08.09.07, 20:43
Tu bandó słóweczka na literka F
--
Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po
jenam, po drugam »¸¸.•*¨`•»
Edytor zaawansowany
 • rita100 08.09.07, 20:44
  facić - ostrzyc

  Jonek faci nóż na łosełce.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 20:45
  faflować - paplać, dużo mowić, mleć językiem

  Faflowała i faflowała niezieda ło czam.
  Faflowoł czili mnieluł jajzykiem
  Bandziem faflować siuła wlezie.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 20:50
  fagas - gaduła, taki co byle co plecie, któremu nie można zaufać
  Z takam fagasam, co nigdi prowdi nie poźy, nie nada wcole godoł.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 20:52
  fajerek - zapałka

  Nie dawojta dzieciom fajerków, bo eszcze co podpoló.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 20:53
  fajfka - fajka
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 20:54
  fajfkarz, fajfkorz - fajczarz
  lubiący palić fajkę
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 21:31
  fajtać - machać, śmigać

  Fajtnół batam, a konie poszli jek szalone.
  Krowi fajtajó łogónami, żebi łogónić sia łot muchów.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 21:33
  faksować - żartować, dokazywać, figle stroić
  Łón wcole tygo nie móziuł na prawda, łón tilo faksowoł.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 21:36
  faksy - żarty, figle, psoty
  Faksi faksami, ale trzeba sia wziójść do roboti.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 21:44
  falarnia, falarnio - mieszkanie falarza czyli dziekana

  W Łolstinie je duża falarnio przi kościele śwantygo Jekuba.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.07, 21:46
  falarz, falorz - dziekan, prałat, ksiądz, kapłan

  Ksióndz Hanowski poszed z Gyczwołdu do Łolstina na falorza.

  falarzów, falorzów - należących do falarza
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.09.07, 20:33
  falbarnia, falbarnio - farbiarnia
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.09.07, 20:36
  falbarz, falborz - farbiarz

  Falborz falbuje płótno.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.09.07, 20:45
  falga - część koła

  Jek kowol zakłodoł ryfa na koło, wikruszuł kawałek falgi.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.09.07, 20:46
  famelija, famelija - rodzina

  Łot Graduszewskich przijechała cało famelijo na wesele.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.07, 23:00
  fana, fona - chorągiew

  Na jyburstok króla kożdy nołcziciyl wyziesił foni na szkole i przed szkoło.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.07, 23:01
  fandować, fondować - fantować, obkładać aresztem

  Wszistkam, co nie mogli płacić długów gerichcfolcijer fondowoł rozmajite rzeczi.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.07, 23:02
  farbsztyft - ołówek kolorowy

  W szkole starsze dzieci musieli mniyć farbsztyfti do malowanio.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.07, 23:04
  farfon, forfón - człowiek zatabaczony, nie dbający o czystośc wąsów i brody

  Ni moga patrzić na takygo forfóna z zapaskudzónami tubakó wójsami.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.07, 23:06
  farfonić, forfónić - brudzic tabaką i wydzielinami z nosa wąsy i brody.

  Forfonisz sobzie tubakó nie tilo wójsi, ale i westa(kamizelka)
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.07, 23:07
  farfonić sia, forfónić sia - brudzić sobie wąsy i brodę tabaką i wydzielinami z nosa

  Forfonisz sia jek stari Landzion.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 21:41
  faryna, farina - sypki cukier

  Wisipała mi cało tutka farini.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 21:45
  fastrzyga - fastryga
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 21:46
  fastrzygować - fastrygować
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 21:52
  fater, foter - ojciec

  Nasz foter w tam roku bandzie mnioł sześdziesónt lot
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 21:54
  faterek, foterek - ojczulek

  Foterku, musiwa chłopokom sprazić nowe łobleki.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 22:00
  fatki - szybki, rączy; ostry, wyostrzony

  Bensdorf mnioł zawdi fatke konie.
  Podoj mi kawoł fatkygo noża, bo tam gnipam ni moga przetnóńć tygo prowoza.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 22:03
  fąfel, fómfel - pyskata dziewczyna, smarkula

  Taki fómfel mi łotpiskowoł, żebich lepsi ło siebzie sia kłopotała.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 22:06
  febuar, fybłar - luty

  Jó mom jygurstog psóntygo fybłara
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.07, 22:30
  febuarowy, fybłarowi - lutowy
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:08
  fecht - żebranie
  chodzić po fechcie - żebrać chodząc z domu do domu

  Flakowski przichodzi do noju kożdygo roku po fechcie.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:09
  fechtować - żebrać

  W dawnijszych ciasach nozianci fechtowali ludzie starsze i kryple
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:10
  fechtunek - fecht
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:11
  fedra, fydra - sprężyna

  Zygerek nie chodzi, bo mo złomano fydra.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:11
  fedrować, fydrować - sprężynować

  Siedzisko w tofelwadze dobrze fydruje.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:13
  fedrować, fydrować - żłobić w drewnie

  Deski do dylów musó być fydrowane, żebi nie robziułi sia spari w podłodze.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:16
  feferkuch - piernik toruński

  Feferkuchi só barzo smaczne.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:18
  federhalter, fyjderhalter - obsadka do pióra

  Kożdi łuczań musi mniyć w fyjderkaście fyjderhalter, blejsztyft i pora psiór.
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.07, 22:19
  federkasta, fyjderkasta - piórnik
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 21:53
  fejn - pięknie, ładnie

  Fejn mi łuszuła krawczka tan mantel.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:09
  fejnik - moneta, fenig, wartość grosza

  Jedan trojok to dziesiańć fejników.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:11
  fejny - piękny, ładny

  Pokorz mi te fejne łobroziki.
  Pokorza woma fejne łobraziki.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:12
  fela - wada, błąd, uszkodzenie

  Maszina musi mnyć jekoś fela, bo tak richtik nie chodzi.
  Kóń mo szpot, ale to nie jest źelga fela; robźić może.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:17
  feldfeber, feltfyber - wyższy stopień podoficera w armii niemieckiej: sierżant,
  ogniomistrz.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:17
  feler, fyler - błąd, pomyłka

  W dyktacze am mniała tilo dwa fyleri.
  To buł mój fyler, że sia z niam zadołam
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:19
  felować - brakować , dolegać

  Do dzieźańdziesiańciu lot felowało mu tilo pu roku.
  Wiktórozi cóś feluje, bo niechce wcole jeść.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:21
  fensterblat, fensterblot - parapet

  Na fensterblotach stojeli blóntopi z merami i ksiotkami.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.07, 22:30
  fensterkop - futryna okienna

  W dużi jizbzie trzeba wstazić nowe fensterkopi.
  --
  Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 21:54
  ferbel - karty jednego koloru w rękach gracza.

  Jeszcze roz rozdować, mom ferbel.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 21:56
  fertyczny - wygadany, rezolutny, cięty, umiejący się obracać wśród ludzi.
  To je ferticzno dzywczina, wszańdzie do sobzie reda i nie do sia przedoć.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 21:56
  ferzamlung - wiec, zebranie
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 21:58
  fest, feste - mocno

  Ale mu fest nabźuł
  Mowa fest robota - mamy dużo roboty.
  Prziszłi teroz fest mrozi - nastąpiły teraz mocne mrozy
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 22:03
  festmeter,festmyter - metr sześcienny
  W lasach królewskich przedajó drzewo na festmytri.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 22:04
  festować - umacniać, przytwierdzać

  Festujó łoblóźnióne sztachyti w płocie
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 22:09
  festować - świętować, uroczyście obchodzić

  Festowali na gościnie całi dziań i cało noc.
  Wnet bandziewa festować nasze slebrne wesele.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 22:14
  festowny - mocny; dobrze umocniony

  Lód na jyziorze jest dość festowany, możewa łuż po niam chodzić.
  To só dźwiyrze festowne, nicht jich tak letko nie wirzie.
  Brok zrobzić festowne dźwiyrze coby niych ji nie wiwor.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.09.07, 22:15
  festunek - twierdza, forteca

  We Francji Mniamce długo bźili sia ło festunki.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 10:52
  feszt - szczyt dachu, grzbiet dachu, miejsce styku dwuspadowego dachu.

  Pod samam fesztam wipadłi dwa dekówki.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 10:54
  fesztować - zakładać fesztówki
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 10:55
  fesztówki - dachówka zakładana na szczyt dachu

  Po nakriciu dachu dekówkami zabrali sia zaro do łukłodanio fesztówków.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 10:57
  fiber - gorączka

  Jonek mo fiber i mózi, ze boli go w łuchu
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 11:03
  fidlać, fidlić - rzępolić, nieudolnie grać na skrzypcach

  Fidlo i fidlo, a nic z tygo nie wichodzi.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 11:05
  fifak, fifiok - spryciarz, czlowiek przebiegły

  Z niygo je dobri fifok, łón sia łoszukoć nie do.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 11:10
  fijuchel - lekkoduch, człowiek niepewny, podszyty wiatrem

  Takych fijuchlów jek łón do roboti nie chca, nie chcó dobrze robzić, tilo cias
  marnujó.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:23
  fiks - szybko, żwawo

  Jidź do domu, ale fiks
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:24
  filcówki - trzewiki filcowe, berłacze, buty wojłokowe

  Buł tangi mróz, nawet w filcówkach nogi mi marzłi.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:30
  filijala - odział, filia, ekspozytura

  Bogate kupce mnieli swoje filijale w różnych mniastach.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:30
  filicypej, filicipyj - rower, wielocyped

  Nasz chłopok pojechoł do mniasta na filicipyju.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:31
  filut - sprytny chłopiec, przebiegły

  Jo ziam jekiś ti filut: przitulosz sia do mnie, żebich ci znów dała do dobrygo.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:34
  finclauza - malec, mały chłopiec

  Czego tu szukosz, finclołzo, sród ludzi starszych ?
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:35
  fiszbina, fiszbzina - fiszbin

  pręcik usztywniający kapelusz czy gorset
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:41
  fitać, ficić - chwytać, łapać, łowić, dybać, zdobywać, ujmować

  Łod śniychu fitoł sia za boki.
  Tan gnojek nie fita sia żodni roboti.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:45
  fizmatantki, fizmatanty - sztuczki, kruczki

  Wiprozioł rozmajite fizmatantki.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:46
  flaczeć, flaczyć - wiednąć, wiotczeć

  Ksiotki flaczejó łod suszi.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:50
  flaczyć, flaczić - patroszyć, wyjmować wnętrzności

  We wojna ludzie nie brali rzeźnika, ale samńi po krijomu zarzinali i flaczili
  świnie.
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 21:55
  flakacz, flakocz - rzeźnik
  Suła ci bitowoł tan flakocz za cieloka ?
  --
  Konopsie
  W blumtopsie
  Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 22:00
  flama - płomień, łuna

  Psiorun łuderzuł w Kalinowo szopa i łod razu z daleka zidać buło wisoke flami.
  Z psieca buchajó płomnanie.
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 22:01
  flanca - rozsada

  Czas łuż sadzić flance rónkli i bruksi
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 22:05
  flaster, floster - plaster

  Na rana trzeba założić floster
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 22:19
  flasterek, flosterek - plasterek, cieniutki

  Poddoj mi eszcze flosterek chleba.
  Nakrajała z szinki cianiutkie flosterki i przinosła gościom.
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.07, 22:29
  flastrować - nakładać plaster

  Musisz tan wrzód tak długo flostrować aż sia rostworzi.
  Downi flostrowali drogi kamnianiami, a tero nozianci asfaltem
  --
  Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.09.07, 22:16
  fląder - flądra, płastuga

  Na ziecierza matulka kożdamu dała po kawałku flóndra.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.09.07, 22:17
  fleczek,flyczek - łatka, szmatka

  Dzywczinki sułi z fliczków klejdziki no pupów.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.09.07, 22:32
  flejtuch - człowiek niepoważny, nieokrzesany, nie załugujący na zaufanie

  Z flejtuchami nie worto sia zadawać.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.09.07, 22:34
  flejtusznica - kobieta niepoważna, nieodpowiedzialna, nie zasługująca na zaufanie
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.09.07, 22:38
  flek, flyk - łata, szmata, odpadki krawieckie
  Na siwych portkach mnioł czorne flyki.
  W wojna kobziyti szili z flyków deki no wojska
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.09.07, 22:41
  flekować, flykować - łatać, naprawiać
  Poflykuj szurkozi portki, bo mu z niych łuż dupa wiglónda.
  W płocie só dóri, trzeba go poflykować
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.09.07, 21:43
  fliza - płoza
  Flizi do sanków nozianci wirobziali z drzewa brzozowygo.

  Do gasiania łognia dowozili gospodorze woda w sztóngziach na wozie abo na flizach.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.09.07, 21:44
  flosa - płetwa

  Ribi majó flosi do piwania
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.09.07, 21:46
  flunder, flónder - farfocel, strzęp szmaty

  Prziniosła jekeś stare flóndri do przerópki.
  No mojich córków takygo flóndra bich nie kupsiuła.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.09.07, 21:52
  fodrować - żądać, domagać się; stawiać cenę

  Niczegój łot ciebzie nie fodruja, tilo spokoju.
  Siuła bandziesz fodrowoł za kónia ?

  fodrować - żądać , domagać się
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.09.07, 21:54
  fojerkasa - instrukcja ubezpieczenia od ognia

  Kozdi musi łubespsieczić swoje budownie w fojerkasie.
  Mnioł fojerkasa, to jek sia spoluł, dostoł łotszkodowanie.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.09.07, 21:56
  foks - kasztan (koń)

  Przedoł brónoka i kupsiuł foksa.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.09.07, 21:57
  fokska - kasztanka

  Naszo fokska lepsi cióngnie niż foks.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.09.07, 22:28
  forszus, fórszós - zaliczka, zadatek

  Jek am zamozioł brejdreszer, musioł am dać sto marków fórszósu.
  Jek am zamozioł dekówki, musioł am dać psiandzisiónt marków fórszósu.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.09.07, 22:29
  forszusować, fórszósować - płacić zaliczkę

  Fórszósowoł am kołodziejoźi sto psiandziesiónt marków na nowi wóz.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 27.09.07, 22:39
  fotografka - zdjęcie, fotografia
  Dołam sobzie zrobzić sześć fotografków.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.09.07, 22:04
  frachta - koszt przewozu, opłata za przewóz

  Za cegła zapłaciuł am tile jek w drugych cegelniach, ale do tygo dochodziuła
  eszcze frachta.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.09.07, 22:17
  framuga - wnęka w piecu kaflowym do przechowywania ciepłych potraw

  Łostow łobziod no dzieci do framugi, bo dziś przidó trocha późni ze szkołi.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.09.07, 22:18
  franciszkan, franciszkon, franciszkanin
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.09.07, 21:35
  franela - flanela
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 30.09.07, 21:36
  franelowy - flanelowy

  Mnioł franelowo koszula
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:28
  frankować - naklejać znaczki

  Listek prziszed nie frankowani i musielim zapłacić tile, co za dwa brifmarki.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:30
  frejlena, frejlana - nauczycielka, panna z lepszego domu

  W psiyrszi klasie łucziuł noju nołcziciyl, a tero je drugi klasie mowa frejlana.
  Hermonowe frejlani niczegój sia nie wiłucziłi, wszistkie siedzó w domu.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:38
  frejlenka, frejlanka - panienka z lepszego domu

  Łustrojułaś sia, Otilko, jek frejlanka.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:43
  fręzel, frajzel - frędzla

  Łurwoł mi sia jedan frajzel łod chustki.

  fręzelek, frajzelek - frędzelka
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:44
  frysztyk, frisztik - śniadanie

  Jutro zaroz po frisztiku zaczniewa wozić żito.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:45
  frysztykować, frisztikować - jeść śniadanie

  Chłopi frisztikujó na polu, bo łuż ło psiónti pośli do roboti.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:48
  fuchtel - wialnia do odzielenia pośladu od ziarna

  Musiwa żito przepuścić jeszcze bez fuchtel
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.10.07, 23:51
  fuchtlować - oczyszczać
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.10.07, 21:32
  funditus - zupełnie, do reszty

  Wiśnioł am go na funditus
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.10.07, 21:39
  funsztyk, fónsztik - odważnik

  Zbziesz fónsztiki i zaniyś na góra.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.10.07, 21:45
  furać, furnąć - fruwać, latać, unosić się w powietrzu

  Pewnie bandzie deszcz, bo jeskółki furajó mnisko.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.10.07, 22:49
  furwerk - furmanka, wóz, powóz

  W psióntek nie brokujesz jiśc na bonóf, bo do mniasta pojedziewa fórwerkam.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.10.07, 23:00
  futer - pasza, obrok, karma

  Chiba przedawa jena krowa, bo nie bandziewa mnieli dośc futru na zima.
  Ci wziółeś na droga futer no koni.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.10.07, 23:03
  futer - podszewka

  Niech ci kraziec poźy, siuła brok futru do łobleki
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.10.07, 23:05
  futerkasta - skrzynka na obrok dla koni
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.10.07, 23:07
  futrować - karmić

  Łu noju jedan szurek futruje konie, a drugi krowi.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:44
  fąfel - obraźliwie podlotek
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.10.07, 23:16
  futrować - podkładać podszewkę

  Stari Alsajder nawet w lato nosi jupa futrowana kożucham.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 03.10.07, 23:18
  fuzel - siwucha, wódka pośledniego gatunku

  Nie psij tygo fuzlu, bo sia roschorujesz.
  Na dnie faski łostałi same fuzle.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.10.07, 22:25
  fybla, fyblo - elementarz

  Kożdi łuczań musi mniyć swoja fyblo.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.10.07, 22:27
  fylunek - przegroda dzieląca sąsiek od klepiska.
  --
  Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
  »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:53
  fajrabant (fajrant) - czas wolny
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:54
  fana - chorągiew
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:54
  farby - kolory
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:54
  fasa - beczka
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:55
  felejzer - plecak, torba skórzana
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:55
  felować - brakować
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:56
  fercik - wierszyk
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:56
  fest - mocno; święto
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:57
  fitać - chwytać
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:57
  fizylery - lekka piechota w dobie napoleońskiej
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:58
  fort - precz
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:58
  forungiew - chorągiew
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:59
  fryza - spódnica
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 20:59
  furać - fruwać (o ptaku)
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 21:00
  fuszlapy - onuce
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.04.08, 21:00
  futer - pasza
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.04.08, 20:43
  faska - beczka
  --
  »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.