Dodaj do ulubionych

Kto dobrze nalicza podatek w parasolach

09.01.08, 13:34
Fundusze które kumulują zyski straty w funduszach i z korzyścią dla klienta
obliczają podate to Allianz i Noble TFI.
Fundusze które nie kumulują to AIG,Skarbiec,UI TFI.Z Fortis otrzymałem dwie
sprzeczne informacje.Z CU TFI nie mam odpowiedzi.
Jednak dość sceptycznie podchodzę do informacji wysyłanych przez POK
poszczególnych TFI.Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić ,że połowa osób
tam zasiadających ma wątpliwe kompetencje aby udzielać odpowiedzi klientów.Sam
ma przykre doświadczenia z AIG gdzie nieraz pani z telefonu nie wiedziała o
czym mówię.pozdr....
Zapomniałem chyba o SEB lub nie otrzymałem odp.Postaram się to uzupełnić w
najbliższym czasie.
Edytor zaawansowany
 • axel40 09.01.08, 13:41
  Właśnie dotarł mail z ING.Kto spróbuje wyjaśnić czy ING kumuluje czy nie.Chyba
  nie?Pytałem czy jest kumulacja zysków i strata odpowiedź jest taka:

  Szanowny Panie,

  W odpowiedzi na przesłan± wiadomo¶ć uprzejmie wyja¶niam, iż w ¶wietle Ustawy o
  podatku dochodowym od osób fizycznych każdy dochód z odkupienia jednostek jest
  opodatkowany, jeżeli jednostki zostały nabyte (także w wyniku konwersji) po 1
  grudnia 2001 roku. Obowi±zek podatkowy powstaje z chwil± realizacji przez
  Fundusz zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa (w przypadku
  funduszu parasolowego tylko przy realizacji zlecenia odkupienia). Płatnikiem
  tego podatku jest Fundusz, który oblicza, pobiera i wpłaca podatek dochodowy do
  urzędu skarbowego.

  Podczas realizacji odkupienia pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w
  wysoko¶ci 19% od zysku osi±gniętego na jednostkach uczestnictwa, które s±
  odkupywane. Dochód z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych stanowi różnica
  między warto¶ci± netto odkupywanych jednostek a warto¶ci± brutto tych jednostek
  w chwili ich nabycia.

  W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem infolinii
  0-801-690-555 od poniedziałku do pi±tku w godz. 8:00-20:00, w soboty w godz.
  9:00-14:00.

  Z poważaniem,

  Edyta Fidor
  Specjalista ds. Obsługi Klienta
 • axel40 09.01.08, 13:45
  Można prościej to wytłumaczyć:

  Szanowny Panie
  Odpowiedź na Pana pytanie brzmi: nie.
  Np. w przypadku gdy wpłaca Pan 1000 zł do jednego subfunduszu i traci Pan na
  nim 100 zł a następnie robi konwersję czyli kupuje Pan za 900 zł drugi
  subfundusz na którym zyskuje Pan 100zł a następnie robi umorzenie to
  zostanie pobrany Panu podatek od zysku 100 zł mimo że w sumie jest Pan na
  zero.


  Choć na forum fortis banku ekspert stwierdził,ża jest kumulacja
 • arfer 21.01.08, 13:33
  Po raz kolejny człowiek z TFI, który odpisywał chyba nie do końca
  sobie zdaje sprawę z "delikatnej" różnicy między konwersją a
  zamianą. Przy konwersji podatek jest zawsze (oczywiście w przypadku
  zysku).
 • radinka 23.01.08, 00:17
  Ale bzdura! Nieźle wink
  W KredytBanku liczą dobrze - tzn. strata obniza dochód.
 • wegorkie2 10.01.08, 01:04
  > Kto spróbuje wyjaśnić czy ING kumuluje czy nie.

  Ja spróbuję.

  Wg treści tej odpowiedzi ani tak ani nie. Bo odpowiedź brzmi tak jakby ING w
  ogóle nie potrafiło obliczyć tego podatku.

  Cytuję:
  > Podczas realizacji odkupienia pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w
  > wysoko¶ci 19% od zysku osi±gniętego na jednostkach uczestnictwa, któr
  > e s±
  > odkupywane. Dochód z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych stanowi różnica
  > między warto¶ci± netto odkupywanych jednostek a warto¶ci± b
  > rutto tych jednostek
  > w chwili ich nabycia.

  Czyli Pani twierdzi że dochód stanowi różnica między ceną nabycia a odkupienia i
  jest liczona tylko przy odkupieniu jednostek. Zatem:
  1. Wpłacam 1000zł na subfundusz A którego cena jednostki=100zł
  2. Wpłacam 100000zł na subfundusz B któreo cena jednostki=100zł
  3. Konwertuję wszystko z B na A.
  4. Umarzam A które stoi w miejscu i jednostka kosztuje 100zł

  Przychód do różnica między wartością nabycia jednostek odkupywanych, czyli
  jednostek A, czyli 1000zł a wartością ich sprzedaży czyli 101000zł. B nie jest
  brane pod uwagę bo nie ma tam odkupienia zatem nie ma też różnicy miedzy
  odkupieniem a nabyciem.
  Faktycznie wszystko stało i nic nie zarobiłem, a z listu ING wynika że dochód
  wynosi 100000zł. To jest bez sensu, ale tak wynika bezpośrednio z maila.
 • axel40 10.01.08, 09:11
  Co potwierdza moją tezę ,że pracownicy POK są niedouczeni i nieraz nie wiedza o
  co sie ich pyta.W wolnej chwili spróbuje w prosty sposób zapytać ich jeszcze raz
  o tą kwestię.
 • axel40 11.01.08, 09:38
  Szanowny Panie,
  w odpowiedzi na otrzyman± korespondencję uprzejmie informuję, że w zwi±zku
  z nowelizacj± ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Towarzystwo
  zobowi±zane jest do pobierania w chwili wypłaty ¶rodków
  dziewiętnastoprocentowego podatku od zysków wypracowanych z tytułu składek
  wpłaconych na poczet polisy po 31 grudnia 2002 roku. Zasad± jest, że
  opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym podlega dochód.
  Oznacza to, że opodatkowane będzie nie całe wypłacane ¶wiadczenie, a
  jedynie jego czę¶ć, któr± Klient "zarobił" poprzez ulokowanie czę¶ci
  składki na funduszu. Opodatkowanie stosuje się w momencie wypłaty takiego
  dochodu. Pragnę nadmienić, że Towarzystwo nie posiada instrumentów do
  obliczania podatku od zysków kapitałowych w hipotetycznych sytuacjach.

  Z poważaniem
  Karol Stojak
  Dział Obsługi Klienta Commercial Union
  www.cu.pl
  bok@cu.com.pl
  Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Av

  Do: bok@cu.com.pl
  DW:
  Temat: Podatek w cu


  Witam.Czy w FIO CU parasol jest kumulacja zysków i strat.

  Np. w przypadku gdy wpłacam 1000 zł do jednego subfunduszu i trace na
  nim 100 zł a następnie robie konwersję czyli kupuje za 900 zł drugi
  subfundusz na którym zyskuje 100zł a następnie robie umorzenie to czy
  zostanie pobrany podatek od zysku 100 zł mimo że w sumie jestem na
  zero,czy też nie?
 • axel40 11.01.08, 09:44
  To jest najlepszesmile)))))))
  Cytattongue_outragnę nadmienić, że Towarzystwo nie posiada instrumentów do
  obliczania podatku od zysków kapitałowych w hipotetycznych sytuacjach.

 • axel40 11.01.08, 12:17

  Witam serdecznie,

  W odpowiedzi na Pani maila, pragnę poinformować, iż w opisanej
  sytuacji nie będzie pobrany podatek, gdyż wypłacana kwtota wynosiła 1000
  zł, czyli tyle samo ile zostało wpłacone do Funduszu. Nie było w tym
  przypadku zysku , tak więc nie będzie pobrany podatek.

  Kostrukcja parasolowa jest to jeden Fundusz UniFundusz FIO, w
  skład którego wchodz± subfundusze o różnej polityce inwestycyjnej.
  Naliczaj±c podatek od zysku bierze się pod uwagę kwotę wpłacon± do
  subfunduszu w ramach UniFundusze FIO oraz kwotę jaka jest wypłacana. Na
  tej podstawie wyliczany jest zysk osi±gnięty w funduszu i potr±cany przy
  odkupieniu podatek w wysoko¶ci 19%.

  Mam nadzieję, że przekazane informację okaż± się pomocne. W
  przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 0 801 144 144 czynnym od
  poniedzialku do piatku w godzinach od 8:00 do 18:00.

  Pozdrawiam

  Łukasz Tymoszuk

  Specjalista ds. Contact Center
  Union Investment TFI S.A.
 • axel40 11.01.08, 12:18
  Fundusz Fortis FIO zgodnie z zasadami przyjętymi przez TFI Skarbiec nie
  kompensuje aktualnie strat i zysków (Fortis FIO to fundusz utworzony przez
  TFI Skarbiec a zarz±dzany przez FPIP). Zatem zostanie pobrany podatek
  wynikaj±cy z różnicy kosztu zakupu i sprzedaży jednostek w danym subfunduszu
  a nie całym funduszu.

  Na temat sposobu naliczania i odprowadzenia podatku można zasięgn±ć
  informacji dzwoni±c do Agenta Transferowego, jako że to ta instytucja z w
  praktyce się tym zajmuje. W przypadku funduszy TFI Skarbiec, w tym Fortis
  FIO, jest to Proservice AT sp. z o.o. tel. 0-22 588 18 43

  Pozdrawiam
  Barbara Kęczkowska
 • robbo2k 14.01.08, 10:18
  Ale ta odpowiedz jest sprzeczna z artykulem i poprzednimi wypowiedziami. Tak czy
  siak sprawdzimy co bedzie.
 • grzzal 11.01.08, 16:33
  Pozwole sobie cytowac to zdanie gdzie sie tylko da smile

  Swoja droga na razie to jest szczyt nowomowy urzedniczej. Kiedy
  nasze instytucje naucza sie, ze ludzie rozmawiaja prostym językiem.


  --
  O dywersyfikacji
 • mieux 20.01.08, 14:57
  Urzędnicy tak mówią, bo sami nie wiedzą co to znaczy i nie potrafią przełożyć na
  język konwersacji z klientem.
  Axel, jesteś boski! Te odpowiedzi nadają się do mediów.
 • wegorkie2 15.01.08, 11:57
  > To jest najlepszesmile)))))))
  > Cytattongue_outragnę nadmienić, że Towarzystwo nie posiada instrumentów do
  > obliczania podatku od zysków kapitałowych w hipotetycznych sytuacjach.

  No to jest faktycznie boskie. Odpowiedź udzielona nic nie mówi, a brak oceny
  prostego przykładu jest przyznaniem że pracownik sam nie zna odpowiedzi na
  problem. Dlaczego więc odpowiada zamiast pchnąć pytanie wyżej? Czy CU samo nie
  wie jak nalicza podatki?

  Może należy im odpisać "proszę zatem rozwiązać problem z mojego przykładu
  używając instrumentów do obliczania podatku w sytuacjach nie hipotetycznych".
 • arfer 21.01.08, 13:30
  Przy konwersji sprawa jest oczywista, o zamianie w odpowiedzi ani
  słowa.
 • axel40 18.01.08, 10:17
  No i mamy kolejny parasol niekorzystny dla inwestora.Zapytałem o podatek z
  1000zł opisanym wcześniej.Oto odp. z SEB

  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, iż w Funduszach SEB w celu
  obliczenia podatku od zysku pod uwagę brane są tylko informacje o zysku
  wypracowanym przez Jednostki Uczestnictwa (nie jest uwzględniana strata
  poniesiona przez Uczestnika). Czyli w przedstawionym przez Pana przykładzie
  zostałby pobrana podatek od zysków.

  Serdecznie przepraszam za wydłużony okres oczekiwania na odpowiedź.
 • axel40 18.01.08, 21:37
  Oto wykładnia MF odnośnie powstania przychodu.Jeśli nie powstaje przychód to co
  z TFI chcą opodatkować?Strona 19 pkt 20
  www.mf.gov.pl/_files_/podatki/od_osob_prawnych/citstycz06.pdf

  A może TFI i MF .......?
 • adagol 21.01.08, 22:19
  Tym co mówi panienka z info AIG bym sie nie przejmował, to kompletna
  kre....
  Jeden z dialogów z tą infolinią przytaczam na forum mbanku (mój nick
  to INNY ).
  Pytałem w AIG wielokrotnie o podatek, ta mówiła mi o HIFO, ni ena
  temat i w ogóle nie rozumiała o co mi chodzi. Zresztą jak próbowąłem
  sie dowiedziec zasad wycen fund zagr. i prosiłem o podanie strony w
  necie, odesłała mnie do... googla.

  Wypłacałem środki z AIG i chyba jednak jest ta kompensacja zysków i
  strat, choc trudno to obliczyc, bo wypłacałem 50% środków, a robiłem
  tam setkę konwersji między róznymi 10 subf. Na pewno nie traktują
  parasola jako całości, bo przez 8 miesięcy miałem zyski prawie
  tydzień po tygodniu, więc najdroższe jednostki wypłacane powinny byc
  te wpłacane w grudniu potem z listopada itd (często dopłacałem).
  Wypłacałem w styczniu w 3 transzach i z pierwszej zapłaciłem
  największy podatek, co ciekawe z trzeciej policzyli mi podatek 1zł,
  za chiny nie mogę dojsc metody obliczania.
  Całośiowo wyszło mi 19,5% podatku licząc kompensacje zysków i strat
  (bo takie też oczywiście miałem na niektórych nietrafionych
  konwersjach), więc na razie mogę stwierdzic że jest obliczane ok.
  Dzwoniłem na info Unikorony i tam jasno powiedzieli, że nie ma
  kompensacji, jest tylko w ramach jednego subfunduszu. Za to obsługa
  na info uni fachowa (zwłaszcza w porównaniu z AIG)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka