Dodaj do ulubionych

Prośba o sprawdzenie loga

IP: *.lodz.mm.pl 16.10.05, 13:40
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 13:39:24, on 2005-10-16
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe
C:\Documents and Settings\ASA\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
C:\WINDOWS\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
C:\WINDOWS\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
C:\WINDOWS\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
C:\WINDOWS\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
C:\WINDOWS\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
C:\WINDOWS\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbc.dll - {C1A67390-EC9B-489F-9788-4E45A46C1817} -
C:\WINDOWS\adsldpbc.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [Creative Launcher] C:\Program
Files\Creative\Launcher\CTLauncher.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy z netu\gcasServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe
O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe
O4 - HKLM\..\Run: [combo.exe] combo.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfirebpx.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfirebpx.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] drwatson32.exe -run C:\winstall.exe
O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfirebpx.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SNInstall] C:\WINDOWS\tool2.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet
Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O15 - Trusted Zone: *.coolwebsearch.com
O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -
toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
O20 - Winlogon Notify: avpu32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avpu32.dll
O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q1680826.dll
O20 - Winlogon Notify: tcpG4T - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tcpG4T.dll
O21 - SSODL: SysTray.Excn - {1722ECFF-4356-4f5b-B534-E67294FE75E9} -
C:\WINDOWS\System32\oenjkjhj.dll (file missing)
O21 - SSODL: SysTray.Exsh - {1768ECFC-4F5C-4f5b-B134-D67294FC78E9} -
C:\WINDOWS\System32\qjohfnmm.dll (file missing)
O21 - SSODL: SysTray.Exsn - {2368D1FC-2F5C-4f1b-B124-E67214FC78E2} -
C:\WINDOWS\System32\qdllbgpe.dll (file missing)
O21 - SSODL: Internet Explorer - {F28A40D7-AD0E-034A-C651-5F0ED76232E6} -
C:\WINDOWS\System32\Cpfajeii.dll (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 16.10.05, 14:13
   W menadzerze zadan zakoncz te procesy:
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe

   Sciagnij i uruchom sobie to:
   www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/exefix.reg
   W hijackthis usun:

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   C:\WINDOWS\secure32.html <- usun to co jest podane tutaj:
   wirusy.antivirenkit.pl/pl/opis/Trojan.Win32.StartPage.bm.html
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   C:\WINDOWS\secure32.html
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   C:\WINDOWS\secure32.html
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   C:\WINDOWS\secure32.html
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   C:\WINDOWS\secure32.html
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   C:\WINDOWS\secure32.html
   O2 - BHO: C:\WINDOWS\adsldpbc.dll - {C1A67390-EC9B-489F-9788-4E45A46C1817} -
   C:\WINDOWS\adsldpbc.dll (file missing)
   O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe <- opis
   usuwania tutaj:
   securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.repsamo.html
   O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe <- usun plik
   O4 - HKLM\..\Run: [combo.exe] combo.exe <- usun plik
   O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe <- usun plik
   O4 - HKLM\..\Run: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfirebpx.exe <- usun plik
   O4 - HKLM\..\RunOnce: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfirebpx.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] drwatson32.exe -run C:\winstall.exe <-
   usun wininstall.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe <- usun plik
   O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfirebpx.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [SNInstall] C:\WINDOWS\tool2.exe <- usun plik

   Tapete tez Ci zepsulo?
   www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=31936

   O15 - Trusted Zone: *.coolwebsearch.com
   O20 - Winlogon Notify: avpu32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avpu32.dll <- usun to co
   masz podane tutaj:
   wirusy.antivirenkit.pl/pl/opis/Backdoor.Win32.Haxdoor.ej.html pliki i
   wpisy w rejestrze, pliki kasujesz przy pomocy killbox (znajdziesz na google) z
   opcja delete on reboot.
   O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q1680826.dll <- usun plik
   O20 - Winlogon Notify: tcpG4T - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tcpG4T.dll <- usuwasz to co
   masz podane tutaj:
   www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojhaxdoorag.html
   O21 - SSODL: SysTray.Excn - {1722ECFF-4356-4f5b-B534-E67294FE75E9} -
   C:\WINDOWS\System32\oenjkjhj.dll (file missing)
   O21 - SSODL: SysTray.Exsh - {1768ECFC-4F5C-4f5b-B134-D67294FC78E9} -
   C:\WINDOWS\System32\qjohfnmm.dll (file missing)
   O21 - SSODL: SysTray.Exsn - {2368D1FC-2F5C-4f1b-B124-E67214FC78E2} -
   C:\WINDOWS\System32\qdllbgpe.dll (file missing)
   O21 - SSODL: Internet Explorer - {F28A40D7-AD0E-034A-C651-5F0ED76232E6} -
   C:\WINDOWS\System32\Cpfajeii.dll (file missing)

   W razie pytan uzyj szukaj wpisujac nazwe pliku czy cos bo mi sie nie chce pisac
   tego samego sto razy, codziennie pare identycznych logow, jak zwykle mdms.exe
   oraz avpu32.dll i reszta.

   Na koniec skan tym:
   download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
   download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrob update przed skanowaniem, po
   przeskanowaniu odinstaluj.
   Zamknij porty tym:
   www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe
   Po wszystkim wklej nowy log.
   • Gość: Fazi Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.lodz.mm.pl 16.10.05, 15:35
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 15:31:03, on 2005-10-16
    Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Documents and Settings\ASA\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe
    C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
    C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
    c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
    C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
    files\google\googletoolbar1.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [Creative Launcher] C:\Program
    Files\Creative\Launcher\CTLauncher.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy z netu\gcasServ.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
    files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
    O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
    files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
    O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
    files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
    O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
    files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
    res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
    files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
    O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
    files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
    O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
    C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
    C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
    00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
    O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
    O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -
    toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
    O20 - Winlogon Notify: avpu32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avpu32.dll
    O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q1680826.dll
    O20 - Winlogon Notify: tcpG4T - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tcpG4T.dll
    O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program
    Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe
    O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program
    Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe
    O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

    Pytanie dodatkowe: nie mam zadnych ikon na pulpicie, komputer wciaz chce
    wysylac info o błędach do Microsoft...co teraz wielkie dzieki dla Ciebie
     • Gość: next Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.lodz.mm.pl 16.10.05, 16:38
      Logfile of HijackThis v1.99.1
      Scan saved at 16:33:00, on 2005-10-16
      Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
      C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
      C:\Documents and Settings\ASA\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
      O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - (no file)
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
      C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
      O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
      c:\program files\google\googletoolbar1.dll
      O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
      C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
      O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
      files\google\googletoolbar1.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
      O4 - HKLM\..\Run: [Creative Launcher] C:\Program
      Files\Creative\Launcher\CTLauncher.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy z netu\gcasServ.exe"
      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
      O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
      files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
      O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
      files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
      O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
      files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
      O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
      files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
      O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
      res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
      O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
      files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
      O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
      files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
      O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
      C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
      C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
      00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
      O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
      O15 - Trusted Zone: *.coolwebsearch.com
      O15 - Trusted Zone: *.searchmeup.com
      O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -
      toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
      O20 - Winlogon Notify: avpu32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avpu32.dll
      O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\q1680826.dll
      O20 - Winlogon Notify: tcpG4T - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tcpG4T.dll
      O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
      C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


      Trzy elementy zaczynające sie na O20 nie chca sie usunąć po scanie (Fix Checked)
      w HJ, probowalem tez killboxem i tez nic ciagle są. Wywaliłem co wskazałeś nie
      wiem co począc teraz. Nadal po uruchomieniu kompa mam pusty ekran z tapeta bez
      ikon, kiedy wchodze w tryb awaryjny wciaz mam info o wyslaniu komunikatu o
      bledach do microsoftu. Co dalej z gory wielkie dzieki ...
      • Gość: Kolobos Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 16.10.05, 16:48
       I po co wklejasz ten log? Jakbys wszystko zrobil wlasciwie to by ich nie bylo
       ale nie zrobiles wiec sa.
       Napisz Ci to tylko raz:

       -> tcpG4T.dll <-

       W killbox'sie zaznacz delete file on reboot i dodajesz po jednym te pliki:
       msudp4.sys
       tcpG4T.dll
       znaujdujace sie w katalogu systemowym.
       Po resecie usuwasz ta galaz rejestru:
       HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\tcpG4T
       oraz:
       HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msudp4\

       -> avpu32.dll <-

       Dodajesz do killboxa te pliki:
       avpu32.dll
       avpu64.sys
       qz.sys
       qz.dll
       qy.sys
       klgcptini.dat
       stt82.ini

       Po resecie usuwasz z rejestru:
       Niektóre pliki i wpisy w rejestrze mogą nie być widoczne w normalnym trybie
       Windows, gdyż trojan je ukrywa przed wyświetlaniem.

       2. By uruchamiać się z każdym startem Windows, w rejestrze tworzy klucz o
       nazwie "avpu32" w lokalizacji:

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
       "secureUID"
       "secureTIME"
       "DllName" = "avpu32.dll"
       "Startup" = "MmAllocMap"
       "Impersonate" = "1"
       "MaxWait" = "1"
       "Asynchronous" = "1"

       oraz:
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\avpu32
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\avpu64
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\avpu32
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\avpu64
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\avpu32.sys
       HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\avpu64
       oraz w:
       HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory
       Management
       usuwasz:
       "EnforceWriteProtection" = "0"


       Co do tego: q1680826.dll to usuwasz plik killbox'em i wpis w hijackthis lub w
       rejestrze jak chcesz.

       Wylaczyles Active Desktop tak jak pisalem? Pewnie nie...
       Link do naprawy tapet po trojanach tez Ci podalem ale nie zobaczysz go jezeli
       nie usuniesz trojanow.
       To tyle z mojej strony, napisalem Ci juz wszystko.Watek uwazam za zakonczony.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka