Dodaj do ulubionych

sprawdzenie loga z Hijack this

10.08.05, 01:30
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 01:24:28, on 2005-08-10
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\shnlog.exe
C:\WINDOWS\popuper.exe
C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
C:\WINDOWS\Anvshell.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
C:\WINDOWS\System32\intell32.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\WINDOWS\System32\intmonp.exe
C:\WINDOWS\System32\intmon.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\tomson\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
www.bestwebslinks.com/bar.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
www.bestwebslinks.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
O2 - BHO: HP Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} -
C:\WINDOWS\System32\hp47F5.tmp
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program
Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
Software Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WINDOWS\System32\intell32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) -
www.lemontv.pl/lmctrls.cab
O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) -
www.lemontv.pl/lmctrlp.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{33B4C563-8C7C-40F2-A7FB-
71F416DA303F}: NameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{33B4C563-8C7C-40F2-A7FB-
71F416DA303F}: NameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{33B4C563-8C7C-40F2-A7FB-
71F416DA303F}: NameServer = 192.168.1.1
O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q60819515_disk.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: sprawdzenie loga z Hijack this IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.08.05, 02:08
   Skan i usuwanie wszystkiego tym:
   download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
   download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrob update przed skanowaniem, po
   przeskanowaniu odinstaluj.
   Zamknij porty tym:
   www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

   Zamykasz i kasujesz:
   C:\WINDOWS\System32\shnlog.exe
   C:\WINDOWS\popuper.exe

   W hijackthis:

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   about:blank
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
   www.bestwebslinks.com/bar.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   www.bestwebslinks.com/
   F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
   O2 - BHO: HP Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} -
   C:\WINDOWS\System32\hp47F5.tmp <- kasujesz plik
   O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
   C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)
   O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe <- kasujesz plik
   O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WINDOWS\System32\intell32.exe <- kasujesz
   O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe <- kasujesz
   katalog
   O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q60819515_disk.dll <- kasujesz plik

   Do tego usuwasz pliki wymienione tutaj:
   www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojpuperd.html
   www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojpupera.html
   • ausoff Re: sprawdzenie loga z Hijack this 10.08.05, 12:08
    JAK ODNALEŹC A POTEM SKASOWAĆ TE PLIKI W KOMPUTERZE.NIE POTRAFIĘ TEGO
    ZROBIĆ .NA PODANYCH NIŻEJ STRONACH TEŻ SĄ WYMIENIONE JAKIEŚ PLIKI. CZY JE
    RÓWNIEZ MAM ODNALEŹĆ W MOIM KOMP.PROSZĘ JESZCZE O POMOC

    > O2 - BHO: HP Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} -
    > C:\WINDOWS\System32\hp47F5.tmp <- kasujesz plik
    > O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
    > C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)
    > O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe <- kasujesz pli
    > k
    > O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WINDOWS\System32\intell32.exe <- kasuje
    > sz
    > O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe <- kasujes
    > z
    > katalog
    > O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q60819515_disk.dll <- kasujesz p
    > lik
    >
    > Do tego usuwasz pliki wymienione tutaj:
    > www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojpuperd.html
    > www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojpupera.html
  • ausoff Re: sprawdzenie loga z Hijack this 10.08.05, 13:52
   mimo zastosowania się do instrukcji komputer wciaż nie odnajduje plików
   wskazanaych przez Ciebie.widzi tylko jeden ale nie moze go usunąc bo pojawia
   się komunikat o odmowie dostępu, plik jest aktualnie używany. nic mio to nie
   mówi. ponownie proszę o sprawdzenie czy coś z tego co zrobiłem się udalo. co
   ewentualnie mam jeszcze zrobić?z góry dzięki
   ps. skasować czyli uunąć(przenieść do kosza-tak)

   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 13:44:51, on 2005-08-10
   Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\System32\shnlog.exe
   C:\WINDOWS\popuper.exe
   C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
   C:\WINDOWS\Anvshell.exe
   C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
   C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
   C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
   C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
   C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
   C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
   C:\WINDOWS\System32\intmonp.exe
   C:\WINDOWS\System32\intmon.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Documents and Settings\tomson\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   about:blank
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
   www.bestwebslinks.com/bar.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
   www.bestwebslinks.com/search.php?qq=%1
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   www.bestwebslinks.com/
   O2 - BHO: HP Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} -
   C:\WINDOWS\System32\hp4517.tmp
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
   C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
   O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
   \NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program
   Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
   Software Update\HPWuSchd2.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
   \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
   O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
   \NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
   O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
   Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
   O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
   res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
   C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
   C:\WINDOWS\web\related.htm
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
   00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
   O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) -
   www.lemontv.pl/lmctrls.cab
   O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) -
   www.lemontv.pl/lmctrlp.cab
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{33B4C563-8C7C-40F2-A7FB-71F416DA303F}:
   NameServer = 192.168.1.1
   O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{33B4C563-8C7C-40F2-A7FB-71F416DA303F}:
   NameServer = 192.168.1.1
   O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{33B4C563-8C7C-40F2-A7FB-71F416DA303F}:
   NameServer = 192.168.1.1
   O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q60819515_disk.dll
   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashServ.exe
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka