20.10.08, 20:42
No to ziyta co tero bandó słózieczka na literka 'M'
--
¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
Obserwuj wątek
  • rita100 Re:machlaj - kłamca 20.10.08, 20:43
   machlaj - kłamca
   szachraj
   Jamu juz nicht nie zierzy, bo to je machloj i łosukaniec.
   Nie ziyrz nigdy machlorzom.
   --
   ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
   co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
   • rita100 Re:machlajka - kłamstwo 20.10.08, 20:45
    machlajka - kłamstwo
    szachrajka

    Taki machlojki jek łóna jeszcze nie zidziołam.
    Machlorka nigdy prowdi nie poziy
    --
    ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
    co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
     • rita100 Re:machlować - oszukiwać 20.10.08, 20:51
      machlować - oszukiwać

      Matulku, jo Edłartka wcolem nie bziuł, łón machluje.
      Jo z niam w karti grać nie banda, bo łón zawdi machluje.
      --
      ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
      co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
      • rita100 Re:macica - korzeń drzewa 20.10.08, 20:54
       macica - korzeń drzewa
       Umrzeć na macice - umrzeć na zapalenie wyrostka robaczkowego

       Chojini, co rosnó na psiaskach, majó długie i grube macice.
       Dawni gwołt ludzi łumnierało na macica i chłopi i kobziyti
       --
       ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
       co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
       • rita100 Re:maciek-ćka - młody kozioł 20.10.08, 20:59
        maciek-ćka - młody kozioł
        młody baran; przebiegły, przemyślny chlopiec
        Maćkozi wirastajó małe ruszki.
        Poczekoj, maćku, ti mnie nie łoszukosz.
        --
        ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
        co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
         • rita100 Re:madrak - partacz 20.10.08, 21:04
          madrak - partacz
          kiepski rzemieślnik

          Lepsi jiść z łoblekó do dobrygo krawczka niż do madroka choć sia ziancy zapłaci.
          --
          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
           • rita100 Re:madrować - manipulować 20.10.08, 21:12
            madrować - manipulować
            grzebać w czymś, ruszać co, zajmować sie czymś po partacku

            Mózió, ze tan tiszor, dobrze nie robzi, tilo madruje
            --
            ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
            co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
               • rita100 Re:majzel - mieszanka zboża 20.10.08, 21:19
                majzel - mieszanka zboża

                Ziasiał am trocha majzlu, bandzie z niego dobro przimniyszka do sieczki no koni.
                Żuć kokoszom trocha majzlu.
                --
                ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                 • rita100 Re:maltych - posiłek 20.10.08, 21:31
                  maltych - posiłek
                  obiad, kolacja

                  Ludzie jidó chantnie do roboti do tych gospodarzi, gdzie dostajó dobre maltichi.
                  --
                  ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                  co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                  • rita100 Re:małasy - nieco mały 20.10.08, 21:33
                   małasy - nieco mały
                   trochę za mały

                   Tan koń jest małasi, jo potrzebuja trocha zinkszygo konia.
                   --
                   ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                   co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                   • rita100 Re:mamel - ambaras, utrapieniec 20.10.08, 21:39
                    mamel - ambaras, utrapieniec

                    Miał am dużo mamlu, żebi dostać pozwolajstwo na budowa nowygo domu.
                    Co za mamel z tam chlopokam, robzić sia nie chce i do szkołi chodzić nie chce, a
                    tronco sia tilo po wsi.
                    --
                    ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                    co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                    • rita100 Re:mamon - szatan 21.10.08, 20:36
                     mamon - szatan
                     zły duch

                     Iść do mamona - przepadnąć, marnie zginąć
                     Jich szurek to taki nicpón i łurzich, ze chiba momón w niam siedzi.
                     --
                     ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                     co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                     • rita100 Re:mamzela - rozpieczona dziewka 21.10.08, 20:39
                      mamzela - rozpieczona dziewka
                      wypielęgnowana dziewczyna (z pogardą)

                      To nie só dziwczini do roboti, to só mamzele, co tlo siedzó przi szpiglu i sia
                      strojó.
                      --
                      ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                      co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                      • rita100 Re:mandle - migdały 21.10.08, 20:44
                       mandle - migdały

                       Na jyburstok córki łupsiekła tort z mandlami.
                       Jek mu wiciyli mandle, zaro lepsi łotdichał.
                       --
                       ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                       co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                       • rita100 Re:mania - mańkut 21.10.08, 20:50
                        mania - mańkut

                        Mania to je taki człoziek, co wszistko robzi liwó rankó.
                        --
                        ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                        co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                        • rita100 Re:manić - okłamywać 21.10.08, 20:52
                         manić - okłamywać
                         oszukiwać
                         Łóna mani, ze psieniandze nie dostała, bo pewnie myślała, że bande chciała łod
                         ni pożiczić.
                         --
                         ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                         co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:manować się - upominać się o co 21.10.08, 20:55
                          manować się - upominać się o co
                          żądać zwrotu czego

                          Juz pora razi manowoł-am sia pożiczonych mu psieniandzy, ale łón nie łotdaje i
                          nie łotdaje.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mantelek - motyl 21.10.08, 21:02
                          mantelek - motyl
                          a także płaszczyk dziecinny

                          Dzieci zbziyrajó na łónce ksiatki i fitajó mantelki.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:marcinki - przeprowadzka 11.11 22.10.08, 21:10
                          marcinki - przeprowadzka 11.11
                          związna ze służbą folwarczną w dzień św. Marcina 11 listopada.

                          Tofelski łod Lukocza robzi morcinki do Pozort.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:margać, margnąć - merdać 22.10.08, 21:25
                          margać, margnąć - merdać
                          ruszać, poruszać

                          Morgnół do niygo rankó, żeby prziszed bliżi.
                          Pies mu sia radowoł i mordoł łogónkam.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:margać - drgawki 22.10.08, 21:28
                          margać - drgawki
                          rzucać się z bólu

                          Przejechani psies jeszcze sila sia morgół, a potam zdech.
                          Łupod na ziamnia i juz sia nie morgnół.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:markotny - nieśmiały 22.10.08, 21:33
                          markotny - nieśmiały
                          Było mi markotno - nie śmiałem

                          Buło mi markotno mózić z nió ło ji córce, ale jenuż ji wszistko ło ni poźiedałam.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:markować - przeczuwać 22.10.08, 21:34
                          markować - przeczuwać
                          zauważać, miarkować

                          Juz łod downa markowół-am, że łón nie jest dicht richtik w głozie.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:marnostwo - szkodnicy 22.10.08, 22:50
                          marnostwo - szkodnicy
                          grupa marnotrawców, szkodników

                          Zamknij gajsi w łogrodzie, bo to marnostwo łazi tlo w zboże i robzi tam szkodi.
                          Łu niych leżi wszistko na podwórzu na deszczu; takiygo marnostwa jeszcze nie
                          zidziałam.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:marnota - nic nie warta 22.10.08, 22:53
                          marnota - nic nie warta
                          niesolitna dziewczyna, paskudne stworzenie

                          Mniała iść marnota na pole, to nie poszła, móziuła, że jó w boku boli.
                          Nie pchaj sia, marnoto, do kubła, noprzód ci korito wiciścia.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:maszczka - zmarszczka 23.10.08, 20:33
                          maszczka - zmarszczka
                          marszczka, falbanka

                          Dziadek wyglóndoł juz staro, mniał dicht bziołe włosi i maszczki na łusinie.
                          Tero só modne bluski z maszczkami na pszotku i na rankowach.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:maszczyć - marszczyć 23.10.08, 20:37
                          maszczyć - marszczyć
                          układać falbanki

