• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

F

 • 08.09.07, 20:43
  Tu bandó słóweczka na literka F
  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po
  jenam, po drugam »¸¸.•*¨`•»
  Edytor zaawansowany
  • 08.09.07, 20:44
   facić - ostrzyc

   Jonek faci nóż na łosełce.
   --
   Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
   po drugam »¸¸.•*¨`•»
   • 08.09.07, 20:45
    faflować - paplać, dużo mowić, mleć językiem

    Faflowała i faflowała niezieda ło czam.
    Faflowoł czili mnieluł jajzykiem
    Bandziem faflować siuła wlezie.
    --
    Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
    po drugam »¸¸.•*¨`•»
    • 08.09.07, 20:50
     fagas - gaduła, taki co byle co plecie, któremu nie można zaufać
     Z takam fagasam, co nigdi prowdi nie poźy, nie nada wcole godoł.
     --
     Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
     po drugam »¸¸.•*¨`•»
     • 08.09.07, 20:52
      fajerek - zapałka

      Nie dawojta dzieciom fajerków, bo eszcze co podpoló.
      --
      Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
      po drugam »¸¸.•*¨`•»
      • 08.09.07, 20:53
       fajfka - fajka
       --
       Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
       po drugam »¸¸.•*¨`•»
       • 08.09.07, 20:54
        fajfkarz, fajfkorz - fajczarz
        lubiący palić fajkę
        --
        Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
        po drugam »¸¸.•*¨`•»
        • 08.09.07, 21:31
         fajtać - machać, śmigać

         Fajtnół batam, a konie poszli jek szalone.
         Krowi fajtajó łogónami, żebi łogónić sia łot muchów.
         --
         Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
         po drugam »¸¸.•*¨`•»
         • 08.09.07, 21:33
          faksować - żartować, dokazywać, figle stroić
          Łón wcole tygo nie móziuł na prawda, łón tilo faksowoł.
          --
          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
          po drugam »¸¸.•*¨`•»
          • 08.09.07, 21:36
           faksy - żarty, figle, psoty
           Faksi faksami, ale trzeba sia wziójść do roboti.
           --
           Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
           po drugam »¸¸.•*¨`•»
           • 08.09.07, 21:44
            falarnia, falarnio - mieszkanie falarza czyli dziekana

            W Łolstinie je duża falarnio przi kościele śwantygo Jekuba.
            --
            Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
            po drugam »¸¸.•*¨`•»
            • 08.09.07, 21:46
             falarz, falorz - dziekan, prałat, ksiądz, kapłan

             Ksióndz Hanowski poszed z Gyczwołdu do Łolstina na falorza.

             falarzów, falorzów - należących do falarza
             --
             Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
             po drugam »¸¸.•*¨`•»
             • 09.09.07, 20:33
              falbarnia, falbarnio - farbiarnia
              --
              Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
              po drugam »¸¸.•*¨`•»
              • 09.09.07, 20:36
               falbarz, falborz - farbiarz

               Falborz falbuje płótno.
               --
               Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
               po drugam »¸¸.•*¨`•»
               • 09.09.07, 20:45
                falga - część koła

                Jek kowol zakłodoł ryfa na koło, wikruszuł kawałek falgi.
                --
                Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                po drugam »¸¸.•*¨`•»
                • 09.09.07, 20:46
                 famelija, famelija - rodzina

                 Łot Graduszewskich przijechała cało famelijo na wesele.
                 --
                 Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                 po drugam »¸¸.•*¨`•»
                 • 10.09.07, 23:00
                  fana, fona - chorągiew

                  Na jyburstok króla kożdy nołcziciyl wyziesił foni na szkole i przed szkoło.
                  --
                  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                  po drugam »¸¸.•*¨`•»
                  • 10.09.07, 23:01
                   fandować, fondować - fantować, obkładać aresztem

                   Wszistkam, co nie mogli płacić długów gerichcfolcijer fondowoł rozmajite rzeczi.
                   --
                   Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                   po drugam »¸¸.•*¨`•»
                   • 10.09.07, 23:02
                    farbsztyft - ołówek kolorowy

                    W szkole starsze dzieci musieli mniyć farbsztyfti do malowanio.
                    --
                    Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                    po drugam »¸¸.•*¨`•»
                    • 10.09.07, 23:04
                     farfon, forfón - człowiek zatabaczony, nie dbający o czystośc wąsów i brody

                     Ni moga patrzić na takygo forfóna z zapaskudzónami tubakó wójsami.
                     --
                     Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                     po drugam »¸¸.•*¨`•»
                     • 10.09.07, 23:06
                      farfonić, forfónić - brudzic tabaką i wydzielinami z nosa wąsy i brody.

                      Forfonisz sobzie tubakó nie tilo wójsi, ale i westa(kamizelka)
                      --
                      Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                      po drugam »¸¸.•*¨`•»
                      • 10.09.07, 23:07
                       farfonić sia, forfónić sia - brudzić sobie wąsy i brodę tabaką i wydzielinami z nosa

                       Forfonisz sia jek stari Landzion.
                       --
                       Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                       po drugam »¸¸.•*¨`•»
                       • 11.09.07, 21:41
                        faryna, farina - sypki cukier

                        Wisipała mi cało tutka farini.
                        --
                        Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                        po drugam »¸¸.•*¨`•»
                        • 11.09.07, 21:45
                         fastrzyga - fastryga
                         --
                         Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                         po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 11.09.07, 21:46
                          fastrzygować - fastrygować
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 11.09.07, 21:52
                          fater, foter - ojciec

                          Nasz foter w tam roku bandzie mnioł sześdziesónt lot
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 11.09.07, 21:54
                          faterek, foterek - ojczulek

                          Foterku, musiwa chłopokom sprazić nowe łobleki.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 11.09.07, 22:00
                          fatki - szybki, rączy; ostry, wyostrzony

                          Bensdorf mnioł zawdi fatke konie.
                          Podoj mi kawoł fatkygo noża, bo tam gnipam ni moga przetnóńć tygo prowoza.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 11.09.07, 22:03
                          fąfel, fómfel - pyskata dziewczyna, smarkula

                          Taki fómfel mi łotpiskowoł, żebich lepsi ło siebzie sia kłopotała.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 11.09.07, 22:06
                          febuar, fybłar - luty

                          Jó mom jygurstog psóntygo fybłara
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 11.09.07, 22:30
                          febuarowy, fybłarowi - lutowy
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:08
                          fecht - żebranie
                          chodzić po fechcie - żebrać chodząc z domu do domu

                          Flakowski przichodzi do noju kożdygo roku po fechcie.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:09
                          fechtować - żebrać

                          W dawnijszych ciasach nozianci fechtowali ludzie starsze i kryple
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:10
                          fechtunek - fecht
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:11
                          fedra, fydra - sprężyna

                          Zygerek nie chodzi, bo mo złomano fydra.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:11
                          fedrować, fydrować - sprężynować

                          Siedzisko w tofelwadze dobrze fydruje.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:13
                          fedrować, fydrować - żłobić w drewnie

                          Deski do dylów musó być fydrowane, żebi nie robziułi sia spari w podłodze.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:16
                          feferkuch - piernik toruński

                          Feferkuchi só barzo smaczne.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:18
                          federhalter, fyjderhalter - obsadka do pióra

                          Kożdi łuczań musi mniyć w fyjderkaście fyjderhalter, blejsztyft i pora psiór.
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 12.09.07, 22:19
                          federkasta, fyjderkasta - piórnik
                          --
                          Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
                          po drugam »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 21:53
                          fejn - pięknie, ładnie

                          Fejn mi łuszuła krawczka tan mantel.
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 22:09
                          fejnik - moneta, fenig, wartość grosza

                          Jedan trojok to dziesiańć fejników.
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 22:11
                          fejny - piękny, ładny

                          Pokorz mi te fejne łobroziki.
                          Pokorza woma fejne łobraziki.
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 22:12
                          fela - wada, błąd, uszkodzenie

                          Maszina musi mnyć jekoś fela, bo tak richtik nie chodzi.
                          Kóń mo szpot, ale to nie jest źelga fela; robźić może.
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 22:17
                          feldfeber, feltfyber - wyższy stopień podoficera w armii niemieckiej: sierżant,
                          ogniomistrz.
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 22:17
                          feler, fyler - błąd, pomyłka

                          W dyktacze am mniała tilo dwa fyleri.
                          To buł mój fyler, że sia z niam zadołam
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 22:19
                          felować - brakować , dolegać

                          Do dzieźańdziesiańciu lot felowało mu tilo pu roku.
                          Wiktórozi cóś feluje, bo niechce wcole jeść.
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 22:21
                          fensterblat, fensterblot - parapet

                          Na fensterblotach stojeli blóntopi z merami i ksiotkami.
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 13.09.07, 22:30
                          fensterkop - futryna okienna

                          W dużi jizbzie trzeba wstazić nowe fensterkopi.
                          --
                          Poczajstuj sia kieliszkam gorzałki i wypsij ta medicina do całka »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 21:54
                          ferbel - karty jednego koloru w rękach gracza.

                          Jeszcze roz rozdować, mom ferbel.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 21:56
                          fertyczny - wygadany, rezolutny, cięty, umiejący się obracać wśród ludzi.
                          To je ferticzno dzywczina, wszańdzie do sobzie reda i nie do sia przedoć.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 21:56
                          ferzamlung - wiec, zebranie
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 21:58
                          fest, feste - mocno

                          Ale mu fest nabźuł
                          Mowa fest robota - mamy dużo roboty.
                          Prziszłi teroz fest mrozi - nastąpiły teraz mocne mrozy
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 22:03
                          festmeter,festmyter - metr sześcienny
                          W lasach królewskich przedajó drzewo na festmytri.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 22:04
                          festować - umacniać, przytwierdzać

                          Festujó łoblóźnióne sztachyti w płocie
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 22:09
                          festować - świętować, uroczyście obchodzić

                          Festowali na gościnie całi dziań i cało noc.
                          Wnet bandziewa festować nasze slebrne wesele.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 22:14
                          festowny - mocny; dobrze umocniony

                          Lód na jyziorze jest dość festowany, możewa łuż po niam chodzić.
                          To só dźwiyrze festowne, nicht jich tak letko nie wirzie.
                          Brok zrobzić festowne dźwiyrze coby niych ji nie wiwor.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 14.09.07, 22:15
                          festunek - twierdza, forteca

                          We Francji Mniamce długo bźili sia ło festunki.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 10:52
                          feszt - szczyt dachu, grzbiet dachu, miejsce styku dwuspadowego dachu.

                          Pod samam fesztam wipadłi dwa dekówki.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 10:54
                          fesztować - zakładać fesztówki
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 10:55
                          fesztówki - dachówka zakładana na szczyt dachu

                          Po nakriciu dachu dekówkami zabrali sia zaro do łukłodanio fesztówków.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 10:57
                          fiber - gorączka

                          Jonek mo fiber i mózi, ze boli go w łuchu
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 11:03
                          fidlać, fidlić - rzępolić, nieudolnie grać na skrzypcach

                          Fidlo i fidlo, a nic z tygo nie wichodzi.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 11:05
                          fifak, fifiok - spryciarz, czlowiek przebiegły

                          Z niygo je dobri fifok, łón sia łoszukoć nie do.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 11:10
                          fijuchel - lekkoduch, człowiek niepewny, podszyty wiatrem

                          Takych fijuchlów jek łón do roboti nie chca, nie chcó dobrze robzić, tilo cias
                          marnujó.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:23
                          fiks - szybko, żwawo

                          Jidź do domu, ale fiks
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:24
                          filcówki - trzewiki filcowe, berłacze, buty wojłokowe

                          Buł tangi mróz, nawet w filcówkach nogi mi marzłi.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:30
                          filijala - odział, filia, ekspozytura

                          Bogate kupce mnieli swoje filijale w różnych mniastach.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:30
                          filicypej, filicipyj - rower, wielocyped

                          Nasz chłopok pojechoł do mniasta na filicipyju.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:31
                          filut - sprytny chłopiec, przebiegły

                          Jo ziam jekiś ti filut: przitulosz sia do mnie, żebich ci znów dała do dobrygo.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:34
                          finclauza - malec, mały chłopiec

                          Czego tu szukosz, finclołzo, sród ludzi starszych ?
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:35
                          fiszbina, fiszbzina - fiszbin

                          pręcik usztywniający kapelusz czy gorset
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:41
                          fitać, ficić - chwytać, łapać, łowić, dybać, zdobywać, ujmować

                          Łod śniychu fitoł sia za boki.
                          Tan gnojek nie fita sia żodni roboti.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:45
                          fizmatantki, fizmatanty - sztuczki, kruczki

                          Wiprozioł rozmajite fizmatantki.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:46
                          flaczeć, flaczyć - wiednąć, wiotczeć

                          Ksiotki flaczejó łod suszi.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:50
                          flaczyć, flaczić - patroszyć, wyjmować wnętrzności

                          We wojna ludzie nie brali rzeźnika, ale samńi po krijomu zarzinali i flaczili
                          świnie.
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 21:55
                          flakacz, flakocz - rzeźnik
                          Suła ci bitowoł tan flakocz za cieloka ?
                          --
                          Konopsie
                          W blumtopsie
                          Stołi na festerblosie »¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 22:00
                          flama - płomień, łuna

                          Psiorun łuderzuł w Kalinowo szopa i łod razu z daleka zidać buło wisoke flami.
                          Z psieca buchajó płomnanie.
                          --
                          Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 22:01
                          flanca - rozsada

                          Czas łuż sadzić flance rónkli i bruksi
                          --
                          Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 22:05
                          flaster, floster - plaster

                          Na rana trzeba założić floster
                          --
                          Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 22:19
                          flasterek, flosterek - plasterek, cieniutki

                          Poddoj mi eszcze flosterek chleba.
                          Nakrajała z szinki cianiutkie flosterki i przinosła gościom.
                          --
                          Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
                         • 16.09.07, 22:29
                          flastrować - nakładać plaster

                          Musisz tan wrzód tak długo flostrować aż sia rostworzi.
                          Downi flostrowali drogi kamnianiami, a tero nozianci asfaltem
                          --
                          Niych flakocz flaczy świnie»¸¸.•*¨`•»
                         • 22.09.07, 22:16
                          fląder - flądra, płastuga

                          Na ziecierza matulka kożdamu dała po kawałku flóndra.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 22.09.07, 22:17
                          fleczek,flyczek - łatka, szmatka

                          Dzywczinki sułi z fliczków klejdziki no pupów.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 22.09.07, 22:32
                          flejtuch - człowiek niepoważny, nieokrzesany, nie załugujący na zaufanie

                          Z flejtuchami nie worto sia zadawać.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 22.09.07, 22:34
                          flejtusznica - kobieta niepoważna, nieodpowiedzialna, nie zasługująca na zaufanie
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 22.09.07, 22:38
                          flek, flyk - łata, szmata, odpadki krawieckie
                          Na siwych portkach mnioł czorne flyki.
                          W wojna kobziyti szili z flyków deki no wojska
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 22.09.07, 22:41
                          flekować, flykować - łatać, naprawiać
                          Poflykuj szurkozi portki, bo mu z niych łuż dupa wiglónda.
                          W płocie só dóri, trzeba go poflykować
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 23.09.07, 21:43
                          fliza - płoza
                          Flizi do sanków nozianci wirobziali z drzewa brzozowygo.

                          Do gasiania łognia dowozili gospodorze woda w sztóngziach na wozie abo na flizach.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 23.09.07, 21:44
                          flosa - płetwa

                          Ribi majó flosi do piwania
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 23.09.07, 21:46
                          flunder, flónder - farfocel, strzęp szmaty

                          Prziniosła jekeś stare flóndri do przerópki.
                          No mojich córków takygo flóndra bich nie kupsiuła.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 23.09.07, 21:52
                          fodrować - żądać, domagać się; stawiać cenę

                          Niczegój łot ciebzie nie fodruja, tilo spokoju.
                          Siuła bandziesz fodrowoł za kónia ?

                          fodrować - żądać , domagać się
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 23.09.07, 21:54
                          fojerkasa - instrukcja ubezpieczenia od ognia

                          Kozdi musi łubespsieczić swoje budownie w fojerkasie.
                          Mnioł fojerkasa, to jek sia spoluł, dostoł łotszkodowanie.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 23.09.07, 21:56
                          foks - kasztan (koń)

                          Przedoł brónoka i kupsiuł foksa.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 23.09.07, 21:57
                          fokska - kasztanka

                          Naszo fokska lepsi cióngnie niż foks.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 27.09.07, 22:28
                          forszus, fórszós - zaliczka, zadatek

                          Jek am zamozioł brejdreszer, musioł am dać sto marków fórszósu.
                          Jek am zamozioł dekówki, musioł am dać psiandzisiónt marków fórszósu.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 27.09.07, 22:29
                          forszusować, fórszósować - płacić zaliczkę

                          Fórszósowoł am kołodziejoźi sto psiandziesiónt marków na nowi wóz.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 27.09.07, 22:39
                          fotografka - zdjęcie, fotografia
                          Dołam sobzie zrobzić sześć fotografków.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 28.09.07, 22:04
                          frachta - koszt przewozu, opłata za przewóz

                          Za cegła zapłaciuł am tile jek w drugych cegelniach, ale do tygo dochodziuła
                          eszcze frachta.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 28.09.07, 22:17
                          framuga - wnęka w piecu kaflowym do przechowywania ciepłych potraw

                          Łostow łobziod no dzieci do framugi, bo dziś przidó trocha późni ze szkołi.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 28.09.07, 22:18
                          franciszkan, franciszkon, franciszkanin
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 30.09.07, 21:35
                          franela - flanela
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 30.09.07, 21:36
                          franelowy - flanelowy

                          Mnioł franelowo koszula
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 01.10.07, 23:28
                          frankować - naklejać znaczki

                          Listek prziszed nie frankowani i musielim zapłacić tile, co za dwa brifmarki.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 01.10.07, 23:30
                          frejlena, frejlana - nauczycielka, panna z lepszego domu

                          W psiyrszi klasie łucziuł noju nołcziciyl, a tero je drugi klasie mowa frejlana.
                          Hermonowe frejlani niczegój sia nie wiłucziłi, wszistkie siedzó w domu.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 01.10.07, 23:38
                          frejlenka, frejlanka - panienka z lepszego domu

                          Łustrojułaś sia, Otilko, jek frejlanka.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 01.10.07, 23:43
                          fręzel, frajzel - frędzla

                          Łurwoł mi sia jedan frajzel łod chustki.

                          fręzelek, frajzelek - frędzelka
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 01.10.07, 23:44
                          frysztyk, frisztik - śniadanie

                          Jutro zaroz po frisztiku zaczniewa wozić żito.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 01.10.07, 23:45
                          frysztykować, frisztikować - jeść śniadanie

                          Chłopi frisztikujó na polu, bo łuż ło psiónti pośli do roboti.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 01.10.07, 23:48
                          fuchtel - wialnia do odzielenia pośladu od ziarna

                          Musiwa żito przepuścić jeszcze bez fuchtel
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 01.10.07, 23:51
                          fuchtlować - oczyszczać
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 02.10.07, 21:32
                          funditus - zupełnie, do reszty

                          Wiśnioł am go na funditus
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 02.10.07, 21:39
                          funsztyk, fónsztik - odważnik

                          Zbziesz fónsztiki i zaniyś na góra.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 02.10.07, 21:45
                          furać, furnąć - fruwać, latać, unosić się w powietrzu

                          Pewnie bandzie deszcz, bo jeskółki furajó mnisko.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 03.10.07, 22:49
                          furwerk - furmanka, wóz, powóz

                          W psióntek nie brokujesz jiśc na bonóf, bo do mniasta pojedziewa fórwerkam.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 03.10.07, 23:00
                          futer - pasza, obrok, karma

                          Chiba przedawa jena krowa, bo nie bandziewa mnieli dośc futru na zima.
                          Ci wziółeś na droga futer no koni.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 03.10.07, 23:03
                          futer - podszewka

                          Niech ci kraziec poźy, siuła brok futru do łobleki
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 03.10.07, 23:05
                          futerkasta - skrzynka na obrok dla koni
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 03.10.07, 23:07
                          futrować - karmić

                          Łu noju jedan szurek futruje konie, a drugi krowi.
                          --
                          Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
                          »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
                         • 05.04.08, 20:44
                          fąfel - obraźliwie podlotek
                          --
                          »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
  • 03.10.07, 23:16
   futrować - podkładać podszewkę

   Stari Alsajder nawet w lato nosi jupa futrowana kożucham.
   --
   Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
   »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
   • 03.10.07, 23:18
    fuzel - siwucha, wódka pośledniego gatunku

    Nie psij tygo fuzlu, bo sia roschorujesz.
    Na dnie faski łostałi same fuzle.
    --
    Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
    »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
    • 04.10.07, 22:25
     fybla, fyblo - elementarz

     Kożdi łuczań musi mniyć swoja fyblo.
     --
     Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
     »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
     • 04.10.07, 22:27
      fylunek - przegroda dzieląca sąsiek od klepiska.
      --
      Jek bzieda dokuca - to brok z nió jiść do tańca, tedy łóna łucieknie
      »¸¸.•*¨`•»Karol Małłek»¸¸.•*¨`•»
      • 04.04.08, 20:53
       fajrabant (fajrant) - czas wolny
       --
       »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
      • 04.04.08, 20:54
       fana - chorągiew
       --
       »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
       • 04.04.08, 20:54
        farby - kolory
        --
        »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
       • 04.04.08, 20:54
        fasa - beczka
        --
        »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
       • 04.04.08, 20:55
        felejzer - plecak, torba skórzana
        --
        »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
        • 04.04.08, 20:55
         felować - brakować
         --
         »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
        • 04.04.08, 20:56
         fercik - wierszyk
         --
         »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
        • 04.04.08, 20:56
         fest - mocno; święto
         --
         »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
         • 04.04.08, 20:57
          fitać - chwytać
          --
          »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
         • 04.04.08, 20:57
          fizylery - lekka piechota w dobie napoleońskiej
          --
          »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
          • 04.04.08, 20:58
           fort - precz
           --
           »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
          • 04.04.08, 20:58
           forungiew - chorągiew
           --
           »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
           • 04.04.08, 20:59
            fryza - spódnica
            --
            »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
           • 04.04.08, 20:59
            furać - fruwać (o ptaku)
            --
            »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
            • 04.04.08, 21:00
             fuszlapy - onuce
             --
             »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
            • 04.04.08, 21:00
             futer - pasza
             --
             »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
             • 05.04.08, 20:43
              faska - beczka
              --
              »¸.•*»Mym-só-kokanti»¸¸.•*¨`•»
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.