Dodaj do ulubionych

Sprawdzenie loga z Hijack This

IP: *.magma-net.pl 18.05.05, 10:52
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:44:49, on 2005-05-18
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
C:\Program Files\GetRight\getright.exe
C:\Documents and Settings\Dominika\Menu Start\Programy\Autostart\gq.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\GetRight\getright.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Documents and Settings\Dominika\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
213.159.117.134/index.php
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)
O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program
Files\GetRight\xx2gr.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -
lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [System32] "user32.exe" -user
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital
Imaging\\Unload\hpqcmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-
Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SearchUpgrader] C:\Program Files\Common
files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\Program Files\Kazaa K++\kpp.exe" "C:\Program
Files\Kazaa K++\Kazaa.kpp" /SYSTRAY
O4 - HKLM\..\Run: [Service Host] C:\WINDOWS\System32\Services\{1070A94A-1169-
4561-A5EE-B0831E9677B4}\SVCHOST.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Disk Keeper] C:\DOCUME~1\Dominika\USTAWI~1\Temp\keep.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN
Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - Startup: gq.exe
O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat
5.0\Distillr\AcroTray.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program
Files\GetRight\getright.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office\OSA9.EXE
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,
DisableRegedit=1
O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program
Files\GetRight\GRdownload.htm
O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program
Files\GetRight\GRbrowse.htm
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet
Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O20 - Winlogon Notify: drct16 - drct16.dll (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Edytor zaawansowany
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 18.05.05, 11:42
  To usuwasz w hijackthis:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  213.159.117.134/index.php
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  213.159.117.134/index.php
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  213.159.117.134/index.php
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  213.159.117.134/index.php
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  213.159.117.134/index.php
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  213.159.117.134/index.php
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

  Kasujesz plik killbox'em oraz caly katalog MyWay
  O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
  Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
  O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
  C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

  O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [System32] "user32.exe" -user

  Odinstalowujesz, kasujesz plik killbox'em oraz caly katalog:
  O4 - HKLM\..\Run: [SearchUpgrader] C:\Program Files\Common
  files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe

  kasujesz pliki killbox'em oraz caly katalog:
  O4 - HKLM\..\Run: [Service Host] C:\WINDOWS\System32\Services\{1070A94A-1169-
  4561-A5EE-B0831E9677B4}\SVCHOST.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Disk Keeper] C:\DOCUME~1\Dominika\USTAWI~1\Temp\keep.exe
  O4 - Startup: gq.exe

  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,
  DisableRegedit=1
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
  C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
  00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O20 - Winlogon Notify: drct16 - drct16.dll (file missing)


  www.downloads.subratam.org/KillBox.zip
  Zaznaczasz delete on reboot i usuwasz co chcesz.


  Poczytaj tez tutaj:
  Backdoor.Haxdoor
  www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=0&p=109496&#entry132561


  Po wszystkim wklej nowy log z hijackthis.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka