Dodaj do ulubionych

Mały Słowniczek Gwarowy

22.08.06, 17:44
raz jeszcze - z dedykacją dla Kubka, który od dawna pytał o takowy
ja na miarę swoich skromnych możliwości postaram się zacząć, a potem może
ktoś coś dorzuci - zobaczymy
słówka i zwroty, które udało mi się dzisiaj wygrzebać z pamięci, podaję
poniżej; nie szukam w zewnętrznych źródłach, ponieważ to mija się z celem;
chodzi o wciąż żywą cieszyńska gwarę, a nie o badania nad wymarłym językiem...
Edytor zaawansowany
 • stoik1 22.08.06, 18:10
  kilka pożytecznych słówek, do dziś powszechnie używanych, przynajmniej w
  cieszynie; spisałem, co mi wpadło do głowy, pisownia chwilami nieco umowna;
  lecimy...

  ciepać - rzucać ( wyciepać, rozciepać, porozciepywać etc. )
  chytać - łapać ( nachytać se - podpaść, mieć coś pochytane - orientować się w
  czymś etc. )
  być za kimś - czuć sympatię, wspólnotę, albo licho wie co jeszcze ( oni som
  strasznie za sobom - zrozumcie to sobie, jak chcecie )
  marasić - bałaganić
  przikludzić - przyprowadzić ( zakludzić etc. )
  uwidzieć - zobaczyć
  dziwać się - patrzyć
  smolić - mówić od rzeczy
  nasmolić, nasrać ( kogoś ) - zdenerwować
  wysmolony - skąpy, nieużyty ( mówiąc po prostu - wysrany, coś koło tego )
  kurzić - palić papierosy ( cygaretle itd. )
  umrzić - umrzeć
  spómnieć se - przypomnieć sobie ( ja, właśnie mi się coś spómniało... )
  do rzici - do niczego
  pojczać - pożyczyć
  swarzić sie - kłócić się
  suć - sypać
  zowiścić - zazdrościć
  idzie abo i ni - da się, nie da się
  oblec sie, seblyc sie - ubrać, rozebrać ( można i 'do saga' )
  wadzić się - kłócić się
  urżnónć - tu się nie tnie tylko się urzyna, w palec też się można 'urżnónć '
  lecieć, zalecieć - biegnąć
  szkrobać - drapać
  sznupać - drapać ( co żeś tam zaś wysznupoł, stoiku ; ) )
  ukroć - ukroić ( dosyć powszechny przykład skróconej w takich razach formy
  bezokolicznika )
  naprać, piznónć po pysku - ( z łożralcym to czasym inaczy nie idzie )
  warzić - gotować ( nawarzic se też można )
  ukroć - ukroić
  śpiychać sie - śpieszyć się
  pómału - powoli ( z tego wychodzi, że trza sie śpiychać pómału ; ) )
  rychtować - przygotować coś, zrobić ( albo wyrychtować się )
  krawal - awantura ( robić krawal )
  naprany - pijany
  (ł)ożralec - pijak
  gorzołka - wódka
  sranda - coś zabawnego
  cyganić - kłamać
  pytać - prosić
  roki - lata ( np. dwacet roków )
  zmazany - brudny
  dziwoki - nienormalny, a też - szczęśliwy ( jak kierysi je cały głupi ze
  szczynścio )
  jo już je z tego głupi - nic już nie rozumiem
  mieć sie ku sobie - czuc 'coś' do siebie
  być za kimś - lubić kogoś, sprzyjać komuś
  fest - bardzo
  ganc - całkiem
  furt - wciąż
  foter - ojciec
  synek, chłapiec - chłopak
  dziołcha - dziewczyna
  cera - córka
  panoczek, paniczka - pan, pani ( raczej starszy/starsza, ale niekoniecznie )
  pierón, chachar - niepochlebne określenia ( ó = pomiędzy ó a o )
  leser - nierób, hultaj
  słuszny - porządny ( o człowieku )
  miglanc - bystrzak ; )
  puclaty - pucołowaty
  fusaty - wąsaty
  szpatny - nie za piękny
  łoszkliwy - jeszcze brzydszy
  capard - totalny bałagan ( moja sąsiadka tak mówi )
  ździorba - jakieś niepotrzebne śmieci, dzidostwo; ździorba są już przysłowiowe
  flancka - sadzonka
  kulik - patyk, kij
  stołek - krzesło ( spocznij se na stołku... )
  babuć, cycok - świnie, starsze i młodzse
  wurszt - kiełbasa
  kónsek - kawałek
  isto - ciężkie do wytłumaczenia, a bardzo przydatne słowo ( isto ja )
  brać się - kończymy i idziemy, a 'bier się stąd' równie dobrze może się równać -
  spadaj
  oni sóm po jednych pinióndzach - są siebie warci
  podać sie - wdać się w kogoś, być podobnym do...
  robić - pracować ( kaj robisz ? )
  modra kapusta - czerwona
  sklep - piwnica
  padze - przykład specyficznej formy czasownika, niby czasem to samo, a jednak
  nie zawsze...
 • stoik1 22.08.06, 18:14
  'grzebać'
 • stoik1 22.08.06, 18:18
  szykowny - miły, grzeczny, sympatyczny
  zrobić coś 'szykownie' - porządnie, starannie
 • lisia312 17.12.08, 21:41
  isto - rzeczywiście
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • vasermon 22.08.06, 18:29
  Szumne. :)))
 • stoik1 22.08.06, 18:39
 • vasermon 22.08.06, 19:15
  Czyli użycie poszczególnych wyrażeń w zdaniach jako przysłów lub powiedzeń. :)

  1. Ciepać

  Jy, jagby za płot (piec) ciepoł.
  Nowóm mietłe wieszajóm, staróm za psym ciepióm.
  Takim złotym za psami ciepióm.
  Ciepnół to jak psu.
  Godej co chcesz, jagby groch na ściane ciepoł.


  2. Chytać

  Chyto sie żaba muru. /zaczyna powoli gospodarzyć/
  Chytosz muche, a bónk ci uciecze.
  Cudzymi rynkami dobrze gady chytać.
  Gdo dwa zajónce chyto, żodnego nie chyci.
  Jak ptoka chytajóm, pieknie mu śpiywajóm.
  Kaczora chytoł, a gónsiora stracił.
  Nachytoł tam na skóre jak djoboł w Czynstochowie.
  Nie chytej psa za chwost, bo cie ugryzie.
  Od biydy pies muchy chyto.
  Tu mie boli, tu mie pcha, styrcz mie, babo, do miecha, a z miecha do pytla,
  aby mie błecha nie chytła.


  3. Kludzić (przikludzić, przekludzić, odkludzić) = prowadzić

  Gdo sie dziewiynć razy przekludzi, to tak jagby roz wygoroł.
  Kludzi jóm jak ślepóm żebroczke.
  To sie kludzi jak troje nieszczynścio.
  Tyn mie zakludzi do grobu.
  Wyglóndosz, jagby cie djoboł na porwózku kludził.


  4. Uwidzieć

  Co ślepy uwidzioł i głuchy usłyszoł, to niymy teraz opowiado.
  Czego za młodu nie użyjesz, tego na starość nie uwidzisz.
  Jak ci dóm jednóm, tak sie ci w oczach rożnie, że wszystkich świyntych uwidzisz!
  Ksiyndza oko - wilcze garło, co uwidzi, to by żarło.
  Siudme: nie kradnij, usme: co uwidzisz, to popadnij!
  Uwidzioł Abrahama.
  Uwidzymy! - prawił ślepy.


  5. Dziwać sie

  Dziwo sie, jagby do trzech nie umioł narachować.
  Dziwo sie, jagby siedym dziedzin wypolił.
  Dziwo sie, jagby z kiszki wyloz.
  Dziwo sie jak bodlawo krowa (byk).
  Dziwo sie jak byk na masorza.
  Dziwo sie jak Filip do jelit.
  Dziwo sie jak hróm do buka.
  Dziwo sie jak kocur na wyndzónke.
  Dziwo sie jak szpok do oszkrabin.
  Dziwo sie jak wół na nowe wrota.
  Dziwo sie jak zbuj.
  Dziwo sie jak żyd do szpyrek.
  Dziwo sie, kaj niechoł mulorz (tesorz) dziure.
  Dziwo sie lewym okym do prawej kapsy.
  Jo to powiym mamie, że sie dziwosz na mie!
  Już sie tymu Pómbóg nimoże nadziwać, ale przidzie kora na was, przidzie!
  Kómu sie nie podobóm, nie musi sie na mie dziwać.
  Na cudze sie patrzy, a na swoji sie dziwo.
  Na podziwani chłop baby nie potrzebuje, jyny do roboty.
  Podej mi te cegłe, co sie na nióm dziwóm!
  Podziwej sie do nieba, a spadnie ci kyns chleba.
  Podziwej sie kozie pod ocas, a bydziesz wiedzioł.


  6. Smolić (usmolić, osmolić, wysmolić) = srać

  Smól czynsto, szyj gynsto, tak cie bydóm dziywki chwolić, kiedy bydziesz dobrze
  smolić.
  Toć wysmolóne stworzyni.
  Jak ci usmolym jednóm hawiyrskóm, to sie do sóndnego dnia nie pozbiyrosz!
  Jak sie ci nie podobóm, jak stojym, to cie osmolym, jak sie ustrojym.
  Kaj sie jyny djobli wysmolóm, tam cie wszyndzi widać.
  Mo wysmolóne czasy.

  (to be continued)
 • vasermon 22.08.06, 19:40
  7. Kurzić

  Byleby sie kurziło, a moc nie zgorało.
  Cygani, aż sie za nim kurzi.
  Gdo nie kurzi a nie sznupie, tyn sie równo babski dupie.
  Kurzi, aż mu sadze idóm z nosa.
  Kurzi jak piónty piec.
  Kurzi-kurzi, a potym rzigo.
  Już mu Słowiok kurzi do oczy.
  Już sie mu wykurziło z rzici.
  Pojczej fajki, dej tabaki, a kurzić już bydym sóm!


  8. Umrzić

  Baba chłopu nie umrze, jyny dziecióm matka.
  Bez dochtora też umrzesz.
  Blady jak umrzik.
  Chłop mowny, kot łowny nie umrzóm z głodu.
  Człowiek za człowieka umrzić nimoże.
  Gdo umrził - niech leży, gdo żyje - niech bieży.
  Krupica - to umrzitymu na ceste.
  Lepij umrzić a być świyntym, jako robić a być zgiynty.
  Lepij umrzić jako nie żyć.
  Lepszy dziesiynć razy ciynżko zachorować, niż roz leko umrzić.
  Mus - to je umrzić.
  Ón nie bydzie mioł czasu ani umrzić.
  Umrził Darmodoł, kup se 0 bydziesz mioł!
  Umrził nie umrził, o sztwortej pogrzyb.


  9. Spómnieć se

  Czko sie mi, gdosi mie spómino.
  Gdo cie spómino? - Staro Skimino, po dupie sie maco i pyto sie, kaj sie też tyn

  ... obraco.
  Na daryboka se dycki Pómbóczek spómni.


  10. Rzić = dupa

  Bónczy jak niezdrowo rzić.
  Bulczy jak rzić we wodzie (w mydlinach).
  Brni jak złe piwo w rzici.
  Chłop je głowa, baba rzić, co ón powiy, musi być.
  Darmo maść na rzić kłaść.
  Gdo wierzi w powiarki, mo rzić jak trzi miarki.
  Gdyby ni ta rzić, toby baba była gor nic.
  Głowa gore, a rzić na ogiyń trómbi.
  Góni, jagby mu rzić nasolił.
  Lepszo chłopsko głowa niż pańsko rzić.
  Moda modóm musi być, rzić do galot musi wlyźć.
  Pómbóg mo dłógi bicz, każdego śmignie w rzić.
  Nóndzie wiecheć rzić, miech łate, a kałuża błoto.
  Sroł, pierdzioł, trowy sie dzierżoł, trowa sie urwała, rzić sie potargała.
  Stoji jak rzić na jermaku.
  Uwzión sie jak rzić na srani.
  Wartki guwno rzić targo.
  Wyliż mi rzić! - Pojczej jynzyka!
  Wysrany jak prusko rzić.
  Z bryje rzić wyje.
  Chce być z jednóm rzicióm na wszystkich wiesielach.
  Je go w każdej rzici pełno.
  Co sie ci śniło? - Że mi sie kłymbko kole rzici wiło.
  Ćma jak w rzici.
  Daleko oko od rzici.
  Do rzici na nici, do dupy na krupy.
  Dość na chudobnego jedno oko a pół rzici.
  Guwno wiysz, w rziciś był.
  Jaki nabyci - taki pozbyci, chałupa gore - pinióndze w rzici.
  Nóż je tak tympy, że by sie na nim dało gołóm rzicióm do Hołomuca zajechać!
  Padze deszcz, rośnie reż, a na gorach ślisko, idzie gorol ku gorolce, strzaskoł
  se rzicisko.
  Tu mie boli, tu mie pcho, a w rzici mi świyrczek gro.
  Wszyndzi rzicióm trzynsie.
  Wyglóndo jak pół rzici spoza chrostu (krzoka).


  11. Pojczać

  Brzitwy, baby, zygarka i koła sie nie pojczuje.
  Chodzić po pojczkach.
  Co pojczane, to wracane.
  Szła octu pojczać, bedzie fóra plotek.
  Djobli weznóm pojczki.
  Do trzeci dziedziny szła soli pojczać.
  Pojczanej rzeczy sie zaroz cosi stanie.
  Z pojczanego kónia na postrzodku morza slazuj.


  12. Suć

  Podle stawu groble suć, podle stanu szaty szyć.
 • vasermon 22.08.06, 19:51
  13. Zowiść (zowidzieć)

  Gdyby nie było zowiści, starczył by jedyn chłop na całóm dziedzine.
  Je aż zielóny od zowiści.
  Oka mu zowiści w głowie.


  14. Oblyc, seblyc

  Chodzi rechtora oblykać do galot.
  Koszule oblyk dzisio na rymby.


  15. Wadzić

  Lepszy sie pieknie pobić niż szpatnie powadzić.
  Lepszy sie z móndrym wadzić niż z głupim szpasować.
  Staro dziywko aj z kamiyniami na ceście sie wadzi.


  14. Urznóć

  Chudy, że by sie na nim urznół.


  15. Szkrobać

  Franciszku, poszkrobej sie po miyszku!
  Szkrobie jak kura na śmiecisku.
  Szkrobie ty ziymioki, jagby na ukradziónej szpyrce siedziała.


  16. Ukroć

  Gdo se na chlyb nie zarobi, nie umi go ani ukroć.
  We młynie dwa razy powiadajóm, a po trzeci chleba ukroć dajóm.


  17. Naprać, naprany

  Naprany jak świnia.


  Koniec pokazu piękna gwary cieszyńskiej, demowersja zakończona. :))
 • stoik1 22.08.06, 23:21
  nie mów, że to demo, bo będę miał ochotę na pełną wersję : )
  przy okazji sporo słówek, powiedzonka dobrze się utrwalają
 • czesiohill 24.08.06, 08:34
  buła, wymasta - niezguła, nieudacznik (koleżanka dzisiaj rano o sobie)
 • albrecht1 28.08.06, 07:59
  >padze - przykład specyficznej formy czasownika, niby czasem to samo, a jednak
  >nie zawsze...

  A mnie się wspomniało, jak miało lać, szły cięzkie chmury, to starka wołała,
  że "idzie szudera".
  --
  Albrecht
  www.bielitz.com.pl
  Tylko w dżemie siła drzemie!
 • czesil 28.08.06, 21:47
  Raczej szutera od szutru czyli krupy czyli grad.

  --
  ¤¤¤ ludzi coraz więcej a człowieka coraz mniej ¤¤¤
 • czesiohill 29.08.06, 07:41
  U nas też mówiło się z wyraźnym "d", ale źródłosłów chyba od
  szutru, "szutrowanio" - "ale szutruje" - mocno pada, grubym deszczem, gradem
 • stoik1 22.08.06, 18:37
  tak sobie amatorsko pozwolę, ale słownik amatorski, to i wywody również : )
  nie jestem językoznawcą
  - odnosząc się do 'miejskiej gwary cieszyńskiej', której bywam przypadkowym i
  niedokształconym, ale entuzjastycznym nieraz użytkownikiem... - wiele słów
  funkcjonujących we współczesnej polszczyźnie potrafi nieraz zaskoczyć w
  niektórych przypadkach ( te tam wszystkie koniugacje, deklinacje itd. )
  zupełnie nieoczekiwną formą i końcówką; prawdopodobnie nie ma tu żadnych
  łatwych do opisania zasad, a wszystko opiera się na swego rodzaju 'umowie
  społecznej'
  - konstrukcja zdania bywa specyficzna, z użyciem różnych przerywników w
  teoretycznie nieoczekiwanych, ale usankcjonowanych przez powszechne używanie
  miejscach
  - intonacja - nie czuję się jednak na siłach... : )
  - wymowa - pierwsza rzecz - wymiana ( oboczność ? ) 'a' do 'o' - często w
  identyczych jak w uniwersalnej polszczyźnie słowach ( np. trowa, czy krzoki );
  również nie jestem w stanie powiedzieć, co i kiedy, w każdym razie automatyczne
  zastępowanie 'a' przez 'o' może prowadzić czasem do nieoczekiwanych i dosyć
  komicznych efektów ; )
  - 'o' a polskie 'ó' - najprościej posłużyć się przykładem - w wyrażeniu 'ni
  móm' nie jest to ani jedno ani drugie
  - podobna sprawa z 'e' do 'iy' i kilka innych tego typu przypadków; nie da się
  tego wytłumaczyć, ale da się usłyszeć
  - podobnie z 'rz' - bo do 'z' może się nam doczepić jakaś dziwna wibracja; nie
  aż tak wyrażna, żeby to zapisywać, jako 'rź', czy coś takiego, ale jednak
  wyczuwalna, jakieś wpływy języka czeskiego , jak przypuszczam, może nie
  - ciężko to wszystko ująć, nie umiem tego wytłumaczyć, ale to niestety wszystko
  słychać...

  ufffffffff

 • vasermon 22.08.06, 19:05
  A POCHYLONE przechodzi w O (czorny, mioł).
  Samogłoska ta różni się od O JASNEGO brakiem labializacji, która na terenie
  Cieszyńskiego występuje w bardzo zróżnicowanym nasileniu:

  a) łowca, łuwidzieć,
  b) owca, uwidzieć

  O pochylone jest głoską pośrednią między O a U: próg, wóz, kościół (jak w innych
  gwarach śląskich).
  W porównaniu do literackiego w gwarze często się obie samogłoski wymieniają:
  buty x bóty, róża x ruża.

  Przed spółgłoską nosową występuje Ó zarówno na miejscu A, jak i O: pón, móm,
  kóń, bróna, ludzióm.

  E pochylone przechodzi w Y zarówno po spółgłoskach twardych, jak i miękkich:
  chlyb, mlyko, biydny, niyśli.

  Samogłoskom nosowym odpowiadają połączenia yN, óN: rynka, piynć, sóndzić, piónty
  (w współczesnej gwarze bowiem nie ma nosówek).
  W pozycji przed spółgłoską szczelinową występują nosowe odpowiedniki y oraz ó w
  połączeniach yN, yj oraz óN: gynś (gyjś),

  sómsiod, wóns

  Zróżnicowana wymowa na końcu wyrazów: a) widzym staróm babe
  b) widzim staróm babym
  c) widze staró babe

  Głoski SZ, Ż, CZ, DŻ są wymawiane tak, jak w języku literackim: szary, żarna,
  czopka, gwiżdże.
  Tylko na samym południu, w okolicach Jabłonkowa, nastąpiło spłynięcie głosek
  dziąsłowych i środkowojęzykowych w jeden szereg: sziumnie, sziano, żiółto,
  czierwióno, cziopka, gwiźdżóm.

  Po samogłosce I lub Y wymowa (przednich) spółgłosek ż, sz, cz, rz jest bardziej
  miękka: żywot, szyndzioł, czympieć, grzyby.
  Po RZ "pisownia śląska" nawet wkłada I (miękkie): przikryć, prziszeł.

  RZ [RŻ, wymawiane na raz] jest dźwiękiem pośrednim pomiędzy czeskim całkowicie
  dźwięcznym Ř a polskim bezdźwięcznym RZ. Można powiedzieć, iż jest ono dźwiękiem
  półdźwięcznym.

  Tak samo uległa czeskim wpływom wymowa H i CH. H wymawiamy w niektórych
  przypadkach dźwięcznie, CH bezdźwięcznie.
  Z powodu takiego udźwięczenia H można uważać następujące R za zgłoskotwórcze:
  Hrczawa, hrczka.
 • stoik1 22.08.06, 19:09
  łatwiej używać niz wytłumaczyć ; )
  dzięki
 • vasermon 22.08.06, 19:11
  W rzeczownikach męskich zakończonych na -K, -G wygłosowe spółgłoski zachowują
  twardość w narzędniku l. poj. przed końcówką:
  krokym, z Bogym

  W rzeczownikach osobowych zakończonych na -T w mianowniku l. mn. może pojawić
  się końcówka -O: bracio, kamracio. Pojawia się ona także w liczebnikach: dwo,
  trzo, sztyrzo.

  W rzeczownikach żeńskich miękkotematowych w dopełniaczu spotykamy dawną końcówkę
  -E: do piwnice, ze studnie.
  W bierniku obok powszechnych babe, studnie; w "Goralii" występuje: babym, studniym.

  Miękkotematowe rzeczowniki oraz przymiotniki rodzaju nijakiego, o temacie
  zakończonym na -K, -G, przybierają w mianowniku i bierniku końcówkę -I: krótki
  kozani, dłógi życi, a w narzędniku -IM: krótkim kozanim, dłógim życim.

  W dopełniaczu l. mn. rzeczowników miękkotematowych wszystkich rodzajów pojawia
  się końcówka -CH: kónich, ludzich, kościch...
  /Zjawisko to jednak można uważać za gwarowy archaizm./

  Zaimek dzierżawczy dla 3. osoby ma odmianę przymiotnikową: jeji chłapiec, jejo
  cera, jeji dziecko; jejigo chłapca, jeji cerze, s jejim dzieckym.

  Przy okazji warto zaznaczyć, że przymiotniki dzierżawcze są dotąd jeszcze
  kategorią żywotną i wyrażenia typu: tatowo koszula, mamin kożuch, Jurowe pole są
  nadal częstsze niż konstrukcje z dopełniaczem.

  W odmianie czasowników najważniejsza różnica w stosunku do języka literackiego
  polega na tym, że podstawowym sposobem wyrażenia osoby jest użycie zaimka: jo je
  kowolym (lub tylko kowol), jo widzioł, my orali sami.
  Końcówka osobowa występuje przede wszystkim w 2. osobie l. poj. oraz mn. i
  często jest ruchoma: tyś je młodszy, wyście go widzieli.
  Końcowe -CH występujące w 1. osobie jest w większym stopniu wykładnikiem osoby,
  niż czasu przeszłego, gdyż formy widziołech, robiłach mogą być zastępione przez
  jo widzioł, jo robiła (obecność zaimka powoduje zanik końcowego -CH).

  Końcówka -CH może pojawić się także w czasie teraźniejszym czasownika być:
  przecach je tu, jużech je staro.
  Występuje ona również w trybie przypuszczającym: chciołbych to widzieć, dybych
  umiała.

  W czasownikach zakończonych na -NÓĆ lub -NYĆ w czasie przeszłym może wystąpić
  końcówka -NÓŁ lub -NYŁ: siednół, legnół obok siednył, legnył.
  W czasownikach typu chodzić, widzieć w czasie teraźniejszym na części obszaru
  występuje odmiana: chodzym, chodzisz; widzym, widzisz, na pozostałej: chodzim,
  chodzisz; widzim, widzisz.

  Warto jeszcze odnotować inną, niż w języku literackim, formę niektórych
  imiesłowów biernych: zasioto pszynica, pokroty chlyb, wylote mlyko oraz ludzie
  wyndzióni z kościoła, umrzyty człowiek nie występują w literackiej polszczyźnie.

  Na południu zdarza się, że o małych dziewczynkach mówi się używając form rodzaju
  nijakiego: Haniczka było biydne, Jewka poszło do szkoły, a nawet bywa, że one
  tak mówią o sobie: Jo prziniysło bańkym.

  Formy rodzaju męskiego w odniesieniu do kobiet - to cecha charakterystyczna dla
  Wisły: Hanka prziniós nafty, prawił mi, a nawet jo sie boł.
 • stoik1 22.08.06, 19:17
  tylko sobie szybko musiałem przypomnnieć co to jest fleksja ( dział gramatyki
  zajmujący się opisem form wyrazowych albo inaczej odmianą wyrazów... )
 • stoik1 22.08.06, 19:18
  muszę powiedzieć, że jak by chciało pójśc tak dalej, to...
  no no
 • kubek 22.08.06, 21:01
  nie sypniesz i piwem nie oblejesz :-)
 • kubek 22.08.06, 21:17
  ideą przewodnią powstania Macierzy Ziemi Cieszyńskiej była polska książka.
  Ta książka miała ratować tożsamość ludzi tej ziemi.
  Dziś Macierz Cieszyńska dalej wydaje dobre periodyki, ale ile wśród
  nich jest pisane gwarą tak aby ratować i ludzi i tradycje z stela!?

  Taki elementarz dla starszaków i maluchów autorstwa np. Vasermona to
  był by hit i nawet bym go sprzedawał w moim O-grodzie Cieszyńskim
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=36341&w=46687273
  ;-)
 • jaworowy 22.08.06, 23:33
  jezeryna, na dyć jo by se ani nie była myślała, że jak mówiym to tego wszystkigo używóm !
 • stoik1 22.08.06, 23:37
  ale jo już se dzisio nic wiyncy nie spómnym ; )
 • stoik1 23.08.06, 12:32
  to co mi sie zaś spómniało : )
  niektóre słowa podaję w takich formach, w których róznice w użyciu w porównaniu
  z językiem ogólnokrajowym są najlepiej widoczne

  lygnónć se - położyć się
  nadować - wyzywać, mocno na kogoś narzekać ( komuś, na kogoś )
  goreć - palić się
  stracić - zgubić ( albo stracić sie )
  iść ku... - iść do ( idym ku niymu )
  pudź - chodź
  kapke - trochę
  na ziym - na ziemię, na podłogę
  sakramyncki - wiadomo
  kołocz - z tego co wiem, wiele różnych ciast, niekoniecznie drożdżowych
  chodnik - można komuś coś dać "za chodnik", za przysługę..., a 'po [jednym]
  chodniku' może znaczyć - po drodze
  użreć, użrało - ugryżć, ukąsić
  chróm, chrómski - jakiś taki wyjątkowo nieprzyjemny ; )
  dziecka, dziecek - wiadomo
  ni(y)mocny - chory
  być z kimś - widzieć się z kimś, rozmawiać ( pytanie 'byłeś z nióm ?' wcale nie
  oznacza tego, co się może postronnym wydawać : ) )
  zogłówek - jasiek, poduszka
  .................

  to be continued
  hope so...
 • stoik1 23.08.06, 12:37
  ( tak nieśmiało liczę na jakąś pomoc, bo ja naprawdę jestem w tym cienki : ),
  tym większe podziękowania dla vasermona; jak tam się jeszcze u was w domu
  mówi ? )
 • stoik1 23.08.06, 14:32
  kubek, lecisz mi za notes i długopis, bo zapisuję w różnych dziwnych miejscach
  razem - 2.20 złotych polskich
 • stoik1 23.08.06, 14:35
 • kubek 24.08.06, 00:16
 • stoik1 24.08.06, 00:17
 • vasermon 24.08.06, 15:55
  1. Legnóć

  Dobrze tymu, co nic nimo: wieczór legnie, rano stanie, żodyn mu nic nie ukradnie.
  Gdo sie boji, musi sie dać przilegnóć.
  Jo tam, jako jo, jo se legnym do chojo.
  Kozoł pón słódze, słóga psowi, pies ogónowi; pies se legnół, a ogón sie ani nie
  gnół.
  Ledwa legnie, a już drzewo rzeże.


