Dodaj do ulubionych

Prośba o sprawdzenie loga

IP: *.generacja.pl 17.03.07, 19:07
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 19:02:11, on 2007-03-17
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\WDBtnMgr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\WINDOWS\system32\TBLMOUSE.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact 5 Bundled Edition\Abmtsr.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe
C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Prgoramy do rejestru\HiJackThis_v2.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10
\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WD Button Manager] WDBtnMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1
\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common
Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] atwtusb.exe beta
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1
\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1
\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1
\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1
\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Album Fast Start.lnk = C:\Program Files\Ulead
Systems\Ulead PhotoImpact 5 Bundled Edition\Abmtsr.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) -
67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_30.cab
O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire
Marbles&Diamonds&Runes) - 67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_27.cab
O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) -
67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_24.cab
O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) -
67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_24.cab
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui -
{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-
11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common
Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. -
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. -
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1
\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
\IDriverT.exe

--
End of file - 5890 bytes
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka