Dodaj do ulubionych

Sprawdzenie loga z Hijack This

04.10.06, 20:45
Witam,
proszę o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:40:57, on 2006-10-04
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
D:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Spy Emergency 2005\SpyEmergency.exe
C:\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640
\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Profiles\Boss\Pulpit\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.onet.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program
Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O2 - BHO: IEHelperObject - {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} -
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\avicodec.dll
O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1
\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
Software Update\HPWuSchd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32
\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital
Imaging\bin\hpotdd01.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [NI.UWFX5_0001_N57M2112] "C:\WINDOWS\Downloaded Program
Files\UWFX5_0001_N57M2112NetInstaller.exe" -nag
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Registry Cleaner] "C:\Program Files\Registry
Cleaner\RegClean.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpyEmergency] "C:\Program Files\Spy Emergency 2005
\SpyEmergency.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program
Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet
Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) -
www.spywarestormer.com/files2/Install.cab
O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) -
www.lemontv.pl/lmctrls.cab
O16 - DPF: {81E688E8-36A4-4FEF-B70B-8B0A1C5C1308} (WebLauncherX Control) -
www.kuchnie.pl/online/cad/launcher.cab
O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software
GmbH)) - www.o2c.de/download/O2CPlayer_147.cab
O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} (IEHelperObject) -
sexlista.vex.pl/kodeki/avicodec.dll
O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) -
static.zangocash.com/cab/Seekmo/ie/bridge-c567.cab?0407451f125bb4702ef22c41b34bd5979c55160096913529835d16a72533d83b2e3f66b7061404
865d208e54adc74b1fca7477cb89ffde9ea6bac6a5dfd81ba8c3f1f16ecc:155ff7b6a3c39e5d1
3b88244eaad9a2e
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32
\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
C:\Program Files\Common Files\Symant
Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: Sprawdzenie loga z Hijack This IP: *.crowley.pl 04.10.06, 20:55
   Odinstaluj nortona, doklej tez koncowke log'a ktora zjadl limit na forum.

   W menadzerze zadan zakoncz:
   C:\Program Files\Spy Emergency 2005\SpyEmergency.exe
   Katalog Spy Eme... usun z dysku.

   W hjt usun:
   O2 - BHO: IEHelperObject - {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} -
   C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\avicodec.dll <- plik usun z dysku.
   O4 - HKLM\..\Run: [NI.UWFX5_0001_N57M2112] "C:\WINDOWS\Downloaded Program
   Files\UWFX5_0001_N57M2112NetInstaller.exe" -nag
   O4 - HKCU\..\Run: [SpyEmergency] "C:\Program Files\Spy Emergency 2005
   \SpyEmergency.exe"
   O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) -
   www.spywarestormer.com/files2/Install.cab
   O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} (IEHelperObject) -
   sexlista.vex.pl/kodeki/avicodec.dll
   O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) -
   static.zangocash.com/cab/Seekmo/ie/bridge-c567.cab?0407451f125bb4702ef22c41b34bd5979c55160096913529835d16a72533d83b2e3f66b7061404
   865d208e54adc74b1fca7477cb89ffde9ea6bac6a5dfd81ba8c3f1f16ecc:155ff7b6a3c39e5d1
   3b88244eaad9a2e

   Do tego przeskanuj system przy pomocy ewido oraz uzyj:
   siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix_En.php robisz to co masz opisane pod clean, po uzyciu wklej log, ktory sie wygeneruje.
   • neti221 Re: Sprawdzenie loga z Hijack This 04.10.06, 21:02
    Dziękuje za szybko reakcje!
    Najpierw doklejam to co umknęło:

    O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
    O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
    O23 - Service: hpdj - HP - C:\Profiles\Boss\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe
    O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton
    Internet Security\ISSVC.exe
    O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
    Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton
    AntiVirus\navapsvc.exe
    O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program
    Files\Eset\nod32krn.exe
    O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton
    Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
    O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
    C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
    O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
    Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
    O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
    Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

       • neti221 Re: Sprawdzenie loga z Hijack This-kontrolne 04.10.06, 23:03
        Przesyłam do sprawdzenia kontrolnego , chociaz nie uzyłam
        siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix_En.php bo nie wiem jak zrobić "Reboot your
        computer in Safe Mode " :((

        Logfile of HijackThis v1.99.1
        Scan saved at 22:58:45, on 2006-10-04
        Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
        C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
        C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
        C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
        C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
        C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
        C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        C:\Gadu-Gadu\gg.exe
        C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
        C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
        C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640
        \GoogleToolbarNotifier.exe
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
        C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
        C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
        C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
        C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
        C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
        C:\Profiles\Boss\Pulpit\hijackthis.exe

        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
        www.onet.pl/
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
        O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
        C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
        c:\program files\google\googletoolbar1.dll
        O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
        files\google\googletoolbar1.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
        O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01
        \bin\jusched.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
        Software Update\HPWuSchd.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32
        \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital
        Imaging\bin\hpotdd01.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
        Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
        O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
        O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [Registry Cleaner] "C:\Program Files\Registry
        Cleaner\RegClean.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
        O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
        Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
        O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program
        Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe
        O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
        Office\Office10\OSA.EXE
        O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
        res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
        C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
        00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
        O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
        C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
        C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
        00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
        O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) -
        www.lemontv.pl/lmctrls.cab
        O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner
        Class) - www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
        O16 - DPF: {81E688E8-36A4-4FEF-B70B-8B0A1C5C1308} (WebLauncherX Control) -
        www.kuchnie.pl/online/cad/launcher.cab
        O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
        www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
        O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software
        GmbH)) - www.o2c.de/download/O2CPlayer_147.cab
        O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
        O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32
        \drivers\CDAC11BA.EXE
        O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. -
        C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
        O23 - Service: hpdj - HP - C:\Profiles\Boss\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe
        O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program
        Files\Eset\nod32krn.exe
        O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
        Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka