Dodaj do ulubionych

Pomoocy mam strone zamiast tapety

IP: *.tvk.torun.pl / 217.173.176.* 10.02.05, 11:36
Pomocy !! niewiem co robic :/
zamiast tapety mam strone internetowa
Edytor zaawansowany
 • netsec 10.02.05, 11:59
  Co do pulpitu to na skraju ekranu powinien prześwitywać stary pulpit.
  Stań tam myszką i prawym klawiszem myszki wybierz Właściwości.
  Dalej przejdź do zakładki Pulpit i ustaw Tło na Brak. Następnie przejdź do
  Dostosuj Pulpit i dalej zakładka Sieć Web, usuń lub odznacz pozycje które tu są.
  Na koniec potwierdź zmiany OK.

  Zainstaluj Microsoft Antispyware:
  download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
  Zaktualizuj Microsoft Antispyware (menu File=> Check for updates..)
  Po tym przeskanuj nim system, wykonaj "Run a full system scan"
  (W menu Tools => Spyware Scan)

  Dobrze będzie jak po tym wkleisz log z HiJackThis:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=23618&w=16131117&wv.x=2&a=18632867
  --
  Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy
  się do format C: ;) Może tu znajdziesz odpowiedź
  Wirusy Spyware CWS bynetsec

  Net
 • Gość: fr0st IP: *.tvk.torun.pl / 217.173.176.* 10.02.05, 12:11
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 12:09:57, on 2005-02-10
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE
  E:\Pulpit\ref\RefreshLock.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe
  C:\Program Files\Opera\Opera.exe
  C:\Documents and Settings\moje pliki\Pulpit\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = google.icq.com/search/search_frame.php
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.icq.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll (file missing)
  O1 - Hosts: 213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: IEMenuExtension toolbar - {6b95678d-30a4-4ff8-a72f-4208340c1f7f} - C:\Program Files\IEMenuExtension\tbextn.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "E:\Kazaa Lite Rewolucja\kpp.exe" "E:\Kazaa Lite Rewolucja\kazaalite.kpp" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [RefreshLock] E:\Pulpit\ref\RefreshLock.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Uv^KYUp^UTXlMJNLINXr] C:\WINDOWS\System32\skrfmabhu.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [process.exe] C:\WINDOWS\process.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpyFighterMonitor] "C:\Program Files\SpyFighter\SpyFighterScanner.exe" monitor
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System32\spoolsrv32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000
  O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "E:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] E:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [Attr] C:\Documents and Settings\moje pliki\Dane aplikacji\tarc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Lujs] C:\WINDOWS\System32\n?pdb.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System32\spoolsrv32.exe
  O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\NPJava142_04.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\NPJava142_04.dll (file missing)
  O9 - Extra button: ProRat V1.8 - {89999700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Documents and Settings\moje pliki\Pulpit\prorat18\ProRat.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ProRat V1.8 - {89999700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Documents and Settings\moje pliki\Pulpit\prorat18\ProRat.exe (file missing)
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
  O15 - Trusted IP range: (HKLM)
  O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - www.gamespyid.com/alaunch.cab
  O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} - iframedollars.biz/tb/loader2.ocx
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) - Unknown - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe (file missing)

  aha thx juz tapete mam :D
 • Gość: fr0st IP: *.tvk.torun.pl / 217.173.176.* 10.02.05, 12:46
  To jest log po skanie tym anty spywarem

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 12:44:24, on 2005-02-10
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE
  E:\Pulpit\ref\RefreshLock.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe
  C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\Program Files\Cheating-Death\cdeath.exe
  C:\Documents and Settings\moje pliki\Pulpit\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = google.icq.com/search/search_frame.php
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.icq.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll (file missing)
  O1 - Hosts: 213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: (no name) - {6b95678d-30a4-4ff8-a72f-4208340c1f7f} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "E:\Kazaa Lite Rewolucja\kpp.exe" "E:\Kazaa Lite Rewolucja\kazaalite.kpp" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [RefreshLock] E:\Pulpit\ref\RefreshLock.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Uv^KYUp^UTXlMJNLINXr] C:\WINDOWS\System32\skrfmabhu.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [process.exe] C:\WINDOWS\process.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpyFighterMonitor] "C:\Program Files\SpyFighter\SpyFighterScanner.exe" monitor
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [MicrosoftAntiSpywareCleaner] C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcASCleaner.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System32\spoolsrv32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000
  O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "E:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] E:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [Attr] C:\Documents and Settings\moje pliki\Dane aplikacji\tarc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Lujs] C:\WINDOWS\System32\n?pdb.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System32\spoolsrv32.exe
  O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\NPJava142_04.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\NPJava142_04.dll (file missing)
  O9 - Extra button: ProRat V1.8 - {89999700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Documents and Settings\moje pliki\Pulpit\prorat18\ProRat.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ProRat V1.8 - {89999700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Documents and Settings\moje pliki\Pulpit\prorat18\ProRat.exe (file missing)
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
  O15 - Trusted IP range: (HKLM)
  O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - www.gamespyid.com/alaunch.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) - Unknown - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe (file missing)

 • netsec 10.02.05, 13:38
  Podstawą Twoich problemów jest całkowity brak aktualizacji systemu!

  Należy pozbyć się tego wpisu:
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing
  za pomocą narzędzia LSP-Fix.

  Ściągnij www.cexx.org/LSPFix.exe
  Otworzysz program i zaznacz (ptaszkiem) ‘I known what I’m doing’,
  dalej w okienku Keep podświetlisz plik xfire_lsp_10650.dll i strzałeczką
  przenosisz do okienka Remove. Reszta plików cię nie interesuje!
  Po tym klikasz Finish i potwierdzasz OK.

  Po akcji restart kompa.

  Ściągnij ten plik:
  80.53.91.142/netsec/tools/deldomains.inf
  i zapisz na pulpicie.

  Ściągnij nowy CWShredder 2.0
  cwshredder.net/bin/CWShredder.exe
  Sprawdź czy masz włączoną zaporę Internetową we właściwościach Twojego
  połączenia do Internetu. Tu jest opis jak to wykonać
  www.microsoft.com/poland/security/protect/windowsxp/firewall.aspx
  Wyłącz przywracanie systemu:
  support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;310405
  Uruchom komputer w trybie awaryjnym:
  support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;PL;315222

  Uwaga! Przy starcie do awaryjnego dostaniesz pytanie o wybór konta. NIE wybieraj
  konta Administratora tylko swoje własne imienne, bo na tym profilu jest syf. Po
  uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, nie otwieraj Internet Explorera.

  Uruchom ponownie HiJackThis wykonaj "Do a system SCAN only" i zaznacz
  (haczykiem)te pozycje:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  google.icq.com/search/search_frame.php
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.icq.com
  R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} -
  C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll (file missing)
  O1 - Hosts: 213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt
  O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program
  Files\ICQToolbar\toolbaru.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: (no name) - {6b95678d-30a4-4ff8-a72f-4208340c1f7f} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [RefreshLock] E:\Pulpit\ref\RefreshLock.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Uv^KYUp^UTXlMJNLINXr] C:\WINDOWS\System32\skrfmabhu.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [process.exe] C:\WINDOWS\process.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpyFighterMonitor] "C:\Program
  Files\SpyFighter\SpyFighterScanner.exe" monitor
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System32\spoolsrv32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "E:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] E:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [Attr] C:\Documents and Settings\moje pliki\Dane
  aplikacji\tarc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Lujs] C:\WINDOWS\System32\n?pdb.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System32\spoolsrv32.exe
  O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program
  Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Documents and Settings\moje pliki\Pulpit\prorat18\ProRat.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ProRat V1.8 -
  {89999700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Documents and Settings\moje
  pliki\Pulpit\prorat18\ProRat.exe (file missing)
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
  O15 - Trusted IP range: (HKLM)
  O16 - DPF: RaptisoftGameLoader -
  www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) -
  www.gamespyid.com/alaunch.cab
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) - Unknown -
  %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe (file missing)

  Po zaznaczeniu wykonaj FIX CHECKED i potwierdź TAK/OK.

  Uruchom CWShredder i wykonaj FIX.

  Stań na ściągniętym wcześniej pliku Deldomains.inf
  i prawym klawiszem myszki wybierz Zainstaluj.

  Uruchom komputer w normalny sposób.

  Ściągnij te pliki:

  80.53.91.142/netsec/tools/Zone_map.zip
  80.53.91.142/netsec/tools/windowsupdate_on.zip
  80.53.91.142/netsec/tools/IErestore_fix.zip
  Zamknij wszystkie okna Internet Explorer'a
  Pojedynczo wypakuj każdy z plików kliknij i zatwierdź modyfikacje.
  To są wpisy do rejestru przywracające oryginalne ustawienia systemu, które
  zostały zmodyfikowane przez trojana.

  Jednym z elementów jest zmiana mapowania stref w IE.

  Po wszystkim wklej nowy log.

  --
  Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy
  się do format C: ;) Może tu znajdziesz odpowiedź
  Wirusy Spyware CWS bynetsec

  Net

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.