Dodaj do ulubionych

Kronika Szkoły Polskiej w Worytach

25.07.08, 20:24
Kronika Szkoły Polskiej
w Worytach na Warmii 1930-1939
Są to rozprawy i materiały dokumenty Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie. Opracowana przez Tadeusza Filipkowskiego i Zygmunta
Lietza. Wydana przez Pojezierze w Olsztynie 1979 roku.
Kronika szkoły polskiej w Worytach to unikalny dokument, jeden z trzech tego
typu zachowanych do dziś. Pozostałe dwie to kronika w Nowej Kaletce koło
Olsztyna i w Nowym Targu koło Sztumu. Podstawą wydania tej Kroniki jest jej
oryginalny rękopis.
--
Mujeju, chowajta sia, grzniota jidzie
Edytor zaawansowany
 • rita100 25.07.08, 20:27
  Co ciekawego można zauważyć w tej Kronice szkolnej z tych ziem ?
  To, jak strasznie różniło się szkolnictwo na tych terenach od innych polskich
  terenów. Jak obchodzono się z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, by utrzymać
  język ich ojczysty. Pytacie się jak to się stało, ze Kronika uchowała sie do
  dnia dzisiejszego przy takich zawieruchach wojennych ? O tym napiszę później.

  "Prywatna Katolicka Szkoła Powszechna (z polsk. jęz. wykł.) Woritten"
  Kronika szkoły polskiej w Worytach posiada dwóch autorów. Pierwszym był Wiktor
  Bina, któremu władze niemieckie odebrały prawo nauczania i pobytu w Niemczech, a
  obowiązki kierownika przejął po Binie nauczyciel Franciszek Piotrowski, który
  dożył w sędziwym wieku wydania drukiem tej kroniki.
  Zapraszam do czytania.
  --
  Mujeju, chowajta sia, grzniota jidzie
 • rita100 25.07.08, 20:28
  Nazwa
  "Co do powstania nazwy naszej miejscowowści istnieje kilka wersji, nie opartych
  jednak na materiale źródłowym. Biorąc pod uwagę moment geograficzny w
  odniesieniu do rzeźby naszej okolicy stwierdzić należy, że miejscowość nasza
  wryła się kotliną między otaczające ją pagórki. Stąd można by przyjąć za tezę w
  rozpatrywanym zagadnieniu źródłosłów wryty=woryty.
  Wśród tutejszej ludności krąży na temat powstania nazwy naszej miejscowości dość
  banalne opowiadanie:
  Do najdłużej w naszej miejscowości istniejącej karczmy Antoniego Jacha
  przybył........" - tu pozostawione zostało wolne miejsce na dzieje Woryt i nigdy
  nie została wypełniona.
  --
  Mujeju, chowajta sia, grzniota jidzie
 • rita100 25.07.08, 20:30
  Woryty, dnia 24 II 1930 r
  "Dziś o godz. 8 rano nastąpiło uroczyste otwarcie Katolickiej Szkoły Polskiej w
  Worytach. Aktu otwarcia dokonał w pięknie udekorowanej sali szkolnej wobec
  zgromadzonej dziatwy i jej nauczyciela p. Biny kierownik Polsko-Katolickiego
  Towarzystwa Szkolnego na Warmię p. Franciszek Bartsch (Barcz), w towarzystwie
  kierownika Dzielnicy IV Związku Polaków w Niemczech p. Kierczyńskiego oraz
  kierownika "Rolnika" w Olsztynie p. Nikielowskiego.
  Ubikację* szkolną wynajęto w domu p. Jana Samulowskiego. Kierownictwo szkoły
  powierzył Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech p. Wiktorowi Binie.
  Do nowo otwartej szkoły polskiej zapisano 11 uczniów: Edmunda, Józefa i Marię
  Weinertów, Antoninę Flamównę, Edwarda Behrendta, Pawła i Brunona Mellerów, Pawła
  Riemera, Agatę i Jerzego Karwackich oraz Antoniego Kuhna.

  *Jak wyjaśnił Franciszek Piotrowski pominieto informację o wynajętym lokalu
  szkolnym w domu Jana Samulowskiego i dlatego znalazła się tylko notatka o
  wynajętym również u niego urządzeniu sanitarnym.

  Jan i Józef Samulowscy, mieszkańcy Woryt, działacze Związku Polaków.
  --
  Mujeju, chowajta sia, grzniota jidzie
 • rita100 25.07.08, 20:32
  Woryty, dnia 30 III 1930 r.
  W dzisiejszą niedzielę odbyło się w tutejszej szkole pierwsze uroczyste zebranie
  Rady Rodzicielskiej z okazji zakończenia roku szkolnego 1929/30*
  Po nabożeństwie popołudniowym zgromadzili sie rodzice, dzieci, dzieci z
  ochronek polskich. Obecnych było około 80 osób. Z Olsztyna przybyli: kierownik
  Dzielnicy IV Związku Polaków w Niemczech p. Kierczyński, kierownik Banku
  Ludowego p. Malewski oraz przedstawiciel Towarzystwa Szkolnego p. Kellmann.
  Obecny był również nauczyciel szkoły polskiej z Gietrzwałdu p. Chabowski* z
  żoną. O godz. 4.20 nauczyciel tutejszej szkoły zagaił zebranie, po czym
  rozpoczęły się popisy dziatwy szkoły i ochrony. Na zakończenie uroczystości
  odśpiewano wspólnie pieśń postną "Ach mój Jezu".

  Liczba dzieci
  pod koniec roku szkolnego 1929/30 wynosi 10, gdyż dnia 17 marca przeszedł do
  szkoły niemieckiej uczeń Paweł Riemer.

  * Bronisław Chabowski (1892-1942) nauczyciel szkół w Gietrzwałdzie i Stanclewie,
  dyrygent chórów, więzień obozu koncentracyjnego w Stutthofie.

  * Rok szkolny w Niemczech rozpoczynał się w poczatkach kwietnia, a kończył się
  30 marca następnego roku, dlatego w Worytach wkrótce po rozpoczęciu zajęć
  nastąpiła przerwa w nauce.
  --
  Mujeju, chowajta sia, grzniota jidzie
 • rita100 25.07.08, 20:36
  Tak się zaczyna owa Kronika szkolna. To tylko obszerny początek i proszę się nie
  zrażać przydługasymi wpisami. Teraz zaczną się krótkie wpisy, ale jakie wymowne
  i ręczę, że bardzo ciekawe. Po tej lekturze nie możemy się dziwić , ze Warmiacy
  i Mazurzy mogli być błędnie traktowani po wojnie jako Niemcy - wiele musieli się
  uczyć i przyswoić ideałów niemieckich, a do tego kiedy przyszła ta upragniona
  Polska to rychło się okazało, że nie taką oczekiwali.
  --
  Mujeju, chowajta sia, grzniota jidzie
 • freemason 26.07.08, 02:04
  Am nie ziedzioł, co rok szkolny derowoł cały rok (nie buło ferii?) i
  sia zaczynoł w aprylu...

  A ziesz, Rita, gdzie buła jedyna polska szkoła na Mazurach przed
  1939? Prazie ło tym czytom w ksiojżce P. Sowy "Po obu stronach...".
  Mniejscowość nazywoła sia Piasutno
  piasutno.w.interia.pl/Lanc.htm
  --
  Głupsi i w Paryżu rozumu nie kupsi
 • rita100 26.07.08, 22:29
  Ziam, ło Lancu juz am cytoła. Straszne to. Uobacz do tyko kóntaka, prazie
  wszistko mowam ło Jerzym Lancie, nuczycielu jedynej szkoły polskiej mazurskiej,
  który by stać na stanowisku, uczył ułomną dziewczynkę i został podstępnie otruty.
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=38446&w=48172329&v=2&s=0
  "A równocześnie z dalekiej ziemi Czarnego Krzyża nauczyciel Boenigk maczał pioro
  w atramencie i pisał do wdowy: "Przesyłam lampę, prymus, drobne sprzety kuchenne
  i trochę ksiązek. Łóżko metalowe uważamy sprzedać następcy, który w następnych
  dniach ma przybyć, i pieniądze za to przesłać Pani".
  Minął czas. Otrzymała Ernestyna Lancowa pieniądze za łózko żelazne. Potem jej
  się narodził syn, na pamiatkę ojca nazwała Jerzym. Aż wreszcie złożyła swój
  bilet kondolecyjny Najjaśniejsza Rzeczpospolita i przyznała wdowie po Lancu
  emeryturę.... czterdzieści złotych !
  (Miło nam donieść, że p. Lancowa otrzymała po latach pełną emeryturę)
  Aby sie stało jak śpiewał Jan z Czarnolasu:
  .... nie widziałem, żeby sprawiedliwy
  Był opuszczony, albo było trzeba
  Potomstwu jego żebrać kiedy chleba."

  Z Wańkowicza wziante
  --
  Lónuje sia kupać tó ksiójżke
  www.mojabibliotekamazurska.pl/biblioteka/am/?strona=katalog&akcja=szczegolowo&id=9367
 • rita100 28.07.08, 22:53
  Pierwsza konferencja nauczycieli szkół polskich na Warmii
  Woryty, dnia 21 V 1930 r.
  W dniu 19 maja br. odbyła się Sząfałdzie (Unieszewo) pierwsza konferencja szkół
  polskich na Warmii. W konferencji brali udział nauczyciele czynni przy szkołach
  polskich w Gietrzwałdzie, Nowej Kaletce, Pluskach, Lesznie, Sząfałdzie i
  Worytach. Na konferencję przybył też radca szkolny dr Strzyż* z Olsztyna.
  Konferencję zagaił o godz. 9 nauczyciel szkoły polskiej w Sząfałdzie p.
  Jeziołowicz*. Po zagajeniu konferencji dziatwa szkolna odśpiewała pieśń "Kiedy
  ranne", po czym pan Jeziołowicz do przeprowadzenia lekcji z języka polskiego. (...)

  * Dr Hyazinth Strzyż - pochodził z polskiej rodziny osiadłej w Niemczech.
  Przychylnie usposobiony do szkolnictwa polskiego. Zmarł nagle w wieku 54 lat w
  marcu 1931r w czasie wizytacji szkoły w Lesznie.

  * Bolesław Jeziołowicz (1900-1939), nauczyciel szkoły polskiej w Uniszewie w
  latach 1929-1935, zamordowany w Bydgoszczy w 1939 r.
  --
  Lónuje sia tak wyleź z dóma i szpacyrować w sino dal.
 • rita100 29.07.08, 20:56
  Przyjęcie dzieci do pierwszej komunii św.
  Woryty, dnia 25 VI 1930 r.

  Dnia 22 czerwca br. przystępowały dzieci tutejszej parafii (Gietrzwałd) do
  pierwszej komuni św. Razem było 36 dzieci. Podczas przyjęcia wyglosił ks.
  proboszcz Hieronim Nahlenz kazanie po polsku i po niemiecku. W czasie mszy św.
  wikary miał przemowę po niemiecku i po polsku. Podczas komuni śpiewano "U drzwi
  Twoich".
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 29.07.08, 20:57
  Wyjazd dzieci na kolonie letnie do Polski
  Woryty, dnia 15 VII 1930 r.

  Dnia 15 lipca br. wyjechało pięcioro dzieci tutejszej szkoły polskiej na kolonie
  letnie do Polski pod opieką pp. nauczycieli Chabowskiego z Gietrzwałdu,
  Nieboraka z Leszna, Hedrycha z Chabrowa i Gransickiego * z Plusk.
  (...)

  * Robert Gransicki (1900-1939) nauczyciel w Pluskach w latach 1930-1937,
  następnie na Pograniczu. Zamordowany w Kartuzach w 1939 r.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 29.07.08, 22:23
  Spadek liczby dzieci
  Woryty, dnia 10 IX 1930 r

  Wczoraj, dnia 9 września wyprowadził sie uczeń naszej szkoły Otto Kuhn do
  rodziców, mieszkających w Gryźlinach. Liczba dzieci wynosi 12.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 29.07.08, 22:24
  Spadek liczby dzieci
  Woryty dnia 12 XI 1930 r

  Dnia 19 listopada br odszedł z tutejszej szkoły uczeń Antoni Kuhn i wstąpił do
  miejscowej szkoły niemieckiej. Liczba dzieci wynosi 11.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 30.07.08, 21:23
  Pierwszy obchód gwiazdkowy
  Woryty dnia 20 XII 1930

  Dziś o godz. 17 odbył się w tutejszej szkole pierwszy obchód gwiazdkowy z
  następującym programem:
  1) Słowo wstępne - nauczyciel Bina
  2) Pieśń "Zdrowaś bądź Maria"
  3) Deklamacja "Kolęda"
  4) Deklamacja "Aniołki"
  5) Kolęda "Wśrod nocnej ciszy"
  6) Deklamacja "W Betlejem w małej stajence"
  7) Deklamacja "W stajence"
  8) Kolęda "Dzisiaj w Betlejem"
  9) Deklamacja "Dokoła szopki"
  10)Deklamacja "Rodzina przy żłóbku Jezusowym"
  11)Pieść "Ojcze z niebios"
  12)Deklamacja "Późna godzina"
  13)Deklamacja "Boze Narodzenie"
  14)Kolęda "W złobie leży"
  15)Przemówienie kierownika Dzielnicy IV Związku Polaków p.Kierczyńskiego i
  łamanie się opłatkiem
  16)Jednoaktówka "Gwiazdka w szkole"
  17)Deklamacja "Święty Mikołaj"
  18)Śpiew "Z Bogiem"
  19)Kolęda "Narodził się Jezus Chrystus"
  20)Obdarzenie dzieci przez gwiazdora
  21)Słowo końcowe - nauczyciel Bina i wspólny śpiew "W złobie leży".

  Na obchód gwiazdkowy przybyli p. Chabowscy z Gietrzwałdu, p. Kierczyński z żoną,
  p. Wanda Pieniężna z Olsztyna oraz rodzice dzieci uczęszczających do szkoły
  polskiej w komplecie. Gwiazdor obdarzył dzieci bardzo suto, także było ogolne
  zadowolenie.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 30.07.08, 21:23
  Przerwa w nauce
  Woryty dnia 31 I 1931 r.

  Na skutek panującej w Worytach grypy i odry, zamknięto dziś z rozporządzenia
  starostwa* tutejszą szkołę do 14 lutego br. włącznie.

  * Landratsami - urząd powiatowy kierowany przez landrata.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 30.07.08, 21:24
  Wzrost liczby dzieci
  Woryty dnia 16 II 1931 r.

  Dziś przybył do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej uczeń Bronisław
  Malewski. Liczba dzieci wynosi 12.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 30.07.08, 21:26
  Śmierć uczenicy
  Woryty, dnia 12 II 1931

  Dziś o godz. 19 zmarła w siódmym roku życia uczenica tutejszej szkoły Łucja
  Nikelowska, uczęszczająca pierwszy rok. Liczba dzieci wynosi 11.
  (Nekrolog w "Gazecie Olsztyńskiej")
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 30.07.08, 21:26
  Wzrost liczby dzieci
  Woryty dnia 23 II 1931

  Dziś przybyło do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej dwoje dzieci:
  Maria i Antoni Wojciechowscy. Liczba dzieci wynosi 13.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 30.07.08, 21:27
  Rewizja* szkoły
  Woryty, dnia 25 III 1931 r.

  Dnia 21 marca br. przeprowadził p. radca szkoły dr Strzyż z Olsztyna w tutejszej
  szkole rewizję z wszystkich przedmiotów.

  Rewizja - doroczna wizytacja szkoły.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż
  je może rozpoznać?¸¸.•*¨`•»
  Ernest Hemingway
 • rita100 31.07.08, 21:39
  Woryty 28 III 1931 r.
  Zakończenie roku szkolnego

  Dziś odbyło się w tutejszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 1930/31.
  Program uroczystości był następujący:
  1) Zagajenie - nauczyciel Bina
  2) Deklamacja "Post"
  3) Pieśń "Ach mój Jezu"
  4) Deklamacja "Niedziela Palmowa"
  5) Pieśń "Wisi na krzyżu"
  6) Deklamacja "Wielkanoc"
  7) Pieśń "Jezu Chryste Panie miły"
  8) Deklamacja "Przy grobie"
  9) Pieśń "Stała matka Boleściwa"
  10)Deklamacja "Błogosław nam Panie Jezu"
  11)Przemówienie - nauczyciel Bina
  12)Wspólny śpiew "Kto sie w opiekę"

  Na uroczystość tę przybyli wszyscy rodzice, posyłający swe dzieci do naszej
  szkoły. Zwolniono po dopełnieniu obowiązku uczęszczania do szkoły Józefa
  Weinerta i Antoninę Flamównę. Liczba dzieci pod koniec roku szkolnego 1930/31
  wynosi 11.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 31.07.08, 21:42
  Rok szkolny 1931/32
  Woryty, dnia 14 IV 1931
  Liczba dzieci

  Dziś rozpoczął się rok szkolny 1931/32. Jako nowicjusz wstąpiła do tutejszej
  szkoły Klara Weinertówna. Liczba dzieci wynosi 12.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 31.07.08, 21:43
  Woryty dnia 17.IV 1931 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Jako nowicjusz wstąpił dziś do tutejszej szkoły Alojzy Augustynowski. Liczba
  dzieci wynosi 13.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.08.08, 22:44
  Woryty dnia 16 V 1931
  Poświęcenie szkoły polskiej

  Otwarta w dniu 24 lutego 1930 r. tutejsza szkoła polska, została dziś
  poświęcona. Po mszy św., odprawionej przez ks. proboszcza Nahlenza (Nałęcza) w
  Gietrzwałdzie na intencję naszej szkoły, podczas której pod batutą p.
  nauczyciela Chabowskiego z Gietrzwałdu młodzież śpiewała piękne 2-4 głosowe
  piesni, udała się dziatwa szkolna wraz z rodzicami i gośćmi do zielenią
  przybranej szkoły polskiej w Worytach....(...)
  Kierownik Towarzystwa Szkolnego p. Boenigk z Olsztyna podziekował ks.
  proboszczowi za dokonanie aktu poświęcenia i przedstawił zgromadzonym cele i
  zadania szkoły polskiej. (...) Po przemówieniach wygłosiły dzieci kilka deklamacji.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.08.08, 20:35
  Woryty, dnia 30 VI 1931 r.
  Święto Dziecka w Gietrzwałdzie

  W czwartek, dnia 25 czerwca br. odbyło się w Gietrzwałdzie wspaniałe święto
  Dziecka szkół polskich na Warmii. W dniu tym dziatwa naszych szkoły oddała hołd
  Matce Boskiej objawionej w Gietrzwałdzie. Już od wczesnego ranka Gietrzwałd
  zaczął sie zaludniać. Samochody zawiozły dziatwę i licznych gosci przybyłych z
  bliska i daleka, aby wśród dziatwy spędzić parę wzniosłych chwil.
  Na intencję szkół polskich odprawiono w kościele gietrzwałdzkim uroczystą mszę
  św. Z pieśnią na ustach: "Kto się w opiekę" ruszyły dzieci ze swymi
  nauczycielami do kościoła. Piękne pieśni polskie, śpiewane przez dziatwę podczas
  nabożeństwa, wzruszyły obecnych w kościele do głębi. A gdy przy zakończeniu
  nabożeństwa z setek małych piersi rozległy sie potężne tony piesni "My chcemy
  Boga", stoczyła się niejedna łza po policzku matki-Polki.
  Po nabożeństwie spozyła dziatwa śniadanie, po czym zwiedziła miejsca objawienia
  się Najświętszej Marii Panny. Rzeczowych objaśnień udzielali dziatwie nauczyciele.
  Następnie podejmowano dziatwę obiadem, po czym o oznaczonym czasie uformowano
  pochód, który z orkiestrą na czele udał się na łąkę, gdzie się rozpoczęły popisy
  poszczególnych szkół (z Chabrowa, Kaletki, Jondorfu (Jaroty), Leszna, Purdy,
  Plusk, Sząfałdu, Skajbot, Stanislewa (Stanclewo), Woryt, Wymoja i Gietrzwałdu).
  Zabrzmiały piękne pieśni, rozległy się rytmiczne strofy dobitnie wygłaszanych
  deklamacji. Ogólnie podziwiano występy muzyczne dziatwy, korowody i
  inscenizacje. Zabawa trwała do późnego wieczoru. Z zapadnięciem zmroku uformował
  się ponownie pochód z zapalonymi lampionami. Z muzyką na czele ruszono znowu do
  wioski. Odśpiewaniem pieśni "Wszystkie nasze dzienne sprawy" zakończono
  wspaniałą uroczystość.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.08.08, 20:36
  Woryty, dnia 21 VIII 1931 r.
  Wizytacja

  Dzisiaj wizytowali tutejszą szkołę radca rejencyjny Bader i radca szkolny dr
  Pasternak* z Olsztyna.

  * Dr Józef Bader, rejencyjny radca szkolny z odziału kościelno-szkolnego
  rejencji olsztyńskiej

  * Dr Franz Pasternak, powiatowy inspektor szkolny w Olsztynie, zacięty wróg
  polskich szkół prywatnych. Pod tym względem dorównywał mu jedynie dr Irmler w
  Sztumie.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.08.08, 20:37
  Woryty, dnia 22 VIII 1931 r
  Spadek liczby dzieci

  Wskutek zarządzenia radcy szkolnego dr Pasternaka z Olsztyna został dziś
  zwolniony od obowiązku uczęszczania do szkoły uczeń Paweł Meller, gdyż ukończył
  już 14 rok życia. Liczba dzieci wynosi 12.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.08.08, 20:38
  Woryty, dnia 19 X 1931 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.08.08, 21:17
  Woryty, dnia 6 XI 1931 r.
  Rewizja szkoły

  Dziś odbyła się roczna rewizja naszej szkoły, której dokonał przedstawiciel
  Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech p. rektor Brasse z Berlina, w
  towarzystwie radcy szkolnego p. dr Pasternaka z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.08.08, 21:18
  Woryty, dnia 9 XII 1931 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 06.08.08, 22:21
  Woryty, dnia 20 XII 1931 r.
  Obchód gwiazdkowy

  Doroczny obchód gwiazdkowy tutejszej szkoły i ochronki odbył się dziś o godz. 17
  w lokalu ochrony polskiej, mieszczącej się w domu p. Franciszka
  Wojciechowskiego. Na uroczytości obecne były dzieci szkolne, dzieci
  uczęszczającwe do ochronki polskiej, rodzice oraz liczne grono gości miejscowych
  i zamiejscowych. Z Olsztyna przybyli: p. redaktor Jankowski* jako przedstawiciel
  Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmię, oraz p. Bartsch jako
  przedstawiciel Związku Polaków w Niemczech. Obecni byli także pp. nauczyciele
  Sikora* z Wymoja i Jeziołowicz z Sząfałdu.

  * Wacław Jankowski (1899-1975), redaktor "Narodu" w Herne i "Nowin Codziennych"
  w Opolu oraz "Gazety Olsztyńskiej".

  * Konrad Sikora (1902-1975) nauczyciel szkół polskich w Wymoju i Jarotach,
  członek nauczycielskiego zespołu kukiełkowego, opiekun harcerstwa.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 06.08.08, 22:22
  Program uroczystości był następujący:
  1) Przywitanie gosci i krótkie przemówienie - nauczyciel Bina
  2) Kolęda "Dzisiaj w Betlejem" - chór szkolny
  3) Deklamacja "Betlejem" - uczeń ochrony (przedszkola)
  4) Deklamacja "Pod cudzym oknem" - uczeń szkolny
  5) Kolęda "Dzieciątko się narodziło" - chór szkolny
  6) Deklamacja "Pasterka" - uczeń szkolny
  7) Deklamacja "Hen, tam za wioską" - uczeń ochrony
  8) Kolęda "Gdy się Chrystus rodzi" - chór szkolny
  9) Deklamacja "Choinka" - uczeń szkolny
  10)Deklamacja "Dookoła szopki" - uczeń ochronki
  11)Kolęda "Anioł pasterzom mówił" - chór szkolny
  12)Deklamacja "Z gwiazdą" - uczeń szkolny
  13)Kolęda "W dzień Bożego Narodzenia" - chor szkolny
  14)Deklamacja "W stajence" - uczeń szkolny
  15)Deklamacja "Choć droga" - uczeń ochronki
  16)Kolęda "W narodzenie Pana" - chor szkolny
  17)Przemówienie gwiazdkowe i dzielenie się opłatkiem - p. red. Jankowski
  18)Inscenizacja pt. "Szopka" - uczniowie szkolni
  19)Deklamacja "Przy żłóbku" - uczeń szkolny
  20)Wiązanka kolęd "W żłobie leży". "Dzisiaj w Betlejem" - chór szkolny
  21) Inscenizacja pt."Żołnierzyki" - uczniowie ochronki
  22) Inscenizacja pt."Icek i Roztropek" - uczniowie szkolni
  23) Deklamacja "Dziadek" - uczeń szkolny
  24) Obdarzenie dzieci przez sługę (gwiazdor, św.Mikołaj)
  25) Zakończenie i wspólny śpiew "Bog się rodzi"

  W imieniu rodziców i dziatwy podziękował p. Bartsch kierownikowi szkoły i
  ochronce za pracę nad dziatwą i za urządzenie tak miłej uroczystości.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 06.08.08, 22:22
  Tralala, prawie wszystkie te deklamacje i piesni sa nam znane. A znasz
  przypadkiem te inscenizacje jak: "Żołnierzyki" lub "Icek i Roztropek" ?
  "Dziadka" też nie znam.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.08.08, 22:03
  To nowy rok szkólny naczniem.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.08.08, 22:04
  Woryty, dnia 7 IV 1932 r.
  Liczba dzieci

  Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny 1932/33. Jako nowicjusz przyjęto do
  tutejszej szkoły: Jana Nikelowskiego, Annę Behrendtównę, Pawła Augustynowskiego,
  Edytę Kołodzińską i Jozefa Malewskiego. Liczba dzieci wynosi 17.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:23
  Woryty, dnia 12 V 1932 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak z Olsztyna.


  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:24
  Woryty, dnia 24 V 1932 r.

  Zakaz rozpowszechniania w szkole "Małego Polaka". Rejencja olsztyńska wydała
  pismem z dnia 11 maja br. zakaz używania i rozpowszechniania w szkołach polskich
  tutejszego obwodu rejencyjnego czasopisma dla dzieci "Mały Polak w Niemczech",
  wydawanego przez Związek Polaków w Niemczech. W zakazie tym rejencja nadmienia,
  ze układ "Małego Polaka w Niemczech" sprzeczny jest z celami szkoły
  mniejszościowej w Niemczech. Związek Polaków w Niemczech wystosował do Pruskiego
  Ministerstwa Oświaty petycję z prośbą o uchylenie zakazu rejencji olsztyńskiej.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:25
  Woryty, dnia 19 VI 1932 r.
  Przerwa w nauce

  Na skutek zarządzenia lekarza szkolnego została tutejsza szkoła od 18 do 25
  czerwca zamknięta, gdyż większość dzieci choruje na koklusz.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:26
  Woryty, dnia 5 VII 1932 r.
  Wyjazd dzieci na kolonie feryjne do Polski

  W bieżącym roku wyjechało z tutejszej szkoły trzech chłopców na kolonie feryjne
  do Polski, a mianowicie: Jerzy Karwacki, Edward Behrendt i Brunon Meller. Pobyt
  ich potrwa cztery tygodnie. Chłopców umieszczono w Fordonie nad Wisłą.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:27
  Woryty, dnia 13 IX 1932 r.
  Bierzmowanie dzieci

  W sobotę, dnia 11 września 1932 roku przybył do Gietrzwałdu ks. biskup
  Maksymilian Kaller. Nastepnego dnia udzielał ks. biskup sakramentu bierzmowania
  oraz egzaminował zebraną w kosciele dziatwę szkół polskich (z Gietrzwałdu i
  Woryt) i niemieckich z religii.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:28
  Woryty, dnia 16 IX 1932 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przekazała szkoła polska z Gietrzwałdu do naszej szkoły ucznia Bernarda
  Lorkowskiego. Liczba dzieci wynosi 18.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:28
  Woryty, dnia 18 IX 1932 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybył z tutejszej szkoły niemieckiej do naszej szkoły uczeń Alojzy Prass.
  Liczba dzieci wynosi 19.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:29
  Woryty, dnia 19 IX 1932 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przekazała polska szkoła z Sząfałdu do naszej szkoły Józefa Preussa. Liczba
  dzieci wynosi 20.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:30
  Woryty, dnia 18 X 1932 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybyła ze szkoły niemieckiej z Mokin (Mokainen) pow. Olsztyn do naszej
  szkoły uczenica Anna Kiwittówna. Liczba dzieci wynosi 21.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:31
  Woryty, dnia 31 X 1932 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybył z tutejszej szkoły niemieckiej do naszej szkoly uczeń Lothar
  Kruger, ewangielik. Liczba dzieci wynosi 22.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:31
  Woryty, dnia 2 XI 1932 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybył z tutejszej szkoły niemieckiej do naszej szkoły uczennice Gertruda
  i Jadwiga Schmidtówny. Liczba dzieci wynosi 24.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.08.08, 21:32
  Woryty, dnia 25 XI 1932 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybyli do naszej szkoły z miejscowej szkoly niemieckiej Jadwiga i Jan
  Prassowie. Liczba dzieci wynosi 26.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.08.08, 21:21
  Woryty, dnia 26 XI 1932 r.
  Spadek liczby dzieci

  Przyjęcie w dniu wczorajszym do naszej szkoły Jadwiga i Jan Prassowie przeszli
  dziś do szkoły niemieckiej, gdyż matka uległa presji czynników wrogich szkole
  polskiej. Liczba dzieci wynosi 24.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.08.08, 21:22
  Woryty, dnia 28 XI 1932 r
  Spadek liczby dzieci

  Odnośnie czynniki niemieckie, dążące konsekwentnie do uszczuplenia naszego stanu
  posiadania, przekazały dziś ucznia naszej szkoły Lothara Krugera* do domu sierot
  w Wartemborku. Liczba dzieci wynosi 23.

  * Lothar Kruger był sierotą wyznania ewangielickiego. Wychowywała go dalsza
  rodzina w Worytach, którą pozbawiono praw opiekuńczych, a chłopca umieszczono w
  niemieckim sierocińcu, by odizolować od polskich wpływów. Podobnie władze
  niemiecki postąpiły z uczniem polskiej szkoły w Stanclewie, Ferdynandem Sosnowskim.
  "Oto Prusy. Kartki z księgi niedoli ludnosci polskiej w Prusach Wschodnich" W.
  Bielski - ksiójżka z 1933 roku.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.08.08, 21:23
  Woryty, dnia 20 XII 1932 r.
  Obchód gwiazdkowy

  Tutejsza szkoła urządziła dziś o godz. 18 przy współudziale miejscowego
  polskiego przedszkola w lokalu p. Wojciechowskiego swój tradycyjny wieczór
  wigilijny. Z Olsztyna przybyli na tę uroczystość p. Klara Malewska. p.
  Niekelowska oraz pan redaktor Jankowski. Obecny był także p. nauczyciel
  Chabowski z Gietrzwałdu.
  Uroczystośc zagaił nauczyciel p. Bina. Pod piękną choinką dzieci odśpiewały
  kolędy i wypowiedziały szereg deklamacji. Podczas uroczystosci wygłosił p.
  redaktor Jankowski przemówienie, łamiąc się zarazem z obecnym staropolskim
  zwyczajem opłatkiem. Na zakończenie nastąpiło obdarzenie dzieci.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • tralala33 11.08.08, 21:28
  Tak buł tyż wesoluchny dziań w ty polskiej szkole.
  Bo to tlo mniej dzieciuków, ziency fransunków.
 • rita100 11.08.08, 22:05
  No i to łamanie się opłatkiem. Jednak przed wojną ta tradycja była tyż
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.08.08, 22:06
  Woryty, dnia 28 II 1933 r
  Spadek liczby dzieci

  Dziś przeszły do miejscowej szkoły niemieckiej dzieci męża zaufania tutejszego
  oddziału Związku Polaków Maria, Klara i Edmund Weinertowie.
  Liczba dzieci wynosi 20.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.08.08, 22:07
  Woryty, dnia 14 III 1933 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.08.08, 22:08
  Tero bandzie
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.08.08, 22:09
  Woryty, dnia 1 IV 1933 r.
  Liczba dzieci

  Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny 1933/34. Jako nowicjuszów przyjęto Marię
  Baranowską i Alojzego Hochhausa. Tego ostatniego przyjęto przedwcześnie za
  specjalnym zezwoleniem radcy szkolnego. Liczba dzieci wynosi więc 22.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.08.08, 22:10
  Woryty, dnia 3 IV 1933 r.

  Zakaz komunikowania się z Towarzystwem Szkolnym w Olsztynie
  Rozporządzeniem z dnia 1 kwietnia 1933 r zakazał prezydent rejencji olsztyńskiej
  wszystkim nauczycielom polskim swego obwodu komunikować się w sprawach szkolnych
  z Towarzystwem Szkolnym w Olsztynie.
  Zakaz ten wydano dlatego, że Towarzystwo Szkolne podczas obchodów gwiazdkowych
  obdarzyło dzieci modlitewnikiem "Bóg i Ojczyzna", który zawiera dokładne dzieje
  narodu polskiego. Za przekroczenie tego zakazu grozi prezydent nauczycielom
  odebraniem prawa nauczanie.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.08.08, 22:36
  Woryty, dnia 5 IV 1933 r.
  Spadek liczby dzieci

  W dniu dzisiejszym został zwolniony z tutejszej szkoły po dopełnieniu obowiązku
  uczęszczania do szkoły uczeń Bernard Lorkowski. Liczba dzieci wynosi 21.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.08.08, 22:37
  Woryty, dnia 27 V 1933 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.08.08, 22:39
  Woryty, dnia 18 VII 1933 r.
  Spadek liczby dzieci

  Dziś wycofał gospodarz Andrzej Karwacki swego syna Jerzego z naszej szkoły i
  posłał go do miejscowej szkoły niemieckiej. Karwacki dzierżawił rolę od
  nauczyciela niemieckiego. Liczba dzieci wynosi 20.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.08.08, 22:40
  Woryty, dnia 19 VII 1933 r.
  Spadek liczby dzieci

  Dziś wycofał gospodarz Alojzy Prass swego syna Alojzego z naszej szkoły i posłał
  go do szkoły niemieckiej. Liczba dzieci wynosi 19.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.08.08, 22:41
  Woryty, dnia 14 VIII 1933 r
  Zmiana nauczyciela

  Obowiązki kierownika tutejszej szkoły przejął z dniem dzisiejszym po nauczycielu
  p. Binie* nauczyciel Franciszek Piotrowski. Panu Binie odebrały władze
  niemieckie prawo nauczania i pobytu w Niemczech.

  * Wiktor Bina po odebraniu mu prawa nauczania w szkolnictwie polskim na Warmii
  powrócił do Polski i podjął pracę w Bydgoszczy. W październiku 1939r został
  rozstrzelany przez Niemców w Fordonie.

  Nowo przybyły nauczyciel p. Franciszek Piotrowski urodził się dnia 6
  października 1905r w Bydgoszczy, gdzie w 1924 r, ukończył Państwowe Polskie
  Seminarium Nauczycielskie. Powierzono mu posadę drugiego nauczyciela przy
  3-klasowej szkole w Wiśniewce pow. Złotów (Pogranicze) oraz kierownika
  1-klasowej szkoły w Mikołajkach, pow. Sztum (Powiśle)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.08.08, 22:42
  Woryty dnia 21 VIII 1933 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.08.08, 22:43
  Woryty, dnia 28 VIII 1933 r.
  Spadek liczby dzieci

  Dziś przemeldowano z tutejszej szkoły do miejscowej szkoły niemieckiej 6
  uczniów, a mianowicie: Behrendtów Eryka, Edwarda i Annę, Kołodzińską Edytę oraz
  Schmidtówny Gertrudę i Jadwigę. Rodzice motywują swój krok względami czysto
  gospodarczymi, obawiając się cofnięcia renty względnie nieprzyjęcia ich
  gospodarstw rolnych do tzw. oddłużenia*.
  Liczba dzieci wynosi 13.

  * Oddłuzeniem ze środków centralnych objęto głównie majątki junkierskie. W
  odniesieniu do mniejszości polskiej ustawa ta stanowiła formę represji ekonomicznej.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.08.08, 22:44
  Woryty, dnia 15 IX 1933 r.
  Obchód szkoły

  Wykonując rozporządzenie władz niemieckich obchodziła dziś tutejsza szkoła w
  ramach lekcji historii otwarcie Pruskiej Rady Stanu*.

  * Pruska Rada Stanu, organ doradczy monarchii. Składała się z książąt, aktywnych
  ministrów, tajnych radców. Podobne rady powstały w Bawarii i Saksonii.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:40
  Woryty, dnia 16 X 1933 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybyła do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej uczennica
  Małgorzata Prass. Liczba dzieci wynosi 14.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:41
  Woryty, dnia 19 X 1933 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Uczeń Alojzy Prass wrócił dzisiaj do naszej szkoły. Liczba dzieci wynosi 15.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:42
  Woryty, dnia 20 X 1933 r
  Likwidacja szkoły polskiej w Gietrzwałdzie

  Dnia 16 października br. zlikwidowano ostatecznie szkołę polską w pobliskim
  Gietrzwałdzie, która pod koniec miała tylko jeszcze jedno dziecko. Nauczyciela
  p. Chabowskiego, przeniesiono do Stanislewa w powiecie reszelskim. Upadek szkoły
  polskiej w Gietrzwałdzie to klasyczny przykład niecnej propagandy,
  niepohamowanych w swej nienawisci do szkół polskich jednostek. Inwentarz szkoły
  gietrzwałdzkiej przyjęła częściowo nasza szkoła. Wiadomośc o upadku szkoły
  polskiej w Gietrzwałdzie przyjęła terenowa prasa niemiecka z uczuciem wielkiej
  radości.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:43
  Woryty, dnia 25 X 1933 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:43
  Woryty, dnia 4 XI 1933 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Ze zlikwidowanej szkoły gietrzwałdzkiej przeszła do tutejszej szkoły uczenica
  Maria Graber. Liczba dzieci wynosi 16.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:44
  Likwidacja ochrony polskiej w Gietrzwałdzie
  W następstwie likwidacji szkoły polskiej w Gietrzwałdzie upadła i tamtejsza ochrona.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:45
  Woryty, dnia 20 XI 1933 r.
  Badania lekarskie dzieci

  Dziś badał lekarz powiatowy, dr Mohr z Olsztyna, stan zdrowia dziatwy naszej
  szkoły. Badanie odbyło się w lokalu miejscowej ochrony niemieckiej.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:46
  Woryty, dnia 21 XI 1933 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:47
  Woryty, dnia 5 XII 1933 r.
  Zebranie rodzicielskie

  Dziś odbyło się w lokalu naszej szkoły zebranie rodzicielskie, na ktorym
  kierownik Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech ks. Styp-Rekowski*
  wygłosił referat.

  * Józef Styp-Rekowski (1902-1962) ksiądz, brat Władysławy Knosały, działacz
  Związku Polaków w Niemczech, więzień hitlerowskich obozów w Sachsenhausen i Dachau.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:47
  Woryty, dnia 7 XII 1933 r.
  Rewizja szkoły

  Dorocznej rewizji tutejszej szkoły dokonał dzisiaj przedstawiciel Związku
  Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, p. Brasse z Berlina.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:48
  Woryty, dnia 16 XII 1933 r.
  Uroczystośc szkolna

  Na skutek rozporządzenia ministralnego odbyła się dzisiaj w tutejszej szkole
  krótka uroczystość ku czci poety niemieckiego Dietricha Eckarta*, jednego z
  pierwszych szermierzy idei narodowosocjalistycznej w Niemczech.

  * Dietrich Eckhardt (1868-1924), poeta, dramaturg i dziennikarz o poglądach
  narodowosocjalistycznych, ojciec duchowy Hitlera.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:49
  Woryty, dnia 23 XII 1933 r.
  Obchód wigilijny

  Tegoroczny obchód wigilijny tutejszej szkoły i ochrony odbył się w dniu 21 bm.
  Szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:50
  Woryty, dnia 13 I 1943 r.
  Spadek liczby dzieci

  Dziś odeszli do szkoły niemieckiej uczniowie Brunon i Jozef Malewscy. Rodzice
  motywują swój krok bojaźnią przed nieprzyjęciem ich gospodarstwa rolnego do
  oddłużenia przez władze niemieckie. Liczna dzieci wynosi 14.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:53
  Woryty, dnia 18 I 1934 r.
  Uroczytość szkolna

  Dziś odbyła się w tutejszej szkole z okazji tzw. Reichsgrundungstagu* nakazana
  przez władze skromna uroczytosć szkolna.

  * Reichsgrundungstag - niemieckie święto narodowe, rocznica utworzenia Cesarstwa
  Niemieckiego (18 I 1871r)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:53
  Woryty, dnia 21 I 1934 r.
  Wieczór bajek

  W ramach zebrań rodzicielskich odbył się dzisiaj w tutejszej szkole wieczór bajek.
  szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:54
  Woryty, dnia 24 I 1934 r
  Choroba dzieci

  W tutejszej szkole zachorowało dwoje dzieci na odrę. Normalny tok nauki na tym
  jednak nie ucierpiał.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:54
  Woryty, dnia 30 I 1934 r.
  Uroczystość szkolna

  Z okazji pierwszej rocznicy objęcia władzy w Rzeszy przez Adolfa Hitlera odbyła
  się dzisiaj w tutejszej szkole skromna uroczystość.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:55
  Woryty, dnia 21 III 1934 r.
  Uroczystość szkolna

  Z okazji oficjalnego walki z bezrobociem (Arbeitsschlacht*) podjętej przez
  czynniki rządowe na rozkaz kanclerza Hitlera, odbyła się dzisiaj w tutejszej
  szkole nakazana przez władze odpowiednia uroczystość.

  * Arbeitsschlacht - tak zwana 'bitwa o pracę' polegała na likwidowaniu przez
  Ericha Kocha bezrobocia przez doraźna zatrudnienie bezrobotnych przy pracach
  publicznych.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:56
  Woryty, dnia 22 III 1934 r.
  Akademia papieska

  W ramach zebrań rodzicielskich odbyła sie dzisiaj w tutejszej szkole akademia
  papieska*.

  * - 20 VII 1933r został zawarty konkordat miedzy Watykanem a Trzecią Rzeszą. Do
  Watkanu udała się pielgrzymka Polonii niemieckiej, którą przyjął papież Pius XI
  i udzielił jej błogosławieństwa. Po powrocie pielgrzymki odbywały się spotkania
  z jej uczestnikami, tzw. akademie papieskie.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.08.08, 20:57
  bandzie tero
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:47
  Woryty, dnia 9 IV 1934 r
  Plenarne zebranie Rady Rodzicielskiej
  na którym wybierano rady rodziców, planowano, ustalano budżet itd
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:47
  Woryty, dnia 10 IV 1934 r.
  Liczba dzieci

  Na poczatku roku szkolnego, który rozpoczął się dnia 10 kwietnia wstąpiło do
  tutejszej szkoły dwóch nowicjuszów: Paweł Baranowski i Gerard Augustynowski.
  Liczba dzieci wynosi 15.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:48
  Woryty, dnia 13 IV 1934 r.
  Nauka przygotowawcza do sakramentów św.

  Dziś rozpoczęła się w tutejszej parafii nauka przygotowawcza do sakramentów św.
  Z naszej szkoły uczęszcza na nią dwóch uczniów, którzy naukę tą pobierają w
  języku polskim.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:49
  Woryty, dnia 20 IV 1934 r.
  Uroczystośc szkolna

  Z okazji urodzin kanclerza Rzeszy, Adolfa Hitlera, odbyła się dzisiaj w
  tutejszej szkole na ostatniej lekcji nakazana przez władze skromna uroczystość*.

  * Urodziny Hitlera traktowano w Niemczech jako święto narodowe. Dzieci musiały
  znać na pamięć życiorys kanclerza.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:49
  Woryty, dnia 24 IV 1934 r.
  Obchód kolonialny

  Na skutek rozporządzenia władz szkolnych odbył się dzisiaj w naszej szkole
  obchód kolonialny, podczas którego wskazano dzieciom na dzieje kolonialne
  Niemiec* i na znaczenie kolonii dla kraju w ogóle.

  * W latach 1884-1913 Rzesza przy poparciu Związku Wszechniemieckiego, zagarnęła
  kolonie w Afryce, Oceanii i Chinach. Hitlerowcy nawiązywali do tych tradycji
  podbojów w swej polityce "przestrzeni życiowej".
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:50
  Woryty, dnia 26 IV 1934 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Za zezwoleniem radcy szkolnego przyjęto w dniu 23 kwietnia br. do tutejszej
  szkoły przedwcześnie nowicjusza Huberta Prassa.
  Liczba dzieci wynosi 16.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:51
  Woryty, dnia 1 V 1934 r.
  Uroczystośc szkolna

  Z okazji niemieckiego swięta narodowego* odbyła się w dniu dzisiejszym w
  tutejszej szkole nakazana przez władze uroczystośc szkolna. Nauki w tym dniu nie
  było.

  * Hitlerowskie święto pracy organizowane pod auspicjami partii nazistowskiej i
  Niemieckiego Frontu Pracy, nie miało niec wspólnego ze świętem klasy
  robotniczej, zainicjowanym przez ruch robotniczy.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:52
  Woryty, dnia 12 VI 1934 r.
  Badanie lekarskie dzieci

  Wyjeżdżające na kolonie feryjne do Polski dzieci naszej szkoły zostały dziś w
  Olsztynie przez lekarza powiatowego zbadane.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:53
  Woryty, dnia 13 VI 1934 r.
  Szczepienie ospy

  Szczepienie ochronne przeciw ospie dzieci naszej szkoły odbyło się dziś w lokalu
  szkoły niemieckiej przez lekarza powiatowego dr. Mohra z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:53
  Woryty, dnia 15 VI 1934 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował naszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak w towarzystwie radcy
  rejencyjnego Mackensena i radcy szkolnego na miasto Olsztyn Weinricha.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:54
  Woryty, dnia 23 VI 1934 r.
  Wycieczka

  Z okazji przypadającego na dzień dzisiejszy Święta Młodzieży* odbyła się
  5-godzinna wycieczka dzieci tutejszej szkoły do Nowego Młyna*.

  * Zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych Wilhelma Fricka, z lutego 1933r
  wprowadzono hitlerowskie święto młodzieży, ktore nauczyciele polscy
  wykorzystywali do własnych celów wychowawczych.

  * Nowy Młyn, przysiółek w pobliżu Woryt.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:55
  Woryty, dnia 28 VI 1934 r
  Zebranie rodzicielskie

  Dziś odbyło sie w tutejszej szkole zebranie rodzicielskie, na którym p. redaktor
  Jankowski z Olsztyna wygłosił referat.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:55
  Woryty, dnia 30 VI 1934 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś zameldowano do tutejszej szkoły Annę i Pawła Fengerów, uczniów miejscowej
  szkoły niemieckiej.
  Liczba dzieci wynosi 18.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:56
  Woryty, dnia 2 VII 1934 r.
  Spadek liczby dzieci

  Zameldowani w dniu 30 czerwca do tutejszej szkoły Anna i Paweł Fengerowie
  odeszli dziś znowu do szkoły niemieckiej.
  Liczba dzieci wynosi 16.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:57
  Woryty, dnia 4 VII 1934 r.
  Wyjazd dzieci na kolonie

  Dziś wyjechało z naszej szkoły pięcioro dzieci na kolonie feryjne do Polski.
  Chłopców ulokowano w Suchej na Śląsku, a dziewczęta w Zakopanem.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:57
  Woryty, dnia 7 VIII 1934 r
  Uroczystośc szkolna

  Z racji pogrzebu zmarłego w czwartek, dnia 2 sierpnia br. prezydenta Rzeszy
  Hindenburga, odbyła sie dzisiaj w naszej szkole nakazana przez władze
  odpowiednia uroczystość.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:58
  Woryty, dnia 25 VIII 1934 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:59
  Woryty, dnia 27 VIII 1934 r.
  Zabawa szkolna

  Tegoroczna zabawa szkolna wszystkich szkół polskich na Warmii odbyła się w
  niedzielę, dnia 26 sierpnia br. w Wymoju.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 20:59
  Woryty, dnia 30 X 1934 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 21:00
  Woryty, dnia 7 XI 1934 r.
  Roczna rewizja szkolna

  Roczną rewizję tutejszej szkoły przeprowadził dziś p. rektor Brasse z Berlina
  jako przedstawiciel Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.08.08, 21:01
  Woryty, dnia 10 XI 1934 r.
  Uroczystośc szkolna

  Z okazji 175 rocznicy urodzin Fryderyka Schillera odbyła się dziś w naszej
  szkole zarządzona przez władze odpowiednia uroczytość szkolna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Patrzaj w gziozdy, ale daj pozor na droge¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:18
  Woryty, dnia 28 XI 1934 r.
  Badania dzieci

  Dziś odbyło się w lokalu ochrony niemieckiej doroczne badanie dzieci naszej
  szkoły przez lekarza powiatowego dr Mohra z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:20
  Woryty, dnia 2 XII 1934 r.
  Zebranie rodzicielskie

  Dziś odbyło się zebranie rodzicielskie, poświęcone stuleciu "Pana Tadeusza".
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:20
  Woryty, dnia 23 XII 1934 r.
  Obchód gwiazdkowy

  Doroczny obchód gwiazdkowy tutejszej szkoły odbył się dziś w lokalu miejscowej
  ochrony polskiej.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:21
  Woryty, dnia 1 I 1935 r.
  Nabycie własnego budynku szkolnego

  Z dniem dzisiejszym przeszedł budynek p. Jana Samulowskiego, w którym mieści się
  szkoła polska, na własność Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
  Budynek nabyto za cenę 7000 Rm (Reichsmarek)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:21
  Woryty, dnia 15 I 1935 r.
  Uroczystośc szkolna i wizytacja

  Z powodu zwycięstwa Niemiec w plebiscycie w Zagłębiu Saary (90,5% wszystkich
  głosów dla Niemiec)*, odbyła się dziś w tutejszej szkole nakazana przez władze
  stosowna uroczystość, na której był także obecny p. radca szkolny dr Pasternak z
  Olsztyna. Reszta dnia była wolna od nauki.

  * Zgodnie z decyzjami konferencji pokojowej i traktatem wersalskim plebiscyt w
  Zagłębiu Saary, zajmowanym przez Francję, miał się odbyć po 15 latach okupacji
  francuskiej. Po dojściu Hitlera do władzy Niemcy przestali się liczyć z
  postanowieniem traktatu. W 1935 roku wygrali plebiscyt. Okręg ten został
  przyłączony do Rzeszy.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:27
  Woryty, dnia 17 I 1935 r.
  Zebranie rodzicielskie

  Dziś odbyło się w tutejszej szkole zebranie rodzicielskie, na którym kierownik
  Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech ks. Styp-Rekowski wygłosił
  referat.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:27
  Woryty, dnia 18 I 1935 r.
  Uroczystośc szkolna

  Z powodu tzw. Reichsgrundungstagu odbyła sie dziś w tutejszej szkole nakazana
  przez władze stosowna uroczystość szkolna. Nauka trwała tylko do godz. 12.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:28
  Woryty, dnia 21 I 1935 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś wstąpili do naszej szkoły ze szkoły niemieckiej Weronika, Maria, Hildegarda
  i Paweł Gusdayowie. Liczba dzieci wynosi 20.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:29
  Woryty, dnia 30 I 1935 r
  Uroczystość szkolna

  W drugą rocznicę objęcia władzy w Niemczech przez kanclerza Hitlera odbyła się w
  tutejszej szkole nakazana przez władze odpowiednia uroczystość. Reszta dnia
  była wolna od nauki.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:29
  Woryty, dnia 1 III 1935 r.
  Uroczystość szkolna

  Z powodu wcielenia Zagłębia Saary do Niemiec, odbyła się dziś w tutejszej szkole
  nakazana przez władze odpowiednia uroczystość. Reszta dnia była wolna od nauki.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:30
  Woryty, dnia 18 III 1935 r.
  Uroczystość szkolna

  Ku czci poległych w wojnie światowej żołnierzy odbyła się dziś w tutejszej
  szkole nakazana przez władze stosowna uroczystość.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:31
  Woryty, dnia 20 III 1935 r.
  Wieczór filmowy

  W ramach zebrań rodzicielskich odbył się dzisiaj w tutejszej szkole wieczór filmowy.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:31
  Woryty, dnia 27 III 1935 r.
  Zebranie rodzicielskie

  Dziś odbyło się w tutejszej szkole zebranie rodzicielskie, na ktorym omawiano
  szereg aktualnych spraw, dotyczących polożenia mniejszosci polskiej w Niemczech.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:32
  Woryty, dnia 30 III 1935 r.
  Zakończenie roku szkolnego

  Liczba dzieci
  Dziś nastąpiło zakończenie roku szkolnego 1934/35. Ze szkoły zwolniono po
  dopełnieniu obowiązku uczęszczania do szkoły ucznia Brunona Mellera i uczenice
  Marię Wojciechowską. Liczba dzieci wynosi 18.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:33
  Woryty, dnia 31 III 1935 r
  Uroczystość zakończenia roku szkolnego

  Dziś odbyła się w godzinach wieczornych w tutejszej szkole uroczystość
  zakończenia roku szkolnego 1934/35.

  (Szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu na str. 21)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.08.08, 21:34
  Rok szkolny 1935/36
  bandzie tero.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.08.08, 21:29
  Woryty, dnia 26 IV 1935 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak z Olsztyna
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.08.08, 21:30
  Woryty, dnia 1 V 1935 r.
  Uroczystość szkolna

  Z okazji niemieckiego Święta Pracy odbyła się dziś w tutejszej szkole stosowna
  uroczystość. Dzień był wolny od nauki. Dzieci z zabudowania nie mogły na tą
  uroczystość przybyć z powodu wielkiego śniegu. We wsi nie odbyły się też żadne
  pochody.

  Uobaczta, a te śniegi bułi w maju. Czyli w 35 roku pozietrze tyż fiksowało.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.08.08, 21:32
  Woryty, dnia 7 V 1935 r.
  Wielkie opady śnieżne

  W nocy z dnia 30 kwietnia na 1 maja br. spadł wielki, nie notowany o tej porze
  roku już od wielu lat śnieg, który padał jeszcze przez cały dzień 1 maja i był
  połączony z gwałtowną wichurą. Na podwórzu szkolnym były 2- metrowe zaspy
  śnieżne. W nocy z 1 na 2 maja było 6 gradów mrozów. Dziś 7 maja, leży jeszcze w
  niektórych miejscach na polach śnieg.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.08.08, 21:33
  Woryty, dnia 8 V 1935 r.
  Nauka przygotowawcza do sakramentów św.

  W dniu 6 bm. rozpoczęła sie w kościele parafialnym w Gietrzwałdzie nauka
  przygotowawcza do sakramentów św.
  Wszystkie dzieci pobierają tę naukę w jezyku polskim.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.08.08, 21:34
  Woryty, dnia 13 V 1935 r.
  Zgon marszałka Józefa Piłsudskiego

  Wczoraj, w dniu 12 maja br. o godz. 20.45 zmarł w Belwederze w Warszawie
  pierwszy marszałek Polski, Józef Piłsudski. Pamięć tego wielkiego bohatera
  narodu polskiego i męża stanu uczciła nasza szkoła w dniu dzisiejszym
  zapoznaniem się w ramach lekcji historii z Jego życiem na kształtowanie się
  losów Polski oraz wpływem jej wielkiej osobistości na kształtowanie się losów
  Europy. Słuchano też wspólnie żałobnych komunikatów Polskiego Radia z Warszawy.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.08.08, 21:36
  Woryty, dnia 13 V 1935 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybyła do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej uczenica Łucja
  Prass. Liczba dzieci wynosi 19.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.08.08, 21:37
  Woryty, dnia 14 V 1935 r.
  Dzień wolny od nauki

  Dzień dzisiejszy był wolny od nauki, gdyż nauczyciel brał udział w nabożeństwie
  żałobnym za duszę zmarłego marszałka Piłsudskiego, odprawionym staraniem
  Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie w kościele św. Jakuba, na co
  niemiecka władza szkolna udzieliła nauczycielowi specjalnego urlopu.
  Nieoczekiwana śmierć największego Polaka doby obecnej wywarła tu wstrząsające
  wrażenie. Miejscowa ludność polska całymi godzinami trwa przy aparatach
  radiowych, słuchając z wyrazami wewnętrznej boleści żałobnych komunikatów
  radiostacji Warszawskiej. Wiele dzieci na znak żałoby samorzutnie nałożyło
  czarne opaski.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.08.08, 21:38
  Woryty, dnia 18 V 1935 r.
  Zebranie rodzicielskie

  Z racji pogrzebu marszałka Piłsudskiego odbyło sie dziś w tutejszej szkole
  zebranie rodzicielskie.
  (Szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu na str 25)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 21:59
  Woryty, dnia 21 V 1935 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybyła do tutejszej szkoły ze szkoły niemieckiej uczennica Anna Korczak.
  Liczba dzieci wynosi 20.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:00
  Woryty, dnia 25 V 1935 r.
  Akademia żałobna ku czci marszałka Piłsudskiego

  W ramach zebrań rodzicielskich odbyła się dziś w tutejszej szkole akademia
  żałobna ku czci marszałka Piłsudskiego.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:01
  Woryty, dnia 22 VI 1935 r.
  Dzień wolny od nauki

  Z powodu tzw. Tag des deutschen Jungvolkes* dziś nauki nie było.

  * Tag des deutschen Jungvolkes - święto niemieckiej młodzieży, objętej
  organizacjami Jungvolk, Hitlerjugend i Bund Deutscher Madel.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:02
  Woryty, dnia 23 VI 1935 r.
  Zabawa letnia szkoły

  Dziś odbyła się w Sząfałdzie zabawa letnia wszystkich szkół polskich Warmii.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:03
  Woryty, dnia 27 VI 1935 r.
  Upały

  Z powodu wielkich upałów kończono naukę w dniach 24-27 czerwca o godz. 11.
  Termometr wskazywał w tych dniach w klasie już o godz. 9 ponad 25 stopni C. Na
  dworzu w cieniu wahała się temperatura o godz. 10 pomiędzy 30 a 32 stopnie C.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:04
  Woryty, dnia 30 VI 1935 r
  Przyjęcie dzieci do pierwszej komunii św.

  Dziś odbyło się w kościele parafialnym w Gietrzwałdzie przyjęcie dzieci do
  pierwszej komunii św.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:05
  Woryty, dnia 1 VII 1935 r.
  Wyjazd dzieci na kolonie feryjne do Polski

  Dziś wyjechały następujące dzieci z naszej szkoły na kolonie feryjne do Polski:
  Małgorzata Prass, Łucja Prass, Maria Graber, Weronika Gusday, Maria Gusday oraz
  Jan Nikielowski.
  Dziewczęta ulokowano w Inowrocławiu, a chłopców w Toruniu.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:05
  Woryty, dnia 3 VII 1935 r
  Nowy lokal szkolny

  Z dniem dzisiejszym przeniesiono lekcje do nowo urządzonej klasy. Stary lokal
  szkolny oddano do dyspozycji ochrony, która dotąd mieściła się w prywatnym
  mieszkaniu p. Barbary Wojciechowskiej.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:06
  Woryty, dnia 27 VIII 1935 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Tak sia zawstydziuła, ze az lice ji sia zaczerzianiułi¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:24
  Woryty, dnia 28 X 1935 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:25
  Woryty, dnia 12 XI 1935 r.
  Roczna rewizja szkoły

  Roczną rewizję szkoły przeprowadził dziś przedstawiciel Związku Polskich
  Towarzystw Szkolnych w Niemczech p. rektor Brasse z Berlina.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:25
  Woryty, dnia 26 XI 1935 r.
  "Wieczór Konopnickiej"

  W ramach zebrań rodzicielskich odbył się dziś w tutejszej szkole "Wieczór
  Konopnickiej", połączony z walnym zebraniem rodzicielskim.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:26
  Woryty, dnia 29 XI 1935 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę na lekcji historii p. radca dr Pasternak w
  towarzystwie radcy szkolnego p. Weinricha z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 20.08.08, 22:27
  Woryty, dnia 22 XII 1935 r.
  Obchód gwiazdkowy

  Tradycyjny obchód gwiazdkowy szkoły i ochrony odbył się dziś w tutejszej szkole.
  (Sprawozdanie z protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 20:49
  Woryty, dnia 7 I 1936 r.
  Spadek liczby dzieci

  Dziś odeszła z naszej szkoły do tutejszej szkoły niemieckiej uczennica Anna
  Korczak. Liczba dzieci wynosi obecnie 19.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 20:50
  Woryty, dnia 18 I 1936 r
  Uroczystość szkolna

  Z okazji tzw. Reichsgrundungstagu odbyła sie dziś w tutejszej szkole nakazana
  przez władze uroczystośc szkolna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 20:54
  Woryty, dnia 23 I 1936 r
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 20:55
  Woryty, dnia 30 I 1936 r.
  Uroczystośc szkolna

  Dziś jako w trzecią rocznicę objęcia rządów w Niemczech przez kanclerza Hitlera,
  odbyła się w tutejszej szkole odpowiednia uroczystość szkolna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 20:56
  Woryty, dnia 10 II 1936 r.
  Zebranie Rady Rodzicielskiej

  Dziś odbyło się plenarne zebranie Rady Rodzicielskiej celem ustalenia budżetu
  szkolnego na rok obrachunkowy 1936/37.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 20:57
  Woryty, dnia 1 III 1936 r.
  Wieczór filmowy

  W ramach zebrań rodzicielskich odbył się dziś w tutejszej szkole wieczór filmowy.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 20:58
  Woryty, dnia 27 III 1936 r
  Uroczytość zamknięcia roku szkolnego

  Dziś nastąpiło uroczyste zamknięcie roku szkolnego 1935/36. Ze szkoły nikogo nie
  zwolniono z obowiązku szkolnego.
  (szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 21:00
  tero bandzie
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.08.08, 21:02
  Woryty, dnia 15 IV 1936 r.
  Początek roku szkolnego

  Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny 1936/37. Jako nowicjusz przyjęta została
  Teresa Baranowska. Liczba dzieci wynosi 20.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 20:12
  Woryty, dnia 15 IV 1936 r.
  Spadek liczby dzieci

  Ulegając propagandzie antypolskiej, wycofał dziś rolnik Alojzy Augustynowski
  swych synów Gerarda, Pawła i Alojzego z naszej szkoły i posłał ich do miejscowej
  szkoły niemieckiej. Liczba dzieci wynosi 17.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 20:13
  Woryty, dnia 21 IV 1936 r.
  Nauka przygotowawcza do sakramentów św.

  Dziś rozpoczęła się w kościele w Gietrzwałdzie nauka przygotowawcza do
  sakramentów św. Dzieciaki pobierają tę naukę w języku polskim.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 20:14
  Woryty, dnia 1 V 1936 r.
  Uroczystośc szkolna

  Z powodu niemieckiego święta narodowego odbyła się dziś w tutejszej szkole
  nakazana przez władze odpowiednia uroczytość szkolna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 20:18
  Woryty, dnia 12 V 1936 r.
  Pierwsza rocznica zgonu marszałka Piłsudskiego

  W ramach zebrań rodzicielskich odbyła sie dziś w tutejszej szkole uroczystość
  pierwszej rocznicy zgonu marszałka Józefa Piłsudskiego.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 20:19
  Woryty, dnia 27 V 1936 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:23
  Woryty, dnia 4 VI 1936 r.
  Bierzmowanie dzieci i wizytacja biskupia

  Dziś przystąpiło w kościele parafialnym w Gietrzwałdzie sześcioro dzieci naszej
  szkoły do sakramentu bierzmowania.
  Po bierzmowaniu egzaminował ks. biskup Kaller z Fromborka w kościele przed
  ołtarzem dzieci naszej szkoły z religii.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:24
  Woryty, dnia 25 VI 1936 r.
  Badania lekarskie

  Wyjeżdzający na kolonie feryjne do Polski uczniowie zostali dziś w Olsztynie
  zbadani przez lekarza szkolnego.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:25
  Woryty, dnia 28 VI 1936 r.
  Przyjęcie dzieci do pierwszej komuni św.

  W dniu dzisiejszym zostali przyjęci do pierwszej komunii św. uczniowie naszej
  szkoły.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:25
  Woryty, dnia 30 VI 1936 r.
  Upały

  W bieżącym tygodniu panowały tu wielkie upały, więc w myśl obowiązujących
  przepisów kończono naukę przeważnie już o godzinie 10.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:26
  Woryty, dnia 2 VII 1936 r.
  Oględziny lekarskie

  Uczenice Łucja Prass, Weronika Gusday, Maria Gusday i Maria Graber były dziś u
  lekarza powiatowego u oględzin po szczepieniu ospy.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:27
  Woryty, dnia 6 VII 1936 r.
  Wyjazd dzieci na kolonie feryjne

  Dziś wyjechały do Polski na kolonie feryjne. Umieszczono dzieciaki w Otwocku,
  Wysokie Mazowieckie i w Milanówku.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:27
  Woryty, dnia 17 VIII 1936 r.
  Wzrost liczby dzieci

  Dziś przybyła do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej uczenica Klara
  Weinert. Liczba dzieci wynosi obecnie 18.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:28
  Woryty, dnia 6 IX 1936 r.
  Zabawa szkolna

  Dziś odbyła się na łące gospodarza Alojzego Prassa zabawa letnia wszystkich
  szkół polskich na Warmii.
  (szczegóły w protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:28
  Woryty, dnia 28 X 1936 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:29
  Woryty, dnia 5 XI 1936 r
  Badania lekarskie dzieci szkolnych

  Dziś odbyło się w szkole niemieckiej szczegółowe badanie dzieci naszej szkoły
  przez lekarza ze Staatliches Gesundheitsamt (Państwowy Urząd Zdrowia w Olsztynie
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:30
  Woryty, dnia 9 XI 1936 r
  Roczna rewizja szkoły

  Roczną rewizję tutejszej szkoły przeprowadził w dniu dzisiejszym przedstawiciel
  Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, p. rektor Brasse z Berlina, w
  towarzystwie p. radcy szkolnego, dr Pasternaka z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.08.08, 21:31
  Woryty, dnia 5 XII 1936 r
  Rejonowa konferencja nauczycieli

  Dziś odbyła się w tutejszej szkole rejonowa konferencja nauczycielska. Lekcję
  praktyczną ze śpiewu z wszystkimi oddziałami (kołysanka "Na badylu")
  przeprowadził p. nauczyciel Maza* z Sząfałdu.

  * Jan Maza(1909-1940) nauczyciel szkół polskich w Dąbrówce Wielkiej i
  Unieszewie, zamordowany wraz z Sewerynem Pieniężnym i Leonem Włodarczakiem
  24.II.1940 r w Hohenbruch.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.08.08, 20:15
  Woryty, dnia 22 XII 1936 r.
  Obchód gwiazdkowy

  Doroczny obchód gwiazdkowy tutejszej szkoły i ochrony odbył sie dziś w lokalu
  szkolnym.
  (szczegóły w proptokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.08.08, 20:16
  Woryty, dnia 30 XII 1936 r.
  Zakaz noszenia Rodła *

  Rozporządzeniem prezydenta rejencji olsztyńskiej zakazano nauczycielom i
  dzieciom noszenia Rodła w czasie zajęć szkolnych. Zabroniono także dekorowania
  sal szkolnych i ochron znakiem Rodła. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu
  grozi nauczycielowi odebranie prawa nauczanie.

  * Rodło - godło Związku Polaków w Niemczech, wyobrażające stylizowany bieg Wisły
  z Krakowem jako kolebką kultury i państwowości. Polonia nie mogła używać Białego
  Orła jako godła, więc na biało-czerwonych sztandarach zastąpiło go Rodło.
  Znakiem towarzystw śpiewaczych było Rodło z kluczu wiolinowym, ZHP miało Rodło w
  lilii harcerskiej, a Towarzystwo Młodzieży Rodło w lisciu lipowym.
  Na II Zjeździe Polaków z Zagranicy w 1934 roku w Warszawie odbyło sie
  symboliczne zaślubiny sztandarów przez zanurzenie ich w nurtach Wisły.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.08.08, 20:17
  Woryty, dnia 21 I 1937 r
  Wieczór Sienkiewiczowski*

  W ramach zebrań rodzicielskich odbył się dziś w tutejszej szkole wieczór,
  poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

  * Twórczość Sienkiewicza była bardzo popularna na Warmii, Mazurach i Powiślu
  dzięki drukowi fragmentów utworów na łamach "Gazety Olsztyńskiej" oraz jego
  nowel i powieści "Krzyżacy" w oficynie Pieniężnych.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.08.08, 20:18
  Woryty, dnia 30 I 1937 r.
  Obchód szkolny

  Dziś, jako w czwartą rocznicę objęcia władzy w Niemczech przez kanclerza
  Hitlera, odbyła się w tutejszej szkole nakazana przez władzę odpowiednia
  uroczystośc szkolna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.08.08, 20:19
  Woryty, dnia 10 II 1937 r.
  Zakaz używania śpiewnika szkolnego

  Rozporządzeniem ministerialnym zakazano z dniem dzisiejszym używania w nauce
  wydanego przez Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech śpiewnika
  szkolnego, gdyż takowy nie zawiera "Horst Wessel Liedu"

  * Pieśń hitlerowskich oddziałów szturmowych NSDAP (SA), śpiewana na wiecach i
  zebraniach. Mniejszośc polska nie poczuwała się do jej upowszechnienia, tak samo
  jak do używania hitlerowskiego pozdrowienia.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.08.08, 20:20
  Woryty, dnia 19 II 1937 r.
  Wieczór kulturalno-oświatowy

  W ranach zebrań rodzicielskich odbył się dziś w tutejszej szkole wieczór
  kulturalno-oświatowy, na którym wygłosił referat p. redaktor Jankowski z "Gazety
  Olsztyńskiej"
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.08.08, 20:21
  Woryty, dnia 24 II 1937 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak z Olsztyna na
  lekcji religii.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.08.08, 20:22
  Woryty, dnia 21 III 1937 r.
  Zebrania rodzicielskie

  W ramach zebrań rodzicielskich odbyły sie w tutejszej szkole następujące
  imprezy: dnia 6 marca 1937r wieczór filmowy, dnia 11 marca 1937r wieczór
  góralski, dnia 20 marca 1937r obchód "Wiary Ojców".
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.08, 20:48
  Było to zgodnie z kalendarzem pracy Związku Polaków i drugą prawdą Polaków w
  Niemczech. "Pięć prawd" - to credo mniejszości polskiej. Oficjalnie uchwalone na
  Kongresie Polaków w Niemczech 6.03.1938r w Berlinie, już wcześniej był szeroko
  upowszechniane i bardzo popularne wśród ludności polskiej w Niemczech. Brzmiały one:
  Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami !
  Prawda druga: Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci !
  Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem !
  Prawda czwarta: Co dzień Polak narodowi służy !
  Prawda piąta: Polska Matką naszą - nie wolno mówić o Matce źle !
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.08, 20:49
  Woryty, dnia 25 III 1937 r.
  Zakończenie roku szkolnego 1936/37

  Dziś nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Zwolniono ze szkoły Marię
  Graber, Weronikę Gusday, Małgorzatę Prass i Antoniego Wojciechowskiego.

  Liczba dzieci wynosi po zwolnieniu wymienionych 14.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.08, 20:50
  Woryty, dnia 13 IV 1937 r
  Początek roku szkolnego
  Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny 1937/38. Jako nowicjuszów przyjęto Jana
  Baranowskiego i Helenę Gusday. Liczba dzieci wynosi więc 16.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.08, 20:51
  Woryty, dnia 20 IV 1937r
  Uroczystośc szkolna

  Z powodu urodzin wodza Niemiec kanclerza Hitlera, odbyła się dziś w tutejszej
  szkole nakazana przez władzę odpowiednia uroczystość szkolna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.08, 20:52
  Woryty, dnia 23 IV 1937 r.
  Nauka przygotowawcza do sakramentów św.

  Dziś rozpoczęła się w kosciele parafialnym w Gietrzwałdzie nauka przygotowawcza
  do sakramentów św. Odbywa sie ona co wtorek i piątek pd 8-10 godz. Pobierają tą
  naukę w języku polskim.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.08, 20:53
  Woryty, dnia 1 V 1937 r.
  Uroczystośc szkolna

  Z powodu niemieckiego swięta narodowego odbyła sie dziś w tutejszej szkole
  nakazana przez władzę odpowiednia uroczytość szkolna. Dzień był wolny od zajęć
  szkolnych.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.09.08, 20:54
  Woryty, dnia 12 V 1937 r.
  Druga rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

  W ramach zebrań rodzicielskich uczczono dziś drugą rocznicę śmierci śp marszałka
  Polski Józefa Piłsudskiego.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.08, 22:14
  Woryty, dnia 19 V 1937 r.
  Rozporządzenie dotyczące wizytacji biskupich

  Z rozporządzenia niemieckiej władzy szkolnej wizytacje biskupie z zakresu
  religii odbywać się mogą tylko po szkołach. Jeżeli przyjazd biskupa przypadnie
  na inną jakąś lekcję, należy urządzić planową lekcję religii. Biskupowi nie może
  podczas wizytacji towarzyszyć miejscowy ks. proboszcz, aby nie stwarzać pozoru,
  ze nauczyciel podlega władzy proboszcza. Nie wolno też na przyjęcie biskupa
  przystrajać gmachu szkolnego i klas.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.08, 22:15
  Woryty, dnia 5 VI 1937 r.
  Szczepienie ochronne przeciw ospie.

  Dziś odbyło się w miejscowej szkole niemieckiej szczepienie ochronne przeciw ospie.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.08, 22:16
  Woryty, dnia 16 VI 1937 r.
  Badanie lekarskie

  Przed wyjazdem na kolonie feryjne do Polski zbadano dziś u lekarza powiatowego w
  Olsztynie stan zdrowia dzieci.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.08, 22:17
  Woryty, dnia 25 VI 1937 r.
  Wyjazd na kolonie feryjne

  Na kolonię feryjną do Sromowiec Niżnych w Beskidzie Zachodnim wyjechały dziś
  następujące uczenice: Maria Gusday, Łucja Prass, Hildegarda Gusday, Klara
  Weinert i Maria Baranowska.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.08, 22:18
  Woryty, dnia 6 VII 1937 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę na lekcji gimnastyki p. radca szkolny dr
  Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.09.08, 22:18
  Woryty, dnia 11 IX 1937 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę na lekcji przyrody p. radca szkolny dr Pasternak
  z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.08, 20:36
  Woryty, dnia 13 IX 1937 r.
  Koklusz w szkole

  Przez trzy tygodnie zanotowano w tutejszej szkole aż 7 wypadków zachorzeń na
  koklusz. Normalny tok zajęć szkolnych nie został jednak przerwany.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.08, 20:37
  Woryty, dnia 21 X 1937 r.
  Wizytacja
  Dziś wizytował tutejszą szkołę na lekcji gimnastyki p. radca szkolny dr
  Pasternak z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.08, 20:38
  Woryty, dnia 9 XI 1937 r.
  Roczna rewizja szkoły

  Dziś przeprowadził p. wizytator Brasse z Berlina jako przedstawiciel Polskich
  Towarzystw Szkolnych w Niemczech, w towarzystwie p. radcy szkolnego
  Grabińskiego* z Olsztyna, roczną rewizję tutejszej szkoły.

  * Dr Rudolf Grabiński, powiatowy inspektor szkoły z Olsztyna, który po odwołaniu
  Pasternaka wizytował szkoły polskie, zachowując wobec nich bardzo pościagliwe
  stanowisko.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.08, 20:38
  Woryty, dnia 16 XI 1937 r.
  Dzień oszczędności

  Zagadnieniu oszczędności poświęcono dziś osobne zebranie rodzicielskie, na które
  przybył w charakterze referenta przedstawiciel Banku Ludowego p. Różycki z
  Olsztyna. Na zebraniu tym założono szkolną kasę oszczędności dla uczniów.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.08, 20:39
  Woryty, dnia 18 XI 1937 r.
  Wycieczka szkolna

  Dziś urządziła tutejsza szkoła całodzienną wycieczkę szkolną autobusem do
  Olsztyna. Celem jej było zaznajomienie dzieci z muzeum regionalnym, zamkiem i
  urządzeniem drukarni "Gazety Olsztyńskiej". Zwiedzono też niektóre zabytki
  Olsztyna jak: starą bramę miejską, kościół św. Jakuba, stary ratusz i ulice
  starego miasta. W Domu Polskim* zwiedzono wystawę robót recznych.

  * Dom Polski - Hotel "Concordia" w Olsztynie przy ówczesnej ulicy Dworcowej 87
  (dziś ul. Partyzantów) siedziba Banku Ludowego (od 1911r), czasowo Banku
  Mazurskiego, Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego, Polsko-Katolickiego
  Towarzystwa Szkolnego, IV Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, Związku
  Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich i Wschodniopruskiego Hufca ZHP, szkoły
  polskiej i klubu inteligencji.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.08, 20:40
  Woryty, dnia 22 XII 1937 r.
  Obchód gwiazdkowy

  Dziś odbył się w tutejszej szkole doroczny obchód gwiazdkowy szkoły i ochrony.
  (szczegóły w protokole)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.08, 20:40
  Woryty, dnia 9 I 1938 r.
  Zakaz używania map Romera*

  Władza szkolna zakazała z dniem dzisiejszym używania w naszych szkołach map
  Romera, gdyż podają one miejscowości leżące w Rzeszy niemieckiej w brzmieniu
  polskim.

  * Mapa Romera, atlas znanego geografa lwowskiego Eugieniusza Romera, którego
  ustalenia kartograficzne na konferencji pokojowej nie w smak były delegacji
  niemieckiej.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.09.08, 20:41
  Woryty, dnia 29 I 1938 r.
  Uroczystośc szkolna

  W piątą rocznicę objęcia rządów w Niemczech przez kanclerza Hitlera odbyła się w
  tutejszej szkole nakazana przez władzę odpowiednia uroczytośc szkolna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.08, 21:50
  Woryty, dnia 15 II 1938 r.
  Przedstawienie kukiełkowe

  W ramach zebrań rodzicielskich odbyło się dziś w tutejszej szkole przedstawienie
  kukiełkowe "O Kasi, co gąski zgubiła".
  (szczegóły w protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.08, 21:51
  Woryty, dnia 28 II 1938 r.
  Wieczornica zapustna

  Z inicjatywy Rady Rodzicielskiej naszej szkoły odbyła sie dziś w lokalu ochrony
  wieczornica zapustna.
  (szczegóły w protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.08, 21:52
  Zakaz dekorowania sal szkolnych i świetlic barwami narodowymi

  Urząd Tajnej Policji Państwowej (gestapo) zawiadomił Związek Polaków w Niemczech
  pismem z dnia 16 lutego 1938r, że do dekoracji sal szkolnych, ochron i swietlic
  nie wolno używać polskich barw narodowych.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.08, 21:52
  Woryty, dnia 9 III 1938 r.
  Zniesienie nabożeństw szkolnych na rozpoczęcie roku szkolnego

  Zwyczaj rozpoczynania roku szkolnego nabożeństwem został rozporządzeniem
  ministerialnym z dniem dzisiejszym zniesiony.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.08, 21:53
  Woryty, dnia 16 III 1938 r.
  Uroczystośc szkolna i wizytacja

  Z powodu połączenia się Austrii z Rzeszą niemiecką (12.III.1938r) odbyła się
  dziś nakazana przez władzę odpowiednia uroczystość szkolna. Na uroczystości był
  obecny p. radca szkolny Grabiński z Olsztyna.
  Dzień był wolny od zajęć szkolnych.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.08, 21:54
  Woryty, dnia 18 III 1938 r.
  Wieczór filmowy

  W ramach zebrań rodzicielskich odbył sie dziś w tutejszej szkole wieczór filmowy.
  (szczegóły w protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.08, 21:54
  Woryty, dnia 25 III 1938 r.
  Dzień wolny od nauki

  Aby umożliwić nauczycielstwu branie udziału w powitaniu przybyłego do Królewca
  kanclerza Rzeszy Hitlera, dzień dzisiejszy był wolnym od zajęć szkolnych.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.09.08, 21:55
  Woryty, dnia 1 IV 1938 r.
  Zakończenie roku szkolnego

  Dziś nastąpiło zakończenie roku szkolnego 1937/38. Ze szkoły zwolniono po
  dopełnieniu obowiązku uczęszczania do szkoły Łucję Prass i Józefa Barnowskiego.
  Liczba dzieci wynosi 14.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:25
  Woryty, dnia 15 II 1938 r.

  Rok szkolny 1938/39
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:26
  Woryty, dnia 20 IV 1938 r.
  Początek roku szkolnego

  Dziś rozpoczął się rok szkolny 1938/39. Z powodu przypadających na ten dzień
  urodzin kanclerza Hitlera, nauki nie było.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:26
  Spadek liczby dzieci

  Dziś odeszli z naszej szkoły i przeszli do miejscowej szkoły niemieckiej
  uczniowie Jan Nikielowski i Józef Preuss. Liczba dzieci wynosi 12.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:27
  Woryty, dnia 4 V 1938 r.
  Spadek liczby dzieci

  Dziś odeszli z naszej szkoły i przeszli do miejscowej szkoły niemieckiej
  uczniowie Hubert i Alojzy Prassowie, gdyż matka wymienionych obawia się, ze nie
  otrzyma bieżącej zapomogi na dzieci*.
  Alojzy Prass zmienił więc szkołę po raz piąty.
  Liczba dzieci wynosi 10.

  * Rodzice posyłających dzieci do szkół polskich pozbawiano pracy, prawa
  nabywania gospodarstw, uzyskania pożyczek, ulg podatkowych, pozbawiano rent czy
  emerytur, dodatków dla dzieci, pomocy zimowej itp.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:28
  Woryty, dnia 12 V 1938 r.
  Obchód trzeciej rocznicy śmierci marszałka Piłsudskiego

  Dziś odbył się w tutejszej szkole w ramach zebrań rodzicielskich obchód trzeciej
  rocznicy śmierci marszałka Piłsudskiego.
  (szczegóły w protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:29
  Woryty, dnia 13 VI 1938 r.
  Rozporządzenie dotyczące niektórych świąt

  Dziś doręczył p.radca szkolny z Olsztyna naszej szkole rozporządzenie
  ministerialne z dnia 8 marca br. znoszące następujące święta: Boże Ciało,
  Wszystkich Świętych i Święto Reformacji*. W dniach tych mają się odbywać
  normalne zajęcia szkolne.

  * Święto Reformacji - święto ewangielickie
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:30
  Woryty, dnia 20 VI 1938 r.
  Rozwiązanie szkolnej kasy oszczędnościowej

  Pismem z dnia dzisiejszego rozwiązał p. radca szkolny w Olsztynie istniejącą
  przy tutejszej szkole uczniowską kasę oszczędnościową z powodu składania
  oszczędnoście w Banku Ludowym w Olsztynie.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:31
  Woryty, dnia 24 VI 1938 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę na lekcji j. polskiego p. radca szkolny Grabiński
  z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:31
  Woryty, dnia 1 VII 1938 r.
  Wyjazd dzieci na kolonie feryjne

  Na kolonie feryjne do Polski dzieci. Chłopców umieszczono w Starym Sączu, a
  dziewczęta w Koniakowie w Beskidzie Śląskim niedaleko Wisły.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:32
  Woryty, dnia 9 IX 1938 r.
  Zatwierdzenie biblioteki szkolnej

  Pismem z dnia dzisiejszego zatwierdził p. radca szkolny z Olsztyna bibliotekę
  uczniowską, składającą sie z 30 książek.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:33
  Woryty, dnia 27 X 1938 r.
  Dzień wolny od zajęć

  Uwzględniając specyficzne warunki na tutejszym terenie, zarządził p. radca
  szkolny z Olsztyna, by dzień Wszystkich Świętych był wolnym od zajęć szkolnych.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:33
  Woryty, dnia 2 XI 1938 r.
  Choroba nauczyciela

  Z powodu choroby nauczyciela Piotrowskiego zastępował w tutejszej szkole w
  czasie od 17 października - 31 października 1938r trzy razy tygodniowo p.
  nauczyciel Maza z Sząfałdu.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:34
  Woryty, dnia 5 XI 1938 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca szkolny Grabiński z Olsztyna w
  towarzystwie dwóch przedstawicieli rejencji.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:35
  Woryty, dnia 10 XI 1938 r
  Roczna rewizja szkoły

  Roczną rewizję tutejszej szkoły przeprowadził dziś przedstawiciel Związku
  Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech p. rektor Brasse z Berlina, w
  towarzystwie p. radcy szkolnego Grabińskiego z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.09.08, 22:35
  Woryty, dnia 30 XI 1938 r
  Przedstawienie kukiełkowe

  W ramach zebrań rodzicielskich odbyło się dziś w tutejszej szkole przedstawienie
  kukiełkowe pt. "Cztery mile za piec".
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.08, 21:38
  Woryty, dnia 10 XII 1938 r
  Wieczór filmowy

  Dziś odbył się w tutejszej szkole w ramach zebrań rodzicielskich wieczór filmów
  ruchomych.
  (szczegóły w protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.08, 21:39
  Woryty, dnia 13 XII 1938 r
  Rozporządzenie w sprawie nauczania religii

  Pismem z dnia dzisiejszego doręczył p. radca szkolny z Olsztyna tutejszej szkole
  rozporządzenie ministerialne z dnia 17 listopada br., ktore zwalnia nauczycieli
  od obowiązku nauczania religii w szkole.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.08, 21:40
  Woryty, dnia 21 XII 1938 r.
  Obchód gwiazdkowy

  Doroczny obchód gwiazdkowy odbył się dziś w tutejszej szkole z udziałem ochrony
  i grona amatorskiego z Olsztyna.
  (szczegóły w protokolarzu)
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.08, 21:41
  Woryty, dnia 11 II 1939 r.
  Dziś odbyła się w tutejszej szkole konferencja rejonowa. Lekcję na temat
  "Zużytkowanie kości"* (jako zagadnienie planu czteroletniego) prowadził
  nauczyciel p. Piotrowski.

  * Urząd Planu Czteroletniego na czele którego stał Hermann Goring (Generalny
  Pełnomocnik), był nadrzędnym organem administracyjnym nad całą gospodarką
  Trzeciej Rzeszy.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.08, 21:41
  Woryty, dnia 14 II 1939 r.
  Wizytacja

  Dziś wizytował tutejszą szkołę na lekcjach jezyka polskiego, rachunków i
  rysunków p. radca szkolny Grabiński z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.08, 21:42
  Woryty, dnia 24 III 1939 r.
  Zakończenie roku szkolnego

  Dziś nastąpilo zakończenie roku szkolnego 1938/39. Ze szkoły zwolniono po
  dopełnieniu obowiązków uczęszczania do szkoły uczenicę Klarę Weinert i Marię Gusday.
  Liczba dzieci wynosi po zwolnieniu wymienionych 8.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.08, 21:43
  Wizytacja

  W ostatnim dniu roku szkolnego 1938/39 wizytował tutejszą szkołę p. radca
  szkolny Grabiński z Olsztyna.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.09.08, 21:43
  Rok szkolny 1939/40
  Tytuł lekko naszkicowany ołówkiem.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 15.09.08, 21:21
  "Podstawą wydania tej kroniki szkoły polskiej w Worytach stanowi jej oryginalny
  rękopis, przechowywany w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
  Kętrzyńskiego w Olsztynie. Kronika ta ma dwóch autorów. Treść zapisów datowanych
  od 24 lutego 1930 roku do 19 lipca 1933 roku opracował pierwszy nauczyciel tej
  szkoły Wiktor Bina. Obowiązki po nim przejął nauczyciel Franciszek Piotrowski.
  Panu Binie odebrały władze niemieckie prawo nauczania i pobytu w Niemczech.
  Franciszek Piotrowski zdołał uchować życie i dziś - w wieku sędziwym - dożył
  wydania drukiem swojej kroniki."
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.08, 20:37
  "Trzeba jednak zauważyć, iż kronika miała charakter oficjalny. Należała do
  ogolnej dokumentacji szkolnej, którą kontrolowały zwierzchnie władze oświatowe
  polskie i niemieckie. Ma sie rozumieć, iż nie bez znaczenia była kontrola
  szczególnie władz niemieckich. Należy o tym pamiętać czytając te zwięzłe,
  ułożone chronologicznie zapiski, informujące pozornie o sprawach błahych -
  takich jak frekwencja uczniów, wizytacje, badania lekarskie czy wycieczki.
  Protokolarz do kroniki szkoły w Worytach, niestety nie zachował się. Dysponował
  nim Franciszek Piotrowski, który w okresie nagonki na polskie instytucje wywiózł
  go do kraju i przekazał na przechowanie swojej rodzinie w Bydgoszczy. W czasie
  tragicznych wypadków w tym mieście we wrześniu 1939r ten cenny dokument uległ
  zniszczeniu."
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.08, 20:38
  Treści zapisów były ostrożnie formułowane. Obydwaj kronikarze Wiktor Bina i
  Franciszek Piotrowski wiele uwagi poświęcali stale zmieniającej sie liczbie
  uczniów. Informując o przechodzeniu uczniów z polskiej do niemieckiej szkoły,
  przytaczali wyjaśnienia rodziców co do motywów takiej decyzji. Mowili wprost o
  naciskach ekonomicznych.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.08, 20:39
  "Tuż przed wybuchem wojny dokumentację przechowywaną w szkole w Worytach
  zabezpieczyła Barbara Wojciechowska, której lokatorem był Franciszek Piotrowski.
  Po rewizji w mieszkaniu nauczyciela i jego wyjeździe do Olsztyna, Wojciechowska
  tego samego wieczoru dostała się do szkoły, zabrała dziennik lekcyjny, kronikę,
  blankiety świadectw oraz inne dokumenty. Tej samej nocy na szkołę napadła
  bojówka hitlerowska i zdemolowała lokal. Wyniesione ze szkoły dokumenty
  Wojciechowscy ukryli początkowo w obejściu, ale obawiając sie rewizji zakopali
  je w polu. Tam przeleżały do jesieni. Następnie wydobyto je z ziemi i ukryto pod
  słomą w stodole. Tak przetrwały wojnę. Po wyzwoleniu przechowywane dokumenty
  Wojciechowska przekazała szkole w Worytach. Stamtąd okrężną drogą kronika
  trafiła do zbiorów OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Inne dokumenty
  szkoły polskiej w Worytach dostały się w różne ręce i ślad po nich zaginął."
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.09.08, 20:43
  Szkoły polskie na Warmii (1929-1939) były w miejscowościach:

  Brąswałd
  Chaberkowo
  Gietrzwałd
  Giławy
  Jaroty
  Leszno
  Nowa Kaletka
  Olsztyn
  Pluski
  Purda
  Skajboty
  Stanclewo
  Uniszewo
  Woryty
  Wymój

  Piasutno 13.IV.1931 - 1.III.1932. Nauczyciel Jerzy Lanc.
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=38446&w=48172329&a=48343217
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.09.08, 23:20
  z ksiojżki pieśni "Warmii i Mazur" je co takiego napisany pewnien zapis Jana
  Lubomirskiego:
  "Weźmy np. Filomenę Stynkową z Wymoja pow. Olsztyn, która wychowała 17 dzieci.
  Toteż gdy, jeździłem do niej i spotkałem się z kimś z Wymoja i mówiłem, ze jadę
  do Stynki, to zasypywał mnie gradem pytań, do którego: Krasieńca, , czy przy
  krzyzy, przy lesie, przy torfokach, przy Kleparskim, na kapuśnioku, może przy
  stosku. U Stynkowej Filomeny przed wojną zorganizowaliśmy szkołę polską, która
  przetrwała do 1939 roku."
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka