Dodaj do ulubionych

leki (na receptę i bez recepty) opisy leków

14.07.07, 11:27
Edytor zaawansowany
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:31


  Amisuliryd (Solian)

  Lek o działaniu podobnym do Sulpirydu, nieco mocniej aktywizuje
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:32
  Aripiprazol, Ziprasidon

  To leki niedawno wprowadzone w Polsce do leczenia. Obydwa mają działanie
  przecipsychotyczne, jak i przeciwautystyczne i aktywizujące przy braku objawów
  ubocznyc
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:33
  Chloropromazyna (Fenactil, Largactil)

  Najstarszy, bo wprowadzony w 1954 r. neuroleptyk, o szerokim zastosowaniu,
  zwłaszcza w pierwszym okresie leczenia. Ma wyrażne działanie przeciwurojeniowe i
  uspakajaące.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:34
  Chloroprotiksen (Truxal)

  Lek ten, chociaż jego działanie przeciwpsychotyczne nie jest za duże, jest
  często stosowany z uwagi na wyraźne i szybkie działanie przeciwlękowe.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:34
  Flufenazyna (Mirenil)

  Lek często stosowany w terapii ambulatoryjnej z uwagi na jego działanie aktywizujące
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:35
  Flupentyksol (Fluanxol)

  Neuroleptyk mający głównie działanie antyautystyczne i aktywizujące. Rzadko daje
  objawy uboczne.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:36
  Haloperydol (Haldol, Haroperidol)

  Lek o silnym działaniu przeciwurojeniowym i uspokającym. Może dawać objawy
  uboczne, zwłaszcza ze strony układu mięśniowego i obwodowego nerwowego.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:37
  Klozapina (Klozapol, Leponex)

  Lek o silnym działaniu uspokajają, przeciwwytwórczym i antyautystycznym. Należy
  kontolować krew, bo istnieje minimalne zagrożenie uszkodzenia szpiku kostnego.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:37
  Lewomepromazyna (Tisercin, Nozinan)

  Lek o działaniu silnie uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:38
  Olanzapina (Zolafren, Zalasta, Olzapin)

  Lek w ostatnich latach stosowany coraz częściej. Posiada znaczne działanie
  przeciwytwórcze, przeciwautystyczne przy braku objawó ubocznych ze strony układu
  mięśniowego. Niestety tyje się po tym specyfiku...
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:39
  Perazyna (Pernazyna, Taxilan)

  Lek łagodny, bezpieczny, o umiarkowanym działaniu przeciwwytwórczym i
  przeciwautystycznym
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:40
  Perfenazyna (Trilafon)

  Lek o dość dużej sile przeciwwytwórczej i antyaustycznej. Jest zwykle dobrze
  tolerowany przez pacjentów, ale może dawać objawy uboczne.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:40
  Pimozide (Orap)

  Zastosowanie: zaburzenia nerwowe i choroby psychiczne charakteryzujace się
  ideami przesladowczymi, izolacja od otoczenia, emocjonalnymi zaburzeniami,
  brakiem inicjatywy.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:41
  Pipotiazine (Piportil)

  Lek działa silnie neuroleptycznie, przeciwhistaminowo, przeciwwymiotnie i
  przeciwautystycznie.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:41
  Quetiapina (Seroquel, Ketrel)

  Lek ten ma wyważone działanie przeciwwytwórcze, uspokajające, antyautystyczne.
  Nie wywołuje zbyt uciążliwych objawów ubocznych.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:42
  Rysperydon (Rispolept)

  Lek działa silnie przeciwwytwórczo, przeciwautystycznie i aktywizująco przy
  stosunkowo nieznacznych objawach ubocznych.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:44
  Sulpiryd (Eglonyl, Dogmatil)

  Lek o działaniu głównie przeciwautystycznym i aktywizującym, także
  przeciwlękowym. Praktycznie nie daje objawów ubocznych, jednak u młodych kobiet
  może zaburzać okres lub powodować mlekotok.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:44
  Thioridazine (Melleril)

  Lek o profilu działania podobnym do chlorprotyksenu
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:45
  Tryfluoperazyna (Stelazine, Terfluzine)

  Lek o znacznym działaniu uspokajającym i przeciwwytwórczym. Mogą wystąpić objawy
  uboczne jak przy haloperydolu.
 • kororowy_kfiatek 15.07.07, 20:46
  Zuklopentyksol (Clopixol)

  Działa bardzo silnie uspokajająco, przeciwwytwórczo.
 • kororowy_kfiatek 17.07.07, 17:07
  Leki psychotropowe dzielimy na:

  TLPD
  Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
  Lata 50'

  SSRI
  Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
  Kon. lat 80'

  SNRI
  Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
  serotoniny i noradrenaliny
  Kon. lat 90'

  NARI
  Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
  noradrenaliny
  Pocz. lat 00'

  IMAO
  Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
  Lata 90'

  NASSA
  Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
  Kon. lat 90'

  ANKSJOLITYKI
  Typowe leki przeciwlękowe, benzodiazepiny
  Lata 70'

  NEUROLEPTYKI
  Leki działające na układ nerwowy
  Lata 70'

  NORMOTYMIKI
  Leki stabilizujące nastrój

  NASENNE
  Typowe leki nasenno-uspokajające

  ZIOŁOWE
  Parafarmaceutyki
  --
  ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
 • kororowy_kfiatek 17.07.07, 17:09
  TLPD

  Leki nieselektywnie hamujące wychwyt doneuronalny monoamin
  (noradrenaliny i serotoniny).Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
  zawdzięczają swą nazwę specyficznej budowie chemicznej.
  Są bardzo skuteczne wywołują jednak liczne niekorzystne
  skutki uboczne:nadmierne uspokojenie, senność, spadki ciśnienia,
  przyrost masy ciała, omdlenia, zawroty głowy, suchość w ustach,
  zaburzenia akomodacji, oddawania moczu, oddziałują na
  przewodnictwo serca i jego pobudliwość.

  Większość działań niepożądanych i powikłań wynika z wpływu na
  układ autonomiczny, część jest rezultatem bezpośredniego działania
  na narządy wewnętrzne. Z tych powodów nie są odpowiednie dla
  pacjentów cierpiących na choroby serca i jaskrę, a także dla wielu
  osób starszych. Upośledzają ponadto sprawność psychomotoryczną
  uniemożliwiając prowadzenie samochodu. Dodatkowy problem
  stwarza duża toksyczność tych leków - dawka silnie trująca
  (często śmiertelna) jest jedynie 3-4 razy większa od maksymalnej
  dawki terapeutycznej.

  Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):


  imipramina (Imipramin)
  klomipramina (Anafranil)
  amitryptylina (Amitriptylinum)
  doksepina (Doxepin, Sinequan)
  dezypramina (Petylyl, Norpramin)
  opipramol (Pramolan)
  dibenzepina (Noveril)
  maprotylina (Ludiomil, Deprilept)

  zalety:

  - działają przeciwdepresyjnie
  - są sprawdzone w terapii

  wady:

  - działania niepożądane
  - efekty po 2-3 tygodniach
  - 3-5 x dawka maksymalna = dawka toksyczna
  - kardiotoksyczność (zaburzenia rytmu)
  - szczególne osłabienie funkcji seksualnych
  - przedawkowanie grozi śmiercią powolne działanie

  --
  ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
 • kororowy_kfiatek 17.07.07, 17:10
  SSRI

  Selektywne inhibiotory wychwytu zwrotnego serotoniny.
  Jest to jedna z najnowszych grup leków przeciwdepresyjnych i
  uważana za najskuteczniejszą. Wszystko zaczęło się w 1989
  roku od leku - Prozac - fluoxetyny, jego podróbek i modyfikacji.

  Do leków najnowszej generacji zaliczane są natomiast
  selektywne inhibitory wychwytu serotoniny -SSRI (selective
  serotonine re-uptake inhibitors). Związki te różnią się
  strukturalnie, są produkowane przez różne firmy
  farmaceutyczne, ale zasada ich działania sprowadza się do tego
  samego. Zapobiegają "wyłapaniu" neurotransmitera serotoniny
  z powrotem do wnętrza neuronu podnosząc tym samym
  ilość działającego przekaźnika, co ma ogromne znaczenie dla
  przekaźnictwa w neuronie. Nie wchodzą w szkodliwe reakcje z
  alkoholem i nie upośledzają sprawności motorycznej.
  Dzięki bardzo wybiórczemu działaniu tylko na jeden proces w
  jednego typu komórkach nerwowych nie dają również
  wielu innych skutków ubocznych, znanych chorym zażywającym
  TLPD. (Nie powodują na przykład tycia, a nawet przeciwnie,
  pacjenci tracą na wadze.) Przeznaczone są więc dla większej
  grupy osób. Pomagają przy bulimii, zaburzeniach
  obsesyjno-kompulsywnych. Niemożna się nimi zatruć.

  Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):


  Fluoksetyna (Bioxetin, Prozac, Seronil, Deprexetin, Fluoxetin, Andepin,
  Fluoksetyna, Salipax)
  Fluwoksamina (Fevarin, Luvox)
  Citalopram (Cipramil, Cital, Celexa, Sipralexa, Cipram)
  Escitalopram (Lexapro)
  Sertalina (Zoloft, Asentra)
  Paroxetyna (Rexetin, Paxil, Deroxat)
  Nefazodon (Serzone)

  zalety:

  - działają przeciwdepresyjnie
  - małe ryzyko samobójstwa
  - słabsze działania niepożądane,
  - skuteczne w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych

  wady:

  - powolne działanie
  - efekty po 2-3 tygodniach

  --
  ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
 • kororowy_kfiatek 17.07.07, 17:10
  SNRI

  Leki przeciwdepresyjne o działaniu zblizonym do SSRI.
  Są to inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny
  co oznacza iż podnoszą poziom tych neuroprzekaźników
  w mózgu.

  Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

  Wenlafaksyna (Efectin, Effexor)
  Milnacypram (Ixel)

  zalety:

  - działa przeciwdepresyjnie
  - małe ryzyko samobójstwa
  - słabsze działania niepożądane
  - skuteczne w leczeniu depresji i ogólnych zab. lękowych

  wady:

  - efekty po 2-3 tygodniach
  - szczególne osłabienie funkcji seksualnych

  --
  ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.