuniec. Po wygraniu sprawy ło łoddanie dobra, Agnes Trawny stara
  sia tyraz ło łodszkodowanie za czas, kiej na łojcowiźnie
  gospodarzyły oberleśnictwo i gmina, która jej zdaniem zbogaciła sia,
  przedając czynść ziemi. Bziałka fodruje cyzamyn circa 2,5 miliona
  złotych. Proces przed Sondem Okryngowym w Łolsztynie zakończuł sia
  wczoraj. Wyrok zostanie łogłoszony 20 semptymbra.

  68-letnia Agnes Trawny, co w czwartek po rez psierszy pojaziła sia
  na rozprazie, mniała wryszcie łokazja łosobiście przedstawić swoje
  racje.

  Cd. na stronie łon-lajn:
  gazetaolsztynska.wm.pl/Koniec-procesu--jaki-obywatelka-Niemiec-wytoczyla-polskiej-gminie,30198
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 07.09.07, 20:53
  hehe, jek Ti to robzisz Fermeesonie ? Jó tak eszcze nie łumnia, dopsiero sia
  łucza, a Ti tak łoraz potrasisz ?
  Ni, ni to za ciajżka sprawa no noju eszcze, no ale bandziem czitoć smile
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 08.09.07, 16:17
  Miłomłyn mo sia stać kurortam - teki ajnfal przyszudł do głowy
  mniejskiymu amtowi i lokalnym przydsiembiorcom.
  Pierwsze kroki ku tymu, coby w mionie Miłomłyn pojaził sia drugzi
  człon (Zdrój) — już zrobzione.

  W przyszłym roku hotel Miłomłyn mo buć androwany w Cyntrum
  Rehabilitacji Syrcowej (Kardiologicznej) i Łogólnomedycznej.

  — Bandzie łokoło czterystu kurplaców (mniejsc leczniczych), budujewa
  tyż basyn i gabzinety medyczne — godo Tomasz Skorupski, dyrektor
  hotylu. — Z naszym centrum chcewam rozpoczuńć już na poczontku
  przyszłego roku.

  Abi dostać status mniasta-kurortu, brok jednok wypołniuć jeszcze
  gwołt inszych warunków (je to genau łokreślone w prawie ło
  lycznictwie kurortowym). Prazie na temat spyłnienia tych warunków
  godono w czas trefungu, w jeksim tajl (łudzioł) wzioli: włościciel
  hotelu Miłomłyn Andrzej Dowgiałło, burmistrz Miłomłyna Zbigniew
  Skolmowski, poseł Stanisław Gorczyca, radni Miłomłyna oraz sołtysi
  łokolicznych wsi.
  — Androwanie hotelu w centrum rehabilitacji to spełnienie jednego z
  wymogów uzdrowiskowych — mózi Stanisław Gorczyca. — Myślo, co nie
  wolno strocić szansa, jeka staje przyd Miłomłynem.

  Trefunk zakończuł sia wspólnym ajntragiem (wnioskiem), coby jek
  najchutciyj rozpoczonć kampania informacyjna wśród mieszkańców
  gminy, bo mnieszkańcy tyż pozinni nauczyć sia znać i zaakcyptować
  idea Miłomłyn-Zdrój.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Miasto-chce-zostac-uzdrowiskiem,30079
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 08.09.07, 19:52
  To pewno bandzie psiyrszy kurort na Warniji. I bandzie móg Gajowy wyjechoc na
  badi co by leczić swoje krziże. No choć to bandzie badi no syrcowych ale krziżom
  to nie bandzie szpetnie. Czyli w Miłomłynie bandzie gwołt kuraciuszy.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 08.09.07, 16:23
  W czwartek rano prokuratura ryjonowa Łolsztyn-Południe przydstaziła
  53-lat-starymu Januszowi P. z Łolsztyna zarzut popyłnienia
  przystempstwa posiadania i sciongonia z internetu pornografii
  dzieciyncej.

  — Grozi mu łod trzech mniesiency do psienciu roków cuchtu — mózi
  Piotr Miszczak, szef Prokuratury Ryjonowej Łolsztyn-Południe.
  Przypomnijmy, że mnieszkaniec Łolsztyna zostuł zatrzymany bez
  policja w poniedziałek, pod czas łogólnopolskiej akcji wymierzonej w
  ludziów posiadajoncych i rozpowszechniajoncych fajle z dzicienca
  pornografia.
  Ziencyj:
  gazetaolsztynska.wm.pl/Pedofilowi-grozi-5-lat-wiezienia,30197
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 08.09.07, 20:03
  Fejn co noju Policmoni czapnyli takego brzidoka. Psiańć roków dostoł i bandzie
  sydzioł w areszcie.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 13:13
  Bez łostatni rok dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 22 przy gasie
  Żołniyrskiej nie mnioła szczejścia do głównych trepów w budinek.

  Buły w fatalnym sztandzie (stanie), a zienc łogłoszono przytarg na
  jich łodnozienie (rymont). Nie zgłoszoł sia żadon wykonawca. W końcu
  poziodło sia i w połowie syptembra dzieci bando mogły normalnie
  wchodzić do szkoły. - Trepy buły zamkłe ziancyj jek rok - mózi
  Grażyna Soszczeko, dyrektorka.

  Bez tyn czas dzieci brukowały (korzystały z) wchod/u łod strony
  boiska, z bocznych drzwierzów, a w końcu wchodziły bez szatnia (???
  jek to poziedzieć po warnijsku?). Nowe trepy majo być łoddane w
  połozie syptembra. Krom tygo przy drzwierzach budowlańcy wyrychtujo
  łoświytlenie łuruchamiane bez fotokomórka.

  W SP 22 dyruje (trwo) tyż rymont zimnastycznoj zali. - Mo buć feryk
  w nowembrze. Na razie dzieci ćwiczo na boisku - dodaje dyrektorka.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Schody-beda-gotowe-do-polowy-wrzesnia,30296
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 19:34
  Rymonty fejna rzecz, tlo coby robotnicy wyziózywali sia z terminów. Nowe trepy
  psiankne szkoła bandze mnieć i sale zimnastycznó. Kedajś zrobzió i bandzie
  szkoła przijemna no szkolników smile
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 13:19
  W sobota koło godziny 22 w mniejscowości Łapka gm. Wartembork
  (Barczewo) na sztrasie Wartembork-Jeziorany doszło do unfalu dwóch
  dwóch autów Seata Toledo z Passatem, chtóry przewoziuł na anhyngrze
  (przyczepsie) 3 flasze z hylem i jedno z propanem-butanem.

  Z nieziadomych powodów Seat jadojncy w rychtunk Jezioran przekroczył
  łoś sztrasy i doszło do zderzenia z Passatem. Dwa łałta znalazły sia
  w rozie. W wyniku łunfalu dzie łosoby jadojnce Passatem łostały
  ranne, natomiast młody kierowca z Seata Toledo nie żyje. W akcji
  ratowniczej wzioły part Straż Pożarna i Policja. Akcja dyrowała
  (trwało) do godz. 2:00 w nocy. Ruch na tyj sztrasie buł pendelowy
  (pol.: wahadłowy).
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 19:39
  Ciajżki unfal, szpetnie. Ale na warnijskich szosyjach brok jychać barzo
  łostrożnie. Gwołt unfalów na Warmii i Maziurach. Jeni mózió co to bez szczepy
  przi drogach drudzy godajó co za chbko jadó kierowcy oft. A tam kerowca
  przekroczył łoś sztrasy i zdarzył sia z drugam oftam, to straszne, ale eszcze
  nie ziadomo daczemu przejechoł tó łoś szosy ? Może poślizg ?
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 13:29
  Wydobywanie spod woda tanków i retunk ich załóg, lokalizowanie (?) i
  rozbrajanie (?) minów pod woda - to tlo niechtóre z zadań, jeksie
  bez najbliższy mniesionc bando wykonuwać tauchry (nurkowie) w czas
  szulunku (szkolenia), chtóry rozpoczuł sia w Wojskowym Łośrodku
  Szulunku Wodnego w Lecu (Giżycku).

  Ziencyj jek 60 tauchrów z pododdziałów inżynieryjnych wojsk lądowych
  z całego kraju przyjechało nad jezioro Kisajno, aby doskonalić swoje
  łumiejętności. - W szulunku bioro part (udział) prazie wyłoncznie
  zawodowe zołdaty - mózi majór Maciej Dzienis, szef szulunku.

  Podczas tygo szulunku bandzie weryfikacja tauchrów. W życie weszły
  nowe forszryfty (przepisy), chtóre abszafuwały stare nazewnictwo
  klas tauchrowych. Instruktory przy spółłudziale komisji z dowództwa
  Marynarki Wojennej bando dawali nowe stopnie, m.in.: młodszego
  tauchra, tauchra wojsk inżynieryjnych czy tauchra bojowego.

  Śród tauchrów wojskowych trynować bando tyż bziołki (świat się
  wali... - przyp. mój, freemason). - Niezadługo na zgrupowanie
  przyjmiemy dzie bziołki - mózi majór Dzienis. - Przyjedzie pani
  podporucznik, chtóra je arctym (dochtorem) medycyny tauchrowyj w
  Marynarce Wojennej oraz pani kapral z czerwonych beretów (elitarne
  łoddziały Kawalerii Powietrznej - red.).

  Paweł Mieczkowski
  gazetaolsztynska.wm.pl/Zolnierze-trenuja-nurkowanie,30213
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 19:44
  No jó ! Tauchowanie czili nurkowanie to je wożna rzecz nad jyziorami. No
  poziedźta gdzie nojziancej tauchów pozinno byc ? Dzie jek dzie ale tam dzie je
  noziancyj jyzior. To fejn co trenujó i bildujó sia ludzia tak bziołki jek i
  chopy smile A wojoki to łoboziónskowo.
  Jo mniołam żółty czepek i tyż mus buło tauchowoć trocha, na szczajście tlo na
  moment coby wylozić złoty psianiónżek smile
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 13:39
  Wojewódzki konserwator zabytków taksuja historyczny wert
  przydwojennych budinków po browarze Jurand. Stowarzyszenie Sadyba
  chce, coby warzelnia i budynk ferwaltunku (administracji) łostały
  wpsisane na lista zabytków, co uretuje je przed zburzenie. Nowy
  właściciel budinków chce je zburzyć i zbudować bloki.

  - Odniosłem wrażenie, że wojewódzki konserwator zabytków, chtóry w
  czwartek łoglondoł z naju budynki, podziela nasze zdanie - taksuja
  Krzysztof Worobiec, prezes Sadyby. - To najstarsze budynki
  przemysłowe na Zatorzu.

  Ale konserwator Joanna Derewońko, chtóra łoglondoła budynki,
  przestrzega przed chutkimi opiniami. - Zrobziuliśmy zdjyncia,
  łobejrzeliśmy konstrukcje. Decyzję, czy objąć je ochroną, podejmie
  wojewódzki konserwator zabytków (Barbara Zalewska - red.) - mózi i
  dodaje, że oględziny to nie wciórko. Konserwator wystąpił tyż ło
  łopinia w sprawie browaru do Łośrodka Forszunku (Badań) i
  Dokumentacji Zabytków łoraz Mniejskiygo Amtu ło wypsisy z ewidencji
  gruntów. - Na podstawie tyj dokumentacji łostateczna decyzja bandzie
  zrobziona do 28 septymbra - zapoziada.

  Do tygo czasu Ratusz nie może wydać decyzja ło warunkach zabudowy
  nowemu właścicielowi nieruchomości, chtóry planuja w plac (mniejsce)
  browaru wybudowanie za 200 mln zł bloków. - Wpsisanie tich budynków
  do rejestru zabytków sprawi, co bando tlo niszczuły. - mózi Ireneusz
  Słowik, prezes Ostródzkiego Bau-Przydsiembiorstwa. - Timczasem w ich
  plac mogo postoć teksie, chtóre bando służuły ludziom.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Czy-konserwator-wpisze-browar-Jurand-do-rejestru,30297

  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 19:48
  Nie ziam co ło tam mysleć, bo poziem co można przerobzić Browar Jurant na
  użiteczny zabytek, tak jek to zrobzili w Krakozie z nostarszó rźeźnió, je w nim
  market, ale rźeźnia łostała łodremontowna i wszistkim sia tyn pomysł lejdowoł.
  Zaro pokaże łobrazecek.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 14:00
  Policysty zatrzymali dwóch psijanych kolorzy i ksierowca. Cykliści
  łostali wzionci fest we wtorek tuż przed południem, ksierowca tuż po
  północy. Mnioli od 1,5 do prazie 4 promilów alkoholu.

  - 47-lat-stary Czesław S. i 45-lat-stary Jarosław S., mnieszkańcy
  gminy Wilczęta, łostali wzionci fest bez policyjny patrol na
  sztrosie z Gładysz do Wilcząt - mózi nadkom. Anna Kos, łoficer
  presowy Krejzowygo Policaj-Amtu (Komendy Pow.) w
  Bruniewie/Brunsberdze. - Mnioli po 3,78 i 2,24 promilów.
  42-lat-stary Siergiej F. z Świyntej Siekierki (Mamonowa, Rosja)
  łostał zatrzymony na grenc-przejściu, jechał Mercedesem. Manszczyzna
  mioł 1,58 promilów.
  Wciórcy trzej ksierujojcy trasili do wytrzoźwienia do policaj-
  arysztu.
  dziennikelblaski.wm.pl/Pijani-na-drogach,30039
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 19:52
  Psijoni na kole ? hehe, jek cziajsto sia to zdorza, normolka pono smile
  Ale mowata na Warniji czułych Policmonów, brawo !
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.09.07, 20:29
  Łożyrok jydzie oftem cykcakam (zygzakiem). Policmon jygo ztrzimuje i godo:
  - Ponie kierowco, brok zrobzić próbe alkoholowó.
  - Fejn, hep.... to w chtóri gospodzie noczynowam ?
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 15:36
  Je mi po prostu przykro - mózi Ryszard Jedliński, wiceprzewodniczący
  Lezicy i Dymokratów na Warniji i Mazurach, wyproszony z zendungu
  (ojdycji) Radja Łolsztyn "My, Wy, Łoni". - Chciałem wziojć part w
  ojdycji politycznej, tlo wyproszono mnie ze studia, twierdząc,
  co "nie łodda reprezentacji LiD w parlamyncie".

  Do udziału w ojdycji "My, Wy, Łoni" w Radju Łolsztyn zapraszani so
  szefowie partyj politycznych, co majo swoich reprezyntantów w
  parlamencie. Tek sia składa, co jedynym przedstawicielem Lezicy i
  Dymokratów w Senacie je ylblonżanin Władysław Mańkut.
  - Senator poprosił mnie, cobym wzioł part w nagrywonej ojdycji -
  opoziada Ryszard Jedliński, pełnomocnik i wiceprzewodniczący LiD w
  regionie. - Siedziałem przy mikrofonie, kiej żurnalista wyprosił
  mnie zy studia. Tek, jekby nie ziedział, co LiD mo swojego
  reprezentanta w Senacie.
  Leszek Sobański, szyf Radia Łolsztyn, twierdzi, co zaproszynie do
  programu skierowano do szefów struktur sześciu partyj z Warmii i
  Mazur, chtóre majo swoich reprezentantów w parlamencie.
  - To twarde zasady, ale zasady - Sobański twierdzi, co szczególnie w
  czasie przedwelunkowym publicznymu radju brok sia trzymać
  wyznaczonych regułów.
  Przypomina zamieszanie przedwelunkowe kilka lat nazad, kiej w
  zendungach chcioli broć part przedstawiciele silku ługrupowań, co
  sia składuły na AWS. - No, my zapraszalim tlo przedstawiciela AWS -
  dodaje.
  Sobański nie mo nic do zarzucynia prowadzącemu ojdycja.
  - Proponowaliwam, coby pan Jedliński przedstawił sia jeko
  reprezentant SLD, ale nie chcioł tygo zrobzić - wyjaśnia. - Zresztą
  dwaj inszy politykiery, bziorący łudział w zendungu, tyż buli
  przeciw łudziałowi reprezentanta LiD w programie.
  Jedliński informuje, że warnijsko-mazurski LiD zwróci sia z
  łoficjalnym protystem do forsztandu (zarzondu) publicznego radja.
  - Na zycher bandziewa chcieli wyklarować ta sytuacja - zapoziada
  senator Władysław Mańkut (LiD).
  gazetaolsztynska.wm.pl/Wyproszony-z-radiowej-audycji,30116
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 19:57
  No niych klarujó sytuacje, tlo co LiD zrobziuł no Warniji ? Niych pozie,
  łoprócz krityki tygo co je.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 15:46
  "Najciemniaj pod latarnia" – mózi znane polskie przysłowie, chtóre
  nie sprawdziło sia jednak w przypadku Piotra K. z Rastemborka
  (Kętrzyna). Na terenie posesji Piotra K. funkcjonariusze Warnijsko–
  Mazurskiego Łoddziału Grenc-Straży w Rastemborku ujawnili 3300
  cygaretów bez polskich znaków skarbowych akcyzy ło szecunkowyj
  wercie ok. 19 200 zł.

  W czwartek funkcjonery Warnijsko–Mazurskiego Łoddziału G-S
  przeszukoli pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze należące do
  mnieszkańca Rastemborka - Piotra K. Na posesji funkcjonery ujawnili
  55 800 sztuk cygaretów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
  Przeszukany łostuł tyż znajdujonce sia na tyrenie posesji ałto
  łosobowe. W trakcie durśzuchunku (przeszukania) ujawniono w nim
  kolejne 10 200 sztuków cygaretów (papsierosów) bez fodrowanych
  znaków skarbowych akcyzy. Ałto zabyzpieczono, Piotrowi K. postaziono
  forwurfy (zarzuty) popyłnienia przestympstwa z artiklów 65 i innych
  kks.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Przechwycili-kontrabande-,30250
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 20:00
  Jek sia goda - licho nie śpsi i Psiotr K. wpodł, pewno i do arestu trasi za
  przemyt cygaretów.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 15:50
  9 Septembra 2007

  Zgodnie z Prawem ło Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu
  Alkoholizmowi ekspedientce z Iławy grozi sztraf psieniężny, a
  właściciel lody (sklepu) może stracić koncesja na sprzedaż alkoholu.
  W sobota po godzinie 18.00 policjonery zauważyli wychodzących z lody
  przy sztrasie Ostródzkiej w Iławie dwóch szurków. Nie bułoby w tym
  nic dziwnego, coby nie fakt, co 16 i 17-latkowie trzymali w rynkach
  psiwo. Funkcjonery weszli do lody, aby potwierdzić swoje
  podejrzenia. Ekspedientka nawet nie zaprzeczała, że przedała szurkom
  psiwo. Tera zgodnie z Ustawo ło Wychowaniu w Trzeźwości i
  Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi Ewie M. może grozić sztraf psieniężny
  (kara grzywny). Natomiast właściciel lody może stracić koncesja na
  przedaż alkoholu.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Sprzedala-nieletnim-alkohol,30312
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 20:11
  Szpetna przedowczini, szpetna, bo łuż ni chodzi ło szurków, nich psijó, bo jek
  nie tu to tam kupsió, ale ło koncesje. Stracuła koncesje, psianióndze i bandzie
  mnioła gwołt nieprzijemności.
  Alić sia nie łopłaca skórka za wyprawka.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 15:57
  W najbliższa niedziela (9 septembra) na fligrowym (ojroplanowym)
  polu na łolsztyńskich Dajtkach bando mnioły plac łobchody 15–lecia
  sekcji antyterrorystycznej. Policjonery (szandary) podrychtowali
  gwołt atrakcyj.

  Fest rozpocznie sia ło godz. 10. Bandzie można łobaczyć pokazy z
  bronio, skoki z falszyrmu (spadochronowe), pokaz tresury psów,
  pokazy pirotechniczne.
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 20:17
  Te pokazy pirotechniczne bandó fejniste, no ale łóne bandó pewno zieczoram by
  lepsi zidzieć. Mnie sia lejduja to dresowanie psów.
  dresować - tresować
  Policijo mo dresowane psi.smile

  hehe, to mi sia przibancziuło.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 19:14
  I niech tek łostanie...
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 19:22
  Może być, zaro bande czitoć, tlo Buława Okudzawa sia łukończi
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 21:59
  Zbliża sia łolsztyński łodcinek Tour de Pologne. Na sztrece
  przejazdu kolarzy łostuły wprowadzone zmiony. - Chcewa, coby buło
  jek najmniyj łutrudnień w ruchu - wyjaśniajo łorganizatory imprezy.

  ŁOBACZ GALERIA ZDJYŃĆ

  Peleton Tour de Pologne pojazi sia w Łolsztynie po rez czwarty.
  - Tera kolarze wjado do mniasta w poniydziałek, 10 septembra sztraso
  Pstrowskiego łod strony Szczytna - mózi Krzysztof Łuniewski z
  abtajlungu (wydziału) zarzondzania kryzysowego Mniejskiego Amtu. -
  Dzianki temu chcewam łograniczyć łutrudnienia w ruchu. Po
  przejeździe kolarzy natychmiast łotwieramy Pstrowskiego.
  Skrócenie długości pentli markowanyj na sztrasach Łolsztyna (kolarze
  przejado nio cztery razy) to kolyjna nowość łolsztyńskiego łodcinka
  Tour de Pologne.

  Wyślij foto z Tour de Pologne
  Zrób zdjyncie z tygo kolarskiego wydarzenia i prześlij do naju:
  internet@gazetaolsztynska.pl
  (titel mejla - Tour de Pologne), wpsisz swoje imie i nazwisko i
  łoświadczenie, co jesteś jego autorem. Nadesłanie fotografii je
  równoznaczne ze zgoda na jygo publikację. Na maila można wysyłać
  także MMS-y. Możeta tyż wysyłać filmy.

  Tek pojado kolarze
  Peleton wjedzie do Łolsztyna łod strony Szczytna str. Pstrowskiego.
  Stamtond skrynci w prawo w Dworcową.
  Dojdzie do ronda, z chtórego zjedzie w al. Piłsudskiego w ksierunku
  krojcunku (skrzyżowania) ze str. Głowackiego. Tu nastompsi początek
  czterech rund. Kolarze pojado znowu al. Piłsudskiego w ksierunku
  ronda. Tam wjado w prawo w Dworcową. Zrobzio nawrót na przejeździe
  pomziendzy pasami ruchu (tyn przejazd je ok. 100 m łod krojcunku ze
  str. Pstrowskiego). Dalyj pojado Dworcową do Psiłsudskiego. Tu
  skrynco w prawo na rondzie i nawróco na krojcunku z Wyszyńskiego. Z
  Wyszyńskiego znowu do ronda i wjado ponownie na Dworcowa (w strona
  banofu). Skrynco w prawo w Pana Tadeusza. Z Pana Tadeusza do
  Świtezianki, Kołobrzyskiej i w Dworcową. Na rondzie skrynt w prawo
  do Głowackiego. I tak cztery razy.

  Sztrasy zamykane łod rana
  Łod godz. 6 będzie zamkniynta al. Piłsudskiego na sztreku łod
  krojcunku z ul. Dworcowej do ul. Głowackiego. Od godz. 13 zostano
  zamkniynte gasy: Dworcowa od ul. Pstrowskiego do ul. Kołobrzeskiej,
  Pana Tadeusza, Świtezianki, Kołobrzeska, Piłsudskiego (od str.
  Głowackiego do Leonharda), a łod godz. 14.30 str. Pstrowskiego na
  sztrece łod Dworcowej do wyjazdu z mniasta w ksierunku Klewek.


  Uff...
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 22:19
  Amt, amtem, peleton, peletonam ale ludziska ni bandó mnieć fejn tygo dnia. Bandó
  korki, a może tygo dnia bandzie zakoz wyjazdu oftami na sztrasa ? Uutrudnienia
  bandó ale tak sia płaci za promowanie sportu.
  Ale tedy Uolstin bandzie na ekranach tylewizorów i głośno bandzie tygo dnia w
  mediach. Jeni bandó sia lejdować , a drudzy forykować.... wink

  To kołowanie kołam bandzie w Uolstinie i łobrazecki bandzie brok knypsnóńć na
  konkurs.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 22:24
  Po lytnich feriach amt w Lidzbarku Warnijskim wystazia na sprzydaż
  pałac bziskupów, w septymbrze sia pokaża, czy znajdzie sia kupsiec
  na zamyk w Łyku (Ełku). Czy prywatni właściciele so w sztandzie
  zrobzić z zabytków perełki, chtóre przyciojgno turistów?

  Zamek w Lecu (Giżycku) popada w ruina

  W Lidzbarku na sprzedaż ido trzy skrzydła podzamcza, w tym pałac
  bziskupa Grabowskiego z turma (basztą). - Łod ksilku roków
  ponawiawam ta łoferta, ale nie ma chyntnych - mózi Maria
  Grzegorzewska, sekretarz mniyjskiego amtu.

  Amt w Ełku już siódmy rez próbuje sprzedać zamek. Jednak tym razem
  so dobryj myśli. - Dołączyliśmy do łoferty dodatkową działkę, chtóra
  pozwoli inwestorom na zienksza jinwestycja w tym placu - mózi Artur
  Urbański, wiceprezydent Ełku. Nieruchomościo zainteresowane so
  nawetka firmy z Izraela, Zielkiej Brytanii i Mniemiec.

  Samorzondy rachujo, co prywatni właściciele uretujo łupadające
  budinki. Majo nadzieja, że inwestorzy skuszo sia na łoferta prazie
  tyraz, gdy ceny nieruchomościów poszły w góra, a zabytki wciojż so
  sprzydawane z bonifikata - jyj wysokość je różna.

  W prywatnych rynkach je już ksilka zamków w rygionie. Łopinie ło
  tym, jek teraz wyglondajo, so różne. - Ja mowam złe zdanie na tymat
  sprywatyzowanych budowli zamkowych - mózi Andrzej Rzempołuch, kunst-
  sistoryk z Muzeju Warniji i Mazur. - Jeko przikład moga wskazać
  zamek w Rynie i w Barcianach. Tyn psierszy buł znakomitym przikładem
  wczyśniejszych architektonicznych androwań. Po przebudowie w 1853
  roku na cucht stał sia jedynym w swoim arcie (rodzaju) przikładem
  nurtu neogotyckiego w naszym regzionie. Niestety łutracił tyn
  charakter. Prywatny inwestor zabudował hof (dziedziniec), chtóry je
  tyraz widowiskowo zalo, a wystrój wnyntrz łociera sia ło historyczny
  kicz. Teksie androwania, a tym ziancyj rozbudowa budowli
  średniowiecznych je niedopuszczalna.

  Barbara Zalewska, wojewódzki konserwator zabytków: - Połonczenie
  funkcji spółczesnych i średniowiecznej konstrukcji je coraz ziancyj
  popularne, choć w Rynie można buło to lepsiyj dopracować - mózi.

  Konserwatorzy przyznajo, co nie brakuje przykładów złego
  gospodarowania budowlami bez prywatnych właścicieli. Zamek w Lecu
  łostał sprzedany w latach 90. i łod tygo czasu kilkukrotnie
  przechodziuł z ronk do ronk. Budynek je w coraz gorszym sztandzie,
  na poczontku augusta łodpadł łod niygo spory kawał muru.

  Dlatego Andrzej Rzempołuch przestrzega samorzondy, chtóre chco
  pozbyć sia swoich warowni. - Jeżeli władze Lidzbarka chco
  prywatyzować podzamcze, to traco wpływ na to, co bandzie sia tam
  działo. Zamek i przedzamcze stanowio jintegralny zespół, chtóry nie
  pozinien buć sztucznie dzielony - mózi.

  Najziencyj ło problemach, jeksie majo z zabytkowymi budowlami, mogo
  poziedzieć sami inwestorzy. Andrzej Dowgiałło, właściciel hotylu w
  ryńskim zamku, nie planuja na razie kolyjnych jinwestycji w
  podobnych obziektach. - Jinwestowanie w zabytki to strasznie
  skomplikowana sprawa, trudna i kosztowna. Dla mnie je jeszcze za
  wczyśnie na kolyjna inwestycja w zabytki - klaruja.

  Na zdjynciu 1: Sprywatyzowany zamek w Lecu, chtóry powoli sia sypie.

  Na zdjynciu 2: Zidok na lidzbarski zamek z podzamcza, chtóre mo buć
  sprzedane

  Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn
  miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,78483,4404070.html
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 09.09.07, 22:41
  > Amt w Ełku już siódmy rez próbuje sprzedać zamek. Jednak tym razem
  > so dobryj myśli.

  A słyszołeś, co we Francyji to przedajó zamki ruiny za 1 zł , tlo tamu co
  zabezpsieczy gotówke na łodbudowe zamku i łodbuduje tak jek buł. Dzianki tamu ma
  Francyja gwołt zamków przepsienknych.
  Nie ziam czy czasam nie pozinni tak zrobzić Amty ? Bo z kożdym rokam zamek
  bandzie rujnowany, a brok chibko działać.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 09.09.07, 22:44
  Silkudziesiynciu synatorów apeluje do ministra kultury i narodowyj
  erby (dziedzictwa) ło retunk zabytkowego sanktuarium Naziedzynia
  Najświętszej Marii Panny i św. Józefa koło Łornety.

  Apyl podpsisali synatory z różnych partyj politycznych. Wczoraj
  przekazali go ministrowi Michałowi Ujazdowskiemu.

  - Sztyftowany w XVIII zieku bez biskupa Teodora Potockiego kościół w
  Krośnie należy do najlepszych i najefektowniejszych ryalizacji
  barokowych na Warniji, do złudzenia przypomina świątynia w Świyntej
  Lipce - mózi Ryszard Górecki, senator Byrgerskiej Placformy (PO) i
  jeden ze spółautorów apelu. - Niestety jego sztand je fatalny.
  Drwynca bez ziele lat regularnie podtapiała kościół, chtóry brekuje
  tyraz kompleksowych praców rymontowo-konserwatorskich. Dlatego
  bytujewa (prosimy) ministra kultury ło podjyncie kroków w celu
  retunku tygo łunikalnego sanktuarium. To perełka, nie można
  dopuścić, bi uległa zniszczeniu.

  Synatorowie do apelu dołonczyli sistoria i łopis sztandu zabitku
  wyrychtowane bez konserwatora dzieł sztuki Barbarę Kulczyńską-Nowak.
  W pierwszyj czynści łopracowania czytawa: - Kościół powstał na
  mniejscu drewnianej kapeli (kaplicy) postazionyj ku czci sigurki
  przydstaziajoncej Matka Boska Tronujonca z Dziyciontkiem, chtóro
  dzieci znaluzły nad brzegiem rzeki. Sanktuarium, do chtórego łod
  momyntu znalezienia cudownej sigurki Matki Boskiej aż do kuńca
  działań wojennych szły liczne psielgrzimki ludności warnijskiej, po
  wojnie dzianki persidii władzy ludowej łostało zdygradowane. Z
  dużego dobra ziymskiego, chtóre należało do Syminarium Duchownego w
  Bruniewie, łostało łutworzone PGR, w konzikcie zakwatyrowano
  pracowników PGR-u, a świojtynia zamknięto na klucz. Świojtynia
  łostała łoddana kościołowi w latach 60. XX zieku i do lat 90.
  funkcjonowała jeko kościół silialny, dopsiero potym kuria mianowuła
  tu farorza (proboszcza).

  Wyposażenie kościoła niemal w całości pochodzi ze znamienitego
  werksztatu sznycerskiego Krzysztofa Peuckera, znanego z
  wcześniejszych dzieł wykonanych dla kościoła w Świentyj Lipce.

  Dalej w konserwatorskiej łopinii je łopis, w jeksim sztandzie je
  budynk. - Wysoka klasa łobziektu i jego zły sztand fodrujo
  retunkowych, natychmiastowych i kompleksowych praców remontowo-
  konserwatorskich. Sprawo priorytetowo je rymont dachów konziktu i
  krojcganków (krużganków), naprawa tynków i pomalowanie wciórkich
  elewacji łoraz wyrychtowanie izolacji przeciwwilgotnościowej -
  wymienia konserwator. - Pilnych praców fodruja tyż wnyntrze kościoła
  (zabytkowe tynki i malozidła ścienne) łoraz jego cenne wyposażenie -
  altary, ambona, empora łorganowa i ławy.

  Inicjatywa synatorów uradowuła ks. Andrzeja Krużyckiego, fararza
  sanktuarium. - Mowam już fertyk projekt rymontu dachu plebani i
  krużganków (krojcganków) - mózi. - Ale brok tyż łodbudować konzikt i
  zychrować zaplecze dla turystów, by mnieli sia gdzie na dłużyj
  zatrzymać.
  miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,78483,4344020.html
  --
  Дозволено цензурою.
 • freemason 11.09.07, 22:18
  Rychtycznie brok to łocalić dla potomności!
  Raduja sia, co teka jideja śród warnijskich parlamentarzystów
  postała. Oby tlo na welunkowyj kampanii sia nia skończyło...
  --
  Дозволено цензурою.
 • freemason 10.09.07, 18:17
  Zondzborskie policysty zatrzymali dwóch menżczyzn, chtórzy zieczorem
  w niedziela na sztrasie Warszawskiej pobzili 53-lat-starego
  zondzborżanina (?). Sprawców ujynto dziajki spółpracy mniedzy
  uczestnikami programu Taxi-Oko.

  Sprawcami łokazali sia 29-roków-stary Mariusz P. razym z 32-letnim
  Sławomirem S. Łobaj buli nożarci (psijani), kożdy z nich mioł po 2,5
  promila alkoholu w wyblazowanym (wydychanym) pozietrzu. Za to
  przystempstwo Kodeks Karny przeziduje kara do 3 roków cuchtu.
  Program Taxi-Oko w Zondzborku działa łod ksilku msiesionców. Zrzesza
  łon Policja, Fojerów (Straż Pożarna), Pogotozie, Straż Mniejska,
  Oberlyśnictwo Zondzbork, Agencje Łochrony łoraz korporacje taksistów
  (teksówkorzy).
  "Taxi Oko" to "żywy monitoring". Program tyn polyga na szafowaniu
  (stworzyniu) i działaniu systemu bzieżoncygo poziadamiania ło
  zagrożeniach Policaju ji jinnych łodpoziedzialnych za byzpieczyństwo
  łobywatelów i publiczny łordnunk służb bez podmioty pozapolicyjne.
  Istota działania systemu je współdziałanie w zapobzieganiu realnym
  zagrożeniom bez bzieżonce poziadamianie i larmowanie Policaju, tym
  samym właściwych dla zdarzenia służb, spólna praca w sieci
  dyspozytorów - uczestników programu - w celu natychmiastowej reakcji
  abo konsultacji łumożliwiających podjęcie łoptymalnej decyzji
  prewencyjnej, retunkowyj, ordnunkowyj, w przypadku pracowników
  agencji łochrony - to tyż reagirowanie na sytuacja ryalnego
  zagrożenia życia i zdrozia.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Na-Warszawskiej-pobili-przechodnia,30347
  --
  Дозволено цензурою.
 • freemason 10.09.07, 18:30
  ... na zomerfyrie (wakacje) - no, no, no teraz brok achtować cobi na
  sztrasie abo jeksiejś ciymnej gasce teksie tipi człeka nie
  pobziulismile))
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 10.09.07, 21:39
  A jo ci poziam co mnie kele Muszyny Zdrój chcieli złodzieje oft złopać i
  wysodzić alem sia nie doła i jam łuciekłam precz i wartko smile
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 10.09.07, 22:03
  Nie zierza Ci! smile
  Ale zawdy brok achtować...
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 10.09.07, 22:41
  freemason napisał:

  > Nie zierza Ci! smile
  > Ale zawdy brok achtować...

  Musi zierzyć , bo jechołam z kumpelkó dzie łodwiedzalim na ferijach dzieciuki i
  jek wracalim zieczoram to za nami jychoła banda dwoma oftami i wziali mnie w
  kleszcza, a jo pomniarkowała i łostro ruszyła am z kopyto i 240 km/godz na
  ziejskiej szosyji..... aż do Krakowa.
  łuciekliśma precz.... w szoku
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 10.09.07, 18:27
  Rzucuł plastrami (kostkami brukowymi) w ałto

  Nawet 5 roków cuchtu (pozbazienia wolności) grozi 24-latkowi z
  Jańsborka (Psisza), chtóry w niedziela noco łobrzucuł kostkami
  plastrowymi ałto Renault. Taki sam sztraf grozi tyż 18-latkowi z
  sojsiedniego krejzu, chtóry również w niedziela wybziuł flaszo sziba
  w lodzie AGD w Łorzyszu. Obaj buli nażorci.

  W niedziela łokoło godz. 3.30 w nocy Andrzej B. po wyjściu z jednego
  z barów w Psiszu zaczoł zaczypsiać pracowników łochrony lokalu. Po
  chwili zaczoł rzucoć kostka plastrowa. Ponieważ buł psijany
  wiynkszość kostek londowuła na zaparkowanym ałto Renault. Właściciel
  wozu zaziadomił policaja. Przybuli na plac (mniejsce) funkcjonery
  zatrzymali 24–latka. Jek sia łokazało buł nożorty, mioł prazie 2,5
  promilów alkoholu.

  Tyj samyj nocki w Łorzyszu patrolujący mniasto funkcjonery
  zaachtowauli (zauważyli) wybzita flaszo sziba w jednyj z lodów z
  gyretem (sprzyntem) AGD. Policysty (szandary) łustalili sprawca.
  Łokazał sia nim 18-letni Daniel B. mnieszkaniec sojsiedniego krejzu
  (poziatu). Menżczyzna buł psijany mioł prazie 1,5 promila.

  Łobu menżczyznom grozi teraz za zniszczenie mnienia, do 5 roków
  cuchtu (pozbazienia wolności).
  gazetaolsztynska.wm.pl/Rzucal-kostkami-brukowymi-w-samochod,30362
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 10.09.07, 21:43
  hehe, ale łożyroki i nożarci buli ludzia , ale jo czitoła co na Slójsku, chiba
  w Psiekarach Slójskich łurodziła sia psijona dziwczynka co mnioła łuż gwołt
  promilów, a muterka eszcze ziancej. To godali bez radijo
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 10.09.07, 22:06
  rita100 napisała:

  > w Psiekarach Slójskich łurodziła sia psijona dziwczynka co mnioła
  łuż gwołt
  > promilów, a muterka eszcze ziancej.

  Ale tek na ernst (poważnie) to je straszne. Można sia na zycher
  zeszpukować, jek sia tygo słucha...
  A gdzie buł faterek tygo dziycka, chciełoby sia zapytać?
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 10.09.07, 22:37
  freemason napisał:

  > rita100 napisała:
  >
  > > w Psiekarach Slójskich łurodziła sia psijona dziwczynka co mnioła
  > łuż gwołt
  > > promilów, a muterka eszcze ziancej.
  >
  > Ale tek na ernst (poważnie) to je straszne. Można sia na zycher
  > zeszpukować, jek sia tygo słucha...
  > A gdzie buł faterek tygo dziycka, chciełoby sia zapytać?

  Faksi faksami, ale to ernst. Uojczulek buł tyż łożarty, tlo czkał dóma.
  Poziedzieli co dzieciuka jam łodbioró i bandó karani.
  To musioła być szpetna familija. Jo ci poziam co jo tyż widza takich ludzi, ale
  łoni łuż nie psijó gorzałeczki, łóni psijó jebolki. Só tacu ludzia i łoby jek
  nojmniej jich buło.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 10.09.07, 18:47
  - Czułem, co to już je łostatni dzwonek, by zdecydować sia na
  androwanie zawodu - łopoziada mnieszkaniec Leca (Giżycka) Marek
  Kurmin. - Po ksilkunastu rokach pracy za szrajbtyszom (bziurkiem)
  poczułem sia zawodowo wypalony. Nowe zajyncie daja mi zielka
  satysfakcja.

  Jego bziołka Teresa łotworzyła dwa roki nazad w Giżycku zoologiczna
  loda (sklep). Z czasym miłośnicy zzierzont zaczyli sia pytoć ło
  zabiegi psielyngnacyjno-kosmetyczne dla swych milusińskich.

  - Uświadomiliśmy sobzie, co ludzie bando brokować teksich łusłógów -
  mózi pan Marek. - W całym kraju działa łobecnie zaledzie trzydzieści
  salonów kosmetycznych dla zzierzont.

  W junim tygo roku przy str. Konarskiego 13 powstał Salon Kosmetyki
  Zzierzojt "Nara". Najczynstszymi jego kundami (klientami) so psy i
  koty. Mile zidzione so tyż truzie (króliki) i morskie śsinki.
  Czworonogi poddaje sia tu szerowaniu (strzyżeniu), czesaniu,
  trymowaniu (łusuwaniu martwych włosów), komspielom łoraz masażom.
  Pan Marek łobcina im przydługie pazurki, czyści łuszy i łusuwa ze
  skóry ceki (kleszcze). Niechtórzy kupujo tu swoim czworonogom
  francuskie psie parfumy. Jek przekonuje właściciel salonu, so łone
  niezwykle łagodne i nie drażnio łultrawrażliwych psich nosów. Po
  skropsieniu sierść psiaka pachnie np. piżmem lub bziałymi rozinkami.

  Salon "Nara" je jedynym teksim mniejscem na Mazurach. Najbliższy
  teksi zakład łodda w Łolsztynie.

  - Oprócz lecczan (mnieszkańców Giżycka) przyjeżdżajo do naju
  przyjaciole zzierzont z Wengoborku, Kruklanek i Zondzborka. Latem
  przychodziło do naju ze zzierzakami gwołt turystów, w tym sporo
  Mniemców - twierdzi właściciel.

  Zabieg strzyżenia psa deruje (trwo) przeciętnie dzie godziny. Bywa,
  co Marek Kurmin czesze i strzyże psiaka nawet bez piańć godzin, ale
  tlo tedy, kiej czworonóg dawno nie zidziuł szczotki.

  Właściciel salonu chce z czasym poszerzyć zakres świadczonych
  łusługów. Już niedługo kundami bando tyż ptaki. Ceny w salonie so
  analogiczne do tych, jeksie trasiwam w gabzinetach piynkności dla
  ludziów.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Z-urzednika-stal-sie-psim-stylista,30363
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 10.09.07, 21:49
  I nie je łuż amt , a artista żywiżny wink

  <Salon "Nara" je jedynym teksim mniejscem na Mazurach. Najbliższy
  <teksi zakład łodda w Łolsztynie.

  W Krakozie łod dawna só takie eleganckie salony no psiesków i kotków i kolejki
  só tamój. A to datemu co ciajsto zwierzoki jidó na wystawe, a tam dostajó medole
  za wyglónd smile

  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 10.09.07, 18:53
  Felunk (brak) "niestandardowych zachowań i kreatywnych pomysłów" -
  to oficjelne powody abszydu Piotra Grzymowicza, wiceprezydenta
  Łolsztyna. - W piontek, kiej am dostuł wymózienie, powody buły
  zupełnie insze - stwierdziuł Grzymowicz. - Nie zgadzam sia z żadno z
  łocen.

  Łodwołanie Grzymowicza doprowadziuło do kryzysu w Radzie Mniasta.
  Pada rzondzonca mniastem koalicja, chtóro bildujo (tworzo) Placforma
  Łobywatelska i klub "Po prostu Łolsztyn". Na znak protystu
  wystympujo z niyj radni.
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 10.09.07, 22:43
  Zidać co w Uolstinie pozienien być nowi absztymung smile
  Placforma tyz pono Rokite wywoliła i nie bandzie startowoł, abo bandzie jeko
  niezależny
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 10.09.07, 18:57
  Do tragydii doszło w poniedziałek przyd godzina 9 rano. Ałto wlokło
  koło ksilkadziesiojt metrów.

  Do unfalu doszło łu zbiegu sztrasów Narutowicza i Dąbrowskiego.
  Czyrwony VW Golf z dużo chutkościo łuderzył w prazidłowo jadoncygo
  70-roków-starygo kolorza. Ksierowca po łuderzeniu nie haltował. Jego
  haltunk buł ajnfachowy, bo sprawca wypadku zgubziuł numerszyld
  (rejestracyjna tafla). Mieczysław N. z Iławy w momencie zatrzymania
  buł łożorty. Mieczysław N. nie przyznuł sia do ziny.
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 10.09.07, 22:45
  I znowók kraksa z powody psijaństwa. A potem godajó co brok szczepy wycinać.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 10.09.07, 19:10
  Radni luznali, co na pachcie (dzierżawie) festunku (tzierdzy) Boyen
  mniasto pozinno zarabziać, a nie dokładać. Dlatygo m.in. łodrzucili
  forszlak (propozycja) burmistrza ło przeznaczeniu cuzacu (dodatku)
  50 tys. zł na dofinansowanie androwania starych łokien w koszarowcu
  (???) nr 1.

  W koszarowcu nr 1 łodda schronisko i muzeum łoraz bziuro forsztandu
  (zarzondu) Towarzystwa Miłośników Festunku Boyen. Dofinansowanie
  łokien buło jednim z zielu forszlagów andrunków w etacie/haushalcie
  (budżecie) na 2007 rok złożonych bez Jolanta Piotrowska i jako
  jedyna łostała bez radnych łodrzucona.

  Wydajemy trzista tysiąców złotych

  Antrag (wniosek) ło jyj łodrzucenie złożuł w imieniu komisji
  sinansów Wojciech Trybek. Argumenty buły ejnfachowe: mniasto
  zielokrotnie dofinansowywało już festunek, chtóry pachtuja
  (dzierżawi) Towarzystwo Miłośników Festunku Boyen, a zazwyczaj je
  tek, co na pachcie sia zarabzia, a nie - jek w tim falu - dokłodo.

  Radni łuznali te argumenty i 50 tysiąców na nowe łokna nie "poszło".
  Sprawy broniuł radny Jan Sekta. Wyklarowuł, co festunk je majontkiem
  mniejskim i psieniondze te nie trasiajo na konto TMTB, a podnoszo
  wertość nieruchomości należoncyj do mniasta.

  - Żal, co nicht naju nie spytał ło zdanie na tyn temat - komentuje
  Wojciech Chodakowski, prezes Towarzystwa Miłośników Festunku Boyen. -
  Wciórkie dochody, chtóre osiągawam jeko TMTB, przeznaczamy ponownie
  na fotyfikację. Plichtuje (zobozionzuje) naju do tygo statut.
  Rocznie wydatkujemy łod trzystu do czterystu tysiąców złotych.
  Remonty i modernizacje należały dotond do mniasta, chociaż i my
  czynść dochodów przeznaczawam na konserwacja zabytku. Bandzie mnyj
  psieniędzy - bandzie mniyj łokien.

  Najwyższy czas na decyzje

  - Absztumunk pokazuł, jeka atmosfera wokół festunku panuje śród
  radnych - komentuje burmistrz Jolanta Piotrowska. - Co byśmy nie
  zaproponowali, trasia sia to z negatywnym przyjęciem.

  Zdaniym Jolanty Piotrowskiej, brok je debatować w gronie radnych na
  tymat przyszłości festunku i pani burmistrz mo abzycht (zamiar)
  wystojpić z silkoma forszlagami. Radni bando musieli podjojć decyzja
  co dalyj z festunkiem, ponieważ po julim 2008 roku wygasa łumowa
  pachtu z TMTB.

  - Jek radni bando chcieli wziojć festunk pod aufzycht (zarzond)
  mniasta, to brok w etacie na przyszły rok zagwarantować na tyn cel
  psieniądze - mózi Jolanta Piotrowska. - Na jednyj z najbliższych
  sesji przedstawia radnym ksilka wariantów zarzondzania festunkiem z
  prośbą ło łustosunkowanie sia. Najwyższy już czas podjonć konkretne
  decyzje.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Twierdza-to-perla-nielubiana-przez-radnych,30358
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 10.09.07, 22:56
  Twiyrdzy Boyen powinna być zabytkiem, bo to je łuz zabytek i barzo psiankna
  atrakcja no łobcych coby przyjeźdzoli zwiedzać. Geołt Niemców tamój tyż jyździ
  zwiedzać , ło czam wspomnioła Wernikowska w Tylywizji Uobziadowej. Buła tyż na
  tych małych banofach i cosma tam nie zidzieli - mózia Ci, tam no łobcych
  zrobzili płatny abej (srok) (toaleta). Godali co Niemcy sia robzió skómpi, tak
  móziuła babuszka abejowa smile Warnija i Mazury brukojó dużego wsparcia finansowego
  coby wydobyć te perełki na wiyrch i pokazać śwatu.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • freemason 11.09.07, 15:32
  Kandydatem numyr jedyn na liście Prawa i Spraziedliwości z okryngu
  łolsztyńskiego bandzie Aleksander Szczygło, minister łobrony
  narodowyj. To jedyny kandidat na zycher z jedynko na tworzonych
  prazie bez partie welunkowych listach w regzionie. Czy bando
  iberaszunki (niespodzianki)?

  - Banda liderem listy PiS w okryngu nr 35 - mózi Aleksander
  Szczygło, chtóry po abszydzie z funkcji ministra Łobrony Narodowyj,
  pełni w ministerjum funkcja sztats-sekretarza (sekretarza stanu). -
  Nie ziam jeszcze na zycher, chtóre mniejsca zajmo jinni kandydaci.
  Decyzja ta weźnie krajowy forsztand (zarzund) partii. Bandzie to w
  tym tygodniu.

  Ziadomo tlo, co z PiS krom posłów rozwionzanygo parlamentu
  kandydatami na posłów bando synator psiontyj legislatury (kadyncji)
  Jerzy Szmit i Adam Puza, chtóry straciuł mandant poselski na rzecz
  radnego sejmiku regirunku. - Nie ziewam jeszcze chto zajmie jeksie
  mniejsce na listach w okryngu elblonskim - mózi Leonard Krasulski,
  szef elblonskiego PiS i prawdopodobnie jedynka na liście w tym
  welunkowym okryngu. - 13 septembra trasia sia forsztand okryngowy i
  na nim zapadno decyzje.

  Podobnie je w Placformie Byrgerskiyj. Forsztandy partii w krejzach
  rychtujo po dwóch kandydatów, chtórych na liście bandzie łustawiał
  zarzund rygionalny. Czy na listach PO łobok dotychczasowych pojazio
  sia nowe nazziska? Być może. Mniejsce zabytowano (zaproponowano)
  Jolancie Piotrowskiej, burnistrz Leca (Giżycka). - Szwankuja sia
  (waham) - mózi Piotrowska. - To nie je ajnfachowa decyzja.
  Ewentualna wygrana zionzałaby sia z wczyśniejszym welunkiem
  burnistrza mojygo mniasta, a brok kuńczyć to co sia zaczyło.

  Po burnistrza Rastemborka-Kętrzyna, Krzysztofa Hećmana siojgneła
  Polska Partia Bałrów (PSL). Tu sprawa je ejnfachowa - Hećman bandzie
  na listach PSL śród inszich kandidatów na posłów tyj partii. -
  Staziawam przedy wciórkim na najlypszych samorzondowców - mózi Adam
  Krzyśków z regirunkowygo forsztandu PSL, chtóry sam prawdopodobnie
  dostanie jedynka, a za nim znajdo sia posły Stanisław Żelichowski i
  Zbigniew Włodkowski.

  Na liście Lezicy i Dymokratów - prócz Tadeusza Iwińskiego i Witolda
  Gintowta-Dziewałtowskiego - mo buć Andrzej Ryński,
  wiceprzewodniczący SLD i marszałek warnijsko-mazurskiego regirunku
  poprzedniej legislatury. - We wtorek układ na liście może buć już
  łustalony - mózi Ryński.

  Walka ło numer jeden w LiD zapoziada sia na ostro, bo jek sia
  doziedzieliśwa, poselskie aspiracje mo tyż senator Władysław Mańkut,
  jednocześnie przewodniczący regirunkowej rady SLD.

  Z LPR i Samoobrony wystartujo na zycher wciórkie posły psiontyj
  legislatury. Ale... - Bando nowe nazwiska - zapoziada poseł
  Mieczysław Aszkiełowicz, szef Samoobrony w regzionie. - Ale teraz
  nie moga zdradzić, bo nie mowam jeszcze wciórkich łoświadczyń. Do
  soboty bandziewa fertyk.
  gazetaolsztynska.wm.pl/Szczyglo-pewniakiem-na-liscie-Prawa-i-Sprawiedliwosci,30375
  --
  Дозволено цензурою.
 • rita100 12.09.07, 10:38
  To mowam psyrsze listyn welunkowe i jek zidać PiS ni ma klopotu tlo
  PO ma prazie wszandzie smile
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po
  szluczku, po jenam, po drugam »¸¸.•*¨`•»

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka