Dodaj do ulubionych

ulgi komunikacyjne na niepełnosprawne dziecko

IP: *.bremultibank.com.pl 01.03.12, 10:48
Witam,
pilnie proszę o informacje nt. ulg komunikacyjnych na niepełnosprawne dziecko w Łodzi. Dziecko ma 4,5 roku, orzeczenie o niepełnosprawności oraz legitymację osoby niepełnosprawnej.
Czy w związku z tym może jeździć transportem zbiorowym MPK za darmo? Czy wszędzie, czy np. tylko do przedszkola/szpitala? Czy opiekun podczas jazdy ma zniżki?
Bardzo proszę o informacje wszystkie zorientowane osoby, a zwłaszcza rodziców dzieci niepełnosprawnych korzystających z łódzkich tramwajów i autobusów.
Pozdrawiam!
Edytor zaawansowany
 • Gość: bbb IP: *.centertel.pl 01.03.12, 12:41
  W tej chwili każde dziecko do 6 (albo 7) roku życia jeździ za darmo.
 • Gość: ewazar4729 IP: *.bremultibank.com.pl 01.03.12, 13:12
  A opiekun dziecka niepełnosprawnego?
 • Gość: ewazar4729 IP: *.bremultibank.com.pl 02.03.12, 16:57
  Nieprawda.
  Za darmo jeździ tylko dziecko do ukończenia 4 roku życia.
 • Gość: kpc21 IP: *.xdsl.centertel.pl 01.03.12, 18:03
  Na stronie MPK można znaleźć taki oto dokument:
  www.mpk.lodz.pl/files/przepisy_taryfowe_2012_02_16.pdf
  Obowiązujący od dziś, ale poprzedni w tym zakresie chyba się nie różnił.

  Tą wersję lepiej się czyta na komputerze:
  zdit.uml.lodz.pl/_plik.php?id=2572
  **************************************************
  § 4. 1. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

  5) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół
  do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie
  w służbach mundurowych podległych MON i MSW lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej
  niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

  7) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
  specjalnego), uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół
  i placówek specjalnych lub klas integracyjnych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
  ruchową, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

  8) wyłącznie podczas podróży na trasie: dom ­ ośrodek rehabilitacyjny, dom ­ warsztaty terapii
  zajęciowej, dom – zakład pracy chronionej, osoby:
  a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie
  od poniedziałku do piątku,
  b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej,
  c) pracownicy zakładów pracy chronionej,
  d) osoby, o których mowa w lit. a­c muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
  ­ posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  ­ przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów,
  jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy,
  ­ zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia
  potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu
  niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów;

  10) dzieci przed ukończeniem 4 lat;


  2. Prawo do bezpłatnych przejazdów posiadają również:

  2) opiekunowie osób, wymienionych w ust. 1 pkt 5, podróżujący z podopiecznym, a w przypadku
  podopiecznych uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii zajęciowej,
  także podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby, wyłącznie na trasie dom – ośrodek
  rehabilitacyjny, dom – warsztaty terapii zajęciowej;

  3) opiekunowie osób, wymienionych w ust. 1 pkt 7, podróżujący z podopiecznym oraz w dni
  powszednie od poniedziałku do piątku podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby;


  § 5. 1. Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów winny legitymować się następującymi
  dokumentami:

  5) osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 ­ biletem specjalnym, o którym mowa w ust. 2, wydanym
  na podstawie legitymacji lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub
  wypisu lekarza orzecznika ZUS bądź legitymacją lub orzeczeniem wydanym przez Zespół
  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie
  w służbach mundurowych podległych MON i MSW lub wypisem lekarza orzecznika ZUS; ponadto
  pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

  7) dzieci, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 ­ legitymacją przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych
  lub legitymacją szkolną dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra
  właściwego do spraw oświaty i wychowania bądź biletem specjalnym, o którym mowa w ust. 2,
  wydanym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
  o niepełnosprawności ruchowej;

  8) osoby o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 ­ biletem specjalnym, o którym mowa w ust. 2, wydawanym
  na podstawie wypisu lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu
  Niepełnosprawności i zaświadczenia zakładu pracy chronionej lub specjalistycznej jednostki służby
  zdrowia (zaświadczenia kierownika ośrodka rehabilitacyjnego lub warsztatów terapii zajęciowej) oraz
  zaświadczeniem z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i ośrodka rehabilitacyjnego,
  zakładu pracy chronionej lub warsztatu terapii zajęciowej, wydanego przez te placówki;

  10) dzieci, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 ­ dokumentem stwierdzającym wiek dziecka;

  14) opiekunowie osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 podczas podróży z nimi na podstawie
  wskazania, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych ­ ważnym
  jednorazowym 60­minutowym biletem specjalnym, wydanym na podstawie zarządzenia Prezydenta
  Miasta Łodzi przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 2;


  2. Bilet specjalny wydawany jest przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do organizacji
  i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi, na podstawie dokumentów uprawniających
  pasażera do bezpłatnych przejazdów.


  § 6. Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

  7) osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę
  socjalną bądź zasiłek stały;
  ***************

  Tyle jest. Czyli wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności.
 • Gość: ewazar4729 IP: *.bremultibank.com.pl 02.03.12, 16:54
  Dzięki za zebranie tych wszystkich informacji!.
  Może nieco uściślę, bo przepisy jak zwykle nie są jasne:

  W przypadku dzieci do 16 roku zycia nie ma orzekania stopnia niepełnosprawności, więc te przepisy, w których pojawia się stopień, ich nie mogą dotyczyć.

  W łódzkim Zarządzie Dróg i Transportu dowiedziałam się, że:
  - bezpłatny przejazd dziecka jest możliwy tylko na podstawie legitymacji wydanej przez przedszkole lub szkołę specjalną (moje dziecko uczęszcza do przedszkola 'normalnego' bo nie ma - niestety - przedszkoli dla cukrzyków)
  - w ww. celu dziecko musi mieć Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (moje dziecko nie jest pod opieką takiej poradni)
  - jeśli chodzi o opiekuna, podróżuje on za darmo z dzieckiem posiadającym Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie do przedszkola specjalnego (lub szkoły specjalnej)
  - w drodze po dziecko opiekun kasuje bezpłatny bilet godzinny specjalny, który - i tu uwaga - otrzymać może na wniosek tegoż przedszkola specjalnego (lub szkoły specjalnej), do której uczęszcza dziecko!
  Nie wiem, czy można to jeszcze bardziej skomplikowac (pewnie mozna - np. wysyłając opiekuna po specjalny bilet na księżyc).

  Autorzy i desygnaci tych przepisów zrobili wszystko, żeby jak najmniej osób skorzystało z ulgi komunikacyjnej na niepełnosprawne dziecko, bo tylko ktoś w naprawdę dramatycznej sytuacji finansowej znajdzie czas i nerwy, żeby to wszystko załatwić.
  I o to chodziło.

  -
 • Gość: kpc21 IP: *.xdsl.centertel.pl 02.03.12, 20:05
  Według zacytowanych przeze mnie fragmentów, wystarczy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie którego powinien zostać wydany specjalny bilet. W ust. 1. pkt. 7 wspomniane jest, że to uprawnienie dotyczy również dzieci uczęszczających do normalnych szkół.

  Wydaje mi się, że darmowe przejazdy komunikacją miejską, nawet tylko dla dziecka, to spora oszczędność i jeśli uda się uzyskać odpowiednie orzeczenie z poradni, to warto z tego skorzystać.
 • Gość: Kamisia IP: *.147.233.104.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl 30.06.12, 10:32
  Ludzie przecież to jest jakaś paranoja, kto to wogóle wymyślił,co to są za przepisy i dla kogo??bo nierozumiem, to jest to całe łamanie barier dla osób niepełnosprawnych??nie jestem z Łodzi, ale odjerzam tam z dzieckiem około 90km na terapie do fundacji moje dziecko nie skończyło jeszcze 4lat posiada legitymacje osoby niepełnosprawnej cierpi na autyz.i gdybym nie jechała ostatnio z tesciowa, która posiada 1 grupe zapłaciłabym kare.Poniewaz legitymacja którą sie okazałam Pani kontlorelka poinformowała mnie nie upowaznia mnie do zadnych zniżeka a mojej teściwej legitymacja tak tzn ja jako jej opiekun.I na moje szczescie lub nie moje dziecko nie ma jeszcze skonczony 4 lat wiec mogło jechac za darmo.Więc powiedzcie mi co z tymi maluchami które po kilka razy w tygodniu musza dojerzdzac na intesywna terapie i rechabilitacje a nie maja jeszcze obowiazku szkolnego.Moje dziecko za niedługo skonczy 4 lata i wtedy bede musiała kupowac dla niego połówke a na siebie normalny bilet.Gdzie są te ulgi co z takim niepełnosprawnym dzieckiem??co najlepiej siedziec w domu i nigdzie nie jezdzic??gdzie w takim wieku terapia przynosi najlepsze efekty?to jest poprostu jakieś chore i czasem odnosze wrazenie ze to nie moje dziecko jest chore a ludzie w tym Państwie!!!!
 • Gość: kpc21 IP: *.xdsl.centertel.pl 30.06.12, 17:48
  Według przepisów by dziecku niepełnosprawnemu (o specjalnych potrzebach edukacyjnych) powyżej 4 lat przysługiwała ulga w łódzkiej komunikacji miejskiej, musi ono uczęszczać do przedszkola (jakiegokolwiek, musi też mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). To już faktycznie paranoja.
 • Gość: sloven IP: *.146.27.130.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl 04.03.12, 20:58
  > Nie wiem, czy można to jeszcze bardziej skomplikowac (pewnie mozna - np. wysyła
  > jąc opiekuna po specjalny bilet na księżyc).

  Tak na marginesie:
  To nie jest skomplikowane, pod warunkiem, że rodzić wie, że dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinno chodzić do szkoły specjalnej. Jeśli posyła się dziecko do masówki, to pojawiają się problemy związane z brakiem wiedzy tych szkół. Ale rodzić sam zdecydował, że właśnie do takiej niedouczonej szkoły chce posłać dziecko :)

  Do rzeczy:
  Procedura jest banalnie prosta. Rodzic zgłasza się do szkoły/przedszkola z orzeczeniem. Na jego podstawie szkoła/przedszkole może wydać legitymację specjalną - nie różni się ona niczym od zwykłej. Ma dokładnie taką samą treść. Różnicą jest numerek MENiS druku. Od tej chwili dziecko jeździ gratis. Dodatkowo szkoła występuje do ZDiTu i pobiera stosowną liczbę biletów darmowych dla rodzica.

  Jednym słowem to co musi zrobić rodzic to zgłosić się do swojej szkoły z orzeczeniem. I po jakimś tygodniu powinien odebrać ze szkoły bilety a uczeń legitymację. Dodatkowo po zakończeniu semestru rodzic musi wskazać ile razy dziecko było w szkole, by rozliczyć bilety i dostać nowe na następny.

  Nic w tym skomplikowanego :) Trzeba tylko chcieć.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.