Dodaj do ulubionych

Prośba o sprawdzenie loga

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.03.07, 13:52
Bardzo proszę s sprawdzenie loga:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 13:50:12, on 2007-03-05
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462
\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
C:\Documents and Settings\B&J&Z\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 9
dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.onet.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} -
C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\windows\downloaded program files\googletoolbar_pl_4.0.1601-big.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -
c:\windows\downloaded program files\googletoolbar_pl_4.0.1601-big.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2
\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Secutiy Management Kernel module] systemxp.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Secutiy Management Kernel module]
systemxp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program
Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program
Files\YDP\YdpDict\Watch.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} -
C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet
Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll
O12 - Plugin for .tif: C:\Program Files\Internet
Explorer\PLUGINS\npqtplugin7.dll
O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) -
components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?
url=www.viewpoint.com/cgi-bin/installer.v4/vet_install_popup.pl?
1&4&04.00.09.13&unknown&unknown&www.toyota.com/fjcruiser/features.html
O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/ArcaOnline.cab
O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} -
toolbar1.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} (Groove Control) -
www.nick.com/common/groove/gx/GrooveAX27.cab
O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) -

a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program
Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Viewpoint Manager Service - Viewpoint Corporation - C:\Program
Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka