Dodaj do ulubionych

Dziwne rzeczy w autostarcie (msconfig)...

17.02.06, 22:58
tydzien.strefa.pl/zrzut.jpg
Na obrazku dokładnie widać o co mi chodzi...
Mam 4 sztuki programów (?), którym zabroniłam uruchamiać się przy starcie.
Nazwy elementu startowego i polecenia przy dwóch mają postać "krzaków", a
wszystkie cztery uciętą nazwę klucza w lokalizacji.
Jak się tego pozbyć i gdzie szukać?
W rejestrze nie mogę np znaleźć "winampa.exe" - ani w postaci nazwy pliku,
ani podając całą ścieżkę, myszy nie próbowałam, a krzaki w ogóle bezimienne
są.
CO schrzaniłam i jak się tego pozbyć z msconfiga?
Dodam, że FastDefrag "nie widzi" tych 4 sztuk w autostarcie, tak samo nie
widzi ich jv16PowerTools... Ki diabeł ?

Wszelkie skanery pokazują, że komputer jest czysty, w logu hijackowym nic nie
widzę, Silent Runners nie alarmuje, porty mam pozamykane za pomocą wwdc, nic
wielkiego się nie dzieje, tylko mnie ten śmietnik drzaźni...

System - Win XP Profesional, jakby się kto pytał.

ps
Mam jeszcze inny drobny problem, ale o tym potem może... najpierw bym to, co
wyżej chciała zgłębić przy Waszej pomocy...
Edytor zaawansowany
 • kolobos 17.02.06, 23:43
  Wlacz w msconfig to co wylaczylas, a nastepnie wklej log z hijackthis na forum.
 • beata_ 17.02.06, 23:48
  Dobra, mam nadzieję, że nie wybuchnie :-)
 • beata_ 18.02.06, 00:02
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 00:00:45, on 2006-02-18
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  D:\PROGRAMY\Miranda IM\miranda32.exe
  D:\PROGRAMY\Hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=297
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Settings,ProxyServer = localhost:4001
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
  D:\PROGRAMY\Spybot - Search &

  Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
  C:\Program Files\Common

  Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
  Files\Norton Internet

  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
  A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common

  Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
  C:\Program Files\Norton Internet

  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartupMonitor] C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\PROGRAMY\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\PROGRA~1\TELEPO~1
  \teleport.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11

  \EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2

  \Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O15 - Trusted Zone: arcaonline.arcabit.com
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -

  arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -

  update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122156215026
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -

  update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129572208870
  O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) -

  www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) -
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -

  download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4692/mcfscan.cab
  O18 - Filter hijack: text/xml - (no CLSID) - (no file)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
  \Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common

  Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common

  Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common

  Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common

  Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
  Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
  Corporation - C:\Program Files\Norton

  Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -
  D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra

  Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware -
  D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite

  2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
  Internet Security\Norton

  AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
  C:\PROGRA~1\COMMON~1

  \SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
  Corporation - C:\Program Files\Common

  Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common

  Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
  Software - C:\Program Files\Alcohol

  Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Symantec

  Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  tydzien.strefa.pl/zrzut2.jpg
 • beata_ 18.02.06, 00:33
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 00:00:45, on 2006-02-18
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  D:\PROGRAMY\Miranda IM\miranda32.exe
  D:\PROGRAMY\Hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=297
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Settings,ProxyServer = localhost:4001
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
  D:\PROGRAMY\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
  Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
  A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartupMonitor] C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\PROGRAMY\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\PROGRA~1\TELEPO~1
  \teleport.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O15 - Trusted Zone: arcaonline.arcabit.com
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
  arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
  update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122156215026
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
  update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129572208870
  O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) -
  www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) -
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -
  download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4692/mcfscan.cab
  O18 - Filter hijack: text/xml - (no CLSID) - (no file)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
  \Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
  Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
  Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton
  AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -
  D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware -
  D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
  Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
  Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
  Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120
  \StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 • kolobos 18.02.06, 00:58
  Winampagent wylacz w opcjach winampa lub w opcjach ikonki winamp agenta albo
  jak chcesz to usun wpis w hijackthis.
  mouse32a.exe wylacz w msonfig.

  Usun w hijackthis:
  O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) -
  O18 - Filter hijack: text/xml - (no CLSID) - (no file)

  Zobacz tez w msconfig gdzie dokladnie znajduja sie te wpisy z krzakami
  (rozciagnij pole "lokalizacja") nastepnie w regedit odszukaj te wpisy i napisz
  co tam masz.
 • beata_ 18.02.06, 01:07
  tydzien.strefa.pl/zrzut2.jpg
  na nim widać, jak wyglądają ścieżki do krzaków w polu lokalizacja :(

  zaraz zrobię co mówisz wyżej i zobaczymy
 • beata_ 18.02.06, 01:26
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 01:21:49, on 2006-02-18
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  D:\PROGRAMY\Hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=297
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Settings,ProxyServer = localhost:4001
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
  D:\PROGRAMY\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
  Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
  A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartupMonitor] C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\PROGRA~1\TELEPO~1
  \teleport.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O15 - Trusted Zone: arcaonline.arcabit.com
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
  arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
  update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122156215026
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
  update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129572208870
  O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) -
  www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -
  download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4692/mcfscan.cab
  O18 - Filter hijack: text/xml - (no CLSID) - (no file)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
  \Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
  Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
  Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton
  AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -
  D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware -
  D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
  Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
  Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
  Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120
  \StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • kolobos 18.02.06, 02:01
  Ten nowy screen niczym sie nie rozni od poprzedniego i nie widac na nim tego o
  co prosilem.

  W regedit przejdz do:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\text/xml
  i usun tam: text/xml

  Wklej log z:
  www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs
 • beata_ 18.02.06, 02:19
  ... zaraz będzie Silen runners.

  Na tym zrzucie JEST wszystko, o co prosiłeś - to dokładnie tak wygląda - przy
  krzakach jest na samym początku SOFTWARE... nie ma HKLM, czy innego klucza,
  takie to urwane właśnie jest.

  to co poprzednio nie chciało, juz wyleciało, wyleciał też ctfmon.exe z
  autostartu

  ============
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 02:13:59, on 2006-02-18
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OPScan.exe
  D:\PROGRAMY\Hijack\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=297
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  Settings,ProxyServer = localhost:4001
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
  D:\PROGRAMY\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
  Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
  A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartupMonitor] C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\ccApp.exe"
  O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\PROGRA~1\TELEPO~1
  \teleport.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw -
  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O15 - Trusted Zone: arcaonline.arcabit.com
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
  arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
  update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122156215026
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
  update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129572208870
  O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) -
  www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -
  download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4692/mcfscan.cab
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
  \Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
  Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
  Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton
  AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -
  D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware -
  D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
  Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
  Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
  Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120
  \StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
  Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


 • kolobos 18.02.06, 04:07
  Log z silent nie zmiescil sie w jednym poscie doklej reszte.

  > Na tym zrzucie JEST wszystko, o co prosiłeś - to dokładnie tak wygląda - przy
  > krzakach jest na samym początku SOFTWARE... nie ma HKLM, czy innego klucza,
  > takie to urwane właśnie jest.

  Kazdy wylaczony wpis tak wygalda dlatego pisalem w pierwszym poscie zebys
  wlaczyla w msconfig, nie zrobilas tego wiec masz...
  To samo tyczy sie kolumny lokalizacja ktora mialas rozciagnac zeby zobaczyc
  gdzie jest wpis, a nastepnie go usunac (oczywiscie po wlaczeniu) i nie wklejaj
  juz logow z hjt oraz screenow.
 • beata_ 18.02.06, 14:27
  Włączenie myszy i winampa dało to, co widać na zrzucie - są ptaszki i pełna
  ścieżka, przy krzaczkach nie ma - nie uruchomiły się, mimo że ptaszki im też
  dałam.

  Lokalizacja na zrzucie nie jest rozciągnięta, fakt, ale istotne wydawało mi się
  jak wygląda początek. Przy myszy, winampie jest pełna ścieżka i już je
  powyłączałam, przy krzaczkach nie ma z frontu nazwy klucza i "połowy" ścieżki,
  lokalizacja zaczyna się od SOFTWARE i nic na to nie poradzę:-) Po \Current
  Version\ jest tylko Windows - czyli końcówka, to ...\Current Version\Windows
  (nie wklejam następnego zrzuta, jak prosiłeś)

  Zeżarło mi kawałek loga z Silent Runnera - przepraszam... może złapie końcówkę
  teraz:
  ===============

  Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
  ------------------------------------

  Toolbars

  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\
  "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
  "{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security" [from
  CLSID]
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\
  "{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  Explorer Bars

  Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu

  HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\ = "&Badanie"
  Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
  InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


  Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
  ------------------------------------------------------------------

  Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI
  Technologies Inc."]
  ISSvc, ISSVC, ""C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe""
  ["Symantec Corporation"]
  Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft
  Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]
  Norton AntiVirus Auto-Protect Service, navapsvc, ""C:\Program Files\Norton
  Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe"" ["Symantec Corporation"]
  StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol
  120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]
  Symantec Core LC, Symantec Core LC, "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe" ["Symantec Corporation"]
  Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\ccEvtMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]
  Symantec Network Drivers Service, SNDSrvc, ""C:\Program Files\Common
  Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe"" ["Symantec Corporation"]
  Symantec Network Proxy, ccProxy, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\ccProxy.exe"" ["Symantec Corporation"]
  Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\ccSetMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]
  Symantec SPBBCSvc, SPBBCSvc, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe"" ["Symantec Corporation"]


  Print Monitors:
  ---------------

  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
  EPSON Stylus D68 Series 2KMonitor5E\Driver = "E_FLMAAE.DLL" ["SEIKO EPSON
  CORPORATION"]
  Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]
  PDF995 Monitor\Driver = "pdf995mon.dll" [null data]


  ----------
  + This report excludes default entries except where indicated.
  + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
  launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
  + The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives
  took 127 seconds.
  + The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars
  took 74 seconds.
  ---------- (total run time: 336 seconds)
 • kolobos 18.02.06, 15:15
  No nic, napisze Ci jeszcze raz...
  Wylaczone wpisy nie maja na poczatku HKLM itp tylko wygladaja tak jak u Ciebie:
  tydzien.strefa.pl/zrzut.jpg ,a po wlaczeniu pojawia sie odpowiedni wpis:
  tydzien.strefa.pl/zrzut2.jpg Widac do doskonale na Twoich screenach.

  Wylaczone klucze powinny byc tutaj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg
  Poszukaj tam swojego z krzakami i usun o ile tam jest.
 • beata_ 18.02.06, 17:03
  ... już zrozumiałam, dzięki :-)

  Znalazłam krzaki w rejestrze...

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Load
  i w prawym oknie są wtedy wpisy:
  - Nawa (Domyślna) Typ REG_SZ Dane (wartość nieustalona)
  - command - krzaki
  - hkey - HKCU
  - inimaping 1
  - item - krzaki
  - key - ściżka od SOFTWARE (jak na zrzucie)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Run
  - wpisy po prawej wyglądają w nim tak samo, jak te wyżej.

  Pytanie - wywalić cały klucz razem z wpisami (folderki Load i Run), czy tylko
  to co z prawej, pozostawiając pierwszy wpis (Domyślna... itd)
  Ścieżkę do HK_Current_User sprawdziłam - tam nie mam ani Load, ani Run, ani
  krzaków

  Przy okazji (jeśli można) znalazłam tam jeszcze jakieś nazwy kluczy (w lewym
  oknie), które mi się specjalnie nie podobają, ale może przesadzam :

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ap9h4qmo
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\gqegsyc
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\MSConfig\startupreg\Hot_Tarts_
  pl

  wygląda mi to na jakieś śmieci... coś wywalić, czy zostawić w spokoju?


 • beata_ 18.02.06, 02:28
  "Silent Runners.vbs", revision 43, www.silentrunners.org/
  Operating System: Windows XP SP2
  Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


  Startup items buried in registry:
  ---------------------------------

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
  "Symantec NetDriver Monitor" = "C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" ["Symantec
  Corporation"]
  "StartupMonitor" = "C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe" [null data]
  "gcasServ" = ""D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"" [MS]
  "ccApp" = ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe""
  ["Symantec Corporation"]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
  {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\Spybot - Search &
  Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]
  {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1}\(Default) = "Norton Internet Security"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]
  {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872}\(Default) = "NAV Helper"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
  "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania
  wyświetlania"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
  "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll"
  ["Hilgraeve, Inc."]
  "{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045
  \UNBIND.DLL" [MS]
  "{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1
  \AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]
  "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft
  Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
  "{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]
  "{03A80B1D-5C6A-42c2-9DFB-81B6005D8023}" = "Trend Micro Anti-Spyware Shell
  Extension"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\sshook.dll" ["Trend Micro
  Incorporated"]
  "{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}" = "a˛ Context Menu Shell Extension"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\a-squared\a2contmenu.dll"
  [null data]
  "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}" = "TrojanHunter Menu Shell Extension"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\TROJAN~1.2\contmenu.dll"
  [null data]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\
  INFECTION WARNING! "{9EF34FF2-3396-4527-9D27-04C8C1C67806}" = "Microsoft
  AntiSpyware Service Hook"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\Microsoft
  AntiSpyware\shellextension.dll" [MS]
  INFECTION WARNING! "{03A80B1D-5C6A-42c2-9DFB-81B6005D8023}" = "Trend Micro Anti-
  Spyware Shell Extension"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\sshook.dll" ["Trend Micro
  Incorporated"]

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\
  "AppInit_DLLs" = (value not set)

  HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
  INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common
  Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
  Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-
  CE1D4F6C35B2}"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]
  TrojanHunter\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\TROJAN~1.2\contmenu.dll"
  [null data]

  HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
  TrojanHunter\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\TROJAN~1.2\contmenu.dll"
  [null data]

  HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
  a2ContMenu\(Default) = "{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\a-squared\a2contmenu.dll"
  [null data]
  Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-
  CE1D4F6C35B2}"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]
  TrojanHunter\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\TROJAN~1.2\contmenu.dll"
  [null data]


  Active Desktop and Wallpaper:
  -----------------------------

  Active Desktop is disabled at this entry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

  HKCU\Control Panel\Desktop\
  "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\BC2\Ustawienia lokalne\Dane
  aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


  Enabled Scheduled Tasks:
  ------------------------

  "Norton AntiVirus - Scan my computer - BC" -> launches: "C:\PROGRA~1\NORTON~1
  \NORTON~1\Navw32.exe /task:"C:\Documents and Settings\All Users\Dane
  aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" ["Symantec Corporation"]
  "Symantec NetDetect" -> launches: "C:\Program
  Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE" ["Symantec Corporation"]


  Winsock2 Service Provider DLLs:
  -------------------------------

  Namespace Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5
  \Catalog_Entries\ {++}
  000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
  000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
  000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

  Transport Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9
  \Catalog_Entries\ {++}
  0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
  C:\Program Files\NetLimiter\nl_lsp.dll [null data], 01 - 05, 17
  %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 08, 11 - 16
  %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 09 - 10


  Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
  ------------------------------------

  Toolbars

  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\
  "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
  "{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security" [from
  CLSID]
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
  Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\
  "{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security"
  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
  Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

  "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus"
  -> {CLSID}\In
 • m.gregor 18.02.06, 07:14
  F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe

  A to nie do usuniecia?
  --
  "Jak wyspana to nieszczęśliwa,Jak szczęśliwa to niewyspana...
  To jest życie erotomanki,To jest życie erotomana..."
 • barracuda7110 18.02.06, 09:55
  > O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\

  To wydaje mi się dziwne.
  --
  Konfucjusz mówi: Obraz nie Windows, sam się nie zawiesi.
 • beata_ 18.02.06, 13:08
  Krzaczki dalej są w uruchamianiu - chyba nie brużdżą, bo nawet nie załapały,
  kiedy je odhaczyłam, zeby się uruchamiały, ale mnie denerwują, ze siedzą i nie
  wiem, co to za śmieć...

  Czy te rzeczy, o których mówicie wyżej, to sa do wywalenia, jak leci, czy
  poczekać jeszcze na jakiś zbiorczy werdykt?

  Dzięki za pomoc
 • Gość: mmx IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.02.06, 14:13
  > Czy te rzeczy, o których mówicie wyżej, to sa do wywalenia, jak leci, czy
  > poczekać jeszcze na jakiś zbiorczy werdykt?

  Absolutnie ich nie wywalaj!
 • beata_ 18.02.06, 16:34
  ... mogę jeszcze raz :-)
 • kolobos 18.02.06, 16:47
  Zrob to co napisalem wczesniej, bo cos mi sie zdaje, ze Ci umknela moja
  odpowiedz ;-)
 • beata_ 18.02.06, 17:04
  Odpowiedziałam właśnie pracowicie i wyczerpująco, zerknij :-)
 • kolobos 18.02.06, 18:38
  Usun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Load
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Run
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ap9h4qmo
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\gqegsyc
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
  Tools\MSConfig\startupreg\Hot_Tarts_
  pl

  Czyli cale run, load, apcostam itd :>
 • beata_ 18.02.06, 18:41
 • kolobos 18.02.06, 19:07
  Juz napisalem, ze cale run, load itd wiec o co pytasz? :>
  Klikasz na run i usun :>
 • beata_ 18.02.06, 19:14
  ... co bywa wkurzające ;-)

  Dziękuję, już po wszystkim
 • beata_ 18.02.06, 18:59
  Z tym innym drobiazgiem zgłoszę się kiedy indziej :-)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.