Dodaj do ulubionych

Psianknie Waju zitomy i na Warnijo zapraszomy !

07.10.08, 10:54
Hallo, tu Warnija smile Pódźta łof, a chibkopiwo

W tam kónteczku bandziewa sia psianknie zitoć, czy to z rena, czy z zieczora. Grunt coby zdrozie buło i fejn pozietrze, czego wciórkam winszuje skromny gajowy

kwiatkwiatkwiat

--
..............
Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
Edytor zaawansowany
 • gajowy555 07.10.08, 11:05
  Jó, tak zitojta we wtorek na Warniji!

  Łod rena słóneczko fejn śwyci, najsamprzód trocha mgieł buło, jano chućko opadły i teroz psianknie je na dworzu. Godam Waju, nic tlo do lasa na grziby (chyba eszcze rosnó?), abo na szpacyr wyciójgnóńć. Coby eszcze robzić nie trza buło...smile
  Tak wciórkam mniłygo dzionka winszuja i fejn pozietrzna tyż!

  smilecoolsmile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 07.10.08, 19:53
  Psiankne dzianki za wyrychtowany kóntek pozitalny. Tero só tyz rysunecki. No jo
  tak nie potrasie, ale mocko poklikam za to smile
  Nowe wrota Warniji łodkryte, Gajowy wszistkich zita z ksiatuszkami w rankach. A
  tu zimnaso bandzie. Grzibki juz chyba nie rosno, bo to tlo 2 grady bandzie. Mym
  mowam chmurzyście i znowój dysz'cz. A gradi tak skakajo jak ciśnienie w
  czlowieku jak psije kowku.

  Jek tan cias leci Gajowy, dzisioj wtorek ?
  A dyć sprawdź czy mosz zapsianty rozporek wink)))

  Mniłego zieczorka winszuja
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.10.08, 19:43
  A co to Gajowy, ni stykniesz sia psiwem ? wink
  Uo pogodzie tyż nie pgadasz. A dyć czyś liwo koślo wstoł z łoża co pozietrza nie
  zidzisz ? wink

  Cieplusio łu noju i tak słónczko fejn świyciuło i ludzia w łogródkach liście
  zbzierali. Wszyscy sia rychtujo do zimy.

  A w polityce, to szpitole bandó noma prywatyzować i jo nie ziam cy fejn, może fejn.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 08.10.08, 19:44
  Godajo co bandzie jutro 20 gradusów, to ciepłaso, a w niydziółka eszcze lespi
  bandzie.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 09.10.08, 13:06
  Jó, wczoraj am gwołt roboty mował, tak am zaboczuł sia a Woma przyzitoć. Wciórko nadrobzić łoddo, tak dzisioj sia zitom dubeltowo
  smile smile

  Pozietrze fejn, tlo dopsiyro słóńce wyłazi, może i ciepłaso bandzie.
  Tak mowam czwortek i łuż tlo dzionek do łikandu sia łostoł. Godał am Waju, co cias przyśpieszenio dostoł, jek tan akcelerator we Szwajcaryji wink
  We lesie grzibów nie zidać, tlo gwołt robastwa różnygo, a noziency pajenczaków. Trza na drugi rok grzibobranie odłozyć.

  Jano nojważniejsze, cobyśwa zdrozi buli, czygo wciórkim winszuja i mniłygo dzionka tyż!

  P.S. Chtoś mnioł na pifko smaka, tak prosza barzo...

  piwo piwo piwo

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 09.10.08, 19:56
  Zitojta
  Tyż łu noju pozietrze fejn, a słóneczko świyci jekby mnioło zapłacone. Peno
  złota jysień mo fory na górze wink)) Loj, jek cieplusio i przyjemnaso w tam
  słóneczku, nie to co w lecie w ukropsie.
  Uogródeczek psianknie ksitnie i Michałki tyż takie niebzieściutkie.
  No ni ma co jadozić , bo je psianknie.
  Cias rychtycznie leci jek Maciek bez pole i 2009 rok zara bandzie na karku.
  I ło grzibkach brok zaboczyć, latos ani jydnego am nie zidzioła.

  hehe , poprosza piwko na zieczór smile
  > piwo piwo piwo
  wink

  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 10.10.08, 11:00
  Jó, tak mowam psióntek, no noju nolepszy dzionek tygodnia, bo łikand za progam.
  Coby tan łikand ze sztyry dni trwał, jek myślita?
  Dzisioj dość szpetnie je, słóneczka nie zidać, może kele południe zza chmur
  wylyzie smile
  Jó, dzisioj Glywice geburstag mowajó, tak na zycher fajer bandzie. Trza tamój
  zaglóndnóńć i winszowanio jekie wyrychtować smile
  Za łoknam sikoreczki furajó, tlo zielóne brzuszki zidać. Czy to rychłe nadejście
  zimy łoznaczo?
  Na razie jysiań mowam, tak lejdujmy sia tym co je, a co bandzie potam, to sia
  pomyśli.
  Mniłygo dzionka i łikandu wciórkam winszuja smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 10.10.08, 19:41
  Zitojta
  i łu noju szpetnie, ale zieczorkam sia juz słóneczko wychyliło i godajo co
  likend bandzie psianknuchny. Gajowy, noleży noma sia relaks i wlazuj na fajer do
  Gliywic. Musim łykać ducha slonskości coby kedajś i noma sia ducha warnijskiego
  łodnaleź dało.

  I jysień je psiankna jek kolorowe jarmarki w lecie smile
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.10.08, 15:42
  Zitojta
  Tak na sileczke am wpadne coby poziedzieć co lu noju psianknuchne pozietrze.
  Psiankna złota jysień w falbach sia rozciónga po ziamniczce. Zrobziuła am
  łobrazecki farbi.
  A tero am warze, warze az nawarze wink

  A nawet zdójrzuła am skosić trowke w łogródecku.
  Gajowy, no jek tam z Twojo głoziczko ? wink
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.10.08, 13:18
  Zitojta w niedziółecak.
  Alez dzisioj dzionecek przepsiankny. Słónecka takie cieplusie, co i można sia
  łogrzoć. Am wyłónczuła juz grzejniki i babuli tyż.
  Takiyj nidziółeczki dawno ni pamnientam. Ale co z tygo kedy mom dzisioj dyżur
  doma. Ni siydze na sztyrych literach, tlo sznupsie w szafach i szufladach za
  cikawostkami i wspomnieniami życia. Takem wynolazki am nolazła, co przydzie mi
  siedzieć na skanarze coby woma pokazać. Na wszistko musi być cias. No nie ? smile
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 12.10.08, 19:43
  Godajó co w tan tydziań ni bandzie sia łozimniać ale łocieplać. Może ni bandzie
  zimy cole ?
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 13.10.08, 19:48
  Zitojta
  łij, zidza co Gajowy fest mocno zapracowany i sia nie dziwuja, bo pozietrze je
  psianknychne coby porobzić w łogrodzie. Ponydziołek to nowe wyzwania do pracy, a
  taki poniydziołek to eszcze barzi do pracy dopinguja. I łu ma sia działo, a
  działo, bo to ludzia na banki wylangli i docinkujo ludziom. Ni mo jek to pogodać
  z ludziami tak sobzie poszutkować cy jek to sia mówzi faksy faksami wink))
  Colkam jinsze życie, kedy śwat nie bierzem na powaznie.

  Tak mniłego zieczorka winszuja
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • rita100 14.10.08, 19:51
  Zitojta
  W tako cisza jek to sia goda ziatry nie ziejó.
  Cosik wszyscy sia dzisioj szpetnie cujo. Jest tak duszno i chmurzyście ale
  ciepłaso. Jysień tlo liscie strónca ze szczepów i brok je zbzierać.

  Może cosik zaśpsiewawa sobzie ?
  W taką ciszę wszystkie gwiazdy na niebie wyliczę,
  Ciebie wołam, ale cisza i pustka dookoła.
  Universe
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 15.10.08, 12:48
  Zitojta!
  No jo, dzisioj ciepłaso, tlo do roboty trza lyźć, tak we łogrodzie nic nie
  wyrychtujem. Trza sia nałożyć, co babulki łuz ni ma, tak cias rany zagoji.
  Trzymajta sia ciepło. Pozdraziom i mniłygo dzionka winszuja...

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 15.10.08, 19:57
  Zitoj Gajowy
  A toś mnioł smutasy łikend. Brok sia nałożyć do takygo zycia. Tak je, wsziści
  mowacie tero spokój ducha.
  Je cias na rodzanie sia i na umnieranie i nic tego nie zmnieni. Pamnieńć tlo
  łostaje.
  Pozdraziam woju.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Nie szczańdź ciasu coby być szczajśliwym¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 16.10.08, 13:05
  Zitojta na Warniji!

  Dzisioj to dopsiero je szpetny dziań. Pozietrze zgniłe, dysz'czy przez coły dzionek, nawet psa nie wygónisz.
  Już eśwa psychicznie pogodzeni z żuciem i wyrokami nieba. Jano eszcze zawczas, coby do cołki spokojności przyszło.
  Tak wybaczta, przyjdzie cias na wciórko.
  Teroz poczytom, co eśta napsisali.
  Dziankujewam za ciepłe słowa i pozdraziom wciórkich...

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 16.10.08, 19:37
  Psianknie zitojta
  Dzisioj bez coluśki dzioneczek bez tylewizór mowam transmisyje z Krakowa. Ano
  ziyta daczemu.
  Dziań Wyboru Papieża JPII.

  Wspominajo, a jo tak myśla, co chibko cias noma leci. Eszcze tak niedawno to
  buło, tak żywo.....

  łu noju tyż chlapaczka, ale ciepłaso barzo. Grzibki pewno rosno.
  Może na grzibki Gajowy brok sia wybroć ?
  Toż sia rozerwiesz troszka.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Sem mnie pobiera pokusa
  Waćpanowi dać całusa....¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 17.10.08, 14:29
  Zitojta na Warniji!

  No jó, łu naju pozietrze jek w marcu abo garcusmile
  Roz dysz'cz, roz słóneczko śwyci i tak na abarot. Godajó, co łod poniydziołku cieply bandzie. Jó, tlo daczamu na łikand szpetnie mo być, jek ludziska łod roboty łodpoczóńć chcó ? Bziednymu zawdy zietrz w ślypsia sad
  Ło grzibach zaboczta, a ło rozrywaniu to eszcze nie cias mysleć.
  Bandziewa ze famelyjó we chałupsie bez łikand, może co we łogrodzie porobzić łoddo ...

  Pozdraziom i mniłygo łikandu wciórkam winszuja smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 17.10.08, 19:35
  Zitoj Gajowy

  U noju pozietrze sia tyz barzo androwało, calo nocka buła chlapaczka taka gromka
  co nie szlo spać, tak dudniło ło dachy i trotuary, a zrenka pokazał sią
  chłodnasy ziatr. No jo! Je zimnaso tero.

  A jo czkam na cere, bo łóna pojechała oftem do Berlina na targi seksu jeko
  tłumacz. Musiała sia ziele nowych słózieczek nauczyć po anglijsku. Mo póznam
  zieczoram nazod do dóm ściójgnóńć.
  Gwoły jich tam pojechało.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Sem mnie pobiera pokusa
  Waćpanowi dać całusa....¸¸.•*¨`•»
 • rita100 17.10.08, 21:18
  Oj, trocha sia nerwuje, bo mowam i silny ziatr i silny dysz'cz.
  Siydza jek na szpilka, bo wole coby wszisći byli juz dóma.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Sem mnie pobiera pokusa
  Waćpanowi dać całusa....¸¸.•*¨`•»
 • rita100 17.10.08, 21:50
  No i je juz wszistko recht. Szczajśliwie nozad bez te autostrady wrócili i juz
  sia tak nie nerwuje. Te noju autostrady to dych niebezpieczne só, ja ziam.

  Ale cobyśta sia uśnieli to poziem co w gyszanku z tych targów w Berlinie dostała
  am żel w penisie wink)) haha
  Zodna praca nie hańbi nawet takego tłumacza smile
  --
  ¸¸.•*¨`•»Sem mnie pobiera pokusa
  Waćpanowi dać całusa....¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.10.08, 19:36
  rita100 napisała:

  > Ale cobyśta sia uśnieli to poziem co w gyszanku z tych targów w Berlinie dostał
  > a
  > am żel w penisie wink)) haha

  No jó! To nie je żel w penisie to bułi żelki, takie bónnbony.


  --
  ¸¸.•*¨`•»Sem mnie pobiera pokusa
  Waćpanowi dać całusa....¸¸.•*¨`•»
 • rita100 18.10.08, 19:38
  Zitojta
  Noczne łod skrócenia tymatu kóntka, bo cosik sia wpisy łotrujo.
  No dzisiaj buł psiankny dzionek, ze słóncam. Prazie na szpacyr, ale łu ma je tlo
  praca, praca, bo to jek ziyta kobziety robota sia nigdy ni kóńczy. Tero troch
  fajrantu.

  Przi sobocie po robocie i co bandziewa robzić ?
  --
  ¸¸.•*¨`•»Sem mnie pobiera pokusa
  Waćpanowi dać całusa....¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.10.08, 09:21
  Niedziółeczka i luz bluz
  Pozietrze psiankne, jysienne jek to w jysieni, trocha mgełek, ale słóneczko sia
  wychyla. W pu dnie bandzie cieplej. Tak zabzierom sia za słoźniczek tero , a
  potam skanowanie mnie czka, a potam poryrom sia po jizbzie.

  Acha, wczora am kupała drewka do komninka. Eszcze ni takie drogie, bo ziójzka
  6.50 kosztuje. Musza sprawdzić cy aby sia te drewka mocno palo. Uóńskiego roku
  to jedno kłodó cało zime am paliła i eszcze jygo ni spaliła. Take to fest mocne
  drewko buło, nie paliło sia tlo tliło i dymu robziuło. Może sia tero udo.

  Mniłej niedziółeczki winszuja.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Cicho, dziatki, nie plećcie,
  weźcie, drapacką wymiećcie!¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.10.08, 20:13
  Cześć woma
  Fejn drewka am kupała, spaliło sia , a hajczuło co nic nie łostało. Tero musz
  kupic ziancej zziójzek, bo sprawdziłam.
  Kóńczy noma sia niedziółeczka i zlecioł cias jek biczam trzasło.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
  co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
 • gajowy555 20.10.08, 13:39
  Jó, tak zitojta na Warniji!

  Cias jek szalóny do przodu gna i znowój mowam nowy tydziań. Łu naju psiankny dzionek, aże sia do roboty lyźć nie chce smile
  We sobota eśwa we łogrodzie szczepy na jinsze place przesadzali, eszcze łostało sia trowka skosić i gnojam roślinki zasilić.
  A we niedziółka eśwa bumlowali i fejn jydło i kuchy rychtowali, coby i co no ciała tyż buło.
  Tak nowy tydziań i nowe sprawki do zaflykowanio.

  Winszuja Woma mniłygo tygodnia i fejn pozietrza smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 20.10.08, 20:31
  Cześc
  To robzisz Gajowy to co jo, przesadzasz wink)))))) A godajo co przesadza sia na
  ziosnewink)) Jo tyz przesadziuła am szczepy jiglaste, bo lepsze mniejsce na nie
  nolazam. Ale tero to juz mom wszistko wyrychtowane i patrza jak pudo spać na zima.
  Ale eszcze mi łostały ksiotki w blóntopach (doniczkach). Eszcze kścio. Jek tlo
  przydzie psiyrszy mrozik to banda musioła jich łopróznić i puste blóntopy pochować.

  Pozietrze tyż mnielim psianknuchne, byle tak dali
  --
  ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
  co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
 • gajowy555 21.10.08, 10:37
  Zitojta na Warniji!

  Znowój mowam psiankny dzionek ze słóneczkam smile
  Tak dzisioj trocha luziku, to i poczytoć łoddo cośta napsisali.
  Rita jidzie jek burzyczka do przodu i tak sia noma naju forum kulo smile
  Tlo dzisioj nic we łogrodzie nie róbta, bo mniesióńczek je we nowiu (czy cóś),i lepsi nie kombinować. Łutro i do kóńca tygodnia je lepsi cias na roboty łogrodowe (podług kalyndorza księżycowego).
  A teroz do kóntków skokna a Waju mniłygo dzionka winszuja smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 21.10.08, 19:37
  Zitojta
  Nic w łogrodzie ni robzie, bo taki chłop z Mazur kase fiskalizuje. Lejduje tygo
  chłopa , bo urodzon je w Gołdapi i zawdy mi cosik goda. Tero łopoziadał co na
  bezuchy buł w Giżycku i łoglóndał jekiś krancony most i mi łopoziadał, a jo jamu
  sia zapytała cy ciasem Herkusa nie trasiuł dzieś w lesie.
  No nie, tylko datego lejduje fiskalizacje wink)))

  A w logrodzie mom wszistko porobzione, jeno eszcze rychtyczny gnój no róż musza
  dzieś zdobyć. Mom juz tako sójsiadke kele babuli dómu i łóna mi do we ziaderku.
  A pozietrze dzisioj tyż mnieli fejniste, ciepłaso. Wsziści sia lejdowali i
  szpacyrowali coby kupać jeno psiwo za drugam, tak jam sia chiało gulgoć.

  --
  ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
  co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
 • gajowy555 22.10.08, 10:31
  Zitojta ze zgniły Warniji!

  Pozietrze sia androwało i dzisioj słóneczka nie zidać. Jano ciepło je na dworzu i słychać jek grziby w lesie rosnó smile
  Chiba we czwortek trza bandzie wyciójgnóńć we butrymskie lasy, abo keni bliży, coby łostatnich latosich grzibków posznupać.
  We łogrodzie tyż łostało tlo gnoju roślinkom podsypać, jano łu naju ziaderko nie wystarczy, trza pora kar (taczek) zaflykować smile

  Grunt cobyśwa zdrozi byli, czego i Waju winszuja i mniłygo dzionka tyż...

  smile
  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • nereus1 22.10.08, 15:26
  A jo sedza w robocie. Praze zam kawa wypsiul co mne kobzetki
  zrobzili. 23.11. joda do Olsztyna. grysuja woju wszystkich.
 • rita100 22.10.08, 19:34
  Zitojta i jo tero siydze przi kómputerze i czkam na tij z mnianty. Zaro sobize
  postazie i bande psić coby woma smaka narobzić.
  Bez noc jedziesz Nerusie do Uolsinina ? Daj pozor bo to w nocy je mżawka na
  szosyjach. Eszcze na grzibki zdójzysz akurat.

  Gajowy w czwortek , jek jedziesz na grzibki to pamnientaj coby noża nie brać z
  sobó. Tak zawdy nobarzi szczajśliwy Mazur godał. Ze je daki dziań bez nożów wink)))

  Lejduja sia , bo mom ziaderko gnoju juz dóma i bande jutro róże łobkładać.
  Ciajżko w Krakozie ło rychtyczny gnój. Tyla mi styknie, a sójsiadka prazie
  czyściła klatke kóliczkom.

  Fejnistego zieczorka winszuje
  --
  ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
  co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
 • gajowy555 23.10.08, 11:13
  Zitojta na Warniji!

  Z grzibów nici, bo cołka noc i pu dzionka dysz'cz loł. Teroz przestało i nawet słónko wylazło, jano teroz to ciasa brukuje.
  A kogo to mym zidzim? Nereus sia łodezwoł. Tak mowa w tych Mniemcach fejn, co prazie ło Warniji zaboczuł. Siydzi sobzie jek król jeki abo wezyr, a kobzietki wkoło lotajó. A to kofka, a to sznapsik, może masaż jeki smile
  Jó, cysorz mo klawe życie smile
  A mym ślypsiam na naszó jysiań i poziem Waju, co tyż psianknie je. Teroz szczepy i krza po dysz'czu we słóneczku sia świycó i skrzó.
  Ni ma co jamrować. Fejn je na Warniji smile

  Tak mniłygo dzionka winszuja i gwołt zdrozia !!!
  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 23.10.08, 20:12
  Psianknie zitom Woju
  I łu noju mokraso bez cołi dzionek. Może tero grzibki bandó, bo godajo co
  bandzie fejn pozietrze, no ale chłodnaso.
  Slicznie wyglónda noju jysień, fejn listecki farbowane jekby Pani Jysień prazie
  przeszła z farbami. Aż zol co psiyrszy mrozik je zrzuci.

  Ale dzisioj am łobaczuła co śniecorze juz zabzierajo z domów gwoły worów z
  listkami, bo mym wszistko dajemy śnieciarzom.
  --
  ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
  co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
 • gajowy555 24.10.08, 15:09
  No jó, tak mowam psióntek i łikand łu dźwiyrzy!

  Dzisioj tlo przyzitom sia z Woma, bo gwołt roboty łuz czko.
  Mniłygo łodpoczynku i fejn pozietrza winszuja smile

  Zitojta na Warniji!

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 24.10.08, 19:46
  "Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy!"
  Zitom w tan łikendzik. Prazie kónczy sia psiónteczek chłodnasy i chmurnasy.
  Zimne pozietrze do noju napłyneło i brok sia łogrzać jekim szluczkam goróncego tyju.

  Psiónteczek to je taki fajnisty dzioneczek, bo to niedziółeczka blisko i fajrant
  bandzie.
  Aj, jek gambla noma sia śnieje, a robota Gajowy to ni zajónc, nie łucieknie.
  Siednij sobzie spokojnie a nie tak cióngle ganiaj wink)))
  --
  ......¸¸.•*¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 24.10.08, 20:19
  Siad mi komputer, jutro zabiera pan do naprawy. Ledwom wlazła, bo co chwile się
  wyłącza
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 25.10.08, 10:03
  Zitojta.
  No to złotrował mi sia fest kómputyr i tero musza wszistko na nowo
  wgrywać. Ziysz Gajowy, musza ci tero poziedzieć prowde, nie mogłam
  am wgrać YOUtUBE , bo ni mnioła am programów oryginalnych, tero
  dopsiero bande mnieć. Tak czka mnie rewolucja komputerowa.
  Nie ziam ile to potrwa.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 27.10.08, 10:25
  Jó, tak nie jamrujta, nie take rewolucyje mym łuż przeżuli, np. Łoktiabrskó Rewolucyjó ...

  smile
  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • gajowy555 27.10.08, 10:55
  Zitojta na Warniji!

  I znowój nowy tydziań, nie ziadomo, co przyniesie. Pozietrze szpetnase, słóńca nie zidać, a ziamno, jek psiorun morowy. Nolepsze, co mogliśwa cołko godzinka dłuży pospać, boć przecie łuż mowam cias zimowy. We niedziółka eśwa LB łupraziali (leżenie bykiem), tylewizór łoglóndali i nawet na dwór eśwa nie wyleźli. A dzisioj do roboty, nie ma zmniłuj i tak w koło Macieju.
  A co do Macieja, to czytoł am splytki Rrrucha, fejn psisze, tlo coby jekóś go do naju, na Warnijo przyciógnóńć. Bo daczamu by łu naju psisać nie mógł. Co myślita? Trza działać, a zidzam co Rita fejn kóntakt ze Lukasem mowa smile

  Wciórkam mniłygo dzionka i tygodnia winszuja i gwołt zdrozia tyż smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 28.10.08, 09:28
  Zitojta.
  Gwołt nie popsisze, ale dzisioj zieczoram bande mnieć juz kómputer i
  z fachowcaem bandziewa instalować wciórko. Wszistko juz na
  oryginałach. Może już dzisioj poklikom ziancej.
  Pozietrze fejn mowam, słóneczko świyci, tlo dzionek krótkasy.
  Lukosz Ruch ma zielgie zadanie na Warniji i jo ziam co nie łatwe, bo
  z tygo psianiandzy ni mo, a familije w przyszłości brok utrzymać, a
  nie wyjechać za chlebem za granice. Musi barzo pomysleć, musi jamu
  chto pomóc coby sia łostoł na noju ziamiczce.
  Tako je prowda Gajowy.


  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 28.10.08, 09:57
  No jó, a co Lukas jekie dudki za psisanie na Bursztynowy Krajinie dostaje?
  Przecie fejn jekby łu naju psisoł. Tlo ło to sia rozchodzi. A Wy mowata siła perswazji smile, tak bysta Lukasa mogli do naju zaprosić i psisanie na Warniji zaproponować .

  Jó, tak zitojta na Warniji !!!

  smile
  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 28.10.08, 10:40
  Uzierz, Lukas je młodasy, musi dziołche posznupać, musi sia łuczyć i
  ni ma ciasu no noju. Przecie wzie, że ło kazdyj porze może wlyż i
  cało gambo godać po warnijsku. Jo myśla co kedajś wlyzie jek go
  psiorun trasi i sia bandzie chcioł zrelaksować po warnijsku.

  A tero nich sia eszcze uczy bidulek wink)))
  Nich nos, straych grotunów łobserwuje i sia uczi wink))

  Jo tak z lołnom trocha, bo smykom do pracy i do "Muzeum ziemi
  łodzyskanej"
  Mniołam trocha szczajścia, że cias sia nolazł na kliczkonie smile
  Może już dziś zieczoram bande, ale późno....
  pozdraziam Gajowy smile

  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 28.10.08, 23:04
  Psiyrszy wpsis na noym programie. Trocha sie tero musza przyzwyczić
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 29.10.08, 09:18
  Zitomy na chmurny Warniji!

  Niebo czorne, a dysz'cz leje łod nocy. Głoziczka boli, na zycher ciśnienie niskie, trza by buło metodó Nereusa po sznapsku z rena i bandzie fejn.
  Tak zitomy Rita z nowam sprzętem, teroz bandzie eszcze chibci śmigać po tastaturce, łuż nicht Ji nie dogóni smile

  A dlo wciórkich mowam niespodzianka. Tlo popatrzta - jesteśwa we Wikipedii shock

  pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_warmi%C5%84ska


  Przykładowe słowniki warmińsko-polskie:

  * podstawowy
  * "Kiermasowy"
  * "Bajkowy"

  I co Wy na to?

  Winszuja dzionka mniłygo i zdrozia fejnygo !

  smile


  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 29.10.08, 20:12
  Psianknie zitom Gajowy.
  Jo am reda co mom nowy program i to oryginalny ale eszcze nie wciórko mom. Musza
  sobzie wygrywac pomalusku. Natenczas to sia nie moge przyzwyczajić do duzych
  liter, dużych stron, aż mnie to nerwuje. Musze poprawki porobzić, ale fachowiec
  bandzie dopsiero za trzi tydnie, bo pojechoł na badi i tak wartko zrobziuł.

  Pozietrze mowam fejniste, a take ciepło jek na ziosne, bo to halny zieje ciepły.
  Pewno bandzie zmniana, czyli sia noma nagle zandruje.

  A to w wikipedii to jest fejniste, że też chtoś łon gwarze, naszej bziednej
  pomysloł. Może Fremenson ? Nie ziam co z niam je.
  I noju słozniczki tyż só. Psianknie.
  Jek sia zbziore to popsisze woma ło tyjatrze slonskiej. Jo zawdy am godała co
  przykład brok wziójść łod slójzaków.

  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 30.10.08, 15:19
  Psianknie Waju zitomy na Warniji!

  No jó, dzisioj znowój dysz'czuło, teroz trocha cieply sia zrobziuło i słóneczko tyż śwyci. Może bandzie fejn pozietrze na Wciórkich Śwantych smile
  A co tamój znowu za kłopoty mowata? Tak napsiszta do Hanysa, toc łón we małam paluszku te wciórkie łustazienia mowa, tak Waju na zycher pomoże. Nie brok na fachmona czkać .
  Mym łuż łutro bandziewa graby strojić i śwyczki śwycić, bo we sobota na Licbark wyciójgawa, a robota tyż trza zaliczyć, a dzionek krótkasy . W niedziółka we chałupsie łodpoczóńć łoddo, a potam znowój do roboty i tak w koło.
  Nie bandziewa jamrować, tak łuż to je poukładane i trza sia z tym pogodzić.
  Nojważniejsze cobyśwa zdrozi buli, czego wciórkim winszuja i łodzitowuja sia z Woma do poniydziołku.
  Mniłygo łikandu smile


  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • gietpe 30.10.08, 17:59
  Zitom Waju syrdecznie z burzowego Gietka smilejo to nie szpas i
  pozdrawziam
 • rita100 30.10.08, 19:36
  Zitojta smile
  Jeki szpas Gietpe, kedy rychtycznie burziczka pono dzieś buła. Mym mowam halny,
  juz godajo co we wsi kele Zakopanego dachy pourywało.
  Do nuju ziatr przyział gwołt listeczków i brok sprzóntnóńć. Ni poziem co sia
  dzieje na smentorzach, tam ksiotki na grabziach tańcujó. Ciepłaso mowam
  wzielkie, no bo to 20 gradów bez dziań je i cole nie w Słoneczku. Juz w dómach
  ni grzejem.

  Jo na smentarz wycióngam zranka w sobota, bo jutro eszcze pracuje i poziam woma
  co cały dzionek łoglóndała am tylewizór i tak ślypsiam na wybory prezesa PZPN i
  ślypsiam i pacze a tamój z trybuny goda mój klient, a raczej nie klient tlo łón
  w ciasie wyborów poziesił w sklepsie swój plakat , a potam kedy wygroł dostałas
  am psiankny bukiet czyrwonych róż. To tero ziyta z jakiej partyji buł.
  Joł, jo z wszistkimi paryjami fejn żyje i wszyści mogó łu ma wisieć pospołu i
  nic sia nie dzieje. To je fejn.

  Co do programów to musza czkać, bo jek sobzie cosik zablokuje to bez trzi tydnie
  bande bez kómputyra. Lepsi poczkać. To je łokrutne mnieć nowy program i stracić
  prazie wszistko co buło przedtem. Musza sia nałożyć do tygo.

  Mniłego śwantowania, juz sia naczoł ruch na szosyjach.

  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 31.10.08, 19:53
  Zitojta
  Prazie am skóńczuła prace, a jutro fajrant i na smentorze polece chibko.
  Pozietrze mowam fejniste to sia bandzie smykoć po smentarzach przyjemnie. Eszcze
  jekby tak muziczke puścili, tyż byłoby fejn i mniły klimacik. Moze kedajs tak
  zrobzio.

  Mniłego szpacyru winszuja
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 01.11.08, 19:55
  Zitojta w tan psiankny melancholijny dzioneczek.
  Świyczki popalone, graby pełne ksiotków - psianknie tak je szpacyrować i
  pamnientać, wspomninać. To je ten dziań ! Gwołt ludziów na smentorzach.

  Pozietrze do południa fejniste, no tero dysz'cz pada.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 02.11.08, 10:17
  Śliczny dzioneczek dzisioj. Słóneczko świyci cało gambó. Spokój wszandzie, cisza
  wszandzie, a w południe jeszcze wycióngawa na smyntarz.

  Zitojta
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 03.11.08, 09:48
  No jó, zitojta na Warniji!

  I po Śwancie! Teroz to nic, za tydziań bandziewa mować sztyry dzionki łodpoczynku, tak dopsiero bandziewa śwantować smile

  Łu naju ziamno buło to i ludziska za długo po smyntorzach nie łazili, tlo do chałupy ciójgneli, coby gnoty łogrzać.
  Mym eśwa jek co roku graby rodzinne nawiedzili, psianknie łustrojili i gwołt lichtarniów zaśwycili. Fejn tak poślypsiać, jek te kolorowe łogniki błyskajó. A we psióntek fest burzyczka z psiorunami nad Warnijó przeszła, a lało jek diobli. Tak teroz sia wychmurzyło, tlo zimno je łokropnie. Ani do łogrodu, ani na szpacyr, tlo we chałupsie siydzieć i goróncy tyj ze malinkó popsijać.

  Tak cobyśwa zdrozi byli, czego wciórkam winszuja i mniłygo dzionka tyż !

  smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 03.11.08, 20:58
  Zitojta
  Co jo dzisioj bande godać, jek mi sia nie chce. Sporo wrażeń dzisioj am mnioła i
  do tyj sili ni moga z tygo wyjśc.
  No jó. Pozietrze łu noju ciepłase. Jutro mo być rychtycznie 20 gradów.
  Juz zaboczuła am ło smentarzach i wogóle nie jem am w nastroju psisać, tak
  wybaczta. Może mi sia jek rance rozklekotajo.

  pozdraziam
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 04.11.08, 19:50
  Zitojta w tan mglisty zieczorek. Taka mgła łu noju co ledwo woju zidza wink)))
  Wtoreczek dzisioj, to i robota fejn śmiga.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 05.11.08, 11:22
  Jó, tak mowam środek tygodnia. To łuż nie je źle, bo do długasygo łikandu niedaleczko smile
  Pozietrze pod psem (nie ubliżając psu ani Soni), ziamno i szpetnie je na dworzu. Jano nic to, boc przecie mowam nowygo prezesa łod Hameryki. Łobama sia mnianuje smile Nic tlo lejdować sia pospołu ze Hamerykó, tlo czy tamój wciórkie sia radujó ?
  A co bandziewa sobzie głoziczka zaprzóntać, grunt cobyśwa zdrozi byli i coby muzyczka groła, czego Waju winszuja lubo ciurkam !

  Tak zitojta na Warniji !

  http://emoty.blox.pl/resource/band.gif


  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 05.11.08, 20:19
  A co tan perkusista tak szpetnie ślypsia ? wink))))

  No jó, środa za nami, a w szwartek łu noju bandó śnieciorze wywozic śnieci, jek
  zawdy. Pozietrze to mowam lepsze niżli łu woju, bo rosa je bez cołyj dzionek łod
  renka do zieczora. A w południa i słóneczko sia wychyli. Nie je szpetno, bo jek
  eszcze je 20 gradów to patrzec jek zakszczo jebłonki wink)))
  Dzioneczek je tlo krótkasy , to niefejn.

  Zdrozia winszuja i lołny, bo jek dzisiejsz motto goda:
  Życie bez radości to lampka bez oliwy.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.11.08, 20:23
  To ma śnieciorze z machlowali, byli po psiwo i pozieduwali coby jutro snieci
  wyrychtowała bo bandó. A to je dzisioj dopsiero wtorek. W kalyndarzu wyczytałam
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 05.11.08, 20:24
  > Jó, tak mowam środek tygodnia.

  Toś ma zmylił Gajowy, jeki środek tydnia, przecie dzisioj wtornik.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 06.11.08, 09:35
  Zitojta
  Dzisioj je szwartek. Rychtycznie, nie machluje. Cosik ma sia w
  głoziczcie pokranciuła z tam dniam tygodnia. Jek tan cias leci i
  eszcze jedan dziań tydnia dzieś am zapodziała.
  Mgła łu noju fest, trocha mom ciasu, bo to ludzie tyż sia dzieś
  zapodziali w tyj mgle. Kawku psiyrszo tyż am wypsiuła i tak myśla co
  zaglóndne do Woju jek to tyż sia trzymota smile

  Ale eszcze śpsita widza wink
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 06.11.08, 11:18

  http://srv11.odsiebie.com/MTIyNTk2NjA4NA==/MTIyMzA1MDI3OTUyLmdpZg==/dzien%20dobry.gif
  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • gajowy555 06.11.08, 11:21
  Jó, fejn co sia no Rity jedan dzionek naloz, toc na zycher cołka noc sznupała to i nolazła ...

  smilesmilesmile

  Tak dzisioj mowam eszcze bliży do łikandu, jek wczoraj.
  Wybaczta, co nie popsisza za gwołt, jano mowam pora sprawek do zaflykowanio i łuż do mniasta łuciekom.

  Zdrozia i szczajścia Waju winszuja, a trzymajta sia ciepło, bo łu naju tlo 2 grady...

  smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 06.11.08, 20:51
  Ni godaj, tlo 2 gradów mowata ? Zimnaso, zimnaso.
  Łu noju zaczół ziatr ziać i tyż coś sia tak andruje noma pozietrze.
  A dżdżysto je i mglisto co wszisći do dómu chibko lecó coby siójść za kómputer i
  klikoć

  Zaflykowoł eś juz wszistko ? Jutro psiónteczek i na targ brok wycióngnóńć po
  jake warzywko.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 06.11.08, 20:47
  O, jekie filuśne wink Farbowany napisk
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 07.11.08, 12:38
  Zitojta z zimnasy Warniji !

  Łu naju znowój tlo 2 grady, a eszcze zietrz polarny łod pónocy, tak lepsi we
  chałupsie siydzieć, a tu sprawki na mnieście, a i do kintopa eśwa ze znajomkami
  łumózione só. Fejn co we ołcie i kintopie ciepłaso.
  Tak mowam psióntek i dłuuuugi łikand przed noma smile
  Bandziewa łodpoczywać aż do środy, to je fejn. A dzisioj noju Endrju Gołota z
  Hamerykónem bandó sia po pyskach prać, pono na Polsacie Sport Extra ło 15:30
  transmisyjo bandzie.
  Cołki łilkand bandziewa we chałupsie, chyba że pozietrze sia andruje i trocha
  cieply bandzie, tak we łogrodzie robota czka.

  Mniłygo łodpoczynku, fejn pozietrza i gwołt zdrozia Waju winszuja !

  smilesmilesmile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • nereus1 07.11.08, 17:56
  U noju je +16 stopni. W niedzela chca jechac kolem do lasa pod moj
  dabek. Jo jeszcze jestam w robocie i nie mam polskich liter, tlo
  doma moga przestazic.
 • rita100 08.11.08, 14:16
  Zitojta psianknie na Warniji
  Nereus to chiba łostatnie zwonki na koło. Już cuć zima wkoło. Mglisto mowam i
  chłodnaso. Lepsi siedziec dóma jek Gajowy i koniaczek ciurkać.
  Jo dopsiero z pracy i do pracy smykom, bo to jek ziyta kobziety praca nigdy sia
  nie kóńczy. Łobziodek brok uwarzyć, troch wypucować dómek i siednóńć sobzie na
  sztyrych literach spokojnie zieczorkam.

  Tak mniłego łikendu winszuja.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 09.11.08, 10:56
  Zitojta w Niedziółeczka. Dopsiero kawke psije, a słóneczko sia fejniście
  uśniecho. Tero dopsiero wycióngło i łóno z łóżka, bo wczesniej było zakryte
  mglistą pierzynką. Jechała am bez to mgłe, coby babuli zastrzyk dać i wróciłam
  i... chlup do łoża nazad. Tero, no jo, psiersza kawa i chyba puda sia łopalać do
  łogródka.


  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 10.11.08, 19:55
  Psianknie zitom psioseneczko
  www.dailymotion.com/video/x6iqgf_oliwny-gaj_music
  A jutro mowam Śwanto Niepodleglośći i jinsze psieśni bandziewa śpsiewać
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 11.11.08, 09:27
  Zitom w tan psiankny dzioneczek. Psiankne śwanto i psiankne pozietrze.
  Dzień wolny, ale jaki miły sercu każdemu Polakowi.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 12.11.08, 09:55
  Zitojta pośwantacznie !

  Fejn pozietrze łu naju, nie za ciepłaso, tlo choc słóneczko śwyci. Tak zaroz do łogroda łuciekom, a cośta fejnygo napsisali to potam poczytom.
  Trza pogoda wykorzystać, bo jysiań sia skóńczy, a robota nie zrobziona sia łostanie. Godajo, co z kożdam dzionkam barzi zimnaso bandzie i tlo śniygu ślypsiać.

  Tak trzymajta sia ciepło, mniłygo dzionka Waju winszuja !

  smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 12.11.08, 20:21
  Zitojta
  A coś taki pracuś Gajowywink Poczkaj aż cołkam liście zlecó i tedy hurtam precz.
  Mym tyz mnielim fejn pozietrze, tlo w nocy gradi spadajó i szron widoć zranka.
  Juz je środa i patrzeć jek nowy łikend bandzie zaro.

  pozdraziam
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 13.11.08, 13:46
  Zitojta na Warniji !

  Łu naju we łogrodzie łuż dawno wciórkie listki ze szczepów pospadały, tlo zamieść ni ma komu smile
  Dzisioj awaria poszła precz, tak i napsisać co łoddo. Pozietrze fejniste, dopsiero co am ze łogrodu do chałupy wloz, a łuż znowój łuciekac do mniasta musowo. Tak sia z Waju łodzitom,a ziecoram może cias sia nojdzie, coby trocha poklikoć.

  Pozdraziom wciórkich i mniłygo dzionka winszuja !

  smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 13.11.08, 19:51
  Zitojta
  Co jo wzidza ? Gietpe na balonie do noju przyfuroł. A siuła kostet taka taxi ?
  No i z jakiej łokazji tan balon nad Gietrzwołdem ?

  A łu noju pozietrze symboliczne, jek w jysieni. Nic sia nie dzieje. Trocha
  nowych frasunków mom, no bo to ziyta wrogowie wpadli na pomysł coby cało moju
  familije wymaldować z dóma, tom musiało gwołt psism psisać do amtungu w łobronie
  babulinki. Jo to mom zycie. A prawo to już mom w jenam paluszku.

  Tak mniłego zieczorka i mniłego relaksu
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 14.11.08, 12:01
  Zitojta na Warniji!

  Zgniło i komudnie dzisioj na dworzu, pozietrze szpetne i zimnaso. Tlo 5 gradów, a na lepsi sia nie zanosi. Tak i balonam furać ni łoddo.
  Szkoda co Gietpe do Łolstyna nie dofurnół, byśwa pogodali.
  Człoziek tyż zgniły, robota czko, tlo chanci brok. Godajo, co na łostro zima ni ma co rachować, jano może lepsi jekby trocha zmroziuło i wybieliło, niż tak jek teroz zgniło mnioło być.
  We łogrodzie eszcze róze kścio i gwołt zielónygo wszandzie.
  A niechby łuż i słóneczko zaśwyciuło.

  Mniłygo dzionka Waju winszuja !

  smile


  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 15.11.08, 15:51
  Zitom psianknie tyż
  Ale ni mom dobrych wieści, bo pozietrze komudne i troche am zachorzała. Calo
  nocka pozawczoraj am kaszlała, nic nie spała i wczera jakem rómbła sia zieczoram
  do łoża to do rana am twardo przespała. Tero tyz bym bez coły dzionek spała.
  Zaro tyż musza wyjechać jeko Czyrwona Kapka do babuli, eszcze tlo kowku wypsije
  i trocha poklikom i wyjozd.
  Chyba troszka nahakowana am tym długim śpsikiem wink

  mniłego łikendu winszuja
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.11.08, 10:37
  Psianknie ze słóneczkie zitam. Psienknie , bo przepsienkne je pozietrze.
  Jek w ziosna i sia nie dziwuje co kot na nocka nie wrócił dóma, dopsiero rano.
  Pod łoknami idy marcowe słychać.

  Mniłej niedziółki i owocnej no Olsztyna
  Jidzcie na referendum, taki je łobowziójzek.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 16.11.08, 18:56
  Jek to godajó, chwalmy dzionek po zachodzie słóneczka. I to prowda, bo dżysto
  mowam i chmurzyście. Fejn tak w domecku siydzieć i w tylewizór śliypsiać smile
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 17.11.08, 12:11
  Zitojta !

  Tak łobudziliśwa sia w nowy rzeczywistości, łuż przez starygo, niedobrygo przezydenta. Czy bandzie lepsi, pokaże cias. Na razie słónko śwyci i ptaszkozie śpsiewajó, tak i kóńca śwata nie zidać.
  Pozietrze bez łikand buło różniste, roz lało, roz słónecznie, tak eśwa prazie wciórko we łogrodzie wyrychtowali i roślinki do zimy przysposobili. Dzisioj eszcze gumki we ołcie na zimowe andrujem i łuż. A łuważojta śtinole bo zima za pasem smile
  A że dzisioj poniydziołek, tak i roboty gwołt i dlatamu tak nie lejduja tygo dzionka. Jano łuż tak je i zawdy bandzie, tlo potam coroz bliży do łikandu smile

  Mniłygo dzionka Waju winszuja i łusmniechu na gambzie tyż !

  smilesmilesmile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 17.11.08, 20:05
  Zitojta w nowym Olsztinie
  Tamu Panu juz dziankujewa, godajó Olsztyniacy i fejn gdajó. Cias na zmniany i
  tle. Pozietrze łu noju zimnase juz, zietrze i deszczowe. Jek to sia goda pod
  gorzałeczke za tyn poniydziołeki.
  Gajowy to juz wszistko porobziułs w łogrodzie ? Godajo co bandó przymrozki w
  nocy. Cias sia brac za pucowanie jizby na śwanta i wyciungnóńć z szaf
  rankawiczki, szoliki, czopki i grubase mandle i eszcze kozoki zimowe.

  Tak ciepłaso sia trzymajta bez cołi tydziań.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 18.11.08, 12:52
  Zitojta na Warniji!

  Czy bandzie lepsi, pokoże cias. Zieziórki godajó, co kómisarzam we Łolstinie bandzie nojbliższy współpracownik odwołanego CJM, pón Głażewski ze Placformy, wiceburgemajster. Tak bandzie na zycher śmieszniej, a czy lepsi ? shock

  Jó, nockó buło sztyry grady mrozu, wciórko bziołe, tlo śniygu brok i łuż zima. Tak nareszcie pozietrze zdrowe, a nie tlo zgniło chlapaczka.

  We łogrodzie błogi spokój, na duszy tyż, czego i Waju winszuja i mniłygo dzionka !

  smile


  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 18.11.08, 19:40
  Zitojta takim poziedzeniem sukur-mukur, jakem dzieś poczytała je to litwińskie
  powitanie wink))

  Mniłego zieczorka winszuje, łu ma nic nowygo smile
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 19.11.08, 11:01
  Zitojta na Warniji ! Sukur-mukur !

  Jek zwał, tak zwał, grunt co słóneczko śwyci i tlo trza sia z tygo lejdować. Pozietrze fejniste, eszcze zima poczkać musi.
  Coraz bliży do łikandu, a dzisioj nasze kopacze bandó kulać bala ze Irlanderami, tak ziecór mowam zarezerwowany smile

  Mniłygo dzionka ze słóneczkam i łusmniechu na gambzie Waju winszuja!

  smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 19.11.08, 20:46
  Sukur-mukur, a jo patrze w tylewizór i nie zidza noju kopaczy. Może eszcze je
  cias. A dzie tak słóneczko swiyci, jom nie zidziała nikaj na niebzie. Coły
  dzioneczek chmurzisty i ciemnasy buł. Zimno tyz nie je łu noju łobce. Grzejewa
  sia dóma smile

  Tak mniłego usnianygo zieczórka
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.11.08, 21:00
  Só juz kopacze w tylewizórze. Zaro sia nocznie mecz.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 19.11.08, 21:06
  Co to ? Juz strzelilim gola Jinrlandii hehe 1:0
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 20.11.08, 13:27
  Jół, psiankny i emocjonalny meczyk wczoraj buł, a eszcze eśwa wygrali 3:2, to gwołt radości no Polaków we Irlandii nasze kopacze przysporzyli.
  Tak zitojta na Warniji!
  Dzisioj mowam chlapaczka i komudnie na dworzu. Lepsi we chałupsie siydzieć, a jek łuż chto musi na pozietrze wylyźć, to niech ło szyrmie nie zaboczy.
  Slypsiam na cyrkus we tylewizórze (naju Sejm i kómisyjo d/s nacisków). To je lepsi jek kabaret, tlo psiorun morowy, dlaczamu za noju psienióndze ?!
  Zaroz sia człoziek zjadozi, a mnioło być ta psianknie.
  Tak winszuja Waju mniłygo dzionka !

  smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 20.11.08, 19:54
  Zitojta
  Nie jadoź sia tak Gajowy na to komisyje, bo jo tyż łoglóndała i sia fejn
  zabaziała tam. Sejm, komisja, a pod Sejmem petardy - goróncy dzioneczek dzisioj
  buł smile

  A jo woma poziem co tero mnieli burziczke i sia nawet łiskało tlo grzmotów ni
  buło. I to w ciasie chlapaczki.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 21.11.08, 15:44
  zitojta na Warniji!

  Dzionek z chlapaczkó, teroz sia na mróz zanosi, tak we kóminku trza rozpalić, coby we chałupsie ciepłaso buło.
  A czy zieta, co dzisioj dziań życzliwości? Mym tu na Warniji na codziań życzliwi no wciórkich, jano zawdy możno sia przyłónczyć smile

  http://www.terazwroclaw.pl/_libs/_cache/_thumbs/329a1adcce94e1558206a042a62cf68a.jpg


  Godajó, co zima we łikand na zycher przybandzie, śniyg i mroźno bandzie, tak łuważojta na szosyjach, bo śliskaso bandzie.

  Wciórkim zdrozia i fejnygo pozietrza winszuja i mniyłygo łikandu...

  piwo


  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 21.11.08, 20:08
  No jo ! Gajowy, yś jek Palikot, łobrazecki przyklejosz wink))
  Zawdy yśwa zyczliwy smile
  Ale mom zmarzniete rónczenta, zaro poklikom jek sia tyju napsije.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 21.11.08, 20:20
  No juz je goróncy tyj na stole, zaro bande duldoć.
  Oj, tak chłodnaso je barzo i tyz tak mysla, co moze sobota abo w nidziółeczka
  popala w komninku, no ale brok tedy jekiś gości zaciungnóńć do dom.

  Mniłego łikendu tyż winszuja wciórkam.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 21.11.08, 20:31
  Zitojta ziecoram!
  A łu naju łogienek we kóminku skwierczy, aż mniło smile
  We chałupsie cieplusio, a na dworzu ziamno jek psieron.
  Czytalista co Wrocław cołki we śniygu i znowój zima drogowców zaskoczuła...
  Mniłygo i ciepłasygo zieczora winszuja !

  smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 21.11.08, 20:46
  No jo tan śniyg zidzioła w tylewizórze we Wrocławiu i sia trapsie, bo jek łón
  dojdzie do Krakozia to jo jutro zranka musz wyjechac do babuli i może być
  szklonka na szosyji.

  Jo troszka tlo poziankszuła łogrzewanie w cyntralnym, ale w niydziela to sobzie
  łogienek zachajcuje w komninku.
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 22.11.08, 19:54
  Zitojta
  Alem sia dzisioj nahakowała szuflo, tyla mnieli sniygu. Zrobziuło sia strasznie
  ciamnaso w pudnia, a potam wielko jasnota buła, bo lof wszandzie buł sniyg i
  bzielutko i psiankniutko wkoło. Tak psianknie co am szpacyr sobzie zrobziuła do
  babuli, bo oftam to sia strachała am jychoć.

  Mniłego i cipłego łikendziku smile
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • rita100 23.11.08, 20:23
  Zitom psianknie.
  Niedziółeczka zlecioła jek biczem trzasło. Śniygu dosypało ziancej. Ziatem
  poziało, co lepsi buło siydziec dóma. No ale jo sztrasenbanó do babuli jyździuła
  i fejn buło. Głupsi Olsztyn co ze sztrasenbanów zrezygnowoł, bo tero takie
  elektryczki só nowowczesne i chibkie. Nie stojó w korkach.

  Mniłego zieczorka winszuja
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • lelo58 23.11.08, 21:15
  To jo,to łod woju śniyg na insele przyloz.Am ślypsia łoztworzół ji ziydza co
  moje ałto bziołe,łokna bziołe,śpigle bziołe.Ciasu am straciuł
  coby wciórko łoczyścić.Śniyg buł barzo krótko bo buło 7 gradi.Tero je barzo fest
  ziater.Am śwantowali dzisioj fejn.Pozdroziam Lelo
 • rita100 23.11.08, 22:12
  Zitoj Lelo. Zidza co sniyg równo wszistkim posłoł pozdrozienia.
  No jó. Tak i jo bym musioła siuła ciasu zmarnować coby łodpalić ofto.
  Sztrasenbana buła nolepsza, bo siodasz i jydziesz, a i pozietrze je takie
  rześkie co fejn sia szpacyrowało. Psianknie wciórko wyglónda i szczepy i krzi
  takie bziałe co tlo zawiesić światełeczka. No ale eszcze cias.
  Łu noju minus sitom gradów buło prazie.

  A coście śwantowali dzisioj ?
  Bandó łobrazecki z tygo śwanta ?
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • lelo58 23.11.08, 22:22
  Am Ci godał co dziś burgymajster robził Big Switch,to pa naszamu
  zielgie włunczenie lichtarniów.Am łobrazeckow narobzioł,tlo nie za psiankne bo
  buło ciamno,łóny szpecyjalnie zrobziły w mnieście ciamno
  coby buł efekt jek włunczom wciórkie lichtarnie,coby ludziska sia lejdowali.Buło
  psianknie,buło gwołt dziecióków,Santa Claus,burgymajster
  w psiannym ancuku ji ze złotom ketom ji jego bziołka ji łorkiestra dynta,fejn
  buło,godam Woju.A jek na ty strónce łobrazeczki sia dodaje
  ji czi majo jekieś łograniczynie.
 • rita100 23.11.08, 23:00
  To fejnisto mnieliśwa łoprawe. Prazie tan psiankny sniyg sypnół.
  Doj łobrazecki do album, tlo musisz sia zalogowac i juz je.
  schlesien.nwgw.de/foto/index.php?cat=1
  To je fajnista galerija.
  Jek se nie poradzisz to doj znać.  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
 • gajowy555 24.11.08, 12:51
  Psianknie Waju zitomy na bzioły Warniji!

  Fejn je na dworze, tlo na szosyjach śliskazo. We Łolstynie sztrasy czorne, bo
  soló posypane, jano na trotuarach orła wywinóńć łoddo.
  We łogrodzie bzioło i śwantacznie, tlo nie ziem czy zima sia nie pospsieszuła i
  czy na Gody tyż tak psianknie bandzie.
  Zidzam, cośta fejn pogodali, a łu noju buła awaria i dopsiero teroz poklikać
  łoddo. Nereus szczajślizie na Warnijó przyciójgnoł, Lelo śwantowoł i łobroziki
  knypsnół, Rita sztrasenbanó jeździuła, tlo chto teroz nowy kónteczek pozitalny
  wyrychtuje?
  No chto ? smile

  Mniłygo dzionka wciórkam winszuja !

  smile

  --
  ..............
  Jo pon i ty pon, a kto bandzie świnie pas?
 • rita100 24.11.08, 20:10
  Banda musiała jo smile
  Zitojta na Warniji. No jo ! Pisianknie je jek tak bieluski sniyg zasypoł
  ziamniczke i tak wesoło sia zrobziuło. To jo pmysla ło nowym kóntku tero, fejn ?
  --
  **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
  ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.