• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Dzisiaj matura z języka polskiego

 • IP: *.rumia.sdi.tpnet.pl 11.05.04, 08:53
  powodzenia maturzyści!!!!!!!
  już za 5 minut się zacznie :)

  mam nadzieję, że gazeta.pl szybko poda tematy!
  Edytor zaawansowany
  • Gość: gemini IP: *.compower.pl 11.05.04, 09:01
   Powodzenia maturzyści. Trzymam kciuki. :)))
   • Gość: krasnal IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.05.04, 10:00
    Ja się nie martwie o swoją dziewczynę bo ona w przeciwieństwie do mnie jest
    swiena z języka polskiego :) ale pozdro dla tych którzy nie są :)
    • Gość: JW IP: *.zamosc.sdi.tpnet.pl 11.05.04, 13:52
     Dolnośląskie
     1. Czy zgadzasz się z opinią, że "istnieje jakieś stałe prawo, na mocy którego
     dzieci muszą zawsze buntować się przeciwko ojcom?" Wykorzystując właściwe
     dzieła, potwierdź ten pogląd lub podejmij z nim polemikę.

     2. Analizując wybrane postawy bohaterów różnych tekstów kultury, skomentuj i
     rozwiń myśl: "Choć człowiek nie wybiera zdarzeń swego losu, to jednak może je
     kształtować".

     3. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy Wisławy Szymborskiej "Chwila" i
     Adama Zagajewskiego "Chwila" lub analiza i interpretacja wiersza Adama
     Zagajewskiego "Chwila".

     4. Rozumienie czytanego tekstu. Pisanie wypracowania. Klaus Tchiele-
     Dohrmann "Plotka jako ulubiona forma komunikacji międzyludzkiej".
     Wypracowanie: "Wzorce osobowe czy ludzie walczący z własnymi słabościami?"
     Które postawy bohaterów lepiej motywują cię do działania? Uzasadnij swoje
     stanowisko analizując dwa, trzy przykłady.     Kujawsko-pomorskie
     1. A co życie może być warte... jeśli honor stracony (Joseph Conrad) -
     Literackie portrety bohaterów, dla których honor był wartością najwyższą.

     2. Jest taki czas i są takie miejsca, w których człowiek czuje się szczęśliwy -
     różne oblicza szczęścia utrwalone w literaturze.

     3. Nietolerancję trzeba zwalczać u korzeni drogą nieprzerwanej edukacji
     (Umberto Eco) - Rozważania o potrzebie tolerancji inspirowane literaturą i
     filmem.

     4. Interpretacja do wyboru: - tekstu poetyckiego Wisławy szymborskiej "Pod
     jedną gwiazdką" lub tekstu prozatorskiego Olgi Tokarczuk "Deus ex", - tekstu z
     zadaniami: Tadeusz Bujnicki "Świat pana Zagłoby".     Lubelskie
     1. "Trzeba wiedzieć z czego się wyrasta" - myśl Henryka Grynberga uczyń tezą
     rozważań na temat roli artysty w kształtowaniu tożsamości narodowej.

     2. Mówi się, że sztuka wzbogaca człowieka - rozważ problem nawiązując do
     wybranych dzieł literackich i innych.

     3. Człowiek przez całe życie musi dokonywać wyborów - omów zagadnienie na
     kontrastowo wybranych sytuacjach z biografii bohaterów literatury.

     4. Zaproponuj sposoby odczytania wiersza Ewy Lipskiej "Córeczka Z" z
     tomu "Sklepy zoologiczne".     Łódzkie
     1. Najdoskonalsza część stworzenia czy "nędzy wszelkiej wizerunek"? Odwołując
     się do wybranych utworów z różnych epok, rozważ, która z literackich koncepcji
     człowieka i jego losu jest bliższa rzeczywistości.

     2. Wygrywać jest rzeczą ludzką... Na podstawie wybranych utworów oceń
     postępowanie bohaterów literackich odnoszących zwycięstwo.

     3. "Nasz pochód przez dzieje, który chętnie wyobrażamy sobie jako zwycięski
     marsz ku nieograniczonym jasnym horyzontom jest w istocie dreptaniem od kryzysu
     do kryzysu" (Jan Józef Szczepański). Odwołując się do wybranych utworów
     przedstawiających kryzys cywilizacji XX wieku rozważ, czy podzielasz pogląd
     pisarza na temat ludzkich dziejów.

     4. Zinterpretuj wiersz Zbigniewa Herberta "Dałem słowo". Zwróć uwagę na postawę
     etyczną podmiotu lirycznego; w swych rozważaniach możesz odwołać się do innych
     wierszy poety.     Małopolskie
     1. Jeśli chcesz poznać człowieka, patrz na jego czyny. Jaką prawdę o człowieku -
     o jego wielkości i małości - odkryłaś/łeś, analizując i oceniając działania
     wybranych bohaterów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia.

     2. Od Adama i Ewy do... Przedstaw problem utraty domu, utraty swojego miejsca,
     swojej przynależności. Odwołaj się do utworów literackich różnych epok.

     3. "Co jest sednem w doświadczeniach dwudziestego wieku? Niewątpliwie
     bezsilność jednostki". Uczyń tę myśl Czesława Miłosza przedmiotem swoich
     rozważań; odwołaj się szczególnie do literatury, możesz także wykorzystać
     dzieła filmowe, teatralne, malarskie i inne.

     4. Zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej pt. "Życie na poczekaniu",
     zwracając uwagę na refleksje autorki o jednorazowości życia i niemożności
     powtórzenia czegokolwiek.     Mazowieckie
     1. Według mnie - napisał Witold Gombrowicz - literatura niepoważna usiłuje
     rozwiązać problemy egzystencji, literatura poważna je stawia. Rozważ te słowa
     odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

     2. Bywają takie spotkania, które w jednej chwili odmieniają ludzkie życie. Czy
     zgadzasz się z tym stereotypowym sformułowaniem? Swoją odpowiedź uzasadnij
     odwołując się do wybranych utworów literackich i filmowych.

     3. Sprawdzian z rozumienia tekstu Aliny Witkowskiej "Bogini Hebe wśród
     przyjaciół" oraz pisania tekstu własnego.

     4. Dokonaj interpretacji wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Szekspir
     i chryzantemy". Zwróć uwagę jaką rolę odgrywają w utworze aluzje i odwołania do
     tradycji kultury europejskiej.
     Opolskie
     1. Literatura opisywała różne heroizmy - pokaż to na kilku przykładach.

     2. "Pesymistyczna wizja ludzkiej kondycji jest właściwa XX wiekowi" -
     ustosunkuj się do opinii Czesława Miłosza poszukując argumentów w literaturze
     XX wieku.

     3. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy Kazimierza
     Wierzyńskiego "Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny" i Leopolda Staffa "Pierwsza
     przechadzka" lub analiza i interpretacja wiersza Wierzyńskiego.

     4. "O sumieniu" - czytanie ze zrozumieniem tekstu Leszka Kołakowskiego i
     pisanie tekstu własnego.     Podkarpackie
     1. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią motywy autobiograficzne w wybranych utworach
     literackich.

     2. Idealizm życiowy - pomaga czy przeszkadza w osiąganiu zamierzonych celów?

     3. Przeznaczenie, przypadek, świadomy wybór - co decyduje o naszym losie na
     podstawie wybranych utworów literackich.

     4. Interpretacja wiersza "Chwila" Ewy Lipskiej.     Podlaskie
     1. "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o
     sobie zaczyna żyć dla innych" (Mikołaj Gogol). Rozważ słuszność myśli pisarza
     sięgając do kilku wybranych utworów i własnych myśli o istocie szczęścia.

     2. Literackie wizerunki ludzi niepokornych. Skonfrontuj postawę trzech
     bohaterów zwracając uwagę na sposób ich kreacji i funkcje w świecie
     przedstawionych utworów.

     3. Analiza tekstu Jana Pieszczachowicza "W kręgu literatury popularnej" i
     pisanie własnego tekstu na cztery podane tematy.

     4. Analiza porównawcza wierszy Leopolda Staffa "Ars Poetica" i Tadeusza
     Różewicza "Dlaczego piszę" lub analiza i interpretacja wiersza Różewicza.     Pomorskie
     1. "Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego
     marzenia" (Georges Duhamel). O których bohaterach literackich możesz
     powiedzieć, że mieli odwagę realizować swoje marzenia? Sądy uzasadnij.

     2. Artysta i jego sztuka - bohaterowie literatury różnych epok.

     3. Wykaż, że różni twórcy na przestrzeni wieków uczyli swych odbiorców
     tolerancji i współczucia dla drugiego człowieka.

     4. Zanalizuj i zinterpretuj: - albo wiersz Wisławy Szymborskiej "W
     zatrzęsieniu" - albo fragment prozy Brunona Schulza "Ptaki". W interpretacji
     możesz zwrócić uwagę na motyw relacji między człowiekiem i naturą.     Śląskie
     1. "Świat jest jeno szkołą szukania: nie o to chodzi, kto dopadnie, ale kto
     przebieży piękniejszą drogą" (Michel de Montaigne). Zinterpretuj słowa
     francuskiego filozofa XVI wieku i przedstaw drogi życiowe wybranych bohaterów
     literackich. Rozważ, jakie wartości i ideały były dla nich drogowskazem.

     2. Historia narzucała twórcom literatury powinności. Omów, jak je pojmowali i
     realizowali wybrani przez Ciebie pisarze w swoich dziełach.

     3. Przedstaw i uzasadnij swój sąd na temat ekranizacji lektur szkolnych,
     konfrontując wybrane utwory literackie z ich filmową realizacją.

     4. Zwracając uwagę na obraz stwarzania świata w ujęciu biblijnym i w poetyckiej
     wizji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dokonaj analizy i interpretacji
     wiersza "Przypowieść".     Świętokrzyskie
     1. Życie to nie teatr. Rozważ tezę i zaprezentuj swój sąd odwołując się do
     wybranych tekstów literackich.

     2. "Łatwiej przeniknąć świat niż samego siebie" (Carl G. Jung). Przedstaw
     portrety bohaterów, którzy w trudnych sytuacjach odkrywali mikrokosmos sw
     • Gość: JW IP: *.zamosc.sdi.tpnet.pl 11.05.04, 13:56
      oto ona;

      Świętokrzyskie
      1. Życie to nie teatr. Rozważ tezę i zaprezentuj swój sąd odwołując się do
      wybranych tekstów literackich.

      2. "Łatwiej przeniknąć świat niż samego siebie" (Carl G. Jung). Przedstaw
      portrety bohaterów, którzy w trudnych sytuacjach odkrywali mikrokosmos swojej
      psychiki.

      3. Dzieła sztuki wchodzą ze sobą w związki i zależności. Na wybranych
      przykładach ukaż relacje między utworami literackimi lub literaturą i innymi
      tekstami kultury (malarstwo, rzeźba, film itp.).

      4. Zinterpretuj wiersz "Pan Cogito o cnocie" Zbigniewa Herberta w kontekście
      innych utworów poetyckich dotyczących systemu ich wartości i postaw człowieka.      Warmińsko-mazurskie
      1. "Kiedy zło tryumfuje dobro się utaja, gdy dobro się objawia zło czeka w
      ukryciu" - Wisława Szymborska. Omów wybrane literackie obrazy walki dobra ze
      złem, jednocześnie czyniąc odniesienia do

      sytuacji człowieka we współczesnym świecie.

      2. Patriotyzm - kosmopolityzm - obywatelstwo. Omów znaczenia, jakie nadawała
      tym pojęciom literatura i oceń ich aktualność u progu XXI wieku.

      3. Kobieta współczesna wobec swej prababki - rozważ wpływ kobiet na
      kształtowanie różnych dziedzin życia w epokach dawnych i współcześnie. Posłuż
      się przykładami, jakie daje literatura i życie codzienne.

      4. Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Tadeusza Różewicza "Kobieta w czerni
      stąpa po różach".      Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
      1. "Pisarz tylko zaczyna, dopiero czytelnik dzieło dopełnia, rozwija i
      wzbogaca" - przekonuje Ryszard Kapuściński. Uczniowie, którzy wybrali ten temat
      mieli za zadanie podjąć dialog z sądem pisarza, przywołując stosowne jego
      utwory.

      2. "Czym dla bohaterów literackich różnych epok jest pamięć o życiowych
      doświadczeniach - darem, brzemieniem, przekleństwem...?"
      Maturzyści, którzy wybrali ten temat, mieli za zadanie omówić to zagadnienie
      wykorzystując znane im teksty literackie.

      3. Literatura XIX wieku, jako strażniczka "narodowego pamiątek kościoła" (Adam
      Mickiewicz). Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.

      4. Teksty do zinterpretowania przez maturzystów to:

      a - "Pieśń XXV" Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów: "Czego chcesz od
      nas, Panie za Twe hojne dary?" oraz wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "Modlitwa".
      Abiturienci, którzy podjęli się interpretacji tych wierszy, mieli wyjaśnić,
      czym jest wiara dla poety XVI i XX wieku.

      b - "Dżuma" Alberta Camusa. Na kanwie jego powieści oraz innych utworów
      literatury XIX i XX wieku snuć mieli rozważania: "Zło jako wyzwanie, wobec
      którego człowiek powinien wyraźnie się opowiedzieć".
      • Gość: JW IP: *.zamosc.sdi.tpnet.pl 11.05.04, 14:04
       Sam się pomyliłem
     • Gość: Bingo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 14:01
      eee co to za brednie, to sa tematy z 2003 roku albo jeszcze dalej...jakos
      kiepsciutko widze twoja maturke...:)
     • Gość: ogon IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 14:01
      :|
     • Gość: JW IP: *.zamosc.sdi.tpnet.pl 11.05.04, 14:02
      Sam się pomyliłem
     • Gość: Bingo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 14:24
      Niezly tu macie burdel juz pare razy trafilam tu na tematy z zeszlego
      roku...ludzie opanujcie sie co piszecie...i to ma byc wasz egzamin dojrzalosci
      to ja dziekuje za taka dojdzalosc...:)
     • Gość: d.lary IP: *.unicomp.net.pl / *.internetdsl.tpnet.pl 07.03.05, 10:15
      w dowolnej formie napisz,co oznacza dla ciebie pojęcie godności i jak nakłada
      się na twoje życie
   • Gość: Yahoooooooooo IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 11.05.04, 20:12
    Wiecie co Wam powiem........POWODZENIA!!!!!
    A tak w ogóle to zpraszam na: www.bg2.glt.pl (MAKSYMALNIE ROZLUŹNIA !!!)
    Ps.: Och jak dobrze, że maturę będę pisał dopiero za klika latek. :P :D
    Trzymam kciuki!!!!!!!!!
  • Gość: ignorant IP: *.lublin.mm.pl 11.05.04, 09:02
   no to GO !! :))
   • Gość: siostra IP: *.magma / *.internetdsl.tpnet.pl 11.05.04, 09:15
    czy ktos zna juz tematy w wojewodztwie dolnoslaskim?? rzućcie tu linka albo
    napiszcie jakie są. Z góry dzieki :) trzymamy kciuki za maturzystow !!:))
  • Gość: M IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 09:13
   Tak strasznie się boję od 13minut, że nie pójdzie osobie, którą kocham...wtedy
   nie wiem, co będzie...Ale liczę na nią....KCIUKI :)))
   • 11.05.04, 09:17
    dajcie tematy kto ma
  • Gość: Kaska IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 11.05.04, 09:19
   powodzenia wszystkim.przesylam pozytywne fluidy dla kogos bardzo bliskiego!
   • Gość: Siora IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 11.05.04, 09:22
    Mam nadzieje podobnie jak inni ze gazeta zaraz poda tematy! CZEKAM z
    niecierpliwoscią!!!!!!!!! Trzymam KCiuki za WSZYTSKICH a szczegolnie pozytywne
    wibracje przesyłam MOJEMU KOCHANemU MALEMU BRACISZKOWI ,ktory meczy sie nad
    j,polskim! ALE spoko siorka- studentka polonistyki twierdzi -DASZ RADE
    TWARDZIEL JESTES PZDRV
  • Gość: tomas21 IP: 150.254.89.* 11.05.04, 09:31
   Do boju Maturzyści!!!Pamiętajcie, że najważniejsze to oddać dobry skok!
  • Gość: jaaa IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 09:38
   ja juz bym chciala znac tematy z opolskiego poniewz zdaje mature po poludniu i
   naprowadzilo by mnie to troche
  • Gość: niecierpliwa IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 09:45
   gdzie sa te tematy w koncu ktos by mogl je podac,przynajmniej fajnie by
   bylo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 11.05.04, 09:46
   Jak mnie denerwują te ciągłe teksty, że to ostatni rocznik starej matury... A
   szkoły pięcioletnie to, co? pies?

   3mam kciuki!!!!
   • Gość: isostra IP: *.magma / *.internetdsl.tpnet.pl 11.05.04, 09:50
    cos mi sie wydaje ze na te pytanka bedziemy musieli poczekac do 14..chyba wtedy
    mogą oficjalnie dopiero ujawnic tematy...bo jesli do tej pory nikt w necie ich
    nie zamiescil to do 14 juz nie zamiesci..cierpliwosci w takim razie :)
  • Gość: AnkaF IP: *.chello.pl 11.05.04, 09:55
   Podajcie te tematy, chciałabym siostrze pomóc telepatycznie, tak się
   denerwuję...Maturzyści jesteśmy z wami i trzymamy kciuki.Będzie dobrze:)
  • Gość: :/ IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 10:01
   "Tematy maturalne nie mogą zostać publicznie podane wcześniej niż w połowie
   czasu trwania egzaminu."
   wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=5235904&ticket=9388424518943754W2KYv7s%2B%2FXSfls%2FtgEQO3%
   2FOLNC5gh3THuEFJY6CUgRpLmlyVnjhrKKy7TYEaa%2FwORptFuSX3r5j2Jvy7F9l1vkzZi%
   2B85HPYPZHYtCv78a%2Bz0Wm0U%2BiMjYHJ%2BaUNiLMdB
  • Gość: hr_Dracula IP: 193.59.95.* 11.05.04, 10:07
   Zdawałem ponad 100 egazminów. Matura to najłatwiejszy z nich. Ale chyba dużo
   stresu - bo pierwszy. Dodatkowo łatwy, bo sami nauczyciele są zainteresowani,
   aby ich podopieczni wypadli jak najlepiej. Na innych egaminatorzy bywają
   wrogami zdających.
   Nie demonizujmy matury.
   • Gość: alx IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.05.04, 10:29
    Gość portalu: hr_Dracula napisał(a):

    > Zdawałem ponad 100 egazminów. Matura to najłatwiejszy z nich. Ale chyba dużo
    > stresu - bo pierwszy.

    Zgadzam się.

    > Dodatkowo łatwy, bo sami nauczyciele są zainteresowani,
    > aby ich podopieczni wypadli jak najlepiej.

    Co na szczęście wyeliminuje nowa matura.

    > Na innych egaminatorzy bywają wrogami zdających.

    Na innych egzaminach mają słuszne wymagania.

    > Nie demonizujmy matury

    Jak od ostatniej klasy podstawówki (teraz pewnie gdzieś w gimnazjum) zaczyna się straszyć maturą, to nic dziwnego, że potem strasznie się wyolbrzymia jej trudność. Dodatkowo dochodzi ta szumna nazwa - "egzamin
    dojrzałości". A to jest po prostu sprawdzian podsumowujacy naukę w liceum i tyle.
  • Gość: thea IP: *.telpol.net.pl / *.telpol.net.pl 11.05.04, 10:17
   Jestem jedną z tych osób...
   • 11.05.04, 10:32
    jak tu nie demonizowac matury, skoro jest ona warunkiem pojscia na studia? no
    ale z 2 strony nikt nie musi zdawac jej na 6, wystarczy na 2 by studiowac..
  • Gość: anszo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 10:40
   mature mam za rok ale juz sie boje
   co to bedzie???????
  • Gość: Kaśka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 10:43
   Tegoroczna matura tzn."stara maruta" nie jest - jak się wszystkim wydaje
   ostatnim takim egzaminem!!! Wszyscy zapomnieli o techinkach 5-letnich,które za
   rok piszą też starą maturę!!! Jesteśmy niestety "pomyłką Pani minister",
   zapomnianymi przyszłorocznymi maturzystami:( Proszę weźcię to pod uwagę!!!!
   • Gość: szczecinianin IP: 62.233.220.* 11.05.04, 10:58
    I chyba wiele osob zapomina własnie o nas - ucznich 5-letnich techników :/
  • Gość: Aga IP: 134.76.161.* 11.05.04, 10:49
   Moja siostra wlasnie pisze a ja jestem chyba bardziej zdenerwowana niz ona. Dzisiaj od 6. rano tefelonowalysmy do 7.30 i jeszcze omawialam z nia "motywy".
   Ciekawa jestem, czy dobrze typowalysmy. Trzymam kciuki wszystkim maturzystom.
   • Gość: siorka Maturzysty IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 11.05.04, 10:52
    czy to prawda ze to sa tematy? :
    1. Bohaterowie literatury różnych epok wobec swego przeznaczenia. Między buntem
    i walką z losem a pokorą i godnością w jego akceptacji

    2."To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia" (Paul
    Holbach)

    3."Teraz jest Kreonem, teraz Antygoną, a teraz tchórzliwym strażnikiem" (J. M.
    Rymkiewicz). Kim jest człowiek? - rozważania nad złożonością natury ludzkiej

    tylko z ktorego wojewodztwa?
    • 11.05.04, 10:54
     a skad je wzielas?
     • Gość: Siostra MAturzysty IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 11.05.04, 11:09
      jakas panna podala w necie -ale ciekawe czy to nie kolejna sciema tez sie
      denrwuje bo moj brat pisze juz 2h!
  • Gość: dj IP: 213.17.198.* 11.05.04, 11:08
   Czy ktos zna tematy ??- moja dziwczyna wziela 104 gotowce i chce wiedziec czy
   trafila na jakis temat :):) Zycze wszystki powodzenia
  • Gość: J@żyn@ IP: *.net / *.internetdsl.tpnet.pl 11.05.04, 11:08
   1.Uciekwszy kiedy jeszcze w dzieciństwie wyemigrowawszy w duchu nad morze
   śródziemne rychło spostrzeglem ze ucieczkłem nie od polski lecz w głąb Polski!!
   Skomentuj na podstawie kultury srodkowo europejskiej!!!!!   2.Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem ze tworczosc która daje ludzia radość
   powinno się cenic wyżej niż tych którzy każa opłakiwac.....(film i literatura)   3.Praca z tekstem: Materia i wyobraźnia
   1)Swiat ...i wiary czy też szkiełka i oka...czego oczekuje od literatury
   fantazji i zapomnienia czy tez racjonalnych odpowiedzi na niepokojace człowieka
   problemy

   2)Mity ,legendy podania ludowe i wizje proroków dotyczace przyszlosci i
   przeszlosci losów swiata kryja w sobie wiele piekna i mądrosci....czy się z tm
   zgadzasz
   • Gość: SIostra Maturzysty IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 11.05.04, 11:11
    skad masz te tematy???????? czy sa pewne 100%???????????
    JAKie to województwo?????????? napisz prosze to bardzo ISTOTNE
    • Gość: ANKA klb IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.05.04, 12:26
     chyba jak wszyscy bardzo potrzebuje tematy z opolskiego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     • Gość: magda IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 12:45
      tez bym chciala znac ja tez jestem z klb
      • Gość: ANKA klb IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.05.04, 12:53
       HEJ Madziu czy my sie przypadkiem nie znamy??gdzie chodzisz do szkoly??
  • Gość: JoannaG IP: 193.191.137.* 11.05.04, 11:11
   Trzymam kciuki za wszystkich, a w szczegolnosci za moja siostre Malgoske!!!!
   Gocha nie daj sie, trzymam kciuki!!! ;)))
  • Gość: on IP: *.rmf.pl / *.internetdsl.tpnet.pl 11.05.04, 11:16
   ktos wie jakie sa tematy?
  • Gość: zainteresowani IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 11.05.04, 11:21
   W pierwszym temacie maturzyści musieli rozwinąć myśl mówiącą, że "to nie autor
   lecz czytelnik nadaje lekturze jakieś znaczenie i otwiera jej przestrzenie".

   Drugi temat kazał opisać "jakie wartości polskiej literatury ostaną się na
   zawsze".

   W trzecim z kolei podnoszono kwestię obrazu człowieka w literaturze XX wieku -
   "szlachetny czy okaleczony"? Na takie pytanie musieli odpowiedzieć maturzyści,
   którzy zdecydowali się napisać wypracowanie na ten właśnie temat.
  • Gość: Aga IP: 134.76.161.* 11.05.04, 11:27
   Wiem na 100 % ze jest cos o papiezu, jakis cytat czy cos takiego, drugi temat to satyra i humor w kulturze no i po trzecie cos o Miloszu
   • 11.05.04, 11:36
    hm papiez to wiele madrych rzeczy powiedzial:)))
    • Gość: Aga IP: 134.76.161.* 11.05.04, 11:45
     i byl tez juz czestym gosciem w tematach maturalnych. Moje kolezanki siedzace obok (Niemcy, Wegry) twierdza ze to typowe dla Polski. Twierdze, ze nie, one ze tak,
   • Gość: Marsylka IP: *.ppp.tiscali.fr 11.05.04, 11:43
    Kamil, trzymamy za Ciebie kciuki !!!!!!
  • Gość: mmmm IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 11:32
   a gdzie tematy z opolskiego!!!!!
   • Gość: SIostra Maturzysty IP: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl 11.05.04, 11:43
    1.Uciekwszy kiedy jeszcze w dzieciństwie wyemigrowawszy w duchu nad morze
    śródziemne rychło spostrzeglem ze ucieczkłem nie od polski lecz w głąb Polski!!
    Skomentuj na podstawie kultury srodkowo europejskiej!!!!!    2.Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem ze tworczosc która daje ludzia radość
    powinno się cenic wyżej niż tych którzy każa opłakiwac.....(film i literatura)    3.Praca z tekstem: Materia i wyobraźnia
    1)Swiat ...i wiary czy też szkiełka i oka...czego oczekuje od literatury
    fantazji i zapomnienia czy tez racjonalnych odpowiedzi na niepokojace człowieka
    problemy

    2)Mity ,legendy podania ludowe i wizje proroków dotyczace przyszlosci i
    przeszlosci losów swiata kryja w sobie wiele piekna i mądrosci....czy się z tm
    zgadzasz

    te sa dobre! przed chwila rozmawialam z MOIM BRATEM
    TO SA DLA MAZOWIECKIEGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Gość: aaa IP: *.sgh.waw.pl / *.sgh.waw.pl 11.05.04, 12:11
     rany co to za temat, ten srodziemny:0
  • Gość: gosciu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.05.04, 11:37
   potrzebny mi temat z dolnego śląska.. ma ktoś ?
   • Gość: at IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.05.04, 12:43
    Matura 2004 dolnośląskie

    1. W czasach, gdy wartość czytania i życia wewnętrznego jest tak silnie
    atakowana, literatura jest wolnością. Rozwiń i skomentuj wypowiedź.

    2. Obcy wśród swoich - odwołując się do wybranych tekstów kultury rozważ
    problem alienacji bohatera w świecie, w którym przyszło im zyć.

    3. Wiersz Adama Zagajewskiego KLęska i Ewy Lipskiej Kraj Podobny- analiza

    4. Analiza: Tekst L.Kołakowskiego - Niepokój wieku naszego. Wypracowanie: Tylko
    wartości wyższe pomogą człowiekowi w walece z włsanymi słabościami. Odwołaj się
    do 2-3 utworów lieterackich.

  • Gość: Mamuśka IP: *.tkchopin.pl 11.05.04, 11:39
   teamty z pomorskiego please!!!
   • 11.05.04, 11:41
    na wp.pl podaja tematy, narazie tylko 2 wojewodztwa. na onecie sa do tylu i
    tematy tylko z jednego woj:)))
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.