Dodaj do ulubionych

Niemieccy odwetowcy i rewizjoniści bez szans

IP: *.wroclaw.dialog.net.pl 24.07.03, 16:13
Cimoszewicz o próbach roszczeń niemieckich
Fot. Sławomir Kamiński / AG


ZOBACZ TAKŻE


• W Niemczech odżyła debata o Centrum Wypędzonych (02-07-03, 18:31)
• Niemcy: Chadecja chce rozmawiać o odszkodowaniach za wypędzenie (22-08-
02, 19:16)pi, PAP 24-07-2003, ostatnia aktualizacja 24-07-2003 12:49

Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz podczas dyskusji
sejmowej ocenił, że ewentualne próby podważania polskich praw do ziem
odzyskanych przez niemieckie stowarzyszenia wypędzonych "będą nieskuteczne i
to jest sprawa zupełnie oczywista"

Marek Jurek (PiS) pytał ministra, co rząd ma zamiar zrobić w sprawie
podważania przez Niemców polskiej własności na ziemiach odzyskanych. Jego
zdaniem te roszczenia są wspierane przez niemieckich polityków i instytucje
państwowe

Cimoszewicz powiedział, że w Niemczech są środowiska, które usiłują podważać
trwałość porządku prawnego w tym zakresie na terytorium Polski,
ale "polskiej władzy nie są znane fakty, aby oficjalne władze Niemiec miały
z tym cokolwiek wspólnego"

Minister podkreślił, że na terytorium każdego państwa porządek prawny, w tym
porządek w zakresie prawa własności, jest określany w sposób suwerenny przez
władze danego państwa. Poinformował, że nikt z zewnątrz nie może w to
ingerować, nawet po wejściu Polski do UE

Cimoszewicz przyznał jednak, że ze zdziwieniem obserwuje powtarzające się
informacje o tym, że minister spraw wewnętrznych Niemiec gotów jest
przychylić się do inicjatywy utworzenia tzw berlińskiego Centrum
Wypędzonych. "O tych sprawach mam zamiar w sposób całościowy rozmawiać z
ministrem spraw zagranicznych Niemiec" - zapewnił

Projekt Centrum przeciwko Wypędzeniom forsuje od dwóch lat przewodnicząca
Związku Wypędzonych (BdV) Erika Steinbach. Jej zdaniem, taka placówka
powinna powstać w stolicy Niemiec i być przede wszystkim miejscem pamięci
poświęconym 15 mln niemieckich wypędzonych
Edytor zaawansowany
 • silesius 24.07.03, 17:22
  Gość portalu: +++Ignorant napisał(a):

  ) Cimoszewicz o próbach roszczeń niemieckich

  Włodzimierz Cimoszewicz - Czyścioszek"  Kiedy premierem kolejnego rządu postkomunistycznego został Włodzimierz
  Cimoszewicz, powitano go z niezwykłym entuzjazmem na łamach Michnikowej Gazety
  Wyborczej (8 lutego 1995), pisząc m.in.: (..) Cimoszewicz (SLD) uważany jest za
  najbardziej wiarygodnego, niezależnego w poglądach polityka lewicy. Jako
  minister sprawiedliwości w rządzie Pawlaka wsławił się akcją "Czyste ręce" (..).

  Kilka miesięcy przedtem na łamach tej samej Gazety Wyborczej (z 9-10 września)
  ukazał się wspólny tekst Cimoszewicza i Michnika: O prawdę i pojednanie,
  powszechnie uznany nawet w części środowisk Unii Wolności za próbę
  uwiarygodnienia postkomunistów jako autentycznych uczestników dialogu i działań
  pojednawczych. Dwuznaczne moralnie było przyjęte w artykule akceptowanie przez
  obu autorów - postkomunisty i byłego opozycjonisty - rzeczywistości powojennej
  jako naszego wspólnego dziedzictwa, kładzenie na jednej szali represji
  stalinowskich i antypepeerowskich działań podziemia, działań opozycji i tych,
  co popierali system komunistycznej władzy. Przypomnę charakterystyczny zwrot z
  tego tekstu: (..) Wpływaliśmy wszyscy na bieg wydarzeń. Jedni z nas
  wielokrotnie zmuszani byli do dokonywania trudnego, nieraz opłacanego
  represjami i cierpieniami osobistego wyboru zaangażowania w opozycji. Inni
  akceptowali realia systemu monopartyjnego i czynili to, co słusznie lub
  niesłusznie uważali za dobre dla Polski, za możliwe lub po prostu za
  nieuchronne (...). Autorzy sugerowali wprost, że to, co robione było w PZPR
  przez tych "innych", było czynione jako dobre dla Polski, a nie na
  przykład "dobre" dla własnego awansu czy kariery.

  Takie wybielanie postaw byłych komunistów okazało się trudne do przełknięcia
  nawet dla części politycznych przyjaciół Michnika ze środowisk związanych
  z "unitami", i to nawet tych, którzy przełknęli już niejedną "żabę". Piotr
  Nowina Konopka protestował przeciw stawianiu na równi bitych i bijących,
  dążeniu do pojednania d... z batem (Gazeta Wyborcza 19 IX). Józefa Hennelowa
  sprzeciwiła się uznawaniu jako wspólnego dziedzictwa licznych powojennych
  wydarzeń, choćby takich, jak manifest PKWN, wyroki śmierci, zniszczenie AK,
  interwencja w Czechosłowacji w 1968 roku, strzelanie do robotników Wybrzeża
  etc. (Tygodnik Powszechny 17 IX). Bezimienny czytelnik, telefonujący do Gazety
  Wyborczej ( 13 IX), stwierdził zaś wprost: (...) Jeżeli rodziny księdza
  Popiełuszki, Grzegorza Przemyka, górników z kopalni " Wujek ", "Lubina ", ofiar
  Katynia, Października, Radomia, przebaczą czerwonym oprawcom, to wtedy ja z
  tymi komuchami mogę zasiąść do stołu (...). Najbardziej znamienny był fakt, że
  wspólny tekst byłego opozycjonisty Michnika i ówczesnego wicemarszałka Sejmu z
  ramienia SLD Cimoszewicza ukazał się akurat w momencie, gdy postkomunista
  Cimoszewicz zdecydował się osobiście wesprzeć prezydencką kampanię Aleksandra
  Kwaśniewskiego.

  Przyciągnął "unitów"

  Publikacja tego typu tekstu, współfirmowanego przez Michnika, i to na łamach
  GW, służyła w tej sytuacji "oczyszczaniu" postkomunistów i to zarówno
  Cimoszewicza, jak i Kwaśniewskiego, ułatwiała przyciągnięcie części głosów ze
  środowisk "unickich" do kandydatury Kwaśniewskiego. Szczególnie mylące było
  przedstawianie Cimoszewicza i związanych z nim środowisk postkomunistycznych
  jako autentycznych rzeczników prawdy i pojednania. Warto to wszystko
  przypomnieć po tym, jak przez wiele miesięcy obserwowaliśmy faktyczną praktykę
  rządów premiera Cimoszewicza. Gdy mogliśmy wciąż naocznie przekonywać się, jak
  za rządów Cimoszewicza - najbardziej wiarygodnego i niezależnego
  przedstawiciela lewicy, awansują najgorsi, "bierni, mierni, ale wierni"
  komunistyczni przeciwnicy jakiegokolwiek pojednania, poza własnym "pojednaniem"
  z różnymi synekurami (toteż jakby w ramach nowej specjalnej nieustającej,
  akcji "Czyste ręce", czyli wszystko dla swoich, po oczyszczeniu stanowisk z
  osób krnąbrnych, choćby takich, jak rzecznik całkowitego rozliczenia długów
  PZPR i SdRP w województwie gdańskim - Marek Biernacki).

  "Hańba rodzinna"

  Niewiele osób, czytających we wrześniu 1995 "płomienne" wystąpienie
  Cimoszewicza i Michnika zwróciło uwagę na pewną bardzo znaczącą cechę, łączącą
  obu autorów apelu. Otóż obaj apelujący mieli w swych rodzinach własną "hańbę
  domową" czy raczej "hańbę rodzinną", której przypominanie bardzo ich
  rozsierdziło, ale też i łączyło w ataku na wszystkich skłonnych
  do "rozgrzebywania przeszłości". Adam Michnik miał hańbę brata - kapitana
  Stefana Michnika, stalinowskiego mordercy sądowego, odpowiedzialnego za wydanie
  szeregu wyroków śmierci na polskich patriotów (niektórych zrehabilitowano
  pośmiertnie). Włodzimierz Cimoszewicz miał pamięć o hańbie ojca - pułkownika
  Cimoszewicza - szefa Informacji Wojskowej Akademii Technicznej. Ojciec
  Cimoszewicza został pozbawiony uprawnień kombatanckich 7 paździenika 1994 r. ze
  względu na służbę w Informacji Wojskowej w latach 1945-1947 oraz za
  uczestniczenie w likwidacji podziemia w okresie 1945-1946, co stwierdzono na
  podstawie wypisu z zeszytu ewidencyjnego Centralnego Archiwum Wojskowego i
  zaświadczenia nr 15/76, wydanego przez JW nr 2375 (według artykułu Ryszarda
  Tola: Czas odwetu, publikowanego w ukazującej się na warszawskim Bemowie
  Gazecie Lokalnej nr 2/104 z lutego 1996 roku).

  Dla was wybawcami byli naziści

  W październiku 1991 roku doszło do publicznego ujawnienia sprawy przeszłości
  ojca Cimoszewicza. Poseł OKP Jan Beszta-Borowski stwierdził wręcz, że ojciec
  Włodzimierza Cimoszewicza był członkiem "organizacji przestępczej" - Informacji
  Wojskowej. Według Beszty-Borowskiego: Szef Informacji Wojskowej w Wojskowej
  Akademii Technicznej o nazwisku Cimoszewicz miał zwyczaj rozmawiania z ludźmi,
  trzymając w ręku pistolet i obracając nim na palcu cynglowym. Znany jest fakt
  śmierci jednego z podwładnych w wyniku takich rozmów (cyt. za Gazetą Wyborczą z
  11 października 1991 r.). Oświadczenie posła Beszty-Borowskiego wywołało
  gwałtowną publiczną ripostę ze strony Włodzimierza Cimoszewicza. Nazwał Besztę-
  Borowskiego załganym łobuzem, a w innym tekście (w Gazecie Współczesnej)
  stwierdził m.in.: Rozumiem, że dla Borowskiego, jego szefów i was, nierozumnych
  dziennikarzy, babrzących się w takich prowokacjach, wybawcami byli naziści,
  skoro ci, którzy z nimi walczyli, zasługują na miano oprawców. Po wojnie mój
  ojciec przez 30 lat służył w Wojsku Polskim, w tym także w kontrwywiadzie,
  instytucji, jaka jest zawsze i w każdej armii. Wy którzy opluwacie Go dzisiaj,
  możecie powołać się tylko na fakt służby w tej formacji. Nie przytaczacie, bo
  nie możecie przytoczyć, żadnych prawdziwych zarzutów, dotyczących Jego
  postępowania. "Dowody" Borowskiego są łgarstwem (cyt. za: Piotr Jakucki:
  Pułkownik Cimoszewicz, Gazeta Polska, 4 listopada 1993)

  Oburzony stwierdzeniami W. Cimoszewicza, poseł Beszta Borowski skierował
  przeciwko niemu skargę do sądu, przedstawiając dowody prawdziwości swych
  zarzutów pod adresem ojca Cimoszewicza. W osobnym liście do Gazety Lokalnej
  (por. nr 14-15 z 1992 roku) poseł Jan Beszta-Borowski przytoczył uzupełniające
  dane na temat życiorysu ojca Cimoszewicza jeszcze przed objęciem funkcji szefa
  Informacji Wojskowej na WAT. Pisał: (...) Oto przyszły pułkownik Cimoszewicz w
  czasie wybuchu wojny w 1939 roku, mając lat 22, nie uczestniczy w obronie
  Polski, nie jest żołnierzem Armii Polskiej, broniącej ojczyzny przed dwoma
  najeźdźcami. Przeciwnie - już w październiku 1939 r. jest "poborcą dostaw
  obowiązkowych w wołkowyskim Rejnopolnamzakie. Czyli jest na służbie jednego z
  zaborców - bolszewików. Rekwirował płody rolne od polskich rolników na rzecz
  najeźdźcy. Jakucki w cytowanym wcześniej artykule powoływał się na zeznania
  świadka Romualda U., który zapamiętał
 • silesius 24.07.03, 17:25
  ........Czyli jest na służbie jednego z zaborców - bolszewików. Rekwirował
  płody rolne od polskich rolników na rzecz najeźdźcy. Jakucki w cytowanym
  wcześniej artykule powoływał się na zeznania świadka Romualda U., który
  zapamiętał M. Cimoszewicza jako "seksota" (tajnego agenta) komisarza kadr,
  ówczesnego naczelnika kadr w dziale technicznym parowozowni w Białymstoku. W
  1943 roku Cimoszewicz skończył szkolę pracowników politycznych i do końca wojny
  był w aparacie politycznym. Od kwietnia 1945 robi błyskawiczną karierę w
  Informacji Wojskowej - w ciągu trzech lat zostaje komendantem w Głównym
  Zarządzie Informacji, kontrolowanym wówczas przez dwóch sowieckich zbrodniarzy,
  pułkowników NKWD w Polsce: Wozniesieńskiego i Skulbaszewskiego, a także szefem
  Informacji Wojskowej na WAT. Robert Mazurek, autor interesująco naszkicowanej
  sylwetki Włodzimierza Cimoszewicza (Metamorfozy pana C., Życie Warszawy z 31
  marca 1997) pisał, że ojciec Cimoszewicza w 1951 r. trafia do Wojskowej
  Akademii Technicznej. Tam aresztuje komendanta uczelni gen. Floriana
  Grabczyńskiego. Z jego rozkazu, aresztowano też kilkunastu oficerów WAT, którzy
  wcześniej byli w AK. Dokonujący tej bezwzględnej czystki na wyższej uczelni
  major Marian Cimoszewicz był w tym czasie oficerem bez żadnego wykształcenia.
  Dopiero kilka lat później - w 1957 roku skończył liceum i zdał maturę (!).

  Dodajmy do tego informacje o wcześniejszej roli Mariana Cimoszewicza w
  likwidowaniu oddziałów AK- sam się chwalił podczas spotkania z oficerami
  akademii, że w 194r1 r zlikwidował oddział AK. Według innych źródeł w 1946 r
  jako oficer IW kierował grupą likwidującą "bandę" Bohuna (P Jakucki, op. cit.).
  Cimoszewiczowie zamieszkali w domu na Boemerowie (Bemowo), odebranym prawowitym
  właścicielom, których przymusowo wysiedlono z Boemerowa na początku lat 50.
  jako "element politycznie niepewny" (Gazeta Lokalna, nr 2/104, luty 1996 r.).
  Żona majora M. Cimoszewicza zaczęła pracę w bibliotece WAT na miejsce
  poprzedniej pracowniczki tej biblioteki, Ewy Cecetki-Cymerman, zwolnionej nagle
  bez uzasadnienia w sposób bardzo ordynarny przez M. Cimoszewicza (Gazeta
  Lokalna, 27 czerwca 1992 r. , nr 12-13/42-3). Porównajmy opisane wyżej fakty z
  gwałtownym zarzucaniem Beszcie-Borowskiemu łgarstwa przez W Cimoszewicza i
  pokrzykiwaniem o tym, że dla takich, jak on "wybawcami byli naziści".

  Wierny PRL-owskiej przeszłości

  Włodzimierz Cimoszewicz, występujący z taką furią przeciw przypominaniu
  przeszłości ojca, jako motto do swej książki wybrał stwierdzenie Anny Uchlig:
  Kto przekreśla PRL, ten przekreśla cały mój życiorys. Trzeba przyznać, że swoją
  publiczną identyfikację z PRL-em zaczął bardzo wcześnie. Już jako maturzysta w
  1968 roku kategorycznie przeciwstawił się napiętnowaniu ówczesnych rządów
  gomułkowskich jako "dyktatury ciemniaków". I uzyskał wydrukowanie pro
  reżimowego tekstu swego wypracowania maturalnego na łamach Życia Warszawy (por
  W Cimoszewicz: Czas odwetu, Białystok 1993 r, s. 40). Wielu jego rówieśników
  było w tym czasie pałowanych na rozkaz "ciemniaków". On w pełni utożsamiał się
  z totalitarną dyktatura. Jakżeby mógł inaczej, wychowany pod "opiekuńczymi
  skrzydłami" pułkownika Cimoszewicza! Od jesieni 1968 studiuje na Wydziale Prawa
  w Warszawie i staje się działaczem uczelnianej organizacji ZMS. W 1971 roku
  wstępuje do PZPR, a w 1972 r zostaje przewodniczącym ZMS na Uniwersytecie
  Warszawskim. Wchodzi do władz Komitetu Uczelnianego PZPR. Nawet swą
  błyskawiczną karierę w ZMS tłumaczył później jako swoisty przykład
  niezależności, twierdząc, że: Przynależność do ZMS mogła nawet przeszkadzać
  (!!!) (W Cimoszewicz: Czas odwetu, s. 43) (był bowiem dużo częściej odpytywany
  na zajęciach). Kiedy doszło do połączenia - pomimo protestu wielu studentów -
  trzech organizacji studenckich w jeden Socjalistyczny Związek Studentów
  Polskich (SZSP), należał do zdecydowanych zwolenników tego połączenia,
  narzuconego studentom przez partyjną biurokrację. I został... komisarycznym
  szefem SZSP na UW Józef Oleksy wspominał Cimoszewicza z owych czasów jako wręcz
  zwracającego uwagę swoją pryncypialnością. Pisał, że wionęło pryncypialnością,
  gdy tylko Cimoszewicz wchodził na trybunę. Miał zaledwie dwadzieścia parę lat,
  gdy uzyskał kolejny błyskawiczny awans - został sekretarzem Komitetu
  Uczelnianego PZPR akurat w czasie pogłębiającego się kryzysu politycznego
  późnego Gierka, w okresie aktywizacji opozycji z KOR-u i ROPCiO. Na temat
  dokonanej przez Gierka zmiany konstytucji, serwilistycznie uzależniającej
  Polskę od ZSRR, wspominał: Wszyscy mieliśmy skłonność do usprawiedliwiania
  miękkiej postawy wobec Związku Radzieckiego, byliśmy przekonani, że inne
  zachowania mogłyby być groźne dla Polski. W sprawie innego posunięcia
  ówczesnych władz PZPR - zapisania w konstytucji kierowniczej roli PZPR -
  szczerze przyznawał: Nas jako członków PZPR ani to ziębiło, ani grzało. Nie
  popadaliśmy przez to w jakiś konflikt sami ze sobą (W Cimoszewicz, op. cit., s.
  53). Poczucie bycia członkiem kierowniczej siły jak widać, wzmacniało dobre
  samopoczucie szybko awansującego działacza partyjnego.

  W konsulacie w Malmoe

  W 1980 roku został wysłany na 3 miesiące do pracy w konsulacie w Malmoe. We
  wrześniu tego roku zaś wyjechał na stypendium Fullbrighta do USA, dzięki
  decyzji władz o tym, że jego konkurent do stypendium, Lamentowicz, powinien się
  wycofać (op. cit. s. 55). Pozostał wiemy PZPR-owi w czasach "Solidarności i po
  ogłoszeniu stanu wojennego podczas pobytu na Uniwersytecie Columbia należał do
  organizacji PZPR przy konsulacie w Nowym Jorku. W lutym 1982 powrócił do pracy
  na warszawską uczelnię.

  "Carex"

  Według informacji z listy Macierewicza Cimoszewicz w 1980 roku pod
  pseudonimem "Carex" został współpracownikiem wywiadu. Ustosunkowując się do tej
  sprawy w swej biografii Czas odwetu, stwierdzał m.in.: (...) Z wypowiedzi
  Czesława Kiszczaka wiedziałem, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych istniały
  możliwości preparowania dokumentów, mających cechy autentyczności, dokumentów
  antydatowanych. Obawiałem się, że kierownictwo MSW może zdecydować się nawet na
  taką awanturę, jak fabrykowanie archiwaliów. Nie wykluczałem więc, że mogę
  znaleźć się na liście Macierewicza. Kiedy Olek Kwaśniewski przedstawił mi
  dokumenty z dużym zaskoczeniem zauważyłem, że byłem odnotowany w aktach
  polskiego wywiadu (...). Byłem zaskoczony, ponieważ okazało się, że kontakt,
  jaki w 1980 roku nawiązał ze mną przed wyjazdem na stypendium Fundacji
  Fullbrighta przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, został w tych
  dokumentach przed stawiony jako kontakt z wywiadem (...) (op. cit., s. 25-26).

  Alergia na polskość

  Po likwidacji PZPR w styczniu 1990 roku Cimoszewicz nie wstąpił do SdRP Fakt
  ten próbowano później częstokroć eksponować jako dowód niezależności
  Cimoszewicza i jego opowiedzenie się po stronie prawdziwie reformatorskiej
  lewicy. Rację mają jednak raczej ci, którzy sądzą, że Cimoszewicz nie docenił
  wówczas prawdziwej siły postkomunistów z SdRP i nie chciał zostać wraz z nimi
  zmarginalizowany. Po rozpadzie sejmowego klubu PZPR Cimoszewicz nie poparł
  jednak stworzonej przez reformatorskiego Tadeusza Fiszbacha Polskiej Unii
  Socjaldemokratycznej. Widząc, że większość dawnego klubu sejmowego, głównie
  członkowie SdRP, wstąpiła do Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej
  (PKLD), przyłączył się do nich i niespodziewanie został wybrany szefem tego
  klubu. W tym czasie w swych wystąpieniach zdecydowanie odcinał się od dawnego
  PZPRowskiego aparatu. Starał się teraz tym mocniej odcinać kupony od swego
  pozostawania na uboczu w dobie jaruzelszczyzny. Dystansowaniu się od dawnego
  aparatu towarzyszyły jednak równoczesne bardzo ostre ataki Cimoszewicza na
  gospodarczo-społeczną politykę rządu Mazowieckiego i na samą "Solidamość".18
  września 1990 jako szef PKLD znalazł się na "herbatce u Prymasa"
 • silesius 24.07.03, 17:26
  ....na "herbatce u Prymasa" - spotkaniu w rezydencji Prymasa Polski Józefa
  Glempa, na którym gen. Jaruzelski miał podjąć decyzję o swym odejściu z
  prezydentury. Zaskoczony zaproszeniem Cimoszewicza na to spotkanie Jarosław
  Kaczyński wyraził się: a co tam ma robić ten trup polityczny?. To się
  rozniosło, dotarło do Cimoszewicza, i gdy spotkali się z Kaczyńskim przy
  wejściu do rezydencji Prymasa Polski Cimoszewicz dowcipnie zacytował słowa
  Marka Twaina: wiadomość o mojej śmierci jest trochę przesadzona (wg J.
  Kaczyński Odwrotna strona medalu, Warszawa 1991, s.131).

  W czasie kampanii prezydenckiej 1990 roku właśnie Cimoszewicz został kandydatem
  postkomunistów na prezydenta. Podobno dlatego, że sam Kwaśniewski obawiał się
  wówczas całkowitej kompromitacji wyborczej, jakichś trzech procent. W tej
  sytuacji wynik uzyskany przez Cimoszewicza był traktowany jako duże
  zaskoczenie - dostał 9 procent głosów, plasując się na czwartym miejscu za
  Wałęsą, Tymińskim i Mazowieckim. W latach 1991-1993 nadal przewodniczył
  Parlamentarnemu Klubowi Lewicy Demokratycznej. Po sukcesie wyborczym SLD w 1993
  roku Cimoszewicz został wicepremierem i ministrem sprawiedliwości w rządzie
  Pawlaka. Jego nominacja na ministra sprawiedliwości wywołała wiele zastrzeżeń
  ze względu na fakt, że ten minister jest jednocześnie prokuratorem generalnym.
  Do pełnienia tej ostatniej funkcji niezbędne było zaś posiadanie uprawnień
  prokuratorskich lub sędziowskich, lub przynajmniej bycie doktorem prawa.
  Cimoszewicz zaś nigdy nie zrobił habilitacji. Wywołało to, acz bezskuteczne,
  protesty opozycyjnych prawników (por. R Mazurek: Metamorfozy pana C., Życie z
  29-31 marca 1997). Jako minister sprawiedliwości zasłynął głównie akcją "Czyste
  ręce". W ramach niej ujawnił nazwiská wysokich urzędników państwowych, którzy
  biorą równocześnie pieniądze za zasiadanie w radach nadzorczych firm
  państwowych. Akcja nie przyniosła faktycznie żadnych skutków negatywnych osobom
  skrytykowanym przez Cimoszewicza. Mógł jednak odtąd chodzić w nimbie
  nieprzekupnego tropiciela gospodarczych patologii.

  Resort Cimoszewicza nie mógł się pochwalić żadnymi większymi osiągnięciami;
  powszechnie narzekano na fatalne funkcjonowanie sądów i prokuratury.
  Cimoszewicz miał na to dość swoiste wytłumaczenie - twierdził, że podczas
  weryfikacji rzekomo wyrzucono najlepszych specjalistów. Po dymisji rządu
  Pawlaka nie wszedł do rządu Oleksego.

  Urażony niezaproponowaniem mu wice premierostwa, nie chciał przyjąć wyłącznie
  teki szefa resortu sprawiedliwości. Został wówczas wicemarszałkiem Sejmu.

  W nowej sytuacji tym mocniej rozwijał stosunki z lewicowymi środowiskami z
  kręgu dawnej tzw. opozycji laickiej, zwłaszcza z Michnikiem, Geremkiem i
  Bujakiem. Nieprzypadkowo właśnie "różowi" tzw. "Europejczycy' stanowili
  najbliższych rozmówców Cimoszewicza spoza SLD i SdRP

  Głównym efektem tych zacieśniających się kontaktów stał się wspomniany na
  wstępie głośny artykuł Cimoszewicza i Michnika, wspólnie apelujących o
  zakończenie wszelkich rozliczeń PRL-owskiej przeszłości. Cimoszewicz, podobnie
  jak Kwaśniewski i liczni inni politycy SLD stanowi typ człowieka gruntownie
  uodpornionego na takie pojęcia, jak polskość, polski patriotyzm, poczucie
  polskiego interesu narodowego. Tym, którzy chcieliby polemizować z moimi tak
  kategorycznymi sądami w tej sprawie, polecam uważną lekturę Czasu odwetu. W tej
  książce widać aż nadto wyraźnie, że Cimoszewicz nie mógł się przełamać do
  napisania jakichś cieplejszych słów o Ojczyźnie, patriotyzmie, uczuciach
  narodowych, nie mówiąc już o trosce z powodu występujących dziś zagrożeń dla
  Polski i polskości. Tym więcej tam za to ataków na wszystko, co się z polskimi
  uczuciami narodowymi kojarzy, czy gwałtownego piętnowania rzekomej siły
  antyżydowskości w Polsce. Na s. 39 Czasu odwetu pisze: Nie będąc Żydem
  poznałem, co to znaczy być nim w Polsce. Na s.192 insynuuje, iż: Prawdą jest
  niestety, że w naszym społeczeństwie, i to od lewicy do prawicy, nieustannie
  można spotkać się z przejawami endemicznego antysemityzmu.

  W książce z pasją atakował niepodległościowe slogany (s. 13), narodową
  tromtadrację, oczywiście idącą w parze z zoologicznym antykomunizmem (s. 270),
  polską ksenofobię (s. 273), etc.
  Po dojściu do władzy, jak mógł, dawał wyraz napadom skrajnego filosemityzmu.
  Wystąpienie Cimoszewicza jako premiera RP podczas uroczystości w Kielcach w
  lipcu 1996 r ku czci ofiar kieleckiej prowokacji z 1946 roku przyniosło
  jaskrawy dowód tego, jak bardzo nieważna dla niego jest autentyczna prawda o
  historii i godność własnego narodu. W sprawach stosunków polsko-żydowskich, tak
  skomplikowanych i złożonych, po dziesięcioleciach przemilczeń i niedomówień,
  postkomunistyczny premier pozwolił sobie na publiczne, obelżywe dla Polaków
  stwierdzenia, jednostronnie obciążające ich winą za wszystkie problemy w
  stosunkach z Żydami. Głęboko bolejąc z powodu wszystkiego, w czym kiedykolwiek
  Polacy zawinili wobec Żydów i szczerze za to przepraszając. Samobiczowanie
  premiera Cimoszewicza w imieniu całego narodu polskiego wywołało zdecydowany
  protest wielu środowisk patriotycznych. W opublikowanym 9 lipca 1996
  oświadczeniu porozumienia 21 organizacji kombatanckich i niepodległościowych
  (m.in. Światowego Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Szarych Szeregów i kilku
  związków więźniów politycznych) stwierdzono: (...)Zamiast niesłusznie oskarżać
  cały naród o rzekomy antysemityzm i bić się w piersi w jego imieniu, premier
  Cimoszewicz powinien przeprosić za zbrodnię, której dokonali jego ideowi
  poprzednicy Nie uczynił tego, nie wykorzystał znakomitej okazji do odcięcia się
  od komunistycznej przeszłości, a tym samym zakłamał wyjątkowo bolesną kartę
  naszej historii.

  Podczas uroczystości w Kielcach Cimoszewicz zezwolił Elie Wieselowi na bezkarne
  obrażanie Polski i Polaków. Zamiast zdecydowanie zareagować na prowokacyjne
  antypolskie i antyreligijne wystąpienie Elie Wiesela i jego żądanie usunięcia
  krzyży z Auschwitz-Birkenau, Cimoszewicz obiecał wyjście naprzeciw ich żądaniom
  w sprawie usunięcia krzyży z terenów byłego obozu Auschwitz-Birkenau. W ten
  sposób, jak stwierdzili senatorzy NSZZ "Solidarność", premier RP zamierza
  uzurpować sobie prawo do decydowania o symbolach religijnych w Polsce.

  W jakimś stopniu jestem Białorusinem

  Za to z tym cieplejszą nutą pisze o wszystkim, co dotyczy Białorusinów. Zrobił
  furorę wśród nich na Białostocczyźnie już w czasie wyborów prezydenckich. Jak
  przypomniano w Rzeczpospolitej z 18 X 95 r : Nazwisko brzmiało swojsko: toż
  Wołodźka z naszych! - panowało po gminach powszechne przekonanie. Sam
  Cimoszewicz przedstawia to w swej książce w sposób następujący: Nigdy też nie
  kryłem, że czuję się Polakiem, chociaż prawdą jest, że mój ojciec pochodzi z
  Grodzieńszczyzny, a część krewnych z jego strony uważa się za Białorusinów Jest
  więc możliwe, że w jakimś stopniu jestem Białorusinem (s. 249). W 1989 roku
  wygrał głównie dzięki głosom Białorusinów z południowo-wschodniej
  Białostocczyzny i o ten elektorat szczególnie zabiegał. Między innymi poprzez
  odpowiednie nagłośnienie w Sejmie tajnej notatki MSZ na temat stosunków wśród
  Białorusinów Białostocczyzny, której treść zaatakował w sposób skrajnie
  demagogiczny, fałszywie przedstawiając jako rzekomo uderzającą w Białorusinów
  (autorzy notatki alarmowali z powodu zdominowania różnych środowisk
  białoruskich na Białostocczyźnie przez starą partyjną nomenklaturę.

  SLD-owska mentalność Kalego

  Jedną z najbarwniejszych scen w Sienkiewiczowskiej W pustyni i w puszczy była
  opowiastka o Kalim, widzącym wyłącznie dobro w tym, jak Kali komuś zabierze
  krowę i skrajne zło w zabraniu krowy Kalemu. Ten typ mentalności dość
  chronicznie cechował różne totalitaryzujące ruchy w przeszłości, od komunistów
  po faszystów. Jeden z najwybitniejszych francuskich pisarzy okresu
  międzywojennego, Henri Monthe
 • silesius 24.07.03, 17:27
  .......Jeden z najwybitniejszych francuskich pisarzy okresu międzywojennego,
  Henri Montherland nader celnie zdefiniował taki typ mentalności Kalego w
  polityce. Wyraził go maksymą: Kiedy jesteśmy słabi, to żądamy od was maximum
  praw według waszych zasad, ale kiedy będziemy silni, to nie damy wam żadnych
  praw w myśl naszych zasad! Ciekawe, że tego typu podejście aż nadto wyraźnie
  zaznacza się w praktyce działania postkomunistów z SdRP i SLD. Bardzo
  pouczająca pod tym względem mogłaby być konfrontacja różnych dawniejszych
  tekstów Cimoszewicza (zwłaszcza jego wystąpień parlamentarnych lat I 990-1992
  czy z książki Czas odwetu), z aktualną praktyką działania różnych wpływowych
  postaci z SdRP i SLD, ich konsekwentnymi czystkami wobec inaczej myślących.
  Kiedy byli słabi, w 1990 czy 1991 r , wciąż nawoływali do humanizmu, elegancji
  stylu politycznego, protestowali przeciwko "odwetom", godzącym w komunistów,
  etc. By przypomnieć choćby słowa przemówienia sejmowego W Cimoszewicza z 20
  września 1990 r: (...) W życiu publicznym pojawia się coraz więcej przykładów
  nienawiści. Zamiast dyskusji i rzeczowych argumentów słychać nawoływania do
  brutalnej rozprawy z tymi, których przedstawia się jako wrogów (...). Nie
  dzielmy raz jeszcze Polek i Polaków na mniej lub bardziej uprawnionych do
  czucia się w Polsce jak we własnym domu (...) (op. cit., s. 307-308). W
  wystąpieniach Cimoszewicza wprost roiło się od utyskiwania na antykomunistyczne
  wrzaski, barbarzyństwo w polityce, namawianie do burzenia, chuligaństwo prawicy
  etc. Sama zaś inicjatywa postawienia przed Trybunałem Stanu głównych autorów
  stanu wojennego to według Cimoszewicza wyłącznie wyraz małostkowości i
  mściwości. Jakże dramatycznie na tym tle brzmiał apel Cimoszewicza, by kierując
  się wartościami nadrzędnymi ogłosić swoiste moratorium na waśnie, z jakąż swadą
  ostrzegał: kto nienawidzi, ten już przegrał (op. cit., s. 302).

  Brudne "czyste" ręce

  Po sukcesie wyborczym postkomunistów w 1993 roku przyszło zwycięstwo wyborcze
  Kwaśniewskiego w 1995 roku. I nagle postkomuniści znowu poczuli się silni. I
  natychmiast przestali się liczyć z tak akcentowanymi wcześniej hasłami
  tolerancji, troski o opinie różnych opcji i prawdziwy pluralizm. Praktyka
  zwycięskich towarzyszy "szmaciaków" w różnych regionach była aż nadto
  jednolita - przejąć wszystko, co się da, bo zwycięzca bierze wszystko, usunąć
  ostatnich wojewodów solidarnościowych, ostatnich kuratorów, krnąbrnych
  prokuratorów, usunąć wpływowych dziennikarzy innych opcji (od Cejrowskiego po
  prowadzących Puls Dnia) etc. Można by wyliczyć mnóstwo przykładów tego typu
  działań i zauważyć, jak rosła ich liczba za czasów rządów Cimoszewicza.
  Zwyżkującej arogancji władzy towarzyszyła silniejsza korupcja w różnych sferach
  życia, umacnianie się wpływów jednej opcji na różnych, szczególnie intratnych
  pozycjach życia gospodarczego i finansowego. A kiedyś tak ładnie głoszono
  ideę "czystych rąk".

  Sprawa "czystych rąk" to kolejny przykład dwulicowości Cimoszewicza jako
  polityka. Przypomnijmy, że obecny premier jako minister sprawiedliwości i
  prokurator generalny w rządzie Waldemara Pawlaka zasłynął akcją "Czyste ręce",
  zakazującą osobom na stanowiskach państwowych łączenia tych funkcji z udziałem
  w radach nadzorczych spółek. Po czym niektóre z tych osób wziął do swego rządu,
  powołanego w lutym 1996 roku.

  Jan Beszta-Borowski tak skomentował dla Naszej Polski z 8 lutego 1996 r. fakt
  powierzenia Cimoszewiczowi zadania tworzenia nowego rządu: W Niemczech nie do
  pomyślenia byłby fakt zaproponowania takiej misji synowi hitlerowskiego
  zbrodniarza wojennego. W Polsce premierem najprawdopodobniej zostanie polityk
  którego ojciec jako funkcjonariusz lnformacji Wojskowej przesłuchiwał
  niepokornych oficerów Wojska Polskiego.

  Demagogiczne obietnice

  Osobna sprawa to obraz, jak za kolejnego już rządu zdominowanego przez
  SLD "realizowane" były skrajnie demagogiczne obietnice gospodarczo-społeczne,
  szczodrze czynione w wystąpieniach polityków SLD na początku lat 90. i w
  kampaniach wyborczych. Przypomnijmy choćby kilka wypowiedzi samego
  Cimoszewicza.14 grudnia 1990 r wołał w dyskusji nad odwołaniem rządu Tadeusza
  Mazowieckiego: Bardzo problematyczne osiągnięcia polityki oświatowej, porażki w
  dziedzinie kultury budownictwa mieszkaniowego i walki z bezrobociem wywołały
  uzasadnione niezadowolenie ludzi młodych. Przy różnych okazjach Cimoszewicz
  uskarżał się na brak zaspokojenia przez rządy solidarnościowe tak ważnej
  ludzkiej potrzeby, jak mieszkania, skarżył się na brak łatwego i równego
  dostępu do opieki zdrowotnej. W Czasie odwetu gromił oburzającą ludzi korupcję,
  zapewniał, że: Edukacja nie gwarantująca lepszych szans na życie nie utrzyma
  wysokiej pozycji w hierarchii wartości.

  Społeczeństwo ciężko zapłaciło za "efekty" rządów zdominowanych przez SLD, w
  tym właśnie rządu Cimoszewicza. Edukacja wyraźnie dogorywała pod nadzorem
  najbardziej upolitycznionego, tendencyjnego i niekompetentnego ministra
  edukacji J. Wiatra, polskie budownictwo przeżywało najgorszy okres w swej
  historii, i stanowiło swoistą ilustrację słów pięknej piosenki STS-u z początku
  lat 60.: Ja już widziałem takie dno, przy którym wszystkie gwiazdy bledną.
  Komentarze z Gazety Wyborczej (6 XII 1996 r ), a więc gazety tak hołubiącej
  niegdyś "reformatora" Cimoszewicza, dowodziły, że to, co robi się w Sejmie na
  wniosek rządu Cimoszewicza, stanowi prostą drogę do zapaści mieszkaniowej,
  nieporównanie większej niż dzisiejsza. Jak wygląda łatwy i równy dostęp do
  opieki zdrowotnej pod rządami Cimoszewicza łatwo było poznać po niebywałym
  wzroście cen leków. Ostateczne zdemaskowanie mitu Cimoszewicza przyniosło
  zachowanie jego i jego rządu w czasie klęski powodzi w 1997 roku. Premier
  Cimoszewicz najpierw całkowicie zbagatelizował zagrożenie powodzią. Prawdziwą
  kompromitacją stało się jego wystąpienie na forum rządu w dniu 8 lipca 1997.
  Powódź w tym czasie obejmowała znaczną część terenów 9 województw polskich,
  przynosząc ogromne straty materialne w ponad 200 miejscowościach. A tymczasem
  Cimoszewicz "popisał się" wypowiedzią stwierdzającą, że sytuacja jest wprawdzie
  poważna, ale dotyczy niedużych obszarów, a rząd nie będzie się zajmował
  odszkodowaniami, gdyż trzeba być przezornym i ubezpieczonym (Cyt. za A.
  Lenkiewicz: Typy i typki postkomunizmu, Wrocław 1997, s. 28). Później
  Cimoszewicz musiał się rakiem wycofywać z tej tak obraźliwej dla przeżywających
  straszną katastrofę ludzi.

  Także w następnych tygodniach rząd Cimoszewicza wykazał się wielką
  nieudolnością w reagowaniu na rozmiary i skutki powodzi. Jego nieudolność,
  spóźnione i niespójne działania przyczyniły się do znacznego powiększenia
  kosztów, jakie poniosły społeczności dotknięte klęską powodzi.

  Prawdziwym bluffem i blamażem rządu Cimoszewicza okazała się zapowiedź
  szybkościowego wybudowania tysiąca domów dla powodzian. Nie tylko, że jej pełna
  realizacja uległa wielomiesięcznemu opóźnieniu, ale sama jakość znacznej części
  domów stała się prawdziwym symbolem brakoróbstwa i nieodpowiedzialności
  zleceniodawców i budowniczych. Skrajna kompromitacja premiera Cimoszewicza w
  czasie walki z klęską powodzi sprawiła, że postać jego stała się bardzo
  niewygodna dla postkomunistów. Od momentu zakończenia urzędowania ekipy
  Cimoszewicza, były premier jakby zupełnie znikł z horyzontu jest niemal
  całkowicie przemilczany nawet w tak wpływowych lewicowych mediach. Jak się
  zdaje na zasadzie "Ciszej nad tą trumną", by nie przypominać ludziom
  kompromitującego SLD nazwiska.

  Bilansując obraz sylwetki Cimoszewicza można chyba w pełni zgodzić się z oceną
  jego postaci daną na łamach Życia Warszawy z 29-31 marca 1997: (...) Jest ich
  dwóch. Jeden - niezależny, miłośnik "czystych rąk'; śmiertelny wróg partyjnego
  aparatu, skłonny do flirtów z "Solidarnością ", szczery zwolennik lewicowego
  postępu - to
 • silesius 24.07.03, 17:28
  .....Bilansując obraz sylwetki Cimoszewicza można chyba w pełni zgodzić się z
  oceną jego postaci daną na łamach Życia Warszawy z 29-31 marca 1997: (...) Jest
  ich dwóch. Jeden - niezależny, miłośnik "czystych rąk'; śmiertelny wróg
  partyjnego aparatu, skłonny do flirtów z "Solidarnością ", szczery zwolennik
  lewicowego postępu - to Cimoszewicz mityczny. I drugi -działacz młodzieżowy,
  sekretarz komitetu uczelnianego PZPR, zawsze wierny SLD, kunktator i arcymistrz
  promowania własnej osoby, trzymający rodzinę żelazną ręką - to Cimoszewicz
  realny (...) (R. Mazurek: Metamorfozy pana C., Życie Warszawy, 31 marca 1997).
 • mesco 24.07.03, 17:37
  co robil Steinbach senior na Pomorzu w 1943?
  Nie byl czasem on oficerem Wehrmachtu?

  Steibach pochodzacy z Offenbach kolo Frankfurtu nad Menem spierdolil przed Armia Czerwona zamiast zginac na
  pierwszej linii frontu. Wniosek: Steinbach nie byl wypedzony....

  silesius napisał:

  > .....Bilansując obraz sylwetki Cimoszewicza można chyba w pełni zgodzić się z
  > oceną jego postaci daną na łamach Życia Warszawy z 29-31 marca 1997: (...) Jest
  >
  > ich dwóch. Jeden - niezależny, miłośnik "czystych rąk'; śmiertelny wróg
  > partyjnego aparatu, skłonny do flirtów z "Solidarnością ", szczery zwolennik
  > lewicowego postępu - to Cimoszewicz mityczny. I drugi -działacz młodzieżowy,
  > sekretarz komitetu uczelnianego PZPR, zawsze wierny SLD, kunktator i arcymistrz
  >
  > promowania własnej osoby, trzymający rodzinę żelazną ręką - to Cimoszewicz
  > realny (...) (R. Mazurek: Metamorfozy pana C., Życie Warszawy, 31 marca 1997).
 • Gość: ! IP: *.pppool.de 26.07.03, 00:27
  powstanie poniewaz sie nalezy tym ponad 2 mln Niemcow, ktore stacily zycie
  podczas ucieczki i wypedzen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Gość: +++Ignorant IP: *.wroclaw.dialog.net.pl 26.07.03, 04:47
  Gość portalu: ! napisał(a):

  > powstanie poniewaz sie nalezy tym ponad 2 mln Niemcow, ktore stacily zycie
  > podczas ucieczki i wypedzen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Sława!

  .. a których zamordowali bohaterscy niemieccy żołnierze!

  Ignorant
  +++
 • dono_siciel 27.07.03, 09:47
 • Gość: ballest IP: *.dip.t-dialin.net 27.07.03, 10:00
  PISA-Nachfolgestudie
  Katastrophale Leseergebnisse

  Deutschlands Schüler schneiden nach einer erweiterten PISA-Studie im
  internationalen Vergleich beim Lesen noch schlechter ab, als bisher
  angenommen. Von insgesamt 43 Ländern rangiert Deutschland auf Platz 22, statt
  bisher auf Platz 21. Die Ergebnisse der erweiterten Studie wurden am Dienstag
  in London von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
  Entwicklung (OECD) veröffentlicht. In Deutschland wurden dafür keine neuen
  Daten erhoben

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka