Dodaj do ulubionych

Proszę o sprawdzeni eloga

IP: *.aster.pl 31.01.06, 20:30
Komp ostatnio jakby nieco zwolnił. Może można coś wywalić? Dziękuję z z góry.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:23:39, on 2006-01-31
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\_tc\HIJACK~1.EXE

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
www.hp.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
wmplayer.exe //ICWLaunch
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\slownik\watch.exe
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog
Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog
Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update
Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch
Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless
Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD
Check\DVDCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software
Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft
AntiSpyware\gcasServ.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD
Check\DVDCheck.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office\OSA9.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.hp.com
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
poczta.wp.pl/d003/mailcfg.ocx
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development
Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

Edytor zaawansowany
 • neder 31.01.06, 23:08
  log niby ok ale jak dla mnie to mnóstwo wpisów z autostartu do wywalenia
  --
  Ja się nie znam.
  Ja tu tytlko sprzątam.
 • Gość: Phil IP: *.aster.pl 01.02.06, 08:10
  np?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka