08.09.07, 20:43
Tu bandó słóweczka na literka F
--
Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po
jenam, po drugam »¸¸.•*¨`•»
Edytor zaawansowany
 • 08.09.07, 20:44
  facić - ostrzyc

  Jonek faci nóż na łosełce.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 20:45
  faflować - paplać, dużo mowić, mleć językiem

  Faflowała i faflowała niezieda ło czam.
  Faflowoł czili mnieluł jajzykiem
  Bandziem faflować siuła wlezie.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 20:50
  fagas - gaduła, taki co byle co plecie, któremu nie można zaufać
  Z takam fagasam, co nigdi prowdi nie poźy, nie nada wcole godoł.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 20:52
  fajerek - zapałka

  Nie dawojta dzieciom fajerków, bo eszcze co podpoló.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 20:53
  fajfka - fajka
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 20:54
  fajfkarz, fajfkorz - fajczarz
  lubiący palić fajkę
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 21:31
  fajtać - machać, śmigać

  Fajtnół batam, a konie poszli jek szalone.
  Krowi fajtajó łogónami, żebi łogónić sia łot muchów.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 21:33
  faksować - żartować, dokazywać, figle stroić
  Łón wcole tygo nie móziuł na prawda, łón tilo faksowoł.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 21:36
  faksy - żarty, figle, psoty
  Faksi faksami, ale trzeba sia wziójść do roboti.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 21:44
  falarnia, falarnio - mieszkanie falarza czyli dziekana

  W Łolstinie je duża falarnio przi kościele śwantygo Jekuba.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 08.09.07, 21:46
  falarz, falorz - dziekan, prałat, ksiądz, kapłan

  Ksióndz Hanowski poszed z Gyczwołdu do Łolstina na falorza.

  falarzów, falorzów - należących do falarza
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 09.09.07, 20:33
  falbarnia, falbarnio - farbiarnia
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 09.09.07, 20:36
  falbarz, falborz - farbiarz

  Falborz falbuje płótno.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 09.09.07, 20:45
  falga - część koła

  Jek kowol zakłodoł ryfa na koło, wikruszuł kawałek falgi.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 09.09.07, 20:46
  famelija, famelija - rodzina

  Łot Graduszewskich przijechała cało famelijo na wesele.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 10.09.07, 23:00
  fana, fona - chorągiew

  Na jyburstok króla kożdy nołcziciyl wyziesił foni na szkole i przed szkoło.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 10.09.07, 23:01
  fandować, fondować - fantować, obkładać aresztem

  Wszistkam, co nie mogli płacić długów gerichcfolcijer fondowoł rozmajite rzeczi.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 10.09.07, 23:02
  farbsztyft - ołówek kolorowy

  W szkole starsze dzieci musieli mniyć farbsztyfti do malowanio.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 10.09.07, 23:04
  farfon, forfón - człowiek zatabaczony, nie dbający o czystośc wąsów i brody

  Ni moga patrzić na takygo forfóna z zapaskudzónami tubakó wójsami.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 10.09.07, 23:06
  farfonić, forfónić - brudzic tabaką i wydzielinami z nosa wąsy i brody.

  Forfonisz sobzie tubakó nie tilo wójsi, ale i westa(kamizelka)
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 10.09.07, 23:07
  farfonić sia, forfónić sia - brudzić sobie wąsy i brodę tabaką i wydzielinami z nosa

  Forfonisz sia jek stari Landzion.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 21:41
  faryna, farina - sypki cukier

  Wisipała mi cało tutka farini.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 21:45
  fastrzyga - fastryga
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 21:46
  fastrzygować - fastrygować
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 21:52
  fater, foter - ojciec

  Nasz foter w tam roku bandzie mnioł sześdziesónt lot
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 21:54
  faterek, foterek - ojczulek

  Foterku, musiwa chłopokom sprazić nowe łobleki.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 22:00
  fatki - szybki, rączy; ostry, wyostrzony

  Bensdorf mnioł zawdi fatke konie.
  Podoj mi kawoł fatkygo noża, bo tam gnipam ni moga przetnóńć tygo prowoza.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 22:03
  fąfel, fómfel - pyskata dziewczyna, smarkula

  Taki fómfel mi łotpiskowoł, żebich lepsi ło siebzie sia kłopotała.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 22:06
  febuar, fybłar - luty

  Jó mom jygurstog psóntygo fybłara
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 11.09.07, 22:30
  febuarowy, fybłarowi - lutowy
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:08
  fecht - żebranie
  chodzić po fechcie - żebrać chodząc z domu do domu

  Flakowski przichodzi do noju kożdygo roku po fechcie.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:09
  fechtować - żebrać

  W dawnijszych ciasach nozianci fechtowali ludzie starsze i kryple
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:10
  fechtunek - fecht
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:11
  fedra, fydra - sprężyna

  Zygerek nie chodzi, bo mo złomano fydra.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:11
  fedrować, fydrować - sprężynować

  Siedzisko w tofelwadze dobrze fydruje.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:13
  fedrować, fydrować - żłobić w drewnie

  Deski do dylów musó być fydrowane, żebi nie robziułi sia spari w podłodze.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:16
  feferkuch - piernik toruński

  Feferkuchi só barzo smaczne.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:18
  federhalter, fyjderhalter - obsadka do pióra

  Kożdi łuczań musi mniyć w fyjderkaście fyjderhalter, blejsztyft i pora psiór.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 12.09.07, 22:19
  federkasta, fyjderkasta - piórnik
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 21:53
  fejn - pięknie, ładnie

  Fejn mi łuszuła krawczka tan mantel.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 22:09
  fejnik - moneta, fenig, wartość grosza

  Jedan trojok to dziesiańć fejników.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 22:11
  fejny - piękny, ładny

  Pokorz mi te fejne łobroziki.
  Pokorza woma fejne łobraziki.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 22:12
  fela - wada, błąd, uszkodzenie

  Maszina musi mnyć jekoś fela, bo tak richtik nie chodzi.
  Kóń mo szpot, ale to nie jest źelga fela; robźić może.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 22:17
  feldfeber, feltfyber - wyższy stopień podoficera w armii niemieckiej: sierżant,
  ogniomistrz.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 22:17
  feler, fyler - błąd, pomyłka

  W dyktacze am mniała tilo dwa fyleri.
  To buł mój fyler, że sia z niam zadołam
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 22:19
  felować - brakować , dolegać

  Do dzieźańdziesiańciu lot felowało mu tilo pu roku.
  Wiktórozi cóś feluje, bo niechce wcole jeść.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 22:21
  fensterblat, fensterblot - parapet

  Na fensterblotach stojeli blóntopi z merami i ksiotkami.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 13.09.07, 22:30
  fensterkop - futryna okienna

  W dużi jizbzie trzeba wstazić nowe fensterkopi.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 21:54
  ferbel - karty jednego koloru w rękach gracza.

  Jeszcze roz rozdować, mom ferbel.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 21:56
  fertyczny - wygadany, rezolutny, cięty, umiejący się obracać wśród ludzi.
  To je ferticzno dzywczina, wszańdzie do sobzie reda i nie do sia przedoć.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 21:56
  ferzamlung - wiec, zebranie
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 21:58
  fest, feste - mocno

  Ale mu fest nabźuł
  Mowa fest robota - mamy dużo roboty.
  Prziszłi teroz fest mrozi - nastąpiły teraz mocne mrozy
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 22:03
  festmeter,festmyter - metr sześcienny
  W lasach królewskich przedajó drzewo na festmytri.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 22:04
  festować - umacniać, przytwierdzać

  Festujó łoblóźnióne sztachyti w płocie
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 22:09
  festować - świętować, uroczyście obchodzić

  Festowali na gościnie całi dziań i cało noc.
  Wnet bandziewa festować nasze slebrne wesele.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 22:14
  festowny - mocny; dobrze umocniony

  Lód na jyziorze jest dość festowany, możewa łuż po niam chodzić.
  To só dźwiyrze festowne, nicht jich tak letko nie wirzie.
  Brok zrobzić festowne dźwiyrze coby niych ji nie wiwor.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 14.09.07, 22:15
  festunek - twierdza, forteca

  We Francji Mniamce długo bźili sia ło festunki.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 10:52
  feszt - szczyt dachu, grzbiet dachu, miejsce styku dwuspadowego dachu.

  Pod samam fesztam wipadłi dwa dekówki.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 10:54
  fesztować - zakładać fesztówki
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 10:55
  fesztówki - dachówka zakładana na szczyt dachu

  Po nakriciu dachu dekówkami zabrali sia zaro do łukłodanio fesztówków.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 10:57
  fiber - gorączka

  Jonek mo fiber i mózi, ze boli go w łuchu
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 11:03
  fidlać, fidlić - rzępolić, nieudolnie grać na skrzypcach

  Fidlo i fidlo, a nic z tygo nie wichodzi.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 11:05
  fifak, fifiok - spryciarz, czlowiek przebiegły

  Z niygo je dobri fifok, łón sia łoszukoć nie do.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 11:10
  fijuchel - lekkoduch, człowiek niepewny, podszyty wiatrem

  Takych fijuchlów jek łón do roboti nie chca, nie chcó dobrze robzić, tilo cias
  marnujó.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:23
  fiks - szybko, żwawo

  Jidź do domu, ale fiks
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:24
  filcówki - trzewiki filcowe, berłacze, buty wojłokowe

  Buł tangi mróz, nawet w filcówkach nogi mi marzłi.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:30
  filijala - odział, filia, ekspozytura

  Bogate kupce mnieli swoje filijale w różnych mniastach.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:30
  filicypej, filicipyj - rower, wielocyped

  Nasz chłopok pojechoł do mniasta na filicipyju.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:31
  filut - sprytny chłopiec, przebiegły

  Jo ziam jekiś ti filut: przitulosz sia do mnie, żebich ci znów dała do dobrygo.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:34
  finclauza - malec, mały chłopiec

  Czego tu szukosz, finclołzo, sród ludzi starszych ?
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:35
  fiszbina, fiszbzina - fiszbin

  pręcik usztywniający kapelusz czy gorset
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:41
  fitać, ficić - chwytać, łapać, łowić, dybać, zdobywać, ujmować

  Łod śniychu fitoł sia za boki.
  Tan gnojek nie fita sia żodni roboti.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:45
  fizmatantki, fizmatanty - sztuczki, kruczki

  Wiprozioł rozmajite fizmatantki.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:46
  flaczeć, flaczyć - wiednąć, wiotczeć

  Ksiotki flaczejó łod suszi.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:50
  flaczyć, flaczić - patroszyć, wyjmować wnętrzności

  We wojna ludzie nie brali rzeźnika, ale samńi po krijomu zarzinali i flaczili
  świnie.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 21:55
  flakacz, flakocz - rzeźnik
  Suła ci bitowoł tan flakocz za cieloka ?
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 22:00
  flama - płomień, łuna

  Psiorun łuderzuł w Kalinowo szopa i łod razu z daleka zidać buło wisoke flami.
  Z psieca buchajó płomnanie.
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 22:01
  flanca - rozsada

  Czas łuż sadzić flance rónkli i bruksi
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 22:05
  flaster, floster - plaster

  Na rana trzeba założić floster
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 22:19
  flasterek, flosterek - plasterek, cieniutki

  Poddoj mi eszcze flosterek chleba.
  Nakrajała z szinki cianiutkie flosterki i przinosła gościom.
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • 16.09.07, 22:29
  flastrować - nakładać plaster

  Musisz tan wrzód tak długo flostrować aż sia rostworzi.
  Downi flostrowali drogi kamnianiami, a tero nozianci asfaltem
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • 22.09.07, 22:16
  fląder - flądra, płastuga

  Na ziecierza matulka kożdamu dała po kawałku flóndra.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 22.09.07, 22:17
  fleczek,flyczek - łatka, szmatka

  Dzywczinki sułi z fliczków klejdziki no pupów.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 22.09.07, 22:32
  flejtuch - człowiek niepoważny, nieokrzesany, nie załugujący na zaufanie

  Z flejtuchami nie worto sia zadawać.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 22.09.07, 22:34
  flejtusznica - kobieta niepoważna, nieodpowiedzialna, nie zasługująca na zaufanie
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 22.09.07, 22:38
  flek, flyk - łata, szmata, odpadki krawieckie
  Na siwych portkach mnioł czorne flyki.
  W wojna kobziyti szili z flyków deki no wojska
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 22.09.07, 22:41
  flekować, flykować - łatać, naprawiać
  Poflykuj szurkozi portki, bo mu z niych łuż dupa wiglónda.
  W płocie só dóri, trzeba go poflykować
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 23.09.07, 21:43
  fliza - płoza
  Flizi do sanków nozianci wirobziali z drzewa brzozowygo.

  Do gasiania łognia dowozili gospodorze woda w sztóngziach na wozie abo na flizach.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 23.09.07, 21:44
  flosa - płetwa

  Ribi majó flosi do piwania
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 23.09.07, 21:46
  flunder, flónder - farfocel, strzęp szmaty

  Prziniosła jekeś stare flóndri do przerópki.
  No mojich córków takygo flóndra bich nie kupsiuła.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 23.09.07, 21:52
  fodrować - żądać, domagać się; stawiać cenę

  Niczegój łot ciebzie nie fodruja, tilo spokoju.
  Siuła bandziesz fodrowoł za kónia ?

  fodrować - żądać , domagać się
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 23.09.07, 21:54
  fojerkasa - instrukcja ubezpieczenia od ognia

  Kozdi musi łubespsieczić swoje budownie w fojerkasie.
  Mnioł fojerkasa, to jek sia spoluł, dostoł łotszkodowanie.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 23.09.07, 21:56
  foks - kasztan (koń)

  Przedoł brónoka i kupsiuł foksa.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 23.09.07, 21:57
  fokska - kasztanka

  Naszo fokska lepsi cióngnie niż foks.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 27.09.07, 22:28
  forszus, fórszós - zaliczka, zadatek

  Jek am zamozioł brejdreszer, musioł am dać sto marków fórszósu.
  Jek am zamozioł dekówki, musioł am dać psiandzisiónt marków fórszósu.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 27.09.07, 22:29
  forszusować, fórszósować - płacić zaliczkę

  Fórszósowoł am kołodziejoźi sto psiandziesiónt marków na nowi wóz.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 27.09.07, 22:39
  fotografka - zdjęcie, fotografia
  Dołam sobzie zrobzić sześć fotografków.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 28.09.07, 22:04
  frachta - koszt przewozu, opłata za przewóz

  Za cegła zapłaciuł am tile jek w drugych cegelniach, ale do tygo dochodziuła
  eszcze frachta.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 28.09.07, 22:17
  framuga - wnęka w piecu kaflowym do przechowywania ciepłych potraw

  Łostow łobziod no dzieci do framugi, bo dziś przidó trocha późni ze szkołi.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 28.09.07, 22:18
  franciszkan, franciszkon, franciszkanin
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 30.09.07, 21:35
  franela - flanela
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 30.09.07, 21:36
  franelowy - flanelowy

  Mnioł franelowo koszula
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 01.10.07, 23:28
  frankować - naklejać znaczki

  Listek prziszed nie frankowani i musielim zapłacić tile, co za dwa brifmarki.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 01.10.07, 23:30
  frejlena, frejlana - nauczycielka, panna z lepszego domu

  W psiyrszi klasie łucziuł noju nołcziciyl, a tero je drugi klasie mowa frejlana.
  Hermonowe frejlani niczegój sia nie wiłucziłi, wszistkie siedzó w domu.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 01.10.07, 23:38
  frejlenka, frejlanka - panienka z lepszego domu

  Łustrojułaś sia, Otilko, jek frejlanka.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 01.10.07, 23:43
  fręzel, frajzel - frędzla

  Łurwoł mi sia jedan frajzel łod chustki.

  fręzelek, frajzelek - frędzelka
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 01.10.07, 23:44
  frysztyk, frisztik - śniadanie

  Jutro zaroz po frisztiku zaczniewa wozić żito.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 01.10.07, 23:45
  frysztykować, frisztikować - jeść śniadanie

  Chłopi frisztikujó na polu, bo łuż ło psiónti pośli do roboti.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 01.10.07, 23:48
  fuchtel - wialnia do odzielenia pośladu od ziarna

  Musiwa żito przepuścić jeszcze bez fuchtel
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 01.10.07, 23:51
  fuchtlować - oczyszczać
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 02.10.07, 21:32
  funditus - zupełnie, do reszty

  Wiśnioł am go na funditus
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 02.10.07, 21:39
  funsztyk, fónsztik - odważnik

  Zbziesz fónsztiki i zaniyś na góra.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 02.10.07, 21:45
  furać, furnąć - fruwać, latać, unosić się w powietrzu

  Pewnie bandzie deszcz, bo jeskółki furajó mnisko.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 03.10.07, 22:49
  furwerk - furmanka, wóz, powóz

  W psióntek nie brokujesz jiśc na bonóf, bo do mniasta pojedziewa fórwerkam.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 03.10.07, 23:00
  futer - pasza, obrok, karma

  Chiba przedawa jena krowa, bo nie bandziewa mnieli dośc futru na zima.
  Ci wziółeś na droga futer no koni.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 03.10.07, 23:03
  futer - podszewka

  Niech ci kraziec poźy, siuła brok futru do łobleki
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 03.10.07, 23:05
  futerkasta - skrzynka na obrok dla koni
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 03.10.07, 23:07
  futrować - karmić

  Łu noju jedan szurek futruje konie, a drugi krowi.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 05.04.08, 20:44
  fąfel - obraźliwie podlotek
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 03.10.07, 23:16
  futrować - podkładać podszewkę

  Stari Alsajder nawet w lato nosi jupa futrowana kożucham.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 03.10.07, 23:18
  fuzel - siwucha, wódka pośledniego gatunku

  Nie psij tygo fuzlu, bo sia roschorujesz.
  Na dnie faski łostałi same fuzle.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 04.10.07, 22:25
  fybla, fyblo - elementarz

  Kożdi łuczań musi mniyć swoja fyblo.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 04.10.07, 22:27
  fylunek - przegroda dzieląca sąsiek od klepiska.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:53
  fajrabant (fajrant) - czas wolny
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:54
  fana - chorągiew
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:54
  farby - kolory
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:54
  fasa - beczka
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:55
  felejzer - plecak, torba skórzana
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:55
  felować - brakować
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:56
  fercik - wierszyk
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:56
  fest - mocno; święto
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:57
  fitać - chwytać
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:57
  fizylery - lekka piechota w dobie napoleońskiej
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:58
  forungiew - chorągiew
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:59
  fryza - spódnica
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 20:59
  furać - fruwać (o ptaku)
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 21:00
  fuszlapy - onuce
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 04.04.08, 21:00
  futer - pasza
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • 05.04.08, 20:43
  faska - beczka
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.