  2. Nadować

  Nadoł mu jak świni do koryta.


  3. Goreć

  Dyć nie gore!
  Gore jak za zmarzłe dusze.
  Gore od gańby.
  Labuj duszo, piekło gore!
  Mokre drzewo musi przi suchym goreć.
  Na dyć ci dźwignym letniki i tak ci zadek zapolym, że ci z tydziyń bydzie goroł!
  Na złodzieju dycki czopka gore.
  Wyśmiywoł sie kocieł z garca, sóm przigoroł na pół palca.
  Zgore to na nim jak na psu.


  4. Stracić (sie)

  Abo płacym, abo sie stracym.
  Halt z procesyjóm, boch placek stracił.
  Jak cie rznym w pysk, tak szmak stracisz!
  Kaczora chytoł, a gónsiora stracił.
  Lepszy z móndrym cosi stracić, niż z głupim co nónść.
  Na niego Pómbóg miare (meter) stracił.
  Ofiara sie straci, a ołtórz zustanie.
  Ónego cygónka w galopie straciła.
  Pozbiyrej se, co koza straciła.
  Stracił sie jak kamiyń we wodzie.


  5. Iść (i in.) ku

  Ciś ku goróm, gorolu!
  Czym bliży ku starości, tym bardzi trza ogibać kości.
  Drzistu-chlastu aż ku miastu, wczorach tu był, dzisioch zaś tu.
  Grejcar ku grejcaru, aż bydzie czeski, czeski ku czeskimu, aż bydzie ryński.


  6. Pódź (od iść)

  Krótko i wynzłowato: pódź, bo jo idym!
  Pódź, moja kurziczko roztoparczóno, ku starce.
  Pódźmy już, pódźmy już, bo nas już wołajóm, bo tam już gałuszki masłym polywajóm.


  7. Kapke / kapkym

  Głupimu po kapce, móndrymu naroz.
  Roz - nie dycki, kapka - nie wszystko.


  8. Na ziym

  Siednij se na ziym a spuść se nogi.


  9. Sakramyncki / sakulyncki

  Sakulyncki żywobyci, jak sie baba kwitu chyci.
  Sakramyncko biyda, trzeba iść do żyda.


  10. Kołocz

  Bez proce nie bydóm kołocze.
  Cosi mu wpadło do kołoczowej dziurki.
  Dobry aj chlyb, jak nima kołocza.
  Jak sie guwno dostanie na łopatke, to se myśli, że je kołocz.
  Nie bydzie z tej mónki kołoczy.


  11. Hróm, hrómski...

  Hledo hróma, a mo go dóma.
  Do hróma!
  Hróm bije do bryje!
  Hróm cie pociesz!
  Hróm do chlywka, świnia precz (koza wyn)!
  Hróm was tu niós!
  Hrómsko dziedzina - trzinost nómer, a szternosto kapusta.
  Jak sie stanie z dziada pón, nie pumoże ani hróm.
  Jest to hrómski, jak je człowiek w plecach wónski.
  Niech hróm strzeli do przocieli!
  Wyglóndosz, jagby hróm do fajfki uderził.


  12. Dziecka

  Biyda na dziecka bogato.
  Jedna matka uchowo siedym dziecek, ale siedym dziecek jednej matki nie uchowo.
  Lepszy ciynko biyde klepać, niżli panu dziecko niechać.
  Lepszy kamiynie tłóc, niż cudze dziecka uczyć.
  Lepszy synka ze wszami niż wdowca z dzieckami.
  Małe dziecka seróm do pieluch (do klina), a stare na głowe.
  Małe dziecka - mało starość, wielki dziecka - wielko starość.
  Nima jak mieć dzieciónteczko - co godzina, to świónteczko.
  Żgajóm do siebie jak małe dziecka.
 • stoik1 24.08.06, 00:10
  będę tworzył dalej... niektóre słówka w zasadzie są polskie, ale nieraz
  oznaczają coś innego, są używane częściej, albo w specyficzny sposób , w innym
  kontekście etc.

  inszy - inny
  niekiery - niektóry
  gańba - wstyd ( ni ma cie gańba ? )
  srómać sie - podobnie, tylko trochę co innego
  galoty, galaty - spodnie
  spatki - z powrotem ( gónić tam i spatki )
  wystowić se - wyobrazić sobie
  nónść ( nojść ? ) - naszeł, naszła, etc. - znaleźć
  zlecieć - spaść
  nauczyć sie - przyzwyczaić się ( nauczóny - przyzwyczajony )
  tropić sie - martwić się
  fanzolić - gadać głupoty
  nabrusić - naostrzyć
  zdować sie - wydawać się ( mie sie zdo, że... )
  rachować - liczyć
  przibrać - przytyć
  starać sie - przejmować się, martwić
  lutować - żałować
  skosztować - spróbować ( takie PL ale ma być 'skosztować' : )
  poradzić - umieć etc. ( ja, ón to poradzi zrobić )
  kulać - toczyć
  wylynkać sie - wystraszyć się
  potargany - dziurawy
  niychać - zostawić
  ścignónć - zdążyć
  wrócić - oddać, zawrócić
  luft - powietrze
  meter, liter - dość powszechna forma w mianowniku ; )
  wyrch/spód, po wyrchu/ze spodu - etc.
  rechtor - nauczyciel
  chrómy - kulawy ( chyba )
  szajs - z niemieckiego, może ogólnopolskie, ale często używane
  wydać sie za... - wyjść za mąż ( ożenić się też ? - chyba )
 • czesiohill 24.08.06, 08:47
  wyrch/spód - chyba powinno być spodek, czyli dół czegoś, dno
  spodek - spódnica
  lajbik - biustonosz
  łoryngle - kolczyki
 • stoik1 24.08.06, 20:50
  prziznowom sie, że żech je po zadku z gwaróm ; )
 • lisia312 17.12.08, 21:45
  potargany to raczej podarty
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • stoik1 24.08.06, 20:35
  prziszłech tu z Ha Jot czy ni mocie starych szmot
  bo jak mocie a nie docie to powiym w Ha Jocie że po polsku godocie
  ( copyright - pani sąsiadka )

  Ha Jot zdaje się od Hitler Jugend
  mój dziadek czasem zwracał się do królików per 'hajoty' ; )
 • stoik1 24.08.06, 21:46
  szporować - oszczędzać
  zawadzać - przeszkadzać
  wrazić - włożyć, wsadzić
  fukać - dmuchać
  klupać - stukać
  wytracić sie - np. opuścić imprezę 'po angielsku' : )
  dokazywać - rozrabiać
  podawać - ogłaszać
  hajcować - palić
  darzić sie - powodzić się
  wyznawać sie na.. - orientować się
  domówić sie - dogadać się
  futrować - karmić ( raczej dot. zwierzątek )
  dźwignónć - podnieść
  kapnónć sie - zorientować się
  puczyć - tłuc, ściskać
  hónym - szybko, albo pośpiesz się
  masny - tłusty
  pore - kilka
  udany - o człowieku - aparat, ziółko
  wiela - ile
  dźwiyrze ( zawrzić, odewrzić ) - drzwi
  chwost - ogon
  kapsa - kieszeń
  waserwoga - poziomica
  dochtór - lekarz
  miesiónczek - księżyc
  żywot, żywobyci - życie
  ...
 • stoik1 24.08.06, 21:55
  że jak nikt nie będzie nic dopisywał, to będę pisał dalej
  nie wiadomo czym się to może skończyć : )))
  jaworowa ? nic nie ten... ?
 • kserkses1 24.08.06, 21:59
  hozyntregi (jakoś tak?!)- szelki
 • czesiohill 25.08.06, 10:58
  kudły - włosy
  kudlić - ciągnąć za włosy
  kudlić - zmykać (kudlij tu stela - zwiewaj stąd)
  cióngnóć - cióng tu stela - spadaj, zwiewaj stąd
  i dalszy ciąg stroju (?) kobiecego
  haltery - pas do pończoch

  Jak się nazywały podwiązki, bo skleroza postępuje - vasermon, czesil - pomóżcie
 • czesiohill 28.08.06, 07:18
  sztrof - mandat
  polster - materac do łóżka
  strużok - siennik
  deliny - podłoga z desek
  powoł - sufit
  kibel, amper - wiaderko
  szufka na gnojówke - czerpak asenizacyjny
  fandla - narzędzie murarskie w formie czerpaka na krótkiej rączce
  kajfas - pojemnik na zaprawę murarską
  malta - zaprawa murarska
  cieślica - siekiera

 • stoik1 28.08.06, 20:46
  podręczny przyrząd wielofunkcyjny ogólnego stosowania, niezbędny w domu i
  zagrodzie
  ale jesteś pewien, że to po naszemu ? ( nie wiem, pytam )
 • czesiohill 29.08.06, 07:29
  Formę majzel spotyka się ogólnie, ale majzlik na określenie majzla jest chyba
  tylko nasz.
 • czesiohill 30.08.06, 07:26
  Zgadzam się z Tobą. Tak też mówili. Pewnie zależało od wielkości ;))
  Ale majzlik spotkałem tylko u nas
 • mlokosk75 12.07.13, 13:05
  u nas dóma majzlik, majzel to były dłuta do botónu
 • stoik1 28.08.06, 20:49
  to dużo było z niemieckiego, niestety nie siedzę w temacie i nic mi się w tej
  chwili poza wymienioną już waserwagą nie nasuwa... • czesil 28.08.06, 21:48
  Z niemieckiego zazwyczaj tylko nazwy fachowe.

  --
  ¤¤¤ ludzi coraz więcej a człowieka coraz mniej ¤¤¤
 • czesiohill 29.08.06, 07:37
  hebel - strug stolarski
  gnotek - kloc do łupania/rąbania drewna
  szpacyrówka - poręczna, niewielka siekiera, czyli "cieśliczka"
  szlauchwoga - przyrząd do wyznaczania tego samego poziomu/wysokości na zasadzie
  naczyń połączonych - wąż plastikowy zakończony szklanymi rurkami wypełniony wodą
 • kserkses1 24.08.06, 21:56
  winkiel - wiadomo:)
  rajbetka - do wygładzania
  lawor, laworek - miska
  cdn. tylko się skonsultuję ze specjalistą... ;)
 • stoik1 24.08.06, 22:02
  ja dzisiaj się troszkę konsultowałem
  winkiel - istotnie, jak mogłem zapomnieć
  właśnie - jak jest 'zapomnieć'
  i jak 'winkiel' ma się do 'gimpla' ?
  ( ale to ostatnie to już akademickie rozważania : )
 • stoik1 24.08.06, 22:05
  'urobiony' ? - bez sensu : )
 • czesiohill 25.08.06, 11:01
  zapomnieć - zabyć (zapómniołech - zabyłech)
  zmęczony - urobióny, zmordowany, zharowany
 • stoik1 24.08.06, 22:30
  nawet brzmi tak jakoś po krzyżacku...
 • stoik1 24.08.06, 22:32
 • albrecht1 29.08.06, 18:18
  Coś z botaniki:
  Brzim- modrzew
  Smreki- świerki. Co do ostatniego nie jestem pewien czy na pewno ;)
  --
  Albrecht
  www.bielitz.com.pl
  Tylko w dżemie siła drzemie!
 • stoik1 29.08.06, 19:28
 • czesiohill 30.08.06, 07:33
  jedla - jodła
  choja - choinka
  sośni - las sosnowy
  torki - zarośla/krzewy z kolcami - dzika róża, ostrężyna
  ostrzeżnice - ostrężyna
  rybiźle - porzeczki
  jegły - igliwie
  sznytlok - szczypiorek

  zagadka - co to jest "kwak" (tylko bez aluzji politycznych proszę; pytanie jest
  z botaniki)
 • stoik1 30.08.06, 18:34
  przepraszam, burak też może by polityczny ; )
 • lisia312 09.08.08, 19:30
  torki to też tarnina
  --
  Forum Tychy Dobre Miejsce
 • stoik1 10.08.08, 00:03
  jak w puszczali były Ptaki Ciernistych Krzewów, to się mówiło, że
  lecą Ptoki w Torkach, czy jakoś tak ; )
  pzdr
 • stoik1 30.08.06, 21:05
  gónić - biegać
  masorz - rzeźnik
  obsztalować - zamówić, sprawić sobie
  pitómy - nieprzytomny
  pasionek, pasionko - pastwisko
  sztrykować - robić na drutach
  heklować - szydełkować
  ancug - garnitur
  zdrzadło - lustro
  aspóń - przynajmjniej, chociaż
  chycóny - 'pod wpływem'
  bajtel - chłopczyk
  bryle - okulary
  lutować - żałować
  przykopa - rów przydrożny etc
  'przy sobie' - grubszy, korpulentny
  zbulać - zburzyć
  kuckać - kaszleć
  dychać - oddychać
  kary - taczki
  zima - w zn. zimno ( ni ma ci zima ? )
  szpajska - spiżarnia
  przybrać - podwieźć
  farorz - proboszcz
  miech - worek
  chybić ( chybać ? ) - brakować
  godzić się - uchodzić, wypadać, nadawać się ( tak sie nie godzi, to sie na nic
  nie godzi )
  smerdzieć - śmierdzieć
  wóniać - pachnieć
  błecha - pchła
  utrzyć - wytrzeć
  dycki - zawsze, ciągle

  cdn
 • stoik1 01.09.06, 10:18
  parazol też by sie nadoł ; )
 • albrecht1 01.09.06, 20:57
  Zulc, zulczyk- nózki w galarecie.
  Duszonki (czyto jest reginalne do końca nie wiem, ale wielu znajomych niestela
  nie znało tego pojęcia) albo dyfoki (Cieszyniaki to chyba z Waszych bliskich
  okolic, pisze jak zwykle z "pamięci fonetycznej")
  --
  Albrecht
  www.bielitz.com.pl
  Tylko w dżemie siła drzemie!
 • stoik1 01.09.06, 21:10
  w tym temacie - pieczónka to pieczeń
 • stoik1 30.08.07, 23:53
  up
 • marza_bb 03.09.07, 20:01
  Ja jeszcze pamietam ,ze jest chyba cos takiego jak
  Bozatko -?
  wylonacyc - sorry nie mam polskich literek.
  --
  "Jeśli pies spojrzy na ciebie i nie chce podejść, powinieneś
  dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu" - Woodrow Wilson
 • stoik1 03.09.07, 22:25
  brzmi tak po janosikowemu, przyznam że nie wiem, co to znaczy
  a bożatko i owszem
  ( a przy okazji - powitać )
 • stoik1 03.08.08, 10:33
  z dedykacją dla Jury z Groniczka i cioci Heli z Nawsia
 • betoniarz-zbrodniarz 07.08.08, 13:17
  Cześć, jestem tu nowy, chciałem też dorzucić kilka słówek. Niestety większość
  już jest na liście, więc póki co podaję dwa słówka:

  kastrol - rondel
  sztokerle - taboret

  Przynajmniej tak mówiło się w domu u moich dziadków.
  --
  pozdr.

  b-z
 • stoik1 07.08.08, 13:34
  kastrol - faktycznie, zabawna nazwa, kojarzy się z olejem
  silnikowym ; )

 • kubek 08.12.08, 18:15
  złożyć, życzenia gwarą Cieszyńską

  (takie szczere i prawdziwe)
 • stoik1 08.12.08, 19:53
  Co by się Wom darzyło, mnożyło
  W łoborze, w komorze
  Co dej panie Boże
  Byście mieli tela wołków
  Kiela w płocie kołków...
  olszowka.free.ngo.pl/st_kronika.htm
  to jest gwara żywiecka co prawda, ale po pocieszyńsku będzie dość
  podobnie : )
 • kubek 09.12.08, 01:26
  a tylko jeden umie...

  a coś bardziej na czasie,
  bo teraz woły mało kto trzymie w chołpie ;)

  dzięki
 • lapis.me 12.12.08, 20:54
  W Istebnej jest takie powiedzenie, taka symboliczna wymiana zdań przy żegnaniu
  wychodzących gości w progu:
  (mam trudności z zapisem, ale brzmi to mniej więcej tak:)
  - (A) Przijćcie zaś.
  - A zaś kiejsi.
  (Strasznie mi się to podoba!)
  --
  Templariusze wszystkich krajów łączcie się!
 • kubek 13.12.08, 22:10
 • kubek 15.12.08, 19:09
  złożyć, życzenia gwarą Cieszyńską

  (takie szczere i prawdziwe)

  jeszcze raz dziękuję stoikowi

  ale myśleć że dopiero w Noc Świateczną,
  zaczniecie gadać poludzku !!
  : >
 • lisia312 17.12.08, 21:54
  jak je po naszymu indyk, bo mój chłop je z okolic Wodzisławia i sie brechto jak
  mu godom po cieszyńsku ( a raczyj ustrońsku).
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • stoik1 17.12.08, 21:58
  ale indyk to bedzie jakoś tak "indyk" bo jak inaczej ?
  chyba że ... ????
 • lisia312 17.12.08, 22:01
  no w Ustroniu mówiło się "pulok", a u chłopa "pulok" to gwarowa nazwa penisa, a
  indyk to "pultok"
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • stoik1 17.12.08, 22:09
  nie żartuję, poważnie - moj dziadek chował indyki - była fajna jazda
  jak indory straszyły ludzi na drodze, albo sobie szły trzy ulice
  dalej
  ale o pulokach to pierwsze słyszę - ładne
 • stoik1 17.12.08, 22:11
  niech im będzie "pultoki"
 • czesiohill 20.12.08, 09:58
  W Ustroniu zawsze były trusioki. O pultokach pierwsze słyszę.
 • mlokosk75 12.07.13, 13:16
  w Cieszynie też sómsiadka chowała trusie i trusioki,
  a pultok, to niejadek, taki co napulce na talyrzu i niecho
 • vasermon 18.12.08, 19:40
 • kubek 18.12.08, 21:09
  myślę że powinniście się zdecydawać,
  na jakąś wersje dla tego biednego indora
 • lisia312 18.12.08, 21:22
  racja, trusioki też były, ale puloki tez!
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • stoik1 19.12.08, 00:55
  miałem dziś jakąś wątpliwość tematyczną, którą miałem się ochotę
  tutaj podzielić, ale wyleciało mi z głowy.
  zdarza się.
  ale czy to aby na pewno "trusiok" ? jakoś tak abstrakcyjnie mi się
  kojarzy to słowo - w zasadzie ze wszystkim tylko nie z indykiem -
  zabawne; pewnie tak...
 • vasermon 19.12.08, 09:18
  Pultok mawiano na indyków w okolicach Lublińca, na naszych terenach to towar importowy, sprowadzony pewnie przez mieszkańców tamtego regionu. :) Terminu pulok jako określenie indyka na Śląsku raczej masowo nie używano, chyba że ktoś miał górnowęgierskich przodków (węg. pulyka = indyk) lub wywodzi się ze Spiszu, gdzie do dziś tak mawiają. ;) Na Górnym Śląsku mawiano jeszcze "puta" - od niemieckiego Puter, istnieją warianty z protezą - jyndyk, hyndyk. Trusiok to faktycznie oryginalne określenie cieszyńskie charakteryzujące biedne zwierzę jako lękliwe czy wprost tchórzliwe (pol. truś = człowiek bojaźliwy, ros. trus = tchórz), zaś rodzeństwo pultoka należy szukać w różnych pultaczkach (błoto z śniegiem), pultaryjach (rzadkie błoto lub ogólnie jakaś papkowata masa), chociaż możliwe jest też dźwięgonaśladowcze przypodobnienie poprzez dźwięki wydawane tym zwierzęciem. :) Indyki są w ogóle ciekawostką językową swojego rodzaju. Romianie nazywają ich pawiami galijskimi, Anglicy kogutami tureckimi, Francuzi indyjskimi, Rosjanie indiańskimi i "jak zawsze" mają rację, bowiem ptaki wywodzą się z Ameryki i jako pierwsi oswoili je właśnie Indianie. :) Na temat ich lękliwości niech się wypowiadają inni. :)
 • stoik1 19.12.08, 12:53
  przeczytam circa 3x i pewnie zrozumiem ; )
  kiedyś miejscowo hodowało się też np. perliczki ( przezabawne
  ptactwo ) ale już sto lat ich nie widziałem
  aha - o nutriach nie wspomnę ( wspomniałem ? - sorry ; )
 • lisia312 19.12.08, 20:29
  właśnie przypomniało mi się dzisiaj, jak kot mi rozrabiał, że szkłódzi
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • czesiohill 20.12.08, 09:54
  Jeśli mogę swoje 3 grosze - wydaje mi się, że blisko jest "wątek"
  dźwiękonaśladowczy. Tak jak na kury wołało się cip-cip, na kaczki
  taś-taś, tak na indyki truś-truś. A wzięło się to chyba od dźwięków
  wydawanych przez indyczkę, bo indor konkretnie gulgocze i wszyscy z
  tym je kojarzą.
 • stoik1 20.12.08, 11:57
  bo i tak nie słuchały; mój dziadek gonił za nimi z kulikiem;
  argument siły był jedynie przyswajalny ; )
 • stoik1 20.12.08, 12:06
  jak już się zgadało - przypomniał mi sie klimat dawnych zabijaczek -
  kiedyś chowanie świń w Cieszynie było powszechne ( mniejsza już o te
  anegdotyczne balkony, byłoby to ciężko wykonalne technicznie );
  przychodził sąsiad co se czasem dorabiał jako masorz i się jechało z
  produkcją ( necówki, potem te... wyrzoski czy coś, takie z patelni,
  krwiste kaszanki z prawdziwego zdarzenia - cała reszta na później );
  piękne to były czasy na swój sposób, a może to dlatego, że byłem
  dzieckiem i zachwycało mnie to całe zamieszanie. ech... sąsiad - pan
  Sztefek już nie żyje - wraz z nim w okolicy prawdopodobnie zaginęła
  tradycja.
 • lisia312 20.12.08, 15:15
  masz racje!!!
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • lisia312 22.12.08, 22:08
  ja , on je z Oberszlezjyn.
  Urodziłach sie w Ustroniu, miyszkałach 5 lot, a potym my sie przekludzili do
  Tychów ( tu sie urodził mój fater) ale jeździłach do u. prawie co tydziyń, to
  godom w obuch dialektach,
  No to pyrsk ludeczkowie
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • lisia312 23.12.08, 21:46
  przypomniało mi sie, dzisiej żech ździorba schraniała.
  --
  Ma być złe, to niech nie będzie wcale...
 • stoik1 24.12.08, 03:00
  porządki przedświąteczne ?
  ( święta są dla ludzi, jakby coś - osobiście ciężko to znoszę ; )

 • kubek 18.04.09, 23:47
  O
  ceście do Istebnej


  Pieknóm kiejsi górale pieśnikym śpiywali: Do Istebnej cesta cymbrowanoi
  dziwowali sie, co tak chónym panowie z Katowic się uwinyli, piynióndze dali i z
  Wisły do Istebnej drogym sprawili. Piekno to była droga; szyroko, a i na
  zakryntach ogrodzóno, co i do dziśka o galandrach sie spómino.
  Ale to było i minyło. Dziśka cesta pożol sie Bozie! Dziura na dziurze, przez tyn
  asfalt kostka wyziyro. Ciasy sie cofnyły - nijedyn powiado.

  Tóż trza cosi robić!

  I tak przyjechoł do nas panociek ze Śląska. Przywióz jakisi mapy i opowiadać
  zación. Że to prztarg uż ros-dwa bedzie, że kopać zacznóm, wodym odkludzać,
  poszyrzać cosi, a tak sie majóm uwijać, co jak na jor zacznóm - to do zimy
  kóniec. Cesta mo być gotowo! Tóż coby... Jyny powiycce mi ludzie jako w tyn czas
  my tu zić bedymy! Droga ku Wiśle bedzie zawrzyto! Jakóś towor dowiyść, dziecka
  jakóś do szkół majóm jeździć, a i letnicy jakóż ku nóm przyjadóm?

  Cosi mi się zdo, że prowdym ci rzónzóm, że sie czasy cofnyły. Bo zaś ku
  Jabłónkowu sie Istebna obraco. Dy tak było! Tam był naś pyrsi kościół, tam sie
  na torg chodziło, a i ku Cieszynu po nogach nie przez Wiseł dolinym jyny przez
  Gródek i dalij. Może też Ciesi popuszczóm, kóńściek cesty poprawióm od Bukowca
  ku Kympie, tóż będzie na zaś, też i do wiynksich aut. I tak po teli rokach zaś
  przez Jabłónkowa bedymy jeździć!

  Tóż tak my se s tym panoćkym górale rzóndzili, a sie nazywali pan Piotr Spyra z
  urzyndu marsiałkowskigo. Pan Broda Józef sie jeszcze odezwoł, że to przed wojnóm
  i insi jeszcze plany mieli. Co tunel planowali kopać i taki by sie przydoł od
  Wisły aż ku Olzie i potym dalij pod Ochodzitóm do Zwardónia. I to by była
  dopiyro komunikacyja. Śus pod jednym gróniym, śus pod drugim i uś my na Wyngrach
  abo jeście dalij... w Europie!

  Wiem, że to Górolska gadka, ale nasza z Księstwa.

  i przypomniały mi się:

  Szczególnie
  jak po ceście jedzie
  srańdziorz cieszyński
 • stoik1 19.04.09, 15:37
  za Franca Jozefa to by to roz dwa wyrychtowali fertig, bez gupigo
  godanio a tego wszystkigo, no ale taki mómy czasy...
 • stoik1 19.04.09, 16:43
  miło było powspominać
 • dialektolog 07.09.13, 17:28
  stoik1 napisał:

  > miło było powspominać

  No tóż w ramach wspóminek aj rewitalizacji wątku.

  W Tygodniku Powszechnym Jerzy Pilch wspomina. Wśród zabudowań wiślańskiego gospodarstwa wymienia szlofkę — pralnię. Nie znam, więc pytam Was.
  Link z przichlybianim czesak.wordpress.com/2013/09/07/jerzy-pilch-wspomina/ i prośbą o rozjaśnienie niejasności.
  D.
 • stoik1 15.09.13, 11:39
  przyznać muszę że zarówno ze szlofką jak i sigłą ( co to znaczy ? ) spotykam się po raz pierwszy. co do szlofki - kombinowałem z niemieckim, ale "schlaf" - to nie ma większego sensu, bo wyszłaby sypialnia : ) stosowanie dużych liter jest dość powszechnym zabiegiem, gdy pragniemy rzeczy nazwać, wyróżnić etc. etd... ładniej wychodzi niż cudzysłów : )
  reszta słownictwa raczej powszechnie występująca i zrozumiała.
  wspominki Pilcha chętnie poczytam, gdy wyjdą w formie książkowej.
  pozdrawiam.
 • kurdenyt 16.04.16, 19:49
  jest parę słów które nie były jeszcze wypisane, nie wiem czy coś z tego nie używa się również w Polsce centralnej, ale ja mam za to że nie :D
  szyf- statek
  szraubsztok- imadło
  szraubyncier- śrubokręt
  werk- huta
  farać- wiadomo
  bulczeć- mówić głupoty
  drzistać- podobnie jak wyżej
  przidrzistać- przytakiwać w sensie, włazić komuś w dupę
  hadziaj- obdartuch
  bicykiel- rower
  bank- stół w warsztacie
  ero- samolot
  banhof- dworzec
  glajzy- tory
  durszlok- cednik
  szfigerfoter/mutra- teść, teściowa
  szmyrgielpapiór- nie wiem jak polsku :D
  etc.
 • szpyrtok 30.08.17, 19:12
  Poprawka do >marasić<
  >maras< to błoto, >nie maraś< to nie roznoś błota na podłodze

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka