Dodaj do ulubionych

Prośba o sprawdzenie loga

IP: *.daminet.pl / *.daminet.pl 13.04.05, 16:13
Prosze sprawdzić .Nie wszystko jest w porządku.

Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 16:09:31, on 2005-04-13
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
C:\WINDOWS\gtwatch.exe
F:\Program files\mobile PhoneTools\WatchDog.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
E:\emule\emule.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
D:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.wp.pl/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings,ProxyServer = w3cache.daminet.pl:8080
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [] C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\gtwatch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] F:\Program files\mobile PhoneTools\WatchDog.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk =
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\A6U16K\WATCH.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper (HKCU)
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -
download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C3740F4-E723-401D-8E9B-
885862A8026C}: NameServer = 82.139.13.226
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1C3740F4-E723-401D-8E9B-
885862A8026C}: NameServer = 82.139.13.226
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1C3740F4-E723-401D-8E9B-
885862A8026C}: NameServer = 82.139.13.226

Obserwuj wątek
   • Gość: NiCON Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.daminet.pl / *.daminet.pl 13.04.05, 17:09
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 17:07:00, on 2005-04-13
    Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
    C:\WINDOWS\gtwatch.exe
    F:\Program files\mobile PhoneTools\WatchDog.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
    C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
    C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
    E:\emule\emule.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.wp.pl/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
    Settings,ProxyServer = w3cache.daminet.pl:8080
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
    C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
    Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
    O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
    Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
    C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
    C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
    \NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [] C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
    O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\gtwatch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
    \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] F:\Program files\mobile PhoneTools\WatchDog.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
    Shared\ccApp.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
    Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
    Office\Office10\OSA.EXE
    O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk =
    C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
    O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\A6U16K\WATCH.exe
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
    res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
    C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_07\bin\npjpi141_07.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
    00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_07\bin\npjpi141_07.dll
    O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {966D6EAA-0CCF-40CC-9E77-
    F656C78E7BCB} - (no file) (HKCU)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {966D6EAA-0CCF-40CC-
    9E77-F656C78E7BCB} - (no file) (HKCU)
    O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
    skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C3740F4-E723-401D-8E9B-885862A8026C}:
    NameServer = 82.139.13.226
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1C3740F4-E723-401D-8E9B-885862A8026C}:
    NameServer = 82.139.13.226
    O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1C3740F4-E723-401D-8E9B-885862A8026C}:
    NameServer = 82.139.13.226
    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
    O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
    O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
    AntiVirus\SAVScan.exe
    O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
    C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
    O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
    Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
    O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
    Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka