Dodaj do ulubionych

Prośba o sprawdzenie loga

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.06.05, 14:48
Czy mogę poprosić o wskazówki? Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:42:28, on 2005-06-14
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\counterspy\sunasDtServ.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe
C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe
C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe
C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe
C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.gazeta.pl/0,0.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada
TP
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control
Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [process.exe] C:\WINDOWS\process.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lssas Monitoring Startup] lssas.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft
AntiSpyware\gcasServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunasDTServ] C:\Program Files\counterspy\sunasDtServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunasServ] C:\Program Files\counterspy\sunasServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [vgnubj] c:\windows\system32\oubisqr.exe r
O4 - HKLM\..\Run: [DUReg] %SystemRoot%\System32\rundll32.exe %SystemRoot%
\System32\setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %SystemRoot%
\inf\dureg.inf
O4 - HKLM\..\Run: [SRFirstRun] rundll32 srclient.dll,CreateFirstRunRp
O4 - HKLM\..\Run: [SchedulingAgent] mstinit.exe /firstlogon
O4 - HKLM\..\Run: [DXDllRegExe] C:\WINDOWS\RegisteredPackages\{44BBA855-CC51-
11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dxdllreg.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Machine] SP2.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Compliant] oguhdd.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Registry Scan] regscan32.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [blah service] mybexe.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [MicrosoftUpdate] syshelper.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Windows Updater] WINUPDATE.EXE
O4 - HKLM\..\RunServices:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
windowsupdate.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [NetHost16] nethost16.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Nets] WinNET.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32 USB2 Driver] svchosting.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [NvCpla] msnudp.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [lssas Monitoring Startup] lssas.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Win32 USB2 Driver] svchosting.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [lssas Monitoring Startup] lssas.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\TLEN\tlen.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: AdsGone 2004.lnk = C:\My Downloads\adsgone1
\AdsGone\adsgone.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded
Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded
Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera -
C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page -
res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program
Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... -
C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm
O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant
Browser\Highlight.htm
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded
Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant
Browser\Search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet
Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) -
toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer
Class) - www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{010D0176-B586-4169-B43B-
73380FB73DD1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F741AA5A-2A68-4485-993D-
83DBF97F94A7}: NameServer = 69.50.184.84,195.225.176.37
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{010D0176-B586-4169-B43B-
73380FB73DD1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q122129352_disk.dll
O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} -
C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poll
Obserwuj wątek
  • Gość: JK Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.06.05, 14:51
   I jego ciąg dalszy...

   O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
   \Ati2evxx.exe
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. -
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1
   \Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
   O23 - Service: Gear Security Service (GEARSecurity) - GEAR Software -
   C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
   O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program
   Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run
   (MSPatch) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\windowsupdate.exe" -netsvcs
   (file missing)

   Z góry dziękuję.
   • Gość: Kolobos Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 14.06.05, 15:02
    Tak, kup sobie legalny system do ktorego mozna zainstalowac aktaulizacje...
    Zamiast co chwile zasmiecac sobie system!

    download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
    www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe
    Jak juz to zrobisz to wklej swoj log na www.hijackthis.de i usun to co Ci
    wyswietli na czerwono, to co na zolto sprawdz na google czy to cos zlego czy
    nie jak zlego to tez usun, a pliki wykasuj.
    Po wszystkim mozesz wkleic nowy log.

    • Gość: JK Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.06.05, 21:17
     Witam.
     Dzięki Kolobosie.
     MicrosoftAntiSpyware nic nagannego nie raportuje.

     Jeśli chodzi o WWDC - mogę prosić o jakąś podpowiedź? Tzn. - które porty
     powinny być 'disabled' a które 'enabled' - bo nie chciałbym się przypadkowo
     możliwości korzystania z internetu albo pobierania aktualizacji pozbawić? Być
     może moje obawy tylko Cię rozśmieszą ale o blokowaniu portów kompletnie nie mam
     niestety pojęcia.

     Póki co w każdym bądź razie stan portów jest taki:

     port 135 - disabled
     '' 445 - j.w.
     '' Netbios - "will be disabled after the next reboot" - czyli chyba powinien
     być już "disabled"
     '' UPNP - j.w.
     '' NetBios/RPC - disabled

     Czy coś w powyższym stanie rzeczy powinienem jeszcze zmienić?

     Jeśli chodzi o www.hijackthis.de - pozycje 'czerwone' w ciemno usunąłem;
     z 'żóltymi' jest gorzej - bo mam pewien kłopot z bardziej zaawansowanym
     korzystanie z internetu oraz z googli. Kłopot polega na nieustannej walce z
     nieustannie wyskakującym okienkiem: "Wystąpił problem z aplikacją explorer.exe
     i zostanie ona zamknięta". Po czym okienko swoją groźbę realizuje, w związku z
     czym najprostsza operacja polega głównie na powtórnym otwieraniu przeglądarki.
     Na wszelki wypadek wklejam nowego loga, który po usunięciu 'czerwonych' i
     powtórnym użyciu HJT sie utworzył.
     Dzięki za cierpliwość.


     Logfile of HijackThis v1.99.1
     Scan saved at 20:23:18, on 2005-06-14
     Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
     C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
     C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
     C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
     C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
     C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\Program Files\counterspy\sunasDtServ.exe
     C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
     C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\TLEN\tlen.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\My Downloads\adsgone1\AdsGone\adsgone.exe
     C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe
     C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe
     C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe
     C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe
     C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     www.gazeta.pl/0,0.html
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
     C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -
     C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll
     O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
     C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
     O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
     Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
     O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control
     Panel\atiptaxx.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft
     AntiSpyware\gcasServ.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02
     \bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
     atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [sunasDTServ] C:\Program Files\counterspy\sunasDtServ.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [sunasServ] C:\Program Files\counterspy\sunasServ.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [vgnubj] c:\windows\system32\oubisqr.exe r
     O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Compliant] oguhdd.exe
     O4 - HKLM\..\RunServices: [blah service] mybexe.exe
     O4 - HKLM\..\RunServices: [NetHost16] nethost16.exe
     O4 - HKLM\..\RunServices: [NvCpla] msnudp.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\TLEN\tlen.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
     Office\Office10\OSA.EXE
     O4 - Global Startup: AdsGone 2004.lnk = C:\My Downloads\adsgone1
     \AdsGone\adsgone.exe
     O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded
     Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html
     O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded
     Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html
     O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera -
     C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm
     O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page -
     res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html
     O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program
     Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm
     O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
     res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... -
     C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm
     O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant
     Browser\Highlight.htm
     O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded
     Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html
     O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
     C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
     00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
     O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
     C:\WINDOWS\web\related.htm
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
     00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
     O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
     O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) -
     toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
     O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -
     www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
     O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
     skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{010D0176-B586-4169-B43B-73380FB73DD1}:
     NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F741AA5A-2A68-4485-993D-83DBF97F94A7}:
     NameServer = 69.50.184.84,195.225.176.37
     O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{010D0176-B586-4169-B43B-73380FB73DD1}:
     NameServer = 194
     • Gość: JK Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.06.05, 21:21
      ... i reszta:

      O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{010D0176-B586-4169-B43B-73380FB73DD1}:
      NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
      O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q122129352_disk.dll
      O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
      \Ati2evxx.exe
      O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. -
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
      O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1
      \Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
      O23 - Service: Gear Security Service (GEARSecurity) - GEAR Software -
      C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
      O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program
      Files\iPod\bin\iPodService.exe
      O23 - Service:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run
      (MSPatch) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\windowsupdate.exe" -netsvcs
      (file missing)


      Wybacz, że wystawiam Twoją cierpliwość na próbę
      Pozdrawiam
      • Gość: Kolobos Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 15.06.05, 13:20
       W hijackthis to:

       O4 - HKLM\..\Run: [vgnubj] c:\windows\system32\oubisqr.exe r
       O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Compliant] oguhdd.exe
       O4 - HKLM\..\RunServices: [blah service] mybexe.exe
       O4 - HKLM\..\RunServices: [NetHost16] nethost16.exe
       O4 - HKLM\..\RunServices: [NvCpla] msnudp.exe
       O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
       C:\WINDOWS\web\related.htm
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
       00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
       O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F741AA5A-2A68-4485-993D-83DBF97F94A7}:
       NameServer = 69.50.184.84,195.225.176.37
       O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q122129352_disk.dll
       O23 - Service: Gear Security Service (GEARSecurity) - GEAR Software -
       C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
       O23 - Service:
       HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run
       (MSPatch) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\windowsupdate.exe" -netsvcs
       (file missing)

       Killbox'em kasujesz:
       c:\windows\system32\oubisqr.exe
       C:\Windows\system32\oguhdd.exe
       C:\Windows\system32\mybexe.exe
       C:\Windows\system32\nethost16.exe
       C:\Windows\system32\msnudp.exe
       Jakby nie znalazlo w C:\Windows\system32 to sprobuj C:\Windows
       C:\WINDOWS\q122129352_disk.dll

       Wywal aplikacje do neostrady, jest calkowicie zbedna tylko zabiera zasoby:
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34&w=15679891&a=15680440
       W wwdc zamykasz wszystkie porty, to nie ma zwiazku z kazza itd.

       Po wszystkim wklej nowy log z hijackthis.
       • Gość: JK Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.06.05, 03:29
        Kolobosie!
        Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować.
        Komputer działa. Wręcz szybciej, niż kiedykolwiek. Śmiem twierdzić, że dzięki
        Tobie:-) Dziękuję!
        Sorry, że o efetach nie dałem znać szybciej. Kilka krótkich wyjazdów i
        konieczność nadrobienia 'komputerowych' zaległości niech mnie choć trochę
        wytłumaczą:-(

        Wracając do Twojej porady z ostatniego postu dotyczącej odinstalowania
        aplikacji neostrady: chętnie to zrobię w najbliższym czasie, jednak 'na szybko'
        jeszcze przez chwilę się nie odważę, bo linkowana przez Ciebie instrukcja nie
        jest, niestety, dla mnie całkowicie jasna. Co osobiście mnie nie dziwi, bo moja
        znajomość tematu jest niewielka;-)

        Niestety, zauważam u siebie przypadłość, którą można by nazwać zadawalaniem się
        rozwiązaniami wystarczającymi a nie optymalnymi (o aplikacji neo mowa) :-(

        W tak zwanym 'międzyczasie' trafiłem na taką stronę:
        bsdzine.org/rtfm/#pilne

        ... co mi uświadomiło, że zanim zacznę molestować Cię o dalsze wskazówki,
        spróbuję najpierw znaleść je gdzieś w necie.

        Niemniej - bardzo dziękuję za efektywną pomoc.
        Jestem Twoim dłużnikiem.

        Pozdrawiam
        JK

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka