Dodaj do ulubionych

Prośba o sprawdzenie loga

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 31.03.07, 18:38
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:12:52, on 2007-03-31
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462
\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\89ABCDEF\hijackthis[1].exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.onet.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
www.pcf.pl/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
as.starware.com/dp/search?x=wKX1ILEOi+Vh7AfA98Gm4Me69ZMbubcD/YOx16Q+SeVzAaNlhoso8Q0PKuKmwtNUSqVzQqg0XWux
Ie+2AIajIzryc4Tc2DgMKVzrRc+6JJNQXoJ8gRZAHQTdAD+i6ckEMekP1+pJhhk2PWIdXePFJ8VPUm
XJpE/V8N+sCgWKMkLVQy2m0BFLqkIa5Me7zqPJ
R3 - Default URLSearchHook is missing
F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} -
C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} -
C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL
O2 - BHO: (no name) - {45A4902E-4479-4EAE-A186-8D0F7E4C78DE} - C:\Program
Files\Starware316\bin\Starware316.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} -
C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL
O3 - Toolbar: Starware Screensavers Toolbar - {9FB3908C-6565-4CB0-95F8-
E9F85258723C} - C:\Program Files\Starware316\bin\Starware316.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog
Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog
Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sunkist2k] C:\Program Files\Multimedia Card
Reader\shwicon2k.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
\ashDisp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program
Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program
Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [GoD] "C:\Program Files\GoD\GoD.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe
O4 - Global Startup: MCE Video Settings.lnk = C:\Program
Files\OABsoftware\MCE VideoProcAmp\MCEVideoProcAmp.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} -
C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.pcf.pl/
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: eitheror - {2016a466-91a2-43c6-97d8-2fd380f065ef} -
C:\WINDOWS\system32\higehsg.dll (file missing)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} -
C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. -
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. -
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1
\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program
Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver
Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: Prośba o sprawdzenie loga IP: *.escom.net.pl 31.03.07, 19:21
   Odinstaluj jeden antywirus.
   Mozesz wylaczyc w services.msc usluge indeksowania.

   W hjt usun:
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   as.starware.com/dp/search?x=wKX1ILEOi+Vh7AfA98Gm4Me69ZMbubcD/YOx16Q+SeVzAaNlhoso8Q0PKuKmwtNUSqVzQqg0XWux
   Ie+2AIajIzryc4Tc2DgMKVzrRc+6JJNQXoJ8gRZAHQTdAD+i6ckEMekP1+pJhhk2PWIdXePFJ8VPUm
   XJpE/V8N+sCgWKMkLVQy2m0BFLqkIa5Me7zqPJ
   R3 - Default URLSearchHook is missing
   O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} -
   C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL <- katalog MyGlo.. usun z dysku.
   O2 - BHO: (no name) - {45A4902E-4479-4EAE-A186-8D0F7E4C78DE} - C:\Program
   Files\Starware316\bin\Starware316.dll <- katalog Starware316 usun z dysku.
   O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} -
   C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL
   O3 - Toolbar: Starware Screensavers Toolbar - {9FB3908C-6565-4CB0-95F8-
   E9F85258723C} - C:\Program Files\Starware316\bin\Starware316.dll
   O4 - HKCU\..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe <- plik usun z dysku
   O21 - SSODL: eitheror - {2016a466-91a2-43c6-97d8-2fd380f065ef} -
   C:\WINDOWS\system32\higehsg.dll (file missing)

   Log sie nie zmiescil:
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
   Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka