Dodaj do ulubionych

HijackThis

08.07.06, 23:57
uprzejmie prosze o sprawdzenie tego.Dziękuję.
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:51:00, on 2006-07-08
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe
C:\Program Files\Spik\Spik.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Program Files\PSHope\PSHope.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
C:\Program Files\Batty\Batty.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\bartosz polanski\Pulpit\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.wp.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
global.acer.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: BitComet Toolbar Helper - {6A373B7E-496E-424f-A9BE-486A5E9AB018} -
C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: BitComet Toolbar - {2E608F70-C430-4bc5-96F6-608E02EBA5B2} -
C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1
\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32
\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32
\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32
\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -
t
O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [VoipStunt] "C:\program
files\voipstunt.com\voipstunt\voipstunt.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKCU\..\Run: [PECarlin] "C:\Program Files\PECarlin\PECarlin.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [PSHope] "C:\Program Files\PSHope\PSHope.exe"
O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program
Files\Spik\url_wpmsg.dll
O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE27-738B1E346E99} - C:\Program
Files\Batty\Batty.dll
O20 - AppInit_DLLs:
Runner.dll,obpihdkc.dll,nakdancl.dll,oghajejd.dll,SDRunner.dll,amkbpbpe.dll,Ru
nner.dll,BattyRun.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies
Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owne
Edytor zaawansowany
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 09.07.06, 00:32
  Zamiast eDonkey2000 zainstaluj eMule.
  Odinstaluj Yahoo! Toolbar

  Zakoncz proces:
  C:\Program Files\Batty\Batty.exe
  Katalog Batty usun z dysku.

  W hjt usun:
  O4 - HKCU\..\Run: [PECarlin] "C:\Program Files\PECarlin\PECarlin.exe" <-
  katalog PECarlin usun z dysku.
  O4 - HKCU\..\Run: [PSHope] "C:\Program Files\PSHope\PSHope.exe" <- katalog
  PSHope usun z dysku.
  O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE27-738B1E346E99} - C:\Program
  Files\Batty\Batty.dll
  O20 - AppInit_DLLs:
  Runner.dll,obpihdkc.dll,nakdancl.dll,oghajejd.dll,SDRunner.dll,amkbpbpe.dll,Ru
  nner.dll,BattyRun.dll

  Przeskanuj system przy pomocy ewido, link masz w przyklejonym poscie.

  Doklej reszte od:
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owne
 • pollinia 09.07.06, 18:51
  Staram się zastosować do Twoich wskazówek,ale wybacz nie moge znaleźć tegp
  przyklejonego do postu linka ewido.
 • kolobos 09.07.06, 19:06
  Poczytaj pierwszy post na forum, ten na samej gorze, to jest wlasnie
  przyklejony.
 • pollinia 09.07.06, 19:17

  Uwierz mi, że byłoby mi wstyd prosić Cię o pomoc, nie czytając uprzednio
  wszelkich Twoich wskazówek. Być może nie jestem tak biegła w temacie kompa, ale
  w doklejonym poście nie znalazłam linka do ewido. Czy to duży problem wkleić go
  jeszcze raz?
 • neder 09.07.06, 19:21
  Może i nie problem wkelić go raz, ale uwierz że to nie byłby raz. Link do ewido
  znajduje się w poście 'to co zwykle poleca Kolobos' w przyklejonym wątku, bądź w
  google.
  pzdr
  --
  Cause we got a PhD in Advanced Body Movin'
 • kolobos 09.07.06, 19:25
  Faktycznie chyba nie ma tam link'a do ewido, neder musiala go usunac ale juz
  dopisalem :-)

  download.ewido.net/ewido-setup.exe
 • neder 09.07.06, 19:35
  > neder musiala go usunac

  nie jestem psują ;)nie zwalaj na mnie.
  --
  Cause we got a PhD in Advanced Body Movin'
 • pollinia 09.07.06, 19:41

  Tak, czy owak dziękuję, już skanuje. Co jednak nie zmienia faktu, że
  ToolbarYahoo nie daje się usunąć przez panel sterowania.Program wogóle noe
  reaguje na polecenie "usuń". I w jaki sposób mam zakończyć proces C:\Program
  Files\Batty\Batty.exe i usunąć katalog batty z dysku? Nie mam pojęcia o czym
  mowa:-(((
 • kolobos 09.07.06, 19:49
  Uruchom sobie IE i w opcjach Yahoo toolbar (chyba pod olowkiem) masz opcje
  Uninstall.Proces zakoncz w menadzerze zadan (znowu klania sie przyklejony post
  w ktortym jest to opisane).Katalog usuwasz z dysku tak jak kazdy inny,
  wchodzisz do Program Files i kasujesz katalog Batty.
 • pollinia 09.07.06, 20:09

  Co to znaczy:uruchom sobie IE?
 • pollinia 09.07.06, 20:58

  Wiem, wiem moja ignorancja komputerowa czasami powala.Wybaczcie i proszę o
  cierpliwośc. Weszłąm w tajemnicze IE:-))) i w opcjach do Yahoo było removed i
  niestety nic się nie zmienia(niestety żadnego uninstall). Znalazłam również
  katalogg batty, ale zanim weszłam w program files system pokazał stronę z
  napisem, że są to katalogi systemowe, których nie należy zmieniać, czy znapewno
  go usuwać(katalog batty)?
  Jeśli chodzi o skanowanie ewido to jego wynik nie budzi optymizmu.No i znowu
  wybaczcie, ale nie wiem jak Wam przedstawić wynik skanowania:-((( Zaczynam być
  w histerii.
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 09.07.06, 21:30
  W pasku yahoo kliknij na olowek i tam masz Uninstall.
  Katalog Batty masz usunac tak jak napisalem.
  Wynikow skanowania z ewido nie musisz nam przedstawiac, wystarczy, ze
  przeskanujesz i usuniesz to co znajdzie.
 • pollinia 09.07.06, 21:49

  Wszystko się sprzysięgłoprzeciwko mnie:-(( W menedzerze zadań zakończyłam
  proces batty itd, ale po próbie usunięcia folderu batty wyskoczył komunikat, że
  system odmawia dostępu. Z całego folderu usunęło się wszystko oprócz batty.dll.
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.07.06, 05:47
  Wiec zrob tak:
  Start->Uruchom->regsvr32.exe /u C:\Program Files\Batty\batty.dll
  Nastepnie usun plik, a w razie problemow zawsze mozesz uzyc killbox'a (opis
  uzywania tam gdzie reszta ;P).
 • pollinia 10.07.06, 12:51

  Usunęłam tą "batte", w końcu znalazłam te posty z opisami wszelkich działań i
  zrobiłam to za pomocą killboxa. Nadal nie mogę usunąć Yahoo(myślisz, że on
  bardzo negatywnie działa na prcę kompa?)tak pozatym zrobiłam wszystko co
  zaleciłeś. W ewido zrobiłam wszystkie zalecane działania, mam wrazenie, że
  komputer działa lepiej, przynajmniej te reklamy mnie już nie nękają. Sprawdz
  proszę loga ponownie.
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:50:47, on 2006-07-10
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Spik\Spik.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\Documents and Settings\bartosz polanski\Pulpit\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  www.wp.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  global.acer.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
  C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
  Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
  c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
  C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
  files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1
  \IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32
  \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32
  \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
  atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
  \bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
  Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program
  Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
  O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0
  \ewido.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipStunt] "C:\program
  files\voipstunt.com\voipstunt\voipstunt.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
  Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
  00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
  Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
  O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
  www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
  www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program
  Files\Spik\url_wpmsg.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. -
  C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.07.06, 13:36
  W takim razie usun w hjt:
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
  C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
  C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  Katalog Yahoo! usun z dysku.

  Doklej resze od:
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0
 • pollinia 10.07.06, 23:05
  Wklejam reszte.
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. -
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
  Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
  \IDriverT.exe
  O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program
  Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner -
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.07.06, 00:09
  Zostala tylko jedna usluga do kasacji, reszta ok:
  Start->Uruchom->sc stop MksVirMonSvc
  oraz: sc delete MksVirMonSvc

 • pollinia 11.07.06, 00:39

  W ten sposób nie chce się to skasować.Mogę to zrobić przez killboxa? Wolę
  spytać niż narozrabiać;-)
 • pollinia 11.07.06, 11:58

  Zastosowałam się do wsszystkich Twoich wskazań i mam nadzieję, że już wszystko
  oki. Dla pewności sprawdz proszę loga poraz ostatni.Dzięki.
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:55:27, on 2006-07-11
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Spik\Spik.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\bartosz polanski\Pulpit\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  www.wp.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  global.acer.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
  Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
  c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
  files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1
  \IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32
  \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32
  \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
  atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
  \bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
  Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program
  Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
  O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0
  \ewido.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipStunt] "C:\program
  files\voipstunt.com\voipstunt\voipstunt.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
  Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
  files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
  00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
  00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
  Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
  O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
  www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
  www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program
  Files\Spik\url_wpmsg.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. -
  C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
  Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. -
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
  Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
  \IDriverT.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner -
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.07.06, 12:06
  Log jest czysty.
 • pollinia 11.07.06, 12:14

  Bardzo, bardzo srerdecznie dziękuję, zwłaszcza za wyrozumiałość. Pozdrawiam.
 • pollinia 09.07.06, 11:28
  Tak się przejęłam poprawnym wypełnieniem tego postu,że zapomniałam napisać co
  się dzieje z kompem. Od kilku dni Avast pokazuje komunikat,że są TRojany i
  reklamiarze.Od jakiegoś czasu pojawia się komunikat,że pt:ERROR SAFE a w
  treści, że coś możebyć uszkodzone(niepamiętam co) Wczorajsze skanowanie avastem
  nie pokazało żadnych zarażonych plików. Nie wiem co sie dzieje.Prosze o pomoc.
 • neder 09.07.06, 12:13
  > Nie wiem co sie dzieje.Prosze o pomoc.

  a my w takim razie skąd możemy to wiedzieć, szczególnie, ze:

  > Od kilku dni Avast pokazuje komunikat,że są TRojany i
  > reklamiarze

  gdzie? co? jak? w jakich plikach przede wszystkim?

  > a w
  > treści, że coś możebyć uszkodzone(niepamiętam co)

  to sobie lepiej przypomnij, bo inaczej trzeba będzie zgdaywać.
  --
  Cause we got a PhD in Advanced Body Movin'
 • Gość: Kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 09.07.06, 13:16
  Erorr Safe to taki falszywy program anty, wiec nie wazne o czym informuje.
  W logu jednak go nie widac.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.