wirus?, jak sie tego pozbyc? wyskakujace okienka Dodaj do ulubionych


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:32:07, on 2006-05-30
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe
C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
C:\Program Files\GIGABYTE\Gigabyte GN-WPKG Wireless PCI Adapter
SoftAP\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Gregor\Pulpit\hijackthis\hijackthis-1.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} -
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} -
C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O2 - BHO: Nothing - {f79fd28e-36ee-4989-aa61-9dd8e30a82fa} -
C:\WINDOWS\system32\hp100.tmp
O3 - Toolbar: Norton Internet Security -
{0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common
Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} -
C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
/Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD
Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program
Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -minimize
O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control
Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe"
runtime
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareQuake.com] E:\ewr\SpywareQuake.com\Spyware-Quake.exe /h
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe"
/background
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash
/minimized
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop
Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program
Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI
Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
O4 - Global Startup: GN-WPKG Utility.lnk = C:\Program Files\GIGABYTE\Gigabyte
GN-WPKG Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program
Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: Sta-Ap.lnk = C:\Program Files\GIGABYTE\Gigabyte GN-WPKG
Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program
Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
-{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} -
C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9}
- C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
O15 - Trusted Zone: www.mks.com.pl
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1125168400515
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
<a href=" Polecono 0
Przeczytaj całą dyskusję
  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Okazje.info.pl

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.