Dodaj do ulubionych

Log z hijackthis :(

IP: *.jgora.dialog.net.pl 19.12.05, 23:12
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:49:15, on 2005-12-19
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\inet20002\services.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
C:\PROGRA~1\Trans\Trans.exe
C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
C:\windows\adtech2006a.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\winstall.exe
C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\oizq\oizqm.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe
C:\Program Files\Trans\Trans.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\oizq\oizqa.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.41\program\soffice.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox\jre\bin\javaw.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\inet20002\mm4.exe
C:\WINDOWS\system32\dllcache\IExplore.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\TRANS Ziemba\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
c:\secure32.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
c:\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
c:\secure32.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
searchbar.findthewebsiteyouneed.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
c:\secure32.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
c:\secure32.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20002\services.exe
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} -
C:\WINDOWS\inet20002\3.00.11.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient 2.6] C:\Program Files\Hewlett-
Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup 2.5] C:\Program Files\Hewlett-
Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
Software Update\HPWuSchd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Trans] C:\PROGRA~1\Trans\Trans.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\system32\msvcp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20002\services.exe
O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] C:\windows\adtech2006a.exe
O4 - HKLM\..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\system32\pwrrio.exe reg_run
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe
O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20002\services.exe
O4 - HKCU\..\Run: [oizq] C:\PROGRA~1\COMMON~1\oizq\oizqm.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CU1] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe
O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.41
\program\quickstart.exe
O4 - Startup: Skrót do Trans.lnk = C:\Program Files\Trans\Trans.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet
Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0F2574D8-9587-46A4-9ACE-
33B7CEA0E7FA}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.130.200
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0F2574D8-9587-46A4-9ACE-
33B7CEA0E7FA}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.130.200
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0F2574D8-9587-46A4-9ACE-
33B7CEA0E7FA}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.130.200
O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0F2574D8-9587-46A4-9ACE-
33B7CEA0E7FA}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.130.200
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


Proszę o pomoc!
Obserwuj wątek
  • Gość: k Re: Log z hijackthis :( IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 19.12.05, 23:18
   Zakoncz procesy i usun pliki:
   C:\WINDOWS\inet20002\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
   C:\windows\adtech2006a.exe
   C:\winstall.exe
   C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
   C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\oizq\oizqm.exe
   C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\oizq\oizqa.exe
   C:\WINDOWS\inet20002\mm4.exe
   C:\WINDOWS\system32\dllcache\IExplore.exe

   W hijackthis:

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   c:\secure32.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
   searchbar.findthewebsiteyouneed.com
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
   searchbar.findthewebsiteyouneed.com
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
   searchbar.findthewebsiteyouneed.com
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   c:\secure32.html
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   c:\secure32.html
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
   searchbar.findthewebsiteyouneed.com
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   c:\secure32.html
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   searchbar.findthewebsiteyouneed.com
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   c:\secure32.html
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   c:\secure32.html
   F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20002\services.exe
   O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} -
   C:\WINDOWS\inet20002\3.00.11.dll <- kasujesz katalog inet20002
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\system32\msvcp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20002\services.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] C:\windows\adtech2006a.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\system32\pwrrio.exe reg_run
   O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20002\services.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [oizq] C:\PROGRA~1\COMMON~1\oizq\oizqm.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CU1] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe

   Tapeta:
   www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=31936

   Przeskanuj tez ewido, a w razie problemow uzyj szukaj bylo to omawiane juz tyle
   razy, ze nie ma sensu opisywac znowu.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka