Dodaj do ulubionych

Problem z internetem - proszę o pomoc.

IP: 199.67.203.* 04.01.06, 13:11
Mam internet 512 w sieci kablowej Aster i sa chwile kiedy net praktycznie nie
dziala. Strony potrafia sie otwierac kilka minut. Czasem zas hula jak trzeba.
Kiedy wylacze i wlacze modem net przez jakis czas smiga a nastepnie znowu
siada. Co moze byc przyczyna? Dziekuje za pomoc.
Edytor zaawansowany
 • netsec 04.01.06, 13:16
  Próbowałaś zgłosić najpierw do Aster www.aster.pl/newsite/120.html
  Pewnie modem jest uszkodzony, zacznij najpierw od sprawdzenia przez Aster.

  --
  Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
  Może tu znajdziesz odpowiedź
  Wirusy Spyware CWS trojany
 • Gość: Philip IP: 199.67.203.* 04.01.06, 13:34
  Zgłaszałem to na helpdesk. Zbadali przesył i powiedzieli ze jest OK, rozumiem
  jednak, ze badali sygnal do modemu a dalej juz moze byc kiepsko.. Chyba
  najlepszym rozwiazaniem bedzie wezwanie technika z Astera? Czy powodem slabego
  dzialania moze byc po prostu techniczne uszkodzenie kabla?
 • Gość: Phil IP: *.aster.pl 04.01.06, 19:09
  No więc proszę:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:03:26, on 2006-01-04
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.796\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  www.hp.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
  wmplayer.exe //ICWLaunch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\slownik\watch.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program
  Files\NewDotNet\newdotnet6_98.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog
  Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog
  Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04
  \bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update
  Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch
  Buttons\EabServr.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless
  Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ChangeResolution] C:\Documents and
  Settings\Philip\ChangeResolution.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t
  O4 - HKLM\..\Run: [ML1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\MIDNIG~1\ML1HEL~1.EXE /partner
  ML1
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
  \NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software
  Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
  Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD
  Check\DVDCheck.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
  Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
  Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
  Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
  00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.hp.com
  O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
  poczta.wp.pl/d003/mailcfg.ocx
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company,
  L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
  Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
  Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

 • netsec 04.01.06, 20:29
  Sprawa jest raczej banalna.Masz spyware w systemie :)

  Na początek zamknij wszystkie programy.

  Uruchom ponownie HiJackThis wykonaj ‘Do a system scan only’ i zaznacz(haczykiem) te pozycje:

  > R3 - Default URLSearchHook is missing
  > O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program
  > Files\NewDotNet\newdotnet6_98.dll
  > O4 - HKLM\..\Run: [ChangeResolution] C:\Documents and
  > Settings\Philip\ChangeResolution.exe
  > O4 - HKLM\..\Run: [ML1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\MIDNIG~1\ML1HEL~1.EXE /partner ML1
  > O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
  > \NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s
  > O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  Po zaznaczeniu wykonaj (kliknij) FIX CHECKED i potwierdź TAK/OK.

  Następnie w menu Start w Uruchom wpisz netsh winsock reset catalog kliknij OK

  Po tym uruchom komputer ponownie.

  Wykonaj skanowanie WebRoot SpySweeper'em opis w wątku
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=34045418&wv.x=2&a=34046335
  Po oczyszczeniu systemu przez WebRoot SpySweeper możesz go odinstalować.

  Na koniec wklej nowy log z HJ.

  --
  Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
  Może tu znajdziesz odpowiedź
  Wirusy Spyware CWS trojany
 • Gość: Philip IP: *.aster.pl 04.01.06, 22:41
  Witaj, zrobiłem krok po kroku to co zalecałeś. Log poniżej:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:36:27, on 2006-01-04
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.844\HijackThis.exe
  C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\Rar$EX02.250\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  www.hp.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
  wmplayer.exe //ICWLaunch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\slownik\watch.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog
  Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog
  Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04
  \bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update
  Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch
  Buttons\EabServr.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless
  Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software
  Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
  \NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
  Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD
  Check\DVDCheck.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
  Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
  Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
  Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
  00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.hp.com
  O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
  poczta.wp.pl/d003/mailcfg.ocx
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company,
  L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
  Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
  Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

  Teraz kilka pytan: przede wszystkim, czy jest juz OK. Po drugie: jak uniknąć
  takich sytuacji w przyszłości (używam teraz Avasta, czy to uchroni mnie przed
  tego typu sytuacjami?), no i moje pierwotne pytanie - czy usunięcie spyware'a
  wpłynie na poprawę szybkości działania netu?
  Dzękuję bardzo za pomoc, pozdrawiam.
 • netsec 05.01.06, 12:36
  Spyware jak najbardziej może mieć wpływ na zajętość pasma w łączu internetowym.
  Niestety w dalszym ciągu w Twoim HJ logu są wpisy wpływające na pozostałość po programie Spyware New.Net. Spróbuj sprawdzić czy w Dodaj/Usuń programy nie ma pozycji tu masz opis jak odinstalować New Net
  support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bpl%3B302463
  Korzystasz z programu P2P eDonkey2000, który jest uruchamiany na starcie komputera. Możliwe jest, że dzięki temu program eDonkey2000 „zabiera” pasmo z Twojego łącza do Internetu pobierając w tle pliki lub wysyłając.
  Proponuje na początek usunięcie automatycznego uruchamiania eDonkey2000.

  Usuń ten wpis w HJ:

  O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe –t

  Nie znam dobrze eDonkey200, jednak na pewno jest tam możliwość ustawienia maksymalnej prędkości z jaką mogą być pobierane dane.

  Po zrobieniu ww wklej nowy log.

  --
  Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
  Może tu znajdziesz odpowiedź
  Wirusy Spyware CWS trojany
 • Gość: Philip IP: *.aster.pl 05.01.06, 18:11
  Udało mi się odinstalować New.Net poprzez dodaj/usuń programy. Zdaje się, że
  udało się również wyłączyć automatyczne uruchamianie eDonkey2000.
  Wpisu, który podałeś nie mogę usunąć ponieważ go nie ma!
  A oto log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:06:28, on 2006-01-05
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.796\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  www.hp.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
  wmplayer.exe //ICWLaunch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\slownik\watch.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog
  Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog
  Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04
  \bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update
  Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch
  Buttons\EabServr.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless
  Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software
  Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
  Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD
  Check\DVDCheck.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
  Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
  Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
  Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
  00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.hp.com
  O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
  poczta.wp.pl/d003/mailcfg.ocx
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company,
  L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
  Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
  Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

  No i jak? Dziękuje ponownie za poświęcony czas.

 • netsec 05.01.06, 18:29
  Zakładam, że Avast aktualizuje się i wprowadziłeś do niego klucz, który dostałeś mailem po rejestracji. Proponuje zainstalowanie na stałe Microsoft Antispyware, będzie dobrym uzupełnieniem ochrony komputera:
  www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=321CD7A2-6A57-4C57-A8BD-DBF62EDA9671&displaylang=en
  Ponadto po jego zainstalowaniu i przeskanowaniu systemu, sprawdź w WindowsUpdate www.windowsupdate.com czy masz zainstalowane wszystkie krytyczne poprawki wybierz aktualizacje ekspresową.
  Mam nadzieje, że Internet teraz będzie działał prawidłowo.

  --
  Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
  Może tu znajdziesz odpowiedź
  Wirusy Spyware CWS trojany
 • Gość: Philip IP: *.aster.pl 05.01.06, 18:35
  Rozumiem że log jest OK ;) . Internet śmiga jak nigdy! Oczywiście zrobię co
  zalecasz. Mam nadzieję, że nic złego się już nie wydarzy.. Jeszcze raz bardzo
  dziękuję za pomoc i poświęcony czas! Pozdrawiam.
 • netsec 06.01.06, 09:25
  HJ log jest OK, możesz dla porządku usunąć jescze ten wpis:

  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

  Jest to pozostałość po odinstalowaniu WebRoot SpySweeper.

  --
  Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
  Może tu znajdziesz odpowiedź
  Wirusy Spyware CWS trojany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka