Dodaj do ulubionych

about:blank

IP: 81.15.212.* 09.11.04, 15:10
dlaczego jak otwieram IE to mam pusto i adres jest about:blank,gdy klikam
prawym na IE i biore wlasciwosci ustawiam wp.pl i to wraca po wylaczeniu
IE.Nie jest to duzy problm ale wkurzajacy
Edytor zaawansowany
 • Gość: lukasz IP: 81.15.212.* 09.11.04, 15:21
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 15:18:41, on 2004-11-09
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE
  C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL\PERSFW.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\PCTVOICE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\FINDFAST.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\PULPIT\NOWY FOLDER\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
  about:NavigationFailure
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM
  FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {5674139C-7305-49A2-96D4-14C76651751B} -
  C:\WINDOWS\SYSTEM\CEO.DLL
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
  powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CountrySelection] pctptt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctvoice.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\PROGRAM FILES\KAZAA LITE K++\KPP.EXE" "C:\PROGRAM
  FILES\KAZAA LITE K++\KAZAA.KPP" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
  powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
  \ashServ.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [PersFw] "C:\Program Files\Kerio\Personal
  Firewall\persfw.exe" /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
  O4 - Startup: Office Startup.lnk = C:\Program Files\Microsoft
  Office\Office\OSA.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft
  Office\Office\FINDFAST.EXE
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service (HKLM)
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) -
  v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?38071.5744907407
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -
  active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
  skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} -
  download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
  O16 - DPF: {5F874A6F-8B34-433D-BA4B-47AC91C0567F} (MailCfg Control) -
  poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg2.ocx
  O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) -
  67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_20.cab
  i hijack this na wszelki wypadek

 • Gość: lukasz IP: 81.15.212.* 09.11.04, 17:08
  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:06:50, on 2004-11-09
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE
  C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL\PERSFW.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\PCTVOICE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  about:NavigationFailure
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  about:NavigationFailure
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {5674139C-7305-49A2-96D4-14C76651751B} -
  C:\WINDOWS\SYSTEM\CEO.DLL
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
  powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CountrySelection] pctptt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctvoice.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\PROGRAM FILES\KAZAA LITE K++\KPP.EXE" "C:\PROGRAM
  FILES\KAZAA LITE K++\KAZAA.KPP" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
  powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
  \ashServ.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [PersFw] "C:\Program Files\Kerio\Personal
  Firewall\persfw.exe" /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
  O4 - Startup: Office Startup.lnk = C:\Program Files\Microsoft
  Office\Office\OSA.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft
  Office\Office\FINDFAST.EXE
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
  C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
  00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
  skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {5F874A6F-8B34-433D-BA4B-47AC91C0567F} (MailCfg Control) -
  poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg2.ocx
  O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) -
  67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_20.cab
  O18 - Filter: text/html - {34DBE366-1E9E-41C6-A3B0-A5BA19B21576} -
  C:\WINDOWS\SYSTEM\CEO.DLL
  O18 - Filter: text/plain - {34DBE366-1E9E-41C6-A3B0-A5BA19B21576} -
  C:\WINDOWS\SYSTEM\CEO.DLL
  O21 - SSODL: System - {0BBB26EC-C30D-473E-B2AF-EB7EAC4BAF93} -
  C:\WINDOWS\system32\system32.dll

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka