Dodaj do ulubionych

imb00001.exe? spr loga

14.10.05, 21:36
prosze o spr loga
przy ladowaniu brak pliku jw.
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:08:00, on 2005-10-14
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\combo.exe
C:\WINDOWS\System32\slssystem.exe
C:\WINDOWS\System32\combop.exe
C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini:
Shell=explorer.exe
"C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"
O1 - Hosts: 127.0.0.4 n-glx.s-redirect.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 x.full-tgp.net
O1 - Hosts: 127.0.0.4 counter.sexmaniack.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 autoescrowpay.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.autoescrowpay.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.awmdabest.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.sexfiles.nu
O1 - Hosts: 127.0.0.4 awmdabest.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 sexfiles.nu
O1 - Hosts: 127.0.0.4 allforadult.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.allforadult.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.iframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 iframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.newiframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 newiframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vesbiz.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 vesbiz.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.pi..to.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 pi..to.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.aaasexypics.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 aaasexypics.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.virgin-tgp.net
O1 - Hosts: 127.0.0.4 virgin-tgp.net
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.awmcash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 awmcash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 buldog-stats.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.buldog-stats.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 fregat.drocherway.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 slutmania.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.slutmania.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 toolbarpartner.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.toolbarpartner.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.megapornix.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 megapornix.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.sp2fucked.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 sp2fucked.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 greg-tut.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.greg-tut.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 nylonsexy.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.nylonsexy.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 vparivalka.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vparivalka.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 iframeprofit.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.iframeprofit.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 topsearch10.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.topsearch10.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 statscash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.statscash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 vxiframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vxiframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 crazy-toolbar.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.crazy-toolbar.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 topcash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.topcash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 loadcash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.loadcash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 txiframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.txiframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 procounter.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.procounter.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 advadmin.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.advadmin.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 trafficbest.net
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.trafficbest.net
O1 - Hosts: 127.0.0.4 besthvac.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.besthvac.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 traff4.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.traff4.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 ambush-script.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.ambush-script.com
O1 - Hosts: 127.0.0.4 beehappyy.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.beehappyy.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 tracktraff.cc
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.tracktraff.cc
O1 - Hosts: 127.0.0.4 allcount.net
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.allcount.net
O1 - Hosts: 127.0.0.4 onedayoffer.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.onedayoffer.biz
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe
O4 - HKLM\..\Run: [combo.exe] combo.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msoft-updater23] slssystem.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [msoft-updater23] slssystem.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] drwatson32.exe -run C:\Program
Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Shell] drwatson32.exe -run "C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) -
www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

Edytor zaawansowany
 • makk7 14.10.05, 22:03
  ponawiam prosbe o spr
  jak sie tego pozbyc (w podanej ścieżce nie widać go)
  jak usunąc z procesu run
 • neder 14.10.05, 22:07
  nie ponawiaj prośby co pół godziny ;/ jeśli nikt Ci nie odpowiedział to znaczy,
  ze nie ma tu nikogo kompetentnego ( w tej chwili). Musisz poczekac na Kolobosa
  (ja się do ibm0000 nie dotykam ;P)
 • makk7 14.10.05, 22:11
  ok
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 15.10.05, 00:56
  Przeskanuj tym:
  download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
  download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrob update przed skanowaniem, po
  przeskanowaniu odinstaluj.
  Zamknij porty tym:
  www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

  Zakoncz procesy i usun pliki:
  C:\WINDOWS\System32\combo.exe
  C:\WINDOWS\System32\slssystem.exe
  C:\WINDOWS\System32\combop.exe

  W hijackthis usun:

  F2 - REG:system.ini:
  Shell=explorer.exe
  "C:\Program Files\Common
  Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 n-glx.s-redirect.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 x.full-tgp.net
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 counter.sexmaniack.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 autoescrowpay.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.autoescrowpay.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.awmdabest.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.sexfiles.nu
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 awmdabest.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 sexfiles.nu
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 allforadult.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.allforadult.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.iframe.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 iframe.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.newiframe.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 newiframe.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vesbiz.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 vesbiz.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.pi..to.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 pi..to.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.aaasexypics.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 aaasexypics.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.virgin-tgp.net
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 virgin-tgp.net
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.awmcash.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 awmcash.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 buldog-stats.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.buldog-stats.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 fregat.drocherway.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 slutmania.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.slutmania.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 toolbarpartner.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.toolbarpartner.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.megapornix.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 megapornix.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.sp2fucked.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 sp2fucked.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 greg-tut.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.greg-tut.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 nylonsexy.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.nylonsexy.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 vparivalka.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vparivalka.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 iframeprofit.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.iframeprofit.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 topsearch10.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.topsearch10.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 statscash.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.statscash.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 vxiframe.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vxiframe.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 crazy-toolbar.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.crazy-toolbar.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 topcash.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.topcash.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 loadcash.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.loadcash.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 txiframe.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.txiframe.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 procounter.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.procounter.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 advadmin.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.advadmin.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 trafficbest.net
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.trafficbest.net
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 besthvac.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.besthvac.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 traff4.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.traff4.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 ambush-script.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.ambush-script.com
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 beehappyy.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.beehappyy.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 tracktraff.cc
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.tracktraff.cc
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 allcount.net
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.allcount.net
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 onedayoffer.biz
  O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.onedayoffer.biz
  O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe <- usun plik
  O4 - HKLM\..\Run: [combo.exe] combo.exe <- usun plik
  O4 - HKLM\..\Run: [msoft-updater23] slssystem.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [msoft-updater23] slssystem.exe <- usun plik
  O4 - HKCU\..\Run: [Shell] drwatson32.exe -run "C:\Program Files\Common
  Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe" <- usun plik ibm00001.exe oraz
  inne ibm z tego katalogu, nastepnie sciagnij i uruchom:
  www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/exefix.reg
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
  C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
  00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

  I zmien przegladarke na Opere lub Firefox.
 • makk7 15.10.05, 13:16
  bez zmian system nie moze odnazlezc..... , nie znalazlam go aby wykasowac. i
  zapewne cos pominelam w hijack. sorry jestem wiecej niz zielonka.
  stan aktualny, co jeszcze wykasowac
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:09:00, on 2005-10-15
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\Hijackthis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  F2 - REG:system.ini:
  Shell=explorer.exe
  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft
  Shared\Web Folders\ibm00001.exe"
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
  C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
  Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] drwatson32.exe -run C:\Program
  Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -
  acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) -
  www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

  wiecej niz łopatologicznie prosze ;)
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 15.10.05, 13:26
  No nie moze skoro przegapilas:
  F2 - REG:system.ini:
  Shell=explorer.exe
  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft
  Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

  Reszta wyglada ok.
 • makk7 15.10.05, 13:34
  najciemniej pod latarenka;) zauwazylam, skasowałam.jest ok. wielkie dzieki.
  aktualny zdrowy-mam nadzieje-log. do czasu oczywiscie...
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:26:44, on 2005-10-15
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
  C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
  Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] drwatson32.exe -run C:\Program
  Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -
  acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) -
  www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

 • makk7 15.10.05, 21:12
  poprawiam sie. zainstalowalam ponownie MicrosoftAntiSpywareInstall.exe,
  zamknelam porty. ale z opera jeszcze poczekam.
  pytanie laika. czy wwdc.exe ma byc zainstalowany, czy takie zamkniecia portow
  to jednorazowa akcja ?
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 15.10.05, 21:24
  Jednorazowa, zamykasz i tyle.
  Nie radze Ci czekac z Opera.
 • Gość: paweł IP: 195.136.246.* 22.11.05, 19:43
  mam to samo co ty i niemoge sobie z tym poradzić jeżeli możesz mi pomuc to
  napisz na pawel897@buziaczek.pl
 • Gość: k IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 22.11.05, 19:46
  Ale czytac chyba juz potrafisz wiec poczytaj caly ten watek zamiast skwierczec,
  ze nie mozesz sobie poradzic.
 • Gość: dimi IP: *.internetdsl.tpnet.pl 25.10.05, 13:59
  napisz do mnie na gg:3155680 bo widze że masz tyle wirusów że ho ho
 • neder 25.10.05, 14:01
  Gość portalu: dimi napisał(a):

  > napisz do mnie na gg:3155680 bo widze że masz tyle wirusów że ho ho


  hmmm... skończyłeś czytanie tego wątku na pierwszym poście, czy co?
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 25.10.05, 14:15
  Pewnie rozsyla przez gg trojany i dlatego tak sie pali do "pomocy" komus kto
  pomocy juz nie potrzebuje ;-)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.