• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

leki (na receptę i bez recepty) opisy leków

 • 14.07.07, 11:27
  Edytor zaawansowany
  • 15.07.07, 20:31


   Amisuliryd (Solian)

   Lek o działaniu podobnym do Sulpirydu, nieco mocniej aktywizuje
  • 15.07.07, 20:32
   Aripiprazol, Ziprasidon

   To leki niedawno wprowadzone w Polsce do leczenia. Obydwa mają działanie
   przecipsychotyczne, jak i przeciwautystyczne i aktywizujące przy braku objawów
   ubocznyc
  • 15.07.07, 20:33
   Chloropromazyna (Fenactil, Largactil)

   Najstarszy, bo wprowadzony w 1954 r. neuroleptyk, o szerokim zastosowaniu,
   zwłaszcza w pierwszym okresie leczenia. Ma wyrażne działanie przeciwurojeniowe i
   uspakajaące.
  • 15.07.07, 20:34
   Chloroprotiksen (Truxal)

   Lek ten, chociaż jego działanie przeciwpsychotyczne nie jest za duże, jest
   często stosowany z uwagi na wyraźne i szybkie działanie przeciwlękowe.
  • 15.07.07, 20:34
   Flufenazyna (Mirenil)

   Lek często stosowany w terapii ambulatoryjnej z uwagi na jego działanie aktywizujące
  • 15.07.07, 20:35
   Flupentyksol (Fluanxol)

   Neuroleptyk mający głównie działanie antyautystyczne i aktywizujące. Rzadko daje
   objawy uboczne.
  • 15.07.07, 20:36
   Haloperydol (Haldol, Haroperidol)

   Lek o silnym działaniu przeciwurojeniowym i uspokającym. Może dawać objawy
   uboczne, zwłaszcza ze strony układu mięśniowego i obwodowego nerwowego.
  • 15.07.07, 20:37
   Klozapina (Klozapol, Leponex)

   Lek o silnym działaniu uspokajają, przeciwwytwórczym i antyautystycznym. Należy
   kontolować krew, bo istnieje minimalne zagrożenie uszkodzenia szpiku kostnego.
  • 15.07.07, 20:37
   Lewomepromazyna (Tisercin, Nozinan)

   Lek o działaniu silnie uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym
  • 15.07.07, 20:38
   Olanzapina (Zolafren, Zalasta, Olzapin)

   Lek w ostatnich latach stosowany coraz częściej. Posiada znaczne działanie
   przeciwytwórcze, przeciwautystyczne przy braku objawó ubocznych ze strony układu
   mięśniowego. Niestety tyje się po tym specyfiku...
  • 15.07.07, 20:39
   Perazyna (Pernazyna, Taxilan)

   Lek łagodny, bezpieczny, o umiarkowanym działaniu przeciwwytwórczym i
   przeciwautystycznym
  • 15.07.07, 20:40
   Perfenazyna (Trilafon)

   Lek o dość dużej sile przeciwwytwórczej i antyaustycznej. Jest zwykle dobrze
   tolerowany przez pacjentów, ale może dawać objawy uboczne.
  • 15.07.07, 20:40
   Pimozide (Orap)

   Zastosowanie: zaburzenia nerwowe i choroby psychiczne charakteryzujace się
   ideami przesladowczymi, izolacja od otoczenia, emocjonalnymi zaburzeniami,
   brakiem inicjatywy.
  • 15.07.07, 20:41
   Pipotiazine (Piportil)

   Lek działa silnie neuroleptycznie, przeciwhistaminowo, przeciwwymiotnie i
   przeciwautystycznie.
  • 15.07.07, 20:41
   Quetiapina (Seroquel, Ketrel)

   Lek ten ma wyważone działanie przeciwwytwórcze, uspokajające, antyautystyczne.
   Nie wywołuje zbyt uciążliwych objawów ubocznych.
  • 15.07.07, 20:42
   Rysperydon (Rispolept)

   Lek działa silnie przeciwwytwórczo, przeciwautystycznie i aktywizująco przy
   stosunkowo nieznacznych objawach ubocznych.
  • 15.07.07, 20:44
   Sulpiryd (Eglonyl, Dogmatil)

   Lek o działaniu głównie przeciwautystycznym i aktywizującym, także
   przeciwlękowym. Praktycznie nie daje objawów ubocznych, jednak u młodych kobiet
   może zaburzać okres lub powodować mlekotok.
  • 15.07.07, 20:44
   Thioridazine (Melleril)

   Lek o profilu działania podobnym do chlorprotyksenu
  • 15.07.07, 20:45
   Tryfluoperazyna (Stelazine, Terfluzine)

   Lek o znacznym działaniu uspokajającym i przeciwwytwórczym. Mogą wystąpić objawy
   uboczne jak przy haloperydolu.
  • 15.07.07, 20:46
   Zuklopentyksol (Clopixol)

   Działa bardzo silnie uspokajająco, przeciwwytwórczo.
  • 17.07.07, 17:07
   Leki psychotropowe dzielimy na:

   TLPD
   Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
   Lata 50'

   SSRI
   Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
   Kon. lat 80'

   SNRI
   Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
   serotoniny i noradrenaliny
   Kon. lat 90'

   NARI
   Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
   noradrenaliny
   Pocz. lat 00'

   IMAO
   Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
   Lata 90'

   NASSA
   Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
   Kon. lat 90'

   ANKSJOLITYKI
   Typowe leki przeciwlękowe, benzodiazepiny
   Lata 70'

   NEUROLEPTYKI
   Leki działające na układ nerwowy
   Lata 70'

   NORMOTYMIKI
   Leki stabilizujące nastrój

   NASENNE
   Typowe leki nasenno-uspokajające

   ZIOŁOWE
   Parafarmaceutyki
   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • 17.07.07, 17:09
   TLPD

   Leki nieselektywnie hamujące wychwyt doneuronalny monoamin
   (noradrenaliny i serotoniny).Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
   zawdzięczają swą nazwę specyficznej budowie chemicznej.
   Są bardzo skuteczne wywołują jednak liczne niekorzystne
   skutki uboczne:nadmierne uspokojenie, senność, spadki ciśnienia,
   przyrost masy ciała, omdlenia, zawroty głowy, suchość w ustach,
   zaburzenia akomodacji, oddawania moczu, oddziałują na
   przewodnictwo serca i jego pobudliwość.

   Większość działań niepożądanych i powikłań wynika z wpływu na
   układ autonomiczny, część jest rezultatem bezpośredniego działania
   na narządy wewnętrzne. Z tych powodów nie są odpowiednie dla
   pacjentów cierpiących na choroby serca i jaskrę, a także dla wielu
   osób starszych. Upośledzają ponadto sprawność psychomotoryczną
   uniemożliwiając prowadzenie samochodu. Dodatkowy problem
   stwarza duża toksyczność tych leków - dawka silnie trująca
   (często śmiertelna) jest jedynie 3-4 razy większa od maksymalnej
   dawki terapeutycznej.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):


   imipramina (Imipramin)
   klomipramina (Anafranil)
   amitryptylina (Amitriptylinum)
   doksepina (Doxepin, Sinequan)
   dezypramina (Petylyl, Norpramin)
   opipramol (Pramolan)
   dibenzepina (Noveril)
   maprotylina (Ludiomil, Deprilept)

   zalety:

   - działają przeciwdepresyjnie
   - są sprawdzone w terapii

   wady:

   - działania niepożądane
   - efekty po 2-3 tygodniach
   - 3-5 x dawka maksymalna = dawka toksyczna
   - kardiotoksyczność (zaburzenia rytmu)
   - szczególne osłabienie funkcji seksualnych
   - przedawkowanie grozi śmiercią powolne działanie

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • 17.07.07, 17:10
   SSRI

   Selektywne inhibiotory wychwytu zwrotnego serotoniny.
   Jest to jedna z najnowszych grup leków przeciwdepresyjnych i
   uważana za najskuteczniejszą. Wszystko zaczęło się w 1989
   roku od leku - Prozac - fluoxetyny, jego podróbek i modyfikacji.

   Do leków najnowszej generacji zaliczane są natomiast
   selektywne inhibitory wychwytu serotoniny -SSRI (selective
   serotonine re-uptake inhibitors). Związki te różnią się
   strukturalnie, są produkowane przez różne firmy
   farmaceutyczne, ale zasada ich działania sprowadza się do tego
   samego. Zapobiegają "wyłapaniu" neurotransmitera serotoniny
   z powrotem do wnętrza neuronu podnosząc tym samym
   ilość działającego przekaźnika, co ma ogromne znaczenie dla
   przekaźnictwa w neuronie. Nie wchodzą w szkodliwe reakcje z
   alkoholem i nie upośledzają sprawności motorycznej.
   Dzięki bardzo wybiórczemu działaniu tylko na jeden proces w
   jednego typu komórkach nerwowych nie dają również
   wielu innych skutków ubocznych, znanych chorym zażywającym
   TLPD. (Nie powodują na przykład tycia, a nawet przeciwnie,
   pacjenci tracą na wadze.) Przeznaczone są więc dla większej
   grupy osób. Pomagają przy bulimii, zaburzeniach
   obsesyjno-kompulsywnych. Niemożna się nimi zatruć.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):


   Fluoksetyna (Bioxetin, Prozac, Seronil, Deprexetin, Fluoxetin, Andepin,
   Fluoksetyna, Salipax)
   Fluwoksamina (Fevarin, Luvox)
   Citalopram (Cipramil, Cital, Celexa, Sipralexa, Cipram)
   Escitalopram (Lexapro)
   Sertalina (Zoloft, Asentra)
   Paroxetyna (Rexetin, Paxil, Deroxat)
   Nefazodon (Serzone)

   zalety:

   - działają przeciwdepresyjnie
   - małe ryzyko samobójstwa
   - słabsze działania niepożądane,
   - skuteczne w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych

   wady:

   - powolne działanie
   - efekty po 2-3 tygodniach

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • 17.07.07, 17:10
   SNRI

   Leki przeciwdepresyjne o działaniu zblizonym do SSRI.
   Są to inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny
   co oznacza iż podnoszą poziom tych neuroprzekaźników
   w mózgu.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

   Wenlafaksyna (Efectin, Effexor)
   Milnacypram (Ixel)

   zalety:

   - działa przeciwdepresyjnie
   - małe ryzyko samobójstwa
   - słabsze działania niepożądane
   - skuteczne w leczeniu depresji i ogólnych zab. lękowych

   wady:

   - efekty po 2-3 tygodniach
   - szczególne osłabienie funkcji seksualnych

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.