Dodaj do ulubionych

Brak tapety...co sie dzieje??!!

IP: *.streamcn.pl 01.07.06, 13:58
Nie wiem co sie stało...Gdy 2 tygodnie temu otworzyłam komputer to zamiast
normalnej tapety pokazalo mi sie pomarańczowe tło bez napisów.Mam wszystkie
ikony i wszystko dobrze mi dziala,ale nie moge zmieniac tapety! Skanowalam juz
kilkoma programami dysk C i usuneło troche wirusów,ale zmiany nie widac...Jak
mam sobie z tym poradzic?Czy potrzebny jest format??
Edytor zaawansowany
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 01.07.06, 18:28
  Wylacz Active Desktop (wyglad sieci web) we wlasciwosciach pulpitu (pulpit->
  dostosuj -> siec ).
  Wklej tez log z hijackthis.
 • Gość: Rubikon IP: *.streamcn.pl 02.07.06, 10:24
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:24:37, on 2006-07-02
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Antiy Labs\AGB4\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe
  C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package
  Applications\Residence.exe
  C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\soffice.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\-\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  www.digitalfan.com/search
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
  www.digitalfan.com/search
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.onet.pl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
  C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
  Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
  Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} -
  C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
  c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
  files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
  C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility]
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program
  Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program
  Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGBMonitor] C:\Program Files\Antiy Labs\AGB4\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SearchUpgrader] C:\Program Files\Common
  files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program
  Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Key] C:\DOCUME~1\-\USTAWI~1\Temp\2A.tmp
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash
  /minimized
  O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.2.lnk = C:\Program
  Files\OpenOffice.org1.1.2\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Picture Package Menu.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Picture Package VCD Maker.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PowerMenu.lnk = C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program
  Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program
  Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program
  Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program
  Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet -
  C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet -
  C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program
  Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program
  Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
  {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
  Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -
  C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3}
  - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
  O20 - Winlogon Notify: skyu16 - skyu16.dll (file missing)
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: ava
 • Gość: Rubikon IP: *.streamcn.pl 02.07.06, 10:25
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe  A to końcówka mojego loginu.
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.07.06, 12:57
  Odinstaluj:
  Yahoo! Toolbar Helper
  spyware & adware remover

  Sciagnij i uruchom:
  users.telenet.be/marcvn/tools/haxfix.exe
  Wybierasz 3 opcje i jako nazwe do usuniecia wpisujesz:
  skyu

  Log z usuwania wklej na forum.

  Uzyj (robisz to co masz napisane pod clean):
  siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix_En.php
  Log z usuwania wklej na forum.

  Usun w hjt:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  www.digitalfan.com/search
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
  www.digitalfan.com/search
  O4 - HKLM\..\Run: [SearchUpgrader] C:\Program Files\Common
  files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe <- usun katalog SearchUpgrader z dysku.
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe <- usun plik z dysku.
  O4 - HKCU\..\Run: [Key] C:\DOCUME~1\-\USTAWI~1\Temp\2A.tmp
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll <- jezeli po odinstalowaniu to zostanie
  to sciagnij sobie lspfix.exe i usun w nim apptoport.dll ale nic wiecej nie
  ruszaj.
  O20 - Winlogon Notify: skyu16 - skyu16.dll (file missing)
 • Gość: Rubikon IP: *.streamcn.pl 02.07.06, 13:34
  HAXFIX logfile - by Marckie
  ______________
  version 3.03
  2006-07-02 13:34:09,59

  checking for haxdoor
  --------------------
  checking for a3d files....
  a3d files found
  ps2.a3d

  checking for matching notify keys....
  matching notify keys found
  skyu

  checking for matching services....
  matching services found
  Aspi32
  skyu16
  skyu24

  checking for matching safeboot services....
  matching safeboot services found
  skyu16.sys
  skyu24.sys


  Checking for goldun
  -------------------
  checking for notify keys....
  no notify keys found

  checking for services....
  no services found
 • Gość: Rubikon IP: *.streamcn.pl 02.07.06, 13:45
  Nie moge usunąć spyware & adware remover [odmowa dostępu]
  Odinstalowałem Yahoo! Toolbar Helper
  Log z Haxfix wleiłem juz.
  A co do siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix_En.php to ja za bardzo angielskiego
  nie umiem;pp wiec nie wiem o co chodzi ...;/
  Usunąłem z hjt:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  www.digitalfan.com/search
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
  www.digitalfan.com/search
  O4 - HKLM\..\Run: [SearchUpgrader] C:\Program Files\Common
  files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe <- usun katalog SearchUpgrader z dysku.
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe <- usun plik z dysku.
  O4 - HKCU\..\Run: [Key] C:\DOCUME~1\-\USTAWI~1\Temp\2A.tmp
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\Program Files\SpySheriff\SpySheriff.exe
  O20 - Winlogon Notify: skyu16 - skyu16.dll (file missing)

  Ale tego sie nie pozbyłem:
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps
  spyware & adware remover\apptoport.dll
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.07.06, 20:37
  Prosilem o log z haxfix z usuwania, a nie sam log, specjalnie Ci pisalem, ze
  opcja 3.

  > Nie moge usunąć spyware & adware remover [odmowa dostępu]

  Wiec usun recznie z dysku katalog oraz O10 - Unknown file in Winsock LSP:
  c:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll
  przy pomocy lspfix jak pisalem.

  Co do siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix_En.php to nacisnij F8 podczas
  startu systemu i wybierz tryb awaryjny.
  Uruchom smitfraudfix.cmd
  Wybierz opcje 2
  Na pytanie o czyszczenie rejestru odpowiedz tak i enter.
  Pozniej wklejasz raport ktory sie utworzy C:\rapport.txt na forum.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka