Dodaj do ulubionych

Proszę o pomoc w sprawie wirusów

19.01.06, 00:43
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 00:34:49, on 2006-01-19
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\PrecisionTime\PrecisionTime.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
results.dashbar.com/search?c=27440&b=17862&t=0&ce=DI&m=NTEwMDYxOTUx&ver=2.1.0.0
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1
\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: DashBar Toolbar - {CC90CDA0-74A0-45b4-80EF-D89CA8C249B8} -
C:\Program Files\DashBar\DashBar21.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program
Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program
Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /tsr
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program
Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program
Files\ScannerU\AM32.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = C:\Program
Files\PrecisionTime\PrecisionTime.exe
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania
Onet.pl) - slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105120643919
O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CEC2F31-C120-40D8-9704-
2150CD1E9F2C}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)Poza tym pojawia mi się reklamiarz
Edytor zaawansowany
 • Gość: lpt1 IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 01:01
  Przede wszystkim: www.windowsupdate.com
 • studentka211 19.01.06, 01:29
  Nie mogę zaktualizować Windowsa ponieważ próbując zainstalować Service Pack 2
  wyświetla mi się komunikat: Klucz produktu używany do instalacji moze byc
  nieprawidłowy.
 • Gość: lpt1 IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 13:44
  Nie instaluj od razu SP2 tylko pozostale poprawki, bo z tego co widze nie masz
  absolutnie zadnych.
 • Gość: jarek IP: 194.150.247.* 19.01.06, 08:53
  widzę tu mnóstwo badziewia chociażby Gator na początek skan spy bot,ad-awre i
  ewido znajdziesz w google a potem zapodaj loga
 • studentka211 19.01.06, 13:38
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:37:30, on 2006-01-19
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
  red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
  Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
  C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
  \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program
  Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program
  Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
  Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /tsr
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05
  \bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program
  Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
  Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
  C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
  arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
  v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105120643919
  O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
  www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
  skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CEC2F31-C120-40D8-9704-2150CD1E9F2C}:
  NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
  \Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

  Co mam dalej zrobić?
 • neder 19.01.06, 17:40
  a po co wklejasz loga? coś się dzieje? w logu nic nie ma (oprócz zbędnych wpisów
  autostarcie, ale nieszkodliwych). Zaktualizuj system.

  --
  pzdr
 • studentka211 19.01.06, 18:08
  Neder wyskakiwał mi reklamiarz co jakis czas i dwa dni temu restartował mi się
  komp. co kilka minut :/ A które wpisy w autostarcie moge usunąć. Juz troche
  kombinowałam więc podaje aktualny log
 • studentka211 19.01.06, 18:09
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:08:56, on 2006-01-19
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe
  C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
  red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
  Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
  C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
  \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program
  Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program
  Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
  Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /tsr
  O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program
  Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
  C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
  00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
  C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
  arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
  v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105120643919
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
  update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1137675284687
  O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
  www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
  skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CEC2F31-C120-40D8-9704-2150CD1E9F2C}:
  NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
  \Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

 • Gość: neder IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.01.06, 18:21
  czy ten cholerny reklamiarz to to samo co posłaniec? ludzie skąd Wy bierzecie
  takie rzeczy? Ja nawet nie wiem jak to wygląda :/
  pclab.pl/news7069.html
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=29968894&a=29982387

  a te wpisy w autostarcie to:
  > O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
  > \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  > O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program
  > Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
  > O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program
  > Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  > O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
  > Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /tsr -> co to w ogóle jest?
  > O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program
  > Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe


  widze że przeoczyłąm 2 wpisy do usunięcia:
  > O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
  > C:\WINDOWS\web\related.htm
  > O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
  > 00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm  sorry ale ja dzisiaj nie kojarze za bardzo i przepraszam, ale nie chce mis ię
  szukać:
  > R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  >
  red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*www.yahoo.com/ext/search/search.html
  > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
  > red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*www.yahoo.com
  -> sama to sobie ustawiałaś.

  ktos tam wyżej napisał, ze masz jakiś syf (gator itepe) ale ja serio nic nie widzę.

  Znajdź na forum lionk do ściągnięcia ewido i Microsoft AntiSpyware. zainstaluj,
  zaktualizuj, przeskanuj. Po skanie ewido wywalasz (to wersja trial), AntiSpyware
  może zostać.

  Sorry za bałagan w wypowiedzi ale zmeczona jestem i nikt inny tu dziś nie pomaga :(
  --
  pzdr
 • studentka211 19.01.06, 18:31
  Nie to nie posłaniec, coś innego ale narazie nic się juz nie pojawia więc
  odpuszcze to sobie. Dzięki Ci bardzo za pomoc i sorki za kłopot. Jesteś nie
  zastąpiona :)
  Pozdrawiam.
 • Gość: mmx IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 18:39
  > Sorry za bałagan w wypowiedzi ale zmeczona jestem
  > i nikt inny tu dziś nie pomaga :(

  Wg mnie sprawdzanie loga systemu, ktory w ogole nie jest aktualizowany to
  syzyfowa praca, na ktora chyba malo kto ma ochote.
 • neder 19.01.06, 18:41
  każdy je powtarza, zeby zaktualizowała, dziewczyna się opiera to nastepnym razem
  komus naprawdę się znudzi. jak zaczęłam to skończę ;P Może sprawdzisz pzoostałe?
  pzdr

  --
  pzdr
 • Gość: mmx IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 18:53
  Usuwasz:

  O3 - Toolbar: DashBar Toolbar - {CC90CDA0-74A0-45b4-80EF-D89CA8C249B8}
  O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
  O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-

  potem aktualizujesz system www.windowsupdate.com
 • studentka211 19.01.06, 19:00
  próbuje zaktualizowac system juz od rana ale nie daje mi sie to zrobi, cały
  czas mam jakis błąd klucza
 • Gość: mmx IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 19:08
  1. Wejdz do IE, Narzędzia/Zarządzaj dodatkami - kliknij na Windows Genuine
  Advantage i wybierz 'wylacz'. Zrestartuj IE. (nie wiem czy w tej wersji IE,
  ktora masz bedzie to dzialalo)
  2. Przy aktualizacji wybierz Niestandardowa (zamiast Ekspresowej) i wtedy
  zobacz czy sa dostepne aktualizacje krytyczne.
 • studentka211 19.01.06, 19:39
  1. Nie mam opcji Windows Genuine Advantage w narzędziach :(
  2. W aktualizacji niestandardowej mam dodatek Service Pack 2 i inne
  aktualizacje ale nie ma mowy o aktualizacjach krytycznych :/
 • Gość: mmx IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 19:52
  > 2. W aktualizacji niestandardowej mam dodatek Service Pack 2 i inne
  > aktualizacje ale nie ma mowy o aktualizacjach krytycznych :/

  Nie pamietam juz dokladnie jak to jest nazwane ale masz dwie opcje - jedna to
  instalacja SP2 a druga pokazanie pozostalych aktualizacji. Wybierz ta druga
  opcje.
 • Gość: mmx IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 20:15
  Po prostu zainstaluj wszystkie krytyczne ... potem zrestartuj komputer i
  powtorz cala procedure az na liscie aktualizacji krytycznych bedzie 0 (slownie
  zero).
 • studentka211 19.01.06, 21:44
  Nic mi to nie dało niestety :( Oto log

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:41:43, on 2006-01-19
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
  Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
  C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
  C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
  arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
  v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105120643919
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
  update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1137675284687
  O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
  www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
  skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CEC2F31-C120-40D8-9704-2150CD1E9F2C}:
  NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
  \Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

 • Gość: mmx IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 22:29
  Ale w jakim sensie to nic nie dalo? Zaktualizowalas? Zainstalowaly sie
  poprawki?
 • studentka211 19.01.06, 22:50
  Zainstalowalam to co sie dalo zainstalować ale jak widac po logu to nic nie
  zmienilo, dalej wymaga aktualizacji. Próbując zainstalowac SP1 lub SP2 wymaga
  klucza :/
 • neder 19.01.06, 22:51
  a Ty masz oryginalny ten Windows? Bo już się pogubiłam...


  --
  pzdr
 • studentka211 19.01.06, 22:58
  No niestety piracki i co w związku z tym? Nie będe mogła aktualizowac Windowsa?
 • Gość: alex IP: 194.150.247.* 20.01.06, 08:57
  jak zainstalujesz sp2 powinien pobrać aktualizacje nawet gdy masz wersję
  piracką ostatecznie jest taki program autopatcher ktory zainstaluje ci
  wszystkie poprawki
  www.autopatcher.com/
 • studentka211 20.01.06, 12:28
  Możesz mi powiedzieć co ja mam ściagnąć z tej stronki? Jak próbuje ściagać SP2
  to chce ściągać go ze strony microsofta, a stamtą się nie da :( plis pomocy.
 • studentka211 20.01.06, 12:20
  Niestety mimo zapisania na dysku i instalowania nie udało się, ale dzięki za
  pomoc :)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka