Dodaj do ulubionych

środki poetyckie- pomózcie pilne

09.09.07, 15:00
Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
radość- jak określić w przenośni
gniew- jak określić porównanie i wyraz dzwiękonaśladowczy
pisanie wiersza- neologizm i epitet
komponowanie piosenki -porównanie , przenośnia


Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
smak ulubionych słodyczy
zapach lasu po deszczu
wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz

Pomózcie proszę!
Edytor zaawansowany
 • Gość: Ewa IP: *.kalisz.mm.pl 07.01.08, 16:09
  ja też mam z tym kłopot jutro sprawdzian a w czwartek egzamin na
  dodatek pani się mnie uczepiła że dwa dni przed egzaminem i nic nie
  umiem. Jutro mnie zapyta. Z kąd mam to wziąć?
 • Gość: pala234 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.09.08, 19:35
  pomużcie mi jakokresilci sirotki poetyckie
 • Gość: LOLITKA IP: *.chello.pl 08.01.09, 17:22
  Trzeba bylo uwazac na lekcji...jakbys uwazala to bys
  wiedziala!!!!;***
  Wpisz sobie w google "środki poetyckie" i tam powinno być co to
  znaczy.

  PS.Radze ci lepiej uwazac na lekcjach!!!!
 • Gość: LamusekXD IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.10, 14:30
  Smak ulubionych słodyczy : Np. czekolada słodka, brązowa i smaczna
  Zapach lasu po deszczu : Lekki orzeźwiający, świeży i przyjemny
  Wygląd porawy, której najbardziej nie lubisz : Np. szpinak zielony, brzydko pachnie i jest nie smaczny

  To na tyle Pozdro. 6D 2010r ;) Patryś z tej storny ;]
 • Gość: Weronika IP: *.xdsl.centertel.pl 16.03.11, 16:18
  to jest bardzo proste . niektore nazwy sa odpowiedzia na twoj epytanie !!
 • Gość: Linda IP: 212.160.111.* 08.01.08, 20:19
  radość( przenośnia)-uśmiech dnia (życia), słoneczny promień życia,
  złota kropla ...? iskierka (iskra)
 • Gość: Linda IP: 212.160.111.* 08.01.08, 20:21
  gniew- wściekła jak osa
 • Gość: natalka IP: *.chello.pl 28.01.08, 17:07
  to znaczy odwal cala robote za mnie... Z kads to znam :D:D
 • Gość: polak IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.08, 13:47
  pisze się SKĄD- zapamiętaj to
 • Gość: Karolka ;) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.08, 22:31
  Mam poidręczniki "Między nami" i jestem w trakcie robienia tego zadania ;]po
  kilku słowach napisanych przez Was, mniej więcej wiem o co biega, i umiem to
  napisać ;]To wcale nie jest trudne jak się pomyśli! Pozdrawiam!
 • Gość: uy6765 IP: 195.116.179.* 07.09.10, 19:29
  h896786856
 • Gość: Polak IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.08, 13:48
  Homonimy - wyrazy jednakowe fonetycznie i ortograficznie, ale różne
  semantycznie i etymologicznie; np. para (wodna, zakochanych), klucz
  (do drzwi, znak muzyczny, zasada). Współcześnie rozróżniane
  wyłącznie na podstawie kontekstu zdania w jakim zostały użyte.

  Antonimy – są to wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Stosowany w
  stylistyce w celu wydobycia kontrastów myślowych i emocjonalnych
  np.: zło-dobro, piekło-niebo, biały-czarny,

  Apostrofa - retoryczny zwrot do osoby, uosobionych pojęć lub rzeczy;
  apostrofa nadaje, np. Czego chcesz od nas, Panie...

  Inwokacja -rozpoczynające utwór epicki wezwanie do bogów, muz itp.
  Np. „Boże, dlaczego mnie opuściłeś?”

  Powtórzenia - zabieg stylistyczny polegający na dwukrotnym lub
  wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego:

  Anafora- polegająca na powtarzaniu jakiegoś słowa na początku
  kolejnych wersów, zdań itp. Np. „Nie ma myśli – są tylko
  instynkta,/Nie ma pragnień – są tylko apetyty,”

  Epifora-polega na celowym powtarzaniu jakiegoś słowa na końcu
  kolejnych wersów, zdań itp.

  Synonimy - wyraz lub związek frazeologiczny zbliżony znaczeniowo do
  innych wyrazów lub związków frazeologicznych, które w określonych
  kontekstach mogą występować zamiennie. Np. król- władca.

  Porównania - zwrócenie uwagi na cechy i właściwości opisywanego
  zjawiska za pomocą porównywania go do innego zjawiska, co służy
  również interpretowaniu tego pierwszego. Np. „zimny jak lód”.

  Epitety - wyraz określający w tekście literackim, a także mówionym,
  rzeczownik, najczęściej w postaci przymiotnika, który wskazuje
  właściwości w sposób bezpośredni bądź metaforyczny, np. czerwona
  róża, "gorzkie gwiazdy" .

  Metafory - zespół wyrazów zyskujący specjalne, odmienne znaczenie od
  tego, które wynika z poszczególnych jego składników, np. „morze
  gwiazd”.

  Hiperbola (przesadnia) – metafora, w której występują elementy
  zamierzonej przesady. Polega na wyolbrzymieniu i uintensywnieniu
  składników obrazu zawartego w przenośni w sposób przekraczający
  granice prawdopodobieństwa. Hiperbola występuje w metaforach
  potocznych (np. taczać się ze śmiechu, umierać ze zmęczenia,
  nieziemska piękność), przede wszystkim jednak w artystycznych,
  poetyckich.

  Oksymoron (epitet sprzeczny) – najprostsza forma paradoksu, będąca
  zespoleniem dwóch wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych i wzajemnie
  się wykluczających, którym zostaje nadane znaczenie przenośne
  np. „śpiesz się powoli”, „blask ciemnieje”.

  Antyteza – zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo elementów w
  celu uzyskania silniejszego efektu np.: „Ma granice –
  nieskończony...”

  Kontrast – przedstawienie zjawiska, zdarzenia, postaci za pomocą
  drugiego, zupełnie innego, przeciwstawnego (zjawiska). Dzięki
  zastosowaniu kontrastu prezentowany element świata przedstawionego
  jest bardziej wyraźny, uwydatniają się jego cechy charakterystyczne.

  Peryfraza (omówienie, opisanie) – zastąpienie nazwy przedmiotu,
  czynności, osoby lub cechy bardziej rozbudowanym opisem:
  charakterystyką, metaforą np.: „gwiazda ognista”- słońce.

  Personifikacja (uosobienie, animizacja, ożywienie) – przedstawienie
  pojęć abstrakcyjnych, a także zjawisk przyrody, zwierząt, roślin,
  przedmiotów jako działających postaci ludzkich. Wiąże się z alegoria
  i apostrofą. Jako podstawa metafory tworzy zwykle rozwinięty obraz
  poetycki.

  Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) – rodzaj instrumentacji
  głoskowej polegający na naśladowaniu za pomocą dźwięków różnych
  pozajęzykowych zjawisk akustycznych, np. głosów występujących w
  przyrodzie. Najprostszą forma onomatopei są wyrazy
  dźwiękonaśladownicze, których brzmienie przypomina nazwane za ich
  pomocą dźwięki naturalne, np. kukać, miauczeć, świst, zgrzyt.
  Posługiwanie się takimi wyrazami pozwala autorom tekstów
  artystycznych osiągnąć większą wyrazistość opisu np. ryk ludzkich
  głosów, trzask włóczni, szczękanie kos.

  Pytanie retoryczne – zdanie ujęte w formie pytania na które nie
  oczekuje się odpowiedzi, stosowane w celu zwrócenia uwagi słuchacza
  na treść wypowiadaną przez autora lub dla nadania jej silniejszego
  zabarwienia uczuciowego.

  Elipsa (wyrzutnia) – pominiecie fragmentu tekstu, który nie
  przeszkadza w zrozumieniu całości, co pomaga unikać powtórzeń.
  Elipsami są najczęściej równoważniki zdań.
  Wykrzyknienie (eksklamacja) – krótkie zdanie wykrzyknikowe wtrącone
  w tok wypowiedzi, wyrażające bardzo silną emocję. Eksklamacja często
  występuje w formie apostrofy. np. „Przeklęty, kto zasmuca matkę
  swoją!”.

  Groteska – przedstawienie jakiegoś zdarzenia, osoby w sposób silnie
  przejaskrawiony i wynaturzony przez kontrastowe zestawienia,
  mieszanie różnych stylów języka, łączenie realizmu z groteską,
  humoru z tragizmem. Narrator czy podmiot liryczny wyraźnie odcina
  się od tego, co przedstawia w groteskowy sposób.

  Przerzutnia – zakończenie zdania w następnym wersie (niezgodność
  intonacji zdaniowej z intonacją wersową).

  Alegoria- treść, która poza znaczeniem dosłownym ma jeszcze jedno:
  ukryte i domyślne (często występuje w bajkach, gdzie bohaterowie
  zwierzęcy uwydatniają ludzkie wady).

  Rym- powtarzanie się identycznych bądź zbliżonych brzmieniem głosek
  znajdujących się w określonej pozycji – najczęściej na końcach
  wersów.

  Zdrobnienie- pieszczotliwe, czułe określenie czegoś lub kogoś za
  pomocą dodania do wyrazu podstawowego formantu: -ka -ko -utki -nik –
  ek –eńko –ić –enie –eczek
  (np.: dom-domeczek; mało- maleńko).

  Zgrubienia- tworzymy je, aby podkreślić niechęć i negatywne emocje
  do opisywanego zjawiska bądź uwydatnienia jego wieku za pomocą
  dodania do wyrazu podstawowego formantu –sko (np.: pies- psisko;
  komputer- komputerzysko).

  Alegoria- to przedstawienie pojęć oderwanych, przez obraz o
  znaczeniu przenośnym, jednoznacznie określonym i ustalonym
  konwencjonalnie. Związana jest z obiegowymi konwencjami i
  stereotypami myślowymi oraz powszechną wiedzą o zjawiskach (np. lis
  w potocznym odczuciu kojarzy się z chytrością). Treść alegoryczna
  utworu nadaje się do jednoznacznego odczytania. Na alegorii opierają
  się często bajki.

  Paradoks- zaskakujące sformułowanie, w sposób efektowny prezentujące
  myśl lub ideę przeciwstawiającą się stereotypowym mniemaniom.
  Paradoks łączy sprzeczności, formułując tym sposobem nowe prawdy.
  Zdaje się prowadzić do logicznej sprzeczności, lub sytuacji
  przeczącej zdrowemu rozsądkowi.

  Porównanie homeryckie - jest to porównanie, którego drugi człon jest
  rozbudowany tak, że stanowią odrębną epizodyczną scenkę. Niezwykła
  plastyczność opisów osiągnięta przez bogactwo epitetów
  np.: "żołnierze padali jak liście z drzew".

  Neologizmy-to nowe elementy języka (wyrazy, ich znaczenia, wyrażenia
  i zwroty), które powstają w wyniku jego nieustannego rozwoju. Mogą
  one być potrzebne i udane albo zbędne i niepoprawne. Najczęstszymi
  przyczynami ich powstawania są bieżące potrzeby nazewnicze, związane
  z nowymi przedmiotami, czynnościami, instytucjami, oraz chęć
  odświeżenia słownictwa. Przeciwieństwo archaizmów.

  Symbol-motyw lub zespół motywów występujący w dziele, będący znakiem
  treści bezpośrednio nie ujawnionych (ma znaczenie głębsze, ukryte,
  niejasne) i mający sygnalizować ich istnienie dający możliwość
  rozmaitych interpretacji; jeden z podstawowych środków ekspresji w
  literaturze. Mający umożliwić sugerowanie tajemniczej i
  wieloznacznej natury świata.
 • Gość: Ktoś ;pp IP: *.jeleniagora.vectranet.pl 08.09.09, 19:39
  A ma ktoś zadanie 5 z strony 6 ?
 • Gość: gosc IP: 93.181.189.* 03.09.10, 16:35
  ku... pomuz ktos tez mam problem z tym zadaniem 4a
 • Gość: wy noby IP: 93.181.189.* 03.09.10, 16:37
  nie umiecie tego zrobic pedalki
 • Gość: gfr IP: *.gl.digi.pl 06.09.10, 16:02
  mam
 • Gość: fhkhkl IP: 195.116.69.* 06.09.10, 19:12
  nmmnmn.kj......................m,kjjjjjjjjjjjjjjjklj;kkh;;;;;;;;;;;;;;lkkkkkkkkkkkkkkouiiou]
 • Gość: beata IP: *.adsl.inetia.pl 11.09.11, 21:04
  jesteście niepoważni
 • korneliaaa1 04.02.08, 13:00
  witam, nie wiem, co sie dzieje w tych szkolach, skoro zadaje sie prace, nie
  przygotowujac i nie opracowujac materialu wczesniej.
  Kochani, srodki poetyckie - mamy wiec do czynienia z poezja, czytanie wierszy
  nie jest sztuka latwa, ale rozwija wyobraznie, jest niesamowita zabawa. Mnie
  uczono jeszcze w liceum, ze poezja to takie czepianie sie slow. Skoro poeta
  pisze o domu, to czym jest dom - schronieniem, rodzina, bezpieczenstwem itd...
  Srodki stylistyczne uzywane w wierszach kaza nam pytac, a dlaczego tak uzyl
  poeta, dlaczego takiego porownania, skoro mogl wprost. Radosc - zamiast radosc,
  poeta napisal: usmiech serca - powiedzmy. I teraz mysle sobie - usmiech serca -
  usmiecha sie serce, choc wiadomo, ze serce sie nie smieje, ale smiejemy sie, gdy
  nam dobrze, gdy piekna pogoda, slonce swieci, serce to dobroc, a jak dobroc to
  lekkosc na duchu, brak wyrzutow sumienia... Mozna tworzyc i mnozyc, co nam sie
  kojarzy. Gdyby poeta powiedzial radosc - to kazdy by wiedzial - radosc i
  poszedl do domu, a jak powie usmiech serca , to kazdy to moze troszke inaczej
  zinterpretowac i o to w poezji chodzi. Gniew - porownanie - musi miec slowko
  jak, niby, czyli np. gniew niczym huk wystrzalu ...jak zgrzyt drzwi w piwnicy
  itd.Dzwiekonasladowcze - czyli kukuryku itd.. Mam nadzieje ,ze chociac troche
  to Wam da. Proponuje przeczytac Jezyk polski dla polonistow - to jaki poradnik
  pod red Porayski - Pomsta, zrobic notatke ze srodkow stylistycznych raz na
  zawsze i cwiczyc - zaczac od Ewy Lipskiej, a nie Herberta, moze Swietlickiego,
  Grochowiaka i czepiac sie slow, pytac - dlaczego i szukac skojarzen
  pozdrawiam
 • Gość: ja:) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.09.08, 16:48
  mam taki sam problem xD
 • Gość: Julia IP: 217.98.103.* 07.09.08, 18:40
  nic latwiejszego..czy ty korzystaz z cwiczen ,,miedzy nami'' i
  chodzisz do 6 klasy...jak powiesz czy tak to dam ci odpowiedz
 • Gość: Agatkaaa IP: 83.10.216.* 07.09.08, 18:49
  tak prosze pomoz
 • Gość: do julii IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.08, 19:04

  julia pomoz mi prosze
 • Gość: korni IP: *.msb.vectranet.pl 08.09.08, 17:38
  jestem w 6 klasie i mam podręcznik między nami i jest zdanie ze strony 5 i 6 i
  nie rozumiem tych zadań czy byś mi pomogła???
 • Gość: Agatkaa IP: 83.10.216.* 07.09.08, 18:43
  sluchaj monia ty pewnie chodzisz do 6 kl. i masz podreczniki miedzy
  nami ja tez mam taki sam problem jak ty i musze to zrobic na
  jutro ...Jesli dostaBas odpowiedz od kogos to pomoz mi blagam cie
 • Gość: EDEK IP: 83.10.216.* 07.09.08, 18:50

  POMOCY PROSZE ...
 • Gość: Karolka ;) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.08, 22:35
  Mam podręczniki "Między nami" i jestem w trakcie robienia tego zadania ;]Po
  kilku słowach napisanych przez Was, mniej więcej wiem o co biega, i umiem to
  napisać ;]To wcale nie jest trudne jak się pomyśli! Przynajmniej, jeśli się
  chodzi do szóstej klasy, powinno się to wiedzieć... Podstawowe rzeczy! Pozdrawiam!
 • Gość: red IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.08, 22:59
  Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
  radość-promieniejesz jak słońce na niebie
  gniew- wyglądasz jakbyś za chwilę miał wybuchnąć; bum
  pisanie wiersza- wierszotworzenie lub wierszoletyzm; twórczość własna
  komponowanie piosenki -komponowanie piosenek jest jak tworzenie
  własnego świata iluzji; skaczące barwne znaczki po pięciu strunach
  melodii


  Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
  smak ulubionych słodyczy - delicje są niczym marzenia do spełnienia
  zapach lasu po deszczu- dookoła czuć zapach świerkowych i sosnowych
  drzew oraz żywicę
  wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz - pulpety wyglądają jak
  końskie bobki:)

 • Gość: Tysiia. IP: *.stg.pl 03.09.09, 14:57
  Dzięękujęęę!...!!
 • Gość: MoniŚ IP: 82.160.202.* 07.09.09, 19:50
  ejj mÓgłby mi ktoS wysłac Te odpowiedzi z zadania 4 ze strony 6 ?;p
 • Gość: do red IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.09.10, 19:24
  jesteś super !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Gość: uczeń IP: *.chello.pl 10.09.09, 18:15
  Dzięki! Jesteś WIELKI!
 • Gość: gggsgs IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.09.10, 15:27
  gó...
 • Gość: Ewcia IP: *.cdma.centertel.pl 05.09.10, 19:50
  Dzięki uratowałeś mi skórę. :D
 • Gość: natii IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 03.09.09, 15:55

  radosc : fruwam ze szczescia
  gniew jestem zly jak lew grrrr
  pisanie wiersza rozwierszowalem sie latwe rymy
 • krysia1324 06.09.09, 10:41
  pomuście pilnie w zadaniu prosze
 • Gość: . ;] IP: 188.33.159.* 06.09.09, 12:20
  hah. ;D praca domowa z Między namii kl6. ;) właśnie to robię ;]
  jutro będę miała ją ocenianą ;D i wiem ,że nie dostanę nic poniżej
  4. ;] dzięęęki.
 • Gość: karolaa IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.09.09, 21:06
  > Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
  > radość- jak określić w przenośni
  > gniew- jak określić porównanie i wyraz dzwiękonaśladowczy
  > pisanie wiersza- neologizm i epitet
  > komponowanie piosenki -porównanie , przenośnia
  >
  >
  > Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
  > smak ulubionych słodyczy
  > zapach lasu po deszczu
  > wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz
  >
  > Pomózcie proszę!
 • Gość: Dusia IP: 83.1.98.* 10.09.09, 21:49


  Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
  radość- śmiać się jak głupi do sera
  gniew- wychodzić z siebie, wrr
  pisanie wiersza- neologizm ( każdy wymyśla sam ale może być
  wierszokletyzacja), natchnione ( epitet)
  komponowanie piosenki -porównanie , przenośnia ( przerosło mnie i
  matkę profesora)


  Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
  smak ulubionych słodyczy - jak ambrozja, niebo w gębie itd.
  zapach lasu po deszczu ( nie da się opisać jakby się dało poezja
  była by niepotrzebna)
  wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz ( wyglądało jak bobek
  królika - coś w tym stylu )

  A teraz pozwolę sobie na uwagę osoby która poezję szczerze miłuje -
  takiej pracy domowej uczeń powinien nie odrobić dla dobra literatury
  polskiej, wszystkich muz i przyszłych recenzentów tomików poetyckich.
 • karo1997 06.09.09, 21:27
  Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
  radość- jak określić w przenośni
  gniew- jak określić porównanie i wyraz dzwiękonaśladowczy
  pisanie wiersza- neologizm i epitet
  komponowanie piosenki -porównanie , przenośnia


  Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
  smak ulubionych słodyczy
  zapach lasu po deszczu
  wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz

 • Gość: ..... IP: *.stk.vectranet.pl 07.09.09, 18:42
  no właśnie ! pomóżcie !!
 • Gość: fg IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.09.10, 19:25
  jhhhh
 • Gość: edyta IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.09.09, 19:57
  no i ja tez to właśnie z dzieckiem odrabiam.......nie przypominam
  sobie żebym sama sie czegoś takiego uczyła,może mniej skomplikowane
  to było i bardziej prostym językiem....:-)no ale cóż.....musze
  przyznać że beznadziejne niektore te zadania.....dobrze ze ten net
  jest hehehehe:-)pozdrawiam wszystkich którzy nad tym siedzieli i
  tych ktorzy maja to jeszcze przed sobą:-)
 • Gość: marzena IP: *.85-237-173.tkchopin.pl 10.09.09, 21:13
  bardzo prosze o pomoc;zeszyt ćwiczeń miedzy nami str.6 cw3 prosze o szybką
  odpowiedz mam to na jutro.Z gory dziękuje
 • Gość: amti IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.09, 15:22
  komponowanie piosenki-porównanie i przenosnie
 • Gość: ;p IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.09.09, 17:57
  no nie wiem te mam z tym problem
 • Gość: wikuszaa IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.09.09, 18:58
  ja mam ten sam problem z tym głupim zadaniem. nie wiem co napisac na
  porównanie do komponowania piosenki
 • Gość: gracjan t IP: *.net.inotel.pl 30.03.10, 19:07
  pomocy!!!!!
  Do wyrazów radość, gniew dobierz po trzy epitety i wyrazy dzwiękonaśladownicze.
 • Gość: ktoś ; P IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.09.10, 19:12
  ja właśnie też tego nie wiem ; / tez mam zeszyt ćw. od polaka tego
  wydawnictwa .
 • Gość: mimi IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.09.10, 14:09
  Ta praca domowa jest głupia!!!Ale już skończyłam.
 • Gość: Kacper123456 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 16:54
  polecam uważać na lekcjach :)
  umiem i nie dam odpowiedzi bo
  trzeba było uważać:)
 • Gość: Kacperski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 17:03
  ziomy uważajcie chcecie tylko odpowiedzi co?
 • Gość: ziomuś IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 17:05
  kto gra w metin2
 • Gość: ziomuś IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 17:07

  odpiszcie szybko ziomy

 • Gość: ziomuś IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 17:07
  gracie w metina
 • Gość: beata IP: *.adsl.inetia.pl 11.09.11, 21:08
  tak lecz jeśli ktoś ma problemy z nauką to może nie umieć po to są programy żeby pomóc
 • Gość: Justyna IP: *.adsl.inetia.pl 09.09.10, 19:16
  wyraz dźwięko naśladowczy to grrr do gniewu może być
 • Gość: ,majka IP: 89.74.156.* 27.09.11, 20:34
  tak ja tez tak napisalam!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.