                          Nie maszcz tak łusini, bo bandziesz wyglóndać jek stara baba.
                          Moszczóne gardini (firanki) lepsi wiglóndajó niz dicht proste.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:maszczyć sia - marszczyć się 23.10.08, 20:40
                          maszczyć sia - marszczyć się
                          układać się w falbanki

                          Wiglónd mo jeszcze dobri, tilo twarz ji sia trocha moszczi.
                          Tan sztof (materiał) po wipłókaniu bandzie sia trocha moszcziuł.
                          --
                          ¸¸.•*¨`•»Yberlejna drewka ciół
                          co godzina w portki trzn󳸸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:maszta - kloc, gruby pień 08.11.08, 21:11
                          maszta - kloc, gruby pień
                          zrąbanego drzewa, dłużyca

                          Mniejsze gospodorze zimó wozó maszti do tertoków.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:masztować - wozić dłużycę 08.11.08, 21:12
                          masztować - wozić dłużycę
                          zarobkowo
                          trudnić się wozeniem dłużycy

                          Falk masztowoł bez całó zima.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:maszynować - młócić zboże 08.11.08, 21:13
                          maszynować - młócić zboże
                          młockarnią

                          Łu Bzianków maszinujó łod samygo zranka.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:matulcyn - matczyn 08.11.08, 21:18
                          matulcyn - matczyn

                          To só matulcine korlasie.
                          Szurki za niam wołali Augustinek matulcyn sinek.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mądrować się - mędrkować 08.11.08, 21:23
                          mądrować się - mędrkować

                          Mundrójesz sia, jekbiś juz wszistkie rozumi pozjodoł.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mąta - męt, osad 08.11.08, 21:25
                          mąta - męt, osad

                          W zbanku ni mo kowi, tam só tlo same mónti.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mątwia - mątew 08.11.08, 21:34
                          mątwia - mątew
                          do rozczynania zupy

                          Gdzie sia podziała ta ziankszo móntszo ?
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mech, mechu - mech 08.11.08, 22:07
                          mech, mechu - mech

                          Chłopoki prziźeźli trocha mechu do potszczółki no bidła.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mechowaty - meszkowaty 08.11.08, 22:09
                          mechowaty - meszkowaty.

                          Na mantel kupsiułam sobzie taki mechowaty sztof.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:medecyna - lekarstwo 09.11.08, 11:01
                          medecyna - lekarstwo

                          Doktórka zapsisała mi medecina na syrce, ale i to mi nie pomogo.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:medyk - kombinator 09.11.08, 11:07
                          medyk - kombinator
                          spryciarz

                          Jo juz ziam jekiś ti medik, zaczołbiś znowuj mnie łoszukoć.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:medykować - medytować 09.11.08, 11:08
                          medykować - medytować
                          rozważać, zastanawiać się

                          Przestoń juz medikować, bo i tak nic nie wymiślisz.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mejsel - przecinak 09.11.08, 11:09
                          mejsel - przecinak

                          Wibziuł dura w ścianie mejslam.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mentrycha - metryka 09.11.08, 11:15
                          mentrycha - metryka

                          Prosza jygomościa ło mantricha.
                          A po co wam ona ?
                          Bo chca sia żanić.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mergiel - ziemia 09.11.08, 11:16
                          mergiel - ziemia
                          wapienno-iglasta
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:merta - mirt 09.11.08, 11:17
                          merta - mirt

                          Na przijańcie do komuniji dzywczinki wkładałi na głowi zionki z merti.
                          mertowy - mirtowy
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:meter - metr 09.11.08, 21:26
                          meter - metr
                          metr sześcienny
                          Jedan meter ma 36 colów.
                          Kupsia jeszcze trzi mytri szczopów.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mędlica - przyrząd 09.11.08, 21:30
                          mędlica - przyrząd
                          do międlenia lnu i konopi

                          Złomała mi sia klepjka łod mandlicy.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mędlić - miedlić 09.11.08, 21:30
                          mędlić - miedlić

                          len lub konopie
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mękolija - męka, udręczenie 09.11.08, 21:42
                          mękolija - męka, udręczenie
                          podniecenie płciowe
                          Mom jo mankolijo z tam dzieciukam, knyro (narzeka) i knyro i nie chce sia
                          łuspokojić.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mgleć - mdleć 10.11.08, 21:14
                          mgleć - mdleć

                          Łot roboti rance mi mglejó.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mglić - mzyć, siąpać 10.11.08, 21:16
                          mglić - mzyć, siąpać, rosić

                          Deszcz nie pado, ale cióngle trocha mgli.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mgławy - mdławy 10.11.08, 21:17
                          mgławy - mdławy

                          Zupa z bani je zawdy trocha mgławo.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mgłość - mdłość 10.11.08, 21:22
                          mgłość - mdłość

                          Mom mgłoście i chce mi sia bóntować (wymiotować)
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mgły - mdły 10.11.08, 21:26
                          mgły - mdły

                          Kartofle bez łokroski só mgłe.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miałki - płytki 13.11.08, 20:18
                          miałki - płytki
                          niegłeboki

                          Mozesz śniało wejś do jyziora; na jakeś sto metrów łod brzegu jest łóno dicht
                          mniałkie.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miana (mniana) - zmiana 13.11.08, 20:24
                          miana (mniana) - zmiana
                          Chłopoki na mniana wachowali przi choram łojczulku.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miara - miara, rekrutacja 13.11.08, 20:39
                          miara - miara
                          a także rekrutacja, pobor do wojska
                          Jiść do miary - stawać przed komisją
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miarka - kubek do miarki 13.11.08, 20:42
                          miarka - kubek do miarki
                          np jagodów, malin, grzybów

                          Kobzity przedawali na rynku jegodi po trzidzieści, a grzibi po dwadzieścia
                          feników za mniorka.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miazga - rdzeń drzewa 13.11.08, 20:44
                          miazga - rdzeń drzewa
                          Tiszor doł dobre drzewo, samo mniozga bez bźyli.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miecki - niemiecki 13.11.08, 20:45
                          miecki - niemiecki

                          Łón godo i po polsku i po mniecku.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mieć prawdę - mieć rację 13.11.08, 20:45
                          mieć prawdę - mieć rację
                          mieć wolę, mieć ochotę

                          Mosz prowda, sinku, kożdi chto robzi, to i zarobzi.
                          Czi mosz wola pojechać ze mnó do mniasta.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miedzianka - agrafka, szpilka 13.11.08, 20:54
                          miedzianka - agrafka, szpilka
                          Łurzich połobriwoł knafle i tero zapsino żakyt mniedziankami.
                          Takych mniedzionków teros nie wyrabziajó, jekami downi kobzity przipsinali do
                          włosów.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miejsce - gospodarstwo 13.11.08, 20:56
                          miejsce - gospodarstwo

                          Brat moj kupsiuł sobzie mniejsce w Grónitach.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mieliwo - zmielone 13.11.08, 21:00
                          mieliwo - zmielone
                          przemiał
                          Starygo mnieliwa styknie noma az do żniw.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mieniać - wymieniać 13.11.08, 21:01
                          mieniać - wymieniać, zamieniać
                          Nie mnianioj nigdi konia z ciganami, bo cia łoszukajó.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mieniać się - zamienic sie 15.11.08, 18:25
                          mieniać się - zamienic sie
                          z kim co

                          Zmnianioł sia z ciganami na konia, jek potam sia przekónoł, pofarbowanygo.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mier - spokoj, umiar 15.11.08, 18:26
                          mier - spokoj, umiar

                          Nie mota żadnygo mniyru, tlo lotota z kónta do kónta.
                          Jek sia wezmó do kart, to ni majó żodnygo mniyru.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mierdzy - między 15.11.08, 18:36
                          mierdzy - między

                          Naloz sia mnierdzy młotam a kowadłam.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miesiądz - miesiąc, księżyc 15.11.08, 18:40
                          miesiądz - miesiąc, księżyc
                          jeko żart - goła pięta wyglądająca z podartej skarpety.

                          Wyjechoł do Westfolów na roboti, ale wróciuł juz po dwóch mniesióncach.
                          Mniesiónca nie zidać, bo chmuri go zakriwajó.
                          Z piców wyglóndajó mu mniesiónce.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miesióncek - zdrobniale o 15.11.08, 18:45
                          miesiądzek - zdrobniale
                          Jeszcze jedan mniesióncek i bandó ferje.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mieski - miejski 15.11.08, 18:55
                          mieski - miejski

                          Stroji sia jek tako mniesko dama
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mieszknąć się - tarło 15.11.08, 18:57
                          mieszknąć się - wychodzić na tarło
                          Robi sia mniyszknó.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:miętkasy - nieco miękki 15.11.08, 18:59
                          miętkasy - nieco miękki

                          Jojko je mnientkase, a jo lubzia twartsze.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re: mignąć-przelatywać 15.11.08, 19:46
                          migać, mignąć-przelatywać

                          Za naszó stodołó buł lis, ale jek noju łoboczuł, zaro mignół do lasu.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mizerować - biedować 15.11.08, 19:47
                          mizerować - biedować
                          klepać biedę

                          Nie buło mu ciajżko łumnierać, bo mizerowoł bez całe żicie.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:młodasy - nieco młody 15.11.08, 19:48
                          młodasy - nieco młody
                          trochę za młody
                          Łod dwoch lot koń jest jeszcze młodasi, zaprzangać go ni moga.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:młotyka - motyka 15.11.08, 19:51
                          młotyka - motyka

                          Dziywczoki wziyli młotiki i pośli na pole do rónkli.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mnić - nić 15.11.08, 19:54
                          mnić - nić
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mnieuk - nieuk 15.11.08, 19:58
                          mnieuk - nieuk

                          mniełuk
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mnieuk - uparte ciele 15.11.08, 19:59
                          mnieuk - uparte ciele

                          Na łupartygo cieloka mózili tyś mniełuk.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mniskasy - nieco niski 15.11.08, 20:03
                          mniskasy - nieco niski
                          Ta drapś (drabina) je mniskasó, po ni dobrze na szopa nie wejdziesz.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mniszek - czł kastrujący 15.11.08, 20:06
                          mniszek - czł kastrujący
                          zwierzęta
                          Sprowadziuł z Łolstina mniszka, zebi wimniszuł młodygo drygonta.
                          Łu naju mniszuł prosioki stari Bziyrnot.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:moczydło - zbiornik wody 17.11.08, 20:34
                          moczydło - zbiornik wody
                          służący do moczenia lnu abo konopi

                          Dziś zazieźli lan do moczidła.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:moda - wzór,sposób, moda 17.11.08, 20:35
                          moda - wzór,sposób, moda

                          Zbudowoł sobzie dóm na moda leśniczówki.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:modrasy - nieco modry 17.11.08, 20:43
                          modrasy - nieco modry
                          wpadający w modry kolor

                          Emilka ładnie wiglónda w modrasam klejdziku.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mokrasy - nieco mokry 17.11.08, 21:47
                          mokrasy - nieco mokry
                          niezupełnie suche

                          Bziylizna musi sia jeszcze trocha suszić, jeszcze zawdi jest mokraso.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mokrota - chlapa, mokrość 17.11.08, 22:26
                          mokrota - chlapa, mokrość
                          chlapanina

                          Na dworzu je tako mokrota, ze sia razu wujśc nie chce.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mokrz - mocz 17.11.08, 22:29
                          mokrz - mocz

                          Dochtór kozoł przineść mokrz do badanio.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:moleścić - molestować 17.11.08, 22:32
                          moleścić - molestować

                          Tak mnie moleściuła, zeby nasze dzieci pomogli jam kopać kartofle.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:morczyzna - północ 17.11.08, 22:33
                          morczyzna - północ
                          kierunek świata
                          Bandzie mróz, bo zietrz zieje łot morczizny.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:moskal - smark z nosa 17.11.08, 22:35
                          moskal - smark z nosa

                          Łutszij nos, bo ci moskole wichodzó
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mostek - kładka 17.11.08, 22:38
                          mostek - kładka

                          Bez ten wójski mostek krowa ci nie przejdzie.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:moster - wzór na tkaninie 17.11.08, 22:40
                          moster - wzór na tkaninie
                          dereń
                          Wibrałaś ładni moster na bluska.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:motowęzek - sznurek 17.11.08, 22:44
                          motowęzek - sznurek
                          obejmujący około 40 nitek

                          Weź do tygo nolepsi czerwóni motowajzek.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:możebność - możliwość 17.11.08, 22:45
                          możebność - możliwość

                          Chcioł bich do niych pojechać, ale ni mom tero możebności.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:możebny - możliwy 17.11.08, 22:47
                          możebny - możliwy
                          Człoziek może robzić, co chce, a możebne je wszistko.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mrozica - tęgi mróz 17.11.08, 22:53
                          mrozica - tęgi mróz

                          Jest taka mroźica, że łuszi marznó.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mrozisko - bardzo tegi mróz 17.11.08, 22:56
                          mrozisko - bardzo tegi mróz

                          Jest take mroźisko, dzieci nie pudó do szkołi.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mruczek - kotek 18.11.08, 21:33
                          mruczek - kotek

                          Doj mruczkozi trocha mlyka.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mszyć sie - tracić meszek 18.11.08, 21:34
                          mszyć sie - tracić meszek
                          w wełnianej tkaninie

                          Tan sztof bandzie sia mszuł.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:muchór - komar, muchomor 18.11.08, 21:37
                          muchór - komar, muchomor

                          Zieczoram pokazujó sia muchori nat bagnam.
                          Trzeba przińyść pora muchorów na muchi.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:muk - łkanie 19.11.08, 21:10
                          muk - łkanie
                          Tero juz ani muk.
                          Teraz juz koniec z płaczem
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mukać - łkać, szlochać 19.11.08, 21:13
                          mukać - łkać, szlochać
                          Przestoń juz mukać, bo ci nic nie jest.

                          Nie mukoj, kedy łodjade
                          syrcam bande przy tobzie.....
                          pamiętata to ?
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mulać - myć 19.11.08, 21:16
                          mulać - myć

                          W każda niydziela zrana matulka mulo wszistkie dzieci.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mulać sie - myć się 19.11.08, 21:17
                          mulać sie - myć się
                          Dzieci mulajó sia w ciepłi wodzie.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mularka - żona murarza 19.11.08, 21:20
                          mularka - żona murarza

                          Mulorka to ciajżka robota.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mularski - mularski 19.11.08, 21:21
                          mularski - mularski
                          mularstwo - mularstwo
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mularz - murarz 19.11.08, 21:22
                          mularz - murarz

                          Jedan z jych sinów jest hantlogram łu mularzi.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mularzować - pracować na... 19.11.08, 21:24
                          mularzować - pracować na murarstwie

                          Chto mularzuje, musi w lato zarobzić na cało zima.
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»
                         • rita100 Re:mularzów - murarza 19.11.08, 21:25
                          mularzów - murarza

                          należacy do murarza - syn mularza
                          --
                          **.¸¸.•**¨`•»Natura do mnie sia śnieje¸¸.•*¨`•»
                          ¸¸.•*¨`•»skowronek, aj to nolepszy mój kamrot"¸¸.•*¨`•»