leki (na receptę i bez recepty) opisy leków Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne


  • Amisuliryd (Solian)

   Lek o działaniu podobnym do Sulpirydu, nieco mocniej aktywizuje
  • Aripiprazol, Ziprasidon

   To leki niedawno wprowadzone w Polsce do leczenia. Obydwa mają działanie
   przecipsychotyczne, jak i przeciwautystyczne i aktywizujące przy braku objawów
   ubocznyc
  • Chloropromazyna (Fenactil, Largactil)

   Najstarszy, bo wprowadzony w 1954 r. neuroleptyk, o szerokim zastosowaniu,
   zwłaszcza w pierwszym okresie leczenia. Ma wyrażne działanie przeciwurojeniowe i
   uspakajaące.
  • Chloroprotiksen (Truxal)

   Lek ten, chociaż jego działanie przeciwpsychotyczne nie jest za duże, jest
   często stosowany z uwagi na wyraźne i szybkie działanie przeciwlękowe.
  • Flufenazyna (Mirenil)

   Lek często stosowany w terapii ambulatoryjnej z uwagi na jego działanie aktywizujące
  • Flupentyksol (Fluanxol)

   Neuroleptyk mający głównie działanie antyautystyczne i aktywizujące. Rzadko daje
   objawy uboczne.
  • Haloperydol (Haldol, Haroperidol)

   Lek o silnym działaniu przeciwurojeniowym i uspokającym. Może dawać objawy
   uboczne, zwłaszcza ze strony układu mięśniowego i obwodowego nerwowego.
  • Klozapina (Klozapol, Leponex)

   Lek o silnym działaniu uspokajają, przeciwwytwórczym i antyautystycznym. Należy
   kontolować krew, bo istnieje minimalne zagrożenie uszkodzenia szpiku kostnego.
  • Lewomepromazyna (Tisercin, Nozinan)

   Lek o działaniu silnie uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym
  • Olanzapina (Zolafren, Zalasta, Olzapin)

   Lek w ostatnich latach stosowany coraz częściej. Posiada znaczne działanie
   przeciwytwórcze, przeciwautystyczne przy braku objawó ubocznych ze strony układu
   mięśniowego. Niestety tyje się po tym specyfiku...
  • Perazyna (Pernazyna, Taxilan)

   Lek łagodny, bezpieczny, o umiarkowanym działaniu przeciwwytwórczym i
   przeciwautystycznym
  • Perfenazyna (Trilafon)

   Lek o dość dużej sile przeciwwytwórczej i antyaustycznej. Jest zwykle dobrze
   tolerowany przez pacjentów, ale może dawać objawy uboczne.
  • Pimozide (Orap)

   Zastosowanie: zaburzenia nerwowe i choroby psychiczne charakteryzujace się
   ideami przesladowczymi, izolacja od otoczenia, emocjonalnymi zaburzeniami,
   brakiem inicjatywy.
  • Pipotiazine (Piportil)

   Lek działa silnie neuroleptycznie, przeciwhistaminowo, przeciwwymiotnie i
   przeciwautystycznie.
  • Quetiapina (Seroquel, Ketrel)

   Lek ten ma wyważone działanie przeciwwytwórcze, uspokajające, antyautystyczne.
   Nie wywołuje zbyt uciążliwych objawów ubocznych.
  • Rysperydon (Rispolept)

   Lek działa silnie przeciwwytwórczo, przeciwautystycznie i aktywizująco przy
   stosunkowo nieznacznych objawach ubocznych.
  • Sulpiryd (Eglonyl, Dogmatil)

   Lek o działaniu głównie przeciwautystycznym i aktywizującym, także
   przeciwlękowym. Praktycznie nie daje objawów ubocznych, jednak u młodych kobiet
   może zaburzać okres lub powodować mlekotok.
  • Thioridazine (Melleril)

   Lek o profilu działania podobnym do chlorprotyksenu
  • Tryfluoperazyna (Stelazine, Terfluzine)

   Lek o znacznym działaniu uspokajającym i przeciwwytwórczym. Mogą wystąpić objawy
   uboczne jak przy haloperydolu.
  • Zuklopentyksol (Clopixol)

   Działa bardzo silnie uspokajająco, przeciwwytwórczo.
  • Leki psychotropowe dzielimy na:

   TLPD
   Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
   Lata 50'

   SSRI
   Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
   Kon. lat 80'

   SNRI
   Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
   serotoniny i noradrenaliny
   Kon. lat 90'

   NARI
   Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
   noradrenaliny
   Pocz. lat 00'

   IMAO
   Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
   Lata 90'

   NASSA
   Selektywne inhibiotory wychwytu zwr. serotoniny
   Kon. lat 90'

   ANKSJOLITYKI
   Typowe leki przeciwlękowe, benzodiazepiny
   Lata 70'

   NEUROLEPTYKI
   Leki działające na układ nerwowy
   Lata 70'

   NORMOTYMIKI
   Leki stabilizujące nastrój

   NASENNE
   Typowe leki nasenno-uspokajające

   ZIOŁOWE
   Parafarmaceutyki
   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • TLPD

   Leki nieselektywnie hamujące wychwyt doneuronalny monoamin
   (noradrenaliny i serotoniny).Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
   zawdzięczają swą nazwę specyficznej budowie chemicznej.
   Są bardzo skuteczne wywołują jednak liczne niekorzystne
   skutki uboczne:nadmierne uspokojenie, senność, spadki ciśnienia,
   przyrost masy ciała, omdlenia, zawroty głowy, suchość w ustach,
   zaburzenia akomodacji, oddawania moczu, oddziałują na
   przewodnictwo serca i jego pobudliwość.

   Większość działań niepożądanych i powikłań wynika z wpływu na
   układ autonomiczny, część jest rezultatem bezpośredniego działania
   na narządy wewnętrzne. Z tych powodów nie są odpowiednie dla
   pacjentów cierpiących na choroby serca i jaskrę, a także dla wielu
   osób starszych. Upośledzają ponadto sprawność psychomotoryczną
   uniemożliwiając prowadzenie samochodu. Dodatkowy problem
   stwarza duża toksyczność tych leków - dawka silnie trująca
   (często śmiertelna) jest jedynie 3-4 razy większa od maksymalnej
   dawki terapeutycznej.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):


   imipramina (Imipramin)
   klomipramina (Anafranil)
   amitryptylina (Amitriptylinum)
   doksepina (Doxepin, Sinequan)
   dezypramina (Petylyl, Norpramin)
   opipramol (Pramolan)
   dibenzepina (Noveril)
   maprotylina (Ludiomil, Deprilept)

   zalety:

   - działają przeciwdepresyjnie
   - są sprawdzone w terapii

   wady:

   - działania niepożądane
   - efekty po 2-3 tygodniach
   - 3-5 x dawka maksymalna = dawka toksyczna
   - kardiotoksyczność (zaburzenia rytmu)
   - szczególne osłabienie funkcji seksualnych
   - przedawkowanie grozi śmiercią powolne działanie

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • SSRI

   Selektywne inhibiotory wychwytu zwrotnego serotoniny.
   Jest to jedna z najnowszych grup leków przeciwdepresyjnych i
   uważana za najskuteczniejszą. Wszystko zaczęło się w 1989
   roku od leku - Prozac - fluoxetyny, jego podróbek i modyfikacji.

   Do leków najnowszej generacji zaliczane są natomiast
   selektywne inhibitory wychwytu serotoniny -SSRI (selective
   serotonine re-uptake inhibitors). Związki te różnią się
   strukturalnie, są produkowane przez różne firmy
   farmaceutyczne, ale zasada ich działania sprowadza się do tego
   samego. Zapobiegają "wyłapaniu" neurotransmitera serotoniny
   z powrotem do wnętrza neuronu podnosząc tym samym
   ilość działającego przekaźnika, co ma ogromne znaczenie dla
   przekaźnictwa w neuronie. Nie wchodzą w szkodliwe reakcje z
   alkoholem i nie upośledzają sprawności motorycznej.
   Dzięki bardzo wybiórczemu działaniu tylko na jeden proces w
   jednego typu komórkach nerwowych nie dają również
   wielu innych skutków ubocznych, znanych chorym zażywającym
   TLPD. (Nie powodują na przykład tycia, a nawet przeciwnie,
   pacjenci tracą na wadze.) Przeznaczone są więc dla większej
   grupy osób. Pomagają przy bulimii, zaburzeniach
   obsesyjno-kompulsywnych. Niemożna się nimi zatruć.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):


   Fluoksetyna (Bioxetin, Prozac, Seronil, Deprexetin, Fluoxetin, Andepin,
   Fluoksetyna, Salipax)
   Fluwoksamina (Fevarin, Luvox)
   Citalopram (Cipramil, Cital, Celexa, Sipralexa, Cipram)
   Escitalopram (Lexapro)
   Sertalina (Zoloft, Asentra)
   Paroxetyna (Rexetin, Paxil, Deroxat)
   Nefazodon (Serzone)

   zalety:

   - działają przeciwdepresyjnie
   - małe ryzyko samobójstwa
   - słabsze działania niepożądane,
   - skuteczne w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych

   wady:

   - powolne działanie
   - efekty po 2-3 tygodniach

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • SNRI

   Leki przeciwdepresyjne o działaniu zblizonym do SSRI.
   Są to inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny
   co oznacza iż podnoszą poziom tych neuroprzekaźników
   w mózgu.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

   Wenlafaksyna (Efectin, Effexor)
   Milnacypram (Ixel)

   zalety:

   - działa przeciwdepresyjnie
   - małe ryzyko samobójstwa
   - słabsze działania niepożądane
   - skuteczne w leczeniu depresji i ogólnych zab. lękowych

   wady:

   - efekty po 2-3 tygodniach
   - szczególne osłabienie funkcji seksualnych

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • NARI

   Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny.
   Pochodna morfoliny, silny, wybiórczy inhibitor wychwytu zwrotnego
   noradrenaliny wykazujący działanie przeciwdepresyjne.
   W niewielkim stopniu wpływa na zwrotny wychwyt serotoniny, nie
   wpływa na wychwyt dopaminy. Nie ma znaczącego powinowactwa
   do receptorów adrenergicznych oraz muskarynowych. Działanie leku
   pojawia się po ok. 10-20 dniach stosowania. Dostępność biologiczna
   wynosi co najmniej 60% (pokarm nie wpływa na jej wartość),
   tmax - 2 h. Reboksetyna przenika do płynów ustrojowych, w 97%
   wiąże się z białkami osocza u osób młodych, a w 92% - u starszych.


   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

   Reboksetyna (Edronax)

   zalety:

   - skuteczność
   - Nie nasila wpływu alkoholu

   wady:

   - Standardowe skutki uboczne
   (suchosc jamy ustnej, nadmierne pocenie, bezsennosc ...)
   - rzadko stosowany

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • IMAO

   Leki przeciwdepresyjne. W sposób odwracalny hamuje
   monoaminooksydazę, zwłaszcza typu A (MAO-A). Hamuje rozpad
   dopaminy, serotoniny i norepinefryny, przez co zwiększa ich stężenie
   w szczelinie synaptycznej. Poprawia aktywność psychomotoryczną,
   nastrój, jakość snu, zmniejsza dysforię, brak napędu, trudności w
   koncentracji, wyczerpanie. Łagodzi również objawy związane z fobią
   społeczną. Jest pozbawiony właściwości sedatywnych, nie upośledza
   koncentracji uwagi. Podany p.o. wchłania się całkowicie z przewodu
   pokarmowego, największe stężenie osiąga po 1 h. W 50% jest
   wiązany przez białka osocza krwi. Metabolizowany w wątrobie,
   podlega efektowi pierwszego przejścia. Wysycenie dróg
   metabolicznych w ciągu 1. tyg. stosowania prowadzi do istotnego
   klinicznie zwiększenia całkowitej dostępności biologicznej leku.
   t1/2 wynosi ok. 1-2 h. Wydalany w 99% przez nerki w postac
   i nieczynnych metabolitów.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

   Moclobemid (Aurorix, Mocloxil)

   zalety:

   - działa przeciwdepresyjnie

   wady:

   - Dużo efektów ubocznych
   - Interakcje z innymi lekami
   - Interakcje z niektórymi potrawami

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • Nassa

   Leki przeciwdepresyjne blokujące receptory
   adrenergiczne i serotoninergiczne (NaSSA). Nasilają one
   neuroprzekaźnictwo noradrenergiczne oraz
   serotoninergiczne za pośrednictwem receptorów 5-HT1A
   poprzez hamowanie ośrodkowych autoreceptorów i
   heteroreceptorów a2-adrenergicznych oraz
   postsynaptycznego blokowania receptorów 5-HT2 i
   5-HT3. Nie wpływają na zwrotny wychwyt noradrenaliny
   i serotoniny. Posiadają korzystny wpływ na typowe
   zaburzenia snu występujące w depresji, w tym na
   zwiększoną częstość budzenia się w ciągu nocy,
   redukcję ilości snu wolnofalowego oraz latencji REM.
   Lek osiąga stałe stężenie w osoczu krwi po ok.
   5 dniach leczenia. Szczególnie polecane w leczeniu
   depresji z towarzyszącym lękiem i zaburzeniami snu.
   Skuteczna i dobrze tolerowana w leczeniu zespołu
   stresu pourazowego, pierwotnego zespołu lękowego,
   ośrodkowego bólu poudarowego, a także całego szeregu
   zaburzeń depresyjnych, w tym dystymii, nawracającej
   krótkotrwałej depresji, choroby afektywnej sezonowej,
   zespołu napięcia przedmiesiączkowego i depresji
   okresu menopauzy.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

   Mirtazapina (Remeron, Mirzaten)

   zalety:

   - działa przeciwdepresyjnie

   wady:

   - Wysoka cena (zalecane PL zamienniki)
   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • Anksjolityki (gł. przeciwlękowe)

   Jedna z najbardziej znanych i popularnych grup leków
   używanych w psychiatrii (ale również w praktyce lekarzy
   innych specjalności) jest grupa leków pochodnych
   benzodiazepiny. Mechanizm działania benzodiazepin
   (w skrócie BZD) jest związany w organizmie z GABA
   (kwasem gamma-aminomasłowym) i receptorem
   GABA-ergicznym. BZD są lekami działającymi szybko,
   niedrogimi, wykazującymi się niewielką toksycznością i
   nielicznymi interakcjami interakcjami innymi grupami leków
   - są bardzo popularne w praktyce zarówno psychiatrycznej
   jako i ogólnolekarskiej.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

   Klorazepat (Tranxene, Cloranxene)
   Diazepam (Relanium, Valium, Relsed, Diazepam)
   Oksazepam (Oxazepam)
   Lorazepam (Lorafen)
   Alprazolam (Xanax, Afobam, Neurol, Zomiren)
   Medazepam (Rudotel)
   Bromazepam (Lexotan, Lexomil)

   zalety:

   - silne działanie przeciwlękowe
   - szybkość działania

   wady:

   - Może działać depresyjnie
   - Bardzo szybkie działanie uzależniające
   - Zaburenia koncentracji

   Najczęściej stosowanym lekiem uspokajająco-przeciwlękowym
   przy zaburzeniach depresyjnych jest Hydroxyzyna
   (Hydroxyzinum, Atarax), jest obecnie uznana za substancję
   najbezpieczniejszą (mało obj. ubocznych, niema ryzyka
   uzależnienia, nie wchodzi w reakcje z innymi lekami).
   Hydroxyzyna nie zalicza się do benzodiazepin !

   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • Neuroleptyki

   Neuroleptyki, dawniej znane także jako duże
   trankwilizery - leki stosowane w leczeniu zaburzeń
   psychicznych głównie schizofrenii. Są też stosowane
   w leczeniu nerwic, w chorobie nadciśnieniowej a także
   w depresji. Działają silnie uspokajająco poprzez
   hamowanie aktywności komórek nerwowych, głównie
   komórek powiązanych z dopaminą i serotominą,
   w mniejszym stopniu z adrenaliną, a także z histaminą.
   Leki te nie wywołują efektu narkotycznego, czyli nie mogą
   doprowadzić do uzależnienia, ale potęguja działanie
   narkotyków i alkoholu etylowego. Głównym objawem
   ubocznym jest choroba Parkinsona.

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

   Pernazyna (Parnazinum)
   Lewomepromazyna (Tisercin)
   Flupentyksol (Fluanxol)
   Chloroprotyksen (Chlorprotixen)

   zalety:

   - w małych dawkach działa przeciwdepresyjnie

   wady:

   - trudne do wyeliminowani efekty uboczne
   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • Normotymiki (stabilizatory)

   Leki "stabilizujące nastrój" - leczenie powinno się prowadzić
   pod kontrola stężenia leku we krwi.

   węglan litu (Lithium carbonicum) - 750-2000 mg/d
   karbamazepina (Amizepin, Tegretol) - 600-1000 mg/d
   kwas wałproinowy (Depamide, Depakine) - 500-1500 mg/d


   zalety:

   - szybkie działanie
   - działa na dłuższy czas
   - najefektywniejszy w chorobach afektywnych (chad)

   wady:

   - rzadko w Polsce stosowane
   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • Inne (leki typowo nasenne)

   Szybko działające środki nasenne, które różnią się od pozostałych
   środków tym, że wykazuje selektywne powinowactwo do receptora
   ome-ga 1. Preparat zmniejsza częstotliwość bu-dzenia się w środku
   nocy, przez co wydłuża czas snu, zwłaszcza snu głębokiego, w czasie
   którego śpiący wykonuje szybkie ruchy gałkami ocznymi REM
   (rapid eye movement).

   Najczęściej stosowane w Polsce substancje (oraz nazwy handlowe):

   Zolpidem (Stilnox, Hypnogen, Zolpidem)
   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~
  • Ziołowe (parafarmaceutyki, bez recepty)

   zalety:

   - tanie i bez recepty
   - wspomagające, placebo.

   wady:

   - nieudowodniona naukowo skuteczność (1-5%)

   Preparaty Głogu:

   Tinctura Crataegi (nalewka)
   Intractum Crataegi (wyciąg)
   Crataegus-fix (herbatka)

   Działa spazmolitycznie na naczynia wieńcowe, zwiększając
   ukrwienie mięśnia sercowego, wzmacnia siłę skurczu i
   zwiększa ich częstotliwość, powoduje niewielki spadek
   ciśnienia krwi, stosowany w osłabieniu kurczliwości
   mięśnia sercowego, zmianach miażdżycowych, nadciśnieniu
   tętniczymi ogólnej niewydolności krążenia obwodowego, w
   zaburzeniach rytmu działa uspokojająco .


   Preparaty Dziurawca:

   Tinctura Hyperici (nalewka)
   Intractum Hyperici (wyciąg)
   Hyper-fix(herbatka)Succus Hyperici (sok)
   Deprim (tabletki)
   Perhip (kapsułki)
   Hyperherba (tabletki)

   Zastososwanie w chorobach wątroby, przy zmniejszonym
   wydzielaniu soków trawiennych, w wyczerpaniu nerwowym,
   niepokoju i zaburzeniach równowagi nerwowej.
   Pomocniczo w stanach obniżonego nastroju typu
   depresyjnego, stanach napięcia nerwowego i niepokoju,
   neurowegetatywne zaburzenia klimakteryczne, zaburzenia snu.

   UWAGA!! :Wszystkie preparaty dziurawca zawierają
   hiperycynę, która uwrażliwia skórę na działanie promieni
   nadfioletowych, co przy długotrwałej ekspozycji na silnym
   słońcu może powodować oparzenia skóry, bóle głowy.
   Mówiąc krócej : Nie wolno opalać się na słońcu lub w solarium.

   Psychotonisol

   Płyn doustny: flakon 100 g Preparat o skojarzonym działaniu
   poszczególnych składników. Ziele dziurawca wywiera łagodne
   działanie przeciwdepresyjne dzięki obecności hiperycyn, które
   hamują aktywność monoaminooksydazy. Ziele męczennicy
   cielistej i ziele melisy działają uspokajająco. Składniki zawarte
   w obu surowcach wywierają korzystne działanie w stanach
   napięcia,niepokoju i drażliwości.Ziele męczennicy wykazuje
   ponadto korzystne działanie w przypadku trudności w
   zasypianiu.

   Stosujemy : Pomocniczo w zaburzeniach emocjonalnych
   pochodzenia czynnościowego


   Nervosol

   Płyn 35 i 100 g działanie uspokajające na OUN
   (walepotriaty i olejek kozłka lekarskiego, żywice zawarte w
   szyszkach chmielu, olejek ziela melisy, furanokumaryny
   zawarte w korzeniu arcydzięgla), posiada również właściwości
   spazmolityczne, stos. w stanach napięcia nerwowego, lęku,
   niepokoju,trudnościach w zasypianiu, nadpobudliwości seksualnej,
   pomocniczo w zaburzeniach związanych z okresem pokwitania i
   przekwitania dorośli: 1 łyżeczkę w 1/4 szklanki wody przyjmować
   2-4 razy dziennie; dzieci: 1/3-1/2 łyżeczki 1-3 razy dziennie


   Neospasmina

   Płyn 120, 150, 1250 g preparat zawiera Extractum Valerianae
   fluidum, Extractum Crataegi fluidum, pomocniczo w nadmiernym
   pobudzeniu nerwowym, bezsenności, zaburzeniach okresu
   pokwitania i przekwitania; w podwyższonym ciśnieniu tętniczym,
   szczególnie na tle nerwowym,


   Passispasmin

   Płyn 120, 1250 g preparat zawiera: Extractum Passiflorae
   fluidum (męczennicy), Extractum Humuli Lupuli fluidum,
   Extractum Crataegi fluidum, Extractum Valerianae fluidum,
   wpływ uspokajający na OUN, może również działać nasennie,
   obniża wrażliwość na bodźce psychiczne, działa przeciwskurczowo
   na mięśnie naczyń tętniczych, głównie wieńcowych,
   obniża ciśnienie krwi, pomocniczo w bezsenności, w nerwicach
   wegetatywnych, w zaburzeniach związanych z okresem pokwitania
   i przekwitania, przy bezsenności.
   --
   ~~~~Opinia jest jak dupa-każdy ma swoją~~~~

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.