Dodaj do ulubionych

prosze o sprawdzenie loga HJ

IP: *.chello.pl 30.06.06, 22:35
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:35:52, on 2006-06-30
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.google.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: PopupBlockerBHO.CPopupBlockerBHO -
{0D929918-C804-4756-B0AC-640EF3F061E9} - C:\Program
Files\SmartPopupBlocker\PopupBlockerBHO.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program
Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software
Update\HPWuSchd.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop
Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone
Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]
"C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
poczta.wp.pl/d110/mailcfg.ocx
O16 - DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} (ICSScanner Class) -
download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37670.cab
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program
Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program
Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC -
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


moj komputer zachowuje sie strasznie dziwnie:/
Edytor zaawansowany
  • Gość: k IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 01.07.06, 00:48
    Usun w hjt:
    O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

    > moj komputer zachowuje sie strasznie dziwnie:/

    Oczywiscie wszyscy widzimy Twoj komputer i wiemy o co Ci chodzi...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka