Dodaj do ulubionych

Piękna nasza Polska cała ! !

08.08.07, 23:01
Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i wspaniała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów,
Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje
I śpiewanki, i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze?
Komu miłe tak pielesze,
Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie!

Poza Niemnem puszcza sroga,
A na Rusi błotna droga,
Góral zbytnie podkasały,
A Odraki lód zniemczały;
A więc nasza, nasza góra,
Nie masz w świecie nad Mazura!

Mówią, że tam na Podolu
Rośnie żyto bez kąkolu;
Ale u nas dary boże
Płyną Wisłą aż za morze,
Przyśpiewują se flisaki,
A grosz ma człek jaki taki.

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie,
Sławne konie w Ukrainie;
Ale kto, jak Mazur właśnie,
Wioząc z konia biczem trzaśnie!
Kiedy jedzie do Warsęgi,
Mówią wszyscy: Mazur tęgi!

Tęgi Mazur wej w pokoju!
Lecz się przyda i do boju,
Znane w Polsce kosyniery,
I do boju Mazur szczery.
Gdy do kosy się przyłoży
Tnie Moskala jak gniew Boży.

Dana, dana, dana, dana,
Za Ojczyznę miła rana!
Prędzej zginą rzeki, góry,
Niźli Polska i Mazury!
Bies cię porwie, Mikołaju
A swoboda będzie w kraju.


--
Za parawanem słów kryją się nasze myśli.
Zapraszam na forum
Edytor zaawansowany
 • bogatka1 08.08.07, 23:47
  Jak ta wiosna była niedawno...
  Ktoś miał niezwykłe szczęscie, że chwycił takie ujęcie mgły.

  Dziękuję Basiu. Jak nauczę sie wklejać zdjęcia, to w części się
  zrewanżuję, bo mam dużo ciekawych zdjęć, ale też większość z nich
  jest z Galerii Interii.
  --
  widok z okna
 • gerda11 09.08.07, 15:10
  Grań Główna Tatr jest działem wodnym tylko w środkowym odcinku.
  Teren na wschód i północ to zlewiska Bałtyku (dorzecze Dunajca i
  Popradu), pozostały obszar to zlewisko Morza Czarnego (dorzecza
  Orawy i Wagu). Wrażenie wypiętrzenia masywu górskiego jest
  pogłębione przez sąsiedztwo głębokich kotlin. Tatry otaczają: od
  zachodu i północy – Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, od wschodu i
  południa Obniżenie Liptowsko-Spiskie. Dno dolin znajduje się na
  wysokości ok. 500-700 m n.p.m. Wyniosłość Tatr pogłębiają płynące
  dolinami rzeki.

  W graniach tatrzańskich znajduje się wiele przełęczy, które
  odgrywały ważną rolę w ruchu komunikacyjnym i handlowym. Były
  wykorzystywane podczas II wojny światowej przez kurierów. Używane są
  przez turystów. Najbardziej znane to: - w głównej grani Tatr (od
  zachodu) – Starorobociańska (Račkowo sedlo), Pyszniańska (Pyšné
  sedlo), Smreczyńska, Tomanowa, Pod Kopą Kondracką (często używana
  przez kurierów), Świńska Goryczkowa, Goryczkowa nad Zakosy, Sucha
  (pod Kasprowym Wierchem), Liliowe, Świnicka, Gładka, Czarna Ławka,
  Wrota Chałubińskiego, Pod Chłopkiem, Hińczowa, Żabia oraz Waga,
  Żelazne Wrota, Polski Grzebień, Rohatka. - w graniach bocznych
  (m.in.): Bobrowiecka, Buczynowa, Czerwona, Iwaniacka, Kondracka,
  Kozia, Krzyżne, Mylna, Szpiglasowa, Zawrat, Zawory,

  Z grzbietów tatrzańskich opadają doliny: -po stronie polskiej: -
  Dolina Chochołowska z Jarząbczą i Starorobociańską - Dolina Lejowa -
  Dolina Kościeliska z Tomanową i Miętusią - Doliny: Dolina Małej
  Łąki, Dolina za Bramką, Dolina Strążyska, Dolina ku Dziurze, Dolina
  Białego - Dolina Bystrej z Kondratową, Goryczkową, Kasprową i
  Jaworzynką - Dolina Olczyska - Dolina Suchej Wody z Doliną
  Gąsienicową i Doliną Pańszczyca - Dolina Filipka - graniczna Dolina
  Białki z Doliną Rybiego Potoku, Doliną Pięciu Stawów Polskich,
  Doliną Roztoki i Doliną Waksmundzką (po stronie słowackiej do Doliny
  Białki należy Dolina Białej Wody z jej licznymi odgałęzieniami) - po
  stronie słowackiej, największe doliny to: - Dolina Cicha - Dolina
  Koprowa - Dolina Mięguszowiecka - Dolina Białej Wody - Dolina
  Jaworowa - Dolina Kieżmarska - Dolina Staroleśna - Dolina Wielicka -
  Dolina Zuberska

  Jeziora polskich Tatr zwane są tradycyjnie stawami. Nazwa ta
  przyjęła się też w publikacjach naukowych. W Tatrach występuje
  blisko 200 różnej wielkości stawów, począwszy od największego,
  Morskiego Oka (34,54 ha), poprzez porównywalnie duży Wielki Staw
  Polski, do zupełnie maleńkich, jak Zadni Mnichowy Stawek (0,04 ha).
  Stawy tatrzańskie, z jednym wyjątkiem (Kras Cichy Stawek), są
  pochodzenia polodowcowego.


  Morskie Oko, widok z Czarnego StawuTatry są górami fałdowymi
  orogenezy alpejskiej, dlatego charakteryzuje je tzw. młoda rzeźba
  terenu. Zostały wydźwignięte w okresie kredy górnej, zalane płytkim
  morzem w eocenie. Ostatecznie wypiętrzone w oligocenie. Masyw
  zbudowany jest z paleozoicznego (karbońskiego) trzonu krystalicznego
  i skał osadowych w partiach reglowych i wierchowych. Trzon Tatr
  Wysokich składa się głównie z granitoidów (zwłaszcza z granitów i
  diorytów), Tatr Zachodnich z gnejsów, podrzędnie z granitów. W
  skałach osadowych dominują wapienie, dolomity, piaskowce, mułowców
  oraz łupków ilastych.

  Najstarszymi skałami, powstałymi w erze paleozoicznej są gnejsy.
  Towarzyszą im migmatyty, amfibolity, łupki łyszczykowe, pegmatyty,
  żyły kwarcowe. W czasie orogenezy waryscyjskiej nastąpiła intruzja
  granitu. Zastygał on powoli w głębi ziemi. Po wypiętrzeniu terenu i
  erozji skał, które przykrywały granit, na jego zwietrzałej
  powierzchni zaczęły powstawać skały osadowe. Najstarszym osadem jest
  permski zlepieniec koperszadzki znaleziony na zboczu Jagnięcego
  Wierchu w Tatrach Słowackich. W triasie, jurze i kredzie następowała
  sedymentacja skał osadowych, przy czym była ona zróżnicowana. Serie
  wierchowe i reglowe różnią się charakterem osadów, co było
  spowodowane różną głębokością morza i odległością od brzegu. W
  górnej kredzie serie skalne zostały zafałdowane i przemieszczone ku
  północy o wiele kilometrów. Tak powstała płaszczowinowa budowa Tatr.
  W eocenie część Tatr została przykryta morzem w którym powstały
  zlepieńce, wapienie numulitowe, piaskowce, mułowce i łupki
  pokrywające północne stoki Regli oraz wypełniające Kotlinę
  Zakopiańską i Pasmo Gubałowskie.


  Dolina Pięciu Stawów Polskich widziana z ZawratuRzeźba gór jest
  wynikiem działania lodowców, erozji wywołanej wodami i wietrzenia. W
  epoce lodowcowej Tatry uległy zlodowaceniu 3 lub 4 razy. Ostatnie
  lodowce ustąpiły ok. 10 000 lat temu. Typowymi dolinami
  polodowcowymi są U-kształtne doliny takie jak Dolina Białej Wody,
  ale działaniu lodowców Tatry zawdzięczają też inne formy skalne,
  takie jak cyrki lodowcowe i mutony. Wody płynące wyrzeźbiły doliny V-
  kształtne (Dolina za Bramką). Często występują w Tatrach doliny
  wiszące, jak Buczynowa Dolinka zawieszona nad Doliną Roztoki.
  Wymodelowane przez lodowiec misy w dnach dolin i progi. Woda
  wypełniła je tworząc jeziora tatrzańskie, wody spadające z progów
  utworzyły liczne wodospady. Mało odporne utwory osadowe uległy
  zjawiskom krasowienia. W efekcie powstały systemy jaskiń: -Jaskinia
  Wysoka-Za Siedmiu Progami – do niedawna najdłuższa (ustąpiła miejsce
  systemowi jaskiń Wielkiej Śnieżnej) - Jaskinia Wielka Śnieżna –
  najgłębsza i najdłuższa - Jaskinia Bielska – najczęściej zwiedzana

  --
  Za parawanem słów kryją się nasze myśli.
  Zapraszam na forum
 • bogatka1 09.08.07, 16:44
  Sumienny opis Tatr. Był czas, że dziwiłam sie, dlaczego te jeziora
  nazywa się stawami.
  Zdjęcia trzy do wyboru. Pierwsze to piękny pejzaż; na drugim
  świetnie zaznaczone nazwy - tylko kilka z nich znam. Trzecia
  przypomniała mi niedokończoną wędrówkę, gdy miałam 20 lat.

  --
  widok z okna
 • gerda11 10.08.07, 15:49
  Charakterystyka
  Bałtyk nazywany jest morzem śródziemnym północnej Europy ponieważ ze
  wszystkich stron jest otoczony lądem, a z Morzem Północnym łączy go
  jedynie kilka płytkich cieśnin. Położone jest w północnej strefie
  klimatu umiarkowanego. Oba morza leżą na tym samym szelfie
  kontynentalnym.

  Rozciągłość południkowa – ponad 1500 km
  Rozciągłość równoleżnikowa najszersza (przez Zatokę Fińską) – ok.
  600 km
  Rozciągłość równoleżnikowa najwęższa (przez Zatokę Botnicką) – 100
  km
  Rozciągłość równoleżnikowa poniżej Gotlandii – ok. 250 km

  Powierzchnia
  Wraz z Kattegatem wynosi ok. 415.266 km². Bez Kattegatu pow. Bałtyku
  obejmuje 385.000 km². Powierzchnia zlewisk wynosi 1.721.238 km².
  Objętość morza wynosi 21.721 km³.


  Głębokość
  Średnia głębokość wynosi 52,3 m, maksymalna – 459 m (głębia
  Landsort na północny zachód od Gotlandii). W Kattegacie głębokość
  maksymalna wynosi 109 m, ze średnią 24 m. Na mapie batymetrycznej
  czyli głębokościowej wyraźnie widać, że Bałtyk podzielony jest na
  dwa głębsze baseny: basen południowy, nazywany niekiedy Gotlandzkim
  i basen północny w Zatoce Botnickiej. W wypadku podniesienia się dna
  Bałtyku o 100 metrów oba baseny stałyby się oddzielnymi jeziorami.

  Morze Bałtyckie dzieli się na 3 baseny:

  Basen Bornholmski o maksymalnym zagłębieniu 105 m
  Basen Gotlandzki o maksymalnym zagłębieniu 459 m
  Basen Botnicki o maksymalnym zagłębieniu 293 m

  Zasolenie
  Ze względu na niskie zasolenie Bałtyk zalicza się do wód słonawych
  (mezohalinowych) i określa morzem półsłonym. Średnie zasolenie
  wynosi ok. 8 ‰. Na ogół waha się w granicach od 2–12‰ i zależy
  głównie od wpływu wód z Morza Północnego. W Kattegacie i Skagerraku
  wynosi ok. 20‰, w Bełtach i Zatoce Kilońskiej ok. 15–17‰, przy
  polskich wybrzeżach ok. 7‰, w Zatoce Puckiej spada do 6.2‰, w
  Zalewie Wiślanym tylko 1–3‰, w Zatoce Fińskiej i Botnickiej spada do
  2‰. Stosunkowo duże różnice zasolenia w Bałtyku występują w kierunku
  pionowym. Np. w basenie bornholmskim przy powierzchni wynosi ok.
  7,5‰ a przy dnie, na głębokości 100 m sięga aż 15–18‰. Różnice te
  spowodowane są spływającymi z lądu słodkimi wodami rzecznymi i
  przenikającymi słonymi wodami oceanicznymi przez cieśniny bałtyckie.
  Słodkie wody utrzymują się w powierzchniowej warstwie i
  przemieszczają głównie w kierunku zachodnim. Wody oceaniczne wlewają
  się pod nimi i płyną w kierunku północno-wschodnim. Na wiosnę ze
  względu na zwiększone wlewy słodkiej wody z rzek zasolenie ww
  wschodniej części Zatoki Fińskiej może spaść do zera. Zasolenie
  wzrasta wraz ze wzrostem głębokości. Ilość słodkiej wody wpływającej
  do tego morza z uchodzących do niego rzek jest większa niż parującej
  z niego, co przy ewentualnym zamknięciu dopływu bardziej słonej wody
  Morza Północnego spowodowałoby zamianę tego morza w olbrzymie,
  słodkowodne śródlądowe jezioro. Do Morza Bałtyckiego wpływa około
  250 rzek. Najwięcej wody wlewają do niego: Wisła, Newa, Kemi, Gota,
  Niemen, Odra, Lule, Angerman i Dźwina.


  Poziom wód i fale
  Poziom wód Bałtyku jest wyższy niż w Oceanie Atlantyckim i Morzu
  Północnym i wynika z jego śródlądowego położenia. Powodem jest zbyt
  słaba wymiana wód przez wąskie Cieśniny Duńskie aby nastąpiło pełne
  wyrównanie poziomów. Wody piętrzą się w cieśninach zależnie od
  kierunku wiatrów, które albo pchają wody oceaniczne lub na odwrót.
  Wlewy oceaniczne przeważają i to powoduje, że poziom Bałtyku jest
  wyższy i zmienia się w ciągu roku. Nie jest też jednolity we
  wszystkich jego częściach. Pomiędzy Bełtami a Zatoką Botnicką
  różnica poziomów dochodzi do 14 cm, a w stosunku do Skagerraku
  różnica ta może wynosić nawet 37 cm.

  Bałtyk jest morzem burzliwym, a fale są krótkie i strome. Typowa
  wysokość fali wynosi 5 metrów, ale w czasie bardzo silnych sztormów
  osiąga 10 metrów. 23 grudnia 2004 w czasie sztormu w rejonie
  północnego Bałtyku zarejestrowano pojedynczą falę o wysokości prawie
  14 metrów. Bałtyckie sztormy są niebezpieczne dla żeglugi statków. W
  ostatnich latach podczas sztormu zatonęły trzy duże promy: 14
  stycznia 1993 polski "Jan Heweliusz", 28 września 1994
  estoński "Estonia", a 1 listopada 2006 roku szwedzki MS Finnbirch.

  Temperatura wody powierzchniowej w zależności od pory roku wynosi
  od -0,5 do 25 stopni Celsjusza.

  --
  Za parawanem słów kryją się nasze myśli.
  Zapraszam na forum
 • gerda11 14.08.07, 20:24
  Warszawa (pełna nazwa formalna: miasto stołeczne Warszawa) - miasto
  położone w środkowo-wschodniej Polsce, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.
  Dzięki królowi Zygmuntowi III Wazie w 1596 roku stała się stolicą
  Polski.

  Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym
  oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i
  Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych.
  Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

  To największe polskie miasto pod względem liczby ludności (1 702 539
  mieszkańców w grudniu 2006 [1]) i powierzchni (518 km²

  Warszawa jest położona w środkowym biegu Wisły na Nizinie
  Środkowomazowieckiej (Kotlina Warszawska) na średniej wysokości 100
  m n.p.m. Lewobrzeżna część miasta jest w większości położona na
  Skarpie Wiślanej. Na obszarze miasta znajduje się kilka wzgórz, w
  większości usypanych przez człowieka. Miasto rozciąga się po obu
  stronach Wisły, w odległości około 350 kilometrów od Karpat i Morza
  Bałtyckiego.

  Nazwa pojawia się w XIV wiecznych zapiskach jako Warseuiensis
  (1321), Varschewia (1342) i XV wieku jako Warschouia (1482).
  Średniowieczna nazwa brzmiała Warszewa, Warszowa. Pochodzi ona od
  formy dzierżawczej imienia Warsz (skróconej formy popularnego
  wówczas imienia Warcisław, Wrocisław).

  Zmiana nazwy na Warszawa wynikła z mazowieckiej wymowy
  dialektycznej. Do końca XV wieku samogłoska -a- przechodziła w -e-
  po spółgłoskach miękkich (-sz- była w tamtym okresie spółgłoską
  miękką). W XV wieku formy z wtórnym -e- zaczęły być postrzegane jako
  gwarowe. Dlatego też zastępowano -e- przez -a-. Taka zmiana nie była
  uzasadniona etymologicznie, więc takie formy nazywa się
  hiperpoprawnymi (np. siadlisko, królawski). Tak też nastąpiła zmiana
  nazwy z Warszewa na Warszawa, która upowszechniła się w XVI wieku[2].

  Legendarna etymologia wywodzi nazwę od imion rybaka Warsa i jego
  żony Sawy.

  --
  Za parawanem słów kryją się nasze myśli.
  Zapraszam na forum
 • gerda11 14.08.07, 20:26
  Wars i Sawa

  Dawno dawno temu nad Wisłą stała maleńka chatka, a w niej mieszkali
  Wars i Sawa. Wars był rybakiem (wtedy można było jeszcze jeść ryby z
  Wisły) a jego żona Sawa codziennie czekała na męża przygotowując mu
  ciepłą strawę. Perwnego razu w okolicy tej odbywało się wielkie
  polowanie księcia Ziemiomysła - pana okolicznych ziem. W pościgu za
  zwierzyną książę odłączył się od orszaku i zgubił się w kniei.
  Wieczór już się zbliżał, a książę w żaden sposób nie mógł znaleźć
  powrotnej drogi. W końcu, głodny i zmęczony, dotarł do brzegu Wisły
  i zobaczył chatkę Warsa i Sawy.
  Ponieważ w nocy niebezpiecznie było samemu chodzić po puszczy,
  książę zapukał do chatki i poprosił o nocleg. Wars i Sawa przyjęli
  nieznajomego bardzo gościnnie. Nakarmili go i zaofiarowali mu
  nocleg, a książę przyjął to z wdzięcznością, chociaż chatce daleko
  było do wygód komnat dworskich.
  Rankiem książę serdecznie podziękował ubogim rybakom za pomoc;
  powiadano, że rzekł im wtedy tak: "Nie zawahaliście się przyjąć pod
  swój dach nieznajomego i uratowaliście go od głodu, chłodu, a może i
  dzikich zwierząt. Dlatego ziemie te na zawsze Warszowe zostaną, aby
  wasza dobroć nie została zapomniana".

  Tyle legenda. A naprawdę nazwa naszego miasta wzięła się od imienia
  Warsza z rodu Rawiczów, do którego w XIII w. należały te ziemie -
  mówiono wtedy, że to Warszowa ziemia, czyli będąca własnością
  Warsza. Z czasem nazwa Warszowa zmieniła się na Warszawa.


  --
  Za parawanem słów kryją się nasze myśli.
  Zapraszam na forum
 • bogatka1 14.08.07, 21:03
  Byłam kilkanaście razy w Warszawie, jako panna. Potem odwoziłam
  synka, bo leciał za ocean. Ach, jeszcze wcześniej odwoziłam mamę i
  siostrę z siostrzeńcem.
  Mam zdjęcia czarno-białe na tle Pałacu Kultury i w ZOO.
  --
  widok z okna
 • gerda11 14.08.07, 22:42
  ....musimy ją wziąść za ucho i przyprowadzić tutaj ....
  Chyba że musisz wystosować specjalne zaproszenie dla niej ...hi,hi,hi

  --
  Za parawanem słów kryją się nasze myśli.
  Zapraszam na forum
 • bogatka1 09.11.08, 22:37
  Piękna i warto przedłuzyć zywot temu wątkowi.
  --
  a spróbuj nie - thing not done and you are gone
  widok z okna
  http://tiny.pl/83pv
 • czarna9610 02.01.09, 21:12
  ma swój urok. Kazimierz czy choćby pola na których rośnie chmiel. A domy
  jesienią kiedy suszą się liście tytoniu. Puławy i Kazimierz czy Lublin .

  fotoforum.gazeta.pl/3,0,1518296,2,3.html
 • bogatka1 02.01.09, 22:57
  Chyba całe południe Polski jest malownicze. W Lubelskim nie byłam, wybierałam się w ubiegłym roku w Rzeszowskie, ale przechorowałam prawie cały rok. Może w tym roku mi się uda pojechać w tamte strony albo do Kotliny Kłodzkiej.
  A Lester jest uroczy!
  --
  a spróbuj nie - thing not done and you are gone
  widok z okna http://wstaw.org/d/cb9
 • agas301 23.06.10, 22:01
  bogatka1 napisała:

  W Lubelskim nie byłam, wybierałam s
  > ię w ubiegłym roku w Rzeszowskie, ale przechorowałam prawie cały rok. Może w ty
  > m roku mi się uda pojechać w tamte strony albo do Kotliny Kłodzkiej.

  http://kartki.onet.pl/_i/d/zapraszam.jpg


  --
  Nie bierz życia na serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy
 • bogatka1 11.07.09, 17:09
  http://www.wasilkow.pl/przedszkole/Nowy%20folder/kwiatki.gif http://www.polskieszlaki.pl/zdjecia/ania/mi_plaza.jpg

  http://ciezkowice.blox.pl/resource/Kopia_Mielno_2008_oboz_MDP_318.JPG

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Mielno_plaża.jpg/800px-Mielno_plaża.jpg

  http://imgpe.trivago.com/uploadimages/50/15/5015390_mx.jpeg
 • bogatka1 14.06.10, 15:51
  Każdy lubi opowiadać o swoich ulubionych miejscach, miejscowościach.
  Tych, w których mieszka, albo już tylko wspomina. Jakie jest Twoje miejsce na ziemi?
  --
  http://media1.mojageneracja.pl/oieryqyoqq/mediuml3zp87564c15c1770ef4854734.jpg
 • agas301 23.06.10, 17:39
  Hmmm...moja 'podróż sentymentalna' sięga zamierzchłych czasów podstawówki kiedy
  czyniłam pierwsze kroki w dziedzinie turystyki.

  Roztocze - bo o nim mowa, leży w środkowo-wschodniej części kraju, w
  województwie lubelskim. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 ha.
  Aktualna jego powierzchni wynosi 8483 ha, w tym lasy zajmują 8102 ha (95,5%).
  Ochroną ścisłą objęto 806 ha (9,5%).

  Tradycje ochrony przyrody na Roztoczu sięgają końca XVI w. kiedy obszar
  ten włączono do Ordynacji założonej przez Kanclerza Jana Zamoyskiego. Wówczas
  utworzono tutaj "zwierzyniec" otoczony wysokim parkanem o długości ok. 30 km.
  Obejmował on powierzchnię obecnego obw. ochr. Bukowa Góra oraz część obwodu
  ochronnego Florianka w granicach dzisiejszego Roztoczańskiego Parku Narodowego.
  W zwierzyńcu tym trzymano jelenie, dziki, wilki, rysie, żbiki i tarpany. Z braku
  funduszy "zwierzyniec" zlikwidowano pod koniec XVIII bądź na początku XIX w., a
  zwierzęta wypuszczono do otaczających lasów, a także rozdano okolicznym mieszkańcom.

  Mimo likwidacji "zwierzyńca" kultywowano w dalszym ciągu tradycje ochrony
  przyrody tego regionu. Teren ten bowiem stale przyciągał licznych badaczy,
  którzy to dostrzegając dużą wartość przyrodniczą Roztocza wszelkimi sposobami
  starali się go chronić. To właśnie dzięki nim od I połowy XX w. powstawały
  rezerwaty chroniące cenne stanowiska roślinne, aż w końcu, po wielu latach
  starań, w 1974 roku powołano tu Roztoczański Park Narodowy.

  Roztoczański Park Narodowy zlokalizowany na Roztoczu Środkowym, objął swymi
  granicami jedne z najcenniejszych wartości przyrodniczych tego regionu. Swoją
  unikalność Roztocze, a tym samym i Park, zawdzięcza licznym procesom jakie
  zachodziły tutaj na przestrzeni dziejów. To właśnie one wycisnęły swoje piętno
  na organizmach zasiedlających ten teren. Specyficzny klimat Roztocza,
  przeplatanie się ciepłych i zimnych mas powietrza, zadecydowały o charakterze
  wykształconej tu szaty roślinnej. Ona z kolei stworzyła odpowiednie siedlisko
  dające ogromne możliwości rozwojowe dla różnych grup systematycznych zwierząt.

  http://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz2.jpg

  http://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz3.jpg

  http://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpion3.jpghttp://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpion5.jpg

  http://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz19.jpg

  http://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz49.jpg

  http://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz50.jpg

  http://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz56.jpg


  --
  Nie bierz życia na serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy
 • bogatka1 23.06.10, 18:34
  Piękne zdjęcia i opis.
  Przypomniał mi się "Rogaś z Doliny Roztoki" Marii Kownackiej

  http://digart.img.digart.pl/data/img/vol4/24/27/miniaturki400/2620645.jpg
 • agas301 23.06.10, 20:08
  bogatka1 napisała:


  > Przypomniał mi się "Rogaś z Doliny Roztoki" Marii Kownackiej
  >
  > [img]http://digart.img.digart.pl/data/img/vol4/24/27/miniaturki400/2620645.jpg[
  > /img]


  Dokładnie tak go sobie wyobrażałam Bogatko;D

  --
  Nie bierz życia na serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy
 • bogatka1 15.06.11, 23:31
  www.pless.pl/ Będą kręcić film w Pszczynie - W Rumunii rozpoczęto zdjęcia do filmu "Bitwa pod Wiedniem". W ostatnich dniach czerwca artyści powinni zagościć w Pszczynie.
  W filmie gra Alicja Bachleda-Curuś w roli księżnej Eleonory Lotaryńskiej, Daniel Olbrychski jako generał Marcin Kazimierz Kątski oraz Borys Szyc jako hetman Mikołaj Adam Sieniawski.
  Budżet filmu wynosi 50 mln złotych. W filmie wystąpi ponad 100 znakomitych aktorów, zaangażowanych zostanie 8 tys. statystów i 2 tys. koni.
  Zdjęcia w Pszczynie mają być kręcone na terenie parku zamkowego.

  obrazy.republika.pl/plener_pszczyna06.html

  syriaa.blox.pl/2005/08/Pszczyna.html

  http://www.podroze.zamkilodzkie.pl/grafika/obrazy/podroze_pszczyna/pszczyna9s.jpg
 • bogatka1 08.06.12, 22:59
  ... a najlepiej i tak we własnym mieście, domu, gdzie jest własny kawałek podłogi i wygodne łóżko big_grin
  --
  http://img28.dreamies.de/img/125/b/gmtenjfntsk.gif

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.