Dodaj do ulubionych

Prosba o sprawdzenie loga

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.02.06, 22:57
Logfile of HijackThis v1.98.2
Scan saved at 22:08:57, on 2006-02-06
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Trend Micro\Tmas\Tmas.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe
C:\Documents and Settings\rafa\Pulpit\HijackThis.exe

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Anty_16BitNT Automatyczna Ochrona]
C:\WINDOWS\Anty_16BitNT.exe AO
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Trend Micro Anti-Spyware.lnk = C:\Program Files\Trend
Micro\Tmas\Tmas.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDD99BCE-8E80-458B-9430-
D2A379512A7B}: NameServer = 85.255.114.46 85.255.112.210

Edytor zaawansowany
 • kolobos 07.02.06, 00:51
  Wklej nowy log z NOWEGO hijackthis.
 • Gość: andy IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.02.06, 01:08
  Logfile of Browser Hijack Recover(BHR) v2.3
  www.browser-hijack.com/
  Log created on 2006-02-07 01:01:02
  Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)
  Internet Explorer v6.0.2900.2180 Update Versions: ;SP2;

  [Process Manager] - [Process]
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\Tmas\Tmas.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe
  C:\Program Files\Browser Hijack Recover\bhr.exe

  [IE Options] - [Normal]
  R0 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  about:blank
  R0 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
  Explorer\Main,Default_Page_URL =
  R0 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title =
  R1 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =

  [IE Options] - [IE Menu]

  [IE Options] - [Internet Options]

  [IE Options] - [IE Search Hooks]
  R3 - URLSearchHook: Microsoft Url Search Hook - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-
  00C04FD64497} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

  [IE Add-Ons] - [Toolbars]

  [IE Add-Ons] - [Explorer Bars]

  [IE Add-Ons] - [Context Menu]

  [IE Add-Ons] - [BHOs]
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  [IE Add-Ons] - [Tools Menu]

  [IE Add-Ons] - [Tools Button]

  [System Options]

  [StartUp]
  04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Anty_16BitNT Automatyczna Ochrona = C:\WINDOWS\Anty_16BitNT.exe AO
  04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Gadu-Gadu
  = C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Skype =
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  NeroFilterCheck = C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run InCD =
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run avast! =
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run WooCnxMon
  = C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  SpeedTouch USB Diagnostics = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch
  USB\Dragdiag.exe" /icon
  04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run WOOWATCH
  = C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
  04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run WOOWATCH
  = C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
  O4 - C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe
  Gamma Loader.exe.lnk = C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\CALIBR~1\ADOBEG~1.EXE
  O4 - C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Trend
  Micro Anti-Spyware.lnk = C:\PROGRA~1\TRENDM~1\Tmas\Tmas.exe

 • kolobos 07.02.06, 01:17
  hm czego nie rozumiesz w zdaniu: "Wklej nowy log z nowego hijackthis?" ?
  Masz sciagnac NOWA wersje hijackthis:
  www.google.pl/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=hijackthis
  I wkleic nowy log, a nie sciagac "Browser Hijack Recover" i wklejac log.
 • Gość: andy IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.02.06, 01:26
  Przepraszam za niedopatrzenie mysle ze teraz bedzie wszystko ok
  a gory dziekuje za jakiekolwiek porady  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 01:24:29, on 2006-02-07
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\Tmas\Tmas.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe
  C:\Program Files\Browser Hijack Recover\bhr.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Documents and Settings\rafa\Pulpit\Nowy folder\HijackThis.exe

  O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
  Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Anty_16BitNT Automatyczna Ochrona]
  C:\WINDOWS\Anty_16BitNT.exe AO
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
  Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common
  Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Trend Micro Anti-Spyware.lnk = C:\Program Files\Trend
  Micro\Tmas\Tmas.exe
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDD99BCE-8E80-458B-9430-D2A379512A7B}:
  NameServer = 85.255.114.46 85.255.112.210
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON
  CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program
  Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

 • kolobos 07.02.06, 11:10
  Wywal aplikacje od neostrady:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34&w=15679891&a=15680440
  W hijackthis usun:
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDD99BCE-8E80-458B-9430-D2A379512A7B}:
  NameServer = 85.255.114.46 85.255.112.210
  Nastepnie ustaw adresy DNS'ow takie jakie podal Twoj dostawca netu.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka