• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Ksero studia, ksero studenci

  • Gość: aaa IP: *.chello.pl 18.03.09, 03:46
   Nie wiem jak jest gdzie indziej, na moim kierunku był wymóg odbycia miesięcznych
   praktyk po 3-cim i 4-tym roku.
  • Gość: ad IP: *.chello.pl 18.03.09, 03:51
   Głos polemiczny na WP wokół felietonów prof. Staniszkis w sprawie
   kryzysu:

   Co do tego mają maszyny...

   Rozwój ludzkości ma ścisły związek z powstawaniem i
   wykorzystywaniem narzędzi. Wraz z ich udoskonalaniem i
   rozpowszechnianiem człowiek wspinał się po szczeblach
   cywilizacyjnych krok po kroku coraz szybciej dochodząc w swoim
   rozwoju do poziomu, który dziś mamy. Widać też, że ingerencja
   człowieka przy użyciu tych narzędzi w przyrodę jest tak silna, że
   zaczyna zagrażać otoczeniu i jemu samemu. Historii powstawania i
   rozwoju narzędzi zawsze towarzyszyły zmiany formacji społecznych:
   począwszy od gromady ,szczepu, plemienia, narodu, po współczesne
   państwo. Wraz z tymi zmianami powstawały zasady podziału
   wytworzonych zasobów materialnych i narzędzi.
   Dziś ludzkość liczy ponad 6 mld. osobników i jest jej stanowczo za
   dużo, by można było zaspokoić przy ograniczonych zasobach jej
   potrzeby ( kłania się Darwin, a nie ci co mówią, że "ptaszki nie
   sieją i orzą...")
   Zaczyna toczyć się bezpardonowa walka ( dobór naturalny) o byt.
   Trzeba ludzkość zmniejszyć co najmniej o połowę, a najlepiej
   sprowadzić ją do poziomu jednego miliarda istnień.
   Proszę czytać Raporty Rzymskie, m.in. "Granice wzrostu". W ich
   opracowaniach przewidywano, ze około 2015 roku nastąpi kryzys
   rozwoju świata o nieobliczalnych skutkach.
   Przy ograniczonych:
   -zasobach surowcowych i dostępności do nich,
   - uprawach z uwagi na będące w dyspozycji zasoby ziemi rolnej ,
   -możliwościach odnowy przyrody rozłożonych w małym czasie,
   -możliwościach nauki w rozwiązywaniu problemów w krótkim czasie
   oraz wielkiemu przyrostowi ludności świata- tylko przyrost zerowy,
   przy zachowaniu poziomu w zaspokojeniu potrzeb z 1980 roku, mógłby
   przesunąć kataklizm na czas późniejszy, może na tyle wystarczający,
   że postęp nauki byłby już w stanie uporać się z powstałymi
   problemami.
   Afryka ze swoją przeludnioną i niecywilizowaną ludnością już jest
   przedmiotem selektywnego przesiewania. Tym sitem są głód i choroby.
   W Europie niektóre kraje poddaje się kastracji społecznej- ogranicza
   się przyrost naturalny przez szerzenie demoralizacji (pornografii),
   rozbijanie rodziny, zezwolenie na aborcję, gloryfikowanie gejostwa,
   wypędzanie na saksy w celach zarobkowych do prac niewolniczych.
   Trzeba zmniejszyć ludność Polski do polowy i zrobić miejsca dla
   osadników spod „znanej" góry, i to już realizuje się. Połowę tej
   ludności trzeba jeszcze wymieszać z kolorowym (arabeski i simonki
   już pracują na dorobek powiększania kolorowych za granicą i w
   kraju). Niech się gryzą-taka mieszanka ludzka jest znacznie
   podatniejsza na sterowanie.
   Ludzi należy jeszcze zadłużyć, najlepiej do końca życia przez
   pobudzanie u nich pędu do konsumcjonizmu i udzielanie im na te cele
   lichwiarskich kredytów. Te kredyty ( hipoteczne ) nigdy nie zostaną
   spłacone, bo ludzie za pobrane dobra zapłacili niekiedy wielokrotnie
   więcej, niż były one w rzeczywistości warte . A odsetkami tez można
   przecież nieżle manipulować... Człowiek zadłużony, z poczuciem
   wiecznej niemożności spłacalności, już mentalnie jest
   niewolnikiem ...i o to przecież chodziło. Kryzys finansowy był
   planowany. Teraz skutecznie jest realizowany.
   Polacy go najdotkliwiej odczują, bo z premedytacją również w nich
   został wymierzony.
   A wszystko przez maszyny jako środki produkcji, które wytwarzają
   dobra i przynoszą krocie ich właścicielom, kosztem wyzysku zasobów
   ludzkich zapędzanych (zagospodarowywanych) do prac przy obsłudze
   tych maszyn. Istotną rolę odgrywa w tym "dziele" uprawiana
   inżynieria finansowa, wspierana dzielnie przez obowiązującą doktrynę
   relatywizmu moralnego w finansach.
   Dziś współczesny człowiek bez maszyn żyć nie może!
   Bo maszyna przecież jest też narzędziem.
   To mój głos polemiczny zamieszczony na WP wobec wypowiedzi
   internatów w związku z treścią felietonów p. Staniszkis na temat
   kryzysu.   Cmokaczom bełkotu i zargonu pojęciowego
   Jednemu z płaszczących się przed tekstem "filozofki" z ubiegłego
   tygodnia, tak odpisałem:
   "Dziękuję. że łaskawie pan zgodził się ( język wytrawnego salonowca)
   zabrać glos polemiczny.
   Przypomnę, że algebra jest podstawą nauk matematycznych. Ona to
   bowiem współcześnie porządkuje w sposób formalistyczny ( dedukcyjno-
   aksjomatyczny) wszystkie obszary współczesnej matematyki. Opis
   modelu badanej rzeczywistości przy pomocy układu równań jest
   ukoronowaniem badań naukowych . Najogólniejsze są równania
   funkcyjne. Z nich wyłaniają się całkowe, a z nich różniczkowe, potem
   mamy te najprostsze- algebraiczne. Wieloma zjawiskami przyrody
   rządzą równania różniczkowe nieliniowe. Nie ma gotowych receptur na
   ich rozwiązywanie. Analiza ich dostarcza wiele interesujących
   wniosków( bifurkacje, teoria chaosu, katastrof, itp.).
   Dostępu do tej tajemnej wiedzy nie ma, ani pan, ani Staniszkis.
   Układy samoregulujące się albo automatycznej regulacji, to działy
   teorii układów fizycznych.
   W analizie tych układów wykorzystuje się często podejście systemowe
   w tym znaczeniu, że system to najogólniej para uporządkowana
   utworzona ze zbioru elementów ( w tym cech i stanów) i ciągu relacji
   między nimi. System zanurzony jest w otoczeniu i podlega jego
   oddziaływaniu.
   Współcześnie nadal każdą złożoność bada się dokonując uprzednio jej
   dekompozycji, a także posługując się metodami klasyfikacji oraz
   redukcjonizmem.
   Kroki mogą być takie: identyfikacJa potrzeby, sformułowanie
   problemu, rozwiązywanie , wnioskowanie.
   We wnioskowaniu wykorzystuje się logikę ( m.in. rachunek zdań- dział
   wywodzący się z algebry Boole`a). Ona to (algebra Boole`a) dała
   podstawę do skonstruowania uniwersalnej (i doskonałej) maszyny -
   komputera.
   Gospodarka światowa jest megasystemem. Z niego wyłania się system
   finansowy, który jest podatny na opisanie.
   Dlaczego nie uczyni tego pani Staniszkis?
   Od 50. lat zajmuję się maszynami- projektuję, badam, eksploatuję.
   Jestem w tej dziedzinie teoretykiem i praktykiem, autorem kilku
   patentów i wielu rozwiązań konstrukcyjnych oraz co najmniej 100
   naukowych publikacji.
   A oto coś o maszynie dla mało pojętnych:
   I.1. Budowa, charakterystyki i opis maszyny:
   - ze względu na przeznaczenie,
   - w ujęciu TMM ( Teoria Mechanizmów i Maszyn),
   - w ujęciu PKM ( Postawy Konstrukcji Maszyn),
   - w ujęciu TBM ( Technologia Budowy Maszyn),
   - w ujęciu cybernetycznym ze względu na sterowanie,
   - w kontekście związków z mechatroniką,
   - ze względu na indywidualny i zagregowany charakter pracy.
   I.3. Procesy użyteczne i destrukcyjne w maszynie:
   - proces roboczy i jego przebiegi,
   - obciążenia,
   - procesy fizyko- chemiczne zużycia,
   - procesy starzeniowe.
   I.4. Problematyka projektowa maszyny:
   - sekwencyjny model procesu projektowego,
   - metodyczne ujęcie procesu projektowego,
   - wspomaganie komputerowe,
   - kształtowanie czynników użyteczności maszyny:
   - dobór cech,
   - ocena stanu cech,
   - jakość.
   Jeśli już ktoś wie tyle o maszynie, to wie dużo.
   Pani Staniszkis jest dyletantem. A pan jej cmoka.
   W. Łysiak o was tak pisze: ";Mętniactwo to nie tylko żargon
   pseudonaukowy czy pseudointelektualny w ogóle, to nie tylko
   nadużywanie pojęć i przeróżnych chwytów, ale przede wszystkim
   przykrywanie zasłoną słów rzeczywistych dylematów i sprzeczności. Po
   to, byśmy nie wie­dzieli co wybrać, co wspierać, co potępiać, i byśmy
   słuchali w tym zakresie tych, którzy wiedzą lepiej "i byli od nich
   uzależnieni". Niejednego salonowca skandale w rodzaju "numeru"
   Sokala zmuszają do zastanowienia się, czy czasem nie jest
   uzależniony od farmazonów."

  • Gość: ad IP: *.chello.pl 18.03.09, 03:52
   Odp.: holizm vs redukcjonizm
   Może tak: Dyletant powie, że Ziemia należy do układu słonecznego,
   zaś fizyk i każdy, który jest biegły w formaliźmie Niutona ,
   powiedzą, że Ziemia jest elementem systemu słonecznego
   rozpoznawalnego na tyle, że można powiedzieć z wiarygodnością prawie
   pewną o wzajemnej konfiguracji jego elementów w dniu dzisiejszym,
   jutro i za tysiąc lat.
   Jest to sukces nauki w obszarze mechaniki. Kolejno powstawały potem
   formalizmy- D'Alamberta. Lagrange`a, Hamiltona , dalej mechanika
   relatywistyczna, a na koniec kwantowa. Dziś, dzięki fizyce
   spektroskopowej i chemii molekularnej, można konstruować złożone
   molekuły o określonych właściwościach, które w przyrodzie próbuje
   się wydzielić lub sztucznie wytworzyć. Tutaj modele fenomenologiczne
   są mało przydatne, które z kiepskim powodzeniem próbują stosowac
   badacze w "naukach" społecznych. Stąd ta statystyka i uśrednianie
   wyników z mało uzasadnionymi wiarygodnościami. Niejacy- Mazur i
   Kosecki ( inżynierowie z wykształcenia) lepiej radzili sobie ze
   zlożonością, jaką tworzą zbiorowości ludzkie. Osiągnęte rezultaty są
   interesujące, z których korzystają teraz media, aby móc skuteczniej
   tumanić społeczeństwa, a politycy by radzić sobie lepiej w
   sterowaniu tłumami.
   Matematyka dopracowała się miar złożoności. Jednak, póki co, długo
   ludzkość będzie posługiwała się w jego badaniach (złożoności)
   metodami dekompozycji , klasyfikacji i redukcjonizmu. Holizm
   metodologiczny jest narazie przedmiotem dywagacji , często
   uprawianych przez ludzi zajmujących się badaniami społecznymi.
   Jednak oczekiwanych rezultatów nadal brak. Nie może być inaczej,
   jeśli do tych badaczy należą osoby pokroju Staniszkis- ni socjolog,
   psycholog , filozof, no... może.... Z pozostałościami trzeba mi się
   zgodzić.


  • Gość: AdrianKot (b.stud) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.09, 03:53
   Powiem szczerze, że wolałbym żeby studia były płatne.
   Sam doświadczyłem:
   - wykładowce który opowiadał tylko o swoim życiu rodzinnym,
   - ewidentnie pijanego ćwiczeniowca,
   - wykładowce, który na zaliczenie przedmiotu, kazał każdemu opracować mu materiał na inny przedmiot który miał prowadzić,
   - no i prawdziwa zmora - wykłady oparte na wiedzy z lat '80-'90(max),
   - tematy laborek powtarzajace się na różnych przedmitach,
   - wykładowcy stwierdzający, że jak oni studiowali to robi na zajęciach bardziej zaawansowane rzeczy,
   - ćwiczeniowca który wymaga rzeczy nie dostępnej legalnie,
   - itp itd - dużo tego.
   I to wszystko na publicznej uczelni technicznej.
   PS: Studia zaczynają się zbyt puźno i trwają za długo. Powinno się zlikwidować te gimnazja (materiał jest powielany w liceach).
   W szkołach spędziłem lat: 8(podst.)+4(liceum)+5(studia)=17lat, z czego większość to opie...nie się(przed studiami). To jest chore. Wtedy kiedy umysł jest najbardziej chłonny uczymy się wierszyków i innych pierdół. A matura to pikuś przy niektórych egzaminach na studiach. Szkolny materiał można opanować w czasie 2 miesięcy i jeszcze mieć czas na zabawę.
   Niektóre przedmioty powinno się zastąpić biuletynami, a niektóre studia jedynie egzaminami poświadczającymi wiedzę i umiejętności.
   Tak jak lekarze - nie ważne pilnie studiowali (państwo ma to w d...) i tak zdają oni państwowe egzaminy poświadczające wiedzę.
  • Gość: ad IP: *.chello.pl 18.03.09, 03:55
   Łacinnik czyli ciemnogrodzianin

   Nie zadam sobie trudu tłumaczenia tego tekstu.
   Postępem techniki zajmowali się ludzie wybitni, których w dziejach
   ludzkości zawsze było bardzo mało. Dzięki nim dziś penetrujemy
   poznawczo przytaczany na pożytek tej dyskusji układ słoneczny. Bez
   maszyn byłoby to niemożliwe. Maszyny wyręczają nas od trudów pracy ,
   szczególnie tych uciążliwych. Są bardzo wszechstronne, wydajne i
   NIEZAWODNE.
   To już nieodległa przyszłość, kiedy maszyna typu cyberrobot stanie
   się nieodłącznym towarzyszem w życiu człowieka.
   Ludzie nauk przyrodniczych panują nad swoimi tworami dzięki ładowi w
   obszarze wiedzy, którą tworzą i wykorzystują na rzecz rozwoju
   cywilizacji.
   Komputer- wspaniała maszyna! Jej idea rodziła się w umysłach
   ludzi wielkiej wiedzy, pracowitości, genialności i ... skromności (
   Turing, Neumann). Nie gonili za dobrami materialnymi. Często
   zaglądała im w oczy bieda, a mimo to nie dawali się zniewolić i
   upodlić, odrzucając kuszące propozycje. Często też, gdy godność im
   zabierano i nie mieli w tej sytuacji innego wyjścia, nie chcieli żyć-
   popełniali samobójstwa (Turing).
   Dlaczego tak się nie dzieje w życiu społecznym, politycznym i
   gospodarczym narodów? Przecież ktoś to życie planuje, organizuje,
   nadzoruje.
   Nie ktoś- tylko wieprze!
   Dziś, w czasach globalizmu i krwiożerczego finansowego kapitalizmu,
   hołubiących obronę źle pojętej idei "świętej" własności, aksjomatyka
   przestała obowiązywać. Powstaje wielki folwark ludzki, w którym
   odhumanizowany czlowiek zatraca sens życia i stacza się do bytów
   zwierzęcych.
   Wszyscy walczą w nim o dostęp do koryta, który już wcześniej
   zapewniły sobie bezwzględne i okrutne w bojach wieprze- finansiści,
   politycy, kapitaliści, kler oraz usługująca im grupa zwana
   kompradorami. Zdecydowana większość (lud), dla których ochłapu z
   tego koryta nawet nie starcza, to zasoby bydlęce ( ludzkie) do
   zagospodarowania (zniewolenia) według woli wieprzów.
   Pani Staniszkis i usłużne media są tymi kompradorami.
   Wiedza o maszynach z jej aparatem pojęciowym i naukowym może być
   bardzo przydatna dla organizatorów ( twórców) systemów społecznych.
   No tak, ale ci co do tej sfery działalności pchają się nie posiadają
   właściwych cech osobowych i odpowiednich predyspozycji
   intelektualnych- a jest ich tabuny nad tabunami , cała masa
   tabulette.
   Pan jest jednym z nich. Nie może uchwycić biedaczyna niuansów w
   pomyśle zalecającym wykorzystanie do zastosowań istniejącej,
   olbrzymiej naukowej i praktycznej wiedzy o maszynie ( systemie) w
   badaniach i projektowaniu systemów społecznych.
   Swojej niewiedzy nie da się przyćmić łaciną- dziś językiem martwym.
  • Gość: ad IP: *.chello.pl 18.03.09, 03:57
   "Studiowanie".


   Studencik jako określenie to taki pikuś szczekający cieniutko.
   Teraz nie mamy studentów- ludzi młodych z zaangażowaniem
   podejmujących trud zdobywania wiedzy i poznawania narzędzi nauki,
   mamy natomiast "surowiec" do wrzucenia na taśmę edukacyjną, której
   końcowym produktem będzie elememnt zasobu ludzkiego do
   zagospodarowania w UE. Ów przykładowy element ma mieć wiedzę
   wystarczającą do podcierania zadków panom Europy, zmywania garów i
   czyszczenia kanałów ( sławny hydraulik plakatowy), nic po za tym. I
   tak jest: 456 szkółek "wyższych" i 2 mln studencików- oto stan
   polskiego szkolnictwa "wyższego".

  • Gość: x-box-100TF IP: *.dip.t-dialin.net 18.03.09, 04:08
   Njwazniejszy jest dostep studenta nauk scislych i techniczynch do
   superkomputera i wlasnego komputera domowego, najlepiej laptopu.
   Studenci w USA na najlepszych uczelniach nie uzywaja juz papieu w celu
   notowania wykladow a cwiczenia wyposarzone sa w systemy sprzezenia
   zwortnego z wykladowca - student odpowiada na pytania elektronicznie
   tak zeby nie slyszli go inni studenci dla prywatnosci-
   Planuje sie takze wymiane tablic na ciklokrystaliczen z ozliwoscia
   sciagniecia tresci z tablicy wprost do komputera studenta.
   Nie chodzi tu o wysoki poziom programowania
   ktory jest przywilejem studiow informatycznych ale o
   dostep umozliwaiajcy rozwiazywanie prostych problemow np.
   obserwowanie fraktali na Crayju lub sprawdzanie twoerdzenia Fermata
   dla licz 10^137, albo rozwizywanie rzutu ukosego dla mlionow
   warunkow poczatkowch. Najpierw nalezy Polse polaczyc bezprzewodowym
   internetem i rozdac kazdemu komputer a dopiero potem mowic o badaniach.
  • Gość: student IP: *.range86-162.btcentralplus.com 18.03.09, 04:54
   zaczalem studia w 2000 na ae. pomine to ze bylo beznadziejnie. ale
   kiedy siedzialem sobie nad rawa przy mostku w trakcie wykladu
   poznalem najlepszego goscia. powiedzial: "od kilku lat czekalem na
   studiowanie. stary mi opowiadal o czasach studenckich, o imprezach,
   o rozmowach do rana, o sluchaniu muzy z jakims przeslaniem,
   organizacjach studenckich, przyjazniach, dragach i milosciach. A ja
   tu przychodze i co? Kolejka na sto metrow do ksero! Wszyscy kseruja
   nie wiedzac nawet co!" To bylo ponad 8 lat temu. Do ludzi dociera to
   teraz
   • Gość: gosc USA IP: *.socal.res.rr.com 18.03.09, 05:13
    moj szwagier jest adiunktem socjologiem w szkole Kozminskieg pod
    Warszawa, przed tym przez 20 lat na uniw gdanskim. Lubie go bardzo
    ale nigdy w zyciu jescze nie kliknal w klaisz komputera a pracuje na
    uczelniach w Polsce 35 lat.To jest moj wklad w dyskusje nt wyzszego
    wyksztalcenia w Polsce.To jest po prostu dno co jest w Polsce
  • Gość: Peti IP: *.ssp.dialog.net.pl 18.03.09, 06:56
   Po przeczytaniu jakby nie do końca wiem o co chodziło autorce tego
   artykułu. Poza wyżalaniem się, jak to kiedys nie było a jak to źle
   jest teraz. Mamy dziś zupełnie inną, cały czas zmieniającą się
   rzeczywistość. Każdy stara się do nie przystosować anjlepiej jak
   potrafi. Kogo i za co ta pani tak krytykuje? Ludzi, którzy nie chcąc
   spędzić życia na taśmie produkcyjnej lub na kasie w supermarkiecie
   starają się zdobyć wykształcenie? Dyplom wyższej uczelni determinuje
   w Polsce całe życie i nie ma większego znaczenia czy ktoś na tych
   studiach kserował notatki, czy też spędził setki godzin w czytelni.
   Niektóre dawne wartości i ideały sprawdzające się w realiach
   minionego systemu w dzisiejszej rzeczywistości poprostu się nie
   sprawdzają. Z tym chyba pani doktor nie może się pogodzić. Ja jestem
   zadowolony z obecnego systemu. Nie zależy mi na tym, aby należeć do
   wąskiej elity z etykietą intelektualiści. Zależy mi na realizacji
   swojej kariery i ambicji w taki sposób, w jaki sam to widzę. Nie
   widzę sensu wpasowywania się w nieco przykurzony schemat.
   Pozdrawiam wszystkich podejmujących dalszą edukację i życzę
   powodzenia na studiach oraz w dalszej - lepszej pracy.
  • 18.03.09, 07:02
   Skończyłem studia w 1997, komputery już były ;) internet jeszcze
   wdzwaniany... może to powodowało, że lektury czytaliśmy, prace
   semestralne pisaliśmy, część ręcznie, a mniejszość już
   komputerowo... Były zaliczenia i egzaminy, wszystko najczęściej
   ustnie. Siedziało się całymi dniami w czytelni, szperało po
   bibliotekach, oczywiście, ksero jak najbardziej, bo co innego
   pozostawało, jak w mieście były dwie książki, a studentów "nieco
   więcej" ;) ? Ale jedno było pewne, nikt nie kompilował prac, nikt
   nie ściągał z sieci gotowców... Studenci dzisiaj sami idą na
   łatwiznę, bo uważają studia za element zdobycia papierka, nie
   wiedzy, wykształcenia, obycia, obtrzaskania... Mam zawieszony
   doktorat, może kiedyś do tego wrócę, a chciałbym, ot dla siebie, bo
   to lubię, ale praca, dom, rodzina...

   Zacznijcie wymagać od siebie, potem od wykładowców... i pamiętajcie,
   pracodawca jednak weryfikuje wasze umiejętności, a studia, dobre
   studia, uczą samodzielności podejmowania decyzji, analizy danych,
   weryfikacji itp itd...
   --
   Kaczyzm obalony ! :-)
   • 18.03.09, 08:00
    Syn studiuje na AGH. Bardzo trudny wydział, po I roku nie została ich nawet
    połowa. Mieszka w domu, od momentu podjęcia studiów uczy się non stop z
    dwutygodniową przerwą w wakacje. O imprezach, życiu studenckim czy jakichkolwiek
    innych rozrywkach nie ma co mówić. Wczoraj w nocy (studia dzienne!!!) wrócił z
    egzaminu a dzisiaj od rana szuka kontaktu do interesującej uczelni brytyjskiej.

    Dlaczego?
    1. Program studiów układał ktoś, komu nie przyszło do głowy, że 8 egzaminów w
    sesji zimowej to może jednak trochę za dużo.
    2. Wykłady sobie, ćwiczenia sobie a większość egzaminów to czysta loteria.
    3. Zbyt mało ćwiczeń!! Wydział "oszczędza" na studentach, co doprowadza do tego,
    że lwia część materiału do egzaminu jest nawet nie zasygnalizowana na zajęciach.
    4. Traktowanie studentów jest skandaliczne. To jest opinia każdego studenta tego
    wydziału, z którym rozmawiałam. Elementarny brak szacunku jest porażający. To
    zresztą charakterystyczne dla większości wydziałów na AGH. Tak było ponad 20 lat
    temu i tak jest teraz.
    5. Brak kompetencji wielu "nauczycieli" a często elementarnej wiedzy z
    prowadzonego przedmiotu jest powszechny i rażący.

    Wniosek: Młody w końcu zrozumiał, że szkoda czasu i zdrowia na kopanie się z
    koniem. Wyjeżdża, tak jak to zrobiło wielu jego kolegów. Żaden nie żałuje.
  • Gość: seb IP: 195.216.109.* 18.03.09, 07:06
   i w Polsce, wykładowców oraz wyposażenie tamtejszych uczelni. Wszystko na temat.
  • Gość: Kari IP: *.gprs.plus.pl 18.03.09, 07:10
   Np. na SGH nie mam grup i jest fajnie-mozesz nikogo nie poznac blizej niz
   "siema, obczajasz te state?" przez 5lat. Polecam jako jedyną uczelnię-trudno o
   lepszy wybór, przynajmniej w wymiarze towarzskim.
  • Gość: LuriTuri IP: *.aster.pl 18.03.09, 07:23
   Obowiązkowe wykłady i sprawdzanie listy są sprzeczne z tradycją
   akademicką. Obserwacje autorki tekstu są, niestety, słuszne. To nie
   studia, ale szkółka. Ale zdarzają się poważni i ambitni studenci,
   ktorzy chcą i potrafią samodzielnie się uczyć.
  • Gość: StudentkaZKrakowa IP: 149.156.222.* 18.03.09, 07:36
   Generalizowanie, że wszystkie uczelnie są takie to wg. mnie błąd. Moja uczelnia
   wymaga ode mnie bym chodziła na wszystkie wykłady, bo są obowiązkowe. Egzaminy
   bez wiedzy nie do zdania, zaliczenia zależne od obecności, ale pytanie na
   każdych zajęciach i kto nie odpowie musi na dyżur do prowadzącego iść i zaliczyć
   braki to chyba wysoki próg do pokonania? W artykule napisano, że ludzie gonią do
   stypendium i się nie znają:D, mój rocznik liczy 150 osób znam ich wszystkich z
   imienia i z nazwiska:)
  • Gość: liu IP: 212.76.37.* 18.03.09, 07:57
   Wiecie co, na Jerozolimskich 200 jest taka szkoła, gdzie aby zdać trzeba
   zakuwać dniami i nocami, a jak ktoś tym wyjątkowym studentom mówi: łatwo, bo
   prywatna, to młodych krew zalewa. Najważniejsze i cenne jest to, że Ci młodzi
   ludzie, to przyszły, wartościowy "narybek" inteligentnej rzeszy pracujących
   Polaków!
   • Gość: silence IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.09, 08:09
    Po części autorka artykułu ma rację, ale tylko po części! Na studiach jest
    zdecydowanie za dużo osób, które nie powinny się tam znaleźć to fakt! Ale to co
    prezentują sobą uczelnie to też jest masakra. Mimo, że studiuję na można
    powiedzieć renomowanej uczelni to po prostu poziom niektórych wykładowców jest
    tragiczny. Na wielu ćwiczeniach przeważa pogląd, że studenci mają robić
    prezentacje - i tak dzielimy się na grupy, wklepujemy w domu coś do power
    pointa, przedstawiamy to klasie, która i tak nie słucha, dostajemy 3 lub 4 lub 5
    - tak upływają wszystkie zajęcia do końca semestru i przedmiot zaliczony. A
    wykładowca jest zadowolony, bo nic nie musiał robić, miał okazję do
    skrytykowania jakiegoś błędu w prezentacji i jeszcze dostał wszystkie materiały
    itd (tak o, żeby później "w razie co" mógł wykorzystać)- bo bez tego zaliczenia
    nie wystawi. I co z tego ,że większość z nas chciałaby mieć normalnie prowadzony
    przedmiot z końcowym zaliczeniem? Zawsze się znajdzie ktoś kto się ucieszy z
    pomysłu zrobienia prezentacji na zaliczenie, a wykładowcy to na rękę. I jeszcze
    później się tłumaczy, że może niektórym to nie pasuje, ze on każe prezentacje
    robić, ale, że na obronie teraz trzeba też prezentację przygotować i dzięki temu
    będziemy umieli. Ale my to umiemy z liceum!!! Jeśli ktoś z Akademii Morskiej to
    czyta to ja proszę - dość prezentacji!!!! Dajcie nam więcej laborek
    komputerowych, gdzie można nauczyć się obsługi przydatnych programów!
  • 18.03.09, 08:00
   pracuję wśród dzieci tuż po studiach albo w trakcie studiów
   studia są językowe
   dzieci z trudem przebijają się przez teksty pisane
   i żadne z tych dzieci nie potrafi ani słowa wykrztusić w języku, z
   którego już mają albo za rok-dwa będą miały magisterium
   coś tu jest nie halo...
   • Gość: dziecko IP: *.chello.pl 18.03.09, 14:36
    to fantastycznie, że jako "nie-dziecko" niesiesz nam, dzieciom, możliwości
    obcowania ze sobą. Wyraźnie napuszasz się pisząc, że umiejętność czytania nie
    jest Ci obca (boś nie dziecko, prawda? Ty tylko z nimi pracujesz..). Gratulacje.
   • Gość: mlody IP: 195.205.147.* 19.03.09, 10:42
    tak to jest na dziennych panstwowych :P dlatego ja wole zaplacic i
    jestem na prywatnej uczelni, niestety nie stać mnie na to dlatego
    pracuje i musze sie uczyc w trybie niestacjonarnym. Jest cieżko -
    naprawdę uczelnia jest najleprza w moim woj. oczywiscie w rankingu
    prywatnych uczelni. Inwestuje w siebie dla kasy jasna sprawa ale
    tez dlatego ze to lubie i moge sobie pozwolić na studiowanie. Nigdy
    w to nie wierzyłem a tu po maturze sie okazało że to nie takie
    trudne i sie spełniam choć jest cieżko.
  • Gość: M&M IP: 195.47.201.* 18.03.09, 08:01
   szrzy się nepotyzm. To właśnie ci zacni profesorowie obsadzają
   swoimi dziećmi i szwagrami uczelnie. No bo przecież mój synek jest
   bradzo zdolny i przecież powinien być asystentem to co że ma to samo
   nazwisko co ja to nawet dobrze. Jedna wielka zgnilizna. Znam mnustwo
   takich przypadków. A ci najlepsi absolwenci którzy "WYMAGALI OD
   SIEBIE NAWET GDY INNI OD NICH NIE WYMAGALI" i to o nich uczelna
   powina zabiegać żeby zostali na uczelni i przekazywali swoją ciężko
   zdobytą wiedzę dalej niestety nie mają na to szans ot taka polsak
   rzeczywistość. Dzięki Bogu że są w Polsce prywatne firmy i
   korporacje które potrafią wyłapać tych najleprzych, kreatywnych i w
   sumie zarabiają leprzą kasę i bardziej mogą się rozwijać w
   zachodniej firmie niż w tym bagnie pseudo - uniwersyteckim.
  • Gość: juliannacz IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.09, 08:04
   Kilka lat temu ukończyłąm dzienną polonistykę w Poznaniu i pierwszy
   raz szłyszę, żeby na moich studiach jakieś wykłady były
   nieobowiązkowe. Siedziałam na uczelni prawie codzienie od 8.30-
   19.00. W wolnych chwilach biblioteka, wieczorem i w weekend nauka.
   To, o czym przyczytałam w tym artykule, w głowie mi się nie mieści.
   To tylo Polska...
  • Gość: helium-3 IP: *.dip.t-dialin.net 18.03.09, 08:16
   Technologizacja USA w pigulce w linkach, probka elementow
   strategicznych USA:

   USA w oczach wlasnej agnecji wywiadowczej CIA:

   www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
   Egzaminy "panstwowe" w USA:

   www.ets.org
   Uczelnie USA w rankingu swiatowym:

   www.arwu.org/rank2008/en2008.htm
   Wszystkie firmy w USA:

   en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_of_the_United_States
   Energia atomowa w USA, ranking swiatowy:

   en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
   Najwieksze koleje pasazerskie w USA, Amtrak

   www.amtrak.com
   Wiadaca firma dostarczaja multimedia do domu produkujaca
   procesory INTEL

   www.intel.com/
   Jedna z najlepszych uczelni w USA Princeton

   www.princeton.edu
   Jedno z wiadacych technologicznych laboratoriow rzadowych Livermore

   www.llnl.gov
   Armia USA

   www.army.mil/
   Ministerstwo (Departament) Energii:

   www.energy.gov/

   Jedna z wiodacych firm samochodowych

   www.ford.com
   Najwieksze linie autobusowe grehound

   www.greyhound.com/home/
   Wszystkie linie lotnicze w USA

   en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_the_United_States
  • Gość: _kb IP: *.elblag.dialog.net.pl 18.03.09, 08:33
   Szanowny Panie Doktorze,
   Zmieniająją się czasy, sposób studiowania również.
   Czas pokarze czy na lepsze, czy na gorsze...
   • Gość: W IP: *.mynet.com.pl 18.03.09, 09:47
    Jeżeli autor wypowiedzi jest studentem nowego sortu... to już pokazał. Kogoś
    przyszłość pokarze takim studentem i tym co pokaże na egzaminie...
   • 18.03.09, 12:41
    Czas już nas pokarał takimi, jak ty...
  • 18.03.09, 08:37
   Idzie dwóch studentów ulicą , nagle znajdują na chodniku jakiś
   papier:
   - Ty, co to jest?
   - Nie wiem
   - To co, kserujemy?
  • Gość: acomitam IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.09, 08:38
   Oczywista oczywistość. Obecnym studentom, zwłaszcza tym zaocznym,
   nawiększą trudność sprawia wyszukanie materiałów w internecie.
   Skserowanie ich to już betka. To mają najlepiej opanowane. I
   faktycznie potem pojawiają się wykształcone matoły.
   • Gość: Aparat cyfrowy IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.09, 11:38
    Ciekawe jaki matoł kseruje to, co znalazł w Internecie :)
    • 18.03.09, 12:09
     Gość portalu: Aparat cyfrowy napisał(a):

     > Ciekawe jaki matoł kseruje to, co znalazł w Internecie :)

     To proste - student!
  • Gość: dr_zrehabilitowany IP: *.aster.pl 18.03.09, 08:46
   Od studentów nic nie wymagam, bo nie chcę utrudniać sobie życia - niewiele mi
   płacą za egzaminy poprawkowe. Renoma szkoły mnie nie interesuje, bo jestem od
   lat związany z SGH, to jest moja Alma Mater i nigdy nie dam nikomu wizytówki z
   napisem Wyższa Szkoła... bo wstyd. Zresztą "renomę" tej szkoły wyrabiają
   bardzo miłe i kompetentne panie z działu promocji a nie kadra naukowa. Kilka
   bilbordów w mieście i miejsce w rankingu szkół wyższych wystarczy, żeby mieć
   opinię szkoły renomowanej
  • Gość: ZiomisławPaliblant IP: *.e-wro.net.pl 18.03.09, 08:47
   90% studentów to gó... najpodlejszego sortu, które nidgy nie powinno zdać matury.
   Ale spokojnie, matematyka obowiązkowa niedługo :)
   • Gość: Anna IP: *.chello.pl 18.03.09, 08:55
    Ty mądruś pewnie zwalałes na maturze matematykę, a teraz mędrkujesz, większośc
    kiedyś zdała maturę z matmy tylko dlatego że ściągali, ale zapomniał wół jak
    cielęciem był.
    • Gość: kocik IP: *.vsoft.pl 18.03.09, 11:03
     To ciekawe, orłem z majcy nie byłem. Bez sciągania zdałem na 4.5. Majca była bardzo prosta na maturze :-)
    • Gość: ZiomisławPaliblant IP: *.e-wro.net.pl 18.03.09, 19:07
     To że ty robisz wszystko na odpie... to nie znaczy jeszcze, że wszyscy tak robią.
     Powiem krótko Aniu - lepszy z ciebie pożytek będzie, jak dasz ciała swojemu chłopakowi.
   • Gość: hektor IP: *.multimo.pl 21.01.10, 00:08
    Pewnie myślisz, że jak masz na papierku to i w głowie ??
  • Gość: Krakowski kwiatek IP: *.ds3.agh.edu.pl 18.03.09, 08:51
   Jeśli na roku jest 500 osób (jak na kierunku prawo na UJ), to chciałabym zapytać autora tekstu, jak ich wszystkich przeegzaminować ustnie? Może warto zacząć w listopadzie, żeby się wyrobić przed końcem sesji zimowej? Na Wydziale Prawa i Administracji UJ w ogóle większość egzaminów jest testowa, a jest to najlepszy taki wydział w kraju. W zeszłym roku w Polsce egzamin na aplikację adwokacką, notarialnią, radcowską zdało najwięcej w Polsce osób, które są absolwentami UJ. Dlatego nie rozumiem jęków redaktora. Aha, książki... tak, książki kserujemy. Jeśli do jednego przedmiotu (jak czasem bywa) jest wymaganych 5 książek, a kosztują zwykle 60, 70, 80 i więcej złotych, to nas po prostu nie stać. Weźcie się za uczelnie prowincjonalne. Siostra mojej koleżanki studiuje na Akademii Jana Długoszła w Częstochowie - koleżanka twierdzi, że raz widziała tamtą uczącą się, a jest na III roku.
   • Gość: byczasta IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.09, 13:09
    moze dziewcze ma indywidualny tok studiów.
    to takie nienormalne?

    Zazwyczaj indywidualni chodza do bibliotek i na egzaminy ustne - każdy.
    Jak widać można... dodatkowo - oni nie mają siodemek z egzaminów. Bo muszą
    umieć... i chcą umieć - wykładowcy to wiedzą.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.