Dodaj do ulubionych

Bezpłatne szkolenia - "Kobiety w branży IT"

04.03.10, 15:00
Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że Fundacja Instytut Innowacji rozpoczęła realizację projektu „Kobiety w branży IT” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach PO KL, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

Projekt jest skierowany do kobiet z powiatów: płoński, płocki, pułtuski, ciechanowski, ostrołęcki, makowski, ostrowski, wołomiński, żyrardowski, pozostających bez zatrudnienia, które ukończyły 45 rok życia oraz kobiet z powyższych powiatów pozostających bez zatrudnienia, które są na lub po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i pragną powrócić do pracy.

Projekt obejmuje kompleksowe szkolenia i wsparcie dla 90 uczestniczek, w tym co najmniej 45 kobiet w wieku powyżej 45 lat. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

W ramach projektu uczestniczki będą uczestniczyć w:
1. Konsultacjach zawodowych
2. Szkoleniach zawodowych (do wyboru Grafik WWW i Grafik DTP)
3. Przygotowaniu projektów dla organizacji pozarządowych – wolontariat (nieobowiązkowo)
4. Szkoleniach z rynku pracy lub ABC przedsiębiorczości (do wyboru)
5. Spotkaniach z coachem

Poniżej przesyłam szczegółowy program realizowanych działań.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach prosimy przesyłać na adres: Karolina.janeczek@autokreacja.org wraz z podaniem: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnianie kryteriów naboru.

Z wyrazami szacunku,

Kamila Kaszkiel
Prezes Zarządu
Fundacja Instytut Innowacji
Ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
Tel. 22 654 64 35


Załącznik 1
Program szkoleń
1. Konsultacje zawodowe z doradcą zawodowym.
Celem konsultacji jest identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, kształtowanie motywacji i Indywidualnego Planu Działania w zakresie planowania rozwoju zawodowego. Dla każdej uczestniczki przewidziane są 4 godz. Konsultacji, 2 przed rozpoczęciem szkoleń zawodowych i 2 po ich zakończeniu.
2. Szkolenia zawodowe i wolontariat
Kursy zawodowe i wolontariat. W zależności od preferencji zawodowych uczestniczki mają do wyboru 2 kursy zawodowe: Grafik WWW 100h lub Grafik DTP 100h
Grafik WWW 100h (13 dni).
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek do pracy na stanowisku grafika komputerowego w specjalności: obróbka i posługiwanie się grafiką rastrową, grafika flash, web Design. Szkolenie pozwoli na zdobycie kwalifikacji na stanowisku grafika komputerowego - projektantki i realizatorki witryn internetowych.
Grafik DTP 100h (13 dni).
Celem szkolenia jest pełne przygotowanie uczestniczek do pracy na stanowisku samodzielnego grafika komputerowego w specjalności projektowanie i skład dokumentów tekstowych z przeznaczeniem do druku i publikacji w Internecie. Szkolenie pozwoli na zdobycie kwalifikacji na stanowisku grafika komputerowego w wydawnictwach, biurach graficznych, firmach poligraficznych, drukarniach, firmach hostingowych.
W każdej grupie szkoleniowej będzie 5 uczestniczek, dzięki czemu nauka będzie bardziej efektywna i zorientowana na potrzeby indywidualne uczestniczki.

Wolontariat
Uczestniczki w ramach wolontariatu przygotują projekty stron lub materiałów promocyjnych (elektroniczne ulotki, broszurki, bannery) dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej (nieobowiązkowo). W trakcie wolontariatu uczestniczki będą mogły korzystać z bezpłatnych konsultacji z trenerami IT (100h). Celem działania jest nie tylko zastosowanie w praktyce umiejętności zdobytych w czasie szkoleń, ale również aktywizacja społeczna uczestniczek oraz budowa ich portfolio.

2. Szkolenia uzupełniające 5 dni
Łącznie 40h kurs x 7 grup (12-13 osób w grupie)
Szkolenia z rynku pracy
Do wyboru dwa typy szkoleń z rynku pracy w zależności od formy zatrudnienia:
Kurs z rynku pracy (kurs aktywnego poszukiwania pracy)
Dzień I
Telepraca. Zakres merytoryczny oferowanych szkoleń jest odpowiedzią na zapotrzebowanie osób zainteresowanych elastyczną formą zatrudnienia:
1. Aspekty prawne telepracy (formy prawne zatrudnienia) i poszukiwanie telepracy - 2h
2. Zarządzanie czasem i indywidualna organizacja czasu pracy, komunikacja na odległość - 6h
Dzień II
Przygotowanie CV i listu motywacyjnego 5h
Autoprezentacja 3h
Dzień III
Próbne rozmowy kwalifikacyjne - warsztaty 8h
Dzień IV
Elementy prawa pracy 6h
Savoir vivre w pracy 2h

lub

Kurs ABC przedsiębiorczości
Dzień I
Telepraca. Zakres merytoryczny oferowanych szkoleń jest odpowiedzią na zapotrzebowanie osób zainteresowanych elastyczną formą zatrudnienia:
Aspekty prawne telepracy (formy prawne zatrudnienia) i poszukiwanie telepracy 2h
Zarządzanie czasem i indywidualna organizacja czasu pracy, komunikacja na odległość 6h
Dzień II
Aspekty prawne i formalne prowadzenia firmy 8h
Dzień III
Finanse w mikroprzedsiębiorstwie 8h
Dzień IV
PR, promocja i marketing w mikroprzedsiębiorstwie 4h
Pozyskiwanie i obsługa klienta 4h
Dzień V
Tworzenie i wdrażanie biznesplanu – warsztaty 8h

3. Współpraca z coachem przez 2 miesiące.
90 uczestniczek będzie współpracowało przez 2 miesiące z coachem nad rozwojem osobistym i zawodowym (3 godz. miesięcznie), w szczególności wdrażaniem Indywidualnych Planów Działania. Coach to partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania, ocenia ich skuteczność po to, aby przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakości funkcjonowania głównie poprzez zadawanie pytań, motywowanie do działania. Coach wspiera w podejmowaniu decyzji i wytyczaniu celów. Praca z Coachem ma zaowocować większą pewnością siebie i większym przekonaniem do podejmowanych działań, ma nauczyć niestandardowego patrzenia na problemy, a także zwiększyć motywację do działania. W czasie 2 miesięcznej współpracy z Coachem uczestniczki rozpoczną działania w celu podjęcia zatrudnianie (aktywne poszukiwanie pracy) lub założenia działalności gospodarczej (stworzenie strategii firmy i pozyskiwania klientów).
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka